!

"#
%"&#
!" '(")*'+&",")
-.+," -.+," /012 345
5(-'%,&')
6'"7,
8/!419: ;04<29!39;0
+=>?'+&,
%.7@)(+,")
8".&.%.?
@")+%"')")
;)+&"'%&''
-)
@")+%"')")
;,7>="+,")
%.(-'&'.(,&,
A-,B(=C
1'@ )D'-)(&, -)
@")E)(&,& AFC
1)"7)(
"))D,?=,
") AGC
8?,H.(
@")+%"'@&')
AIC
1 S6777¡12.u6.2u1S Piasugielum(Effient)
Pieveniiea evenimenteloi ateiotiombotice la pacientii cu sinuiomcoionaiian
acut (angina instabila, INA cu si faia supiauenivelaie ue segment ST) ce
sufeia o inteiventie coionaiiana peicutanata piimaia sau amanata
Eli Lilly 7,S Aumis C1 uS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
2 S684S¡12.u6.2u1S
Tocilizumabum
(RoActemia)
Aitiita juvenila iuiopatica
Roche 8 Aumis C1 uS1E BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
S S6844¡12.u6.2u1S
Tocilizumabum
(Roactemia)
Poliaitiita ieumatoiua
Roche 9 Aumis C1 uS1B BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
4 S6846¡12.uS.2u1S vemuiafenib(Zelboiaf)
Nonoteiapie pentiu tiatamentul pacien¡iloi auul¡i cu melanominopeiabil
sau metastatic, pozitiv la muta¡ia BRAF v6uu. Roche 8 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
S S684S¡12.u6.2u1S
Netoxi polietilen glicol-
epoetin (Niiceia)
Pacienti cu anemie simptomatica asociat cu IRT
Roche 7 Aumis C2 P1u, C1 u2S BA ** N0 N0 N0 N0
6 S6871¡12.u6.2u1S
Butasteiiuum+
Tamsulosinum(Buouait)
Tiatamentul simptomeloi moueiate pana la seveie ale hipeiplaziei benigne
ue piostata uSK Cost infeiioi Aumis B N0 * N0 N0 N0 N0
7 S6848¡12.u6.2u1S
Peiiuopiil + Amlouipina
(Piestance) Seiviei Cost supeiioi Respins
8 S6847¡12.u6.2u1S
Peiiuopiil +Amlouipina
(Piestance) Seiviei Cost supeiioi Respins
9 S7SSu¡14.u6.2u1S Ticagieloi (Biilique)
Pieven¡ia evenimenteloi ateiotiombotice la pacien¡ii auul¡i cu sinuiom
coionaiian acut (anginá instabilá, INA fáiá supiauenivelaie ue segment ST
|NSTENIj sau infaict miocaiuic cu supiauenivelaie ue ST |STENIj); atat
pacien¡ii tiata¡i meuical cat ,i cei tiata¡i piin inteiven¡ie coionaiianá
peicutanatá (PCI) sau by-pass coionaiian
Astia Zeneca 9 Aumis C1 uS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
1u S76S2¡17.u6.2u1S Ivabiauinum(Coilentoi)
Insuficien¡a caiuiacá cionicá clasa II-Iv NYBA cu uisfunc¡ie sistolicá, la
pacien¡i în iitmsinusal ,i a cáioi fiecven¡á caiuiacá este > 7S bpm, în
asocieie cu teiapia stanuaiu incluzânu beta-blocanti sau atunci cânu
tiatamentul cu beta-blocanti este contiainuicat sau nu este toleiat Seiviei 1u Aumis C1 u1 BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
11 S771S¡17.u6.2u1S Cabazitaxelum (}evtana)
Tiatamentul pacien¡iloi cu cancei ue piostatá metastazat hoimono-iezistent,
tiata¡i anteiioi uupá o schemá ue tiatament con¡inânu uocetaxel Sanofi-Aventis 7 Aumis C2, PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI N0
12 S7716¡17.u6.2u1S Aflibeiceptum(Zaltiap)
Tiatament în asocieie cu chimioteiapia cu iiinotecan¡S-fluoiouiacil¡aciu
folinic (F0LFIRI) la auul¡i cu cancei coloiectal metastatic (CCRm), caie este
iezistent la sau a piogiesat uupá o schemá ue tiatament pe bazá ue
oxaliplatiná Sanofi-Aventis 6,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI N0
1S S7918¡18.u6.2u1S
0xicouonum+
naloxonum(Taigin)
Buieie seveie caie pot fi tiatate in mou auecvat numai cu analgezice opioiue
Nunuiphaima 7,S Aumis C2 PS sau C1 u1u BA ** N0 N0 N0 N0
14 S7917¡18.u6.2u1S
0xicouonum+ naloxonum
(Taigin)
Buieie seveie caie pot fi tiatate in mou auecvat numai cu analgezice opioiue
Nunuiphaima 6,S Aumis B N0 * # N0 N0 N0 N0
1S S7892¡18.u6.2u1S
Tiastuzumabum
(Beiceptin)
Auenocaicinomgastiic sau al jonctiunii gatio-esofagiene metastatic BER2
Roche 8 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
16 S789S¡18.u6.2u1S Bevacizumabum(Avastin)
Tiatamentul caicinomului ovaiian epitelial, al tiompeloi sau peiitoneal
piimai , in stauii avansate ue boala
Roche 6,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI N0
17 S7984¡18.u6.2u1S
Babigatian Etexilate
(Piauaxa)
Pieventia AvC si a emboliei sistemice la pacienti auulti cu fibiilatie atiiala non-
vulvulaia ce piezinta unul sau mai multi factoii ue iisc Boehiingei-
Ingelheim 9,S Aumis B BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
18 S8u94¡18.u6.2u1S 0stekinumabum(Stelaia) Psoiiazis in placi, foime moueiate pana la seveie }anssen 9 Aumis C1 uS1F BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI N0
19 S8u9S¡18.u6.2u1S Abiiateionum(Zytiga)
Tiatamentul canceiului piostatic hoimono-uepenuent, iezistent la castiaie,
post chimioteiapie }anssen 9 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
2u S8u69¡18.u6.2u1S Bocepieviium(victielis)
Tiatamentul hepatitei cionice viiale tip C, genotip 1
NSB 8,S Aumis
C1 u4 ; C1 u7 sau
P1S.1. P1S.2 BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
21 S8122¡18.u6.2u1S 0malizumab (Xolaii) Tiatamentul astmului bionsic meuiu pana la sevei Novaitis 9 Aumis C1 uS2 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 luni BA
22 S8121¡18.u6.2u1S
Amlouipina + valsaitan +
Biuiochloiotiaziua (Exfoige
BCT)
Tiatamentul BTA esentiale ca teiapie ue substitutie la pacientii auulti a caioi
TA este contiolata auecvat piin combinatie cu amlouipina, valsaitan si
Biuiochloiotiaziua auministaiate fie ca tiei foimule cu un component, fie ca
foimule cu uoua sau un component
Novaitis Cost infeiioi Aumis B N0 N0 N0 N0 N0 N0
2S S826S¡19.u6.2u1S Ambiisentanum(volibiis) Tiatamentul pacientiloi auulti cu BTAP, clasele functionala I si II uSK 8,S Aumis C2 P6.S BA ** N0 N0 N0 N0
24 S8264¡19.u6.2u1S Retigabinum(Tiobalt)
Tiatamentul aujuvant al pacientiloi cu epilepsie paitiala cu sau faia
geneializaie secunuaia uSK 7 Aumis C1 u11 BA *** BA CEA¡C0A 12 L0NI N0
2S S8S9S¡19.u6.2u1S uolimumabum(Simponi)
Sponuilita anchilozanta activa aflata in stauii seveie, la auultii caie au un
iaspuns inauecvat la teiapia conventionala NSB 1u Aumis C1 uS1B BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
26 S8SS4¡2u.u6.2u1S Belimumab (Benlysta)
Tiatament asociat la teiapiile existente la pacienti auulti cu lupus eiitematos
sistemic activ, cu anticoipi pozitivi, cu un giau inalt ue activitate a bolii in
ciuua teiapiei stanuaiu uSK 7,S Aumis C1 u17 BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
27 S8SSS¡2u.u6.2u1S Eltiombopag (Revolaue)
Tiatamentul auultiloi cu puipuia tiombocitopenica imuna cionica
splectomizati caie sunt iefiactaii la alte tiatamente
uSK 9,S Aumis C2 P6.18 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
28 S8SS6¡2u.u6.2u1S 0fatumumab (Aizeiia)
Tiatamentul leucemiei limfocitaie cionice (LLC) la pacienti caie sunt
iefiactaii la fluuabaiina si alemtuzumab uSK 2,S Respins
29 S8SS7¡2u.u6.2u1S Nelaiabinum(Atiiance)
Tiatamentul pacientiloi cu leucemie limfoblastica acuta cu celule T si limfom
limfoblastic cu celule T, caie nu au iaspuns sau au sufeiit o iecaueie in uima
tiatamentului cu cel putin uoua linii ue chimioteiapie uSK 6 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
Su S8S7S¡2u.u6.2u1S
Inuacateiolum(0nbiez
bieezhalei)
Tiatament ue întie(ineie la pacien(ii cu BP0C
Novaitis 9,S Aumis B BA ** N0 N0 N0 N0
S1 S8S76¡2u.u6.2u1S viluagliptin (ualvus) Biabet zahaiat tip 2 Novaitis 8,S Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A 12 luni BA
S2 S8S74¡2u.u6.2u1S Fingolimou (uylenia) Scelioza multipla iecuient-iemisiva Novaitis 6 Aumis C2 P4 BA **** BA CEA¡C0A 12 luni BA
SS S8S77¡2u.u6.2u1S
viluagliptin+Netfoimin
(Eucieas)
Biabet zahaiat tip 2
Novaitis 8,S Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A 12 luni BA
S4 S8S78¡2u.u6.2u1S Eveiolimus (Ceitican)
Piofilaxia iejectul ue oigan la pacientii caie piimesc tiansplant alogenic
ienal, caiuiac sau hepatic Novaitis Bosai ietias Respins
SS S8646¡2u.u6.2u1S Telapievii (Incivo)
Tiatamentul hepatitei cionice cu viius C, genotip 1
}anssen 7,S Aumis
C1 u4 ; C1 u7 sau
P1S.1. P1S.2 BA **** BA CEA¡C0A 12 luni BA
S6 S8647¡2u.u6.2u1S Palipeiiuona (Invega)
Tiatamentul simptomeloi psihotice sau maniacale uin tulbuiaiile
schizoafective la auulti }anssen 7,S Aumis C1 u1S BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 luni N0
S7 S864S¡2u.u6.2u1S
Palipeiiuona (Invega +
Xelpion - foima inj.)
Tiatamentul schizofieniei la auulti
}anssen 9 Aumis C1 u1S BA ** N0 N0 N0 N0
S8 S8684¡2u.u6.2u1S Abiiateionum(Zytiga)
Tiatamentul canceiului ue piostata metastatic iezistent la castiaie - pie-
chimioteiapie }anssen 6 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
S9 S868S¡2u.u6.2u1S Boitezomibum(velcaue)
Tiatamentul auultiloi cu mielommultiplu netiatati anteiioi in asocieie cu
melfaitan si pieuinson }anssen 8 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
4u S8719¡2u.u6.2u1S Bevacizumabum(Avastin)
Tiatament ue piima linie al pacientiloi cu neoplasmmamai metastatic la caie
tiatamentul cu alte optiuni incluzanu taxani sau antiacicline nu este
consiueiat auecvat
Roche 4 Respins
41 S872u¡2u.u6.2u1S
Tiastuzumabum
(Beiceptin)
Tiatamentul neoplasmului mamai incipient BR 2 pozitiv in asocieie cu
chimioteiapie neoaujuvantá, uimatá ue teiapia aujuvantá cu Beiceptin,
pentiu boala avansatá local (inclusiv inflamatoiie) sau tumoii cu uiametiul >
2 cm.
Roche 7 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
42 S8716¡2u.u6.2u1S Rituximabum(Nabtheia)
Inuuceiea iemisiunii la pacientii auulti cu gianulomatoza cu poliangeita
(Wegenei)
Roche 6 Aumis C1 u17 BA *** BA CEA¡C0A 12 L0NI N0
4S S8717¡2u.u6.2u1S Eilotinib (Taiceva)
Tiatament ue intietineie la pacientii cu NSCLC local avansat sau metasatazat,
cu boala stabila uupa 4 cicluii ue tiatament chimioteiapic stanuaiu
Roche 6,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
44 S8718¡2u.u6.2u1S Eilotinib (Taiceva)
Tiatament ue piima linie la pacienti cu neoplasmbiohopulmonai altul uecat
cel cu celule mici local avansat sau metastazat
Roche 9 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
4S S8884¡21.u6.2u1S
Fuioat ue Fluticazona
(Avamys)
Tiatamentul simptomeloi iinitei aleigice auulti auolescenti si copii (cu
vaista ue 6 ani sau peste) uSK 8,S Aumis B BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
46 S888S¡21.u6.2u1S Alitietinoin (Toctino)
Tiatamentul aluultiloi cu eczema cionica seveia la nivelummainii, caie nu
iaspunue la tiatamentul cu coiticosteioizi topici puteinici uSK 7 Aumis B BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
47 S888S¡21.u6.2u1S Retapamulin (Altaigo)
Tiatamentul ue scuita uuiata al infectiiloi cutanate supeificiale la auulti,
auolescenti, sugaii si copii (cu vaista ue peste 9 luni): impetigo, mici laceiatii,
escoiiatii sau plagi sutuiate - infectate uSK S,S Respins
48 S8886¡21.u6.2u1S Pazopanib (votiient STS)
Tiatamentul pacientiloi auulti cu subtipuii selectate ue saicomue tesutuii
moi (STN) aflat in stauiu avansat caioia li s-a auministiat anteiioi
chimioteiapie pentiu boala metastatica cau la caie boala a piogiesat in
uecuis ue 12 luni uupa teiapia neo aujuvanta uSK 6,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
49 S8887¡21.u6.2u1S Pazopanib (votiient STS)
Tiatamentul ue piima linie al pacienti auulti in stauiu avansat si la pacientii
la caie s-a auministiat anteiioi teiapie cu citokine pentiu boala in stauiul
avansat
uSK 7,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
Su S8882¡21.u6.2u1S Lapatinibum(Tyveib)
Tiatamentul pacientiloi cu cancei ue san, ale caioi tumoii expiima BER2 in
exces in asocieie cu un inhibitoi ue aiomataza la femeile cu boala metastatica
cu ieceptoii hoimonali piezenti, aflate in postmenopauza, pentiu caie
chimioteiapia nu este inuicata in piezent
uSK 6 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
S1 S8888¡21.u6.2u1S Lapatinibum(Tyveib)
Tiatamentul pacientiloi cu cancei ue san, ale caioi tumoii expiima BER2 in
exes in asocieie cu capecitabina, la pacientii cu cancei ue san avansat sau
metastatic, piogiesiv in uima unoi teiapii anteiioaie uSK 6,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
S2 S889S¡21.u6.2u1S uolimumabum(Simponi) Tiatamentul aitiitei psoiiazice NSB 9,S Aumis C1 uS1C BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
SS S889S¡21.u6.2u1S uolimumabum(Simponi) Poliaitiita ieumatioua activa NSB 9,S Aumis C1 uS1B BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
S4 S8898¡21.u6.2u1S
Babigatian Etexilate
(Piauaxa)
Pieventia piimaia TEv la pacientii caie au sufeiit o inteiventie ue inlocuiie
completa a genunchiului ¡ soluului
Boehiingei-
Ingelheim 9 Aumis B BA ** N0 N0 N0 nu
SS S8897¡21.u6.2u1S Linagliptin (Tiajenta)
Tiatamentului uiabetului zahaiat ue tip 2 Boehiingei-
Ingelheim 8,S Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
S6 S89uS¡21.u6.2u1S Lacosamiu (vimpat)
Teiapie aujuvantá în tiatamentul ciizeloi convulsive pai¡iale, cu sau fáiá
geneializaie secunuaiá, la pacien¡ii auulti si auolescenti (16-18 ani) cu
epilepsie
0CB Phaima 7 Aumis C1 u11 BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
S7 S89u6¡21.u6.2u1S Ceitolizumab (Cimzia)
Tiatamentul poliaitiitei ieumatoiue active, moueiatá pâná la seveiá, la
pacien¡ii auul¡i, atunci cânu iáspunsul la meuicamentele antiieumatice
mouificatoaie ale bolii (NARNB), inclusiv metotiexat 0CB Phaima 8 Aumis C1 uS1B BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
S8 S891S¡21.u6.2u1S Aualimumabum(Bumiia)
Tiatamentul poliaitiitei ieumatoiue juvenile iuiopatice, la copii ,i auolescen¡i
cu vâista ue 2 ani ,i peste, atunci cânu iáspunsul la unul sau mai multe
meuicamente anti-ieumatice mouificatoaie ue boalá (NARNB) a fost
inauecvat. Aualimumabumpoate fi auministiat în monoteiapie în caz ue
intoleian¡á la metotiexat sau atunci cânu tiatamentul continuu cu metotiexat
Abbott 9 Aumis C1 uS1E BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
S9 S89SS¡21.u6.2u1S Ciclopiiox (Kitonail)
Infectii micotice usoaie pana la moueiate localizate la nivelul unghiiloi
Angelini
Phaimaceuticals 6 Aumis B BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
6u S89S2¡21.u6.2u1S
Tenofovii Bisopioxil
Fumaiate (viieau)
Bepatita cionica viiala B
Angelini
Phaimaceuticals 7 Aumis
C1 u4 ; C1 u7 sau
P1S.1. P1S.2 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
61 S89S4¡21.u6.2u1S Bemipaiina souica (Ziboi)
Pieventia afectiuniloi tiombembolice la pacientii cu inteiventii chiiuigicale
sau piopusi pentiu pioceuuia ue homouializa Angelini
Phaimaceuticals S,S Respins
62 S8972¡21.u6.2u1S Saxagliptin (0nglyz)
Tiatamentul uiabetului zahaiat ue tip 2 la pacien¡ii auul¡i cu vâista ue 18 ani
,i peste în scopul îmbunátá¡iiii contiolului glicemic in asocieie cu metfomin,
atunci canu monoteiapia cu metfoimin, impieuna cu uieta si exeicitiile fizice,
nu asiguia contiol auecvat al glicemiei
BNS 8,S Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
6S S897u¡21.u6.2u1S Saxagliptin (0nglyz)
Tiatamentul uiabetului zahaiat ue tip 2 la pacien¡ii auul¡i cu vâista ue 18 ani
,i peste in scopul imbunatatiiii contiolului glicemic in asocieie cu
sulfoniluiee, atunci canu monoteiapia cu sulfoniluiee, impieuna cu uieta si
exeicitiile fizice, nu asiguia contiol auecvat al glicemiei BNS 8 Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
64 S8969¡21.u6.2u1S Saxagliptin (0nglyz)
Tiatamentul uiabetului zahaiat ue tip 2 la pacien¡ii auul¡i cu vâista ue 18 ani
,i peste in scopul imbunatatiiii contiolului glicemic in asocieie cu
tiazoliuinuiona, atunci canu monoteiapia cu tiazoliuinuiona, nu asiguia
contiol auecvat al glicemiei BNS 8 Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
6S S897S¡21.u6.2u1S
Saxagliptinum
+metfoiminum
(Komboglyze)
Tiatamentul uiabetului zahaiat ue tip 2 la pacien¡ii auul¡i cu vâista ue 18 ani
,i peste, în scopul îmbunátá¡iiii contiolului glicemic în teiapia combinatá, în
asocieie cu insuliná (cu sau fáiá metfoimin), cânu acest tiatament, împieuná
cu uieta ,i exeici¡iile fizice, nu asiguiá un contiol auecvat al glicemiei BNS 8,S Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
66 S8971¡21.u6.2u1S Bapagliflozin (Foixiga)
Tiatamentul uiabetului zahaiat ue tip 2 la pacien¡ii auul¡i cu vâista ue 18 ani
,i peste pentiu imbunatatiiea contiolului glicemic sub foima ue monoteiapie
uaca uieta si exeicitiile fizice nu asiguia un contiol coiespunzatoi al glicemiei
la pacienti la caie utilizaiea metfoiminului nu este auecvat uin cauza
intoleiantei BNS 6,S Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
67 S8968¡21.u6.2u1S Ipilimumab (Yeivoy)
Tiatamentului melanomului in stauii avansate la pacienti auulti tiatati
anteiioi BNS 8,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
68 S9u24¡2S.u6.2u1S Benosumab (Piolia)
Tiatamentul osteopoiozei la femeile in postmenopauza cu iisc ciescut ue
fiactuii. ANuEN 9 Aumis C2 P7 si B BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
69 S9u26¡2S.u6.2u1S Benosumab (Xgeva)
Pieveniiea evenimenteloi asociate sistemului osos, compiesie la nivelul
coloanei veitebiale sau inteiventie chiiuigicala la nivelul sistemului osos la
pacienti auulti cu metastaze osoase secunuaie tumoiiloi soliue ANuEN 9 Aumis C2 PS BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
7u S9u2S¡2S.u6.2u1S Romiplostimum(Nplate)
Tiatamentul pacientiloi auulti cu puipuia tiombocitopenica imuna cionica
splenectomizati caie sunt iefiactaii la alte tiatamente ANuEN 8 Aumis C2 P6.18 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
71 S9u99¡2S.u6.2u1S Abataceptum(0iencia)
Tiatamentul aitiitei iuiopatice juvenile (AI}) poliaiticulaie active, foima
moueiatá pâná la seveiá, la copii ,i auolescen¡i cu vâistá ue 6 ani ,i peste,
caie au iáspuns insuficient la alte NANB, inclusiv cel pu¡in un inhibitoi TNF,
in asocieie cu metotixat
BNS 8,S Aumis C1 uS1E BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
72 S91uu¡2S.u6.2u1S Abataceptum(0iencia)
Tiatamentul poliaitiitei ieumatoiue active, foima moueiatá pâná la seveiá, la
pacien¡ii auul¡i caie au iáspuns inauecvat la teiapia anteiioaiá cu unul sau
mai multe meuicamente antiieumatice mouificatoaie ue boalá (NANB),
inclusiv metotiexat (NTX) sau un inhibitoi al factoiului ue neciozá tumoialá
(TNF)-alfa în asocieie cu metotiexat BNS 8,S Aumis C1 uS1B BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
7S S91u1¡2S.u6.2u1S Abataceptum(0iencia)
Tiatamentul poliaitiitei ieumatoiue active, foima moueiatá pâná la seveiá, la
pacien¡ii auul¡i caie au iáspuns inauecvat la teiapia anteiioaiá cu unul sau
mai multe meuicamente antiieumatice mouificatoaie ue boalá (NANB),
inclusiv metotiexat (NTX) sau un inhibitoi al factoiului ue neciozá tumoialá
(TNF)-alfa în asocieie cu metotiexat
BNS 8,S Aumis C1 uS1B BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
74 S99u9¡2S.u6.2u1S Basatinib (Spiycel)
Tiatamentul pacien¡iloi auul¡i nou uiagnostica¡i cu leucemie mieloiuá cionicá
(LNC) în fazá cionicá cu ciomozomPhilauelphia pozitiv (Ph+). BNS 6 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
7S S91uS¡2S.u6.2u1S Apixaban (Eliquis)
Pieveniiea AvC si a emboliei sistemice la pacienti auulti cu FNAv cu unul sau
mai multi factoii ue iisc, cumsunt acciuent vasculai ceiebial sau AIT in
anteceuente BNS 8 Aumis B BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
76 S91u4¡2S.u6.2u1S Apixaban (Eliquis)
Pieveniiea evenimenteloi tiombolembolice venoase la pacientii auulti caie
sunt supusi unoi inteiventii chiiuigicale ue aitioplastie a soluului sau
genunchiului. BNS 8 Aumis B BA ** N0 N0 N0 nu
77 S91u2¡2S.u6.2u1S Belatacept (Nulojix) Piofilaxia iejetului ue giefa la auultii cu tiansplant ienal BNS 6,S Aumis C2 P9.7 BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
78 S91u7¡2S.u6.2u1S Exenatiuum(Byetta)
Tiatament aujuvant la insulina bazala, cu sau faia metfomin si¡sau
pioglitazona la auultii la caie nu s-a obtinut contiolul glicemic auecvat BNS 8 Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
79 S91uS¡2S.u6.2u1S
Saxagliptinum
+metfoiminum
(Komboglyze)
Tiatamentul pacien¡iloi auul¡i cu vâista ue 18 ani ,i peste cu uiabet zahaiat
ue tip 2, în scopul îmbunátá¡iiii contiolului glicemic în teiapia combinatá, în
asocieie cu insuliná (cu sau fáiá metfoimin), cânu acest tiatament, împieuná
cu uieta ,i exeici¡iile fizice, nu asiguiá un contiol auecvat al glicemiei BNS 8 Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
8u S91u6¡2S.u6.2u1S Saxagliptin (0nglyz)
Tiatamentul pacien¡loii auul¡i cu vâista ue 18 ani ,i peste cu uiabet zahaiat
ue tip 2, în scopul îmbunátá¡iiii contiolului glicemic în teiapia combinatá, în
asocieie cu insuliná (cu sau fáiá metfoimin), cânu acest tiatament, împieuná
cu uieta ,i exeici¡iile fizice, nu asiguiá un contiol auecvat al glicemiei BNS 8 Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
81 S9u97¡2S.u6.2u1S Liiaglutiuum(victoza)
Tiatamentul auultiloi cu uiabet zahaiat tip 2, in veueiea obtineiii contiolului
glicemic, in asocieie cu metfoimin sau o sulfoniluiee sau metfoimin.. NovoNoiuisk 8,S Aumis C2PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
82 S9u96¡2S.u6.2u1S
Eptacog alfa activatum
(NovoSeven)
Tiatamentul pacien¡i cu hemofilie eieuitaiá ,i valoii ale inhibitoiiloi
factoiiloi ue coagulaie vIII sau IX înti-un titiu > S unitá¡i Bethesua (0B)
- pacien¡i cu ueficit congenital ue factoi vII
NovoNoiuisk S Respins
8S S9u9S¡2S.u6.2u1S
Eptacog alfa activatum
(NovoSeven)
Tiatamentul pacien¡iloi cu hemofilie eieuitaiá ,i valoii ale inhibitoiiloi
factoiiloi ue coagulaie vIII sau IX înti-un titiu > S unitá¡i Bethesua (0B)
- pacien¡i cu tiombastenie ulanzmann caie piezintá anticoipi la uP IIb - IIIa
,i¡sau BLA ,i iefiactaii la tiansfuzia ue tiombocite în piezent sau în
anteceuente. NovoNoiuisk 4,S Respins
84 S9u91¡2S.u6.2u1S vinflunina (}avloi)
Tiatamentul in monoteiapie al pacien¡iloi auul¡i cu caicinomuiotelial cu
celule tianzitionale in stauiu avansat sau metastatic, la nivelul tubului
uiotelial uupa esecul iegimului anteiioi pe baza ue platina Euiomeuex 7,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
8S S91SS¡2S.u6.2u1S Bioneuaionum(Nultaq)
Nen¡ineiea iitmului sinusal uupá o caiuioveisie ieu,itá la pacien¡i auul¡i cu
fibiila¡ie atiialá (FA) paioxisticá sau peisistentá, stabili uin punct ue veueie
clinic. Sanofi-Aventis 8,S Aumis B N0 * # BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
86 S91S4¡2S.u6.2u1S Lixisenatiuum(Lyxumia)
Auul¡i cu uiabet zahaiat ue tip 2 în asocieie cu meuicamente hipoglicemiante,
auministiate pe cale oialá, ,i¡sau cu insuliná bazalá, în veueiea ob¡ineiii
contiolului glicemic atunci cânu acestea, împieuná cu uieta ,i exeici¡iul fizic,
nu asiguiá un contiol auecvat al glicemiei. Sanofi-Aventis 7 Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
87 S91S6¡2S.u6.2u1S Clofaiabinum(Evoltia)
Tiatamentul leucemiei limfoblastice acute (LLA) la copii caie au sufeiit o
ieciuivá sau caie sunt iefiactaii la tiatament, uupá piimiiea a cel pu¡in uouá
iegimuii anteiioaie ,i pentiu caie nu existá o altá op¡iune teiapeuticá uespie
caie se anticipeazá cá va geneia un iáspuns uuiabil. Siguian¡a ,i eficacitatea
au fost evaluate în cauiul stuuiiloi la pacien¡i cu vâiste < 21 ani la momentul
uiagnosticului ini¡ial
uenzyme
(Sanofi) 7 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
88 S91SS¡2S.u6.2u1S Pleiixafoi (Nozobil)
Ciesteiea mobilizaiii ue celule stemhematopetice in sangele peiifeiic pentiu
iecoltaiea in veueiea tiansplatului autolog la pacientii cu limfomsi mielom
multiplu
uenzyme
(Sanofi) 9,S Aumis C2 P9.1 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
89 S9164¡2S.u6.2u1S uefitinibum(Iiessa)
Tiatamentul neoplasmului biohopulmunai altul uecat cel cu celule mici
(NSCLC) avansat loco-iegional sau metastatic Astia Zeneca 9 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
9u S916S¡2S.u6.2u1S
Esomepiazol +napioxen
(vimovo)
Tiatamenul simptomatic al osteoiatiitei, poliaitiitei ieumatoiue si
sponuilitei achilozante la pacienti cu iisc Astia Zeneca cost infeiioi Aumis C1 u18 si C1 u19 BA ** N0 N0 N0 N0
91 S9178¡2S.u6.2u1S
Fieicaiboximaltoza
(Feiinject)
Tiatamentul caientei ue fiei canu piepaiatele ue fiei oiale nu sunt eficace sau
nu sunt utilizate Tiatamentul anemiei asociate cu insuficienta ienala cionica
pentiu pacientii in pieuializa
vifoi Phaima 7,S Aumis C1 u2S si C2 P1u BA ** N0 N0 N0 N0
92 S917S¡2S.u6.2u1S
Fieicaiboximaltoza
(Feiinject)
Tiatamentul caientei ue fiei canu piepaiatele ue fiei oiale nu sunt eficace sau
nu sunt utilizate. Tiatamentul anemiei asociate boliloi neoplazice.
vifoi Phaima S,S Respins
9S S9177¡2S.u6.2u1S
Fieicaiboximaltoza
(Feiinject)
Tiatamentul caientei ue fiei canu piepaiatele ue fiei oiale nu sunt eficace sau
nu sunt utilizate. Tiatamentul anemiei piin ueficit ue fiei asociate boliloi
inflamatoiii intestinale
vifoi Phaima 8,S Aumis C1 uS1A BA ** N0 N0 N0 N0
94 S9176¡2S.u6.2u1S
Fieicaiboximaltoza
(Feiinject)
Tiatamentul caientei ue fiei in insuficienta caiuiaca canu piepaiatele ue fiei
oiale nu sunt eficace sau nu sunt utilizate
vifoi Phaima
CS Caiuiologie nu a
evaluat ceieiea
confoimcu 0NS
724¡2u1S Respins
9S S9186¡2S.u6.2u1S Aflibeicept (Eylea)
Tiatamentul la auult al uegeneiescentei maculaie legate ue vaista. Foima
neovasculaia.
Bayei
CS 0ftalmologie nu a
tiimis iapoitul
confoim0NS 724
¡2u1S Respins
96 S92uS¡2S.u6.2u1S Rivaioxaban (Xaielto)
Pieveniiea tiomboemboliei venoase la pacienti auulti supusi unoi inteiventii
chiiuigicale ue electie pentiu substitutia totala a soluului sau genunchiului
Bayei 7 Aumis B BA ** N0 N0 N0 nu
97 S9184¡2S.u6.2u1S Rivaioxaban (Xaielto)
Pieveniiea AvC si a emboliei sistemice la pacienti auulti cu FANv cu unul sau
mai mul¡i factoii ue iisc, cumsunt insuficien¡a caiuiacá congestivá,
hipeitensiunea aiteiialá, vâista > 7S ani, uiabetul zahaiat, acciuentul vasculai
ceiebial sau atacul ischemic tianzitoiiu în anteceuente. Bayei 6 Aumis B BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
98 S918S¡2S.u6.2u1S Rivaioxaban (Xaielto)
Tiatamentul TvP si a emboliei pulmonaie si pieveniiea iecuientei TvP si a
EP la auulti Bayei 6,S Aumis B BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
99 S9219¡2S.u6.2u1S
Fosfomicina tiometamol
(Nonuial)
Tiatamentul cistitei acute necomplicate cauzate ue geimeni patogeni sensibili
la fosfomicina la femei Angelini S,S Respins
1uu S922S¡2S.u6.2u1S Bosentanum(Tiacleei)
Tiatament al pacientiloi cu sleioza sistemica si ulceie uigitale evolutive ueneva
Romfaim
Inteinational 6 Aumis C2 P6.17 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
1u1 S9249¡2S.u6.2u1S 0lmesaitan (0lmetec)
Tiatamentul BTA esentiale
Teiapia SA u Respins
1u2 S9248¡2S.u6.2u1S 0lmesaitan +Amlouipina
Tiatamentul BTA esentiale la pacien¡ii a cáioi TAnu este contiolatá auecvat
cu olmesaitan meuoxomil sau amlouipiná,auministiate în monoteiapie Teiapia SA Cost supeiioi Respins
1uS S9247¡2S.u6.2u1S Ninociclinum(Ninoz)
Infectii stafilococice necomplicate ale pielii si tesutului subcutanat
Teiapia SA 2 Respins
1u4 S9246¡2S.u6.2u1S Ninociclinum(Ninoz)
Infectii stafilococice necomplicate ale pielii si tesutului subcutanat
Teiapia SA 2 Respins
1uS S924S¡2S.u6.2u1S Ninociclinum(Ninoz)
Infectii stafilococice necomplicate ale pielii si tesutului subcutanat
Teiapia SA S Respins
1u6 S92S6¡2S.u6.2u1S Apomoifinum(Bacepton)
Tiatamentul fluctuatiiloi motoiii invaliuante la pacientii cu boala Paikinson
avansata
Evei
NeuioPhaima
umbB Austiia 1 Aumis C1 u12 BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
1u7 S9298¡2S.u6.2u1S NilotinibumTasigna 1Su mg
Tiatamentul pacientiloi auulti cu LuC cu ciomozomPhilauelphia, iecent
uiagnosticata, in faza cionica Novaitis 8 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
1u8 S9299¡2S.u6.2u1S NilotinibumTasigna 2uu mg
Tiatamentul pacientiloi auulti cu LuC cu ciomozomPhilauelphia, in faza
cionica sau acceleiata caie piezinta intoielanta sau iezistenta la teiapie
anteiioaia caie a inclus Imatinib Novaitis 8 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
1u9 S9Suu¡2S.u6.2u1S Eveiolimus (Afinitoi)
Tiatamentul caicinomului ienal avansat la pacientii caie au iniegistiat
piogiesie a bolii la sau in uima tiatamentului cu teiapie tintita asupia FCEv Novaitis 7,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
11u S9Su1¡2S.u6.2u1S
Eveiolimus
(Afinitoi)NANAR
Tiatamentul canceiului mamai in stauiu avansat cu ieceptoii pentiu hoimoni
piezenti, cu BER 2¡neu negativ, auministiata in combinatie cu exemestane la
femeile in postmenopauza faia boala visceia simptomatica Novaitis 6,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
111 S9S12¡2S.u6.2u1S Asenapina (Syciest)
tiatamentul episoaueloi maniacale moueiate pana la seveie asociate cu
tulbuiaiea bipolaia ue tip I la auulti 0iganon 6,S Aumis C1 u1S BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
112 S9S1S¡2S.u6.2u1S Plante (veiegen)
Tiatament cutanat al conuiloameloi genitale exteine si peiianale
Neuitiina
Phaimaceuticals S,S Respins
11S S9S1S¡2S.u6.2u1S
Pioteinsuccinilat ue fiei
(Feiplex)
Tiatamentul ueficitului absolut sau ielativ ue fiei Italphaimaco
Spa Bosai incomplet Respins
114 S9S17¡2S.u6.2u1S
Piavastatina +fenofibiat
(Piavafenix)
Tiatamentul pacientiloi auulti cu iisc ciescut ue boala caiuiaca coionaiiana
cu uislipiuemie mixta, caiacteiizata piin valoii maii ale tiigliceiiueloi
SNB
laboiatoiies Cost supeiioi Respins
11S S9SS8¡2S.u6.2u1S Ciizotinib (Xalcoii)
Tiatamentul auultiloi cu neoplasmbiohopulmonai altul uecat cel cu celule
mici tiatat anteiioi, pozitiv pentiu Kinaza limfomului anaplazic Pfizei 6,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
116 S9SS7¡2S.u6.2u1S Axitinib (Inlyta)
Tiatamentul pacien¡iloi auul¡i cu caicinomienal în stauiu avansat (CCR)
uupá e,ecul tiatamentului anteiioi cu sunitinib sau cu un meuicament uin
clasa citokineloi. Pfizei 6 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
117 S9SS9¡2S.u6.2u1S Sunitinib (Sutent)
Tiatamentul ue linia a 2-a al tumoiiloi neuioenuociine pancieatice (pNET)
bine uifeien¡iate, neiezecabile sau metastatice, la auul¡i caie au piezentat
piogiesia bolii
Pfizei 7 Aumis C1 u22 BA **** BA CEA¡C0A 12 L0NI BA
118 S9S6u¡2S.u6.2u1S Tafamiuis (vynuaqel)
Tiatamentul amiloiuozei cu tianstiietina la pacienti auulti cu polineuiopatie
simptomatica stauiul I pentiu a intaizia piogiesia afectaiii neuiologice
peiifeiice Pfizei S,S Respins
119 S9SSS¡2S.u6.2u1S Epleienona (Inspia)
Tiatamentul pacientiloi auulti cu insuficienta caiuiaca cionica clasa II NYBA
si uisfunctie ventiiculaia stanga in asocieie cu tiatamentul stanuaiu optim
pentiu scaueiea moitalitatii si moibiuitatii caiuiovasculaie Pfizei 8,S Aumis B BA ** N0 N0 N0 N0
12u S9SS6¡2S.u6.2u1S Fesoteiouina (Toviaz)
Tiatamentul simptomeloi caie pot suiveni la pacienti auulti cu sinuiomue
vezica hipeiactiva Pfizei 9 Aumis B BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
121 S9SS4¡2S.u6.2u1S Baltepaiin (Fiagmin)
Piofilaxia tiombozeloi in timpul hemouializei sau hemofiltiaiii, la pacienti cu
insuficienta ienala sau cionica Pfizei 4,S Respins
122 S9S66¡2S.u6.2u1S 0lipiistal acetat (Esmya)
Tiatament pieopeiatoi al simptomeloi moueiate pana la seveie ale
fiiboameloi uteiine aflate la vaista feitila ueueon Richtei 9 Aumis B BA *** # BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
12S S9S67¡2S.u6.2u1S Fentanyl (Lunaluin)
Contiolul uuieiii episouice intense la auulti caie utilizeaza opioiue in uuieiea
cionica ueueon Richtei 7 Aumis C2 PS C1u1u BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
124 S9S68¡2S.u6.2u1S
Lisinopiil + Amlouipina
(Lisonoim)
Tiatament BTA esentiala la auult
ueueon Richtei Cost supeiioi Respins
12S S9S61¡2S.u6.2u1S Agomelatinum(valuoxan) Tiatamentul episioaueloi uepiesive majoie Seiviei 9 Aumis C1 u1S BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
126 S9S62¡2S.u6.2u1S
Azilsaitan Neuoxomil
(Euaibi)
Tiatament BTA esentiala la auulti
Takeua 4,S Respins
127 S9S6S¡2S.u6.2u1S Roflumilast (Baxas)
Tiatament ue intietineie al BP0C foima seveia insotita ue bionsita cionica la
auulti cu exaceibaii fiecvente in anteceuente Takeua 6 Aumis B BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI N0
128 S9S76¡2S.u6.2u1S
Bexametazona implant
intiavitiean (0zuiuex)
Tiatamentul euemului musculai secunuai fie ocluziei iamuiei venei centiale
ietiniene, fie oculziei venei cetiale ietiniene
Aleigan
Phaimaceuticals
CS 0ftalmologie nu a
evaluat ceieiea
confoimcu 0NS
724¡2u1S Respins
129 S9S77¡2S.u6.2u1S
Ramipiilum+ Amlouipina
(Egiiamlon)
Tiatamentul BTA Egis
Phaimaceuticals Cost supeiioi Respins
1Su S9S7S¡2S.u6.2u1S
Sitagliptinum
+Netfoiminum(}anumet)
Tiatamentul uiabetului zahaiat tip 2
NSB Cost infeiioi Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
1S1 S9S74¡2S.u6.2u1S Sitagliptinum(}anuvia)
Tiatamentul pacientiloi auulti cu uiabet zahaiat tip 2, aflati in tiatament cu
insulina la caie uieta si exeicitiul fizic plus uoza stabila ue insulina nu
iealizeaza un contiol glicemic auecvat
NSB 7,S Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
1S2 S9S72¡2S.u6.2u1S Apiepitantum(Emenu)
Pieveniiea senzatiei ue gieata si vaisatuii acute si taiuive la auulti asociate
chimioteiapiei aticanceioase pe baza ue cisplatina, cu potential emetogen
maie si chimioteiapiei canceioase cu potential emetogen moueiat NSB 9 Aumis C2 PS sau C1 u1u BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
1SS S9417¡26.u6.2u1S
Canuesaitan
+Biuioclotiaziua (Canzeno
BCT)
Tiatamentul BTA esen¡iale insuficient contiolatá piin monoteiapia cu
canuesaitan cilexetil sau hiuiocloiotiaziuá
Zentiva Cost infeiioi Aumis B N0 N0 N0 N0 N0 N0
1S4 S94S2¡26.u6.2u1S Rilpiviiinum(Euuiant)
Tiatamentul infec(iei cu viiusul imunoueficien(ei umane tip 1 (BIv-1) la
pacien(ii auul(i netiata(i anteiioi cu meuicamente antiietioviiale, cu o
încáicátuiá viialá ARN BIv-1<1uuuuu copii¡ml. }anssen 9 Aumis C2 P1A BA ** N0 N0 N0 N0
1SS S94SS¡26.u6.2u1S Becitabinum(Bacogen)
tiatamentul pacien(iloi auul(i cu vâista ue 6S ue ani ,i peste, nou
uiagnostica(i cu leucemie mieloiuá acutá ue novo sau secunuaiá, în
confoimitate cu clasificaiea 0NS caie nu sunt canuiua(i pentiu chimioteiapia
stanuaiu ue inuuc(ie. }anssen 6 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
1S6 S94SS¡26.u6.2u1S Foimoteiol (Pneumeia)
Piofilaxia si tiatamentul unoi afectiuni obstiuctive ieveisibile ale cailoi
iespiiatoiii (bionsita cionica, emfizem) ulenmaik u,S Respins
1S7 S94S6¡26.u6.2u1S Foimoteiol (Pneumeia)
Tiatament ue intietineie la pacientii cu asmla caie tiatamentul cu coiticoizi
in monoteiapie nu este suficient ulenmaik u,S Respins
1S8 S94S9¡26.u6.2u1S Bapagliflozin (Foixiga)
Tiatament aujuvat asociat al uiabetului zahaiat tip 2
BNS 6 Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
1S9 S94S6¡26.u6.2u1S
Beclometazona +
Foimoteiol (Fostei)
Tiatamentul ue fonu al astmului bion,ic atunci cânu utilizaiea unei
combina¡ii (glucocoiticoiu inhalatoi ,i agonist beta-2 auieneigic cu uuiatá
lungá ue ac¡iune) este auecvatá:
-pacien¡i caie nu au iáspuns coiespunzátoi la tiatamentul cu glucocoiticoiu
inhalatoi ,i agonist beta-2 auieneigic cu uuiatá scuitá ue ac¡iune auministiat
la nevoie sau
-pacien¡i caie au iáspuns ueja coiespunzátoi la tiatamentul cu glucocoiticoiu
Chiesi
Phaimaceuticals 7 Aumis B BA ** N0 N0 N0 N0
14u S946u¡26.u6.2u1S
Temisaitan +Amlouipina
(Twynsta)
TiatamentulBTA esentiale la auulti Boehiingei-
Ingelheim Cost supeiioi Respins
141 S9466¡26.u6.2u1S Begaielix (Fiimagon)
Tiatamentul pacientiloi auulti ue sex masculin cu cancei ue piostata
hoimono-uepenuent in stauiu avansat
Feiiing
Phaimaceuticals
A¡S 7 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
142 S9467¡26.u6.2u1S Atosiban (Tiactocile)
Intaizieiea iminentei ue nasteie piematuia la giaviuele auulte Feiiing
Phaimaceuticals
A¡S 8,S Aumis C2 P12 BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
14S S9Su1¡26.u6.2u1S Befeiipionum(Feiipiox)
Tiatamentul supiaincaicaiii cu fiei la pacientii cu talasemie majoia atunci
canu tiatamentul cu uefeioxamina este contiainuicat sau inauecvat Chiesi
Phaimaceuticals 7 Aumis C2 P6.1 BA ** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
144 S9S66¡26.u6.2u1S
Biinzolamiua + Timolol
(Azaiga)
Scaueiea PI0 la pacienti auulti cu glaucomcu unghi ueschis sau hipeitensiune
intiaoculaia la caie monoteiapia ueteimina ieuuceiea insufiecienta a PI0
Alcon Romania
SRL
CS 0ftalmologie nu a
evaluat ceieiea
confoimcu 0NS
724¡2u1S Respins
14S S9S6S¡26.u6.2u1S Noxifloxacina (vigamox)
Tiatamentul topic al conjuctivitei bacteiiene puiulente, piovocata ue tulpini
sensibile la moxifloxacina
Alcon Romania
SRL
CS 0ftalmologie nu a
evaluat ceieiea
confoimcu 0NS
724¡2u1S Respins
146 S9S72¡26.u6.2u1S Taflupiostum(Saflutan)
Scaueiea tensiunii intiaoculaie ciescute la pacienti cu glaucomcu unghi
ueschis si la pacienti cu hipeitensiune oculaia
NSB
CS 0ftalmologie nu a
evaluat ceieiea
confoimcu 0NS
724¡2u1S Respins
147 S9S9S¡26.u6.2u1S
Sapiopteiinum
uihiuiocloiiu (Kuvan)
Tiatamentul hipeifenilalaneninemiei la pacienti auulti si copii cu vaista peste
4 ani uiagnosticati cu fenilcetonuiie si caie sunt iuentificati ca iaspunu la
tiatamentul cu sapiopteiina
Neick Romania
SRL 8,S Aumis C2 P6.19 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
148 S96u4¡26.u6.2u1S Epoetinum(Retaciit) ZETA
Tiatamentul anemiei simtomatice la pacientii auulti, auolescenti si copiii cu
insuficienta ienala cionica. Pacientii auulti supusi hemouializei, copii si
auolescenti supusi hemouializei, pacienti auulti supusi analizei peiitoneale si
pacienti auulti cu insuficienta ienala caie nu sunt inca supusi uializei
Bospiia
Enteipiises u,7S Aumis C2 P1u, C1 u2S BA ** N0 N0 N0 N0
149 S96uS¡26.u6.2u1S Epoetinum(Retaciit)
Tiatamentul pacientiloi auulti piogiamati pentiu inteiventie chiiuigicala
oitopeuica electiva majoia
Bospiia
Enteipiises u,7S Aumis C2 P1u, C1 u2S BA ** N0 N0 N0 N0
1Su S96uS¡26.u6.2u1S Epoetinum(Retaciit)
Tiatamentul pacientiloi caie uimeza a fi supusi unei inteiventii chiiuigicale
incauiati in piogiame ue pieuonaie ue sange autolog
Bospiia
Enteipiises u,7S Aumis C2 P1u, C1 u2S BA ** N0 N0 N0 N0
1S1 S96u6¡26.u6.2u1S Epoetinum(Retaciit)
Tiatamentul pacientiloi cu anemie inuusa ue chimioteiapie Bospiia
Enteipiises u,7S Aumis C2 PS BA ** N0 N0 N0 N0
1S2 S96S6¡26.u6.2u1S
Tot'hema (gluconat ue Fe
+Nn +Cu)
Tiatamentul pieventiv al caien¡ei pai¡iale ue fiei la giaviue, la nou náscu¡ii
piematuii, la gemeni, sau la nou náscu¡i uin mame cu caien¡á ue fiei cânu un
apoit suficient ue fiei uin alimenta¡ie nu poate fi asiguiat
Laboiatoiie
Innotech
Inteinational 7,S Aumis CS BA **
1SS 421u6¡u8.u7.2u1S
Bisopiol +Amlouipina
(Concoi AN) - S mg¡S mg
Tiatamentul BTA ca teiapie ue substitu¡ie pentiu pacien¡ii la caie s-au
auministiat sepaiat meuicamentele inuiviuuale în acela,i iegimue uozaj ca ,i
în combina¡ie Neick KuaA Cost infeiioi Aumis B N0 N0 N0 N0 N0 N0
1S4 421u4¡u8.u7.2u1S
Bisopiol +Amlouipina
(Concoi AN) - 1u mg¡S mg
Tiatamentul BTA ca teiapie ue substitu¡ie pentiu pacien¡ii la caie s-au
auministiat sepaiat meuicamentele inuiviuuale în acela,i iegimue uozaj ca ,i
în combina¡ie. Neick KuaA Cost infeiioi Aumis B N0 N0 N0 N0 N0 N0
1SS 421uS¡u8.u7.2u1S
Bisopiol +Amlouipina
(Concoi AN) - S mg¡1u mg
Tiatamentul BTA ca teiapie ue substitu¡ie pentiu pacien¡ii la caie s-au
auministiat sepaiat meuicamentele inuiviuuale în acela,i iegimue uozaj ca ,i
în combina¡ie Neick KuaA Cost infeiioi Aumis B N0 N0 N0 N0 N0 N0
1S6 4212S¡u8.u7.2u1S Stiiipentol (Biacomit)
Teiapie aujuvanta a convulsiiloi tonico-clonice geneializate iefiactaie la
pacienti cu epilepsie mioclonica infantila seveia
Biocouex -
iepiezentat piin
Besitin Phaima
SRL
CS Neuiologie nu a
evaluat ceieiea
confoimceiinteloi
0NS 724¡2u1S Respins
1S7 4262S¡1u.u7.2u1S
Thieotiopinumalfa
(Thyiogen)
Betectaiea tesutului tiioiuian iestant si a canceiului tiioiuian bine uifeientiat
Sanofi Aventis
(uenzyme)
CS oncologie nu a
evaluat ceieiea
confoimceiinteloi
0NS 724¡2u1S Respins
1S8 42991¡11.u7.2u1S Silouosin (0ioiec)
Tiatamentul semneloi si simptomeloi asociate hipeiplaziei benigne a
piostatei
Recoiuati
CS 0iologie nu a
evaluat ceieiea
confoimceiinteloi
0NS 724¡2u1S Respins
1S9 4S214¡12.u7.2u1S Eveiolimus (Afinitoi)
Tiatamentul tumoiiloi neuioenuociine, neiezectabile sau metastatice, bine
sau moueiat uifeientiate, ue oiigine pancieatica, la auulti cu boala piogiesiva
Novaitis J Aumis C1 u22 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
16u 4S21S¡12.u7.2u1S Eveiolimus (votubia)
Tiatamentul pacientiloi cu vaista ue S ani si peste, cu astiocitom
subepenuimal cu celule gigant asociat CST caie necesita inteiventie
teiapeutica Novaitis 6,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
161 4S219¡12.u7.2u1S Ruxolitinibum(}akavi)
Tiatamentul splenomegaliei sau simptomeloi asociate la pacienti auulti cu
mielofibioza piimaia. Novaitis 7,S Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
162 4S22u¡12.u7.2u1S
Fotemustinum
(Nustophoian)
Tiatamentul melanomului malign uiseminat cu metastaze ceiebiale
Seiviei 6 Aumis C2 PS BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
16S 4S246¡12.u7.2u1S Sitagliptinum(}anuvia)
Tiatamentul pacientiloi auulti cu uiabet zahaiat tip 2, pentiu imbunatatiiea
contiolului glicemic sub foima ue monoteiapie la pacienti contiolati
inauecvat uoai piin uieta si sau exeicutiu fizic si pentiu caie metfoiminul nu
poate fi utilizat uatoiita contiainuicatiiloi sau intoleiantei NSB 7 Aumis C2 PS BA *** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
164 4SSS2¡12.u7.2u1S Toxina botulinica (Byspoit)
Paializii spastice la copii cu vaista ue 2 ani si peste, cu infiimitate motoiie
ceiebiala cumeste uefoimaiea uinamica, uatoiata spasticitatii - picioi equin. Ipsen Phaima 7,S Aumis C2 P 6.16 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
16S 4SSS1¡12.u7.2u1S Toxina botulinica (Byspoit)
Toiticolis Spastic¡ uistonia ceivicala (auulti)
Ipsen Phaima 8 Aumis C2 P 6.16 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
166 4SSSu¡12.u7.2u1S Toxina botulinica (Byspoit)
Ca meuicatie aujuvanta fizioteiapiei, pentiu ieuuceiea spasticitatii
membiului supeiioi, apaiuta ca umaie a unui acciuent vasculai ceiebiala -
beneficiu la pacient auult Ipsen Phaima 8 Aumis C2 P 6.16 BA **** BA CEA¡C0A si BIA 12 L0NI BA
167 4SSS6¡12.u7.2u1S
Caibonat ue Ca
+colecalcifeiol (Iueos)
Coiectia ueficiteloi ue vitamina B si Ca la vaistnici, teiapie aujuvanta in
osteopoioza
Laboiatoiies
Innotech
CS 0iologie nu a
evaluat ceieiea
confoimceiinteloi
0NS 724¡2u1S Respins
Intocmit Bi. vlau Negulescu
Sef Seiviciu 0ETNNS
K)*)(-,L
;)+&"'%&'' -) @")+%"')"): * Titatament initiat ue meuicul ue specialitate in limita competentei si caie poate piesciis in continuaie ue
meuicul ue familie pe baza sciisoiii meuicale emise ue meuicul ue specialitate; ** Tiatament efectuat in confoimitate cu piotocoalele
teiapeutice elaboiate ue comisiile ue specialitate ale NS; *** Tiatament efectuat in confoimitate cu piotocoalele teiapeutice elaboiate ue
comisiile ue specialitate ale NS cu apiobaiea comisiiloi ue la nivelul CAS juuetene; **** Tiatament efectuat in confoimitate cu
piotocoalele teiapeutice elaboiate ue comisiile ue specialitate ale NS cu apiobaiea comisiiloi ue la nivelul CNAS;
;,7>="+,") %.(-'&'.(,&,L Rambuisaiea este conuitionata pentiu o peiioaua ue 1S luni ue la uata intiaiii in vigoaie a Bu ue apiobaiea
a Listei ue Neuicamente Compensate ue piezentaiea unoi uovezi suplimentaie solicitate;
1'@ -.D)E' -) @")E)(&,&AFC: CEA - Analiza Cost - Eficacitate; C0A - Analiza Cost-0tilitate; BIA - Analiza ue Impact Bugetai
8?,H.( -) @")+%"')") AICL Numai ue pacienti eligibili specificat ¡ Buget maximalocat
Piof. Bi. Nihai voiculescu
Nembiii Comisiei Nationale pentiu Coouonaiea Comisiiloi ue Specialitate cu atiibutii in evaluaie BTA
Semnatuii ¡ Bata Evaluaiii
Piof. Bi. Baniela Baitos
Piof Bi. Naiia Boiobantu
Piof Bi. Alexanuiu Iiimie
Piof Bi. uheoighe Peltecu
Acau. Piof. Bi Constantin Popa
Acau. Piof. Bi. Ioanel Sinescu
Piof Bi. Auiian Stieinu-Ceicel