PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U BEOGRADU

Silabusi

dr. Nenad Miloševid , izvanredni profesor mr Dragan Aškovid , asistent

Osnovne akademske studije : opdi smjer

Predmet : Muzikologija s crkvenim pojanjem Grupa : obvezni predmet , bodovi : 6 Fond sati : I semestar : 3 sata ( 2 + 1) II semestar : 2 sata ( 1 + 1) Ispit : usmeno

Naziv tečaja : Muzikologija s crkvenim pojanjem

sadržaj : Tečaj je zasnovan na upoznavanju učenika s posebnim dijelom liturgijskog bogoslovlja koji se bavi izučavanjem povijesti i teologije crkvene glazbe . Tečaj predviđa : stjecanje novih opdih saznanja iz povijesti i teorije zapadnoeuropske glazbene tradicije , shvadanje prirode glazbe i njen odnos prema drugim vrstama umjetnosti . Utjecaj povijesnih prilika i teološke misli na oblikovanje obredne glazbe i njen razvoj kroz povijest .

cilj :

Cilj predmeta je omoguditi studentima stjecanje posebnih saznanja iz dijela Liturgike odnosno muzikologije s crkvenim pojanjem . Način ocjenjivanja rada i rezultata : Način ocjenjivanja rada i rezultata : Aktivno sudjelovanje u nastavi donosi 20% ocjene . nedjelja . vježbi i praktično sudjelovanje u bogoslužjima ( pjevanje bogosluzbenih pjesama za pevnicom ) . Da stječu osnovno znanje iz Teologije i povijesti crkvene glazbe i formirati kritičko mišljenja o bogoslovskim osnovama crkvene umjetnosti i glazbe . preduvjeti : Oblik nastave : Predavanja i vježbe 2 Obveze učenika : Redovito pohađanje predavanja . aktivno sudjelovanje u bogoslužjima 20% ocjene i ostalih 60% ocjene studentu de donijeti završni usmeni ispit . Da se osposobe da samostalno i aktivno sudjeluju u bogoslužju kao pojci i sveštenoslužitelji . Plan tečaja / predmeta 1.

Uvod u predmet . nedjelja Tonalne osnove crkvenog pojanja 7.tvari 9. glazbena forma 3. glazba kao fenomen 2. nedjelja Lestvična osnova . nedjelja Povijesni pregled razvoja crkvene glazbe . nedjelja Pojava instrumenata kao težnja ka preoblikovanju prirode . tonski rod 6. nedjelja O porijeklu crkvene glazbe 3 10. nedjelja Elementi glazbe : melodija . nedjelja Ritam i metrika 5. nedjelja Odnos glazbe s prirodom i njenim zakonima 8. ritam . harmonija . nedjelja Osnovno glazbeno opismenjavanje ( zapadnoevropsko glazbeno pismo ) 4. tonalitet .

nedjelja Utjecaj teološke misli na formiranje glazbenog stila 12.11. nedjelja Refren i rima u bizantskim književno pjesničkim oblicima . nedjelja Crkvena instrumentalna glazba 19. Galikanska . Husitski crkvena glazba 18. Mozarapska .Oktoih 16.Gregorijanski koral 17. nedjelja Bogoslovsko etički identitet glazbe 13. nedjelja Ranohrišdanska glazba na Zapadu . nedjelja Kršdansko shvadanje glazbe 14. nedjelja Amvrozijanska . nedjelja Osmoglasnik . nedjelja Glazba kao oblikovano ( liturgijsko ) vrijeme 15.

Srbljak 22. nedjelja St . nedjelja Romantizam i Nacionalna glazba u Srbiji 26. nedjelja Glagoljaško crkveno pjevanje 21. nedjelja Pojava višeglasja u bogosluženju kod Srba 27. nedjelja Himnografija kod Srba . nedjelja Savremena bizantska crkvena glazba 4 23. St . nedjelja Srpska srednjovjekovna crkvena glazbena tradicija 24. Mokranjac 29. nedjelja Crkvena glazba kod Rusa 25.20. nedjelja Paraliturgijske pjesme i njihova suvremenost . nedjelja Kornelije Stankovid 28.

nedjelja Bogoslužbeni oblici . nedjelja Poredak i pjevanje Vasilije Liturgije po tradicionalnom jednoglasnom napevu 4. nedjelja Suvremeni srpski skladatelji i njihove duhovne kompozicije Plan vježbi iz predmeta 1. nedjelja Osmoglasni sustav crkvenog pojanja u Istočnoj crkvi 6. poredak i pjevanje Zlatousti Liturgije po jednoglasnom napevu 2. nedjelja Poredak i pjevanje Zlatousti Liturgije po tradicionalnom jednoglasnom napevu 3. nedjelja Poredak i pjevanje večernjeg i jutarnjeg bogosluženja . nedjelja Poredak i pjevanje Pređeosvedene Liturgije po tradicionalnom jednoglasnom napevu 5 5.30.

.. bogorodičan 14.... I ninje ... I ninje .. .. nedjelja Vaskrsni tropar III glas Slava . nedjelja Vaskrsni tropar I glas Slava . . I ninje . bogorodičan 11. bogorodičan 9. nedjelja Vaskrsni tropar VII glas Slava .. . .. . . I ninje . ... .... I ninje . .. ..... I ninje . .7.. nedjelja Vaskrsni tropar IV glas Slava .. . nedjelja Vaskrsni tropar V glas Slava . nedjelja Vaskrsni tropar VIII glas Slava .. 8. . I ninje .. bogorodičan po tradicionalnom napevu zapisanom od Mokranjca . bogorodičan 13. .. . Lastavice . nedjelja Vaskrsni tropar VI glas Slava .. . . bogorodičan 12.. I ninje .... bogorodičan 10.. Baračkog .. nedjelja Vaskrsni tropar II glas Slava ..

bogorodičan 15. nedjelja Melodije na Gospodi vozvah i dvije stihire I glas 6 17. nedjelja Melodije na Gospodi vozvah i dvije stihire IV glas 23. nedjelja Dogmatska slava i dogmatik II glas 20. 16. Bogorodičnih i drugih praznika . nedjelja Dogmatska slava i dogmatik IV glas . nedjelja Dogmatska slava i dogmatik I glas 18. nedjelja Dogmatska slava i dogmatik III glas 22. nedjelja Melodije na Gospodi vozvah i dvije stihire II glas 19. nedjelja Tropari i pojedine pjesme velikih Gospodnjih . nedjelja Melodije na Gospodi vozvah i dvije stihire III glas 21.

nedjelja Melodije na Gospodi vozvah i dvije stihire VIII glas . Bezid Jerko . Dogmatska slava i dogmatik VIII glas 7 Osnovna literatura : 1. nedjelja Dogmatska slava i dogmatik VI glas 28. Dani Vlade Miloševida . Razvoj glagoljaškog pjevanja na zadarskom području .24. Banja Luka 2008 . 2. nedjelja Melodije na Gospodi vozvah i dvije stihire V glas 25. nedjelja Melodije na Gospodi vozvah i dvije stihire VII glas 29. " Paraliturgijske pjesme kod Srba i Hrvata " . Sveučilište umjetnosti u . nedjelja Melodije na Gospodi vozvah i dvije stihire VI glas 27. nedjelja Dogmatska slava i dogmatik VII glas 30. 3. Zbornik radova sa znanstvenog skupa . Askovic Dragan . Bingulac Petar . 5-12 . ( 299-323 ) . Napisi o glazbi . Zadar 1973 str . nedjelja Dogmatska slava i dogmatik V glas 26.

str . Sarajevo 2006 . Masnikosa Marija . Muzikološko društvo FBiH . Književna misao . 7. STEFANOVID Dimitrije . 31-77 . 10. Beograd 1988 . Poetika ranovizantijske književnosti . Beograd 1980 str . BARACK Nenad . 62-82 . Beograd 1984 . str . Srpska glazba . 8. Zbornik radova o Stevanu Mokranjcu . 169-200 . + notni prilog . Nolit . Roksanda Pejovid i suradnici . Box analizi " Mokranjčevog " osmoglasnik . Srpska književna zadruga . O glagoljaškoj glazbenoj tradiciji na području bizantske Dalmacije . BOGDANOVID Dimitrije . PERKOVID Ivana . str . 2. str . Zbornik s međunarodnog skupa Glazba u društvu . Beograd 2004 . Clio . SANU . Beograd 1971. str . 7-14 . Askovic Dragan . HERCMAN . Beograd 1998. Sveučilište umjetnosti u Beogradu . str . 3. 5. 105-112 . u : Srpska glazba . 6. str . 15-53 . Glazba minulog doba ( Roksanda Pejovid ) .Beogradu . Notni zbornik srpski narodnog . Povijest stare srpske književnosti . Dodatna literatura : 1. Beograd 2004 . Sveučilište umjetnosti u Beogradu . " Glazba Bizanta " . 233-261 . str . 148-161 . 9. 5-10 . " Tradicionalno i suvremeno u bogomoljački pjesmama " . Portal . Jevgenij . Beograd 1998. Bizantska nauka o muzuci . CVETKO Dragotin . AVERINCEV SERGEJEVIČ Sergej . 4. str . 69-84 . PEJOVID Roksanda . Beograd 1982. Južni Slaveni u povijesti europske glazbe .

Kragujevac 1995. Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umjetnosti . Izdanje : Kalenid . 196-224 . str . Matica srpska . BEK Hans Georg . . Beograd 1967. Putevi vizantijske književnosti . Srpska književna zadruga .crkvenog pojanja po karlovačkom napevu . 4.

Related Interests