P. 1
46511431 Sun Tzu Arta Razboiului

46511431 Sun Tzu Arta Razboiului

|Views: 0|Likes:
Published by Zehan Doru

More info:

Published by: Zehan Doru on Dec 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

pdf

text

original

SUN TZU

ARTA RĂZBOIULUI
Notă biografică
1

Sun Tzu era originar din Statul Ch'i. Datorită căr ii !ale de!"re arta răz#oiului$ el a o# inut o audien ă la %o Lu$ regele Statului &u.2 Ho Lu spuse: $.'i(a) citit *n *ntregi)e cele trei!"rezece articole$ do)nule".3 +o i "roceda la o )ică de)on!tra ie a artei de a !tă",ni )i-carea tru"elor?" Sun Tzu ră!"un!e: "Pot". %o Lu *ntre#ă: "+oti .ace acela-i lucru -i cu femeile?" Sun Tzu spuse: "Da", De *ndată$ regele *-i dădu *ncu/iin area -i ordonă !ă .ie adu!e de la curte o !ută o"tzeci de .e)ei .ru)oa!e. Sun Tzu le re"artiză *n două co)"anii -i "u!e *n .runtea lor "e cele două concu#ine "re.erate ale regelui. 0l le *n/ă ă "e toate !ă "oarte o hale#ardă. A"oi el !"u!e1 23ti i unde !e gă!e-te ini)a$ unde !e gă!e!c ),na drea"tă$ ),na !t,ngă -i !"atele42 5e)eile !"u!eră: 23ti)2. !un Tzu spuse" "#$n% o&%on "5a a2 *ntoarce i(/ă cu .a a$ ini)a către )ine" c$n% spun "St,nga2 *ntoarce i(/ă către ),na !t,ngă" c$n% spun "Drea"ta2 către drea"ta" c$n% spun "'napoi" (ntoarce i()i !"atele2. 5e)eile !"u!eră: "A) *n ele!2. Du"ă enun area ace!tor "regătiri$ au .o!t "regătite ar( )ele călăului.) Sun Tzu re"etă ordinele de trei ori -i le e6"lică de cinci ori$ du"ă care #ătu !e)nalul "e to#ă: "7ntoarce i(/ă la drea"ta." *emeile iz#ucniră *n r,!. Sun Tzu zise: "Dacă indica ile nu !unt clare -i ordinele n(au .o!t co)"let e6"licate$ e!te /ina co)andantului2. 0l )ai re"etă ordinele de trei ori -i le e6"lică de cinci ori -i #ătu "e to#ă !e)nalul de *ntoarcere la !t,nga. Din nou fe)eile iz#ucniră *n r,!. Sun Tzu zise: "Dacă indica ile nu !unt clare -i ordinele nu !unt e6"licite$ e!te /ina co)andantului. Dar dacă indica iile au .o!t e6"licate -i ordinele nu !unt e6ecutate con.or) legii A-a cu) .igurează *n S.C$ Sun Tzu &u Chi Lieh Chuan. 9 +rocedeu o#i-nuit "entru a(-i a!igura un "rotector "utenic : Acea!tă a.ir)a ie do/ede-te nu)ai că e6i!tau trei!"rezece a&ticole (n momentul c$n Ssu +a #,-ien a &e%actat S#.ul. ; Du"ă altă /er!iune$ nu)ărul lor era de trei !ute. < +entru a arăta că el /or#ea !erio!
8

)ilitare$ acea!ta *n!ea)nă cri)ă din "artea o.i erilor2. A"oi el ordonă1 că"itanii co)"aniei de drea"ta -i acelei de !t,nga !ă .ie deca"ita i. Regele !tatului &u$ care de la tera!a !a$ a!i!ta la !cenă$ /ăzu că cele două concu#ine ale !ale )ult iu#ite /or .i e6ecutate. 0l !e *n.rico-ă -i tri)i!e *n gra#ă "e a=utorul !ău de c,)" !ă ducă )e!a=ul ur)ător: "0u -tiu acu) că generalul e!te ca"a#il !ă .olo!ea!că tru"e$ .ără ace!te două concu#ine hrana )ea nu /a )ai a/ea nici un gu!t. Dorin a )ea e!te ca ele !ă nu .ie e6ecutate2. Sun Tzu ră!"un!e: "Se&/ito&ul /o!tru a "ri)it de=a de la /oi in/e!titura de co)andant -e." a-adar$ c,nd co)andantul e!te *n .runtea ar)atei$ el nu e!te o#ligat !ă acce"te toate ordinele !u/eranului2. 0l ordonă deci ca cele două .e)ei$ care co)anda!eră tru"ele !ă .ie e6ecutate$ ca !ă dea un e6e)"lu. A"oi el nu)i *n .runtea co)"aniilor "e cele care ocu"au gradul i)ediat in.erior. Du"ă aceea din nou$ el dădu dru)ul la to#ă -i .e)eile !e *ntoar!eră la !t,nga$ la drea"ta$ cu .a a$ cu !"atele$ !e "u!eră *n genunchi$ !e ridicară toate$ e6act cu) cerea e6erci iul i)"u!. 0le nu *ndrăzni!eră !ă .acă nici cel )ai )ic zgo)ot. Sun Tzu tri)i!e atunci un )e!ager regelui "entru a(i duce -tirea ur)ătoare: "Tru"ele !unt acu) *n ordine. Re( gele "oate co#or* "entru a le trece *n re/i!tă -i a le in( !"ecta. 0le "ot .i .olo!ite du"ă /oia regelui$ ele "ot )erge "rin .oc -i "rin a"ă2. 0e1ele %in 2u spuse: ">eneralul "oate !ă !e retragă *n a"arta)entele !ale -i !ă !e odihnea!că. 0u nu dore!c !ă /in !ă le in!"ectez2. Sun Tzu spuse: "0e1elui nu.i plac %ec$t cu/intele goale. 0l nu(i ca"a#il !ă le "ună *n "ractică2. %o Lu *-i dădu atunci !ea)a de ca"acită ile lui Sun Tzu ca -e. al ar)atei -i$ ca ur)are$ *l nu)i general. Sun Tzu "ro/ocă "uternicul !tat Ch'u la /e!t -i "ătrun!e *n ?ing" la nord$ el a)enin ă Statul Ch'i -i Chin.3 Dacă nu)ele de &u !(a ilu!trat "rintre acelea ale !eniorilor .eudali$ e!te *n "arte datorită realizărilor lui Sun Tzu @?ueh Chueh Shu !"une: "Dincolo de +oarta &u la &u %!ieh$ la o di!tan ă de zece li$ !e a.lă un )are )onu)ent fune&a&, ca&e este acela al lui Sun Tzu.4 Bici un alt docu)ent i!toric nu /ine !ă coro#oreze ace!te in.or)a ii. C 5raza *ntre "aranteze a .o!t adăugată ca *n!e)nare de Sun %!ing ?en. Lucrarea "e care o citează e!te "ro#a#il a"ocri.ă. 0a ar data din !ec. al ID(lea *.C. !au la o dată ulterioară. &u %!ieh e!te )oderna Su Chou.
A

I EvaluăriE Sun Tzu a spus: 5. Răz#oiul e!te o "ro#le)ă de o i)"ortan ă /itală "entru Stat$ do)eniu al /ie ii -i al )or ii$ calea care duce !"re !u"ra/ie uire !au !"re ni)icire.6 0 nea"arat nece!ar !ă .ie !tudiat temeinic. Li #,-uan: "Ar)ele !unt in!tru)ente de rău augur2. Răz#oiul e!te o "ro#le)ă !erioa!ă" ne te)e) că oa)enii n( ar tre#ui !ă "ornea!că la răz#oi .ără re.lec ia "e care ace!ta o )erită. 2. 0/alua i.l deci *n .unc ie de cinci .actori .unda)entali -i co)"ara i cele -a"te enu)erate57 mai %epa&te. 3. +ri)ul dintre ace-ti .actori e!te in.luen a )orală" cel de(al doilea$ condi iile at)o!.erice$ al treilea$ terenul$ al "atrulea$ co)andantul -i al cincilea$ doctrina.55 #,an1 8u: "Ordinea enu)erării de )ai !u! e!te "er.ect clară. C,nd !e ridică tru"e "entru a "ede"!i "e cei /ino/a i$ con!iliul te)"lului ine !ea)a$ )ai *nt,i$ de #ună/oin a !u/eranilor -i de *ncrederea "o"oarelor lor$ a"oi de o"ortunitatea anoti)"ului -i$ *n !.,r-it$ de di.icultă ile Titlul *n!ea)nă "calcule", ""lanuri2.+ri)ul "unct de!"re care !e /or#e-te e!te o"era iunea "e care noi o nu)i) e/aluare @!au a"reciereF a !itua iei. G /ariantă: "#a& "c,)"ul de #ătălie e!te locul /ie ii -i al )or ii -i "răz#oiul2 calea care duce !"re !u"ra/ie uire !au !"re ni)icire2. 8H Sun %!ing ?en ur)ează aici "e Tung Tien -i la!ă deo"arte caracterul Shih: "7ntre#ări2$ "facto&i" sau "p&o9le)e2. 5ără ace!t caracter /er!etul nu are nici un !en!. 88 :ici Tao este t&a%us p&in "in.luen ă )orală . 0l e!te$ *n ge( neral$ redat "rin e6"re!ia "calea drea"tă2. Aici el !e re.eră la )oralitatea gu/ernului -i$ *n !"ecial$ la aceea a !u/eranului. Dacă !u/eranul conduce cu dre"tate -i #unătate$ el ur)ează dru)ul dre"t !au calea drea"tă$ -i a!t.el "ractică un grad !u"erior de in.luen ă )orală. Caracterul 5a$ redat aici "rin cu/,ntul "doctrină2 *n!ea)nă$ *n "ri)ul r,nd$ "le1e" sau ")etodă2. 7n titlul lucrării el este t&a%us p&in "artă2. Dar *n /er!etul E$ Sun Tzu "recizează că aici el /or#e-te de ceea ce noi nu)i) doctrină.
E

to"ogra.ice. Du"ă o deli#erare a"ro.undată a!u"ra ace!tor trei "unte$ un general e!te de!e)nat "entru a "orni atacul.52 De *ndată ce tru"ele au trecut .rontierele$ re!"on!a#ilitatea legii -i a co)anda)entului *i incu)#ă generalului2. . +rin in.luen a )orală *n eleg ceea ce deter)ină ar)onia dintre "o"or -i conducătorii lui$ .ăc,ndu(i !ă(i ur)eze *n /iată -i *n )oarte$ .ără !ă !e tea)ă că(-i "ri( )e=duie!c zilele.53 #,an1 8u: ICu !ingura condi ie ca oa)enii !ă .ie trata i cu #unătate$ dre"tate -i echitate -i !ă li !e acorde *ncredere$ ar)ata /a a/ea !"irit de echi"ă -i to i /or .i .erici i !ă(-i !er/ea!că -e.ii. Cartea Jeta)or.ozelor !"une: "Cu #ucuria de a trece "e!te greută i$ "o"orul uită "ericolul de )oarte2.K ). +rin condi ii )eteorologice *n eleg =ocul reci"roc al .or elor naturii$ e.ectele .rigului iernii -i ale căldurii /erii$ -i$ de a!e)enea$ conducerea o"era iunilor )ilitare *n acord cu anoti)"urile.5 3. +rin teren$ *n eleg di!tan ele$ u-urin a !au di.icultatea de a le !tră#ate$ lărgi)ea !au *ngu!ti)ea terenului -i -an!ele de /ia ă !au de )oarte "e care le o.eră. +ei 8ao #,-en: "...C,nd conduci tru"e$ e!te "ri)ordial !ă cuno-ti dinainte caracteri!ticile terenului. 'n .unc ie de di!tan e$ !e "oate "une *n a"licare un "lan de inter/en ie indirectă !au de ac iune directă. Cuno!c,nd gradul )ai )ult !au )ai "u in )are de u-urin ă !au de di.icultate cu care "oate .i "arcur! terenul$ e!te "o!i#il !ă e/aluezi dacă e!te )ai a/anta=o! !ă .olo!e-ti in.anteria !au ca/aleria. 3tiind unde !e *ngu!tează -i unde !e lărge-te terenul$ !e /a "utea calcula )ări)ea e.ecti/elor ce tre#uie anga=ate. 3tiind unde tre#uie !ă !e dea #ătălia$ -tii *n ce )o)ent 06i!tă$ *n chineză$ ter)eni "reci-i$ care nu !e "ot di!tinge #ine cu/,ntul "atac2. Chang ?u .olo!e-te o e6"re!ie care literar *n!ea)nă "a "ede"!i "e /ino/a i2. Alte caractere au !e)ni.ica ii "reci!e ca "a ataca "e .uri-2$ "a ataca "e nea-te"tate2$ "a sup&ima pe &e9eli", a supune", etc. 8: Dariantă1 "In.luen a )orală e ceea ce deter)ină acordul "o"orului cu !u"eriorii !ăi...2 T!'ao T!'ao !"une că$ "entru a conduce "o"orul "e calea @!au co)"ortareaF drea"tă tre#uie !ă(l in!truie-ti.2 8; 0!te e/ident că$ caracterul T'ien$ cerul$ are *n ace!t /er!et !en!ul de "condi ii )eteorologice2$ "e care *l are a!tăzi.
89

tre#uie !ă( i concentrezi !au !ă( i di!"er!ezi .or ele.5) 4. +rin co)anda)ent L autoritate *n eleg calită ile de *n ele"ciune$ de dre"tate$ de o)enie$ de cura= -i de !e( /eritate ale generalului. Li #,-uan: IAce!te cinci calită i !unt cele ale generalului. De aceea$ *n ar)ată e!te nu)it "0espectatul".; Tu +u: "...Dacă co)andantul e!te *nze!trat cu *n e( le"ciune$ el e!te *n )ă!ură !ă(-i dea !ea)a de !chi)#area !itua iei -i !ă ac ioneze "ro)"t. Dacă e!te dre"t$ oa)enii !ăi /or -ti e6act ce reco)"en!e -i "ede"!e li !e cu/in. Dacă e!te o)eno!$ el *-i iu#e-te !e)enul$ *i *)"ărtă-e-te !enti( )entele -i(i "re uie-te )unca -i o!teneala. Dacă e!te cura=o!$ o# ine /ictorii !e!iz,nd .ără ezitare )o)entul "otri/it. Dacă e!te !e/er$ tru"ele lui !unt di!ci"linate$ "entru că *i -tiu de .rică -i !e te) de "edea"!ă.2 S,en Pao Hsu zice: "Dacă un general nu e!te cura=o!$ el /a .i inca"a#il !ă(-i *n/ingă ezitările -i !ă .acă "roiecte )ari.2 <. +rin doctrină *n eleg organizarea$ autoritatea$ "ro( )o/area o.i erilor la rangul cu/enit$ !iguran a căilor de a"ro/izionare -i gri=a de a .ace .a ă ne/oilor e!en iale ale ar)atei. 6. Bu e6i!tă general care !ă nu .ii auzit /or#indu(!e de ace!te cinci "uncte. Cei care le !tă",ne!c *n/ing$ cei care nu le !tă",ne!c !unt *n/in-i. 57. Atunci c,nd ela#orezi un "lan de răz#oi$ co)"ară ur)ătoarele ele)ente$ ap&eciin%u.le cu cea mai ma&e )inu iozitate. 55. Dacă *)i !"une i cine e !u/eranul cu cea )ai )are *nr,urire )orală$ co)andantul -e. cel )ai co)"etent$ ar( )ata care are de "artea !a a/anta=ul condi iilor )eteoro( logice -i ale terenului$ -i *n !,nul căreia &e1ulamentele sunt cel mai riguro! re!"ectate -i ordinele cel )ai #ine e6ecutate$ *)i arăta i care !unt tru"ele cele )ai "uternice.53 #,an1 8u: "Căru e !olide$ cai ra"izi$ tru"e cura=oa!e$ ar)e a!cu ite L a-a *nc,t ace!te tru"e !ă e6ulte la duruitul to#ei care dă !e)nalul de atac -i care !e *n.urie c,nd aud !un,nd retragerea. Cel care !e gă!e-te *ntr(o !itua ie ca acea!ta e!te "uternic2. Cuno!c,nd terenul /ie ii -i al )or ii..." este, aici, &e%at p&in "Dacă el -tie unde /a da #ătălia2. 8A 7n ace!t /er!et -i *n celelalte două care ur)ează$ !unt citate cele -a"te ele)ente la care !e re.eră /er!etul 9.
8<

52. Cine are o.i erii -i oa)enii cei )ai #ine "regăti i? Tu 8u: I...Iată de ce Jae!trul &ang spune: "Dacă o.i erii nu !unt !u"u-i unui antrena)ent !e/er$ ei /or .i nelini-ti i -i /or ezita "e c,)"ul de lu"tă" dacă generalii nu au o e6"erien ă te)einică$ ei /or ceda c,nd !e /or gă!i (n .a a ina)icului2.K 53. 3i cine atri#uie reco)"en!ele -i "ede"!ele cu cel )ai )are di!cernă),nt? Tu +u: "Bu tre#uie .ăcut e6ce! nici *ntr(un !en!$ nici *n celălalt2. 5 . Doi .i *n )ă!ură !ă "re/ăd de "artea cui /a .i /ictoria -i de "artea cui *n.r,ngerea. 5). Dacă e!te .olo!it un general care -i(a *n!u-it !trategia )ea$ e!te !igur că /a *n/inge. Tre#uie "ă!trat= Dacă e!te .olo!it un general care re.uză !ă dea aten ie !trategiei )ele$ e!te !igur că /a .i *n/in!. Tre#uie *nde"ărtat= 53. 'in,nd !ea)a de a/anta=ele "rezentate de "lanurile )ele$ generalul tre#uie !ă creeze.. condi ii care$ !ă$ cont&i9uie la &ealiza&ea lo&.54 +rin condi ii *n eleg că el tre#uie !ă ac ioneze cu "ro)"titudine "otri/it cu ceea ce e!te a/anta=o! -i a!t.el !ă .ie !tă",n "e !itua ie. 54. 7ntreaga artă a răz#oiului e!te #azata "e *n-elătorie. 5<. De aceea$ dacă e-ti ca"a#il$ !i)ulează inca"acitatatea$ dacă e-ti acti/$ !i)ulează "a!i/itatea. 56. Bacă e-ti a"roa"e$ .ă !ă !e creadă că e-ti de"arte$ -i dacă e-ti de"arte$ .ă !ă !e creadă că e-ti a"roa"e. 27. Jo)e-te ina)icul "entru a(l "rinde *n ca"cană" !i)ulează %ezo&%inea -i lo/e-te. Tu +u: ">eneralul Li Ju din !tatul Chao la!ă tur)e de /ite cu "aznicii lor" c,nd cei din %!iung Bu *naintară "u in$ el !i)ulă retragerea$ lă!,nd *n ur)a lui )ai )ulte )ii de oa)eni$ ca -i cu) i(ar .i a#andonat. C,nd hanul .u in.or)at de!"re acea!ta$ *nc,ntat$ el *naintă *n .runtea unui deta-a)ent "uternic. Li Ju a-eză gro!ul tru"elor !ale *n .or)a ie de lu"tă "e ari"ile drea"tă -i !t,ngă$ declan-ă un atac nea-te"tat$ zdro#i "e huni -i )a!acră )ai )ult de o Dariantă "ro"u!ă > (n >. #omentato&ii nu sunt %e aco&% cu inte&p&eta&ea acestui /e&set.
8C

!ută de )ii dintre ca/aleri-tii lor.5< 25. #$n% inamicul !e concentrează$ "regăte-te(te !ă lu" i contra lui" acolo unde e!te "uternic$ e/ită.l. 22. 0ner/ează.l -i derutează.l pe 1ene&al. Li #,u-an: "Dacă generalul e!te coleric$ autoritatea lui "oate .i u-or zdruncinată. Caracterul !ău de/ine in!ta#il.2 #,an1 8u: "Dacă generalul ar)atei ina)ice e!te *ncă( "ă ,nat -i !e *n.urie u-or$ in!ultă.l -i ener/ează.l$ a-a *nc,t !ă de/ină .urio!$ !ă nu )ai /adă clar -i !ă atace necugetat$ .ără nici un "lan2. 23. 5ără !ă i !e "ară că e-ti *n !itua ie de in.erioritate -i *ncura=ează.l la (nfumu&a&e. Tu +u: IS"re !.,r-itul dina!tiei Chi'(n$ Jo Tun$ din tri#ul %!iung Bu$ !(a in!talat la "utere "entru "ri)a dată. Cei din tri#ul %u din ră!ărit erau "uternici -i au tri)i! !oli "entru a "arla)enta. Ace-tia au !"u!: "Dre) !ă cu)"ără) calul de o )ie de li al lui T'ou Ja2. Jo Tun *-i con!ultă con!ilierii$ care au !trigat *ntr(un gla!: "Calul de o )ie de liMM Lucrul cel )ai "re io! din ară= Să nu li !e deaMK. Jo Tun ră!"un!e: "Pent&u ce să re.uzi un cal unui /ecin?2. 3i el tri)i!e calul.56 +u in du"ă aceea$ cei din tri#ul %u din ră!ărit tri)i!eră !oli$ care au !"u!: "Dre) "e una din "rin e!ele hanului2. Jo Tun ceru a/izul )ini-trilor !ăi: To i !trigară .urio-i: "%u din ră!ărit !unt cinci= Acu) a) a=un! !ă ne ceară o "rin e!ă= Dă i)"loră) !ă(i ataca i=" +o Tun zise: "#um am putea &efuza o femeie unui /ecin?.2 3i le dădu .e)eia. I+u in du"ă aceea$ cei din tri#ul %u din ră!ărit au re( /enit -i au !"u!: "A/e i o )ie de li de "ă),nt ne.olo!it "e care *l /re) noi2. Jo Tun *-i con!ultă con!ilierii. Unii au !"u! că ar .i rezona#il !ă !e cedeze "ă),ntul$ al ii că nu. Jo Tun !e ),nie -i zi!e: "+ă),ntul e!te te)elia !tatului. Cu) a) "utea !ă(l dă)?2 To i cei care *l !.ătui!eră !ă !e dea "ă),ntul au .o!t deca"ita i.K Jo Tun !ări atunci *n -a$ ordonă ca cei ce /or ră),ne *n ur)ă !ă .ie deca"ita i -i declan-ă un atac "rin !ur"rindere #ei %in t&i9ul Hsiun1 Nu e&au nomazi ca&e au stin1,e&it pe c,inezi timp %e secole. +a&ele Zi% a fost const&uit pent&u a p&ote?a #,ina (mpot&i/a incu&siunilo& lo&. 8G Jo tun$ !au T'ou Ja$ !au T'ou)an$ a .o!t "ri)ul conducător care a .ăcut unitatea tri#ului %!iung Bu. Calul de o )ie de li era un etalon renu)it ca"a#il !ă "arcurgă o )ie de li @a"ro6i)ati/ trei !ute de )ileF .ără .ura=e -i .ără a"ă. Acea!tă denu)ire de!e)nează un cal de o calitate e6ce" ională$ rezer/at$ .ără *ndoială$ "en(tru rep&o%uce&e.
8E

contra tri#ului %u din ră!ărit. Ace-tia din ur)ă$ care *l di!"re uiau$ nu .ăcu!eră nici o "regătire. C,nd *i atacă$ *i ni)ici. Se *ntoar!e a"oi !"re /e!t -i atacă tri#ul ?ueh Ti. La !ud$ ane6ă Lou 5an... -i in/adă ?en. 0l recuceri *n *ntregi)e "ă),nturile !tră)o-e-ti ale tri#ului %!iung Bu$ cucerite anterior de către generalul Jeng T'ien$ din !tatul Ch'in.27 #,-en Hao: "Dărui i ina)icului #ăie i tineri -i .e)ei "entru a(i !uci ca"ul$ "recu) -i =ad -i )ăta!e "entru a(i a , a a)#i iile2. 9;. Atacă.l *ntr(una$ hăr uie-te.l. Li #,-uan: "...#$n% inamicul se a.lă *n re"au!$ o#o!e-te.l". Tu +u: I...S"re !.,r-itul celei de(a doua dina!tii %an$ du"ă ce T!'ao *l *n/in!e "e Liu +ei$ ace!ta .ugi !"re UNan Shao$ care *naintă cu tru"ele !ale !"re T!'ao T!'ao T!'ao. T'ien 5ang$ unul dintre o.i erii de !tat )a=or al lui ?uan Shao$ !"u!e: "Ts-ao Ts-ao este e@pe&t (n a&ta de a conduce tru"ele. Bu "oate .i atacat cu u-urin ă. Cel )ai #ine ar .i !ă tărăgănă) lucrurile -i !ă(l ine) la di!tan ă. C,t de!"re du)nea/oa!tră$ generale$ tre#uie !ă con!trui i .orti.ica ii de(a lungul )un ilor -i .lu/iilor -i !ă ocu"a i cele "atru "re.ecturi. 7n e6terior$ *ncheia i alian e cu conducători "uterniciO *n interior ur)a i de o "olitică agro()ilitară.25 A"oi$ alege i din tru"ele de elită -i .ace i unită i !"eciale. Re"era i "unctele unde ina)icul "oate .i luat "rin !ur"rindere$ e.ectua i incur!iuni re"etate -i "ertur#a i ara la !ud de .lu/iu. C,nd el /a /eni *n a=utorul .lancului dre"t$ ataca i .lancul !t,ng" c,nd /a /eni *n a=utorul .lancului !t,ng$ ataca i .lancul dre"t" .ace i.l !ă(-i "iardă !u.lul$ !ilindu(l !ă alerge .ără *ncetare *n toate "ăr ile. Dacă nu /e i ur)a acea!tă !trategie /ictorioa!ă -i /ă decide i *n !chi)# !ă ri!ca i totul *ntr(o !ingură *n.runtare$ /a .i "rea t,rziu ca !ă )ai regreta i. "?ua Shao nu ur)ă ace!t !.at. A!t.el *nc,t el .u #ătut.22 Jeng T'ien !u"u!e no)azii de la .rontieră !u# dina!tia Ch'(n -i *nce"u con!truirea Jarelui Zid. 0!te con!iderat cel ce a in/entat "en!ula "entru caligra.ie. 0!te ine6act "ro#a#il$ dar e!te "o!i#il !ă .i adu! "en!ulei care !e .olo!ea de=a$ o *)#unătă ire *ntr(un .el !au altul. 98 :luzie la coloniile milita&e a1&icole situate (n regiuni retra!e$ unde erau in!tala i !olda ii -i .a)iliile lor. O "arte din ti)" era de!tinată culturilor$ re!tul e6erci iului$ antrena)entului -i dacă era cazul$ lu"tei. Ru-ii au a"licat aceea-i "olitică era "entru colonizarea Si#eriei$ ca&e, %e fapt, e!te actual)ente li)itro.ă cu China. 99 7n ti)"ul "erioadei nu)ită Trei Regate$ locuitorii &ei din nord -i din e!t$ cei Shu la !ud(/e!t -i cei &u din /alea ?ang
9H

2). Dacă e!te unit$ dez#ina i.l. #,an1 8u: "7ntăr,ta i "e !u/eran *)"otri/a )ini-trilor !ăi" *nde"ărta i.l de alia i. 5ace i !ă !e na!că *ntre ei #ănuieli reci"roce$ *n a-a .el *nc,t *ntre ei !ă do)nea!că ne*n elegerea. Atunci /e i "utea co)"lota *)"otri/a lor2. 23. :tacă.l acolo unde nu e!te "regătit" ac ionează c,nd el nu !e a-tea"tă. Ho 8en Hsi: "Li Ching$ din dina!tia T'ang "ro"u!e zece "lanuri de ac iune *)"otri/a lui %!iao %!ieh$ -i *ntreaga re!"on!a#ilitate de a co)anda ar)atele *i .u *ncredin ată$ *n cur!ul celei %e.a opta luni *-i adună .or ele la P'ueiChou.23 "Cu) era anoti)"ul inunda iilor de toa)nă$ ?ang T!e !e re/ăr!a!e -i dru)urile care treceau "rin cele trei trecători erau "ericuloa!e. %!iao %!ieh era !igur că Li Ching nu l(ar .i atacat. 'n con!ecin ă$ el nu !(a "regătit deloc.2 I7n luna a noua Li Ching luă conducerea tru"elor -i li !e adre!ă *n ter)enii ur)ători: "De "ri)ă i)"ortan a *n răz#oi e!te !ă .ii iute ca .ulgerul" nu ne "ute) "er)ite !ă "ierde) o ocazie. 'n "rezent$ .or ele noa!tre !e gă!e!c concent&ate ia& Hsiao Hsei, nu -tie *ncă acea!ta. +ro.it,nd că .lu/iul e!te *n cre-tere$ /o) ,-ni "e nea-te"tate !u# zidurile ca"italei. Cu) !e !"une: Du"ă ce tună$ degea#a * i a!tu"i urechile. Chiar dacă ne de!co"eră$ el nu /a .i ca"a#il !ă i)agineze la iu eală un "lan "entru a ne o"ri -i cu !iguran ă /o) "utea "une ),na "e el2.K "0l *naintă ",nă la > Ling. %!iao %!ieh *nce"u !ă !e tea)ă -i ceru *ntăriri *n !udul .lu/iului$ dar ace!tea n(au "utut /eni la ti)". Li Ching *-i !ta#ili !ediul *n .a a ora-ului -i %!ieh !e "redă2. "Ataca i acolo unde ad/er!arul nu !e a-tea"tă2$ *n( !ea)nă !ă ac ionezi *n acela-i .el *n care$ !"re !.,r-itul ei$ dina!tia &ei tri)i!e "e generalii Ciung %ui -i Teng Ai !ă atace Shu...2 Iarna$ *n cur!ul lunii a zecea$ Ai "lecă de la ?ing +'ing -i "arcur!e o regiune nelocuită$ *ntin!ă "e )ai )ult de -a"te !ute de li$ !tră#ăt,nd dru)urile de(a cur)ezi-ul )un ilor -i con!truind "oduri !u!"endate. Jun ii erau *nal i$ /ăile ad,nci -i acea!tă !arcină e6tre) de grea -i de "ericuloa!ă. A!t.el$ ar)ata$ ră),n,nd .ără hrană$ era "e "unctul de a "ieri. Teng Ai !e *n.ă-ură *n co/oare de ",!lă -i co#or* "antele a#ru"te" generalii -i o.i erii !e că ărară in,ndu(!e de ra)urile co"acilor. 0!calad,nd "ră"ă!tiile *n r,nduri !tr,n!e$ ca #ancurile de "e-ti$ ar)ata T!e -i(au di!"utat !u"re)a ia. 9: P'uei Chou !e gă!e-te *n S!u Ch'uan. 9; Acea!tă ca)"anie a .o!t condu!ă către anul 9<< d.C.

a/an!ă. "Teng Ai !e arătă )ai *nt,i la Chiang ?u *n Shu$ -i Ja Jou$ generalul *n!ărcinat !ă a"ere ace!t ora-$ !e "redă. Teng Ai "u!e !ă .ie deca"itat Chu Po Chan$ care rezi!ta!e la Jien Chnou -i *nainta !"re Ch'eng Tu. Liu Shan$ regele din Shu$ !e "redă2. 24. Ace!tea !unt$ "entru !trateg$ cheile /ictoriei. Bu e!te "o!i#il !ă "re/ezi totul dinainte. +ei 8ao #,-en: "C,nd /ă gă!i i .a ă *n .a a cu ina)icul$ ada"ta i(/ă la !chi)#ările de !itua ie -i gă!i i e6"ediente. Cu) ar .i "o!i#il !ă "re/ezi acestea %inainte?" 2<. Dacă e!ti)ările .ăcute la te)"lu *nainte de *nce"erea o!tilită ilor la!ă !ă !e *ntre/adă o /ictorie$ *n!ea)nă că -i calculele indică o "utere !u"erioară celei a ina)icului. Dacă ele anun ă o *n.r,ngere$ *n!ea)nă că din ace!te calcule reie!e o "utere in.erioară. 5ăc,nd c,t )ai )ulte calcule$ !e "oate c,-tiga" dacă !e .ac "rea "u ine$ /ictoria e!te i)"o!i#ilă. 3i c,t *-i )ic-orează -an!ele cel care nu calculează deloc= Datrită ace!tor calcule$ e6a)i(nez -i !olu ia de/ine e/identă.2)

II Conducerea războiului Sun Tzu a spus: 5. 7n general$ o"era iunile )ilitare nece!ită o )ie de care u-oare -i o )ie de'care grele aco"erite cu "iele$ .iecare tra! de c,te "atru cai -i o !ută de )ii de !olda i cu "lato-e. Tu +u: I...Altădată *n lu"tele cu care$ "cele aco"erite cu Der!et con.uz$ *n calculele "reli)inare erau .olo!ite a"arate de calculat. Caracterul care *n!ea)nă "o"era iuni2 indică .a"tul că e!te /or#a de un di!"oziti/ de ace!t gen$ "o!i#il o nu)ărătoare cu #ile$ "ri)iti/ă. Boi nu -ti) cu) erau a"reciate di/er-ii ".actori2 -i "ele)ente2 enu)erate$ dar *n orice caz "rocedeul .olo!it "entru a co)"ara "uterile relati/e era ra ional. Se "are că erau e.ectuate două calcule di!tincte1 "ri)ul "e "lan na ional$ cel de(al doilea "e "lan !trategic. Ace!ta din ur)ă co)"orta co)"ara ia a cinci ele)nte de #ază )en ionate *n /er!etul :" "ute) !ă "re!u"une) că$ dacă rezultatele erau .a/ora#ile$ e6"er ii )ilita&i compa&au pute&ea, ant&enamentul, ec,itatea (n at&i9ui&ea &e. compenselo& -i "ede"!elor etc. @cei -a"te .actoriF.
9<

"iele2 erau .ie u-oare$ .ie grele. Carele grele erau .olo!ite "entru tran!"ortul hale#ardelor$ ar)elor$ al )aterialelor$ )ilitare$ o#iectelor de /aloare -i al uni.or)elor. S!u Ja 5a !"unea: "Un car tran!"ortă trei o.i eri cu "lato-e" -a"tezeci -i doi de in.anteri-ti *i *n!o eau. Se )ai adaugă zece #ucătari -i !er/itori$ cinci oa)eni care !ă ai#ă gri=ă de uni.or)e$ cinci r,nda-i la cai "entru nutre -i cinci oa)eni care a/eau !arcina !ă adune le)ne "entru .oc -i !ă !coată a"ă. 3a"tezeci -i cinci de oa)eni "entru .iecare car u-or$ douăzeci -i cinci "entru căru a cu #aga=e$ a!t.el *nc,t *n total o !ută de oa)eni .or)ează o co)"anie.223 2. Dacă "ro/iziile !unt tran!"ortate "e o di!tan ă de o )ie de li$ cheltuielile *n !"atele -i "e teatrul de o"era iuni$ aloca iile de!tinate !ă aco"ere *ntre inerea con!ilierilor -i a oa!"e ilor$ co!tul .urniturilor$ cu) ar .i cleiul -i lacul -i cel al carelor -i al ar)a)entului !e /or ridica la o )ie de gal#eni "e zi. Dacă !e di!"une de acea!tă !u)ă !e "oate indica o oa!te cu o !ută de )ii de oa)eni de tru"ă.24 Li #,-uan: "Or$ *n ti)" ce ar)ata /a *nainta *n teritoriu !trăin$ /i!teria !e /a goli *n interiorul teritoriului na ional2. Tu +u: I7n ar)ată$ e6i!tă un ritual de /izite a)icale .ăcute de către !eniori /a!ali. De aceea$ Sun Tzu /or#e-te de!"re con!ilieri -i oa!"e i2.K 3. Dictoria e!te o#iecti/ul "rinci"al al răz#oiului.2< Dacă ea *nt,rzie$ ar)ele !e toce!c -i )oralul !e )acină. C,nd tru"ele /or ataca ora-ele$ ele /or .i la ca"ătul "uterilor. . #$n% a&mata se /a an1a?a (n campanii (n%elun1ate, &esu&sele statului nu /o& fi suficiente. #,an1 8u: "...Ca)"aniile *)"ăratului &u al hanilor au tărăgănat .ără nici un rezultat. Odată /i!teria golită$ *)"ăratul a "ro)ulgat un edict %e auste&itate". ). C,nd ar)ele *-i /or .i "ierdut tăi-ul$ c,nd *n.lăcărarea !e /a !tinge$ c,nd .or ele /or .i e"uizate -i /i!teria /a .i golită$ !u/eranii /ecini /or "ro.ita de !lă#iciunea ta "entru a ac iona. 3i chiar dacă ai con!ilieri "rice"u i$ nici unul +ro"or ia e.ecti/elor de lu"tă$ *n ra"ort cu e.ecti/ele de *ntre inere era deci de trei la unu. 9C Joneda de aur era #ătută *n Ch'u *nce",nd din anul ;HH *.C$ dar *n realitate Sun Tzu nu .olo!e-te ter)enul "aur2. Acela "e care *l .olo!e-te *n!ea)nă ")onedă )etalică.2 9E Se in!erează caracterul Puei du"ă cei -a"te cla!ici )ilitari. 7n ace!t conte6t$ ace!t caracter are !en!ul de "ceea ce a&e /aloa&e" sau "ceea ce este ap&eciat".
9A

dintre ei nu /a .i *n !tare !ă *ntoc)ea!că "lanuri de /iitor adec/ate. 3. Dacă de=a a) auzit /or#indu(!e de!"re !ucce!e *ntr(un răz#oi de !curtă durată$ du! .ără *nde),nare$ n(a) /ăzut *ncă un !ucce! *n cazul unei o"era iuni de lungă durată$ chiar "urtată cu i!cu!in ă. Tu 8u: "Un atac "oate .i li"!it de ingeniozitate dar el tre#uie nea"ărat !ă !e de!.ă-oare cu /iteza .ulgerului.2 4. Căci nu !(a /ăzut niciodată ca un răz#oi "relungit !ă .ie con/ena#il /reunei ări. Li #,-uan: "'n analele Pri)ă/erii -i Toa)nei !e cite-te: Răz#oiul e!te a!e)ănător .ocului" cei ce nu /or !ă de"ună ar)ele "ier uci-i de ar)e2. <. A!t.el$ cei ce !unt inca"a#ili !ă *n eleagă "ericolele inerente la .olo!irea tru"elor !unt tot a' ,t de inca"a#ili !ă *n eleagă cu) !ă le conducă !"re /ictorie. 6. Cei ce !unt e6"er i *n arta răz#oiului nu au ne/oie de o a doua recrutare -i o !ingură a"ro/izionare le e!te dea=un!.26 57. 0i *-i iau echi"a)entul la "lecare" "entru hrană ei contează "e ina)ic. A!t.el$ ar)ata e!te a"ro/izionată din a#unden ă. 55. C,nd o ară e!te !ecătuită de "e ur)a o"era iunilor )ilitare$ cauza e!te "re ul ridicat al tran!"orturilor "e di!tan e lungi$ tri)iterea "ro/iziilor la de"ărtare la!ă "o"orul *n cele )ai grele li"!uri. #,an1 8u: "...Dacă ar)ata /a tre#ui !ă .ie a"ro/izionată cu cereale la o di!tan ă de o )ie de li$ oa)enii /or a/ea un a!"ect *n.o)etat.37 52. Acolo unde !e a.lă ar)ată$ "re urile !unt ridicate$ c,nd "re urile urcă$ a/u ia "o"orului !e e"uizează. C,nd Co)entatorii !e la!ă "urta i *n di!cu ii inter)ina#ile *n ceea ce "ri/e-te nu)ărul de a"ro/izionări. 7n acea!tă /er!iune citi): "Bu le tre#uie trei2$ adică le tre#uie nu)ai două$ )ai "reci! una la "lecare -i a doua la *ntoarcere. 7ntre ti)"$ ei )ăn,ncă de la ina)ic. Der!iunea T+?L @ce ur)ează "e T!'ao T!'aoF !"une: "0i nu au ne/oie !ă .ie rea"ro/iziona i2$ *n ti)"ul ca)"aniei$ !e *n elege. :H Ace!t co)entariu .igurează *n ca"itolul A, /e&setul 57, %a& el pa&e mai 9ine la locul lui aici.
9G

re!ur!ele ării !unt e"uizate$ ăranii !unt !lei i.35 #,ia Lin: "C,nd tru"ele !unt concentrate$ "re ul tuturor )ăr.urilor cre-te$ "entru că .iecare *-i "ro"une !ă !coată "ro.ituri .oarte )ari.32 53. Din cauza ace!tei uzuri a .or elor -i #ogă iilor$ go!"odăriile c,)"iilor "rinci"ale /or !ărăci de tot$ re!ur!ele lor .iind redu!e cu -a"te zeci)i. Li #,-uan: "Dacă răz#oiul !e "relunge-te$ #ăr#a ii -i .e)eile /or .i !u"ăra i că nu !e "ot că!ători -i /or .i redu-i la )izerie !u# greutatea cheltuielilor de tran!"ort.2 5 . 'n ceea ce "ri/e-te cheltuielile gu/ernului$ cele datorate de !tricarea carelor$ de i!to/irea cailor$ de echi( "area cu ar)uri -i că-ti$ !ăge i -i ar#alete$ lănci$ !cuturi "entru ),nă -i cor"$ cu ani)ale de trac iune -i /e,i.cole %e ap&o/iziona&e, se /o& &i%ica la 37B %in total.33 5). 7n con!ecin ă$ generalul a/izat /eghează ca tru"ele !ale !ă !e hrănea!că "e !ea)a ina)icului$ căci o #ani ă de ali)ente luată de la ina)ic .ace c,t douăzeci de ale !ale. #,an1 8u: "Dacă tre#uie tran!"ortate ali)ente "e o di!tan ă de o )ie de li$ douăzeci de #ani e /or .i con!u)ate "entru unul !ingur li/rat ar)atei... Dacă tra!eul "rezintă di.icultă ii /or .i nece!are cantită i )ai )ari.2 53. Dacă tru"ele *-i )a!acrează ina)icul$ e!te din cauză că !e a.lă la ca"ătul rezi!ten ei lor "!ihice.3 Ho 8en Hsi: IAtunci c,nd ar)ata ?en *ncercuia Chi Jo *n inutul Ch'i$ !olda ii tăiară na!urile tuturor "rizonierilor Ch'i.3) Oa)enii din Ch'i$ ie-indu(-i din .ire$ !e a"ărară cu *nd,r=ire. T'ien Tan tri)i!e un agent !ecret !ă !"ună: "Tre)ură) de tea)a ca nu cu)/a /oi$ oa)enii din ?en$ !ă nu !coate i din )or)inte tru"urile !tră)o-ilor no-tri. Ah= Be(ar *nghe a !,ngele *n /ine.2K Aa&ianta: "A"roa"e de locul unde !e gă!e-te ar)ata @adică *n !ectorul o"era ionalF$ ")ăr.urile !unt !cu)"e" c*nd )ăr.urile !unt !cu)"e... acea!tă "!leire2 .ace aluzie la i)"ozitele !"eciale$ la rechizi ii de ani)ale -i %e ce&eale -i la t&anspo&t." :9 :cestui comenta&iu, ca&e /enea (n u&ma /e&setului %e mai sus, i s.a sc,im9at locul. :: Sun Tzu .olo!e-te aici caracterul care de!e)nează !"eci.ic "a&9aleta". :; :cest /e&set nu pa&e a fi la locul pot&i/it. :< :cest ase%iu a a/ut loc (n anul 246 (.#.
:8

"I)ediat ar)ata ?en !e nă"u!ti -i /iolă )or)intele -i ar!e cada/rele. A"ărătorii lui Chi Jo a!i!tară de "e *năl i)ile zidurilor ora-ului la ace!t !"ectacol$ -i cu ochii *n lacri)i .ură cu"rin-i de dorin a de a !e arunca *n lu"tă$ căci .uria le *nzeci!e .or a. T'ien Tan *-i dădu !ea)a că tru"ele erau gata$ -i el a"lică inutului ?en o dureroa!ă *n.r,ngere2. 54. 7 i =e.uie-ti inamicul "entru că *i r,/ne-ti #ogă ia. Tu +u: "...Su# a doua dina!tie %an$ Tu %!iang$ "re.ectul din Chin Chou$ atacă re#elii din +'uet Chou "rintre al ii "e +u ?ang -i "e +'an %ung. 0l "ătrun!e *n Ban %al$ unde di!tru!e trei ta#ere$ -i "u!e ),na "e o i)"ortantă !u)ă de #ani. 'n ace!t ti)"$ +'an %ung -i "artizanii !ăi ră),neau "uternici -i nu)ero-i$ *n ti)" ce tru"ele lui Tu %!iang$ *n "rezent #ogate -i arogante$ nu )ai a/eau nici cea )ai )ică dorin ă !ă !e lu"te2. Hsian1 spune: "+u' ?ang -i +'an %ung !unt re#eli de zece ani. A),ndoi !unt /er!a i *n arta atacului -i a a"ărării. Ceea ce ar tre#ui !ă .ace)$ *n realitate$ e!te !ă uni) .or ele tuturor "re.ecturilor -i a"oi !ă(i atacă). +entru )o)ent$ tre#uie !ă incită) !olda ii !ă )eargă la /,nătoare2. A!t.el că !olda ii de toate gradele !e du!eră *)"reună !ă "rindă /,natul *n ca"cană. 2De *ndată ce ace-tia "lecară$ Tu %!iang tri)i!e oa)eni *n taină "entru a le incendia ta#ăra. Bogă iile "e care le !tr,n!e!eră .ură co)"let di!tru!e. C,nd /,nătorii !e *ntoar!eră$ to i "l,ngeau.2 Tu Hsian1 spune: "Bogă iile -i #unurile lui +u ?ang -i ale "artizanilor !ăi !unt de a=un! "entru a *)#ogă i )ai )ulte genera ii. 'n ti)" ce /oi$ Do)nilor$ n(a i arătat *ncă tot ce "ute i. Ceea ce a i "ierdut nu re"rezintă dec,t o )ică "arte din ceea ce au ei. De ce !ă /ă .ace i gri=i42 "C,nd !olda ii auzi!eră ace!te cu/inte$ a"uca i de .urie$ au /rut !ă !e lu"te. Tu %!iang ordonă !ă .ie hrăni i caii -i to i !ă )ăn,nce *n "at$ a"oi di! de di)inea ă ei atacară ta#ăra re#elilor. ?ang -i %ung nu !e "regăti!eră de loc. Tru"ele lui Tu %!iang *i atacă cu /iolen ă -i *i zdro#i2.33 #,an1 8u: ...Su# acea!tă dina!tie i)"erială$ c,nd 0)inentul 5ondator ordonă generalilor !ă atace Shu$ el decretă: "7n toate ora-ele -i "re.ecturile care /or .i cucerite$ /e i tre#ui$ *n nu)ele )eu$ !ă goli i /i!teriile -i )agazinele "u#lice "entru a(i di!tra "e o.i eri -i "e oa)eni. Ceea ce /rea !tatul$ e!te nu)ai "ă),ntul2.K 0i luară o )a!ă "re"arată )ai$ *nainte ca !ă e/ite "regătirea .ocului "entru *ncălzirea hranei de la )icul de=un.
:A

8E. 7n con!ecin ă$ dacă *ntr(o lu"tă de care$ )ai )ult de zece din ele !unt ca"turate$ reco)"en!ează "e cei care l( au luat "e "ri)ul. 7nlocuie-te dra"elele -i !tindardele ina)icului cu ale /oa!tre$ a)e!tecă cu ale /oa!tre carele recu"erate -i dă oa)eni care !ă le conducă. 56. Tratează #ine "e "rizonieri -i ai gri=ă de ei. #,an1 8u: "To i !olda ii lua i "rizonieri tre#uie !ă .ie *ngri=i i cu o !inceră 1ene&ozitate, pent&u ca !ă "oată .i .olo!i i de noi.2 27. Iată ce !e nu)e-te "a c,-tiga o #ătălie -i a de/eni )ai "uternic2. 25. 0!en ială *n răz#oi e!te$ deci$ /ictoria$ nu a"ari iile "relungite. Iată de ce generalul care *n elege răz#oiul$ e!te !tă",nul de!tinului "o"orului -i ar#itrul de!tinului na iunii. Ho 8en Hsi: "Di.icultă ile inerente la nu)irea unui co)andant -e. !unt acelea-i a!tăzi$ ca -i altă dată.2 34

III Strategia ofensivă Sun Tzu a spus: 8. 7n răz#oi cea )ai #ună "olitică e!te !ă cucere-ti !tatul intactO di!trugerea lui re"rezintă ulti)a !olu ie. Li #,-uan: "Bu *ncura=a i o)orul2. 2. 0 )ai #ine !ă ca"turezi ar)ata ina)ică$ %ec,t !(o ni)ice-ti" e )ai #ine !ă "rinzi intacte un #atalion$ o co)"anie !au o gru"ă de cinci oa)eni dec,t !ă le ni)ice-ti. 3. 7ntr(ade/ăr$ cul)ea "rice"erii nu e!te !ă recu"erezi o !ută de /ictorii *ntr(o !ută de #ătălii. . #el mai impo&tant (n &ăz#oi e!te !ă ataci *n !trategia ina)icului.3< Tu +u: "...+a&ele Duce a spus: Cel care e6celează *n !olu ionarea di.icultă ilor *nainte de a a"ărea. Cel care e!te %o ?en %!i a !cri! ace!tea "ro#a#il către anul 8H<H. :E Nu cum citim (n t&a%uce&ea lui Ciles "!ă de=oci "lanurile ina)icului2.
:C

ca"a#il !ă(-i *n/ingă ad/er!arii triu).ă *nainte ca a)enin ările ace!tora !ă !e concretizeze". Li #,-uan: IAtaca i "lanurile ina)icului "rin anihilarea "unctului lor de "ornire. Su# hunii celei de(a %oua %inastii, D-ou Hsun a (nce&cuit Dao #,un.36 Chun tri)i!e "e generalul !ău *n!ărcinat cu "lani.icarea$ %uang 5u Wen, pent&u ne1ocie&i. Huan *u &en era *ncă"ă *nat -i gro!olan. P'ou %!un ordonă !ă .ie deca"itat -i *l in.or)ă "e Pao Chun *n ter)enii ur)ători: "O.i erului /o!tru de !tat )aior *i li"!ea #una cre-tere. L(a) deca"itat. Dacă /re i !ă /ă !u"une i .ăce i(o i)ediat$ dacă nu a"ăra i(/ă.2 Chiar *n aceea-i zi Chun *-i di!tru!e .orti.ica iile -i !e "redă.K To i generalii lui P'ou %!u) !"u!eră: "#um= I(a i uci! )e!agerul -i totu-i l(a i o#ligat !ă "redea cheile ora-ului= Cu) e!te "o!i#il a-a ce/a?" D-oun Hsun zise: EHuan1 *u 2en e&a m$na drea"tă a lui Pao Chun$ !.etnicul !ău "articular. Dacă l(a- .i cru at -i(ar .i du! la *nde"linire "lanurile$ dar o)or,ndu(l l(a) li"!it "e Pao Chun de ),na lui drea"tă. Se !"une: "Su"re)ul ra.ina)ent *n arta răz#oiului e!te de a de=uca "lanurile ina)icului".; To i generalii !"u!eră: "Acea!ta de"ă-e-te "uterea noa!tră de *n elegere2. ). A"oi$ cel )ai #ine e!te !ă(i de!tra)i alian ele. 7 Tu 8u: "Bu(i lă!a i "e ina)ici !ă !e unea!că2. 2an1 Hsi: "06a)ina i "ro#le)a alian elor lor -i "ro/oca i ru"tura lor. Dacă un ina)ic cere alia i$ "ro#le)a e!te gra/ă -i "ozi ia ina)icului "uternică" dacă nu are$ "ro#le)a e!te )inoră -i "ozi ia lui e!te !la#ă2. 3. Dacă ace!t lucru nu e!te cu "utin ă$ cel )ai #ine e!te !ă(i ataci ar)ata. #,ia Lin: E+a&ele Duce a spus: "Cel ce lu"tă "entru /ictorie nu)ai cu !a#ia$ nu e!te un general #un2.K &ang %!i: "Bătăliile !unt tre#uri "ericuloa!e2. #,an1 8u: "Dacă nu "ute i !ă *nă#u-i i *n .a-ă inten iile ina)icului$ nici !ă(i ru"e i alian ele c,nd !unt "e "unctul de a .i *ncheiate$ a!cu i i(/ă ar)ele !"re a do#,ndi /ictoria...2. 4. Cea )ai rea "olitică e!te aceea de a ataca ora-ele. Bu ataca ora-ele %ec$t atunci c$n% nu )ai ai altă !olu ie. 5 :ceasta a a/ut loc (n cu&sul p&imului secol al e&ei noast&e. ;H 3i nu cu) citi) *n traducerea lui >ile!: "!ă *)"iedici =onctiunea .or elor ina)ice2 ;8 Contrar celor ce credea >ile!$ Sun Tzu nu /or#e-te *n acea!ta !erie de /er!ete$ de!"re arta de a co)anda o ar)ată. 0!te /or#a aici de!"re o#iecti/ele ce tre#uie atin!e
:G

<. +regătirea carelor de a!ediu$ a ar)elor -i echi"a( )entului cere cel "u in trei luni" lucrările de tera!a)ent nece!are "entru a ridica talazuri *n .a a zidului$ alte trei luni. 6. Dacă generalul nu e!te *n !tare !ă(-i *n.r,neze neră#darea -i ordonă oa)enilor !ăi !ă !e *ngră)ădea!că *n "rea=)a zidului ca un roi de al#ine$ o trei)e dintre ei /or .i o)or, i .ără ca ora-ul !ă .ie cucerit. Acea!ta e!te !oarta atacurilor de ace!t gen. Tu +u: "S"re !.,r-itul dina!tiei &ei$ *)"ăratul Tai &u condu!e o !ută de )ii de oa)eni *)"otri/a generalului tării Sung$ T!ang Chih$ la ?u Tai. ')"ăratul *i ceru )ai *nt,i /in$ lui T!ang Chih. 2 T!ang Chih !igilă un /a! "lin cu urină -i i(l tri)i!e. Tai &u$ *nne#unit de .urie$ atacă i)ediat ora-ul$ ordon,nd tru"elor !ale !ă e!caladeze zidurile -i !ă !e anga=eze *n lu"ta cor" la cor". Cada/rele !e *ngră)ădiră ",nă "e crea!ta zidurilor -i la ca"ătul a treizeci de zile nu)ărul )or ilor re"rezenta )ai )ult dec,t =u)ătatea e.ecti/elor &ei2. 57. A-adar$ cei ce !unt e6"er i *n arta răz#oiului !u"un ar)ata ina)ică .ără lu"tă. 0i cucere!c ora-ele .ără a le a!edia -i do#oară un !tat .ără o"era iuni "relungite. Li #,-uan: I0i *n/in!eră "rin !trategie. Su# a doua dina!tie %an$ T!an Pung$ )archiz de T!an$ *ncercui "e re#elii ?ao la ?uan &u$ dar ti)" de )ai )ulte luni el nu .u *n !tare !ă cucerea!că ora-ul. 3 O.i erii -i oa)enii !ăi erau #olna/i -i "lini de răni. Regele din Tung %ai *i !"u!e lui T!an Pung: "Acu)$ /(a i )a!at tru"ele -i a i *ncercuit ina)icul$ care e!te hotăr,t !ă lu"te ",nă la )oarte. A!ta nu e!te !trategie= Ar tre#ui !ă ridica i a!ediul. Arăta i(le că au o "orti ă de !că"are" ei /or .ugi -i !e /or *)"ră-tia. Atunci -i un "aznic de c,)" *i /a ca"tura= T!ang Pung ur)ă ace!t !.at -i cuceri ?uan &u2.K 55. Sco"ul tre#uie !ă .ie de a cuceri intact. 2Tot ceea ce e!te !u# cer2. 7n ace!t )od$ tru"ele /or ră),ne neatin!e -i /ictoria /a .i totală. Acea!ta e!te arta !trategiei o.en!i/e. 52. +rin ur)are$ arta de a conduce tru"ele la lu"tă !au de "olitica ce tre#uie du!ă" #,en1 F (n cel mai (nalt 1&a%. ;9 Schi)#ul de cadouri -i de co)"li)ente era un "rea)#ul nor)al al lu"tei. ;: Caracterul ?ao de!e)nează "e !u"ra(tere!tru. 0l a "utut .i a"licat #o6erilor$ care !e credeau inta )ingilor !trăine.

con!tă *n acea!ta. Dacă di!"ui de o !u"erioritate de zece contra unu$ *ncercuie-ti du-)anul. 53. La cinci cont&a unu$ atacă.l. #,an1 8u: "Dacă eu !unt de cinci ori )ai "uternic dec,t ina)icul$ *i in *n !tare de alar)ă tru"ele din .a ă$ *l !ur"rind *n !"ate$ *l clatin la e!t -i(l lo/e!c la /e!t.2 5 . La doi contra unu$ dez#ină.l. Tu 8u: ..Dacă e !u"erioritate de doi contra unu$ nu e!te !u.icientă "entru a !tă",ni !itua ia$ utiliză) .or a de di/er!iune "entru a dez#ina ar)ata du-)anului. De aceea$ Jarele 2Duce a !"u!: "Cine e!te inca"a#il !ă ac ioneze a!u"ra ina)icului$ !"re a(i dez#ina .or ele$ nu "oate /or#i de!"re o tactică de e6ce" ie2. 5). Dacă .or ele !unt egale$ "o i anga=a lu"ta. Ho 8en Hsi: "7n ace!te condi ii nu)ai generalul co)"etent "oate *n/inge2. 53. Dacă e-ti *n in.erioritate din "unct de /edere nu)eric$ !ă .ii *n !tare !ă #a i *n retragere. Tu +u: "Dacă tru"ele noa!tre !unt *n !tare de in.e( rioritate$ *)"iedica i.l te)"orar "e ina)ic !ă ia ini iati/a atacului. Du"ă aceea$ /e i "utea "ro#a#il !ă "ro.ita i de un "unct !la#. Dă /e i )o#iliza atunci toate energiile -i /e i ur)ări /ictoria cu o hotăr,re .er)ă2. #,an1 8u: "Dacă ina)icul e!te "uternic -i eu !unt !la#$ )ă retrag "entru )o)ent -i )ă .ere!c de orice an1a?a&e ) L acea!ta ",nă c,nd co)"etenta generalilor -i e.icien a tru"elor /or .i la egalitate. Dacă !unt !tă",n "e toate )i=loacele )ele -i ina)icul e!te *n !tare de derută$ dacă tru"ele )ele !unt "line de a/,nt$ iar cele ale lui a"atice$ atunci "ot da #ătălia chiar dacă el are !u"erioritate nu)erică.2 54. Dacă e-ti in.erior *n toate "ri/in ele$ !ă .ii *n !tare !ă te e!chi/ezi$ căci o ar)ată )ică e!te o "radă u-oară "entru una )ai "uternică. 3 Du"ă anu)i i co)entatori$ ace!t /er!et ar *n!e)na1 "a(-i dez#ina "ro"riile .or e2$ dar acea!tă inter"retare "are )ai "u in !ati!.ăcătoare$ deoarece caracterul Chih$ .olo!it *n cele două /er!ete "recedente$ !e re.eră la ina)ic. ;< Tu Ju -i Chang ?u reco)andă$ a),ndoi$ retragerea "te)"orară2$ lă!,nd !ă reia!ă nece!itatea re/enirii la ac iune o.en!i/ă c,nd *)"re=urările /or .i .a/ora#ile. ;A Lite&al, "mi?loacele unei a&mate mici sunt...", apa&ent aici este /o&9a
;;

#,an1 8u: E...+ancius a spus: "Cel )ai )ic de!igur nu !e "oate )ă!ura cu cel )are$ nici cel !la# cu cel "uternic !au cei "u ini cu )ul i)ea.2 4 5<. Căci 1ene&alul este a"ărătorul statului. Dacă acea!tă a"ărare !e e6tinde la tot$ !tatul /a .i cu !iguran ă "uternic" dacă ea are lacune$ !tatul /a .i .ără *ndoială !la#. #,an1 8u: "...+a&ele Duce a spus: Un !u/eran care *-i gă!e-te o)ul "otri/it cunoa-te "ro!"eritatea. Cel care nu reu-e-te$ /a .i "ierdut2. 56. Tre#uie !ă -tii că "entru un !u/eran e6i!tă trei )i=loace de a atrage nenorocirea a!u"ra ar)atei !ale -i anu)e dacă "rocedează du"ă cu) ur)ează. < 27. Be!ocotind .a"tul că ar)ata nu tre#uie !ă *nainteze$ !ă ordone o *naintare !au$ ne!ocotind .a"tul că ea nu tre#uie !ă !e retragă$ !ă ordone o retragere. 0 ceea ce !e nu)e-te "a "une ar)ata "e "icior gre-it2. #,ia Lin: "7naintarea -i retragerea ar)atei "ot de"inde de deciziile luate de general$ "otri/it *)"re=urărilor. Bu e6i!tă nenorocire )ai )are dec,t ordinele e)an,nd de la !u/eranul care !tă la curte.2 25. Becuno!c,nd ni)ic din "ro#le)ele )ilitare$ !ă "artici"e la organizarea lor$ acea!ta *i dezorientează "e o.i eri. Ts-ao Ts-ao: "...O ar)ată nu "oate .i condu!ă du"ă codul )anierelor elegante.2 Tu +u: "7n ce "ri/e-te con/enien ele$ legile -i decretele$ ar)ata are "ro"riul ei cod "e care *n general *l re!"ectă. Dacă *l aliniez du"ă regulile care "rezidează gu/ernarea unui !tat$ o.i erii /or .i co)"let deruta i.2 #,an1 8u: "Bunătatea -i dre"tatea "ot .i de .olo!$ la gu/ernarea unui !tat$ dar nu *n ad)ini!trarea unei ar)ate. Ra"iditatea -i !u"le ea !er/e!c ad)ini!trării unei ar)ate$ dar nu "ot !er/i la gu/ernarea unui !tat2. 22. Necunosc$n% p&o9lemele %e coman%ament$ !ă ia "arte la e6ercitarea re!"on!a#ilită ilor$ acea!ta ucide *ncrederea *n %esp&e a&me -i ec,ipament. ;C ## >> G+enciusHT, capitolul 4. ;E A) !chi)#at aici ordinea caracterelor care *n!ea)nă re!"ecti/ "!u/eran2 -i "ar)ată2. Alt)interi ace!t /er!et ar /rea !ă !"ună că ar e6i!ta "entru o ar)ată$ trei )i=loace de a at&a1e neno&oci&ea asup&a su/e&anului.

!u.letul o.i erilor. 6 2an1 S,i: "Dacă o "er!oană$ care nu cunoa-te tre#urile ar)atei$ e!te tri)i!ă !ă ia "arte la ad)ini!trarea ar)atei$ .iecare )i-care a !a /a !t,rni dezacord -i .ru!tare reci"rocă -i *ntreaga ar)ată /a .i "aralizată. De aceea$ +ei Tu "rezintă o cerere la "alat "entru ca !ă .ie re/ocat Controlorul ar)atei" nu)ai du"ă aceea a .o!t *n )ă!ură !ă "aci.ice T!'ao Chou2.)7 #,an1 8ou: "0ecent, cu&tenilo& le.au fost *ncredin ate .unc iile de Controlor al ar)atei$ ceea ce e/ident re"rezintă o eroare.2 23. Dacă ar)ata e!te dezorientată -i li"!ită de *ncredere$ !u/eranii ărilor /ecine /or !t,rni di.icultă i. Ace!ta e!te !en!ul "ro/er#ului: "Con.uzia *n ar)ată duce la /icto&ia a%/e&sa&ului".)5 +en1: "...+a&ele Duce a spus: Acela care nu cunoa-te cu "recizie o#iecti/ele !ale nu -tie !ă ri"o!teze ina)icului2. Li #,i-uan: "...Bu tre#uie !ă te *n-eli a!u"ra alegerii "er!oanei căreia *i e!te *ncredin ată co)anda... Liu Hsian1 Iu, P&im minist&u (n #,ao, a spus: Chao Pua nu -tie dec,t !ă citea!că căr ile tatălui !ău -i ",nă *n "rezent !(a do/edit co)"let inca"a#il !ă !ta#ilea!că corela ia *ntre !chi)#ările de !itua ii. Or$ Ja=e!tatea Doa!tră$ datorită nu)elui !ău$ l(a de!e)nat co)andant -e.. 0!te cu) ai li"i corzile unei lăute -i ai *ncerca a"oi !(o acordezi2. 2 . Tre#uie !ă !e -tie că e6i!tă cinci cazuri *n care !e "oate "re/edea /ictoria. 2). Cel care -tie c,nd tre#uie -i c,nd nu tre#uie !ă anga=eze lu"ta$ /a .i /icto&ios. 23. Cel care -tie cu) !ă .olo!ea!că .or a unei ar)ate Lite&al, "ne-tiind2 !au "ne*n eleg,nd2 !au "i1no&$n%" un%e auto&itatea a&matei, sau "ignor,nd "ro#le)ele relati/e la e6erci ii2 ale autorită ii )ilitare... Caracterul *n!ea)nă "auto&itate" sau "pute&e". <H 53 "#ont&olo&ii a&matei" ai %inastiei T-an1 e&au (n &ealitate comisa&i politici. +ei Tu a de/enit +ri)()ini!tru *n E8< al erei noa!tre -i *n E8C el ceru !u/eranului !ă re/oce "e controlorul care(i .u!e!e a.ectat lui$ care .ără *ndoială$ !e a)e!teca *n o"era( iunile )ilitare. <8 5 "Senio&i feu%ali" este &e%at p&in "!u/eranii /ecini2. Co)en( tatorii !unt de acord "entru a declara că o ar)ată$ c,nd e!te *n *ncurcătură$".!e "ri/ează .!ingură de /ictorie. 8< CC @Jenciu!F$ ca"itolul I$ ".E<.
;G

)ari -i .or a unei ar)ate )ici /a .i /ictorio!. Tu 8u: "7n cur!ul unui con.lict !unt cazuri *n care cei ce au de "artea lor !u"erioritatea nu)erică nu "ot !ă atace o ),nă de oa)eni -i alte cazuri c,nd cel !la# "oate !ă(l *n/ingă "e cel "uternic. Cel care e!te ca"a#il !ă ac ioneze a!u"ra ace!tei categorii de *)"re=urări /a .i /ictorio!2. 24. Cel ale cărui tru"e !unt unite *n =urul unui o#iecti/ co)un /a .i /ictorio!. Tu 8u: "De aceea, +encius a spus: Anoti)"ul "otri/it contează )ai "u in dec,t a/anta=ele o.erite de teren" ace!tea$ la r,ndul lor contează )ai "u in dec,t ar)onia rela iilor o)ene-ti.25) 2<. Cel care e!te "rudent -i a-tea"tă un ina)ic i)"ru( dent /a .i /ictorio!. #,-en Hao: "Organiza i o ar)ată de ne*n/in! -i a-te"ta i )o)entul c,nd ina)icul /a .i /ulnera#il2. Ho 8en Hsi: "...Un no#il a !"u!1 Să te #azezi "a ărani -i !ă nu .aci "regătiri e!te cea )ai )are dintre cri)e" !ă .ii gata dinainte "entru orice e/entualitate e!te cea )ai )are dintre /irtu i2. 26. Cel care are generali co)"eten i$ .eri i de ingerin ele !u/eranului /a .i /ictorio!. Tu 8u: "...De aceea, maest&ul 2an1 a spus: Să .i6ezi *nt,lniri e!te de re!ortul !u/eranului$ !ă decizi *n )aterie de lu"tă$ e!te %e &eso&tul 1ene&alului". 2an1 Li: "...Un !u/eran *nze!trat cu o "er!onalitate -i o inteligen ă !u"erioare tre#uie !ă .ie *n )ă!ură !ă recunoa!că o)ul care(i con/ine$ el tre#uie !ă(i *ncredin eze ră!"un!urile -i !ă a-te"te rezultatele2. Ho 8en Si: "...7n răz#oi !e "ot "roduce o !ută de !chi)#ări *n cur!ul .iecărei eta"e. C,nd con!ta i că e!te "o!i#il$ *naintezi" c,nd /ezi că !itua ia e!te grea$ te retragi. A !"une că un general tre#uie !ă a-te"te ordinele unui !u/eran *n a!e)enea *)"re=urări$ e ca -i cu) ai in.or)a un !u"erior că /rei !ă !tingi un incendiu. 'nainte ca ordinul !ă /ină$ cenu-a /a .i rece. 3i !e )ai !"une că$ *n a!e)enea *)"re=urări tre#uie !ă .ie con!ultat in!"ectorul general al ar)atei. 0 ca -i cu)$ "entru a con!trui o ca!ă l,ngă dru)$ ai cere !.atul trecătorilor. 0/ident$ nu /ei )ai ter)ina niciodată trea#a2.)2 Pa&af&aza&ea unei o%e pe ca&e Le11e o t&a%uce astfel: "0i !ea)ănă cu unul care con!ultă trecătorii a!u"ra con!truc iei unei ca!e. Acea!ta$ *n con!ecin ă$ nu /a .i niciodată ter)inată2 @CC >A, p. 332, o%a >H.
<9

"Să(l ii din !curt "e un general co)"etent$ cer,ndu(i$ *n acela-i ti)"$ !ă !u"ri)e un ina)ic /iclean$ e!te ca -i cu) ai lega ogarul negru al hanilor -i a"oi i(ai da ordin !ă "rindă ie"uri. Care e!te di.eren a?" 37. Iată cele cinci cazuri "reci!e *n care calea către /ictorie e!te cuno!cută. 35. De aceea spun: "Cunoa-te( i ina)icul -i cunoa-te(te "e tine *n!u i" *ntr(o !ută de #ătălii nu te /ei e6"une nici unei "ri)e=dii2. 32. C,nd nu( i cuno-ti ina)icul$ dar te cuno-ti "e tine *n!u i$ -an!ele tale de /ictorie !au de *n.r,ngere !unt egale. ::. Dacă nu( i cuno-ti nici ina)icul -i nici "e tine *n!u i$ e-ti !igur că te /ei gă!i *n "ri)e=die *n .iecare #ătălie. Li #,-uan: "A!t.el de oa)eni !e nu)e!c ne#uni cri)inali. La ce !e "ot a-te"ta ei dec,t la *n.r,ngere.2

IV Dispuneri53 Sun Tzu a spus 8. 7n /re)urile /echi$ răz#oinicii i!cu!i i *nce"eau "rin a de/eni de ne*n/in!$ a"oi a-te"tau ca ina)icul !ă .ie /ulnera#il. 2. In/inci#ilitatea noa!tră de"inde de noi$ /ulnera( #ilitatea ina)icului$ de el. 3. 'n con!ecin ă$ cei care !unt /er!a i *n arta răz#oiului "ot a=unge in/inci#ili$ dar nu(l "ot .ace *n )od !igur "e ina)ic /ulnera#il. +ei 8ao #,-en: "+ot !ă .ac ceea ce depin%e %e mine" ceea ce de"inde de ina)ic nu e niciodată !igur.2 . Iată de ce !e !"une că e "o!i#il !ă -tii cu) !ă *n/ingi$ Caracterul %!ing *n!ea)nă ".or)ă2$ "aspect" sau "a"aren a2 -i *ntr(un sens mai &est&$ns "%ispune&e" sau ".or)a ie2. 'n edi ia Cla!ici )ilitari care L !e "are L ur)a "e T!'ao T!'ao$ ace!t ca"itol !e intitula "#liun1 Hsin1" F "5or)ă2 !au "Di!"uneri ale ar)atei. Du"ă cu) !e /a /edea$ ace!t caracter *n!ea)nă )ai )ult dec,t dispune&i conc&ete."
<:

.ără ca acea!ta !ă *n!e)ne că o /ei -i .ace. ). In/inci#ilitatea con!tă *n a"ărare$ iar -an!ele de /ictorie *n atac.) 3. Te ape&i c$n% %ispui %e mi?loace suficiente" ataci c$n% %ispui %e mi?loace mai mult %ec$t suficiente. 4. Cei care !unt e6"er i *n arta a"ărării !e a!cund !u# nouă !traturi de "ă),ntO cei care !unt a#ili *n arta atacului !e de"la!ează ca -i cu) ar cădea din al nouălea cer. A!t.el$ ei !unt ca"a#ili !ă !e a"ere -i !ă(-i a!igure o /ictorie totală$ *n acela-i ti)".)) <. A "re/edea o /ictorie "e care "ri)ul /enit "oate !(o "re/adă nu e!te cul)ea a#ilită ii. Tu 8u: "Cei care !unt e6"er i *n arta "regătirii a"ărării con!ideră e!en ial !ă ină !ea)a de .or a o#!tacolelor$ cu) !unt )un ii$ .lu/iile -i "odi-urile. 0i .ac *n a-a .el *nc,t ina)icul !ă nu "oată -ti unde !ă atace. 0i "arcă !e a!cund !u# al nouălea !trat al "ă),ntului.2 "Cei care !unt e6"er i *n arta de a ataca$ con!ideră că e!en ial !ă ină !ea)a de anoti)"uri -i de a/anta=ele terenului" ci .olo!e!c inunda iile -i .ocul du"ă *)"re=urări. 0i .ac *n a-a .el ca ina)icul !ă nu "oată -ti unde !ă !e "regătea!că. 0i declan-ează atacul ca un trăznet ,-nit din al nouălea cer2. Li #,-uan1: "...C,nd %an %!ein ni)ici !tatul lui Chao$ el "lecă de la >,tul +u ului *nainte de )icul de=un. 0l !"u!e: Do) di!truge ar)ata lui Chao. A"oi ne /o) regă!i "entru )a!ă. >eneralii care erau de!cura=a i$ !e "re.ăcură a .i de acord. %an %!ein *-i di!"u!e ar)ata *n linie de #ătaie$ cu !"atele la .lu/iu. O#!er/,ndu(i de la *năl i)ea "ara"etelor$ tru"ele Chao iz#ucniră *ntr(un r,! zgo)oto! -i *l #at=ocoriră a!t.el. >eneralul nu -tie !ă conducă o ar)ată= Han Hsin st&i/i atunci a&mata Chao -i du"ă ce(-i luă )icul de=un$ "u!e !ă .ie deca"itat !eniorul Ch'eng An.2 )3 "Iată o "ildă de!"re ceea ce !ca"ă )uritorilor de r,nd2 2.

In/inci#ilitatea e!te @*n!ea)năF a"ărarea$ ca"acitatea de a *n/inge$ e!te @*n!ea)năF atacul << Ideea că Cerul -i +ă),ntul !e co)"un .iecare de "st&atu&i" sau "eta?e" /ine %in antic,itate. <A Han Hsin %ispuse a&mata sa (n "terenul )or ii2. 0l *-i ar!e /a!ele -i(-i di!tru!e u!ten!ilele de #ucătărie. 5lu/iul era *na"oi$ ar)ata lui Chao *nainte. +entru %an %!in nu e6i!ta altă !olu ie$ el tre#uia !ă *n/ingă !au !ă )oară.
<;

6. : t&iumfa (n lu"tă -i a .i uni/er!al p&oclamat "e6"ert2$ nu con!tituie cul)ea a#ilită ii$ "entru că "entru a ridica un "u. de toa)nă nu ai ne/oie de )ultă .or ă" !ă deo!e#e-ti !oarele de lună nu e!te o do/adă de clar/iziune" !ă auzi tunetul nu *n!ea)nă că ai auzul .in.)4 #,an1 8u: EP&in ""u. de toa)nă2$ Sun Tzu *n elege "u.ul ie"urelui care$ c,nd /ine toa)na$ e!te .oarte u-or.K 57. 7n /echi)e$ cei de!"re care !e !"unea că !unt e6"er i *n arta răz#oiului #ănuiau un ina)ic u-or de *n/in!.)< 55. Iată de ce /ictoriile o# inute de un )ae!tru *n arta )ilitară nu aduceau ace!tuia nici .ai)a *n ele"ciunii$ nici me&itul /ite?iei. Tu +u: "Sca"ă *n elegerii co)une /ictoria o# inută *nainte ca !itua ia !ă !e .i cri!talizat. Cel care o do#,nde-te nu c,-tigă deci deloc o re"uta ie de *n ele"ciune. 'nainte !ă(-i .i *nro-it !a#ia *n !,nge$ ara ina)ică a ca"itulat". Ho 8en Si: "...C,nd /ă !u"une i ina)icului .ără lu"tă$ cine /ă /a "rocla)a /ite=ia?" 52. Căci el *-i c,-tigă /ictoriile .ără gre-. "5ără gre-2 *n!ea)nă că$ o&ice a& face, el *-i a!igură /ictoria" el (n/in1e un inamic %e?a (n/ins. #,en Hao: "7n )aterie de "lani.icare$ nici o )i-care inutilă" *n )aterie de !trategie$ nici un "a! ne*ngăduit2. 53. Iată de ce un co)andant -e. "rice"ut .ace *n a-a .el *nc,t !ă ocu"e o "ozi ie care !ă(l "ună la adă"o!t de *n.r,ngere -i el nu "ierde nici o ocazie de a(-i !urcla!a ina)icul. 5 . :stfel, o ar)ată este /ictorioa!ă (nainte %e a căuta #ătălia" o ar)ată !ortită *n.r,ngerii !e #ate .ără !"eran a de a *n/inge. Tu +u: "...Ducele Li Ching din &ei a !"u! Calită ile indi!"en!a#ile ale unui co)andant !unt$ *nainte de toate$ clar/iziunile$ arta de a .ace !ă do)nea!că ar)onia *n !,nul ar)atei !ale$ o !trategie chi#zuită$ du#lată de "lanuri "e ter)en lung$ !i) ul anoti)"urilor -i .acultatea de a *n elege .actorii u)ani. Căci un general ina"t !ă(-i e/alueze "o!i#ilită ile !au !ă(-i i)agineze ce !unt "ro)"titudinea -i !u"le ea /a *nainta$ c,nd !e /a "rezenta ocazia de a ataca$ Să c,-tigi o /ictorie datorită unei lu"te grele !au datorită norocului nu e!te un !e)n de i!cu!in ă. <E Ina)icul .u *n/in! cu u-urin a "entru ca e6"er ii crea!eră *n "reala#il$ condi ii .a/ora#ile.
<C

cu un "a! "oticnit -i -o/ăitor$ "ri/irea *ntoar!ă cu *ngri=orare )ai *nt,i la drea"ta$ a"oi la !t,nga$ -i el /a .i ca"a#il !ă *ntoc)ea!că un "lan. Dacă e!te credul !e /a *ncrede *n ra"oarte nede)ne de crezare$ crez,nd #a una$ #a alta. Tot at,t de te)ător ca o /ul"e *n retragere -i *n a/an!are$ el /a lă!a r,ndurile ar)atei !ale !ă !e ri!i"ea!că. +rin ce !e deo!e#e-te ace!t )od de ac iune de aruncarea unor ne/ino/a i *n a"ă clocotită !au *n .oc? Bu e!te e6act acela-i lucru cu a duce /acile -i oile !ă "a!că l,ngă lu"i -i l,ngă tigri?" 5). Cei care !unt e6"er i *n arta răz#oiului "ractică "Dao2 -i re!"ectă legile" ei sunt, %eci$ *n )ă!ură !ă .or)uleze o "olitică /ictorioa!ă. Tu +u: IDao e!te calea o)eniei -i a dre"tă ii" "legile2 !unt reguli -i in!titu ii. Cei care e6celează *n arta răz#oiului culti/ă$ )ai *nt,i$ "ro"riul lor !i) de dre"tate -i *-i "rote=ează legile -i in!titu iile lor. 'n ace!t .el ei .ac ca gu/ernul lor !ă .ie de ne*n/in!.2 53. Căci$ ele)entele artei )ilitare !unt: *n "ri)ul r,nd$ a"recierea !"a iului" *n al doilea r,nd$ e/aluarea cantită ilor" (n al t&eilea &$n%, calculele" (n al pat&ulea &$n%, co)"ara iile -i$ *n al cincilea r,nd$ -an!ele %e /icto&ie. 54. A"recierea !"a iului e!te *n .unc ie de teren. 5<. Cantită ile decurg din a"reciere$ ci.rele din cantită i$ co)"ara iile din ci.re -i /ictoria din co)"ara ii. Ho 8en Si)6: P&in te&en tre#uie !ă *n elege)$ *n acela-i ti)"$ di!tan ele -i .elul terenului" p&in ap&ecie&i calculul. 'nainte ca ar)ata !ă .ie "u!ă *n )i-care$ !unt e.ectuate !tudii *n ceea ce "ri/e-te gradul de di.icultate "rezentat de teritoriul ina)ic$ c,t de dre"te !au *ntortochiate !unt dru)urile lui$ ci.rul e.ecti/elor ina)icului$ /aloarea echi"a)entului !ău de răz#oi$ !tarea )oralului tru"elor ace!tuia. Sunt e.ectuate calcule "entru a !e /edea dacă ina)icul "oate .i atacat -i nu)ai du"ă aceea se t&ece la mo9iliza&ea po"oula iei -i la *nrolarea tru"elor2. 56. :stfel o ar)ată /ictorioa!ă !e a!ea)ănă cu o =u)ătate de chintal "u! *n #alan ă cu un grăunte" o ar)ată *n/in!ă !e a!ea)ănă cu un grăunte "u! *n #alan ă cu o =u)ătate de chintal. Ace!t co)entariu .igurează *n te6t ca ur)are la A.8E. 5actorii enu)era i !unt calită i ale "fe&mei".
<G

9H. Datorită artei de a(-i di!"une tru"ele$ un general /ictorio! e!te *n )ă!ură !ă le .acă !ă lu"te cu e.ectul a"elor zăgăzuite$ care deodată eli#erate$ !e "reci"ită *ntr(o "ră"a!tie .ără .und. #,an1 8u: "0 *n$ natura a"ei !ă e/ite *năl i)ile -i !ă !e nă"u!tea!că !"re inuturile =oa!e. C,nd !e ru"e un #ara=$ a"a !e dezlăn uie cu o .or ă irezi!ti#ilă. Or$ .or)a unei ar)ate !ea)ănă cu a"a. +ro.ita i de li"!a de "regătire a ina)icului$ atacati.l *n )o)entul *n care !e a-tea"tă )ai "u in$ e/ita i(i .or a -i lo/i i "ăr ile lui !la#e -i$ *ntoc)ai ca -i a"ei$ ni)eni nu /ă /a "utea rezi!ta2.

V Energie37 Sun Tzu a spus: 8. 7n general$ a co)anda )ul i oa)eni e acela-i lucru cu a co)anda c, i/a. 0 o "ro#le)ă de organizare.35 #,un1 8u: "+entru a conduce o ar)ată tre#uie$ )ai *nt,i$ !ă *ncredin ezi re!"on!a#ilită ile co)andan ilor -i loc iitorilor lor -i !ă .i6ezi e.ecti/ele di/er!elor .or)a iuni...2 "Un om este un simplu sol%at" doi oa)eni$ o "ereche$ trei$ un trio. O "ereche "lu! un trio .or)ează o gru"ă de cinci$32 adică că"rărieO două cărării .or)ează o !ec ieO cinci !ec ii .ac un "luton" două "lutoane$ o co)"anieO două co)"anii un #atalion" două #atalioane$ un regi)ent" două regi)ente$ un gru" de lu"tă$ două gru"uri de lu"tă o #rigadă$ două #rigade o ar)ată.33 *ieca&e %int&e aceste ele)ente e!te !u#ordonat celui ce(l "recede *n ierarhie -i are autoritate a!u"ra celui care(i e!te i)ediat in.erior. 5iecare dintre ele e!te in!truit cu) !e cu/ine. De aici reie!e că e!te "o!i#il !ă #a&acte&ul S,i,, ca&e ser/e-te dre"t titlu ace!tui ca"itol$ *n( !ea)nă ".or e2$ "in.luen ă2$ "auto&itate", "ene&1ie". #omentato&ii le iau (n sensul %e "energie2 !ău de "+oten ial2 *n anu)ite "a!a=e -i de 2!ituatie2 *n altele. A8 5en Shu *n!ea)nă$ literal)ente$ "%i/iziuni %e, Gsau p&inH ")iniere2 !au 2*)"ăr ire -i nu)ărătoare2. Traducerea ada"tată aici e!te "o&1aniza&e". A9 S(ar "ărea ca ""erechi2 -i "t&io a& putea pu&ta a&me %ife&ite. A: O !ec ie de zece oa)eni" o !ută de co)"anie$ două !ute de #atalion$ "atru !ute de regi)ent$ o"t !ute de =u)ătate de #rigadă$ o )ie -a!e !ute de #rigadă$ trei )ii două !ute de ar)ată. Acea!ta "are !ă core!"undă organiza iei care e6i!ta la /re)ea c,nd Chang ?u !cria.
AH

conduci o ar)ată de un )ilion de oa)eni e6act ca -i cu) ar .i /or#a de c, i/a in-i . 2. 3i a ordona unui nu)ăr )are e!te acela-i lucru cu a ordona c,tor/a. 0!te o "ro#le)ă de di!"unere -i de !e)nale. #,an1 8u: "Or) e!te !igur că tru"ele$ c,nd !unt .oarte nu)eroa!e$ !e de!.ă-oară "e !"a ii /a!te$ "e care nici ochiul$ nici urechea nu le(ar "erce"e cu o acuitate !ati!( .ăcătoare. De aceea$ ordinul de *naintare !au de retragere e!te tran!)i! o.i erilor -i oa)enilor cu autorul !teagurilor -i "a/iloanelor -i acela de a !e de"la!a !au de a !e o"ri cu a=utorul clo"otelor -i al to#elor. A!t.el$ /iteazul nu /a *nainta !ingur -i .rico!ul nu /a .ugi2. 3. +o!i#ilitatea ar)atei de a rezi!ta atacului ina)icului$ .ără a .i *n.r,ntă$ e!te a!igurată "rin o"era iunile .or ei "e6traordinare2 -i a .or ei nor)ale.3 Li #,-uan1: "5or a care *n.runtă ina)icul e!te .or a nor)ală" cea care(l ia din .lanc e!te .or a e6traordinară. Bici un co)andant de ar)ată nu "oate !)ulge a/anta=ul de la ina)ic .ără a=utorul .or elor e6traordinare.2 Ho 8en Hsi: "+rocedez *n a-a .el *nc,t ina)icul !ă ia .or a )ea nor)ală dre"t .or ă e6traordinară -i .or a )ea e6traordinară dre"t .or ă nor)ală. Jai )ult$ cea nor)ală e!te !u!ce"ti#ilă de a de/eni e6traordinară -i in/er!2. . Tru"e aruncate *)"otri/a ina)icului ca o "iatră de )oară "e!te ni-te ouă !unt un e6e)"lu de ac iune )a!i/ă contra neantului. Ts-ao Ts-ao: "Ataca i cu tot ce a/e i )ai "uternic *n "unctele !la#e ale ina)icului.2 ). Ca regulă generală$ *n #ătălie .olo!e-te .or a nor)ală$ "entru a anga=a lu"ta" .olo!e-te .or a e6traordinară "entru a cuceri /ictoria. 3. Re!ur!ele celor ce !unt e6"er i *n utilizarea .or elor e6traordinare !unt la .el de ne)ărginite ca cerul' -i Ideea e6"ri)ată "rin caracterul Cheng "no&mal" sau "%i&ect" -i #,-i "e@t&ao&%ina&" sau "indirect2 "rezintă o i)"ortan ă ca"ita.ă. 5or a nor)ală @ChengF .i6ează !au di!trage ina)icul'O .or ele e6traordinare @Ch'iF intră *n ac iune *n ti)"ul -i locul unde inter/en ia lor nu e!te "re/ăzută. Daca ina)icul !i)te o )ane/ră Ch'i -i *i ri"o!tează$ ca !ă o neutralizeze$ acea!tă )ane/ră !e tran!.or)ă auto)at *n )ane/ră Cheng.
A;

"ă),ntul$ la .el de ine"uiza#ile ca a"a )arilor .lu/ii.3) 4. 'ntr(ade/ăr$ ele !e ter)ină$ a"oi !e .or)ează din nou$ ciclic$ cu) !unt )i-cările !oarelui -i ale lunii2. 0le )or$ a"oi rena!c la /ia ă$ re"et,ndu(!e$ cu) .ac anoti)"urile care trec. <. Botele )uzicale !unt nu)ai *n nu)ăr de cinci$ dar co)#ina iile lor !unt at,t de nu)eroa!e$ *nc,t e!te i)"o( !i#il !ă le auzi pe toate. 6. Culorile .unda)entale !unt doar *n nu)ăr de cinci$ dar co)#ina iile !unt at,t de nu)eroa!e$ *nc,t e!te i)"o!i#il ochiului !ă le "ercea"ă "e toate. 57. >u!turile !unt nu)ai *n nu)ăr de cinci$ dar ele dau a)e!tecuri at,t de /ariate$ *nc*t e!te i)"o!i#il !ă le degu-ti "e toate. 55. 7n lu"tă e6i!tă numai .or a nor)ală -i .or a e6traordinară$ dar co)#ina iile lor !unt neli)itate" nici un spi&it omenesc nu le poate sesiza pe toate. 52. Căci ace!te două .orte !e re"roduc una %in alta" interac iunea lor e!te .ără de !.,r-it.$ ca aceea a /erigilor *n lan . Cine "oate !"une unde *nce"e una -i unde !.,r-e-te cealaltă? 53. C,nd a"a torentului ro!togole-te gale ii$ e!te datorită i)"etuozită ii !ale. 5 . Dacă -oi)ul !.,-ie dintr(o lo/itură cor"ul "răzii !ale$ e!te că lo/e-te e6act la )o)entul dorit.33 Tu 8u: "Lo/i i(/ă ina)icul la .el de "uternic$ cu) lo/e-te -oi)ul la intă. 5ără gre-$ !.,-ie rinichii "răzii !ale "entru că el a-tea"tă )o)entul "otri/it "entru a lo/i. >estul lui este calculat." 34 5). A!t.el$ e6"ertul *n arta )ilitară "o!edă o .or ă de i)"ul!ie irezi!ti#ilă -i atacul !ău e!te reglat cu "recizie. 53. +oten ialul !ău e!te cel al unei ar#alete *ntin!e la )a6i)u)$ ti)"ul !ău de ac iune e!te cel al declan-ării Sun Tzu .olo!e-te caracterele Chiang -i %o$ tradu!e aici ca 2)arile .lu/ii2. AA Adică$ i)"u! de di!tan a care *l !e"ara de "rada !a. AC Du"ă Tu Ju
A<

)ecani!)ului ace!tuia.3< 54. 'n tu)ult -i *n /acar)$ #ătălia "are con.uză$ dar nu e6i!tă dezordine" tru"ele "ar !ă !e *n/,rtă *n cerc$ dar ele nu "ot .i *n.r,nte .36 Li #,-uan1: "7n #ătălie$ totul "are a .i tu)ult -i con.uzie$ dar !teagurile -i "a/ilioanele ră!"und unor di!"oziti/e "reci!e$ !unetul talgerelor are reguli .i6e2. 5<. Con.uzia a"arentă rezultă din ordine$ la-itatea a"a( rentă din cura=$ !lă#iciunea a"arentă din tărie.47 Tu +u: "Se)ni.ica ia ace!tui /er!et e!te că dacă dore-ti !ă !i)ulezi dezordinea "entru a trage un ina)ic$ tre#uie !ă .ii$ tu *n!u i$ .oarte di!ci"linat. Bu)ai atunci "o i !i)ula *n/ăl)ă-eala. Cel care dore-te !ă !i)uleze la-itatea -i !ă(-i ",ndea!că ina)icul tre#uie !ă .ie cura=o!$ căci nu)ai atunci /a .i *n !tare !ă !i)uleze .rica. Cel care dore-te !ă "ară !la#$ "entru a(l .ace "e ina)ic tru.a-$ tre#uie !ă .ie e6tre) de "uternic. Bu)ai cu acea!tă condi ie /a "utea !ă !e "re.acă a .i !la#2. 56. Ordinea !au dezordinea de"ind de organizare$ cura=ul !au la-itatea de *)"re=urări$ tăria !au !lă#iciunea de di!"unere. Li #,-uan1: "C*nd tru"ele reu-e!c !ă !e "la!eze *ntr(o !itua ie .a/ora#ilă$ la-ul e!te /iteaz" dacă !itua ia de/ine di!"erată$ cura=o-ii /or de/eni la-i. 'n arta răz#oiului nu e6i!tă reguli .i6e. Ace!te reguli nu "ot .i !ta#ilite dec,t du"ă *)"re=urări.2 27. A!t.el$ cei care !e *n eleg !ă "ro/oace o )i-care a ina)icului iz#ute!c$ cre,nd o !itua ie *n .a a căreia ace!ta tre#uie !ă !e "lece" ei *l atrag "rin )o)eli *ntr(o cur!ă !igură -i$ .ăc,ndu(l !ă creadă *ntr(un c,-tig a"arent$ *l a-tea"tă *n .or ă. 25. De aceea$ un co)andant de ar)ată cali.icat "retinde /ictoria de la !itua ie -i nu de la !u#ordona ii !ăi. #,-en Hao: "06"er ii *n ar)ata )ilitară au *ndeo#-te *ncredere *n o"ortunitatea -i *n ra"iditatea e6ecu iei. 0i nu la!ă nu)ai "e !"inarea "ro"riilor oa)eni "o/ara !arcinii de Din nou Sun Tzu .olo!e-te aici caracterul !"eci.ic care *n( !ea)nă "ar#aletă2 AG Ono)ato"eele .olo!ite de Sun Tzu e/ocă zgo)otul -i con.uzia *n #ătălie. CH Du"ă Tu Ju.
AE

*nde"linit2. 22. 0l *-i alege oa)enii$ iar ei "ro.ită de !itua ie.45 Li #,-uan: "Diteazul -tie !ă !e #ată" "rudentul !ă !e a"ere" *n ele"tul !ă dea !.aturi. Deci$ nu este i&osit nici un talent". Tu +u: "Bu +retinde i nici o *n.ă"tuire celor care nu au talent2. C,nd T!'ao T!'ao l(a atacat "e Chane Lu *n %an Chung i( a lă!at "e generalii Chang Liao$ Li Tien -i Lo Chin *n .runtea a )ai )ult de o )ie de oa)eni "entru a a"ăra %o 5ei. T!'ao tri)i!e in!truc iuni lui %!eih Ti$ -e.ul !tatului )a=or al ar)atei$ *ntr(un "lic "e care a !cri!: "A !e de!chide nu)ai la !o!irea re#elilor2. +u in du"ă aceea$ Sun Ch'uan din &u$ *n .runtea a o )ic de oa)eni$ a!edie a!edie %o 5ei. >eneralii de!.ăcură "licul -i citiră: "Dacă Si Sun Ch'uan !o!e-te$ generalii Chang -i Li /or "orni lu"ta. >eneralul Lo /a a"ăra ora-ul. 3e.ul !tatului )a=or al ar)atei nu /a lua "arte la lu"tă.42 To i ceilal i generali /or tre#ui !ă atace "e ina)ic2.K #,an1 Liao a spus: "Stă"*nul no!tru e!te *n ca)"anie de"arte -i dacă a-te"tă) !o!irea *ntăririlor$ re#elii ne /or ni)ici cu !iguran ă. De aceea$ in!truc iunile ne ordonă ca *nainte ca tru"ele ina)ice !ă !e unea!că$ !ă le atacă) i)ediat "entru a le ru"e col ii -i a *ntări )oralul "ro"riilor noa!tre tru"e. A"oi$ /o) "utea a"ăra ora-ul. Toate -an!ele de /ictorie !au de *n.r,ngere de"ind de acea!tă ac iune2. Li Tien -i Chang Liao *l atacară "e Sun Ch'uan -i e.ecti/ *l "u!eră *n di.icultate$ ceea ce .ăcu !ă !e "ră#u-ea!că )oralul ar)atei &u. 0i !e *ntoar!eră -i(i "regătiră liniile de a"ărare$ iar tru"ele !e !i) iră *n !iguran ă. Sun Ch'uan a!edie ora-ul ti)" de zece zile$ dar nu reu-i !ă(l cucerea!că -i !e retra!e. 7n legătură cu ace!t e"i!od$ i!toricul Sun Sheng a notat: "Răz#oiul e!te o che!tiune de -iretenie. 'n ceea ce "ri/e-te a"ărarea lui %o 5ei$ ea era -o/ăitoare$ !la#ă -i li"!ită de *ntăriri. Dacă ai *ncredere *n generali /ite=i cărora le "lace !ă !e #ată$ greută ile nu /or *nt,rzia !ă a"ară. Dacă te #azezi nu)ai "e cei ce !unt "ruden i$ ace-tia !e /or de!cu)"ăni -i le /a .i greu !ă ină !itua ia !u# control2. #,an1 8u: "Or$ cea )ai #ună )etodă$ c,nd ai oa)eni *n !u#ordine$ con!tă *n a(l .olo!i "e zg,rcit -i "e "ro!t$ "e Te6tul e!te redactat du"ă cu) ur)ează: "A!t.el el e!te ca"a#il !ă aleagă oa)eni...2. Adică$ oa)eni ca"a#ili !ă "ro.ite din orice !itua ie$ oricare ar .i ea. Acea!ta i)"lică un !i!te) de !elec ie care !ănu .ie #azat "e ne"oti!) !au$ .a/oriti!). C9 T!ai T!ao a a/at )are gri=a !ă(l ină deo"arte "e o.i erul "olitic.
C8

*n ele"t -i "e /iteaz -i de a(i da .iecăruia o re!"on!a#ilitate care i !e "otri/e-te. Bu *ncredin a i oa)enilor !arcini "e care nu !unt ca"a#ili !ă le *nde"linea!că. 5ace i o !elec ie -i *ncredin a i .iecăruia ră!"underi "e )ă!ura co)"eten elor lor2. 2 . Cel care contează "e !itua ie *-i .olo!e-te oa)enii *n lu"tă ca -i cu) ar ro!togoli ni-te #uturugi (-i "ietre. Căci e!te *n .irea #uturugilor -i a "ietrelor !ă !tea *n echili#ru "e un "ă),nt .er) -i !a !e )i-te "e un "ă),nt ne!ta#il. Dacă au col uri !e o"re!c$ dacă !unt rotunde se &osto1olesc. 2). A!t.el$ "oten ialul tru"elor care *n lu"tă !unt condu!e cu *nde),nare$ !e "oate co)"ara cu cel al gale ilor rotunzi care !e ro!togole!c din /,r.ul )untelui. Tu +u: "...A!t.el$ nu e!te ne/oie dec,t de "u ină .or ă "entru a realiza )ult". #,an1 8u: E...Li #,an1 a spus: 'n răz#oi !unt trei .eluri de !itua ii: "C,nd generalul di!"re uie-te ina)icul -i o.i erilor$ !ăi le "lace !ă !e lu"te$ c,nd a)#i iile ace!tora in de a-a de !u! ca norii de "e cer -i *n.lăcărarea lor e!te la .el de !ăl#atecă "recu) uraganele$ !unte) *n "rezen a unei !itua ii create de )oral.2K "C,nd un !ingur o) a"ără un de.ileu *ngu!t de )unte$ care !ea)ănă cu tu#ul dige!ti/ al unei oi !au cu intrarea cote ului unui c,ine$ el "oate ine "ie"t la o )ie de !olda i. Be gă!i) atunci *n$ "rezen a unei !itua ii create de teren.2 "C,nd !e trage .olo! din delă!area ina)icului$ din o#o( !eala !a$ din .oa)ea !au !etea !a$ !au c,nd lo/e-ti *n ti)" ce "o!turile !ale *naintate nu au .o!t !olid *ntărite$ !au c,nd ar)ata !a e!te la =u)ătatea dru)ului de tra/er!are a unui r,u$ ne gă!i) *n "rezen a unei !itua ii create de către ina)ic2. "A!t.el$ c,nd co)anzi tru"e$ tre#uie !ă tragi .oloa!e de "e ur)a !itua iei$ e6act ca atunci c,nd ro!togole-ti o )inge de(a lungul unei "ante a#ru"te. 0.ortul "e care *l de"ui e!te )ini)u)$ dar rezultatele !unt uria-e2$

VI Puncte slabe şi puncte tari Sun Tzu a spus: 8. 7n general$ cel care ocu"ă "ri)ul terenul -i a-tea"tă

ina)icul$ !e a.lă *n "ozi ie de .or ăO cel care /ine "e teren )ai t,rziu -i !e aruncă *n lu"tă e!te de=a !lă#it. 2. De aceea$ e6"er ii *n arta )ilitară *l .ac "e ina)ic !ă /ină "e c,)"ul de #ătaie -i nu !e la!ă adu-i de ei. 3. Cel care e!te ca"a#il !ă(l .acă "e ina)ic !ă /ină de #ună/oie iz#ute-te$ o.erindu(i un oarecare a/anta=. 3i cel care e!te *n !tare !ă(l *)"iedice !ă /ină iz#ute-te$ !lă( #indu(i .or ele. Tu 8u: "...Dacă !unte i *n )ă!ură !ă )en ine i anu)ite "uncte /itale !ituate "e dru)urile lui !trategice$ ina)icul nu "oate trece. De aceea$ )ae!trul &ang a !"u!: #$n% o "i!ică !tă la intrarea unei găuri de -oareci$ zece )ii de -oareci nu *ndrăzne!c !ă ia!ă" c,nd un tigru "ăze-te /adul$ zece )ii de cer#i nu "ot !ă(l tra/er!eze2. . Dacă ina)icul e!te *n "ozi ie de .or ă$ !ă -tii !ă(l !lă#e-ti$ dacă e #ine hrănit$ !ă(l *n.o)etezi$ dacă. e!te *n re"au!$ !ă(l *)"ingi la ac iune. ). Arată(te *n locurile "rin care el tre#uie !ă treacă$ de"la!ează(te re"ede acolo unde nu te a-tea"tă. 3. Dacă .aci )ar-uri de o )ie de li .ără !ă te o#o!e-ti$ *n!ea)nă că !tră#a i dru)uri unde nu !e a.lă ina)icul. Ts-ao Ts-ao: "Bă"u!ti i(/ă *n neant$ arunca i(/ă *n /id$ ocoli i ceea ce el a"ără$ lo/iti.l acolo unde nu /ă a-tea"tă.2 4. +entru a .i !igur că /ei lua ceea ce ataci$ !ă ataci un "unct "e care ina)icul nu(l a"ără. S"re a .i !igur că )en ii ceea ce a"eri$ !ă a"eri un "unct "e care ina)icul nu(l atacă. <. De aceea$ *)"otri/a celor ce !unt e6"er i *n arta de a ataca$ un ina)ic nu -tie unde !ă !e a"ere" contra e6"er ilor a"ărării$ ina)icul nu -tie unde !ă atace. 6. >mpalpa9il -i imate&ial, e@pe&tul nu la!ă ur)e" )i!terio! ca o di/initate$ el nu "oate .i auzit. A!t.el ina)icul !e a.lă la #unul lui "lac. Ho 8en Hsi: "...+rocedez *n a-a .el *nc,t ina)icul !ă ia "unctele )ele tari dre"t "uncte !la#e -i "unctele )ele !la#e dre"t "uncte tari$ *n ti)" ce eu tran!.or) *n "uncte !la#e "unctele !ale tari -i *i de!co"ăr !lă#iciunile... ')i a!cund ur)ele ",nă le .ac in/izi#ile" "ă!trez tăcerea "entru ca ni)eni !ă nu )ă "oată auzi2.

57. Cel a cărui *naintare e!te irezi!ti#ilă !e #azează "e "unctele !la#e ale ina)icului" cel ca&e atunci c,nd #ate *n retragere$ nu "oate .i ur)at$ !e de"la!ează at*t de re"ede că nu "oate .i a=un!. #,an1 8u: "...So!e-te ca /,ntul -i "leacă "recu) .ulgerul2. 55. Dacă dore!c !ă dau o #ătălie, inamicul, c,ia& p&ote?at %e zi%u&i (nalte -i de -an uri ad,nci$ e!te .or at !ă anga=eze lu"ta$ deoarece atac o "ozi ie "e care el e o#ligat !ă o a"ere. 52. Dacă dore!c !ă e/it lu"ta$ !e "oate !ă )ă a"ăr .oarte !i)"lu trăg,nd o linie "e "ă),nt" inamicul nu /a "utea !ă )ă atace "entru că *l a#at de la direc ia "e care dore-te !ă o ur)eze. Tu +u: IChu Po Liang$ in!tal,ndu(-i ta#ăra !a la ?anh +'ing$ dădu lui &ei ?en -i altor generali ordinul de a(-i gru"a e.ecti/ele -i de a co#or* !"re e!t. Chu Po Liang nu lă!ă dec,t zece )ii de oa)eni "entru a a"ăra ora-ul$ a-te"t,nd /e-ti. S!u Ja > spuse: "Chu Po Liang e!te *n ora-" t&upele lui sunt &e%use" el nu e!te "e "ozi ie de .or ă. >eneralii -i o.i erii lui !unt de!cura=a i2. 'n acela-i ti)"$ Chu Po Liang de"unea o acti/itate inten!ă$ ca de o#icei. 0l ordonă !ă !e !coată !teagurile -i !ă *nceteze to#ele. 0l *i *)"iedică "e oa)eni !ă ia!ă a"oi$ de!chiz,nd cele "atru "or i$ !coa!e !olda ii "e !trăzi unde ace-tia !e ră!",ndi!eră.2K "Ssu +a > se temu %e o am9u!cadă -i *n gra#ă *-i condu!e ar)ata !"re Jun ii din nord.2 IChu Po Liang !"u!e -e.ului !ău de !tat )a=or: "Ssu +a > a crezut că i(a) *ntin! o cur!ă -i a .ugit la "oalele lan urilor )untoa!e. J#$n% mai t$&ziu a aflat, Ssu +a > .u co"le-it de regrete.2 43 8:. Dacă !unt *n !tare !ă deter)ine a)"la!area ina( )icului$ totodată a!cunz,nd(o "e a )ea$ *n ace!t caz eu "ot !ă )ă concentrez -i el tre#uie !ă !e *)"ră-tie. 3i dacă eu )ă concentrez *n ti)" ce el !e *)"ră-tie$ eu "ot .olo!i totalitatea .or elor )ele "ent&u a ataca o pa&te %in ale sale.4 Doi a/ea$ deci$ !u"eriorilatea nu)erică. Atunci dacă "ot .olo!i cel )ai )are nu)ăr "entru a lo/i o ),nă de oa)eni la Acea!tă "o/e!te e!te la #aza intrigii unei o"ere "o"ulare chineze. Chu Po Liang !e a-eză "e turnul "or ii -i c,ntă din lăuta lui$ *n ti)" ce gărzile "arcurgeau !trăzile -i !e ră!",ndeau -i ar)ata lui S!u Ja > dădea t,rcoale "rin )ahalale. 0l .u!e!e de=a de=ucat de Chu Po Liang -i )ai e!te *ncă -i acu). C; Lite&al, "o pa&te %in ale sale."
C:

locul ale!$ cei ce au de(a .ace cu )ine /or .i "ierdu i.4) Tu +u: .....5olo!e!c c,nd tru"e u-oare -i călăre i /iguro-i "entru a ataca acolo unde el nu e!te gata$ c,nd ar(#aletieri ro#u-ti -i arca-i "uternici "entru a(i !)ulge "ozi ii(cheie "entru a(i *n/ăl)ă-i .lancul !t,ng$ "entru a(i *ncon=ura ari"a drea"tă$ "entru a(l alar)a *n .a ă -i a(l lo/i "e nea-teptate (n spate." 27n "lină zi *l "ăcăle!c cu =ocul dra"elelor -i !tindardelor -i !eara$ *l induc *n eroare cu #ătăi de to#ă. Atunci terorizat de .rică$ el *-i /a *)"ăr i .or ele ca )ă!ură de "recau ie.2 5 . Ina)icul nu tre#uie !ă -tie unde a) de g,nd !ă dau #ătălia. Căci$ dacă nu -tie el$ /a tre#ui !ă .ie "regătit *n )ai )ulte "uncte. 3i dacă e!te "regătit *n )ai )ulte "uncte$ ad/er!arii "e care *i /oi gă!i *n /reunul din ace!te "uncte nu /or .i nu)ero-i. 5). Căci dacă el !e "regăte-te *n "ri)a linie, ariergarda !a /a .i !la#ă$ -i dacă !e "regăte-te *n !"ate$ "ri)ele lui r,nduri /or .i .ragile. Dacă el !e "regăte-te la !t,nga$ drea"ta lui /a .i /ulnera#ilă -i dacă !e "regăte-te la drea"ta$ !t,nga !a /a .i de!co"erită. 3i dacă !e "regăte-te "e!te tot, el /a fi sla9 peste tot.43 #,an1 8u: "0l nu /a .i *n !tare !ă de!co"ere unde /or 44 Dal1&en, CS, 5527 m pent&u "ultima e@t&emitate". CA Lite&al: "dacă nu e6i!tă loc unde el nu !e "regăte-te$ nu e6i!tă loc unde !ă nu .ie /ulnera#il2. Du#la nega ie *ntăre-te a.ir)a ia.2 CC Pent&u a ilust&a acest punct, Tu Ju "o/e!te-te acea!tă inte( re!antă anecdotă: "7)"ăratul &u$ din dina!tia Sung$ *l tri)i!e "e Chu Ling Shih !ă(l atace "e Ch'iaoT!ung *n Shu. ')"ăratul &u !"u!e: :nul t&ecut Liu #,in1 Hsuan a plecat %in te&ito&iu (n inte&io&ul flu/iului, (n%&ept$n%u.se spre %uang &u. Bea=ung,nd la nici un rezultat$ el !(a *ntor!. Acu)$ re#elii cred că eu ar tre#ui !ă /in din teritoriul e6terior la .lu/iu$ dar ei "re!u"un că /reau !ă(i !ur"rind /enind din interiorul .lu/iului. Dacă e!te a-a$ ei de!igur /or a"ăra 5u Ch'eng cu tru"e grele -i /oi "ăzi dru)urile *n interior. Dacă eu )ă duc la %uang &u$ /oi cădea dre"t *n cur!a lor. 0i #ine= Doi conduce gro!ul ar)atei *n "artea e6terioară a .lu/iului -i /oi lua Ch'eng Tu -i /oi tri)ite tri)ite de di/er!iune către interiorul .lu/iului. Iată un "lan )iri.ic "entru a "une ),na "e ina)ic. "7n acela-i ti)"$ el !e /a te)e ca ace!t "lan !ă nu .ie cuno!cut -i că re#elii !ă nu .i de!co"erit cu)/a unde era !la#$ -i unde era "uternic. 0l tri)i!e$ deci$ o !cri!oare "ecetluită cu) !e cu/ine, lui Lun1 S,i,. Pe plic el sc&ise aceste
C<

a"ărea cu ade/ărat carele$ nici din ce "unct /a ,-ni ca( /aleria )ea$ nici chiar *n ce loc tre#uie$ de .a"t$ !ă(l ur( )ărea!că in.anteria )ea -i de ce aceea !e /a *)"ră-tia -i !e /a *)"ăr i$ -i /a tre#ui !ă !e a"ere contra )ea din toate "ăr ile. 7n con!ecin ă$ "uterea !a /a .i di/izată -i !lă#ită$ .or ele !ale /or .i !cindate -i ri!i"ite -i *n locul *n care *l atac /oi "utea arunca o ar)ată de an/ergură *)"otri/a unită ilo& lui izolate". 53. Cine di!"une de e.ecti/e redu!e tre#uie !ă !e )en( ină "regătit contra ina)iculuiO cine are e.ecti/e nu)eroa!e *)"inge ina)icul !ă !e "regătea!că *)"otri/a lui. 54. Dacă !e -tie unde -i c,nd /a a/ea loc o #ătălie$ !e "oate e.ectua cu tru"ele un )ar- de o )ie de li$ "entru a le reuni "e c,)"ul de #ătălie. Dar dacă nu !e cunoa-te nici ziua$ nici locul lu"tei$ !t,nga nu "oate a=uta drea"ta$ nici drea"ta !t,nga" a/angarda nu /a "utea !u! ine !"atele -i nici !"atele a/angarda. Cu at,t )ai )ult !e *nt,)"lă a-a. atunci c,nd di/er!ele ele)ente !e gă!e!c la zeci de li unele de altele !au chiar nu)ai la c, i/a liM Tu 8u: "Or$ e6"er ii *n )aterie de răz#oi tre#uie !ă -tie unde -i c,nd !e /a da #ătălia. 0i )ă!oară itinerariile -i .i6ează data. 0i *)"art ar)ata -i !e "un *n )i-care "e deta-a)ente !e"arate. Cei ce !unt de"arte "leacă "ri)ii$ cei ce !unt a"roa"e "leacă du"ă aceea. A!t.el$ =onc iunea di/er!elor ele)ente L chiar dacă ar .i la o )ie de li unele de altele L !e /a e.ectua *n acela-i ti)"$ a-a cu) !e adună cu)"ărătorii care /in !"re "ia ă. 5<. Cu toate că e!ti)ez ca .iind nu)eroa!e e.ecti/ele din ?uch$ ce a/anta= "ot a/ea din acea!tă !u"erioritate *n "ri/in a rezultatului con.lictului?4< cu/inte: ": se %esc,i%e c$n% /ei a?un1e la Pai- Ti". 'n ace!t )o)ent$ ar)ata nu -tia cu) /a tre#ui !ă .ie *)"ăr ită -i din ce loc /a "leca.2 E#$n% Lin1 S,i, a?unse la Pai- Ti, el %esc,ise sc&isoa&ea, ca&e e&a &e%actată a!t.el: ">ro!ul ar)atei /a *nainta *n #loc$ "lec,nd de la e6teriorul .lu/iului "entru a !e *nt,lni cu Ch'eng Tu$ T!ang %!i -i Chu Lin$ care "lec,nd din centrul .lu/iului$ *l /or lua "e Puang. %an. ')#arca i tru"ele !la#e "e )ai )ult de zece /a!e *nalte -i tri)ite i(le *n a.ara .lu/iului către %uang &u2.K "De .a"t Chiao T!ung a .olo!it tru"e grele "entru a !e a"ăra *n a.ara .lu/iului -i Ling Shih *l e6ter)ină...2 CE Ace!te aluzii la &u -i Ta ?uch !unt re inute de către anu)i i critici ca indica ii care "er)it datarea redactării

56. 0u !"un deci că /ictoria "oate .i creată. Căci chiar dacă ina)icul e!te nu)ero!$ "ot !ă(l *)"iedic !ă atace. #,ia Lin: "Chiar dacă ina)icul e!te nu)ero!$ dacă nu cunoa-te !itua ia )ea )ilitară$ eu "ot !ă(l *)"ing !ă !e ocu"e de urgen ă de "regătirile lui "ro"rii$ *n a-a .el ca !ă nu ai#ă ti)" li#er !ă !ta#ilea!că "lanuri de lu"tă *)"otri/a )ea2. 27. Scoate deci la i/eală "lanurile ina)icului -i /ei -ti care !trategie /a .i e.icace -i care nu. 25. A , ă.l -i de!co"eră !che)a generală a )i-cărilor lui. 22. Sta#ile-te di!"unerea lui$ a!igur,ndu(te a!t.el a!u"ra locului #ătăliei.46 23. +une(l la *ncercare -i /ezi care !unt "unctele tari -i care cele !la#e. 2 . I)"ortant e!te c,nd !e di!"un tru"ele$ !ă nu "rezinte o .or)ă !u!ce"ti#ilă de a .i de.inită *n )od clar. 'n acest caz, /ei !că"a de indi!cre iile !"ionilor cei )ai i!te i -i nici )in ile cele )ai "ătrunzătoare nu /or "utea !ă !ta#ilea!că un "lan *)"otri/a ta. 2). Sta#ile!c du"ă .or)ă "lanurile care duc la /ictorie$ dar acea!ta !ca"ă )uritorilor de r,nd. Cu toate că .iecare are ochi "entru a !e!iza a"aren ele$ ni)eni nu *n elege cu) a) creat /ictoria. 23. De aceea$ c,nd a) c,-tigat o /ictorie$ nu .olo!e!c a doua oară aceea-i tactică$ dar "entru a .ace .a ă *)"re( =urărilor .olo!e!c )etoda )ea la in.init. 24. Or$ o ar)ată "oate .i co)"arată cu a"a$ căci$ du"ă cu) -u/oiul care curge e/ită *năl i)ile -i se *ndrea"tă !"re locurile =oa!e$ tot a-a o ar)ată e/ita .or a -i lo/e-te !lă#iciunea. 2<. 3i la .el cu) -u/oiul de a"ă ur)ează deni/elările terenului$ tot a-a o ar)ată$ "entru a do#,ndi /ictoria$ *-i ada"tează ac iunea !a la !itua ia ina)icului. 26. 3i la .el$ du"ă cu) a"a nu are .or)ă !ta#ilă$ nici *n te6tului. Ace!t "unct e!te dez/oltat *n Introducere. CG Lite&al, "c,)"ul /ie ii -i al )or ii2.

răz#oi nu e6i!tă condi ii "er)anente. 37. 'n con!ecin ă$ cel care -tie !ă c,-tige /ictoria$ )o( di.ic,ndu(-i tactica du"ă !itua ia ina)icului$ )erită !ă .ie di/inizat. 35. Din cele cinci ele)ente$ nici unul nu "redo)ină *n )od con!tant$ din cele "atru anoti)"uri nici unul nu du( rează /e-nic" dintre zile$ unele !unt lungi -i altele !curte$ iar luna cre-te -i de!cre-te.

VII Manevra80 Sun Tzu a spus: 5. 'n )od nor)al$ atunci c,nd !e .ace uz de .or ă ar( )ată$ generalul "ri)e-te$ )ai *nt,i$ ordinele !u/eranului. 0l *-i adună tru"ele -i )o#ilizează "o"ula ia. 0l .ace din ar)ată un tot o)ogen -i ar)onio! -i o in!talează *n ta#ăra !a.<5 Li #,-uan: "0l "ri)e-te )andatul !u/eranului -i$ con.or),ndu(!e deli#erărilor inute *n /ederea /ictoriei "rin !.aturile te)"lului$ a!igură re!"ectuo! e6ecutarea "ede"!elor ordonate de cer.2 2. Nimic nu este mai 1&eu %ec$t a&ta mane/rei. Di.icultatea *n acea!tă "ri/in ă e!te !ă .aci dintr(o cale *ntortochiată dru)ul cel )ai direct -i !ă !chi)#i ne-an!a *n a/anta=. :. 7naintează$ deci$ "e căi ocolite -i di!trage aten ia ina)icului$ )o)indu.l. Datorită ace!tui "rocedeu$ !e "oate ca$ "lecat du"ă el$ !ă a=ungi *naintea lui. Cine e!te *n !tare !ă ac ioneze a!t.el *n elege !trategia directului -i indirectului. Ts-ao Ts-ao: "...Lă!a i i)"re!ia că !unte i la de"ărtare. De i "utea !ă "orni i la dru) du"ă ina)ic -i !ă !o!i i *naintea lui Lite&al, "lu"tă2 !au "lu"tă *ntre două ar)ate2$ .iecare dintre ele .or ,ndu(!e !ă o# ină o "ozi ie a/anta=oa!ă. E8 :cest /e&sat se poate traduce .ie ca aici$ con.or) lui Li Ch'uan -i lui Chia Lin$ .ie con.or) lui T!'ao T!'ao -i lui Tu Ju: "0l in!talează ta#ăra ar)atei a!t.el ca +or ile Ar)oniei !ă .ie una *n .a a celeilalte2. Du"ă ce a !tr,n! o ar)ată$ "ri)a !arcină a unui co)andant ar .i !ă organizeze$ adică !ă "a&monizeze" %i/e&sele elemente
EH

"entru că -ti i cu) !ă a"recia i -i !ă calcula i di!tantele2. Tu Ju1 2Acela care /rea !ă ai#ă un a/anta= ur)ează un dru) lung -i *ntortochiat -i *l tran!.or)ă *ntr(o cale !curtă. 0l !chi)#ă ne-an!a *n a/anta=. 0l *n-ală -i induce *n eroare ina)icul !"re a(l incita la te)"orizare -i la negli=en ă$ a"oi el a/an!ează cu re"eziciune.2 . Or$ a/anta=ul -i "ericolul !unt a),ndouă inerente )ane/rei.<2 Ts-ao Ts-ao: "Specialistul /a p&ofita" "entru cel ce nu e!te$ ea e "ericuloa!ă2. ). Cel ce lan!ează *ntreaga ar)ată *n ur)ărirea unui a/anta=$ nu *l /a o# ine. 3. Dacă a#andonează ta#ăra cu !co"ul de a !)ulge a/anta=ul "rin lu"tă$ )aterialul /a .i "ierdut. Tu +u: "Dacă te de"la!ezi cu toate con/oaiele de #aga=e$ )aterialul /a călători cu *ncetineală -i nu !e /a o# ine a/anta=ul. Dacă !e la!ă *n ur)ă #aga=ele grele -i !e *naintează *n )ar- .or at cu tru"ele u-oare$ e6i!tă te)erea că #aga=ele !e /or "ierde2. 4. Rezultă că dacă(-i /or !coate ar)ura -i /or "orni la dru)$ neo"rindu(!e nici zi$ nici noa"te -i !tră#ăt,nd o !ută de li$ !ărind o eta"ă din două$ cei trei -e.i de ar)ată /or .i ca"tura i. Căci tru"ele ro#u!te /or a=unge "ri)ele$ iar cele !la#e !e /or t,r* *n ur)ă *n dezordine$ *n a-a .el *nc,t$ dacă /a .i .olo!ită acea!tă )etodă$ /a a=unge nu)ai a zecea pa&te a a&matei.<3 Tu +u: "...7n )od nor)al$ o ar)ată "arcuge treizeci de li "e zi$ ceea ce con!tituie o eta"ă. 7ntr(un )ar- .or at core!"unde de două ori ace!tei di!tan e$ ea !tră#ate două eta"e. Bu !e "ot !tră#ate o !ută de li "e zi dec,t )erg,nd Ciles, 9az$n%u.se pe TT, a t&a%us: "A )ane/ra o ar)ată e!te a/anta=o!" cu o )ul i)e indi!ci"linată$ e!te cel )ai "ericulo!2. Sun %!ing ?en a *n ele! ace!t /er!et *n acela-i .el. Acea!tă traducere "rea literală la!ă de(o "arte co)"let "artea e!en ială. Inter"retarea lui T!'ao T!'ao e!te$ de!igur$ )ai !ati!.ăcătoare. Ace!t /er!et e6"ri)ă o generalitate care !er/e-te de introducere la aceea ce ur)ează. O linie de conduită co)"ortă *n general$ !u# a"aren e$ c,teodată$ a/anta=oa!e$ ger)enii deza/anta=ului. In/er!ul e!te$ de a!e)enea$ ade/ărat. E: P&in "a(-i !coate ar)ura2$ Sun Tzu *n elege .ără nici o *n( doială că echi"a)entul indi/idual greu tre#uie *)"achetat -i lă!at la #ază.
E9

zi -i noa"te. Dacă *naintarea !e e.ectuează *n ace!t rit)$ oa)enii /or .i .ăcu i "rizonieri... C,nd Sun Tzu !"une că$ dacă acea!tă )etodă e!te a"licată$ nu)ai un !oldat din zece /a a=unge$ /rea !ă !"ună că$ atunci c,nd nu e6i!tă altă !olu ie -i că tre#uie cu orice "re dacă #ătălia "entru a c,-tiga o "ozi ie a/anta=oa!ă$ !e alege un o) clin zece$ cel )ai /iguro!$ "entru a(l tri)ite *nainte$ *n ti)" ce ceilal i nouă /in *n ariergardă. A!t.el$ din zece )ii de oa)eni alege i o )ie$ care /or !o!i *n zori. Ceilal i /or /eni ne*ntreru"t$ unii la !.,r-itul di)ine ii -i ceilal i *n cur!ul du"ă(a)iezii$ *n a-a .el *nc,t nici unul nu /a .i i!to/it$ ci to i$ unii du"ă al ii /or /eni !ă !e alăture "ri)ilor /eni i. +a!ul lor ră!ună .ără *ntreru"ere. C,nd te #a i "entru un a/anta=$ ace!ta tre#uie !ă .ie un "unct !trategic /ital. 'n ace!t caz$ o )ie de oa)eni a#ia /or a=unge "entru a(l a"ăra$ *n a-te"tarea re!tului ar)atei2. <. Dacă !e *naintează "rintr(un )ar- .or at de cincizeci li$ co)andantul a/angărzii /a cădea$ -i nu)ai o =u)ătate din ar)ată /a a=unge. 7n cazul unui )ar- .or at de treizeci de li$ /or a=unge nu)ai două trei)i din ar)ată.< 6. Rezultă că o ar)ată$ căreia *i li"!e-te ar)a)entul greu. .ura=ul$ hrana -i )aterialele /a .i "ierdută.<) Li #,-uan: "...P&otec ia cu a=utorul "ere ilor )etalici e!te )ai "u in i)"ortantă dec,t gr,nele -i hrana.2 57. Cei care ignoră condi iile geogra.ice L )un ii -i "ădurile$ de.ileele "ericuloa!e$ )la-tinile L nu "ot con( duce )ar-ul unei ar)ate. 55. #ei ca&e n.au &ecu&s la călăuze locale !unt *n i)( "o!i#ilitate !ă cunoa!că a/anta=ele terenului. Tu +u: "Duan Tzu spune: *n general$ -e.ul ar)atei tre#uie !ă !e .a)iliarizeze dinainte te)einic cu hăr ile$ "entru a cunoa-te trecerile "ericuloa!e "entru care -i "entru căru e$ :cest pasa? poale .i redat -i a!t.el: ">eneralul ar)atei !u( "erioare *n )ă!ura *n care !e deo!e#e-te de generalii care co)andă ar)ate )i=locii -i in.erioare$ /a .i *n/in!2 !au /a .i *)"iedicat !ă o# ină #une rezultate. Aici ar)ata !u"erioară *n!ea)nă a/angarda *n cazul unei "rogre!ii *n coloană a celor trei di/izii ale ar)atei. Alt.el !"u!$ a/anta=ele -i deza/anta=ele )ar-urilor .or ate tre#uie c,ntărite cu gri=ă -i tre#uie e6a)inată "ro#le)a de a !ti ceea ce tre#uie luat !au lă!at *ntr(o #ază !igură. E< Ae&setul ca&e u&mează ace!tuia reia un /er!et anterior -i nu( -i are locul aici. 0l a .o!t !ărit.
E;

"e acelea unde a"a e!te "rea ad,ncă "entru /ehicule$ trecătorile )un ilor cuno!cu i$<3 "rinci"alele .lu/ii$ di!"unerea *năl i)ilor terenului -i a colinelor$ locurile unde !tu.ul$ "ădurile -i tre!tiile !unt lu6uriante$ lungi)ea dru)urilor$ i)"ortan a cetă ilor -i a ora-elor$ cetă ile #inecuno!cute care !unt "ără!ite -i locurile unde e6i!tă li/ezi lu6uriante. Tre#uie cuno!cute toate ace!te date$ ca -i tra!eul e6act al liniilor de de)arca ie. Toate ace!te date$ generalul tre#uie !ă -i le *n)agazineze *n )e)orie" nu)ai cu acea!tă condi ie el nu /a "ierde a/anta=ul terenului2. Li Ch'ing a !"u!1 2...Tre#uie !ă alege) o.i erii cei )ai cura=o-i -i "e cei care !unt cei )ai inteligen i -i cei )ai zelo-i -i recurg,nd la călăuze locale$ !ă !tră#ate) *n !ecret )un ii -i "ădurile .ără zgo)ot -i .ără a lă!a ur)e. C,teodată$ con.ec ionă) la#e arti.iciale de ani)ale -i le *ncăl ă)$ c,teodată ada"tă) la chi"uri "ă!ări .al!e -i ne a!cunde) *n lini-te *n tu.i-uri de!e. A"oi$ "lecă) urechea la !unetele *nde"ărtate -i cli"i) din ochi "entru a /edea )ai #ine. A/e) !"iritul atent la orice ocazie de care a) "utea "ro.ita. O#!er/ă) !e)nele at)o!.erice$ căută) *n cur!urile de a"ă e/entualele ur)e ale trecerii ina)icului "rintre /ad -i ",ndi) .rea)ătul co"acilor care denotă a"ro"ierea lor.2 %o ?en %!i1 2...Or$ dacă a) "ri)it ordinul !ă intră) *n ca)"anie$ ne gră#i) !"re un loc necuno!cut$ unde n(a "ătrun! in.luen a ci/iliza iei !au unde co)unica iile !unt tăiate -i dacă ne "ierde) *n ace!te de.ileuri$ nu e!te greu4 Dacă *naintez cu o ar)ată izolată$ ina)icul )ă a-tea"tă$ )ă ",nde-te. Căci$ !itua iile re!"ecti/e ale atacantului -i ale aceluia care !e "ăze-te di.eră con!idera#il. Cu at,t )ai )ult c*nd ina)icul e!te -iret -i .olo!e-te nu)eroa!e !tra( tage)eM Dacă n(a) !ta#ilit un "lan căde) cu ca"ul "lecat. Bra/,nd "ericolele -i "ătrunz,nd *n locuri "ericuloa!e$ ne e6"une) deza!trului de a .i "rin-i *n "la!ă !au inunda ii. 7naint,nd ca oa)enii #e i$ ri!că) !ă ne gă!i) arunca i *ntr( o lu"tă ne"re/ăzută. C,nd ne o"ri) !eara !unte) nelini-ti i de alerte .al!eO dacă *naintă) *n gra#ă -i .ără "regătire$ căde) *n a)#u!cade. 0!te ceea ce !e chea)ă !ă arunci o ar)ată de ur-i -i tigri *n ara )or ii. Cu) "ute) !ă le dă) de ca"ăt .orti.ica iilor re#elilor !au !ă izgoni) ina)icul din #,rlogurile !ale *n-elătoare42 De aceea$ "e teritoriul ina)ic$ )un ii$ .lu/iile$ ridicăturile de "ă),nt -i colinele "e care el le "oate a"ăra ca "uncte !trategice$ "ădurile$ tre!tiile$ !tu.ul -i ier#urile "lanturoa!e$ unde el !e "oate a!cunde$ lungi)ea dru)urilor -i "otecilor$ !u"ra.a a cetă ilor -i ora-elor$ *ntinderea !atelor$ .ertilitatea
EA

"Cuno!cu i2 "entru i)"ortan a lor !trategică.

-i ariditatea c,)"urilor$ "ro.unzi)ea lucrărilor de iriga ie$ i)"ortan a )aterialului$ A)"loarea ar)atei ad/er!e$ tăi-ul ar)elor$ toate ace!tea tre#uie "er.ect cuno!cute. Atunci a/e) ochiul a intit "e ina)ic -i el "oate .i "rin! u-or. 52. Căci răz#oiul !e #azează "e *n-elăciune. De"la!a i(/ă c,nd e *n intere!ul /o!tru -i crea i !chi)#ări de !itua ii "rin di!"er!ări -i concentrări de .or e.<4 53. 7n ca)"anie .i i iu i ca /,ntul" c,nd *nainta i "e eta"e )ici$ .i i )aie!tuo-i ca "ădurea" *n incur!iuni -i =a.uri .i i a!e)enea .ocului" la op&i&e, .i i neclinti i ca )un ii.<< De ne"ătrun! ca norii$ de"la!a i(/ă ca .ulgerul. 5 . C,nd "răda i o regiune$ re"artiza i(/ă .or ele.<6 C,nd cuceri i un teritoriu$ *)"ăr i i "ro.iturile.67 8<. C,ntări i )ai *nt,i !itua ia -i du"ă aceea ac iona i. 53. Cel care cunoa-te arta *naintării directe -i indirecte /a .i /ictorio!. Acea!ta e!te arta )ane/rei. 54. Cartea ad)ini!tra iei )ilita&e spune: 7ntruc,t gla!ul o)ene!c nu !e aude *n ti)"ul lu"tei$ !e .olo!e!c to#e -i gonguri. 'ntruc,t tru"ele nu !e "ot /edea cu claritate *n ti)"ul lu"tei$ !e .olo!e!c dra"ele -i !tindarde.65 5<. Or$ gongurile -i to#ele$ %&apelele -i stin%a&%ele !unt .olo!ite "entru a concentra *ntr(un "unct aten ia tru"elor. C,nd tru"ele "ot .i unite *n ace!t .el$ /iteazul nu "oate !ă *nainteze !ingur$ nici la-ul !ă dea *na"oi. Acea!ta e!te arta de a conduce o ar)ată. Tu +u: I... Legea )ilitară declară: ":ceia care atunci c,nd tre#uie !ă *nainteze$ nu o .ac -i cei care tre#uie !ă !e retragă$ nu o .ac$ !unt deca"ita i2.K "7n ti)" ce &u Ch'i !e #ătea *)"otri/a lui Ch'(n$ nu Jao T!e Tung "ara.razează de )ulte ori ace!t /er!et. EE Ado"tată ca o de/iză de către lu"tătorul =a"onez TaQeda Shingeri. EG 8an1 P-in1 :n p&opune aici /a&ianta: 2A!t.el "e!te tot unde a"ar dra"elele noa!te )ilitare$ ina)icul e!te di/izat2. Bi)ic nu "are !ă =u!ti.ice o a!t.el de )odi.icare. GH 'n loc %e "7)"ăr i i "ro.iturile $ ?ang +'ing An a !"u!: "A"ăra i(/ă "entru cel )ai #un "ro.it al no!tru2. Te6tul nu !"ri=ină acea!tă inter"retare. G8 Ace!t /er!et e!te intere!ant deoarece Sun Tzu citează aici o lucrare anterioară celei !ale.
EC

e6i!ta nici un o.i er care *naintea -ocului ar)atei$ !ă nu "oată !ă(-i !tă",nea!că *n.lăcărarea. 0l *naintă$ tăie două ca"ete -i !e *ntoar!e. &u Ch'i ordonă !ă .ie deca"itat.2 I3e.ul !tatului )a=or al ar)atei *l do=eni *n ter)enii ur)ători: "Ace!t o) e!te un o.i er talentat" nu tre#uia !ă "ui !ă .ie deca"itat2. &u Ch'i ră!"un!e: "Nu pun la *ndoială talentele lui de o.i er$ dar el e!te nea!cultător2.K "Ca ur)are "u!e !ă .ie deca"itat2. 56. +entru lu"ta de noa"te$ .olo!i i un )are nu)ăr de tor e -i to9e" "entru lu"ta de zi !e .olo!e-te un )are nu)ăr de dra"ele -i !tindarde$ "entru a i)"re!iona ochii -i urechile tru"elor noa!tre.62 Tu +u: "...A-a du"ă cu) .or)a iile i)"ortante cu"rind altele )ai )ici$ la .el -i ta#erele i)"ortante cu"rind altele )ai )ici.2 A/angarda$' ariergarda$ ari"a drea"tă -i ari"a !t,ngă au$ .iecare$ ta#ăra lor "ro"rie. Toate ace!te ta#ere di!tincte !unt di!"u!e *n cerc$ *n =urul cartierului general al co)andantului$ !ituat *n centru. Di/er!ele col uri !e *)#ucă *ntre ele *n a-a .el *nc,t ta#ăra$ *n *ntregul ei$ a)inte-te$ "rin .or)a !a$ con!tela ia +i Lei.63 "Distan a care !e"ară di.eritele ta#ere nu de"ă-e-te o !ută de "a-i -i nu e!te )ai )ică dec,t cincizeci. Dru)urile -i "otecile !e une!c *n a-a .el *nc,t !ă "er)ită tru"elor !ă !e de!.ă-oare. 5orti.ica iile !unt .a ă *n .a ă$ a!t.el că .iecare !ă "oată a=uta "e celelalte$ .urniz,ndu(le arcuri -i ar#alete.2 "La .iecare *ncruci-are !e ridică un )ic .ort" *n /,r. !unt *ngră)ădite le)ne de .oc" *n interior !unt a!cun!e tuneluri. +e !cări !e a=unge *n /,r.$ unde !unt "o!tate !entinele. Dacă una dintre ele$ du"ă căderea no" ii$ aude #ătaie de to#ă clin cele "atru laturi ale ta#erei$ ea a"rinde .ocul de alar)ă. De aceea$ dacă ina)icul atacă noa"tea$ !e "oate *nt,)"la ca el !ă .or eze "or ile$ dar "e!te tot e6i!tă )ici ta#ere$ .iecare .oarte #ine a"ărate$ -i la est, -i la /est, -i la no&%, -i la su%, -i el nu -tie "e care !(o atace. 27n ta#ăra co)andantului(-e. !au *n ta#erele de )ai )ică i)"ortan ă$ cei care a.lă "ri)ii de Denirea ina)icului *l la!ă !ă intre cu toate tru"ele !ale. A"oi$ ei #at to#a -i toate ta#erele ră!"und. La toate .orturile )ici !e a"rind .ocuri de alar)ă$ datorită cărora !e lu)inează ca *n "lină zi. Sau "a ina)icului2 !au "oate a),ndurora. Sen!ul nu e clar. Co)entariul lui Tu Ju nu !e a"lică *n )od deo!e#it la ace!t /er!et$ dar el a .o!t in!erat aici "entru că denotă o tehnică dintre cele )ai a/an!ate *n arta de a !ta#ili un "lan. G: +a&Kal? Pi este :lp,a&atz
G9

Du"ă aceea$ o.i erii -i oa)enii *nchid "or ile ta#erelor" ei !e "o!tează la .orti.ica ii -i din *năl i)ea ace!tui o#!er/ator$ !u"ra/eghează ina)icul. Arcuri -i ar#alete de )are "utere trag *n toate direc iile.2 2+entru noi$ nu e!te dec,t o *ndoială la ace!t "lan$ căci ina)icul nu /a ataca noa"tea$ deoarece dacă o .ace e!te !igur că /a "ierde2. 27. Or$ !e "oate *nt,)"la ca o ar)ată !ă .ie li"!ită de )oral -i co)andantul ei !ă nu ai#ă cura=.6 Ho 8en Hsi: "...2u #,-i a spus: Re!"on!a#ilitatea unei ar)ate de un )ilion de !olda i !e #azează "e un !ingur o). 0l e!te !ucce!ul )oralului2'. +ei 8ao #,-en: "...Dacă o ar)ată -i(a "ierdut )oralul$ 1eneralul !ău$ la r,ndul lui$ *-i /a "ierde *ncrederea2. #,an1 8u: 2>eneralul do)ină "rin *ncredere. Or$ ordinea -i *ncurcătura$ cura=ul -i la-itatea !unt tot at,tea calită i deter)inate de *ncredere. De aceea$ acela care e!te e6"ert *n arta de a ine ina)icul *n .r,u *l contracarează$ a"oi "orne-te *)"otri/a lui. 0l *l !coate din !ărite "entru a(l *n!"ăi),nta -i *l hăr uie "entru a(l .ace !ă !e tea)ă. A!t.el el *l .ace !ă(-i "iardă *ncrederea -i toată "rice"erea !ă *ntoc)ea!că "lanuri.2 25. Dis.%e.%iminea ă te !i) i "lin de a&%oa&e" *n cur!ul zilei$ zelul *ncetine-te -i !eara$ g,ndurile !e *ntorc !"re ară.6) 22. De aceea$ !"eciali-tii *n arta )ilitară e/ită ina)icul atunci c,nd ace!ta e!te *n.lăcăratO ei *l atacă atunci c,nd !( a )ole-it -i c,nd !olda ilor le e!te dor de ară. Iată ce !e nu)e-te a a/ea *n ),nă .actorul "mo&al". 23. 0i a-tea"tă *n "er.ectă ordine un ina)ic dezordonat -i$ *n lini-te$ un ina)ic gălăgio!. Iată ce !e nu)e-te a a/ea *n ),nă .actorul "spi&it". Tu" +u: "*n cal) -i .er)itate ei nu !unt co"le-i i de e/eni)ente2. Ho 8en Hsi: "+entru generalul care tre#uie !ă(-i e6ercite !ingur -i cu !u#tilitate autoritatea a!u"ra unei ar)ate de un )ilion de oa)eni *)"otri/a unui ina)ic a cărui .erocitate o egalează "e aceea a tigrilor$ a/anta=ele -i deza/anta=ele !e *ntre"ătrund. 'n .a a nenu)ăratelor !chi)#ări$ el tre#uie !ă .ie "rudent -i !u"lu" el tre#uie !ă "ă!treze "rezente *n )inte toate "o!i#ilită ile. Dacă nu are Sau "de inteligen ă2. G< Jei ?ao Ch'en declară că$ cu/intele "di)inea ă2$ "zi" -i "!earăR re"rezintă di.eritele .aze ale unei ca)"anii lungi.
G;

ini)a .er)ă -i =udecata clară$ cu) ar "utea .ace .a ă *)"re=urărilor .ără !ă(-i "iardă ca"ul? C,nd "e nea-te"tate !e lo/e-te de di.icultă i gra/e$ cu) ar "utea !ă nu !e alar)eze? Cu) ar "utea$ .ără !ă !e *ncurceO !ă ină cu .er)itate *n ),nă o in.initate de "ro#le)e?" 2 . 0i a-tea"tă a"roa"e de c,)"ul de #ătaie un ina)ic ca&e /ine %e %epa&te" (n &epaus, un inamic epuizat" a-tea"tă cu tru"e #ine hrănite$ tru"e .lă),nde. 0!te ceea ce !e nu)e-te a a/ea *n ),nă .actorul "condi ii )ate(riale . 2). 0i nu atacă un ina)ic care *naintează cu !tindarde #ine or,nduite$ nici "e cel ale cărui .or)a ii !e aliniază *ntr( o ordine i)"re!ionantă. 0!te ceea ce !e nu)e-te a a/ea *n ),nă .actorul "opo&tunitate."63 23. Arta de a co)anda con!tă$ deci$ *n a nu *n.runta ina)icul atunci c,nd el ocu"ă "ozi ii ridicate$ -i atunci te o"une c,nd e!te adă"o!tit de coline. 24. Dacă !i)ulează .uga$ nu *l ur)ări. 2<. Bu ataca tru"ele lui de elită. 26. Bu te arunca laco) *n ca"canele care * i !unt *ntin!e. +ei 8ao #,-en: "+e-tele care r,/ne-te la ca"cană e!te "rin!" t&upele ca&e &$/nesc capcana sunt (n/inse". #,en1 8u: IDu"ă cele Trei Strategii: "Su# ca"cana "ar.u)ată /a .i$ de!igur$ un "e-te "rin! cu undi a2.K 37. Bu tăia dru)ul unui ina)ic care !e *ntoarce aca!ă. 35. Unui ina)ic *)"re!urat tre#uie !ă(i la-i o ie-ire$ Tu Ju: "Arată(i că(i ră),ne o !c,ndură de !al/are -i !trecoară( i *n !u.let că e6i!tă -i altă !olu ie dec,t )oartea. Du"ă aceea lo/e-te2. Ho 8en Hsi: IAtunci c,nd T!'ao T!'ao l(a a!ediat "e %u Puan$ el dădu ace!t ordine: "C,nd ora-ul /a .i cucerit$ a"ărătorii /or .i *n)or),nta i.2 *n!ă du"ă lună ora-ul rezi!ta. Ta'ao Sen !"u!e: C,nd un ora- e!te a!ediat$ e!te e!en ial de a lă!a !ă !e *ntre/adă a!edia ilor o "o!i#ilitate de !u"ra/ie uire. Or$ )on!eniore$ cu) du)nea/oa!tră le( a i !"u! !ă lu"te ",nă la )oarte$ .iecare !e /a lu"ta ca !ă( -i a"ere "ielea. Ora-ul e!te "uternic -i el are rezer/e )ari de hrană. Dacă *l atacă)$ un )are nu)ăr de o.i eri -i de Sau "facto&ul ocazii". 'n aceste /e&sete p&onumele "ei2 de!e)nează "e e6"er ii *n )aterie )ilitară.
GA

oa)eni /or .i răni i. Dacă "er!e/eră) "e acea!tă cale$ /a dura zile *ntregi. Să( i in!talezi ta#erele !u# zidurile unui ora- "uternic -i !ă ataci re#eli hotără-ti !ă !e #ată ",nă la )oarte$ nu e!te un "lan =udicio!K. T!'ao T!'ao ur)ă ace!t !.at -i ora-ul !e !e "reda. 32. Bu *)"inge la di!"erare un ina)ic hăituit. Tu 8u: I+rin ul Tu Ch'ai a !"u!: "5iarele !ăl#atice$ c,nd !unt hăituite$ !e lu"tă cu energia di!"erării. C,t de ade/ărat e!te acea!ta atunci c,nd e!te /or#a de oa)eni= Dacă ei -tiu că nu e6i!tă altă !olu ie$ ei !e /or #ate ",nă la )oarte2.K 7n ti)"ul do)niei *)"ăratului %!uan din dina!tia %an$ Chao Ch'ung Pu re"ri)a o re/oltă a tri#ului Ch'iang. Cei din tri#ul Ch'iang /ăzură că ar)ata lui era nu)eroa!ă" ei !că"ară de #aga=ele lor grele -i "orniră !ă treacă /adul .lu/iului >al#en. Dru)ul tra/er!a de.ilee *ngu!te -i Ch'ung Puo *)"ingea *naintea lui "e cei din tri#ul Ch'iang$ .ără e6ce!. Unul spuse: "A/e) un a/anta= )are$ dar *naintă) *ncet2. Ch'ung Puo ră!"un!e: "0i !unt *ntr(o !itua ie di!"erată. Bu "ot !ă(i hăr uie!c. Dacă *i *)"ing cu )odera ie$ ei /or "leca .ără !ă *ntoarcă ca"ul. Dacă *i !tr,ng de a"roa"e$ ei !e /or *ntoarce *)"otri/a noa!tră -i !e /or #ate ",nă la )oarte2. "To i generalii !"u!eră: +inune=" 33. Iată cu) tre#uie condu!e tru"ele.

VIII Cele nouă variabile Sun Tzu a spus: 8. 7*n general$ c,nd !e .ace uz de .or ă ar)ată$ "ractica ce&e ca co)andantul(-e. !ă "ri)ea!că *n!ărcinarea de la su/e&an pent&u a )o#iliza "o"ula ia -i a st&$n1e a&mata.64 Cu) Sun Tzu .olo!e-te o .or)ulă a"roa"e identică "entru a introduce ca"itolul DII$ ?ang +'ing An$ *n ceea ce *l "ri/e-te$ ar !u"ri)a ace!t "a!a= ca -i /er!etele 9(A inclu!i/$ care re/in )ai de"arte *n e6"ozeul celor "două terenuri2 -i "e care el le(ar *nlocui cu /er!etele 9AL:9 inclu!i/ *n ca"itolul DII. Deoarece Sun Tzu .olo!e-te o nega ie *n /er!etele 9LA nu )ai a/e) a.ir)a ia a#!olută e6"ri)ată
GC

2. Bu tre#uie !ă ridici ta#ăra "e un teren =o!. 3. +e un teren "ro"ice co)unica iilor$ une-te(te cu alia ii tăi. . Nu (nt$&zia pe un te&en %escope&it. ). Pe un te&en (nc,is este ne/oie %e in1eniozitate. 3. +e un teren al )or ii$ lu"tă. 4. 06i!tă dru)uri "e care nu tre#uie !ă te a/enturezi$ tru"e "e care !ă nu le lo/e-ti$ ora-e "e care !ă nu le a!ediezi -i terenuri "e care !ă nu te a"eri "a! la "a!. 2an&i Hsi: ...Du"ă "ărerea )ea$ tru"ele a-ezate dre"t )o)eală$ tru"ele de elită -i un ina)ic cu .or)a iile #ine r,nduite -i i)"re!ionante nu tre#uie !ă .ie atacate2. Tu +u: ..Aici e!te /or#a de!"re un ina)ic retran-at *ntr(o "ozi ie !trategică$ *n !"atele unor ziduri *nalte -i a unor -an uri ad,nci -i di!"un,nd de "ro/izii *)#el-ugate de gr,ne -i alte ali)ente$ al cărui !co" e!te de a()i re ine ar)ata. Dacă atac ora-ul -i *l cucere!c$ nu /oi o# ine nici un a/anta= de)n de )en ionat. Dacă nu(l cucere!c$ a!altul /a reduce cu !iguran ă (n #ucă ele "uterea ar)atei )ele. A-adar$ nu tre#uie !ă atac2. <. 06i!tă cazuri c,nd nu e!te ne/oie !ă e6ecu i ordinele !u/eranului.6< Ts-ao Ts-ao: "C,nd e!te o"ortun$ *n cur!ul o"era iunilor$ generalul nu are ne/oie !ă .ie .r,nat de ordinele !u/eranului 2. Tu +u: I&ei Liao Tzu declară: "Ar)ele !unt u!ten!ile de rău augur -i lu"ta e!te contrară /irtu ii: co)andantul e!te !tă",nul )or ii -i el nu e!te re!"on!a#il nici !u!$ .ată de cer$ nici ?o!$ .a ă de "ă),nt$ nici .a ă de ina)ic$ nici *n !"ate$ .a ă de !u/eran2.K #,an1 8u: "0e1ele *u #,-ai a spus: C,nd /ede i ce conduită tre#uie !ă ado"ta i$ ac iona i" nu a-te"ta i in!truc iunile2. 6. Un general care cunoa-te "er.ect cei nouă .actori /aria#ili$ -tie cu) !ă conducă tru"ele. de el )ai *nainte. Iată de ce nu )ă !i)t o#ligat !ă acce"t )odi.icările "ro"u!e. Cele "două Daria#ile !unt$ deci$ e6"u!e *n /er!etele 9LC inclu!i/. GE 5or)ulă re!tr,n!ă$ care *nglo#ează *)"re=urările /aria#ile enu)ărate anterior.

#,ia Lin: ">eneralul tre#uie !ă .ie !igur că "oate do)ina !itua ia *n a/anta=ul !ău$ du"ă cu) o cer *)"re=urările. 0l nu e!te legat de "roceduri .i6e2. 57. >eneralul care nu *n elege a/anta=ele celor nouă .actori /aria#ili nu /a .i *n !tare !ă ai#ă a/anta=ul terenului$ chiar dacă *l cunoa-te #ine. #,ia.Lin: "...Un general e/aluează !chi)#ările de *)"re=urări o"ortune.2 55. 7n conducerea o"era iunilor )ilitare$ cel ce nu *n elege tactica ada"tată la cele nouă !itua ii /aria#ile$ /a .i inca"a#il !ă .olo!ea!că tru"ele !ale e.icient$ chiar dacă *n elege cele "cinci a/anta?e."66 #,ia Lin: E...#ele "cinci /aria iuni2 !unt ur)ătoarele: un dru)$ chiar cel )ai !curt$ nu tre#uie !ă .ie ur)at$ dacă !e -tie că e "ericulo! -i că e6i!tă ri!cul unei a)#u!cade.K "O Ar)ată$ cu toate că ar "utea .* atacată$ nu tre#uie !ă .ie atacată dacă *)"re=urările !unt di!"erate -i ina)icul e!te !u!ce"ti#il !ă !e #ată ",nă la )oarte.2 "Un ora-$ chiar izolat -i care !e "retează a .i atacat$ nu tre#uie !ă .ie atacat dacă !e "re!u"une că e!te #ine a"ro/izionat -i a"ărat de tru"e de "ri)ă .or ă inute #ine *n ),nă de un general e6"eri)entat$ că )ini-trii !ăi !unt loiali -i "lanurile lor !unt de ne"ătrun!.2 "Un teren #un$ chiar dacă !tă",nirea lui e!te conte!( ta#ilă$ nu tre#uie !ă .acă o#iectul unei #ătălii$ dacă !e -tie că odată cucerit /a .i greu !ă .ie a"ărat$ !au că nu e6i!tă nici un a/anta= de tra! din cucerirea lui$ că /a .i "ro#a#il contra(atacat -i că /or .i "ierderi de de"l,n!.2 "Ordinele unui !u/eran$ cu toate că tre#uie e6ecutate$ nu tre#uie ur)ate dacă generalul -tie că ele co)"ortă "ericolul unui control dăunător al ca"italului a!u"ra ac iunilor !ale.2 "Tre#uie !ă te con.or)ezi ace!tor cinci e/entualită i *n )o)entul *n care ele !e i/e!c$ "otri/it *)"re=urărilor$ căci nu e!te "o!i#il !ă decizi dinainte a!u"ra lor2. 52. "De aceea$ generalul co)"etent tre#uie !ă ină cont$ *n deli#erările !ale$ *n acela-i ti)"$ de .actorii .a/ora#ili -i de.a/ora#ili2.577 Ts-ao Ts-ao: "0l c,ntăre-te "ri)e=diile inerente a/anta=elor -i a/anta=ele inerente "ri)e=diilor.2 Der!et o#!cur$ care deconcertează "e to i co)entatorii. Si Chia Lin /ede =u!t1 cele "cinci a/anta=e2 tre#uie !ă .ie !itua iile enu)erate *n /er!etele 9(A inclu!i/. 8HH Sun Tzu !"une că !unt )i6te.
GG

53. Lu$n% (n consi%e&a&e facto&ii fa/o&a9ili, el .ace "lanul !ău /ia#ilO lu,nd *n con!iderare .actorii de.a/ora#ili$ el /a rezol/a "oate di.icultă ile.575 Tu +u: "...Dacă dore!c !ă a) a/anta= a!u"ra ina)icului$ nu tre#uie !ă "ri/e!c nu)ai a/anta=ul "e care *l /oi gă!i la el$ ci tre#uie )ai *nt,i !ă iau *n con!idera ie .elul *n care el "oate !ă()i dăuneze dacă ac ionez a!t.el2'. Ho 8en Hsi: "A/anta=ul -i deza/anta=ul au unul a!u"ra altuia o ac iune reci"rocă. 3e.ul lu)inat deli#erează.2 5 . 0!te te)ut de /ecini acela care le .ace rău. #,in Lin: "+lanurile -i "roiectele de!tinate !ă .acă rău ina)icului nu !unt cantonate *n cadrul unei )etode deo!e#ite. Ori *nde"ărta i din antura=ul lui *n ele" ii -i /irtuo-ii$ cu !co"ul de a' nu )ai a/ea con!ilieri$ ori tri)ite i' trădătorii *n ara lui "entru a(i !că"a ad)ini!tra ia. Sau datorită unor *n-elăciuni /iclene$ *nde"ărta i "e )ini-trii de !u/eranul lor. Sau tri)ite i )e-te-ugarii *nde),natici "entru a incita "o"ula ia -i a(i dela"ida #ogă iile. Sau o.eri i(le )uzicieni -i dan!atori i)orali "entru a le !chi)#a o#iceiurile. Sau da i(le .e)ei .ru)oa!e "entru a(i .ace !ă(-i "iardă ca"ul2. 5). 0l *i i!to/e-te )en in,ndu(i con!tant *n )i-care -i *i *)"inge !ă alerge de colo ",nă colo$ "rezent,ndu(le p&etinse a/anta?e. 53. 06i!tă un "rinci"iu$ *n )aterie de artă )ilitară$ de a nu "re!u"une că ina)icul nu /a /eni$ ci de a conta$ )ai degra#ă$ "e gra#a lui de a(i .ace .a ă$ de a nu !conta că el nu /a ataca$ ci )ai de gra#ă !ă te .aci de ne*n/in!. Ho 8en Hsi: "...'n !trategiile lui &u !e cite-te: C,nd e!te "ace *n lu)e$ un o) de #ine *-i tine !a#ia alături de el . 54. Cinci calită i !unt "ericuloa!e la un general. 5<. Dacă e!te teme&a&, poate fi ucis. Tu +u: "...Un general "ro!t -i cura=o! e!te o cala)itate. &u Ch'i a !"u!: C,nd oa)enii /or#e!c de!"re un general$ ei dau *ntotdeauna i)"ortan ă cura=ului !ău. 'n ceea ce "ri/e-te un general$ cura=ul nu e!te dec,t o calitate "rintre altele. De .a"t$ un general /iteaz nu /a li"!i !ă !e anga=eze cu u-urin ă *n lu"tă -i dacă ac ionează a!t.el$ el nu /a Sun Tzu !"une că in,nd cont de .actorii .a/ora#ili$ .aci "lanul !ă .ie "%emn %e (nc&e%e&e" sau "si1u&"" "/ia9il" Gsau "&ealiza9il"H este sensul cel mai ap&opiat.
8H8

a"recia ceea ce e!te a/anta=o!2. 56. Dacă e!te la-$ el /a .i ca"turat. Ho 8en Hsi: "7n S!a Ja 5a !e cite-te: Cel ce "une /ia a )ai "re!u! de toate /a .i "aralizat de nehotăr,re. Behotăr,rea la un general e!te o )are calitate2. 27. Dacă e!te .urio!$ "oate .i "ăcălit. Tu 8u: "Un o) i)"ul!i/ "oate .i .ăcut !ă !e *n.urie -i *)"in! la )oarte. Cel care !e *n.urie u-or e!te irita#il$ *ncă"ă ,nat" el ac ionează *n gra#ă. 0l nu ine cont de di.icultă i2. 2an1 Hsi: "Ceea ce e!te e!en ial la un general e!te con!tan a2. 25. Dacă are !enti)entul onoarei "rea !u!ce"ti#il "oate .i calo)niat. +ei 8ao #,-en: "Cel ce ine !ă(-i a"ere re"uta ia nu dă aten ie la ni)ic altce/a2. 22. Dacă are un !u.let )ilo!$ "oate .i necă=it. Tu +u: "Acela care are !enti)ente de o)enie -i de co)"ăti)ire -i nu !e te)e dec,t de "ierderea oa)enilor$ nu "oate renun a la un a/anta= te)"orar "entru un "ro.it "e ter)en lung -i e!te inca"a#il !ă a#andoneze ce/a "entru a !e a"uca de altce/a2. 23. :ceste cinci tră!ături de ca&acte& sunt de.ecte gra/e la un general -i *n o"era iunile )ilitare ele !unt cata!tro.ale. 9;. Bi)icirea ar)atei -i )oartea generalului decurg ine/ita#il din ace!te "uncte !la#e. 0le tre#uie c,ntărite cu chi#zuin ă.

IX Marşuri Sun Tzu a spus 5. Ca regulă generală$ c,nd ocu"a i o "ozi ie -i c,nd *n.runta i ina)icul$ du"ă ce ati trecut )un ii$ ră),ne i *n a"ro"ierea /ăilor. A-eza i ta#ăra "e un teren ridicat$ .ăc,nd .a ă /er!antului *n!orit.572
8H9

Lite&al: "cu .a a la direc ia cre!cătoare$ ca)"a i *ntr(un

2. Lu"ta i co#or,nd. Bu ataca i c,nd urca i.573 3. :ceasta este /ala#ilă c,nd ocu"a i o "ozi ie *n )un i. . Du"ă ce a i tra/er!at$ un .lu/iu$ tre#uie !ă /ă *n( de"ărta i "u in. ). C,nd un ina)ic$ care *naintează$ trece un cur! de a"ă$ nu(l *n.runta i "e )alul a"ei. 0!te a/anta=o! !ă(l lă!a i !ă(-i treacă =u)ătate din .or e$ a"oi !ă ataca i. Io 8en Hsi: "7n ti)"ul "erioadei de +ri)ă/ară -i Toa)nă$ ducele de Sung !o!i la .lu/iul %ung "entru a ataca ar)ata Ch'u. Ar)ata Sung !e de!.ă-ura!e *nainte ca tru"ele Ch'u !ă .i ter)inat de trecut .lu/iul. Jini!trul de răz#oi !"u!e: "Ina)icii !unt nu)ero-i$ noi nu !unte) dec,t o ),nă de oa)eni. Solicit "er)i!iunea de a ataca *nainte ca ei !ă .i ter)inat tra/er!area2. Ducele Sung ră!"un!e: "Bu !e "oate. C,nd ar)ata Ch'u !e gă!i "e u!cat$ dar *nainte ca ea !ă(-i .i aliniat r,ndurile$ )ini!trul ceru din nou "er)i!iunea de a ataca -i ducele ră!"un!e. Bu *ncă. Atunci c,nd ar)ata lor /a .i' de!.ă-urată *n ordine$ /o) ataca2. "Ar)ata Sung .u *n/in!ă$ ducele rănit la coa"!ă -i o.i erii din a/angardă ni)ici i.57 3. Dacă dori i !ă "urta i #ătălia$ nu *n.runta i ina)icul a"roa"e de a"ă.57) Bu /ă in!tala i *n a/al. C. Ace!t lucru e!te /ala#il c,nd /ă !ta#ili i "ozi iile *n a"ro"ierea unui .lu/iu. <. Tra/er!a i cu iu eală )la-tinile !ărate. Bu *nt,rzia i "rea )ult. Dacă /ă gă!i i .a ă *n .a ă cu ina)icul *n )i=locul unei )la-tini !ărate tre#uie !ă /ă !ta#ili i *n a"ro"ierea ier#ii -i a a"ei$ !"ri=ini i %e a&9o&i.573 loc ridicat2. Co)entatorii e6"lică .a"tul că Sheng "cre-tere2 *n!ea)nă1 ?ang$ 2*n!orit2 adică !udul. 8H: Daca a%optam /e&siunea TT. :lta inte&p&eta&e: "7ntr(un răz#oi "e )unte$ nu ataca i la urcu-2. 8H; De unde "ro/ine re.lec ia lui Jao T!e Tung: Noi nu suntem ca %ucele %e Sun1. 8H< Du"ă co)entatori$ tre#uie !ă ne *ndre"ta) de )aluri -i ăr)uri$ "entru a.l incita "e ina)ic. !ă *ncerce !ă$ treacă /adul. 8HA 0!te /or#a$ "oate$ de c,)"ii !ărate inundate d*n c,nd *n c,nd$ cu) !e /ede *n nordul -i *n e!tul Chinei$ -i nu de!"re

6. Ace!t lucru !e e6"lică atunci c,nd ocu"a i o "ozi ie *n )la-tini !ărate. 57. +e teren -e!$ ocu"a i o "ozi ie care /ă .acilitează ac iunea. A/,nd )un ii *n !"ate -i la drea"ta$ c,)"ul de #ătaie e!te *n .a ă -i !"atele /ă e!te a!igurat.574 55. A-a tre#uie !ă /ă in!tala i "e un teren -e!. 52. 'n general$ e!te a/anta=o! de a a"lica ace!te "rinci"ii la in!talarea *n cele "atru !itua ii citate.57< Datorită lor *)"ăratul >al#en a *n/in! "atru !u/erani.576 8:. O ar)ată "re.eră terenul ridicat celui de =o!O ea a"reciază !oarele -i nu !u.eră u)#ra. A!t.el a"ăr,ndu(-i !ănătatea$ ea ocu"ă o "ozi ie !olidă. O ar)ată care nu !u( .eră de tot .elul de #oli "oate .i !igură de /ictorie.88H 5 . Atunci c,nd !e a.lă *n a"ro"iere de )un i )ici -i cute de relie.$ de ra)#leuri !au alte tra!a)ente$ "ozi iile tre#uie !ta#ilite la !oare$ cu !"atele -i drea"ta$ !"ri=inite de ace!te o#!tacole. 5). Ace!te )etode !unt toate a/anta=oa!e "entru ar)ată -i "er)it .olo!irea a/anta=ului terenului.555 53. 'n cazul to&entelo& %e munte, cum sunt "5,nt,nile Cerului2$ 2Te)ni ele Cerului2$ "Lan urile Cerului2$ "Ca"canele Cerului2 -i "Cră"ăturile Cerului2$ tre#uie !ă /ă *nde"ărta i re"ede. Bu /ă a"ro"ia i de ele. 54. Jă in la di!tan ă de ace!te locuri -i atrag ina)icul !"re ele. Jă "la!ez cu .a a !"re ele -i *l *)"ing "e ina)ic cu !"atele la ele. )la-tini !ărate$ care$ "ut,nd .i tra/er!ate e6clusi/ cu /asul, ne sunt mai 9ine cunoscute. 8HC Sun Tzu spune: "7nainte$ /ia a" (napoi, moa&tea". *lancul %&ept e&a cel mai /ulne&a9il" scutul se inea *n ),na !t,ngă. 8HE 'n alte cu/inte, meto%ele %esc&ise t&e9uie sa fie folosite pent&u instala&ea ta9e&ei a&)atei. Du"ă Chang ?u$ ace!t /er!et !e re.eră la in!talarea ta#erei. Totu-i$ acela-i Chang ?u *l citează "e Chu Puo Liang *n legătură cu )odul de lu"tă$ *n a!t.el de locuri. 8HG P&esupus a fi %omnit int&e anii 2364F2)63 (.#,. 88H Lite&al, "/reo !ută de #oli2
888

5<. C,nd e6i!tă de o "arte -i de alta a unei ar)ate de( .ileuri !au lacuri "ericuloa!e$ aco"erite de ier#uri ac/atice$ "rintre care cre-te tre!tie -i !tu.$ !au )un i *)"ăduri i aco"eri i de )ărăcini de-i -i *nc,lci i$ tre#uie e6"lorate *n ad,nci)e$ căci *n ace!te locuri !e "regăte!c a)#u!cade -i !e a!cund !"ionii. 56. C,nd ina)icul e!te a"roa"e$ dar "la!at "e un teren =o!$ el e!te de"endent de o "ozi ie .a/ora#ilă. Dacă /ă "ro/oacă la lu"tă de de"arte$ el dore-te !ă /ă deter)ine !ă *nainta i$ căci$ atunci c,nd !e gă!e-te "e un teren luneco!$ el ocu"ă o "ozi ie a/anta=oa!ă.552 27. C,nd !e /ăd co"acii )i-c,ndu(!e$ ina)icul *nain( tează. 25. #$n% s.au pus nume&oase o9stacole *n )ărăcini$ e!te un -iretlic. 22. Dacă "ă!ările *-i iau z#orul$ *n!ea)nă că ina)icul a-tea"tă *n a)#u!cadă" c$n% animalele !ăl#atice .ug !"eriate$ el *ncearcă !ă /ă ia "rin !ur"rindere. 23. +ra.ul care !e ridică dintr(o dată *n !u! *n coloane *nalte$ !e)nalează a"ro"ierea carelor. Cel care ră),ne !u!"endat la )ică *năl i)e -i !e ră!",nde-te ca o ",nză anun ă a"ro"ierea in.anteriei. Tu +u: "C,nd carele de ca/alerie !e de"la!ează re"ede$ ele !o!e!c unele *n !"atele altora$ ca un -ir de "e-ti -i de aceea "ra.ul !e ridică *n coloane *nalte -i !u# iri2. #,an1 8u: "...C,nd coloana e!te *n )ar-$ ea tre#uie !ă .ie "recedată de "atrule de o#!er/are. Dacă ace!tea /ăd "ra. ridic,ndu(!e atunci ele tre#uie !ă !e)naleze acea!ta i)ediat generalului co)andant -e.. 2 . C,nd "ra.ul !e ridică ici -i colo$ ina)icul aduce le)ne de .oc" dacă !e /ăd nu)eroa!e "ete )ici care "ar că !e duc -i /in$ el *-i in!talează ta#ăra.553 2). C,nd tri)i-ii ina)icului /or#e!c cu u)ilin ă$ dar ace!ta *-i continuă "regătirile, inamicul /a (nainta. #,an1 8u: IC,nd T'ien Tan a"ăra Chi Jo$ generalul Ch'i /ariantă: "o.eră un a-a zi! a/anta=.2 88: Der!iune con.or)ă celei a lui Li Ch'uan$ "adună le)ne de .oc2. 0i t,ră!c /rea!curi. Co)entariile care *ntretaie ace!t /er!et !unt con!acrate con!idera iilor a!u"ra )odului de !tr,ngere a le)nului "entru *ncălzit.
889

Che$ din !tatul ?en$ a!edie ace!t ora-$ Tien Tan "u!e$ el *n!u-i$ ),na "e lo"ată -i a=ută tru"ele !ale de lucru. 0l *-i tri)i!e !o iile -i concu#inele !ă !e *nroleze *n ar)ată -i *)"ăr i "ro"riile ali)ente "entru a(-i o!"ăta o.i erii. 0l tri)i!e$ de a!e)enea$ .e)ei "e )eterezele ora-ului "entru a cere condi ii de ca"itulare. >eneralul !tatului ?en .u .oarte !ati!.ăcut. Tien Tan adună. 'n acela-i ti)"$ douăzeci -i pat&u %e mii de uncii de aur -i tri)i!e generalului din ?en "rin locuitorii #oga i ai ora-ului$ o !cri!oare redactată *n ace-ti ter)eni: "Ora-ul e!te "e cale de a !e "reda i)ediat. Singura noa!tră dorin ă e!te !ă nu lua i "rizonieri nici "e .e)eile noa!tre$ nici "e concu#inele noa!tre2. Ar)ata din ?en !e rela6ă -i de/eni din ce *n ce )ai nreli(=entă. T'ien Tan atacă "rin !ur"rindere -i a"lică ina)icului o *n.r,ngere zdro#itoare.K 23. C,nd cu/intele tri)i-ilor !unt *n-elătoare$ dar ina( )icul *naintează o!tentati/$ el /a 9ate (n &et&a1e&e. 24. C,nd tri)i-ii lui /or#e!c *n ter)eni )ăgulitori$ *n!ea)nă că ina)icul dore-te un ar)i!ti iu.55 2<. Atunci c,nd$ .ără o *n elegere "reala#ilă$ ina)icul cere un ar)i!ti iu$ el unelte-te. #,-en Hao: "...Dacă .ără )oti/e el i)"loră un ar)i!ti iu$ e!te !igur că a.acerile lui interioare !e a.lă *ntr(o !tare "ericuloa!ă$ că e!te nelini-tit -i că dore-te !ă !ta#ilea!că un "lan "entru a o# ine răgaz. Sau -tie că$ datorită !itua iei "e care o a/e)$ !unte) /ulnera#il la intrigile lui -i /rea !ă "re/ină #ănuielile noa!tre cer,nd un ar)i!ti iu. A"oi$ /a "ro.ita de "e ur)a li"!ei noa!tre de "regătire2. 26. C,nd carele u-oare *nce" !ă ia!ă -i !ă !e a-eze "e locuri *n .lancurile ina)icului$ acea!ta !e aran=ează *n or( dine de #ătaie. #,an1 8u: "7n 5or)a ia *n !olzi de "e-te$ /in )ai *nt,i carele$ a"oi in.anteria2. 37. C,nd tru"ele !ale *naintează cu re"eziciune -i el *-i trece *n re/i!tă carele de lu"tă$ el "re/ede !ta#ilirea unei =onc iuni cu *ntărituri.55) 35. C,nd =u)ătate din e.ecti/ele !ale *naintează$ iar :cest /e&set, ca&e nu se afla la locul lui (n te@t, a &ost &einse&at (n p&ezentul conte@t. 88< Bu e!te a#!olut clar. Dore-te !ă !ta#ilea!că =onc iunea eu t&upe /enite (n a?uto& !au deta-a)entele !ale !unt di!"er!ate.
88;

cealaltă =u)ătate !e retrage$ el *ncearcă !ă /ă atragă *ntr(o cur!ă. 32. C,nd oa)enii !e !"ri=ină "e ar)e$ t&upele sunt (nfometate. 33. C,nd cei care cară a"ă #eau *nainte de a duce a"a *n ta#ără$ tru"ele !u.eră %e sete. 3 . C,nd ina)icul /ede un a/anta=$ dar nu *naintează "entru ca !ă(l .olo!ea!că$ *n!ea)nă că e!te o#o!it.553 3). C,nd "ă!ările !e adună dea!u"ra a)"la!a)entului ta#erei$ *n!ea)nă că ta#ăra e "ără!ită. #,-en Hao: "Sun Tzu e6"lică cu) tre#uie !ă di!tingi ade/ărul de .al! *n *n.ă i-ările e6terioare ale ar)atei ina( )ice.2 33. C,nd *n ta#ăra ina)ică !e aud !trigăte noa"tea$ *n!ea)nă că du-)anului *i e!te .rică.554 Tu +u: "Solda ii !unt *ngrozi i -i *ncearcă un !enti)ent de ne!iguran ă. 0i .ac gălăgie "entru a !e lini-ti2. 34. #$n% t&upele sale sunt %ezo&%onate, 1ene&alul nu a&e p&esti1iu. #,-en Hao: 2C,nd ordinele generalului nu !unt !tricte -i co)"ortarea lui e!te li"!ită de de)nitate$ o.i erii !unt tur#ulen i2. ::. C,nd dra"elele -i !tindardele !ale !e )i-că *ntr(una$ *ncoace -i *ncolo$ ina)icul e!te dezorganizat. Tu +u: "Ducele Ch'ung din !tatul Lu$ *l *n/in!e!e "e Ch'a a Ch'ang Sho. T!ao Puei !olicită "er)i!iunea de a(l ur)ări "e ina)ic. Ducele *l *ntre#ă "entru ce. 0l ră!"un!e: Dăd că ur)ele lă!ate de carele lor nu !unt clare -i că dra"elele -i !tindardele lor at,rnă =alnic. Iată de ce dore!c !ă(i ur)ăre!c2. 36. C,nd o.i erii !e *n.urie u-or$ *n!ea)nă că ei !unt e"uiza i. #,-en Hao: "C,nd generalul .ace "lanuri ne.olo!itoare$ to i !unt o#o!i i2. #,an1 8u: 2C,nd ad)ini!tra ia -i ordinele !unt li"!ite de .er)itate$ )oralul oa)enilor lor e!te !căzut$ -i o.i erii !unt 5a"tul ca acea!tă !erie de /er!ete !unt redactate *n ter)eni !i)"li$ nu o"re-te "e co)entatori$ care !e co)"lac !ă le e6"lice *n )od a)"lu$ unul du"ă altul. 88C : se /e%ea (n "Ale6andru2 de +lutarh$ de!crierea ta#erei "er-ilor$ noa"tea care "recede #ătălia de la >auge)ala.
88A

.urio-i2. 7. C,nd ina)icul *-i hrăne-te caii cu gr,ne -i oa)enii cu carne$ oa)enii nu(-i at,rnă )ar)itele *n co"aci -i nu !e *ntorc *n adă"o!turile lor$ ina)icul e!te *ntr(o !itua ie di!"erată.55< 2an1 Hsi: "Ina)icul *-i hrăne-te caii cu gr,u -i oa)enii cu carne$ !"re a le )ări .or a -i rezi!ten a -i unora -i celorlal i. Dacă ar)ata nu are )ar)ite$ *n!ea)nă că ea nu /a )ai ),nca. Dacă oa)enii nu !e *ntorc *n adă"o!turile lor$ *n!ea)nă că ei nu !e )ai g,nde!c aca!ă -i au inten ia !ă anga=eze o #ătălie deci!i/ă.2 5. C,nd oa)enii !e adună *n )od con!tant *n gru"uri )ii -i *-i /or#e!c la ureche$ generalul a "ierdut *nc&e%e&ea a&matei.556 2. Reco)"en!e "rea de!e arată că generalul e!te la ca"ătul "uterilor$ "ede"!e "rea de!e *n!ea)nă că e *n cul( )ea de!cura=ării.527 3. Dacă o.i erii tratează$ )ai *nt,i$ oa)enii cu #ru( talitate -i a"oi !e te) de ei$ li)ita indi!ci"linei a .o!t atin!ă.525 . C,nd tru"ele ina)ice au un )oral ridicat -i. cu toate că !unt *n .a a noa!tră$ *nt,rzie !ă *ncea"ă lu"ta .ără totu-i !ă "ără!ea!că terenul$ tre#uie !ă e6a)ina i !itua ia te)einic. ). 'n răz#oi$ nu)ai nu)ărul nu aduce nici un a/anta=. #,an1 8u spune ca atunci c,nd o ar)ata *-i "arde na/ele -i "di!truge )ar)itele2 e!te *ncol ită .iind gata !ă !e lu"te ",nă la )oarte. 88G Co)entariile ce ur)ează ace!tui /er!et !unt con!acrate )ai ale! "entru a e6"lica ter)enii .olo!i i. Ja=oritatea co)entatorilor !unt do acord !ă dedare că atunci c,nd oa)enii !e adună -i *-i /or#e!c la ureche$ ei *-i critică o.i erii. Jei ?ao Ch'en re)arcă că ei "ro#a#il !unt "a cale de a "roiecta o dezertare$ /er!etul care ur)ează i)ediat .iind o "ara.rază a ace!tuia$ a .o!t !ărit. 89H Ho ?en %!i o#!er/ă că "entru *nde"linirea !arcinii !ale. generalul tre#uia !ă gă!ea!că echili#rul *ntre indulgentă -i !e/eritate.
88E 898 Sau1 2Să .aci *nt,i "e .an.aronul$ -i a"oi !a( i .ie .rică de ar)ata ina)ică421 Aici T!'ao T!'ao$ Tu Ju$ &ang %!i -i Chang ?u *n eleg to i "e Ch'i ca -i cu) !(ar re.eri la ina)ic$ dar acea!tă idee nu !e "otri/e-te "rea #ine cu /er!etul "recedent. Inter"retarea lui Tu ?u$ ado"tată aici$ "are de "re.erat.

Bu *nainta i #izuindu(/ă e6clu!i/ "e .or a )ilitară.522 3. 0!te dea=un! !ă e/alua i corect !itua ia ina)icului -i !ă /ă concentra i .or ele "entru a "une ),na "e el.523 Un "unct$ a!ia e tot. Cel ce e!te li"!it de "re/edere -i *-i !u#e!ti)ează ina)icul /a .i cu !iguran ă "rin! de el. 4. Dacă tru"ele !unt "ede"!ite *nainte ca .idelitatea lor !ă .ie a!igurată$ ele /or .i ne!u"u!e. Dacă ele nu !e !u"un e!te greu !ă le .olo!e-ti. Dacă tru"ele !unt credincioa!e$ dar "ede"!ele nu !unt a"licate$ nu "o i !ă le .olo!e-ti. <. Co)anda i$ deci$ cu "olite e -i *n!u.le i i(le tuturor aceea-i ardoare răz#oinică" se /a putea spune că /ictoria e!te a!igurată. 6. Dacă ordinele !unt .ără e6ce" ie e.iciente$ tru"ele /or .i !u"u!e. Dacă ordinele nu !unt (ntot%eauna eficiente, ele /o& fi nesupuse. )7. Dacă ordinele !unt (n toate *)"re=urările =u!ti.icate -i e6ecutate$ ra"orturile care e6i!tă *ntre co)andantul -e. -i tru"ele !ale !unt )ul u)itoare.

X Terenul124 Sun Tzu spune:

"Căci nu du"ă nu)ărul co)#atan ilor$ ci du"ă ordinea i)"eca#ilă a r,ndurilor lor -i du"ă /ite=ia lor$ !e )ă!oară *n general .a"tele răz#oinice2. +roco"e$ I!toria răz#oinicilor$ "ag. :;C 89: Aici T!'ao T!'ao inter"retează eronat T!u al lui T!u >, e6"re!ie care *n!ea)nă "a=unge2. Acea!tă gre-eală$ e/ident$ a *n-elat "e co)entatori -i nici unul dintre ei n(a /rut !ă .ie *n dezacord cu T!'ao T!'ao. &ang %!i *nce"e de!tul de cura=o! !ă declare: "Cred că cei care !e "rice" !ă creeze !chi)#ări de !itua ie "rin concentrare !au di!"er!ie nu au dec,t !ă(-i adune .or ele -i !ă e6"loateze o gre-eală *n a"ărarea ina)icului "entru a o# ine /ictoria$ dar "entru a ter)ina$ el la!ă "re!tigiul lui T!'ao T!'ao !ă c,-tige a!u"ra "ro"riei !ale =udecă i$ chiar dacă e!te )ai #ună. 89; 5 "Topo1&afie" sau "Con.igura ia terenului2
899

5. Te&enul se poate cla!i.ica$ du"ă natura !a$ *n acce!i#il$ *n-elător$ .ără in.luen ă$ *ngu!t$ accidentat -i de"ărtat.52) 2. Un teren la .el de u-or de trecut de .iecare din cele două "ăr i a.late .a ă *n .a ă e!te nu)it acce!i#il. +e un a!t.el de teren$ cel care ocu"ă "ri)ul o "oli ie la !oare$ o "ozi ie "otri/ită "entru tran!"ortul "ro/iziilor !ale$ "oale !ă lu"te *n a/anta=ul !ău. 3. Un teren din care e!te u-or !ă ie-i$ dar e!te greu !ă te *ntorci$ e!te *n-elător. 0l e!te de a-a natură$ *nc,t dacă ina)icul nu e!te gata -i dacă e.ectuează o incur!iune /ic( toria e!te "o!i#ilă. Dacă ina)icul e!te "regătit -i dacă ie-i "entru a ataca$ dar nu reu-e-ti !ă *n/ingi$ /a .i greu !ă re( /ii. Bu !e /a "utea "ro.ita de ace!t teren. . Un te&en pe ca&e este tot at$t %e %eza/anta=o! de a "ătrunde$ at,t "entru ina)ic$ c,t -i "entru noi$ e!te .ără in.luen ă. 0l e!te de a-a natură că$ cu toate că ina)icul *ntinde o ca"cană$ eu nu *naintez$ ci *ncerc !ă(l antrenez retrăg,ndu( )ă. O dată ce a) atra! a.ară =u)ătate din e.ecti/ele !ale$ "ot !ă(l lo/e!c cu !ucce!. #,an1 8u: "...7n Arta răz#oiului de Li Ching$ !e cite-te: +e un teren care nu o.eră a/anta= nici unei "ăr i$ nici alteia$ tre#uie !ă atragi ina)icul !i)ul,nd retragerea$ !ă a-te" i ca =u)ătate din e.ecti/ele lui !ă .i ie-it -i !ă lan!ezi un atac "entru a(i #ara dru)ul2. ). Dacă ocu" "ri)ul un teren *ngu!t$ tre#uie !ă #lochez căile de acce! -i !ă(l a-te"t "e ina)ic. Dacă ina)icul e cel ce ocu"ă "ri)ul un a!t.el de teren -i #lochează de.ileele$ nu tre#uie !ă(l ur)ez" dacă nu le #lochează co)"let$ "ot !ă .ac ace!t lucru. 3. +e teren accidentat tre#uie !ă()i !ta#ile!c "ozi iile "e *năl i)ile *n!orite -i !ă(l a-te"t "e ina)ic.523 Dacă el e cel Jei ?ao Ch'en nu)e-te "accesi9il" te&enul pe ca&e %&umu&ile se (nt$lnesc -i !e *ncruci-ează$ "*n-elător2 acela care !ea)ănă cu o "la!ă$ ".ără in.luen ă2$ "e acela *n care te *nchizi cu ina)icul$ "*ngu!t2 acela "e care o /ale !e *ntinde *ntre doi )un i$ "acci%entat" pe cel ca&e are )un i$ r,uri$ ondula ii de "ă),nt -i c&este -i "de"ărtat2 "e acela care "rezintă o !u"ra.a ă "lană. Sun Tzu .olo!e-te e"itetul "de"ărtat2 "entru a indica o de"ărtare con!idera#ilă a celor două ta#ere ad/er!e. 89A 'n 1ene&al, s.a t&a%us 8an1.ul %in 1&upa 8in 8an1 p&in "su%" sau "*n!orit2 -i ?in "rin "no&%" sau "u)#ro!2. 7n conte6tul lui Sun
89<

care ocu"ă "ri)ul un a!e)enea teren$ *l atrag retrăg,ndu( )ă. Bu(l ur)ăre!c. #,an1 8u: "Dacă tre#uie !ă .ii "ri)ul care !ă te in!talezi "e teren !e!$ cu at,t )ai )ult tre#uie !$(o .aci *n locurile di.icile -i "ericuloa!e.524 #um am putea ce%a un astfel %e te&en inamicului?" 4. C,nd te gă!e-ti de"arte' de un ina)ic de o .or ă egală cu a ta$ e!te greu !ă(l "ro/oci la lu"tă -i nu ai ni)ic de c,-tigat !ă(l ataci "e "ozi iile "e care el -i le(a ale!.52< <. Ace!tea !unt "rinci"iile re.eritoare la -a!e ti"uri di.erite de teren. >eneralului *i re/ine re!"on!a#ilitatea !u"re)ă de. a te in.or)a de!"re ele cu cea )ai )are gri=ă. +ei 8au #,-en: "Or$ natura terenului e!te .actorul .unda)ental "entru a a=uta ar)ata !ă(-i a!igure /ictoria2. 6. Or$ dacă tru"ele .ug$ dacă !unt ne!u#ordonate526 sau *n "ericol$ dacă !e "ră#u-e!c *n "lină con.uzie !au !unt "u!e *n derută$ e!te gre-eala generalului. Nici unul %in aceste %ezast&e nu poate fi at&i9uit uno& cauze natu&ale. 57. Celelalte *)"re=urări .iind la egalitate$ dacă o ar)ată atacă "e alta$ ale cărei e.ecti/e !unt de zece ori )ai )ari ca ale ei$ !e a=unge la derută. Tu +u: "C,nd !e atacă *n "ro"or ie de unul contra zece$ tre#uie$ )ai *nt,i$ !ă !e co)"are ageri)ea -i !trategia generalilor a.la i .a ă *n .ată. /ite=ia -i la-itatea tru"elor$ condi iile )eteorologice$ a/anta=ele o.erite de teren -i !ă !e a"recieze dacă tru"ele din .iecare ta#ără !unt !ătule$ .lă),nde$ o#o!ite !au "roa!"ete2. 55. C,nd tru"ele !unt tari -i o.i erii !la#i$ ar)ata e!te ne!u"u!ă. Tu +u: "Ace!t /er!et /or#e-te de!"re !olda i -i !u#o.i eri537 nedi!ci"lina i -i tru.a-i -i de!"re generali -i co( Tzu ace-ti ter)eni nu au i)"lica ii co!)ice. 89C %!ein *n!ea)nă "t&ece&e (n1usta , %e un%e sensul %e ""enculo!'2 -i "rin e6tindere "st&ate1ic". 89E L@p&esia ca&e u&meaza /e&9ul "a ataca2 a .o!t adăugata "entru a .ace )ai e6"licită g,ndirea lui Sun Tzu. 89G #a&acte&ul t&a%us aici p&in "nesupus este S,i9, "a de!tinde2 de unde -i !en!ul de "&ela@at", "ne"ă!ător2$ "ne!u"u!2. Co)en( tatorii !unt de acord că$ *n ace!t conte6t$ el tre#uie *n ele! "nesu9o&%onat". 8:H &u *n!ea)nă un gru" de cinci oa)eni !au -e.ul unui a!t.el de gru"$ un ca"oral$ un !u#o.i er.

)andan i de ar)ată ti)ora i -i !la#i.2 "La (nceputul pe&ioa%ei #,-an1 #,-in1,535 su9 %inastia do)nitoare "e atunci$ T'ien +u "ri)i ordinul !ă "reia co)anda *n &ei "entru a ataca "e &ang Ting Ch'ou. +u .u!e!e cre!cut *n &ei$ unde "o"ula ia *l di!"re uia -i )ai )ulte zeci de )ii de oa)eni tra/er!ară dru)urile "e !"inarea )ăgarilor. +u nu reu-i !ă(i re!"ingă. 0l ră)a!e la "o!tul lui ti)" de )ai )ulte luni -i c,nd /ru !ă "ornea!că #ătălia o.i erii -i oa)enii de tru"ă !e *)"ră-tiară (n toate %irec iile +u *-i tăie g,tul2. 52. C,nd o.i erii !unt cura=o-i -i tru"ele !la#e$ ar)ata e!te *n "ericol.532 53. C,nd o.i erii !u"eriori !unt .urio-i -i ne!u"u-i -i c,nd$ gă!indu(!e *n .a a ina)icului$ !e aruncă *n lu"tă .ără a !e *ntre#a dacă anga=area are -an!e de a reu-i -i .ără !ă a-te"te ordinele co)andantului -e.$ a&mata !e "ră#u-e-te. Ts ao Ts-ao: "O.i erii !u"eriori de!e)nează "e generalii !u#ordona i. Dacă$ cu"rin-i de .urie$ ei atacă ina)icul .ără a c*ntări .or ele a.late *n .a ă$ atunci ar)ata !e "ră#u-e-te cu !iguran ă2. 5 . C,nd generalul e!te )oral)ente !la# -i autoritatea !a nu e!te .oarte !e/eră$ c,nd ordinele -i directi/ele !ale nu !unt li)"ezi$ c,nd nu e6i!tă reguli .er)e "entru a(i călăuzi "e o.i eri -i "e !olda i$ iar .or)a iile nu au inută$ ar)ata e!te dezorientată.533 #,an1 8u: "...%ao! nă!cut din el *n!u-i2. 5). C,nd un co)andant -e. e!te inca"a#il !ă(-i a"recieze ad/er!arul$ .olo!e-te o .or ă re!tr,n!ă contra unei .or e i)"ortante !au tru"e !la#e "entru a lo/i tru"e tari !au el o)ite !ă aleagă tru"e de -oc "entru a/angardă$ !e a=unge la derută. Ts-ao Ts-ao: "7n ace!te condi ii$ el co)andă tru"e !ortite .ugii2. Ho 8en Hsi: E...Su9 %inastia Han "Dite=ii celor Trei 5lu/ii2 erau to/ară-i de ar)e cu un talent "u in o#i-nuit. Su# dina!tia &u$ tru"ele de -oc !e nu)eau Di!trugătorii de o#!tacole$ 7n E9H(E9< era noa!tră. 8:9 7)"ot)olită !au "e cale de a !e *nnă)oli$ ca *ntr(o )la-tină. Tre#uie *n ele! că$ dacă tru"ele !unt !la#e$ e.orturile o.i erilor !unt tot at,t de zadarnice ca -i c,nd ele ar .i "rin!e *ntr(o )la-tină. 8:: Te&menul &e%at p&in "li"!ă de inută2 *n!ea)nă literal$ 2/ertical -i orizontal.2
8:8

!u# Ch'i Stă",nii De!tinului$ !u# T'ang Săritorii -i agitatori. Ace!tea !unt di.eritele nu)e date tru"elor de -oc. Bi)ic nu e!te )ai i)"ortant dec,t .olo!irea ace!tora *n tactica ce !e "une *n "ractică "entru a c,-tiga #ătăliile2.K53 "7n general$ c,nd an!a)#lul tru"elor e!te in!talat *n acela-i loc$ co)andantul !elec ionează din .iecare ta#ără o.i erii *n.oca i -i cura=o-i$ care !e di!ting "rin agilitate -i .or ă -i !e cla!ează$ "rin .a"tele lor de ar)e$ dea!u"ra a ceea ce e!te co)un. 0l *i gru"ează "entru a con!titui un cor" !"ecial. Din zece oa)eni ia doar unul -i din zece )ii$ o )ie2. #,an1 8u: "7n general$ e!te e!en ial !ă .ie .olo!ite *n lu"tă tru"e de elită ca /,r. de lance al a/an1a&%ei. +ai (nt$i, "entru că ace!tea *ntăre!c "ro"ria noa!tră hotăr,re$ a"oi "entru că ace!te tru"e toce!c tăi-ul ina)icului2. 8A. C,nd oricare din ace!te condi ii e!te *nde"linită$ ar)ată$ e!te "e calea *n.r,ngerii. 0!te re!"on!a#ilitatea !u"re)ă a generalului !ă e6a)ineze cu aten ie ace!te -a!e condi ii. 8C. Con.igura ia locurilor "oate .i un atu )a=or *n lu"tă. Iată de ce e!ti)area !itua iei ina)icului -i calcularea di!tan elor$ ca -i gradul de di.icultate al terenului a!t.el *nc,t !ă(l .acă !tă",n "e /ictorie$ e!te arta generalului e)inent. Cel ce !e #ate a/,nd o cunoa-tere "er.ectă a ace!tor .actori e!te !igur de /ictorie" *n caz contrar$ *n.r,ngerea e!te a!igurată. 5<. Dacă !itua ia e!te dintre acelea care .a/orizează /ictoria$ iar !u/eranul a dat ordin !ă nu !e atace$ generalul "oate trece "e!te el. 56. Iată de ce generalul$ atunci c,nd *naintează nu ur)ăre-te gloria lui "er!onală$ iar atunci c,nd !e retrage nu e!te "reocu"at de e/itarea unei !anc iuni$ ci are un !ingur el !ă "rote=eze "o"ula ia -i !ă !lu=ea!că intere!ul !u"erior al !u/eranului !ău$ e!te "entru !tat un giu/aer "re io!. Li #,-uan: "...Un astfel %e 1ene&al nu este inte&esat". Tu +u: 2...Se gă!e!c .oarte "u ini cu a-a caracter2. Din "ăcate$ atri#u iile "!ăritorilor -i agitatorilor2 nu !unt "recizate. 5ără nici o *ndoială$ ei tre#uiau$ "rintre altele$ !ă !t,rnea!că a/,ntul tru"elor e6ecut,nd dan!uri !ăl#atice -i =ocuri de !cri)ă acro#atice$ "entru care chinezii !unt$ "e #ună dre"tate$ renu)i i -i "oate$ *n acela-i ti)"$ !ă i)"re!ioneze "e ina)ic "rin *nde),narea -i .erocitatea lor.
8:;

27. +entru că un a!e)enea general *-i con!ideră oa)enii ca "e co"iii !ăi$ ace-tia *l /or *n!o i *n /ăile cele )ai ad,nci. 0l *i tratează ca "e co"iii !ăi )ult iu#i i -i ei !unt gata !ă )oară cu el. Li #,-uan: "Dacă el *-i *ndrăge-te a!t.el oa)enii$ el /a o# ine )a6i)u) de la ei. A!t.el$ /icontele de Ch'u nu tre#uia !ă !"ună dec,t un cu/,nt "entru ca !olda ii !ă !e !i)tă *)#răca i *n /e!t)inte călduroa!e de )ăta!e.253) Tu +u: "+e /re)ea Regatelor Co)#atante$ c,nd &u Ch'i era general$ el !e hrănea -i !e *)#răca ca cel )ai u)il dintre oa)eni. +atul !ău nu a/ea rogo=ină" *n ti)"ul )ar-urilor$ el nu urca "e cal" *-i ducea !ingur ra iile de rezer/ă. ')"ăr ea cu tru"ele !ale o#o!eala -i e.ortul cel )ai dur2. #,an1 8u: 2...De aceea$ Codul )ilitar declară: >eneralul tre#uie !ă .ie "ri)ul care !ă(-i ia "artea !a din !arcinile -i cor/ezile ar)atei. 'n căldura /erii$ el nu(-i de!chide u)#rela -i *n .rigul iernii$ nu *)#racă /e!t)inte groa!e. 7n locurile "ericuloa!e tre#uie !ă co#oare de "e cal -i !ă )eargă "e =o!. 0l a-tea"tă ca "u urile ar)atei !ă .ie !ă"ate -i nu)ai du"ă aceea #ea" ca !ă )ăn,nce$ el a-tea"tă ca "r,nzul ar)atei !ă .ie gata -i "entru a !e adă"o!ti a-tea"tă ca .orti.ica iile ar)atei !ă .ie ter)inate.2533 25. Dacă un general !e arată "rea indulgent cu oa)enii !ăi$ dar e!te inca"a#il !ă(i .olo!ea!că$ dacă *i iu#e-te$ clar nu(i "oate .ace !ă(i e6ecuta ordinele$ dacă tru"ele !unt dezordonate -i dacă nu -tie !ă le ină *n ),nă$ ele "ot .i co)"arate cu ni-te co"ii ră!.ă a i -i ele !unt inutile. #,an1 8u: 2Dacă nu li !e arată dec,t #ună/oin a$ tru"ele de/in a!e)enea unor co"ii nea!cultători -i !unt inutiliza#ile. Ace!ta e!te )oti/ul "entru care$ T!'ao *-i taie "ărul "entru a !e "ede"!i.2534 Co)andan ii de /aloare !unt$ Dicontele *i co)"ăti)ea "e cei ce !u.ereau de .rig. Cu/intele lui erau de a=un! ca !ă recon.orteze oa)enii -i !ă le ridice )oralul -o/ăitor. 8:A Je)oriile -i codurile )ilitare erau (n 1ene&al intitulate Pin1. *a. #,an1 8u nu "recizează care din ace!te lucrări e!te citată aici. 8:C Du"ă ce a interzi! tru"elor !ă calce cerealele *n "icioare$ T!'ao T!'ao lă!ă$ din negli=en ă$ !ă tro"ăie "e c,)"ie "e "ro"riul !ău cal ca !ă )ăn,nce. 0l !e conda)nă atunci !ă .ie deca"itat. O.i erii lui "rote!tară -i "l,n!eră dezola i -i atunci T!'ao T!'ao *-i a"lică acea!tă "edea"!ă !i)#olică "entru a do/edi că$ chiar un co)andant -e. tre#uie !ă ră!"undă legii -i di!ci"linei )ilitare.
8:<

*n acela-i ti)"$ iu#i i -i te)u i2. "Nimic mai simplu %ec$t luc&ul acesta". 22. Dacă -tiu că tru"ele )ele !unt ca"a#ile !ă lo/ea!că ina)icul$ ignor,nd .a"tul că el e!te in/ulnera#il$ -an!ele )ele de /ictorie nu !unt dec,t cincizeci la !ută. 23. Dacă -tiu că ina)icul e!te /ulnera#il$ ignor,nd că tru"ele )ele !unt inca"a#ile !ă(l lo/ea!că$ -an!ele )ele de /ictorie nu !unt dec,t de cincizeci la !ută. 2 . Dacă -tiu că ina)icul "oate .i atacat -i că tru"ele )ele !unt ca"a#ile !ă(l atace$ dar .ără a()i da !ea)a că din cauza con.igura iei terenului nu tre#uie !ă atac$ -an!ele )ele de /ictorie nu !unt dec,t cincizeci la !ută. 2). De aceea$ atunci c,nd cei ce au e6"erien a răz#oiului trec la ac iune$ ei nu co)it nici o gre-eală" c,nd ac ionează$ )i=loacele !unt neli)itate. 23. Iată de ce !"un: "Cunoa-te( i du-)anul$ cunoa-te(te "e tine *n!u i$ /ictoria ta nu /a .i niciodată a)enin ată. Cunoa-te terenul$ cunoa-te condi iile )eterologice$ /ictoria ta /a .i totală2.

XI Cele nouă feluri de teren138 Sun Tzu a !"u!1 5. Din punct %e /e%e&e al mo%ului (n ca&e t&upele pot fi .olo!ite terenul "oate .i cla!i.icat *n teren de di!"er!iune$ teren .rontieră$ teren(cheie$ teren de co)unica ie$ teren de con/ergen ă$ teren !erio!$ teren di.icil$ teren *ncercuit -i teren al )or ii.2536 2. #$n% un senio& se 9ate pe p&op&iul te&ito&iu el este (n te&en %e Di!"unerea "ri)iti/ă a ace!tui ca"itol la!ă )ult de dorit. Un )are nu)ăr de /er!ete nu !e gă!e-te *n conte6tul "otri/it. Altele !e re"etă: ace!tea !unt "ro#a#il co)entarii care !(au !trecurat *n te6t. A) !chi)#at locul anu)itor /er!ete -i a) eli)inat "e acelea care "ar a .i adăugate. 8:G Ace!t "a!a= "rezintă o anu)ita confuzie. Te&enul "acce!i#il2$ din ca"itolul "recedent e!te de.init *n aceia-i ter)eni ca terenul "de co)unica ie2.
8:E

%ispe&siune. Ts-ao Ts-ao: "Aici o.i erii -i !olda ii !e gră#e!c !ă !e *ntoarcă la că)inele lor a"ro"iate2. 3. Dacă el nu "ătrunde "rea ad,nc *n teritoriul ina)ic$ el e!te "e un teren .rontieră.5 7 . Un teren deo"otri/ă de a/anta=o! "entru cele două "ăr i e!te un teren(cheie.5 5 ). Un teren deo"otri/ă de acce!i#il "entru cele două "ăr i e!te un teren de co)unica ii. Tu +u: "0!te /or#a de un teren "lat -i *ntin!$ "e care "o i !ă /ii -i !ă "leci$ o.erind o !u"ra.a ă !u.icientă "entru a da o #ătălie -i "entru o ridica o#!tacole .orti.icate2. 3. Atunci c,nd un !tat !e *n/ecinează cu alte trei !tate$ teritoriul !ău e!te un teren de con/ergen ă. Cel care *l /a lua *n !tă",nire "ri)ul /a o# ine !"ri=inul a "Tot ce este su9 #e&".5 2 4. #$nd ar)ata a "ătrun! ad,nc *n teritoriul ina)ic$ lă!,nd de"arte$ *n ur)a ei$ nu)eroa!e ora-e -i cetă i ina)ice$ ea !e gă!e-te "e un teren !erio!. Ts-ao Ts-ao: "0 un(teren de unde e!te di.icil !ă re/ii2. <. C,nd ar)ata$ !tră#ate )un i$ "ăduri$ o &e1iune accidentată$ !au *naintează "rin de.ileuri$ )la-tini$ #ăl i !au alte locuri greu de "ătrun!$ ea !e gă!e-te "e teren di.icil.5 3 6. Un teren *n care !e "ătrunde "rintr(un loc g,tuit -i de unde !e ie!e "rin locuri *ntortocheate -i care "er)ite unei .or e ina)ice redu!e !ă o lo/ea!că "e a )ea$ care e!te )ai i)"ortantă$ !e nu)e-te "(nce&cuit."5 Tu +u: "...Aici$ e u-or !ă *ntinzi ca"cane -i ri-ti o *n.r,ngere a#!olută2. Lite&al, te&enul poate fi "u-or2 "entru ca de "e el e!te !i)"lu !ă te retragi. 8;8 "Lste /o&9a %esp&e un te&en %e %isputat sau, du"ă cu) !"une Tu Ju$ "rezent,nd o i)"ortan ă !trategică2. 8;9 >mpe&iul este %esemnat, (ntot%eauna, cu e@p&esia "Tot ce este su9 #e&." 8;: Co)entatorii !e co)"lac *ntr(o oarecare )ă!ură !ă di!cute inter"retarea caracterului redat aici "rin ad=ecti/ul "%ificil". +ai )ul i dintre ei /or !ă re!tr,ngă !en!ul la cel al unui teren inunda#il. 8;; Ideea /er#ală redată aici ar "utea .i tradu!ă "rin "a i)o#iliza2 )ai degra#ă dec,t "rin "a lo/i".
8;H

57. Un teren "e care ar)ata nu "oate !ă !u"ra/ie uia!că dec,t lu"t,ndu(!e cu energia di!"erării !e nu)e-te "al )or ii2. Li #,-uan: "O"rit de )un i *n .a ă -i de .lu/ii *n !"ate$ la ca"ătul rezer/elor. 'n acea!tă !itua ie$ e!te a/anta=o! !ă ac ionezi cu re"eziciune -i e!te "ericulo! !ă te)"orizezi2. 55. Iată de ce !"un: Bu lu"ta i (n te&en %e %ispe&siune" nu /ă o"ri i *n regiunile de .rontieră. 52. Bu ataca i un ina)ic care ocu"ă un teren(cheie" *n teren de co)unica ie /eghea i ca .or)a iunile /oa!tre !ă nu .ie !e"arate una de alta.5 ) 53. 'n te&en %e con/ergen ă$ alia i(/ă cu statele /ecine" (n te&en "ad,nc2 =e.ui i.5 3 5 . 'n teren di.icil$ gră#e-te "a!ul" *n teren *ncercuit in/entează !tratage)e$ *n terenul )or ii lu"ta i. 5). 7n teren de di!"er!iune a- .ace din ar)ată un !ingur #loc hotăr,t cu .er)itate.5 4 53. 'n teren .rontieră$ )i(a- )en ine .or ele !tr,n! unite. +ei 8ao #,-en: "7n ti)"ul )ar-urilor$ di/er!ele unită i !unt *n legătură" c,nd !e o"re!c$ ta#erele -i "o!turile .orti.icate !unt legate unele de celelalte2. 54. 7n teren(cheie$ a- *)"inge .or ele )ele din !"ate. #,-en Hao: "Ace!t /er!et arată că$ dacă... ina)icul *ncrezător *n !u"erioritatea !a nu)erică$ /ine !ă()i di!"ute un a!t.el de teren$ .olo!e!c e.ecti/e nu)eroa!e "entru a(l *)"inge *na"oi.25 < #,an1 8u: ..Cine/a a !"u! că acea!tă e6"resie a& semnifica "a T!ao T!ao !"une ca ele tre#uie !ă .ie *n =onc iune . 8;A Li' Chuan cred că cea de a doua "arte a .razei tre#uie citită "nu =e.ui i2$ căci "rinci"alul o#iecti/$ c,nd te gă!e-ti "e teritoriu ina)ic$ e!te de a c,-tiga ata-a)entul -i !u"ortul "o"ula iei. 8;C Ace!t /er!et -i ur)ătoarele nouă au ro!t reintegrate *n ace!t conte6t. 7n te6tul original$ ele .igurează.$ )ai =o!$ *n acela-i ca"itol. 8;E 0!te /or#a de a -ti de!"re ce "!"ate2 /or#e-te Sun Tzu. Chen %ao adaugă ce/a ace!tui /er!et$ a-a cu) .igurează *n "rezentul conte@t.
8;<

"leca du"ă ina)ic -i a a?un1e (naintea lui."5 6 5<. 'n teren de co)unica ie$ a- acorda o aten ie rigu( roa!ă !i!te)ului )eu de a"ărare. 56. 'n teren de con/ergentă$ )i(a- *ntări alian ele. #,an1 8u: "7)i a"ro"ii alia i "uternici$ o.erindu(le o#iecte "re ioa!e -i )ăta!e -i *i leg "rin "acte !ole)ne. Re!"ect cu .er)itate tratatele$ a!t.el alia ii *)i /or da cu !iguran ă a=utor.2 27. 7n teren !erio!$ )i(a- a!igura un a.lu6 con!tant de "ro/izii. 25. 'n teren di.icil$ nu )(a- o"ri. 22. 'n te&en "*ncercuit2$ a- #loca "unctele de acce! -i ie-irile. Tu +u: "Doctrina )ilitară cere ca o .or ă care *ncercuie!te "e alta !ă la!e o #re-ă "entru a arăta tru"elor *ncercuite că e6i!tă o !că"are$ a!t.el *nc,t ele !ă nu .ie deci!e !ă !e lu"te ",nă la )oarte. A"oi$ "ro.it,nd de acea!tă !itua ie$ lo/i i. Să "re!u"une) acu) că eu !unt cel care !e gă!e-te *n teren *ncercuit. Dacă ina)icul de!chide o cale ca !ă *n!ele tru"ele )ele !ă "ornea!că "e ea$ eu *nchid acea!ta ie-ire$ a!t.el *nc,t o.i erii -i oa)enii )ei !ă !e lu"te ",nă la )oarte.25)7 23. 'n terenul )or ii$ a- "utea !ă arăt că nu e6i!tă nici o -an!ă de !u"ra/ie uire. Căci e!te *n .irea !olda ilor !ă rezi!te c,nd !unt *ncon=ura i$ !ă lu"te ",nă la )oarte c,nd nu e6i!tă altă !olu ie -i c,nd !unt hăitui i$ !ă !e !u"ună or#e-te. 2 . Jodi.icările tactice a%ec/ate celo& nouă tipu&i %e te&en, a/anta?ele ine&ente .olo!irii .or)a iilor co)"acte !au larg de!.ă-urate -i "rinci"iile care gu/ernează co)"orta)entul o)ene!c !unt "ro#le)e "e care generalul tre#uie !ă le

:cest "cine/a este +ei 8ao #,-en, ca&e ia Hou (n sensul "du"ă2$ "re"ozi ie de ti)". 8<H Du"ă cu) !"une o "o/e!te lungă$ Shen &u$ care trăia !u# ulti)ii de!cenden i ai dina!tiei &u$ a.lat *ntr(o a!t.el de !itua ie$ tăie cu a=utorul ar)atei !ingura retragere lă!ată tru"elor !ale. 5or ele !ale !e #ătură atunci cu energia di!"erării -i *n/in!eră o ar)ată de două !ute de )ii de oa)eni.
8;G

!tudieze cu cea )ai )are gri=ă.5)5 2). Altădată$ cei ce t&eceau %&ept e6"er i *n arta )ilitară *)"iedicau *n ta#ăra ina)icului =onc iunea *ntre a/angărzi -i ariergărzi$ coo"erarea reci"rocă *ntre ele)entele i)"ortante -i ele)entele de mai )ică an/ergură$ a!i!tenta acordată de tru"ele de /aloare celor )ediocre -i !"ri=inul )utual *ntre !u"eriori -i !u#ordona i.5)2 23. Atunci c,nd .or ele inamice sunt %ispe&sate, el *)"iedică !ă !e regru"eze" c$n% ele sunt concentrate$ el !ea)ănă dezordinea. +en1: 2Lan!a i nu)eroa!e o"era iuni de!tinate !ă(l inducă *n eroare. Arăta i(/ă la /e!t -i *nainta i "lec,nd de la e!t" atrage( i(l la nord -i lo/iti.l la su%. 'nne#uni i(l -i .ace i.l !ă(-i "iardă )in ile a!t.el *nc,t !ă(-i *)"ră-tie -i !ă(-i *ncurce tru"ele2. #,an1 8u: "Lua i(l "e nea-te"tate$ declan-,nd atacuri !ur"riză acolo unde nu e!te "regătit. %ăr ui i.l cu tru"e de -oc2. 24. Li se concent&au -i !e "uneau *n )i-care atunci c,nd acea!ta era *n a/anta=ul lorO5)3 (n caz cont&a&, se op&eau. 9E. Dacă !unt *ntre#at: "Cu) "ot #irui o ar)ată ina)ică #ine ordonată$ care e!te "e "unctul de a )ă ataca? ră!"und: +une i ),na "e un lucru la care ine -i /e i .ace din ea ceea ce /e i dori.25) 26. 0api%itatea este c,ia& esen a răz#oiului. +ro.ita i de li"!a de "regătire a inamicului" ur)a i itinerarii ne"re/ăzute -i lo/i i.l acolo un%e nu este asi1u&at. Tu +u: "7n ace!t .el !e rezu)ă natura "ro.undă a răz#oiului -i cul)ea artei *n conducerea unei ar)ate2. :cest /er!et e!te ur)at de -a"te /er!ete !curte$ care dau o nouă de.ini ie ter)enilor de=a e6"lica i$ la /er!etele 9.l7 inclusi/. Pa& a fi comenta&ii ca&e s.au st&ecu&at (n te@t. 8<9 T&e9uie (n ele!$ aici$ că chiar daca ina)icul era ca"a#il !ă !e concentreze$ di!en!iunile interne "ro/ocate de generalul e6"eri)entat l(ar "une *n i)"o!i#ilitatea de a lu"ta cu e.icacitate. 8<: Lite&almente "ei s.au concent&at acolo un%e le e&a inte&esul, apoi, ai au trecut la ac iune. Atunci c,nd nu era intere!ul lor$ au. ră)a! "e loc2. Un alt co)entariu$ Shih Tzi Jei !"une: !ă nu !e "ună *n )i-care dec,t dacă $ai /reun a/anta= ca !ă o .aci. 8<; Co)entariul dintre *ntre#are -i ră!"un! e!te o)i!.
8<8

#,an 8u: "Aici$ Sun Tzu e6"lică din nou... că dacă e6i!tă ce/a care contează$ e!te cu ade/ărat di/ina ra"iditate2. 37. 'n cazul unei .or e de in/azie$ "rinci"iul general de re inut e!te că. odată intrată ad,nc *n teritoriul ina)ic$ ar)ata e!te unită -i ara care !e a"ără nu o "oate *n.r,nge. 35. Se.ui i &e1iunile fe&tile, "entru a a"ro/iziona ar)ata din a#unden ă. 32. Deghea i la hrana tru"elor" nu le i)"une i cor/ezi inutile. 5ace i *n a-a .el ca ele !ă .ie ani)ate de acela-i !u.lu -i ca .or a lor !ă ră),nă intactă. 'n ceea ce "ri/e-te )i-cările ar)atei$ !ta#ili i "lanuri de ne"ătrun!. 33. Arunca i tru"ele *ntr(o !itua ie .ără ie-ire$ a!t.el ca$ chiar *n .a a )or ii$ ele !ă nu .uga. Căci$ dacă ele !unt gata !ă )oară$ c,te .a"te eroice nu ar .i ca"a#ile !ă *n.ă"( tuia!că? Atunci$ *ntr(ade/ăr$ o.i eri -i !olda i$ *)"reună$ dau )a6i)u) din ceea ce "ot. 'ntr(o !itua ie di!"erată$ ei nu !e te) de ni)ic" c,nd nu e!te "o!i#ila o retragere$ ei !unt de neclintit. C,nd au "ătrun! ad,nc *n teritoriul ina)ic$ ei !unt lega i unii de al ii -i$ acolo unde nu e6i!tă altă !olu ie$ ei /or anga=a cu ina)icul lu"ta cor" la cor".5)). 3 . Deci$ a!t.el de tru"e nu au ne/oie !ă .ie *ncura=ate la /igilentă. 5ără !ă le z)ulgă !"ri=inul$ generalul *l o# ine" .ără !ă *l caute le do#,nde-te de/ota)entul" .ără !ă o ceară$ le c,-tig *ncrederea.5)3 3). O.i erii )ei nu au .oarte )ulte #ogă ii$ dar acea!ta nu din di!"re $ "entru #unurile "ă),nte-ti" ei nu !e a-tea"tă !ă trăia!că ",nă la #ătr,ne e" dar nu din ură "entru lon1e/itate. 2an1 Hsi: 2Atunci c,nd o.i erii -i !olda ii nu se "reocu"ă dec,t de #unurile "ă),nte-ti$ ei iu#e!c /ia a )ai )ult dec,t orice2. 23. 'n ziua c,nd ar)ata "ri)e-te ordinul de a !e "une *n )ar-$ lacri)ile celor ce !tau =o! le inundă gulerele: lacri)ile celor ce !unt culca i le curg -iroaie "e o#ra=i. 7n chineză e6i!tă )ai )ulte caractere care e6"ri)ă ideea de "a co)#ate2. Cel ce e!te .olo!it aici i)"lică no iunea de "co&p la co&p". 8<A Acea!ta !e a"lică tru"elor unui general care -tie !ă le hrănea!că$ !ă le in!u.le acela-i ideal -i !ă le )ena=eze .or ele$ !ta#ilind "e de altă "arte$ "lanuri de ne"ătrun!.
8<<

Tu +u: "To i au !e)nat un "act cu )oartea. 'n "rea=)a #ătăliei$ !e lan!ează ace!t ordin: Ceea ce !e /a "etrece a!tăzi de"inde de acea!tă lo/itură unică. Cor"urile celor ce re.uză !ă(-i "ună /ia a *n =oc /or *ngră-a c,)"urile -i /or de/eni hoituri a#andonate ca hrană "ă!ărilor -i ani)alelor !ăl#atice2. 34. Dar arunca i(i *ntr(o !itua ie .ără ie-ire -i ei /or arăta cura=ul ne)uritor al lui Chuan Chu -i T!'Puei.5)4 3<. M&, t&upele celo& ce sunt e6"er i *n arta )ilitară !unt .olo!ite ca 3ar"ele "care ri"o!tează cu toate inelele !ale deodată2$ %e pe muntele Ch'ang. Atunci c,nd *l lo/e-ti *n ca"$ atacă cu coada" c,nd *l lo/e-ti *n coadă$ atacă cu ca"ul" dacă e!te lo/it la centru$ el atacă *n acela-i ti)" -i cu ca"ul -i cu coada.5)< 36. Dacă !unt *ntre#at: "0!te "o!i#il !ă .aci tru"ele !ă .ie ca"a#ile de a!t.el de coordonate in!tantanee? ră!"und: 0!te "o!i#il2. Căci cu toate că oa)enii din &u -i din ?ueh !e ură!c$ dacă !(ar gă!i *)"reună la 9o&%ul unui /as clătinat de .urtună$ ei ar cola#ora ca ),na drea"tă cu ),na !t,ngă. 7. Deci$ nu e!te dea=un! !ă ai *ncredere *n caii *)"ie( dica i !ă )eargă !au *n ro ile carelor *ngro"ate.5)6 5. A *ntre ine un ni/el de #ra/ură uni.or)$ este o9iecti/ul coman%amentului milita&.537 Numai datorită .olo!irii a%ec/ate a terenului .or ele %e -oc -i .or ele u-oare !unt$ a),ndouă$ utilizate cei )ai #ine.535 *aptele acesto& e&oi sunt po/estite (n S.#., capitolul 3< 8<E Ace!t )unte !e nu)ea altădată )untele %eng. Su# do)nia *)"ăratului &en @Liu %engF al dina!tiei %an @8CGL 8<G *.Ch.F i !(a dat nu)ele "Ch'ang2$ ca !ă !e e/ite .olo!irea necu/iincioa!ă a nu)elui *)"ăratului. 7n toate lucrările e6i!tente "Hen1" a fost (nlocuit cu "#,-an1". 8<G :stfel %e e@pe%iente ale stilului "linia Jaginot2 nu !unt !u.iciente ca !ă *)"iedice tru"ele a.late *n "ozi ie de a"ărare$ !ă .ugă. 8AH Lite&al: "a egaliza cura=ul tuturor2$ "entru ca !ă de/ină ca unul. 8A8 Chang ?u "recizează )oti/ele "entru care terenul tre#uie luat *n con!idera ie la di!"unerea tru"elor. Di.eren a de calitate dintre tru"e "oate .i co)"en!ată "rin re"artizarea g,ndită a "ozi iilor. Tru"ele !la#e /or .i ca"a#ile !ă "ă!treze un teren "uternic$ dar ele "ar da gre-2 "oate dacă ele !unt "la!ate *ntr(o "ozi ie )ai "u in
8<C

#,an1 8u: "Dacă !e o# ine a/anta=ul terenului$ atunci chiar tru"e !la#e -i .ără con!i!ten ă ar "utea *n/inge. Cu at,t )ai )ult tru"e *ncercate -i "uternice= Dacă *ntr(un caz -i *n celălalt tru"ele "ot .i .olo!ite cu e.icacitate$ e!te "entru că ele !unt a-ezate *n con.or)itate cu condi iile terenului2. 2. >eneralul are datoria !ă .ie cal)$ i)"ertur#a#il$ i)"ar ial -i !tă",n "e !ine .532 2an1 Hsi: "Dacă e!te cal)$ el e!te in!en!i#il la contrari etă i" dacă e!te de ne"ătrun!$ e!te in!onda#il" dacă e!te dre"t$ ac ionează cu) tre#uie" dacă e!te !tă",n "e el. nu cade *n con.uzie2. 3. Ll tre#uie !ă -tie !ă(-i )en ină o.i erii -i !olda ii *n necuno-tin ă de "lanurile !ale. Ts-ao Ts-ao: "Tru"ele !ale !e "ot a!ocia la #ucuria ac iunii *nde"linite$ dar nu la !ta#ilirea "lanurilor !ale2. . 0l interzice "racticile !u"er!ti ioa!e -i a!t.el eli( #erează ar)ata de *ndoială. Atunci$ ",nă *n cli"a )or ii nu /a a/ea di.icultă i din "artea ei.533 Ts-ao Ts-ao: "Interzice i oracolele -i "rezicerile de rău augur. De#ara!a i "lanurile de *ndoială -i incertitudine2. #,an1 8u: "S!u Ja 5a declară: L@te&mina i !u"er!ti iile2. ). 0l !chi)#ă )etodele !ale -i *-i )odi.ică "lanurile$ a!t.el *nc,t !ă nu !e -tie cu) ac ionează. #,an1 8u: "+rocedeele .olo!ite de=a anterior -i "lanurile /echi du!e la #un !.,r-it *n trecut tre#uie )odi.icate2. 3. Ll sc,im#ă "la!a)entul ta#erelor -i *naintează "e căi deturnate$ .ăc,nd a!t.el inten iile !ale de ne"ătrun!.53 "uternică. 8A9 Ciles a t&a%us: 2>eneralul are datoria !ă "ă!treze lini-tea -i a!t.el !ă a!igure !ecretul$ !ă .ie dre"t -i a!t.el !ă )en ină ordinea2. Co)entatorii nu !unt de acord$ dar nici unul dintre ei nu iau ace!t "a!a= *n ace!t !en! -i. te6tul nu /ine$ nici el$ *n !"ri=inul inter"retării. Aici !e ur)ează inter"retarea lui T!'ao T!'ao -i &ang %!i. 8A: Chih(ul ce !e gă!e-te la !.,r-itul .razei a .o!t *nlocuit cu T!ai$ ce de!e)nează o cala)itate naturală !au 2tri)i!ă de Cer2. 8A; Sau poate ""une ina)icul *n i)"o!i#ilitate de a(i cunoa-te "lanurile2. Dar "entru Jei ?ao Ch'en tre#uie *n ele! că a!t.el ina)icului *i /a .i i)"o!i#il !ă !ta#ilea!că "lanuri. >il! la!ă !ă !e *n eleagă că generalul$ !chi)#,nd "ozi ia

4. Sarcina de a concentra ar)ata -i de a arunca *ntr(o !itua ie di!"erată e!te "ro#le)a generalului. ;E. 0l intră cu ar)ata ad,nc *n teritoriul ina)ic -i acolo gră#e-te declan-area.53) 6. 0l aude /a!ele -i spa&1e ma&mitele" *)"inge ar)ata ca "e o tur)ă de oi$ c,nd *ntr(o direc ie$ c,nd *ntr(alta -i ni)eni nu -tie unde )erge.533 )7. 0l .i6ează o dată "entru adunarea tru"elor -i a comenta&iului lui T!'ao T!'ao$ care a .o!t o)i!ă$ indică .a"tul odată =onc iunea e.ectuată$ el taie tru"elor retragerea$ ca -i cu) le(ar trage o !cară de !u# "icioare. )5. #ine ignoră planu&ile statelo& /ecine nu poate le1a la timp alian e$ dacă !unt i1no&ate condi iile geogra.ice *n ceea ce "ri/e-te )un ii$ "ădurile$ de.ileele "ericuloa!e$ )la-tinile -i #ăl ile$ nu "oate conduce o ar)ată" dacă !e o)ite .olo!irea călăuzelor indigene$ nu !e "oate o# ine a/anta?ul te&enului. Lste %e a?uns ca un general !ă ne1li?eze unul din ace-ti trei .actori "entru a nu .i a"t !ă co)ande ar)atele unui rege do)inator.534 Ts-ao Ts-ao: "Ace!te trei "uncte au .o!t tratate )ai !u!. Joti/ul "entru care Sun Tzu re/ine a!u"ra lor e!te că el deza"ro#ă "uternic "e cei ce !unt inca"a#ili !ă utilizeze tru"ele con/ena#il2. )2. M&, atunci c,nd un rege do)inator atacă un !tat ta#erelor !ale -i *naint,nd "e căi ocolite$ "oate *)"iedica ina)icul !ă(i "ghicea!că2 inten iile. Co)entariile nu clari.ică ace!t "unct contro/er!at. 8A< Declan-area unui re!ort !au unui )ecani!)$ ace!ta e!te !en!ul o#i-nuit al e6"re!iei 5a Chi. Acea!tă locu iune a .o!t tradu!ă: "A "une *n e6ecu ie "lanurile !ale cele )ai adec/ate2. &ang %!i !"une că$ atunci c,nd )ecani!)ul e!te declan-at$ "nu e6i!tă *ntoarcere "o!i#ilă2 @a !ăge ii !au a careului ar#aleteiF. Literal)ente$ ace!t /er!et !e)ni.ică: "7-i .ace ar)ata !ă "ătrundă "ro.und *n teritoriul !eniorilor .eudali -i acolo declan-ează )ecani!)ul2 @!au "pune (n aplica&e planu&ile sale cele mai pot&i/ite"H. Ciles t&a%uce e6"re!ia *n di!cu ie "rin "*-i arată .or a2$ adică ia )ă!uri ire/er!i#ile. 8AA Bici "ro"riile !ale tru"e$ nici ina)icul !ău nu "ot !ă(i "re/adă inten ia .inală. 8AC 'nlocuin% Ssu 2u #,e aceste "pat&u sau cinci puncte" p&in Tz-u San #,e, "aceste t&ei puncte".

"uternic el "une ina)icul *n i)"o!i#ilitatea de a !e con( centra. 0l !e i)"une .a ă de ina)ic -i *i *)"iedică "e alia ii !ăi !ă i !e alăture.53< +ei 8ao #,-en: "Atunci c,nd ataca i un !tat i)"ortant$ dacă "ute i di/iza .or ele ina)ice$ )i=loacele noa!tre /or .i )ai )ult dec,t !u.iciente.2 )3. Rezultă că el nu !e *n.runtă cu coali ii "uternice -i că nu .a/orizează pute&ea alto& state. +entru2 a(-i atinge o#iecti/ele$ el !e #azează "e a"titudinea !a de a !e i)"une ad/er!arilor !ăi. 3i a!t.el el "oate !ă(i ia ina)icului ora-ele -i !ă(i ră!toarne gu/ernul.536 Ts-ao Ts-ao: EP&in "rege do)inator2 !e *n elege acela care nu !e aliază cu !eniorii .eudali. 0l ru"e alian ele i)"eriului. Tot ce e!te !u# cer -i *-i ad=udecă autoritatea. 0l .olo!e-te "re!tigiul -i /irtutea "entru a(-i atinge !co"urileK.547 Tu +u: "Ace!t /er!et declară că$ dacă nu !e a!igură$ "rin "acte$ de a=utorul !tatelor /ecine$ -i că dacă nu !e .or)ează "lanuri legate de o"ortunitate$ dar că$ ur),nd "ro"riile o#iecti/e$ !e *ncrede doar "e "ro"ria .or ă )ilitară "entru a !e i)"une ina)icului$ atunci ri!că !ă /adă ca"turate$$ "ro"riile !ale ora-e -i ră!turnat "ro"riul gu/ern .545 ) . Acorda i reco)"en!e .ără a ine !ea)a de o#iceiurile curente: da i ordine$ .ără a tine !ea)a de "recedente.542 Ace!t /er!et -i ur)ătorul "un "ro#le)e. Du"ă Chang ?u$ ace!t /er!et *n!ea)nă că$ dacă tru"ele unui rege do)inator @!au oricărui alt !u/eran care a!"iră !ă de/inăF atacă *n gra#ă @!au te)erar !au necugetatF alia ii !ă(i nu(i /in *n a?uto&. #eilal i co)entatori au dat ace!tui /er!et aceea-i inter"retare. 8AG #omentato&ii nu sunt %e aco&% cu inte&p&eta&ea acestui /e&set. Ciles t&a%use: IDeci$ el nu !e .or ează !ă !e alieze cu to i .ără e6ce" ie -i el nu .a/orizează "uterea altor !tate. '-i *nde"li( ne-te "ro"riile "roiecte !ecrete$ in,ndu(-i ad/er!arii la re!"ect. A!t.el$ e!te *n )ă!ură !ă le ia ora-ele -i !ă le ră!toarne regatele. Dar du"ă "ărerea )ea$ Sun Tzu a /rut !ă !"ună că "regele do)inator2 nu are ne/oie !ă !e )ă!oare cu "pute&nice coali ii2$ deoarece el *i !e"ară "e ina)icii !ăi. 0l nu(i la!ă !ă .or)eze ""uternice coali ii 2. 8CH Poate că >ile! a !co! inter"retarea !a din ace!t co)en( tariu. 8C8 Altă inter"retare care !e "oate =u!ti.ica *n aceea-i )ă!ura -i care arată ",nă la ce "unct se cont&azic a%eseo&i comentato&ii. 8C9 Ace!t /er!et care$ e/ident$ a .o!t !co! din conte6t$
8AE

A!t.el /e i "utea .olo!i ar)ata *ntreaga$ ca -i ca -i cu) ar .i /or#a de un !ingur o). #,en1 8u: "Dacă codul relati/ la reco)"en!e -i la "ede"!e e!te clar redactat -i a"licat *n )od e6"editi/$ atunci /e i "utea .olo!i )ul i)ea ca -i cu) ar .i /or#a de o ),na de oa)eni2. )). +une i tru"ele la lucru .ără a le$ *)"ărtă-i inten iile /oa!tre$ .olo!i i(le "entru a o# ine a/anta=ul .ără a le dez/ălui "ericolele la care !e e6"un. Arunca i(le *ntr(o !itua ie "ericuloa!ă$ ele /o& !că"a din ea" "la!a i(le *ntr(un teren al )or ii$ /or rezi!ta. Căci$ atunci c$n% a&mata e!te "u!ă *ntr(o asemenea !itua ie$ ea "oate$ !"ri=inită "e *n.r,ngere$ !ă z)ulgă /ictoria. )3. Or$ ceea ce e!te ca"ital *n o"era iunile )ilitare e!te !ă la-i !ă !e creadă că te "otri/e-ti "lanurilor ina)icului.543 )4. Concentra i(/ă .or ele *)"otri/a ina)icului -i la o )ie de li di!tan ă *i /e i "utea ucide generalul.54 0!te ceea ce !e nu)e-te a "utea !ă( i atingi !co"ul "rin /iclenie -i ingeniozitate. )<. 'n ziua c,nd !i!te)ul de atac e!te "u! *n )i-care$ #loca i trecerile$ anula i "er)i!ele de li#eră trecere$54) *nceta i toate rela iile cu tri)i-ii ina)icului -i *nde)na i !.atul te)"lului !ă e6ecute "lanurile.543 relie.ează că generalul$ "e teren$ nu e!te con!tr,n! !ă ur)eze "rocedurile *n /igoare$ "entru a recunoa-te !er/icii )eritorii$ dar tre#uie !ă acorde reco)"en!e la )o)entul "otri/it. >eneralul nu are ne/oie !ă !e con.or)eze o#iceiurilor !ta#ilite *n ceea ce "ri/e-te ge!tiunea ar)atei !ale... 8C: Traducere "rea li#eră$ dar co)entatorii !unt de acord *n a declara că acea!ta e!te ideea "e care 0un Tzu a /rut !ă o e6"ri)e. L.am u&mat pe Tu +u 8C; Con.or) T!'ao T!'ao. Un !trateg de)n de ace!t nu)e *n/inge ina)icul la o )ie de li di!tan ă$ ghicind "lanurile ace!tuia. 8C< Lite&al, ".ace caduce "re)i!ele de trecere2. Ace!tea erau de inute de /oia=ori -i e6a)inate de gardienii trecerilor. 5ără un "er)i! de trecere adec/at$ ni)eni nu "utea !ă intre !au !ă ia!ă legal dintr(o ară... 8CA Te6tul e!te li"!it de claritate. Literal)ente "are ca el /rea !ă !"ună: "De la tri#una te)"lului$ *nde)na i ar)ata4 "o"ula ia4 !ă e6ecute "lanurile.2 Comentato&ii nu a%uc nici o cla&ifica&e.

)6. C,nd ina)icul /ă o.eră o ocazie$ "ro.ita i de ea .ără *nt,rziere.544 Lua i(i *nainte$ "un,nd !tă",nire "e un lucru "e care *l "re uie-te -i trece i la ac iune la o dată .i6ată *n !ecret. 37. Doct&ina )ilitară ne *n/a ă !ă ur)ări) de a"roa"e !itua ia )ilitară a inamicului pent&u a hotăr* asup&a luptei.54< 35. +entru ace!t )oti/$ .i i$ deci ti)id ca o .ecioară. C,nd ina)icul "rezintă o .i!ură .i i re"ede ca ie"urele -i el /a .i inca"a#il !ă /ă reziste.

XII Atacul prin foc Sun Tzu a spus: 5. 06i!tă cinci )etode de a ataca "rin .oc. +ri)a$ e!te !ă dai .oc "er!onalului" a doua$ !ă dai .oc de"ozitelor" a treia$ !ă dai .oc )aterialului" a "atra$ !ă dai .oc ar!enalelor -i$ a cincea$ !ă .olo!e-ti "roiectile incendiare.546 2. +entru a .olo!i .ocul tre#uie !ă te #azezi "e anu)ite )i=loace. Ts-ao Ts-ao: "Baza i(/ă "e trădătorii care !e gă!e!c *n

7nca un /er!et di.icil. Du"ă anu)i i co)entatori$ ar tre#ui !ă !e *n eleagă: "C,nd ina)icul tri)ite !"ioni$ lă!a i(i !ă intre i)ediat2. Di.icultatea rezidă *n !en!ul locu iunii P'ai %o$ care *n!ea)nă e6act "a %eschide canatul unei u-i2$ adică "a o.eri o ocazie2 de a intra. Du"ă T!'ao T!'ao$ acea!tă e6"re!ie /rea !ă !"ună "o .i!ură2O "o %esc,i%e&e" sau "un !"a iu2. T!'ao T!'ao adaugă: "Tre#uie !ă intra i i)ediat2. Du"ă al i co)entatori$ locu iunea *n di!cu ie *n!ea)nă "spioni" sau "agen i !ecre i2. Aici$ con.or) T!'ao T!'ao. 8CE #omentato&ii sunt, %in nou, (n %ezaco&%: /er!etele <E(A8 !e "retează la di.erite traduceri !au inter"retări 8CG 06i!tă aici o eroare *n te6t. Tu ?u aduce o )odi.icare -i e6"lică .a"tul că !ăge ile cu /,r.ul a"rin! !unt tra!e *n cantona)ent !au *n ta#ăra ina)ică de către !olda i "uternici$ *nar)a i cu ar#alete. Al i co)entatori "ro"un inter"retări di.erite$ dar )odi.icarea adu!ă de Tu ?u e!te logică.
8CC

r,ndurile ina)ice.25<7 #,an1 8u: "Toate atacurile "rin .oc de"ind de condi iile at)o!.erice2. 3. +ate&ialul incen%ia& t&e9uie !ă fie (ntot%eauna %isponi9il. #,an1 8u: "Utila=ul -i )aterialele co)#u!ti#ile tre#uie !ă .ie "regătite totdeauna *nainte2. . 06i!tă "erioade .a/ora#ile -i zile "ro"ice a"rinderii .ocului. ). P&in "pe&ioa%e" tre#uie !ă *n elege) "atunci c,nd e!te o căldură toridă2$ "rin "zile2 atunci c,nd luna e!te *n con!tela iile !ăgetătorului. Al"haratz$ > !au Chen2$ căci *n ace!te )o)ente !e "orne!c /,nturile.5<5 3. Or$ *n cazul atacului "rin .oc$ tre#uie reac ionat la !chi)#ările de !itua ie. 4. Atunci c,nd incendiul !e declară *n ta#ăra ina)ică$ coordona i i)ediat an!a)#lul o"era iunilor din e6terior. Dar dacă tru"ele ră),n cal)e$ a/e i ră#dare -i nu ataca i. <. C,nd incendiul atinge "unctul cul)inant$ continua i dacă e!te "o!i#il. Dacă nu. a-te"ta i. 6. Dacă "ute i genera incendii la e6teriorul ta#erei ina)ice$ nu e!te nece!ar !ă a-te"ta i ca ele !ă iz#ucnea!că *n interior. Incendia i la )o)entul "otri/it.5<2 57. C,nd .ocul e #ătut de /,nt$ nu ataca i$ nu ataca i din direc ia !"re care #ate /,ntul. 55. Dacă /,ntul #ate ziua$ !e /a "otoli !eara.5<3 52. Or$ ar)ata tre#uie !ă cunoa!că cele cinci cazuri di.erite de atac "rin .oc -i !ă ră),nă *ntr(o !tare de /igi( len ă con!tantă.5< L@p&esia "(n &$n%u&ile inamice" a fost adăugată. Ch'en %ao o#!er/ă că nu !e #azează nu)ai "e trădători. 8E8 Sun %!ing ?en a )odi.icat te6tul original con.or) cu TT -i cu ?L dar originalul "are "re.era#il -i l(a) ur)at. Bu !unt *n )ă!ură !ă !ituez con!tela iile I -i #,en 8E9 Ulti)a .rază i)"lică un a/e&tisment: !ă nu .i) ar-i de in( cendiul "e care l.) "ro/ocat noi *n-ine. 8E: Du"ă Chang Tu. 8E; Du"ă Tu Ju.
8EH

53. #ei ce folosesc incen%iile pentru a(-i !u! ine atacurile au de "artea lor inteligen a$ cei care .olo!e!c inunda ia au de "artea lor .or a. 5 . A"a "oate izola un ina)ic$ dar nu(i "oate di!truge$ "ro/iziile !au )aterialul !ău.5<) 5). Or$ a c,-tiga #ătălii -i a cuceri o#iecti/ele .i6ate$ dar a nu reu-i !ă tragi .oloa!e din ace!te rezultate$ e!te de rău augur -i !e nu)e-te "pie&%e&e %e timp".5<3 53. Iată de ce !e !"une că !u/eranii lu)ina i deli#erează 2a!u"ra "lanurilor -i că generalii #uni le e6ecută. 54. Dacă nu e!te *n intere!ul !tatului nu ac iona i. Dacă nu !unte i *n !tare !ă reu-i i$ nu recurge i la .or a ar)ată. Dacă nu !unte i *n "ericol$ nu /ă #ate i.5<4 5<. Un !u/eran nu "oate !ă ridice o ar)ată *ntr(un acce! de e6a!"erare$ nici un general !ă nu !e #ată !u# i)"ul!ul urii. Căci$ dacă e!te "o!i#il ca un o) care e!te iritat !ă(-i reca"ete lini-tea -i un o) rănit !u.lete-te !ă !ă(-i reca"ete lini-tea -i un o) rănit !u.lete-te !ă !e !i)tă din nou !ati!.ăcut'$ un !tat$ care a .o!t di!tru!$ nu "oate .i re.ăcut$ nici )or ii readu-i la /ia ă. 56. Iată de ce !u/eranul lu)inat e!te "rudent -i gene( ralul #un e!te "re/enit *)"otri/a )i-cărilor ne!ă#uite.5<< A!t.el$ !tatul e!te !al/at -i ar)ata cru ată.

XIII olosirea agenţilor secreţi18! Du"ă T!'ao T!'ao 8EA Jei ?ao Chen e!te !ingurul co)entator care a !e!izat ceea ce a /rut !ă !"ună Sun Tzu. Situa iile tre#uie e6"loatate. 8EC #omentatorii !cot *n relie. că nu tre#uie !ă recurgi la răz#oi dec,t ca o ulti)ă !olu ie. 8EE Ulti)ele trei cu/inte au .o!t adăugate. 5uria -i ura *)( "ing la ac iuni ne!ocotite. 8EG 5 Caracterul care a"are *n titlu *n!ea)nă "!"a iul *ntre2 două o#iecte @de e6e)"lu$ o de!chizătură *ntre două u-iF -i de aici$ ".i!ură2$ "*)"ăr ire2 !au "a *)"ăr i2. 'n!ea)nă$ de a!e)enea$ "spioni", "a spiona" sau "spiona?".
8E<

Sun Tzu a spus: 5. M&, atunci c$n% o ar)ată de o !ută de )ii de oa)eni /a .i ridicată -i tri)i!a *n ca)"anie la di!tan ă$ cheltuielile !u"ortate de "o"ula ie$ adăugate la !u)ele "lătite din tezaur$ !e /or ridica la o )ie de gal#eni "e zi. Da do)ni o agita ie "er)anentă at,t *n interiorul$ c,t -i *n e6teriorul ării$ "o"ula ia /a .i e"uizată din cauza cerin elor tran!"orturilor -i tre#urile a -a"te sute %e mii %e familii /o& fi %ezo&1anizate.567 Ts-ao Ts-ao: "Pe /&emu&i, opt familii fo&mau o colecti/itate. :tunci c$n% una %int&e ele t&imitea un o) *n ar)ată$ celelalte -a"te contri#uiau la *ntre inerea că)inului a.ectat. A!t.el că$ atunci c,nd era )o#ilizată o ar)ată de o !ută de )ii de oa)eni$ .a)iliile care nu erau *n )ă!ură !ă a!igure "e de"lin "artea lor de )uncă -i de !e)ănături$ erau *n nu)ăr de -a"te !ute de )ii2. 2. Cel ce .ace .a ă ina)icului ti)" de )ul i ani ca !ă lu"te "entru /ictorie *ntr(o #ătălie deci!i/ă$ dar care !e zg,rce-te !ă acorde grade$ onoruri -i c,te/a !ute de gal#eni -i nu cunoa-te !itua ia ina)icului$ e!te total lipsit %e omenie. 3. Or$ dacă "rin ul lu)inat -i generalul a/izat *n/ing ina)icul de c,te ori treci la ac iune$ dacă realizările lor de"ă-e!c "e cele o#i-nuite$ acea!ta !e datore-te in.or)ării "reala#ile. Ho 8en Hsi: E#apitolul %in 0itu&ile %inastiei #,ou, intitulat "O.i erii )ilitari2$ )en ionează "e directorul !"iona=ului na ionalK. Ace!t o.i er conducea$ "ro#a#il$ o"era iunile !ecrete *n !trăinătate.565 . Ceea ce !e nu)e-te "in.or)are "reala#ilă2 nu "ro/ine de la !"irite$ nici de la di/inită i$ nici %in analo1ie cu e/enimentele t&ecute, nici %in calcule. 0a tre#uie o# inută de la oa)enii care cuno!c !itua ia ina)icului. ). Or$ e6i!tă cinci .eluri de agen i !ecre i care "ot .i .olo!i i -i anu)e: agen i indigeni$ interiori$ du#li$ lichida#ili S.a t&a%us "la o )ie de li di!tan a p&in "*n ca)"anie la di!tan ă2. Acea!tă indica ie nu)erică nu tre#uie luată du"ă !en!ul e6act al cu/intelor. 8G8 Se .ace a"el$ aici$ "ro#a#il$ la autoritatea tradi iei "entru a !u#linia legiti)itatea !"iona=ului -i a !u#/er!iunii$ care !unt contrare spi&itului confucianist.
8GH

-i /olan i.562 3. Atunci c,nd cele cinci ti"uri de agen i lucrează !i)ultan -i c,nd ni)eni nu le cunoa-te "rocedeele$ ei !e nu)e!c "!culul di/in2 -i con!tituie co)oara unui !u/eran.563 4. Agen ii indigeni$ "e care *i .olo!i)$ !unt originari din inutul inamic. <. Agen ii interiori !unt .unc ionari ina)ici "e care *i .olo!i). Tu +u: "7n categoria .unc ionarilor !e nu)ără oa)eni de )erit$ care au .o!t de!titui i'O !unt -i al ii care co)it,nd gre-eli au .o!t "ede"!i i. Sunt !ico.an i -i .a/ori i care r,/ne!c la #ogă ie. Sunt dintre aceia care "e nedre"t au .o!t$ ti)" *ndelungat$ )en inu i *n .unc ii )ode!te$ cei care nu au a=un! *n "o!turi de ră!"undere -i cei a cărei !ingură dorin ă e!te de a "ro.ita de "ericolele tul#uri "entru a(-i )ări "uterile "er!onale. 06i!tă cei cu două .e e$ ne!tatornici -i /icleni -i cei care a-tea"tă "er)anent !ă /adă de unde #ate /,ntul. 'n ceea ce "ri/e-te "e ace-tia /ă "ute i in.or)a *n !ecret a!u"ra !itua iei ior )ateriale$ !ă(i aco"eri i cu aur -i )ăta!e -i a!t.el !ă /i(i ata-a i. +e ur)ă$ "ute i conta "e ei "entru a .ace lu)ină *n !itua ia a-a cu) !e "rezintă ea *n ara lor -i "entru a /ă in.or)a a!u"ra "lanurilor "e care acea ară le .ace *)"otri/a /oa!tră. De a!e)enea$ ei "ot "ro/oca di!en!iuni *ntre !u/eran -i )ini-trii !ăi$ de natură ca *ntre ei !ă nu do)nea!că o *n elegere "er.ectă.2 6. Agen ii du#li sunt spioni inamici pe ca&e noi (i folosim: Li #,-uan: "C,nd ina)icul tri)ite !"ioni ca !ă i!codea!că ceea ce .ac !au nu .ac$ le dau cu generozitate #ani$ *i tri)it *na"oi -i *i tran!.or) *n "ro"rii )ei agen i2. 57. Agen ii lichida#ili !unt aceia dintre !"ionii no-tri cărora noi le dă) deli#erat in.or)a ii in/entate *n toate .elurile. Tu 8u: "Lă!ă) !ă !ca"e in.or)a ii care !unt real)ente .al!e -i .ace) *n a-a .el ca agen ii no-tri !ă le cunoa!că. Atunci c,nd ace-ti agen i$ lucr,nd "e teritoriul ina)ic$ /or .i "rin-i de ace!ta$ /or .ace uz$ cu !iguran ă$ de ace!te in.or)a ii .al!e. Ina)icul le /a acorda credit -i !e /a "regăti T&a%uc p&in "lichida#il2$ un ter)en care *n!ea)nă "moa&te" 8G: Tre#uie *n ele! că in.or)a iile "ot .i cule!e a-a cu) !e .ace cu "e-tii$ trăg,nd de un !ingur .ir -i !tr,ng,nd di.eritele ochiuri ale "la!ei.
8G9

*n con!ecin ă. Dar noi$ .ire-te /o) ac iona *n cu totul alt !en! -i ina)icul *-i /a o)or* !"ionii2. #,an1 8u: "Su9 %inastia noa!tră$ -e.ul !tatului )a=or T!'ao gra ie *ntr(o zi un conda)nat$ *l deghiza *n călugăr$ *l "u!e !ă *nghită un cocolo- de ceară -i *l tri)i!e la Tangout!. La !o!irea lui .al!ul călugăr .u *nte)ni at. 0l le /or#i celor ce(l ca"tura!eră de!"re cocolo-ul de ceară "e care(l eli)ină *n cur,nd *n !caun. De!chiz,nd cocolo-ul$ cei din Tangout! citiră !cri!oarea adre!ată de către -e.ul !tatului )a=or T!'ao directorului "lani.icării !trategice. 3e.ul #ar#arilor$ .urio!$ "u!e !ă .ie e6ecutat )ini!trul !ău$ ca -i călugărul !"ion. Ace!ta e!te "rocedeul. Dar agen ii lichida i nu !e )ărgine!c la o !ingură )i!iune. Uneori$ eu tri)it agen i !ă gă!ea!că ina)icul "entru a !e)na "acea -i a"oi atac.2 55. Agen ii /olan i !unt cei ce aduc in.or)a ii. Tu 8u: E:le1em oameni inteligen i$ dota i$ "ruden i -i ca"a#ili !ă(-i croia!că un dru) către aceia care. 'n ta#ăra ina)ică$ !unt inti)i cu !u/eranul -i cu )e)#rii no#ili)ii. A!t.el$ ei !unt *n )ă!ură !ă o#!er/e )i-cările ina)icului -i !ă(i cunoa!că ac iunea -i "lanurile !ale. Odată in.or)a i a!u"ra !itua iei reale$ !e *ntorc !ă ne in.or)eze. Iată de ce ei !e nu)e!c "agen i /olan i2. Tu Ju: "Sunt oa)eni care "ot !ă /ină -i !ă "lece -i !ă tran!)ită ra"oarte. Ca !"ioni$ /olan i tre#uie !ă recrută) oa)eni inteligen i$ dar care "ar "ro-ti -i oa)eni *ntre"rinzători$ *n ciuda aerului lor ino.en!i/$ oa)eni !"rinteni$ /iguro-i$ *ndrăzne i -i #ra/i$ de"rin-i cu )i!iuni )ode!te -i ca"a#ili !ă *ndure .oa)ea$ .rigul$ )izeria -i u)ilin a2.K 52. Dintre to i cei care *n ar)ată .ac "arte din antu&a?ul co)andantului(-e.$ nici unul nu e!te )ai a"roa"e de ace!ta ca agentul !ecretO dintre toate retri#u iile$ nici una nu e!te )ai )are ca cea a agen ilor !ecre iO dintre toate "ro#le)ele$ nici una nu e!te )ai con.iden ială ca acelea care au legătură cu o"era iunile !ecrete. +ei 8ao #,-en: "Agen ii !ecre i *-i "ri)e!c in!truc iunile *n cortul generaluluiO ei !unt a"ro"ia i -i "e "icior de inti)itate cu el2. Tu +u: "Ace!tea !unt "ro#le)e -o"tite la ureche.2 53. Cine nu e!te e6"eri)entat -i p&u%ent, omenos -i dre"t$ nu "oate .olo!i agen i !ecre i. 3i cine nu e!te .in -i !u#til nu "oate !ă le z)ulgă ade/ărulM Tu +u: "Ceea ce tre#uie$ *nainte de toate$ e!te !ă a"re( ciezi caracterul !"ionului -i !ă !ta#ile-ti dacă e!te !incer$ de)n de *ncredere -i cu ade/ărat inteligent. A"oi$ el "oate .i .olo!it... +rintre agen i$ e6i!tă unii al cărui !ingur !co"

e!te !ă !e *)#ogă ea!că .ără !ă caute a cunoa-te cu ade/ărat !itua ia ina)icului -i care nu ră!"und e6igen elor )ele dec,t "rin /or#e 1oale.56 'nt&.un asemenea caz, eu tre#uie !ă dau do/adă de -iretenie -i de !u#tilitate. A"oi$ /oi "utea a"recia !inceritatea !au caracterul )incino! al !"u!elor !"ionului -i !ă .ac deo!e#irea *ntre ceea ce e!te con.or) cu .a"tele -i ceea ce nu e!te2. +eN 8ao #,-en: "Lua i )ă!uri de "recau ie *)"otri/a !"ionului care a .o!t )ani"ulat2. 5 . Su#iect *ntr(ade/ăr delicat4 Cu ade/ărat delicat= Bu e6i!tă nici un loc unde !ă nu .ie .olo!it !"iona=ul. 5). Dacă "lanuri relati/e la o"era iuni !ecrete !unt di/ulgate "re)atur$ agentul -i to i cei cărora le(a /or#it tre#uie !ă .ie uci-i.56) #,-en Hac: "...+ot .i uci-i !"re a li !e *nchide gura -i a(l *)"iedica "e ina)ic !ă(i audă2. 53. 'n general$ dacă /re i !ă lo/i i ar)ata$ !ă ataca i ora-e -i !ă. a!a!ina i oa)eni$ tre#uie !ă cunoa-te i nu)ele co)andantului garnizoanei$ al o.i erilor de !tat )a=or$ al u-ierilor$ al gardienilor de la "or i -i al gărzilor de cor". Tre#uie !ă da i ordin agen ilor /o-tri !ă !e in.or)eze a)ănun it de!"re ace!t detaliu. Tu +u: "Dacă dori) !ă conduce) o.en!i/a$ tre#uie !ă cunoa-te) oa)enii "e care(i .olo!e-te ina)icul. Sunt ei e6"eri)enta i !au "ro-ti$ .ini !au gro!olani? Odată ace!te calită i cuno!cute$ .ace) "regătirile adec/ate. C,nd regele celor din %an tri)i!e "e %an %!in$ T!'ao T!'ao -i Puan ?ung !ă atace &ei +ao$ el *ntre#ă: "Cine e!te co)andant -e. al !tatului &ei? +o Chin$ i !e ră!"un!e. Regele !"u!e: >ura lui )iroa!e *ncă a la"tele "e care l(a !u"t. 0l nu /a "utea !ă(l egaleze "e %an %!in. Cine co)andă ca/aleria? 5eng Che!ig$ i !e ră!"un!e. Regele !"u!e: Lste fiul 1ene&alului *en1 2u #,e %in #,-(n. Cu toate că e!te o) de /aloare$ nu .ace c,t Puan ?ung. Si cine co)andă in.anteria? %!iang T'o$ i !e ră!"un!e. Regele !"u!e: Nu poate fi compa&at cu Ts-ao Ts-an. N.a) nici un )oti/ !ă )ă *ngri=orez2. 54. 0!te de o i)"ortan ă ca"itală !ă .ie re"era i agen ii A!t.el de agen i !ecre i !unt nu)i i$ "e dre"t cu/,nt$ "mo&i %e /$nt." 8G< Ciles a t&a%us: "Dacă o in.or)a ie !ecretă e!te di/ulgată de un !"ion *nainte de /re)e...2. Sun Tzu nu /or#e-te de "in.or)a ii2$ ci de .a"te$ a.aceri !au "lanuri care intere!ează !"iona=ul.
8G;

ina)icului$ care /in !ă ducă acti/ită i de !"iona= *)"otri/a /oa!tră -i !ă .ie toc)i i !ă treacă *n !er/iciul /o!tru. Da i(le in!truc iuni -i a/e i gri=ă de ei.563 7n ace!t .el !unt recruta i -i .olo!i i agen ii du#li. 5<. Agen ii indigeni -i interiori "ot .i recruta i -i .olo!i i "rin inter)ediul agen ilor du#li. #,an1 8u: "Joti/ul e!te că agentul du#lu cunoa-te$ "rintre co)"atrio ii !ăi$ "e aceia care !unt hră"ăre i$ ca -i "e .unc ionarii care !(au achitat cu negli=en ă de datoriile lor. +e ace!te "er!oane le "ute) atrage *n !er/iciul no!tru2. 56. 3i *n .elul ace!ta agentul lichida#il$ *ncărcat cu in.or)a ii .al!e$ "oate .i tri)i! la ina)ic "entru a i le t&ansmite. #,an1 8u: "Agen ii lichida#ili "ot .i tri)i-i !ă tran!)ită in.or)a ii .al!e deoarece agen ii du#li -tiu *n ce do)eniu ina)icul "oate .i *n-elat2. 27. 3i tot a!t.el$ agen ii /olan i pot fi .olo!i i la )o)entul o"ortun. 25. Su/eranul tre#uie !ă ai#ă cuno-tin ă de"lină de!"re acti/ită ile celor cinci .eluri de agen i. Acea!tă cunoa-tere tre9uie !ă "ro/ină de la agen ii du#li -i de aceea ei tre#uie nea"ărat trata i cu e6tre)ă dărnicie. 22. 'n t&ecut, ascensiunea %inastiei 8in se %ato&ase lui > #,in ca&e se&/ise, c$n%/a, pe Hsia" dina!tia Chou a=un!e!e la "utere datorită lui Lu ?u$ se&/ito&ul celo& %in %inastia 8in.564 #,an1 8u: "> #,in e&a un minist&u al celo& %in %inastia Hsia ca&e t&ecu (n se&/iciul celo& %in 8in. Lu 2an1 e&a un minist&u al celo& %in 8in, ca&e t&ecu (n se&/iciul celo& %in #,ou." 23. Iată de ce$ nu)ai !u/eranul luminat -i generalul de /aloare$ care !unt *n )ă!ură !ă .olo!ea!că dre"t agen i "er!oanele cele )ai inteligente$ !unt !iguri că realizează lucruri )ari. O"era iunile !ecrete !unt e!en iale *n răz#oi" "e ele !e #azează ar)ata "entru a e.ectua .iecare din )i-cările ei. #,ia Lin: "O ar)ată .ără agen i !ecre i e!te e6act ca un o) .ără ochi -i u&ec,i". Ace-ti agen i tre#uie !ă .ie$ du"ă traducerea lui >ile!$ "atra-i cu 9ani$ adu-i "e căi ocolite -i găzdui i con.orta#il2. 8GC Un anu)it nu)ăr de co)entatori !e indignează !ă /adă ace!te "er!ona=e e)inente cali.icate de Sun Tzu dre"t "spioni" sau "agen i2" totu-i$ e!te$ de!igur$ ade/ărul.
8GA

....................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->