RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA KSSR TAHUN 1 S.J.

K
SJK(C) Kebangsaan Cheng Hua, Kanowit

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK(C) Cheng Hua, Kanowit.
MINGGU TEMA/ TAJUK
TEMA 1 KEKELUARGAAN TAJUK Keluarga Unit 1 Keluarga Saya 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bahasa , iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Asas membaca dengan sebutan yang betul. 1.2.1 1.1

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa 1. Morfologi - Struktur kata - Kata nama 2. Kosa kata Ilmu - Sains - Muzik Nilai -Mendengar arahan. -Kerjasama -Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah 1. KBT -Kontekstual -Visual-ruang 2. KP - Kinestetik

KECUKUPAN LATIHAN
Penulisan -melakar bentuk dan corak -membentuk garisan Tatabahasa - Kata nama am Kumpulan 1. Cemerlang - 10 soalan 2. Sederhana - 8 soalan 3. Potensi lulus - 5 soalan

MINGGU 1 DAN 2 ~ PROGRAM TRANSISI
3 Asas mendengar dan memberikan respon dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.

1.1.2

2.1

2.1.1

Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. Mengeja dan membatangkan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas.

2.1.3

3.1

Asas menulis dengan cara yang betul.

3.1.1

3.1.2

2

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1

Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3. KB -Menghubungkaitkan - Membanding dan membeza 4. EMK - Keusahawanan

5.1

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

4

Unit 2 Belajar Bersamasama

1.2

Mendengar, mengecam,dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.1

Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. Membaca bentuk-bentul, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. Mengeja dan embatangkan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas. Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Sistem Bahasa 1. Morfologi - Struktur kata - Kata nama 2. Kosa kata Ilmu - Pendidikan Seni Nilai -Bertanggungjawab -Hormat- menghormati -Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP - Kinestetik 2. BCB - Tulisan Mekanis 3. KB -Membuat urutan -Membuat urutan -Menghubungkaitkan

1.2.2

Penulisan - Membentuk garisan - Menulis huruf kecil dan besar Tatabahasa - Kata nama am Kumpulan 1. Cemerlang - 10 soalan 2. Sederhana - 8 soalan 3. Potensi lulus - 5 soalan

2.1

Asas membaca dengan sebutan yang betul.

2.1.1

2.1.2

3.1

Asas menulis dengan cara yang betul.

3.1.2

3.2

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.2.1

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1

3

2 Mendengar.3 2. Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. perkataan. Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.8 Soalan 3.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Morfologi .Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah 1.2.3 4 .2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. frasa dan ayat dengan betul. EMK -Kreativiti dan Inovasi 5.2 1.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.Kata nama 2. Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.Kasih sayang . Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.Struktur kata . iaitu abjad. KP -Verbal-linguistik -Interpersonal 2. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.2. Sistem Bahasa 1. 4.2.3 3.10 soalan 2. Cemerlang .5 Soalan 1.1.Bertanggungjawab .Menulis suku kata terbuka dan tertutup Tatabahasa . mengecam. mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.Kemahiran Hidup Nilai .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2.4. 5. Sederhana .Kata nama am Kumpulan 1. Kosa kata Ilmu . 2.1 Mendengar. 1.1. suku kata.1 5 Unit 3 Seronoknya dengan Keluarga.1.2 2.2 3. 3. KMD -Meramal Penulisan .1. Potensi Lulus . dan menyebut bahasa .2. Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 1. Mengeja dan membatangkan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.

EMK -Keusahawanan 5.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.Menulis huruf besar dan kecil . Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.4 2. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.Mengelas 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. suku kata.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. frasa dan ayat dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.Kata nama 2.5 soalan 1. abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. iaitu abjad.Menjana idea .Kata nama am Kumpulan 1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Sistem Bahasa 1.1 6 TEMA 2 KEMASYARAKATAN 1.2. mengecam. dan menyebut bunyi bahasa.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1. KB -Menghubungkaitkan .3 2.1. 2.2.Pendidikan Moral . 4. Membaca bentuk-bentuk.2. perkataan.Membanding dan membeza 4. 3.4.1 2. Sederhana . KP -Interpersonal -Kinestetik 2. Morfologi . KB -Menghubungkaitkan .3 Penulisan .2 TAJUK Mesra Jiran Unit 4 Jiran Saya Mendengar. 5.Menjana idea . menyebut. mengecam dan menyebut nama adjad dengan betul dan tepat.Menulis perkataan Tatabahasa .3 5 . Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.Muzik Nilai -Kerjasama -Baik hati -Bertanggungjawab -Berhemah tinggi Kemahiran Bernilai Tambah 1. Mendengar. dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.2.1. memahami.10 soalan 2.8 Soalan 3.1 Mendengar. Cemerlang . Kosa kata Ilmu .1. Potensi Lulus .

2.Struktur kata .1 5. perkataan.2 6 .Kata nama . Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. dan menyebut bunyi bahasa.4 Mendengar.1.4 4.Kata kerja 2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. frasa dan ayat dengan betul. vokal berganding.Kata nama am . EMK -Keusahawanan 3.Menulis suku kata terbuka dan tertutup Tatabahasa . iaitu abjad. diftong.5 2.5 soalan 1. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2.Pendidikan Moral Nilai -Berhemah tinggi -Kasih sayang -Berterima kasih Penulisan . suku kata. Sistem Bahasa 1. 4. 1. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.8 Soalan 3. Kosa kata Ilmu .1.3.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.2 Mendengar. Cemerlang . menyebut. Potensi Lulus .1. Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.1 5.2. diftong. menyebut. memahami. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.Kata kerja Kumpulan 1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. mengecam. 3.2. Sederhana . Morfologi .1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. Mendengar.2.10 soalan 2. 3. vokal berganding. memahami. 7 Unit 5 Rumah Navin 1.

vokal berganding. KP -Interpersonal 2.2.memahami. Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.1. 5.3. suku kata.Kata tunggal Penulisan . digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. diftong. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. EMK -Keusahawanan 3.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Kemahiran Bernilai Tambah 1. perkataan.1 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. frasa dan ayat dengan betul.4 8 Unit 6 Rakan Karib 1. dan menyebut bunyi bahasa. 1.Kata nama . Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.2 3. mengecam. vokal berganding. KB -Menghubungkaitkan 3.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. diftong.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.1 5.Menulis frasa Tatabahasa -Kata nama am 7 .1. Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3 4. iaitu abjad.2. Sistem Bahasa 1. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2 Membaca dan memahami perkataan. Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.5 Mendengar.2.2 Mendengar.Menulis ayat tunggal . 3. 4. Morfologi . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.2.

Ayat dasar .2 2.5 Soalan 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Potensi Lulus .1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didk hibur. menulis frasa 4. Sederhana . vokal berganding.2.3.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Kontekstual 2. sebuatan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami perkataan. EMK -Keusahawanan 5. dengan betul. 2. Kosa kata Kumpulan 1.8 Soalan 3. 4.3.Ayat tunggal 3.1 3. Sintaksis . diftong. 5.3 Membina dan dengan betul.3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Cemerlang . 4. KB -Menjana idea. Membina dan perkataan. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan.2 Mendengar. Ilmu .Pendidikan Jasmani Nilai -Hormat-menghormati -Bertangungjawab -Toleransi -Hemah tinggi Kemahiran Bernilai Tambah 1.1 8 .6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. menulis dan ayat 2.3. frasa.2 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Mendengar.3. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.10 soalan 2. 3. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. -Menghubungkaitkan 6. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. BCB -Tulisan mekanis 5. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1.2. KP -Interpersonal -Verbal-linguistik 3. KMD -Meramal 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5 4.1 5. diftong.5 soalan 2. Kosa kata Ilmu . suku kata.Ayat tunggal 3.Kepercayaan kepada tuhan .8 soalan 3.menghormati .2. vokal berganding.3 3. Sintaksis . memahami. KP -Verbal-linguistik -Interpersonal -Visual-ruang Penulisan .Kata nama khas Kumpulan 1. KB -Menjanakan idea -Menghubungkaitkan -Membandingkan dan membezakan. BCB -Bacaan mekanis -Bacaan imbasan 3. 4. Tatabahasa .Kata majmuk 2.6 Mendengar.Toleransi Kemahiran Bernilai Tambah 1.2. Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. Sistem Bahasa 1. Morfologi . Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 5. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1.Kerjasama .Kesederhanaan . iaitu abjad.2. Potensi Lulus . 2. Cemerlang . INDAHNYA BUDAYA Unit 7 Rumah Terbuka 1.1.Melengkapkan ayat dengan frasa.Hormat. vokal berganding. KESENIAN DAN ESTETIKA TAJUK 3.2. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.Kata nama .2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. frasa dan ayat dengan betul. mengecam.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Mendengar. 1. dan menyebut bunyi bahasa. 3.9 TEMA 3 KEBUDAYAAN. Membaca dan memahami perkataan.10 soalan 2. 9 .Pendidikan Moral Nilai . digraf dan konsonsan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. diftong. perkataan.2 2. Sederhana . 2.

Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 3. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutupdengan betul dan kemas.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Sederhana .Kesederhanaan . KP .Patriotisme . Kosa kata Ilmu Muzik Pendidikan Moral Nilai .3.Menulis perkataan Tatabahasa . Morfologi .2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Kata ganti nama diri 2. Cemerlang .Kata ganti nama diri pertama dan kedua Kumpulan 1.3 Mendengar. menulis dan ayat 3. 3.-Kinestetik 4. digraf dan konsonsan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. diftong.Toleransi .Ayat perintah .3 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.2. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.Kasih sayang .1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.Ayat tanya . 1. Kontekstual 10 Unit 8 Mari Berhibur 1.1 Mendengar. vokal berganding.Menyusun dan menulis frasa dalam ayat . Sistem Bahasa 1.1.Kerajinan . dengan betul.3 Membina dan perkataan.2 2. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Kata kerja . Sintaksis . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Hemah tinggi Kemahiran Bernilai Tambah 1.2 10 .3 2. frasa.3.Interpersonal .10 soalan 2. 4. Membaca dan memahami perkataan.8 soalan 3.1 4.Verbal-linguistik Penulisan . memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.Kinestetik .3. Potensi Lulus .5 soalan 2.Ayat tunggal 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1 3. Cemerlang .Menulis ayat tunggal Tatabahasa . Sintaksis .Meramal 3. 5. Kerajinan 3. Sistem Bahasa 1.8 soalan 3.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Potensi Lulus . 2. 1.3.Menjanakan idea .Menjanakan idea 11 . Kosa kata Ilmu .3 2.10 soalan 2.2 Membaca dan memahami perkataan.5.3 2. Kerjasama 2.Kata adjektif 2.5 soalan 2.Menyusun dan menulis frasa menjadi ayat yang betul . Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Penulisan . Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1. Hemah tinggi Kemahiran Bernilai Tambah 1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.Ayat tunggal 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Sederhana .3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. Konstruktivisme 2. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.Kata adjektif Kumpulan 1.Pendidikan Seni Nilai 1.1. KB .Kata tanya . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Ayat tanya .2.2 3.1 4.3 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.Bacaan mekanis -Tulisan mekanis 11 Unit 9 Bermain Layang-layang 1. 4. Mendengar. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.BCB .2.3. KB .1 Mendengar.Ayat seruan . 2.Kata tanya . memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Muzik .3. Morfologi .

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.Hemah tinggi . Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.Ayat tunggal .Bertanggungjawab 1. Kosa kata Ilmu .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.2 3.Pendidikan Moral Nilai . EMK -Kreativiti dan inovasi 5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Kinestetik .Kasih sayang .Bacaan Mekanis .1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. dengan betul.Kata kerja Kumpulan 1. 1. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.10 soalan 2.Kata nama . Morfologi .Berhati-hati . Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3.1. Sistem Bahasa 1. Cemerlang .1 Bertutur dengan menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. Sederhana .Melengkapkan perkataan dalam ayat .3 Membina dan perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Menulis perkataan Tatabahasa .Tulisan Mekanis 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.Hormat-menghormati .Interpersonal . Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Kasih sayang .2 Membaca dan memahami perkataan.Pendidikan Keselamatan Jalan Raya .5.7 12 TEMA 4 KESELAMATAN TAJUK BERHATI-HATI Unit 10 Kami Selamat 1.Ayat perintah . BCB .3 2.Kata kerja 2. frasa. Potensi Lulus .4 Bertutur. 3. 2. KP .8 soalan 3.4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.1 12 .2. Sintaksis . 5.5 soalan 2. menulis dan ayat 3.3 2.Ayat majmuk 3.Verbal-linguistik 4.2 Penulisan .

2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. KB .4. 4.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.Mengelaskan 2.Verbal-linguistik . Cemerlang .Menghubungkaitkan .Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Nilai . KP .2.Kerjasama .5 soalan 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Sederhana . Penulisan .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.10 soalan 2. 2. 1.3 Mendengar.2. 13 .Menulis perkataan berdasarkan gambar . Morfologi .Kasih sayang . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.4.Ayat tunggal . Potensi Lulus . Sintaksis . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Bertanggungjawab . 13 Unit 11 Sentiasa Jaga Diri 1. Membaca dan memahami perkataan.Ayat majmuk 3.4 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.Kontekstual 5.Pengimbuhan 2.3. Kosa kata Ilmu . soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Bertutur.1.2 2. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Sistem Bahasa 1.Menulis maklumat Tatabahasa -Kata kerja berawalan berKumpulan 1.8 soalan 3.Kebersihan 1. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku dengan betul. Kemahiran Bernilai Tambah 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Mendengar.Kata nama am .1 5.

4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.Bacaan Mekanis 3.4.3 3.Kata nama am 14 . perkataan.1 14 Unit 12 Sekolah Selamat 1. 4.2 5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.4 1.Ayat tunggal . BCB . menulis dan ayat 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Kosa kata 1.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.Kata nama 2. frasa.Menghubungkaitkan .2.Menjanakan idea 3.2 Mendengar.Kata ganti nama diri .Verbal-linguistik 4. memahami. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. iaitu abjad. mengecam. Morfologi .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. dan menyebut bunyi bahasa. KP .2. Membina dan perkataan.2.3.6 Mendengar. Sistem Bahasa 1. Bertutur. 4..Ayat majmuk 3. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.Kinestetik .2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. vokal berganding. Kemahiran Bernilai Tambah 1.Menulis maklumat berdasarkan gambar Tatabahasa .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.Menulis perkataan berdasarkan gambar .KB .Bacaan Luncuran .Ayat perintah . suku kata.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. Penulisan . dengan betul. Sintaksis . 5. frasa dan ayat dengan betul. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

Pengimbuhan 2.Mengumpul 3.Bertanggungjawab .1 15 TEMA 5 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN TAJUK BADAN SIHAT OTAK CERGAS 1.Melengkapkan ayat perintah dengan frasa .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.Berhati-hati Kemahiran Bernilai Tambah 1.Menghubungkaitkan .8 soalan 3.Pendidikan Moral Nilai .Kata tunggal . Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.2.Kata kerja 15 .4 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. KP .1. Cemerlang . Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 5.4. menulis dan ayat 3.Kebersihan . Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.5 soalan 2.2 2.Membina frasa .2 Membaca dan memahami perkataan. 4.10 soalan 2. Sederhana .3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan dengan betul. Sintaksis .Menulis frasa Tatabahaasa .2.Tulisan Mekanis Kumpulan 1.Bacaan Mekanis . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 3.Ayat perintah Penulisan .3. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Menjanakan idea .Pendidikan Keselamatan Jalan Raya .Mengelaskan . Ilmu . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Sistem Bahasa 1. vokal berganding. 2. BCB .2.4 Bertutur. Potensi Lulus .4.KB . Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. frasa. dengan betul.2 4.Verbal-linguistik 4.3 Membina dan perkataan. Morfologi . 1.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 5.Kerjasama .

UNIT 13 Mari Bersenam 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Menulis imlak dengan tepat.2. 2. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.1 3.8 soalan 3. frasa. menulis dan ayat 3.Kesederhanaan . 3. KB -Menjanakan idea -Menghubungkaitkan 3.Pendidikan Seni Nilai . Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.4. 4.Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah 1.3.3 Membina dan perkataan.PJK .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4.2 5. Kosa kata Ilmu .Hormat. Sederhana . dengan betul.Bertanggungjawab .3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Kerajinan . Kontekstual Kumpulan 1. Cemerlang . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. KP -Verbal-linguistik -Kinestetik 2.5 soalan 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 5.4 16 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membina dan dengan betul.Muzik .3 2.Toleransi .4. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. Potensi Lulus .2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.3 3. 4. menulis frasa 3.1.menghormati .2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.4 2.10 soalan 2.

2. Kosa kata Ilmu .1 17 . Potensi Lulus . Sistem Bahasa 1. menulis dan ayat 1.5. BCB . frasa.Kesihatan .2. Penulisan . Sederhana . KB .5 1.Menghubungkaitkan . KP -Verbal-linguistik -Intrapersonal -Interpersonal -Kinestetik 2.Bacaan Luncuran 1.Mengelaskan . 4.3.Muzik Nilai . Membina dan perkataan.Menulis frasa .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Sintaksis .16 UNIT 14 Saya Sihat 1.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.2 Mendengar.2 5.Menjanakan idea 3. Cemerlang .Mengkategorikan . Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. dengan betul. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Melengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan akhiran Tatabahaasa .3 4. Membina dan dengan betul. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.Frasa .Kesederhanaan Kemahiran Bernilai Tambah 1.Imbuhan akhiran Kumpulan 1. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami.10 soalan 2. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. menulis frasa 3.3 3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.Bertanggungjawab . Morfologi .Membina frasa .Imbuhan awalan .Pengimbuhan 2.5 soalan 2.Kata tunggal .Melengkapkan ayat 3.Membinafrasa menggunakan imbuhan awalan .8 soalan 3.5. perkataan.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. mengecam dan menyebut bunyi bahasa.6 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. frasa dan ayat dengan betul. 5. iaitu abjad.5 2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.3 2. suku kata.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Muzik Nilai .Kata tunggal .Kata pinjaman Penulisan . suku kata. 4. 1. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.Kata hubung Kumpulan 1. Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. KP .2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 5. frasa.Kinestatik 2. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.Bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah 1. frasa dan ayat dengan betul.Kata majmuk 2. memahami.Kesihatan .Interpersonal .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Cemerlang .3. Sistem Bahasa 1. Sintaksis . Sederhana .8 soalan 3. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Kontekstual 4.5 soalan 2. dengan betul. Membina dan perkataan.Kebersihan .3 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.Menulis ayat majmuk Tatabahaasa . mengecam dan menyebut bunyi bahasa.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. KB -Menghubungkaitkan 3. Morfologi .Ayat majmuk 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.5. menulis dan ayat 1. iaitu abjad.2. Kosa kata Ilmu .2 Mendengar.Melengkapkan dialog 18 . Sistem Bahasa 1.Kerajinan . Potensi Lulus . menulis frasa 3.6 Mendengar.5 2.1. Konstruktivisme Penulisan .3 2.2 Membina dan dengan betul. perkataan.17 UNIT 15 Saya Bersih 1.Menulis kata majmuk .6 18 TEMA 6 PERPADUAN TAJUK SATU MALAYSIA 1.5. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4.3 3. Morfologi .Imlak .10 soalan 2.

Interpersonal . Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. vokal berganding. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.Bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah 1.3. 1.3 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 2.Verbal-linguistik 2.Pendidikan Moral Nilai .Menjana idea .Ejaan kata pinjaman 3. Kosa kata Tatabahaasa .Kata adjektif warna Kumpulan 1.Kerjasama . Cemerlang . Sintaksis . Ilmu .5 soalan 2.1 3. . 3.Kata adjektif 2. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 19 . digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.Unit 16 Sukaneka 1.10 soalan 2. KB . Menulis imlak dengan tepat.4.5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.Berterima kasih . Potensi Lulus .1 3. Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. Sederhana .4 Bertutur.8 soalan 3.5.Membanding dan membezakan 3.3 2. Kontekstual 2. diftong.1 4.2. KP .Ejaan kata dasar .2 2.4 3.

Kosa kata 1. Morfologi .3 3. Membaca dan memahami perkataan.2 Mendengar.Pengimbuhan 2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Membina dan perkataan.Imbuhan akhiran Kumpulan 1.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Kontekstual 2.4 3.4.4 Menulis imlak dengan tepat.Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah 1.2 20 . KP .10 soalan 2. frasa.2 2.4.3. 5.3 2. Ilmu . Cemerlang .Interpersonal . Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.8 soalan 3. Sederhana . dengan betul. Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sintaksis . 3.Hemah tinggi .5.1 Memahami dan menggunakan golongan katadengan betul mengikut konteks.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.2 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.2. perkataan.Matematik Nilai . suku kata. KB .Mengambil imlak Tatabahaasa .Melengkapkan kata ganti nama diri pertama dan kedua . Bertutur. Potensi Lulus .5 soalan 2.Kata ganti nama diri .Ayat tanya .Intrapersonal 2. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.6 Mendengar. mengecam dan menyebut bunyi bahasa.Ragam ayat 3.Menjanakan idea 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Sistem Bahasa 1.Bertanggungjawab . frasa dan ayat dengan betul.Imbuhan awalan . 19 Unit 17 Budaya Membaca 1.3.4 1.Verbal-linguistik .Pendidikan Moral . Penulisan . dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. menulis dan ayat 1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. iaitu abjad.2. memahami.

1 20 UNIT 18 Desa Saya Indah 1.Imbuhan awalan .Kasih sayang .1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. 1.Matematik . Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.Kerjasama . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. EMK .4.3 2. KP . 5. Sederhana . 2.Verbal-linguistik .4.Bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah 1. BCB . 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Imbuhan akhiran Kumpulan 1.Bacaan luncuran 5.5 soalan 2.Pengimbuhan 2.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kosa kata Penulisan .1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.3.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 21 .Memahami maklumat Tatabahaasa .2 3. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 4. Morfologi . Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Ayat penyata .Menyenarai perkataan berimbuhan Pemahaman .4 2.Kata kerja .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Sintaksis .2. Ilmu .Mencatat maklumat .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Keusahawanan 5.5. Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.Interpersonal 2.8 soalan 3.Muzik Nilai .10 soalan 2. Cemerlang . Sistem Bahasa 1. 4. Potensi Lulus .5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.Frasa 3.

2.2. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.Membina ayat tunggal Pemahaman .Ayat tunggal 3. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Kosa Kata Ilmu .Potensi Lulus . Mendengar.2 Unit 19 Perhimpunan Sekolah 2. iaitu abjad.Bacaan luncuran . memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 1.4 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Bacaan imbasan 5. BCB . Morfologi .1 Mendengar. Sederhana . memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5 soalan. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.Frasa kerja . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.KB -Menghubungkaitkan -Menjanakan idea 1. perkataan. 2.Menjawab soalan pemahaman Tatabahasa . 3. Penulisan .1 Mencatat maklumat yang daripada pelbagai sumber. dan menyebut bunyi bahasa. Sintaksis . Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.Cemerlang . frasa dan ayat dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.Kata adjektif 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4.Mengklasifikasi 4. 21 TEMA 7 JATI DIRI. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.Pendidikan Moral Nilai -Hormat-menghormati -Bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah 1. KB .1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 5. Membaca dan memahami perkataan. 4. betul 22 .2 3.Ayat dasar .Frasa nama .3.3 3.2.5 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. mengecam.6 Mendengar.Ayat dasar Kumpulan 1 .10 soalan 2.2 Mendengar.3 1. suku kata. PATRIOTISME DAN KEWARGANEGA RAAN TAJUK NEGARA KITA 1.8 soalan 3 . Sistem Bahasa 1.2.Menjanakan idea .5.Kata majmuk .

FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.3. Sistem Bahasa 1.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.KP -Verbal-linguistik -Muzik 3.Kata nama .3 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Sederhana . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4 23 . 2. Sintaksis .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Kosa Kata Ilmu .3 2.4 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. BCB -Bacaan mekanis -Bacaan luncuran -Kemahiran mencatat maklumat 5. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.5.Ayat dasar .1 22 Unit 20 Merdeka! Merdeka! Merdeka! 1. 2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Ayat tunggal .KB -Menghubungkaitkan -Menjanakan idea 3.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.3 2. Nilai -Kerajinan -Bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah 1.4.Membina dan menulis ayat Pemahaman .Ayat majmuk 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.Ayat dasar . dengan betul.4.Kata kerja 2.Frasa kerja .Pendidikan Moral Penulisan . 5.5. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1.Kata nama khas . frasa.8 soalan 3. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Potensi Lulus .10 soalan 2. Membina dan perkataan.5 soalan. 4.3.3. 2. menulis dan ayat 1.Memahami maklumat Tatabahasa . Cemerlang .5 2.Kata kerja Kumpulan 1. Morfologi .

2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.Bertanggungjawab Penulisan .Pendidikan Moral Nilai .5. iaitu abjad.Membina ayat Pemahaman . dan menyebut bunyi bahasa.5.3 24 . Sistem Bahasa 1.2.3.Melengkapkan ayat dengan maklumat . 1. Sederhana -8 soalan 1. frasa dan ayat dengan betul. Cemerlang -10 soalan 2. EMK -kreativiti dan Inovasi 4. BCB -Bacaan mekanis -Bacaan luncuran -Mencatat maklumat 4.2. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 3. 4. 2. suku kata.2 2. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan dengan sebutan yang betul. Sintaksis .2 Mendengar. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.6 Mendengar. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Ayat tunggal -Ayat majmuk 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai sitausi.Menjawab soalan pemahaman Tatabahasa . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Kata hubung Kumpulan 1.Berterima kasih . Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. mengecam.2.3 5.6. perkataan.5 1. Kosa Kata Ilmu . Morfologi -Kata nama -Kata hubung 2. 1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.KP -Verbal-linguistik 3.1 5.Kata nama khas .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.Frasa .2 Membaca dan memahami perkataan.1 23 Unit 21 Sambutan Hari Kemerdekaan 1.3.

Muzik 25 .Ayat tunggal .4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 5.Menjawab soalan pemahaman Tatabahasa . 2.Menghubungkaitkan . Kosa Kata Penulisan .Kata adjektif . Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 5.KB .Menjana idea 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Morfologi .2.3 Membina dan perkataan.Ayat majmuk 3. Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.vokal berganding.1 Ilmu . 3. 1.Melengkapkan ayat .4 4.4 Bertutur. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.Mencatat maklumat Pemahaman .2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan. diftong.Kata tunggal . Sistem Bahasa 1. menulis dan ayat 3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar.Kata ganti nama 2. Sintaksis .digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1.4. EMK -kreativiti dan inovasi 3. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3.KP -Verbal-linguistik 3.3 Unit 22 Sungai Kita 2. dengan betul. BCB -Bacaan mekanis 4. frasa. 4. Potensi Lulus -5 soalan.Kata adjektif warna 1. 2.6 24 TEMA 8 ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU TAJUK HIJAUKAN BUMI 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.Sains . Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Kemahiran Bernilai Tambah 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.

Cemerlang .Bacaan Mekanis . Sistem Bahasa 1. Nilai .10 soalan 2. KB -Menjanakan idea .3. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. Morfologi .Bertanggungjawab . Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Menyenaraikan .Membina ayat Pemahaman . 4. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.Interpersonal .6 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2.Ayat tunggal 3.Menjawab soalan Tatabahasa . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5 soalan.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.8 soalan 3. 25 Unit 23 TEKNOLOGI HIJAU 1.1 5. Potensi Lulus .2 Mendengar. BCB . Sintaksis .3 Mendengar memahami dan memberi respons terhadap suatu arahan. Kontekstual Kumpulan 1.Kata adjektif 2.5. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.Menghubungkaitkan.1 3. 1.Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah 1. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. Sederhana . Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Kasih sayang .3.Muzik 4.6.Kata adjektif warna 1. 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 26 . Mendengar.3. 2.Bacaan Luncuran 3.2.1.2 3.1 5. Kosa Kata Penulisan .1. 2.1 4.5 3.Verbal-linguistik .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. KP .sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2. KP . Cemerlang .8 soalan 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Kontekstual Kumpulan 1.Bertanggung jawab .2 4. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Sistem Bahasa 1.Kata adjektif .Kerjasama . Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.Kata kerja Penulisan .4 Bertutur.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1. 3. Sederhana .2 5. 2.1. Morfologi .5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.Hemah tinggi Kemahiran Bernilai Tambah 1. 1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. BCB .Sains .1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 26 Unit 24 Cerita Alam 1.4 2.Menjanakan idea 2. Potensi Lulus . Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 5.4. 1. 2.Kerajinan .3 3.Kata tunggal .2 4.10 soalan 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Ilmu .Membina ayat 27 .4.5 soalan.Kebersihan . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. KB .PJK Nilai .Bacaan mekanis 3.Menghubungkaitkan .Naturalis -Verbal-linguistik 4.6.

Kerjasama .Bacaan luncuran 3.Sains . Sintaksis .Bacaan mekanis .8 soalan 3. Potensi Lulus . 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.Menghubungkaitkan . Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. frasa. 2. KB .Ayat tunggal 3. 4. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.10 soalan 2.2 5. Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.2.5 soalan. KP .2.4 28 . 2.3 Ilmu .Kasih sayang .Menjawab soalan .7.5.5 2.Menjanakan idea 2.7 3. Sederhana . Kontekstual Pemahaman .Kepercayaan kepada Tuhan .2 Membaca dan memahami perkataan.2 4.Bercerita mengikut urutan Tatabahasa .4. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.1. Kosa Kata 2.Pendidikan Moral Nilai . Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.Naturalis -Verbal-linguistik 4. 5. BCB . Cemerlang .1. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah 1.1 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Kata kerja Kumpulan 1.5.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4 2.Kerajinan .

Menjanakan idea . KB . Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Kinestetik .4 Memadan dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.27 TEMA 9 PERTANIAN TAJUK RAJIN BERUSAHA 1.3.2 Unit 25 Kebun Sayur Datuk 2.5.8 soalan 3. Kosa kata Ilmu .Kata tunggal .Kerjasama .Pendidikan Kesihatan Nilai . Sistem Bahasa 1.Hemah tinggi .5 soalan 2.Ayat tunggal 3.Mengelaskan Maklumat .2 4.Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah 1.3 Mendengar.vokal berrganding. Menyebut senikata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. KP . diftong. Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 3.1. Potensi Lulus .Interpersonal 3.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.Mencatatkan maklumat .Kata kerja . memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan.Sains . Membaca dan memahami perkataan.2.1. 29 .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.10 soalan 2.3 Mendengar. Sederhana . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Cemerlang . Sintaksis .Menghubungkaitkan Penulisan .1 5. 3. Morfologi .Menyusun dan mencatat maklumat Tatabahasa Kata kerja Kata nama am Kumpulan 1.Kata nama 2. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 4. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. Kontekstual 2.1 5.Muzik .Struktur kata . 1.Mengelaskan . soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

Teknologi maklumat dan komunikasi 28 Unit 26 Berapakah Harganya? 1. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Cemerlang . Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dan betul.1.Ayat tunggal 3.2 2.Menjawab soalan pemahaman Tatabahasa Kata nama am Kumpulan 1. EMK . Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. Kosa Kata Penulisan Menulis karangan naratif Pemahaman .Kata nama .5.1 Bercerita tentang tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.7 3. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca dan memahami perkataan.5 soalan 2.7. Sistem Bahasa 1. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.Matematik Nilai .2.1 5.Menjanakan idea . frasa dan ayat daripada sumber dengan sebutan yang betul.Sains .3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.4.10 soalan 2.Frasa .1 Ilmu .1 5.Bacaan mekanis 5. Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. Potensi Lulus . 1.Kesederhanaan Kemahiran Bernilai Tambah 1.1 30 .2. Sintaksis . Sederhana . KB . Kontekstual 2. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Bertanggungjawab .1 4.Kata kerja 2. BCB .2 4.Berhemah tinggi .5 2. Morfologi .Hormat-menghormati . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.Kontekstual 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.8 soalan 3. 2.

Kosa Kata Ilmu .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Menulis ayat mudah Pemahaman .Kemahiran Hidup .2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.4 31 . Kontekstual 2.Bacaan luncuran 5.Kesyukuran Kemahiran Bernilai Tambah 1.1. Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. Morfologi .Interpersonal .1 5.Bacaan akaliah Penulisan .2 4. Cemerlang . BCB . 4.Menulis maklumat .Ayat tunggal 3.1 5.Muzik Nilai . Sintaksis .2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.10 soalan 2.Logik Matematik 4. Potensi Lulus . KP . Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.Menjawab soalan .Kata kerja 2.Verbal-linguistik . Sederhana .6. EMK . Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.Mengenal pasti idea utama Tatabahasa .Kata kerja Kumpulan 1. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.Kerajinan .2.8 soalan 3.5 soalan 2.4 2. BCB . 3.4. Sistem Bahasa 1.Sains .Keusahawanan 29 Unit 27 Mari Bertani 1.3.6 3.

Bertanggungjawab .Membanding. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Kontruktivisme 5.Sains dan Teknologi .2 2.Kata nama . 2. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 2.10 soalan 2.Menjanakan idea . Kosa kata Penulisan . Ring.Melengkapkan ayat .Kesyukuran .Pendidikan Moral .Ayat tunggal 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. membezakan dan merumus 4. Morfologi .Kata majmuk 2.Menulis imlak Pemahaman .1 32 . Telefon Berbunyi 1.3.Muzik Nilai .5 2. Sintaksis . Sederhana . Cemerlang .5 soalan 2.5. KP .5. Ring.Menyenaraikan maklumat Tatabahasa . 1. TEKNOLOGI DAN INOVASI TAJUK SAINS DAN KITA Unit 28 Ring.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonansi yang betul.Kinestetik 6. Potensi Lulus .Teknologi maklumat dan komunikasi 30 TEMA 10 SAINS. KB .8 soalan 3. Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.3.Frasa .Kata nama am Kumpulan 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Ilmu .1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonansi yang betul menggunakan ayat tunggal.2. Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebuitan yang betul.Kasih sayang 2. Sistem Bahasa 1. EMK . Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 33 .Menyusun perbualan .2 5.3.Ayat tanya . Kosa kata Penulisan .Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3.4 Menulis imlak dengan tepat.1 3. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.Mencatat maklumat Pemahaman . 4.Membina ayat . 3. EMK . 4. Sintaksis .Mendengar dengan berkesan.3.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.Menjanakan idea -Kajian Masa Depan 3.Menghubungkaitkan . 5.Ayat seruan 3. Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.Ayat tunggal . Sistem Bahasa 1.sebutan yang jelas dan intonansi yang betul. Morfologi . sebutan yang jelas dan intonansi yang betul menggunakan ayat tunggal.1.1.1 31 Unit 29 Komputer Ben Li 1.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 2.5.Verbal-linguistik 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Frasa . Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5. Memahami menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. BCB . KB . 3.2 4.5. Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP .1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. 2.Ayat majmuk .Mencatat . Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.Kata nama am 2.Menjawab soalan Tatabahasa Kata hubung 2.Bacaan luncuran .

Cemerlang .Bacaan mekanis -Bacaan luncuran 3.Sains dan Teknologi .3.8 soalan 3. dan menyebut frasa dan ayat tunggal yang betul dan tepat.Kontekstual . 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Ayat seruan Penulisan .3. memahami. iaitu abjad.3.Kasih sayang .6 32 Unit 30 Kereta Malaysia 1.Bertanggungjawab . Sistem Bahasa 1. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. Morfologi .6 Mendengar.2 Mendengar.5 1.Ayat tunggal .Kata nama khas 2. 34 .Menjawab soalan Tatabahasa Kata tanya 1. dan ayat yang betul. menulis frasa Ilmu . 4. mengecam. KP . Membina dan dengan betul. EMK . 1. frasa.3 Membina dan menulis perkataan. KB .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Sederhana .5 soalan 3. Potensi Lulus .Kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah 1.3 3.Ayat tanya . frasa dan ayat dengan betul.Ayat majmuk . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.Teknologi maklumat dan komunikasi Kumpulan 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5. Sintaksis .1. suku kata.3.10 soalan 2.Pendidikan Moral Nilai .2 5.5.Membina ayat dan menulis ayat Pemahaman .Menjanakan idea 4.2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. BCB . Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Kerjasama . dan menyebut bunyi bahasa.Verbal-linguistik 2. perkataan.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.Kerajinan .Ayat tunggal Penulisan .Sains dan teknologi .2. menulis dan ayat 3. suku kata. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.Kreativiti dan inovasi . Morfologi .2 Mendengar..1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Sistem Bahasa 1. Sintaksis . EMK .3 2. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.5.5 soalan 2.Kasih sayang .Menghubungkaitkan 3. frasa.1 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul.5 2.2 3. Potensi Lulus .1.3. Konstruktivisme 3.4 4. 33 TEMA 11 EKONOMI Unit 31 Sumber Pendapatan 1.3 Membina dan perkataan. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Cemerlang .Muzik Nilai . mengecam.Keusahawanan Kumpulan 1. iaitu abjad. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 4.4 2. Sederhana .2 Membaca dan memahami perkataan.Kata kerja 2. Kosa kata Ilmu . KP -Verbal-linguistik 2.1 5.3. Membaca.Menjanakan idea . dengan betul. Kontekstual 2.2. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.Menulis soalan 35 .Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah 1.Menulis perkataan Pemahaman .10 soalan 2. 1. KB .2. dan menyebut bunyi bahasa.1 5.6 Mendengar. 2.8 soalan 3. 2. perkataan. 3. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.Pendidikan Moral . Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

Potensi Lulus .3.Kerajinan .Bacaan mekanis . diftong.5. 1. KP .10 soalan 2. 3. Kontekstual 5.2 2. Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 soalan.8 soalan 3.1 3.Verbal-linguistik .Mengenal pasti idea 2.Pendidikan Moral Nilai . Cemerlang .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.1 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah 1. 1.2 5.2 3. 5. Kosa Kata Ilmu .Kata kerja Kumpulan 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Berdikari .4 36 .2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1. vokal berganding.Matematik . KB . Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.Interpersonal 4.2.Sains . digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4. 2.Kerjasama . EMK . Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.1.2. 4.5. BCB .4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Sederhana . Mengujarkan ayat dengan sebutan dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.Bacaan luncuran 3.Keusahawanan Tatabahasa .

Mengenal pasti idea 2.Kerjasama . Potensi Lulus .2 Kumpulan 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Kerajinan .Kata nama .Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah 1. diftong. BCB . 37 . Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.2 3. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.5. EMK . 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5.2.Verbal-linguistik . 2.1 3. 1.Menjawab soalan pemahaman Tatabahasa . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4.Keusahawanan Penulisan .4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.8 soalan 3.Menulis perkataan Pemahaman .4 Bertutur. Sederhana .5 soalan.Interpersonal 4. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Sains . KB .Bacaan luncuran 3.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.Berdikari .Kata hubung 2. KP . Sistem Bahasa 1.Bacaan mekanis . Sintaksis . Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Morfologi . Kosa Kata Ilmu .1. 4. vokal berganding. Kontekstual 5.Matematik Nilai . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.Ayat tunggal 3.2 4.34 Unit 32 Hasil Pertanian 1.5 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.Kata hubung 1.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Cemerlang .10 soalan 2.1 4.

Potensi Lulus .Bacaan mekanis .Hormat-menghormati . Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.4. 3. Cemerlang .Kata nama 2.Bacaan luncuran 3.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Kata nama khas Kumpulan 1.Teknologi maklumat dan komunikasi. berbual dan menyata kan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.Kerajinan . 5. 3.8 soalan 3.2 5.1. Sistem Bahasa .1 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Kosa Kata Ilmu .3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk grafik dengan betul.4 Menulis imlak dengan tepat.5 2. EMK .5. Morfologi .Mengenal pasti idea 2.10 soalan 2.7.Sains Nilai . KP -Verbal-linguistik . Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.Kerjasama .Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 5.Ayat tunggal Penulisan -Menulis perkataan -Menulis karangan mudah Pemahaman -Menjawab soalan Tatabahasa .2 38 .3 4. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5 soalan.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 35 Unit 33 Arus Kemajuan 1. KB .4 Bertutur. Sintaksis . 3.4. 1. 3. 2. Menghasilkan penulisan naratif secara terkawal dengan betul.1 4. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Interpersonal 4. Sederhana . BCB .5.3.