Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SILVA, JOSE Autocontrolul rin meto!

a Sil"a# $n ro%ram re"oluţionar entru obţinerea ec&ilibrului 'i controlului mental ( Jose Sil"a, P&ili )iele* +ra!,# Pro-, !r, A!rian Olteanu, )a%!alena Oana Bucure'ti# E!itura )emo, .//0 Biblio%r, ISBN 12/3 4567858527/70 ISBN 1263 45874567858527/7/ I, )iele, P&ili II, Olteanu, A!rian I, 1tra!,3 III, Oana, )a%!alena 1tra!,3 294,4 +:E SILVA )IND CON+ROL )E+:OD JOSE SILVA, P:ILIP )IELE ; 2455 b< Jose Sil"a A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA# un ro%ram re"oluţionar entru obţinerea ec&ilibrului 'i controlului mental JOSE SILVA, P:ILIP )IELE ISBN 12/3 4567858527/70 ISBN 1263 45874567858527/7/ ; .//0 7 EDI+$RA )E)O Distribuţie Amaltea +el,(=a> /.27.2/?999 @@@,amaltea,ro ( comenAiBamaltea,ro Autocontrolul rin )eto!a SILVA $n ro%ram re"oluţionar entru obţinerea ec&ilibrului 'i controlului mental Jose Sil"a P&ili )iele @@@,meto!asil"a,ro Jose Sil"a, Cntemeietorul meto!ei !e control mental 'i7a Cnce ut cercetDrile !e ara si&olo%ie Cn 24?? in ora'ul Lare!o, +e>as, Autorul acestor cercetDri, un auto!i!act, a iniţiat e> erienţele e ro rii sDi co ii, !orin! sD le mDreascD coe-icientul !e inteli%enţD 1IE3, entru a obţine reAultate 'colare mai bune, Du D .8 !e ani !e cercetDri 'i e> erimentDri, el a elaborat )eto!a Sil"a !e Control )ental, Pentru rima !atD acest curs a -ost ţinut in ora'ul Amarillo !in statul +s>as, Cn anul 2400, De atunci )eto!a Sil"a a obţinut un succes imens Cn Cntrea%a lume, P&ili )iele, e> ert, !e asemenea in Controlul )ental, este atât scriitor, cât 'i ro-esor la Institutul !e +e&nolo%ie !in Ne@ ForG, )ulţumiri Autorii sunt !atori sD a!ucD mulţumiri la mult mai mulţi rieteni, colaboratori 'i critici !eAinteresaţi !ecât cei care sunt Cn'iruiţi Cn cele ce urmeaAD, $nii !intre ei sunt# Rut& Ale<, Dr, Ste &en A lebaum, P&ili C&ancellor, Dr, Je--re< C&an%, Dr, Heor%e De Sau, Dr, Er@in !i C<an, Dor! =itA, Paul R, =ransella, Ra< Hlau, Pat HolbitA, Re<nal!o HonAales, Paul Hri"as, sora )ic&ele Huerin, BlaA HutierreA, Emilio HuAman, Dr, J, I, :a&n, Ric&ar! :erro, Joanne :o@ell, A!ele :uli, Jate Lombar!i, DicG )aAAa, Clanc< )cJenAie, ), D,, :arr< )cJni%&t, Jim Nee!&am, Alberto Sanc&eA Vilc&is, ), D,, Pate +a%ue, Dr, An!re IeitAen&o--er, Dr, N, E, Iest 'i Jim Iilliams, Soţiei mele Paula, -ratelui meu Juan 'i tuturor co iilor mei# Jose Sil"a Kr,, Isabel Sil"a !e Las =uentes, Ricar!o Sil"a, )Dr%Drita Sil"a Cantu, +on< Sil"a, Ana )Dria Sil"a )artineA, :il!a Sil"a HonAaleA, Laura Sil"a Lares, Delia 'i Diana Sil"a, Jose Sil"a Lui )arKorie )iele 'i Hrace 'i Bill O@en P&illi )iele C$PRINS )ulţumiri,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 Intro!ucere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22 Ca itolul I, Cum sD7ţi -olose'ti mintea Cntr7un mo! s ecial,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25 Ca itolul II, SD72 cunoa'tem e Jose Sil"a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. Ca itolul III, Cum sD me!iteAi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.4 Ca itolul IV )e!itaţia !inamicD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6?

Ca itolul V CmbunDtDţirea memoriei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?/ Ca itolul VI, Cn"Dţarea ra i!D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?0 Ca itolul VII, Somnul creati",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9/ Ca itolul VIII, Cu"intele tale au utere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,95 Ca itolul IL, Puterea ima%inaţiei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0? Ca itolul L, =olosirea minţii entru CmbunDtDţirea sDnDtDţii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,52 Ca itolul LI, $n e>erciţiu intim entru Cn!rD%ostiţi,,,,,,,,,82 Ca itolul LII, Poţi 'i tu ractica ESP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,80 Ca itolul LIII, =ormeaAD ro riul tDu %ru !e e>ersare,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44 Ca itolul LIV Cum sD aKutDm alte ersoane rin Control )ental,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2/? Ca itolul LV Câte"a resu uneri,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22/ Ca itolul LVI, Lista !e control,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,229 Ca itolul LVII, $n si&iatru lucreaAD cu Controlul )ental,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,220 Ca itolul LVIII, Stima !e sine "a cre'te,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,262 + M 2/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Ca itolul LIL, Controlul mental Cn lumea a-acerilor,,,,,,,2?5 Ca itolul LL, Care sunt ers ecti"ele !e "iitorN )ai !e arte Cncotro N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,299 ANELA I, Cursul !e Control )ental 'i or%aniAaţia care72 atroneaAD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20? ANELA II, )eto!a Sil"a !e Control )ental 'i bolna"ul si&iatric,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,259 Ane>a III, Intro!ucere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,./0 EEH Cn corelaţie cu atenţia la oameni,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,./4 =ocaliAarea interna ca o sub%ru D a atenţiei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.20 Biblio%ra-ie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.24 Cn loc !e ost-aţD, $n unct !e "e!ere al unui -iAiolo%,,,,,..9 IN+ROD$CERE E'ti acum Cn -aţa uneia !intre cele mai mari a"enturi a "ieţii tale, =iecare reAultat e care72 "ei obţine "a sc&imba ima%inea e care ai a"ut7o !es re tine 'i lumea Cn care te7ai nDscut, Cu noile tale a titu!ini câ'ti%ate "ei !e"eni res onsabil !e utiliAarea lor O entru bene-iciul umanitDţiiM, a'a cum menţioneaAD una !in -raAele utiliAate Cn Controlul )ental, Nu le "ei utea -olosi Cn alt mo!, a'a cum "ei Cn"Dţa Cn cele ce urmeaAD, $n ar&itect al unui ora' !in "estul S,$,A, a Cnc&is u'a biroului, lDsân!u7'i secretara sin%urD 'i nelini'titD Cn camera !e rimire, Cu uţin tim Cnainte s7a constatat !is ariţia, -DrD urmD, a roiectelor centrului comercial, In Ailele urmDtoare trebuia sD aibD loc tratati"e !ecisi"e cu o-icialitDţile ora'ului, Cn le%DturD cu acest centru comercial, Pentru o %re'ealD mult mai micD au -ost conce!iate alte ersoane, Ar&itectul nostru era totu'i calm, !e'i, Cn asemenea situaţii oricine s7ar -i alertat, S7a a'eAat lini'tit la biroul sDu, a Cnc&is oc&ii 'i s7a concentrat, Ne7am utea Cnc&i ui cD el Cncerca sD se a!une Cn -aţa !eAastrului care "a urma, Du D Aece minute a !esc&is oc&ii, s7a ri!icat Cncet !e e scaun 'i s7a !us la secretarD, OCre! cD le7am %DsitM 7 a s us el calm, OSD "e!em c&itanţele !e Koia trecutD, cân! am -ost la :art-or!, La care restaurant am cinatNM A !at tele-on la acel restaurant, Proiectele erau acolo, Ar&itectul artici ase la un curs !e Control )ental Sil"a, tocmai Cn sco ul !e a treAi ca acitDţile care mocnesc Cn mintea noastrD, care, la cei mai mulţi !intre noi, nu sunt utiliAate 2. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA nicio!atD, Acolo a Cn"Dţat cum sD7'i retreAeascD amintirile care s7au ascuns acolo un!e o minte nee>ersatD nu este Cn stare sD le %DseascD, Aceste ca acitDţi re!e'te tate au !us la lucruri uimitoare entru mai mult !e 9//,/// !e bDrbaţi 'i -emei care au terminat acest cursP, Ce a -Dcut e>act ar&itectul Cn cele Aece minute cât a stat tDcut Cn biroul sDuN Din relatarea unui alt absol"ent al cursului !e Control )ental, ne utem lDmuri# O)i s7a Cntâm lat un lucru !e necreAut ieri Cn Bermu!a, )ai a"eam !oar !ouD ore ânD la lecarea a"ionului la

Ne@ ForG 'i nu7mi %Dseam nicDieri biletele, +rei ersoane, tim !e a roa e o orD au cDutat Cn Cntrea%a locuinţD, Ne7am uitat sub co"oare, !u D -ri%i!er, este tot, PânD 'i "aliAele le7am %olit !e trei ori, !ar nicDieri nu am !at este bilete, PânD la urmD ra7am &otDrât sD7mi caut un loc lini'tit 'i acolo sD intru Cn ni"elul meu 1starea !e control mental 7 "eAi mai !e arte Cn carte 7 n,tr,3 Cum am aKuns Cn ni"elul meu am utut sD "D! biletele !e a"ion, +otul Drea a'a !e e"i!ent 'i !e clar, ca 'i cum eu a' -i -ost Cn mo! real Cn -aţa lor, Biletele erau 1a'a cum le "e!eam Cn ni"elul meu3 neobser"ate Cntr7un !ula rintre cDrţi, Am aler%at la !ula 'i am %Dsit biletele, a'a cum mi le ima%inasem,M Pentru cei care nu sunt iniţiaţi Cn Controlul )ental, aceastD relatare are incre!ibilD, !ar cân! "ei aKun%e sD arcur%i ca itolele lui Jose Sil"a, -on!atorul Controlului )ental, "ei utea a-la 'i !es re alte ca acitDţi uimitoare e care le are mintea ta, Probabil cel mai sur rinADtor este cD oţi Cn"Dţa u'or 'i re e!e aceastD meto!D, Domnul Sil"a 'i7a !e!icat cea mai mare arte a "ârstei sale a!ulte cercetDrii mo!ului Cn care ne utem culti"a mintea, ReAultatele acestei cercetDri au !us la realiAarea unui curs !e ?/7?8 !e ore, Cn care oricine oate Cn"Dţa cum sD7'i a!ucD P La s-âr'itul anului 2449 Cn Cntrea%a lume erau ?,///,/// !e absol"enţi ai cursului !e Control )ental Sil"a 1N,+,3 Intro!ucere ( 26 aminte !e situaţii a arent uitate, cum sD7'i controleAe !urerea, cum sâ7'i accelereAe "in!ecarea, cum sD sca e !e obiceiuri ne!orite, cum sD7'i treAeascD intuiţia, rin care cel !e al 'aselea simţ !e"ine creati", reAol"ân! o arte !in roblemele "ieţii Ailnice, Acestea sunt Cnsoţite !e o ace interioarD a%reabilD, !e un o timism calm baAat e remarca cD entru rima !atD suntem ca abili sD ne controlDm "iaţa mai mult !ecât ne7am -i utut Cnc&i ui "reo!atD, Acum entru rima !atD, e>istD osibilitatea ca cea mai mare arte a cursului sD72 utem Cn"Dţa rin cu"inte scrise, Domnul Sil"a a Cm rumutat Cn mo! liber !in Cn"DţDtura orientalD 'i occi!entalD, !ar ro!usul -inal este Cn mo! esenţial american, Cursul, a'a cum este 'i -on!atorul sDu, este -oarte ractic, +ot ce el te Cn"aţD, te "a aKuta sD ai o "iaţD mai -ericitD, mai e-icientD, aici 'i acum, In tim ce "ei -ace e>erciţiile, unul !u D altul, !u D cum in!icD Domnul Sil"a, "ei obţine succese tot mai mari, care7ţi "or CntDri Cncre!erea Cn tine 'i "ei obţine Cn cele !in urmD asemenea er-ormanţe e care nu le oţi cre!e osibile atâta tim cât nu e'ti iniţiat in Controlul )ental, consi!erân!u7le im osibil !e realiAat acum, Aceste a-irmaţii sunt susţinute !e !o"eAi 'tiinţi-ice !u D care mintea noastrD este ca abilD sD realiAeAe miracole, De asemenea, trebuie luatD Cn consi!erare 'i e> erienţa a milioane !e oameni a cDror "iaţD a -ost sc&imbatD !e Controlul )ental, Ima%ineaAD7ţi cD mintea ta este utiliAatD entru a7ţi CmbunDtDţi "e!erea, OPe cân! -Dceam rimul meu curs cu meto!a Sil"a !e Control )ental, am obser"at cD mi s7a sc&imbat "e!erea, mi s7a CmbunDtDţit, !e"enise mai uternicD, Cn co ilDrie urtasem Aece ani oc&elari ânD la absol"ire, )ai târAiu la "ârsta !e 68 !e ani, am Cnce ut !in nou sD7i ort, Oc&iul stân% a -ost Cntot!eauna !e trei ori mai slab ca celDlalt,M OPrimii mei oc&elari i7am a"ut Cn anul 24?9, erau oc&elari entru citire, Cn Q?8 sau Cn Q?4 urtam lentile bi-ocale, e care, Cn tim , a trebuit sD le sc&imb cu unele !in ce Cn ce mai uter7 2? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA nice, Du D ce am urmat cursul, am obser"at cD, !e'i nu uteam sD citesc -DrD oc&elari, totu'i "e!erea mi s7a CmbunDtDţit, Deoarece sc&imbarea se ro!ucea -oarte re e!e, un tim am amânat sD7mi e>amineA "e!erea, Cntre tim , entru u'urinţD, am re"enit la oc&elarii e care i7am urtat acum !ouDAeci !e ani, Cân! oculistul mi7a e>aminat oc&ii mi7a recoman!at ca, ânD Cmi "or con-ecţiona noile lentile, sD le ort mai bine e cele "ec&i,M Acest lucru oate ţi se are ce"a mistic, !ar !u D ce "ei citi ca itolul al 2/7lea al acestei cDrţi "ei constata cum absol"enţii C'i un mintea Cn interesul "in!ecDrii accelerate a or%anismului, +e&nicile sunt e>trem !e sim le, a'a cum reiese 'i !in scrisoarea unei -emei care a reu'it sD slDbeascD 2. G% Cn atru luni, O)ai Cntâi am "iAualiAat o ramD !e culoare Cnc&isD Cn care am "DAut o masD cu multD Cn%&eţatD, !ulciuri, etc, 7 lucruri !e care 'tiam cD ro!uc Cn%rD'area cor ului, Am !esenat un L !e culoare nea%rD este masD 'i m7am "DAut Cn o%lin!D care mD -Dcea -oarte latD 1cum sunt cele !in arcurile !e !istracţie, care au ca acitatea !e a !e-orma ima%inea3, Du D aceea am "iAualiAat o scenD Cm reKmuitD !e o luminD auritD Cn care se %Dseau !oar mâncDruri cu conţinut mare Cn roteine, cum ar -i e'tele ton, ouD, carne slabD, Am bi-at cu auriu aceastD ima%ine 'i m7am "DAut Cntr7o o%lin!D Cn care a Dream CnaltD 'i A"eltD, )i7am s us cD7mi !oresc sD am !oar mese cu conţinut mare Cn roteine, De asemenea auAeam cum toţi rietenii mei Cmi s un cD arDt -antastic 'i am "DAut cD acest lucru se Cntâm lD Cntr7o anumitD !atD, 1acesta a -ost cel mai im ortant as, !eoarece mi7am -i>at un sco concret3, Ri am reu'itS De nenumDrate ori, Cnainte !e aceasta, am Cncercat cure !e slDbire, !ar aceasta !in urmD a !at reAultatul !orit,M

Ei ro"in !in cele mai "ariate me!ii# me!ici. el !escrie mo!ul in care cursanţii "or a lica cele Cn"Dţate entru CmbunDtDţirea sDnDtDţii. !omnul Sil"a reAintD o mare arte a te&nicilor care se Cn"aţD la cursurile !e Control )ental. Cn cartea interioarD./3 au -ost scrise !e P&ili )iele Cn care -acem cuno'tinţD cu rDs ân!irea e> loAi"D a meto!ei Controlului )ental 'i mo!ul Cn care ea a sluKit interesele multor mii !e cursanţi. Ce sentiment creAi cD ai a"eaN Ar -i o e> erienţD !eosebitD care nu s7ar !eosebi rea mult 7 oate nu s7ar !eosebi !eloc 7 !e o stare !e e>taA s iritual. a oi se trece la rimele e>erciţii. atotcu rinADtoare !es re !rumurile e care le "ei arcur%e. mai s ectaculoase !ecât cele e care le "ei obţine lucrân! sin%ur. iar rintr7o e>ersare sistematicD meto!a !esco erD osibilitDţi nelimitate. care Cţi !D sentimentul cD lân%D tine este o utere mare care te iube'te. secretare. aKun%ân! ast-el la reAultate Intro!ucere ( 29 care !e"in !in ce Cn ce mai s ectaculoase. care necesitD !oar treiAeci !e minute. 'i a'a mai !e arte. care "or con!uce la ni"elul me!itati" al minţii. a oi Cţi -ace cuno'tinţD cu numeroase osibilitDţi !e utiliAare a me!itaţiei. Cn acest limbaK nu -i%ureaAD nici cu"inte !e s ecialitate. atotcu rinADtoare si a oi Cntr7o cli D !e -ericire -antasticD. De asemenea Cnc&i uie'te7ţi cD acest contact l7ai -Dcut atât !e u'or. Cn tim ul unui e>erciţiu !e treiAeci !e minute. stu!enţi. un!e tu ai osibilitatea !e a7ţi e>ersa ro ria ta minte sD reia coman!a. Ea te Cn"aţD Cn eta e. Instructorul reAintD esenţa Controlului )ental 25 28 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA 'i remarcD munca !e cercetare !e !ouD !ecenii care a !us la !eA"oltarea acestei meto!e. nici a arate bio-ee!7bacG 1mecanisme senAiti"o7biolo%ice3. Ca itolul al 267lea !escrie mo!ul Cn care se oate -ace asta. CntDrin! acestea rin cu"inte. 'o-eri !e ta>i. Deoarece clasele sunt -ormate !in %ru e con!use !e instructori e> erimentaţi. reAultatele obţinute o sD7ţi sc&imbe "iaţa Cn mai bine 7 nu a'a !e re e!e. Ei sunt -ascinaţi !e e>erciţiul sim lu. 'i e mDsurD ce se obi'nuiesc mai mult cu -olosirea acestor meto!e care creeaAD asemenea sentimente. la rima citire sD nu -aci nici un e>erciţiu. $nii !intre cursanţi au Cn"Dţat sD me!iteAe Cnaintea "enirii la curs. utiliAân! limbaKul ei ro riu !e ima%ini. Cn tim ul auAei. -iin!cD au simţit rin e>erciţiile !e la curs. Instructorii Controlului )ental !enumesc atin%erea acestei stDri Ointrarea Cn ni"elM sau uneori Ointrarea Cn Al-aM. Du D cum se oate remarca. CAPI+OL$L I C$) SU7VI =OLOSER+I )IN+EA TN+R7$N )OD SPECIAL Cnc&i uie'te7ţi cD "ii Cn le%DturD !irectD 'i acti"D cu o Inteli%enţD Su erioarD. entru a a"ea o ima%ine cât mai clarD. unii -olosin! meto!e entru care este ne"oie !e câte"a sD tDmâni. treci mai !e arte la ca itolul ?. urmatD !e o stare !e con'tientD !eosebitD. AKun%ân! la ca itolul 2? "ei !e"eni !eKa un e> erimentat utiliAator al maKoritDţii !in ceea ce au Cn"Dţat absol"enţii cursurilor !e Control )ental. -emei !e ser"iciu. Cncât entru tot restul "ieţii tale nu te "ei mai simţi -DrD s eranţD. instructorii con!uc Cn mo! atent 'i ru!ent e cursanţi Cn aceastD stare. ast-el Cncât sD uteţi Cnce e sin%uri sD le -olosiţi. A oi. ei sunt mai calmi. alţii au necesitat e-orturi !e câte"a luni !e Aile. Nu sunt utiliAate nici me!icamente. Du D auAD urmeaAD a !oua arte !e o orD 'i !ouDAeci !e minute. cân! "ei utea -ace !e rutinD lucruri care ar im osibil !e realiAat entru maKoritatea oamenilor. +ot limbaKul Controlului )ental este clar 'i e Cnţelesul tuturor. entru reAol"area roblemelor !e Ai cu Ai. ânD cân! "ei aKun%e la ultima eta D. 'i ca itolele 257. mai a!âncD !ecât starea !e somn. Acest lucru se simte !u D atru Aile !e Control )ental Sil"a. Este o inteli%enţD %ata sD te aKute. li!eri reli%io'i. !e"enin! mai sDnDto'i. !e la Cnce ut ânD la s-âr'it. Instructorul e> licD. De -a t aceasta este o stare sc&imbatD !e con'tientD. aceastD carte nu este o carte obi'nuitD. . cu aKutorul unor instrucţiuni sim le 'i clare. Pe scurt Jose Sil"a "a e> lica unele !in aceste meto!e. cD este o stare !e rela>are a!âncD. Cţi !ai seama cD e !e artea ta. cursanţii se "or cunoa'te Cntre ei. Cân! "ei 'ti cD e'ti re%Dtit. $rmeaAD o auAD !e . Cn"DţDtori. etc. care se -olose'te Cn a roa e toate !isci linele me!itati"e 'i Cn ru%Dciunea intensi"D. Cn eta a urmDtoare "ei citi ca itolul 6 'i "ei e>ecuta e>erciţiile !escrise acolo 7 'i numai acestea 7 tim !e câte"a sD tDmâni. SD "e!em cum Cnce e ro%ramul unei clase !e Control )ental# Se Cnce e cu intro!ucerea !e a ro>imati" o orD 'i !ouDAeci !e minute. Cn mo! si%ur. care Cnce e cu CntrebDri 'i rDs unsuri. mai Cntâi cum sD me!iteAi. +otu'i. Cartea e>terioarD 1ca itolele T'i . si&iatri. mai %enero'i 'i mai uţin a Dsaţi !e robleme. Pentru a Cmbo%Dţi e> erienţa oate "ei !ori sD -ormeAi o %ru D micD !e rieteni care au e>ersat acelea'i e>erciţii. !ar -oarte si%ur. AceastD carte trebuie cititD Cntr7un mo! mai !eosebit# rima !atD "a -i cititD ca 'i orice carte obi'nuitD. Este o carte Cn carte.Controlul )ental CnseamnD sD aKun%i la un ni"el !e me!itaţie ro-un!. mai CncreADtori Cn -olosirea noilor ca acitDţi 'i ener%ii. Pe urmD "ei reciti cartea !e la ca itolul 6 la ca itolul 2?. e scurt./ !e minute. reAultatele obţinute !e ace'ti cursanţi sunt mai ra i!e. PânD acum au remarcat acest lucru mai mult !e KumDtate !e milion !e oameni. +otu'i !acD urmDre'ti cu e>actitate in!icaţiile !7lui Sil"a 'i e>ecuţi e>erciţiile. liceeni. ensionari. nici cu"inte !in E>tremul Orient. entru u'urarea Cn"DţDrii 'i entru a ro-un!area cunoa'terii s irituale.

miros. !umnea"oastrD Cn"Dţaţi sD "D -olosiţi mai mult mintea 'i s7o -olosiţi Cntr7un mo! s ecialM. La ni"ele mai a!ânci. intrân! Cn le%DturD cu Inteli%enţa Su erioarD. atin%erea acestui ni"el este Cnsu'i sco ul -inal. Cn Al-a utem -ace alte lucruri !ecât ce utem -ace Cn Beta. acti"itatea lor se limiteaAD. scris Cn . Cn !i-erite !isci line me!itati"e termenul are un Cnţeles mult mai s eci-ic. O!atD ce "ei cunoa'te aceste ca acitDţi !e erce ţie 'i "ei Cn"Dţa sD le -olose'ti. nu numai Cn Al-a cum mulţi cre!. 'i oate -i mDsuratD cu electroence-alo%ra-ul 1EEH3. a roa e !e somn sau somnul Cnsu'i.iin Cum sD7ţi -olose'ti mintea Cntr7un mo! s ecial ( 24 uţin !ecât uimitoare. entru cei mai mulţi oameni osibilitDţile sunt limitate. Cn Ailele noastre se "orbe'te tot mai mult !e ni"elul Al-a. Numai cân! "or simţi cu a!e"Drat aceste uteri. -ie cele mDrunte. Coi mai mulţi care recur% la Control )ental ca o mo!alitate untru a se rela>a. !ar absolut toatD lumea. AceastD me!itaţie este o me!itaţie !inamicD* uterea ei -iin! Cntr7a!e"Dr s ectaculoasD. )enirea Controlului )ental este sD ne Cn"eţe sD treAim aceste ca acitDţi. "or Cnce e sD crea!D cD le au 'i ei. O !eclaraţie sim lD. Ce oate Cnsemna aceastD treAire a -ost bine !escris !e Na!ine Bertin. re!actorul re"istei )a!emoiselle. +eta sau Delta. scD!erea Cn %reutate. sau cân! te treAe'ti !ar CncD nu te7ai treAit !e tot. A -i Cn Beta. un -el !e ener%ie electricD ro!usD !e creier. sau utiliAân! cu"intele Controlului )ental trDie'ti Cn Ocon'tienta e>terioarDM. care le7au !eA"oltat Cn cursul "ieţii retra'i !e lumea acti"D.$nul !intre rimele lucruri e care Cl au! este# OCn momentul !e -aţD. auA. iar e !e altD arte !uce la o mai a!âncD rela>are SD ne o rim entru un moment la semni-icaţia cu"ântului me!itaţie. -DrD nici o e>ce ţie. sau -iin! er-ect treaA. Acestea sunt moti"e entru care "in marea maKoritate a cursanţilor* !ar ei Cn"aţD mult. +oatD lumea. rin e>erciţii. %ust. nu Cn Al-a sau Cn +eta. Dar cu aKutorul e>erciţiilor !e Control )ental se oate mDri la in-init numDrul osibilitDţilor utiliAate. Controlul )ental mer%e mult mai !e arte. care e !e o arte CntDre'te uterea !e ima%inaţie. De -a t "ei -uncţiona ca un clar"DADtorP oricân! "ei !ori. Cu aKutorul Controlului )ental. la -el ca 'i cea Beta ose!D toatD scala osibilitDţilor !e erce ţieM. unul !intre !irectorii ai Sil"a )in! Control. entru a scD a P Clar"iAiunea este ca acitatea !e a !etecta 'i corecta roblemele Cn !imensiunea subiecti"a 1n. oţi intra Cn ni"elul Al-a "oit 'i Cn acela'i tim sD te stD âne'ti e tine. Cn Cnţelesul !e toate Ailele acest cu"ânt CnseamnD a %ân!i !es re ce"a. !e obicei !oar la "isare. Cu alte cu"inte. El Cn"aţD cum 'i Cn ce -el sD utiliADm acest ni"el al minţii entru a ne utea reAol"a roblemele. Numai cD aceastD me!itaţie este o me!itaţie asi"D. atunci e'ti Cn Beta. "ei -olosi mai mult mintea ta Cntr7un mo! s ecial. CmbunDtDţirea memoriei sau entru a cre'te e-icienţa Cn"DţDturii. tra!. DacD Cn acest moment ai us !e7o arte cartea./ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Cân! e'ti er-ect treaA. Con-orm lui :arr< )cJni%&t. oţi sD -i ocu at sau inacti".2 !e !urerile !e ca sau sD Cn"eţe sD -acD lucruri care cer o mare utere !e "oinţD. lucreAi 'i -aci una sau alta Cn acti"itatea !e toate Ailele. "DA. Cn %eneral CnKur !e 2? CPS si mai mult se numesc un!e Beta* cele cu rinse Cntre 'a te 'i ais reAece se numesc un!e Al-a* cele cu rinse Cntre atru 'i 'a te se numesc un!e +eta* 'i sub atru sunt !enumite un!e Delta. sunt !oar o arte a simţurilor cu care s7au nDscut. +e oţi Cntreba ce se simte cân! e'ti la aceste ni"ele ale minţii. entru câte"a minute 'i Cnce i sD te %ân!e'ti ce "ei cina mâine searD. WX? . a'a cum a -ost !emonstrat rin numeroase stu!ii. Cn tim ul somnului e'ti Cn Al-a. -ie !in cele mai %ra"e. entru a scD a !e insomnii. nu ro!uce nici un -el !e simţDmânt s ecial. e care o -i>eaAD Cn incon'tient. Cn unele !isci line. O!imensiunea Al-a. care ar -i curDţirea minţii !e toate %ân!urile con'tiente. Ritmul acestei ener%ii este mDsurat Cn cicli e secun!D 1sau CPS3.3 Cum sD7ţi -olose'ti mintea Cntr7un mo! s ecial ( . Cn tim ce "iseAi cu oc&ii !esc&i'i sau Cnainte !e a!ormire. oţi sD te a!ânce'ti Cntr7o anumitD roblemD sau sD te lictise'ti 7 numDrul osibilitDţilor Cn Beta este in-init. S eciali'tii Controlului )ental !enumesc aceastD stare Ocon'tientD interioarDM. Este un ti al un!elor ale creierului. te a-li Cn Al-a. Ei Cn"aţD cD cele cinci simţuri# i Dit. mult mai mult. Acest lucru creeaAD o stare !e calm lDcutD 'i oate sD Koace un rol im ortant entru a CnlDtura 'i a re"eni unele boli cauAate !e tensiunile interioare. ose!D o minte care oate -i u'or antrenatD ca sD -oloseascD uteri Cn care Cnce Dtorii nu cre!. Semni-icaţia ei este nu mai I i S . $n e>erciţiu -oarte lDcut. O altD ro oAiţie care se s une cursanţilor este# OProiectaţi7"D mental Cn locul !umnea"oastrD i!eal !e rela>areM. cum ar -i Cncetarea -umatului. lini'titor. Poţi sD te simţi si%ur e tine sau oate sD7ţi -ie -ricD. E>istD CnsD alte simţuri sau ca acitDţi. Viaţa i7a Cn"Dţat sD -uncţioneAe Cn Beta. La aceste ni"ele mai a!ânci. in acel moment tu me!iteAi. marcân! un ni"el s ecial al minţii. Acesta este conce tul c&eie al Controlului )ental. care Cnainte erau cunoscute !oar unor oameni ri"ile%iaţi 'i celor mistici.

s7a mirat. autocunoa'terea 'i aKutarea altora rin Control )ental. a luat ce"a sD citeascD. mama s7a recDsDtorit. curD7ţin! anto-i. Este cores unADtor !enumitD entru cD -aţD !e me!icamente sau &i noAD. Du D un scurt tim . Ri!icarea lui Jose !in sDrDcie a Cnce ut Cntr7o Ai Cn care C'i a'te ta rân!ul la -riAer. este ce"a cu care ne na'tem. 27a aKutat -DrD sD "rea Cn aceste cercetDri. un!e el su ra"e%&ea alţi trei ro-esori 'i a"ea sarcina !e a Cn-iinţa laboratorul !e electronicD a 'colii. rin care 7 -DrD a a"ea !i lome sau certi-icate 7 a !e"enit unul !in cei mai creati"i ele"i ai e ocii sale. VOI a"eţi CON+ROL$L. Prin scrierile lor.? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA acasD.. atelierul lui !e !e anare a Cnce ut sD Cn-loreascD 'i Jose 'i7a Cnc&eiat cariera !e ro-esor. a Cnce ut sD7'i !eA"olte !in nou ro ria lui a-acere. SS7l cunoa'tem e -ose Sil"a ( . acest om 'tie mai mult !es re mintea omului !ecât -riAerul !es re ra!io. statul +e>as. cu aKutorul unor e>erciţii mentaleN Jose cuno'tea !e asemenea. Cu ceea ce a Cn"Dţat !es re &i noAD. Ri !eo!atD "e!eţi cD "i se Cntâm lD 'i "ouD. iar Jose la "ârsta !e cincis reAece ani. cu numele -riAerului. creierul %enereaAD electricitate 7 a citit !es re e> erienţele care au us Cn e"i!enţD ritmul Al-a la Cnce utul secolului.// !e !olari Cn buAunar. iar ei l7au aKutat sD Cn"eţe sD scrie 'i sD citeascD. La ce bun aceste CntrebDri stu i!eN AceastD uimire 27a !eterminat e Jose sD orneascD Cntr7o o!isee !e cercetDri 'tiinţi-ice. s7a an%aKat cu KumDtate !e ro%ram la Junior Colle%e !in Lare!o. Cu si%uranţD. 'i cu ceea ce 'tia !es re electronicD. AuAiţi cD altora li se Cntâm lD. !ecât entru a7i Cn"Dţa e alţii. OVD lac -emeileNM Jose care era atunci tatD a trei co ii 'i re!estinat ca mai târAiu sD aibD Aece. VD Cn"aţD C$) sD le !eA"oltaţi. recum 'i suma !e a ro>imati" KumDtate !e milion !e !olari entru a -inanţa cercetarea !e !ouDAeci !e ani care a con!us la Controlul )ental. Jose a lDtit entru aceasta un !olar sD tDmânal. OObi'nuiţi sD -aceţi e !umnea"oastrD Cn atNM Jose era uluit. Jun% 'i A!ler. !eoarece acest circuit utiliAeaAD Cn mDsurD mai mare ener%ia sa electricD. Poate creierul sD -uncţioneAe mai e-icient !acD im e!anţa sa este mai micDN Ri oate -i mic'oratD im e!anţa saN Jose a Cnce ut sD utiliAeAe &i noAa entru lini'tirea creierului co iilor sDi 'i a !esco erit ceea ce entru mulţi . ra-uri sau inKecţii care ne ot mDri ca acitDţile mentale. Cm reunD cu sora sa mai mare 'i cu -ratele mai mic. cu economiile c&eltuite 'i cu numai . miKloace entru cDsDtoria lui. )Drirea ca acitDţilor mentale. Jose i7a cerut -riAerului Cm rumut acest caiet. Stu!iile sale l7au con!us mai !e arte s re &i noAD. ca Jose sD com leteAe testul !e e "erso. Du D câţi"a ani a-acerea cu !e anDrile a !e"enit cea mai mare !in AonD. =riAerul i 27a !at numai contra cost cu con!iţia sD acce te. AceastD Cntrebare a trebuit sD a'te te. Seara C'i urmDrea sora 'i -ratele la re%Dtirea temelor entru 'coalD. Orice este osibil.E. Nicio!atD nu a mers la 'coalD. Acel om era un si&iatru care c&estiona bDrbaţii Cnrolaţi Cn -ormaţiile !e transmisiuni Cn cursul celui !e al !oilea rDAboi mon!ial. a Cnce ut sD re are este tot Cn ora' a aratele !e ra!io. o!atD cu a ariţia tele"iAiunii. A'te tân!. Cân! "enea . %ân!ea el.e!iţia !in 245. cD. Du D !oi ani a Cnce ut sD7'i CntreţinD Cntrea%a -amilie.M CAPI+OL$L II SU7L C$NOAR+E) PE JOSE SILVA Jose Sil"a s7a nDscut la 22 au%ust 242? Cn ora'ul Lare!o. La atru ani i7a murit tatDl. . "ânAân! Aiare. !e -a t sD7i mDrim I. Cn tim ce stu!ia electronica su erioarD ca sD !e"inD instructor la $nitatea !e +ransmisiuni. Cn acela'i tim .E. !u D cinD.# OCultura me!icamentelor oate sD ne !ea tablete. Curân!.6 $n alt om cu !i lome..N Pe acea "reme se susţinea cD in!icele I. A us mâna e un curs rin cores on!enţD entru !e anatori ra!io. CntrebDrile stu i!e au câ'ti%at sensuri mai a!ânci 'i Cn curân! Jose era re%Dtit sD unD Cntrebarea lui# este osibilD mDrirea ca acitDţii !e Cn"Dţare a omului utiliAân! &i noAa. Eu utiliAeA altce"a. s7au mutat la bunica lor. e eretele -riAeriei atârna o !i lomD !e absol"ire a cursului !e !e anator ra!io. Cân! a -ost !emobiliAat. obţinute Cntr7un mo! mult mai con'tiincios !ecât -riAerul. Controlul )ental mDre'te ca acitDţile mentale. Jose. aKuta sD -ie culcaţi co iii 'i !u D ce casa se lini'tea. in!icele I. l7au !eterminat sa'i unD !in nou Cntrebarea mai "ec&e# oate -i CmbunDtDţitD ca acitatea !e Cn"Dţare. asi%urân! banii entru 'colariAarea sorei 'i -ratelui. Ri el 'tia !in acti"itatea !e electronist cD circuitul electric i!eal este unul care are reAistenţa sau im e!anţa cea mai micD. Cn"DţDtorii !in erioa!a !e Cnce ut i7au -ost =reu!. Cm reunD cu notele slabe !in carnetele co iilor sDi. sunt limitate !oar la limitele noastre. a citit lecţia 'i a com letat testul. Atelierul sDu a !e"enit !in nou cel mai mare !in ora'. Du D cinci ani. 1in!icele !e inteli%enţD3.E. -Dcân! !i-erite treburi. se a uca sD Cn"eţe CncD a ro>imati" trei ore. !ar Jose nu era c&iar atât !e si%ur !es re asta. Cn -iecare Ai lucra ânD la ora nouD seara.

erce ţia e>trasenAorialD 1ESP# e>trasensor< erce tion3 era Cn atenţia oamenilor !e 'tiinţD. O!atD ce a -ost atins. O altD O entru rima !atDM la -el !e sur rinADtoare ca rima. creierul este mai ener%etic cân! este mai uţin acti". care stau la baAa meto!elor 'tiinţi-ice. care ro!uceau lini'tirea creierului 'i care totu'i sD72 menţinD mai in!e en!ent 'i treaA !ecât Cn &i noAD. AstDAi or%aniAaţia Controlului )ental este o a-acere !e -amilie Cn-loritoare. R&ine. cân! Cn urma ublicaţiilor -Dcute !e Dr. -iin!cD C'i CmbunDtDţea meto!a. :i noAa ermitea rece ti"itatea minţii e care Jose o cDuta. rin care ESP7ul utea -i utiliAat !e orice ersoanD 'i el a con-irmat acest lucru rin cele 64 !e e> erienţe er-ect re ro!uctibile. au -ost -inanţaţi !e a-acerea !e electronicD. !ureri sub -ormD !e mi%renD. e care alţi cercetDtori le7au con-irmat rin bio-eo!7bacG. cât 'i co iilor. Aceste SD7l cunoa'tem e Jose Sil"a ( . A oi la o alta. mersul obi'nuit s7a sc&imbat. care "orbe'te cu "oce cal!D. A a"ea ca ul lin !e -a te amintite nu este !e aKuns* erce erea 'i Cnţele%erea erau necesare tot la -el. cu accent -in me>ican7american. cu care a obţinut reAultate c&iar mai bune ca cele !inainte. brDA!atD !e ri!urile Aâmbetului. La Cnce utul e> erienţelor ei erau reocu aţi !e cer7 . mai crescut. ast-el Cncât sD -ie Cnţelese. sunt Cn toate cele cinciAeci !e state americane. Oare Jose i7ar instrui 'i e co iii lorN Du D rimirea scrisorii !e la Dr. +rebuie !oar ?/ sau ?8 !e ore. Cn urmDtorii Aece ani a instruit CncD 64 !e co ii !in Lare!o. Jose a obţinut ast-el entru rima !atD reAultate -oarte semni-icati"e. Ri la alta. =ata a rDs uns la o Cntrebare e care tatDl sDu nu a a"ut tim sD o unD. urma sD "inD Cn curân!. Dr. El este un om sim lu. Jose i7a scris !r7lui R&ine !es re obser"aţiile -Dcute cu -iica sa. Jose a a"ut Cn cele !in urmD con-irmarea !e care a"ea ne"oie. !ecât !e acti"itate racticD. care astDAi este stan!ar!. "a rDs un!e cu o multitu!ine !e -a te !e succes. 1AstDAi cursul !e baAD se re!D Cn 2/9 ţDri !e cDtre este 2/// !e instructori* România este a 2//7a ţarD un!e se re!au ast-el !e cursuri 7 n. R&ine. !in a cDror ro-ituri sunt continuate cercetDrile 'i este -inanţatD !eA"oltarea sa acceleratD. El a %Dsit cD. Problema crucialD era sD menţii treaAD mintea la aceste -rec"enţe care sunt le%ate mai mult !e starea !e "isare 'i !e starea !e somn. nici un %uru sau un li!er s iritual cu a!erenţi sau !isci oli. creierul rimea 'i Cnma%aAina mai multe in-ormaţii.E.9 e>erciţii !in care s7a !eA"oltat Controlul )ental. La -rec"enţe mai scDAute. a lui Jose. câte uţin cu -iecare co il. Jose C'i -ormula Cn minte urmDtoarea Cntrebare. Lectorii sau centrele or%aniAaţiei Controlului )ental. !ar rDs unsul ro-esorului 27a !eAamD%it. ar -i a"ut un -el !e e> erimente re etabile. R&ine unea roblema osibilitDţii cD -ata !e la Cnce ut a"ea aceste ca acitDţi. !ar nu 'i %ân!irea in!e en!entD care !uce la cu%etarea lucrurilor. Curân! Jose a renunţat la &i noAD 'i a Cnce ut sD e> erimenteAe asemenea e>erciţii !e antrenament mental. entru a cere aKutor entru soţul sDu. !in artea uni"ersitDţilor. Dar !eo!atD lini'tit.3. iar a !oua Ai altD . !e cercetDri. =DrD testarea -etei Cnainte !e antrenament. Nu s7a utut rimi nici un Cm rumut entru ast-el !e cercetDri. El a -ost rima ersoanD care a !emonstrat cD noi utem sD -uncţionDm Cn stare !e "e%&e. la -rec"enţele Al-a 'i +eta ale creierului. care su-erea !e !ureri !e ca c&inuitoare.0 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA cetarea necunoscutului. !e la $ni"ersitatea DuGe. un numDr re ro!uctibil care nu oate -i i%norat !e nici un om !e 'tiinţD. Cu toate aceste succese. cereau o concentrare rela>atD 'i entru "iAualiAarea mentalD "ie ca mo! !e atin%ere a unor ni"ele mai a!ânci. Cn tim ce ea !D!ea rDs unsul. -iin! la -el !e e-icient a!ulţilor. Cn urmDtorii trei ani. nu se utea !o"e!i. care s7au CmbunDtDţit ermanent Cn cei trei ani cât el 'i7a !eA"oltat te&nicile. Ace'ti ani lun%i.5 robustD. acest ni"el s7a !o"e!it a -i mai e-icient Cn Cn"Dţare !ecât ritmul Beta.Drea a -i ce"a ara!o>al. Jose a elaborat un curs !e instruire. Ast-el a aKuns CncD o !atD la O entru rima !atDM# a !eA"oltat rima meto!D Cn istorie. cu o -aţD blân!D. rietenoasD. Do"a!a entru aceastD e-icienţD au -ost reAultatele obţinute !e co iii sDi la Cn"DţDturD. Acum trebuia er-ecţionatD meto!a.e!. SD "e!em câte"a e>em le !in acestea# O -emeie a trimis o scrisoare la O:eral! AmericanM !in Boston. 'i Ci ra orta cD a antrenat7o sD a lice ESP7ul. +otu'i succesele obţinute !e un om cu ro rii lui co ii nu uteau rDmâne neobser"ate. Oricine Cl CntreabD e Jose ce a Cnsemnat succesul entru el. Cntre tim "ecinii lui Jose au constatat cD reAul7 tatele obţinute !e co iii sDi la Cn"DţDturD s7au CmbunDtDţit simţitor. necunoscutul care oate era roteKat !e -orţe Cn care e mai bine sD nu te amesteci. Intr7o searD -iica lui Jose a intrat Cn Oni"elulM sDu 1-olosin! terminolo%ia utiliAatD astDAi Cn Controlul )ental3 'i Jose a Cnce ut sD unD CntrebDri !es re lecţia e care o Cn"Dţase. Ast-el roce!ase ânD atunci 'i me!itaţia nu era !i-eritD !e cele câte"a sute !e me!itaţii !e ânD acum. -un!aţiilor sau %u"ernului. PânD acum a -ost "ali!at !e a ro>imati" 9//. Cn!esat. Jose nu a !e"enit un om celebru. B./// !e ast-el !e Oe> erienţeM. El este un bDrbat cu o constituţie -iAicD SD7l cunoa'tem e Jose Sil"a ( . Ea Ci citea %ân!urileS Asta se Cntâm la Cn anul 2496. Cn acest mo! consi!era cD se "or CmbunDtDţi rocesele !e memoriAare 'i !e Cnţele%ere a lucrurilor 'i Cn consecinţD un in!ice I. 'i in !ouDAeci 'i nouD !e ţDri strDine. J. Scrisoarea ei a a Drut Cn Aiar. DacD ceea ce a reu'it cu un co il ar reu'i 'i cu alţii.

Ri cor ul tDu "a bene-icia !e aceastD me!itaţie. o!atD cu scur%erea tim ului. $n s ecialist Cn !omeniul reclamelor a"ea ne"oie !e !ouD luni entru a or%aniAa o com anie !e ublicitate entru un client nou 7 ceea ce este me!ia Cn !omeniul lui.. Absolut o mulţime. numDrD Cna oi !e la o sutD la unu. IatD tot ceea ce ai !e -Dcut entru a aKun%e Cn Al-a. )e!itaţia este rimul as Cn Controlul )ental* rin aceasta. Cân! "ei -ace acest lucru. !e cDtre creier. . +oate me!iile in!i"i!uale lor s7au CmbunDtDţit 'i multe Cntr7o mDsurD e>traor!inarD. entru a7ţi reAol"a roblemele. Soţul unei -emei obeAe i7a su%erat acesteia sD Cncerce Controlul )ental. sau ni"elul me!itati" al minţii# Cân! te treAe'ti !imineaţa. e care ei o ot utiliAa. Ce"a -oarte -rumos se Cntâm lD Cn me!itaţie. Cnc&i!e oc&ii 'i ri"e'te Cn sus. sD in"enteAe noi ro!use 'i mo!ul !e lasare a lor e iaţD. ener%ie risi itD altD !atD !e stDrile !e ner"oAitate. ur 'i sim lu "ei ie'i a-arD !in ni"elul me!itati". Le arDtam cD ima%inaţia are "aloare 'i cD e>istD o -ormD a realitDţii Cn ima%inaţie. ONotele lor s7au CmbunDtDţit la toate cursurile. $n me!ic a citit aceste scrisori 'i le7a rDs uns cD 'i ea a su-erit toatD "iaţa !e asemenea !ureri !e ca ./ !e %ra!e. Jose te "a Cn"Dţa elementele !e baAD ale cursului sDu. Cor ul omenesc este rin structura sa !estinat sD -ie sDnDtos. trebuie sD ai Cn mo! clar Cn minte. Nu "ei Cntâm ina CnsD. iar el s7a lDsat !e -umat.M $n alt me!ic. nici o !i-icultate. La Cnce ut "ei sesiAa cD Cn%riKorDrile 'i sentimentele !e "ino"Dţie sunt absente Cn tim ce me!iteAi. un si&iatru celebru. cum oţi sD7ţi -olose'ti mintea entru a7ţi sc&imba "iaţa. $na !in -rumuseţile me!itaţiei Cn ni"elul Al-a./ !e minute. Stu!enţii !in clasele !e Control )ental. Din moti"e CncD neCnţelese. Are ro riile lui mecanisme !e "in!ecare. ânD Cntr7o Ai cân! "or !is Drea !e-initi". sunt scrise !e Jose Sil"a. "oi utiliAa o meto!D uţin !i-eritD 'i mult mai CnceatD !ecât cea -olositD !e noi la cursurile !e re!are a Controlului )ental. Cntr7un un%&i !e . O sD te aKut sD Cn"eţi sD me!iteAi. "ei Dtrun!e mai a!ânc Cn interiorul tDu 'i sentimentul !e ace lDuntricD "a !e"eni !in ce Cn ce mai uternic. CAPI+OL$L III C$) SU )EDI+EYI 1NotD# acest ca itol 'i urmDtoarele ânD la ca itolul 20 inclusi" ale acestei cDrţi. A artici at CnsD la un curs !e Control )ental 'i !e atunci i7au !is Drut mi%renele. AstDAi cu aKutorul Controlului )ental i!eile !e baAD se nasc Cn . Ea a -ost !e acor!. "or -i neutraliAate. "ei utea sD7ţi reAol"i oricum roblemele. El a Cnsoţit7o. iar Cn acela'i tim ei stu!iau mai uţin 'i erau mult mai calmi. ORi Cnc&i uiţi7"D urmDtorul curs intro!ucti" a -ost asaltat !e o mulţime !e oameni. 'i -rumuseţea e care o "ei %Dsi este lini'tea.8 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA $n ro-esor la un cole%iu !e -armacie Cn"Dţa stu!enţii te&nicile !e Control )ental. cor ului Ci "or -i eliberate uterile !e "in!ecare. )eto!a Sil"a !e Control )ental. Acum Cncet. recoman!a tuturor acienţilor sDi Controlul )ental entru cD acesta creeaAD o asemenea stare entru care ar -i necesar un tratament !e !oi ani. ast-el Cncât nimic Cn "iaţD nu72 "a mai utea A!runcina. Cu cât me!iteAi mai mult. DacD "ei Cn"Dţa cum sD me!iteAi 'i te "ei o ri aici. Iar acum Cn urmDtoarele ca itole. mo!ul Cn care le "ei citi.M De'i Jose Aâmbe'te u'or. c&iar Jose Cţi "a reAenta. cu con!iţia ca 'i el sD o urmeAe la cursuri. te "ei a-la la un ni"el al minţii !e un!e "ei -i ca abil sD7ţi elibereAi ima%inaţia. =iecare 'tia !eKa cum sD7'i -oloseascD uterea !e ima%inaţie* eu !oar im ulsionam stu!enţii sD ractice cât mai mult aceste te&nici. !u D un !rum lun%. aceastD oAiţie a oc&ilor !eclan'eaAD ro!ucerea un!elor Al-a. DacD acestea "or Dtrun!e. Pais reAece KucDtori !in ec&i a OI&ite So>M !in C&ica%o. Aceasta CnseamnD cD acele acti"itDţi ale minţii care !eterminD CmbolnD"irea cor ului. +u ţi7ai sc&imbat7o. 'i ot -i !intre cele mai im ortante e care le7ai citit "reo!atD. ea a slDbit nouD Gilo%rame Cn 'ase sD tDmâni. O Cntrea%D com anie !e marGetin% a -ost or%aniAatD ca o -irmD coo eratistD !e cDtre absol"enţi care -oloseau cuno'tinţele !in Control )ental. mintea ta a -Dcut7oM. !eoarece toate CncercDrile sale !e curD !e slDbire s7au !o"e!it inutile. Pentru a bene-icia Cn totalitate !e aceste ca itole. o re reAintD im osibilitatea !e a lua cu Line . Cnce ân! !e la OA -ost . entru caAul cD "ei a!ormi Cn tim ul e>erciţiului.4 6/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA sentimentele !e "ino"Dţie 'i su Drare. la inter"ale !e a ro>imati" !ouD secun!e. Cn acest tim concentreaAD7te asu ra numDrDtorii 'i "ei aKun%e la ni"elul Al-a entru rima oarD.. Pentru cD "ei Cn"Dţa -DrD aKutorul unei ersoane e> erimentate 1instructor3. iar entru restul muncii este ne"oie !e !ouD sD tDmâni. Vei %Dsi aceste s-aturi Cn Intro!ucere3. atunci cân! au!e OJose tu mi7ai sc&imbat "iaţaSM. Dar acum ne "om reocu a numai !e me!itaţie* !e reAol"area roblemelor ne "om ocu a mai târAiu. Aâmbetul lui !is are 'i el rDs un!e# ONu eu ţi7am sc&imbat7o. Cn al treilea an com ania a"ea !eKa o ts reAece ast-el !e ro!use e iaţD. Ele "or sta !eo arte mai mult tim . au urmat cursul !e Control )ental. =i>eaAD ceasul sD sune este 29 minute. !u7te la baie !acD este ne"oie. au reacţii !i"erse la rima lor e> erienţD. !incolo !e leoa e. Acestea sunt blocate !e cDtre minţile neantrenate Cn autocontrol. a oi Cntoarce7te Cn at.scrisoare cerea aKutor tot entru o ast-el !e su-erinţD.

o ortocalD sau un mDr. El "a -i asemenea unui ecran !e cinemato%ra-. iertaţi72 cu tan!reţe. ânD la ONu am simţit nimicM. entru a72 rela>a con'tient. a oi lasD7le sD se Cnc&i!D. cu meto!a !e la cinci la unu. )ai târAiu Cl "ei -olosi entru alte lucruri. DacD -aci asta 'i nimic altce"a. 'i a!esea etrecem o erioa!D mai Cn!elun%atD Cn aceastD stare. !e -iecare !atD Aece Aile. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA oc&ilor. Cn ce oate !e"eni cea mai . =D acest lucru Aece Aile. O!atD ce am Cn"Dţat sD -olosim mintea ca sD72 controleAe. aceasta CnseamnD ur 'i sim lu cD ai -ost Cn ni"elul Al-a. -i>eaAD7te !oar asu ra unei ima%ini* o oţi sc&imba !ata "iitoare. !ouDAeci 'i cinci la unu. "ei ie'i !in Al-a. entru aceasta "ei a"ea ne"oie !e un ic !e antrenament su limentar. DacD simţi cD nimic nu s7a Cntâm lat Cn tim ul acestui rim e>erciţiu. =olose'te meto!a numDrDrii !e la o sutD la unu tim !e Aece !imineţi. Deoarece atunci intrarea Cn ni"el o "ei -ace !in Beta. -aţD. !ar care nu7ţi "a um le Cn totalitate "iAiunea ta mentalD. Este CnsD o muncD -DrD sens. entru a -i lDsat -DrD control. cân! ne treAim. e mDsurD ce "ei atin%e ni"ele mai a!ânci ale minţii* a oi o "ei acce ta ca un lucru normal. !e e>em lu. sunt com let treaA. Cn oAiţia lotus. !e la cinci la unu. oc&i. orice. Acest creier este uternic. DacD re-eri. Calea utiliAatD !e noi Cn Controlul )ental este !e a s une mental# OO sD ies Cncet. Va -i mai mult sau mai uţin obi'nuit entru toţi. e ta"an sau e eretele !in -aţa ta. Vei -i sur rins sD constaţi cât !e tensionat ţi7a -ost cor ul. este me!itaţia care se racticD e scarD lar%D este tot Cn lume. Ima%i7neaAD7ţi72 nu Cn s atele leoa elor. O!atD ce ai Cn"Dţat sD intri Cn ni"el !imineaţa. -DrD a -i con'tient !e Cum sD me!iteAi ( 62 aceasta. PânD atunci -i rDb!Dtor cu acest e>erciţiu sim lu. nu !e la limita ni"elului Al-a. Cn!e DrteaAD7le Cncet 'i Cntoarce7te la ima%inea e care ţi7 ai ro us7o. a oi o urticarie 'i Cn cele !in urmD ulcer. O!atD ce ţi7ai construit acest ecran Cn minte. totu'i. oricân! Cn tim ul Ailei. "a -ace lucruri sur rinADtoare entru noi. ni"elul somnului. De -iecare !atD cân! intri Cn ni"el. mai ai ne"oie !e 'ase sD tDmâni !e racticD entru a atin%e ni"elele mai a!ânci Cn Al-a. a'a Cum sD me!iteAi ( 66 cum "ei "e!ea Cn curân!. E> licaţia acestui -a t este cD !imineaţD. ci la a ro>imati" !oi metri Cn -aţa ta. iciorul stân%.-rumosSM. 'i a'a mai !e arte. Aece ânD la unu 'i Cn -inal. "ei utea sD -aci acest lucru la ale%ere. ni"elul treAirii. ânD "ei aKun%e la %ât. O "ei simţi ca e o e> erienţD incitantD. coloratD. mulţi renunţD. Cn Beta. $nu7!oi re%Dte'te7te sD !esc&iAi oc&ii. ci rimul as. A oi numDrD !e la cinciAeci la unu. Aceasta Cţi "a asi%ura un %ra! mai mare !e control Cm otri"a ie'irii !in ni"el. !eci. roiecteaAD e el ce"a -amiliar 'i sim lu. Nu te %ân!i la nimic altce"a. Cn mo! s ontan. 'i a oi Cn +eta. Cn tim ul acti"itDţilor !e !imineaţa !e"reme. Pri"e'te72 intens ânD cân! leoa ele Cţi !e"in %rele. a oi laba iciorului !re t. o a!âncD 'i !urabilD ace interioarD.M Vei stabili !eci !ouD rutine. trebuie sD trecem rin Al-a. Pentru a mer%e !in +eta. ce -aciN La ce te %ân!e'tiN C&iar !e la Cnce ut cân! ai aKuns Cn ni"elul ro riu !e me!itaţie. utiliAeaAD o sin%urD meto!D entru a ie'i !e aici. stai cu icioarele Cncruci'ate. Cân! se Cntâm lD aceasta. $neori. sau e at. Rela>eaAD7te. LasD7ţi mâinile libere Cn oalD. cu icioarele e o!ea. cât %ra!ul !e -amiliariAare al minţii -iecDruia cu acest ni"el. Acesta este unctul central al Controlului )ental. E> erienţa cu Controlul )ental "a -i cu atât mai uternicD cu cât "iAualiAarea "a -i mai bunD. Concen7treaAD7te sD o -aci sD !e"inD !in ce in ce mai realD 7 Cn trei !imensiuni. Acum -i>eaAD un unct la ?9 !e %ra!e !easu ra ni"elului 6. =olosin!u7ţi mintea. "ei e> erimenta ceea ce Iilliam Ior!s@ort& a !enumit# OO -ericitD imobilitate a minţiiM 'i. o ereaAD Cn s atele nostru reu'in! sD ne creeAe Cn mo! er-i! o !urere !e ca . 'i entuAiasmul "a !is Drea. =iin!cD e>erciţiul nu este limitat !oar !imineaţa. a oi asu ra celeilalte. cu o !uratD !e a ro>imati" cincis reAece minute. mai mult. "oi -i com let treaA. asu ra cDreia "ei !ori sD te concentreAi. Nu "ei a"ea ne"oie !ecât !e Aece sau cincis reAece minute libere. numDrân! !e la unu la cinci. un ecran mental. Vei roiecta e acest ecran. Se s une cD creierul este o maimuţD beatD* sare -DrD astâm Dr !e la un obiect la altul. 'i cre'tetul ca ului. Cnce e cu laba iciorului stân%. nu te %ân!i la acest lucru 'i continuD e>erciţiile. Vine7ţi ca ul Cn ec&ilibru. DacD "ei sc&imba aceastD rutinD "a trebui sD Cn"eţi sD -olose'ti noua "ersiune e>act cum ai -Dcut cu rima. nu7 2 lDsa sD ca!D. Cn toate !etaliile. DacD "ei !e"eni ner"os sau tensionat. suntem a!esea Cn ni"elul Al-a entru un tim . Aceasta. 'i mD "oi simţi mai bine !ecât Cnainte. C&iar !acD "ei reu'i sD intri Cn ni"elul Al-a !in rima Cncercare !acD te concentreAi. Cn"aţâ7ţi creierul sD intre lini'tit Cn Al-a 'i sD se ocu e Cn e>clusi"itate !oar !e crearea unei sim le ima%ini. Cnce e sD numeri !e la cinciAeci la unu. a oi numDrD !e la Aece la unu. Cnce ân! !e la rima intrare Cn Al-a. A'eaAD7te con-ortabil Cntr7un scaun. Cn ciu!a muncii -antastice e care acesta o -ace uneori entru noi. !in ce Cn ce mai reale. !e mai multe ori Cnainte. Primul as constD Cn crearea unei unelte entru "iAualiAare. racticD "iAualiAarea. mD simt mai bine !ecât Cnainte. mult rea uternic. trei7 atru7cinci oc&ii !esc&i'i. stabile'te7ţi un ro%ram !e me!itaţie !e !ouD sau trei ori e Ai. Ei uitD cD aceasta nu este o OcDlDtorieM ca un sco Cn sine. Acum concentreaAD7te asu ra unei Drţi a cor ului. una entru a intra Cn ni"el 'i cealaltD entru a ie'i !in el. Di-erenţa constD mai uţin Cn ceea ce a simţit -iecare. Este sur rinADtor cât !e uţin control a"em asu ra ro riului nostru creier. tim !e Aece !imineţi entru -iecare numDrat. O!atD aKuns Cn ni"elul tDu. La Cnce ut !acD a ar alte %ân!uri. !u D aceea !e la cinci la unu.

im ortantD cDlDtorie e care am -Dcut7o. Acum Cnainte !e a intra Cn ni"elul tDu. Pentru a te a!uce acolo eu re-er numDrarea in"ersD. iar cea !e7a treia intro!uce o nouD !inamicD. Acesta este unctul Cn care a ar Controlul )ental 'i "iAualiAarea e-ecti"D. e"enimentul ima%inar "a !e"eni real. te oţi concentra e un sunet. . ca !e e>em lu O) sau A)IN. DacD cum DrDtorul tDu este su ra7a ro"iAionat cu ceea ce "inAi. rostit cu "oce tare sau Cn %ân!. entru soluţionarea cDreia este ne"oie !e o te&nicD mai a"ansatD3. +oate aceste meto!e 'i câte"a combinaţii ale lor te "or a!uce Cntr7un ni"el me!itati" mental. OVreau ca rima ersoanD e care o "oi "e!ea mâine e trotuar sD C'i su-le nasulM este un roiect atât !e inutil Cncât mintea ta Cl "a res in%e. un anumit cum DrDtor sD -ie mai rece ti" la ceea ce "inAi. Le%ea 6# +rebuie sD a'te ţi ca e"enimentul sD se Cntâm le. !es re care tocmai ai citit 1'i e care s er cD o "ei e> erimenta3 se oate obţine 'i Cn alte mo!uri. in!i-erent cât !e banal 7 ceea ce s7a Cntâm lat ieri sau astDAi. Acum sD -acem un as uria' Cnainte. 1DacD cine"a le7a luat !e acolo. mici. Vei Cnţele%e acum !e ce e>erciţiul sim lu !e "iAualiAare a unui mDr sau altce"a ce ţi7ai ales e ecranul mental. sD %Dse'ti satis-acţie Cn sarcina e care Cn mo! obi'nuit o %Dse'ti !eAa%reabilD. !ar care ar necesita cât"a tim !e cDutare entru a -i %Dsit. re etDm 'i !e aici mer%em mai !e arte. !es re care tocmai ai citit 'i sD Cn"eţi sD utiliAeAi me!itaţia Cn mo! !inamic. !ar com arân! cu ceea ce se oate realiAa. De e>em lu. entru cD CncD !e la Cnce ut este necesarD concentrarea. calm. Se oate !ori un e"eniment. ai auAit 'i simţit atunciN Aminte'te7ţi toate amDnuntele. !e toate Ailele. Vrei ca mâine 'e-ul tDu sD -ie amabil. CAPI+OL$L IV )EDI+AVIA DINA)ICU )e!itaţia asi"D. este reAonabil sD creAi cD nu "a -i nerDb!Dtor sD cum ere. a oi intrD temeinic Cn ni"elul tDu 'i roiecteaAD e ecranul tDu mental e"enimentul Cn Cntre%ime. +e oţi concentra asu ra unui unct ener%etic al cor ului. !u D cum cre! eu 7 'i reAultatele te "or co le'i. Re-ul tDu sD -ie mai rietenos. iar concentrarea este c&eia succesului. sD stai acolo 'i sD a'te ţi sD se Cntâm le ce"a. Aceasta este o le%e subtilD. care 'i72 aminte'te e ro-esor s unân! cD e>amenul "a a"ea loc miercuri. Primele !ouD sunt sim le 'i asi"e. DacD nu oţi cre!e cD e"enimentul oate sD se Cntâm le. 'i "om urmDri ce se "a Cntâm la cu cel e care l7ai ima%inat. DacD "ei lucra 60 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA ţinân! cont !e câte"a le%i -oarte sim le. sau asu ra ritmului tobei Cn tim ul !ansului. Cn buAunarul tDu. Le%ea ?# Nu oţi crea robleme. con'tient sau incon'tient re"enim la acel e"eniment. Le%ea 2# +rebuie sD !ore'ti ca e"enimentul sD se Cm lineascD. intrD Cn ni"elul tDu. Le%ea . !ar totu'i sD e>iste !i-erenţa la ceea ce te a'te ţi. IatD cum Cl oţi utiliAa# Hân!e'te7te la ce"a ce7ţi a arţine. O!atD ce ai aKuns la ni"elul tDu !e mai multe ori rin aceastD meto!D. !ar miercurea asta. sau miercurea "iitoareN El oate reAol"a aceasta Cn Al-a. este a'a !e im ortant. 'i !eci nu "a -uncţiona. aminte'te7ţi !e ultima !atD cân! le7ai a"ut 'i retrDie'te acea cli D. Vom le%a un e"eniment real cu un e"eniment !orit e care ţi72 "ei ima%ina. Acum mer%i Cnainte Cn tim 'i le "ei localiAa !acD sunt acolo un!e le7ai lDsat. 6? )e!itaţia !inamicD ( 69 PuncteA aici entru cD este momentul sD trecem este te&nica me!itaţiei asi"e. Acestea sunt robleme ti ice. )er%i mai !e arte !e me!itaţia asi"D. N7ar -i %roAa" !acD a' utea sD -ac ca 'e-ul meu sD se -acD !e râs. Este a roa e la -el !e mare ca !i-erenţa Cntre a s une cu"ântul OCnotM 'i a Cnota e-ecti". AnaliAeaAD e scurt Cn mintea ta. sau rin mDrirea ro riei res iraţii. Ce ai "DAut. In Controlul )ental. Cn a'a -el Cncât sD -ie !at a-arD. In a-ara concentrDrii e o ima%ine "iAualD.# +rebuie sD creAi cD e"enimentul se oate realiAa. e care le oţi reAol"a rin aceastD sim lD te&nicD !e me!itaţie. Cn mintea ta. Care este "aloarea tuturor acestoraN )ai Cntâi este o trea tD cDtre ce"a su erior 'i a oi este ce"a -olositor Cn sine. %ân!e'te7te la c&eile ma'inii tale. Aceasta este le%ea !e baAD atotstD ânitoare. atunci "ei a"ea !e reAol"at un alt ti !e roblemD. sau cân! asculţi un cântec Hre%orian maiestuos 'i rDsunDtor Cn tim ce urmDre'ti un ritual reli%ios cunoscut. lini'titor 'i contribuie la CmbunDtDţirea sDnDtDţii. atunci mintea ta "a lucra Cm otri"a Cn!e linirii acestui e"eniment. Nu este su-icient sD atin%i ni"elul !e me!itaţie. este un succes mo!est. Nu e "orba cD nu ai "oie. O sD -i sur rins !e !i-erenţa Cntre amintirea e"enimentului Cn Al-a 'i memoria e"enimentului Cn Beta. -iecare succes !e"ine O unct !e re-erinţDM. Cn ma'ina taN DacD nu e'ti si%ur. %ân!e'te7te la ce"a lDcut. ai mirosit. meto!a "a -i corelatD cu reAultate !e succes 'i rocesul "a !e"eni automat. 'tii cD oate sD -ie. Ima%ineaAD7ţi un stu!ent. or%aniAatD 7 entru care a -ost creatD. se oate cre!e cD "a a"ea loc 'i totu'i sD nu ne a'te tDm sD aibD loc. entru a reAol"a unele robleme. acestea ot -i obiecti"e care ot an%aKa o cantitate reAonabilD !e !orinţD. iar eu sD7i iau loculN Lucrân! !inamic Cn Al-a. Cn"aţD7ţi mintea cDtre o acti"itate !inamicD. a'a cum o sD "e!em ime!iat. Sunt e birou. Este lDcut. care nu s7a ier!ut. ci nu oţi.

a'a cum 'tii cD oate sD -ie.M Cnainte !e a trece la alte e>erciţii 'i te&nici. Reia72 'i coinci!enţele se "or Cnmulţi. Cn acest -el "ei !e"eni Omai bun 'i mai bunM. Pasul 6# De laseaAD a oi aceastD scenD !e e ecranul tDu Cn artea !rea tD. intrD Cn ni"elul tDu 'i CncearcD sD -aci e cine"a sD72 !oarD ca ul. DacD 'tii concret cauAa roblemei. +otu'i. Acesta este -Dcut Cn Beta. ersoana !e un o timism nestD ânit. tr. DacD. este un om lDcut. Deocam!atD. cu ten!inţa ca Cn orice sD %DseascD un lucru bun. 'i sD -ie !at a-arD. 'i care ânD acum nu s7a reAol"at. e"enimentul e care l7ai ales trebuie sD -ie su-icient !e robabil entru a cre!e Cn materialiAarea lui. care a are cân! lucrurile se Cm linesc 'i a "enit o altD ersoanD entru Jenne!<. iatD ce "ei simţi !acD "ei erse"eraS $na !in rimele me!itaţii entru reAol"area roblemei. A oi s7a Cntâm lat. Pe lanetD e>istD -oarte mult rDu 'i noi oamenii suntem "ino"aţi entru mai mult !ecât ar trebui sD -ie artea noastrD. 'i(sau "ei ie'i !in Al-a. entru me!itaţie. rin e>ersare. E> erienţele mele au arDtat cD ni"elele ro-un!e ale minţii noastre. !ar !acD trebuie sD ţi7o !o"e!e'ti sin%ur. Pasul . "ei obser"a cD "ei -i ca abil sD creAi 'i sD te a'te ţi la e"enimente care sunt !in ce Cn ce mai uţin robabile. !au un rDs uns scurt la aceastD Cntrebare. Cntre trans orturi. sD7ţi e> lic ce"a la care robabil te %ân!e'ti# !e ce e ecranul nostru mental mutDm scenele !e la stân%a la !rea taN Acum. care are le%DturD cu roblema. la ni"elul tDu me!itati". In tim ce lucreAi la )e!itaţia !inamica ( 64 -iecare roblemD. aban7!onân!u72 e celDlalt. animân! acel sentiment. Cu alte cu"inte. )ai târAiu cân! câ'ti%i e> erienţD. 1n. iar 'e-ul tocmai rime'te "e'ti bune. une o soluţie e ecranul sDu mental. utiliAeaAD72 e acesta ca unct !e re-erinţD. cine ar utea s une cD nu e "orba !e coinci!enţDN La urma urmelor. Acum 'e-ul e -ericit. Cnce e rin a retrDi e scurt e> erienţa anterioarD cu succesul cel mai mare. "a reAulta una sau amân!ouD Cntâm lDrile care urmeaAD# te "a !urea e tine ca ul 'i nu e "ictima ta. Acum numDrD ânD la cinci. creAi cD se "a Cntâm la 'i cu aKutorul e>erciţiului urmDtor. Cân! se Cntâm lD. reAultatele tale "or -i !in ce Cn ce mai sur rinADtoare. Acum este Cn mo! clar Cntr7o !is oAiţie mai bunD. Va -uncţiona acest lucru ermanent. o altD scenD care "a a"ea loc mâine. +im )asters.# DD la o arte Cncet aceastD scenD !e e ecranul tDu. iar trecutul Cn !rea ta. Nicio!atD nu recoman! irosirea tim ului. un om cu ba%aKe !orea sD mear%D la Jenne!<. DacD "ei "iAualiAa acest Oe"enimentM atât !e real cât este necesar. in"ariabil. !ar aceasta o -aci com let sin%ur 7 'i Cn Beta. "iitorul este erce ut ca -iin! Cn stân%a. )er%eS Este o licDrire !e succes. !e lasân!7o s re !rea ta. Cn Al-a ur 'i sim lu nu "a mer%e. aceasta ar -i o Cncercare inutilD. ViAualiAeaAD soluţionarea ei.3 PX 68 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Pasul 2# Pe ecranul tDu mental creeaAD !in nou Cn amDnunt un e"eniment recent. 'i Cnlocuie'te7o cu alta Cn stân%a. a lui E. "a a"ea succes. tot atât !e "iu. Acesta nu este un rDs uns la toate CntrebDrile e care ai utea sD le ui Cn le%DturD cu ca acitDţile bune 'i rele ale minţii. Atât !e "iu trebuie sD trDie'ti aceastD scenD. "ei -i com let treaA. =ii si%ur cD ai us ni'te -orţe sD lucreAe entru tine Cn !irecţia creDrii e"enimentului !orit. a'a cum ai Cncerca sD rece teAi la ra!io o staţie ine>istentD. curentD. 7 cine"a cu ba%aKe care !ore'te sD aKun%D la aero ortul Jenne!<. Cn Controlul )ental. !ar mai târAiu o sD ne ocu Dm !e el mai !etaliat. A oi intro!u alunecân! e ecran. Sunt trei a'i care trebuie urmaţi !u D ce ai intrat Cn ni"el# PPoll<anna 7 eroul rinci al al romanului cu acela'i nume 124263. RetrDie'te e"enimentul tim !e o cli D. RDmâi la aceastD scenD un tim 'i simte7o Cn toatD lenitu!inea ei. Cân! obţii un succes 'i mai mare. Cu tim ul. unii mD acuAD cD sunt un -el !e Poll<annaP )ii !e oameni au Aâmbit cu in!ul%enţD cân! eu s uneam cD este im osibil sD -aci rDu Cn Al-a. 'i 'o-er !e ta>i. !ar sunt alte lucruri !e -Dcut Cnainte !e toate. ca sD se Cntâm le ce"a.. IatD ce este !e -Dcut# Ale%e o roblemD realD. C'i utiliAeaAD tim ul liber. e care72 !ore'ti.e'ti Cn le%DturD cu Inteli%enţa Su erioarD. OCoinci!enţeleM se "or Cnmulţi. simţin!u7te mai bine ca Cnainte. ca sD utiliADm o -raAD cu Cnţeles s ecial !e bo%at entru noi toţi. nimic. 'i nu Cn Al-a sau +eta 'i robabil nici Cn Delta. Dar la aceste -a te "om re"eni mai târAiu. Aban!oneaAD Controlul tDu )ental 'i "ei a"ea mai uţine coinci!enţe. Din acest unct !e "e!ere. Cn aceastD scenD toatD lumea !in Kurul 'e-ului este "eselD. Cncerci sD iei le%Dtura cu un -el !e inteli%enţD care te "a asista Cntr7un lan ticDlos. erce trecerea tim ului !e la stân%a la !rea ta. -DrD im e!imenteN Nu. 2 . OAm Cncercat !e câte"a ori.. stu!ent la Cole%iul =ort Lee !in Ne@ Jerse<. iar !in unctul !e "e!ere al Inteli%enţei Su erioare nu ar -i tocmai %roAa". atunci "iAualiAeaAD soluţionarea ei. cum ai -Dcut cu roblema. Este tentant sD trateAi aceasta acum. "ei Cn"Dţa sD72 a'te ţi. a'a cum !acD s7ar Cntâm la !eKa Cn realitate. De e>em lu sD s unem cD 'e-ul tDu a -ost morocDnos Cn ultimul tim . Porter. Cân! a-acerea localD este slabD. ale%e un e"eniment care CnseamnD soluţia unei robleme. care nu se Cntreru e. Poţi sD72 sa i e 'e-ul )e!itaţia !inamicD ( 65 tDu. ânD cân! s7au con"ins sin%uri. A !oua oarD am "iAualiAat e acest om e ecranul meu. A oi "a -i e-icient a !oua oarD 'i a treia oarD. Cercetarea mea a !emonstrat acest lucru.

!in cauAD cD e !e o arte nu l7ai trDit. "or re!uce -olosirea carnetului !e tele-oane. ânD nu luDm Cn consi!erare caAul unei -emei sub anesteAie %eneralD. nu72 ţii minte. Cn tim ul e>erciţiului.CAPI+OL$L V T)B$NU+UVIREA )E)ORIEI +e&nicile !e memorare Cn"Dţate Cn Controlul )ental. Ca acitatea ta nouD !e a "iAualiAa 'i recrea e"enimente trecute. iar !orinţa mea !e a reţine numerele !e tele-on este -oarte micD. sunt e-ecti" retrDite. Reclama mDre'te "ânAarea Cntr7un mo! PQ ?. tem eratura camerei. Oricât !e realD ar -i amintirea e care creierul o o-erD con'tiinţei acientului. mintea ta oate lucra Cntr7un mo! nou entru tine. cu cât este mai im ortantD entru noi. -a t care are contra!ictoriu. !acD un cursant s une Obul%Dre !e AD a!DM la al Aecelea cu"ânt. Creierul nostru !e oAiteaAD ima%ini 'i !es re e"enimente !intre cele mai nesemni-icati"e. DacD Cn tim ul unei o eraţii e creier. Poate unii absol"enţi utiliAeaAD Controlul )ental. Nu7ţi "ei aminti 'i nici nu oţi sD e"oci acest e"eniment. Instructorul scrie -iecare cu"ânt lân%D un numDr. Cu toţii ne uitDm la reclamele tele"iAiunii. Cn mDsura Cn care te concentreAi. cu toate !etaliile. Vorbesc !es re un inci!ent e care creAi cD l7ai uitat. la o !e Drtare !e mii !e Gilometri !e acel loc un!e stai acum. sarcina este mult mai u'oarD. Cursanţii Cnce sD Cn"eţe C&eile !e )emorie. Atunci. o -runAD ca!e !intr7un co ac. +otu'i. La cursuri !e Control )ental. DacD este "orba !e un nume. e"enimentul este acel moment Cn care l7ai auAit sau l7ai citit. Aici sunt sunete 'i mirosuri. atunci instructorul Cl coreleaAD intr7un mo! Cnţele%Dtor. entru a!ucerea aminte a numerelor !e tele-on. cu atât mai u'or o utem e"oca. Dar. se atin%e creierul 'i nu mintea. SD ne Cntoarcem la memorie. sau -anteAist cu ima%inea e care a asociat7o cu numDrul cu"ântului. DacD ar trebui sD tra"erseA ora'ul ori !e câte ori am ne"oie !e un numDr !e tele-on. Sim lu. ima%ini rinse cu coa!a oc&iului. ci o lecţie !e "iAualiAare. oate incon-ortul !atorat anto-ilor care te strân%. sD7ţi CmbunDtDţe'ti memoria Cntr7un mo! sur rinADtor. Cân! cursantul nume'te un obiect. un inter ret 7 'i nici un electro! n7a atins7o "reo!atD. Cl caut. el "a 'ti 7 ce"a Ci s une 7 cD el nu a retrDit Cn realitate e"enimentul. 'i e !e altD arte nu este im ortant entru tine. se transmite Cntr7un -el 'i Cn Beta. Lumea reclamelor ne o-erD o ilustrare conclu!entD a !i-erenţei !intre memorie 'i e"ocare. Aceasta este mintea Cn -uncţiune care este un su er7 obser"ator. toto!atD uimin! e rietenii no'tri. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA !eosebit. nu e>istD Cntr7un loc anume. !o entru urec&e 7 orice le "ine Cn minte. -DrD e-orturi !eosebite. tu !is ui !e o te&nicD e-icientD entru CmbunDtDţirea "iAualiADrii 'i memoriei tale Cn acela'i tim # ecranul mental. Cursanţii numesc a oi lucrurile !e e tablD. oare câţi !intre noi au memoria atât !e e-icientD cât 'i7o !orescN S7ar utea ca rin e>ecutarea celor !escrise Cn ca itolele anterioare. treci rin mii !e e> erienţe. !in cauAD cD este ne"oie !e rea mult tim 'i s aţiu entru a le Cn"Dţa. e urmD se Cntoarce cu s atele ?/ CmbunDtDţirea memoriei ( ?2 cDtre tablD. Cn tim ul erioa!ei !e %ra"i!itate aceastD -emeie a a"ut cu me!icul sDu o relaţie e>ce ţionalD. Cm reKurDrile Cn care a a"ut loc un inci!ent e care creAi cD l7ai uitat 'i el o sD a arD. atunci trebuie sD "iAualiAeAi un e"eniment trecut. DeKa instructorul a ata'at la -iecare numDr câte un cu"ânt* ast-el -iecare numDr e"ocD o ima%ine "iAualD cDreia Ci cores un!e un cu"ânt. )ai târAiu cân! Cnce sD memoriAeAe Cn Beta. Noi suntem con'tienţi !e aceste senAaţii. atât !e "iu. )intea. este inutil sD utiliAeA te&nicile controlului )ental entru lucruri neesenţiale. Cu cât este mai "ie ima%inea. !ar nu con'tientiADm e>istenţa lor. Noi numim aceste ima%ini Oc&eile !e memorieM. 7 se are cD nu e>istD s-âr'it. "a a Drea un e"eniment uitat O!e mult tim M. entru ca acest lucru sD se realiAeAe. !esi%ur. Cn tim ce e'ti in Al-a. !ar !u D cum am amintit 'i Cn ca itolul anterior. !ar e care !e -a t ni l7ai uitat !e loc. reţine mult mai multe e"enimente !ecât am cre!e. instruc7 torul scrie numere !e la unu la treiAeci e o tablD. Citin! aceastD carte. Din cauAa trilo%iei# !orinţD7cre!inţD7a'te tare. a oi cursanţii s un !enumirea obiectelor 7 bul%Dre !e AD a!D. mirosurile 'i scenele. Cntre ei se crease . s re !eosebire !e "âr-ul nasului nostru. Cân! !oresc sD 'tiu un numDr !e tele-on. Este Cn!oielnic cD uitDm "reo!atD ce"a. C&eia !e memorie entru numDrul 2/ este !e e>em lu OtuseM. oate -i un bDrbat tu'in! un bul%Dre !e AD a!D. ro!ucân! Oa!ucerea aminteM a unui ro!us sub ni"elul !e con'tientD. cD !acD ar trebui sD Cn'irDm cinci sau Aece !in ele. De alt-el. a'a Cncât. con!iţia im ortantD este !orinţa. a"em e>erciţii s eciale !e "iAualiAare. +otu'i e>istD loc !e CmbunDtDţire Cn continuare. atin%erea scaunului. ima%inea reAultatD. iar instructorul s une numDrul cores unADtor. este asociat cu un e"eniment. e care le7am "DAut sD tDmâna trecutD. =iecare lucru e care creAi cD l7ai uitat. atine cu rotile. -iin! Cn ni"elul lor Cn tim ce instructorul le re etD Cncet. Acesta nu este un numDr !e circ. se atin%e -oarte u'or cu un electro! o orţiune !in creier. acum nu e'ti con'tient !e ele. Nu "oi trata Cn aceastD carte C&eile !e )emorie. O!atD ce ai Cn"Dţat !eKa sD lucreAi cu ecranul tDu mental. 'i re ro!uce Cn or!ine ceea ce a scris. !e care nu e'ti con'tient. atunci !orinţa s7ar intensi-ica. Sunt a'a !e multe 'i a'a !e scurte. $n!e"a. Acest -a t nu este !i-icil entru o minte care a e>ersat "iAualiAarea. creierul nostru. !eoarece cu"intele sunt !eKa cunoscute. Aceasta este o !i-erenţD esenţialD. Cncât sunetele. am utea cita trei sau atru cel mult.

ea le cere ele"ilor sD scrie toate cu"intele e care le7 au Cn"Dţat Cn sD tDmâna trecutD. care Cn cli a cân! ţi l7ai Cnsu'it. Nu mulţi !in asa%erii CmbunDtDţirea memoriei ( ?9 %rDbiţi ar Cnţele%e me!itaţia lui Cnainte !e a leca./ !e cu"inte. nu a'aN Eu Cmi un Cntrebarea !acD este osibil "reo!atD sD -im incon'tienţi. "ei . "oi atin%e acest ni"el al minţii. -olosin! te&nicile !e memorie e care le "ei Cn"DţaN Poate cD nu te7ai uitat. E>istD CnsD 'i o altD cale. un!e +im a -ost !emult.rietenie 'i Cncre!ere. InsistD 'i cu o mai mare CncD Dţânare nu "a "eni. creeaAD ecranul. Aceasta ar Cnsemna oare sD7ţi aminte'ti !u D Aece ani numDrul acestei a%ini. +im OretrDie'teM ultimul !rum -Dcut acolo. ceea ce Cn con!iţii obi'nuite se Cn"aţD tim !e un an./ !e minute. Proce!eaAD ast-el tim !e o sD tDmânD. care !oresc sD mear%D la a!resele !in ora'ele !in a ro iere. CAPI+OL$L VI TNVUVAREA RAPIDU Du D ce Cn"eţi te&nicile !e memorare. O Cn"DţDtoare a clasei a atra !in Den"er. Ailnic. Pentru a realiAa acest lucru. ?? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA AceastD meto!D inclu!e un mecanism sim lu !e !eclan'are. %Dse'te a!esea asa%eri. IatD cât !e sim lu e# une'te !e%etul mare cu urmDtoarele !ouD !e%ete ale oricDrei mâini 'i mintea ta "a intra ra i! la un ni"el mai a!ânc. Aceasta "a !ura 29 sau . A oi ca o scurtDturD. entru a realiAa orice !oresc. Cn loc sD mear%D !e la un cursant la altul cerân!u7le sD citeascD literD cu literD corect. iatD cum "ei roce!a# Vei Cn"Dţa sD intri Cn ni"elul !e me!itaţie* a oi la acel ni"el "ei crea ecranul mental. !ar el este acolo. "ei Cn"Dţa +e&nica celor +rei De%ete. Nu a trebmt sD mear%D rea !e arte. Ei au &otDrât sD Cncerce rin &i noAD. trDie'te e"enimentul. !eoarece nu este CncD un mecanism !eclan'ator. Pentru ei ea re reAenta un lucru. =iecare e> erienţD e care o a"em. unul !intre acestea -iin! e"ocarea in-ormaţiei. rin e> erienţa cea mai recentD cu !octorul ei ânD la cele !inainte. entru o e"ocare ra i!D. Ei C'i amintesc cu"intele 'i cum se citesc ele 7 rin unirea celor trei !e%ete. care te "a !uce ra i! la un asemenea ni"el al minţii. sD s un a'a. )ai târAiu "ei !ori sD e"oci ce"a 7 un nume !e e>em lu 7 !ar numele nu "a "eni. numai note !e B 'i un sin%ur A. utiliAân! acelea'i cu"inte. e'ti re%Dtit !e a trece la eta a urmDtoare# Cn"Dţarea Ra i!D. Cn -on!. se im rimD e creierul nostru. utiliAeaAD Ecranul )ental 'i +e&nica celor +rei De%ete cân! C'i Cn"aţD ele"ii sD citeascD literD cu literD. Vei auAi numele ei !in nou. +io !e secole a -ost asociatD cu alte !isci line me!itati"e. un -el !e meto!D !e ur%enţD. oate un <o%&in. intrD Cn ni"elul tDu. uneori umoristic. ea a -ost sur rinADtor !e !istantD. !es re care "ei citi mai târAiu. Pentru a7i testa. In transD ro-un!D. Cn"DţDtoarea s une cD Ocei lenţi realiAeaAD testul Cn 29 minuteM . Acum rela>eaAD7te. stu!entul ta>imetrist menţionat la ca itolul anterior. care este -olosit Cn !i"erse sco uri. Este ne"oie !e mai multe 'e!inţe !e me!itaţie entru Cnsu'irea acestui roce!eu. !acD "ei recrea Cm reKurDrile e"enimentului e Ecranul )ental. !ar nu7'i mai a!uce aminte traseul. a!ucân! e lume un co il sDnDtos. S7ar utea sâ72 'tii sau nu. Aminte'te7ţi cD ai o meto!D entru !eclan'area amintirii. A "enit tim ul na'terii 'i a trecut rintr7o anes7 CmbunDtDţirea memoriei ( ?6 teAie %eneralD !e rutinD. !e"ine tot mai e-icient rin utiliAare. +e&nica celor +rei De%ete are 'i alte utiliADri. O utiliADm Cn nenumDrate caAuri neobi'nuite. lDcute. !ar "a -i 'i !eranKantD. nu o ersoanD* sentimentele ei nu au -ost luate Cn consi!erare. El utiliAeaAD Cn"Dţarea Ra i!D 7 care "a -i tratatD Cn ca itolul urmDtor 7iar la e>amen utiliAeaAD +e&nica celor +rei De%ete. !u D cele s use Cnainte. cu care te7ai Cntâlnit sD tDmâna trecutD la cinDN Cân! ai auAit rima !atD numele ei a -ost un e"eniment. CncearcD acum 'i nimic nu se "a Cntâm la. Cn loc sD treacD este erioa!a cân! era Oincon'tientDM Cn camera !e na'tere. Sub &i noAD ea a -ost con!usD Cna oi Cn tim . Cn curân! se "a -orma o le%DturD -ermD Cn mintea ta intre unirea !e%etului mare cu celelalte !ouD 'i atin%erea ra i! a unui ni"el !e me!itaţie e-icient. Dar oare Cţi a!uci aminte !e numele acelei ersoane. Ceea ce s uneau Cn reAenţa acientului anesteAiat era uneori con!iţionat clinic. l7ai "DAut !eKa cu coa!a oc&iului. !escrise Cn ca itolul anterior. $tiliAân! aceastD te&nicD Cn"DţDtoarea Ci Cn"aţD e co iii clasei a atra tabla Cnmulţirii ânD la 2. ei "D! cu"intele e ecranul lor mental. ea nu era con'tientD. Acest lucru nu este im ortant 'i robabil nu "a !e"eni nicio!atD im ortant entru tine. !ar cu aKutorul celor trei !e%ete. Dorinţa nu "a -i numai ne-olositoare. Du D ce ai Cn!e linit toate acestea. 'i !in tim Cn tim e> rimau lictisealD !in cauAa na'terii Cncete. obser"D cD cele trei !e%ete ale mâinii sunt unite Cn mo! similar. +im )a'ters. sD !esco ere câte"a amintiri ascunse care ar utea e> lica aceastD sc&imbare bruscD. noiembrie. intrD Cn ni"elul tDu 'i s uneţi 1Cncet sau tare3# ODe câte ori unesc ast-el !e%etele 7 acum une'te !e%etele 7M entru un sco serios. in!i-erent !acD aceastD e> erienţD oate -i e"ocatD sau nu. Pe scurt. ea a relatat tot ceea ce au s us !octorul 'i surorile. Rela>eaAD7te. OAcum eu am note !e A 'i un sin%ur BM. )ai târAiu cân! !octorul a "iAitat7o Cn camera !e s ital. me!itân! Cn 'eAut cu icioarele Cncruci'ate. SD tDmânal se arcur% . Nici unul !intre ei nu a utut e> lica care ar -i cauAa sc&imbDrii !e atitu!ine 'i amân!oi !oreau sD %DseascD o e> licaţie. Cnainte !e a -ace Controlul )ental +im a a"ut la Institutul !e +e&nolo%ie !in Ne@ ForG. un!e e"ocarea in-ormaţiei se "a -ace mai u'or. c&iar ostilD -aţD !e !octor. DacD Cn curân! "ei "e!ea o icturD sau scul turD a unei ersoane !in E>tremul Orient.

cu cele trei !e%ete unite. entru a economisi tim . mai ales !acD nu e'ti obi'nuit cu a aratul e care Cl -olose'ti. Cn acest -el nu "a trebui sD cauţi butonul !esc&iAân! oc&ii. scotocin! rin %eanta !i lomat !u D acte entru a !a rDs unsuri le%ate !e robleme imobiliare sau !e im oAitare. cu e-icienţD mentalD totalD. Cn tim ce e'ti Cn Al-a. mii !e stu!enţi Cn"aţD Cn mai uţin tim . 20 licee 'i 8 'coli rimare. iar in-ormaţia "a -i -i>atD mult mai uternic. DatoritD acestui -a t "orbe'te mult mai con"in%Dtor !ecât !acD 'i7ar -i consultat notiţele. Cn momentul a DsDrii butonului. nu7'i mai ener"eaAD clienţii. Pentru aceasta "ei a"ea ne"oie !e un case7to-on. oate -i utiliAatD la au!ierea unui curs. Cn Beta. Cn tim ce e> licD lecţia Cn clasD. robabil Cn +eta. utiliAân! aceastD carte. Cu o orD Cnainte !e ro%ram el ascultD im rimarea !e e casetD -DcutD !e el. "ei -i ca abil sD7ţi aminte'ti cele Cn"Dţate mai u'or la ni"elul Beta 'i mult mai u'or Cn ni"elul Al-a. $n a"ocat !in Detroit s7a OeliberatM !e notiţe./ !X Cn"Dţarea ra i!D ( ?4 minute cu un umor s ontan !e bunD calitate. a oi cite'te materialul Cn Beta 'i reascultD72 Cn Al-a. Acum intrD Cn ni"elul tDu. Prin a licarea Cn"DţDrii Ra i!e 'i a +e&nicii celor +rei De%ete. Cn"Dţarea Ra i!D 'i +e&nica celor +rei De%ete sunt i!eale entru stu!enţi. cursanţii !e la Controlul )ental economisesc tim ul Cn numeroase !omenii# Cn s ecial Cn asi%urDri. rDs un!eau la CntrebDri 'i le s uneam %lume. !re t 'i artD ca sD amintesc !oar câte"a. Cn"DţDmânt. oate sD -ie un in!icator al ro%resului tDu. oate a roa e sD "a!D cartea e care a citit7o 'i sD au!D "ocea ro-esorului. Acum ţi7ai Cnsu'it cu a!e"Drat in-ormaţia. asimilân! mai mult. OEu Cmi ţineam umnii s erân! Cn mai bine. "ei intra cu a!e"Drat Cntr7un ni"el mai ?8 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA a!ânc. Cite'te ca itolul cu "oce tare Cn case7to-on. erau total Cn stare !e "e%&e cum e'ti 'i tu acum. Cn tim ce ractici Controlul )ental. iar "ocea e care o auAi sD7ţi Cn%reuneAe trecerea Cna oi Cn Al-a. oţi sD aluneci Cn Beta.? !e cole%ii 'i uni"ersitDţi. Prin a licarea Cn"DţDrii Ra i!e 'i a +e&nicii celor +rei De%ete. lasD sD treacD tim ul. Prin e>ersare "ei constata cD acest neaKuns se "a ro!uce !in ce Cn ce mai rar. nu numai cD -ac reamintirea mai u'oarD. atunci cân! e> une Kuraţilor un caA com licat. 'i a oi este re%Dtit entru un ro%ram !e . +e&nica celor +rei De%ete. une caseta 'i concentreaAD7te e "ocea e care ai Cnre%istrat7o e casetD citin! materialul. Roa%D e cine"a sD a ese e butonul caseto-onului.-i re%Dtit entru obţinerea !e in-ormaţii e noile cDi. sau la citirea unei cDrţi. Cân! "ei ro%resa 'i "ei retrDi !in nou simţDmintele e care le7ai a"ut -iin! Cn Al-a. Aceasta Cţi "a CmbunDtDţi Cntr7o mare mDsurD concentrarea. SD resu unem cD ai !e Cn"Dţat un ca itol mai %reu !intr7o carte* nu numai cD trebuie sD72 ţii minte. !in cauAD cD "ei Cn"Dţa sD72 utiliAeAi con'tient. $n umorist !e la un club !e noa te !in Ne@ ForG C'i sc&imbD ro%ramul Cn -iecare Ai# el O-ace comentariiM asu ra 'tirilor. Are toatD e-icienţa Cn"DţDrii Cn Al-a 'i un lus !e intensi-icare a Cn"DţDrii Cn Beta. DacD Cn"eţi Cn Control )ental 'i cu alţi cole%i. DatoritD acestor te&nici. !ar "ei -i re%Dtit entru ea Cnainte. Cn eta a !e Cnce ut Cn Controlul )ental. a oi !in nou a !oua Ai !imineaţD. $tiliAeaAD +e&nica celor +rei De%ete entru a reintra mai ra i! Cn Al-a. !e'i e>istD un u'or a"antaK cân! Cţi asculţi ro ria "oce. PânD "ei reu'i sD treci Cna oi "ei scD a o arte sau c&iar toatD lecţia. !e'i ea nu este nea Drat 'i cea mai u'oarD. o!atD ce Cntr7a!e"Dr o stD âne'ti Cncât oţi u'or sD aKun%i la ni"elul tDu 'i sD o ereAi con'tient. !ar sD72 'i Cnţele%i. $n stu!ent care scrie lucrarea. -Dcân! e"ocarea 'i mai u'oarD. Acum eu Cmi unesc cele trei !e%ete 'i 'tiu ce urmeaAD 7 râsete Cn casca!DM. SD re"enim la caseto-on# Pentru consoli!area su limentarD. oţi -ace sc&imb !e casete cu ceilalţi. iar seara a ascultat7o Cn Al-a. iar nimeni nu obser"D ce -ace cu cele trei !e%ete !e la mâna stân%D. "ei Cnce e sD simţi alt-el ni"elul Al-a. menţinân! un contact "iAual lini'titor cu ei. )ai târAiu stD Cn -aţa Kuraţilor lin !e Cncre!ere. "orbeau clar. Problema oate sD arD mult mai serioasD !ecât este. El a Cnre%istrat le!oaria. ci rDmâi Cntr7o stare e>terioarD !e con'tientD. $n bun a%ent !e asi%urDri !e "iaţD !in Cana!a. O caracteristicD s ecialD a Controlului )ental constD Cn aceea cD e'ti Cn stare !e "e%&e. La -el !e im ortant este cD aceste noi cDi !e Cn"Dţare. Asta mer%e er-ect. La cursurile !e Control )ental am "DAut a!esea cursanţi care lucrau e-ecti" la ni"ele a!ânci cu oc&ii !esc&i'i. câte"a Aile !acD oţi. In realitate. ca un -el !e !i"iAiune a muncii. IatD câte"a s-aturi# IntrD Cn ni"elul tDu ţinân! !e%etul e buton. )ai târAiu. "ânAare. Cân! te "ei instrui mai bine. cân! Ci "ei -ace un semn. Cn"Dţarea ra i!D ( ?5 CealaltD te&nicD nu este atât !e sim lD. Acesta este moti"ul entru care Controlul )ental a -ost re!at Cn . SD Cnce em cu cea mai sim lD. el !is une !e toate !atele !e care are ne"oie. stu!ii uni"ersitare. In rima -aAD nu intra Cn Al-a. El "a -i erce ut !in ce Cn ce mai mult ca Beta. E>istD !ouD te&nici !e Cn"Dţare. . !ar "or !uce 'i la o accelerare 'i a ro-un!are a ceea ce Cn"eţi.

A !oua Ai -iin! -oarte obosit. . limitele s aţiului. am "DAut trei numere#67576.Z . Sunt trei eta e entru Cn"Dţarea Controlului Viselor 'i toate inclu!e un ni"el !e me!itaţie al minţii. Am trecut e lân%D o rD"Dlie care era se!iul central entru loteria me>icanD. totu'i câ'ti%Dm o libertate consi!erabilD# un control mai mare asu ra ro riei noastre "ieţi. DacD se CnlDturD "isele. +im !e atru ani am stu!iat si&olo%ia lui =reu!. aurie.7. Cn tim ce "ânADtorul ambala alcoolul. Pentru cD ro%ramDm conţinutul temei lor. !in cauAD cD -iin! create !e noi. Lân%D o! este o rD"Dlie un!e alcoolul este mai ie-tin. S7ar utea sD nu ne a!ucem aminte. ri"in! e"entualele utiliADri ale "iselor entru reAol"area unor robleme. Cnainte. a oi al !oilea 'ir. =reu! a consi!erat "isele noastre !e o im ortanţD centralD. Nu7i nimic. le inter retDm !i-erit 7 cu reAultate s ectaculoase. !ar Cntr7un mo! !i-erit. orice ar -i utut !a un sens acestor numere. atunci Cmi ier!eam tim ul. Pe !rum i7am o"estit rietenului meu ce am "isat 'i Cn tim ce Ci o"esteam mi7a "enit o i!ee# oate cD acele numere re reAintD numDrul unui bilet !e loterie. cu atât 'tiam mai uţin. Am rDmas treaA ânD !imineaţa Cncercân! sD7mi amintesc numere !e tele-on.CAPI+OL$L VII SO)N$L CREA+IV Cât !e liberi suntem cân! "isDmS Barierele tim ului. Du D ce am Cnc&is oc&ii !e trei sau atru ori. t O t. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Poate cD totu'i numerele a"eau o semni-icaţie.. Am Cnc&is oc&ii 'i !in nou am "DAut lumina. a -ost re"enit rintr7un "is !es re OI!eile lui )arteM. C&iar !acD acest lucru limiteaAD s ontaneitatea im resiilor "iselor noastre. Cncetul cu Cncetul. In total lumina a !urat a ro>imati" cinci minute. < 9. a!rese. Cân! am Cnţeles cD nu "oi muri. CeAar. !u D !ouD ore !e somn am Cncercat sD coreleA numerele cu ce"a cunoscut. +rei7 atru7treiM am rDs uns. emiţân! brusc o licDrire !e luminD. ci ur 'i sim lu o luminD. !ar Cn reAent !is un !e o meto!D e-icientD. a "enit soţia mea 'i a s us# ODacD tot te !uci la ca-ea. A!ler. Nu este a'a Cn Controlul )ental. am Cncercat sD rea!uc lumina ca sD o ot stu!ia. toate se risi esc 'i noi !e"enim Aeii ro riilor noastre creaţii trecDtoare.7 2VW 2 Pl tP. era Cntuneric. Cân! inter retDm un "is care a -ost !inainte ro%ramat. !ar acest lucru nu este a!e"Drat. rietenul meu care era Cn cealaltD arte a ma%aAinului. a -ost o i!ee rosteascD oricum. am sc&imbat oAiţia cor ului Cn at.. care !e"enea tot mai ali!D. are sD s unD el. Cmi s une# OCare erau numerele e care le cDutaiMN O+rei7'a te7trei. Am re etat !e mai multe ori# oc&ii !esc&i'i 7Cntuneric* oc&ii Cnc&i'i 7 luminD. Cu cincis reAece minute Cnainte !e a Cnc&i!e atelierul meu !e electronicD. Ri Lincoln a "isat cD "a -i asasinat. Prima este sD Cn"DţDm sD ne a!ucem aminte "isele ro rii. )ulţi s un# OEu nu "iseA !elocM. &otDrât sD nu mai irosesc tim ul entru roiecte inutile. . )D Cntrebam !acD acesta este s-âr'itul "ieţii. Am auAit la -el ca 'i "oi. Acum trebuie sD reconsi!er câte"a Cntâm lDri banale care con!uc la !eAle%area eni%mei. nu eram rea si%ur !e ceea ce "oi %Dsi. Am mo!i-icat ritmul res iraţiei. Cele 'ase numere m7au interesat mai uţin !ecât lumina. e urmD ni"elul !e me!itaţie. asemDnDtor unui bec electric care se stin%e. Lumina era -oarte uternicD. re%ulile lo%icii. Jun% 'i cu cât stu!iam mai mult. numere !e Cnmatriculare. a"ea strDlucirea soarelui la amiaAD. Cn tim ce mD a'te ta. Nu era un 'ir !e Cntâm lDri ca maKoritatea "iselor. cum ar -i stu!ierea marilor s irite cu care nu au utut -i !e acor! nici unii nici alţii. multe Cntâm lDri !e remoniţii baAate e "ise. Du D aceea a a Drut rimul 'ir. a!Du%ân! Dtrun!erea Cn atolo%ia si&icului ro riu. 'i ne7am !us un bloc mai !e arte entru a cum Dra alcoolul entru soţia mea. Cnţele%e "isele omului 'i "ei Cnţele%e omul. Am ne%liKat7o 'i eram Cn criAD !e bani. !in cauAD cD Cn"DţDm sD -olosim mintea noastrD Cn mo!uri !i-erite. =reu! s7a ocu at !e "isele create !e noi s ontan. Era CnKur !e ora !ouD !imineaţa cân! am aruncat cartea e Kos 'i m7am culcat Cn at. 'i rin aceasta la o arte im ortantD a cursului !e Control )ental. Nu s7a Cntâm lat nimic. m7a "iAitat un rieten care m7a in"itat la o ca-ea. Am !esc&is oc&ii 'i Cn Kurul meu Cn !ormitor. A e>istat un moment cân! eram -oarte con"ins cD Cmi ier! tim ul. Lumina se stin%ea Cn continuare. A oi un alt 'ir !e numere#67?76. A ro>imati" !ouD ore mai târAiu m7am treAit !intr7un "is. !ar toţi "isDm. DacD aceste "ise 'i multe altele ca ele sunt Cntâm lDri care nu se ot re eta. 9/ Somnul creati" ( 92 Cân! am Cnce ut cercetDrile Cn 24?4. Cn Controlul )ental noi luDm Cn consi!erare Cn mo! serios "isele. !ar era !eKa Cnc&is. constrân%erile con'tiinţei. !e ce nu treci e artea me>icanD a strDAii 'i cum DrD uţin alcool !e -recţie entru mineM. De acum Cncolo mD "oi ocu a !e a-acerea cu electronica 'i nimic altce"a. In acele Aile eram la Cnce utul cercetDrii asu ra sensului "iselor. %Dsim soluţii entru roblemele noastre Ailnice. cum bine 'tim. Interesul nostru este !e a crea asemenea "ise entru reAol"area unor anumite robleme. tocmai Cn acea Ai 'i a -ost asasinat. a ar !ere%lDri mentale 'i emoţionale Cn câte"a Aile. sunt unice.

=ornecGer !in RocG7-or!. atunci acesta Cl !enumim acci!ent. Cum"a am intrat Cn contact cu Inteli%enţa Su erioarD. am simţit cD este nu mai uţin !ecât un miracol. este necesar sD o uiţi entru sco urile Controlului )ental. am acce tat. a trebuit sD mer% mai !e arte 'i sD s un cD somnul creeaAD con!iţii -a"orabile entru rece tarea in-ormaţiilor !e la Inteli%enţa Su erioarD. meto!a noastrD !e inter retare a "iselor trebuie sD se !eosebeascD !e cea =reu!ianD. A'a !e bucuros cât eram. Cân! "ei -i mulţumit !e CmbunDtDţirea ca acitDţii tale. )ii !e oameni au rimit in-ormaţii rin "isele lor. Pune e no tierD un creion 'i o &ârtie 'i culcD7te. e care le7am us la unct mai târAiu. Voi a"ea un asemenea "is. am cDutat totu'i !inţii !e cal !Druit. Ilinois. OE !oar o coinci!enţDM este o e> resie e care noi nu o -olosim. Am mers a oi mai !e arte 'i m7am %ân!it cD nu trebuie sD -iu ca unii care a'tea tD asi" sD sune tele-onul. Da"i! SiGic& !in C&ica%o. Cele cu seria 656 s7au "ân!ut Cn )e>ico Cit<. DacD un 'ir !e Cntâm lDri. )i7am a!us aminte !e cele citite !in =reu!. care nu ot -i e> licate u'or. Ei sunt# Re%ina ). ca sD7ţi a!uci aminte. care a câ'ti%at 9/./// !e !olari 'i Jo&n =lemin% !in Bu--alo Ne@ ForG. Ca sD7ţi aminte'ti "isele nu oţi conta e lumini strDlucitoare. ca 'i aceastD micD rD"Dlie. S7ar utea ca 'i Cnainte !e mai multe ori sD -i luat le%Dtura cu ea -DrD a 'ti* !ar acum eu 'tiam. In Biblie au -ost relatate multe asemenea "ise. Cine consi!erD cD toate acestea sunt sim le coinci!enţe ar utea e> lica %reu -a te uimitoare. $itaţi7"D la 'irul e"enimentelor a arent Cntâm lDtoare care m7au con!us ânD aici. e care mi72 "oi aminti 'i72 "oi Cnţele%eM. ast-el 'i e"ocDrile "or -i !in ce Somnul creati" ( 99 Cn ce mai clare 'i mai com lete./// !e !olari. rimul !in "iaţa mea. %ân!e'te7te la o roblemD care oate -i reAol"atD e baAD !e in-ormaţii sau s-aturi. Pe tot cu rinsul Re ublicii )e>ic. Cân! se obţine un reAultat !istructi". SearD !e searD e>erseaAD. Oare nu s7ar utea sD luDm iniţiati"a 'i sD -ormDm noi acest numDr !e tele-on entru a comunica cu Inteli%enţa Su erioarDN Ca o ersoanD reli%ioasD. Acum ro%rameaAD7te cu aceste cu"inte# ODoresc sD am un "is. cu si%uranţD utem !eA"olta o meto!D entru a aKun%e la Inteli%enţa Su erioarD. e> erienţele mele au arDtat cD utem aKun%e la Inteli%enţa Su erioarD Cn mai multe -eluri./// !e !olari. A'a cum am menţionat anterior. atunci "ei -i %ata entru al !oilea as. s une# OVreau sD7mi a!uc aminte un "is.OVino 'i te uitDMS Era KumDtatea unui loA cu numerele 67?76. m7am %ân!it cD !acD utem aKun%e la DumneAeu rin ru%Dciune./// !e !olari* =rances )orroni !in C&ica%o. entru cD ro!uce Cn mo! intenţionat "ise. In tim ul me!itaţiei c&iar Cnainte !e a a!ormi. P PP Da. sute !e mii !e rD"Dlii. Aceasta era sin%ura rD"Dlie Cn toatD ţara care "in!ea numDrul 6?6. analiAeaAD "isul e care ţi72 aminte'ti cel mai "iu 'i CncearcD sD72 Cnţele%i. am câ'ti%at 2/. Cân! te "ei treAi !imineaţa sau noa tea. care a câ'ti%at 6//. Era baAa unei certitu!ini soli!e. rintr7un mo! aranormal. iar ceea ce am %Dsit a -ost mult mai "aloros !ecât ca!oul rimit. Ale%e o roblemD a cDrei reAol"are te reocu D cu a!e"Drat* CntrebDri roste'ti e"ocD rDs unsuri roste'ti. Soţia mea a "enit a oi 'i m7a ru%at sD7i cum Dr alcool me!icinal 'i ast-el am aKuns la unicul loc !in )e>ic. Cn Controlul )ental Cn"DţDm cum sD !eclan'Dm coinci!enţele. Ast-el. Cntr7un moment !e !eAnD!eK!e am "isat un numDr Cntr7un mo! im resionant 7 cu luminD 7 !e care trebuia sD7mi a!uc aminte. !ar Ci !Dm un Cnţeles s ecial. Atunci CnsD cân! acest lucru mi s7a Cntâm lat mie. Somnul creati" ( 96 Du D câte"a sD tDmâni am a-lat cD. Pentru e> licarea "isului meu. cu acea KumDtate !e loA. . noteaAD tot ceea ce Cţi aminte'ti !es re "is. Cnainte !e a a!ormi Cn tim ul me!itaţiei. cân! erau !is eraţi sau Cn ericol sau Cntr7un unct crucial al "ieţii lor. care a câ'ti%at 6//. care s unea cD somnul creeaAD con!iţii -a"orabile entru tele atie. au câ'ti%at la loterie utiliAân! !i-erite meto!e. un!e era !e "ânAare acel bilet câ'ti%Dtor. cD stu!iile mele a"eau "aloare. Cn ca itolul LV un!e "orbesc !e DumneAeu 'i Inteli%enţa Su erioarD. nu este !ecât un lucru remarcabil cum Cl "D! eu astDAi. care ot -i "eri-icate u'or# atru absol"enţi !e la Controlul )ental !in Statele $nite. CD acest lucru s7a Cntâm lat Cn tim ce !ormeam 'i eram a!ânc nemulţumit !e munca "ieţii mele. care a câ'ti%at 9/. con!uc la un reAultat constructi". "oi ţine minte un "isM. !acD e'ti sensibiliAat cu inter retarea =reu!ianâ a "iselor. ci te oţi baAa e e-ectul cumulati" al ro%ramDrii ro rii Cn tim ce e'ti la ni"elul tDu. "orbesc !e !ouD lucruri !i-erite. bani !e care a"eam mare ne"oie./// !e !olari. care "a conţine in-ormaţia entru a reAol"a roblema e care o am Cn minte. Pe urmD a "enit un rieten care m7a in"itat la o ca-ea 'i !e'i eram obosit. rimeau lunar loAuri care au acelea'i rimele trei ci-re. Noi nu a"em nici o obiecţie Cm otri"a cu"ântului Ocoinci!enţDM Cn Controlul )ental. aceasta o !enumim coinci!enţD. Cân! te treAe'ti !imineaţa sau noa tea. Visul care m7a -Dcut sD câ'ti% la loto. m7a con"ins !e e>istenţa unei Inteli%enţe Su erioare 'i !e ca acitatea ei !e a 9? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA comunica cu mine. $nul !intre acestea care este -oarte sim lu 'i u'or !e Cn"Dţat este Controlul Viselor.

CAPI+OL$L VIII C$VIN+ELE +ALE A$ P$+ERE In intro!ucere s7a ro us ca la rima lecturD sD nu e>ecuţi nici un e>erciţiu. roata !in s ate a alunecat uţin e câte"a DstDi !e -asole "er!e care au cDAut !in camionetD. Simţi rDceala Cn mânD. "[r Pr. ceratD. Du D treAire. "ei !esco eri una !in cele mai mari resurse mentale. Cnainte !e lecare el a ro%ramat un "is entru a72 a"ertiAa asu ra oricDrui ericol care ar -i a Drut Cn tim ul unei e>cursii !e 'a te Aile cu motocicleta. Omul a -ost Elias :o@e. Cei mai mulţi !intre noi %ân!esc cD. A reu'it sD im rime acului mi'carea sus7Kos. La o "iteAD mai mare alunecarea utea ro!uce urmDri mult mai serioase. el rece ţioneaAD in-ormaţia 'i o !e oAiteaAD 'i . !ar !acD "reo!atD "ei artici a la un curs !e Control )ental "a -i mult mai u'or 'i "ei obţine o e> erienţD mult mai bo%atD !acD ai -i>at e>act aceste cu"inte !inainte cân! e'ti Cn Al-a. entru cD era si%ur !e temeinicia acestei rietenii 'i entru cD nu a"ea nici o le%DturD cu e>cursia cu motocicleta. Inc&i uie'te7ţi cD e'ti Cn bucDtDrie 'i ţii Cn mânD o lDmâie. care a in"entat rima ma'inD !e cusut. Du D auto ro%ramarea cores unADtoare !inainte a "isului. ci !oar ceea ce ţi7ai Cnc&i uit. ânD ce "isul nu i7a arDtat cD Cn "âr-ul acului trebuie -DcutD o %aurD. !ar aceasta este !oar o KumDtate !e a!e"Dr. Creierul tDu a luat lucrurile Cn serios 'i a s us %lan!elor sali"are# OAcest om mu'cD !intr7o lDmâie. Cu"intele care su%ereA sD le utiliAeAi entru auto ro%ramare sunt acelea'i cu cele utiliAate Cn clasele !e Control )ental. O!oarM cu"intele au in-luenţat -uncţia %lan!ei tale sali"are. Du D !ouD Aile. nu7i a'aN +aie7o Cn !ouD 'i miroase7o !in nou. iar la cele !ouD ca ete se terminD rintr7o um-lDturD micD "er!e. ai transmis creierului tDu. CoaKa lDmâii este %albenD. A as7o a oi 'i "ei simţi !uritatea 'i %reutatea ei. Cn a-arD !e camioneta !in -aţa lui. a Cnţeles cD acest "is este rDs unsul la o roblemD care nu7i !D!ea ace# cum sD roiecteAe o ma'inD !e cusut.. A ro iin!u7se a "DAut cD era CncDrcatD cu -asole "er!e cru!D. iar sensul lor oate -i bun sau rDu./ mile e orD. Cân! ai citit aceste cu"inte !es re lâ7mâie.. Nimic nu are un %ust ca o lDmâie. $itD7te la e>teriorul ei. Ri alte cu"inte "or !a reAultate. autostra!a era Cn stare er-ectD. c&iar -atale. ci creeaAD realitatea. SD cercetDm mai atent -enomenul. a!e"Drat sau %re'it. la coaKa ei %albenD. Dar Cn natura "ieţii este cD oricine oate sD câ'ti%e mult mai mult !ecât Cţi o-erD loteria. "ei a"ea o resimţire a mo!ului cum trebuie Cnţeles. )irosul este 'i mai uternic. cu"intele e care le -olosim re-lectD semni-icaţii. Cn Aori %onea e o autostra!D !in Ne@ ForG. Nu te oţi a'te ta sD câ'ti%i la loto* este Cn natura loteriei sD câ'ti%e -oarte uţini oameni. ConcentreaAD7ţi toatD uterea ta !e ima%inaţie. Creierul nostru nu este !oar inter retul subtil al intenţiilor noastre. uternic sau slab. Acum ri!icD lDmâia ânD la nasul tDu 'i miroase7o. Cn tim ul e>cursiilor anterioare a a"ut robleme minore# o!atD s7a %Durit cauciucul* altD !atD s7a Cn-un!at carburatorul. Cu"intele. Numai tu oţi inter reta "isele e care ai !ecis sD le ai. cD ai o lDmâie. e care c&iar acum ai scos7o !in -ri%i!er. =iecare suliţD a"ea o %aurD Cn "âr-.MK 7Q \] 2M 90 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA o bu!incD !elicioasD. Acum mu'cD !in ea o bucatD mare. Ar trebui ca Cn tim ul e>cursiei sD nu mDnânc -asole "er!e cru!DN Pericolul era minor entru cD nu7i lDcea -asolea "er!e 'i mai ales cru!D. Ri7a a!us aminte "isul 'i a mic'orat "iteAa !e la 09 mile e orD la . ca !e e>em lu stimularea sali"aţiei. HrDbiţi7"D 'i s Dlaţi re e!e %uraM. $n absol"ent al Controlului )ental consi!erD cD Controlul Viselor i7a sal"at "iaţa. La cinD mânca o -ar-urie linD cu -asole "er!e cru!D. Cu"intele o%lin!esc nu numai realitatea. 'i lasD ca Aeama sD7ţi um le %ura. cân! Cntr7o curbD. Ei se a ro iau ameninţDtor. Nimic nu miroase ca o lDmâie. SD "e!em ce im licaţii cu rin!e. E>ersân! "ei a"ea !in ce Cn ce mai multD Cncre!ere Cn aceste O resimţiriM ro%ramate. Cu"intele nici n7au re-lectat realitatea. Cn tim ce ceilalţi sa"urau i iM Pi P m P. El a rulat a oi cu 29 mile e orD. Era o !imineaţD minunatD. Cel care urmeaAD acum -ace CnsD e>ce ţie* e acesta CncearcD72 c&iar acum. !ar nu reu'ea sD coasD. nu7i a'aN In acest unct !acD ai utiliAat bine ima%inaţia ta Cnce i sD sali"eAi.Ima%ineaAD7ţi cum ar -i inter retat =reu! acest "is# $n om era Cn Kun%lD CnconKurat !e sDlbatici. !e'i Cn realitate 95 P^ 98 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA nu a"eai aceastD intenţie. au ri!icat 'i a oi au coborât suliţele. iar ultima !atD a Cnce ut sD nin%D. Sau ar utea Cnsemna cD nu mai este bine "enit Cn casa rietenului sDuN Nu. El a "isat cD este Cn casa unui rieten. DacD "ei e>ersa rDb!Dtor Controlul Viselor. Subcon'tientul nostru -DrD %rai comunicD cu noi rin O resimţiriM. +oate acestea sunt a!e"Drate. Hlan!ele sali"are s7au su us comenAii. nu era nici un "e&icul.

Acestea nu sunt o %lumD* eu a recieA aceste cu"inte 0/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA 'i mD %ân!esc cu stimD 'i res ect la Dr. !acD acţionDm rin aceste cu"inte. OCe mai -aciMN Cu"intele tale au utere ( 94 OA. tuberculoAD. nu a -Dcut nici bine. Cn orice ri"inţD. 1Sei. !ar !in Dcate meto!a lui Coue a !is Drut a roa e Cn totalitate o!atD cu moartea lui Cn anul 24. Nicio!atD n7am râs !e Emile Coue. Noi s unem la ni"elele Al-a 'i +eta# OCn -iecare Ai. ce-alee se"erD. =ranţa. %ân!ul !e"ine realitate. !e'i astDAi. entru a a"ea %riKD ce -el !e cu"inte utiliADm entru unerea Cn -uncţiune a creierului nostru. 245?3. E>istD !ouD rinci ii !e baAD# 2. araliAia membrelor. El a !e"enit celebru rintr7o -raAD. )eto!a este sim lD 'i -iecare oate Cn"Dţa aceastD te&nicD. Noi ne %ân!im !oar la un sin%ur lucru la un moment !at. Cu tim ul CnsD. . IatD "ine !urerea !e ca M. Dar cu"intele -olosite !e tine ot -ace bine sau rDu. Noi. Cn orice ri"inţD. bâlbâialD. Pentru aceasta nu a"em un e>erciţiu. nici rDu. un!e a tratat cu succes mii !e acienţi care su-ereau !e reumatism. DouD lucruri CntDresc uterea cu"intelor e care le -olosim# ni"elul nostru !e con'tientD 'i %ra!ul nostru !e im licare emoţionalD cu care "orbim. "a !a o cDl!uroasD %DA!uire !urerii. subminân! sistemul lui !e a Drare. ea ar -i e>istat 'i astDAi. Esenţa ei este Cn Controlul )ental.are %riKD !e or%anismul nostru.0. tumori -ibroase 'i ulcer 7 o "arietate mare !e a-ecţiuni. un!e s7a 'i nDscut. Ei !escriu mâncarea e care o mDnâncD rin termeni care ro!uc re ulsie. Controlul )ental o-erD o rotecţie e-icientD -aţD !e obiceiurile noastre reale. entru cD tru ul nostru Cl trans-ormD Cn acţiune. oţi sD7ţi comanAi "isele utiliAân! cu"inte uimitor !e sim le 'i sD intri Cn Al-a trans-erân! cu"intele Cn cele trei !e%ete. a cDror utere cre'te rin re etare. El s une# OAcest om solicitD o !urere !e ca . Cn Al-a 'i Cn +eta. Cn toate ri"inţele. "a li"ra boala e care am coman!at7o. Cu"intele tale au utere ( 02 mai bun 'i mai bunM. De aceea !acD !ore'ti sD !eclan'eAi rocesele !e "in!ecare ale tru ului tDu. DacD -aci acest lucru !e !ouD ori e Ai. Noi s unem acestea numai o sin%urD !atD Cn tim ul me!itaţiei. Coue 7 O%ân!urile ne%ati"e 'i su%estiile ne%ati"e. sD %Dte'tiN Li sa banilor Cţi !D Omari !ureri !e ca MN ţi7e OsilDM !e "remea reaN Sunt con"ins cD o mare arte !in "enituri me!icii le !atoreaAD cu"intelor e care le -olosim. entru cD am Cn"Dţat lecţii -DrD !e reţ !in cartea sa OStD ânirea !e sine rin autosu%estieM. Acest lucru reu'e'te !estul !e !es 'i o-ta !e mâncare !is are. In 242/ a !esc&is un sanatoriu Cn Nanc<. astm. eu sunt !in ce Cn ce mai bineM. Ca a!ulţi KucDm !estul !e !es acest Koc. Du D stu!ii 'i e> erienţe cu &i noAD. !oar o !eterminare. am -Dcut câte"a a!a tDri acestei meto!e. S une7i !e e>em lu# OEu mDnânc acum o lDmâieM 'i ime!iat Cnce e sD lucreAe. s unem 7 'i aceasta este in-luenţatD !e Dr. Cân! ne concentrDm asu ra unui %ân!. E>erciţiul e-ectuat a -ost unul neutru 7 -iAic. Obiectul Kocului este sD se re-acD. ce !oareMS S us cu toatD con"in%erea aceasta. i7am Cn"Dţat numai cum sD se "in!eceM. care astDAi stârne'te râsul ca 'i oanta unui banc# OYi !e Ai. eu sunt !in ce Cn ce mai bineM.. nu au nici o in-luenţD asu ra . Coue. El a-irma# ONicio!atD nu am "in!ecat e nimeni. a !eA"oltat o meto!D ro rie !e si&otera ie. Nu este nici un !ubiu cD bolna"ii s7au "in!ecat 7 -a t bine !ocumentat.)aster< Autosu%%estion. Cn or!ine. entru care c&e-ul este ier!ut. n7a' "rea sD mD lân%M sau ON7are rost sD mD lân%M sau ONu e c&iar rDuM Cum rDs un!e creierul la aceste rDs unsuri sumbreN Vi7e Ole&amiteM sD s eli "asele. iar cu"intele./ !e ori succesi"# OYi !e Ai. Cn lumea noastrD so-isticatD mulţi -ac acest lucru. OEu aici nu ot sD -ac absolut nimicMS Enunţat cu o trDire intensD. !e"ine un a!e"Dr care !D o Cn-Dţi'are realD acestui sentiment. !e asemenea. Ne ier!em o-ta !e "iaţD rin -olosirea unor cu"inte ne%ati"e. Coue a -ost -armacist a roa e 6/ !e ani Cn +ro<es. $ntul este iure !e %ân!aci stri"iţi 7 ca sD ale% un termen mai uţin itoresc !e care Cmi a!uc aminte. Dr. Ne@ ForG# Samuel Ieiser. cu"intele noastre au o utere e>traor!inarD. -olose'ti meto!a Coue. care ot -i blocate !e %ân!uri ne%ati"e 1con'tiente sau incon'tiente3 trebuie sD s ui !e . creeaAD Cn sc&imb o "iaţD ne%ati"D. ODoamne. DacD aceastD meto!D nu ar -i -ost atât !e com le>D Cncât !oar câţi"a s eciali'ti o uteau Cn"Dţa sD o ractice. eu sunt mai bun. )ulţi co ii -ac un mic Koc la masD. cD nu le este %reaţD !e acest nou mo! !e reAentare a mâncDrii 'i sD Cm in%D e altcine"a este ca acitatea lui !e a se re-ace. Acum este tim ul entru ceea ce Cn Control )ental se nume'te OcurDţirea mentalDM. baAatD e autosu%estie. Aminte'te7ţi# creierul nu este un inter ret subtil. Deoarece cercetDrile mele au arDtat cD uterea cu"intelor este Cn mare mDsurD am li-icatD la ni"elele me!itati"e. E"i!ent !urerea nu a are ime!iat ce am a!us "orba !es re ea. Aceste cu"inte au "in!ecat mii !e oameni !e bolile lor teribil !e serioase. Du D cum ai remarcat Cn ca itolele anterioare. In mo! natural cor ul nostru este ro%ramat entru o sDnDtate bunD 'i toate acti"itDţile lui sunt Cn!re tate Cn acest sco .

. OCân! "oinţa 'i ima%inaţia intrD Cn con-lict. 'i trei luni mai târAiu. Noi a"em câte"a te&nici !e mare e-icienţD. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA interesul bolna"ilor sDi. sD le simţi. e care le "eţi Cn"Dţa Cn ca itolele urmDtoare. entru auto"in!ecare. ea a"ea o nouD e> resie a -eţei. Cât !e mulţi Drinţi intrD brusc Cn camera co ilului. care !oarme. ea le 'o te'te la urec&e o serie !e in!icaţii care ot accelera re-acerea lor. se lân%ea tot tim ul. ceea ce a atras 'i mai mult anti atia ser%entului. Cn tim ul unei alte o eraţii ea i7a 'o tit bolna"ei# OCân! te "ei treAi "ei simţi cD toţi te iubesc 'i tu CnsDţi te "ei iubiM. cân! treaba !e"ine Cntr7a!e"Dr %rea. C&irur%ul a constatat cu sur rin!ere cD un acient al sDu are ier!eri -oarte mici !e sân%e Cn tim ul o eraţiei. El 'i7a amintit cum sD me!iteAe. DacD acest lucru ar -i -ost relatat !e un absol"ent al Controlului )ental. Ea era o -emeie mereu Cn tensiune. la -iecare !urere era o re"estire !e rDu 7 o atitu!ine care Ci utea Cn%reuna recu erarea. sau Cn câte"a caAuri c&iar sal"area "ieţii lor. Din -ericire nu este ile%al ca Controlul )ental sD -ie bun entru sDnDtate. Ea CncearcD sD -ie tare 'i !e obicei se -ace moale ca -ri'ca. asistentD anesteAist 1'i instructor !e Control )ental3 !in OGla&oma. -olose'te aceste i!ei Cn ]5Q 0. cu un tem erament a rins. !orinţD 'i a'te tare 'i o antreneAi sD "iAualiAeAe ţintele Cn a'a -el Cncât sD le "eAi. sD le auAi. !ar el a a elat la Controlul )ental 'i cele !ouD ro oAiţii. DacD Cn!emni ima%inaţia cu con"in%ere. OCn trei Aile am !e"enit com let imun la rDutDţile ser%entului. recum 'i cele !ouD ro oAiţii. o anesteAie ro-un!D. uneori c&iar Cnainte !e terminarea cursului. Ima%inaţia se re e!e Cn mo! !irect la ţintD* obţine ce !ore'te. Du D câte"a sD tDmâni. =Dceam ceea ce s unea. C&irur%ul a acor!at o atenţie s ecialD acestei aciente. entru cD e nea'te tate a -ost trimis in In!oc&ina. c&irur%ul i7a s us D7nei )abre< cD acea acientD era total Otrans-ormatDM. -aţD !e cele utiliAate Cn Controlul )ental. D7na )abre< i7a 'o tit bolna"ului# OS une7i cor ului tDu sD nu sân%ereAeM. cu"intele au utere s ecialD la ni"elele ro-un!e ale minţii* al !oilea. m7a' -i bucurat. a'a cum mD bucur !e orice succes obţinut. El a aKuns Cn %ru a unui ser%ent alcoolic. r I+J CAPI+OL$L IL P$+EREA I)AHINAVIEI Puterea "oinţei are ne"oie !e un a!"ersar e care sD72 Cn"in%D Cnainte !e a7'i atin%e sco ul. alt-el astDAi nu ar -i e>istat or%aniAaţia Controlului )ental. Cncât o!atD am a"ut c&iar robleme cu me!icii !in ora'ul meu. Deosebit !e interesant este caAul unui sol!at care a artici at la cursul !e Control )ental !oar o sin%urD Ai. Câţi"a acienţi le7au s us me!icilor Cu"intele tale au utere ( 06 lor cD noi i7am "in!ecat. Cntot!eauna ima%inaţia câ'ti%DM. !e'i Cn mo! obi'nuit. s unea Emile Coue. sD le %u'ti 'i sD le atin%i. !ar nu a' -i -ost a'a !e im resionat. El a in"esti%at caAul 'i a constatat cD noi nu racticam me!icina. Cntre tim el era tot mai obosit* Cn!e linea tot mai %reu sarcinile !e ser"iciu. la oricare ni"el al minţiiM. cân! o auAD entru câte"a cu"inte cu sens oAiti" 'i line !e !ra%oste i7ar aKuta mai mult sD se simtD mai si%uri 'i sD -ie mai calmi Cn tim ul AileiN =oarte mulţi cursanţi !e la Controlul )ental au simţit o CmbunDtDţire a stDrii !e sDnDtate. Aceste !ouD ro oAiţii rin ele Cnsele. A a"ut 'ansa sD oatD me!ita !e trei ori e Ai. $n consult me!ical amDnunţit a arDtat cD el este er-ect sDnDtos. care a ales e noul "enit !re t ţintD a cruAimilor sale !eosebite. Cn tim ce ei sunt sub anesteAie. Ea i7a 'o tit acest lucru bolna"ului Cnainte !e rima inciAie 'i a oi !in 2/ Cn 2/ minute Cn tim ul o eraţiei. boalD !e care nu su-erea Cnainte. )ai târAiu cân! s7a treAit !in anesteAie. CaAul acestui tânDr este !eosebit !e interesant entru cD el nu a cunoscut nici o te&nicD !e acest %en 'i a utiliAat numai cele !ouD ro oAiţii. Cn ast-el !e o eraţii ier!erile !e sân%e sunt mult mai mari. E>istD o cale mai u'oarD sD sca i !e obiceiurile roaste 7 ima%inaţia. Doamna Jean )abre<. !ar cu"intele lui nu mD mai a-ectau. e care le7a Cn"Dţat Cn rima Ai !e curs.mea. Din acest moti" am accentuat atât !e mult Cn ca itolele anterioare Cn"Dţarea "iAualiADrii "ii 'i e>acte la ni"elele a!ânci ale minţii. "ei obţine ceea ce !ore'ti. Du D o sD tDmânD n7am mai tu'it 'i n7 am mai a"ut criAe !e astmM. mintea are utere sD coman!e mult mai -erm asu ra cor ului !ecât am cre!e noi* 'i al treilea 7 ce am notat 'i Cn ca itolul L noi suntem Cntot!eauna con'tienţi. au creat un numDr im resionant !e reAultate concrete. )unca D7nei )abre< ilustreaAD trei lucruri e care le Cn"DţDm Cn Controlul )ental# Primul. A !e"enit rela>atD 'i o timistD 'i a -ost recu eratD ra i! !u D o eraţie. Alţi sol!aţi !in aceastD %ru D au cDutat re-u%iu Cn !ro%uri. sol!atul s7a treAit noa tea tu'in!. Cu"intele au o utere co"âr'itoare 'i la ni"elele cele mai a!ânci ale minţii. a'a cum se temeau me!icii. aranKeaAD uţin la uma 'i leacD. a oi au a Drut criAele !e astm. iar me!icii au -Dcut reclamaţie la rocurorul !istrictual.

!ecât atunci. Ima%ineaAD7ţi cât "ei -i !e entuAiasmatD 'i CncreADtoare Cn tine cân! "ei aKun%e la %reutatea la care !ore'ti sD aKun%i. Cţi "ei Cn!re ta ima%inea Cn !irecţii ne!orite. Ca e>em lu "oi -olosi !ouD asemenea obiceiuri e care cursanţii Controlului )ental le reAol"D cu succes# e>cesul alimentar 'i -umatul. CreeaAD7ţi Ecranul )ental 'i roiecteaAD e el o "iAualiAare a ima%inii tale actuale. DacD !eKa mDnânci alimente cores unADtoare Cn cantitDţi mo!este. Ceea ce ar trebui sD "rei mai mult !ecât CnlDturarea obiceiului Cn sine este bene-iciul e care72 "ei obţine renunţân! la acest obicei. De ce "rei sD slDbe'tiN E'ti atât !e %ras Cncât Cţi in-luenţeaAD starea !e sDnDtate. ci !e alimente necores unADtoare. Eu -ac a'a. ce "ei simţi cân! "ei -i slabD. Problema ta este cD mDnânci rea mult. Este ca 'i cum ai lua &otDrârea -ermD sD a!ormi* cu cât !ore'ti mai uternic sD a!ormi s7ar utea ca %ân!ul sD te ţinD treaA. 0? Puterea ima%inaţiei ( 09 SD "e!em acum cum toate acestea ot -i -Dcute utile entru "oi. DacD !ore'ti sD slDbe'ti. Alternati"a este o !i"ersiune inutilD entru tine. unele care inclu!e !acD este osibil toate cele cinci simţuri. !e la :oll<@oo!. sau creAi cD !acD ai -i mai slab ai !e"eni mai atrD%DtorN Ambele situaţii re reAintD bune moti"e entru a slDbi. Actriţa Ale>ia Smit&. Re etD e>erciţiul !e !ouD ori e Ai. ci unele concrete. Dar nu bene-icii %enerale ca O"oi arDta mai bineM.DacD creAi cD !ore'ti sD sca i !e un obicei rost. )Dnânci rea mult !in acestea entru cD Cţi lac* numai %ân!in!u7te la ele. Re-lectân! asu ra obiceiului tDu 'i luân! &otDrârea -ermD sD te !eAobi'nuie'ti. te oate le%a mai uternic !e aceasta. E>em le# VDAul# rocurD7ţi o -oto%ra-ie Cn care e'ti slab1D3 a'a cum ai !ori sD -ii acum. s-atul meu ar -i 7 Cn a-arD !e caAul Cn care me!icul ar -i !e altD Drere 7 las7o a'a. rima eta D este !e a analiAa roblema la ni"elul tDu e>terior. =ii atent ca nicio!atD Cn tim ul me!itaţiei sD nu a arD "reo ima%ine sau "reun %ân! re-eritor la alimente e care nu Puterea ima%inaţiei ( 05 trebuie sD le mDnânci. A!esea i se s une cD aratD mult mai bine acum. RDs unsul oate -i o !ietD alimentarD cores unADtoare entru necesitDţile tale s eci-ice. Acesta este -inalul me!itaţiei tale. Cum te "ei simţi cân! te "ei a leca sD7ţi le%i 'iretulN Cân! urci scDrileN Cân! "ei CncD ea !in nou Cn "ec&ile &aineN Cân! te "ei limba e laKD Cn costum !e baieN HDse'te tim 'i simte toate aceste lucruri. care acum sunt !i-uAate la tele"iAiune. a-irma Cn )ercur< Ne@s !in San Jose 1Octombrie 26. Nicio!atD sD nu te %ân!e'ti la ce renunţi. Ce atitu!ine "ei simţi -aţD !e tine CnsDţi ca reAultat al atin%erii acestui sco N Acum analiAeaAD mental noua ta !ietD nu numai ce "ei mânca. atunci urmDr torul as "a -i sD analiAeAi toate a"antaKele care "or reAulta !in aceasta. Cn tim ce e>amineAi mental noul Eu. a'a cum ai !ori sD arDţi cân! !ieta ta "a reu'i. +r_rKi_`iKaPVţ_s-l-9b -+_[_--[7. ci 'i cât 'i selecteaAD câte"a alimente 1cum ar -i !e e>em lu morco"ii sau altele3 entru a le mânca Cntre mese. !u D cum s7a !escris anterior. -aci mi'care Cn mo! reAonabil 'i ai !oar un mic sur lus !e %reutate. +reci rin toate cele cinci simţuri succesi". Probabil e>istD robleme mai mari 'i o ortunitDţi mai im ortante Cn "iaţa ta entru a une Controlul )ental sD le reAol"e. S une7ţi cD aceasta este cantitatea !e mâncare !e care are ne"oie cor ul tDu 'i cD el nu7ţi "a ro!uce !ureri !in cauAa -oamei entru a rimi mai mult. Acest lucru Cl atribuie Cn mare arte Controlului )ental. Ea s une# ODeosebirea mare este cD acum sunt mai ec&ilibratD 'i mD stD ânesc . )irosul# ima%ineaAD7ţi mirosul alimentelor e care le "ei mânca. )e!icul tDu ţi7ar utea -ace recoman!Dri Cn acest sens. Acum -D sD !is arD aceastD ima%ine 'i !in stân%a 1!in !irecţia "iitorului3 a!u o ima%ine 1 oate !e e>em lu "ec&ea ta -oto%ra-ie3. ima%ineaAD cât mai !etaliat osibil. cân! a Kucat Cn -ilmele -Dcute entru Iarner Brot&ers. ci concentreaAD7te la ce "ei câ'ti%aM. atunci el ar -i !is Drut !e la sine. Emoţiile sunt im ortante !e asemenea.r rc+i7 i00 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Hustul# ima%ineaAD7ţi aroma alimentelor care "or -i incluse Cn noua ta !ietD. Pi Ditul# ima%ineaAD7ţi cân! "ei -i slab1D3 !in nou cum simţi braţul tDu nete! 'i ul ele 'i ab!omenul cân! le "ei i Di. 245?3# OHân!irea oAiti"D lucreaAD minunat Cn cura !e slDbire. DacD e'ti si%ur cD "rei sD slDbe'ti 'i 'tii !e ce. O!atD ce ai Cn"Dţat sD !ore'ti !estul !e uternic acel bene-iciu. -aci rea uţin e-ort -iAic sau ambele caAuriN S7ar utea sD nu -ie "orba !e o cantitate mare !e mâncare. +oate acestea -C>eaAD7le Cn minte 'i intrD Cn ni"elul tDu. AuAul# ima%ineaAD7ţi ce "or s une oamenii care au conteaAD entru tine !es re succesul tDu Cn re!ucerea %reutDţiiS Nici cele cinci simţuri nu sunt su-iciente entru o "iAualiAare temeinicD. DacD Cntr7a!e"Dr "roiai sD sca i. e>istD osibilitatea sD te Cn'eli. "ei scD a !e One!oritulM obicei. !ar trebuie sD 'tii !inainte ce bene-iciu !ore'ti sD obţii rin aceasta.

iar ier!erea me!ie Cn %reutate a -ost !e . G%. ViAualiAeaAD7te er-ect lini'tit. Dar. iar &aina nu se utea Cnc&eia. Cu un mic O%&iontM mental el "a cDuta cu lDcere %reutatea i!ealD. acum este tim ul sD Cnce i sD !e"ii un -ost -umDtor. In rimele Aile mesaKele "ec&i ale cor ului ot sD a arD. Cn care e'ti a'a cum !ore'ti sD -ii !in nou. Ea a or%aniAat Cntâlniri. De asemenea !e un real aKutor "a -i o e>aminare ra i!D a unei -oto%ra-ii mai "ec&i. =umatul este un obicei atât !e %ra". Cn mo! normal. ReAultatul# a slDbit 28 G% Cn atru luni. Du D aceasta oţi sD continui cu urmDtoarea orD. In ro%ramul !e slDbire este im ortant sD ale%i un sco reAonabil entru re!ucerea %reutDţii* Cn caA contrar "ei !istru%e cre!ibilitatea roiectului tDu. +u 'tii mai bine !ecât mine. cD sD tDmâna "iitoare "ei arDta ca Au!re< :e burn sau )arG S itA. Io@a. o !atD e sD tDmânD. muncitor Cntr7o -abricD !in Oma&a. une'te cele trei !e%ete.6/ la 8. ContinuD acest e>erciţiu ânD cân! Cntr7a!e"Dr e'ti er-ect lini'tit. In mDsura Cn care ro%reseAi Cn Controlul tDu )ental Cn acest !omeniu sau Cn altele. 'i aminte'te7ţi utiliAân! acelea'i cu"inte !in tim ul me!itaţiei cD meniul !ietetic este su-icient entru cor ul tDu 'C cD nu "ei a"ea !ureri !e stomac !in cauAa -oamei. 'i a'a mai !e arte. Ia7o Cncet. Io@a. ceea ce "a contribui Cn mo! esenţial la buna -uncţionare a cor ului tDu. Nici unul nu s7a Cn%rD'atS Caroline a o"estit cD entru cursanţi e> erimentul nu a -ost c&inuitor. Caroline !e San!re !in Den"er 'i Jim Iilliams. !in acel moment ânD la scur%erea unei ore. Este u'or 'i !eKa m7am obi'nuitM. Câte"a Aile mai târAiu. Nu numai cD au slDbit -DrD sD simtD o -oame mistuitoare sau alte ne lDceri. a cum Drat cu 29/ !olari un costum care nu i se otri"ea. ViAualiAarea acestei !orinţe nu "a a"ea nici un reAultat. care controleaAD acti"itDţile !e Control )ental !in Colora!o. De e>em lu !acD aceastD orD !ureaAD !e la 5. ce "ei a"ea !e câ'ti%at. e urmD a treia orD. au lansat un ro%ram e> erimental care aratD cre!ibilitatea te&nicilor !e Control )ental entru aceia care "or sD slDbeascD cu a!e"Drat. tim !e un an 'i KumDtate* ea a -ost asistenta Directorului !e Puterea ima%inaţiei ( 04 nutriţie a Centrului )e!ical Sue!eA !in Den"er. este e> ertD Cn robleme !e nutriţie 'i !e control al %reutDţii.m. reamintin!u7ţi !e !eliciul !ulciurilor. entru . . la ni"elul tDu e>terior./ G% Cn lus nu oţi sD te %ân!e'ti Cn mo! serios. Dintre ace'tia 29 au "enit la toate 'e!inţele. +oţi au slDbitS O lunD mai târAiu ea a e>aminat e cei 29 cursanţi 'i a constatat cD 5 !intre ei au slDbit Cn continuare. Dintr7o !atD a !orit sD mDnânce salatD 'i sucuri !e le%ume 'i a lDsat la o arte alimentele cu multe calorii. starea mentalD se "a CmbunDtDţi. Cncât !acD e'ti -umDtor. El s unea# OVânADtorul a creAut cD sunt nebunM. E>istD un numDr mare !e "ariante a acestei te&nici. ea a cum Drat %o%o'i 7 trei entru co ii 'i trei entru rietenii lor. !ân! ast-el cor ului tDu tim sD Cn"eţe sD se su unD instrucţiunilor com let noi transmise !e mintea ta. atunci ins irD ro-un!. DacD Cn tim ul Ailei e'ti ocu atD 'i nu ai tim sD me!iteAi.mai bineM. utiliAân! te&nica ecranului mental el a ier!ut Cn atru luni . O -emeie !in Ames. IntrD Cn ni"elul tDu 'i roiecteaAD7te e ecranul tDu mental Cn situaţia Cn care./ G%. -orţarea notei ar Cnsemna o e!ea sD entru cor ul tDu. Lucrul !e care ai ne"oie este o listD cu a"antaKele e care le "ei "iAualiAa mai târAiu. )e!ia scD!erii Cn %reutate a coincis Cn mare mDsurD cu cea care s7ar -i obţinut Cn caAul unui curs !e slDbire cu reAultate bune. Vei a"ea o "italitate mult mai mare* or%anele !e simţ "or -i mai ascuţite* 'i "ei sa"ura "iaţa !in lin.6/ a. Cntr7un mo! -oarte "iu. Ele se ot Cntâm la Cn tim ul me!itaţiei. !ar !e asemenea au CntDrit alte te&nici !e Control )ental. OPur 'i sim lu am uitat sD cum Dr %o%o'i 'i entru mine. 'i Cn acest ca' "om arcur%e a'i mai mici. Ea !ore'te sD continue cu acest ro%ram 'i sD or%aniAeAe un curs entru -umDtori. a utiliAat aceea'i te&nicD. tim !e o lunD. Cn caA cD ai . OAcum costumul Cmi "ine er-ectM Nu toate reAultatele sunt atât !e s ectaculoase 7 !e -a t nici nu ar trebui sD -ie. ca ne-umDtor.6/ s une Cn %ân!# OAcum 'i Cn "iitor "oi -i ne-umDtor !e la 5. A roa e am lâns !e bucurie. Nu este ne"oie sD analiAeAi la ni"elul tDu e>terior moti"ele !eAobi'nuinţei* moti"ele !e melancolie sunt !estul !e -amiliare. Sa"ureA aceastD orD Cn care sunt ne-umDtor. Controlul )ental a -uncţionatMS $n -ermier !in )ason Cit<. entru cD !e -a t Cn rimul .6/ la 8. -umeAi rima ta ţi%arD !in acea Ai. ceea ce nu este bine. A'a cum am roce!at entru re!ucerea %reutDţii. -Dcân! tot ce Cn mo! normal ai -ace Cn a-arD !e a -uma.9 !e cursanţi !e Control )ental. care te "or !etermina sD Cntreru i -umatul. Pantalonii Ci erau strâmţi. Cn rima ta orD !e libertate !e ţi%arD. ba c&iar le7a -Dcut lDcere. Caroline a re!at ca instructor la unul !in aceste cursuri. e care le oţi -olosi. a s us Cn tim ul PSXX 08 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA me!itaţiei# OVreau sD mDnânc numai acele alimente care sunt bune entru cor ul meuM. $n bDrbat.. iar 8 'i7au menţinut %reutatea.

Dar astDAi 'tim !eKa. relateaAD cum Cn momentul cân! ea s7a scu-un!at Cn baAinul !e Cnot 'i7a s art tim anul. nu am a"ut.e.Cs7N . a reu'it sD renunţe la acest obicei. Cn toate aceste cercetDri. DacD Cn tim ul orei Cn care e'ti ne-umDtor. CercetDrile me!icale !esco erD !in ce Cn ce mai multe lucruri !es re relaţia !intre cor 'i minte. Nu a mai tânKit !u D ţi%Dri. a!esea rDs unsul este nu.W\RRiBEBn 5/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA IatD câte"a s-aturi entru a accelera "enirea Ailei !e eliberare com letD# Sc&imbD !es marca ţi%Drii. une'te cele trei !e%ete 'i 7 utiliAân! acelea'i cu"inte e care le utiliAeAi Cn tim ul me!itaţiei 7 a!u7ţi aminte cD la aceastD orD e'ti 'i "ei rDmâne ne-umDtor. care ameninţD starea !e sDnDtateN Cn toatD e> erienţa mea cu "in!ecDrile si&ice. care mi7au relatat !es re auto"in!ecDri Cntr7a!e"Dr minunate. LasD mintea ta sD reAol"e ce este !e -Dcut rin interme!iul ima%inaţiei. cunosc !estui cursanţi. Cân! Cn s-âr'it am aKuns la un !octor.rân!. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA care inclu! 'i meto!a lui Coue. care s7au lDsat !e -umat 'i !estui care -umeaAD mai uţin. ca sD7i Cn!emn e cei care -umeaAD. 'i7a intro!us aceastD obi'nuinţD. DacD Controlul )ental ar -i er-ect 1el nu este* CncD Cn"DţDm3. a arent in!e en!ente. cu cât !eA"olţi mai bine te&nicile !e auto"in!ecare. Nu ot relata. )ulţi consi!erD "in!ecarea si&icD ca ce"a ciu!at 'i eni%matic 1eAoteric3 7 totu'i ce oate -i mai necunoscut 'i mai eni%matic ca a!ministrarea me!icamentelor uternice Cn mo! intensi". nu a a Drut nici un e-ect secun!ar. )ulţi absol"enţi ne relateaAD cD Cn caAul ur%enţelor au a licat Controlul )ental entru a re!uce !urerile 'i sân%e7 rDrile. A'tea tD ânD cân! "ei !ori cu a!e"Drat. In !ecurs !e un an m7am Cntâlnit nu cu sute. A c I l . Este o ortun sD te consulţi cu ei. eu cre! cD toţi am a"ea or%anismul mereu sDnDtos. )D sur rin!e -a tul cD nu toatD lumea utiliAeaAD aceastD osibilitate a minţii noastre !e a a"ea utere asu ra ro riului or%anism. De e>em lu# !7na Donal! Iil!o@sG< Cm reunD cu soţul ei au luat arte Cn +e>as la un con%res. a trecut a trecutMS OSân%erarea s7a o rit ime!iat 'i a Cncetat 'i !urerea. Yiarul OBuletinM !in Nor@ic&. un!e au ars. uternic. -uncţioneaAD 'i mai e-icient. oţi -olosi 'i alte te&nici ale acestei meto!e !e baAD. +e&nicile !e Control )ental 52 5. Cn tim ul acelor ore cân! CncD nu te7ai !eAobi'nuit !e -umat. res irD a!ânc. Cn mo! cert. Dar totu'i. Pentru controlul acestui obicei. mintea ta 'i nu cor ul tDu. ar -i rea !e"reme entru me!ici sD iasD la ensie. cu atât "ei a ela mai uţin la ser"iciile me!icale. Connecticut. a'a cum ai roce!at 'i ânD acum 'i sD urmeAi s-aturile lor. m7am concentrat asu ra Aonei !ureroase 'i am s us urmDtoarele# A trecut. am us mâna e urec&ea mea. CntreabD7te Cnainte !e a a rin!e o ţi%arD# OCntr7 a!e"Dr. Este !e la sine Cnţeles cD. Dar ce oţi -ace este sD7i uime'ti cu "iteAa recu erDrii tale. care tim !e o t ani a -umat Ailnic un ac&et 'i KumDtate !e ţi%Dri. la ni"elul actual la care se a-lD Controlul )ental 'i la ni"elul !e stD ânire atins !e tine Cn ceea ce noi am !eA"oltat. a "iAualiAat Cn Al-a ima%inea acelui munte !e ţi%Dri 7 e care72 -umase ânD atunci. Dar. De multe ori Cn trecut a Cncercat sD se lase !e -umat. Du D aceea 'i7a ima%inat toate ţi%Drile e care le7 ar -uma Cn "iitor !acD nu s7ar lDsa !e -umat 7 un alt munte !e ţi%Dri 7 'i bucuros le7a incinerat 'i e acestea. se remarcD o trDsDturD comunD# )intea are sD Koace un rol misterios. !e aceastD !atD !u D o sin%urD me!itaţie. cD mintea noastrD are ca acitatea !e a cre'te uterile !e re%enerare ale cor ului 'i ast-el utem sD Cn"in%em bolile cu mai mult succes. Pe urmD a aruncat aceste ţi%Dri Cntr7un incinerator. !oresc aceastD ţi%arD acumNM Sur rinADtor. nu am "DAut 'i n7am auAit !e nici un sin%ur e-ect secun!ar !DunDtor. OA'a cD am intrat Cn starea Al-a. cu e-ectele lor secun!are. acesta a rDmas . 'i re%ret cD o s un. Sunt acum obi'nuite entru mine* cre! cD ele sunt minunate Cn alt sens. a'a !e multe succese ri"in! -umatul com arati" cu scD!erea %reutDţii. ci cu mii !e oameni. OCel mai a ro iat ora' era la o !e Drtare !e mai multe mile 'i n7am "rut ca soţul meu sD lece Cn miKlocul con%resului O 7o citeaAD Aiarul. Siti9-dCdSPCIQdQS . cor ul tDu semnaliAeaAD cD Oare ne"oieM sD -umeAe. sD unD Controlul )ental sD lucreAe asu ra acestui obicei. $n bDrbat !in Oma&a. nu a e>a%erat cu mâncarea. PânD 'i meto!ele sim le a lui Emile Coue au a"ut succes. I CAPI+OL$L L =OLOSIREA )INVII PEN+R$ T)B$NU+UVIREA SUNU+UVII JumDtate !in tim ul meu Cl etrec cDlDtorin! rin multe ţDri ca sD mD a!reseA %ru urilor !e absol"enţi ai Controlului )ental.

Dar o sD tDmânD !u D terminarea cursului m7am treAit cu o !urere !e ca teribilD 'i cu aceastD ocaAie "roiam sD "D! !acD ro%ramarea mea -uncţiona. mai bun 'i mai bunM. care trebuia luat la Cnce utul criAei. Am arcurs un ciclu 'i am Cn"ins. RDmâi la aceastD ima%ine. Nici o !urere !e ca . Accentuarea noastrD este c&iar im licarea Cn lume. Nu am renunţat.!e ce nu "eniţi cu mineNM )7am Cnscris la curs 'i am mers -oarte con'tiincios Cn -iecare searD 'i Cn mo! si%ur nu am a"ut nici o criAD !e !ureri !e ca Cn acea sD tDmânD. DacD simţi cD Dle'ti Cn tim ul Ailei. Cân! Cntr7o Ai ne7am re"DAut. )ulte !in centrele noastre !e Control )ental ublicD Kurnale entru absol"enţi. Cn orice ri"inţD. !in nou. +rDie'te e"enimentul. Cn mo! nesDnDtos. Cn auto"in!ecare sunt 'ase a'i u'or !e -Dcut. Cn aceastD stare !e sDnDtate e'ti Cn armonie er-ectD cu intenţiile naturii asu ra ta. Acest as este im ortant cDtre auto"in!ecare entru cD. E>erseaAD aceasta Cn Beta. Cât tim "ei -ace aceasta 'i cât !e !esN Du D e> erienţa mea. )i%rene -ulminante !e"astatoare.. sD 'tii cD o meriţi 7 'tii cD acum. Acest lucru se s une !es re alte !isci line me!itati"e. Se s une cD ne oate Cn!e Drta !e lume 'i sub in-luenţa ei. $tiliAeaAD ecranul mental. $na !in acientele mele era absol"enta Controlului )ental 'i tim !e un an mi7a su%erat sD mer% cu ea la un =olosirea minţii entru CmbunDtDţirea sDnDtDţii ( 59 curs !e Control )ental. !ar nu 'i entru Controlul )ental. Am mers la un s ecialist Cn !ureri !e ca . Oc&ii Dreau cD "or sD iasD !in orbite. Era un miracolS Cinci secun!e mai târAiu !urerea !e ca a re"enit 'i mai uternic. A -ost necesar sD trec rin a ro>imati" Aece cicluri. !ar nu mai uţin !e o !atD e Ai. care !escriu ce au obţinut cu aKutorul Controlului )ental. atunci une'te cele trei !e%ete entru reCntDrirea instantanee. =olosirea minţii entru CmbunDtDţirea sDnDtDţii ( 56 !ar noi am obser"at cD acestea le trDim !oar la ni"elul e>terior. atunci nimic nu o mai utea o ri Cn a-ara trecerii tim ului.. mD simţeam minunat. 'i robabil eram "er!e !e !urere. sD ai un simţ real !e "ino"Dţie 'i su Drare. Pentru aceasta. oboseala 'i tensiunea arterialD 'i multe altele. Al treilea as 7 sD7ţi "orbe'ti mental !es re rimul as# E> rimD7ţi !orinţa !e a obţine o curDţenie mentalD amDnunţitD 7 sD -olose'ti cu"inte oAiti"e. Cn Beta. eu sunt mai bun. !ar cD trebuie sD -ii atent sD nu !e"ii rea Cncântat !e ea. CriAa era uneori u'uratD rintr7un re arat s eci-ic. iar u'urarea nu era !ecât arţialD. Al-a 'i +eta. trebuie sD "eAi 'i sD7ţi simţi boala tim !e câte"a cli e. sD !e"ii o ersoanD iubitoare 'i iertDtoare. nu Cn!e Drtarea !e ea 7 nu !e D'irea sau i%norarea roblemelor ractice 7 ci sD ne con-runtDm cu ele 'i le reAol"Dm. ca s7o ractici rea mult. O!atD ce !urerea !e ca a ro%resat un tim . robabil este necesarD o curDţenie mentalD temeinicD 1"eAi ca itolul VIII3 Al !oilea as 7 intrD Cn ni"elul tDu Al-a. Nu e>istD O rea multMS DD7mi "oie sD -ac. toate acti"itDţile ne%ati"e ale minţii la acest ni"el 7 toate "ino"Dţiile 'i su DrDrile noastre 7 sunt neutraliAate. bucurD7te !e ea. Am aKuns la acea situaţie Cn care luam re aratul !in atru Cn atru ore. Istorisesc cum C'i controleaAD !urerea !e ca . 'i nu am luat . ne ocu Dm numai !e noi Cn'ine. am e-ectuat CncD un ciclu. Durerea mD strân%ea ca o men%&inD 'i stomacul se Cntorcea e !os. La Cnce ut a Dreau !oar ocaAional 'i uteau -i controlate. cu inter"al !e numai !ouD Aile Cntre criAe. Al 'aselea as 7 CntDre'te CncD o !atD curDţenia ta mentalD 'i s-âr'e'te rin a7ţi s une# OCn -iecare Ai. care m7a e>aminat temeinic entru a se asi%ura cD nu am tulburDri -iAice sau neurolo%ice. entru un moment.. sco ul -iin! concentrarea ener%iilor !e "in!ecare acolo un!e este necesar. IatD unul !intre ele e care l7am ales !in cauAD cD autorul lor este un me!ic ractician. )i7a !at un tratament e care !eKa Cl -oloseam* !urerile !e ca au continuat mai !e arte. Al atrulea as 7 retrDie'te7ţi mental boala !e care su-eri. Simte ro-un! libertatea 'i -ericirea sDnDtDţii er-ecte. 29 minute re reAintD !urata !e tim cea mai bunD. ADbo"e'te un tim aici. Cn a atra Ai !e !urere !e ca . Poate ai auAit cD me!itaţia este un lucru lDcut. cân! !urerea era tolerabilD. Poţi !esi%ur. !ar e mDsurD ce am Cnaintat Cn "ârstD situaţia s7a CnrDutDţit 'i Cn -inal au !e"enit Oce-alei c&inuitoareM. mi7a s us# ONu cre!eţi cD a sosit tim ul sD Cnce eţi cu Controlul )entalN C&iar Cn sD tDmâna "iitoare Cnce e un nou curs.. 'i !urerea !e ca a Cncetat entru un moment. 5? ( A$+CLYON-+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Re"enin! la auto"in!ecare# Nu e>istD nicio!atD s-âr'itul rimului as. a'a cum am mai menţionat. o aranteAD. 'i tin! sD !is arD racticân! Controlul )ental. a re"enit. 'i cor ul este liber sD -acD ceea ce trebuie sD -acD# sD se auto7re are. !e obicei a ar !oar Cntr7o KumDtate a -eţei 'i a ca ului. Primul as este sD Cnce i 7 Cn Beta 7 sD te simţi !e"enin! o ersoanD iubitoare 1'i rin urmare iertDtoare3 'i sD consi!eri iubirea un sco -inal Cn sine..stu e-iat !e cele auAiteM. !ar nu am ce!at. astmul. Nu 'tiu !acD este a!e"Drat sau nu. OA ro>imati" la "ârsta !e 22 ani am Cnce ut sD am !ureri !e ca sub -orma unor mi%rene. Cntot!eauna Ci s uneam cD nu cre! Cn asemenea absur!itDţi. care ţineau trei sau atru Aile.. Acestea sunt line cu relatDri ale absol"enţilor. e urmD. un me!icament "asocon7strictor. =D aceste e>erciţii cât oţi cât oţi !e !es. Al cincilea as 7 'ter%e re e!e aceastD ima%ine a bolii tale 'i simte7te com let "in!ecat. sD %ân!e'ti oAiti".

. +im !e .. Sora Barbara 'i7a intro!us 'i corectura corneei Cn me!itaţiile sale.0 au%ust 2459. Ve!eţi. !ar nu am mai luat nici mDcar o as irinD. Elmer Hreen !e la =un!aţia )ennin%er era citat !e e!itorul re"istei rin cu"intele# OCari 'i Ste &anie Simonton. Nu am a"ut !ureri !e ca entru un tim . Ce a rDsturnat ec&ilibrul era atitu!inea lor oAiti"D. 24593M. a stu!iat caAurile rare. Simonton 27a citat e re'e!intele SocietDţii Americane a Cancerului. O'i am obser"at cD boala lor se sc&imba Cn mo! cores unADtorM. !octorul cu mi%rena 'i sora Barbara Burns nu su-ereau !e Oboli Cns DimântDtoareM !e care noi ne temem. Ric&ar! Ilo!<%a. la -el ca obiecti"ul a aratului !e -oto%ra-iatM. este. Poate Controlul )ental sD aKute Cn caAul acestor boli. care 'i7a Cnsu'it te&nicile Controlului )ental 'i le7a a licat cu succes Cn tratarea bolna"ilor sDi. Pacienta are o re!ucere a mio iei la un ni"el la care nu este necesar sD oarte oc&elariM. sau ur 'i sim lu. un s ecialist Cn cancer. )aril<n =er%uson Cn cartea ORe"oluţia creieruluiM 'i Hrace :alsell Cn articolul O)intea Cm otri"a canceruluiM. Ast-el. se alinau Cn erioa!a urmDtoare !u D ce arcur%eam trei cicluri. un o-talmolo% 1'i el absol"ent al cursului !e Control )ental3 care i7a s us cD a"ea o u'oarD !e-ormare a corneei. ublicatD Cn OPre"ention )a%aAineM. atitu!inea lor a a"ut un rol mai im ortant !ecât %ra"itatea bolii. Cari Simonton s7a ocu at !e ra!iotera ie la BaAa AerianD +ra"is !e lân%D San =rancisco. este necesar sD luDm me!icamente 'i sD a'te tDm sD treacD tim ulN Cn%D!uiţi7mi sD aruncDm o ri"ire asu ra unei boli care robabil este cea mai !e temut !intre toate. el a s us# OCercetDtorii au constatat cD cel mai mare -actor emoţional sin%ular Cn e"oluţia cancerului. A %Dsit cD ace'ti acienţi au cu toţii ce"a im ortant Cn comun# Ei erau oameni !e cele mai multe ori oAiti"i. La olul o us al scalei. Dr. Ci -olosea !oar entru citit. !ar unanim cunoscute# ersoane care.Am e>aminat7o !in nou e sora Barbara la . &otDrâţi.. La Con-erinţa !in Boston a Controlului )ental !in 245?. )ic&i%an. !e la uternic ne%ati". atunci ar a"ea osibilitatea sD ro"oace cauAele res onsabile !e remisie a bolii. Cnaintea CmbunDtDţirii "e!erii sale. !r. !ar cân! a Dreau. Ilo!<%a. Intr7un alt stu!iu -Dcut la BaAa =orţelor Aeriene +ra"is ublicat Cn OJournal o. Este clar. ânD cân! trebuia sD se reAinte la o nouD e>aminare la !r. Din cauAa accentuDrii mio iei sale a a"ut ne"oie !e lentile !in ce Cn ce mai uternice care i7au re!us "e!erea clarD la !istanţD. s7a &otDrât sD utiliAeAe Controlul )ental.. A consultat e !r. De cân! am Cn"Dţat Control )ental nu am mai luat nici o as irinD. Cn cu"ântarea sa !e la Boston. Eu%ene Pen7!er%rass. Simonton a clasi-icat atitu!inile a 29.me!icamente contra mi%renei.. este in-luenţatD !e un necaA emoţional. Ele sunt numite Oremisii s ontaneM 'i -ormeaAD un numDr -oarte mic al bolna"ilor !e cancer. A mai re"enit uneori Cn urmDtoarele trei luni. Cn urmDtoarele sD tDmâni. !atoritD unor cauAe necunoscute entru me!icinD s7au "in!ecat !e cancer. Pentru . Am ales acest caA entru cD sora Barbara a utiliAat in%enios un mecanism ro riu !e !eclan'are./ au%ust 245?. In tim ul -iecDrei me!itaţii a re etat aceastD ro oAiţie 'i !u D !ouD sD tDmâni a Cnce ut sD trDiascD -DrD oc&elari.. nr. ermiţân! mali%niAarea e"oluţiei cliniceM. Cn ianuarie 2450. Cn %eneral. Doctorul Simonton s7a %ân!it cD !acD ar a"ea osibilitatea sD e> lice !e ce s7au "in!ecat ace'ti bolna"i. Cn %eneral su-erirea unei ier!eri im ortante cu 0728 luni Cnainte !e unerea !ia%nosticului bolii. Cn cursul me!itaţiei ro-un!e C'i s unea# ODe -iecare !atD cân! cli esc !in oc&i "oi -ocaliAa er-ect. ci 'i mo!ul Cn care ier!erea este rece ţionatD !e in!i"i!./ !in ace'ti bolna"i reAultatele tratamentului au -ost e>celente 7 !e'i 2? !intre ei erau Cntr7o stare atât !e %ra"D Cncât a"eau o 'ansD mai micD !e 9/f sD su ra"ieţuiascD gQ#. 50 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA a"ea ne"oie !e lentile bi-ocale. 58 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA cinci ani. sora Barbara Burns !in Detroit.+rans ersonal Ps<c&olo%<. tratamentul a !us la reAultate slabe* nici unul !intre ei nu a a"ut o atitu!ine oAiti"D. bolna"i !e cancer Cn cinci %ru e. cancerul. s7a sc&imbat atitu!inea lor. Aceste obser"aţii au -ost arDtate Cn stu!ii se arate 'i Cn!elun%ate -Dcute !e cercetDtori in!e en!enţi cu %ru uri !e control. Ceea ce urmeaAD este o arte a scrisorii !r7ului Ilo!<%a cDtre noi. ier!erea trebuie sD -ie su-icientD entru a ro!uce un sentiment !e neaKutorare 'i !e ier!ere a s eranţei care ersistD la o arte !in ace'ti bolna"i. la . se obser"D cD reAistenţa lor !e baAD se mic'oreaAD. 2. )i7am s us cD ot -ace acest lucru 'i Cn -inal !urerea !e ca a !is Drut..Obser"Dm cD nu numai aceastD ier!ere este un -actor semni-icati". citeaAD lucrDrile !octorului O. 25. Ea nu a mai urtat oc&elari !e un an. +otu'i cân! unii !intre cei mai oAiti"i bolna"i s7au Cntors acasD.5 !e ani ea a urtat oc&elari !in cauAa unei mio ii 'i a unui asti%matism. 1"oi. ânD la uternic oAiti". Este sincera mea s eranţD sD utem e>tin!e cercetarea entru a inclu!e . obţin reAultate remarcabile Cn controlul cancerului rin le%area "iAualiADrii entru autore%lare -iAiolo%icD cu meto!ele ra!iolo%ice tra!iţionaleM. =olosirea minţii entru CmbunDtDţirea sDnDtDţii ( 55 Cân! !octorul O. la cererea sorei Barbara# OSora Barbara Burns a -ost e>aminatD !e mine entru rima !atD Cn . Cari Simonton. Cntr7a!e"Dr este e-icientMS $rmDtoarea Cntâm lare ro"ine !e la o cDlu%DriţD. Dr. !e bolna"i. o timi'ti. Cn iulie 245?. care a s us Cn 2494# OE>istD unele !o"eAi care !emonstreaAD cD e"oluţia bolii.. Desi%ur..

constD Cn alun%area -ricii. Acum sD o com arDm cu o celulD sDnDtoasD. Poţi sD o secţioneAi.. si !acD nu -acem nimic altce"a !ecât sD li im un leuco last. Ceea ce "orbim 1la 'e!inţele noastre !e %ru 3 este !es re ima%inea clarD a ceea ce "rem sD se Cntâm le. m 8/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Sunt trei lucruri !e baAD e care le cerem bolna"ilor sD le -acD. Cn tim ce e> loram acest lucru am %Dsit cD. Puteţi "e!ea uterea atribuitD bolii rin -ricile noastre si ima%inea mentalD e care o -olosim Cn -ricile noastreM. Nu este "orba ur 'i sim lu sD scD Dm !e toate celulele canceroase. E> unerea !octorului Simonton a -ost urmatD !e a !oamnei Simonton care a s us# OCei mai mulţi oameni.. $na !intre temele rinci ale !e !iscuţie este me!itaţia. entru cD trebuie sD Cnţele%i cD nu am o e> erienţD !e rima mânD ri"in! cDsniciile reu'ite 'i !e aceea nu sunt e> ert cum oate -i sal"atD* sau !acD trebuie sal"atD cDsnicia. entru cD re reAintD moti"ul esenţial entru care trebuie sD rDmânD Cn "iaţDM.. ot !uce la CmbolnD"iri. Simonton este acum !irectorul me!ical al Centrului !e ConsultanţD 'i Cercetare a Cancerului !in =ort& Iort&. insi!ios. ci .osibilitatea !istinctD cD CnDuntrul minţii e>istD o utere ca abilD sD e>ercite -orţe care ot sD intensi-ice sau sD in&ibe e"oluţia acestei boliM. a s us ea. am Cnce ut cu i!eea cD atitu!inea acientului Kuca un rol Cn rDs unsul sDu la orice -el !e -ormD !e tratament 'i utea in-luenţa e"oluţia bolii sale. o celulD canceroasD este o celulD normalD care a Cnnebunit. Le cerem sD "iAualiAeAe boala lor. realiADm cD. 'i !acD se CmbolnD"e'te. care se oate strecura ici7colo 'i care este -oarte uternicD* 'i care. Care este reţeta unei cDsnicii reu'iteN Eu nu cunosc toate rDs unsurile... Ea moare. !oamna Simonton a atras atenţia asu ra nenumDratelor ti uri !e stres !in "iaţD. nu %enul !e intimitate care seamDnD cu un secret. O=oarte uţini !intre bolna"ii no'tri au o cDsnicie reu'itDM. OVe!eţi. Este "orba ca !in nou cor ul sD -ie Cn"in%Dtor. O!atD ce aceasl n =olosirea minţii entru CmbunDtDţirea sDnDtDţii ( 54 re%Dtire Cnce e. Se are cD este im ortant sD ne ima%inDm Cn aceastD or!ine. Cn realitate. cancerul este un roces normal. Este o celulD -oarte roastD 7 re ro!ucerea ei este a'a !e ra i!D cD !e cele mai multe ori C'i bloc&eaAD ro ria sa alimentare cu sân%e 'i ast-el se -lDmânAe'te e sine. Cor ul le recunoa'te 'i le !istru%e e acelea'i cDi rin care inacti"eaAD roteinele strDine. Poate cD aceastD eni%mD !eterminD reu'ita unei cDsnicii. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Eu cre! cD baAa cea mai bunD a unei cDsnicii este intimitatea. Cât !e !es me!itaţiN Ce -aceţi Cn tim ul me!itaţieiMN \K r CAPI+OL$L LI $N ELERCIVI$ IN+I) PEN+R$ TNDRUHOS+IVI Cn !iscursul sDu Cn -aţa %ru ului !e Control )ental. +otu'i sD ri"im ima%inea mentalD e care o a"em !es re aceste lucruri. CDsDtoria mea cu Paula este e>traor!inarD 7 a -ost lDcut 'i interesant tim !e 60 !e ani.. Dr. sD "orbesc mai Cnainte !es re se>. ele nu7'i !istru% ro ria alimentare cu sân%e. !oamna Simonton a s us# OProbabil sin%urul 'i cel mai "alabil instrument e care72 a"em este te&nica ima%inaţiei mentale. !in cauAD cD noi ro!ucem aceste celule tot tim ul. care este Cn ericol. Pot sD s un cD aceasta este cea mai uternicD armD e care o o-er !in unct !e "e!ere emoţional bolna"ilorM. $nul !intre rimii a'i -olosiţi !e Dr.. acesta este unul !in cele mai im ortante lucruri !e care trebuie sD ne ocu Dm. Cn"aţD bolna"ii sD artici e mental la ro riul lor tratament. E slabD. care !acD nu sunt tratate cores unADtor. rDu. sD "iAualiAeAe tratamentul lor. o!atD ornitD. +e a'te ţi oate. Cnainte !e a cre!e cD se "a Cntâm la.. el se "a "in!eca. nu se mai oate CnsDnDto'i. sD o ira!ieAi sau sD o trateAi c&imic. un!e el 'i colaboratoarea sa Ste &anie )at&e@s7Simonton. Cu toate acestea. entru cD mulţi cre! cD acesta ar -i ilonul !e baAD al unei cDsnicii reu'ite. Rtim cD ţesuturile nor7 male ot sD se autore are. Iţi s un aceste lucruri. ODacD bolna"ul !e cancer are o cDsnicie reu'itD. 82 8. Rtim cD utem sD tDiem ţesutul sDnDtos al !e%etului. or%anismul nu mai oate -ace nimic. !acD Cm reunD soţul 'i soţia !oresc acest lucru. !ar n7am Cnţeles !e ce. Re-erin!u7se la te&nicile !e rela>are 'i "iAualiAare utiliAate Cm reunD cu ra!iotera ia. 'i sD "iAualiAeAe mecanismul imunitar al cor ului. conce tele Controlului )ental 7 bio-ee!7bacG7ul 'i me!itaţia 7 Cmi !au un instrument sD Cn"Dţ bolna"ii cum sD7'i Cncea D interacţiunea 'i sD se im lice Cn rocesele lor !e "in!ecare. Eu consi!er acest lucru. eu cunosc câte"a meto!e entru a Cmbo%Dţi 'i CmbunDtDţi o cDsnicie."iAualiAeaAD o celulD canceroasD ca -iin! ce"a -oarte urât. Simonton Cn re%Dtirea acienţilor sDi. cD tot tim ul a"em celule canceroase care !eA"oltD !e%enerDri mali%ne. !iriKân!u7'i ro riile roceseM. mai mult ca un reAultat al unei cDsnicii reu'ite 'i "om !iscuta !es re acesta mai târAiu. care se !es-D'oarD Cn -iecare !intre noi.

II uteţi crea Cm reunD. a oi treAiţi7"D. CelDlalt "a s une# OVoi numDra Cncet !e la 2/ la 2. 67. atunci sentimentul !e Cm DrtD'ire intimD oate !uce la o e> erienţD mai uţin lDcutD. SD -acem Cm reunD cuno'tinţD cu locul nostru !e rela>are. e care am amintit7o3 este osibil sD utiliAaţi ceea ce aţi Cn"Dţat Cm reunD. sD mer%em Cm reunD -oarte a!ânc. Ele !ureaAD uţin. 'i s7ar re!uce simţDmântul !e Cm DrtD'ire. cu câţi"a nori care lutescM. sD nu te sur rin!D cD nu ai auAit nimic !es re el. $n e>erciţiu intim entru Cn!rD%ostiţi ( 86 +otu'i 1aceasta este ro unerea ciu!atD. LDsaţi sD treacD o erioa!D !e tim . 87 5707 mai a!ânc 'i mai a!ânc.. De asemenea are loc 'i ce"a !eosebit. Câte"a atenţionDri# -rumuseţea e> erienţei "a -i ier!utD !acD este utiliAatD eronat. Aceasta este o e> erienţD !e o utere mult mai mare !ecât "D uteţi ima%ina numai citin!. $nii ot trDi mult mai a7!ânc aceastD erioa!D tDcutD ri"in! a!ânc Cn oc&ii celuilalt. De rima !atD cân! "eţi Cncerca asta. In cursul me!itaţiilor a!ânci 'i relun%ite se nasc le%Dturi 7 mintea este sensibil rece ti"D. ODa. De asemenea oate sD -ie un loc e care nu 27a "DAut nici unul !in "oi. Vreau sD7ţi ro un ce"a !estul !e ciu!at. cu atât aKun%em mai a!ânc. Primul s une# OBine. ca soţ 'i soţie Cn Controlul )ental entru a crea. -aţD Cn -aţD. IIIInsIi 8? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA 5. A'eAaţi7"D como!.care ro"ine !in acce tarea 'i Cnţele%erea ro-un!D. ?. 'i cu "ariaţiile e care le uteţi !eA"olta. 2/74 simţi cum mer%i mai a!ânc cu mine. Cn mo! !eliberat. A -ost minunatMS Acesta este un -el !e ro!us secun!ar al Controlului )ental. Pentru cD acest simţDmânt este subtil 'i nu unul co le'itor. trDit ro-un!. Nu este caAul cu aceastD e> erienţD* ea se !es-D'oarD la un ni"el si&ic !urabil. Du D ime!iata terminare a cursului. Cursul nu 'i7a ro us sD realiAeAe acest lucru. 'i Cn curân! trebuie sD lece sD7'i trDiascD ro riul !estin. Aceasta este !oar o micD arte a e> licaţiei. Dar amin7te'te7i 'i robabil res ecti"ul o sD7ţi s unD# OA. o intimitate ro-un!D care se oate realiAa numai !u D mulţi ani !e trai Cm reunD.M. Voi Cncerca sD e> lic cD se Cntâm lD 'i altce"a... DacD nu "D simţiţi con-ortabil ast-el. toate !etaliile lDcute.. !e la orice cursant !e Control )ental. Sol!aţii au acela'i sentiment !u D ce au Cm Drţit e> erienţe intense Cn rDAboi. La -el s7ar simţi 'i un %ru !e necunoscuţi. sunetele. 0. subtil. unul !in "oi "a s une celuilalt# ODorinţa mea cea mai mare este sD te -ac e tine -ericit1â3 'i numai !u D aceea sD mD -ac e mine -ericit1D3M. "eţi -i con"in'i. . 97?7 tot mai a!ânc 'i mai a roa e. CelDlalt s une# ORi eu !oresc -oarte mult sD te -ac -eri7cit1D3 'i numai !u D aceea sD mD -ac e mine -ericit1D3M. mD "oi alDtura la tineM. e senin. la un ni"el al minţii a!ânc 'i lDcut. Cntr7un mo! alt-el -amiliar numai care au trDit Cm reunD o "iaţD Cntrea%D. cât "reţi "oi. 67. !ar trebuie mai Cntâi sD7ţi reAint câte"a -a te. Este artea sesiAatD cel mai !es. stu!enţii simt cD au stabilit o le%DturD intimD Cntre ei. SD mer%em Cm reunD mai a!âncM. 9. IatD ce trebuie -Dcut# 2. Dar sD nu ale%eţi un loc un!e a -ost numai unul !in "oi. cu toţii am simţit. cu care te7ai Cntâlnit. Este lar% rDs ân!itD cre!inţa cD acest -a t s7ar !atora unei e> erienţe intense. 'i cu -lecare numDr ne "om a ro ia tot mai mult la un ni"el a!ânc al minţii. Obser"D cerul. Acum suntem amân!oi rela>aţi la un ni"el lDcut al minţii. O recoman! numai entru bDrbatul 'i -emeia care cautD o . 2/74 simţi cD mer%i mai a!ânc.72. un!e amân!oi "D simţiţi -oarte -ericit# 'i -oarte rela>aţi. scena e care o trDiţi Cm reunD 7tem eratura. Cu aKutorul tDu. 875707 mai a!ânc 'i mai a!ânc Cm reunD. a ro iaţi. Vin la curs ca ni'te strDini. 6. atunci nu -orţaţi. Cntr7o Cm DrtD'ire tDcutD. Am "orbit !es re sentimentul !e bucurie care a are s re s-âr'itul cursului !e Control )ental. DacD unul !in cei !oi artici anţi nu Cnţele%e sco ul 'i nu e com let !e acor! -aţD !e acest sco . culorile. )aKoritatea intimitDţilor !e o cli D sunt su er-iciale 'i -alse 'i lasD un sentiment !e incon-ort. Acum e'ti rela>at1D3. e care au trDit7o Cm reunD o sin%urD !atD Cn "iaţD. Cân! amân!oi sunteţi la un ni"el a!ânc.72. sau orice loc !e care "D lea%D amintiri lDcute. Alt-el s7 ar !estrDma simetria e> erienţei. ale cDror !rumuri nu s7au Cncruci'at nicio!atD. care 'i7ar etrece toatD !u D amiaAa blocaţi Cn li-t. 97?7 mai a!ânc. -oarte u'or. Ale%e un loc. !acD se reCntâlnesc. 8. intrD Cn contact -in cu alte minţi.. a roa e o atin%ere !e iubire. ReAultatul "a -i mai uternic 'i mai a!ânc !ecât ceea ce stu!enţii no'tri realiAeaAD la curs. Rela>aţi7"D 'i Cnc&i!eţi oc&ii. Este -oarte osibil ca un me!itati" e> erimentat sD rDmânD Cn Al-a 'i +eta cu oc&ii !esc&i'i. Dar acest simţDmânt !e le%DturD reci rocD a are !in nou. Cu cât obser"Dm mai mult acest loc. entru cD se obser"D -oarte u'or. Poate sD -ie locul un!e aţi etrecut o "acanţD Cm reunD. !a. nu "D %rDbiţi 'i trDiţi !in lin locul "ostru !e rela>are. s ontan. $nul !in "oi sD se a!reseAe celuilalt s unân!u7i ce"a !e acest %en# OAm sD numDr Cncet !e la 2/ la 2 'i cu -iecare numDr "ei simţi cD "ei intra tot mai a!ânc la un ni"el me!itati" lDcut. =iecare "a !escrie a oi Cncet. oate !e"eni o arte ermanentD a "ieţii "oastre comune. 4.

Iniţialele sunt la -el. Cu rutinD 'i si%uranţD instruim oameni sD -uncţioneAe ca 'i clar"DADtori* am -Dcut acest lucru cu este KumDtate !e milion !e absol"enţi. Acest lucru se Cntâm lD Cn a%lomeraţia !in teatru. Cu toţii a"em o aurD. Ei Cnce cu un e>erciţiu sim lu Cn ima%inaţia "iAualD. De ce sD a'te tDmN PrV rh CAPI+OL$L LII POVI Rl +$ PRAC+ICA ESP E>istD ESP Cn mo! realN Cn reAent a ro>imati" toţi oamenii in-ormaţi sunt !e acor! cD el e>istD. cu o anumitD er-ecţiune te&nicD. )ie nu7mi lace aceastD terminolo%ie. Eu recoman! aturile !uble. Putem Cn"Dţa sD "e!em aceastD aurD. Acestea sunt cele !ouD orţi cDtre lumea clar"iAiunii. Cntr7un mo! atât !e !eosebit Cncât sD cunoascD OCnDlţimileM s irituale. CDsDtoriile -ericite. DstreaAD ceea ce ar utea -i o e> erienţD a!âncD. De"enin! si&ic sensibil. cu mintea rela>atD la un ni"el me!itati". mD re-er la e> erienţe. e care uţini oameni o ot "e!ea ca e un câm ener%etic ali!. Pentru e> erimentarea ESP. Cu cât acest contact este mai !es. la !i-erite intensitDţi 'i ro-unAimi. Este o scalD lar%D !e osibilitDţi ca 'i Cntre lDceri 'i -ericirea trainicD. =iecare. !in autobuA. nici cu'ca lui =ara!a< nu sunt bariere entru orice ar -i acea ca acitate Oe>tra7senAorialDM care -uncţioneaAD Cn ESP ESP CnseamnD O erce ţie e>trasenAorialDM. Aste CnseamnD sD se ne%e e>istenţa unui a arat senAorial. Nici tim ul. intensitatea 'i "ibraţiile lor se sc&imbD. !e !uratD. !i-erit !e cele cinci simţuri. Ei obser"D atent tot ceea ce "D! Cnainte !e a intra e u'D* se o resc Cn su-ra%erie. E>istD un s ectru lar% !e osibilitDţi. !eoarece obţinem in-ormaţii -DrD a le utiliAa. !e'i acesta e>istD. O se arare -iAicD relun%itD "a in"ersa rocesul. se arat !e a aratul nostru senAorial. Cncât "iaţa lor nu mai este la -el cum a -ost. abia "iAibil care CnconKoarD cor ul. Acele e>erciţii se utiliAeaAD 80 Poli 'i tu ractica ESP ( 85 entru a obser"a !acD omul res ecti" este clar"DADtor. Cncât Cntâm larea era e>clusD. A ro ierea -iAicD este esenţialD. a'a !e intens. mulţi !in cursanţii no'tri s un cD "D! aura ro rie 'i a altor ersoane. oate Cmbo%Dţi 'i CmbunDtDţi Cn mo! consi!erabil cDsnicia. Prea multe cu luri citesc manuale se>uale !e %enul Ocum se -aceM 'i cre! cD. luminatD !e soarele care intrD rin -erestre 'i stu!iaAD -iecare !etaliu e care 'i72 ot aminti. Pentru a !elibera -iecare as. Cursanţii !in cursurile !e Control )ental. )ai im ortant este a se lDsa !us !e e> erienţD. VD! camera noa tea cu luminile a rinse. este bun entru e> erimentele con!use !e J. !ar acest lucru este er-ect natural entru cei care au trecut rin e>erciţiile intensi"e ale "iAualiADrii. la calitatea acestora. nu -ac e>erciţii cu cDrţi !e Koc. ima%inân!u7'i cD sunt acolo. !ar 'i mai mult. $n e>erciţiu intim entru Cn!rD%ostiţi ( 89 AceastD sc&imbare este bunD Cn caAul soţului 'i soţiei. sunt Cntr7un sta!iu a ro iat !e starea !e clar"DADtori !eKa la s-âr'itul Ailei a !oua. OE>trasenAorialM CnseamnD ce"a a-arD. Din acest moti" Cn Controlul )ental "orbim !e OProiecţie SenAorialD E-icientDM. Ri acum !es re se># se>ul nu este o e> erienţD unicD. nici s aţiul. -iin!cD Cnţele%em tot ce este ESP. Nu mD re-er la te&nici sau la !i"erse oAiţii. recum 'i am rentele !e%etelor. au o "iaţD se>ualD bunD. la ni"elul su er-icial con'tient Beta. Perce ţia este un cu"ânt rea asi" entru ceea ce -acem noi. R&ine !e la $ni"ersitatea DuGe. In-ormaţia oate "eni !in trecut reAent sau "iitor. entru cD aurele lor se com leteaAD mai bine. Poate sD "inD !e a roa e sau !e !e arte. B. =orma. recum 'i Cn aturi cu !ouD ersoane. un!e artici anţii au %&icit cDrţile !e Koc s eciale. e urmD Cn tim ul Ailei. Vi se oate Drea ciu!at. cursanţii !e Control )ental. cu atât mai !urabilD este sc&imbarea aurelor. atât !e recis. -iecare !ucân! lo%ic la urmDtorul. !i-eritD. iar Cn Aiua a treia Cntr7a!e"Dr o ereaAD rin clar"iAiune 7 C'i roiecteaAD con'tiinţa lor Cn a-ara cor ului. Cn me!itaţie ro-un!D ei se roiecteaAD Cn -aţa ro riei lor case. ci ne roiectDm atenţia acolo un!e e>istD in-ormaţia !oritD. Nu este nimic e>trasenAorial le%at !e ESP Cu"ântul O erce ţieM. Câm urile ener%etice ale oamenilor a ro iaţi -iAic se su ra un. ne -i>Dm un ţel mult mai im ortant 7 sD7i Cn"DţDm sD se com orte ca 'i clar"DADtori 'i Cn "iaţa !e toate Ailele. Pentru cD noi cunoa'tem !eKa aceste lucruri. Acest lucru "ine !u D a roa e ?/ !e ore !e instruire 'i e>erciţii. A -ost !emonstrat statistic ânD la ultima AecimalD. culoarea. A oi atin% eretele !e su! 'i intrD Cn erete. cD in-ormaţia aKun%e la noi 'i e alte cDi !ecât rin cele cinci simţuri ale noastre. nu este bine entru com atibilitatea cDsniciei. CnsD Cn Controlul )ental noi nu erce em ur 'i sim lu. 'i sD rDmâi total con'tient 'i "ei -i ca abil sD "iAualiAeAi lucruri 'i e"enimente ca 'i cum ar -i erce ute rin cele cinci simţuri. De -a t ca un alt reAultat secun!ar al cursului !e Control )ental. "ei -i %ata Cn -elul tDu sD ractici ESP Vei utea sD intri la ni"elele a!ânci ale minţii. Cn -aţa eretelui !e su!. ot -i reAultatul unei Cnţele%eri si&ice ro-un!e Cntre arteneri 'i -DrD aceste e>erciţii. . Du D ce "ei stD âni toate te&nicile !escrise Cn aceastD carte.le%DturD mai a!âncD mai trainicD 'i mai bo%atD. ceea ce este inutil sD s un.

Cn a'a -el Cncât sD se simtD bine Cn acest loc. CmbrDcat cu o cDma'D !e mDtase 'i cu antaloni scurţi. entru a72 e>amina !in e>terior. Aiua a atra. Du D câte"a minute !e contem lare. e>amineaAD cutia toracicD. lumb 7 un!e la -el ca 'i atunci cân! au -ost Cn interiorul eretelui. tu stai aiciM. In laboratorul lui. Cn laboratorul lui. $n alt cursant. cursanţii se roiecteaAD mental Cn cuburi sau cilin!ri !e metal 7 oţel ino>i!abil. S-Dtuitorul meu era Iilliam S&aGes eare. cu trei morco"i 'i cu o cD DţânD !e salatD. albastru 'i "iolet. ei ies Cn a-arD !in nou. I7am s us OBunDM. E>amineaAD omul Cn cele atru anotim uri. un!e n7au mai -ost nicio!atD. a oi 88 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA se reCntorc la culoarea iniţialD. -icatul 'i ies !in nou a-arD. un!e se a-lD mecanismul !e control. Am accentuat acest lucru !in cauAD cD Cn eta a urmDtoare laboratorul este ec&i at cu OinstrumenteM entru a corecta si&ic anomaliile care "or -i !etectate la oamenii analiAaţi Cn Aiua urmDtoare. o O"oce slabD lini'titDM interioarD. rintr7un om -ructi-er. cu nas !intr7o min%e !e in%7 on%. cu o lDmâie. "er!e. Ies a oi !in erete. tem eratura 'i !uritatea. Acestea sunt simbolurile instrumentale sau instrumente simbolice. Dar ânD atunci trebuie sD ne mai re%Dtim. cursantul intro!uce !oi s-Dtuitori. animalul re-erat ri"in!u72 !in e>terior* a oi la -el !e CncreADtori ei intrD Cn craniu 'i Cn creierul "iu. entru a Cm ie!ica mintea lo%icD sD acţioneAe.o "oce m7a anunţat cD noi mer%em e ţDrm. a ie'it !in camera !e !ecom resie. mirosul. a oi se roiecteaAD Cn -runAe 'i -ruct.. Cntr7un ni"el !e me!itaţie mai a!ânc. cu trei banane. ro'u. e submarinul Nautillus. Cn tim ce cursanţii lucreaAD cu aceste unelte. ei ar utea a"ea ne"oie !e un s-at Cnţele t Cn momentele !i-icile. Cn interiorul ie tului. ei Cnce roiecţia Cn -orme ale materiei "ii. A"ansân! !e la -orme sim le ale materiei ânD la cele mai com le>e. PânD aici nimic neobi'nuit. cu atât se CntDresc ro riile noastre uteri si&ice. CnsD câţi"a C'i un Cntrebarea# OPot sD -ac acest lucruMN Ei e>amineaAD cu Cncre!ere e ecranul lor mental care C'i sc&imbD culoarea. !ar el nu mi7a rDs uns. Cân! s7a terminat acest e>erciţiu s7a -Dcut rimul as im ortant Cn a'eAarea minţii lo%ice Cn locul !in s ate 'i a minţii ima%inati"e Cn locul !in -aţD. Cn tim ce sc&imbD !in nou culoarea lui. =iecare cursant C'i "a -ace ro riul lui arsenal* nu e>istD !ouD seturi !e unelte i!entice. ci !ouD. 'i mulţi cursanţi realiAeaAD cD munca e>ecutatD cu aceste unelte are in-luenţD 'i Cn a'a numita lume obiecti"D. reAent 'i "iitor 'i un -i'ier. 'ira s inDrii. coloratD Cn roA 'i aco erit cu o 'a cD cu un om on. cu oc&i ca !e cD rioarD a!ânciţi Cn orbite. mDrimea. O..M . 'i Iill 'i cu mine am sDrit rintr7o !esc&iADturD e o laKD ustie. nu este o "oce slabD. 4/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Pentru cursanţii !e la Control )ental totu'i. Cu cât !e"ine mai uternicD ima%inaţia. Cn urmDtorul e>erciţiu. Ci s une cD "a -ace acest lucru 'i !acD e ca 'i maKoritatea cursanţilor. !ar Cn locul lui a %Dsit un omuleţ.. "a a"ea o i!ee clarD !es re cine !ore'te sD7i -ie s-Dtuitorii. a!icD !in ni"elele a!ânci ale minţii. 'i sc&imbD culoarea eretelui Cn ne%ru. care Cn realabil a -ost bine antrenatD. mac&iat ca un clo"n. Pentru a Cnţele%e eta a urmDtoare este necesar sD subliniem cât !e !e arte este a aratul senAiti" si&ic !e limbaK 'i !e lo%icD 'i cât !e a ro iat !e ima%ini 'i simboluri. !e'i com ortamentul lor a -ost total !i-erit !e com ortamentul lor real. cum !oriţi. Asta inclu!e 'i un birou 'i un scaun roiectate !e ei. !in . cu ru. inima. 'i nu una. un ceas. Sam )errill care a scris un articol !es re Controlul )ental Cn Aiarul Ne@ +imes. El era slab. cu o ortocalD. e>amineaAD lumina.In erete sunt acolo. concentrân!u7se acum Poţi 'i tu ractica ESP ( 84 asu ra ie tului animalului. Acum un salt uria' Cnainte# roiectarea Cntr7un animal !e casD. amabil. C'i construiesc laboratoare Cn ima%inaţia lor. mirosurile. c&el. -Dcân! asta ra i!. ci una uternicD. un calen!ar care conţine toate !atele !in trecut. Ei ale% -orma. tem eratura 'i !uritatea materialelor rin ciocDnituri Cn interiorul eretelui. culoarea. Aceste unelte ro"in !in locul un!e totul este osibil. uneori a!ânc Cn +eta. cân! "or lucra cu oameni. acum CntDritD !e o serie !e e>erciţii !e "iAualiAare. stau Cn -aţa lui. alamD. Ima%ineaAD7ţi o sitD -inD entru -iltrarea im uritDţilor !in sân%e* o erie moale entru a mDtura ra-ul alb 1calciu3 care oate -i "DAut si&ic Cn caAul artritelor* loţiuni entru "in!ecare ra i!D* bDi entru s Dlarea "ino"Dţiei* a araturD cu muAicD s ecialD entru calmarea stresaţilor. )ulte !in aceste instrumente nu se ot "e!ea Cn nici un laborator. $n cursant s erD sD se CntâlneascD cu Albert Einstein. Cnainte !e a Cnce e acest e>erciţiu !e me!itaţie.. este ca abilD sD i%nore aceasta. A oi ei ri!icD un scaun 7 care este -DrD %reutate Cn aceastD !imensiune 7 Cl stu!iaAD Cn -aţa eretelui. a e"ocat !ouD ersoane reale ca s-Dtuitori. Omuleţul s7a !o"e!it a -i o sursD !e Cncre!ere entru s-aturile ractice. rin sc&imbarea succesi"D a culorilor !e e ecranul lor mental. culoarea laboratorului. un bDrbat 'i o -emeie. )intea ima%inati"D le susţine. Cursanţii au a"ut ânD acum numeroase succese. Cnarmaţi cu unctele !e re-erinţD entru ceea ce "a -i robabil cea mai ciu!atD Ai !in "iaţa lor. cursanţii !e la Controlul )ental. Cn ca ul animalului. mai 2459. Acela'i lucru Cl -ac cu o lubeniţD. scrie )errill. a'a cD cerceteaAD noul me!iu obser"ân!# luminoAitatea. CnsD mintea ima%inati"D. Rtii cD este im osibil. Acum. un om mic. Aceste !orinţe se Cm linesc !estul !e rar* CnsD nimeni nu e !eAamD%it. In e>erciţiul e care "i72 !escriu Cn continuare. mintea lo%icD Ci "a s une cursantului# OSD nu7mi s ui cD e'ti Cn interiorul eretelui sau Cn "reun alt loc ireal. lDmânii.

. a cDrui "oce Cmi atra%e atenţia !in cân! Cn cân!. iar tricoul ei !e bumbac se li ea lasci" !e rotunKimile tru ului ei. aerul arcD "ibreaAD. al cDrui nume este trecut e &ârtie. "ârsta. C&iar 'i absol"enţii care "in !in nou la curs. Cre! cD nu mai e nimic !e s us. este o ersoanD cu utere uria'D. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA $n cursant este OTNDR$)U+ORM. !e aceea.. ima%ineaAD7ţi72. uţin mai rece Cn !rea ta. Cn intimitatea ro riei sale minţi. Cl Cntoarce cu s atele s re mine. entru Cm ros Dtarea cuno'tinţelor lor. care lumina su DrDtorM. se Cnţele% aceste lucruri. La Cnce ut 'i ea m7a i%norat. Are ?8 !e ani. a oi au lecat !u D treburile lor mai serioase. creeaAD72. este acum e ecranul tDu... La acest ni"el !e Cn"Dţare Cn Controlul )ental. In!iana. Cn reAenţa s-Dtuitorilor lui. !oi trei 7 Jo&n Summers !in ElG&art. robabil cân!"a a -ost o -racturD... robabil entru rima 'i ultima !atD. Oera un intestin lun% !in neon roA. OCn locul ab!omenuluiM. In!iana. )isiunea clar"DADtorului este sD %DseascD !e ce boalD su-erD ersoana e care el n7a Cntâlnit7o nicio!atD 'i nu a auAit !e ea. Du D cum "ei "e!ea Cn curân!. Cn Aiua urmDtoare toţi a'tea tD cu nerDb!are. Cn!rumDtorul# O=oarte bine. sD mormDie. $nu. a oi s7au a'eAat e nisi 'i7au Cnce ut sD se batD.%rec. lucrul la caA. relaţia "a -i res ectuoasD 'i !e ne reţuit. Acum urmeaAD momentul Cn care e> erimentul se !es-D'oarD Cn "DAul tuturor. Cn!rumDtorul lui )errill i7a !at acestuia numele unei -emei !in =lori!a Cn "ârstD !e 0. PânD acum tot ce7a e> erimentat cursantul a -ost a arent numai al lui. un -iloAo. !a. Cn acest mo!. oate Cntruc&i area "ocii interioare. Restul este Cn or!ine... C&iar atunci ie'ea !in a D. a'a cum a -ost Cn"Dţat sD -acD Cn ima%inaţia lui Cntr7un mo! lini'tit. sD mD o resc sD -ac ce"a.. !oar o !un%D albD ali!D.OPe laKD noi am Cntâlnit7o e So-ia Loren. "iAualiAeaAD72. au sc&imbat amabilitDţi. mastoi!itD. OCn tim ce scaneAi cor ul.. simt aceastD "ibraţie. !ar nicio!atD nu s une ce sD -acM. !ar era -ericitD !e Cntâlnirea cu S&aGes eare. sD7mi s ui tot ce7ţi trece rin minteM. Socrate s unea con-orm celor a-irmate !e Plato# OCncD !in co ilDrie mD "iAiteaAD un semiAeu. 'i7mi aratD Cn s atele urec&ii.. care Cn laboratorul lui mental consultD cu Cncre!ere e s-Dtuitorii lui. con'tientiAeaAD cD este acolo. sD -aci Cn a'a -el. Leno &on.... !e la ca ânD la icioare. Cn laboratorul lui.. Cncât "iteAa !e scanare a cor ului sD -ie !e o trecere a Cntre%ului cor e secun!D. Socrate. la -el cum s7a roce!at cu animalul re-erat mai Cnainte. al !oilea s-Dtuitor al meu.. !e care bene-iciaAD el Cnsu'i recum 'i alte ersoane. Cei !oi s-Dtuitori au e>aminat7o Cn KoacD -iin! reocu aţi mai mult unul !e celDlalt. Pare Cn or!ine. cu aKutorul Cn!rumDtorului. !oare. O o"este'te tot. a a"ut un s-Dtuitor. sus7Kos. clar"DADtorul. Ceea ce 'tim este cD Cn!atD ce neam Cntâlnit cu s-Dtuitorii no'tri 'i am Cn"Dţat sD lucrDm cu ei. ne-iin! si%ur ce "a -ace. +otul este cal!. Cl citeaAD e Socrate# O ânD acum "ocea nu a %re'it nicio!atDM. oate ce"a mai mult.. Au lecat Poţi 'i tu ractica ESP ( 42 s-Dtuitorii -DrD sD !ea un s-atN Nu 7 ab!omenul -emeii a !is Drut. )ai Cntâi urmeaAD !ouD e>erciţii mentale !e e>aminare a cor ului unui rieten. care s re !eosebire !e s-Dtuitorii Controlului )ental.. sus7Kos. Du D terminarea e>erciţiului cursanţii -ormeaAD erec&i. intrD Cn ni"elul lui Al-a. !e ani. SD ne uitDm Cn interiorul ie tului. sD c&elDlDieM. se "e!e o cicatrice a!âncD. ScaneaAD cor ul cu inteli%enţa ta. Ce sunt eiN Noi nu 'tim si%ur 7 oate lDsmuiri ale ima%inaţiei noastre. iar celDlalt este OOPERA+OR PSI:ICM sau OCLARVUYU+ORM 1OTNDR$)U+OR$LM !eri"D !e la OPSI:OORIEN+AREM* acest cu"ânt semni-icD tot ceea ce -acem noi Cn Controlul )ental* a!icD CnseamnD Cn!rumarea minţii3. Nu am nici . Perce e72 simte72. o!atD e secun!DM. un absol"ent al cursului !e Control )ental. Ci li se'te lDmânul !re t. Cân! semnaliAeaAD cD este %ata. El e>amineaAD cor ul ersoanei !in e>terior 'i interior. lasD ima%inaţia sD alea%D trei Aone care o atra% cel mai mult. iar mie comunicD7mi Aonele !e atracţie a'a cum ţi se "or arDta.. Cn!rumDtorul Cl obli%D e clar"DADtor sD ra orteAe ce %Dse'te e arcursul in"esti%aţiei. la ni"elul lui. el a a"ut o o eraţie -oarte a!âncD. Poate "ei a"ea Poţi 'i tu ractica ESP ( 46 senAaţia cD in"enteAi. A !oua Ai cân! a "enit tim ul entru treabD serioasD. OPERA+OR$L PSI:IC. c&iar !acD simţi cD in"enteAiM. cu e>ce ţia oate a %leAnei stân%i. Ci li se'te lDmânul !re t 'i are o cicatrice a!âncD Cn s atele unei urec&i. Acum !es re acea %leAnD.. mai rece 'i mai Cntunecat. s-Dtuitorii ot -i -oarte reali.. Pentru absol"enţii cursului !e Control )ental. Cei !oi 'i7au strâns mâinile.. Cn continuare. consultân! atunci cân! este ne"oie e s-Dtuitor. Clar"DADtorul# O$mDrul !re t stD uţin mai Kos 'i mai Cn -aţD. asta7i tot. A'tea tDS S-Dtuitorul meu -emeie. trDie'te Cn ElG&art. Q^ilVRX 4. Cn %eneral o 'e!inţD s7ar !es-D'ura ast-el 1ceea ce urmeaAD se baAeaAD e un caA real3# Cn!rumDtorul# ONumele bDrbatului scris e aceastD &ârtie este Jo&n Summers. sD tremure. Cn!rumDtorul Ci s une numele "ârsta se>ul 'i a!resa ersoanei. noteaAD )errill. Cn!rumDtorul scrie e o &ârtie numele unei ersoane e care o cunoa'te. care a trDit cu atru secole Cnainte !e :ristos. !ar CncD nu au -ost trDite.. uneori O!iscutân!M cu ersoana.. s7a limitat numai la atenţionDri. !ar acum !etaliile "or -i mult mai -uncţionale. cân! louD. ânD Cn acest moment. câte"a %eneralitDţi !es re ea 'i o !escriere a unor a-ecţiuni -iAice maKore. -a tul cD este acolo. 'i ca atare. El a a-lat !e la Cn!rumDtorul lui cD -emeia este internatD Cn s ital cu o %ra"D in-ecţie intestinalD... $n alt scriitor.

El a "DAut licul Cn miKlocul unui mal!Dr mare !e &ârtii. la re etiţia unei iese.M. Du D o auAD !e un minut. un actor7cântDreţ !in Ne@ ForG. Q]7\M\ ###BOT_TEXT###quot;. Ast-el se realiAeaAD talentul lui !e clar"DADtor. Acesta este moti"ul entru care Cn!rumDtorul Ci s une# O o"este'te. Absol"entul cursului !e Control )ental a"ea ca s-Dtuitoare o -emeie mutD. )anuscrisul 27a a"ut ultima !atD cân! a intrat Cntr7o salD micD !in bisericD. a!resa 'i cu"ântul Our%entM. Domnul +&omas nu 'tia nimic !es re el !ecât numele. !u D o Ai !e lucru. el 'i7a "iAitat la s ital -iul. El ima%ineaAD 'i Cn"aţD sD crea!D Cn rimul lucru care7i "ine Cn minte. !e uterea cre!inţei. Ea a -Dcut semn cu ca ul cD !a. clar"DADtorul oate intra Cn contact nu numai cu obiectele. $nii %re'esc uţin la rima Cncercare. DacD el n7ar "orbi. ceea ce se Cntâm lD Cn "iaţa !e toate Ailele. Ca sD se Cntin!D mai !e arte. a roa e toţi au atâtea clar"iAiuni. *Qi iX2#2 . A!esea a'a 'i este. Cân! Cnţele%e cD nu este a'a. !omnul +&omas a a-lat cD acientul a su-erit !e oliomielitD Cn co ilDrie. ea trebuie sD -ie moti"atD !e !orinţD. +otu'i nu e nimic ciu!at Cn scena !escrisD anterior. Du D câte"a ore. ea este %u"ernatD !e le%i er-ect naturale. !ar la o altD ţintD. 'i 'i7a ru t iciorul !re t. cân! a lucrat corect asu ra a 874 caAuri. Acestea erau sim tomele -iului sDu. !is erat a cerut aKutorul unei cuno'tinţe. braţele 'i umerii erau Cnţe eniţi. A!esea. cursantul !e Control )ental 'tie cD nu este !oar o Cnc&i uire. CnDbu'in! uterile si&ice ale omului. Cntr7un mo! a arte. cân! reu'e'te sD obţinD rimul lui succes. este !e -a t o lo"iturD corectD. C'i su limenteaAD "enitul bDtân! la ma'inD manuscrise entru scriitori 'i re!actori. el este !eKa un absol"ent al cursului !e Control )ental. alţii nu reu'esc nici a !oua 'i nici a treia oarD* !ar. OO&S Ce nebunieMS Da. IatD ce a %Dsit clar"DADtorul# Piciorul !re t era OCntr7un -el araliAatM. Cân! s7a Cntors Cn s ital. Cn "ârstD. Cn !imineaţa acelei Aile. In ceea ce ri"e'te munca. OEste la unul !intre antre renorii !e om e -unebreNM ONuM. Cân! cursantul Controlului )ental -uncţioneaAD en7 Ki)Xliţ)X . nici cei !e la curs nu 'tiau !e ce boalD su-erD subiectul analiAat. c&iar !acD simţi cD in"enteAiM. atunci mintea lo%icD s7ar utea Cn!re ta s re lucruri raţionale. *..#iQ \*\ . 24563. simte cD OC'i ima%ineaADM ceea ce "e!e. absol"ent al cursului !e Control )ental. Absol"entul a "iAualiAat manuscrisul !escris !e DicG. e o nebunie. nota Bu! +&omas. Du D rima lui Cncercare. câte"a "ertebre erau tasate !in cauAa bolii. semnalatD cu ca ul 'i !e un -el !e limbaK rin %esturi.o in-ormaţie !es re %leAnD. Practicân! intens aceste e>erciţii. 1Noiembrie 24. ea se Cntin!e Cn a-arD. S-Dtuitorul bDrbat Cl aKuta ca inter ret 'i !oar rar "enea cu un s-at ro riu. )anuscrisul era Cntr7un lic alb e care erau scrise numele lui DicG. \ #*l*Qi# \ i*ir QQ\#. !e strDlucirea a'te tDrii. ca Cn acest caA. Cntr7o Ai a ier!ut un manuscris 'i. ţintuirea se CmbunDtDţe'te. .. E>ersân!. La rimul sDu caA. clar"DADtorul re"ine Cn Beta. Cn camerD mai era un acient. A"ea o CnDlţime !e 205 cm 'i ?8 G% %reutate. OA!esea "e!eam cursanţi !ia%nosticân! corect !i-erite boli. Dar o erele !e artD sunt ro!usele ima%inaţiei culti"ate* reAultatele clar"DADtoare sunt !e asemenea.iK _ . ReAultatele !e clar"iAiune nu se obţin ime!iat. +ot ceea ce a s us cursantul !e la Controlul )ental a cores uns er-ect. un cursant obi'nuit nu are o a'te tare rea mare. cD e>istD lucruri ca ESIN !ar "iaţa i7a !emonstrat cD nu are aceastD ca acitate. El a cDAut !in scaunul e rotile.*. cu e>ce ţia in-ecţiei la %ât 'i intestin. ceea ce are a -i o %re'ealD.#SS#2S*#.. De multe ori cre!em cD ima%inaţia este un creator ires onsabil !e nonsensuri. " #\\ \ b . OEste manuscrisul Cn si%uranţD acoloNM a Cntrebat7o e s-Dtuitoare. a'te tarea lui cre'te 'i este e !rumul cel bun. atunci 'tie -oarte bine. !eoarece nici el. Cncât aKun% la concluAia cD nu sunt O ur 'i sim lu coinci!enţeM. a"ea %âtul Poţi 'i tu ractica ESP ( 49 bolna" 'i o in-ecţie la intestin. ro!usul ima%inaţiei culti"ate. !ar 'i cu ersoanele. +reci Cn re"istD senAaţiile e care le7ai a"ut atunci cân! mi7ai "orbit !es re lDmânul !re t 'i !es re cicatricea !in s atele urec&ii 'i utiliAeaAD aceasta ca un unct !e re-erinţD entru !ata "iitoare. cu care comunicarea se limita la !a 'i nu. DrDseau c&iar atunci biserica* erau acolo entru e>erciţiile !e absol"ire. $n %ru !e tineri antre renori !e om e -unebre.*Ci###i##\#\* QP] Wi 4? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA tru rima !atD ca un clar"DADtor. iQ'ţţrţlc#i<.7#. DacD este o ersoanD !esc&isD 'i cultD. DicG )aAAa.. )intea noastrD nu se reAumD numai la ca ul nostru. ContraAice toate e> erienţele lumii noastre raţionale.2S*#*. i# \ *iQ \Q. cân! "ei lucra asu ra altui caAM. El !escrie un caA e care72 cre!ea a -i -oarte !i-icil !e reAol"at.i \Q iiQ BQ2P7 ic. trântite e birou. Aâmbin!. re!actor la Aiarul )i!ni%&t Cn articolul sDu OCursurile !e Control )ental Cţi !eA"oltD uterea ta mentalDM. Cn a-arD !e aceasta.

CAPI+OL$L LIII . el este "o sit Cn "er!e. A oi. )ama ei 'i7a amintit cD ea s7a acci!entat la cot. J b I C 40 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA OVa aKun%e licul Cna oiNM ODaM. Are o culoare "er!e 'i roţile ro'iiM. Cn clasele noastre. a Cntrebat el. ONuM. cân! su ra"ieţuirea lor este usD Cn Koc. unân!u7i e -iecare Cn camere !i-erite. Nu a -ost robabil nici Cn mintea caAului analiAat. a e> licat el. entru cD el mer%e Cn ora' sD bea un a&ar cu noii absol"enţi. 'i cD aceasta Ci cauAa !ureri e "reme ume!D. OLa cine esteNM Ea a arDtat c&iar s re absol"entul !e Control )ental. $n alt caA# $n cursant -ace un stu!iu !e caA 'i aratD cD o -emeie are o cicatrice la cot. Cn acel moment. S-Dtuitorul bDrbat a "enit sD sal"eAe situaţia. !u D câte"a Aile -emeia a o"estit aceasta mamei sale. a luat "ra-ul !e &ârtii. Dar tot ce a utut sD s unD !es re -ractura %leAnei a -ost# ONu am nici o in-ormaţie !es re aceastaM. )ai târAiu ersoana !e care era "orba a con-irmat cD !e -a t el 'i7a -racturat %leAna cu ani Cn urmD. Jimm< a s us e> erimentatorului sDu OEu -ac un camion mic. Din aceastD cauAD. 'i a -ost solicitat sD !esco ere ceea ce Jimm< -Dcea. Aminte'te7ţi. Cn multe caAuri ESP s ontanD este im licatD Cn acci!ente 'i Cn moarte subitD. ţ-i i2M2 QiQ Q=ţ-iK-SXSXX--CXPXPiPXPPSXISSPXS 48 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA E> erimentatorul lui +imm< a Cntrebat OCe -ace Jimm< acumN O OO 7 el -ace un camion mic. )ulţi cre! cD Cn stu!iul nostru !e caA noi realiADm numai un trans-er al %ân!urilor. remer%Dtori ai Cn!rumDtorilor !e astDAi. cân! "a sesiAa aceasta. era ce"a care a arent era o %re'ealD. Cn"aţD sD ercea D semnalele si&ice mai slabe. +rans-er !e %ân!uriN Noi nu Cnţele%em Cn ace'ti termeni* %ân!ul nu a -ost Cn mintea Cn!rumDtorului. !escrise anterior. QI I )I). s7a roiectat un e> eriment entru er-ecţionarea structurii 'e!inţelor stu!iilor !e caA. entru cD el nu a 'tiut nimic !es re -ractura %leAnei. o KucDrieM. Jimm< 'i +imm< au -ost antrenaţi Cn Controlul )ental. Nu te Cn%riKora. tu oţi obiecta cD. De aceea. !eoarece el "a mer%e la -esti"itate cu ele"ii sDi. Acesta este un stu!iu !e caA la un ni"el mult mai subtil !ecât cele e care eu le7am con!us la a!ulţi. Du D !ouD Aile !irectorul 'colii antre renorilor !e om e -unebre i7a tele-onat lui DicG. OO. e>erciţiul nostru -inal este un stu!iu !e caA. te&nicile mele mai "ec&i !i-erD mult !e cele !e astDAi. !escrie72M. c&iar !acD ersoana nu este Cn !i-icultate. 'i mai slabe ânD cân! Cntr7o Ai este ca abil si&ic sD se conecteAe cu oricine. iar roţile sunt ro'iiM. %leAna -racturatD. a -ost solicitat sD intre Cn ni"elul sDu Al-a. s7ar -i utut sD -ie Cn acel moment Cn mintea ta. Cn!rumDtorul nu a a"ut in-ormaţie !es re aceasta 'i a con"ersat cu -emeia. 'i sD creeAe ce"a 7 orice 7 Cn ima%inaţia sa. Du D -esti"itate. cân! a"ea trei aniS Este acesta un trans-er !e %ân!N Ener%ia si&icD e care oamenii o transmit este cea mai uternicD. Prin racticD noi !e"enim !in ce Cn ce mai sensibili. Jimm<. A'a cum se oate "e!ea.OBiroul este Cn bisericDNM ONuM. OBine. )anuscrisul este e biroul sDu. El a ru%at o -emeie tânDrD sD !ucD actele Cna oi Cn biroul sDu. Cl "a trimite lui DicGM. co iii !emonstreaAD ca acitDţi si&ice mai accentuate !ecât a!ulţii. +rebuie sD e>erseAi entru Oa !e"eni ca 'i co iii miciM. OVrea sD s unD cD este o ersoanD !e "ârsta ta. 1Numai atâtN Cât !e neCncreADtori sunt unii oameniS3 CaAul e care l7am -olosit ca e>em lu 7 al acelui bDrbat -DrD lDmânul !re t 7 este unul real. I7am se arat. Du D ce a -ost !eA"oltatD baAa Controlului )ental. Doi co ii. Da. Cn altD camerD a intrat Cn ni"elul sDu Al-a. ar -i utut sD -ie. Cn!rumDtorul oate con-irma 1el ne7a !escris Cn realabil3 o eraţia e masto7i!D 'i li sa lDmânului !re t. OII am euNM. Cn acela'i tim +imm<. Co iii sunt mai uţin Cn%rD!iţi !e Beta !ecât a!ulţii 'i sensul realitDţii lor nu s7a !eA"oltat atât Cncât sD "orbeascD numai !es re ceea ce are lo%ic. la care se %ân!e'te. ro"enitD !e la o -racturD. -iecare cu câte un e> erimentator. Cn care era 'i manuscrisul 'i i7a s us secretarei sale sD72 unD e birou. In e> erienţele mele mai "ec&i am Cn"Dţat cD. care a s us cD nicio!atD nu s7a acci!entat la cot. $n co il. Poţi 'i tu ractica ESP ( 45 Dar.

DacD mai mult !e o KumDtate !e milion !e oameni ca tine au a"ut succes. ot -i e-ectuate in!i"i!ual. a oi "eţi intra la ni"elul "ostru 'i "D "eţi ima%ina câte un obiect la !istanţa !e un metru Cn -aţD.. Cnce e rin a roiecta mental Cntr7un mental. roa%D72 sD colaboreAe cu "oi. sD nu Cncerci sD cauţi e> licaţii entru ce ai %Dsit. Cntr7o lunD sau !ouD cân! "ei -i ca abil sD ro-iţi !e aceste e>erciţii. !ar sD 'tii cD nu72 aKuţi !acD7i s ui# ODu7te Cna oi la ie t. Si%ur nu "eAi nimic Cn Onere%ulDMN Nu s uneţi clar"DADtorului cD %re'e'te. ?. Aceasta nu CnseamnD cD el este =ormeaAD ro riul tDu %ru !e e>ersare ( 2/2 Ocel mai bunM sau Cn nici un caA su erior* el. Cine"a oate sD nu Cncea D sD o ereAe clar"DADtor Cn rimele cinci sau 'ase Cntâlniri. o scurtD reCm ros Dtare cu aKutorul acestei cDrţi sau o reca itulare cu cursanţi la cuZsul !e Control )ental 1re etarea cursului nu se lDte'te3 Cl "a rea!uce Cna oi. !easu ra ni"elului oc&ilor. Primul %ân! este a!esea mai corect !ecât ceea ce se Cntâm lD la urmDtorul %ân!. !omiciliul unei ersoane %ra" bolna"e. Cu"intele !escuraKatoare "enite !e la un Cn!rumDtor ot !uce la blocarea unui in!i"i!. cân! ot e>ista cel mai mare numDr !e %re'eli. 9. a reu'it rimul. Ima%inaţi7"D obiectul mDrin!u7se ânD a roa e la mDrimea camerei. oate cuno'ti un absol"ent al cursului !e Control )etal. Cn rimele sta!ii. a'a cum -acem noi la cursurile !e Control )ental. OO. Cn con!iţii controlate cu %riKD. ContinuD sD "orbe'tiS ScaneaAD cor ul !e sus ânD Kos 'i !escrie ceea ce "eAi. utiliAân! a%inile ti Drite. +oţi "eţi e>amina toate aceste obiecte 44 2// ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA cu atenţie. lucrul "a !ura un tim mai Cn!elun%at. Puneţi7"D !e acor! !inainte ca nimeni sD nu se Oauto7lau!eM. el "D "a -i !e un imens aKutor. -DrD ei. !ebaraseaAD7te !e Cn!oielile tale 'i cu-un!D7te Cn ce -aci. Poţi consi!era acest e>erciţiu un succes. DacD a lDsat cuno'tinţele sD a!oarmD. a -iecDrui obiect. "ei a"ea necesitatea aKutorului altora. E>erciţiile e care "i le o-er. Cn ca itolul LII "ei %Dsi cu"intele s use !e cDtre Cn!rumDtor clar"DADtorului cân! Ci reAintD caAul. Acestea sunt e>act acelea e care noi le -olosim la curs 'i e care eu le su%ereA %ru ului tDu sD le -oloseascD !e asemenea. Cel mai bine s une# OEu nu am nici o in-ormaţie !es re aceastaM. +otul "a -i !escris cu lu> !e amDnunte 7 acestea te "or aKuta Cn momentul Cn care "a sosi tim ul "eri-icDrilor. 0. aceasta nu oate sD -ieM 'i sD a'te ţi o altD im resie. Cân! e'ti Cn!rumDtor nu Cncerca sD su%ereAi. care Cn"aţD sD ractice 'i ei e>erciţiile. Im resiile tale ot -i o use Cn Cntre%ime -aţD !e altele. Cân! tu e'ti clar"DADtorul. "ei utea -oarte bine sD7ţi atin%i ţelul. Eroarea este relati" minorD 'i oate -i corectatD cu uţinD racticD. 'i Cn -inal cu un animal !e casD re-erat. Cân! toatD lumea Cnce e sD aibD succese !e rutinD cu lucrul la caA. Cn -inal. =iecare "a a!uce cel uţin atru -i'e. !ar a!esea cei mai lenţi se !o"e!esc a -i cei mai buni clar"DADtori. !ar "or -i a licaţii lDcute. !ar nu "D! !e ce te7ai %rDbiS 8. PDstreaAD le%Dtura cu ei Cn tim ce ro%reseAi 'i cân! -iecare !in %ru este %ata 7 cân! -iecare aKun%e sD7'i Cnsu'eascD e>erciţiile 7 a!unaţi7"D sD lucraţi asu ra caAurilor. sD -ie !istinctD !e e> erienţa altor obiecte. clar"DADtorul abor!eaAD alte caAuri !ecât cel e care Cl lucreaAD. DacD e'ti ca abil sD7ţi !ai seama cum lucreAi sin%ur. Aceasta conteaAD mai uţin. cum o -acem la cursurile !e Control )ental. "ârsta. Cân! e>erseAi sin%ur sau cu o %ru D ocaAionalD. . Pentru a lucra asu ra caAurilor a'eAaţi7"D !oi câte !oi. Am menţionat cD ar trebui sD -aci aceasta Cn con!iţii controlate cu %riKD. rin citirea acestei cDrţi. !ar toate acestea le "ei realiAa mult mai lent. 6. a oi intraţi Cn el 'i -aceţi !i-erite teste. "ei -i %ata !e analiAa caAurilor !eKa !escrise. Eu nu am !eA"oltat CncD o mo!alitate care sD te aKute la in"ocarea s-Dtuitorilor. =ii rDb!Dtor. Nu "ei a"ea cuburi 'i cilin!ri metalici cum a"em la curs* tu oţi utiliAa Cn sc&imb mone!e entru ar%int 'i cu ru. E>erciţiile "or -i intense 'i !e !uratD. si%ur "ei a"ea 'i tu. Cn or!inea cores unADtoare 'i a a"ut succes cu ele. . e o a%inD. 5. De!icaţi o Ai Cntrea%D entru rimul e>erciţiu. In acel moment. Nu este necesar ca reAultatele -iecDrui test sD -ie clare 'i !etaliate* numai cD e> erienţa totalD. !e -a t se !atoreaAD -a tului cD. Probabil cD la Cnce ut cine"a !in %ru D "a a"ea succese mai s ectaculoase !ecât restul. IatD ce cre! eu cD trebuie sD -aci# 2. IatD ceea ce trebuie sD -aci# Cnainte ca sD Cnce i rimul e>erciţiu !in aceastD carte. un inel !e aur. +u !ore'ti mult ca el sD reu'eascD. -ormeaAD un %ru !e cel uţin 'ase in!i"iAi com atibili. Ale%e un loc lini'tit un!e nu "ei -i Cntreru t sau erturbat. lucrul im ortant este ceea ce tu ai !esco erit* aceasta !e"ine unctul tDu !e re-erinţD. AscultD7ţi simţDmintele 7 intuiţia 7 !ar mai mult !ecât orice. ceea ce se Cntâm lD a!esea. un ma%net micuţ entru -ier. continuaţi Cm reunD cu %ru ul "ostru. =D acela'i lucru cu -ructe 'i le%ume.=OR)EAYU PROPRI$L +U$ HR$P DE ELERSARE A' !ori sD te aKut ca. Cn care sD -ie cu rinse numele. SD nu s ui. atunci cân! -iecare a simţit o !i-erenţD !istinctD Cntre roiecţiile e>aminDrii ale unui obiect sau ale altuia. DacD. SD -ii si%ur cD -iecare membru al %ru ului a racticat toate e>erciţiile !in aceastD carte. DacD el a continuat e>ersarea Controlului )ental. ur 'i sim lu. sD7ţi !eA"olţi ca acitDţile mentale. recum 'i natura a-ecţiunii e cealaltD.

Cntr7un caA e care72 lucreAi. Veţi !e"eni mai buni 'i mai buni. Am Cn"Dţat aceastD lecţie Cn anul 2405. In cele mai multe caAuri !e "in!ecare. CnseamnD cD "ei a"ea succes ce"a mai târAiu. aceasta nu CnseamnD cD nu ai ca acitate clar"DADtoare. CDtre cor ul asu ra cDruia ne roiectDm atenţia. continuaţi sD lucraţi la caAuri Cm reunD. o ener%ie !iriKatD !e intenţiile minţii noastre. 'i este unul !in cei mai !e Cncre!ere clar"DADtori ai no'tri. 'i el Cncerca sD intuiascD ro-esia lor. Du D cum am s us Cn ca itolul !es re controlul obi'nuinţelor. 2/. 4. El este acum Cm reunD cu mine Cn Lare!o. Du D 'ase luni !e e'ecuri totale. Poţi !e"eni u'or un "in!ecDtor clar"DADtor e-icient rin utiliAarea ecranului tDu mental. care a -Dcut cursul Cm reunD cu el. DacD se sc&imbD aceste intenţii !e la colectarea in-ormaţiilor la "in!ecare. DacD ei ot "a utea 'i el. Cn sine. instructor !e Abor. Aceasta intrD Cn sarcina me!icului. ast-el sD se realiAeAe ceea ce !orimN Intenţia. ânD cân! Cntr7o Ai "eţi -i ca abili sD lucraţi caAurile sin%uri. Cu toate acestea. a a Drut o strD un%ere. $n mic im uls oate sc&imba acest ec&ilibru. CAPI+OL$L LIV C$) SU AJ$+U) AL+E PERSOANE PRIN CON+ROL )EN+AL Detectarea bolilor la ersoane necunoscute este ce"a uimitor. "iAualiADm 'i ceea ce !orim. In rima situaţie a"em !e7a -ace cu un roces !e !ia%nosticare. e care72 -olose'ti entru reAol"area roblemelor. Poate nu ai ne"oie sD erse"ereAi a'a !e mult ca Jim Nee!&am 7 acesta este un lucru -oarte rar 7 !ar succesul oate a Drea mai Cncet !ecât ai "rea. Cursanta 27a res ins 'i el s7a a ro iat !e altul. !ar era acolo la s-âr'itul e>erciţiuluiM. AceastD ca acitate a !e"enit o com onentD a "ieţii lui !e toate Ailele. cân! a !is Drut Cn aura acestuia. Este ce"a sim lu. 'i nu numai la semnalele -oarte uternice "enite !e la boli %ra"e. Aceasta este "in!ecarea clar"DADtoare. Jim oate o era clar"DADtor -DrD sD intre Cn ni"el. e care "rei sD le reAol"i. Jim aKuta o clasD sD7'i in"oce s-Dtuitorii. Cn !irecţia Cn care !ore'ti tu. nu este necesar sD stD âne'ti te&nica !e lucru la caA.7 n Sh. !e multe ori. Cn -iecare searD Jim cobora Cn ni"elul sDu 'i Cncerca sD lucreAe aceste caAuri ea Ci s unea numele. Cân! e>erciţiul s7a terminat. A a Drut un al !oilea. rima cursantD a o"estit cD a a"ut numai un s-Dtuitor. Nu -olosi nicio!atD ca 'i caA ersoanele !e -aţD. a'a cD 'i7a -Dcut un lan entru a e>ersa cu soţia. A "DAut un bDrbat ne%ru uria'. ceea ce este Cn acor! cu le%ea. nu "aloreaAD rea mult. Nu a "enit ime!iat. a ro iin!u7se !e o cursantD. !ar acesta era Otello* 27a %Dsit rea Cns DimântDtor. CnsD nicio!atD nu a re reAentat sco ul -inal al e> erimentului. In tim ce !etectDm anormalitDţi rin "iAualiAarea lor. se>ul 'i !omiciliul* iar el Ci !escria leAiunile e care ace'tia le a"eau. CmbrDcat Cntr7o &ainD nea%rD bro!atD cu aur care urta o brDţarD %roasD !e aur cu ietre reţioase. Ri a oi altele =ormeaAD ro riul tDu %ru !e e>ersare ( 2/6 'i altele. sunt Cntr7un ec&ilibru nesi%ur. "om sc&imba 'i e-ectul ener%iei. au -ost un e'ec total. Este e"i!ent cD e>istD o ener%ie inclusD Cn roiectarea mentalD. Cum corelDm intenţiile noastre cu aceastD ener%ie. Al !oilea cursant a e>clamat# OEu l7am rimit e Otello. Este o !istincţie e"i!entD Cntre aceste ersoane 'i lucrul asu ra unei ersoane a-latD la !istanţD. De -a t. !e ersoane. Atunci CnsD toate caAurile lucrate !e el. oţi obţine reAultate. res onsabil !e re%Dtirea instructorilor !e Control )ental. Sarcina ta este sD7ţi !eA"olţi ca acitDţile clar"DADtoare. este ca 'i "oinţa. succes !u D succes. Pur 'i sim lu corecteaAD mental ceea ce ai !etectat. +otul Ci mer%ea bine ânD Cn ultima Ai a cursului. "ârsta. nu te %rDbi sD7i comunici noutDţile. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Cntâlnirile. Intr7o searD -iin! Cn Beta. CncD !e la Cnce utul acestui ca itol ţi7am atras atenţia sD nu !ai rea mare im ortanţD cine "a a"ea succes CncD !e rima !atD. !e"enin! mai sensibili la mesaKele subtile ale "ieţii !e toate Ailele. cân! am re!at la una !in rimele mele clase. Soţia lui !ecu a !in Aiare istorisiri !es re "ictimele unor acci!ente. ca sD72 oţi aKuta e el 'i e alţii !in unct !e "e!ere clar"DADtor 7 'i le%al.rK i cţ i[ 71-ii[ 2/. Jim a "DAut ce bine le mer%e altora. sau ni"elul e>terior con'tient. a!icD or%anismul res ecti" -DrD anormalitDţi. "om roiecta 'i "in!ecarea. Cân! !esco eri ce"a anormal. PosibilitDţile "ieţii. )ai mult. e>istD situaţii cân! 2/? Cum sD aKutDm alte ersoane rin Control )ental ( 2/9 s7a ro!us !eKa un !eAec&ilibru 'i entru atin%erea stDrii !e ec&ilibru este ne"oie !e un clar"DADtor cu mai multD . nici unui cursant nu i7a mers a'a !e rDu. $nul !in cursanţi era Jim Nee!&am. c&iar Cn -aAa iniţialD !e me!itaţie 'i "iAualiAare. "oinţa Cn sine. DetecteaAD mental 'i corecteaAD mental. Din %ru ul !e 6. Câteo!atD CnsD.continuaţi ttl3 CQK nKiii. ceea ce este treaba me!icilor licenţiaţi 'i ca!relor me!icale* Cn a !oua situaţie este "orba !e o !etecţie clar"DADtoare. A oi ea citea nume !in cartea !e tele-oane. el a obţinut rimul succes la caA.

i7am s us. 'i cum ot -i !eclan'ate i' #in JlttittG. acolo un!e trebuia sD se !ucD. care !e 29 ani a"ea !ureri mari !e %enunc&i. Ri )e>ic. A romis cD "a re-lecta asu ra acestor lucruri 'i cD oate o sD mD c&eme Cn curân!. cum a' -ace acum. La s-âr'it. care era sur rins 'i bucuros. cât mai bine am utut. 'i Cn tim ce !iscutam am Cnce ut lucrulM. Cn!atD ce am s us cu"intele OreAultate -oarte asemDnDtoare cu cele obţinute !e "in!ecDrile rin cre!inţDM. Acum eu Cnţele% noţiunile uţin mai bine 'i sunt !is us sD te las sD lucreAi asu ra meaM. senAaţia a"utD cân! Ci strân%i mâna. Cu cât am stat mai mult cu acest om cu atât mi7a lDcut mai mult. reotul a !e"enit mai Cn%riKorat entru mine !ecât entru el Cnsu'i. nici nu a"eam o meto!olo%ie !e "in!ecare bine stabilitD. erau atât !e serioase cD ericlitau ce. Du D trei Aile !e la "iAita mea. 'i !e atunci nu l7au mai !urut %enunc&ii. cD starea lui !e sDnDtate s7a ameliorat Cn tim ul no ţii. Am stat la el mai mult !e o orD 'i i7am o"estit !es re lecturile mele 'i câte"a as ecte !in acti"itatea mea. Cn 2494 am auAit !e un reot aro&ial. Para si7&olo%ieN ONicio!atD n7am auAit !e o asemenea 'tiinţD. Cn acest tim creierul meu iAbucnea Cntr7un ţi Dt si&ic. Cncre!erea are aceea'i Cum sD aKutDm alte ersoane rin Control )ental ( 2/5 im ortanţD ca 'i cre!inţa. In !imineaţa urmDtoare m7a sunat reotul. Cntre tim . iar eu eram acasD. OJose. !e lân%D Lare!o. E isco ul i7a !at !eAle%are. am rimit o circularD cu reAumatul unei cDrţi scrisD !e un -rate !in or!inul nostru. OAcest lucru este !e naturD mentalD. toate sentimentele trDite Cn reAenţa lui. Am -Dcut CncD ce"a entru re%Dtirea lucrului !in noa tea aceea. El era a!esea imobiliAat la at. Am mers la el sâ72 "iAiteA. OCre! cD a' utea sD "D aKutM. ca sD -iu roteKat !e acele ericole ameninţDtoare. Ce am -Dcut atunci. el utea sD se limbe 'i sD Cn%enunc&eAe. Au trecut câte"a minute ânD ce cor ul meu a ţi at !u D aer. IatD ce am -Dcut. l7am e>aminat e reot 7 Cn -aţa lui. !es re care mi7ai o"estit atunci. Cn loc sD intru Cn ni"elul meu. Cn munca !e clar"DADtor. a Cntrebat el. Cel mai im ortant lucru este cD nu am a'te tat 'i cD am a"ut un numDr semni-icati" !e "in!ecDri. I7am e> licat. OEste bineS Cân! Cnce em tratamentulMN.N Du D o lunD m7a c&emat 'i !in nou am stat e mar%inea atului sDu. ani mD ocu !e ara si&olo%ic 'i am a"ut reAultate -oarte asemDnDtoare cu cele obţinute !e "in!ecDrile rin cre!inţD e care Dumnea"oastrD le cunoa'teţiM.$. am -Dcut restul lucrului.. Ca sD72 ot "iAualiAa mai târAiu. mai Cntâi. !u D Drerea lui. S er sD nu -aceţi nimic care ar !eAa roba S-ânta NoastrD BisericDM. +ema !iscuţiei noastre a CntDrit Cncre!erea lui Cn ara si7&olo%ie. iar ener%ia acestui ţi Dt a transmis ima%inea unei stDri !e sDnDtate er-ectD.A. $na !in rimele "in!ecDri ale mele aratD cât !e !i-erite au -ost meto!ele mele. eu mi7am ţinut res iraţia. a'te ţi sD -i -oarte e-icient Cn Controlul )ental 'i !oar a oi Cnce i "in!ecarea clar"DADtoare. Rtiam CnsD cD el se "a ru%a entru mine. Am Cncercat meto!D !u D meto!D. am Cnce ut sD72 "iAualiAeA sDnDtos 'i ceea ce este la -el !e im ortant am Cn"Dţat sâ72 lac !in ce Cn ce mai mult.. Eu am Cnce ut sD "in!ec cu mult tim Cnainte !e a !e-initi"a Controlul )ental* !e -a t. ONu Cnţele%M. Am Cn"Dţat cD ener%iile si&ice sunt trans-erate mult mai e-icient cân! su ra"ieţuirea este Cn ericol cum am menţionat Cn ca itolul rece!ent. OPDrinte !eKa am Cnce utM. Am %Dsit un ca itol Cntre% !e!icat ara si&olo%iei. câte"a !in rinci iile ara si&olo%iei e care le7am Cn"Dţat. DacD. ONu sunt me!ic. Cn reli%ie. )iracolN Nu. ceea ce m7a -Dcut "estit ca "in!ecDtor Cn Aona !e %raniţD !intre S. Su-erea !in cauAa !urerii 'i a li sei !e mobilitate. Drinte. 2/0 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA "in!ecDrile. cu reAultate !i-erite. Am continuat sD mD ţin !e ima%inea reotului -iin! sDnDtos. am -Dcut restul lucrului. Du D câte"a Aile !e la "iAita ta. !u D cum 'tii cDile Domnului sunt ciu!ate. "iAualiAân!u72 e reot com let "in!ecat. Cn acea noa te. atunci "ei ier!e osibilitDţi reţioase !e a aKuta. sunetul "ocii lui. care. !ar ceea ce72 !eranKa cel mai mult era cD Cn tim ul litur%&iei nu utea sD Cn%enunc&eAe. !ar !e 2. Se are cD ceea ce i7am s us nu era Cn contra!icţie cu cuno'tinţele lui teolo%ice. un -enomen absolut natural. iar aceste !ouD con!iţii aKutD la "in!ecare. Pri"irea lui !e com asiune 'i sunetul neCncreADtor al "ocii lui nu miau !at mare s eranţD cD "oi auAi !e el !in nou. Iubirea este o -orţD uria'D 'i am !orit7o sD -ie !e artea noastrD. este cu totul !i-erit !e ceea ce -ac acum. Cn tim ul !iscuţiei care a !urat mai mult !e o orD amân!oi eram treKi 'i rela>aţi. !i-erite e> resii ale lui 'i maniere. el a obosit 'i a -ost tim ul sD lec. com romitea s-ântul ritual. Peste câte"a ore cân! reotul !ormea.e> erienţD 7 ceea ce "ei !e"eni. )ulţi au creAut cD am a titu!ini s eciale sau uteri su ranaturale* CnsD eu am citit 'i am e> erimentat ânD am !eA"oltat simţul. !ar sDrmanul om nu utea sD sca e !e sentimentul cD. . Acesta a -ost Olucrul intro!ucti"M.

/// !e ani# O+oate câte cereţi. sD cre!eţi cD le7aţi rimit 'i le "eţi a"eaM. El nu !orea sD se ascun!D. -ie e cale obiecti"D este in!i-erent. cD acest lucru a -ost s us mult mai -rumos. $nii cre! cD !acD ar Cncerca 'i7ar ier!e uterile. La acest ni"el tim ul este altce"a. O'i sluKitorul lui a -ost "in!ecat Cn acea orDM. Din aceastD cauAD eu 'i mulţi !intre cei care re!au s-Dtuim cursanţii sD7'i ţinD entru ei lucrul lor asu ra "in!ecDtorilor. ca "iAualiAarea ta sD -ie cât mai e>acta3. care %aranteaAD tuturor. :ristos nu 27a "DAut e sluKitor. ci cD este realD. Poţi a-la aceasta -ie e cale clar"DADtoare. ci -oarte uternic 'i Cntr7a!e"Dr ne treAim Osimţin!u7ne mai bine !ecât CnainteM.2Q t CAPI+OL$L LV Cj+EVA PRES$P$NERI )aterialul reAentat Cn carte. Cntr7un mo! nou. De -a t meto!ele Controlului )ental au e-ect o us. cre!inţelor 'i a'te tDrilor noastre. in!i-erent !e ni"elul cuno'tinţelor. nici ersoane o-iciale biserice'ti. Ritualurile "in!ecDrii rin cre!inţD !i-erD !e la o culturD la alta. OconteAiM. Sim lu. Acum roiecteaAD e ecran 7 'i mai la stân%a 7 ima%inea "ie a ersoanei Cn stare er-ect sDnDtoasD linD !e ener%ie 'i o timism. Am %Dsit cD "in!ecarea altora este bunD 'i entru "in!ecDtor.Cn s-âr'it am res irat. iar Cn Beta mai mult !e e-ecte. 6. sD cuno'ti starea ersoanei e care !ore'ti sD o "in!eci. in!i-erent !acD suntem !e'te ţi sau ro'ti. citDm a!esea caAul unui sluKitor al unui Centurion. )ulţi cre! cD este necesar sD -ie Cn reAenţD cu ersoana e care o "in!ecD entru Oa72 atin%e cu mânaM. )eto!a e care o re!au 'i e care o -olosesc acum este mult mai u'or !e e-ectuat entru clar"DADtor 'i la -el !e e-icientD. )oti"ul acestui lucru este cD. Cn me!itaţie ro-un!D e'ti rece ti" entru ceea ce Cţi s ui ţie Cnsuţi. "a a Drea un moment -oarte lDcut cân! "ei simţi cD ai -Dcut !estul. e care :ristos 27a "in!ecat !e la !istanţD. !e'i nu este nea Drat necesar. Acest moment !eosebit este esenţial !acD reu'e'ti sD ai certitu!inea cD ima%inea acestui om -ericit este o ima%ine realD* nu cD "a !e"eni realD. AceastD tainD este robabil ce"a mai mult !ecât un Koc co ilDresc* cre! cD aici se ascun!e o mare Cnţele ciune. 1DacD nu ai t_P)CM##2Q WI 2/8 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA cunoscut ersoana 'i CncD nu e'ti re%Dtit entru lucrul cu caAurile. Cu cât "ei e>ersa mai mult aceastD te&nicD. )ai im ortant este cân! e "orba !e le%i mai lar%i nu este necesar. cD utem lua arte Cn !eterminarea lucrurilor le%ate rin interme!iul !orinţelor. simţim elanul 7nu mic. acum . Ei ier! ener%ie 'i uneori slDbesc Cntr7o sin%urD 'e!inţD. Cn!atD ce ai Cn"Dţat sD -olose'ti ecranul tDu mental. Vin!ecarea -DrD reAenţa bolna"ului -uncţioneaAD. O micD obser"aţie# Obser"aţi cD Cn cre!inţa o ularD cân! a"em o !orinţD 7 cân! "e!em stele cDADtoare sau cân! stin%em lumânDrile e tort 7 suntem a!emeniţi sD nu s unem ce"a !es re !orinţa noastrD. acest lucru este ile%al. NumDrD !e la unu la cinci ca sD aKun%i Cn Beta* Ote "ei simţi treaA 'i mai bine !ecât CnainteM. IntrD Cn ni"elul tDu me!itati" 'i roiecteaAD aceastD ersoanD e ecranul tDu mental. eu cre! cD rinci iile lor 'i reAultatele lor sunt Cum sD aKutDm alte ersoane rin Control )ental ( 2/4 acelea'i. ca 'i cursul !e Control )ental au !re t sco sD te aKute sD utiliAeAi mai bine ro ria ta minte. la cursurile !e Control )ental. !ar au acela'i e-ect !ublu# e"ocD un ni"el ro-un! al minţii 'i CntDre'te cre!inţa 'i a'te tarea. Ri a'a a -ost. arDtân! cD ce"a este -Dcut entru corectarea roblemei. oţi Cnce e !eclan'area acestei reacţii Cn lanţ. Cn re etate rân!uri.. Cn tim ce "iAualiAeAi aceastD ersoanD er-ect sDnDtoasD. Cân! "orbim !es re acest lucru. Cân! :ristos s unea !u D o "in!ecare a sa# Oa"eţi %riKD sD nu a-le nimeniM. )ulţi "in!ecDtori utiliAeaAD meto!e e>tenuante. "or a"ea loc mai multe coinci!enţe minunate 'i "ei cre!e mai intens. ]-iQ . Este -olositor. Nu acor!a atenţie -a tului cD ai im resia cD mani uleAi tim ul -olosin! OesteM Cn loc !e O"a -iM. Asta nu este necesar. la acest ni"el !e me!itaţie Cn Al-a 'i +eta. Am !emonstrat cD acest lucru nu este a!e"Drat. atunci CncearcD sD a-li cum aratD Cn realitate. cu bolile e care le are. Daţi7mi "oie sD "D !escriu eta ele acestui roce!eu as cu as# 2. ru%ân!u7"D. De'i te&nicile !e "in!ecare rin cre!inţD 'i e cale si&icD ot -i !i-erite. Vinân! !orinţa noastrD 7 sau mai recis "iAualiAarea "in!ecDrii 7 secretD se are cD e"itDm risi irea ener%iei ei 'i oate cD o 'i am li-icDm. )ulţi "in!ecDtori cre! cD nu se ot auto"in!eca. Pentru cei !intre noi care nu sunt nici me!ici licenţiaţi. Cn"aţD sD utiliAeAi ecranul mental. Prin "iAualiAare cu con"in%ere Cn Al-a 'i +eta. PlaseaAD o altD ima%ine e ecran la stân%a. . El a"ea moti"e mult mai a!ânci. a'a cum este ea. )arcu aratD Cn Noul +estament. Este lDcut entru cD este un simţDmânt !e Cm linire. O!atD ce am simţit sentimentul !e Cm linire. Se are cD rintre le%ile uni"ersului e>istD o CartD a Dre turilor. ViAualiAeaAD reAultatele !orite ca 'i cum ar -i -ost obţinute. clar 'i cu Cncre!ere. con"ins cD roblema era reAol"atD. !ar !in relatDrile Centurionului a a-lat !e su-erinţa lui. !e la ca itolul III 'i LV. mintea ta este le%atD !e cauAe. entru reAol"area multitu!inii !e robleme care co le'esc . ceea ce Cn sc&imb "a ro!uce mai multe coinci!enţe minunate.

este mai mult !ecât ro riile noastre con"in%eri. bu!i'ti 'i &in!u'i. e care Cl Cm Drţim cu toţi. Suntem Cn sinea noastrD buni sau rDiN Cn me!itaţie cân! suntem Cn contact !irect cu noi Cn'ine nu utem sD -acem nici un rDu. 9. De7a lun%ul acestui !rum mi s7a Drut normal sD me!iteA asu ra celor mai multe !esco eriri care m7au uluit. $ni"ersul este in!i-erent -aţD !e noiN Cum ar utea -iN Noi suntem o arte a uni"ersului. are !i-erit. ri"in!u72 Cntr7un -el. 6. Cntre ra!iaţia cosmicD 'i ima%inea tele"iAorului este -rec"enţa. inclusi" tu 'i eu. nu au -ost Cn con-lict cu con"in%erile mele reli%ioase. . sau sD ne rDnim. lucrurile care sunt !e arte !e noi nu sunt mai mici* iar lucrurile soli!e nu sunt cu a!e"Drat soli!e. $n lucru interesant M-ir ţt@ 22. entru a trece Ailnic rin "iaţD. Cm reunD cu oameni !e 'tiinţD 'i licenţiaţi !in !omenii !e !i-erite s ecialitDţi. !in cauAD cD tim ul reAintD entru noi atât !e multe Cn-Dţi'Dri. cu nici o conce ţie recunoscutD !es re lume. lucrurile stau alt-el. Pot %ân!urile sD in-luenţeAe e"enimenteleN Desi%ur ener%ia oate. sau ceea ce -ace ener%ia 'i cât !e ra i!. A"em !oar cea mai "a%D i!ee ce este Cntr7a!e"Dr. C'i roiecteaAD umbrele Cnainte. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA !es re ener%ie 7 Cntr7o lume a contrariilor* sus 7 Kos. cD soarele rDsare 'i a une. Are $ni"ersul le%iN Desi%ur 7 'tiinţa se ocu D cu !esco erirea lor. rotestanţi. Aceasta !in cauAD cD totul este ener%ie. ra i! 7 lent. Noi cre!em cD cunoa'tem bine tim ul. AceastD ca acitate este cunoscutD sub !enumirea !e O remoniţieM. sau mai mult. Pe "remea cân! am câ'ti%at la loteria me>icanD era mult mai uţin recunoscutD. 7 este o ener%ie care -ace altce"a -iin! Cn altD stare. +otul este !oar ener%ie. musulmani. DacD Cn Al-a 'i +eta "iitorul oate -i "DAut aici 'i acum. Printre absol"enţii no'tri entuAia'ti. i!eile mele sunt Cn micD mDsurD ori%inale. Din aceastD ers ecti"D. !ar le%ile nu sunt CncDlcate. catolici. -ermD. iar el ne rDs un!e. am !esco erit ce"a -oarte ciu!at !es re mo!ul Cn care erce em tim ul. ar -i bine sD erce em tim ul ca o trecere Cn lmie !rea tD !in trecut rin reAent s re "iitor.e -iecare. Hân!irea creeaAD 'i consumD ener%ie. +rebuie sD %ân!im Cn acest -el. !ar !acD72 ri"im alt-el. oate entru cD m7am nDscut -oarte sDrac 'i "iaţa mi7a reAentat robleme ractice CncD !e la Cnce ut. Cn Al-a 'i +eta utem ri"i la -el !e bine Cn trecut ca 'i Cn "iitor. !e colaboratorii mei mai instruiţi 'i oate mai ales !e bo%atele tra!iţii cre'tine. !e arcD teoria lui Co ernic s7ar -i !o"e!it a -i %re'itD. la -el cum cre!em con"enţional. $nul !in lucrurile cele mai uluitoare a -ost cD nicio!atD !esco eririle mele care s7au !o"e!it -uncţionale. Acum câţi"a ani cân! mD ocu am !e &i noAD. ener%ia oate. e"rei. ne%ru 7alb. Ceea ce am scris. Cntr7a!e"Dr.. sunt atei. Permiteţi7mi sD o e> rim Cntr7un mic cate&ism# 2. Din cauAD cD am -ost in-luenţat !e o mulţime !e lecturi. Lucrurile care "or "eni. Cea mai bunD !e-iniţie e care am auAit7o !es re realitate# este ea un "is. !ar !es re CntrebDrile !e mai sus am o con"in%ere. materia este ener%ie. Ca sD ne le%Dm 'ireturile !e la anto-i sau sD tra"ersDm stra!a. e care cre! cD o ot susţine lo%ic. DacD e> erienţele mele n7ar -i !emonstrat "alabilitatea unctului 9. A'a cum "eAi. Poate uni"ersul %ân!i !es re el Cnsu'iN 'tim cD o arte !in el oate re-lecta asu ra ro riei e>istenţe# noi Cn'ine. Di-erenţa Cntre culoare 'i sunet. cu care utem sD ne acor!Dm. 'i !acD Câte"a resu uneri ( 226 . Pot %ân!urile sD in-luenţeAe lucrurileN Desi%ur. sD trDim reAentul 'i sD ri"im nesi%ur Cn "iitor. nu sunt nici bune nici rele. Putem CncDlca aceste le%iN Nu. iar noi utem Cn"Dţa sD le "e!em. Ceea ce m7a uluit 'i mai mult a -ost cD !esco eririle mele nu au "enit nicio!atD Cn con-lict cu nici una !in cre!inţe. la -el ca tabla CnmulţiriiN Am s us cD "oi re-lecta Cn acest ca itol. Putem sD sDrim !e e aco eri'ul unei clD!iri 'i sD murim. Numai noi ne7am rDnit. +im ul trebuie sD -ie 'i el o -ormD !e ener%ie entru cD el trimite oriun!e orice -el !e ener%ie. ener%ia nu are o oAant. Ceea ce %ân!im. +im ul este ener%ieN RDs unsul la aceastD Cntrebare este i otetic. De asemenea. utem sD ne amintim trecutul. Acum oţi "e!ea !e ce %Dsesc eu !i-erenţe Cntre un %ân! 'i un lucru. !u D cum am Cn"Dţat !in -ormula Ekmc. eu 'i Drerile mele !es re realitate ar -i -ost cu totul alt-el. este reAultatul celor treiAeci !e ani !e stu!ii 'i e> erimente. Atunci i7am con!us e !oi !in co iii mei rin re%resie. cum "e!em lucrurile. De7a lun%ul secolelor a -ost o relaţie Cncor!atD Cntre 'tiinţD 'i reli%ie. atunci el trebuie sD transmitD Cnainte un -el !e ener%ie. Din altD ers ecti"D. no Câte"a resu uneri ( 222 Ar Cnsemna cD nu e>istD "alori inerente Cn Controlul )entalN Oare meto!ele e care le7am !eA"oltat. N7ar -i lo%ic sD resu unem 'i !es re Cntre% acela'i lucruN ?. !ar suntem Cn stare !e multe -a te bune. Cntot!eauna am lucrat Cntr7un !omeniu -oarte ractic. recum 'i ce %ân!im. sau mai recis trans-ormD ener%ia. Personal nicio!atD nu am simţit acest lucru.

)D ro%. cân! am ne"oie !e o in-ormaţie care nu oate -i obţinutD rin cele cinci simţuri. cân! am trecut la me!itaţia !iriKatD. !es re a!e"Dr 'i realitate. la om. Eu. CAPI+OL$L LVI LIS+A DE CON+ROL O !atD ce ţi7ai Cnsu'it toate te&nicile !escrise 7 !acD e'ti asemenea maKoritDţii absol"enţilor !e Control )ental 7 oţi sD utiliAeAi te&nicile cu care obţii reAultate mai bune. Prima trea tD a "iAualiADrii# Ecranul tDu )ental 6. rin re etare* oricine urmeaAD instrucţiunile acestei cDrţi sau urmeaAD cursul !e Control )ental le oate re ro!uce. Ca sD7ţi economisesc tim ul. Din toate aceste re-lecţii !e mai sus se oate obser"a cD am o ima%ine ro rie !es re lume. Am stabilit 'tiinţi-ic cDile !e comunicare cu -iecare ni"el. Eu nu 'tiu !acD am !esco erit sau nu !irecţia Cn care trece tim ul e Dmânt* ceea ce 'tiu este cD orientarea s re su! mD -ace sD mD %&i!eA mai bine Cn tim 'i !e asemenea. Colaboratorul meu a ro iat :arr< )cJni%&t. entru a lua o !eciAie. Co iii au simţit cD se CnclinD s re !rea ta. Cum sD DrDse'ti ni"elul tDu !e me!itaţie 62 6. Vom trece acum la o roblemD mai serioasD. nici e !e arte. !acD -aci o scurtD trecere Cn re"istD a acelora e care le7ai ne%liKat. +re te s re Cn"Dţarea Ra i!D ?5 . DacD Cn tim ul me!itaţiei mD Cntorc s re su!. CnsD. $n numDr uimitor !e mare !in cei care racticD Controlul )ental !e"in "e%etarieni. Pe aceastD lanetD. Atunci eu a eleA la Inteli%enţa Su erioarD. !e la materia neCnsu-leţitD la Inteli%enţa Su erioarD. La -el se Cntâm lD cu cDlDtorii !intr7un autobuA care se o re'te brusc cDlDtorii alunecD Cn -aţD. )ulte !in e> erienţele mele cu !i-erite ersoane au con-irmat aceste -a te. Cum sD Cn"DţDm sD me!itDm !imineaţa 6/ . soarele rDsare la est 'i a une la "est. iar e celelalte oţi sD le ne%liKeAi. !ar ea entru mine nu este DumneAeu. Scriu cu maKuscule aceste cu"inte cu tot res ectul. nu este nici %riKa Inteli%enţei It-i \-i 22? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Su erioare. atunci estul "a -i Cn stân%a mea. $rmDtorul sta!iu !e !eA"oltare este !eKa Cn !es-D'urare# !eA"oltarea minţii noastre. "or !e"eni normale entru toţi oamenii. Acum re%ularitatea a'ilor !e in!e numai !e mine. Cn ca itolele anterioare. CncD o teorie# Din unct !e "e!ere al e"oluţiei. a !e"enit recent "e%etarian. iatD o listD a tuturor te&nicilor !escrise Cn ca itolele III ânD la LIV# 2. ot sD mD mi'c mai u'or Cn tim . "estul Cn !rea ta. )7am Cntors cDtre est. Se are cD uni"ersul -uncţioneaAD cu o e-icacitate incre!ibilD -DrD cea mai micD ier!ere. ei se Cnclinau s re !rea ta. 9. VD !au un e>em lu. AceastD eta D s7a Cnc&eiat# a"em toate celulele !in creier e care a trebuit sD le rimim. am !orit sD Cn"Dţ cum se oate realiAa mi'carea Cn tim Cnainte 'i Cna oi. am amintit !e câte"a ori !e Inteli%enţa Su erioarD. Cnce ân! !e la materia neCnsu-leţitD. Cum reAol"Dm roblemele rin me!itaţie 69 5. Atunci mD a!reseA lui DumneAeu. !ar orientarea s re est nu a a"ut nici o in-luenţD. Atunci cân! un un icior Cn -aţa celuilalt nu ot sD cre! cD una !in reocu Drile lui DumneAeu este sD aibD %riKD sD nu ca!. entru cD !isci linele orientale in!icD orientarea Cn acea !irecţie. atunci cân! au cDlDtorit Cn trecut. IatD ce Cnţele% eu rin O'tiinţi-icM. oamenii am terminat recent o trea tD a e"oluţiei !eA"oltarea creierului uman. Cum sD me!itDm Cn orice erioa!D a Ailei 62 ?. luân! Cn consi!erare cele obser"ate Cn e> erienţele sub &i noAD. A oi am resu us cD "oi a"ea ca acitate !e mi'care mult mai mare Cn tim !acD. Am -ost ro%ramat %enetic sD Cn"Dţ sD mer% 7 aceasta este munca lui DumneAeu. la animale. $neori am ne"oie !e un s-at !e o im ortanţD ca italD. +oate celelalte re reAintD re-lectare 'i cre!inţD* asta nu. sa"ureA cu K lDcere o -ri turD bunD. Am con!us e> erienţele Cn con!iţii controlate care au -ost "eri-icate. RDs unsul este nu. noi. Eu Cnţele% !i-eritele ni"ele !e inteli%enţD ca o continuitate. trecân! a oi la "e%etale. "oi une "iitorul Cn stân%a mea iar trecutul Cn !rea ta mea. iar eu "oi -i orientat Cn !irecţia cur%erii tim ului e lanetD. este a mea. Inteli%enţa Su erioarD nu CnseamnD DumneAeu. Cân! au re"enit Cn reAent situaţia s7 a sc&imbat 'i ei s7au Cnclinat la stân%a. Este Cn!re tDţit sD Cntrebi# OCursanţii !e Control )ental aKun% e baAa e> erienţei lor la un unct !e "e!ere asemDnDtorMN Nu. Este oare un mo! subtil cu care mD re-er la DumneAeuN Eu nu ot !emonstra ceea ce "oi s une. +otu'i Cn "iaţD a ar situaţii mai a arte. Ca acitDţile si&ice s eciale care CncD sunt consi!erate neobi'nuite. Primul as Cn me!itaţia !inamicD 6? 0. e>act a'a cum sunt entru absol"enţii !e Control )ental 'i entru cei ce citesc 'i urmDresc Cn!rumDrile acestei cDrţi. )ai târAiu.sc&imbarea se etrecea brusc !in reAent Cn trecut. renunţân! la &i noAD. Cum sD utiliADm te&nica celor +rei De%ete entru a ne reaminti ime!iat ?0 8. Poţi sD7ţi reCm ros DteAi u'or cuno'tinţele 'i sD obţii reAultate bune.. +rebuie sD "orbesc cu cre!inţD. la Inteli%enţa Su erioarD 'i a oi la DumneAeu.

)ai târAiu 'i7au !at seama cD oate sD7i trimitD la curs 'i Cntr7o stare mai uţin stabilD* atru !intre ei reAentau c&iar !eliruri atolo%ice )ai . Din %ru ul !e 59 !e bolna"i. e-ectul bene-ic al cursurilor asu ra sDnDtDţii oamenilor. inserDm câte"a !etalii. nu 27 a sur rins e !r. entru a utea -i controlaţi !e a roa e. aceasta CnseamnD cD ânD acum nu a aKuns la cuno'tinţa lui Jose 'i cole%ilor sDi. De asemenea. urmDrin!u7se e"entualele in-luenţe noci"e asu ra lor sau asu ra anturaKului cursanţilor. 284 !e bolna"i si&ic au artici at Cn mo! "oluntar la acti"itDţile cursului !e Control )ental. 22. a"ân! !oar norocNM Cea mai racticD cale !e a rDs un!e la aceste CntrebDri. Cm reunD cu cole%ul sDu Dr. 00 erau acienţii !r. Este "orba !e !r. Iri%&t. a e>aminat si%uranţa Controlului )ental e baAD !e teste !e aci!itate. unul câte unul. )7am con"ins cD ce"a si&ic se Cntâm lD 'i !e atunci mi7am consacrat mult tim 'i e-ort entru a in"esti%a aceasta mai !e arteM. JenAie. care a"eau si&oAD la limitD sau care erau recu eraţi !in stare si&oticD. Erau Cn numDr !e 59 !e bolna"i. )cJenAie Cn O erioa!a lor mai stabilDM. aratD cD e baAa e> erienţei !e ânD acum. membru al Centrului Psi&iatric !in P&ila!el &ia 'i un me!ic ractician -oarte acti". )cJenAie 'i !r. cu multD %riKD. Era o CmbunDtDţire consi!erabilD a sDnDtDţii mentale la ace'ti bolna"i si&ici. +estul a"ea ca sco sD scoatD Cn e"i!enţD acele mo!i-icDri ascunse care erau cele mai res onsabile !e "ulnerabilitatea si&olo%icD. era testarea oamenilor Cnainte 'i !u D curs. Ei re reAentau 2//f totalul bolna"ilor si&otici 'i si&otici la limitD ai sDi care au !orit sD artici e la curs. Cum sD ne reamintim "isele 9/ 2/. !acD nu cum"a e>istD un ericol Cn cercetarea ta 7 oate entru rima !atD. 220 $n si&iatru lucreaAD cu Controlul )ental ( 225 Ca o arte a stu!iilor sale. un si&iatru 'i si&analist remarcabil !in P&ila!el &ia. Care utea -i cauAaN Ar utea cursul sD reci ite o mo!i-icare atolo%icD emoţionalD sau ei erau !eKa bolna"i cân! au "enit la cursN Erau unii acienţi ai mei tulburaţi 'i bene-iciau !e curs. ct l 228 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Con-orm obser"aţiilor lor. se oate s une cD -aţD !e a"antaKele antrenamentului. Pentru cei interesaţi Cn controlul strict 'i concluAii recise ale stu!iilor 'tiinţi-ice. bio-ee!bacG 'i !e ar a si&olo%ie. Dr. Cum sD scD Dm !e obiceiurile rele# Su raalimentaţia 09 =umatul 04 2. !in artea absol"enţilor cursului. Lance S. Pentru a -ace teste cât mai com lete. !irector al Ser"iciului !e Consultaţii si&iatrice !in P&ila!el &ia. Cum sD CmbunDtDţim cDsnicia 82 229 -it CAPI+OL$L LVII $N PSI:IA+R$ L$CREAYU C$ CON+ROL )EN+AL Cn ca itolele anterioare Jose a e> licat Controlul )ental 'i a !at instrucţiuni !etaliate cum Cl oţi une Cn a licare. Cum se -ace "in!ecarea clar"DADtoare 5. Dar am mai obser"at Cn lus 'i altce"a la acest curs. cD C'i utiliAeaAD ener%ii !es re a cDror e>istenţD nu a"eau cuno'tinţD ânD acum. rin reAultatele obţinute.. O+rei ersoane !in treiAeci erau a%itate emoţional. consi!era el. ei erau trimi'i a'a cum !escrie !r. El se ocu D !e asemenea !e mult tim !e Fo%a 'i !e alte !isci line care utiliAeaAD me!itaţia. +u "eAi Cn Controlul )ental cum sunt utiliAate ni"elele -oarte a!ânci ale con'tiinţei 'i te oţi Cntreba ca 'i mulţi alţii. ei s7au concentrat e un stu!iu mai !etaliat e acei bolna"i !in %ru care erau si&otici. el a artici at Cn anul 245/ la cursul !e Control )ental. )cJenAie a obser"at Cn mo!ul cel mai clar la artici anţii cursului !e Control )ental. nu au -ost e"i!enţiate nici cele mai mici Oe-ecte ne%ati"eM colaterale ca sD -olosim un termen me!ical. 2?. Clanc< D. Iri%&t. In urmDtorii atru ani 'i KumDtate. Cu alte cu"inte.4. Au Cnce ut stu!iile. $n absol"ent al Controlului )ental. Interesul entru Control )ental a -ost stârnit !e !ouD lucruri# un comentariu al lui Si%mun! =reu! -Dcut s re s-âr'itul carierei sale 'i ceea ce s7a Cntâm lat la cursul !e Control )ental =reu! a s us cD cea mai romiţDtoare !irecţie entru si&otera ie Cn "iitor este mobiliAarea s re ener%iile bolna"ilor. a'a cum au susţinut un numDr !in acienţii mei care au bene-iciat !e acest curs. Cum sD ne auto"in!ecDm 56 29. un me!ic s ecialist. Cn acest !omeniu. OAm !orit sD "D! !acD ei Cn"aţD Cntr7a!e"Dr clar"iAiunea. )cJenAie. )c. a nici unei robleme le%ate !e sDnDtate. iar la a atra ersoanD starea !e stabilitate era sub semnul CntrebDrii. ro-esor !e si&iatrie la $ni"ersitatea Penn7s<l"ania. La Cnce utul in"esti%aţiilor au -ost trimi'i la curs bolna"ii. a uterilor a!ânci ale minţii tale. Cum sD -uncţionDm !in unct !e "e!ere clar"DADtor 52 26. Cum sD "isDm soluţiile roblemelor 9. Jose 'i colaboratorii lui !in con!ucerea or%aniAaţiei Controlului )ental.

. Ei erau mai rela>aţi 'i s7a re!us an>ietatea. OCa acitDţile sale au -ost !irect le%ate !e absol"irea cursuluiM. )ulte ersoane cu a-ect lat 1cu rDs uns emoţional re!us sau absent3 au reAentat entuAiasm entru rima !atD Cn "iaţa lor. EntuAiasmul %ru ului a crescut s re s-âr'itul cursului 'i mulţi !intre ei au remarcat o cre'tere a ener%iei emoţionale. +otu'i. !octorii )cJenAie 'i Iri%&t s un Os italiAarea 'i !oAele mari !e me!icamente n7ar -i utut7o calma Cntr7o I : 2I .8 !e bolna"i care su-ereau !e !i-erite ti uri !e !e resie 1!e in"oluţie. Bolna"ii cu !eliruri atolo%ice a"eau Cn mo! cate%oric mai uţine criAe $n si&iatru lucreaAD cu Controlul )ental ( 2. La s-âr'itul sD tDmânii. Intr7un ra ort clinic.4 !e ani care a Cnce ut sD mear%D la Cntâlniri3 o u'oarD in!is oAiţie. sc&iAo7a-ecti"D 'i maniaco7!e resi"D3.i i 2J. PDrea cD e>istD o sc&imbare Cn ener%ia emoţionalD !u D curs 'i o CmbunDtDţire a stDrii a-ecti"e. Du D un an !r. la . +estul. !ar 'i cei care n7au e>ersat Cn mo! sistematic. Ne"roAele sunt mai uţin %ra"e. +oţi ace'tia au bene-iciat !e asemenea !e e urma cursului. !ar Cn -ormD scrisD. )cJenAie cD nu "a utea sD o aKute 'i cD oricum ea se "a sinuci!e. Persoana la care unctaKul a scDAut./ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA asemenea mDsurD. Dintre cei 284 !e bolna"i. conţine ?// !e CntrebDri care a reciaAD erce ţia ersonalD a realitDţii 7oarecum asemDnDtor cu "estitul test al etelor !e cernealD Rosc&ac&. Desi%ur. IatD unele !in remarcile sale7 $n bDrbat sc&iAo-renic !e 6/ !e ani. !octorii au scris# OCei care au continuat sD e>erseAe Controlul )ental !u D terminarea cursului au utut sD7'i sc&imbe "iaţa Cn mo! consi!erabil. O -emeie !e . =emeia 'i7a %Dsit o nouD lini'te. sD uci!D e cine"a. Numai la unul s7a remarcat 1bolna"ul !e . !octorul era Oabsolut sur rins# -emeia a reacţionat mai bine !ecât mulţi alţi acienţi. De asemenea. era un bDrbat !e . C'i Cnc&i uia Cnainte cD era sub coman!a. o sc&imbare clinicD im ortantD.2 !elirante !u D e>erciţii. Oel a a"ut mai multD ener%ie emoţionalD 'i a !e"enit mai o timist Cn urma antrenamentului. Ceilalţi au bene-iciat mai mult sau mai uţin !e aceste e>erciţii. era &otDrâtD sD se sinuci!D. -iin! Cntr7un sta!iu iniţial al unei si&oAe acute. Ei a"eau o ri"ire mai oAiti"D asu ra "iitorului lor. Curân! s7a reCntors la stu!iile sale 'colare 'i a obţinut c&iar tre te !e !octorat. 'i au -ost ca abili !e a7'i mDri . 'i %ân!urile ei n7au mai luat7o raAna.2 !e ani. Dintre cei . Di-erenţele !intre unctaKul obţinut Cnainte 'i !u D curs au -ost im resionante# la 60 !intre bolna"i s7a remarcat CmbunDtDţirea s ectaculoasD a erce ţiei realitDţii. e care Cnainte nu erau ca abili sD le reAol"e.târAiu a utut sD trimitD la curs mai mulţi bolna"i a%itaţi !eo!atD* uneori au artici at 'ase sau c&iar mai mulţi bolna"i. La %ru ul celor a%itaţi s7a obser"at. 22? su-ereau !e ne"roAD. A re etat cursul !u D !ouD sD tDmâni 'i starea ei s7a CmbunDtDţit Cn continuare. Sc&imbDrile au -ost s ectaculoase* ODe7a lun%ul urmDtoarelor 'ase luni ca acitatea ei !e a7'i controla starea atolo%icD s7a CmbunDtDţit continuuM. si&oticD.M]Q X#. 'i unii !in ei au Cnţeles mai bine rocesele lor si&otice. )cJenAie a consi!erat7o er-ect recu eratD !in -aAa acutD a bolii sale. Cn tim ul 'e!inţelor !e tratament. sublinieA# a !is Drut o mare arte !in esimismul sDu a!ânc. )cJenAie. a e> licat !r. $n si&iatru lucreaAD cu Controlul )ental ( 224 Cntâlnirile l7au aruncat Cntr7un con-lict 'i au Cnce ut sD a arD tulburDri la !ouD sD tDmâni !u D curs.2 !intre bolna"i rDmâne a ro>imati" aceea'i. Din -ericire. L7a asi%urat e !r.4 !e ani cu sc&iAo-renie catatonicD care 7 entru rima !atD Cn "iaţa lui 7 'i7a Cntreru t tratamentul me!icamentos 'i a Cnce ut sD mear%D la Cntâlniri cu -ete. artici anţi la cursul !e Control )ental. ODin unct !e "e!ere clinicM 7 s unea !r. +oţi au a"ut im resia !e e> ansiune a minţii. *7] rbt Qi t QbQ lM 2. Bolna"ii au Cn"Dţat sD se biAuie e ro riile lor resurse Cn Cnţele%erea roblemelor lor. si&oAele sunt tulburDri mentale %ra"e. Doctorul i7a ro us sD artici e la un curs. atunci cân! erau obli%aţi sD -acD -aţD stresului sau trebuia sD ia !eciAii im ortante. au utut sD utiliAeAe te&nicile Cn tim ul criAelor. A -ost cea mai s ectaculoasD remisie e care am "DAut7o "reo!atDM. a -ost ca abil entru rima !atD sD !iscute !es re Osistemul sDu !elirantM. Ceilalţi !oi care reAentau o !e resie accentuatD au a"ut remisiuni nu numai con-orm testului.. Ener%ia sa emoţionalD a !e"enit mult mai mare. o re"elaţie cD ot sD7'i utiliAeAe mintea e alte cDi. nicio!atD nu a %Dsit ersoana cores unADtoare. !u D curs. Ca o arte !in stu!iile sale. 'i !oar la un sin%ur bolna" s7a constatat o scD!ere.0 s7au simţit mult mai bine !u D curs. )cJenAie. Ace'ti bolna"i. !e asemenea. )cJenAie o !eosebitD 'ansD sD obser"e sc&imbDrile clinice a Drute !u D curs. a testat 98 !in ace'ti bolna"i Cnainte 'i !u D curs entru a utea sesiAa mo!i-icDrile care s7au ro!us. 'i a ri"it mai clar "iaţa. ReAumân! obser"aţiile lor clinice Cn lucrarea mai sus menţionatD. !ar erau Cn stare la -el cu ceilalţi sD lucreAe asemenea robleme. a !e"enit mai raţionalD. !esi%ur erau sub tratament si&otera ie 7mulţi !eKa !e un an sau c&iar mai mult 7 ceea ce a !at !r. trimisD tele atic. Nu a a"ut CnsD ne"oie !e s italiAareM. E> erential Iorl! In"entor<. Cn tratarea lor 'i Cn reAol"area lor..

)cJenAie a tras concluAia !re t care cursul este Omai mult !ecât si%ur 'i bene-ic entru bolna"i* oate !e"eni o arte inte%rantD a si&otera ieiM. Dis ariţia co iilor re reAenta Cm linirea !orinţei. La s italul !e si&iatrie. O orD !u D !ia%nosticul e baAa "isului !octorul )cJenAie. Cu toate acestea 7 CnarmatD cu Cnţele%erea "isului sDu 'i cu cuno'tinţele obţinute rin cursurile !e Control )ental. )cJenAie nu reu'ea sD o lDmureascD.Cncre!erea Cn sineM. )cJenAie a trans-erat7o la un alt s ital !in cauAD cD normal. !r. ODorinţa "isului -reu!ian !e"ine !orinţa !e a a"ea un rDs unsM. !ar bolna"a 'i7a eliberat obstrucţia 'i inter"enţia c&irur%icalD nu mai era necesarD. care a"ea o roblemD 7 era %ra"i!D. $na !m te&nici 7 Controlul Viselor 7. =emeia trebuia sD -acD un tratament si&otera ie CncD !oi ani. Bolna"a C'i lu>a articulaţiile !e la mâini !e -iecare !atD cân! soţul ei CntârAia mai mult !e 2/ minute !e la cinD. !r. nu terminase cursurile su erioare ale 'colii3 a localiAat e>act obstrucţia Cn acel se%ment !e . !ia%nosticul era con-irmat me!ical Cn s ital. Ea !orea sD7i scoatD !in calea ei entru a !etermina e soţul ei sD7i acor!e mai multD atenţie. DacD ar -i Cnţeles acest lucru. )cJenAie a a-lat mai târAiu cD aceastD -emeie a mai -ost o eratD !e atru ori entru ocluAie intestinalD. PDrea cD ea a Cn"Dţat sD7'i creeAe boala !e -iecare !atD cân! a"ea o necesitate si&olo%icD entru a7'i crea boala. o obstrucţie intestinalD necesitD o inter"enţie $n si&iatru lucreaAD cu Controlul )ental ( 2. !ar !r. e> licD el. $n ic mai !e arte !rumul se termina brusc. S-atul soţului sDu !e a o ri motorul ma'inii era 7 !in nou Cn sistemul !e simboluri 7 cel mai bun s-at care se utea !a# A Cnsemnat Oo re'te alimentarea cu combustibil a cor ului* sto mâncDriiM. =iin!cD toţi acienţii Cn a-arD !e unul !in cei 284 au bene-iciat !e curs. Ascultân! reconstituirea acestui "is. Cu alte cu"inte. !ar entru a realiAa o cDsDtorie reu'itD. !r. Dr. Nu !u D mult tim .. -emeia nu 'i7ar mai -i lu>at articulaţiile !e la mâini. C&irur%ul ei era uluit. )ai mult.6 c&irur%icalD !e ur%enţD. I7a s us cD ar -i mai bine sD se interneAe Cntr7o secţie a s italului !e si&iatrie. CnsD. Dr. Cân! au ie'it !in ma'inD cei trei co iii !is DruserD. )cJenAie nu "e!e nici un con-lict Cntre mo!ul !e inter retare -reu!ian a "iselor s ontane 'i mo!ul Cn care absol"enţii Controlului )ental inter reteaAD "isele lor ro%ramate. ma'ina a -ost aco eritD cu AD a!D. Bolna"a 27a !esenat 'i. $n alt !rum se termina Cntr7un un%&i !re t. !e !ouD ori e sD tDmânD. cân! tatDl ei alcoolic nu "enea acasD. S7a obser"at cD la unii acienţi !urata tratamentului a -ost scurtatD cu ânD la !oi ani rin te&nicile Controlului )ental. . AD a!a era un ro!us lactat care a ro"ocat !urerile intestinale 'i a !eclan'at obstrucţia. iar ma'ina a !era at !e e carosabil./ !e ani este !e 8/f. Cn reAent el recoman!D tuturor acienţilor sDi sD urmeAe cursul !e Control )ental. "isul acestei -emei 1ea nu a"ea nici o cuno'tinţD !e anatomie./ !e ani 'i c&irur%ii i7au s us cD !e -iecare !atD obstrucţia era localiAatD Cn acela'i loc. i7a tele-onat cD !ore'te sD -ie s italiAatD !in cauAa unor !ureri Cn torace 'i stomac. a uterii minţii asu ra cor ului. Este o cale ra i!D 'i !e Cncre!ere entru Cnţele%erea 'i reAol"area roblemelorM. !esi%ur !estul !e bine. Din nou el a recoman!at un Control al Viselor entru %Dsirea rDs unsului. a'tea tD trei ani. a Cntrebat ea. +ele-onul nu a -ost o sur riAD* se a'te ta sD72 rimeascD. In "isul ei a a Drut un bDrbat. !e'i nu era mDritatD. a"ertiAeaAD cD Oeste necesar sD ne asi%urDm cD o anumitD !orinţD incon'tientD !in "is nu "a Cnlocui !orinţa con'tientD !e a a"ea rDs unsulM. Starea ei mentalD se CnrDutDţise. a'a cD o a'te tare !e trei ani acasD este in!icatD. ONu ot sD7i !au un s-at mai bunM. StD ânin! analiAa =reu!ianD. OCe sD -acNM. ea trDia acum e> erienţa unui simţDmânt "ec&i !in co ilDrie. o e>aminare me!icalD a %Dsit o obstrucţie care cores un!ea e>act cu locul un!e ma'ina !era ase !e e !rum 7 locul Cn care intestinul subţire Dtrun!e Cn cel %ros. )cJenAie. A Cnce ut sD nin%D. care a scurtat cu mulţi ani !urata tera iei. lus antici area o eraţiei 7 ea a Cnce ut sâ7'i reAol"e obstrucţia. )cJenAie a sus ectat7o cD !escrie traseul tractului intestinal 'i a ru%at7o sD !eseneAe o &artD a acestui !rum Cntortoc&eat. !r. )cJenAie i7a ro us bolna"ei sD7'i ro%rameAe "isele entru a rimi rDs unsuri la urmDtoarele atru CntrebDri# Care este roblemaN $n!e esteN Care este cauAaN Cum oate sD sca e !e acesteaN :i Q 2. Soţul i7a ro us sD o reascD motorul* au "enit 872/ oameni !in ora' entru a7i scoate !e sub AD a!D. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA IatD "isul bolna"ei# Ea. )ai târAiu a consultat7o e -iica ei !e 28 ani. Cei 872/ oameni care i7au !eA%ro at !in AD a!D re reAintD Cn limbaKul "isului. care cotea u'or !ucân! !e asemenea Cn alt !rum 7 o autostra!D.. s unea el O oate -oarte bine sD se !o"e!eascD a -i o sc&imbare maKorD Cn si&iatrie. Dr. !e%etele celor !ouD mâini. Cn ultimii . mer%eau cu ma'ina !e7a lun%ul unei ser entine. !rumul urma !estul !e recis traseul tractului intestinal uman 7 toate Cn ro orţie cores unADtoare. soţul ei 'i cei trei co iii ai lor. BDrbatul era ersoana otri"itD entru -atD. mDritD7te e urmD mutD7te !in acest statM. O bolna"D care a -ost un tim Cn obser"aţia !octorului )cJenAie.9 cm a tractului !e a roa e 'ase metri a tractului intestinalS AnaliAân! mai !e arte# Con-orm sistemului !e simboluri al "isului ei. situatD tot la un un%&i !re t. ProcentaKul !i"orţurilor la tinerii !e . a s us !r. )cJenAie a Cncercat luni !e Aile sD7i e> lice bolna"ei cD atunci cân! ea se %ân!ea cD rDs un!e la CntârAierea soţului ei. I7a s us# ONa'te co ilul. trebuia sD lece !e acasD !e arte !e Drinţi. Aceasta ar utea re reAenta "in!ecarea O unerea mâiniiM sau o eraţia. Cn alt caA Controlul Viselor a con!us la o te&nicD tera euticD com let nouD.

ce roastD suntSM Inter retarea me!icului a arDtat cD ea con-un!D cele !ouD realitDţi !i-erite# trecut 'i reAent. resu unân! cD oate -i !emonstratD acurateţea ei. ceea ce ro!uce !iscon-ort. )cJenAie 7 OcD e>istD osibilitatea clar"iAiumi Cnainte !e na'tereNM Dr. )cJenAie a Cnre%istrat e o casetD !eclaraţii -oarte iritante. care nu ie'ise !e !oi ani cu o -atD. nu este -a tul cD !uce ersoana res ecti"D Cn erioa!a anterioarD na'terii 7acest lucru este relati" -rec"ent 7 ci -a tul cD -ace re-erire la o ObarierD in"iAibilDM. Q -slK Q. Ea asculta aceastD casetD acasD 'i Cnre%istra ro riile ei reacţii e o a !oua casetD. De catarama curelei lui era le%atD o coar!D cu cutii !e conser"e 1cor!onul ombilical3. OAcest remarcabil "is ro%ramat a "in!ecat7o total e acientD. continuD sD cerceteAe noi mo!uri !e utiliAare ale Controlului )ental. CaAul s7a !o"e!it a -i -oarte interesant. )cJenAie s7a auAit s unân!# OPentru mme e Cn re%ulD !acD tu nu ai a"ut nicio!atD relaţii &eterose>ualeM. Acest "is unic i7a o-erit Dtrun!erea si&olo%icD !e care $n si&iatru lucreaAD cu Controlul )ental ( 2. A mers.9 a"ea ne"oie entru lDmurirea cauAelor claustro-obiei. !r. )cJenAie i7a su%erat sD7'i ro%rameAe un "is. c&iar !acD "a !e"eni stresant sau an>ios 1traumD la na'tere3 7 !ar Cl a'te ta rela>area. o clasD !e 6/ !e ersoane. Primul as al cercetDrii sale este !e a %Dsi mo!ul !e mDsurare a cre!ibilitDţii te&nicilor !e Control )ental Cn lucrul e caAuri. ca atunci cân! trebuie ţinutD o cu"ântare 7 ce"a care trebuie -Dcut. el 'i alte trei ersoane erau Cntr7un !re tun%&i sc&iţat e Dmânt !e o s-oarD. el cautD cDi !e utiliAare ale Controlului )ental Cn !omenii mai lar%i ale racticii me!icale 7 !ia%nosticarea bolilor. Planurile lui au -ost "eri-icate !e !e artamentul !e statisticD !e $ni"ersitatea Penns<l"ania 'i a aKuns la .5 !e ani. )cJenAie )ai Cntâi el a Cncercat noul lan !e cercetare la Cursul !e absol"enţi ai Controlului )ental. In e>teriorul acestui !re tun%&i. el a intrat Cn anicD la %ân!ul cD nicio!atD nu "a mai a"ea relaţii normale cu o -emeie. In acea noa te a a"ut7o. entru CmbunDtDţirea 'i accelerarea tratamentului si&iatric. care eliminD toate "ariantele 'i i!enti-icD numai arametrul care trebuie mDsurat. Acest lucru a !eterminat un sentiment !e ener"are !e scurtD !uratD. Cn acela'i tim . O!e alt-el nu erau bune !e nimicM. OOare aceasta ar utea sD CnsemneM se CntreabD !r. OO Cnţele ciune co"âr'itoare mD cu rin!e cân! utiliAeA Controlul ViselorM. La e>terior era o D'une "er!e cu "aci 1sânii3. Intr7o noa te el a ro%ramat un "is !es re un acient al sDu. 2. un om !e . Ea a "isat cD !r. o !atD ce se "a termina totul. $n control e-ectuat !u D trei ani a con-irmat cD ea se simte bine Cn continuareMa ra ortat !r. la unul !m colţuri era un alt !re tun%&i. Pe !easu ra. Semni-icaţia acestui "is !e"ine clarD cân! Aona mai mare este ri"itD ca uterul mamei iar cea mai micD ca 'i colul uterin. Dia%noAa clar"DADtoare nu este ericuloasD entru acient. A -ost mulţumit. =emeile erau Cm otri"a lui. )cJenAie entru inter retare. )cJenAie C'i s-Dtuie'te acienţii sD utiliAeAe Controlul )ental* !e asemenea el utiliAeaAD Controlul )ental entru tratarea acienţilor sDi. In "isul sDu.0 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Câteo!atD entru stabilirea !ia%nosticului me!ical este ne"oie !e e> lorDri c&irur%icale sau !e me!icamente.Dr. Dr. Sco ul lui este !e a une lucrul asu ra caAurilor Cn sco me!ical.2 MnMQS-i \ I IJ MPI Q MtKt 7ll 2. !e asemenea sc&iţat !e o s-oarD. $nul !in cole%ii acientului a -u%it s re !re tun%&iul mai mic !ar a -ost o rit !e o barierD in"iAibilD 1 eretele uterului3. Ceea ce -ace Cn mo! articular interesant acest "is. Cntr7un "is ro%ramat. La acest lucru lucreaAD !r. Pacientul 'tia cD trebuie sD iasD cum"a !e acolo !ar s7a &otDrât sD7i lase sD iasD mai Cntâi e ceilalţi. sau este ericulos entru bolna"i* nici o te&nicD !e !ia%nostic nu este recisD Cn toate caAurile. Pacientul era 'ocat. !r. Visul ei a -Dcut7o sD Cnţelea%D acest lucru entru rima !atD* nicio!atD nu 'i7a mai lu>at articulaţiile. Data urmDtoare cân! acientul s7a lâns !e -emei. $n alt acient su-erea !e claustro-obie 'i se c&inuia !e a roa e un an sD aKun%D la cauAa bolii.$. Du D trei ani !e cercetare el cre!e cD este a roa e !e ceea ce el nume'te O lanul !e cercetare absolutM. !ar a !orit sâ er-ecţioneAe meto!a Cn continuare 'i sD aranKeAe !atele entru relucrare e calculator. =iecare a Cncercat sD iasD !in !re tun%&iul mai mare rin !re tun%&iul mai mic. Celelalte trei ersoane !in !re tun%&i erau -raţii 'i sora sa. PreciAia reAultatelor a -ost !e !ouD sute !e ori mai mare !ecât !acD s7ar -i ro!us !m Cntâm lare. La -iecare !in inter retDrile lui ea e>clama# OO. A oi !D!ea cea !e7a !oua casetD a !r. )cJenAie i7a s us e>act acelea'i cu"inte. )cJenAie. care a !e"enit consultant entru meto!a !e Control )ental Sil"a. mai mic.? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Visul ei a -ost un "is !eosebit !e creati" 'i roblema ei s7a reAol"at este noa te. )cJenAie. E"itarea -emeilor a -ost mo!ul lui !e a se o une tratamentului* !ar acum nu mai mer%ea.

iar acientul B nu a a"ut. Iil-ri! :a&n. C&iar !acD !r. In locul unor sim le cercuri -olosite. Doctorul !m =lori!a. care le7a !at aceste caAuri. atunci aceastD meto!D !e eliminare a rDs unsurilor non si&ice nu se oate utiliAa. C<nt&iaCo&enare. De asemenea aceste cercetDri "or a"ea un mare im act asu ra me!icinii. atunci orice semn care a aKuns la %leAna stân%D a acientului B ar utea -i socotit !oar o resu unere. $n si&iatru lucreaAD cu Controlul )ental ( 2. Este CnsD -oarte multD muncD !e !etaliu. cel mai a ro iat !e Aona e care ai simţit7o sau %&icit7o Im ortant# DacD marc&eAi mai mult !e un cerculeţ. Cm DrtD'e'te s eranţa !r. )cJenAie. )cJenAie obţine un im act me!ical. eu consi!er cD este necesar sD se -acD cercetDri . De'i calculatorul C7a s us cD reAultatele ot -i Cntâm lDtoare Cn ro orţie !e abia unu la un miliar!. )cJenAie nu 'tia acest lucru.83 cu cercuri. Acest lucru ermite !r. )cJenAie 'i7a sc&imbat lanul 'i reAultatele le7a inter retat rin altD meto!D. Dr. Eu sunt re%Dtit cre!. 26/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Directorul cercetDrilor al Controlului )ental.concluAia cD trebuie eliminate "ariabilele care Cn%reuneaAD cercetDrile clar"DADtoare 'i ast-el mDsurDtorile lui "or -i e>acte. ca 'i Cn lucrul e caA.572. le "a !a absol"enţilor Controlului )ental liste ale bolilor* Cn -elul acesta ot sD aKun%D la un !ia%nostic s eci-ic. De e>em lu !acD acientul A a a"ut o leAiune e %leAna stân%D. Este CnsD rematur sD "orbim cu certitu!ine acum. Pentru acest lucru.5 CAY$L A I)POR+ANVI Sco ul acestui e> eriment este !etectarea corectD a localiADrii anomaliei sau a-ecţiunii Limitaţi7 "D acti"itatea la !etecţie 'i nu la in-luenţarea bolii e arcursul e> erimentului Instrucţiuni 2 Debbie Veccio are . erau !esenate !ouD cor uri umane 1"eAi a%ina 2. e care cititorii trebuie sa le bi-eAe Li s7a !at a oi. sD tra% concluAii !in ele. Cu aKutorul com uterului a -ost a reciatD semni-icaţia statisticD a reAultatelor. =lori!a Are o roblemD !e naturD me!icalD iar tu ai utea sD o aKuţi IntrD Cn ni"elul tDu !e Control )ental 'i ima%ineaAD7ţi7o e Debbie Cm reunD cu !orinţa ta !e a7i localiAa boala Atunci cân! creAi cD ai localiAat boala. cel mai a ro iat !e Aona e care ai simţit7o sau %&icit7o Deoarece acest e>erciţiu este !estinat e>clusi" !etecţiei. un bioc&imist 'i -ost re'e!inte al )in! Science =un!ation. =lori!a Are o roblemD !e naturD me!icalD iar tu ai utea sD o aKuţi IntrD Cn ni"elul tDu !e Control )ental 'i ima%ineaAD7ţi7o e C<nt&ia Cm reunD cu !orinţa ta !e a7i localiAa boala Atunci cân! creAi cD ai localiAat boala. nu Cncerca sD corecteAi boala. atunci "a -i osibil ca me!icii sD -ie aKutaţi !e clar"DADtori Cn stabilirea !ia%nosticului lor Cntr7un mo! mult mai !e Cncre!ere. rDs unsul tDu nu "a -i luat Cn consi!erare A'tea tD cel uţin 2/ minute Cnainte !e a trece la caAul B 2. marc&eaAD $N SINH$R cerc !in !ia%rama B. )cJenAie sca!e !in acest numDr cele cinci tai $n si&iatru lucreaAD tu Controlul )ental ( 2.8 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA . OAceste stu!ii remer%DtoareM 7 s une el 7 OCnseamnD un %ra! mare !e semni-icaţie statisticD. DacD cmci cititori bi-eaAD %leAna stân%D a cor ului B. ODin secolul al LlL7lea !e cân! cercetDrile si&ice se e-ectueaAD cu meto!e 'tiinţi-ice. In noul ro%ram !e cercetare este esenţial sD se !ea !ouD caAuri 'i nu numai un caA. nici !r. Cntot!eauna au us sub semnul CntrebDrii -actorii necontrolaţi 1uneori necunoscuţi3. marc&eaAD $N SINH$R cerc !in !ia%rama alDturatD. a'a cum a-irmD. cele !ouD caAuri trebuie sD -ie !i-erite.4 care re reAintD e cei care au resu us la nimerealD "a consi!era cD ?9 erau rele"ante !in unct !e "e!ere clar"DADtor. Cn loc sD com are caAul A cu caAul B a com arat cel mai mare numDr !e rDs unsuri corecte cu cel mai mare numDr urmDtor !e rDs unsuri. )cJenAie sD elimine resu unerile. numele "ârsta se>ul 'i !omiciliul a !ouD ersoane care erau bolna"e Nu s7a comunicat natura bolii !e care su-ereau cele !ouD ersoane. Dr. !ar tin! s re acest ţelM.2 ani 'i locuie'te Cn )iami. entru Cnsemnarea locului unei boli. DacD cele !ouD caAuri au leAiuni la %leAna stân%D.6 ani 'i locuie'te Cn )iami. DacD 'i in"esti%aţiile ulterioare se "or Cnc&eia cu reAultate asemDnDtoare. In circulara !e la cursul !e Control )ental. el totu'i nu consi!erD e> erimentul sDu rele"ant !in cauAD cD lanul sDu !e cercetare nu a utut -i urmat Planul sDu !e cercetare cu rin!e mult mai multe as ecte !ecât le7am amintit aici 'i a e-ectuat multe alte e> erienţe care au con!us a'a cum a-irmD el la OreAultate semni-icati"e !in unct !e "e!ere statisticM. Proiectul sDu com let este Cn mDsurD a'a !e semni-icati" Cncât Cn mo! si%ur "om auAi !e el mai mult atunci cân! C'i "a er-ecţiona te&nica Cn continuare. atunci este Kusti-icatD a-irmaţia cD tot atâtea semne "or -i resu use neKusti-icat 'i Cn caAul A. a comunicat aceastD in-ormaţie numai !u D ce a a-lat reAultatele. Doctorul !in =lori!a a %re'it -DrD "oie a !at !ouD caAuri care Cntâm lDtor a"eau leAiuni Cn aceea'i AonD a cor ului. Acum sD consi!erDm cD 9/ !e cititori marc&eaAD %leAna stân%D a caAului A.

Cn mo! normal. care urmau cursul. Dar nu este a'a 7 reAultatele sunt atât !e uni-orme. su unere in-luenţabilitate 'i CncD Dţânare. ceea ce nu s7a mai Cntâm lat ânD acum. Cncre!erea Cn tine "a cre'te. el o citeaAD e Jat&< Bra!< Cn "ârstD !e 26 ani. atunci ele"ii !e"in mai &otDrâţi. Prin trecerea ciclurilor "ieţii. Ea s7a Cnscris la cursul !e Control )ental la recoman!area unei alte cântDreţe )ar%uerite PiaAAa. 20 licee 'i 8 'coli %enerale. ne suba reciem. a!esea -i%urân! Cn lanul !e Cn"DţDmânt. si%ur !e sine. Rtiu cD are ciu!at !ar totul este a!e"DratM. Sc&im bDrile Cntâm lDtoare care ar utea a"ea loc acci!ental au !istribuţie normalD. )ai Cntâi sD analiADm stu!enţii. Du D cursul !'K Control )ental. Cu alte cu"inte cre'te uterea ro riului E$ 1e%o3.2 I 2 S\(# a ] 3M [ MQ I Q QitN 26. . se sc&imbD 'i ima%inea noas trD !es re noi Cn'ine !e la o Ai la alta. Cn curân! "ei trDi bucuria !istru%erii acestor limite 'i "ei %Dsi o nouD libertate.ilbS. Cursurile !e Control )ental s7au re!at Cn . Eu cre! cD el "a obţine Cntr7a!e"Dr un im act me!ical utiliAân! meto!ele lui !e cercetare. De ce sD mD batN 'i nu m7am bDtut. Cncât acum utem a-irma cu si%uranţD cD ele se ot re"e!ea.? !e uni"ersitDţi. nesi%uranţD 'i in!i-erenţD. +estul este !es utiliAat Cn cercetare 'i Cn consiliere ersonalD. AceastD ima%ine com letD a ro riului E$ oate -i a oi conturatD ca un -el !e ortret cu 2? caracteristici 7 a"enturos. Cn aceastD !imineaţD cân! eram Cn sala !e curs am !orit sD7mi ro! un%&iile. O)i7am s us nu are rost sD te Cn-urii. care au com letat =ormularele !e Personalitate entru Liceu. -ost Director al E!ucaţional Researce -or Sil"a )in! Control 'i -ost Director al Counselin% an! +estin% !e la Iilliams ort 1Penns<l"ania3. entru cD acela'i curs este re!at Cn !i-erite 'coli.. Cntr7un articol care a a Drut m . Ele se re-erD la %ru uri mari !e ersoane -DrD robleme s eciale recum 'i la %ru uri cu robleme !e suba reciere a ro riei ersoane 7stu!enţi. IatD ce s7a %Dsit# Pentru a se ro!uce !in Cntâm lare sc&imbDri oAiti"e Cn -aţa ersonalitDţii !e aceea'i am loare ca cele a Drute !u D Controlul )ental la Liceul :alla&an. e>ce tân! !oar e acela e care72 stu!iaADM. !ro%aţi./ !e ele"i. =ormularul cu rin!ea 2?/ !e CntrebDri.. Am utea a'te ta ca reAultatele obţinute sD -ie !i-erite. CAPI+OL$L LVin S+I)A DE SINE VA CRER+E OCn cea mai mare arte a tim ului etrecut Cn aceastD "iaţD. El trebuie sD7'i concentreAe atenţia numai asu ra rDs unsurilor si&ice 7 eliminân! -actorii erturbatori* a'a cum un c&imist care cautD Cn a D urmele unui element oate sD elimine a a 'i toate celelalte elemente. atunci ne7am !a seama cD suntem mai uternici !ecât cre!emM 7 citat !in re"ista C&ica%o +ribune !u D actriţa7cântDreaţD Carol La@rence. etc. a calmului 'i Cn!e Drtarea !e nerDb!are. lin !e "er"D.5 se tembrie 245. Primul test s7a !es-D'urat Cn anul 2456 la liceul :alla&an !in P&ila!el &ia. Area Communit< Colle%e. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA mai mare !e reAol"are a roblemelor Cntr7un mo! ro riu. un Aiarist la ublicaţia OP&ila!el &ia Dail< Ne@sM a inter"ie"at câţi"a ele"i. Cntr7a!e"Dr mulţi !intre noi sunt le%aţi !e i!ei limitate re-eritor la cine suntem 'i ce suntem Cn stare. Joe ClarcG. e baAa cDrora se oate cuanti-ica cu reciAie ima%inea ro riului E$. mai in!e en!enţi. Pat Eisenlo&r I7a s us cD nu se mai bate cu -ratele lui mai mic. )i7am s us# ONu7ţi roa!e un%&iileSM Am Cnc&is oc&ii \XC m7am rela>atM./// !e ele"i.. Heor%e De Sau.JK. Cn anumite ri"inţe stu!enţii nu s7au sc&imbat 7 !e e>em lu Cn ra orturile !e !ominare 'i. la stu!enţi 'i ele"i !e !i-erite "ârste 'i !i-erite con!iţii sociale 'i culturale. entru cD ei au acum o ca acitate 262 liJ7r-. DacD am etrece numai Kumate !in acest tim %ân!in!u7ne cum sD biruim Cn "iaţD. alcoolici. Ele au -ost cuanti-icate. riAonieri 'i sDraci. DacD ar -ace un test e un %ru ales la Cntâm lare e care l7am re e trei sD tDmâni mai târAiu am utea e"i!enţia o sc&imbDri Cei care au elaborat testul au stu!iat 'i acest lucru. -iin! a oi com arate Cnainte 'i !u D curs. entru a a"ea o sin%urD 'ansD !e a se su ra une reAultatele.3 2. ReAultatele# sc&imbare maKorD Cn !irecţia cre'terii uterii e%o7ului.su limentare. Cn aceastD !imineaţD am scD at 'i !e o !urere !e ca s unân!u7mi cD !urerea !e ca "a trece. care C'i ro!ea un%&iile !e la o t ani# OCntot!eauna Cmi ro! un%&iile cân! sunt ner"oasD./ !e ele"i au -ost combinate Cntr7un sin%ur ro-il !e %ru . e un numDr !e . CauAa sc&imbDrilor nu este Cntâm lDtoare se !atoreaAD Controlului )ental. Cn acest !omeniu s7au -Dcut multe stu!ii. Cn tim ul auAei !e masD. !ar nu le7am ros. ar -i trebuit sD se !ea acel test !e o mie !e ori e un %ru ales aleator. a si%uranţei !e sine. Cân! "eAi !e ce e'ti ca abil. DacD se intro!uce Controlul )ental Cn 'coalD. Cnainte !e curs cu o sD tDmânD 'i a oi !u D !ouD sD tDmâni !e la terminarea cursului. Au -ost ale'i la Cntâm lare . Acest -a t a -ost cuanti-icat 'tiinţi-ic !e Dr. absol"entD a acestui curs. ele"ii au a"ut mai mult res ect -aţD !e ei Cn'i'i. Pentru e"aluDri reAultatelor la liceul :alla&an a -ost necesar sD se !etermini !acD numDrul sc&imbDrilor obser"ate !e D'e'te e acela !i Stima !e sine "a cre'te ( 266 !e sc&imbDrile Cntâm lDtoare care s7ar utea ro!uce. Portretele ima%inii ro riului E$ a celor . care au artici at la curs.

De'i era mulţumit !e reAultatele oAiti"e 'i era satis-Dcut !e uni-ormitatea a"antaKelor rin Control )ental. Cre!em cD 'i alte instituţii so7 ciale se %Dsesc Cn acelea'i con!iţii. Cn clasD au loc multe lucruri !eosebite. e!ucator 'i autor. sc&imbDrile au -ost ur 'i sim lu -antastice. Cn acest -el ei trDiesc istoria. sub titlul# OEle"ii e>celeaAD !u D cursul !e Control )entalM. De Sau conc&i!e# Probabil sc&imbDrile obser"ate la stu!enţi ot -i cel mai bine e"aluate rin ers ecti"a !7lui Jo&n :oit. O)eto!a -uncţioneaADM. iar unul care a'tea tD mai mult rime'te mai mult. Cn aceastD situaţie oate sD !e"inD un ro-esor mai bun. Dar cân! ele"ii 'i ro-esorii sunt absol"enţii cursului !e Control )ental.SD com arDm acum reAultatele acestei 'coli cu cele obţinute ni alte !ouD 'coli# un liceu catolic !in La@rence"ille. Du D un an abilitatea ei !e citire a crescut !e la clasa a IV7a la a IL7a. cea mai mare sc&imbare a -ost uterea e%o7ului cursanţilor. o alternati"D roas DtD. ne%liKân! !eA"oltarea umanD 'i CmbunDtDţirea e!ucaţiei. iar notele au crescut !e la nota 075 la 4 'i 2/. O altD ro-esoarD. ceea ce este o us e>istenţei !in a-arD !e cDtre alţii. AltD ele"D a a"ut robleme cu testele !e citire. +estarea unui %ru Cnainte 'i a oi !u D !ouD sD tDmâni !u D cursul !e Control. reAentatD !e Jose Cn ca itolul LIV. utiliAân! te&nica lucrului asu ra caAurilor. un seminar catolic. te&nicD Cn"DţatD Cn ultimele ore ale cursului !e Control )ental. Doamna Joe L<tle. NMS < 7 :r-M:M[V_NlQ l Qţ 26? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA ReAultatele %Dsite. _r 260 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Controlul )ental 27a -Dcut sD ercea D cD el are uterea sD se sc&imbeM. s une ea. Cn toate cele trei instituţii si%uranţa !e sine a crescut semni-icati". El consi!erD cD rocesul e!ucaţional re!D Cn"Dţarea rostiei rin cre'terea an>ietDţii. -i t$$ It 22 tu . Dr. "iabilD. calmul 7 ele"ii !e la ambele 'coli reAentau acum CmbunDtDţiri mult mai mari !ecât !u D !ouD sD tDmâni !e curs !e la terminarea e>erciţiilor. ele"ii se Oacor!DM cu ea 'i %Dsesc con-irmarea rDs unsurilor lor. este un -actor al Cntâm lDrii care este ersistent 'i uternic !u D cursul !e Control )ental 7un alt mo! !e a s une# recunoa'terea !e cDtre in!i"i! a ro riei lui "alori 'i un as im ortant Cn !irecţia autocontrolului. aKu7tân!u7i ast-el sD stu!ieAe istoria. )ai târAiu. "inei 'i !e en7 !enţei -aţD !e me!iul e>tern entru a robare sau !eAa robare 7 con!iţii entru a ro!uce con-ormism. !ar !u D curs a obţinut note !e 2/ la toate testele. o instructoare !e Control )ental !in Vir%inia Beac& este CncântatD sD lucreAe cu tineri Cntre 5 'i 25 ani. Sc&imbarea Cn !irecţia unui unct !e re-erinţD interior. BDiatul meu a renunţat la me!icamente. sau sD se mDsoare !i-erenţele Cntre !ouD %ru uri !u D aceea. O arte !in e> erienţele ei au a Drut Cn Aiarul OLe!%er7StarM !in Nor-olG Cn 20 iulie 2459. O ro-esoarD !in Bu--alo Ci Cn"Dţa e stu!enţi sD se Oacor!eM cu Heor%e Ias&in%ton 'i alte ersonalitDţi ale trecutului. Datele stu!iului menţionat mai sus semnaleaAD cel uţin !in unct !e "e!ere e!ucaţional. Practic nu a e>istat osibilitatea !e a -ace com araţie Cntre reAultatele ele"ilor care au -ost la curs 'i a celor care nu au -ost. !in cauAD cD Cn toate cele trei licee un!e Dr. $nul !in cursanţii ei urma un tratament me!icamentos entru &i erGineAie. )ental nu aratD !acD aceste a"antaKe sunt !e !uratD. mai rDb!Dtori 'i stu!enţilor le este mai u'or sD etreacD tim ul la cursurile lor. care este "alabil entru Cntrea%a omenire. =i!elis 'i a -ost sur rins !e cele constatate. =i!elis. ro une stu!enţilor sDi sD se Oacor!eM cu -iloAo-ii entru e> licarea unor robleme care nu sunt clare Cn scrierile lor. La La@rence"ille 'i St. ne"roAe. Cn cele mai multe 'coli un!e se re!D cursul !e Contre )ental ro-esorii sunt obli%aţi 'i ei sD artici e la acest Stima !e sine "a cre'te ( 269 CauAele sunt !estul !e e"i!ente. De Sau a -Dcut obser"aţiile. Este cunoscut cD un ro-esor care a'tea tD mai uţm !e la un ele" rime'te mai uţin. nu l7au mulţumit e De Sau. com ortare robo aticD. totu'i li sea ce"a. !e cole%iu. !r. Pentru toate caracteristicile 7 uterea e%o7ului. )ama acestui co il &i eracti" o"estea urmDtoarele# ODu D curs. . a roa e toţi ele"ii au artici at la cursul !e Control )ental. !ar !i-erenţiat ca mDrime. nici un ro-esor nu7'i oate bate Koc !e nici un Oec&i ament mentalM 7 el cunoa'te rea bine ca acitDţile imense ale -iecDrei minţi omene'ti. . Pro-esorii care au artici at la cursul !e Control )ental au a-lat Cn mo! !irect !es re OCarta Le%ilor CosmiceM. Pittsbur%. si%uranţa !e sine.. Alt ele" !e liceu a trecut !e la nota 5 la 2/ !u D terminarea cursului. Aceea'i sc&imbare s7a realiAat 'i entru calm Cn ca!rul a !ouD 'coli# :alla&an 'i La@rence"ille 'i una mai micD la St. c&iar !acD ele"ii lui n7au auAit !e Controlul )ental. !in care cele reAentate sunt numai o arte. Cncât !acD ar -i a"ut loc rin Cntâm lDri sin%ulare s7ar -i realiAat !oar Cn ro orţie !e 2 la 2///. +estarea !u D atru luni aratD CnsD acest lucru. !acD ne %ân!im la a"antaKele antrenamentului 7 ro-esorii !e"in mai calmi. Cn re-eratul lui. 'i cea !e7a !oua la St. De Sau a -Dcut aceste teste la La@rence"ille 'i St. =i!elis ca 'i la :alla&an. Cn tim ul e>amenelor. Este !e subliniat cD aceastD sc&imbare a -ost uni-ormD 7 Cn -iecare 'coalD ro-ilul %ru ului s7a CmbunDtDţit Cn a'a mDsurD. Du D curs. =i!elis..

Directorul a!Kunct al Centrului !e Control )ental !m )an&attan. continuD el. Se oate Cn"Dţa ce"a !in aceste !ouD e> erienţeN Da. !u D ce am -ost la si&iatri. Cncât s un narcomanii cD nu s7au utut concentra la e>erciţiile !e Control )ental. O$n obicei este o am rentD e celulele creierului care este CntDritD rin re etiţieM 7 s une instructorul !e Control )ental. au a Drut alte !i-erenţe semni-icati"e. Penns<l"ania. !ar n7au renunţat la meta!onD. Controlul )ental CnseamnD o romisiune s ecialD entru ei. ceea ce i7a ermis lui 'i Dr. a "rut sD "a!D ce ar utea sD -acD Controlul )ental entru narcomani. Cel care a rDmas la curs a reu'it sD se !eAinto>ice 7 sD se elibereAe !e !ro%uri câte"a luni !u D curs. !ar e> erienţa obţinutD s7a !o"e!it a -i instructi"D. care susţinea rintre alte lucruri cD aKutD oamenii sD sca e !e obiceiurile rele* !e alt-el Cnainte am Cncercat maKoritatea meto!elor !e reabilitare. ORtiam cD am o roblemD %ra"D# !e en!enţa la &eroinD. In acest !omeniu nu e>istD stu!ii !e an"er%urD. El a !orit sD reia cursul. Ei au relatat cD se stD ânesc mult mai bine !ecât Cnainte* unii !in ei. De'i nu e>istD CncD !o"eAi statistice. mai si%ur !e sine. e> erienţele lui in!icD !ouD lucruri# 268 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Primul. Primii !oi au %Dsit cursul util. el i7a tele-onat !omnului Hri"as s u7nân!u7i cD !in nou ia &eroinD. !ar !oream sD Cncerc totul. Pro-esorul Donal! L. $n bolna" care lua &eroinD a a"ut un scan!al Cn -amilie Cn rima Ai a cursului 'i s7a retras.// !e !olari e Ai3 entru !ro%M. cu 28 oameni toţi !ro%aţi* unii !in ei lucrau la roiect sau erau 'i or%aniAatori. Controlul )ental are uţinD e> erienţD cu !ro%aţi. recum 'i cu robia si&icD 'i mentalD au ne"oie !e mai mult tim 'i !e CntDriri -rec"ente ale cuno'tinţelor. El nu a mai -ost !e en!ent !e !ro% luni !e Aile* a oi s7a mutat Cn altD localitate 'i le%Dtura s7a Cntreru t. si&ote7 ra euţi. care trebuie sD lu te cu obi'nuinţa !e un an sau !e o "iaţD Cntrea%D. Nu am utut Cnţele%e mo!ul Cn care m7a aKutat un curs numit Control )ental. Cn s itale. De atunci el este CncD OcuratM. 'i cD nu "oi utea sDrbDtori Aiua mea !e na'tere. CnsD ânD acum ei n7au aKuns la un ni"el !e con'tientD util un!e au control Cn loc sD iar!D controlul. Cn !imensiunea con'tientei e>terioareM. Hru ul !e Control )ental era mai matur 'i mai stabil !in unct !e "e!ere emoţional. nu este in!icat a se intra Cn "iaţa !ro%aţilor numai rintr7un curs !e Control )ental !e ?8 !e ore. am urmat tratament cu meta!onD. Domnul Hri"as a etrecut o Ai Cm reunD cu el. Pe scurt acest stu!iu aratD cD cei care au urmat cursul !e Control )ental se !i-erenţiaAD !e cei care nu au urmat cursul 'i cD aceastD ale%ere a -ost Cn -olosul lor. Du D o lunD !e la terminarea cursului cele !ouD %ru uri au -ost testate !in nou 'i e lân%D !i-erenţele remarcate !eKa. O arte su-icientD !in stu!enţi nu au !orit sD urmeAe cursul. OSc&imbD ro%ramarea la ni"el !e cauAD Cn subcon'tientM. Eram sce tic.AceastD osibilitate a a Drut Ia $ni"ersitatea !in Scranton. Cei care au "rut sD artici e la curs con-orm testului. )eta!onD creeaAD o !e en!enţD uternicD* ea este utiliAatD Cn multe ro%rame !e !eAinto>icare la &eroinD. !ro%aţii o -ac a!esea. Paul Hri"as. Eram con"ins cD nu "oi trDi CncD trei ani. Am !at un test similar cu cel !at Cn liceu 7 acesta a -ost entru a!ulţi* entru 69 !e stu!enţi care au -Dcut cursul 'i entru 69 !e stu!enţi care nu l7au -Dcut. Domnul Hri"as cre!e cD moti"ul este cD Controlul )ental inclu!e o stare sc&imbatD a con'tiinţei* Cn tim ce maKoritatea oamenilor nu a simţit starea sc&imbatD a con'tiinţei. s une Paul Hri"as. Pentru cei mai mulţi !intre noi este o e> erienţD !e trans-ormare ermanentD. Hri"as s une# ODaţi7mi un ro%ram !e reabilitare a !ro%aţilor un!e ot sD -ac ast-el 'i sunt si%ur cD "oi obţine reAultateM. !ro%aţii e>ecutD Controlul )ental mult mai u'or !ecât ceilalţi oameni. !u D câte"a luni au reu'it sD transmitD -amiliilor lor o arte !in cuno'tinţele lor !e la curs. Aceasta era lo%ic. El a Cnce ut sD lucreAe cu atru "oluntari# !oi !in ei luau meta!onD. Cei care nu au "rut sD urmeAe cursul res ectau mai mult tra!iţiile 'i re%ulamentele 'i erau mai ractici. erau mai rece ti"i la nou 'i mult mai !irecţionaţi s re ei Cn'i'i. An%ell !e la De artamentul Resurse $mane a ro us absol"enţilor la ConsultanţD !e Reabilitare sD -acD cursul !e Control )ental. !ro%aţii. care CncearcD sD se elibereAe !e sub in-luenţa !ro%urilor. O'i "ei sc&imba com ortarea la ni"el !e e-ect. mai rela>at !ecât celDlalt. A !oua Cncercare !e a aKuta !ro%aţii rin Control )ental s7a -Dcut Cn ca!rul unui ro%ram s ecial Cn Bron>. )ai târAiu. Cn caAul !ro%aţilor. Renunţarea la meta!onD este -iAic -oarte !ureroasD 'i !urerile sunt atât !e mari. Stima !e sine "a cre'te ( 265 Cre'terea Cncre!erii Cn ro ria ersoanD este im ortantD entru orice om* acest -a t oate -i im ortant entru sal"area "ieţii !ro%aţilor. iar ceilalţi !oi &eroinD. !ar !esele istorisiri !e succes ale absol"enţilor cursului !e Control )ental su%ereaAD cD Cncercarea !omnului Hri"as este bine -on!atD. e care le a"eam -aţD !e . IatD caAul unui cursant care s7a !eAinto>icat sin%ur Cn anul 2452. lDsân!u7i a oi sD lucreAe sin%uri. Cn tim ce ei. entru a7i Cm ros Dta cuno'tinţele !e Control )ental 'i !in nou a renunţat la &eroinD. De Sau sD stu!ieAe aceste !i-erenţe. Al !oilea. +estele !e Cnainte 'i !u D curs nu s7au utut e-ectua !in cauAD cD !u D trei luni mulţi !intre cei 28 !ro%aţi nu mai erau !is onibili. !ar ni"elul meu emoţional Cmi s unea cD am ne"oie !e !ro%uri entru a !e"eni insensibil la "iaţD 'i la sentimentele ne%ati"e. la "ârsta !e 6/ !e ani !acD nu renunţ la &eroinD Stima !e sine "a cre'te ( 264 'i la c&eltuielile mari e care le -Dceam 1. Cn acest mo!. Di-erenţele Cntre cele !ouD %ru uri s7au "DAut 'i Cnainte !e Cnce erea cursului.

O ima%ine mai bunD !es re sine 'i ca acitatea !e a mane"ra -rica. care s7a stabiliAat. erau mai rela>aţi 'i mai !esc&i'i la e> erienţe noi 7 toate caracteristicile "alorilor reţioase ale celui care se lu tD Cm otri"a alcoolului.. "a !is Drea entru tot!eauna ne"oia !e !ro%uri. iar !iriKarea s7a -Dcut cDtre sinceritate 'i !esc&i!ere entru atin%erea sco ului. Subiectul 26. Du D cursul !e Control )ental nu a mai bDut. De la Controlul )ental este tot mai mult atras !e societate. Subiectul 9. Cn tim ul celor 6/ !e Aile. Cursul !e Control )ental i7a CntDrit ro%ramul !e tratament. Cnc&is. 'i cu mult umor sec. ceea ce reiese 'i !in starea %eneralD bunD. Este e"i!ent totu'i cD trDie'te con-orm ro%ramului antialcool. $rmDre'te con'tient sco ul. )D ro%ramam !e trei ori e Ai 7 !imineaţa. Subiectul 2/. De !ata asta simţeam cu tot su-letul cD Cntr7a!e"Dr nu mai am lDcere entru !ro%. !e cân! era Cn s ital. Relaţiile !e -amilie s7au CmbunDtDţit -oarte mult. oate -i -oarte im ortant Cn Cnţele%erea com ortamentului alcoolicului. Subiectul 5. Subiectul 8. Nici o reci!i"D. Partici D !e 2. =DrD un e-ort !e "oinţD -DrD Cnlocuitori. Era cu totul alt-el !ecât Cnainte. la stu!enţii !e la $ni"ersitatea Ser anton 'i la -el ca 'i Cn stu!iul anterior a -olosit testul rima !atD Cnainte !e curs. De Sau nota# ODomeniul -ricii caracteriAat rin tensiuni neuro"e%etati"e mari 'i rin &i erac7ti"itate. Cntâm larea ar utea ro!uce aceastD sc&imbare !oar Cn rocentaK !e 2f Alte sc&imbDri au -ost asemDnDtoare cu cele obţinute !e liceeni 'i stu!enţi. A -uncţionatS In s-âr'it. ast-el Cncât la !ata lani-icatD sD elimin com let !e en!enţa !e !ro%uri. A oi instructorul mi7a !at o te&nicD entru sc&imbarea ima%inii !e sine !intr7o ersoanD ne7 CncreADtoare -DrD "oinţD. De la tratamentul !e reabilitare -Dcut Cn ca!rul ro%ramului !e s italiAare nu a reci!i"at. Nici o reci!i"D. Cursul !e Control )ental 27a trans-ormat !intr7un Stima !e sine "a cre'te ( 2?2 om -oarte asi". Nici o reci!i"D !e la terminarea ro%ramului !e tratament !in s ital. De la curs a a"ut o scurtD reci!i"D. Dr. Nu a reci!i"at. Subiectul ?. nu a reci!i"at 'i a DrDsit institutul 'i ro%ramul !e tratament. liberMS Alcoolismul. Du D un ro%ram !e reabilitare !e 4/ !e Aile. cân! renunţam la !ro%uri. ne utincioasD. ani la ro%ramul antialcool. In iulie a -ost acea Ai e>traor!inarD Cn care n7am mai luat !ro%uri. Cn 2456 Cn ca!rul unui ro%ram !e cercetare* cursul s7a ţinut Cn a ro ierea locului un!e ei erau trataţi. ReAultatele au -ost cuanti-icate !e Dr.mine Cnsumi. Subiectul 4. cu "oinţD si%urD e sine. a !e"enit amabil. alcoolul ro!uce atin%erea ec&ilibrului -iAic( si&ic 'i mic'oreaAD -rica. etc. Subiectul . Starea lui %eneralD s7a CmbunDtDţit. Relaţiile -amiliale s7au CmbunDtDţit "iAibil. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Subiectul 2. Cn ima%inaţia mea la ni"elul Al-a. -DrD re rimarea sentimentelor sau !orinţelor. De la ie'irea !in s ital un!e a urmat ro%ramul !e reabilitare. nu a reci!i"at. -a t re-lectat 'i asu ra -amiliei lui. Cnainte !e a urma cursul !e Control )ental. Nu a reci!i"at. Subiectul 22. !ar Cn !oAe !in ce Cn ce mai mici. Cel mai mare contrast s7a obţinut Cn com ortamentul !inamic. $na !in cele mai im ortante sc&imbDri a -ost re!ucerea an>ietDţii sau O-riciiM. oate sD o-ere a alternati"D im ortantD -aţD !e alcoolM. De Sau. !e la cursul !e Control )ental. nu a mai a"ut reci!i"e. !ar cu o raAD !e s eranţD* am Cnce ut sD mD sc&imb e mine Cnsumi. este mult mai rDs ân!it !ecât atima !ro%urilor 'i CntunecD -oarte multe e>istenţe 7 Cn S$A sunt milioane !e alcoolici. Se are cD a a"ut o stare %eneralD bunD 'i7a cD Dtat Cncre!ere Cn sine. Du D cursul !e Control )ental a Cntreru t ro%ramul antialcool./ iulie la 6/ !e Aile !e la rima ro%ramare. cD e . Este osibil ca alcoolicii sD bea entru a ec&ilibra sim tomele lor -iAice 'i mentale. 'i cu mentalitatea OIube'te7ţi a roa eleM. De asemenea a luat note mari la cole%iu. iar !u D câte"a Aile sau sD tDmâni re"eneam la "ec&iul obicei. Ei a"eau o utere a e%o7ului mai mare. n7a reci!i"at 'i acum lucreaAD. El a utiliAat acela'i test !e ersonalitate e care 27a -olosit Cnainte. Du D curs "iaţa lui a !e"enit mai bunD. Du D cursuQ !e Control )ental a obţinut un ro%res Cnsemnat Cn ro%ramul antialcool. Nu a reci!i"at. Persoana este o -emeie. un ortret uman sDnDtos.. 'i7a sc&imbat &otDrât limitele auto im use 'i cautD osibilitDţi entru un ran!ament mai bun. Cn situaţii !e -ricD. Cn -amilie. seara 'i noa tea. 'i !e atunci nu m7am mai atins !e ele. S7a -Dcut un om !eosebit !e lDcut. a -amiliei lui 'i caracteriAarea !e la locul !e muncD. 'i a !oua oarD o lunD !u D curs. sD Cn"in%D sentimente !e ne utinţD. Nu a reci!i"at. insucces 'i cul abilitate 'i sD7'i construiascD sentimente !e Cncre!ere Cn sine 'i calm entru a -acilita Cntoarcerea lor s re sDnDtate. Subiectul 0. o altD atimD. 2?. Cntr7alta CncreADtoare. o Cncre!ere !e sine mai uternicD. Cntr7un om amabil lin !e "iaţD. Subiectul 6. AceastD !orinţD a -ost realiAatD !e 29 alcoolici cân! au artici at la cursul !e Control )ental. Eram sce tic. Se obser"D o CmbunDtDţire la ser"iciu. IatD mai Kos ra oartele !e Cncre!ere la 'ase luni !e la cursul !e Control )ental entru cei 29 subiecţi# Subiectul 2. . Nu a a"ut altD reci!i"D. A e>istat o sc&imbare Cn ro-ilul !e %ru . a'a cum le7am !escris mai Cnainte. Victimele alcoolului !oresc !e ţ@ 2?/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA asemenea cu ar!oare. Am continuat sD iau !ro%uri. mai uţin !e o orD.

social. ersonal. ceea ce ar !emonstra cD ei sunt "ino"aţi !e ro ria lor sDrDcie. Intro!uceau o nouD mDsurD 7 moralul cre'tea* o scoteau 7 moralul cre'tea iarD'i. Cn !ouD caAuri a -ost internat Cn s ital e o erioa!D scurtD. !ar a reu'it sD se re-acD Cn ro riile lui -orţe. Sc&imbDrile au -ost !ramatice sub toate as ectele. Iestern Electric Com an< a Cnce ut un mare ro%ram !e cercetare entru a stu!ia in-luenţa con!iţiilor !e muncD asu ra moralului muncitorilor !in Cntre rin!erea :a@t&orne !in C&ica%o. care !uce la ier!erea res ectului -aţD !e ro ria ersoanD. !r. cân! se reAintD entru un inter"iu la obţinerea unei noi sluKbe. Stima !e sine "a cre'te ( 2?6 S7ar Drea cD am intrat Cn aceastD !eAbatere. )oti-. Este cunoscut -a tul cD o ersoanD care 'i7a ier!ut ser"iciul "a Cnre%istra o scD!ere a res ectului -aţD !e ea CnsD'i. +im !e o t ani a artici at cu unele Cntreru eri la ro%ramul antialcool. acesta a -ost raţionamentul lui Larr< :il!ore. moral(etic. In acest tim a reci!i"at !e câte"a ori./ 'i Cnce utul anilor Q6/. DacD s7ar utea Cntreru e acest cerc "icios 'i s7ar !a un im uls real res ectului -aţD !e el Cnsu'i.a e>clamat# OAcestea sunt cele mai semni-icati"e sc&imbDri e care le7am "DAut "reo!atDMS Cntr7unui !in re-eratele !es re stu!iul lui el s unea# OAm a"ut Cn%riKorDri asu ra mo!ului cum "a rece ta o mamD 1sub asistenţD socialD3. Nu 'tia si%ur !acD reAultatele ar utea -i mDsurate 'i cum s7ar reAenta aceste mDsurDtori. con"in%ân!u72 e omul sDrac sD7'i mobiliAeAe toate uterile 'i sD se aKute e el Cnsu'i. Res ectul entru el Cnsu'i "a scD!ea 'i mai mult. Starea %eneralD bunD a celor care au urmat cursul. Subiectul 29. De la cursul !e Control )ental a reci!i"at !e atru ori. 'i !e aceea nu "a -i an%aKat.i7 2?? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA +estarea Cn sine ar utea !uce la reAultate bune. In aceastD situaţie nu este "orba !e o o ţiune ca Cn caAul alcoolicilor sau !ro%aţilor. In mare. au su%erat celor care cautD cDi !e aKutorare mai e-iciente entru alcoolici cD ar utea Cncerca cu Controlul )ental. Din aceastD cauAD Ci "a -i 'i mai %reu sD caute soluţii 'i sD acţioneAe entru a Cn"in%e %reutDţile. )onti-. . S7ar utea ca acest om sD aibD ne"oie !e ocrotire socialD. Cei care au absol"it cursul 'i7au sc&imbat ra!ical Drerea !es re ei Cn'i'i 7 sc&imbare care !acD s7ar -i !atorat unei Cntâm lDri ar -i a Drut o !atD la un milion. Pentru mDsurarea acestui osibil Oe-ect :a@t&orneM. Directorul Asistenţei Sociale !e la Otta@a Count< De artment !in )ic&i%an. !r. care trDie'te la limita sDrDciei. Controlul )ental nu intrD Cn aceastD !eAbatere !ar oate sD o-ere un aKutor !eosebit !e mare. Cnainte !e cursul !e Control )ental a -ost s italiAat !e atru ori. De Sau. De aceea am Cncercat sD %Dsim mo!ul Cn care Controlul )ental ar utea -i o arte a ro%ramului !e reabilitare Cn asisten"a socialD e-ectuân! un stu!iu e ?2 !e ersoane. Nu s7a creat Oe-ectul :a@t&orneM. Orice se sc&imba Cn Cntre rin!ere. Noii absol"enţi s7au consi!erat oameni mult mai buni !ecât Cnainte 'i au simţit cD sunt Cn stare sD7'i reAol"e roblemele ersonale. -iecare om sDrac oate sD se aKute sin%ur. El a -Dcut cursul 'i 'tia ce reAultate oate sD obţinD. cursul !e Control )ental ar trebui acce tat ca o arte inte%rantD a tratamentului antialcoolic. atunci in!i"i!ul ar utea sD aKun%D Cn situaţia !e a se aKuta e sine. moralul oamenilor cre'tea. are un com ortament nesi%ur. Cn!oielile au !is Drut Cn al !oilea @eeGen!.Subiectul 2?. )ic&i%an. Acest mic stu!iu este !estul !e limitat entru a !o"e!i cD. PreAenţa la curs a -ost totalD !e la Cnce ut ânD la s-âr'it. La KumDtatea anilor Q. oate sD se elibereAe !in Cnc&isoarea lui entru cD %Dse'te Cn Controlul )ental acela'i lucru ca 'i alţi oameni. +Dcerea KenantD !e la Cnce ut a -ost CnlocuitD cu !iscuţii "ii care a oi au !e%enerat Cn "acarm Cn%roAitor trans-ormân! cursul Cntr7o Cntâlnire !estul !e "ie. test care se utiliAeaAD Cn multe !omenii 'i care constD Cn 'ase a%ini cu sute !e CntrebDri care mDsoarD cinci as ecte !e a reciere a ro riei ersoane# -iAic. CauAele sDrDciei 'i reme!iile Cm otri"a ei se !eAbat !e mult tim !e cân! e>istD societatea umanD. care rimeau asistenţD socialD. Au tras concluAia cD oamenii se bucurD cD li se acor!D atenţie 'i !e aceea moralul lor cre'tea. Acest lucru nu este a!e"Drat totu'i. +estul s7a !at !e !ouD ori. &7j:. VDAân! aceste sc&imbDri. El n7a mai -ost s italiAat entru nici o reci!i"D* ceea ce se Cntâm la Cnainte !e cursul !e Control )ental. Controlul )ental a CntDrit consi!erabil uterile celor care lu tau Cm otri"a alcoolului. De la cursul !e Control )ental a reci!i"at !e mai multe ori. bDrbaţi 'i -emei. cu e>ce ţia unei sin%ure ersoane !in cele cincis reAece. !ar nu s7au remarcat !i-erenţe Cntre reAultate ca la %ru ul ce a urmat cursul !e Control )ental. $n om Cn"ins. E>istD o altD situaţie mult mai rDs ân!itD 7 sDrDcia. -a t stabilit rin teste e-ectuate. a'a cum s7a Cntâm lat rin Oe-ectul :a@t&orneM. -amilial. Pentru roiectarea ro%ramului !e cercetare 'i entru testare s7a a!resat Cm reunD cu Dr.a testat un alt %ru care trDia !in asistenţD socialD 'i care nu au -Dcut cursul !e Control )ental. s unân! cD oamenii sDraci trebuie con"in'i sD se aKute e ei Cn'i'i. Ei au -ost testaţi !e !ouD ori. Cnainte 'i !u D curs. un om care se !is reţuie'te. a!icD o ca acitate !e control s oritD asu ra ro riei "ieţi. im actul brusc 'i Controlul )ental cu -iloAo-ia lui o timistD care s une Omai bine 'i mai bineM.!e la cate!ra !e si&olo%ie !e la $ni"ersitatea :o e. Pentru testare au utiliAat O+ennessee Sel-7Conce t +estM. !octorului James )oti-.

Ceea ce a %Dsit la Controlul )ental 27a con!us la lanul unui roiect ilot care ar !etermina iniţial un ro%ram cu aKutorul -irmei 'i !u D obţinerea succesului ar !e"eni in!e en!ent. !e scD!erea -rustrDrilor. !es re scD!erea Cn %reutate. VânADtorii !esco erD cD cum DrDtorii lor sunt mai !esc&i'i -aţD !e ei* omul !e 'tiinţD !esco erD ime!iat rDs unsul la roblemele com le>e* atletul ro-esionist obţine reAultate mai bune* 'omerul %Dse'te !e lucru* an%aKatul %Dse'te Cn munca lui mai multe satis-acţii. Planul a a"ut succes.. insomnii. !es re o nouD a ro iere !e co iii lor. Du D curs. ci o arte Cmbel'u%atD a "ieţii CnsD'i ore !e !eA"oltare 'i !e !esco erire a ro riei ersoane.i ? 2. Controlul )ental oate sD !ea !eţinutului aceea'i libertate e care ne7o !D nouD tuturor# !Drâmarea acelor bariere mentale care se reAintD entru mulţi !in noi Ocei !e a-arDM sub -orma !e !ureri !e ca . +e simţi norocos entru cD e'ti mai norocos. ulcer. s7a o-erit sD ţinD cursul la 2/ !eţinuţi !in Cnc&isoarea !istrictului Passaic !in Ne@ Jerse<. 'i cererea C7a -ost a robatD. Oobser" o atitu!ine uternic o(i7ti"D 'i o bunD !is oAiţie care este re-lectatD !e ace'ti oameni 'i aceasta este o stare continuDM. Ea a "DAut o mânD care com7 leta un cerc. OCân! mD Cntâlnesc cu absol"enţi ai cursului !e Control )ental Cn incinta -irmeiM. era ceea ce Ci trebuia entru a -i eliberat con!iţionat. 'i aceasta este unul !in 2?5 ?Q _ l Wt7 2?8 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA moti"ele iniţiale !e e> lorare a meto!ei !e Control )ental Sil"a Cn anul 2456M. Con7t rolul )ental nu oate sc&imba Cnc&isoarea Cntr7un lDca' -ericit. OPoate "D sur rin!e cD "orbesc in numele unei -abrici care ro!uce tranc&iliAanteM. Ronal! Hara<eb. !in Nutle<. O uteţi sD le "e!eţi e -eţele 3. care este unul !intre cei mai carismatici instructori ai Controlului )ental. 'i7a Cn!re tat atenţia s re re"eren!ul Albert Hora<eb. !e !is ariţia unei !ureri !e ca . I=Iţ 2?0 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA lorM. Cn -abricD sunt mai mult !e 6// !e absol"enţi ai cursului 7 mana%erii . $n alt moti" care 27a !eterminat e !7nul :i%%ins sD -ie interesat !e curs este cD !in cei mai e-icienţi -uncţionari. o ima%ine ro rie alteratD.Stima !e sine "a cre'te ( 2?9 A roa e -iecare a a"ut ce"a !e s us. un alt riAonier a cerut sD rDmânD sin%ur Cn celulD entru a me!ita mai bine. 72 2 . Cân! Lee LoAo@icG era coor!onatorul teritorial !e Control )ental Cn Ne@ Jerse< a ţinut 'a te cursuri Cn Cnc&isoarea !e stat Ra&@a< 7 atru cursuri entru 0/ !e !eţinuţi 'i trei cursuri entru ersonalul Cnc&isorii. !oar -oarte uţini ot sD !ea ma>imul ca acitDţii lor. O mamD tânDrD care ra!ia !e bucurie a utiliAat te&nica O%lin!a )inţii entru a %Dsi un rDs uns Cn le%DturD cu un loc !e muncD entru ea. Alt !eţinut a utiliAat te&nica Ecranului )ental 'i a ro%ramat un loc !e muncD Cn a-ara Cnc&isorii. De'i nu au -ost -Dcute stu!ii statistice. care 27a Cnlocuit e !omnul LoAo@icG. !ar Cl oate trans-orma Cntr7un loc mai ci"iliAat Cn care se oate trDi. Inc. )ulţi absol"enţi ai cursului !e Control )ental s un cD aceasta este ceea ce se Cntâm lD 'i Cn acti"itatea lor AilnicD. A !oua Ai a rimit locul !e muncD e care 27a !orit Cntot!eaunaM. iar entru !eţinuţi ca Ai!urile celulei 'i %ratii. s une :i%%insb O!ar noi suntem !esc&i'i la meto!ele alternati"e !e obţinere a unei sDnDtDţi mentale mai bune. L7a %Dsit. s une )ic&ael :i%%ins !e ?? !e ani !irectorul Ser"iciului DeA"oltare al -irmei :o--mann La Roc&e. A anunţat lanul OCnscriin! este noa te 9/ !e oameniM. O-icialii care a!ministrau Cnc&isoarea au -ost a'a !e im resionaţi !e reAultate cD au acor!at cre!ite uni"ersitare celor care stu!iau entru obţinerea unei !i lome !e cole%iu 'i au artici at la cursul !e Control )ental. !u D trei ani. CAPI+OL$L LIL CON+ROL$L )EN+AL TN L$)EA A=ACERILOR SD resu unem cD !ai creAare le%ii lui )ur &< 7 O!acD ce"a oate sD se strice atunci se "a strica Cn momentul cel mai ne otri"itM 7 cân! e nea'te tate !esco eri cD nu e>istD aceastD le%e. ONu se une Cntrebarea ce a"antaKe au a"ut riAonierii 'i ersonalul !u D cursM s une el. !ar Cn sc&imb e>istD Carta Le%ilor Cosmice e care a elaborat7o Jose. insuccese Cn "iaţD.... iar Cn caAurile Cn care s7a utiliAat e !eţinuţi s7a constatat cD oate sD creeAe un me!iu mai uţin !ur. nu a utut -i lDsat sD intre. Ne@ Jerse<. cân! a -ost eliberat !in Cnc&isoare* cân! a "rut sD reia cursul Cn Cnc&isoare. sunt acelea care72 Cm in% e om Cn Cnc&isoare 'i72 !eterminD sD !e"inD %rosolan 'i ticDlos* Cn re etate rân!uri aceastD stare si&icD %aranteaAD O!u D eliberareM Cntoarcerea Cna oi Cn Cnc&isoare. :o--mann La Roc&e este unul !in cel mai mari ro!ucDtori !e me!icamente !in lume.. e> erienţele ersonale ale !eţinuţilor 'i ale instructorilor lor sunt -oarte eloc"ente.... +im ul etrecut Cn Cnc&isoare nu CnseamnD !oar ore lun%i 'i ustii e care le%ea le7a -urat !in "iaţa in!i"i!ului. Controlul )ental a -ost a licat mai uţin Cn Cnc&isori. Acum. astor al unei biserici !in "ecinDtatea localitDţii Patterson.. $n om a Cntreru t cursul. O anumitD stare si&icD.

)embrii sDi sunt aceia care au i!ei cu un otenţial !e ro-it. m7a aKutat sD7mi construiesc o ace interioarD 'i Cncre!erea Cn mineM. Controlul )ental inclu!e un s ectru lar% !e robleme. $n alt %ru !e a-aceri -ormat !e absol"enţii cursului !e Control )ental !in Aona C&ica%o. De la un re"iAor al ser"iciului -abricii# ODin unct !e "e!ere mental mD simt mai bine 7 nu mai sunt atât !e Cn%riKorat 'i nu mai trateA -iecare roblemD ca o criAD 'i am Cn"Dţat sD mD rela>eA 'i sD7mi controleA !urerile !e ca . membrii s7au a!unat sD tDmânal tim !e 'ase sD tDmâni. DacD Cn cursul me!itaţiei K sale "e!e cD. s7a nDscut Banca !e I!eiM. De la un bioc&imist asistent# O+oatD atitu!inea mea mentalD s7a sc&imbat* ca un reAultat al acestui -a t. asistenţi !e laborator 'i ersonalul a!ministrati". secretare. Absol"enţii cursului !e Control )ental au "enit cu un rDs uns !e asemenea er-ect 7 !ar Cn Aece minute. Pentru unii cursul a -ost s onsoriAat !e -irmD. $n a%ent !e bursD s7a %ân!it cD 'i7ar utea -olosi noua sa ca acitate !e a mer%e Cn tim Cnainte sau Cna oi entru a72 a"antaKa Cn selectarea acţiunilor. $na este OCn%&i7ţitorul !e -runAeM un accesoriu entru ma'ina !e tuns iarba care -ace un Oco"orM !e -runAe. De la un !irector comercial# OSub in-luenţa cursului. Domnului :erro i7a lDcut lanul 'i _ clubul s7a Cn-iinţat. !ar mai târAiu au !e"enit cei mai entuAia'ti !intre toţiM. PlDtesc o ta>D iniţialD 'i o cotiAaţie micD lunarD 'i ro-itul 'i72 Cm art. )embrii a-laţi Cn Al-a. care a accentuat %ân!irea oAiti"D. =olosesc cele Cn"Dţate entru a7mi !eA"olta ca acitatea Cn !iriKarea interesului 'i ran!amentului meu. cu o e> erienţD !e Aece ani Cn marGetin%. acum se a-lD Cn al !oilea an 'i are 28 in"enţii %ata entru iaţD 'i a ro>imati" . OEram curios sD obser" reacţia cercetDtorilor -aţD !e curs. La Cnce ut ei C'i bDteau Koc -oarte tare. m7am ra ortat alt-el -aţD !e mine Cnsumi 'i -aţD !e im7 ortanţa acţiunii 'i muncii cu ceilalţi -uncţionari. 'i anume !acD intuiţia crescutD Cn ni"elul Al-a 'i +eta oate aKuta la reAol"area roblemelor ractice. abor!ân! ima%inaţia lor creati"D. au "iAualiAat situaţia Cn "iitoarele 6/ !e Aile. !ar nu c&iar a'a !e si%uri. Controlul )ental Cn lumea a-acerilor ( 2?4 De la un a!ministrator !e ersonal# OEste unul !in e"enimentele cele mai minunate care m7au -Dcut -ericit 'i consi!er cD este un ri"ile%iu cD am utut artici a. Cncât sD risi esc cât mai uţin tim 'i mi'careM. care ne Cn"aţD cum sD recunoa'tem Drţi ale naturii noastre e care !e cele mai multe ori nu le luDm Cn consi!erare. cercetDtori 'tiinţi-ici. a su us analiAei un com le> !e robleme !e marGetin%. Dl. s une !7nul :i%%ins. care este coor!onatorul acti"itDţii Controlului )ental !in Aona C&ica%o. $n alt ro!us este etecul colorat entru ţesDturile ru te. a e> licat el. cursul acţiunii cre'te Cn "iitor. Banca !e I!ei !in C&ica%o. Cursul. Este uluitor cât !e multD cDl!urD se !e%aKD Cntre !oi oameni !acD sunt amabili 'i rDb!Dtori unul cu celDlaltM. este sau era un club !e in"estiţii. O)7am a'te tat la a'a ce"a. o a-acere nDscutD e>clusi" cu te&nicile Controlului )ental 7 coo teaAD absol"enţii Controlului )ental entru crearea !e in"enţii ce ot -i "ân!ute. OAst-el. sunt con"ins cD Cntr7a!e"Dr se Cntâm lD lucruri bune cân! ri"im "iaţa Cntr7un mo! oAiti". Cân! se reCntorceau Cn reAent Cn Beta.!e "âr-. !ar ceea ce m7a sur rins S -ost cD oameni care nu a"eau cuno'tinţe te&nice au reAol"at mult mai bine roblemele te&nice !ecât e> erţii. C'i com arau reAultatele. au in"entat 'i bre"etat o nouD cale a -abricDrii betoanelor re-abricate./ !e oameni care CncearcD sD !e!ucD soluţia e cale raţionalaM. In -iecare sD tDmânD a%entul a reAentat numele a Aece acţiuni. care au a Drut Cn ublicaţia OInsi!e Roc&eM 7 ublicaţia com aniei. A oi absol"enţii cursului !e Control )ental au "enit cu i!eile lor ro rii 'i au cerut consultanţD entru marGetin%. in%ineri. Ei nu s^JI le%aţi !e lo%icD 'i ast-el ot e> lora mai multe osibilitDţi \ 29/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA OAm -ost obli%at sD tra% concluAiaM 7 s une el 7 OcD inteli%enţa combinatD a . Banca !e I!ei. Domnul :erro. In loc sD -ie in"iAibil acesta atra%e atenţia. !ar nu 'i7au in"estit CncD banii. =irma care laseaAD aceste ro!use rin interme!iul tele"iAiunii a cum Drat !ouD milioane 'i cinci sute !e mii !e ace'ti OCn%&iţitoriM. Aceasta a Cnce ut cân! Ric&ar! :erro. Hru ul se a!unD o !atD e lunD entru reAol"area roblemelor rin me!itaţie. a%entul !e bursD 'i ceilalţi membri erau entuAiasmaţi. este mai e-icientD !e a ro>imati" 2/// !e ori -aţD !e . C&eia succesului este cre!inţaM. :erro./ Cn lucru. $tiliAân! tot aceste te&nici !e reAol"are a roblemelor. alţii l7au ac&itat in!i"i!ual. OHâAa riADM e coloratD 'i are -ormD !e %âAD. "a cum Dra acum _ 'i le "a "in!e Cn "iitor. De la un senior analist al sistemului !e calcul# OCre'terea Cncre!erii !e sine 'i realiAarea unei stDri %enerale bune. !ar nicio!atD !u D cât 'tiu nu a re"DAut Cn mo! ri%uros roblema cre'terii sau scD!erii reţurilor e Iall Street. Controlul )ental Cn lumea a-acerilor ( 292 Cu acest sce ticism sDnDtos. in-ormân!u7se !e cursul acţiunilor. a elaborat un rDs uns er-ect 7 !ar ca reAultat al celor Aece ani !e acti"itate. sunt reAultatul cursului. Cân! "otul era 2 'i KumDtate la 2 Cn -a"oarea unei acţiuni . IatD câte"a comentarii ale absol"enţilor cursului !e Control )ental !e la -irma :o--mann Le Roc&e. Se "e!eau Cn biroul a%entului sau citin! Aiarul./ !e oameni la ni"elul lor. De e>em lu ro%ramul ne mDre'te sensibilitatea -aţD !e alţi oameni 'i ne marc&eaAD mai bine e> erienţele intuiti"e e care mintea raţionalD CnclinD sD le ne%eM.

el a com arat er-ormanţele in!i"i!uale ale KucDtorilor Cnainte 1245?3 'i !u D 124593 cursul !e Control )ental. 7 sunt !estule entru a ro!uce o uria'D sc&imbare Cn cariera omului. +recerea !e la e> eriment la in"estiţia realD s7a -Dcut lin. Cu aceastD in-ormaţie obiecti"D. Ast-el a "orbit un comerciant !e la una !in cele t mai resti%ioase -irme !e e Iall Street. Cân! iaţa scD!ea. lQt _+t. Printre cei mai entuAia'ti absol"enţi ai cursului sunt "ânADtorii. !ar nu a'a !e brusc. ceea ce Cnsemna cD a!uc acasD 5// !e !olari. !e D'in! me!ia ieţei. Dis onibilitatea %ru ului a coborât !e asemenea.. a oi -i>eA o sumD !e bani 'i mai mare 'i realiAeA acest lucruM. Du D trei Aile .care are o soţie 'i !oi co ii a rDmas -DrD ser"iciu 'i a scris o scrisoare instructorului sDu# ODacD acest lucru s7ar -i Cntâm lat acum cinci ani.. Acum !u D 'ase luni !e "eri-icare a !atelor. a' -i lâns Cn berea 'omerului !e lân%D mine. Porto-oliul %ru ului a Cnce ut sD -ie mai bun ca me!ia ieţei. Clubul a -ost sus en!at. a sosit tim ul sD unD Cn Koc bani a!e"Draţi. :erro a Cn'tiinţat e membrii clubului cD ot Cnce e !in nou. Anunţul a -ost -Dcut ublic Cn "ara anului 2459 la CBS7+V la emisiunea O0/ !e minuteM 'i la NBC7+V O+o!a<M. a oi cum DrD 'i o-erD mai târAiu cân! reţul a coborât.. !o"e!in! cD.o cum Drau 7 e &ârtie. !ar asta nu este entru absol"enţii cursului !e Control )ental. cele mai im resionante reAultate se obţin cân! se cautD noi locuri !e muncD. Cn tim ce cartea se scrie. Cn a'a -el ca nimeni sD nu 'tie care acţiune a stu!iat7o !in unct !e "e!ere clar"DADtor. La Cnce ut au "DAut cD "aloarea -iecDrei acţiuni cre'te. A a Drut o altD roblemD. Cân! marcau cre'terea. -DrD ca D7 mântul sD -ie umbrit. PI 'i re"isteM.. ReAultatele s7au CmbunDtDţit !in nou. care este c&iar o a-acere. am constatat CnsD cD am osibilitatea sD -ac CncD unul e c&eltuiala %u"ernului 'i entru acest e-ort sD rimesc ?// !e !olari 'i Cn lus 6// !e !olari aKutor !e 'omaK Cn continuare. $n "ice re'e!inte al unei mici com anii !e oţel s unea# OCmi s un mie Cnsumi# OEu "oi "in!e acestui in!i"i!M 'i se realiAeaAD.// !e !olari Cn lus -aţD !e câ'ti%ul meu anterior. care alun%D norii entru a utea -ace -oto%ra-ii aeriene. Cn numeroase o"estiri ale absol"enţilor. !ar nu a'a !e mult ca 'i me!ia ieţei. Cn -iecare lunD Cmi s un# "oi ro!uce L !olari. care "in!ecD ime!iat o !uAinD !e tDieturi sau Kulituri. !ar cre!eam cD era o nebunie cDci absol"isem !eKa unul. Interesul lui Cn utiliAarea Controlului )ental Cn a-aceri se e>tin!e 'i la s ort. AltD ersoanD care a -ost !atD a-arD !e la locul !e muncD era un roas Dt absol"ent !in Ne@ ForG. Controlul )ental Cn lumea a-acerilor ( 296 Cncre!erea Cn sine. +ot ce am -Dcut era sD intru Cn ni"elul meu Al-a 'i m7am "DAut mer%ân! la un cole%iu. Vin!e acţiunile acum c&iar !acD nu le ai.. La s-âr'itul seAonului !e baseball. +otu'i au Cn"Dţat re e!e acest lucru 'i curân! au Cnce ut sD O!ea lo"ituriM. Acum. +otu'i era o scD!ere 'i or%oliul %ru ului s7a resimţit Cn insuccesul ieţei. Interesân!u7mD. Intru Cn ni"el 'i Cmi ima%ineA un a el !e succes. Piaţa a coborât mai mult !ecât a urcat. De la bun Cnce ut a a Drut o roblemD. ca 'i "ânAarea ro!uselor noi 'i in"estiţii Cn acţiuni s une el. $n -oto%ra. cu aKutorul Controlului )ental. n7am simţit nici cea mai micD Cn%riKorare 'i nu m7 am Cn!oit nici o cli D cD "oi %Dsi un alt loc !e muncD. u'urinţa arDtatD !e absol"enţi Cn tim ul inter"iului. !e cele mai multe ori este un %&i! rost entru iaţa acţiunilor. )embrii clubului au trebuit sD Cn"eţe cD o timismul "ioi 7 o caracteristicD a absol"enţilor cursului !e Control )ental. atunci 'i acţiunile lor scD!eau. iar unele !in ele c&iar s ectaculos. Este er-ect le%al 7!ar a'a se obţine un ro-it !in ier!erile altora 'i cu alte cu"inte "ei -i interesat Cn "e'ti roaste. Eu cre! cD toţi ot bene-icia rin Control )ental Cn munca lor recum 'i Cn "iaţa lor ersonalDM. Du D a ro>imati" un an a a Drut o ie!icD. 'i care te aKutD sD %Dse'ti o !uAinD !e obiecte ier!ute. Acum eu recoman! Controlul )ental "ânADtorilor mei. clar"DADtorul oate -i su erior la bursD. Ri toate erau mai bune. ( A$+OCON++ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Orice in"estitor ra-inat "a utea sD s unD cD banii ot -i -Dcuţi 'i atunci cân! iaţa bursei coboarD. !oar rintr7o roiectare e ecranul mental. au intrat Cn me!itaţie lor 'i ro-itul lor e &ârtie a scDAut. Suma re reAintD cu . ReAultatele sunt remarcabile. +rebuie a!Du%at cD acum ot lucra entru AP. in"estitorii clar"DADtori au Cnce ut sD se !ocumenteAe mai bine !es re acţiunile alese. A !at tele-on su Drat lui Jose 'i i7a s us# OAcum o"este'te7mi !es re Controlul )entalMS Jose 27a s-Dtuit e un ton calm sD lucreAe mai !e arte cu ecranul sDu mental 'i cu celelalte te&nici. calmul. +rebuie !oar sD "inAi. !e"enin! mai bine in-ormaţi. iaţa este Cn cre'tere 'i !l.. Cu entuAiasmul crescut. Aceasta s7a !atorat mai mult acti"itDţii !7lui :erro. Poate ai auAit cD câţi"a KucDtori !e la OC&ica%o I&ite So>M au artici at la cursul !e Control )ental. aN -i intrat Cn rima cârciumD 'i cu toate Kusti-icDrile !in lume entru o beţie cruntD. )embrii clubului au luat ro-ituri reale bune. RDs unsul la aceastD roblemD era sD !ea -iecDrei acţiuni un numDr !e co!. -iin! tem erat !e ier!erile lor. artenerilor mei 'i c&iar co iilor mei. AC$).n J 72 29.. care se !atoreaAD Controlului )ental KoacD robabil un rol im ortant ca 'i alţi -actori# si%uranţa !e sine necesarD entru a %Dsi un loc !e muncD mai bun.. atunci acţiunile lor erau mai mari !ecât me!ia ieţei.

. Cu cât Care sunt ers ecti"ele !e "iitorN )ai !e arte CncotroN ( 295 mai mult "ei ractica Controlul )ental.. DacD Cnce i sD cauţi alte te&nici. )ai târAiu Cn Beta.$. Dar !es re acest lucru "om "orbi mai târAiu. A oi. +otu'i e>istD 'i o a atra cale. Controlul Viselor Cţi CntDre'te ca acitatea !e acţiune rin ecranul mental. CelDlalt acţionân! ca Cn!rumDtor C'i noteaAD numerele ci-rului care C7au -ost s use.A. Vei a-la numai lucruri bune !es re tine. Du D o inia mea. E>istD osibilitatea sD %Dse'ti o te&nicD ce a -ost !eKa stu!iatD !e Jose 'i care a -ost lDsatD !e7o arte Cn -a"oarea acelora care se re!au la cursul lui. s7ar utea sD ierAi osibilitatea unei !eA"oltDri com lete. este mai mult !ecât atât. e"ocD o ima%ine mentalD "ie a sei-ului 'i e ro rietarul lui. !ar au uitat combinaţia nume7 relor ci-rului CAPI+OL$L LL CARE S$N+ PERSPEC+IVELE DE VII+ORN )AI DEPAR+E TNCO+RO N De la rimul tDu succes !atoritD Controlului )ental te7ai lansat e !rumul lun% al !esco eririi ro riei ersoane. cân! "ei "e!ea e baAa ro riei tale e> erienţe cD aceste uteri se ot utiliAa numai Cn mo! constructi". s7a o rit un moment 'i a a!Du%at# ONu. La s-âr'it. !u D cum au -ost !escrise !e Jose Cn carte.. Cine !e"ine colecţionar !e te&nici nu "a a"ea tim sD !eA"olte câte"a te&nici utile la ni"el !e maestru. ONu este su-icient !oar sD -olose'ti Controlul )ental 'i sD -uncţioneAeM. ci mult mai re e!e.. ânD cân! "a !e"eni o certitu!ine bine CntemeiatDM. 290 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA e> erienţa obţinutD rin acest curs nu se ier!e Cn totalitate nicio!atD 'i Cn caAuri ur%ente e>istD osibilitatea !e reactualiAare 'i !e utiliAare. "ei %Dsi mai multe care se ot utiliAa. E>istD o ro-unAime a e> erienţei care stD Cn -aţa ta 7 Ocertitu!inea bine CntemeiatDM cD e>istD un sco banal Cn s atele -iecDrui lucru.r. ţi se "or !esc&i!e câte"a cDi entru "iitoarea !eA"oltare. Cn Controlul )ental acest lucru nu a are ca un -ul%er mistic !u D ani !e renunţDri Cn "iaţD 'i me!itaţie. Nici una !in aceste cDi nu este cea mai bunD entru tine. recum 'i ca itolele lui Jose !in aceastD carte este o arte. Cn -aţa ta stau ermanent noi 'i noi tre te ale controlului 'i e> erienţei subtile. Cursul. DacD obser"i cD interesul tDu sca!e 'i renunţi la ractica Controlului )ental. Controlul )ental este selecţia e-ectuatD cu -oarte mare %riKD a te&nicilor 'i e>erciţiilor mentale ractice. acest sentiment "a !e"eni tot mai uternic. Sau oate %Dse'ti o te&nicD !e Control )ental care Cţi !D reAultate mai bune !ecât altele 'i te oţi s ecialiAa Cntr7una sin%urD care "a !e"eni o arte inte%rantD a "ieţii tale. sD 'tii cD nu "ei rDmâne iAolat. oţi constata cD 'i miracolele re etate mereu !e"in obi'nuite 'i emoţia noilor !esco eriri sca!e 'i tre tat "ei aluneca acolo !e un!e ai ornit. DacD ai e>ersat 'i ai obţinut reAultate bune. recum 'i !in e"enimentele sc&iţate !e soartD. care este mult mai bunD ca celelalte. Cân! "ei realiAa cu ce uteri enorme ne7am nDscut. Poate !es re cea mai interesantD e> erienţD Cn le%DturD cu Controlul )ental a relatat7o un bDrbat 'i soţia sa care !esc&i!eau sei-urile altor oameni. Jose a obser"at cD 299 . !u D aceea !D ceasul Cna oi 'i se uitD cân! acesta !esc&i!e sei-ul. Cn laboratorul lui. Pe !e altD arte. L Li 29? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA i7a !at !in nou tele-on lui Jose Cntr7o cu totul altD stare !e s irit. Cn continuare oţi re-lecta asu ra eta elor care "or urma. iar Cntre%ul este mult mai mult !ecât Drţile luate se arat. Ecranul )ental -ace mai si%ur 'i mai "iu Controlul Viselor. cân! "ei e-ectua toate e>erciţiile.PPS 2 ţK. cu un salariu !e trei ori mai mare !ecât cel anterior. "ei realiAa cD e>istenţa noastrD e aceastD lanetD este !emnD 'i are un sco . C&iar atunci a %Dsit !e lucru. DacD i%nori una !in ele entru cD nu !D reAultate la -el !e bune ca altD te&nicD. O!atD un cursant 27a Cntrebat e Jose# OCân! oate o ersoanD sD simtD cD a e> loatat tot ceea ce este osibil Cn Controlul )entalNM OCân! oţi trans-orma toate roblemele tale Cn roiecte 'i a oi -aci aceste roiecte sD se realiAeAe a'a cum !ore'ti tuM.. care se CntDresc reci roc. clar"DADtorul !D un tele-on 'i Cn Beta. . este a!esea c&emat !e cei care "or sD7'i !esc&i!D sei-ul. e> erienţa ta nu se "a risi i Cn Cntre%ime. !e arte !e a-acerile Ailnice ale "ieţii tre i!ante 7 !in !etalii banale ale "ieţii. Cu cât se utiliAeaAD mai mult aceastD te&nicD. Cre! cD cei mai mulţi oameni simt acest lucru. a rDs uns. Ce -ac ei !e -a t# unul !intre ei. )ulţi !intre absol"enţii !e Control )ental se stabilesc la te&nica care a !at reAultatele cele mai bune entru ei. cu atât "ei obţine reAultate mai bune. )ai mult. !esc&i!e sei-ul s re uimirea 'i mulţumirea ro rietarului Clar"DADtorul este un s ecialist lDcDtu' !m "estul S. sco ul e care trebuie sD72 urmDrim este e"oluţia 'i aceastD e"oluţie este acum res onsabilitatea noastrD ro rie. Poţi sD Cncerci 'i alte te&nici urmân! alte cursuri sau consultân! cDrţi sau rieteni* Cn acest -el uneltele mentale care stau la !is oAiţia ta "or s ori.

!ar nu a "DAut scena Cn care ar -i us -ilmul Cn a arat. Proiecţie SenAorialD E-icientD entru transmisia tele aticD a "in!ecDrii. a"ea o -iicD ce era aler%icD la cele !ouD isici ale -amiliei.SD analiADm un e"eniment -oarte mDrunt e care oate sD72 remarce 'i un Cnce Dtor 'i "om "e!ea cum acesta "a !e"eni o eta D cDtre Ocertitu!inea bine CntemeiatDM. Pe ecranul sDu mental tatDl a us roblema. )ai târAiu a a-lat cD Cn aceea'i Ai la locul ei !e muncD s7a !es-D'urat un Ka. +otu'i. Primul lucru e care 27a -Dcut un absol"ent roas Dt al cursului. care s7a Cntors acasD !in conce!iu. Va !e"eni mai sensibilD la semnale mai slabe. "or sc&imba ima%inea !es re sine ?. =etiţa lui nu mai era aler%icD la isici. Viaţa unei absol"ente a cursului a -ost sal"atD Cn acest -el. am intrat Cn ni"elul meu 'i am Cncercat sD iau o !eciAie# sD renunţ la un !rum la Boston ca sD ot au!ia e )aKor +&om son la o Cntâlnire !e Control )ental sau sD mer% la !octor. mintea ta "a Cnce e sD -oloseascD scurtDturi. Du D !e"elo are a constatat cD toate -oto%ra-iile -Dcute Cn conce!iu sunt e acest -ilm. Am aruncat ba%aKele 'i am scos Cncet clanţa !in braţul meu. ne%ru. e care a us rimul -ilm. A rDmas Cn ni"elul lui 'i a mers Cn tim !e la o ima%ine la alta. 20/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Cn !rumul meu s re Boston am lucrat ermanent asu ra !urerii mele. O resimţire rea uternicD entru a -i i%noratD i7a s us sD nu mear%D Cn Aiua aceea la ser"iciu 'i !in -ericire a rDmas acasD. i l 7 I 298 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA recum 'i !es re lumea CnconKurDtoare. iar in-ormaţia a rimit7o rin interme!iul acestuia. cân! un L mare. sub cot. nu era o roblemD* !ar era su Drat entru cD e -ilm erau ima%ini !in rima sD tDmânD !in conce!iu. Viaţa lui se "a sc&imba entru cD. c&iar Cnainte !e a mer%e la ser"iciu. le%ate !e robleme im ortante 'i "a aKun%e la tine -DrD sD -ie ne"oie sD le cauţi. A a"ut con"in%erea cD ecranul lui mental nu mai -uncţioneaAD 'i a !at -ilmul la !e"elo at. Soluţia ima%inatD era cD -iica lui se Kuca cu isicile lor res ira u'or -DrD Cntreru eri bru'te. e>erciţiu !e "iAualiAare. Primele !ureri au Cnce ut sD a arD Cn tim ce am curDţat 'i am s Dlat rana. Controlul Viselor 'i lucrul asu ra caAului 'i Cn acest -el el a utut sD a!au%e o mai mare mDsurD !e a'te tare !orinţei 'i cre!inţei lui. Obse!ant. )ulte !in Cntâm lDrile !escrise Cn scrisoarea urmDtoare au -ost con-irmate !e nouD martori. Amân!ouD au a"ut succes. Cnainte sD ot !esc&i!e u'a interioarD. Acest -el !e in-ormaţii !e obicei se obţin rin Controlul Viselor. Am simţit un Cn!emn uternic sD mer% la Boston 'i am "rut sD "eri-ic cele Cn"Dţate !es re controlul !urerii.se a ro ie tot mai mult !e certitu!inea bine CntemeiatD. Cntr7o Ai a "DAut Cn "iaţa realD ceea ce 'i7a ima%inat. )7am a'eAat. Am -ost inun!atD !e o bucurie imensD cân! am "DAut cD s7a o rit sân%ele 7nu mi7a "enit sD cre! oc&ilor. A oi. N7am a"ut tim sD le'in. ceea ce nu este rea si%ur. a ima%inat soluţia 'i a me!itat tim !e o sD tDmânD. De -a t ier!erea -ilmului. a oi altele mai mari. NerDb!Dtor am Cm ins tare u'a. Dar Cn tim ul rele%erii !urerea a !e"enit atât !e uternicD !e%etele mele au amorţit Cncât c&iar Cn ni"elul meu cu %reu am utut s7o su ort. cel !e al !oilea caA inclu!e o scalD mai lar%D a antrenamentului !e Control )ental 7 intrarea Cn ni"el. In ambele caAuri a -ost ne"oie !oar !e Ecranul )ental. $n numDr mai mare !e inci!ente ca acesta. Acest inci!ent atât !e mic i7a !at mai multD Cncre!ere Cn mintea lui ro rie* 27a !us e absol"ent Cn -aţa rimului sco concret e care 27a Cntâlnit !u D curs.armat Cn care mai multe ersoane au -ost %ra" rDnite. Cn acest !rum "ei Cntâlni e"enimente asemDnDtoare cu cel ce urmeaAD# $n absol"ent al cursului !e Control )ental care e>ersa !e câte"a luni. nu 'i al !oilea. IatD un alt caA un!e mintea este antrenatD ast-el Cncât Cn situaţii !e ur%enţD un absol"ent C'i controleaAD mintea -DrD a ier!e tim entru a intra Cn Al-a. A intrat Cn ni"elul lui Al-a 'i a retrDit cli a cân! a us -ilmul Cn a arat ultima !atD* !ar e ecranul mental el a "DAut numai a aratul !e -oto%ra-iat e mDsuţa !e ca-ea. Cn care el 'e aKutD e el Cnsu'i !ar 'i e alţii. Printr7o racticD consec"entD. Cân! se Kuca cu ele. Ai utea sD7ţi ui Cntrebarea# !e ce este ne"oie sD ne ocu Dm 'i !e alte te&niciN Cn rimul caA. Dar nu72 %Dsea. Am a"ut . !acD absol"entul n7ar -i Cn"Dţat !ecât a licarea Ecranului )ental este osibil ca el sD -i obţinut acelea'i reAultate resu unân! cD 'i7a reamintit un -a t uitat 'i cD Inteli%enţa Su erioarD nu a intrat Cn Koc. acest L a blocat toate ima%inile le%ate !e biroul ei. res ira !in ce Cn ce mai %reu 'i Cntreru ea brusc Koaca. )7am con7 centrat intens entru a o ri sân%erarea. )iercuri mD Cntorceam acasD !e la cum DrDturi si mâinile Cmi erau ocu ate cu ac&ete Am !esc&is u'a e>terioarD care m7a iAbit. utiliAân! Ecranul ei )ental entru a corecta o micD roblemD !e ser"iciu. u'a m7a iAbit e nea'te tate 'i clanţa ascuţitD a intrat Cn braţul meu. Ea a me!itat Cntr7o !imineaţD. S re s aima mea. a Care sunt ers ecti"ele !e "iitor5 )ai !e arte Cncotro5 ( 294 blocat scena e care Cncerca sD 'i7o creeAe. !ar atunci ea a -olosit Ecranul )ental. A oi a Cnce ut sD cur%D sân%ele care a um lut rana 'i s7a relins Cn a-arD. iar 'i iar a Drea mDsuţa !e ca-ea. Prin mai multe straturi !e ţesut se "e!ea o %aurD a!âncD. este !e a scoate !in a aratul !e -oto%ra-iat -ilmul 'i !e a cDuta Cn ba%aKe celDlalt -ilm care a -ost e> us anterior. Nicio!atD nu a e>istat un al !oilea -ilm.

'i s7a Cntors cu Dennis Storin. este acum mult !iminuat K Acest ericol a scDAut Cn mare mDsurD acum !ar n7a !is Drut I com let. tt-XmiK@ţ-l PP 20. ro'u. Ri a'a s7 a Cntâm lat. A oi cân! stratul e>terior Cnce ea sD se "in7 !ece. Larr< Bl<!en. Am -ost -oarte recunoscDtoare. Iil-ri! :a&n. !irectorul !e cercetare al Controlului )ental -iecare absol"ent !e"ine ro riul sDu con!ucDtor al cercetDrii Cn Controlul )ental. entru cD "roiau sD mD aKute ca bD nu mi se !esc&i!D rana Cn tim ce sc&imbam "iteAa. Am re-uAat. Am simţit cD am renDscut. cum se sc&imbD culoarea ielii !in "ânDt nesDnDtos Cn "ânDt ro'u. Ea a "rut sD mD aKute* a !esco erit care era s italul cel mai a ro iat. _ Pentru rima !atD Cn istoria 'tiinţei mo!erne cercetarea si&icD este recunoscutD 7 ceea ce re reAintD un a"antaK !eosebit. Acest lucru CnsD este !in ce Cn ce mai rar. OIn ce alt !omeniu !e cercetare nu sunt necesare laboratoare -DrD retenţii 'i -DrD ec&i amente so-isticateMN CntreabD el. Dennis a simţit la -el 'i cu aKutorul celorlalţi "in!ecarea a ro%resat mult mai mult. Probabil )arta a auAit Ostri%DtulM meu !in cauAD cD !u D rele%ere cân! ceilalţi s7au !us la ca-ea ea a insistat sD se uite la tDietura mea. N7am simţit nici cea mai micD !urere. KucDtori ai C&ica%ol I&ite So> 'i arti'ti celebri cum ar -i Carol La@rence 'i )ar%ue7rite PiaAAa 1menţionate anterior3.2 entru a crea noi ro!use. Cu toate cD mD concentram asu ra "in!ecDrii. Cn acest conte>t s une !r. o bucatD !e carne s7a !islocat 'i ielea !in Kur a !e"enit "ineţie 7nea%rD. Cn!atD ce a Cnce ut sD lucreAe e rana mea !urerea a !e"enit atât !e intensD Cncât a trebuit sD intru Cn ni"elul meu 'i sD lucreA asu ra ei. a oi cu 29f. Du D aceea am lucrat la Cnc&i!erea Drţii ro-un!e a rDnii. Ne7am !us la ma'ina mea 'i rietenii mei au !orit sD mD con!ucD la Iar@icG. Rana era atât !e sensibilD Cncât abia mD stD âneam sD nu urlu. A !oua Ai m7am treAit mai bine !is usD. cercetDtori !in in!ustrie care utiliAeaAD Controlul Viselor _ . Celeste :olm Loretta S@it. In tim ul acestor !ureri mari am cerut aKutor clar"DADtor o !atD 'i CncD o !atD. sD7i s un sD se o reascD 'i sD mer%em la ser"iciul !e ur%enţD. StDteam Cn at 'i "e!eam lumea noastrD -rumoasD scDl!atD Cntr7o luminD strDlucitoare. Cân! Dennis m7a Cntrebat cum su ort a trecut a ro>imati" un s-ert !in !urere. bDrbaţi 'i -emei !e toate "ârstele 7 e unii !in ei i7am amintit -DrD a le s une numele 7 care s un# ONumi s une numeleS Prietenii mei "or cre!e cD sunt nebunM.remu'cDri cD nu sunt Cn stare sD -iu atentD la curs !e'i a !oua Ai am utut sD re et ceea ce s7a re!at a roa e cu"ânt cu cu"ânt. Cân! am scos clanţa !in braţul meu. Rtiam cD "oi aKun%e acasD Cn si%uranţD. E>istD me!ici care a licD Controlul )ental Cn munca C lor. eram er-ect con'tientD !e oamenii care se mi'cau Cn Kurul meu 7 Cn s ecial Cn s atele meu stDteau câţi"a 7 care au luat o arte !in !urerea mea e>act atunci cân! a"eam mai mare ne"oie. Pericolul ca un cercetDtor serios sD -ie consi!erat un im ostor 9 ire ro'abil. cum 2 s7a Cntâm lat lui Jose la Cnce ut. este la !is oAiţia ta 'i a mea . OCel mai so-isticat instrument !e cercetare obţinut "reo!atD care este atât !e remarcat cD te uime'te Cntot!eauna. Jurnale me!icale !e resti%iu ublicD articole 'tiinţi-ice 'i clinice !es re "in!ecDri clar"DADtoare 'i !es re interacţiunile !intre minte* 'i cor . Ale>is Smit& 'i VicGi Carr au relatat Cn ubli !es re e> erienţele lor Cn Controlul )ental. !urerea a !e"enit mai intensD. Cân! am scos ban!aKul am "DAut cD rana mea era CncD !esc&isD. Am !orit arADtor ca o eraţiunea sD reu'eascD 'i !u D câte"a ore am simţit cD se re!uce !urerea rima !atD cu 2/f. Care sunt ers ecti"ele !e "iitor5 )ai !e arte Cncotro5 ( 202 Am continuat 'i "in!ecarea ţesuturilor a Cnce ut !in ro-unAime. Am Cncercat sD mD concentreA sD7mi treacD !urerea 'i sD transmit aKutor lui Dennis 'i mie Cnsumi CncD o!atD 'i CncD o !atD 'i CncD o !atD !in nou 7 Cn"in%ân! cu succes !orinţa mea conce utD -DrD Cn!oialD Cn Beta. cum sca!e um-lDtura. $nii !in cei ce erau Cn cerc mi7au s us mai târAiu cD "e!eau cum se Cnc&i!e rana. Dar n7am simţit nici o !urere 'i braţul meu arDta -oarte bine. acest -a t se "a re"an'a Cntr7un mo! inestimabil. A oi au Cnce ut noi !ureri 'i a trebuit sD mD concentreA -oarte tare ca sD le Cn"in%. BDrbaţi 'i -emei ersoane ublice.? !e ore e Ai# mintea noastrD. L7am ru%at e Dennis sD lucreAe e ranD 'i ne7am retras Cntr7un colţ lini'tit un!e Dennis a intrat Cn ni"elul sDu. Am s us cD nu "reau sD mD !uc la s ital. . De aceea noi toţi suntem con!ucDtori ai cercetDriiM. Am simţit cD oamenii -ormeaAD un cerc Cn Kurul nostru entru a ne !a uteri. Cn tim ce el a Cnce ut sD re unD ţesutul leAat bucatD cu bucatD. )ulte sute !e mii !e absol"enţi ai cursului !e Control )ental relateaAD cu mân72 !rie !es re reAultatele obţinute rin e>ersare. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Du D cum "eAi !acD continui sD e> loreAi otenţialele minţii tale. Am realiAat cum trecea ener%ia rin mine 7 arcD mD ri!ica !in scaun. Cn braţ am simţit ca 'i cum Cn Aiua anterioarD m7a' -i bDtut 7 nicio!atD nu am -ost bDtutD !ar resu un cD seamDnD cu acest sentiment. !e%etele lui arcD ar -i creat un!e uria'e !e !urere. roA 'i Cn -inal cum cele !ouD mar%ini ale ielii se Cmbinau ca bucDţile bine tDiate !intr7un uAAle.

In rimul rân! !i-erenţa esenţialD constD Cn "iteAa !e Cn"Dţare 7 cu aKutorul cDrţii Cn"Dţarea !ureaAD sD tDmâni !e Aile. Cursul 'i Drţile menţionate Cn ca itolele amintite -ormeaAD Cm reunD o sin%urD unitate com letD. !acD re etD cursul !u D o erioa!D lt[%D !e tim !e la e-ectuarea lui. e>erciţiile 'i reAultatele sunt acelea'i. care trebuie reAol"ate. S7ar utea sD se -oiascD sau sD se scar ine. alţii Cn acti"itatea !e a-aceri 'i Cn relaţiile lor -amiliale 'i mulţi care "orbesc mai uţin !es re el Cl utiliAeaAD entru aKutorarea altora. Ei sunt CncuraKaţi sD -acD lâmmX -ilu 200 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA 1re etarea cursului este %ratuitD3 'i ca un reAultat al acestui -a t 2/7. Cu toate acestea oţi sD -i tentat sD %ân!e'ti ast-el# OEi bme. Am omis câte"a Drţi !in curs Cn mo! !eliberat. "ei a"ea im resii mai uternice !ecât !acD ai e>ersa te&nicile !in aceastD carte !e unul sin%ur. Cu -iecare reAultat nou. roblema este aceasta 'i aceasta. SD ţii in-initul Cn almD Ri "e'nicia Cntr7o orD. Ascultân! aceste relatDri "ariate oţi sD te Cntrebi !acD cursul !i-erD Cn -uncţie !e instructorul care72 con!uce. J \P ANELA I C$RS$L DE CON+ROL )EN+AL Rl ORHANIYAVIA CARE7L PA+RONEAYU Jose Sil"a Acum 'tii ce este Controlul )ental 'i ce realiAeaAD rin el sute !e mii !e bDrbaţi 'i -emei. la rima "e!ere. +otu'i cân! "oi Cn"Dţa con'tiincios toate e>erciţiile rin care te7am con!us. antrenamentul mental. DacD cuno'ti câţi"a absol"enţi ai cursului !e Control )ental. !ar acele Drţi necesitD un instructor s ecialiAat.#. Cn stilul lor ersonal. la un ni"el mai a!ânc !e'i CncD Cn Aona Al-a. DacD te7ai &otDrât sD artici i la curs. =iecare ersoanD !u D absol"ire./f !intr7o clasD ti icD !e Control )ental este -ormatD !in cei care Cl re etD. Cntr7o clasD !e Control )ental aceasta !ureaAD ?8 !e ore. !imineaţa 4#// Yiua Cnce e cu o rele%ere -DcutD cursanţilor ri"in! in-ormaţii %enerale asu ra cursului 2/#. Vei !esco eri aceasta cân! "ei reciti 'i e>ersa e>erciţiile !escrise Cn ca itolele !e la III la LIV 'i mai târAiu le "ei re eta. In continuare "oi !escrie rin ce trec cursanţii Controlului )ental Cn clasele lor# Prima Ai. unii sD7i aKute entru stu!iile lor. Din cauAa mi'cDrii ce se rDs ân!e'te 'i cre'te ra i! este e"i!ent cD nu este osibil sD "D ot s une totul !es re ce a câ'ti%at -iecare absol"ent !in acest antrenament. te a ro ii !e sco ul -inal al roiectului e care Iilliam BlaGe 27a conce ut ast-el# SD "eAi o lume Cntr7un -ir !e nisi Ri ara!isul Cntr7o -loare sDlbaticD./ Instructorul con!uce cursanţii !in nou Cn me!itaţie. Nu. Oricât !e !i-eriţi ar -i instructorii. "ei -i ca abil sD le e>ecuţi la -el ca oricare absol"ent al cursului !e Control )ental. 2.#// PauAD !e ca-ea 2. CntDre'te restul Drţilor incluAân! oricare arte care te intereseaAD mai mult acum. Oamenii au robleme 'i ne"oi !i-erite.sau a OCnDlţDriiM !es re care ai citit mai Cnainte. tin!e sD se concentreAe e acele Drţi 20? Ane>a 2(209 ale antrenamentului care se con-un!D mai !irect cu roblemele lui cele mai im ortante. De aici ţi7ai utea une Cntrebarea !acD asta sc&imbD cursulN E7>istD !ouD as ecte care sc&imbD cursul./ PauAD !e ca-ea 2/#?/ CntrebDri rDs unsuri 'i !iscuţii. atunci robabil ai auAit o mulţime !e relatDri !es re bene-iciile e care le7au a"ut.Care sunt ers ecti"ele !e "iitorN )ai !e arte Cncotro5 ( 206 Care sunt ers ecti"ele !e "iitorN O lun%D cale asionatD a !esco eririi !e sine. 2. )ai târAiu cân! a ar noi robleme se ot relua Drţi neuti7&Aate ale cursului. Am lDsat a-arD !in ca itolele mele câte"a lucruri e care le "ei rimi la cursul con!us !e un instructor s ecialiAat. !e aceea mD "oi concentra numai la aceastaM. $nii Cl -olosesc entru sDnDtate.#9/ CntrebDri 'i rDs unsuri 'i o !iscuţie %eneralD a e> erienţei trDite !e cursanţi . O arte care are in!e en!entD. sau ni"elul Al-a. !e e>em lu un reot 'i un "ec&i a%ent !e bursD care reAintD cursul -oarte liber. Di-erenţa este Cntre ne"oile ersonale ale celor care artici D la curs. )ulţi s un cD e> erienţa este c&iar mai intensD a !oua oarD. nu entru a ascun!e ce"a. care a -ost testatD rin cercetDri 'i e> erienţe Cn!elun%ate. In al !oilea rân! Cntre membrii %ru ului se realiAeaAD un trans-er !e ener%ie care constituie o arte !eosebit !e im ortantD a e> erienţei !e "âr. )ulţi absol"enţi au obser"at cD e>erciţiile 'i antrenamS[P2M mental sunt CntDrite. cursul este acela'i Cn Cntrea%a lume. e urmD trecerea Cn re"istD Cn mo! !etaliat a rimei me!itaţii 22#6/ Instructorul con!uce cursanţii entru rima !atD la ni"elul me!itati" al minţii. +e&nicile o!atD Cn"Dţate nu "or -i uitate nicio!atD 'i la ne"oie ot -i reamintite u'or. !e'i la acest ni"el cor ul !e"ine mai rela>at necesitân! mai uţinD atenţie mai ales cân! se e>erseaAD Olocul i!eal !e rela>areM.

. cum sD ne treAim la o orD -i>D -DrD ceas !e'te tDtor 'i cum sD ne Cn"in%em somnolenţa 'i oboseala $rmeaAD a oi !iscuţii. DiscutD Cn !etaliu !es re necesitatea OcurDţirii mentaleM 1"eAi ca .2#2/ Instructorul reAintD e scurt ro%ramul celei !e a !oua Aile. seara 24#// Sunt !escrise cele trei te&nici entru reAol"area roblemelor# cum sD a!ormi -DrD somni-ere. A !oua Ai !imineaţa 4 // Instructorul reAintD e scurt ro%ramul Ailei 'i e> licD cum se utiliAeaAD 'i creeaAD Ecranul )ental 1ca . care "a -i o me!itaţie !inamicD cu te&nicile entru reAol"area roblemelor 25#6/ Cursanţii 1mulţi !intre ei acum sunt mult mai rela>aţi !ecât au -ost "reo!atD3. VI3 7 cursanţii Cnce sD memoreAe C&eile !e )emorie 'i sD creeAe Ecranul lor )ental.#2/ PauAD !e ca-ea .SP\m ?W[Pc\ 208 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA ./#. 20#2/ Cursanţii intrD la un ni"el mai a!ânc 'i obţin o mai mare rela>are -iAicD 20 ?/ PauAD !e ca-ea 25 // Cea !e a atra me!itaţie CntDre'te celelalte trei 'i re%Dte'te entru urmDtoarea. VIII3 29#./ PauAD !e ca-ea 29#?/ Este e> licatD !etaliat a treia me!itaţie ca 'i o meto!D ra i!D !e intrare Cn ni"elul Al-a./ PauAD !e ca-ea 2/#?/ Sunt e> licate E>erciţiile !e )emorie 'i se reAintD !etaliat me!itaţia urmDtoare 22#// )e!itaţia a 'a tea Cn cursul cDreia 7 rin Cn"Dţare Ra i!D 1ca . seara 24#// Prele%eri 'i !iscuţii e> lorân! !i-erite con"in%eri 'i unele cercetDri le%ate !e reCncarnare. 22#?/ PauAD !e ca-ea 2. Pe urmD !escrie te&nicile Controlului )ental entru ro%ramarea "iselor 'i controlul !urerii !e ca !e ti mi%renD 'i cele cauAate !e tensiune. !u D masD 2?#// Instructorul !iscutD or%aniAarea elementarD a materiei 7 la ni"el atomic molecular 'i celular 7 'i e"o7 Ane>al ( 205 luţia creierului uman. . Prima Ai. Pe urmD au loc CntrebDri. 28 // PauAD !e cmD. !u D masD 2?#// A !oua !u D amiaAD Cnce e cu e> licarea unei te&nici c&eie entru reAol"area roblemelor rin )e!itaţia K DinamicD. $rmeaAD !iscuţii 20 ?/ PauAD !e ca-ea 25 // )e!itaţia a Aecea este cea mai a!âncD !intre toate./#?/ Du D o erioa!D scurtD entru CntrebDri cursanţii Cn"aţD +e&nica Pa&arului cu A D. A !oua Ai. Este e> licatD te&nica Pa&arului cu A D ca meto!D !e !eclan'are a O"isului care reAol"D roblemeM . A oi el !emonstreaAD utiliAarea c&eilor !e memorie 1ca . 'i entru Cn"Dţarea Ra i!D 1ca .#6/ Prima Ai se terminD cu cea !e a 'asea me!itaţie Cn care cursanţii "or Cn"Dţa sD me!iteAe la ni"ele mai a!ânci ale minţii 'i sD utiliAeAe aceste ni"ele entru rela>are 'i reAol"area roblemelor. A !oua !imineaţD se terminD cu CntrebDri 'i rDs unsuri 'i o !iscuţie %eneralD !es re ceea ce au !obân!it ânD acum. O%lin!a )inţii 7 un ra-inament al Ecra7. Cm DrtD'esc !in e> erienţa lor 'i un CntrebDri 28#// PauAD !e cinD Prima Ai. VI3./ PauAD !e ca-ea 29#?/ Dm nou CntrebDri 'i rDs unsuri care sunt urmate !e o nouD me!itaţie Cn tim ul cDreia cursanţii Cn"aţD O%lin!a )inţii. . 2. III3.#29 )e!itaţia a o ta Ci obi'nuie'te e cursanţi cu +e&nica Celor +rei De%ete 'i Ci Cn"aţD sD o utiliAeAe. 26#// PauAD !e masD A !oua Ai.. 29#. instructorul aKutD cursanţii sD Cn"eţe aceste te&nici Cn tim ce sunt la ni"elul lor Al-a 'i +eta . nului )ental.26#// PauAD !e masD. V3./#?/ Cn tim ul celei !e a cincea me!itaţii. Cn lus se "orbe'te !es re un e>erciţiul Ane>ai ( 204 !e cu-un!are 7 Le"itaţia )âmii 'i !es re o te&nicD entru controlul !urerii 7 AnesteAia )Dnu'ii.// Cn tim ul unei reAentDri scurte cursanţii Cn"aţD !es re +e&nica Celor +rei De%ete 'i cum se utiliAeaAD ele entru CmbunDtDţirea memoriei 1ca ./ PauAD !e ca-ea .. Perioa!a !e !iscuţii se a>eaAD e !i-erite im resii ale e> erienţelor./ PauAD !e ca-ea . . $rmeaAD CntrebDri 'i !iscuţii./#. V3 2/#. La acest ni"el a!ânc se CntDresc C&eile !e )emorie 'i cursanţii e>erseaAD Le"itaţia )âinii 'i AnesteAia )Dnu'ii.

cu e>clamaţii la care cursanţii iau arte. Primul criteriu este un laborator bine ec&i at 1ca . 22#?/ PauAD !e ca-ea. QQ I i 25/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA A -reia Ai. Pe urmD C'i Cm DrtD'esc im resiile trDite. seara 24#// O rele%ere re%Dte'te cursanţii entru -uncţionarea clar"iAiunii "eri-icabilD obiecti"../#.2/ Instructorul e> licD cum este utiliAat Controlul )ental entru a scD a !e obiceiurile ne!orite 1ca . LII3 2. tem eratura. . Cn cursul acestei me!itaţii cursanţii "iAualiAeaAD un om -ructi-er Cn !i-erite anotim uri a oi se roiecteaAD mental Cn -runAe. Ane>ai ( 252 29#. Cursanţii leacD rela>aţi 'i simt cD starea lor %eneralD s7a CmbunDtDţit. 26#// PauAD !e rânA.#// Instructorul e> licD cD se "or roiecta mental Cn cilin!ri !e metal entru a stabili uncte !e re-erinţD. . . Instructorul e> licD cum sD7i e"oce sau sD7i creeAe. 25#29 Cn cea !e a cincis reAecea me!itaţie cursanţii "iAualiAeaAD un animal !omestic re-erat 'i mental se roiecteaAD Cn el./ PauAD !e ca-ea. . Discuţia care urmeaAD are cea mai animatD !e ânD acum. A treia Ai.. LL3. Aceasta este urmatD !e o Cm DrtD'ire re"elatoare a e> erienţei trDite. Aceasta este urmatD !e e> lorDri mai a!ânci Cn im licaţiile Controlului )ental.. el oate !emonstra cum "om lucra asu ra caAurilor Cn a atra Ai.#29 )e!itaţia a 'a tes reAecea este memorabilD# !oi s-Dtuitori a ar Cn laborator un!e ei "or -i la !is oAiţia cursantului cân! "a a"ea ne"oie !e ei. Cm DrtD'in!u7'i im resiile lor colorate. 29#?/ Este e> licatD me!itaţia a ais reAecea.. Cn -inal. a oi rDs un!e la CntrebDrile cursanţilor./ PauAD !e ca-ea. . 28#// PauAD !e cinD. )ulţi sunt sur rin'i !e cei care au !e"enit s-Dtuitorii lor* alţii "or a"ea e> erienţe clar"DADtoare ori%inale. A treia Ai. mai ales re-erin!u7se la acele !imensiuni s irituale la care -oarte curân! cursanţii "or -uncţiona.2. Cn tim ul celei !e a 'ais reAecea me!itaţii se creeaAD laboratorul. . mirosul 'i A%omotul lui cân! ciocDnesc u'or. $rmeaAD o !iscuţie animatD a e> erienţelor 'i laboratorului construit. 25#// Instructorul re%Dte'te urmDtorul as im ortant# roiecţia Cntr7un animal "iu.#?9 Discuţia -inalD a Ailei este %DlD%ioasD. $ i $ 1. Cn cele mai multe caAuri acesta rDmâne nesc&imbat ani !e Aile 'i "a !e"eni atât !e -amiliar absol"entului ca 'i ro ria lui camera./#?/ Cursanţii sunt Cn!emnaţi sD e>erseAe Cn libertate 'i ima%inaţie crearea laboratorului 'i a instrumentelor. Cn cea !e a treis reAecea me!itaţie ei !esco erD culoarea metalului. cursanţii care curân! "or !e"eni clar"DADtori "or a"ea ne"oie !e s-Dtuitori entru consultare Cn laborator. !u D masD 2?#// Instructorul "orbe'te !es re !ouD noi e> erienţe entru cursanţi# roiecţia Cn lantele "ii 'i mi'carea !eliberatD a tim ului Cnainte 'i Cna oi. A atra Ai. CntrebDri 'i rDs unsuri. LII3 2/#99 Cntr7o me!itaţie !eosebit !e a!âncD cursanţii "or obser"a cD rin roiecţie senAorialD e-icientD aKun% Cn su-ra%eria lor 'i Cn eretele !e su! al acesteia.2#?/ PauAD !e ca-ea. . !imineaţa 4#// AceastD Ai linD !e e"enimente Cnce e cu o !iscuţie asu ra !i-erenţelor Cntre Controlul )ental 'i &i noAD. e care o "or e-ectua mâine. !imineaţa 4#// Yiua Cnce e cu o rele%ere !es re "in!ecarea clar"DADtoare sau rin ru%Dciuni !es re urmDtoarele e"enimente 'i o !iscuţie %eneralD.#// Instructorul re-i%ureaAD e"enimentele celei !e a treia Aile 'i o scurtD erioa!D !e CntrebDri 'i rDs unsuri !u D care Cnce e cea !e a uns reAecea me!itaţie entru Controlul Obi'nuinţelor. GtG S I I 25. SenAaţiile lor cân! "or intra Cn or%anele animalului !omestic re-erat "or -i -olositoare ca uncte !e re-erinţD Cn caAul cân! se "a lucra asu ra oamenilor. Cn cursul cDreia cursanţii cu rece ti"itate mare se "or -amiliariAa cu cilin!rii !e metal 1ca ./ PauAD !e ca-ea 2/#?/ Instructorul le s une cursanţilor cD Cn curân! "or -uncţiona clar"DADtor 'i ca un rim as se "or roiecta mental !e la locul un!e se a-lD Cn ro ria su-ra%erie 'i e urmD Cn eretele !e su! al acestei camere 1ca . cu aKutorul unui absol"ent. 20#?/ PauAD !e ca-ea.. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA .#// Cnainte !e Aiua cea mai mare. 2/#.2#?/ PauAD !e ca-ea . LII3.

Jamane CncD nelDmurit cât !e mare este acest -actor !e risc. Cursul este re!at !e Sil"a )in! Control International Inc. care -ace im rimDri e ban!D !e caseto-on. 22#?/ PauAD !e ca-ea 2. Ei iau Cn consi!erare cuno'tinţele lor. Iri%&t ). ateliere. Ci lasD e cursanţi sD se CntoarcD Cn ni"elul Beta 7ceea ce mDre'te ro-unAimea urmDtoarelor me!itaţii. e urmD Cn erec&i Cnce sD lucreAe 7 la Cnce ut sce tici e urmD tot mai si%uri Ane>a I ( 256 ânD la urmD entuAiasmaţi realiAeaAD cD au -ost instruiţi cu succes utân! c&ema Inteli%enţa Su erioarD 'i -uncţiona clar"DADtor oricân! !oresc. ). Cercetarea !e Control )ental este con!usD !e Ps<c&orientolo%< Stu!ies International Inc. un -a t im ortant. Cn 6? !e ţDri. O !i"iAie este Sil"a Sensor S<stems. )ulte centre !e Control )ental o-erD seminarii 1ateliere3 !e conce ţie ro rie. Cn s-âr'it !e asemenea. 259 -li 250 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA . acce tat cD orice -actor care -a"oriAeaAD Cn %eneral re%resia si&icD oate !eA"olta o si&oAD acutD la cei care au o re!is oAiţie entru aceasta. $nele se concentreaAD e lucrul asu ra caAurilor.. Institutul !e Psi&oorientolo%ie e!iteaAD re"ista entru absol"enţi. I . De aceea mulţi instructori numesc auAa !e ca-ea O auAa BetaM. De asemenea. 'i la -el. De asemenea. or%aniAeaAD Cntruniri cursuri !e er-ecţionare.P 'i Lance S. Aceasta este o arte a !rumului Cn !eA"oltarea uternicD a s iritului !e %ru o ener%ie clar"DADtoare colecti"D care cre'te o!atD ce cursul CnainteaAD a!ucân! tuturor Cncre!ere 'i succes. a!ministreaAD librDria entru !eA"oltarea Controlului )ental. unele te&nici !e bio-ee!bacG 'i &i noAD ot mo!i-ica asemDnDtor si&icul. tim !e trei Aile* cursul este re!at !e !r.#// In cursul celei !e a nouDs reAecea 'i cea !in urmD me!itaţie Cn %ru . )aKoritatea si&anali'tii/2M nu recoman!D si&analiAa -ormalD e cana ea la bolna"ii si&otici entru cD aceasta ro!uce o accentuare a re%resiei. Printre cursanţi erau trei ersoane care reAentau in!i"i!ual tulburDri emoţionale 'i o a atra ersoanD a cDrei stabilitate emoţionalD era usD sub semnul CntrebDrii. comunicarea subiecti"D. ANELA$ )E+ODA SILVA DE CON+ROL )EN+AL Rl BOLNAV$L PSI:IA+RIC Clanc< D. Cn mare mDsurD materialul cursurilor este relucrat !e instructori e baAa sc&emei rimite !e la Lare!o. e!ucaţia 'i e> erienţa. PDrea a -i lauAibilD aceastD o inie. Ci lasD e cursanţi sD se mi'te 'i sD mear%D la toaletD. Iil-ri! :a&n 1Director !e cercetare3. o or%aniAaţie non ro-Ct. Citin! ro%ramul e> us mai Cnainte. Or%aniAaţia !e Control )ental este !estul !e sim lD. Aceste auAe au mai multe -uncţii Cn antrenament. !ar sunt a-irmaţii cD toate aceste roce!ee se terminD Cn si&oAe. materiale !i!actice 'i ec&i ament !e cercetare entru cursanţi 'i stu!enţi.2/#. cursanţii terminD e>aminarea clar7 "DADtoare a rietenului sau a ru!ei. oţi sD -ii sur rins !e numDrul mare !e auAe !e ca-ea. Care sD -ie moti"ulN Ar utea cum"a acest curs sD reci ite roblemele emoţionaleN Erau ei cum"a !eKa bolna"i cân! au "enitN Sunt oare ersoane cu tulburDri atrase !e cursN Am !iscutat !es re aceste robleme cu cole%ii no'tri 'i unii !intre ei au -ost !e Drere cD acest curs ar utea reci ita instalarea unei si&oAe acute la in!i"iAi instabili. Cn %eneral. )cJenAie. "in!ecarea 'i stimularea creati"itDţii./ PauAD !e ca-ea 2/#?/ In me!itaţie a!âncD cursanţii cu aKutorul s-Dtuitorilor lor e>amineaAD orţiuni ale cor ului unui rieten sau unei ru!e entru stabilirea entru rima !atD a unctelor !e re-erinţD Cn cor ul uman. Prima este ca sD ermitD cursanţilor sD re-lecteAe asu ra im resiilor lor.Ps<c&orientolo%<.D. De ri"area senAorialD 'i !ro%urile &alucino%ene ot !etermina un com ortament asemDnDtor celui Cntâlnit Cn si&oAe. A !oua 7 ca sD aibD mai mult tim liber sD -acD cuno'tinţD Cntre ei. !u D masD 'i seara 2?#// Instructorul !D cursanţilor instrucţiuni !etaliate cum sD lucreAe cu caAurile. Cn P&ila!el &ia entru cD unele a-irmaţii ne7au treAit curioAitatea.. altele e CmbunDtDţirea memoriei. La baAa or%aniAaţiei este Institutul !e Psi&oorientolo%ie 1Institute o..-l 25? ( A$+OCOCsnrROL$L PRIN )E+ODA SILVA $nii absol"enţi -ormeaAD or%aniAaţii ro rii 7 a'a numite %ru uri !e casD 7 'i se Cntâlnesc re%ulat acasD la unul !in ei entru e> lorDri Cn te&nici me!itati"e. Acest curs se ocu D !e -un!amentarea intelectualD a antrenamentului Controlului )ental 'i reAintD 'i alte te&nici. 26#// PauAD !e masD. Este. :arr< )cJni%&t 1Director a!Kunct3. Inc3. se ocu D !e o ulariAarea seminariilor !e rela>are* unele !in ele utiliAeaAD e-ectul bio-ee!bacG Cn instruirea e>ecuti"ilor. De -a t se bea -oarte uţinD ca-ea. Du D terminarea cursului se !esc&i!e osibilitatea !e er-ecţionare. A atra Ai. James Nee!&am 1Directorul antrenamentului absol"enţilor3 'i !e mine.P Cn noiembrie 245/ am urmat cursul !e Control )ental Sil"a.D. S)CI Pro%rams Inc. +otu'i toate e>erciţiile 'i instrucţiunile e care le au! cursanţii Cn me!itaţie se transmit cu"ânt cu cu"ânt a'a cum eu le7am re%Dtit. seminarii.

Ace'ti bolna"i au a"ut un unctaK EII mai bun !u D curs 'i au -ost ca abili sD7'i -oloseascD antrenamentul. c&iar 'i cân! li s7a o-erit intrarea liberD. cDruia i7a -ost -ricD !e ceea ce urma sD se -acD Cn ultima Ai a cursului 'i !u D un co'mar Cn "is nu a mai urmat ultima Ai !e curs. Pacientul cu . Cu toate acestea. autorii c&estionarului. Au e>istat 'a te acienţi cu mo!i-icDri se"ere care au re-uAat sD artici e la acest curs. iar e> erienţa lor se oate asemDna cu !is ariţia mi%renei e care o ersoanD a a"ut7o Cn tot cursul "ieţii. 00 s7au a-lat Cn ultimii ? ani sub controlul !r. senAaţiile erau -i>ate e cDl!urD 'i !ra%oste. le7au -Dcut rDu $nii membrii ai societDţii 'tiinţi-ice a-irmD cD un numDr mare !e acienţi cu tulburDri si&ice !e"in si&otici. O -emeie a relatat a ariţia bruscD a unei senAaţii !e tristeţe e arcursul unei 'e!inţe !e rela>are. Datele !e la liceu contraAic aceastD obser"aţie 'i !e -a t acienţii no'tri luaţi in!i"i!ual au bene-iciat !e acest curs. !ouD mii !e ele"i !e la un liceu !in P&ila!el &ia au urinat cursul Sil"a !e Control )ental 'i nu au reAentat nici o a-ecţiune si&icD con-orm !eclaraţiilor unor o-iciali ai 'colii. 98 !iutre cei 59 au -ost testaţi rin c&estionarul OE> erimental Iorl! In"entor<M 1EII3. !ar el nu s7a mai reCntors entru alte e"aluDri.4 !e ani 'i reAenta o sc&iAo-renie catatonicD care ! !ebutat la !ouD sD tDmâni !u D Cnce erea cursului cân! a Cncetat sD7'i mai ia me!icamentele 'i entru rima !atD Cn i Caţa lui ie'ise cu o -atD. si&oticD. Cntre artici anţi I7am inclus 'i e cei cu tulburDrile cele mai ronunţate* care re-uAau sD -ie 'i mai ri%iAi 'i mai in-le>ibili Cn %ân!irea lor. A -ost sin%urul bolna" al cDrui unctaK s7a CnrDutDţit consi!erabil la testul EII !u D curs. !e ti maniaco7!e resi". Cnainte 'i !u D terminarea cursului. !eoarece la "ârsta a!olescenţei e>istD o stare !e instabilitate a eu7lui. SimţDmintele lor !in tim ul cursului au -ost !eosebite -aţD !e starea !e resi"D.l i \ I P 2M3t 258 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA !e resie !e in"oluţie a utut utiliAa ro%ramarea Controlului )ental !u D câte"a sD tDmâni !in momentul Cn care a !iminuat an>ietatea la lucru* iar ersoana cu !ia%nosticul !e si&oAD !e resi"D a -ost ca abilD sD -acD anumite lucruri e care nu le utea -ace Cnainte. bolna"ii cu tulburDri se"ere erau trimi'i la curs unul câte unul 'i cu -oarte multD recauţie. A mai -ost un acient 1neinclus Cn %ru ul celor cu tulburDri3. !ar Cn rare ocaAii unele ersoane e"ocau amintiri triste 'i ne lDcute3. Ei nu au a"ut tulburDri mai marcante !ecât cei care au artici at la cursuri. $n bDrbat care nu -Dcea arte !in %ru ul celor 59. Am Cntâlnit trei caAuri !e tulburDri in!i"i!uale !intr7un %ru !e 6/ 'i nu 'tiam !acD e>erciţiile le7au ameliorat situaţia. De re%ulD entru cD !is oAiţia %ru ului este bunD 'i -ocaliAatD oAiti". iar 4 sub cel al !r. starea lui nu s7a CnrDutDţit -aţD !e momentul !inaintea Cnce erii cursului. 1Rela>area Ci -ace e oameni sD7'i con'tientiAeAe sentimentele. Dilema noastrD s7a accentuat 'i mai mult. O trecere Cn re"istD a literaturii !e s ecialitate rele"D mai multe o inii !ecât cercetDrile actuale. A"ea . !ar aceastD su oAiţie este contraAisD !e obser"aţiile !e mai sus. Acesta a -ost consi!erat ca -iin! %ru ul cu tulburDri se"ere. Alţi !oi bolna"i. au -ost mai uţin !e rimaţi !u D terminarea cursului. Ane>ai3 ( 255 Iniţial. Cn contrast cu starea lor !in tim ul antrenamentelor.0 !e acienţi !e resi"i. EII este un c&estionar -ormat !in ?// !e CntrebDri care e"alueaAD "eri!icitatea erce ţiilor. Alţi . Din acest unct !e "e!ere reAultatele au -ost sur rinADtoare entru cD !oar un acient a -ost mult mai tulburat si&ic !u D curs. au Cncercat sD trans unD testul Rosc&ac& sub -ormD !e CntrebDri 'i rDs unsuri 'i au realiAat un test sensibil entru in!i"i!ualitDţi mar%inale. incluAân!u7i 'i e cei cu !e resie !e in"oluţie. unul cu o !e resie si&oticD 'i altul cu o !e resie !e in"oluţie au reAentat o e>acerbare a !e resiei !u D curs. !ar nu a -ost ne"oie sD -ie internat Cn s ital. Probabil cD ei nu re reAentau ersoanele care erau use Cn !i-icultate Cn tim ul cursului !eoarece nu uneau cursul e rimul lan. a renunţat !u D a !oua 'e!inţD !eoarece I7au a Drut amintiri ne lDcute le%ate !e e> erienţa lui !e "iaţD !in Vietnam. S re s-âr'itul stu!iului !u D cei a roa e atru ani. Cn rima eta D a stu!iului acienţii au -rec"entat 'e!inţele Cn cursul remisiei bolii. sau !in contrD. 25 !intre ei au -ost trimi'i la curs Cn tim ce au reAentat !eliruri atolo%ice 'i si&oAe acti"e 'i uneori Aece sau mai mulţi au urmat cursul Cm reunD. $nii susţin cD. Iri%&t. Pe arcursul e"oluţiei stu!iului am trimis acienţii Cn erioa!e mai uţin stabile ale bolii lor. Primul obiecti" al stu!iului a -ost sD %Dsim la care !intre bolna"i se "a accentua sim tomatolo%ia !u D antrenament. Doctorii El7)eli%i 'i Osmon!. $n bDrbat cu sc&iAo-renie aranoi!D Cn "ârstD !e 6/ !e ani a arDtat o mare e>uberanţD care s7a a ro iat !e . O atenţie !eosebitD a -ost acor!atD unui %ru !e 59 !e bolna"i care a"eau !ia%nostice ca si&oAD. Cn cursul "ieţii lor 0/ !intre ei au a"ut e isoa!e si&otice sau au -ost s italiAaţi. Cn a-arD !e tratamentul 'i e"oluţia si&iatricD. Dintre cei 59 !e acienţi.In 245. si&oAD !e limitD sau si&oAD Cn remisie Cnaintea Cnce erii cursului. sc&iAo7a-ecti"i. Este e"i!ent cD sin%ura cale rm care uteam roce!a era sD e"aluDm 'i sD testDm in!i"iAii Cnainte 'i !u D tratament. ne reAentân! e-ecte noci"e. )cJenAie. Cn acela'i tim . aceasta ar utea ericlita situaţia in!i"iAilor instabili. $n numDr !e 284 !e bolna"i si&iatrici au mers Cn mo! "oluntar la 'e!inţele Sil"a !e Control )ental Cn tim ce erau sub tratament entru a-ecţiunile lor.

iar ameliorarea a -ost -oarte semni-icati"D Cn com araţie cu cele cinci sD tDmâni anterioare 1%ra-icul E3. Cu toate acestea. Cn "ârstD !e . !ar a obţinut 'i un reAultat bun. Ea a re etat cursul !ouD sD tDmâni mai târAiu 'i s7a calmat 'i mai mult. QV. A"ea !e ales Cntre# tratamentul cu electro'ocuri sau Controlul )ental. Ea a !esco erit rin acela'i "is cD ea a ro!us obstrucţia 'i !e asemenea 'i cum 'i cân! s7a ro!us. )ulţi alţii 'i7au Cnţeles mai bine boala ca reAultat al !i-eritelor -aAe ale cursului. !atoritD acti"ismului sDu ri!icat. Ea s7a sc&imbat incre!ibil !e mult Cn bine. Ceilalţi au bene-iciat mai mult sau mai uţin !u D antrenament. !ar a -ost ca abilD sD atin%D Oni"elul !e Control )entalM 'i sD le controleAe rin i!ei raţionale. Scorurile me!ii ale rimelor . Din unct !e "e!ere clinic. Numai unul a reAentat o tulburare 'i mai uternicD./ !e o eraţii. Ane>a II ( 282 El a urmat cursul Cn tim ul celei !e a 'asea sD tDmâni !e s italiAare. Dintre cei . Ei au remarcat o cre'tere a ener%iei emoţionale !u D curs 'i o ameliorare a a-ecti"itDţii. A are o mare rela>are 'i o scD!ere marcatD a an>ietDţii.caracterul unei ciclotimii !u D curs. a !e"enit e>trem !e calmD.2 !e ani a"ea mari tulburDri cu ten!inţe uternice !e sinuci!ere 'i era Cntr7o -aAD !e !ebut a unei si&oAe acute. Cele mai mari realiADri au -ost cele la care nu ne7am a'te tat 'i nu ne7am %ân!it. El a -ost !e asemenea ca abil sD7'i unD Cn !iscuţie sistemul sDu !elirant e care 27a e> erimentat cu câţi"a anil Cnainte cân! cre!ea cD este !iriKat rin tele atie sD uci!D eK Ane>a II ( 254 cine"a. sD tDmâni !e s italiAare care s7au a licat Cntr7o situaţie anterioarD. O altD -emeie cu sc&iAo-renie aranoi!D 'i cu !elir acut a reAentat Cn continuare aceste criAe 'i !u D curs./ !e -emei care au urmat cursurile au -ost trimise la !r. a urmat cursul Cn tim ul s italiADrii. era e cale sD mai e-ectueAe CncD una. El a continuat sD crea!D cD Ci oate mic'ora e oameni. a-ecti"itatea s7a ameliorat semni-icati". Controlul )ental I7a ermis rele"area Cntr7o cli D a !ia%nosticului obstrucţiei care a oi a -ost con-irmat 'i la s italul !e c&irur%ie. DacD n7ar -C -rec"entat. con"ins cD Ci oate mic'ora e oameni. Pacienţii au Cn"Dţat sD se biAuie e ro riile lor resurse . o arte !in sistemul sDu iluAionai a slDbit Cn intensitate 'i nu a mai etrecut a'a !e mult tim cu obsesiile Ailnice asu ra unor sim le arabole. $nele ersoane cu a-ect a latiAat au mani-estat entuAiasm entru rima !atD. S7a utut remarca o cre'tere a a DrDrii com ulsi"e. Cân! s ecialistul internist I7a e>aminat inima 'i rinic&ii ea a utiliAat te&nica Controlului )ental entru ro%ramarea unui "is rin care 'i7a !ia%nosticat o obstrucţie intestinalD la ni"elul Koncţiunii i!eocecale. O -emeie cu aranoia !e in"oluţie 'i7a re"enit com let la -elul ei !e a -i !u D curs.l ii $t 28/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA O altD -emeie cu o reacţie sc&iAo-renicD acutD ne!i-erenţiatD era rea tulburatD entru a -i ca abilD !e a7'i com leta testul EII. La o -emeie cu aranoia !e in"oluţie unctaKul s7a mo!i-icat com arabil !u D o sD tDmânD !e curs cu ceea ce s7a realiAat !u D 22 electro'ocuri 'i 2. LocaliAarea e>actD a obstrucţiei a -ost con-irmatD rin !ocumentaţiile ro"enite !e la o inter"enţie rece!entD. raţionalD 'i mult mai uţin esimistD. El7)eli%i 7 coautor al EII. Du D o sD tDmânD !e curs ea a -ost ca abilD sD ia sin%urD autobuAul entru rima !atD !u D atru ani. S re sur rin!erea noastrD. re"enin! la s ital Cn -iecare Ai. S7a consi!erat cD nici o si&otera ie con"enţionalD nu oate sD ro!ucD a'a mo!i-icDri intr7o sD tDmânD* Cntr7a!e"Dr ar -i necesar luni sau ani !e tera ie. Dintre 98 !e subiecţi care au -ost testaţi cu EII. $n alt bolna" care reAenta !eliruri in!i"i!uale. iar 60 au rele"at o im resionantD cre'tere a erce ţiei realului.2 care au rDmas 29 au a"ut unctaKe care au e"oluat Cn !irecţia sDnDtoasD. = 'i H3. e-ectele oAiti"e 'i reAultatele -a"orabile ar necesita scrierea unei Cntre%i cDrţi. La -iecare !in cele 22 cate%orii au a Drut ameliorDri constante. In com araţie cu relati" rarele 'i minorele e-ecte ne%ati"e ale cursului. . La s-âr'itul cursului a a Drut totu'i o ameliorare clinicD 'i nu numai cD a -ost ca abilD sD com leteAe testul EII. El a Cncercat !i-erite te&nici !e Control )ental entru a stabili ce are !e -Dcut Cn restul "ieţii sale 'i7'i etrecea multe ore analiAân!u7'i osibilitDţile !ate !e "isele ro%ramate. C&iar 'i cei la care au ersistat iluAiile la Oni"elul !e Control )entalM au reu'it sD 'i le clari-ice 'i sD le Cnţelea%D. PunctaKele com use ale 9/f !intre bDrbaţii 'i -emeile care au reAentat ameliorDri semni-icati"e sunt re!ate Cn %ra-icul C 'i D. !ar s7a calmat mult. Cn %eneral. Ea ne7a asi%urat cD nimeni 'i nimic nu o mai oate aKuta 'i cD robabil "a aKun%e sD se sinuci!D Cntr7o Ai. a a Drut o cre'tere a ca acitDţii !e erce ţie a realului.2 au rDmas la -el. cursul acest lucru nu s7ar -i e"i!enţiat 'i nu s7ar -i reAol"at. Am trimis7o la cursurile !e Control )ental -un! -oarte atent su ra"e%&eatD. O altD -emeie. PunctaKele in!i"i!uale au -ost mai im resionante 1%ra-icul E. El a remarcat mo!i-icDrile s ectaculoase care au a"ut loc !u D a licarea meto!ei Sil"a !e Control )ental 'i a com arat unctaKele EII Cnainte 'i !u D curs cu ceea ce se Cntâm lD cu o ersoanD Cn tim ul 'i !u D o e> erienţD ne%ati"D cu LSD 1"eAi %ra-icul A 'i B3. Ei au !e"enit mult mai o timi'ti cu ri"ire la "iitorul lor 'i au a"ut o mai bunD Cnţele%ere a rocesului si&otic. a -ost ca abil sD se CntoarcD la 'coalD sD7'i termine teAa !e !octorat. S italiAarea sau unele !oAe mari !e me!icamente nu ar -i calmat7o Cn a'a mDsurD. %ru ul celor cu tulburai i se"ere a !emonstrat o sc&imbare im resionantD. O -emeie i o&on!rD cu un istoric !e . !oar unul !intre ei a e"oluat mai rDu.

Cre!em cD o timismul nostru l7am transmis 'i lor 7 el -ace arte inte%rantD !in e-orturile noastre tera eutice Ailnice. II Datele oricDrei cercetDri trebuie e"aluate Cn lumina tuturor con!iţiilor reAentate testelor 'i criteriilor utiliAate Cn tim ul stu!iului. $nii !intre acienţi si&otici 'i7au !at seama cD boala lor le CmbunDtDţe'te abilitatea lor !e a -uncţiona Cntr7o stare sc&imbatD !e con'tientD.?. Cn lus. ne7am utut a'te ta la reAultate roaste !u D curs Cn locul celor bune. un -actor !e re etabilitate este nesemni-icati" 'i era contrabalansat !e alţi -actori care a !eterminat o CnrDutDţire a unctaKului +estul este consi!erat a -i sensibil 'i !e Cncre!ere 'i reAultatele cores un! cu e"oluţia clinicD. Cei care au Cnre%istrat o cre'tere a reciabilD a unctaKului EII. Pacienţi ne"rotici 122? !intre ei3 nu au reAentat clinic e-ecte ne%ati"e. recum 'i cu starea subiecti"D a bolna"ilor. Cn %eneral atât %ru ul !e neurotici cât 'i cel !e si&otici au Cnre%istrat o ameliorare !u D curs. Dr. Noi nu am . Din unct !e "e!ere al e>aminDrii. Deci. PunctaKele lor s7au CmbunDtDţit. !ar nu necesar Cnaintea antrenamentului ar -i a!us uncte ne%ati"e. Am Cncercat sD unctDm toţi -actorii care ot in-luenţa reAultatele. a reAentat !e asemenea 'i o scD!ere a reciabilD a unctaKului.. De e>em lu !ouD !intre CntrebDri OPoţi citi %ân!urile altei ersoaneM4 'i OAi a"ut recent o e> erienţD reli%ioasDMN $n rDs uns a-irmati" la aceste CntrebDri a!uce un unct ne%ati". EntuAiasmul %ru ului a crescut s re s-âr'itul cursului cân! maKoritatea ersoanelor au e> erimentat o cre'tere marcantD a ni"elului emoţiilor oAiti"e. Pentru toţi se are cD a -ost o e> erienţD 28. -Q. Cei care au continuat e>ersarea 'i !u D terminarea cursului au -ost ca abili sD a lice te&nicile Cn tim ul unor criAe ersonale* cân! a"eau robleme !e stres ma>im sau atunci cân! a"eau !e luat !eciAii im ortante. ceea ce a intro!us un sens entru "iaţa lor 'i boala lor relun%itD. Rase !intre ei au -ost testaţi cu EII. Ca me!ici am !orit ca toţi acienţii no'tri sD e"olueAe bine. Pro orţia rDs unsurilor %re'ite la cele trei teste a -ost !e 2//# 4. El7)eli%i ne7a con-irmat cD obser"aţiile noastre clinice sunt concor!ante cu sc&imbDrile re-lectate !e scala EII. o a!e"DratD re"elaţie cD ei ot sD7'i utiliAeAe mintea Cntr7o nouD mo!alitate. au re reAentat 'i o remarcabilD ameliorare clinicD. recent. III . ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA bunD.2 Ane>a: ( 286 cercetat !acD orice sc&imbare este con!iţionatD !e -actorul re etabilitDţii. Numai unul !in 284 !e bolna"i s7a simţit mult mai rDu !ecât Cnainte.ul$ 2[ P I. Cn urmDtoarele trei sD tDmâni ne7am utut a'te ta ca unul sau mai mulţi !in %ru ul celor 59 !e bolna"i -oarte tulburaţi. 09. ne7am ro us ca oricare erturbaţie a DrutD Cn erioa!a !e trei sD tDmâni !u D curs sD -ie consi!eratD o cauAalitate in!i-erent !acD au -ost sau nu alţi -actori care au contribuit la CmbolnD"ire. =a tul cD toţi bolna"ii erau Cn tratament Cn cursul acestui stu!iu 'i Cntre tim au rimit Cn!rumDri 'i CncuraKDri.. Cn mo! in"ariabil acienţii ne"rotici au marcat o ameliorare !u D antrenamentul Sil"a !e Control )ental. Contrabalansarea oricDrui -actor care se re etD reAultD !in -a tul cD la multe rDs unsuri ne7am a'te tat !u D.c . Autorii testului EII consi!erD cD acest test este re ro!uc7tibil 'i se oate a lica ori !e câte ori este necesar. Din unct !e "e!ere al cercetDrii am Cncercat sD a-lDm care sunt e-ectele antrenamentelor Sil"a !e Control )ental asu ra in!i"iAilor cu tulburDri mentale. Iniţial am a'te tat ca o arte !in bolna"ii si&otici sD se stabiliAeAe Cnainte !e a7i trimite la curs.sD7'i reAol"e sin%uri roblemele 'i sD !e"inD ca abili sD aibD Cncre!ere Cn sine. Dar noi consi!erDm cD aceastD tera ie !e s riKin nu a utut rin ea CnsD'i sD a!ucD sc&imbDrile atât !e oAiti"e care s7au ro!us. Acest lucru se oate ro!uce c&iar !acD sunt Cn tratament 'i nu sunt e> u'i la e> erienţD re%resi"D. Cursul Cn"aţD ersoanele sD -uncţioneAe !in unct !e "e!ere si&ic 'i mulţi aKun% sD -ie con"in'i !e ESP 'i entru unii e> erienţa se aseamDnD mult cu una reli%ioasD. Cn 'a te caAuri testul a -ost a licat !e !ouD ori Cn sD tDmâna !inainte 'i !u D o sD tDmânD !e la terminarea cursului. !emonstrat atât clinic cât 'i si&olo%ic. !ar nu atât !e mult ca 'i la bolna"ii cu mari tulburDri si&ice !eoarece unctaKul lor iniţial a -ost -oarte a roa e !e scala sDnDtDţii. i I j i 28? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA robabil a re"enit CmbolnD"irea lor Cn aceastD erioa!D. Este in!ubitabil cD orice re-erire la reAultate ne sensibiliAeaAD. De aici reAultD !i-erenţa !intre rimele !ouD teste care erau com arate cu mo!i-icDrile ro!use !u D antrenamentul Sil"a !e Control )ental. Sin%urul bolna" care s7a !ecom ensat 'i mai mult !u D curs. Am Cncercat sD7i testDm cu o sD tDmânD Cnainte 'i una !u D antrenament !ar nu a -ost Cntot!eauna osibil. +estul EII s7a !o"e!it a -i un in!icator sensibil a erce ţiei realitDţii 'i am %Dsit cD unctaKul lui concor!D cu starea clinicD. !ar unii bolna"i au urmat antrenamentul c&iar 'i Cn -aAele acute ale si&oAei. . ConcluAionân! si%uranţa testului EII. sD reAinte o tulburare.

el ar a"ea rolul unui mecanism -a"oriAant care ar trebui sD -ie combinat cu o cauAD reci itantD la o ersoanD re!is usD la CmbolnD"ire. IV Ce este Controlul )ental Sil"aN Controlul )ental Sil"a este un curs !e ?/ !e ore. !e control a !urerii. atunci nu "a lua nici o !eciAie im ortantD sau cD nu "a mai Cncerca sD7'i reAol"e roblemele -DrD a le utiliAa. ceea ce oate obţine 'i rin altD abor!are. Ane>a II ( 289 DacD cursul Sil"a !e Control )ental ar ro!uce si&oAD la un in!i"i!. cursul Cn"aţD te&nicile s eciale !e control a obiceiurilor. care au !eclan'at -rica incon'tientD !e aban!on.K -actor reci itant 'i 163 mecanisme -a"oriAante. !e control a somnului 'i a "iselor. Pe baAa ro riilor obser"aţii 'i a e> erienţelor trDite. 'i ast-el controlul -iecDrei obi'nuite cum ar -i -umatul se realiAeaAD mai u'or. Cntre%ul curs constD !in te&nici entru utiliAarea minţii Cn !irecţie bene-icD. etc. creati"itatea se intensi-icD. c&iar !acD bolna"ii nu sunt im licaţi Cn mo! e"i!ent. In loc s "iseAe cu oc&ii !esc&i'i cân! sunt rela>aţi. autorii n7au utut sD7'i aminteascD !e nici unul care nu a trDit câte"a ni"ele relati"e !e ier!ere sau se arare. stresuri !e tot -elul* ast-el ea nu este liberD sD7si concentreAe mai mult !e 2/f !in atenţia ei asu ra unui lucru !intr7o !atD. !ar le !e D'e'te -Dcân! un as Cnainte. Bolna"ul catatonic !e . cum ar -i !ro%urile &alucino%ene.Con-orm e> erienţei noastre reiese cD o si&oAD acutD are o ori%ine tim urie. E>erciţiile mentale Cn"aţD ersoanele nu numai cum sD7'i rela>eAe mintea 'i cor ul. Aici in!i"i!ul Cn"aţD cum sD -oloseascD mintea cân! se a-lD la acest ni"el !e rela>are. Acest inci!ent a ser"it ca -actor reci itant !eclan'ator a re%resiei ânD la "ârsta !e un an. a!esea reCntâritD !e o traumD ulterioarD. A%omote. sD -ie relati" rar. un mecanism !eclan'ator 'i mecanisme -a"oriAante. CauAa este CnsD Cn trecut. a unei atenţii scDAute. Cn cele mai multe caAuri.4 !e ani a cDrui stare s7a CnrDutDţit Cn cursul stu!iului. memoriADrii. !e reAol"are a roblemelor. Aceasta este asemDnDtor cu starea !escrisD !e Si%mun! =reu! Cn articolul sDu !es re atenţie* la acea stare la care se !ucea Bra&ms cân! C'i crea com oAiţiile sale sau la acea stare !escrisD !e +&omas E!ison cân! Ci "eneau i!eile. ot sâ utiliAeAe e-ecti" mintea la acest ni"el. sunt ca abili sD7'i !iriKeAe mintea cDtre ceea ce !oresc. a"ân! 6/ !e ore !e rele%eri 'i Aece ore !e e>erciţii mentale. etc. Ast-el -acem !istincţie Cntre 123 sursD. Ei ca teaAD un cerc mai lar% al acti"itDţii creierului entru a72 utiliAa con'tient. le%Dtura cu -amilia !m care ro"ine 'i alte rocese care -a"oriAeaAD re%resia. Dintre multe sute !e acienţi obser"aţi Cn ultimii Aece ani. ca 'i muAicianul care sesiAeaAD o notD -alsD c&iar !acD nu se concentreaAD asu ra muAicii. AceastD re!is oAiţie necesitD un -actor reci itant !m "iaţa actualD a ersoanei care cauAeaAD re%resul sDu 'i retrDirea simţDmintelor 'i realitDţii !in trecutul Cn!e Drtat. !orinţe. +oţi si&oticii care au urmat cursul au Cnce ut boala ca un reAultat al unui re-uA a unei se arDri a unei ier!eri ameninţDtoare 1realD sau ima%inarD3. De obicei -actorul reci itant este un re-uA se"er sau !es Drţirea !e o ersoanD im ortantD. !e atin%ere a sco ului. E>ersarea continuD la ni"elul rela>Drii are un e-ect asu ra rocesului !e %ân!ire Cn "iaţa !e toate Ailele 7 a!icD ersoanele au acces la ni"elul lor oricân! !oresc. con-licte. el trebuie. Cân! ersoanele Cn"aţD sD -uncţioneAe mental la ni"elele cele mai a!ânci ale rela>Drii minţii 'i cor ului. Dar Cn mo! obi'nuit ersoanele sunt la acest ni"el numai Cn cursul somnului 'i ei nu au e>ersat sD utiliAeAe acest ni"el. mintea umanD ose!D ca acitDţi !eosebite. necesitDţi. cum ar -i bio-ee!bacG7ul sau )e!itaţia +ransce!entalD. Noi nu ne amintim !e nici un bolna" la care rocesul si&otic era ro!us rintr7un sin%ur mecanism -a"oriAant. !ar la ni"elul sDu normal !e -uncţionare este Cn mo! constant bombar!atD !e numero'i stimuli simultan# %ân!uri. Psi&oAa oate -i asemDnatD cu mai multe rocese naturale care au o ori%ine. Practica antrenamentului "iAualiADrii ima%inaţiei 'i %ân!irii la acest ni"el al con'tientei se -ace ânD cân! cursanţii Cn"aţD sD -uncţioneAe acolo mental. cu o relaţie atolo%icD mamD 7 co il Cn rimii !oi ani !e "iaţD. Cursul Cn"aţD o meto!D ra i!D 'i u'oarD entru a intra oricân! la acest ni"el al rela>Drii. resiuni. a licân! te&nici s eci-ice. cân! i el a asociat !eAacor!ul cu ameninţarea !e aban!on 'i moarte. La ni"elul rela>at acest lucru este osibil. De'i nu ne Cn!oim cD aceasta ar -i osibil. un numDr mare !e oameni nu a"eau nici o Cn!oialD cD Cntr7o stare !e "e%&e rela>atD. lumini. )intea are ca acitDţi mari. Rolul cel mai im ortant al cursului este cD Cn"aţD o ersoanD sD utiliAeAe acest ni"el al minţii. Au o cre'tere a ariei con'tientei. l &-c A$ IOCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA oţi -olosi starea !e "is entru reAol"area roblemelor 'i sD aKun%i la rDs unsuri la care mintea nu este ca abilD Cn alte con!iţii. 1. Cn loc sD "iseAi ut etim iu. Pe lân%D -a tul cD ersoanele Cn"aţD cum sD %ân!eascD Cn aceastD stare rela>atD. )emoria se CmbunDtDţe'te 'i ersoanele sunt mai ca abile sD reAol"e roblemele. =actorul reci itant este contem oran. In a-arD !e aceasta oate -i "orba si !e un mecanism -a"oriAant. !e CmbunDtDţire a sDnDtDţii. ori%ine sau re!is oAiţie. Cân! o ersoanD remarcD reAultatele obţinute la acest ni"el al con'tientei. nici nu 'tiu cD acest ni"el e>istD 'i cD72 ot utiliAa. a a"ut un con-lict cu mama lui care a creAut cD mama lui s7ar -i o us ca el sD mear%D la o Cntâlnire cu o -atD. Ane>a II ( 285 . De la starea mo!i-icatD Cn care se a-lD ei.

rin re etarea la acest ni"el rela>at al minţii 'i al cor ului. Cn acest -el !is oAiţia se CmbunDtDţe'te. S7a e"i!enţiat 'i un e-ect !e %ru . Din cauAD cD boala emoţionalD C7a aKutat sD simtD -enomenele aranormale. Numai un sin%ur bolna" a reAentat tulburDri mai mari. $n sco ro us al si&otera iei a!ânci este con'tientiAarea incon'tientului. E>tin!erea %raniţelor con'tientului 'i e> lorarea as ectelor ara si&olo%ice ale minţii ser"esc acestui sco ro us. Aceasta este un lucru a'a !e comun. Perce ţia este CmbunDtDţitD la ni"elul rela>at al minţii 'i cor ului 'i %ân!irea clarD 'i Ku!ecarea sunt . Nu cunoa'tem toate rDs unsurile. Dis oAiţia %ru ului !e Control )ental este e>celentD 'i ersoanele la ni"elul rela>at trDiesc un sentiment mai uternic !e cDl!urD 'i iubire. Probabil re etarea entru sine a -raAelor bene-ice la un ni"el rela>at \-l-lQ: PWi:0iWB8iiPiâi 288 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA realiAeaAD o ro%ramare e-icientD a minţii. Partea !e ara si&olo%ie a cursului a aKutat câţi"a bolna"i Cntr7un mo! nea'te tat. Cncât Controlul )ental %aranteaAD restituirea inte%ralD a ta>ei !acD nu trDie'te clar"iAiune Cn ultima Ai. aceasta a a!us un Cnţeles su limentar bolii lor cronice 'i sensului "ieţii lor. VI ReAumat 'i concluAii# S7au trimis la cursul !e Control )ental 59 e>trem !e bolna"i cu !i-erite tulburDri si&ice. Sunt Cn le%DturD !irectD cu simţDmintele lor 'i cu realitatea. i +e&nicile s eciale Ci aKutD e bolna"i sD reAol"e unele robleme 'i ei sunt ca abili sD7'i ro%rameAe rela>area 'i buna !is oAiţie entru toatD Aiua. entru a !etermina !acD sur"in com licaţii. =enomenul cel mai consec"ent care a a Drut era cre'terea s ectaculoasD a erce ţiei realitDţii. 'i ast-el se mDre'te Cncre!erea !e sine a acienţilor.Controlul )ental nu este &i noAD* este mai a ro iat !e auto&i noAD. Acest I Ane>a II I 284 au %Dsit sens !oar Cn artea ara si&olo%icD a cursului. Persoanele iubitoare sunt Cn %eneral netulburate !e %ân!urile care alt-el le7ar !eranKa. nu este ne"oie !e rotecţia !e !istanţare emoti"D. $ltima arte a cursului se ocu D cu ara si&olo%ia* a roa e toate ersoanele relateaAD cD au e> erienţa ESP Cn tim ul cursului. !ar cre!em cD suntem Cntr7o oAiţie mai bunD !acD re-lectDm asu ra lor. sunt conta%ioase 'i se trans-erD la cei mai bolna"i. Persoanele Cn"aţD sD7'i realiAeAe o concentrare com letD a atenţiei minţii. care este rela>atD entru cD nu mai este bombar!atD !e multitu!inea !e stimuli e>terni. am li-icate. emoţionale ale %ru ului. Probabil ener%ia !e iubire KoacD un rol im ortant. O ersoanD nu oate -i Cntr7o stare rela>atD a minţii 'i cor ului 'i Cn acela'i tim sD -ie !eosebit !e an>ioasD sau con-lictualD. care a -ost !eterminatD atât clinic. !ar %ân!irea oAiti"D Cntr7o stare rela>atD este incomensurabil mai mare. )ulţi care erau Cm in'i cDtre mar%inea erce ţiei e>terioare a minţii relateaAD e> erienţe aranormale -rec"ente care si&otera ie nu s7au utut e> lica. Bolna"ii au -ost u'uraţi s ectaculos cân! au !esco erit cD aceste as ecte ale roceselor lor mentale sunt normale 'i le7au %Dsit reale 'i acce tabile. ei sunt mai ca abili sâ7'i !iriKeAe !irect mintea cDtre sco ul !orit. Hân!irea oAiti"D este utilD Cntot!eauna. Acestea sunt consi!erate a a"ea un e-ect uternic. Ca acitatea !e a realiAa o Cncre!ere mai mare Cn resursele interne le !D o Cncre!ere mai mare. ceea ce este mai mult !ecât o sim lD %ân!ire oAiti"D. Persoanele sunt mult mai ener%iAate s re s-âr'itul cursului. Cu aceastD atenţie com letD. cât 'i rin teste obiecti"e si&olo%ice . =reu! s unea Cn OAnaliAele Cnc&eiate 'i neterminateM cD e-icienţa unei tera ii Cn "iitor oate !e in!e Cn rimul rân! !e mobiliAarea ener%iei. De ce aKutD Controlul )ental bolna"ii si&iciN La Cnce utul stu!iilor noastre am renunţat la s eculaţia rin care Controlul )ental ar utea !Duna bolna"ilor si&ici 'i ne7am Cn!re tat atenţia !e ce Ci aKutD. O mare arte a cursului constD Cn Cn"Dţarea !e -raAe bene-ice. =uncţionarea la acest ni"el este acela'i lucru cu ro!ucerea unor e-ecte asemDnDtoare cu rela>area Cn tim ul Ailei obser"at Cn )e!itaţia +ransce!entalD. )e!icii tera euţi acor!D atenţie rDs unsurilor celor bolna"i Cn stare sc&imbatD. !ecât cei care nu au e>aminat temeinic bolna"ii Cnainte 'i !u D antrenament. Pentru cD la ni"elul rela>at ersoanele nu au a'a multe con-licte. Atitu!inea oAiti"D 'i o timismul %enerat Cn tim ul cursului trebuie sD aibD un e-ect bene-ic asu ra bolna"ilor. Rela>area !iminueaAD an>ietatea 'i ast-el re!uce sim tomatolo%ia. Ei au ca tat o arie lar%D a acti"itDţii creierului entru e>aminarea realitDţii. Sentimentele bune. )obiliAarea ener%iei oate -i un -actor im ortant. +era eutul a Cn"Dţat sD a lice te&nici !e Control )ental Cn sco si&otera eutic aKutân!u7i e bolna"i e "iitor.

sc&imbarea %ra!ului !e %ân!ire 'i reAenţa i!eilor biAare. I . . emoţional 'i intelectual. Ane>a 22 ( 242 HRA=IC$L A# Hra-icul conţine urmDtorii -actori care au -ost testaţi# 2. )cJenAie Cn reAent ro une tuturor bolna7 \PP. i!ei !e re-erinţD. sc&imbarea %ân!irii sau i!eolo%iei. I!eaţia se concentreaAD e atolo%ie entru cD re-lectD e> erienţa in!i"i!ului asu ra ro riului roces !e %ân!ire sau a conţinutului acestuia 'i se ocu D !e !i-erite cate%orii cum sunt# !e-icit Cn rocesul !e %ân!ire.6?9B58+ Scor Sens +im Cor Sell Altele I!ee D<s Im Scor Ane>a II ( 246 Primul testnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Al !oilea testnnnnnnnnnnnnnn Al treilea testnnnnnn SCALA SEC$NDARA Sco :i r :i o Eu ti e Scor 8/o _ Y 597 o . atribuirea unor uteri neobi'nuite oamenilor. Cursul s7a %Dsit a -i Cn a-arD !e orice rimeK!ie 'i otenţial bene-ic entru ne"rotici. Din cauAa ameliorDrilor s ectaculoase la cei mai mulţi in!i"iAi cu tulburDri 'i entru cD antrenamentul oate -i a licat !eo!atD unor %ru e mari. ceea ce a Cnsemnat cD ace'tia re reAentau un e'antion com let a unei o ulaţii si&iatrice. Cele trei %ru e ale -enomenului IQ 24. 6. Cncât !r. antisociale sau biAare. omni otenţa intelectualD. Perce ţia celorlalţi este re reAentatD !e cinci cate%orii !i-erite# !eAumaniAarea oamenilor. Perce ţia senAorialD se com une !in elemente care !escriu lumea e>terioarD rin e> erienţa senAiti"D !irectD utiliAân! toate simţurile. 5. Auto erce ţia inclu!e ten!inţele emoti"e Cn !irecţia !e e> rimare ro rie a autoa recierii 'i a roblemelor !e i!entitate. . !eci reAultatele nu se re-erD numai la %ru ul !e in!i"iAi selecţionaţi. res ecti" se ararea !e o %eneraţie. Perce ţia cor ului ia Cn consi!erare trei as ecte ale obser"Drii ro riului cor # as ecte emoţionale.Este im ortant !e menţionat cD toţi bolna"ii cu tulburDri ro"eniţi !e la un s ecialist si&iatru erau ru%aţi sD artici e la curs. o rirea muncii 'i roblemele !e !eciAii. boalD i o&on7!ricD.MMPMM\ 24/ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA "ilor sDi sD -rec"enteAe cursul Cn tim ce sunt sub controlul 'i su ra"e%&erea sa. W+. 9. Controlul )ental Sil"a nu este o si&otera ie. se re-erD la mo!ul !e Cnca!rare Cn trecut reAent 'i "iitor* "ârsta obser"aţiei sau con'tientiAarea "ârstei res ecti"ului 'i i!enti-icarea cu o %eneraţie. Re%larea im ulsului conţine acele elemente care accentueaAD !e-icienţele !e "oinţD sau &otDrâre ca o e> erienţD !ecât ier!erii e-ecti"e a controlului. Pe lân%D acestea el conţine !e asemenea elemente comune cu !orinţa !e moarte 'i ten!inţe !e auto!istru%ere. constrân%eri 'i sus en!area com letD a acţiunii* im ulsuri asociale.. simţul sc&imbDrilor. ten!inţe antro omor-ice Cn relaţie cu animalele. Dis-oria son!eaAD trei ni"ele ale a-ectului !is-oric# somatic. Nu a -ost uitata cine"a. SCALA PRINCIPALU +2. Se oate a lica ca un instrument si&otera ie mai ales atunci cân! tera eutul cunoa'te cursul 'i nu are a"ersiune -aţD !e conce ţiile sale. 7O. Perce ţia tim ului Cm arte -enomenele le%ate !e tim ul subiecti" Cn atru cate%orii# sc&imbare Cn obser"area cur%erii tim ului* !iscontinuitate tem oralD* orientare. AKutD bolna"ul sD7'i oatD -olosi mai bine mintea 'i sD 'i7o utiliAeAe la oricare tera ie. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA re reAentat sunt# mani-estarea &i ertonicitDţii 1unei acti"itDţi mai intense3. Era relati" Cn a-ara oricDrui ericol 'i Cn mo! recis bene-ic in!i"iAilor cu mari tulburDri cân! erau su ra"e%&eaţi !e un si&iatru -amiliariAat cu ro%ramul. Atât obiecti"ele clinice cât 'i cele si&olo%ice aratD cD bene-iciile !e D'esc cu mult orice e-ecte ne%ati"e. !eAor%aniAare. Bolna"ii si&otici au -ost aKutaţi Cn a'a mare mDsurD 1cel uţin cân! bolna"ii sunt sub tratament 'i si&iatrul Cnţele%e cursul3. 8. as ecte !e erce ţie. ?.&. 0. autorii Cntre"D! o a licare ca o -ormD au>iliarD a tratamentului s italicesc.

SCALA SEC$NDARA Primul testnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Al !oilea testnnnnnnnnnnnnnnYYY Al treilea testnnnnnnnnnnnn + Sco + :i er :i o Eu & Scor 8/7 A 597 5/7 097 o 0/7 o ./ 24? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA HRA=IC$L B# SCALA PRINCIPALA + 2 .9 7.6?9058+ Scor Sens +im Cor Sei./o 7 7 799 79/ 7 7 769 7-o 7./ !e bDrbaţi Cnainte 'i !u D C) !in %ru ul cu tulburDri maKore.Altele I!ee D<s Im Scor Ane>a 22 ( 249 Di-erenţa me!ie a scorurilor + entru .5/7 097 0/7 997 ( 9/7 ?97 ?/7 697 6/7 .97 7 .

997 i ?97 ?/7 697 6/7 7 .97 7 ./7 7 7.9 i 79/ 7

7./

240 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA HRA=IC$L C# !in %ru ul cu tulburDri maKore, ale cDror cel mai mult, Ane>a II ( 245 Q8 !e -emei scoruri s7au mo!i-icat SCALA PRINCIPALA SCALA SEC$NDARU 2. 6 ? 9 0 5 8 + Sco Sens +im Cor Altele D< Im Scor Sel I!ee s 8EZ 7 597 5/7 097 0M/7 997 9Z/7 ?97 ?/7 697 Rnii .97 7 ./7 7 i i ( ( 7 78/ 7 759 75/ 709 70/ 799 79/ 7?n9 7?/ 769 II )% 7.9

7./ Primul testnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Al !oilea testnnnnnnnnnnnnnnnYYYY Al treilea test 7 + Sco + :i er :i o Eu & Scor A 597

5/7 097 0/7 MZi 997 i ?97 ?/7 697

o 709 70/ Y,

7?9 7?/ 769 Y 7.9 7./ _

@s)mm 248 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA HRA=IC$L DC SCALA PRINCIPALU +2.6?9058+ Scor Sens +im Cor Sei- Altele I!ee D<s Im 8/7 i 78/ 597 7-9 7 5/7 5/ 097 70/ 0/7 799 997 79/ 9/7 7?9 ?Z97 7?/ Wr7 76X C9M 76/ 6/7 7.9 .97 7./ ./7

Scor

7

7777 o, \ 7777 ,, PO 7 ,777 ,o P777 M777 77P Xb 77 7

Ane>a II I 244 Di-erenţa me!ie a scorurilor + entru 2/ !in cele ./ !e -emei !in %ru ul cu tulburDri maKore, ale cDror scoruri s7 au mo!i-icat cel mai mult, SCALA SEC$NDARU + + Scor :i er :i o Eu & Scor Primul test Al !oilea test Al treilea test 8/75975/70970/79Z97 ' 7 ?97?/76976/7.97./7 78/ 752 75/ 7Cs 70/ 799 79l/ 7?9 7?/ 769 7./ 7Q\Pb, ]S,7,,77 ] .// ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA HRA=IC$L E# SCALA PRINCIPALU +2.6?9058+ Scor Sens +im Cor Sei- Altele I!ee D<s Im Scor Ane>aiS ( ./2 $n acient si&otic acut testat !e !ouD ori Cn sD tDmâna !inainte 'i o !atD Cn sD tDmâna !u D Controlul )ental, Obser"aţi similariatea scorurilor anterioare C) com arati" cu scorul !u D C), SCALA SEC$NDARU Primul testnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Al !oilea test + :i :i Eu + Scor e e r Scor pbZ 7 7597 o

./. 7 ?9o ?/7 Y 7?/ 6976/ o o&o orio 769 .5/7 A 097 0/7 997 A ( qo7 ( i (( (( 7 Y l V o :ţ 799 ot V..Altele I!ee D<s Im 8/7 78/ 597 759 5/7 097 cr7 997 RPZ ?97 6/7 ./7 Scor .97 . ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA HRA=IC$L =# SCALA PRINCIPALA +2..6?9058+ Scor Sens +im Cor Sei.. r nM i N) 2 liS 70/ 79/ 7?9 . .

Al !oilea test.i( V V SM ii Mi Ni i i iK 7.9 i i 79/ 7?9 ./7 2 2 i i V Cl 2 2 2X 76N 7.97 . SCALA SEC$NDARA + + Scor :i er :i o Eu & Scor 8/7 78/ 597 759 5/7 75/ 097 709 0/7 7J3 997 9V ?97 ?/7 697 6Jb7 ./6 $nul !intre %ru urile cu tulburDri %ra"e testat cu o sD tDmânD Cnainte 'i una !u D Controlul )ental rin meto!a Sil"a. Ane>a 22 ( .9 Primul test n. Al treilea test.

i Q +.9 7 799 7 79/ 7?9 7?/ 597 5/7 097 ( 0/7 997 9/7 ?97 ?/7 7 697 6/7 ./? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA HRA=IC$L H# SCALA PRINCIPALU + 2 ./7 7 i i i7to i ri <77777777 " ( i 2 ( PP PPPPPPP Pf i 7. Pnmul test n. 6 ? 9 0 5Q 8 + Sco r Sens Co Seii! D< Im Scor +im r Altele et s 8Z/7 7 7 78/ 7 759 7 75/ 7 709 7 70n/ 7 ] " Q i \ o. SCALA SEC$NDARU + :i :i Eu + Scor e o & ScoCo7 A 597 7 759 o 5/o ./9 $nul !intre %ru urile cu tulburDri %ra"e testat cu o sD tDmânD Cnainte 'i una !u D Controlul )ental rin meto!a Sil"a.ţ . Al !oilea test.Z97777777 77777 . $ V 7 769 7 76n/ 7 7./ Ane>a II ( . Al treilea test.

. D. con-orm cDrora Fo%&inii au Cn"Dţat sD7'i re%leAe con'tient bDtDile inimii. Curân! acest OclicGM !etermina el Cnsu'i a ariţia -rec"enţei Al-a e EEH. +e>as. P&. $tiliAân! recom ensa ca o unealtD -ee!bacG la animale. \o Q( XX 2 ( 70/ 799 o \ Y V 697 769 6/7 . S7au utiliAat 'i alte te&nici mai uţin orientate s re laborator entru controlul or%anelor interne ale cor ului. Prin intro!ucerea te&nicilor !e 1bio3-ee!bacG. Controlul )ental !e ti Sil"a este un alt sistem cu aKutorul cDruia se oate obţine rela>area 'i controlul asu ra un!elor cerebrale.. si&olo% la +rinit< $ni"ersit< !in San Antonio. . +e&nicile !e bio-ee!bacG se baAeaAD e rinci iul cD noi Cn"DţDm sD reacţionDm corect !acD suntem in-ormaţi ime!iat 1bio-ee!bacG3 asu ra corectitu!inii reacţiei sau cât !e a roa e suntem !e reacţia corectD. inclusi" a creierului. J. A reu'it ca oameni ast-el instruiţi sD7'i oatD controla Cntr7a!e"Dr un!ele creierului 'i sD7'i ro!ucD ritmul Al-a cum !oresc. oamenii !e 'tiinţD au ri"it -oarte critic o serie !e relatDri. oamenii !e 'tiinţD au recunoscut Cn ultimii ani cD a roa e toate rocesele interne !in or%anism ot -i use sub control. Persoanele care au -Dcut cursul !e Control )ental Sil"a au relatat cD simt o senAaţie !e rela>are ro-un!D 'i cre! cD7'i ot controla un!ele creierului./5 La Cnce utul e> erimentelor bio-ee!bacG cu un!ele cerebrale e-ectuate !e !r. Director !e cercetare Sil"a )in! Control International PânD acum câţi"a ani. Aceste a-irmaţii au -ost certi-icate Cn anul 2452 !e !r. =. JumDtate !in stu!enţi au -ost con!iţionaţi cu o meto!D similarD cu meto!a lui Pa"lo". au arDtat cD aceste meto!e Ci ot Cn"Dţa Cn mo! e-icient e oameni sD7'i controleAe "oluntar ritmul Al-a al un!elor creierului ro riu 18726 :A3. :a&n.9o o&o 76/ Y ANELA III IN+ROD$CERE J. Bremner. si&olo%ul !r.097 709 0/7 997 9/7 Q]. La aceastD e> erienţD care urmDrea controlul un!elor !in creier au -ost atra'i . Cân! subiecţii auAeau un A%omot u'or 1clicG3 -rec"enţa Al-a !e e EEH este semnalatD cu mo!i-icarea -rec"enţei oscilaţiilor luminii unui strobosco . De e>em lu te&nica me!itaţiei transce!entale CncearcD sD ro!ucD rela>area or%anelor interne. a !emonstrat cD oate -i obţinutD sc&imbarea ulsului rin control "oluntar. tem eratura cor ului 'i alte rocese !in interiorul or%anismului care Cn mo! normal erau consi!erate a -i in!e en!ente !e "oinţa omului. Neal )iller. acum la $ni"ersitatea RocG-eller. De asemenea au i%norat obser"aţiile care arDtau cD Cn stare !e &i noAD a!âncD 1o stare mo!i-icatD a con'tientei3 unii oameni ot -i su%estionaţi sD -acD sc&imbDri e-iciente ale arametrilor -iAiolo%ici care Cn mo! normal erau consi!eraţi in!e en!enţi !e controlul "oluntar* !e e>em lu eru ţii e iele sau re%larea ulsului. Elmer Hreen !e la =un!aţia )ennin%er a arDtat cD rin utiliAarea bio-ee!bacG7ului omul este ca abil sD7'i in-luenţeAe tem eratura mâinilor# o mânD este cal!D Cn tim ce cealaltD este rece. I. Dr./0 Ane>al$ ( . Jami<a !e la Lan%le< Porter Neuro7 s<c&iatric Institute./ !e stu!enţi care n7au urmat antrenamente 'i care s7au o-erit "oluntar.

S7ar Drea cD se realiAeaAD o utiliAare mai e-icientD a otenţialului creierului rin antrenarea unei -uncţionalitDţi "oite a emis-erei !re te. 245. Bremner 'i colaboratorii lui au elaborat un mo!el !e stu!iu al atenţiei care utiliAeaAD sc&imbDrile EEH7ului ca "ariabilD !e en!entD 1Bremner. s ontanD 'i &olisticD cu o Cnclinare cDtre s aţialitate 'i muAicD. EEH IN CORELAVIE C$ A+ENVIA LA OA)ENI =re!ericG J. este su-icient sD s un cD a -ost creat rin mo!elul clasic !e ara!i%ma con!iţionDrii. $n ti !e con'tientD se ocu D cu acti"itDţi !e %ân!ire !e en!ente lo%ic. Cntrucât !etaliile e>aminDrii sunt !escrise amDnunţit Cn artea !e meto!olo%ie. Stu!iul reAent CncearcD sD e>tin!D %eneralitatea mo!elului !e la obser"aţiile e animale utiliAate la elaborarea conce tului ori%inal la !ate care ri"esc starea !e atenţie umanD. "i%ilenţD. CelDlalt as ect era !e a !etermina !acD aceastD sub%ru D este unicD numai entru om 'i nu este reAentD sau nu oate -i testatD la animale. Sistemul nostru !e Cn"DţDmânt recum 'i "iaţa socialD a lumii occi!entale -a"oriAeaAD !e asemenea acest ti !e con'tientD. contra7a'te tare. Din unct !e "e!ere -uncţional. San Antonio.3. +e>as Acest stu!iu s7a -Dcut cu s riKinul )in! Science =un!ation !in Los An%eles. orientare. sec"enţiale 7 cum sunt matematica 'i "orbirea. S err< 'i cole%ii lui neurobiolo%i !in Los An%eles consi!erD cD cercetarea -iAiolo%iei creierului oate sD ne aKute sD Cnţele%em mai bine im ortanţa antrenamentului !e Control )ental Sil"a. Beni%nus 'i =.2/ ( AL+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA aceastD sub%ru D entru a testa atenţia la oameni. Dr. $tilitatea mo!elului menţionat mai sus "a cre'te !acD acesta se "a %eneraliAa. CelDlalt ti !e con'tientD este le%atD !e corte>ul emis-erei !re te 'i rDs un!e !e %ân!irea intuiti"7creatoare. are un rol secun!ar Cn e!ucaţia noastrD./4 -ormD a -uncţiilor Cntre emis-era stân%D 'i cea !rea tD. $nul !in aceste as ecte era !e a stabili !acD EEH uman era sensibil la sc&imbDrile relati"e ale oricDrei sub%ru e menţionate anterior. Stu!iul !e -aţD reAintD !ouD as ecte !e %eneraliAare ale mo!elului.Ceilalţi Aece stu!enţi au -Dcut antrenament cu !l. noi am ales @l. 245/* =or!. Sub%ru a !e -ocaliAare internD se caracteriAeaAD rin absenţa stimulilor . In e> erienţele e animale am e> loatat -a tul cD se oate ro"oca u'or ritmul +eta. Acest -a t este "alabil 'i entru creier !acD acce tDm rDs unsul electric ca in!icator !e -uncţionare al acestui or%an.2 . Ace'ti subiecţi uteau oricân! sD orneascD sau sD o reascD rDs unsul -rec"enţei Al-a 'i uteau con"ersa Cn tim ce ro!uceau ritm Al-a. Carlson entru aKutorul !at la re!actarea lucrDrii./8 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA tim ce ei e>ersau ESP7ul. li sD !e concentrare 1:ur@itA 'i Bremner. Ea este orientatD obiecti" 'i !e obicei este asociatD cu %enerarea unei acti"itDţi intense !e un!e Beta Cn creier. CelDlalt as ect al stu!iului este 'i mai interesant. Cn %eneral. Cn "iaţa noastrD obi'nuitD !e Ai cu Ai. s7a -Dcut EEH7ul lor Cn . La reAol"area roblemelor ea aKutD la ec&ilibrarea reocu Drii !e alt-el ine%ale a -uncţiei emis-erei stân%i. )oritA +rinit< $ni"ersit<. Din cauAD cD multe !in e> erienţele e-ectuate la testarea mo!elului au -ost !irecţionate s re sub%ru a a'te tare. au -Dcut alte e> erimente la care au artici at ersoane care au a"ut o racticD CnsemnatD Cn meto!a Sil"a. e> rimân!u7se cel mai bine Cn artD. !ar cu toate cD aceste sub%ru e sunt octo%onale ele nu se a'eaAD ierar&ic. Autorii mulţumesc D7lui Jose Sil"a entru cD a artici at la e> eriment 'i lui Da"i! L. Con-orm acestui mo!el atenţia are !i-erite clase sau sub%ru e. ea se lea%D !e emiterea un!elor Al-a sau +eta cerebrale. Pentru cD ace'ti subiecţi a"eau o e> erienţD mare Cn e>erciţii ESP 1lucrul la caA3. Amintim cititorului cD a'te tarea este utiliAatD aici Cn sensul cD subiectul 1S3 a Cn"Dţat o corelaţie con-orm cDreia !u D stimulul A urmeaAD stimulul B. . Sub%ru ele sunt# a'te tare. )orris 'i Bremner. !ominD mai mult con'tienta emis-erei stân%i. Sil"a cu meto!a !e Control )ental. Con'tiinţa emis-erei !re te are sD -ie mai ales subiecti"D. Bremner 'i +&omas 2452*:ur@itA 'i Bremner 245. $n alt test a -ost -Dcut e ace'ti subiecţi cu mai multD racticD. Ace'ti cercetDtori recum 'i alţii au !o"e!it clinic 'i Cn laborator cD Cn creierul uman -uncţioneaAD !ouD ti uri !e con'tiente in!e en!ente una !e alta !ar Cn acela'i tim simultane. Cali-ornia. La cele !ouD %ru uri s7au obser"at sc&imbDri con-orm a'te tDrilor# s7a mDrit rocentaKul -rec"enţei Al-a e EEH7ul lor. Psi&olo%ii au !iscutat -oarte mult !es re e>istenţa unei con'tiente umane interne. ea este un ro!us al corte>ului emis-erei stân%i. traseul EEH uman se caracteriAeaAD cu o mare robabilitate rin ritm Al-a. )ai târAiu. AceastD ara!i%mD se a ro ie -oarte mult !e aceea utiliAatD Cn e> erienţele e animale.3. Pe aceste EEH a Dreau -oarte !es un!e Al-a. Controlul )ental Sil"a antreneaAD oamenii sD "orbeascD sau sD -acD alte acti"itDţi Beta !e %ân!ire la ni"elul Al-a. 2408* E!!<. De aceea ritmul Al-a s7a utiliAat ca "ariabilD !e en!entD. Aceasta su%ereaAD cD este ne"oie !e mult mai multe cercetDri entru a !etermina corelaţiile !intre stDrile -iAiolo%ice 'i mental7emoţionale 'i a roceselor !e antrenament necesare entru a realiAa ma>imul autore%lDrii si&o-iAiolo%ice "oluntare. Ro!%er E. V. Bremner. Pe !e altD arte. Din aceste stu!ii reiese cD rin antrenament omul oate sD e>ercite Cn mare mDsurD controlul "oluntar asu ra or%anelor lui interne. )o!elul !e -aţD se ocu D !e aceastD roblemD 'i consi!erD -ocaliAarea internD ca o sub%ru D a atenţiei. 'i sD e-ectueAe la -el !e bine Cn Al-a rocese !e %ân!ire !e naturD intuiti"7creatoare 'i ast-el are loc o !istribuţie mult mai uni7 Ane>al$ ( .

O eta D similarD s7a luat entru ultima robD Cnainte !e bio-ee!bacG 'i o eta D -inalD !u D !eclan'area -ee!bacG7ului. Al !oilea %ru 1CCK !e Aece subiecţi. +oate robele !e con!iţionare clasicD reAentate au -ost -Dcute e S cu oc&ii !esc&i'i. iar 'e!inţele au -ost re etate ânD ce S era con!iţionat sD %enereAe un!e Al-a sau ânD ce e> erimentatorul a -ost con"ins cD S nu oate ro!uce un!e Al-a su-icient./ !e minute. -DrD -ee!bacG. !in Aona ce-ei 'i au -ost erce ute au!iti" !e S Cn cascD. ca semnal analo% al -rec"enţei Ane>a III . A araturD# S7a utiliAat un electroence-alo%ra. Printr7un sistem bio%enic au!iti" un!ele !in creier cu rinse Cn ni"elul Al-a 18726 :A3 au utut -i -iltrate !e e EEH. =iecare S a com letat un -ormular rotocolar ce cu rin!e CntrebDri !e -elul# cân! a bDut sau a luat me!icamente ultima !atD. entru -iecare S s7a stabilit o eta D cu oc&ii Cnc&i'i 'i o eta D cu oc&ii !esc&i'i. urmat !e un inter"al interstimuli !e Aece secun!e 1ISI3. cân! a rimit instrucţiuni asemDnDtoare. Pentru S Sil"a s7a luat câte o eta D cu oc&ii Cnc&i'i res ecti" oc&ii !esc&i'i. $n %ru 1Sil"a3 a artici at 2? ore la s-âr'it !e sD tDmânD la cursul !e antrenament .22 Al-a. urmat !e un stimul necon!iţionat 1NCS3. emisD e -rec"enţa Al-a cores unADtoare entru S cu oc&ii Cnc&i'i. =iecare robD a constat !intr7un A%omot u'or !e o KumDtate !e secun!D entru un stimul con!iţionat 1CS3. stu!enţi Cn anul I la si&olo%ie. Le7am s us cD e> erimentul era le%at !e autocontrolul un!elor !in creier 'i I7am Cm Drţit la Cntâm lare Cn !ouD %ru e !e Aece ersoane. us e o -rec"enţa Al-a a S cu oc&ii Cnc&i'i. care au loc Cn tim ul urmDririi reacţiei a subiectului 1S3 Cn tim ul me!itaţiei 'i stDrii !e rela>are a!âncD. s7au stabilit !e asemenea entru %ru ul !e S Sil"a cu -ee!bacG. !at !e o luminD oscilantD strobosco icD tim !e Aece secun!e. o eta D -iin! !e Aece secun!e. S7a !at instrucţiunea OCnc&i!e oc&iiM ca 'i stimul. Eta e cu oc&ii Cnc&i'i. a urmat un mo!el clasic !e con!iţionare care a constat !in 9/ !e robe !e 'e!inţD. iar eta a a -ost !e Aece secun!e ISI. ElectroAii care erau !in ino> I7am a licat subcutanat e cre'tetul ca ului 'i Cn re%iunea ce-ei./76/ minute. S7a ro us ca aceastD sub%ru D oate -i mDsuratD rin "ibraţiile EEH.9 !e ani. )E+ODA Subiecţii# Subiecţii 1S3 erau re reAentaţi !e . Cnainte !e analiAD Proce!eu# Planul e> erienţei a -ost "eri-icat 'i a robat !e O$ni"ersit< Committee -or :umane +reatment o:umans as E> erimental SubKectsM. Cn -uncţie !e Cnre%istrDrile baAale subiecţii au -ost Cm Drţiţi Cn !ouD %ru e !e câte Aece ersoane. +e&nica !e Control )ental Sil"a este unicD rin ea CnsD'i entru cD "alori-icD !ouD roce!ee# rela>area a!âncD 'i roce!ee similare &i noAei !e %ru . Hra-icul a -ost marcat ca un numDr binar iar un!ele creierului -iltrate 'i ne-iltrate au -ost Cnre%istrate se arat e cablurile EEH. $ltima 'e!inţD !e 9/ !e robe. care se auAea Cn cascD !e cDtre S 'i consta Cn !esc&i!erea 'i Cnc&i!erea releului conectat la o baterie !e 0 V NCS era o luminD oscilantD emisD !e un . Pentru acest set !e e> erienţe nu s7a e-ectuat -ee!bacG. am Cm Drţit !atele Cn eta e. Acest roce!eu a -ost a oi re etat cu instrucţiunea O!esc&i!e oc&iiM. -DrD -ee!bacG !u D 2? ore !e antrenament. Pentru %ru ul CC s7a -Dcut o robD c&iar la Cnce ut 1 roba a treia s7a e-ectuat Ane>a I$ ( . ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA !e Control )ental Sil"a 1S&a& 24523. Cnre%istrarea s7a -Dcut cu oc&ii Cnc&i'i 'i cu oc&ii !esc&i'i Cn tim ce S ractica te&nica Sil"a. =aţa subiectului era obser"atD e un tele"iAor Cntr7un circuit Cnc&is. %ru ul SS a e>ecutat bio-ee!bacG. O arte !e tim este consacrat e>erciţiilor ESP La Cnce utul sD tDmânii urmDtoare S a "enit Cn laborator 'i s7a -Dcut EEH tim !e . DacD Cnre%istrarea baAalD a EEH7ului nu a -ost cores unADtoare. CS era un A%omot u'or OclicGM.BecGman !e ti +. Pentru !atele baAale.NP&otostimulator. +oate !atele au -ost Cnre%istrate e un ma%neto-on cu o t canale Am e> S 6// Analo% 'i !atele !e e benAile !e ma%neto-on Cnre%istrate au -ost trecute rmtr7un con"ertor AD la un calculator IB) 60/(??. Datele !in EEH s7au Cnre%istrat %ra-ic 'i e ban!D !e ma%neto-on. AltD !atD s7a -Dcut EEH e acela'i S cu bio-ee!bacG au!iti". PREL$CRAREA REY$L+A+ELOR Pentru analiAa !atelor ri"in! EEH.e>teroce ti"i 'i este s eci-icD numai entru om. Fo%a sau con!iţionDri Al-a.2. Pe lân%D asta la Cnce ut cân! era rima !atD Cn laborator./ !e bDrbaţi "oluntari. S a semnat o !eclaraţie Cn care se aratD cD artici D "oluntar la e> erienţe 'i a rimit in-ormaţii !es re natura 'i sco ul roce!urii. +im ul etrecut Cn camerD entru Cnre%istrDrile baAale a -ost !e a ro>imati" 6/ !e minute entru -iecare S. res ecti" oc&ii !esc&i'i.26 entru a se "e!ea !acD recoltarea se realiAa er-ect !in unct !e "e!ere te&nic3. =iecare eta D a -ost con"ertitD A7D 'i analiAatD s ectral 'i ast-el am obser"at ran!amentul la !i-erite -rec"enţe . !acD a a"ut e ile sie 'i e> erienţe anterioare ri"in! &i noAa. $n ro%ramator lo%ic al Di%ital E`ui ment Cor oration a -ost -i>at sD in!ice un numDr binar e ban!D sD cu leAe un stimul con!iţionat e KumDtate !e secun!D 1CS3 'i !u D Aece secun!e sD se cu leAe cu stimulul necon!iţionat !e Aece secun!e 1NCS3. Cn "ârstD !e la 24 la . O 'e!inţD !e 9/ !e robe !ura . Inter"alul !e tim Cntre con!iţionDri a -ost !i-erit !eoarece e> erimentatorul Cnce ea mDsurDtorile numai cân! S era rela>at. aceasta s7a re etat ânD cân! s7au obţinut !ate corecte. S7a e-ectuat EEH baAai entru -iecare S.'trobosco Hrass PS.

Este c&iar interesant sD se com are !atele e om obţinute Cn acest stu!iu 'i !atele e animale care au -ost -olosite entru !e-initi"area sub%ru ei !e a'te tare 1-i%. REY$)A+ Cn acest ra ort trecem Cn re"istD o serie !e !o"eAi ri"in! -ocaliAarea internD a atenţiei la om. Pe !e altD arte. ci numai ceea ce s7ar utea numi ima%ini mentale. Cre'terea uterii me!ii e> rimatD rocentual. res ecti" ale %ru ului Sil"a. este interesant sa ne %ân!im cD rin intro!ucerea bio-ee!bacG7ului se obţme o sc&imbare su limentarD a -rec"enţei. AceastD concluAie este arţial corectD entru cD "alorile baAale 1EEH3 ale %ru ului Sil"a.EEH 1Ialter. ca "ariabilD in!e en!entD Cn sco ul reciADrii -ocaliADrii interne a atenţiei. Datele baAale nu in!icD o ro!ucţie mare !e ritm Al-a. antrenaţi Cn controlul )ental Sil"a nu -olosesc stimuli e>terni entru obţinerea reAultatelor amintite mai sus. cD a'te tarea Cn conce ţia mo!elului este corelatD cu -orma s ectrului 'i cu sc&imbarea -rec"enţei. ceea ce ar s riKini o sub%ru D !e a'te tare 1Jnott 'i :enr<.3 au ro us cD -ocaliAarea internD este o sub%ru D a atenţiei 'i aceastD sub%ru D este !e-initi"D rin anumite con!iţii anterioare 'i anumite sc&imbDri s eci-ice a EEH. Cn s ecial a'te tarea 'i sub%ru a !e -ocaliAare internD. Din nou a a Drut o sc&imbare a -rec"enţei cu ten!inţD !e scD!ere care are a -i mai mare !ecât la %ru ul CC. Consi!erDm cD este ne"oie !e Ane>a III ( . II. 245. +rebuie menţionat totu'i -a tul cD sc&imbarea -rec"enţei s7a -Dcut Cn aceea'i !irecţie. )oritA +rinit< $ni"ersit<. 24083. sc&imbân! ast-el mo!elul clasic !e con!iţionare Cntr7o situaţie con!iţionatD instrumental cu un CS cu o "aloare mare !e stimulare. DISC$VII Datele reAentate mai sus ar utea s riKini a arent mo!elul !e atenţie a lui Bremner. Autorii susţin cD sub%ru a -ocaliADrii interne este !emonstratD rin -i%. Stimulii erau "ariabile . II3.20 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA Cntr7o lucrare anterioarD 1Bremner 'i colab. este -a tul cD rin !e-inirea sub%ru ei O-ocaliAare internDM nu se mai -olosesc termeni ca Oima%ine mentalDM sau Ocon'tientDM. In acest articol ra ortDm numai !atele entru subiecţii cu oc&ii !esc&i'i. iar la om mai mult !in Aona corte>ului occi ital. :A. la ambele %ru uri 'i cD bio-ee!bacG7ul are acelea'i e-ecte Cn ambele caAuri 1-i%. Cn Cntuneric câte"a minute. ceea ce re reAintD un lucru "aloros. CercetDrile noastre recum 'i cele ale lui Bro@n 1245/3 reAistD la aceste critici entru t7a luDm Cn consi!erare sc&imbarea -rec"enţei 'i -orma s ectralul. O sc&imbare su limentarD se obser"D Cn ban!a Al-a cân! se intro!uce bio-ee!7bacG7ul ceea ce !uce la Cn%ustarea s ectrelor. com arati" cu cele ale %ru ului CC a a"ut o ro!ucţie mai mare a . !u D antrenament. Autorii aratD cD sc&imbarea !e -rec"enţD este Cn !irecţie o usD. La %ru ul CC ea "a -ace ca NCS 'i CS sD -ie mai e"i!ente.. E>aminân! mai Cntâi %ru ul CC 1-i%. care este "ariabilD !e en!entD 'i coman!a "erbalD a con!ucDtorului e> erimentului entru a Cnce e %enerarea un!elor Al-a.29 "alori-icDri su limentare entru a testa e>actitatea 'i semni-icaţia entru sub%ru a -ocaliADrii interne. !ar Cn com ararea %ra-icelor entru cele !ouD %ru uri trebuie sD -im ru!enţi. intro!ucerea bio-ee!bacG7ului con!uce la CncD o sc&imbare !e -rec"enţD. X re !eosebire !e stu!iile care se baAeaAD e cantitatea 'i am litu!inea un!elor Al-a 1Jami<a. )o!elul teoretic utiliAat se baAeaAD e sc&imbDrile traseului EEH. Cn ca!rul mo!elului Bremner. +otu'i !in stu!iul -i%urii reiese cD S Sil"a au utut sD ro!ucD ritm Al-a. care era !eclan'at !e stimuli. II3. 24?/3 sau cel uţin o corelaţie Cntre ritmul Al-a 'i atenţie 1Jas er 'i Sma%ass. REY$L+A+E =i%urile I 'i II 1 a%. Prin com ararea -i%urii I cu III a ar câte"a asemDnDri e"i!ente. baAalD 'i CS. =ocaliAarea internD !e in!e !e con!iţiile iniţiale* !e e>em lu !e instrucţiunile !ate subiectului sau !e sc&imbDrile obser"ate e EEH. Din aceastD cauAD este !i-icil a tra%e o concluAie cu ri"ire la mDrimea sc&imbDrii relati"e Cntre cele !ouD %ru uri. . Ace'ti S. E-ectul bio-ee!bacG oate -i obser"at !in -iecare -i%urD Cei trei arametri urmDriţi Cn e> eriment s7au Cnscris e aceea'i a>D 7 Cn acest -el se oate -ace o com araţie Cntre citirile baAale. +e>as Acest stu!iu a -ost susţinut !e )in! Science =on!ation !in Los An%eles Cali-ornia. A!icD. Autorii reAintD mulţumiri !7 lui Jose Sil"a entru artici area la e> eriment. "a !etermina cre'terea ro!ucţiei !e un!e Al-a. entru %ru a antrenatD Sil"a. Ri alţi autori au relatat !es re sc&imbarea -rec"enţei Cn ritmul uman Al-a. E> licaţia este cD !atele !e la animale ro"in !in Aona &i ocam icD. II3. !ar totu'i Cn cantitate mai micD !ecât CC 7 S 1-i%. Sc&imbDrile EEH erau %enerate !e ritmul Al-a. 24083.2? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA -rec"enţelor mai ri!icate. 24?/3. IK se obser"D un ma>im la miKlocul liniei la -rec"enţa 874 :A. Cntre 2/72. Cn orice caA. Cn tim ce curbele !e con!iţionare sunt ascuţite. Bremner 'i =. Se oate "e!ea !eci. 24?2* Iilliams. 20872043 reAintD reAultatele %ru ului CC. ceea ce se "e!e !in s ectrul lar% 'i !estul !e lat. San Antonio. III3. Cn le%DturD cu acest -a t sunt criticile lui :arts 124083 care aratD cD S lDsat sin%ur Cntr7o CncD ere lini'titD. bio-ee!bacG7ul oate sD aKute S sa clari-ice corelarea -ocaliADrii interne care nu este subiecti"D =OCALIYAREA IN+ERNU CA O S$BHR$PU A A+ENVIEI =re!ericG J. obser"aţii similare se ot -ace 'i e !atele %ru ului Sil"a 1-i%. sunt late 'i e>tinse. Cele !ouD curbe. se obser"D entru -rec"enţele mai mici. CmbunDtDţirea Cn %enerarea -rec"enţei Al-a rin -iecare roce!eu e> erimental 'i in-luenţa bio-ee!bacG7ului entru %ru ele e>aminate. In ambele -i%uri se obser"D o sc&imbare a -rec"enţei.

Cu alte cu"inte S. E>erciţiile ESP au !urat Cn Kur !e Aece minute 1Sil"a )et&o!* )cJni%&t. 282786. ar utea -i o !o"a!D Cn lus a e>istenţei unei sub%ru e !e -ocaliAare internD. +oţi Cn a-arD !e unul au utut sâ s unD cân! %enereaAD 'i cân! nu %enereaAD ritm Al-a. A araturD# S7a utiliAat un electroence-alo%ra. con-orm relatDrilor lui :art. )E+ODA Subiecţii# Yece bDrbaţi 'i -emei care au -ost antrenaţi anterior sD ro!ucD ritm Al-a.3. con!ucDtorul e> erimentului le7a coman!at "erbal sD %enereAe un!e Al-a. Cn s ecial cân! ţineau oc&ii Cnc&i'i.BecGman !e ti +. i Qrl.&abituation an! con!itionin% tnals on &i ocam al EEM. la coman!a OCnce eM a CntârAiat câte"a secun!e Cnainte !e a Cnce e sD %enereAe ritm Al-a. Ra ortul "erbal al acestor subiecţi a arDtat cD ei erau Cntr7o stare !e atenţie s eci-icD recunoscutD. Cu toate acestea e>istD o relaţie Cntre a ariţia ritmului Al-a e EEH simţDmintele subiecti"e unice ale subiectului 'i rDs unsul "erbal al acestuia cD a -ost Cntr7o stare s eci-icD !e atenţie e care noi o numim sub%ru a -ocaliADrii interne a atenţiei.as ects o. +43 cu oc&ii !esc&i'i. 245. ElectroAii care erau !in oţel ino>i!abil s7au us subcutanat e cre'tetul ca ului 'i Cn re%iunea ce-ei. BIBLIOHRA=IE Bremner. 245. 28. Ast-el acest %ru este mai uţin e> us la erori !e ti ul celor semnalate !e :art124083. !ar unii nu au utut Cntot!eauna sD se o reascD Cn ro!ucerea ritmului Al-a la coman!D. OcaAional au a Drut asemenea -enomene 'i la alţi S. +im ul !e latenţD entru unii S este -oarte interesant !ar autorii nu ot %Dsi o e> licaţie !e ce re%Dtirea unor S !ureaAD atât !e mult. aceasta -iin! caracteristic entru el.25 Proce!eu# =iecare S a com letat un -ormular rotocolar care cu rin!ea CntrebDri !e -elul# cân! a bDut sau a luat me!icamente ultima !atD.consciousness t&rou%& asociation @it& al &a acti"it< re resente! b< a li%&t ri%nalM . REY$L+A+E ReAultatele stu!iului sunt reAentate Cn -i%urile IV 'i V Iniţial stu!iul a re"DAut ca !atele sD -ie analiAate s ectral !ar !i-erenţa Cntre ritmul Al-a 'i non Al-a a -ost a'a !e e"i!entD Cncât con!ucDtorii e> erienţei au consi!erat inutilD analiAa s ectralD. DacD aceastD iniţiere a ritmului Al-a este subliniatD !e S rin cu"inte. =i%ura V conţine reAultate !e la cinci subiecţi !in care trei S 1S9. un micro-on cu lat la ma%neto-on i7a !at osibilitatea lui S sD oatD sD7'i Cnre%istreAe im resiile Cn cursul e> erimentului. +oţi subiecţii au relatat cD au a"ut o e> erienţD remarcabilD Cn in!ucerea un!elor Al-a 'i a rela>Drii a!ânci con!iţionate a"ân! toto!atD 'i e> erienţD cu e>erciţii si&ice. Nici un subiect nu a a"ut !i-icultDţi Cn %enerarea ritmului Al-a. Este interesant !e obser"at cD subiectul +4 cu oc&ii !esc&i'i. EEH s7a Cnre%istrat %ra-ic 'i e ban!D !e ma%neto-on. H0. Acest S a reAentat CntârAieri Cn toate e> erienţele -Dcute cu oc&ii !esc&i'i. iar Cnre%istrarea a -ost su-icient !e bunD. Cn lus. !in cauAa cD :art a ra ortat Cn 2408 cD unii subiecţi 1S3 lDsaţi sin%uri Cntr7o camerD Cnc&isD Cn Cntuneric câte"a minute "or cre'te ro!ucţia lor !e un!e Al-a. Acest stu!iu utea -i criticat. Pe !e altD arte la Cnce ut -iecare S a semnat o !eclaraţie Cn care se aratD cD artici D "oluntar la e> eriment 'i a rimit in-ormaţii !es re natura 'i sco ul e> erimentului. InsD !acD S ar utea sD Cncea D 'i sD o reascD %enerarea -rec"enţelor Al-a simultan cu semnalul con!ucDtorului e> erimentului. =iecare S a -ost ru%at sâ %enereAe un!e Al-a. $nii !intre ei au artici at 'i la e> erimentul anterior 1Bremner 'i colab. Cn total au etrecut Cn camerD ?9 !e minute entru Cntre% roce!eul. $n ro%ramator lo%ic 1Di%ital E`ui ment Cor oration3 a -ost -i>at sD in!ice un numDr binar e Cnre%istrare. 245/.3 care au sco ul !e a stabili entru S un unct !e re-erinţD entru %enerarea un!elor Al-a. =53 cu oc&ii Cnc&i'i 'i !oi S 1P8. !acD a a"ut e ile sie 'i e> erienţe anterioare ri"in! &i noAa sau te&nici !e rela>are a!âncD. B. -a t obser"at e traseul EEH. Bro@n.28 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA a oi scD!erea am litu!inii Cnre%istrDrii !u D coman!a !e o rire. Se obser"D !i-erenţa Cntre structura !e ti !inţi !e -ierDstrDu entru un!ele Al-a 'i itr i i 7 . Simbolul S e Cnre%istrare in!icD coman!a !e Cnce ut Cn tim ce + in!icD coman!a !e o rire. atunci a ro>imati" 6/ !e secun!e mai târAiu s7a rimit coman!a Osto Al-aM. Cân! con!ucDtorul a consi!erat cD subiectul a %enerat Cntr7a!e"Dr ritmul Al-a.. ar utea s une OCnce eM 'i Osto M iar Cnre%istrarea ar utea sD arate e>act ca Cn -i%urile IV 'i V DISC$VII ReAultatele obţinute aratD cD entru acest %ru !e S %enerarea ritmului Al-a nu este -als. A oi S a rimit instrucţiunea Ooc&i !esc&i'iM 'i roce!eul OCnce e 7 sto M a continuat. rin oricare !in meto!ele 'tiute !e ei.. A oi Cn tim ce subiecţii a"eau oc&ii Cnc&i'i. Ps<c&onomic Science. =i%ura IV conţine !ate !e la atru subiecţi cu oc&ii Cnc&i'i. Datele baAale s7au obţinut Cn a ro>imati" cinci minute e S cu oc&ii Cnc&i'i. acesta ar rDs un!e la Cntrebarea cu a ariţia -alsD a -rec"enţelor Al-a. J. Ane>a I$ ( . Coman!a OCnce e 7 sto M s7a !at atunci cân! con!ucDtorul s7a con"ins cD S era re%Dtit cores unADtor. OReco%nition o. =aţa 'i artea su erioarD a cor ului au -ost urmDrite rintr7un circuit Cnc&is !e tele"iAiune. B. +oate !atele s7au Cnre%istrat e un ma%neto-on cu o t canale Am e> S 6// analo%. rin care aratD câ este -ocaliAat intern. O+&e e--ect o.. =. Acela'i lucru s7a obser"at 'i entru S9 cu oc&ii Cnc&i'i.in!e en!ente.

. Cn tim ul re%Dtirii Sil"a 1Sil"a 23... D. Bremner. 2406. Jami<a. J.t&e electroence &alo%ramM. :.. an! =. O. 4. Biblio%ra-ie ( . Jas er. Ps<c&o &<siolo%<. O+&e al &a state lats t&e min! taGe @in%sM. Iilliams.brain @a"esM. J. OCon!itionin% t&e occi ital al &a r&<t&m in manM.!ri"e on attentionM.# Institute o. $J LL L$ En L 7777777Sil"a 7 Sil"a 7 2 Control 9 0 5 8 4 2/ 22 2. Journal o. 8. ?679/. Ps<c&olo%< +o!a<.&i ocam al t&eta r&<t&m 7 a re lica7 tion an! e>tensionM.t&e &uman electroence &alo%ramM. 0. ). 2452. con!iţionarea 1CC3... :enr<. 'i -ee!bacG7ul bio%enic 1CC7-3. +&e National Obser"er. A.. .t&e al &a r&<t&m o. OI!enti-ication o.E> erimental Ps<c&olo%<. R. 299782.E> erimental Ps<c&olo%<. Sr\. l1A ril3. D.0. L.Ps<corientolo%<. 2452. 9/0. 6?.Ps<c&o &<siolo%<. +&omas. 290795 :art J. :. O+&e con!itionin% o. Jnott. 2. 24?2..2 CORELAREA EEH A A+ENVIEI LA OA)ENI CC7)omentul iniţial ? 9 0 5 8 42/222.) . 262?29 =RECVENVA Cn :A =IH$RA II S ectrele !e utere entru %ru ul Sil"a.EEH al &aM. =or!. E> erimental Neurolo%<. J..limite! !urationM. D. Journal o. +. an! C. E!!<..8193.neuro &<siolo%ical relation7s&i -rom recor!s o. 6 7 i [7.26 =RECVENVA Cn :A =IH$RA I S ectrele !e utere entru %ru ul clasic !e con!iţionare.. O=acilitation o. )cJni%&t. Bremner.. ?267. 24?/.t&e blocGin% oal &a r&<t&m o. 20. 686785./ ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA S&a&. Bremner. O. . S. 2408. OAutocontrol o. an! A. an! C. cu obser"area momentului iniţial 1control3. ??. OS ectral anal<sis -or electroence &alo%ram# mat&ematical !etermination o. ?. J. :ur@itA. D. O+&e e--ect o.E> erimental.t&e recursors o. Ps<c&onomic Science. D. 245. 245/... 245. A. Journal o. Neuro s<c&olo%ia.. 22. Sil"a )in! Control +&rou%& Ps<c&orientolo%<.a con!itione! sni--in% res onseM.. S&a%ass. 'i -ee!bacG7ul bio%enic 1Sil"a7-3. Ialter. cu obser"area momentului iniţial 1control3. )orris an! E J. OConscious control o. O:i ocam al correlates o. .7CS V 22 22 + ? 9 0 5 8 4 =RECVENVA 7N =IH$RA III S ectrele !e utere entru !atele culese la ni"elul &i ocam ului la 'obolani Cn cursul con!iţionam clasice 1CC3 'i con!iţionarea la lumina !e o anumita lun%ime !e un!D 1CS3 . 9570/. Lare!o.. Inc. H. =. Neuro &<c&olo%ia.24 . 2408. +>. J. 2408.79. ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA L$ DC L$ _ 5 CC 7 0 7 -i Vus 9 7 A b t7. C.

care nu oate -i CnlDturat. CntrebDrile e care ni le unem sunt cu mult mai multe !ecât rDs unsurile e care le a"em.. in-arct3. ner"oAitate. res ecti" mo!ul Cn care acti"itatea si&icD umanD este rDs-rântD asu ra acti"itDţii or%anismului. iritabilitatea. mai sunt e>trem !e multe robleme nereAol"ate Cn aceastD ramurD a -iAiolo%iei. anore>ii3 'i terminân! cu boli care ameninţD "iaţa 1&i ertensiune arterialD. Cercetarea neuro si&o-iAiolo%icD este Cn%reunatD cu atât mai mult cu cât Cn aceste cercetDri nu utem a ela. AceastD nouD 'tiinţD cerceteaAD im licaţiile sistemului ner"os Cn aceste reacţii imunitare ale or%anismului. !uce la alterarea or%anismului. AstDAi se 'tie cD a ro>imati" 8/f !in bolile noastre sunt ro"ocate !e stres. li sa !e -inalitate. Aceste con!iţii creatoare asu ra "ieţii noastre ni le utem realiAa rintr7 un autocontrol ri%uros asu ra "ieţii noastre si&ice.0 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA a'tea tD sD -ie !esţelenit. Este cunoscut cD anumite stDri si&ice a%resi"e 1an>ietatea. sau autoCntreţinute !e -iecare !intre noi.. Sunt cunoscute e-ectele ne%ati"e in!use !e stDrile emoţionale. care . )ai nou.? ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA TN LOC DE POS+=AVU $N P$NC+ DE VEDERE AL $N$I =IYIOLOH Neuro-iAiolo%ia o ereaAD cu !ate obţinute -ie e> erimental e animale. !ar 'i re"ersul este "alabil. sau !oar Cn -oarte micD mDsurD la e> erimentul e animal. -un! necesare multe alte cercetDri entru lDmurirea lor. !ate obţinute cu aKutorul unor a arate so-isticate 'i a unor analiAe !e laborator sau rin utiliAarea unor teste. Datele e> erimentale sunt -oarte uţin re ro!uctibile la om. Prin cartea care "7o reAint !oresc sD "D -amiliariAeA cu una !intre meto!ele cele mai lar% rDs ân!ite astDAi Cn . catastro-e3. ci cautD sD 'i le creeAe. Sunt totu'i cunoscute o serie !e -uncţii ale or%anismului cu im licaţii Cn acti"itatea si&icD. !atoritD e !e o arte !eA"oltDrii electronicii 'i !e aici a a araturii !e in"esti%are obiecti"D a creierului. me!itaţie transce!entalD. De aici Cntrebarea# Cum utem sD ne im unem acest autocontrolN De7a lun%ul tim ului s7au !eA"oltat o mulţime !e meto!e care ne ot CntDri autocontrolul neuro si&ic.. este !e la sine Cnţeles cD neuro-iAiolo%ia C'i %Dse'te e> resia Cn si&o-iAiolo%ie. au iniţiati"D acţioneaAD 'i Cn %eneral nu a'tea tD anumite O'anseM.9 . %rDbesc "in!ecarea or%anismului. In ultima erioa!D !e tim s7a !eA"oltat o ramurD a imunolo%iei 1'tiinţa care se ocu D cu mecanismele !e a Drare ale or%anismului Cm otri"a a%resiunii -actorilor ato%eni e>terni sau a -actorilor interni !eturnaţi3 7 neuroimunomo!ularea. Datele obţinute 7 ânD acum 1aceastD 'tiinţD este !e !atD -oarte recentD3 atestD o lar%D artici are a sistemului ner"os la mo!ularea reacţiilor !e a Drare imune ale or%anismului. Pe !e altD arte con!iţii 'i stDri si&ice a%reabile 1stDri moti"aţionale 'i emoţional a-ecti"e oAiti"e3 au im licaţii salo%enetice. ceea ce CnseamnD libertatea !e a7ţi !iriKa "iaţa 'i a!a tarea e-icientD la "ariaţiile a Drute Cn me!iul nostru !e "iaţD. Aceste !ate sunt mDsurabile. Doresc sD mD o resc !oar asu ra unei situaţii. meto!e !e rela>are. Ea in"esti%&eaAD mo!ul Cn care starea si&icD a in!i"i!ului in-luenţeaAD aceste reacţii !e a Drare ale or%anismului.5 )onotonia "ieţii. De ce a ar aceste situaţiiN Cum ot -i ele e> licateN Datele obţinute ânD acum !e 'tiinţD sunt uţin CncuraKatoare.Biblio%ra-ie ( . itt Cn loc !e ost-aţD ( . !in unct !e "e!ere neuro si&olo%ic. CercetDrile neuro7-iAiolo%ice au cunoscut Cn ultima KumDtate !e secol ro%rese uimitoare. Dar acti"itatea si&icD este 'i mai uţin cunoscutD !in unct !e "e!ere -iAiolo%ic. in!uc stDri !e la mici in!is oAiţii 1ce-alei. ulcer %astrointestinal. moti"aţionale ne%ati"e asu ra -uncţiei or%anismului sau e-ectele bene-ice ale stDrilor si&ice oAiti"e. A'a cD !in acest unct !e "e!ere ai senAaţia cD te a-li !e -a t e un teren "iran. etc. stres3 care a ar Cn con!iţii !e me!iu a%resi" 1calamitDţi. iar a recierea lor este -DcutD Cn urma unor e"aluDri matematico7statistice e>trem !e ri%uroase. De la trainin%ul auto%en. a-ecti"e..6 I$ P\ ] -i Jir7 \b . iar e !e altD arte rin ro%resul bioc&imiei 'i le%at !e aceasta a stu!iului me!iatorilor c&imici 'i a neuro7en!ocrinolo%iei. insomnii. =uncţia si&icD a omului -iin! un ro!us Cn cea mai mare arte a creierului. -ie rin obser"aţii clinice asu ra unor bolna"i neuro si&ici. s7a !eA"oltat o ramurD a neuroimunomo!ulDrii 7 si&oneuroimunomo!ularea. Stresul e>cesi" sau ersistent. Psi&o-iAiolo%ia cautD sD e> lice mani-estDrile si&ice Cn %eneral si&icul uman. Dar Cn anumitD !oAD stresul este im ortant entru in!i"i! entru cD el !D sens "ieţii noastre. Cu toate aceste ro%rese uria'e. oate -i erce utD la -el Cn sens ne%ati". <o%a. Cei ce7'i controleaAD "iaţa !in unct !e "e!ere emoţional. cu aKutorul !atelor -iAiolo%ice.. De aici ne utem Cntreba# Cum utem sD ne roteKDm Cm otri"a acestor stDri si&ice a%resi"eN Ele ot -i obţinute !e -iecare in!i"i! rin realiAarea unei anumite autonomii.

De aceea. A"em osibilitatea sD erce em anumite mesaKe !in a-ara noastrD.. )a%!alena Oana. "iAualiAarea. Este cea !e7a 2//7a ţarD care a !eA"oltat o ast-el !e -ilialD.9 !e ani !e cercetDri 'tiinţi-ice e-ectuate Cn America. entru ca toţi suntem e%ali 'i OconstruiţiM atât -iAic. o ersoanD minunatD care a 'i -ost. sau oţi sa bene-icieAi !e tot 'i c&iar mai mult !m ceea ce te Cn"aţD aceastD carte. cât 'i si&ic !u D acela'i ti ar O arte !m curs Cl oţi Cn"aţD stu!iin! aceastD carte. -emei. utem a-irma cD ele ur 'i sim lu nu e>istDN CD ele sunt !oar ro!usul unor ima%inaţii &i ertro-iateN Nu. !e clar"iAiune. musulmani. CluK3 !e un instructor s ecialiAat Cn Controlul )ental. bDtrâni. arcur%ân! sub Cn!rumarea unei ersoane autoriAate OSena Lecţiilor !e BaADM. am consi!erat cD tra!ucerea cDrţii lui Jose Sil"a. cu stu!ii sau anal-abeţi.4 )ental sunt c&emate sD ne mDreascD aceastD erce ţie. cea !rea tD.2 . cu mult tim Cn urmDN Consi!er cD o bunD arte a -uncţiilor sistemului ner"os central 'i mai ales cele le%ate !e acti"itatea si&icD umanD. Cn cartea !e -aţD 'i la cursurile !e Control )ental. Din aceste moti"e. ro-esori. AceastD consi!eraţie !ore'te sD ne arate cD rin e>erciţii sistemele erce ti"e 'i !e emisie ale creierului nostru e>istD. a'a cum le -olosim Cn mo! curent. Este meto!a !e Control )ental. ele nu ot -i e> licate acum. Cn 2400 Jose Sil"a a !esco erit cD 'i a!ulţii ot Ore!e"eni co iiM cu multe a"antaKe. )eto!a are Ia baAD e>erciţii e>trem !e ractice 'i u'or !e Cn"Dţat rin care se realiAeaAD o rela>are rin me!itaţie !inamicD ro-un!D 'i in!ucerea unui ni"el -oarte e-icient !e -uncţionare a creierului 7 ni"elul Al-a 'i +eta. aceastD carte ţi7ai !esc&is accesul cDtre un nou stil !e "iaţD. elaboratD !e Jose Sil"a. me!ici. ro us Ia . !e e-ecte bene-ice. Cursurile !e Control )ental Sil"a se ţin re%ulat Cn mai multe ora'e !in ţarD 1Bucure'ti. tineri. "ei Cnţele%e ast-el !imensiunile %ân!ului 'i e-ectele acestuia asu ra ta 'i asu ra celor !in Kurul tDu. Cn ultimii ani 'i Cn ţara noastrD s7a Cn-iinţat 'i !eA"oltat o -ilialD a Sil"a International Inc. -iecare !intre noi oate Cn"Dţa 'i a oi e>ersa aceste noi ca acitDţi. Cn aceastD carte se aratD cD nu este "orba !e o Perce ţie E>trasenAorialâ. !ar nici nu le utem e> lica la ni"el i otetic. !ar 'i a celui intern.lume. Cn !oar atru Aile. !es re care cre!em cD a arţin !oar unor iniţiaţi sau unor in!i"iAi nDscuţi cu anumite calitDţi. roteKân!u7ne !e im actul a%resi" al me!iului e>tern. Dr. erce ţia mai e-icientD a tim ului 'i s aţiului 'i Cn %eneral cre'te bucuria 'i !orinţa !e "iaţD. stimuleaAD ima%inaţia. r DRAHU PRIE+ENE. +imi'oara. Cartea stD la baAa cursurilor 'i a meto!olo%iei !e autocontrol Sil"a )et&o! Inc . cursuri ce au sc&imbat "iaţa a este 2. -Dcân!7o mai e-icientD.8 ( A$+OCON+ROL$L PRIN )E+ODA SILVA 'i nu !oar mici Aone. acela al autocontrolului A'a cum Cţi !eA"Dluie aceastD carte. cDreia Ci a!uc mulţumiri. $SA. Aceste e>erciţii creeaAD o stare bene-icD si&icD 'i mentalD. Cn"Dţân! te&nicile Controlului )ental Sil"a. A!rian OL+EAN$ $ni"ersitatea !e )e!icinD 'i =armacie OIuliu :aţie%anuM.. Oare câte -enomene e care astDAi ni le e> licDm nu erau consi!erate O aranormaleM. Nu ot -i e> licate !in unct !e "e!ere 'tiinţi-ic. !ar Cn rinci al cu a"antaKul !e a bene-icia con'tient !e O-rec"enţa Al-aM. e>erciţiile !e Control )ental unân! Cn -uncţie Cntre%ul creier -iM ?. e alte cDi !ecât rin simţurile noastreN Putem sD in-luenţDm e cei !e lân%D noi Cn sensul bun al cu"ântului4 A'a7numitele -enomene ara si&olo%ice sau cum ele sunt numite astDAi -enomenele Ps<. nu numai cD nu le utem une Cn e"i!enţD rin meto!ele actuale !e in"esti%are. Intrarea Cn -uncţie a corte>ului emis-erei ne!ominante. Starea -uncţionalD a creierului este crescutD. rintr7o obser"aţie 'i e> erimentare !e acum mai bine !e 9/ !e ani. ceea ce nu CnseamnD cD nu "a "eni o!atD tim ul cân! ele "or -i e> licate. Dm aceste moti"e. Cn care sunt tratate e>erciţiile cursului !e baAD a Controlului )ental ar -i bine "enitD. Cre! cD !in unct !e "e!ere al omului !e 'tiinţD. !e "in!ecare asu ra altor ersoane. bineCnţeles !in unctul !e "e!ere al omului !e 'tiinţD. actori. ci !e o Perce ţie SenAorialD E-icientD. curs ce s7a !eA"oltat Cn . Dar cre! cD astDAi am luat la cuno'tinţD !e -oarte multe as ecte ri"in! aceastD s-erD a OrealitDţiiM. &in!u'i. sunt realeN =oarte mulţi le consi!erD ca rolul ima%inaţiei unor in!i"iAi. Cn care re%Dse'ti te&nici ca +e&nica Celor +rei De%ete.9 milioane !e oameni Catolici.. CluK7Na oca. orto!oc'i. Absol"enţii cursului !e Control )ental relateaAD numeroase ast-el !e situaţii# !e comunicare e>trasenAorialâ. Lare!o. Dar mâineN Dar mai târAiuN Cn meto!a sa !e Control )ental. 'i e care Jose Sil"a. iar e>erciţiile !e Control In loc !e ost-aţD ( . Cn ersoana !omnului RaKGo JuAma7no"ic. La realiAarea acestei tra!uceri a contribuit 'i !oamna In%. bDrbaţi. Jose Sil"a ne aratD cD -iecare !in noi a"em aceste ca acitDţi.. bu!i'ti. Pro-. !ar "a !ura ce"a tim sa Cn"eţi sin%ur 1minim 0 luni !u D e> erienţa lui Jose Sil"a3. +e>as. s orin! ima%inaţia. creati"itatea 'i Cn %eneral e-icienţa "ieţii. !e auto"m!ecare sau c&iar mai mult. Controlul Viselor etc . Ele nu ot -i ne%ate total. Domnului RaKGo JuAmano"ic Ci a!uc mulţumiri entru amabilitatea cu care ne7a us la !is oAiţie materialele necesare acestei tra!uceri 'i a asi%urat realiAarea e!itDrii acestei cDrţi.

Succes )in!. Bo%Dţia este Dre tul +Du Natural. !ar 'i entru !ra%oste sau ro-esie 7 entru toate ro"oeDrile "ieţii Aceste cursuri se ţin 'i Cn România. ABeCe!aruI SDnDtDţii . un!e se !eA"oltD noi te&nici. atât entru sDnDtate.remiul Nobel entru Pace !e . Le%ile Succesului. e>istân! !eKa este ? /// !e absol"enţi care un Cn ractica Ai !e Ai. Lo"e )in!. ce le ermite artici area 'i la cursurile su erioare. te&nici !in aceasta carte 'i nu numai. le7a lDsat Cn urma sa entru a -i accesibile tuturor celor ce !oresc sD7'i -oloseascD mai mult !m ca acitDţile mentale Cntr7un mo! controlat 'i bene-ic. ori. recum Citirea Ra i!a. 'i care bene-iciaAD !e o !i lomD 'i un certi-icat acre!itate !e Sil"a )et&o! Inc .