KANDUNGAN

Tajuk BAB 1 PENGURUSAN MAKMAL Pengenalan Definisi Pengurusan Struktur Pengurusan Sejarah Pengurusan Saintifik Pendekatan Kepada Pengurusan Pengurusan Sebagai Satu Proses Pengurusan Sebagai Satu Sistem Pengurusan Makmal Apa itu TQM? Mengapa perlu TQM? Definisi TQM Tujuan TQM Konsep TQM Ciri.ciri TQM Matlamat Fokus Strategi Pelaksanaan Prinsip-prinsip TQM Model Pelaksanaan TQM Kesimpulan

Mukasurat

1 2 3 3 5 5 10 11 12 12 13 13 13 15 16 16 16 18 18 24 25

i

BAB 2 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pendahuluan Peraturan dan perundangan di bawah Akta Akta Tenaga Kerjaan 1955 Akta Kesatuan Sekerja 1959 Akta Perhubungan Industri 1967 Hubungan Antara Majikan dan Tenaga Kerja Pengambilan Tenaga Kerja Perancangan Pengambilan Pemilihan Induksi dan Orientasi Latihan dan Kemajuan Tenaga Kerja Penilaian Prestasi Pertukaran Bahagian Sumber Manusia Sesebuah Organisasi Unit Pengambilan Tenaga Kerja Unit Latihan dan Kemajuan Tenaga Kerja Unit Gaji dan Upah Unit Perkhidmatan Tenaga Kerja Dasar-Dasar Pengurusan Tenaga Kerja di Dalam Organisasi Dasar Pengambilan Tenaga Kerja Dasar Pembayaran Gaji Dasar Kenaikan Pangkat Dasar Latihan dan Perhubungan Tenaga Kerja Dasar Keselamatan dan Kesihatan Tenaga Kerja Dasar Masa Depan Pengauditan Sosial Pengurusan Tenaga Kerja Pemilihan Tenaga Kerja Latihan Tenaga Kerja Motivasi Tenaga kerja Teori Motivasi Komunikasi Komunikasi Dari Atas ke Bawah Komunikasi Dari Bawah ke Atas Komunikasi Mendatar / Interaktif Disiplin Tenaga Kerja Membentuk disiplin tenaga kerja Pembetulan Kilat Keselarasan Dalam Melaksanakan Tindakan Disiplin Amaran Peraturan Rumusan 27 27 28 29 30 31 33 34 34 35 35 35 38 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 43 44 44 45 46 47 47 52 52 54 55 56 57 58 59 59 60 ii .

BAB 3 KESELAMATAN MAKMAL Pengenalan Keselamatan Tenaga Kerja Keperluan Keselamatan Makmal dan Bengkel Kesihatan Tenaga Kerja Keperluan Kesihatan Tenaga Kerja Ancaman Kesihatan Tenaga Kerja Kemalangan Kategori kemalangan Pengkelasan Risiko Kemalangan Punca kemalangan Rumusan 62 67 74 75 76 77 79 80 82 86 89 BAB 4 SUSUN ATUR MAKMAL Pengenalan Jenis-Jenis Kontrak Peraturan Sub-Kontrak Konsep Kontrak Kaedah Organisasi Kontrak Struktur Organisasi Dalam Makmal Dasar Struktur Organisasi Makmal Jenis-jenis Struktur Organisasi Rekabentuk Susun Atur Keperluan Merekabentuk Susun Atur Susun Atur Makmal Susun Atur Mengikut Keluaran Susun Atur Mengikut Proses Susun Atur Mengikut Kedudukan Tetap Ciri-Ciri Susun Atur Makmal Yang Baik Contoh-Contoh Susatur Makmal Dan Kemudahannya Kesimpulan 91 91 92 93 94 95 95 96 99 100 102 102 105 107 110 111 113 iii .

BAB 5 PENSTORAN BAHAN MAKMAL Penstoran Bahan Stor Mentadbir Penstoran Ciri-Ciri Pentadbiran Stor Bahagian-Bahagian Stor Stok Penstoran Peralatan Prinsip Penyimpanan Peralatan Kesimpulan 115 116 119 120 125 127 134 135 136 BAB 6 PENYENGGARAAN MAKMAL Pengenalan Keperluan Penyenggaraan Aturcara Penyenggaraan Penyenggaraan Bangunan Operasi Penyenggaraan Bangunan Penyenggaraan Elektrik Penyenggaran Mekanikal Penyenggaraan Sistem Pencegahan Kebakaran Penyenggaraan Lif Skop Kerja Penyenggaraan Lif Penyenggaraan Mesin Dan Peralatan Pemeriksaan Dan Ujian Mesin Penyenggaraan Bahan Rumusan 137 138 140 144 144 146 148 149 151 152 154 155 156 157 BAB 7 PELUPUSAN Pengenalan Kriteria Pelupusan Prosedur Pelupusan Rumusan 158 159 160 164 BAB 8 LAPORAN MAKMAL Pengenalan Abstrak Pengenalan iv 165 166 166 .

Prosedur Keputusan dan Perbincangan Kesimpulan Lampiran Rumusan 167 167 168 168 169 v .