Proiect de activitate integrată Data: 31.01.2013 Grupa: nr.3 Domeniul: Matematica Tema: Număratul în limita 1-5; 1-10.

Acordarea numeralului cu substantivul Categoria activităţii: activitate de grup Mijlocul de realizare: joc didactic Tipul de activitate: consolidarea şi aprofundarea de cunoştinţe Timp: 30 min.

Scopul: verificarea şi consolidarea număratului în limta 1-5; 1-10 - dezvoltarea gîndirii logice

Obiective de referinţă: - evaluarea raportării numărului la cantitate şi invers; - depistarea dintr-un şir numeric a cifrei mai mari/mai mici 1

Sarcina didactică Metode şi procedee: joc didactic. Să numească mijloacele de transport terestru. 4. Să numească culorile figurilor geometrice. Obiective operaţionale: 1. crescător şi descrescător.. 7. formă. 10. imagini.identificarea prin denumirea mijloacelor de transport. machet de drum şi cale ferată. 9. greieraş. chitare. figuri geometrice. Să găsească locul cifrei în şirul numeric. Să creeze mulţimi de obiecte. 2. observarea. 6. evaluarea. săgeţi.Să rezolve corect sarcinile din fişele individuale.verificarea cunoştinţelor faţă de culoare. copaci 2 . 1-10. Să respecte regulile şi cerinţele jocului. în limita 1-5. 8. 3.acordarea numeralului cu substantivul. 11. . Să recunoască şi să denumească figurile geometrice. Să raporteze cantitatea la număr. Să acorde numeralul cu substantivul. exerciţiul. Să numere corect. 5. problematizarea. trenuleţ. jucării. fişe individuale. explicaţia. creioane colorate. conversaţia Material didactic: ecusoane. . Să folosească corect numeralul ordinal.

Op.Sunt sigură că ele vor ca voi să vă 3 .Acuma putem începe.De la care cifră începem traseul? .Şi la care cifră îl vom termina? Desfăşurarea activităţii .Copii ce sunt aici jos? .Călătorim cu maşina. vom ajuta greieraşul să le găsească. .Vom termina călătoria la cifra 6. .Sunteţi de acord? . Primesc ecusoanele şi se bucură de ele. . Pedagogului Momentul Pregătirea sălii de grup şi a materialului organizatoric didactic. 2. .Vom urma traseul indicat de cifre şi săgeţi. Şi noi vom merge azi cu autobuzul. autobuzul. O2 3. trenul.Acestea sunt cifre . Captarea atenţiei . Etapele activităţii Activitatea Copiilor Intrarea copiilor în sala de grup Strategii didactice Ob.Descrierea activităţii Nr.Cu noi doreşte să meargă şi greieraşul.Da. 4. sunteti de acord? Întroducerea în .Da! Ascultă Conversaţia .Începem traseul de la cifra 1 Se uită la tablă unde este cifra 6 .Ce ziceţi dacă il vom ajuta să le găsească. . dar are o mica problemă. . . maşina şi trenul.Aşa este.Noi azi vom merge într-o scurtă călătorie.Să înceapă călătoria! . Le dau copiilor cîte un ecuson care reprezintă aceste mijloace de transport.Cu ce transport mergem în călătorie? temă . 1. . şi-a pierdut chitarele şi din cauza aceasta este tare necăjit.

Se bucură Explicaţia Exerciţiu Joc didactic Problematizarea O3 O11 Joc didactic „Corectează greşeala” . . . Mai apoi de la un copil iau cîte o imagine.După cifra 1 care urmează? . În acest timp se schimbă locul cifrelor în şirul numeric. chitare. .Ce animal este acesta? . iar la altul adaug. . Deschid ochii şi corecteză greşeala. Primesc cerculeţe de diferite culori pentru fiecare copil. . . .Acuma am să vă rog pe voi să Închid ochii închideţi ochii. iar voi pentru că l-aţi ajutat primiţi cîte un cerculeţ. .După cifra 1 urmează cifra 2 . pe care le duc greieraşului.Eu cred că leul ascunde aici ceva.Probabil leul doreşte că voi să Numără în ordine crescătoare şi număraţi împreună cu el.Acesta este leu . Un copil va aranja cifrele de la mic la mare.Fiecare va primi cîteva imagini.Deschideţi ochii şi observaţi greşeala. .Am numărat de la mic la mare şi de la mare la mic.Să mergem mai departe. Ascultă condiţiile jocului Primesc imaginile.Greieraşul a primit chitarele. voi trebuie să le număraţi şi să găsiţi cifra corespunzătoare.Şi pentru că iarăşi a-ţi găsit chitare Bucuroşi primesc cerculeţele. 1-10. descrăscătoare în limita 1-5. le numără şi găsesc cifra corespunzătoare.Cum aţi numărat? . .Ce se ascunde sub cifre? Mi se pare că văd ceva.Şi săgeata ne indica spre cifra 2. iar altul de la mare la mic. 4 Exerciţiu Problematizarea O1 Joc didactic O11 Observarea O4 . Caută sub cifre şi găsesc două chitare.Joc didactic „Găseşte cifra” jucaţi cu ele. Urmează traseul indicat de săgeată. Le duc greieraşului. Numără iarăşi imaginile. să Se uită atent şi găsesc încă două ne uităm.

Priviţi copii. Să vedem ce are.greieraşului. aici ne aşteaptă ursuleţul care ţine ceva în labe. dreptunghi . Privesc atent ce are ursuleţul Primesc fişele individuale O10 Ascultă cerinţele şi îndeplinesc sarcinile. care cifră urmează? .Dreptunghiul este verde. care ne duce la cifra 3 şi la ursuleţ. .Cercul este galben . .Cerc.Triunghiul este roşu triunghiul? .Dar acest dreptunghi ce culoare are? .Ce sunt acestea de pe măsuţă? .Să le numim .După cifra doi urmează cifra trei.Pentru că aţi ajutat ursuleţul în semn de mulţumire vă ajută şi el pe voi. . patrat. pe care ursuleţul nu le poate rezolva fără ajutorul vostru.Patratul este albastru . .După cifra trei.Sunt nişte sarcini.Să continuăm călătoria noastră. primiţi cîte un cerculeţ.Acuma spuneţi-mi ce putem construi . .Cine îmi spune ce culoare are . cerculeţ. Merg în direcţia indicaţă de săgeată şi ajung la cifra 4.Ce culoare are cercul? . triunghi.Din dreptunghiuri putem face din dreptunghiuri? vagoanele trenuţului 5 Conversaţia O5 O6 .Să urmăm săgeata.După cifra trei urmează cifra patru. . Se explică cerinţele sarcinilor .După cifra doi care cifră urmează? . .Aceastea sunt figuri geometrice .Să mergem mai departe. El a găsit cîteva chitare care îi aparţin Iau chitarele şi le duc greieraşului. . Şi iaraşi primiţi cîte un Primesc cerculeţul. Explicaţia Exerciţiul .Iar patratul ce culoare are? . greieraşului.

.În următorul vagon puneţi o jucărie. dar nu are jucării.Al treilea vagon este galben Găsesc chitarele. primesc cîte un cerculeţ.Am pus o jucării în al treilea vagon.Al doilea vagon este verde . al .În care vagon ai pus două jucării? 6 Merg în trenuleţ O7 Exerciţiul Pun jucăriile în vagoane . trenuţ. al treilea vagon? .În care vagon ai pus două jucării? .Iau cîte un dreptunghi şi îl pun pe planşă. tuc-tuc-tuc. Joc didactic Exerciţiul O11 O9 O8 .În care vagon ai pus două jucării? .Eu am pus patru jucării .Trenuleţul nostru se duce la copii.Cîte jucării ai pus? .De ce culoare este primul vagon.Dar tu cîte jucării ai pus? . .În al treilea vagon punem 4 jucării.Am pus două jucării în primul vagon .În primul vagon puneţi două jucării .Iar tu cîte jucării ai pus? . Minuta fizică Trenulet.Eu am pus o jucării .Primul vagon este albastru doilea. Să le punem noi .Am pus o jucării în al doilea vagon .Eu am pus două jucării . trenuţ Unde pleci drăguţule? Jucării mă duc s-a duc Un vagon de jucării Pentru voi iubiţi copii Tuc-tuc-tuc. tuc-tuc-tuc . .Următorul vagon este al doilea .Care este următorul vagon? .

Găsesc chitarele greieraşului şi le duc lui. primesc cîte un cerculeţ . Numără chitarele găsite. Evaluarea O1 7 . . Generalizarea 5.Şase face o pauză) .Pentru ce a-ţi primit voi aceste cerculeţe? Fiecare copil numără cîte cerculeţe au primit Spun ce au făcut pe parcursul activităţii şi pentru ce au primit cerculeţele. greieraşul este foarte Se bucură. .Să numărăm cîte chitare am găsit noi.Bravo copii.Iată copii că am ajuns şi la cifra (se .Acuma să numărăm cîte cerculeţe a-ţi primit voi . bucuros că a-ţi găsit chitarele lui. acuma nu mai supărat.

Related Interests