P. 1
bouwkunde 2005-11

bouwkunde 2005-11

|Views: 1,153|Likes:
Published by Rpanman

More info:

Published by: Rpanman on Sep 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

SVM nivo

MATERIALENKENNIS

2 november 2005

AANWIJZING Dit examen bestaat uit 30 vragen.
Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven, waarvan er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld van opgave 1 antwoord "c" het meest juiste, maak dan op het ANTVVOORDENBLAD vakje "c" bij opgave 1 met POTLOOD zwart.

www.svmnivo.nl

=~< 2005 - SVMNIVO Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schrií~elijke toestemming van SVMNIVO

1

2

Benaming

a eindvorst b zadelvorst c chaperonpan 3

Benaming

a holle muldenpan b verbeterde Hollandsche pan c opnieuw verbeterde Holl. pan 4

Benaming beëindiging zink

a trim b kraal c halfrond

Materiaal

a EPDM b PVC c SBS 6

5

Specifieke toepassing

a trasraam b funderingen c binnenmuren

Benaming vloer

a granietvloer b marmervloer c terrazzovloer

7

8

Benaming muurafdekking

a ezelsrug b muurdam c ruiter

Benaming

a kitsponning b glassponning c kloostersponning

10

Plaats hartzijde

a boven b midden c onder

Benaming houtsoor~

a iroko b redwood c red cedar

11

12

Benaming plank

a boeiboord b windveer c vogelschroot

Benaming sluiting

a T.naald b tongnaald c stolpnaald

13

14

Fabricage profiel a gezet b koudgewalst c warmgewalst 15

Benaming

a krimpnet b strekmetaal c metselwerkwapening 16

Materiaal

a brons b gietijzer c aluminium 17

Specifieke toepassing

a spouwisolatie b geluidsisolatie c koudebrugisolatie 18

Benaming Materiaal

a kunststeen b natuursteen c vezelcement

Benaming Materiaal

a PUR schuim b geëxtrudeerd PS c geëxpandeerd PS

19

2O

Benaming

a inlaatscharnier b bochtscharnier c inbouwpaumelle 21

Benaming

a fits b klepscharnier c kogelscharnier 22

Benaming

a ankerrails b schuifdeurrails c betonafstandhouder

Ter bevestiging van

a dakisolatieplaten b hwc plafondplaten c spouwisolatieplaten 24

23

Benaming

a overgangsmof b polderstuk c expansiemof

Toepassing

a ondervloer b wandisolatie c pleisterdrager

25

26

Benaming

a haakslot b vleugelslot c zwenkschootslot 27

Benaming

a doucheput b schrobput c vetvangput 28

Benaming bruine draad a nuldraad b fasedraad c schakeldraad 29

Soo~tegel

a plavuis b dhg tegel c anti sliptegel

3O

Benaming

a bintanker b muurplaatanker c stormanker

Benaming

a raamhoek b drempelhoek c neusijzer

SVM~nivo

BOUWKUNDE

2 november 2005 Beschikbare tijd totaal inclusief Materialenkennis: 4 uur

AANWIJZING Dit examen bestaat uit 60 opgaven.
De opgaven 1 t/m 30 zijn algemene vragen. De opgaven 31 t/m 60 zijn gerelateerd aan het bijbehorende bestek & voorwaarden. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven, waarvan er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld van opgave 1 antwoord "c" het meest juiste, maak dan op het ANTWOORDENBLAD vakje "c" bij opgave 1 met POTLOOD zwart.

www.svmnivo.nl
© 2005 - SVMNIVO N©uwegem Niets uit deze ultgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door m=ddel van druk, fotokopie, m=crofitrn of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schrifteliike toestemming van SVMNIVO

Onderstaande afbeelding is een presentatietekening uit 1873 voor de kerk ’St. Willibrordus buiten de veste’ te Amsterdam van de architect P.J.H. Cuypers. Tot welke bouwstijl behoort dit ontwerp?

I1 I !

a b c

Gotiek Neo gotiek Eclecticisme Wat wordt in de bouwkunst verstaan onder ’de gulden snede’?

a

Een bepaalde maatverhouding in de architectuur. Een versnijding in metselwerk die als versiering wordt toegepast. De goudkleurige afwerking in de cannelures van renaissancezuilen. Onderstaand zijn plattegronden weergegeven van

3

1 t~~gane grond
a

2 1°

verdieping

3 ~° verdieping

alkoofwoningen. portiekwoningen. maisonnettewoningen.

4

Voor een werk worden vier aannemers uitgenodigd een offerte in te dienen. De opdracht zal worden gegeven aan de aannemer van wie de aanbieding het meest aannemelijk overkomt. Welke aanbestedingsvorm wordt hier beschreven?
Een openbare aanbesteding Een onderhandse aanbesteding Een aanbesteding met voorafgaande selectie

a

Bouwkunde 2005 II

5

Op onderstaande afbeelding is een gedeelte van een sondeergrafiek weergegeven. Welke van onderstaande grondsoorten kan in het algemeen worden verwacht tussen de +5,5 m NAPen +8 m NAP?
DIEPSONDERING DKM2

a

Veen- of kleigrond Losgepakte zandgrond Vastgepakte zandgrond Op onderstaande afbeelding is de verankering van een stalen damwand weergegeven. Hoe noemt men het onderdeel aangeduid met het ? aan het einde van de ankerstaaf?

a

Een ankerschoen Een mantelconus Een groutlichaam

7

Welke zijde van onderstaande baksteen betreft de "strek"?

a

Zijde I Zijde II Zijde III
Architecten stemmen de maatvoering van de gevels af op een bepaalde lagen- en koppenmaat, wat is hiervoor in het algemeen de reden? Om de maatvoering van de kozijnen af te stemmen op de modulaire maat van het gevelmetselwerk, zodat het op maat hakken van stenen wordt voorkomen. Om de maatvoering van de kozijnen en het gevelmetselwerk op de te verwerken stenen af te stemmen, zodat het op maar bakken van stenen wordt voorkomen. Om de maatvoering van het gevelmetselwerk af te stemmen op de modulaire maat van de kozijnen, zodat aanpassingen aan de kozijnen in de uitvoeringsfase worden voorkomen. De grootste dichtheid van beton wordt in theorie verkregen door een lage Water Cement Factor. een hoge Water Cement Factor. een maximale verdichtingsmaat.
3

8
a

9
a

10

Welk van onderstaande figuren geeft een stampbetonfundering weer?

rï~

II
a

III

Figuur I Figuur II Figuur III
Welk van onderstaande natuursteenbewerkingen leent zich qua ruw- en stroefheid het meest voor de toepassing bij traptreden, zonder een patroon in het oppervlak achter te laten in de vorm van groeven of putten? Zoeten Vlammen Boucharderen betonbalk onder een verdiepingsvloer weergegeven. Beschikt deze bekisting over onderdelen welke na het ontkisten als "verloren bekisting" kunnen worden beschouwd? (centerpen onderdelen buiten beschouwing laten)

11

a

12 Op onderstaande figuur is een balkbekisting voor een in het zicht komende schoonwerk

a

Nee, alle bekistingonderdelen dienen bij het ontkisten te worden verwijderd. Ja, alle onderdelen welke beschadigd zijn geraakt worden aangemerkt als verloren bekisting. Ja, alle specifiek voor deze bekisting op maar gezaagde onderdelen worden aangemerkt als verloren bekisting.

13

Van welke dakvorm is sprake op onderstaande afbeelding?

a

Een schilddak Een mansardedak Een zadeldak met wolfseinden
4

14
a

Welk van onderstaande aan- en optreden resulteert in de meest ’luie’ trap? Aantrede 250 min, optrede 160 mm Aantrede 240 min, optrede 200 mm Aantrede 230 mm, optrede 220 mm Onderstaand detail geeft weer de aansluiting van een schuin dak op een kopgevel. Welke kapconstructie is hier toegepast?

15

a

Sporenkap Scharnierkap Gordingenkap Wat is de voornaamste functie van de laag cellulair glas?

16 Onderstaand detail geeft weer de aansluiting van een dakterras op een doorgaande gevel.

a

Een koudebrug onderbreking. Een buffer tegen doorslaand vocht. Een kim teneinde de buitengevel op lagenmaat te brengen. Welke drie kleuren installatiedraad worden bij een moderne elektrische huisinstallatie in een geaarde wandcontactdoos aangesloten? Bruin, blauw en zwart Geel-groen, bruin en blauw Geel-groen, blauw en zwart Onderstaand figuur geeft weer een polderstuk. Wat is dat en wat is hiervan de voornaamste functie?

17
a

18

a

Een buisverbindingsstuk met rubbermanchet om de binnen- en buitenriolering op elkaar aan te sluiten wanneer deze uit twee verschillende materialen bestaan. Een gasdichte mantelbuis voor de doorvoer van de gasleiding door de begane grondvloer, om in geval van eventuele lekkages onder de vloer, toetreding van gas in de woning te voorkomen. Een flexibel aansluitstuk bij de aansluiting van de binnen- op de buitenriolering, om schade aan het rioleringssysteem door zettingen van het gebouw of het nazakken van de grond te voorkomen.

19

Bij welke specifieke deuren worden onderstaande stoten in het algemeen toegepast?

8

Taatsdeuren Klapdeuren Schuifdeuren
In een appartementengebouw wordt een waterleiding met individuele bemetering in de meterkast toegepast. Welk van de figuren geeft de juiste opstelling van de apparatuur ten behoeve van de waterinstallatie in de meterkast van de woning weer?

20

II
a

III

Figuur I Figuur II Figuur III Welke zogenoemde latexverf wordt in het algemeen gebruikt voor het sausen van binnenmuren?

21

Celluloselak Acrylaatverf Alkydharsverf
22
a

Waar wordt een schotelanker toegepast?

Bij verankering van een balklaag onder een platdak. Bij het bevestigen van gordingen in een stenen muur. Bij het aanbrengen van een balk, Ioodrecht op een stenen muur.
Van welk soort onderhoud is sprake als op grond van veranderde wetgeving, maatschappelijke veranderingen of verandering in de organisatie, gebouwen worden aangepast aan de geldende eisen. In het algemeen gaat het dan om aanpassingen die voor het gebruik van het gebouw noodzakelijk zijn en niet omdat delen van het gebouw aan het eind zijn van hun levensduur.

23

a

Mutatie onderhoud Inspectie onderhoud Functioneel onderhoud
Bij welke industriële bouwmethode worden houten draagconstructies toegepast in de vorm van gelamineerde liggers, spanten en vakwerkliggers? Hallenbouw Montagebouw Elementenbouw

24
a

Bouwkunde 200541

25

Welk van onderstaande daktypen is in verband met een potentieel aanwezig vochtprobleem in de dakconstructie af te raden? Koud dak Warm dak Omgekeerd dak Welke vakterm wordt gebruikt voor het integraal verbeteren van buurten en wijken? Hierbij moet worden gedacht aan het verplaatsen van kleine industrie en andere bedrijven en deze vervangen door woningen en tevens het verbeteren van openbare voorzieningen.

c

a

Saneren Revitaliseren Stadsvernieuwing Met welk symbool wordt de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructieonderdeel aangegeven?

27
a

Q R U
In de bouwaanvraag fase is voor de nieuwbouw van een woning de Energie Prestatie Coëfficiënt (E.P.C.) berekend. In de berekening is een dakisolatie van lOOmm PUR platen met een bijbehorende warmteweerstand van 4 (m~K)/W aangehouden. De aannemer stelt als alternatief voor Polystyreen platen van eenzelfde dikte met een X van 0,030 W/(m.K) toe te passen. Welke invloed heeft dit voorstel op de uitkomst van de EPC berekening? De Energie Prestatie Coëfficiënt zal hierdoor dalen. De Energie Prestatie Coëfficiënt zal hierdoor stijgen. De Energie Prestatie Coëfficiënt zal hierdoor niet wijzigen. In een bijkeuken bevindt zich een raam. Bij welke van onderstaande situaties vindt er condensatie tegen het glasvlak plaats? Situatie h Kamertemperatuur 20°C relatieve vochtigheid 80%, glastemperatuur 16°C. Situatie Ih Kamertemperatuur 18°C relatieve vochtigheid 70%, glastemperatuur 14°C. Situatie IIh Kamertemperatuur 16°C relatieve vochtigheid 60%, glastemperatuur 10°C.

28

a

29

Gegeven: Ps 20°C 2340 Pn. Ps 18°C 2065 Pn. Ps 16°C 1818 Pn. Ps 14°C 1599 Pn. Ps 10°C 1229 Pn. Ps = verzadigde waterdampspanning, uitgedrukt in Pascal (Pn).
a

Situatie I Situatie II Situatie III Welke van onderstaande glassoorten heeft de meest zonwerende eigenschappen?

30

I
U-waarde 1,6 ZTA-waa rde 0,70 LTA-waarde 0,74 a Glassoort I Glassoort Il Glassoort III

U-waarde 1,3 ZTA-waa rde 0,34 LTA-waa rde 0,66

II

U-waarde 1,1 ZTA-waarde 0,29 LTA-waa rda 0,52

III

Bouwkunde 2005 II

I De vragen 31 tot en met 60 zijn gerelateerd aan de tekeningen en het bestek.

31 a b c 32
a

Welke afstand bevindt zich tussen de in het bestek aangegeven laagste grondwaterstand en het NAP? 1.160 mm 1.200 mm 1.350 mm
Welke volgorde van voorrang dient bij tegenstrijdigheden van constructieve aard te worden aangehouden? Bestektekening, bouwkundige tekening, constructietekening Constructietekening, bouwkundige rekening, bestektekening Bestektekening, constructietekening, bouwkundige tekeningen Hoeveel dient het netto aankoopbedrag (afgerond op hele Euro’s), exclusief BTW, te bedragen teneinde zonder bijbetaling de stelpost voor het hang- en sluitwerk volledig te besteden?

33
a

~ 2.545,-2.800,-3.080,-Welke volgorde dient te worden aangehouden bij aanvang van de bouw? Uitzetten, grondwerk, bouwraam plaatsen Uitzetten, bouwraam plaatsen, grondwerk Grondwerk, uitzetten, bouwraam plaatsen Welke opbouw heeft het binnenspouwblad direct boven het kozijn dat zich bevindt in doorsnede A-A op stramienlijn A? Een houten aftimmering Een vuilwerklatei met kalkzandsteen Een stalen hoeklijn met kalkzandsteen Hoe verhoudt zich in de kruipruimte onder de woning de kleínste te realiseren hoogte tot de voorgeschreven minimale kruiphoogte, indien er exact volgens bestek en tekening wordt gebouwd? De kleinste te realiseren hoogte is kleiner dan de voorgeschreven minimale waarde. De kleinste te realiseren hoogte is gelijk aan de voorgeschreven minimale waarde. De kleinste te realiseren hoogte is groter dan de voorgeschreven minimale waarde. De aannemer accepteert, na een gesprek met de gemeente en het waterschap, de in het bestek genoemde grondwaterstandgegevens. Dienen er maatregelen te worden genomen om de voorgeschreven droge kruipruimte te garanderen? Zo ja, welke? Er behoeven geen maatregelen te worden genomen. Er dient een gesloten bemaling te worden toegepast. Er dient een permanente drainage te worden toegepast.

34
a

35
a

36

a

37

a

38
a

Hoeveel mm bedraagt de spouw van de woningscheidende muur?
60 mm 80 mm 1 O0 mm

BOuwkunde 2005-11

39

Welk van onderstaande details geeft een juiste schematische weergave van het opgaande metselwerk ter plaatse van de achtergevel van de garage?

III
a

Figuur I Figuur II Figuur III Op tekening blad 02 in het vloerenplan begane grond, wordt bij de garagevloer aangegeven dat er een aan te storten strook moet worden aangebracht. Uit welk materiaal zou deze strook moeten bestaan? Beton B15 milieuklasse 2 Beton B25 milieuklasse 1 Beton B25 milieuklasse 2 Voor het verwerken van de wapeningsstaven in de betonconstructies mag de wapening niet direct op de ondergrond worden geplaatst. Welk hulpmiddel dient de aannemer hiervoor te gebruiken? Centerpennen Hulpstaal/bijlegstaal Cementgebonden afstandhouders Welke van onderstaande details geeft een juiste schematische weergave van de constructieve elementen bij de bovendorpelaansluiting van het verdiepingskozijn van slaapkamer drie in de zijgevel?

4O

a

41

a

42

Orntimmedng -

III
a

Figuur I Figuur II Figuur III

BouwkunOe2005.11

43

Welke van de onderstaande doorsneden geeft een juiste schematische weergave van de verdiepingvloer enkele dagen na het betonstorten?

2900+

Stempel conform sLempelplon

III
a

Figuur I Figuur II Figuur III
Hoe verloopt de afwatering van het Franse balkon? Via een HWA Via een spuwer Via de natuurlijke weg Wat is de lengte van de strijkbalk (boven de kanteldeur) van de balklaag van de garage?

44
a

45
a

2.912 mm 3.012 mm 3.182 mm
Wat is de meest aannemelijke reden dat er in het kozijn naast de achterdeur een dubbele stijl wordt toegepast? Hier wordt een stalen kolom in het kozijn opgenomen ter ondersteuning van de bovengelegen vloer. Het betreft hier een dragend kozijn welke de bovengelegen dakconstructie ondersteunt. Hier kan desgewenst een wand met een deur geplaatst worden zodat de keuken van de woonkamer wordt gescheiden.

46
a

47

Welk profiel van de stalen binnendeurkozijnen voldoet aan de bestekomschrijving?

a

III

10

Bouwkunde 200511

48

Welk van onderstaande details geeft een juiste schematische weergave van de opbouw van de luifel boven het voordeurkozijn?

Il
a

III

Figuur I Figuur II Figuur III De lateiconstructie in detail 7 op blad 07 bestaat uit een houten frame van stijl- en regelwerk. een koudgewalst ongelijkzijdig hoekstaal. een warmgewalst ongelijkzijdig hoekstaal met afstandhouders en vloerbevestiging. Voor welke oplossing is gekozen met betrekking tot de leidingschacht(en) op de begane grond en de eerste verdieping van de linker woning? Een rechtstandig verticaal doorgaande leidingschacht. Twee rechtstandig verticaal doorgaande leidingschachten. Een verticale leidingschacht welke op de eerste verdieping horizontaal wordt versleept. In welke figuur is schematisch het geïsoleerde, drukvereffenende, beglazingssysteem aangegeven voor een houten gevelkozijnstijl zoals dit in het bestek is omschreven?

49 a b c 50 a b c

51

II
a

III

52

Welk stroomkringschema behoort bij de schakelaar in de garage?

a

53
a b c

Waar bevindt zich in de linkerwoning de stijgleiding voor het koud water van de begane grond naar de le verdieping? In de meterkast In binnenmuur van de keuken In de leidingkoker ter plaatse van stramienlijn 2

54

Hoe wordt er voorzien in de aanvoer van de benodigde ventilatielucht in de garage? Door middel van open stootvoegen in het metselwerk en een verholen rooster boven de garagedeur. Door middel van roosters in de garagedeur en het zelfventilerend vermogen van de garagedeur. Door middel van een verholen rooster boven de garagedeur en het zelfventilerend vermogen van de garagedeur.

55
a

Indien door een lekkage in de garage de aardlekschakelaar in werking treedt en de stroom onderbreekt, in welke van onderstaande ruimte(n) zal dan de verlichting uitvallen? Uitsluitend de garage. Uitsluitend de garage en de keuken. De garage, keuken, de woonkamer en het toilet op de begane grond. Hoe wordt bij onvoldoende zonnewarmte voorzien in warm tapwater van voldoende temperatuur? Door de geïntegreerde gasgestookte cv-combiketel. Door middel van een warmtewisselaar met de cv-installatie. Door een elektrisch naverwarmingselement in de zonneboiler. Welke van onderstaande schematisch weergegeven typen closetpotten wordt ter plaatse van het toilet op de begane grond toegepast?

56
a

57

a

Figuur I Figuur II Figuur III
Met hoeveel VA kan groep 5 van het installatieschema, blad 08, worden aangevuld om maximaal te kunnen worden belast? 1650 VA 1765 VA 1805 VA Een potentiële koper, amateur-schilder, van de rechter woning vraagt of deze buiten de woonkamer over een ruimte met een raam op het noorden beschikt in verband met zijn hobby. Welk van onderstaande ruimten komt het meest aan deze eis tegemoet?

58 a b c

59

a

Zolder Slaapkamer 1 Slaapkamer 2
Hoeveel bedraagt de warmtedoorgangscoëfficiënt van de achterwand van de garage, gebruikmakend van onderstaande gegevens? ~.Baksteen = 1,3 W/(m.K) ~Kalkzandsteen = 1,0 W/(m.K) Rse = 0,04 (m2.K)/W Rsi = O,13 (m2.K)/W (~steen = 0,05 Rc = ((~Rm + Rsi +Rse) / (1 +«)) - Rsi - Rse ~Rm= dl /ì~l + d2 /~.2 + .........

6O

a b c

U = 4,25 W/(m2.K) U = 15,38 W/(m2.K) Rc = 0,065 (m2.K)/W

Dit was de laatste opgave.

SVM
Makelaardijleer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bouwkunde B A B B A C C B A B B A C A C A B C C B B C C A A A+C C B A C C C A A A B A A B C Privaatrecht B B C C C A A C B A A C B A B A A C C A A A C A C A C B A B C C A C C A A A B C Publiekrecht A B B C A B C C C C A C C A B B A A C A B B B A B A B B B B
A B C A A

nivo
Bedrijfseconomie C A B B C B A B C B C C B A A C A B A A A C B B B C B A A C C A A C A B C B B C Materialenkennis B B B C A C A C A C B C C B B C A A B C A C A C B B B B B B

DEFINITIEF CORRECTIEMODEL SVMNIVO EXAMEN NOVEMBER 2005 Economie

B B B C A A B A C C A C C B B A A C C A

B C vervallen B A C B B B B C A B vervallen B C B B B A A A C A A C B B A B
A C B A C

21 A 22 B 23 B 24 C 25 A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A B A A A vervallen C A B C C C B A

A C C A A

A B A C B

Makelaardijleer
41 42 43 44 45 C A A A C

kunde
C vervallen A C A

Privaatrecht
B C A A C

Publiekrecht
B B B B A

Economie

Bedrijf seconomie C C B B C B B A A B

Materialenkennis

A B C C A

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

A B B C B B C A B A
A B A C A

C B A C C A A C B C
A A B C A

C A A B A C A B B C
C B B A A

C A C C C C B B C A
vervallen A B A C

A+C C A B B C A A A A

Met betrekking tot het november-examen 2005 is de voorlopige cesuur als volgt vastgesteld: vak Makelaardijleer Publiekrecht Privaatrecht aantal vragen 60 60 60 cesuur 39 39 39 vak Bouwkunde Materialenkennis Economie Bedrijfseconomie aantal vragen 60 30 55 50 cesuur 39 20 36 33

Bij al deze vakken worden de meerkeuzevragen met 1 scorepunt per vraag gewaardeerd.

Als de cesuur 39 is, betekent dat, dat een score van 39 een 5,5 is. Bij examens die uit één onderdeel bestaan wordt dit afgerond naar een 6. N.B.: alles lager dan ,5 wordt naar beneden afgerond! Bij bouwkunde wordt voor het eindcijfer gerekend met respectievelijk 20% en 80% van de op drie decimalen afgekapte cijfers!
Formule cesuur: ((aantal behaalde punten - cesuur)/(totaal aantal punten - cesuur)) x 4,5 + 5,5 = cijfer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->