Ethnic Instruments Philippines

Mga Instrumentong Etniko
1.Pinupukpok (Idiophones) Bunkaka o Bilbil

-Tingguian at Igorot -Ang isang dulo nito ay pinapalo sa palad upang mapatunog ito -Ito ay isang kawayan na kung saan ang isang dulo nito ay nakabuka

Gansa

-Kalinga. Bontoc at Apayao -Ito ay pinupukpok ng isangpatpat -ito ay yarisa metal Sulibaw -Ibaloi at Igorot -Ito ay tinutugtog nang nakapatong sa kandungan ng manunugtog At pinapalo ng palad -Ito ay hugis apa 2. Ifugao.Hinihipan (Aerophones) Subing .

-Subanon -Ito ay isang uri ng klarinet at yari sa kahoy Pasiyak -Pinupuno ng tubig ang katawan nito at hinihipan ang isang maliit nabutas sa dulo ng tubo -Ito ay yari sa kawayan at ito ay isang uring water whistle. Diw-diw as -Tingguian -Hinihipan ng manunugtog ang mga butas nito nang hindi sumasayad ang mga labi niya sa mga butas -Ito ay binubuo ng limang maninipis nakawayan .

3.Maykwerdas (Chondophones) Pas-ing -Igorot -Ito ay pinapatugtog sa pamamagitan ng pagkalabit ng mga daliri sa mga kwerdas nito -Ito ay yari sa kawayan at ito ay may dalawang kwerdas na yari sakawayan .

Related Interests