You are on page 1of 2

Studenckie Koo Epigraficzne

wraz z

Pracowni Epigraficzn
i

Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogrskiego


maj zaszczyt zaprosi Pastwa na:

II Oglnopolsk Studencko-Doktoranck Konferencj rdoznawcz


Zielona Gra, 10-11 kwietnia 2014 r.

rdem historycznym jest wszystko, skd moemy czerpa informacje o przeszoci. () Chodzi rzeczywicie o wszystko (), jednoczenie rda historyczne nie mog odbija przeszoci. () Mona jedynie bada rda historyczne i wydobywa z nich informacje o tej, minionej ju, przeszoci a nastpnie opierajc si na tych informacjach, przy wykorzystaniu wiedzy pozardowej () i przy odwoaniu si do profesjonalnych zasad pracy historycznej, konstruowa historyczn narracj. [J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Pozna 1998, s. 35]. rdoznawstwo jest integraln czci historii () jako przedmiot bada rdoznawczych wskazuje si dwa cele: a) Uzyskanie wiadomoci koniecznych dla przeprowadzenia poprawnej i wyczerpujcej krytyki rda (). b) Klasyfikacja spucizny rdowej okrelonego regionu geograficzno-historycznego powstaej w pewnym okresie historycznym, wraz z ustaleniem jej wpywu na dalszy rozwj procesu historycznego. [J. Szymaski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008, s. 14-15]. Traktujc powysze cytaty, jako punkt wyjcia, Organizatorzy pragn zaprosi modych naukowcw, historykw, jak i innych badaczy zainteresowanych tematem, do wsplnej dyskusji nad rdoznawstwem i rdem, jako takim. Cao obrad zostanie podzielona na panele odpowiadajce poszczeglnym epokom: Staroytno redniowiecze Wczesna epoka nowoytna (XVI-XVIII w.) Wiek XIX (do 1918 r.) 1918-1945 Dzieje powojenne Opata konferencyjna wynosi 150 z i obejmuje: Materiay konferencyjne Catering (obiad 10 kwietnia, niadanie i obiad 11 kwietnia) Publikacj (przygotowane artykuy po zaakceptowaniu przez komitet naukowy w skadzie: prof. dr

hab. Wojciech Strzyewski, dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, dr hab. Jarosaw Dudek, dr hab. Joanna Karczewska, dr Adam Grsk, zostan opublikowane w recenzowanej monografii!)
Terminarz: 31 stycze ostateczny termin nadsyania zgosze 23 luty ogoszenie listy prelegentw 30 marzec ostateczny termin uiszczenia opaty konferencyjnej 30 czerwiec - ostateczny termin nadsyania pisemnych wersji wystpie do publikacji Wypeniony formularz zgoszeniowy naley wysa na adres: osdkz.zgora@gmail.com

Oficjalna strona informacyjna Konferencji: www.osdkz.blogspot.com