RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4 Permainan /Sukan Tajuk Khas Tahun Masa Objektif : Olahraga : Lari Pecut : 5 Amanah

: 1 Jam : i akhir !engajaran" !elajar #a!at 1$ Psik%m%t%r i$ melakukan lari !ecut 1&&m #engan cara #an teknik 'ang betul sekurang(kurangn'a ) #ari!a#a * !ercubaan$

+$ K%gnitif ,i,iimenjelaskan cara(cara melakukan lari !ecut 1&&m #engan betul #an te!at$ men'atakan as!ek(as!ek keselamatan #alam lari !ecut$

.$ Afektif ,imuri# berani untuk melakukan !ermulaan larian 1&&m$

,ii-

muri# bantu(membantu untuk menguasai !ermulaan lari !ecut #an #i!$

Pengalaman Se#ia A#a : Muri# !ernah belajar berlari !ecut$

BAHAGIAN Permulaan (1 m!n!"#

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

BBM

1$ Re%an%an &"&" Muri# ber#iri secara ra/ak 'ar!(a'a )e(ala #alam ka/asan 'ang *!n%%a )e )a)!$ #iteta!kan$ Saravanan O"&" am 'an +(e+!,!) 1) Otot sisi leher ( ber#iri tegak #an membengk%kkan leher ke sisi kanan #engan ta!ak tangan$ ( ulang #engan sebelah kanan leher 2) Otot bahagian luar lengan, bahu dan sisi ( hulur ke#ua(#ua belah tangan ke atas0 ta!ak tangan kanan bertemu ta!ak tangan kiri #engan regangan ke atas #an se#ikit ke belakang$ ( ulang semula regangan 3) Pergelangan kaki dan kuadrisep ( memegang bahagian hujung kaki kanan #engan tangan kanan ( tarik kaki kearah !unggung kanan sehingga terasa tegang$ ( ulang #engan kaki kiri

xxx xxx xxx xxx

G
Pen%enalan Te)n!) mela)u)an lar!an 1. Gaya Peluru (Asrul)