Kekayaan bahan mentah  Bahan mentah yang banyak seperti arang batu dan biji besi di England    Arang

batu banyak terdapat di wales dan Newcastle Muncul sebagai pengeluar keluli terbesar di dunia Penguasaan tanah di jajahan di afrika dan asia menjamin bekalan bahan mentah.

Perkembangan merkantilisme  Menyediakan kekayaan dan modal untuk mempelopori revolusi perindustrian.  Menekankan pemberian latihan kemahiran untuk pekerja2 menerusi “Dasar

Apprentice”
 Dasar ini menyebabkan England muncul sebagai Negara industri

Faktor perkembangan industri di England

Kemajuan pengangkutan  Membantu pengagihan barangan ke seluruh Negara.  Kuasa wap membantu perkembangan sistem pengangkutan seperti kereta api dan kapal laut

Modal mencukupi  Modal yang banyak dipusatkan di bank of England  Kemunculan industry perbankan menyebabkan terdapat kemudahan pinjaman bagi membiayai projek2 perindustrian.

Related Interests