PRIJAVA

NA KONKURS ZA STIPENDIJE TALENTOVANIM UČENICIMA I
STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU
1. PREZIME, OČEVO IME I IME: _________________________________________
2. DATUM I MJESTO ROĐENJA:__________________________________________
3. JEDINSTVENI
MATIČNI
_________________

BROJ

GRAĐANA

(JMB

građana):

4. STATUS KANDIDATA:
□ UČENIK
□ osnovne škole
□ srednje škole
□ STUDENT
□ osnovnih akademskih studija
□ specijalističkih studija
□ akademije
□ STARI KORISNIK STIPENDIJE
godine?)

________________ (koje školske

□ NOVI KORISNIK STIPENDIJE
5. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE (ŠKOLE, FAKULTETA, AKADEMIJE) KOJU
UČENIK/STUDENT POHAĐA:
_____________________________________________________________________
6. GODINA ŠKOLOVANJA/STUDIRANJA: _________________________________
7. NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA/SMJERA U SREDNJOJ ŠKOLI:
_____________________________________________________________________
8. POSTIGNUT OPŠTI USPJEH U TOKU ŠKOLOVANJA/STUDIRANJA (za
nove korisnike):
_____________________________________________________________________

Ministarstvo prosvjete i nauke – Odjeljenje za učenički i studentski standard
tel: (+382) 20 405 317; fax: (+382) 20 405 316
web: www.mpin.gov.me , e-mail: mpin@gov.me

me .gov.9. POTVRDA O STUDIRANJU/ŠKOLOVANJU 3. UVJERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA SA PRETHODNIH GODINA STUDIJA(za studente) 5. POSTIGNUT USPJEH U PRETHODNOJ GODINI ŠKOLOVANJA/STUDIRANJA (za stare korisnike): _____________________________________________________________________ 10. OSVOJENE NAGRADE NA DRŽAVNOM I MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU: K A N D I D A T _______________________ PODGORICA. Adresa stanovanja: _______________________ Telefon: _______________________ E-mail: _______________________ UZ PRIJAVU PRILOŽITI: NOVI KORISNICI (učenici i studenti koji po prvi put konkurišu za stipendiju): 1. UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU ILI OVJERENA KOPIJA BIOMETRIJSKE LIČNE KARTE 6. SVJEDOČANSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ŠKOLOVANJA (za učenike) 4.god. PREPORUKA MENTORA 2. ___________2010. OVJERENE KOPIJE DOKAZA O OSVOJENIM NAGRADAMA NA DRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA www. INDEX USPJEHA __________________________________________ (za studente): 11.vlada.

SVJEDOČANSTVO IZ PRETHODNOG RAZREDA (za učenike) 4. PREPORUKA MENTORA 2.me .vlada. UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU ILI OVJERENA KOPIJA BIOMETRIJSKE LIČNE KARTE 6.gov. OVJERENE KOPIJE DOKAZA O OSVOJENIM NAGRADAMA NA DRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA www.STARI KORISNICI (učenici i studenti koji konkurišu za produženje stipendije): 1. UVJERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA SA PRETHODNE GODINE STUDIJA (za studente) 5. POTVRDA O STUDIRANJU/REDOVNOM ŠKOLOVANJU 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful