W11

W11 Pregradni zidovi

07/2009

W11 Knauf pregradni zidovi
W111 - Knauf pregradni zid W112 - Knauf pregradni zid W113 - Knauf pregradni zid W115 - Knauf pregradni zid - Jednostruka metalna potkonstrukcija, jednostruka obloga - Jednostruka metalna potkonstrukcija, dvostruka obloga - Jednostruka metalna potkonstrukcija, trostruka obloga - Dvostruka metalna potkonstrukcija, dvostruka obloga

W115 - Knauf zid između stanova - Dvostruka metalna potkonstrukcija, dvostruka obloga + 5. ploča unutar zida W116 - Knauf instalacioni zid W118 - Knauf sigurnosni zid K234 - Knauf Fireboard-zid A1 - Povezana dvostruka metalna potkonstrukcija, dvostruka obloga - Jednostruka metalna potkonstrukcija, trostruka obloga + čelični lim - Jednostruka metalna potkonstrukcija, Fireboard A1, jednostruka obloga

Karakteristike pregradnih zidova
Tehnièki podaci / zvuèna izolacija / toplotna zaštita
Sistem Tehnički podaci
Širina Profil Obloga zida (zidna šupljina) Debljina Vrsta
Navodi ispitivanja vidi str. 3

W11
Zvučna izolacija Dokaz R w,R
dB 2)

Mere

Masa

Izolacija Toplotna zaštita
nazivna debljina mm 3) vrednosti U W/(m²K)

mm

D

mm

h

mm

d

ca. kg/m² 1)

W111 Pregradni zid

Jednostruka potkonstrukcija - jednostruka obloga
75 100 125
h D d

50 75 100 50 75 100

41 12,5 KNAUF ploče GKB 25 GKF
1

40 40 60 70 KRSKG 40 60 80 40 40 60 40 60 80

0,66 0,65 0,50 0,65 0,49 0,40 0,66 0,65 0,50 0,65 0,49 0,40

Razmak potkonstrukcije 62,5 cm

42 43 48* 42 43 44 45

d

75 100 125

12,5

KNAUF ploče Piano 25,5 Piano F
ploče za zvučnu zaštitu GKB / GKF

2

46 47 46 47 48

W112 Pregradni zid

Jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obloga
100 125 50 75 100 50 75 100

50 KNAUF ploče GKB 45 2x 12,5 GKF
1

40 40 60 40 60 80 50 KRSKG 40 40 60 40 60 80

0,61 0,60 0,47 0,60 0,46 0,38 0,61 0,60 0,47 0,60 0,47 0,38

Razmak potkonstrukcije 62,5 cm h D d

150 100 125 150

51 52 51 52 53 56* 53

d

KNAUF ploče Piano 46,5 2x 12,5 Piano F
ploče za zvučnu zaštitu GKB / GKF

2

54 55 54 55 56

W113 Pregradni zid
Razmak potkonstrukcije 62,5 cm

Jednostruka potkonstrukcija - trostruka obloga
125
d

50 75 100

h D

150 175

KNAUF ploče GKB 66 3x 12,5 GKF

51
5

40 60 50 KRSKG 80

0,57 0,44 0,36

53 58* 55

W115 Zid između stanova Dvostruka potkonstrukcija - dvostruka obloga + 5. ploča unutar zida
osovinski razmak profila 62,5 cm

d

h D

215

2x 12,5 KNAUF ploče GKB 165 + 62 12,5 GKF

70 66*

2 x 75 2 x 70 KRSKG

2 Napomene i ispitivanja za zvučnu zaštitu vidi str. 3

d

d

d

R = proračunske vrednosti merodavne zvučne izolacione moći razdvojnog građevinskog elementa prema DIN 4109.jednostruka obloga d d d h D 140 100 20 Fireboard 42 1. gustine 40 kg/m³ 2) R w.27 0.5 GKF + 2x 0. 3 W11 Zvučna izolacija Dokaz R w.21 58 61 60 63 255 155 205 255 h D KNAUF ploče Piano 49.trostruka obloga + čelični limovi između ploča d h D 6 52 40 0. delimično interpolirane vrednosti Knauf izveštaj o ispitivanju zidova 005.21 0.37 0. uzdužni otpor strujanja prema .25 cm 31.5 cm Dvostruka potkonstrukcija . Institut IMS a. delimično interpolirane vrednosti Knauf izveštaj o ispitivanju zidova 006.36 K234 Fireboard-zid A1 Razmak potkonstrukcije 31. kg/m² 1) W115 Pregradni zid Razmak potkonstrukcije 62. 3 .5 mm čelični lim d 7 80 0.25 cm Jednostruka potkonstrukcija .27 0.Tehnièki podaci / zvuèna izolacija / toplotna zaštita Sistem Tehnički podaci Mere Karakteristike pregradnih zidova Širina Profil Obloga zida (zidna šupljina) Debljina Vrsta Navodi ispitivanja vidi str. delimično interpolirane vrednosti Knauf izveštaj o ispitivanju zidova 007 Knauf izveštaj o ispitivanju zidova 013 Knauf izveštaj o ispitivanju zidova 009 Knauf izveštaj o ispitivanju zidova 014 Napomena Vrednosti zvučne izolacije važe samo uz upotrebu Knauf profila.5 Piano F ploče za zvučnu zaštitu GKB / GKF 63 4 65 67 W116 Instalacioni zid Razmak potkonstrukcije 62.R dB 2) Masa Izolacija Toplotna zaštita nazivna debljina mm 3) vrednosti U W/(m²K) mm D mm h mm d ca.dvostruka obloga d KNAUF ploče GKB 49 2x 12.1) 8 47 40+60 0. delimično interpolirane vrednosti Knauf izveštaj o ispitivanju zidova 008.37 0.dvostruka obloga 155 205 d 105 155 205 105 155 205 KNAUF ploče 48 2x 12.Knauf Insulation mineralna kamena vuna (40 kg/m3) 1 2 3 4 5 6 7 8 Knauf izveštaj o ispitivanju zidova 001.5 GKF d W118 Sigurnosni zid Razmak potkonstrukcije 31. Beograd Dokazi za zvučnu izolaciju 1) Navedene mase zidova su bez izolacionog sloja 1.60 h D 177 100 KNAUF ploče 82 3x 12.25 cm 31.47 0.1) Masa. bez uzdužnog prenosa preko bočnih građevinskih elemenata 3) Izolacioni sloj prema DIN EN 13162.5 GKB GKF 59 3 2x40 60 2x60 80 2x80 2x40 2x60 2x80 0.34 * Izveštaj o ispitivanju zvučne izolacije br. Klasa toplotne provodljivosti: 040 4) KRSKG . 3591/06.25 cm Jednostruka potkonstrukcija .5 cm Dvostruka potkonstrukcija .5 2x 12.d.37 0. uključujući izolaciju 40+60 mm.

5 IMS 3279/04 DIN 4102-4 deo 4.5 A2 2x15 S G S 50 50 70 40 14 100 Knauf CW-Profil 62.5 ABP P-3070/0609 IMS 3240/04-01 IMS GFT-3700/07 F120 W113 Pregradni zid osovinski razmak profila a F120 F180 Požarnootporne ploče 3x12.5 otporne ploče GKF 2x12.1.5 GKF A2 S 50 30 Knauf CW-Profil 62.5 ABP P-3157/4012 Sloj mineralne vune prema DIN EN 13162.5 ploče + GKF 12.1 S tačka topljenja 4 Klasa građ.5 ABP P-3157/4012 a Požarnootporne 2x12. -a- Min.5 GKF A2 S 50 100 Knauf CW-Profil 62. Vrsta/ Debljina klasa građev.Knauf konstrukcije .sertifikovani dokazi Klasa požarne otpornosti Knauf pregradni zidovi Sistem Obloga W11 Maks.Zaštita od požara .2x12.5 ABP P-3125/6619 IMS 3240/04-2 W112 Pregradni zid razmak profila a F90 Požarno.10 tabela 48 G 80 15 W115 Pregradni zid osovinski razmak profila a F90 osovinski razmak profila Požarnootporne ploče 2x12. Min. deo 3.5 GKF A2 S 40 50 Knauf CW-Profil 62.5 A2 S 40 50 Knauf CW-Profil 62. materijala mm Izolacija Vrsta razmak Min. materijala A prema DIN 4102-17 G Klasa građevinskog materijala A *) Ispod spoja ploča sa sečenim ivicama podložiti profil . Debljina Gustina profila mm kg/m³ cm Dokaz W111 Pregradni zid razmak profila a F30 Požarnootporne *) ploče 12.

Vrsta/ Debljina klasa građev. materijala A prema DIN 4102-17 G Klasa građevinskog materijala A 5 .25 ABP P-3076/0669 Sloj mineralne vune prema DIN EN 13162.290 Mineralna vuna 40+60 40 S Knauf CW-Profil 31.5 ABP P-3157/4012 W118 Sigurnosni zid a razmak profila a F90 Požarnootporne ploče 3x 12.5 GKF A2 + bez ili Mineralna vuna 2 sloja čeličnog lima 2x 0. Debljina Gustina profila mm kg/m³ cm Dokaz W116 Instalacioni zid razmak profila a F90 Požarnootporne ploče 2x12. materijala mm W11 Maks. deo 3.Knauf konstrukcije . -a- Izolacija Vrsta razmak Min.25 ABP P-3073/0639 K234 Fireboard zid A1 razmak profila a a F90 Fireboard A1 20 Z-PA-III 4.1.5 GKF A2 S 50 30 Knauf CW-Profil 62.1 S tačka topljenja Klasa građ.Knauf pregradni zidovi Klasa požarne otpornosti Zaštita od požara .sertifikovani dokazi Sistem Obloga Min. Min.5 G Knauf CW-Profil 31.

Knauf pregradni zidovi Zaštita od požara: izvođenje spojeva W11 6 .

Knauf pregradni zidovi Zaštita od požara: ugradnja elektro kutija Zidovi sa izolacionim slojem min.1 S Klasa građ. 500 mm biti min. B2 ili zidovi bez izolacije W11 Kod širih profila n. Elektro kutija Stišnjena mineralna vuna Elektro kutija Mineralna vuna ili traka od ploče Unutrašnjost zida ispuniti mineralnom vunom S zaštićenom od klizanja *) Debljina mineralne vune u cm umnožena sa srozavanja vune). dozvoljeno je ugraditi u pregradne zidove na bilo kom mestu ali ne jednu nasuprot druge. Traka od ploče treba da potpuno pokriva sledeću površinu: min. CW 100 zalepiti gipsanim malterom ca.sve mere u mm 7 . materijala A Tačka topljenja prema DIN 4102-17 Šematski prikazi . Preostali otvori se ispunjuju gipsanim malterom.100/100 Kutija od traka Knauf ploče = debljina obloge Elektro kutija Okvir dubine elektro kutije Vijak gips-gips Elektro kutija Gipsani malter debljine obloge Kutija od traka Knauf ploče = debljina ploče zalepiti gipsanim malterom ca. do poda i bočno Primer: do narednog profila sa svake strane.pr.100/100 Elektro kutije pokrivene gipsanim malterom Elektro kutije pokrivene gipsanim pločama Važi samo za zidove sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom Vijak za gips ili lepak za gips Elektro kutija Kutija od traka Knauf ploča = debljina ploče Izvođenje sa trakama od Knauf ploča debljine obloge. do poda i bočno do narednog profila sa svake strane. Mineralna vuna mora gustinom mineralne vune u kg/m³ mora pokriva sledeću površinu: min. iznad najviše elektro kutije. prekidače i sl. poglavlje 3. Izolacioni sloj od mineralne vune prema DIN EN 13162. Stišnjavanje izolacionog sloja dozvoljeno je 6 cm x 30 kg/m³ = 180 do debljine *) Napomene Kutije za utičnice.1. zalepiti za unutrašnju oblogu ili učvrstiti vijcima za gips. Dopušteno je provođenje pojedinačnih strujnih kablova. 180. 500 mm iznad najviše elektro kutije.

7 CW 75 31.5 *) - Podebljane vrednosti su maks. područje ugradnje (objašnjenje vidi str.5 Knauf Profil 41.25 sa požarnom otp.75 4 *) 5 4. 42 cm.25 62. dopuštene vidine zidova W11 Debljina lima 0.Knauf pregradni zid Visine zidova Profil Knauf Osovinski razmak čeličnih profila Jednostruka metalna potkonstrukcija .25 *) 7 6.7 CW 100 31.75 6 5.75 8 7.25 62.75 4 3. .25 5.5 Knauf Profil 41.75 4. bez požarne otp. dozvoljene visine pregradnih zidova prema DIN 18183 *) Vrednosti prema ABP P-3125/6619 Detalji M 1:5 Vijak sa tiplom Zaptivni kit Knauf CW profil Razdelna traka Uniflott Zaptivni kit Vijak sa tiplom Knauf UW profil Knauf CW profil Knauf ploča Vijak TN Uniflott Knauf ploča Uniflott Razdelna traka Knauf UW profil Knauf CW profil VijakTN W111-VO1 Spoj sa plafonom W111-A1 Spoj sa masivnim zidom Knauf ploča W111-B1 Knauf ploča Knauf UW profil Izolacioni sloj Vijak TN Uzdužni spoj ploča Izolacioni sloj Poprečni spoj obraditi sa papirnom bandaž trakom Knauf ploča Knauf UW profil Knauf CW profil Vijak TN W111-VM1 Spoj sečenih ivica ploča Knauf CW profil Knauf UW profil Vijak TN Uniflott W111-C1 T-spoj zidova Svetli otvor W111-D1 Izvođenje ugla Utični ugaonik Vijak TB UA profil 2 mm Knauf ploča Vijak TN Knauf CW profil W111-VU1 8 Spoj sa podlogom W111-E1 Otvor za vrata sa Knauf UA profilom W111-E2 Otvor za vrata sa Knauf CW profilom Napomena Razmak profila za obloge na koje se lepe keramičke pločice je maks.75 4.6 mm cm 62.25 5 5 4.25 6.5 3.25 5 4.5 3.75 2.7 CW 50 31.5 5.jednostruka obloga maks.5 Knauf Profil 41.22) 1 2 1 2 m m m m 3 3 2.

22) sa požarnom otp.5 5.5 5 6. dopuštene vidine zidova 1 m 4 5 6 5.25 62.5 5 6 5.5 Knauf Profil 41.75 7.7 CW 75 31.5 7.5 7.6 mm cm 62.5 W112 Debljina lima 0.5 4 4.5 7 9 8.5 Knauf Profil 41.5 6.5 9 2 m 3. Podebljane vrednosti za zidne konstrukcije prema DIN 4102-4 (dozvoljene visine prema DIN 18183) Detalji M 1:5 Vijak sa tiplom Zaptivni kit Knauf CW profil Razdelna traka Uniflott Zaptivni kit Vijak sa tiplom Knauf UW profil Knauf CW profil Vijak TN Knauf CW profil Knauf UW profil Knauf ploče Uniflott Razdelna traka Knauf Uniflott Vijak TN Knauf ploče W112-VO1 Spoj sa plafonom W112-A1 Spoj sa masivnim zidom Knauf UW profil Knauf CW profil Vijak TN W112-B1 Knauf UW profil Izolacioni sloj Vijak TN Uzdužni spoj ploča Izolacioni sloj Vijak TN Uniflott sa bandaž trakom Knauf ploče W112-VM1 Spoj sečenih ivica ploča W112-C1 T-spoj zidova Svetli otvor W112-D1 Izvođenje ugla Knauf CW profil Knauf UW profil Vijak TN Uniflott Utični ugaonik Vijak TB UA profil 2 mm Knauf ploča Vijak TN Knauf CW profil W112-VU1 Spoj sa podlogom W112-E1 Otvor za vrata sa Knauf UA profilom W112-E2 Otvor za vrata sa Knauf CW profilom 9 .25 62.5 5.dvostruka obloga maks.Knauf pregradni zid Visine zidova Profil Knauf Osovinski razmak čeličnih profila Jednostruka metalna potkonstrukcija .5 Knauf Profil 41.75 7 8.5 6 7.5 7 6.7 CW 100 31.7 CW 50 31.5 4.5 5 6 7 5.5 (objašnjenje vidi str. područje ugradnje 1 2 m m 3.5 5.5 6.25 bez požarne otp.

5 6. visine zidova kod zaštite od požara F120-F180 Detalji M 1:5 Vijak sa tiplom Zaptivni kit Knauf CW profil Razdelna traka Uniflott Zaptivni kit Vijak sa tiplom Knauf UW profil Knauf CW profil Knauf ploča Vijak TN Knauf Uniflott Knauf ploča Uniflott Razdelna traka W113-VO1 Spoj sa plafonom W113-A1 Spoj sa masivnim zidom Knauf CW profil Knauf UW profil Knauf CW profil Vijak TN W113-B1 Izolacioni sloj Vijak TN Uzdužni spoj ploča Izolacioni sloj Vijak TN Uniflott sa bandaž trakom Knauf ploča Uniflott Knauf ploča Vijak TN Po potrebi zaštita ugla sa Knauf profilom za uglove ili sa Knauf Alux trakom W113-VM1 Spoj sečenih ivica ploča Knauf ploča Knauf CW profil Knauf UW profil Vijak TN Uniflott W113-C1 T-spoj zidova Svetli otvor W113-D1 Izvođenje ugla W113-VU1 10 Spoj sa podlogom W113-E1 Otvor za vrata sa Knauf UA profilom Utični ugaonik Vijak TB UA profil 2 mm Knauf ploča Vijak TN Knauf CW-Profil W113-E2 Otvor za vrata sa Knauf CW profilom .5 8 7.5 *) maks.5 9 9 8.5 Knauf Profil 41. dopuštene vidine zidova W113 Debljina lima 0.5 7.5 6 6 5.5 6.25 sa požarnom otp. područje ugradnje (objašnjenje vidi str.Knauf pregradni zid Visine zidova Profil Knauf Osovinski razmak čeličnih profila Jednostruka metalna potkonstrukcija .5 *) 5 *) 6 5.5*) 4 4.5 5 4.5 8 7.7 CW 100 31.5 6 7 6.7 CW 50 31.6 mm cm 62.trostruka obloga maks.75 *) 7 6.5 7. bez požarne otp.5 7 9.5 Knauf Profil 41.5 5 5.25 62.5 *) 5.5 5.22) 1 2 1 2 m m m m 4 *) 3.7 CW 75 31.25 62.5 7 6.5 Knauf Profil 41.

dvostruka obloga + peta ploča po potrebi maks.5 5. pločom između potkonstrukcije prema ÖNORM B 3358-6 Detalji M 1:5 Vijak sa tiplom Zaptivni kit Razdelna traka Uniflott Zaptivni kit Knauf UW profil Vijak sa tiplom Knauf CW profil Knauf CW profil Knauf UW profil Samolepljiva PE dihtung traka Uniflott Knauf ploča Razdelna traka W115-VO1 Spoj sa plafonom Samolepljiva PE dihtung traka na razmaku od 50 cm Knauf ploče Vijak TN Izolacioni sloj W115-A1 Spoj sa masivnim zidom Uniflott Vijak TN W115-B1 Uzdužni spoj ploča Knauf CW profil Vijak TN W115-VM1 Spoj sečenih ivica ploča Knauf ploča Knauf CW profil Samolepljiva PE dihtung traka Knauf UW profil Vijak TN Uniflott Izolacioni sloj Knauf CW profil Knauf UW profil Knauf ploča Po potrebi zaštita ugla sa Knauf profilom za uglove sa Knauf Alux trakom W115-C1 T-spoj zidova Svetli otvor W115-D1 Izvođenje ugla Samolepljiva PE dihtung traka UA profil 2 mm Vijak TB Knauf ploče Utični ugaonik W115-VU1 Spoj sa podlogom W115-E1 Otvor za vrata sa Knauf UA profilima 11 .50* 6 Knauf Profil CW 100 62.50* 6 6 4. područje ugradnje (objašnjenje vidi str.5 3.5 6 4.5 Dvostruka metalna potkonstrukcija .5 4 4.6 mm cm Knauf Profil sa požarnom otp.5 4 CW 50 CW 75 Knauf Profil 62. bez požarne otp. dozvoljene visine pregradnih zidova prema DIN 18183 * Važi za zid W115 sa 5.5 Podebljane vrednosti su maks.22) 1 2 1 2 m m m m 4. dopuštene vidine zidova W115 Debljina lima 0.00* 6.Knauf pregradni zid Visine zidova Profil Knauf Osovinski razmak čeličnih profila 62.5 3.00* 6.5 5.

5 4 4. dopuštene vidine zidova W116 Debljina lima 0.5 6 Detalji M 1:5 Razdelna traka Uniflott Knauf ploča Uniflott Zaptivni kit Vijak sa tiplom Knauf UW profil Izolacioni sloj Knauf CW profil Knauf ploča Izolacioni sloj Knauf CW profil Vijak TN Knauf ploče Vijak TN W116-VO1 Spoj sa plafonom Vijak TN Uniflott Vijak TN Knauf CW profil Zaptivni kit Vijak sa tiplom Knauf CW profil Fleksibilni lepak za keramiku Flächendicht premaz W116-A1 Spoj sa masivnim zidom Keramička pločica W116-D1 Suženje zida Traka od gipsane ploče 12.5 6 6.5 mm debljine i 300 mm visine ca.22) 2 1 2 1 m m m m 4.5 4 CW 50 CW 75 Knauf Profil 62. 750 mm Knauf UW profil Knauf CW profil Razmak po potrebi 300 mm Traka od gipsane ploče 12.5 6 5. lepak za keramiku Keramička pločica Knauf ploče Vijak TN Uniflott Vijak TN W116-VM1 Spoj ploča i ukrućenje profila Flächendicht premaz Flächendicht traka ca.Knauf instalacioni zid Visine zidova Profil Knauf Osovinski razmak čeličnih profila Dvostruka metalna potkonstrukcija .6 mm cm sa požarnom otp.5 6.5 mm debljine i 300 mm visine .dvostruka obloga maks.5 mm debljine i 300 mm visine W116-B1 Ukrućenje profila 12 Spoj ploča i ukrućenje profila W116-VU1 Spoj sa podlogom Izvodi se sa trakama od gipsane ploče 12. područje ugradnje (objašnjenje vidi str.5 6 5.5 Knauf Profil 62. 1650 mm ca.5 CW 100 Knauf Profil 62. bez požarne otp. 600 mm Fleks.

25 9 9 Napomena požarnootporne zidove Detalji M 1:5 Knauf sigurnosni zid takođe podleže zahtevima za Zaptivni kit Knauf CW profil Razdelna traka Uniflott Zaptivni kit Knauf čelični sidreni ekser Podložna pločica Knauf UW profil 100x40x0. Knauf čelični sidreni ekser Vijak TN Uniflott W118-B1 Knauf CW profil 100x50x0. 25 cm Uzdužni spoj ploča Pocinkovani lim debljine 0. horizontalno polaganje Vijak TN Uniflott Knauf CW profil Knauf ploče GKF Izolacioni sloj Tipla sa vijkom Uniflott Razdelna traka Knauf ploče GKF Pocinkovani lim debljine 0.5x55.5 mm.22) 1 2 m m CW 100 Knauf Profil 31.5 mm. horizontalno polaganje Vijak TN W118-A1 Spoj sa masivnim zidom Knauf CW profil Uniflott Knauf ploče GKF W118-VM1 Spoj sečenih ivica ploča Knauf CW profil učvršćen za UW profil čeličnim nitnama Podložna pločica . dopuštene vidine zidova W118 Debljina lima 0. a = ca.6 Knauf CW profil učvršćen za UW profil čeličnim nitnama Pocinkovani lim debljine 0.6 mm cm sa požarnom otp. horizontalno polaganje Knauf UW profil W118-VO1 Spoj sa plafonom Pocinkovani lim debljine 0. područje ugradnje (objašnjenje vidi str.Knauf sigurnosni zid Visine zidova Profil Knauf Osovinski razmak čeličnih profila Jednostruka metalna potkonstrukcija .5 mm horizontalno polaganje Knauf ploče GKF Knauf CW profil Vijak TN W118-VU1 Spoj sa podlogom W118-D1 Izvođenje ugla 13 .trostruka obloga + čelični lim maks.5 mm.6 Vijak TN 3. preklop spojeva 10 cm.

zid A1 Visine zidova Profil Knauf Osovinski razmak čeličnih profila Jednostruka metalna potkonstrukcija . područje ugradnje (objašnjenje vidi str.25 9 9 Detalji M 1:5 Zaptivni kit Vijak sa tiplom Knauf CW profil Razdelna traka Zaptivni kit Knauf UW profil Vijak sa tiplom Knauf CW profil Fireboard 20 mm Fireboard-Spachtel Razdelna traka Vijak TN Fireboard-Spachtel Spoj ploča Vijak TN Knauf CW profil Knauf UW profil K234-VO1 Spoj sa plafonom K234-A1 Spoj sa masivnim zidom Vijak TN Zaptivni kit Uniflott K234-B1 Knauf CW profil Tipl za GK zidove Spoj ploča Izolacija 40+60 mm Fireboard-Spachtel + bandaž traka od staklenih vlakana Knauf Fireboard 20 mm K234-VM1 Spoj ploča K234-C1 Knauf Fireboard 20 mm Knauf CW profil 100x50x0.Knauf Fireboard .22) 1 2 m m Knauf Profil CW 100 31. bez požarne otp. dopuštene vidine zidova K234 Debljina lima 0.6 Vijak TN 3.6 UW-profil 100x40x0.5x35 Fireboard-Spachtel Knauf CW profil Vijak TN Spoj sa zidom Knauf CW profil 2 K234-D1 po potrebi zaštita ugla sa Knauf profilom za uglove ili sa Knauf Alux-Kantenschutz Izvođenje ugla Presek Metalna nitna Metalna nitna 3 komada sa svake strane Knauf CW profil 1 Mineralna vuna Knauf CW profil 1 Knauf CW profil 2 14 K234-VU1 Spoj sa podlogom Vertikalno nastavljanje profila .6 mm cm sa požarnom otp.jednostruka obloga maks.

Knauf pregradni zidovi Detalji .spojevi sa plafonom Detalji M 1:5 W11 Uniflott Trake od Knauf ploča Vijak sa tiplom Knauf UW profil Knauf ploča Knauf CW profil Dijagonalno ukrućenje perforiranom čeličnom trakom W111-VO3 Spoj sa upuštenom fugom kod zahteva zaštite od požara Uniflott + razdelna traka čelični tip za šuplje zidove Knauf UW profil W112-VO4 Spoj (zida) sa spuštenim plafonom Uniflott Alu-kant profil ili sl. L 8/100 a Fireboard-Spachtel Uputstvo Izvođenje kod većih ugiba plafona na zahtev a = 10-20 mm K234-VO2 Klizni spoj 15 . Razdelni kit Trake od Knauf ploče širine 6-8 cm a = 10-30 mm 10 Uniflott + razdelna traka 65 W112-VO3 Klizni spoj Zvuča zaštita se umanjuje za cca. 3 dB W111-VO2 Klizni spoj kroz spušteni plafon a a 20 Alu-kant profil ili sl. 10 Razdelni kit sa zaštitom od požara a Trake od Knauf ploča a 10 Razdelni kit a = 10-20 mm a = 10-30 mm a = 10-20 mm sa zaštitom od požara bez zaštitom od požara bez zaštitom od požara a = 10-30 mm W112-VO2 Klizni spojevi kod zaštite od požara i/ili kod zahteva zvučne zaštite W116-VO2 Klizni spoj kroz spušteni plafon 20 a Fireboard traka Vijak sa tiplom na pr.

ugradna Alu-zaštitna sokla Ivična izolaciona traka n. razdvojeno Knauf UW Profil Razdelni kit n. W42 metalni dovratnici i zastakljivanje.pr.pr Alu-higijenska sokla kod zaštite od požara traka Knauf ploče W111-VU3 Spoj sa sirovim podom W112-VU3 Redukcijski spoj sa sirovim podom Knauf ploče Vijak TN Revizioni otvor Knauf CW profil UW profil kao zamena videti tehnički list W25 Revizioni otvor W252 Klizni spoj sa zidom Knauf ploča Knauf CW profil Sistemski profil (Krona Kit Futura) Sistemski profil (Krona Kit Futura) videti brošuru W495P Knauf CW profil Knauf kit za klizna vrata Napomena Za detaljnije informacije u vezi izvođenja videti Knauf tehničke listove: 16 W21 sanitarni ugradni elementi.Detalji . W25 revizioni otvori.Spojevi sa podom / Spojevi sa zidom / Revizioni otvori / Ugradnja kliznih vrata Detalji M 1:5 Knauf pregradni zidovi W11 Vijak sa tiplom Knauf UW profil Razdelni kit Brio 18 EPS (F127) Knauf CW profil Knauf ploča Vijak sa tiplom Knauf ploče Razdelni kit n.pr. W495P Knauf sistem za klizna vrata Krona . ugradna Razdelni kit zaštitna letva kod zaštite od požara tečni estrih materijal za ispunu spojeva W111-VU2 Spoj sa suvim estrihom F142 W112-VU2 Spoj sa tečnim estrihom.

5 mm Knauf CW profil W111-BFU1 F30 Dilatacioni spoj W112-BFU1 F90 Dilatacioni spoj a 20 a 20 a UW profil Knauf ploča Vijak TN Profil za unutrašnje uglove PE-dihtung samolepljiva traka Trake od Knauf ploča Knauf CW profil UD profil W112-C2 T-spoj s unutrašnjim profilima W115-BFU1 F90 Dilatacioni spoj Fleksibilni ugaoni profil učvrstiti sa CW profilom kleštima za spajanje profila Fleksibilni ugaoni profil 200 UW profil Knauf CW profil Čelični tipl za šuplje zidove Fleksibilni ugaoni profil 100 Materijal za ispunu slojeva Papirna bandaž traka Materijal za ispunu slojeva zaštita ugla Ultraflex zaštitnom trakom ili Alux zaštitnom trakom za uglove W112-C3 T-spoj sa čeličnim tiplom za šuplje zidove W112-D2 Izvođenje uglova sa fleksibilnim ugaonim profilima 17 .Knauf pregradni zidovi Detalji M 1:5 Detalji .5x9.Dilatacioni spoj / T-spojevi / Izvođenje uglova W11 Osovinski razmak CW-profila 35 48 75 Knauf ploča Vijak TN Knauf CW profil Profil za fuge n. Migua Po potrebi Alu-kant profila Knauf CW profil Izolacioni spoj W111-BFU2 Dilatacioni spoj sa profilom za fuge a a W112-BFU2 Dilatacioni spoj a 20 a 20 a Trake od Knauf ploča Izolacioni spoj Knauf CW profil Knauf ploča Vijak TN Trake od Knauf ploča po potrebi Alu-kant profil Vijak za lim LB 3.pr.

Knauf pregradni zidovi Detalji M 1:5 . Razdelna traka 15 48 18 L-Profil 13x30x0. W112 F30 / F90 2x 12.R masivni zid F30 / F90 Razdelna traka Razdelni kit Vijak sa tiplom.10 mm mineralna vune S masa za ispunu spojeva / bandaž traka 15 W112-SO-H1 Klizni spoj sa fasadom W112-SO-H2 Spoj sa pregradnim zidom W112 15 Razdelni kit 2 mm pocinkovani čelični lim 10 mm mineralna vuna S težina 150 kg/m³ Knauf Fireboard 15 mm Vijak TB.8 Vijak sa tiplom.8 2 mm pocinkovani čelični lim Knauf Fireboard 15 mm Trennwandkitt Vijak TN. W115 F30 / F90 2x 12. Knauf Fireboard traka 15 mm 5 . npr.R masivni zid R w.8 Razdelni kit Vijak TN.5 155 150 L-Profil 13x30x0.5 prema visina zida sa kliznim spojem druga suženja prema posebnim zahtevima 2x 12.8 Razdelni kit Vijak TN. F30 / F90 važeće za pregradne zidova: > 10 m² sa jednim suženjem (širina polja max. W112-SO-H3 Kruti spoj sa zidom F30 / F90 W112-SO-H4 Spoj sa pregradnim zidom W112 Mineralna vuna Vijak TB.8 Razdelni kit vijak s tiplom.Primeri Razdelni kit U-Profil 18x30x0. L-Profil 13x30x0.5 105 2x 12. Knauf Fireboard 15 mm L-Profil 13x30x0. 625 mm) Izolacija mineralnom vunom prema DIN EN 13162 S Građevinska klasa A Tačka topljenja Napomena Spoj s podom 18 W112-SO-V1 Spoj sa plafonom W112-SO-V2 100 50 . 2 mm pocinkovani čelični lim 15 48 18 npr. S L-Profil 13x30x0. 10 mm mineralna vuna S težine 150 kg/m³ W115-SO-H5 Suženje zida kao niše kod pregradnog zida W115 Približne vrednosti zvučne zaštite kod spoja suženja zida sa masivnim zidom R w.5 100 2x 12.8 Knauf Fireboard 15 mm Knauf Fireboard 15 mm L-Profil 13x30x0.8 Knauf Fireboard 15 mm 10 mm mineralna vuna S težina150 kg/m³ Suženje širine zida za Knauf požarnootporne zidove F30/F90 W11 Knauf Fireboard 15 mm Vijak TB.5 1 dB se odbija bez odbijanja Vijak TN. W112 F30 / F90 2x 12.5 npr.

80m Varijanta UA za sve dozvoljene visine zidova Skinuti plastične umetke s utičnih ugaonika Klizni spoj sa plafonom moguća varijanta UA ili varijanta CW/UW CW profil se učvršćuje za UW profil kleštima za spajanje Učvršćivanje “gornjeg” utičnog ugaonika priloženim tiplovima Učvršćivanje “gornjeg” utičnog ugaonika s tiplovima “L” 8/100 Profil za nadvratnik CW-/UW-profil Profil za nadvratnik UA-Profil UA-profil ili CW-profil CW profil se učvršćuje za UW profil kleštima za spajanje Uputstvo Učvršćivanje “donjeg” utičnog ugaonika s priloženim tiplovima Utični ugaonik za CW ili UA-profil 75/100: Komplet ili set se sastoji od: 4 utična ugaonika i 10 tiplova Preporuč.Knauf pregradni zidovi Primer izvođenja Knauf čelični dovratnik W416 Formiranje visine dovratnika Otvori za vrata . (težina) ≤ 25 kg ≤ 50 kg ≤ 75 kg CW/UW UA 50 UA 75 Max. dozvoljene težine krila vrata s kačenjem na dve šarke Šarke prema ÖNORM B 5343 Model A/16 16 22 Krilo vrata Varijanta Model C/22 Model E/22 22 VX 7729/160 Šarke za VX nosače VX 7939/160 0 6 1 ≤ 100 kg UA 100 ≤32 kg ≤60 kg ≤60 kg ≤100 kg 0 6 1 ≤100 kg 19 .potkon.Potkonstrukcija / Težine krila vrata / Šarke za vrata W11 Potkonstrukcija “gornji” utični ugaonik UW-profil Profil za nadvratnik CW-profil UA-profil UW-profil “donji” utični ugaonik Otvori vrata Varijanta CW + UW za visine zidova do 2.

5 Vertikalan presek 20 Detalj “B” .5 6.5 mm (W111) Obloga (W112) m 3 p 4. vijcima.5x9. visina zida prema W111 / W112 Vijak TB 3.Knauf pregradni zidovi Vertikalno nastavljanje profila Knauf Profil preklop -pCW / UA 50 CW / UA 75 CW / UA 100 Nastavljanje profila / zidovi W111 i W112 bez spoja sa plafonom W11 Varijanta 3 2 Knauf CW/UA profila čeono postavljena. kutijasto preklopljena s dodatnim CW-profilom Knauf CW profil 2 Dodatni Knauf CW profil Spojevi profila se postavljaju na različitim visinama: Pomoć pri montaži: Na mestima preklopa. ili kleštima za spajanje profila Knauf CW profil 2 Knauf CW profil 2 ili UA profil 2 p p p Klešta za spajanje profila Knauf CW profil 1 Ne važi za sistem K234 Uputstvo (videti str.14) Knauf CW profil 1 p Knauf CW profil 1 ili UA profil 1 Zidovi W111 / W112 bez spoja sa plafonom UW profil UA profil UW profil Utični ugaonik za vrata ili spojni ugaonik za UA profil pričvrstiti vijkom sa tiplom za masivan zid UW profil na ivičnom spoju ohne Brandschutzanforderung "A" "B" UW profil UA profil UW profil Detalj "A" Knauf ploča UW profil maks.5 mm UW profil CW profil Širina zida Izgled maks. povezana s dodatnim UW profilom Varijanta 1 2 Knauf CW profila međusobno preklopljena u kutiju Varijanta 2 2 Knauf CW profila čeono postavljena. dozvoljene širien zida (dužine) 12.5 mm 2x 12.5 5 dodatni UW profil m 4 UA 50 UA 75 UA 100 5.5x35 UA profil UW profil vijak za lim LB 3. širina zida UW profil UA profil UW profil Knauf CW profil (stub) Debljina lima 2 mm (rastojanje UA profila) UW profil na ivičnom spoju Knauf ploče spoj sa podom prema W111 / W112 UA profil maks. profili se mogu međusobno povezati nitnama.

Svi uglovi do .5 9. dok se suvišna voda ne ocedi 3.r. fiksirati samolepljivom trakom i ostaviti da se osuši Letva za fiksiranje ploče Ugaonik ili profil za postavljanje ploča Šablon Šablon Trake od Knauf ploča Iskrojena ploča Suvo savijanje 1.5 mm W11 Izvedena dužina -LUgao 90° r.Knauf pregradni zidovi Unutrašnji lik-konkavan Spoljašnji luk-konveksan d oja se s na k ra na stran av d r a vi Zaobljeni zidovi . Nakvasiti prskalicom ili sunđerom i ostaviti par minuta da upije. saviti. L = 180 st s Uputstvo za savijanje Mokro savijanje 1.5 12.sa savijenim Knauf pločama i Knaufixy profilima Debljina ploče Radijus savijanja -rd mm 6. Ploču pričvrstiti vijcima prateći zakrivljenost površine Detalji R 1:5 21 . Vijkom sa šiljcima podužno ili poprečno perforirati 3. Ploču položiti na unapred pripremljen šablon. Dužno savijenu Knauf ploču postaviti stranom za perforiranje na gore i uglaviti u vođicu (profil) sa strane (da bi se ocedio višak vode) ija a 180° Mokro savijanje Dužina za savijanje za uzdužni pravac 2. postupak ponoviti više puta. L= 2 Mokro Suvo savijanje savijanje mm tra na koja se sa strana r vij d vidna Savijati samo u pravcu dužine Ugao 180° L = r. Knauf ploču saviti poprečno preko CW profila 2.

Knauf pregradni zidovi DIN 4103 .područja ugradnje / konzolni tereti W11 22 .

Knauf pregradni zidovi Utrošak materijala W11 23 .

.5 mm/ GKBI 12..* Obostrano dvostruko/trostruko* obložen Knauf pločama GKB 12....... Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F90* .... debljina zida 177 mm........R u dB 47*..................... Visina u m. Nenoseći pregradni zid sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom DIN 4103-1........... Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F30.....mm *.....5 mm/ GKF 15 mm/ GKFI 15 mm/ GKF 18 mm/ LaVita pločama za zaštitu od zračenja GKF 12. Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F90* .5 mm/ Knauf PIANO F pločama za zvučnu zaštitu GKF/ GKFI* 12.. debljina zida 100 / 125/ 150/ 175 * mm..5 mm *.... m² ............* Obostrano jednostruko obložen Knauf pločama GKB 12...... RSD . .......Knauf pregradni zidovi Predračunski opisi Opis ..... debljina zida 215 mm. RSD * Nepotrebno precrtajte 24 .. Nenoseći pregradni zid sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom DIN 4103-1...5 mm/ GKBI 12... Visina u m. m² ...R u dB ………………......R u dB 55*.....* Obostrano dvostruko obložen + dodatni sloj ploča između potkonstrukcija Knauf pločama GKB 12........ RSD ....5 mm/ GKFI 12.. Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F30/F60/F90/F120/F180* ........ Nenoseći pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom DIN 4103-1......... RSD . Područje ugradnje 1/2 *......... Područje ugradnje 1/2 *.... RSD ... RSD ....5 mm/ GKF 12....R u dB ………………..5 mm/ GKF 12...5 mm/ Knauf PIANO pločama za zvučnu zaštitu GKB 12.......... Nenoseći pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom DIN 4103-1...* Obostrano dvostruko obložen Knauf pločama GKB 12....... Sistem: Knauf pregradni zid W112/ W113 * W11 Kolièina Jed.. Područje ugradnje 1/2 *....5 mm/ GKFI 12... Proračunske vrednosti merodavne zvučne izolacione moći DIN 4109 Rw..... RSD ... Specijalan zahtev: protivprovalna otpornost Sistem: Knauf sigurnosni zid W118 ...5 mm *....5 mm/ GKBI 12...5 mm/ GKFI 12..5 mm/ GKF 12..... RSD .. Sistem: Knauf Fireboard zid K234 . m² .R u dB ………………. Proračunske vrednosti merodavne zvučne izolacione moći DIN 4109 Rw....... Proračunske vrednosti merodavne zvučne izolacione moći DIN 4109 Rw..5 mm/ Knauf PIANO pločama za zvučnu zaštitu GKB 12.............R u dB ……………….5 mm/ GKFI 12..5 mm/ Knauf PIANO F pločama za zvučnu zaštitu GKF/ GKFI* 12. Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F30/F60/F90* ...5 mm/ Knauf PIANO F pločama za zvučnu zaštitu GKF/ GKFI* 12. Klasa požarne otpornosti prema DIN 4102-2 F30/F60/F90* .............. Sistem: Knauf pregradni zid W115/ Instalacioni zid W116 * ..... m² .... RSD ............... Visina u m...5 mm/ GKF 12. RSD Ukupno ... m² .5 mm/ GKF 15 mm/ GKFI 15 mm/ GKF 18 mm/ Sistem: Knauf pregradni zid W115 + 5 .. Nenoseći pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom DIN 4103-1 Područje ugradnje 1/2 *..... debljina zida 140 mm.............. Visina u m. Proračunske vrednosti merodavne zvučne izolacione moći DIN 4109 Rw... RSD ..... Visina u m.... Visina u m.. Sistem: Knauf pregradni zid W111 Područje ugradnje 1/2 *.....5 mm/ Knauf PIANO pločama za zvučnu zaštitu GKB 12....5 mm/ GKBI 12.. m² ... RSD ............... debljina zida 155 / 205/ 150/ 255 mm/ . Proračunske vrednosti merodavne zvučne izolacione moći DIN 4109 Rw....5 mm/ LaVita zaštitnim pločama GKF 12.... Proračunske vrednosti merodavne zvučne izolacione moći DIN 4109 Rw...5 mm/ GKF 15 mm/ GKFI 15 mm/ GKF 18 mm/ LaVita pločama za zaštitu od zračenja GKF 12.............. debljina zida 75/ 100 / 125* mm... Nenoseći pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom DIN 4103-1/ Požarnootporni zid DIN 4102-3*.... Područje ugradnje 1/2 *. RSD . cena Ukupna cena ...........5 mm *......

...... RSD .............. Izvođenje prema crtežu br... za zid/ fasadu*.......... sa plafonom/ sa zidom*. ............ Izvođenje prema crtežu br.... Ojačan fleksibilnim ugaonim profilima od pocink....... Izvođenje sa krutim spojem/ sa krutim spojem i prekidom obloge/ Sa unutrašnjim ugaonim profilima*........... .................Knauf pregradni zidovi Predračunski opisi Opis .. RSD ... .. RSD * Nepotrebno precrtajte Ukupno .............. Sa profilom za dilatacioni spoj... RSD . .................. m .. RSD . Redukovani spoj. .. m2 ................ Proizvod: Knauf Eckeschutzschiene 31/31 (Knauf profil za zaštitu uglova) ....... RSD .............. ....... m ..... RSD ... Redukovani i klizni spoj.... m . Debljina zida u mm................... RSD ....................... Uvučeno podnožje...... Doplata za pozicije pregradnih zidova.. m ................ sa plafonom/ sa zidom *........................... RSD ........ RSD . RSD ... Izvođenje ugla....... širine 100/ 200 mm*.. RSD . .... RSD ..... doplata za pozicije pregradnih zidova................... RSD 25 ......... Dimenzija .......... m .. uključujući utične ugaonike Dimenzija B/H u mm... Proizvod: Knauf Flexibles Eckenprofil (Knauf fleksibilni ugaoni profil) .... RSD . m ...... RSD ...........mm ......................... . ............ radijus unutrašnje strane zaobljenog zida.. T-spoj...... Klasa požarne otpornosti DIN 4102-2 F30/F90*................ dimenzije u mm .. Dilatacioni spoj...... RSD .... RSD .... RSD ..... Širina u mm.... Spoljni ugao...... doplata za pozicije pregradnih zidova.... .. Doplata za pozicije pregradnih zidova.......... čel...... m ............ doplata za pozicije pregradnih zidova......... RSD ......... ... Proizvod:......... Izvođenje prema crtežu br..................... ...... RSD .... ......... . Spoj sa plafonom.... .............. kom .. ......... Izvođenje ugla. RSD .. RSD . Zaobljeni zid doplata za pozicije pregradnih zidova...... m . RSD . Izvođenje prema crtežu br.. m .............. Doplata za pozicije pregradnih zidova... * Izvođenje prema crtežu br......... m . Debljine 0.......... Potkonstrukcija za dovratnik Profili za ojačanje UA 50/75/100*... do 20 mm........... RSD ....do...mm Izvođenje prema crtežu br....... doplata za pozicije pregradnih zidova.......... Izvоđenje prema crtežu br................ Kolièina Jed...... ..... ........ doplata za pozicije pregradnih zidova.... doplata za pozicije pregradnih zidova.... pravougaoni..... Klizni spoj....... RSD ............ doplata za pozicije pregradnih zidova.... RSD ....... m .... .......... dimenzije u mm .......6 mm................. doplata za pozicije pregradnih zidova....................... RSD ... Izvođenje prema crtežu br.. Doplata za pozicije pregradnih zidova... cena W11 Ukupna cena ...... sa upuštenom fugom.. Izvođenje prema crtežu br.................. Spoj sa krovnim vencem Visina u m od....... dimenzije u mm .................... Slobodan kraj zida...... m .................... Dilatacioni spoj............ .................... m ..... lima... Izvođenje sa zaštitnim profilom za uglove 31/31............ RSD ........ kosi ugao.... RSD .......... RSD .......................

• Razmak vijaka iznosi 25 cm (kod dvostruke obloge prvi sloj ploča se može učvrstiti sa razmakom vijaka od 75 cm). W115 Zid izmedju stanova Za posebne zahteve zvučne zaštite postavljaju se dva paralelna reda metalne potkonstrukcije. u školama i bolnicama R’w = 47dB izmedju učionica. W111 sa Knauf Piano pločom za zvučnu zaštitu Kod zahteva za zvučnom zaštitom. prema DIN 4109. R ≥50 dB. 40kg/m3. U šupljem prostoru zida mogu se prema zahtevu ugraditi izolacioni slojevi za zvučnu. Otvore za vrata izvesti od UA profila i UA utičnih ugaonika. postiže protivprovalnu sigurnost klase otpornosti A prema VdS (Udruženje osiguravača Nemačke).Knauf pregradni zidovi Konstrukcija + montaža Konstrukcija Knauf pregradni zidovi se izrađuju od jednostruke metalne potkonstrukcije (W111. na međusobnom osovinskom razmaku 31.5 mm.1). tačka topljenja 1000oC/18320 F). W112 sa Knauf Piano pločom za zvučnu zaštitu Kod zahteva za zvučnom zaštitom. sigurnosni zid postiže sa ili bez izolacionog sloja kod osovinskog razmaka profila od 31. na zidovima minimum 3 tačke učvršćivanja. • Kod zahteva zaštite od požara.5 x 35 na razmaku od 25 cm. a u područjima direktnog prskanja vode premaz Knauf Flächendicht + Flächendicht traka. u UW-profile prethodno na podu i plafonu montirane. R’w= 42dB između operacionih sala. prostorija za preglede i hodnika. Višeslojna obloga osigurava veću otpornost na udar (lopta). • CW profili se postavljaju u vertikalnom položaju. • Ivične profile na spojevima sa podom.25 cm klasu zaštite od požara F90 odnosno klasifikaciju požarnootpornog zida sa dozvoljenom visinom zida od 9m. • Postaviti izolaciju od mineralne vune (gustine K234 Fireboard zid A1 26 . R’w = 52dB između učionica i stepeništa. i obrada papirnom bandaž trakom. odn.zaštitne ploče postiže se jaka zaštita od visokofrekventnih elektromagnetnih talasa i niskofrekventnih električnih kola. Učvrstiti vijcima TN 3. pogodan je pregradni zid tipa W112 sa oblogom od Knauf PIANO ploča. odn. u bolnicama R’w=37dB. LaVita zaštitnih ploča GKF ili Piano ploča za zvučnu zaštitu GKB. W118 Sigurnosni zid Knauf sigurnosni zid kao protivprovalni sigurnosni zid. W113/W118 Razmak vijaka prvog sloja ploča je 75 cm. Limovi se za vreme montaže privremeno učvršćuju TN vijcima. 10 cm. Sa obostranom trostrukom oblogom od Knauf GKF ploča i sa po dve horizontalno položene obloge od čeličnog lima na svakoj strani zida između obloga gipsanih ploča. razmak CW profila je 41. kao i između hodnika i navedenih prostorija. između prostorija za intezivnu negu. odn. požarnootpornih ploča GKF i GKFI (požarnootpornih i imregniranih) . Kod armiranobetonskih plafona koristi se čelični sidreni ekser. sa merom uzdužnog prigušenja zvuka R’L. potrebna je ispuna spojeva ploča i poda. Preporučuje se montaža CW/UW profila iza svakog horizontalnog spoja ploča. Razmak učvršćivanja je 1m. za vreme montaže ploča te vijke treba postepeno ukloniti. slojem izolacije (40+60 mm) i potkonstrukcije na osovinskom razmaku od 31. 15m ugraditi dilatacione spojeve. Spojevi se izvode na smicanje. a 1m na zidovima (minimum 3 tačke učvršćivanja). Kod neprekinutih zidova potrebno je u razmaku od ca. spavaćih soba ili prostorija za preglede. ili dvostruke metalne potkonstrukcije (W115. Obloge su jednoslojne do troslojne. 400 mm. W111 Kod montaže Knauf ploča koje nisu visine prostorije potrebno je horizontalne spojeve izvesti sa pomakom od min. Razmak učvršćivanja 0.5 cm (kod jednoslojne obloge sa keramičkim pločicama max. plafonom i zidovima treba učvrstiti odgovarajućim elementima za učvršćivanje. Za Knauf sigurnosni zid postoji brošura zaštite uzorka (Br. svi spojevi izvedeni su sa preklopom od min. plafonom i zidovima na profile treba naneti razdelni kit (Knauf Trennwandkitt) ili nalepiti PE dihtung traku. W118 Sigurnosni zid Na svakoj strani zida montirati po dva sloja pocinkovanog čeličnog lima debljine ≥ 0. R ≥ 40 dB. W113. kod zahteva za zvučnom izolacijom dovoljan je razdelni kit ili Akrilat. vijcima sa tiplovima na podove i plafone.25 cm. koji su razdvojeni dihtung trakama ili dodatnom gipsanim pločom. 30 cm. K234). ne zadovoljava takve zahteve. GKF i GKFI. W118. W11 W116 Instalacioni zid Za ugradnju instalacija potrebno je postaviti dva reda metalne potkonstrukcije i povezati trakama od gips kartonskih ploča. Primenom Knauf LaVita. Limovi se postavljaju horizontalno između dva sloja gipsanih ploča. Montaža Potkonstrukcija • Na spojevima sa podom. CW i UW profile treba gore i dole međusobno povezati sa po dva čelična zakivka 3 x 8 mm. ≥ 55 dB. ≥ 45 dB. • Ivične profile UW100 učvrstiti odgovarajućim W118 Sigurnosni zid min. Napomena: za lepljenje keramičkih pločica potrebna je dvoslojna obloga od GKBI ploča i temeljni premaz Knauf Tiefengrund.w. i dozvoljenu visinu do 9m.7 cm). Dilatacione spojeve zgrade treba preneti na konstrukciju pregradnih zidova. K234 Fireboard zid A1 Fireboard zid A1 sa obostranom jednostrukom oblogom od Fireboard ploča 20mm. W116 Instalacioni zid Dvostruku potkonstrukciju međusobno povezati trakama od Knauf ploča visine ca. sa merom uzdužnog prigušenja zvuka R’L. pogodan je pregradni zid tipa W111 sa oblogom od Knauf PIANO ploča . porozna dihtung traka. Obloga • Obloga potkonstrukcije se izvodi Knauf pločama postavljenim u vertikalnom položaju. Kod zahteva za zvučnom zaštitom potrebno je brižljivo zaptivanje sa Trennwandkitt-om.25 cm. po pravilu. a CW 100 profile na bočne zidove. a trećeg sloja 25 cm. Maksimalni osovinski razmak CW profila je 62. debljine 40 + 60 mm. kao i ugradnja električnih i sanitarnih instalacija. 29622165. odn. Informacije o Knauf rešenjima za veće visine zidova pruža Knauf tehnička služba. Spojeve izvesti na smicanje. W112. • Postaviti Fireboard ploče 20 mm. na razmacima od ca.w. kao i između hodnika i navedenih prostorija. prema DIN 4109. • Elementi za učvršćivanje za masivne građevinske elemente: vijak sa tiplom/ za ne masivne građevinske elemente: odgovarajući elementi za učvršćivanje prema vrsti podloge. 60 cm. postiže klasu zaštite od požara F90. W116) i obostrane obloge od Knauf GKB (standardnih) i GKBI (impregniranih). sa smaknutim spojevima i instalacijama u unutrašnjosti zida. • Kod očekivanih ugiba plafona ≥ 10 mm potrebno je izvesti klizne spojeve. Potkonstrukcija se učvršćuje u okolne građevinske elemente.5 m na plafonu. toplotnu i zaštitu od požara. • Cw100 profili se postavljaju u vertikalnom položaju u prethodno na podu i plafonu montirane UW profile. Na profilima koji služe za izradu otvora za montažu dovratnika Knauf ploče se ne smeju spajati. drugog 50 cm.

i bojom je prilagođen zelenoj impregniranoj Knauf ploči. 25 + 12. Obrada površina Pre premazivanja ili nanošenja završne zidne obloge.7 mm < s ≤ 2.5 x 35 + TB 3. po potrebi uz upotrebu bandaž trake.5 x 45 TN 3. boje na bazi alkidnih smola i polimernih smola.5 GKF 3 x 12. • Preporuka: isečene ivice vidne obloge. obrada spojeva / obrada površina W11 Učvršćenje Knauf ploča za metalne profile (min.5 x 45 TN 3. malteri od veštačkih smola.5 x 55 TB 3. mat-lak boje.5 x 45 TB 3. • Završna obrada površina se izvodi sa Readyfix-om.5 x 25 + TB 3. • Disperzione silikatne boje mogu se primeniti uz odgovarajuću preporuku proizvođača boja. 27 . Pouzdana mera sprečavanja pojave opisane pigmentacije je nanošenje posebnih zaštitnih temeljnih premaza na gipsane ploče. Pri tome voditi računa o uskladjenosti temeljnog i završnog premaza odn.) • Za vreme obrade spojeva temperatura prostora ne sme biti niža od ca. mineralni malteri uz prethodnu obradu spojeva papirnom bandaž trakom. 15 + 12. pa naneti bandaž traku od staklenih vlakana. poliuretanski lakovi (PUR). Sledeće nanošenje ne preduzimati sve dok se ispunjivač dobro ne osuši.5 GKB/ GKF 2 x 15 GKF. K234 Fireboard zid • Vidljive glave vijaka ispuniti i izravnati Knauf Fireboard Spachtel-om. • Vidljive glave vijaka treba isto tako poravnati i završno obraditi. • Ako je predviđeno izlivanje asfaltnog estriha. a spojeve završnog sloja treba i bandažirati. vodenostaklenih i silikatnih boja nisu podobni kao premazi na podlozi od gipsanih ploča.5 GKB/ GKF 20 Fireboard 2 x 12.5 x 55 Maksimalno dozvoljeni izrezi u CW profilima za pregradne zidove Izrezi Broj izreza CW 75 / CW 100 jednoslojna 1 po profilu višeslojna 2 po profilu CW 50 višeslojna 1 po profilu U tabeli navedeni otvori mogu se izvesti kao dodatni izrezi uz postojeće H-otvore na profilima Dimenzije otvora b b Obrada spojeva/ obrada površine Materijal za ispunu i obradu spojeva Ručna obrada spojeva ploča sa Knauf Uniflott-om standardnim ili impregniranim. Smeju se koristiti samo lepkovi sa metilcelulozom prema odredbi br.5 x 35 + TN 3.Knauf pregradni zidovi Učvršćenje Knauf ploča sa TN i TB vijcima Obloga Debljina u mm 12.5 x 25 TB 3. obraditi papirnom bandaž trakom. gipsane ploče se obrađuju tek nakon polaganja estriha. • Nakon sušenja blago izbrusiti površinu ukoliko je neophodno. • Ispuna spojeva: Naneti tanak sloj Knauf Fireboard Spachtel-a (bar 1 mm). • Tapete: papirne. tekstilne i plastične tapete. i treba se pridržavati uputstava pojedinih proizvođača materijala.5 x 35 TB 3. • Knauf Spezialgrund je posebno pigmentovan premaz za pripremu površina gipsanih ploča kojim se reguliše moć upijanja podloge. Primenom ovog premaza dobićemo optički ujednačenu podlogu potrebnu za izradu površina sa povišenim vizuelnim zahtevima. Izvodjenje • Kod višeslojne obloge potrebno je samo ispuniti spojeve prvog sloja ploča. • Keramičke obloge: kod oblaganja keramičkim pločicama preporučuje se najmanje dvostruka obloga gipsanim pločama • Malteri: Knauf strukturni malteri .5 x 25 + TN 3. • Gletovanje: Dodatno gletovanje cele površine sa Knauf Fireboard Spachtel-om je preporučljivo za površine sa posebnim zahtevima. Nemačka. nezavisno od materijala za ispunu. završne obloge. ili mašinska obrada spojeva sa Ames aparatom i Jointfiller Super. Na Knauf ploče se mogu naneti sledeći premazi: • Premazi: Vodopostojane (perive) i alkalnodisperzivne boje kod kojih se pri nanošenju ne stvaraju mehurići.5 x 35 + TN 3. uljane boje. tankoslojni malteri. obezbediti dobru provetrenost radi bržeg sušenja. glet mase za celu površinu npr. npr. i uz strogo pridržavanje njegovih uputstava.5 x 25 + TN 3.Zato se preporučuje probni premaz preko više ploča i obrađenih spojeva.5 x 45 + TB 3. postavljanja estriha ili radova malterisanja i sl.5 x 35 TN 3.5 GKF 2 x 18 GKF. Nakon nanošenja papirnih i tapeta od staklenih vlakana. Impregnirani Uniflott je dodatno vlagootporan.5 x 25 TN 3.25 mm TN 3. Površine od gipsanih ploča koje su duže vreme izložene svetlu mogu požuteti i nakon premaza.5 x 25 + TB 3. Knauf ploče treba premazati osnovnim premazom.7 mm 0. Knauf Board-Finish.16. • Alkalni premazi poput krečnih boja. Tehničke odredbe za tapetarske radove i radove sa lepkom. Nakon nanošenja maltera od veštačkih i celuloznih smola obezbediti dobru provetrenost radi brzog sušenja.5 x 45 + TB 3. promena temperature i vlage u prostoru. K1 i Top Finish-om.5 x 55 TB 3. Frankfurt/Main 2002.5 x 25 + TN 3.5 x 35 TB 3. Temperatura obrade/ klima • Sa obradom spojeva Knauf ploča treba započeti nakon što je isključena mogućnost promene dimenzija ploča (usled npr.5 x 55 TN 3.5 GKB/ GKF Metalni profili Obloga Konstrukcija + montaža. dubina prodora ≥ 10 mm) Debljina lima s ≤ 0. epoksidni lakovi (EP) zavisno od područja primene i zahteva. višebojni premazi. Knauf Fugenfüller Leicht uz obaveznu upotrebu bandaž trake. +10oC.

............... Gradilište / objekat: ................................................................................................................................... te materijalima u skladu sa tehničkim listom W11 Knauf pregradni zidovi................................................................................... izdanje 07/2009: .....Knauf pregradni zidovi Izjava o usklađenosti Izjava o usklađenosti izvođača suvomontažnih radova Izvođač suvomontažnih radova: W11 (ime....................................... Potpis D11 / ser......................................................................................... Ovim se potvrđuje da je prethodno navedeni sistem Knauf pregradnog zida ugrađen prema uputstvima i detaljima............................. ................................. Mesto............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. adresa) .............................................................................................................................. ................................................................................................. Gradilište / Datum ugradnje: Građevinski element / zahtevi / zidni sistem: ................................................................................................................................................................................................................................................ / SRB / 07....................................................... datum ....... ........................................................................................................................................09 / FB / D ......................................... ........................ ..........................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful