You are on page 1of 1

EDSBERGS-KURIREN

Nyhets- och opinionstidning för Edsberg med omnejd – Nr. 7 juli 2009 Årgång
8

Detta är Christer Karlstad och hans målningar på utställningen Norsk samtidskonst – Figurationer, som den 1 juli hade vernissage på
Edsvik konsthall. Den som tror att hans efternamn har något att göra med den svenska stad där unionsupplösningen skrevs under år 1905
har alldeles fel, det är namnet på släktgården långt ute på landet öster om Oslo. Christians stora målning, Spectators, är portalfiguren för
hela utställningen. Målningarna är slående exempel på den norska fascinationen inför naturen, som tycks vara blandad med plåga. En
bundenhet som solklart illustreras av målningen nere till höger, med ett liknöjt par, båda bundna med rep vid var sitt björkträd, allt medan
björnen lufsar mellan dem. Och målningens namn; Amusement Park II . Ironi står tät som träd i hans konst!

Den nya figurativa konsten i Norge som länge mötts med ännu stör- Odd Nerdrum har i senare målningar blivit något ljusare. Den-
re undran i Sverige än i hemlandet gör sin första stora attack i Edsvik na monumentalmålning heter Sängen, målad 2008.
konsthall från 1 juli till 13 september. Målningen i bakgrunden avHelene Knoop är en av
Sverre Bjärtnäs – ”Stella, Signe (och dold) Christina”. de unga som går i Ner-
Detta från landet som ”stiger frem” med stora steg på alla områ-drums efterföljd när det
den, har nu beslutat att bli ledande även när det gäller kultur. Norgesgäller att skildra egenar-
alldeles nytillträdda ambassadör Anne Lund (t.h.), hade till uppgifttade stämningar. Hon lå-
att på vernissagen 1 juli presentera det budskapet utan tillstymmelsenar friskt från föregång-
till det gammaldags lillebrorskomplexet. are och skäms inte för
Det är en imponerande utställning, där visserligen Odd Nerdrumdet. Hennes piprökande
är basen, men där hans ”lärjungar” inom den figurativa skolan, kvinna i i uniform, Själv-
efterföljd eller opposition får visa sina bästa verk för brödrafolket. Enporträtt, påminner starkt
närhet som understryks av att ambassadören sedan länge är gift medom utställningen ”Ter-
en svensk och har tjänstgjort i vårt land tidigare i två omgångar. rakotta Woman” i hallen
Att det skulle betyda något att utställningen öppnar samma dagmittemot.
som Sverige övertar EU-ordförandeskapet, avfärdar ambassadören
med ett skratt. ”Fan tro’t sa’ Rellingen” för att använda ett känt
norskt uttryck, i svensk översättning.
Herman Gyllenhaal, redaktör och ansvarig utgivare hrmng@yahoo.com