You are on page 1of 2

FLS2052FELSEFEDEMETNNCELEMELER

20102011 Bahar yarylnda bulunan FLS 2052 Felsefede Metin ncelemeleri dersinde,
ImmanuelKantnSafAklnEletirisiadlmetnindenseilmiparalar/pasajlarokunacaktr.

BRNCLKAYNAKLAR
Anakaynak,KritikderreinenVernunft[AK,BandIII:1787(2.Aufl.)&AK,BandIV:1781(1.Aufl.)]ve
bumetninTrkeevirileridir.
KanttanParalar,ev.EminEriirgil,DevletBasmevi,stanbul,1935.
Saf Akln Eletirisi. kinci Giri, ev. Tuncar Tucu, Immanuel Kant ve Transendental
dealizm,AlestaYaynevi,Ankara,1/2001:99118.
SafAklnEletirisinensz,ev.AknEtan&AttilErdemli,FelsefeArkivi, 24/1984:213
220.
ArUsunEletirisi,ev.AzizYardml,deaYaynevi,stanbul,1/1993.
SaltAklnEletirisininzetTercmesileYorumu,ev..TeomanDural,AklnAnatomisi.
SaltAklnEletirisininTerihi,DerghYaynlar,stanbul,2010:131200.

KNCLKAYNAKLAR
KTAPLAR
Kant, Immanuel. Prolegomena zu einer jeden knftigen Metaphysik, die als Wissenschaft
wirdauftretenknnen[AK,BandIV:1783]:GelecekteBilimOlarakOrtayakabilecekHerMetafizie
Prolegomena,ev.oannaKuuradi&Yusufrnek,HacettepeniversitesiYaynlar,Ankara,1/1983,
TrkeAlmanca;TrkiyeFelsefeKurumuYaynlar,Ankara,2/1995,TrkeAlmanca.
Deleuze,Gilles.KantnEletirelFelsefesi,ev.TaylanAltu,PayelYaynevi,stanbul,1/1995.
Deleuze, Gilles. Kant zerine Drt Ders, ev. Ulus Baker, Yayma Hazrlayan & nsz: Aliye
Kovanlkaya,KabalcYaynevi,stanbul,1/2007.
Eriirgil,MehmedEmin.KantveFelsefesi,nsanYaynlar,stanbul,1997.
Wood,AllenW.Kant,ev.AliyeKovanlkaya,DostKitabevi,Ankara,1/2009.

MAKALELER
itil,AhmetAyhan.KantnTransandantalFelsefesindeScheinKavramnnSinnveBedeutung
KavramlarylaTemellendirilmesi,FelsefeLogos,19/2002:8797.
Gzkn,H.Blent.KantnMetafizikveAklEletirisizerine,YeditepedeFelsefe,1/2002:
2179.

Gzkn,H.Blent.Kant'nEletirisincesiDnemindenEletiriDnemineGeitekiAnahtar
Yaz: Uzayda Ynler Arasndaki Farklln Nihai Dayana Hakknda", Felsefe Tartmalar, 37/2006:
4355.
Gzkn, H. Blent. Kanttan Heideggere Varln Anlam Meselesi, Cogito, 64/2010: 133
152.
Ko, Yaln. Doal Saylarn Ontolojisi Bakmndan Transandantal Mantn nemi ve
Matematiksel Mantn Bir Eletirisi, Matematik ve Felsefe. Viyanastanbul Felsefe evresi
Sempozyumu1994,ed.afakUral,ISISLtd,stanbul,1995:5363.
Kovanlkaya, Aliye. Kantta Akl Grnn ptline Dair, Immanuel Kant. Mula niversitesi
UluslararasKantSempozyumuBildirileri,VadiYaynlar,Ankara,1/2006:7783.
Kovanlkaya, Aliye. Kantta Cinsiyet Farkll, Cinsiyetli Olmak. Sosyal Bilimlere Feminist
Baklar,derl.ZeynepDirek,YKY,stanbul,2007:924.
Reyhani,Nebil.KanttaSentetikBilgiFikri,Cogito(SonsuzluunSnrnda:ImmaneulKant),
4142/2005:97103.
Trkylmaz, etin. Heideggerin Ontoloji Tarihinde Kant Felsefesinin Yeri, Hacettepe
niversitesiEdebiyatFakltesiDergisi,21/2004:165181.
Yaln, ahabettin. Kant'ta Matematiin Felsefi Temelleri, Felsefe Dnyas, 37/2003: 128
143.

DEERLENDRME
Projealmas,Quiz,AraSnav,YarylSonuSnav.

DERSSORUMLUSU
Ar.Gr.mitZTRK