You are on page 1of 134

Monitoring mediów

Zlot XX-lecia
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

1
Informacje prasowe

2
18 czerwca 2009

3
Uczestnicy spotkania zamieszkają w namiotach obozowych, będą warty i ogniska, codzienne
apele, budowanie pryczy, a także harcerska poczta polowa. Nad częścią logistyczną zlotu
czuwa grupa kwatermistrzów, reprezentantów każdego z województw.
W programie znajdzie się m.in. gra miejska po Toruniu, olimpiada sportowa na
stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy, koncert poezji śpiewanej i zespołu reggae, festiwal piosenki
i przegląd form teatralnych, a dla chętnych – spływ kajakowy, żeglarski lub rajd rowerowy. Nie
zabraknie też jubileuszowego tortu, który pojawi się w otoczeniu widowiskowego pokazu
multimedialnego, wykorzystującego światło i dźwięk. Udział w spotkaniu zapowiedział kardynał
Józef Glemp, który 9 sierpnia, na zakończenie zlotu, odprawi uroczystą Mszę świętą.
Hasłem zlotu są słowa Jana Pawła II „Przyszłość zaczyna się dziś”, które Papież
wypowiedział podczas Mszy św. na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku, kiedy to harcerze
przekazali mu tablicę z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim w wersji z 1936 roku oraz
symboliczną rogatywkę. Są one wezwaniem do tego, aby spojrzeć w przeszłość, a korzystając
z bogactwa doświadczeń i tradycji, już dziś tworzyć lepszą przyszłość.
– Moja drużyna nigdy wcześniej nie uczestniczyła w imprezie o tak dużej skali, dlatego
nie możemy się już doczekać wyjazdu. Będziemy mogły przebywać przez kilka dni z grupą
nieznanych ludzi, którzy jednak wyznają te same wartości i działają podobnie jak my w różnych
częściach Polski – komentuje drużynowa 49 Wrocławskiej Drużyny Harcerek „Leśni-Dąbrowa”,
pwd. Anna Skrobańska.
Zlot bowiem to nie tylko atrakcyjna propozycja spędzenia wakacji. Stanowi on
wyjątkową okazję do spotkania się przedstawicieli najmłodszego pokolenia, którzy na co dzień
w szarych i zielonych mundurach, chcą potwierdzać harcerskie ideały, a swoim życiem pragną
służyć Bogu, Polsce i Bliźnim.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.zlot.zhr.pl.

4
31 lipca 2009

5
18 czerwca 2009

6
4 sierpnia 2009

7
4 sierpnia 2009

8
7 sierpnia 2009

9
8 sierpnia 2009

10
11
Rezultaty mediowe

12
PRASA
INTERNET
- lista publikacji

13
Data Medium Strona Tytuł
5.02 Internet w w w .kurierratuszow y.pl Zlot XX-lecia ZHR
18.06 Internet w w w .ngo.pl Na w akacje z ZHR-em
18.06 Internet w w w .rozryw kow einformacje.pl Na w akacje z ZHR-em
18.06 Internet w w w .studentnew s.pl Na w akacje z ZHR-em
18.06 Internet w w w .w iadomosci24.pl Na w akacje z ZHR-em
12.07 Internet w w w .krew niacy.pl Akcja "krew daje życie" na Zlocie XX-lecia ZHR nad jeziorem Koronow skim
27.07 Internet w w w .zhp.koronow o.pl Jubileusz ZHR w Koronow ie
27.07 Internet w w w .koronow o.pl Już w krótce Zlot XX-lecia Zw iąku Harcerstw a Rzeczypospolitej
30.07 Internet w w w .tvp.pl/bydgoszcz Zlot ZHR.
31.07 Internet Express Bydgoski Wybrali zabroniony azymut
31.07 Internet w w w .ngo.pl Zlot nadchodzi w ielkimi krokami
31.07 Internet w w w .w iadomosci24.pl Jubileuszow y Zlot XX-lecia ZHR już za chw ilę…
31.07 Internet w w w .radiogra.pl Harcerze na zlocie
3.08 Internet w w w .bydgoszcz.pl Zlot harcerzy w Koronow ie
3.08 Internet w w w .fronda.pl Koronow o - harcerską stolicą Polski
3.08 Internet Gazeta Wyborcza. Ogólnopolska. Zlot ZHR nad Zalew em Koronow skim
3.08 Internet w w w .interia.pl Zlot ZHR nad Zalew em Koronow skim
3.08 Internet w w w .medialine.pl Jubileuszow y Zlot ZHR
3.08 Internet w w w .radiogra.pl Zlot XX-lecia ZHR
3.08 Internet w w .rp.pl Jubileuszow y zlot ZHR
3.08 Internet w w w .studentnew s.pl Zlot nadchodzi w ielkimi krokami
3.08 Internet w w w .tokfm.pl 3,5 tysiąca hacerzy w podbydgoskim Koronow ie
3.08 Internet w w w .w ojew oda.pl Zlot harcerzy w Koronow ie
3.08 Internet w w w .info.w iara.pl Zlot ZHR nad Zalew em Koronow skim
3.08 Internet w w w .tvp.pl/bydgoszcz Zlot ZHR
4.08 Internet w w w .radiopik.pl Poszukiw acze skarbów
4.08 Internet w w w .cityoflodz.pl Nad w odą i w lesie po Łódzku
4.08 Internet w w w .bydgoszcz.pl Zlot harcerzy w Koronow ie
4.08 Prasa Express Bydgoski Bohater dnia - kieruje zlotem HR
4.08 Prasa Gazeta Pomorska W koronow skich lasach zielono od mundurów
4.08 Prasa Gazeta Pomorska Zlot harcerzy w Pólku
4.08 Internet Gazeta Wyborcza.Bydgoszcz. Co robią druhny na harcerskim obozie?
4.08 Prasa Gazeta Wyborcza.Bydgoszcz. Za mundurem druhny sznurem
4.08 Internet Gazeta Wyborcza.Toruń. 3 tysiące harcerzy szukało u nas skarbów
4.08 Internet w w w .opoka.pl Harcerze z w izytą u Kopernika
14
4.08 Internet www.um.torun.pl Harcerze świętują
4.08 Internet www.zalewkoronowski.pl Zlot ZHR
5.08 Prasa Express Bydgoski ZetHaeR w porcie Koronowo
5.08 Internet www.interia.pl Harcerze pod Kopernikiem
5.08 Internet www.media.senior.pl Zlot XX-lecia ZHR rozpoczęty
5.08 Internet www.opoka.pl Zlot XX-lecia ZHR rozpoczęty
5.08 Internet www.wiadomosci24.pl Pierwsze Czuwaj już za nami, czyli Zlot XX-lecia ZHR czas zacząć
5.08 Internet www.wiadomosci24.pl Harcerze z zwizytą u Kopernika
6.08 Internet Gazeta Wyborcza.Opole. Opolanie na zlocie 20-lecia ZHR
6.08 Internet www.itv24.pl Jubileuszowy Zlot Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
6.08 Internet www.mmbydgoszcz.pl Harcerze świętowali jubileusz
6.08 Internet www.radiogra.pl Harcerze na Starym Rynku
6.08 Internet www.strefapiosenki.pl "Na bani" i "Dom o zielonych progach" w Bydgoszczy
6.08 Internet www.kujawsko-pomorski.pl 20 lat ZHR
7.08 Internet www.bydgoszcz.pl Efektowny przemarsz harcerzy z całej Polski
7.08 Prasa Express Bydgoski Trochę poezji po sportowych zmaganiach
7.08 Prasa Gazeta Wyborcza.Bydgoszcz. 500 metrów spódniczek, 300 metrów spodenek
7.08 Internet Gazeta Wyborcza.Bydgoszcz. 500 metrów spódniczek, 300 metrów spodenek
7.08 Internet Polska. Dziennik Łódzki. Piotrkowska wśród lasów
7.08 Internet www.samorzad.pap.pl 20 lat ZHR
7.08 Internet www.ukw.edu.pl Efektowny przemarsz harcerzy z całej Polski
7.08 Internet www.wiadomosci24.pl Gościnna Bydgoszcz
7.08 Prasa Dziennik Łódzki Plac Wolności z drewna
9.08 Internet www.piotrkoj.blog.onet.pl Zlot zakończony
9.08 Internet www.tvp.pl/bydgoszcz Harcerze kończą świętować jubileusz
9.08 Internet www.wek.pl Zlot harcerzy bez prymasa Glempa
9.08 Internet www.prezydent.pl List Prezydenta z okazji XX-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
10.08 Internet www.angelus.pl Pokolenie ZHR
10.08 Internet www.gazeta.razem.pl ZHR zdmuchnął 20 świeczek na torcie
10.08 Prasa Gazeta Pomorska Harcerze wyjechali ze zlotu z nadzieją
10.08 Prasa Gazeta Wyborcza.Bydgoszcz. Zlot harcerzy bez prymasa Józefa Glempa
10.08 Internet www.media.senior.pl ZHR zdmuchnął 20 świeczek na torcie
10.08 Prasa Rzeczpospolita ZHR zdmuchnął 20 świeczek na torcie
10.08 Internet www.wiadomosci24.pl Jubileuszowe świętowanie
10.08 Internet www.koronowo.pl Weekend pełen wrażeń
11.08 Prasa 7 dni Bydgoszcz Szli z piosenką na ustach
12.08 Prasa Polska. Dziennik Łódzki. Gdzie się podziały obozy z tamtych lat?
16.08 Prasa Tygodnik Powszechny Nie wiem
18.08 Internet PKP Przewozy Regionalne Aktualności
14.08 Prasa Express Bydgoski.Koronowo Druhna rzecznik zawodowiec. Tydzień podpatrywania w koronowskich lasach. 15
23.08 Prasa Przegląd Katolicki Radośni, wierni i młodzi
5.02.09

16
18.06.09

17
18
18.06.09

19
18.06.09

20
21
22
18.06.09

23
24
12.07.09

25
27.07.09

26
27.07.09

27
30.07.09

28
31.07.09

29
30
31
32
33
31.07.09

34
35
31.07.09

36
37
31.07.09

38
3.08.09

39
3.08.09

40
3.08.09

41
3.08.09

42
3.07.09

43
3.08.09

44
3.08.09

45
3.07.09

46
47
3.08.09

48
3.08.09

49
3.08.09

50
3.08.09

51
4.08.09

52
4.08.09

53
4.08.09

54
4.08.09

55
4.08.09

56
4.08.09

57
4.08.09

58
59
4.08.09

60
61
4.08.09

62
63
4.08.09

64
4.08.09

65
66
4.08.09

67
4.08.09

68
5.08.09

69
5.08.09

70
5.08.09

71
5.08.09

72
5.08.09

73
5.08.09

74
6.08.09

75
76
6.08.09

77
78
6.08.09

79
6.08.09

80
6.08.09

81
6.08.09

82
7.08.09

83
84
7.08.09

85
7.08.09

86
7.08.09

87
7.08.09

88
7.08.09

89
7.08.09

90
7.08.09

91
7.08.09

92
9.08.09

93
9.08.09

94
9.08.09

95
9.08.09

96
10.08.09

97
98
99
10.08.09

100
10.08.09

101
10.08.09

102
10.08.09

103
10.08.09

104
10.08.09

105
106
10.08.09

107
108
11.08.09

109
12.08.09

110
16.08.09

111
18.08.09

112
18.08.09

113
14.08.09

114
115
116
23.08.09

117
118
119
RADIO
- lista publikacji

120
Data Radio Program Materiał
28.07 Radio GRA Dzień dobry Bydgoszcz Program na żyw o - B.Pasieka-Butkiew icz
31.07 Radio GRA Informacje Wypow iedź - A.Now ocień
31.07 Radio PLUS Informacje Wypow iedź - A.Now ocień
3.08 Radio GŁOS Informacje Wypow iedź - A.Now ocień
4.08 Radio PiK Popołudnie z nami Poszukiw acze skarbów
6.08 Radio GRA Informacje Olimpiada w Bydgoszczy - w yw iady z harcerzami

121
28.07.09

KLIKNIJ, żeby odsłuchać KLIKNIJ, żeby odsłuchać

Harcerze na zlocie – program na żywo, B.Pasieka-Butkiewicz 122
31.07.09

KLIKNIJ, żeby odsłuchać

Zlot ZHR – informacje (wypowiedź A.Nowocień) 123
31.07.09

Zlot ZHR – informacje (wypowiedź A.Nowocień) 124
3.08.09

Zlot ZHR – informacje (wypowiedź A.Nowocień) 125
4.08.09

KLIKNIJ, żeby odsłuchać

Poszukiwacze skarbów – Popołudnie z nami 126
6.08.09

Olimpiada w Bydgoszczy – wywiady z harcerzami 127
TELEWIZJA
- lista publikacji

128
Data Telew izja Program Tytuł
3,4.08 TVP2 Panorama Zlot harcerzy ZHR
3.08 TVP Bydgoszcz Cafe Lato
3.08 TVP Bydgoszcz Zbliżenia Zlot ZHR
9.08 TVP Bydgoszcz Zbliżenia Harcerze kończą św iętow ać jubileusz

129
3.08.09

4.08.09

Zlot harcerzy ZHR 130
3.08.09

131
3.08.09

Zlot ZHR 132
9.08.09

Harcerze kończą świętować jubileusz 133
Opracowanie:

Anna Nowocień

Rzecznik prasowy
Jubileuszowego Zlotu XX-lecia ZHR

Koronowo, 3-9 sierpnia 2009 r.

134