P. 1
Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần (Ta Đến Để Đưa Các Em Về)

Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần (Ta Đến Để Đưa Các Em Về)

|Views: 162|Likes:
Published by seegodwhileliving
Quyển sách này là một tổng hợp những đoạn trích dẫn từ nhiều bài giảng, những cuộc phỏng vấn và những buổi nói chuyện thân mật của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Những đoạn trích dẫn từ những lời giảng của Ngài trong nhiều năm qua đã được một đệ tử thu thập ghi chép lại. Lúc đầu chỉ là những đoạn dẫn chứng của Ngài mà cô ưa thích nhất, rồi sau đó đã trở thành một bộ sưu tập tài liệu. Quyển sách đã được hình thành với sự giúp đỡ của nhiều đệ tử trong việc ghi chép và phiên dịch hàng chục bài thuyết giảng của Ngài. Qua sự kiên nhẫn, với tình thương hiến dâng, cùng sự hỗ trợ của các đệ tử và hồng ân của Ngài, tác phẩm này đã được giới thiệu đến quý vị.

Tất cả nội dung trong quyển sách này là những lời nguyên thủy của Ngài đã được thu băng từng chữ một. Việc sửa chữa chỉ là để sắp xếp theo thứ tự từng đoạn, văn phạm và chấm câu trong các bản ghi chép mà thôi.

Bằng ngôn từ, vị Minh Sư tại thế có thể làm sống lại những trí huệ cổ xưa. Để tự thể nghiệm được những bài giảng này, người tầm đạo được ảnh hưởng bởi mọi trình độ hiểu biết, vượt qua không gian và thời gian, vượt xa những quan niệm của trí óc. Những hàng Minh Sư thuộc loại này đã hoàn toàn ý thức được bản chất vô thượng bên trong, cống hiến một tấm gương hoàn hảo về những phẩm chất cao quý và thánh thiện trong mỗi người chúng ta, một sự phản ảnh của khuynh hướng tự làm thầy của chính mình. Khi người ta câu thông được với hình ảnh toàn mỹ này, đời sống của họ bắt đầu thay đổi từ sự sợ hãi và hoài nghi chính mình sang sự khoan dung và từ bi nhiều hơn, hy vọng và vui sướng nhiều hơn.

Đây là một thể nghiệm mà hàng trăm, triệu ngàn người đã có trước sự hiện diện của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài đã nói siêu vượt cả những triết lý tổng quát và thần thuyết, làm vang dội Chân Lý đang nằm ngay trong tim của tất cả những người tầm đạo. Thứ kinh nghiệm này tự nó đã ở trên mọi ngôn từ mà còn là một sự câu thông vô hình của tất cả chúng ta với Đấng Vô Cùng. Qua lời nói, ánh mắt và giọng nói của Ngài, người ta có thể nhận được sự gia trì vô biên và cảm hứng. Với sự giúp đỡ của Ngài cùng việc hành thiền pháp tu Quán Âm, người ta có thể mau chóng tiến bộ trên con đường đi đến hoàn toàn giác ngộ.

Những băng thu thanh và thu hình về các buổi giảng pháp của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đều có bán tại các trung tâm thiền trên toàn thế giới. Xem và nghe những băng này sẽ đưa chúng ta lại gần sự hiện diện của Ngài hơn. Hơn nữa người tầm đạo thỉnh thoảng còn có diễm phúc được đích thân tham dự một trong những buổi thuyết giảng của Ngài. Thường thường Ngài được thỉnh mời đi thuyết pháp cho công chúng tại nhiều nơi trên thế giới, và những dịp quý báu này không nên bỏ qua. Vào nghe giảng đều luôn luôn miễn phí.

Sư Phụ Thanh Hải nổi tiếng khắp thế giới về trí huệ, tính khôi hài, lòng khiêm tốn và sự từ bi sâu xa của Ngài. Ngài đã du hành khắp nơi trên thế giới, cống hiến chính bản thân và thời gian quý báu của Ngài để chỉ dạy cho người khác rằng Chân Lý mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm không ở đâu xa. Khả năng đa văn hóa của Ngài (Ngài nói thông thạo năm thứ tiếng: Anh, Đức, Hoa, Pháp và Âu Lạc) cho phép Ngài diễn đạt một Chân Lý vô thời đại qua hàng ngàn phương cách khác nhau, khiến mỗi người đều nhận được lời giải đáp cho họ, tùy theo nhu cầu của họ.

Bằng cách thực hành mỗi ngày một kỹ thuật thiền không thuộc môn phái nào, gọi là pháp Quán Âm (quán tưởng dòng Âm Lưu nội tại), chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết về niềm vui vĩ đại, lòng từ bi và ân điển thiên đàng được diễn tả trong nhiều kinh điển tôn giáo khắp thế giới. Ngoài kỹ thuật thiền thật giản dị, giáo lý sống động này có thể đem lại cho bất cứ ai thành tâm ước nguyện một khả năng có thể đem trạng thức thiền định vào trong một phần đời của họ. Nó cung ứng cho chúng ta một phương thức để có tình thương chân thật và hiểu biết đồng loại chúng ta để thi hành trách nhiệm của chúng ta trong xã hội, trong khi vẫn giữ được tâm trí thanh thản, không bị ràng buộc, và là một phương cách tìm tự do giải thoát tại đây cũng như bên tr
Quyển sách này là một tổng hợp những đoạn trích dẫn từ nhiều bài giảng, những cuộc phỏng vấn và những buổi nói chuyện thân mật của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Những đoạn trích dẫn từ những lời giảng của Ngài trong nhiều năm qua đã được một đệ tử thu thập ghi chép lại. Lúc đầu chỉ là những đoạn dẫn chứng của Ngài mà cô ưa thích nhất, rồi sau đó đã trở thành một bộ sưu tập tài liệu. Quyển sách đã được hình thành với sự giúp đỡ của nhiều đệ tử trong việc ghi chép và phiên dịch hàng chục bài thuyết giảng của Ngài. Qua sự kiên nhẫn, với tình thương hiến dâng, cùng sự hỗ trợ của các đệ tử và hồng ân của Ngài, tác phẩm này đã được giới thiệu đến quý vị.

Tất cả nội dung trong quyển sách này là những lời nguyên thủy của Ngài đã được thu băng từng chữ một. Việc sửa chữa chỉ là để sắp xếp theo thứ tự từng đoạn, văn phạm và chấm câu trong các bản ghi chép mà thôi.

Bằng ngôn từ, vị Minh Sư tại thế có thể làm sống lại những trí huệ cổ xưa. Để tự thể nghiệm được những bài giảng này, người tầm đạo được ảnh hưởng bởi mọi trình độ hiểu biết, vượt qua không gian và thời gian, vượt xa những quan niệm của trí óc. Những hàng Minh Sư thuộc loại này đã hoàn toàn ý thức được bản chất vô thượng bên trong, cống hiến một tấm gương hoàn hảo về những phẩm chất cao quý và thánh thiện trong mỗi người chúng ta, một sự phản ảnh của khuynh hướng tự làm thầy của chính mình. Khi người ta câu thông được với hình ảnh toàn mỹ này, đời sống của họ bắt đầu thay đổi từ sự sợ hãi và hoài nghi chính mình sang sự khoan dung và từ bi nhiều hơn, hy vọng và vui sướng nhiều hơn.

Đây là một thể nghiệm mà hàng trăm, triệu ngàn người đã có trước sự hiện diện của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài đã nói siêu vượt cả những triết lý tổng quát và thần thuyết, làm vang dội Chân Lý đang nằm ngay trong tim của tất cả những người tầm đạo. Thứ kinh nghiệm này tự nó đã ở trên mọi ngôn từ mà còn là một sự câu thông vô hình của tất cả chúng ta với Đấng Vô Cùng. Qua lời nói, ánh mắt và giọng nói của Ngài, người ta có thể nhận được sự gia trì vô biên và cảm hứng. Với sự giúp đỡ của Ngài cùng việc hành thiền pháp tu Quán Âm, người ta có thể mau chóng tiến bộ trên con đường đi đến hoàn toàn giác ngộ.

Những băng thu thanh và thu hình về các buổi giảng pháp của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đều có bán tại các trung tâm thiền trên toàn thế giới. Xem và nghe những băng này sẽ đưa chúng ta lại gần sự hiện diện của Ngài hơn. Hơn nữa người tầm đạo thỉnh thoảng còn có diễm phúc được đích thân tham dự một trong những buổi thuyết giảng của Ngài. Thường thường Ngài được thỉnh mời đi thuyết pháp cho công chúng tại nhiều nơi trên thế giới, và những dịp quý báu này không nên bỏ qua. Vào nghe giảng đều luôn luôn miễn phí.

Sư Phụ Thanh Hải nổi tiếng khắp thế giới về trí huệ, tính khôi hài, lòng khiêm tốn và sự từ bi sâu xa của Ngài. Ngài đã du hành khắp nơi trên thế giới, cống hiến chính bản thân và thời gian quý báu của Ngài để chỉ dạy cho người khác rằng Chân Lý mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm không ở đâu xa. Khả năng đa văn hóa của Ngài (Ngài nói thông thạo năm thứ tiếng: Anh, Đức, Hoa, Pháp và Âu Lạc) cho phép Ngài diễn đạt một Chân Lý vô thời đại qua hàng ngàn phương cách khác nhau, khiến mỗi người đều nhận được lời giải đáp cho họ, tùy theo nhu cầu của họ.

Bằng cách thực hành mỗi ngày một kỹ thuật thiền không thuộc môn phái nào, gọi là pháp Quán Âm (quán tưởng dòng Âm Lưu nội tại), chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết về niềm vui vĩ đại, lòng từ bi và ân điển thiên đàng được diễn tả trong nhiều kinh điển tôn giáo khắp thế giới. Ngoài kỹ thuật thiền thật giản dị, giáo lý sống động này có thể đem lại cho bất cứ ai thành tâm ước nguyện một khả năng có thể đem trạng thức thiền định vào trong một phần đời của họ. Nó cung ứng cho chúng ta một phương thức để có tình thương chân thật và hiểu biết đồng loại chúng ta để thi hành trách nhiệm của chúng ta trong xã hội, trong khi vẫn giữ được tâm trí thanh thản, không bị ràng buộc, và là một phương cách tìm tự do giải thoát tại đây cũng như bên tr

More info:

Published by: seegodwhileliving on Dec 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2014

pdf

text

original

Thanh Hải Vô Thượng Sư

– Đấng Cứu Thế Của Thời Đại –
Trong lúc Thanh Hải Vô Thượng Sư còn tại thế, bất cứ ai thành kính niệm thánh hiệu 'Thanh Hải
Vô Thượng Sư' sẽ được cứu rỗi và giải thoát. Nếu muốn được tức khắc khai ngộ và hiện đời giải
thoát cho chính mình và giúp ít nhất năm đời thế hệ của mình được siêu thăng, kính mời quý vị
ăn thuần chay, thực hành lối sống đạo đức cao thượng và tu pháp thiền Quán Âm được trao
truyền bởi Thanh Hải Vô Thượng Sư.


Nội dung và những giòng chữ trong quyển sách này tràn đầy ân điển và sức gia trì của Thanh Hải Vô
Thượng Sư. Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư không nhận tặng
phẩm cúng dường của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Nếu quý vị nhận lời yêu cầu cúng dường
nào thì hãy biết rằng người này không phải là đại diện của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Trụ sở chính: PO Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, USA
PO Box 9 Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien, Formosa (Taiwan 36899)
Ấn bản 2014


Ta Đến Để Đưa Các Em Về
(Tuyển tập những lời khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
do Pamela Millar và Sophie Lapaire thu thập)

'Tôi đã ban tặng hàng ức, ức, ức, ức tỷ điểm công đức tâm linh để thế giới được trở nên tốt hơn, con
người chuyển đổi từ bên trong và cho một Thế Giới Thuần Chay-Thế Giới Hòa Bình. Tôi cần ban tặng
thêm để viễn ảnh này trở thành sự thật. Nhưng nó sẽ có thể trở thành sự thật. Tôi đang gia tăng nỗ
lực thiền định của mình. Tôi vẫn đang tiếp tục. Thời điểm gần nhất tôi kiểm tra là ngày 28 tháng 1 năm
2013, hành tinh của chúng ta đã được kéo dài thêm 62,352,043 năm nữa. Quý vị hãy yên tâm là hành
tinh sẽ tồn tại lâu hơn rất nhiều đến hàng trăm triệu năm. Và tôi đã dàn xếp với thiên đàng để hành
tinh trái đất được tồn tại lâu như ý bà muốn và có thể là vĩnh viễn nếu bà muốn vậy. Đó là sự giao
ước hôm nay.' – Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi hội thảo truyền hình trực tuyến và điện
đàm với nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng
12 năm 2012 và ngày 14 tháng 4 năm 2013 (nguyên văn tiếng Anh) –'Thuần chay toàn cầu là biểu hiện của sự phát triển lòng từ bi. Điều này sẽ nâng cao và hợp nhất các
nền văn hóa, mang thanh bình đến cho con người cũng như loài vật. Sự an bình nội tại đến từ sự
thay thế việc sát sinh bằng lòng tôn trọng mọi sự sống sẽ lan tỏa như một làn sóng khắp toàn cầu,
nâng cao tâm thức nhân loại và kiến tạo một thiên đàng hài hòa trên địa cầu. Điều này sẽ dẫn dắt tất
cả chúng ta vững bước vào một Thời Đại Hoàng Kim trường cửu. Vì vậy, việc lựa chọn lối sống
thuần chay là một bước phát triển thật sự trong quá trình tiến hóa và là bản tánh thiện lành của toàn
nhân loại. Như chúng ta đã biết, đồng thanh tương ứng, tâm thiện lành sẽ thu hút thêm những điều
thiện lành. Một khi chúng ta chia sẻ chân lý từ bi này với người khác thì không chỉ nhân cách của
chúng ta được thăng hoa mà cả thế giới cũng sẽ được thăng hoa.' – Thanh Hải Vô Thượng Sư –
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 2


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Mục Lục

Trang

Lời Tựa 4

Lời Giới Thiệu 6

Sơ Lược Tiểu Sử Thanh Hải Vô Thượng Sư

8

Ta Đến Để Đưa Các Em Về
Đời sống ở địa cầu
* Mục đích của chúng ta ở địa cầu
* Tương lai trong tay chúng ta
* Vượt qua tình yêu thương thế gian
* Tình thương toàn thiện
Vượt qua những chướng ngại
* Vượt trên tội lỗi
* Nghiệp chướng
* Luân hồi
* Sự chết và sắp chết
Từ tôn giáo cho đến sự am hiểu về tâm linh
* Trên cả tôn giáo
* Thông điệp bị lãng quên của Chúa Ki Tô
* Chúa Giê Su và thiền định
* Ngăn cách với Thượng Đế
* Trở về
Đi tìm Ánh Sáng
* Thiên Quốc bên trong
* Hiểu biết Thượng Đế
* Khai ngộ hoặc đại giác
* Ba con đường để đạt giải thoát tâm linh
* Tức khắc khai ngộ
* Thế giới bên trên
Minh Sư nghĩa là gì?
* Làm thế nào để nhận biết một vị Minh Sư?
* Ba loại Minh Sư
* Tại sao chúng ta cần một vị Minh Sư tại thế?
* Tình thương cho một vị Minh Sư tại thế
* Con đường của những vị Đại Minh Sư
Truyền Tâm Ấn
* Tiến trình của việc truyền Tâm Ấn
* Lợi ích của Tâm Ấn
* Là một đệ tử
12
12
13
14
16
20
21
26
28
30
32
35
36
37
38
39
40
43
43
44
46
47
48
49
51
52
53
55
59
59
60
61
61
62
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 3


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
* Năm giới luật
* Khiêm tốn
* Ăn chay
Thiền
* Ý nghĩa đích thực của thiền định
* Thiền như thế nào?
* Thiền theo pháp Quán Âm
* Ngôi Lời, chấn động lực nội tại

64
73
73
76
77
78
81
82

Truyền Tâm Ấn Vào Pháp Môn Quán Âm 85

Thư Gửi Từ Thanh Hải Vô Thượng Sư 87

Liên Hệ Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

88

Giới Thiệu Ấn Phẩm Thanh Hải Vô Thượng Sư

89
Ghi Chú

Khi nói về Thượng Đế hoặc Đấng Tối Cao, Thanh Hải Vô Thượng Sư sử dụng những danh từ
không chỉ định giới tính như sau để tránh việc bàn cãi Thượng Đế là nam hay nữ:
She + He = Hes (như trong từ Bless).
Her + Him = Hirm (như trong từ Firm).
Hers + His = Hiers (như trong từ Dears).
Thí dụ: Khi Thượng Đế muốn, Ngài (Hes) có thể làm bất cứ điều gì diễn ra theo ý của Ngài
(Hiers) sao cho phù hợp với chính Ngài (Hirmself).

Là một nhà sáng tạo nghệ thuật, đồng thời là một vị thầy tâm linh, Thanh Hải Vô Thượng Sư
yêu chuộng những cách biểu đạt thể hiện nét đẹp nội tại. Đó là lý do Ngài gọi nước Việt Nam là
'Âu Lạc' và Ðài Loan là 'Formosa'. Âu Lạc là quốc hiệu cổ xưa của Việt Nam, có nghĩa là 'âu ca
lạc nghiệp'. Còn Formosa nghĩa là 'mỹ miều', phản ánh một cách trọn vẹn hơn nét đẹp của hòn
đảo và người dân nơi đây. Thanh Hải Vô Thượng Sư nhận thấy rằng dùng những danh xưng
này sẽ mang lại sự thăng hoa về tâm linh và may mắn cho đất nước cũng như người dân hai
xứ sở này.

Thanh Hải Vô Thượng Sư thiết kế lá cờ
tuyệt đẹp và rất có ý nghĩa này cho hội
đoàn Quán Âm. Ngài cũng giải thích ý
nghĩa tiêu biểu về màu sắc của mỗi trái tim.


Vàng: Chủng tộc da vàng
Ðỏ: Chủng tộc da đỏ
Ðen: Chủng tộc da màu
Trắng: Chủng tộc da trắngGiống dân da trắng
Xanh lá cây: Thiên nhiên, loài vật, chim muông, v.v.
Xanh dương: Nước và những sinh vật sống dưới nước
Hình dáng: Địa cầu
Nền cờ: Bầu trời

Biểu trưng SM trên lá cờ là để đánh thức bản chất
Thượng Ðế đang còn yên ngủ của chúng ta, nhắc
nhở chúng ta phát triển phẩm chất sáng ngời bên
trong. Mỗi bên là những hình trái tim đa màu sắc lồng
ghép vào nhau, thể hiện sự kỳ vọng của Thượng Ðế
đối với mọi chúng sinh địa cầu: Gạt bỏ mọi sự kỳ thị,
muôn loài nên yêu thương và chăm sóc lẫn nhau,
sống trong hoan ca và hòa bình dưới bầu trời xanh
biếc.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 4


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Lời Tựa

Quyển sách này là một tổng hợp những đoạn trích dẫn từ nhiều bài giảng, những cuộc phỏng
vấn và những buổi nói chuyện thân mật của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Những đoạn trích
dẫn từ những lời giảng của Ngài trong nhiều năm qua đã được một đệ tử thu thập ghi chép lại.
Lúc đầu chỉ là những đoạn dẫn chứng của Ngài mà cô ưa thích nhất, rồi sau đó đã trở thành
một bộ sưu tập tài liệu. Quyển sách đã được hình thành với sự giúp đỡ của nhiều đệ tử trong
việc ghi chép và phiên dịch hàng chục bài thuyết giảng của Ngài. Qua sự kiên nhẫn, với tình
thương hiến dâng, cùng sự hỗ trợ của các đệ tử và hồng ân của Ngài, tác phẩm này đã được
giới thiệu đến quý vị.

Tất cả nội dung trong quyển sách này là những lời nguyên thủy của Ngài đã được thu băng
từng chữ một. Việc sửa chữa chỉ là để sắp xếp theo thứ tự từng đoạn, văn phạm và chấm câu
trong các bản ghi chép mà thôi.

Bằng ngôn từ, vị Minh Sư tại thế có thể làm sống lại những trí huệ cổ xưa. Để tự thể nghiệm
được những bài giảng này, người tầm đạo được ảnh hưởng bởi mọi trình độ hiểu biết, vượt
qua không gian và thời gian, vượt xa những quan niệm của trí óc. Những hàng Minh Sư thuộc
loại này đã hoàn toàn ý thức được bản chất vô thượng bên trong, cống hiến một tấm gương
hoàn hảo về những phẩm chất cao quý và thánh thiện trong mỗi người chúng ta, một sự phản
ảnh của khuynh hướng tự làm thầy của chính mình. Khi người ta câu thông được với hình ảnh
toàn mỹ này, đời sống của họ bắt đầu thay đổi từ sự sợ hãi và hoài nghi chính mình sang sự
khoan dung và từ bi nhiều hơn, hy vọng và vui sướng nhiều hơn.

Đây là một thể nghiệm mà hàng trăm, triệu ngàn người đã có trước sự hiện diện của Ngài
Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài đã nói siêu vượt cả những triết lý tổng quát và thần thuyết, làm
vang dội Chân Lý đang nằm ngay trong tim của tất cả những người tầm đạo. Thứ kinh nghiệm
này tự nó đã ở trên mọi ngôn từ mà còn là một sự câu thông vô hình của tất cả chúng ta với
Đấng Vô Cùng. Qua lời nói, ánh mắt và giọng nói của Ngài, người ta có thể nhận được sự gia
trì vô biên và cảm hứng. Với sự giúp đỡ của Ngài cùng việc hành thiền pháp tu Quán Âm,
người ta có thể mau chóng tiến bộ trên con đường đi đến hoàn toàn giác ngộ.

Những băng thu thanh và thu hình về các buổi giảng pháp của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
đều có bán tại các trung tâm thiền trên toàn thế giới. Xem và nghe những băng này sẽ đưa
chúng ta lại gần sự hiện diện của Ngài hơn. Hơn nữa người tầm đạo thỉnh thoảng còn có diễm
phúc được đích thân tham dự một trong những buổi thuyết giảng của Ngài. Thường thường
Ngài được thỉnh mời đi thuyết pháp cho công chúng tại nhiều nơi trên thế giới, và những dịp
quý báu này không nên bỏ qua. Vào nghe giảng đều luôn luôn miễn phí.

Sư Phụ Thanh Hải nổi tiếng khắp thế giới về trí huệ, tính khôi hài, lòng khiêm tốn và sự từ bi
sâu xa của Ngài. Ngài đã du hành khắp nơi trên thế giới, cống hiến chính bản thân và thời gian
quý báu của Ngài để chỉ dạy cho người khác rằng Chân Lý mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm
không ở đâu xa. Khả năng đa văn hóa của Ngài (Ngài nói thông thạo năm thứ tiếng: Anh, Đức,
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 5


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Hoa, Pháp và Âu Lạc) cho phép Ngài diễn đạt một Chân Lý vô thời đại qua hàng ngàn phương
cách khác nhau, khiến mỗi người đều nhận được lời giải đáp cho họ, tùy theo nhu cầu của họ.

Bằng cách thực hành mỗi ngày một kỹ thuật thiền không thuộc môn phái nào, gọi là pháp Quán
Âm (quán tưởng dòng Âm Lưu nội tại), chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết về niềm vui vĩ đại,
lòng từ bi và ân điển thiên đàng được diễn tả trong nhiều kinh điển tôn giáo khắp thế giới.
Ngoài kỹ thuật thiền thật giản dị, giáo lý sống động này có thể đem lại cho bất cứ ai thành tâm
ước nguyện một khả năng có thể đem trạng thức thiền định vào trong một phần đời của họ. Nó
cung ứng cho chúng ta một phương thức để có tình thương chân thật và hiểu biết đồng loại
chúng ta để thi hành trách nhiệm của chúng ta trong xã hội, trong khi vẫn giữ được tâm trí
thanh thản, không bị ràng buộc, và là một phương cách tìm tự do giải thoát tại đây cũng như
bên trên thế giới này nữa.

Tất cả những điều này Sư Phụ Thanh Hải đã cống hiến miễn phí và vô điều kiện cho những ai
đang tìm Chân Lý. Cá nhân Ngài không nhận bất cứ một sự cúng dường nào. Tất cả những lần
thuyết giảng công khai và truyền dạy pháp Quán Âm cho bất cứ ai thật sự muốn phát triển tâm
linh của họ đều miễn phí. Ngài nói rằng một vị thầy tâm linh không bao giờ bắt học trò trả tiền
cho những gì người này vốn đã có. Ngài chỉ việc mở cánh cửa cho chúng ta thấy được trí huệ
bên trong mình và hướng dẫn chúng ta cho đến khi chúng ta hoàn toàn nhận thức được kho
tàng bên trong chính mình.

Cầu chúc Chân Lý hướng dẫn quý vị trên con đường dẫn đến Đại Giác Ngộ.

Pamela Millar
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 6


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Lời Giới Thiệu

Mỗi con người, vào một lúc nào đó, đều thắc mắc về ý nghĩa sâu xa của cuộc đời. Hàng ngày
chúng ta đã từng chứng kiến những đau khổ gây ra bởi sự vô minh của chúng ta, thường cảm
thấy vô vọng không thay đổi được. Nhưng chúng ta cũng được gia trì bằng những cái nhìn
thoáng qua vào nội tâm và sự sướng vui tạm thời đem lại niềm an ủi và hy vọng cho những linh
hồn lạc lõng của chúng ta. Bất luận những thăng trầm và thay đổi của cuộc đời chúng ta thế
nào, những câu hỏi này vẫn còn lập đi lập lại, ‘Tôi từ đâu đến? Mục đích của đời tôi là gì? Tôi
có mặt ở đây để làm chi? Và sau khi chết tôi sẽ về đâu?’ Nếu chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho
những câu hỏi này, chúng ta sẽ mở cửa cho vô số các triết lý và sự tu hành khác nhau, có
pháp này an toàn hơn pháp kia, có cách này nhanh hơn những cách khác; tuy nhiên, không
phải ai cũng có thể dễ dàng chọn lựa.

Nội việc tìm kiếm không thôi cũng như đi lang thang trên một con đường khúc khuỷu, không
biết rẽ ngã nào. Vô số bảng chỉ ra nhiều lối khác nhau đã khiến chúng ta bối rối và không
ngừng tìm kiếm ở bên ngoài chúng ta. Chúng ta tìm giải thoát từ một sự khao khát không định
nghĩa được, một khoảng trống bị chôn vùi đằng sau sự quên lãng của cuộc đời chúng ta.
Nhưng đến một ngày chúng ta thấy mình đứng trước sự hiện diện của một vị Minh Sư chân
chính, chúng ta biết rằng cuộc tìm kiếm đã chấm dứt, bởi vị thầy tại thế này chứng minh cho
chúng ta rằng việc hoàn toàn giải thoát và làm thầy chính mình có thể thực hiện được trong đời
này, và chúng ta chỉ cần nhận lấy, bởi vì nó là của chúng ta.

Khi chúng ta lấy đi tất cả những gì chia cách mình với các thế giới chung quanh, chúng ta chỉ
còn lại tình thương và đó là bản chất thật sự của chúng ta. Một khi vị Minh Sư tại thế giới thiệu
cho chúng ta sự thánh thiện của chính mình, tất cả những hoán tưởng trước kia về lý lịch của
chúng ta bắt đầu tan biến, và thay vì phải học thêm nữa, chúng ta bắt đầu không học nữa,
buông bỏ những gì không cần thiết, những thói quen và cách suy nghĩ phủ định. Con đường
bây giờ đã đặt trước mặt chúng ta trên hành hình trở về Nguồn Cội.

Khi người du lịch lạc đường, anh phải kiếm một điểm cao hơn để nhìn cho rõ. Anh càng lên
cao, tầm nhìn càng rộng và càng rõ. Chẳng bao lâu anh khám phá ra cái bóng đen quái dị đã
có lần làm anh muốn hóa đá thật ra chỉ là một bụi cây trong vùng hoang dại! Cũng giống vậy,
càng lên cao trong cuộc hành trình quay vào bên trong, chúng ta càng phát giác ra nhiều sự sợ
hãi và những giới hạn giả tạo. Chúng ta học cách nhìn chúng và dẹp bỏ chúng đi như bỏ một
tấm áo rách. Khi chúng ta gạt bỏ được cái dáng vẻ bề ngoài của mình, chúng ta không còn thấy
sự phân cách và cảm thấy đồng nhất thể với mọi người. Màu da và ngôn ngữ chúng ta nói tuy
có khác, nhưng những sợ hãi nội tâm và mong mỏi đều giống như nhau. Bởi thế, khi chúng ta
biết được Tự Tánh, chúng ta có được sự thoải mái và hiểu biết cả bên trong lẫn siêu vượt bên
ngoài chúng ta.

Nếu quý vị cảm thấy mình đã sẵn sàng xuống tàu cho cuộc hành trình như vậy, thì quyển sách
này sẽ cung cấp cho quý vị một sự hướng dẫn vô giá và những gia trì rất cần thiết trong suốt
cuộc đời. Sư Phụ Thanh Hải đã dẫn giải một cách độc đáo nhiều câu hỏi thường được nêu lên
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 7


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
bởi những người tầm đạo trên toàn thế giới. Ngài đã làm sáng tỏ những quan niệm thường bị
hiểu lầm mà không quá đơn giản chúng.

Bộ sưu tập những giáo lý này của Ngài giống như một hướng dẫn viên cho quý vị đi tìm kho
tàng của chính mình. Nó sẽ cung ứng cho quý vị một bản đồ tổng quát, báo trước những
chướng ngại trước mặt, chỉ quý vị cách đề phòng. Có Sư Phụ Thanh Hải bên cạnh, chắc chắn
quý vị sẽ tìm thấy đường về.

Chúc quý vị một cuộc hành trình nhiều tốt đẹp.

Chúc sự an lành luôn ở cùng quý vị.

Sophie Lapaire
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 8


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát

Sơ Lược Tiểu Sử
Thanh Hải Vô Thượng Sư
– Một Tâm Hồn Bát Ngát Yêu Thương –

Nước Âu Lạc, từng giòng sông rặng núi
Từng bước đường vang vọng khúc ca dao
Từng nắm đất vươn dậy mầm sức sống
Cổ tích, thần kỳ, chuyện kể đêm trăng

Non sông dịu hiền, dải đất thiêng liêng
Một ánh sao mai tỏa sáng khắp miền
Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư toàn giác
Giáng xuống trần gian nơi Miền Trung Âu Lạc

Nhìn muôn loài giữa bể đời tan tác
Nhìn con người chưa thoát khỏi điêu linh
Ngài ưu tư khoắc khoải tấm chân tình
Từ thuở bé đã động lòng Bồ Tát

Trái tim Ngài biết bao lần se thắt
Trước nỗi niềm của muôn vạn sinh linh
Quyết rời xa mái ấm gia đình
Thân nhi nữ bôn ba tầm đạo

Biển rộng, non ngàn, bụi trần vương áo
Tìm Chân Sư qua vạn nẻo gian nan
Hy Mã Lạp Sơn, cuộc hành trình dâu bể
Đại Ngộ bừng, Quang Âm thuở khai thiên

Thoát khỏi tử sinh, tẩy sạch ưu phiền
Sống hạnh phúc an nhiên trong thiền định

Tiếng kêu than từ muôn loài thảm thiết
Níu chân Ngài lưu lại chốn trần gian
Mở rộng vòng tay thương mến vô vàn
Ban ân phúc đến muôn trùng vũ trụ

Bao tai ương giữa cõi đời lam lũ:
Động đất, sóng thần, bão lửa tan hoang
Chiến tranh, thiên tai, đói rét... cơ hàn
Khốn khổ lầm than – bao cảnh đời phiêu bạt

Ngài là Biển Tình Thương xoa đời dịu mát
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 9


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Nhân loại ban tặng Ngài nhiều giải thưởng tri ân
Trực tuyến truyền thanh, hội thảo truyền hình
Ngài là vị khách mời uyên thâm trí huệ

Dứt sát nghiệp cứu địa cầu kẻo trễ
Ngài ngược xuôi bôn ba trần thế
Truyền pháp lành qua thiền định Quán Âm
Để ước mơ Hoàng Kim trở thành sự thật
Để con người tỉnh thức sống bình an
Sống vinh quang trong hạnh phúc ngập tràn
Không giai cấp, không hận thù, biên giới...

Tay đan tay trong niềm vui phơi phới
'Ăn Chay, Sống Xanh Để Cứu Địa Cầu!'
Thông điệp này sẽ vang vọng ngàn sau
Đưa nhân thế về bến bờ ân phúc

Trước Sư Phụ, chúng con thành tâm dâng lời kính chúc
Hạnh nguyện Ngài sắp thành đạt nay mai
Vì nhân gian đang chuyển hướng thuần chay
Và thế giới sẽ sinh tồn vạn đại

Chúng con xin dâng Ngài lời thánh khải
Nguyện theo Ngài trên mỗi bước chân đi
Khắp năm châu vui hát khúc từ bi
Cùng xây dựng thế gian thành thiên đàng tại thế!

Thanh Hải Vô Thượng Sư là một nhà từ thiện, nhà hoạt động môi trường, nhà văn, họa sĩ, nhà
thiết kế, nhạc sĩ, đạo diễn phim, đồng thời là một vị thầy tâm linh nổi tiếng thế giới. Tình thương
và sự trợ giúp của Ngài dành cho nhân loại vượt qua mọi biên giới quốc gia và chủng tộc. Từ
đầu thập niên 1980, Ngài cũng là một trong những người tiên phong tận tụy nhất trên địa cầu
trong hoạt động bảo vệ hệ sinh thái, vận động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, tái
tạo rừng, cổ động lối sống bền vững, và quan trọng nhất là vận động lối dinh dưỡng thuần chay
hữu cơ – giải pháp hữu hiệu và nhanh chóng nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Với lòng quyết tâm kiên định, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã cống hiến thời gian và nhiều nguồn
lực của Ngài để thức tỉnh thế giới về tác động thảm khốc của tình trạng biến đổi khí hậu cũng
như đề xuất giải pháp thuần chay. Từ năm 2006 đến năm 2008, Ngài đã phát động phong trào
'Lối Sống Mới' và khởi xướng chiến dịch SOS hầu nâng cao nhận thức của nhân loại về vấn
nạn hâm nóng toàn cầu. Ngoài ra, Ngài còn xuất bản Bản Tin, biên soạn sách, sản xuất phim
tài liệu về đề tài thuần chay 'Những Anh Hùng Chân Chính' vào năm 2005 và phim truyền hình
nhiều tập 'Vua và v.v…', được phát sóng trên Truyền Hình Vô Thượng Sư – kênh vệ tinh toàn
cầu phát sóng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu, lối
dinh dưỡng thuần chay và nhiều chủ đề thăng hoa khác. Từ năm 2007, Thanh Hải Vô Thượng
Sư đã chia sẻ hiểu biết của Ngài với các chuyên gia môi trường, các nhà lãnh đạo quốc gia,
các quan chức và đại chúng thông qua hơn 40 buổi hội thảo về biến đổi khí hậu được tổ chức
ở 6 lục địa Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Úc. Những sự kiện này đều
đã được phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình vệ tinh. Kết quả của những nỗ
lực này là khẩu hiệu 'Ăn Chay, Sống Xanh Để Cứu Địa Cầu!', 'Ăn Thuần Chay, Sống Hòa Bình',
'Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình' do Ngài đề xướng đã được phổ biến rộng rãi khắp
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 10


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
toàn cầu, khuyến khích mọi người áp dụng lối dinh dưỡng thuần chay lành mạnh, bền vững để
từ đó thăng hoa thế giới lên một trạng thái an bình và hòa hợp hơn.

Hiểu rõ tác dụng sâu xa trong việc lựa chọn thực phẩm đối với khí hậu, đồng thời nhằm giúp
nhân loại chuyển sang lối sống thuần chay nhân ái, bền vững hơn cho địa cầu, Thanh Hải Vô
Thượng Sư đã khuyến khích phát triển một chuỗi nhà hàng mang tên 'Loving Hut'. Được thành
lập tại nhiều nơi trên thế giới, đến tháng 7 năm 2012 có hơn 200 nhà hàng thuần chay Loving
Hut đang cổ vũ một lối dinh dưỡng lành mạnh qua việc mang lại cho thực khách những bữa ăn
thuần chay ngon miệng, bổ dưỡng với giá cả phải chăng. Việc làm này còn nhằm quảng bá
mục đích bảo vệ địa cầu, bảo vệ cư dân, bảo vệ tất cả bạn thú đồng cư và thế hệ tương lai của
chúng ta tránh được ảnh hưởng nguy hại của hâm nóng toàn cầu.

Qua tấm gương từ ái của Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư nhắc nhở chúng ta hướng về bản
tánh lương thiện bên trong cũng như về tình thương dành cho mọi tạo vật của Thượng Đế.
Những hiểu biết sâu sắc mà Ngài đạt được qua sự chứng ngộ tâm linh đã giúp Ngài xác định
được nguyên nhân gây ra sự khổ đau cho con người, sự bất hòa trong xã hội và tình trạng suy
thoái môi trường, đó là cách cư xử tàn nhẫn của chúng ta đối với các chúng sinh khác, bao
gồm cả các bạn thú vô tội. Xuất phát từ lòng từ bi dành cho các chúng sinh yếu đuối, không thể
lên tiếng để bảo vệ chính mình, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã biên soạn các tác phẩm bán chạy
nhất thế giới 'Những Chú Chim Trong Đời Tôi', 'Những Chú Chó Trong Đời Tôi' và 'Loài Hoang
Dã Cao Quý'. Các tuyệt tác quý báu này đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, thể hiện suy nghĩ và
tình cảm sâu sắc của các bạn thú đồng cư đáng quý, đồng thời nêu bật bản tánh cao thượng
cùng tình thương vô điều kiện của các chúng sinh này.

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại Miền Trung, Âu Lạc. Khi trưởng thành, Ngài du học tại
Châu Âu và tình nguyện làm việc cho Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế. Sớm nhận thấy nỗi khổ đau
luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới nên niềm khát khao tìm kiếm một pháp môn giải
thoát đã trở thành mục tiêu cao cả nhất trong đời Ngài. Lúc bấy giờ, Ngài đang sống hạnh phúc
bên vị hôn phu là một bác sĩ người Đức. Mặc dù quyết định chia tay vô cùng khó khăn đối với
Ngài và phu quân, nhưng với ân phúc của ông, Ngài đã ra đi với nguyện ước hoàn thành lý
tưởng này. Từ đó, Ngài bắt đầu cuộc hành trình lên dãy Hy Mã Lạp Sơn tìm kiếm sự giác ngộ
tâm linh. Cuối cùng, Ngài đã được truyền pháp mạch thiêng liêng về Ánh Sáng và Âm Thanh
nội tại mà về sau Ngài gọi là Pháp Môn Quán Âm. Sau một thời gian chuyên tâm tu hành, Ngài
đã đạt Đại Khai Ngộ.

Do lòng thành tâm của những người mong cầu Chân Lý, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã truyền
dạy miễn phí Pháp Môn Quán Âm cho mọi người, khuyến khích họ hướng nội để tìm lại Tự
Tánh vĩ đại của chính mình. Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư được thành lập vào thập
niên 1980 với nền tảng là giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Không lâu sau, Ngài nhận
được nhiều lời thỉnh mời đến thuyết pháp tại các quốc gia ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu
Úc và Châu Phi. Tấm lòng từ ái của Thanh Hải Vô Thượng Sư còn được thể hiện qua sự quan
tâm sâu sắc dành cho những người kém may mắn. Nguồn tài chính thu được từ việc bán các
tác phẩm nghệ thuật của Ngài đã hỗ trợ Ngài trong sứ mệnh giúp đỡ những người con của
Thượng Đế trong lúc khó khăn qua công tác từ thiện và cứu trợ thiên tai trên toàn cầu.

Mặc dù Thanh Hải Vô Thượng Sư không mong cầu bất kỳ sự báo đáp nào cho các hoạt động
nhân đạo của Ngài, nhưng các chính phủ và tổ chức tư nhân trên khắp thế giới đã vinh danh
Ngài với nhiều giải thưởng, bao gồm Giải Hòa Bình Thế Giới, Giải Nhà Lãnh Ðạo Tâm Linh Thế
Giới, Giải Vận Động Nhân Quyền, Giải Công Dân Nhân Đạo Thế Giới, Giải Phục Vụ Nhân Loại
Xuất Sắc, Giải Gusi Hòa Bình năm 2006, Bằng Tuyên Dương Tuần Lễ Âm Nhạc Los Angeles,
Giải Tượng Bạc Hạng Nhất Telly Thường Niên lần thứ 27 năm 2006, Giải Lối Sống Năng Động
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 11


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Của Tổng Thống do cựu Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush trao tặng và Giải Hoạt Động
Thiện Nguyện Của Tổng Thống 2010 do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trao tặng.

Ngoài ra, ngày 22 tháng 2 và 25 tháng 10 hàng năm đã được chính phủ hai tiểu bang Illinois và
Hawaii vinh danh là 'Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư' tại Hoa Kỳ. Trong buổi lễ tuyên dương tại
Illinois, các cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Clinton, Bush và Reagan đã gửi thông điệp chúc mừng
đến Thanh Hải Vô Thượng Sư. Để vinh danh các cá nhân đức hạnh cũng như khuyến khích
mọi người noi theo tấm gương của họ, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng sáng lập các giải
Gương Sáng Ngời Thế Giới, ghi nhận hành động anh hùng, lòng từ bi, tài lãnh đạo, lòng dũng
cảm hoặc trí thông minh xuất chúng của những con người và bạn thú xứng đáng.

Thanh Hải Vô Thượng Sư cống hiến cuộc đời Ngài một cách vô vị kỷ để kiến tạo một tương lai
tươi đẹp cho địa cầu thân yêu của chúng ta và cho muôn loài đồng cư đáng quý. Nhiều vĩ nhân
trong lịch sử đã có những ước mơ, và Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng từng chia sẻ ước mơ
của Ngài như sau, 'Tôi có một ước mơ. Tôi mơ toàn thế giới trở nên hòa bình. Tôi mơ tất cả
mọi sự sát hại đều chấm dứt. Tôi mơ tất cả trẻ em đều được sống trong hòa bình và an lạc. Tôi
mơ tất cả các quốc gia cùng bắt tay nhau, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi mơ địa cầu xinh đẹp
của chúng ta sẽ không bị hủy diệt. Phải mất hàng tỷ, tỷ, ức năm để tạo dựng địa cầu này, và
nơi đây thật mỹ miều, rực rỡ. Tôi mơ địa cầu sẽ trường tồn trong thanh bình, đẹp đẽ và yêu
thương.'
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 12


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Ta Đến Để Đưa Các Em Về


ĐỜI SỐNG Ở ĐỊA CẦU

Cuộc đời của chúng ta giống như một giấc mộng mà chúng ta chưa hồi tỉnh, và khi tâm linh của
chúng ta tỉnh thức, chúng ta sẽ tìm ra Chân Tánh, mặc dù chúng ta đã ngủ say bao nhiêu năm
rồi. Trong tiến trình khai ngộ, chúng ta đi vào nhiều tầng ý thức cao hơn, chúng ta nhìn cuộc đời
theo một góc cạnh khác. Mọi việc xảy ra một cách chớp nhoáng, tự nhiên và không như bi kịch.
Cũng như trong phim, nếu có người chết, chúng ta biết đó chỉ là một cuốn phim mà thôi.

Tất cả chúng ta đều là những tài tử, và thế giới này là một sân khấu vĩ đại. Chúng ta đã thủ
diễn nhiều vai trò khác nhau từ đời này sang đời khác, có lúc làm chồng, có lúc làm vợ, làm
tổng trưởng, hoàng hậu, và có khi chúng ta đóng vai tuồng tệ hơn. Vì không biết là chúng ta chỉ
đóng tuồng nên đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta phải đóng những vai trò này, ‘Tại sao
người kia ngự trên ngai vàng còn tôi chỉ là một thư ký?’ Những người đã tỉnh ngộ đều biết rằng
thế giới này chỉ là một sân khấu cho chúng ta học hỏi, để thỏa mãn những mong muốn, đòi hỏi,
và để chúng ta tiến gần đến sự hoàn mỹ hơn.

Hầu hết chúng ta đều sống một cách không trọn vẹn, không đầy đủ hạnh phúc và trí tuệ. Có
nhiều tầng lớp tồn tại khác nhau mà tầng thứ nhất là thế giới vật chất. Đa số chúng ta sống ở
thế giới này mục đích chính là theo đuổi những thú vui xác thịt, hưởng thụ ăn uống, ngủ nghỉ và
có đủ loại vui sướng vật chất, và chúng ta có khuynh hướng lười biếng nữa. Chúng ta làm việc
chỉ vì phải nuôi thân, nhưng chúng ta không để cả tâm hồn và lý tưởng vào công việc. Chúng ta
chỉ làm việc khi việc đó liên quan đến sự an sinh của riêng mình mà thôi, và thật khó cho chúng
ta làm việc để phục vụ toàn thể nhân loại.

Thế giới thứ hai gọi là thế giới của tình cảm. Những người sống ở thế giới này có ý lực rất
mạnh. Chúng ta gọi họ là những nhà độc tài, chuyên chế. Lúc nào họ cũng tự cho mình là đúng
và nghĩ rằng người khác phải làm theo họ. Những nhà độc tài, hay những người được gọi là vĩ
nhân, thủ lĩnh các phong trào cực đoan thuộc thế giới này. Ngay cả khi họ là người có ý định
tốt, nhưng khi đi lầm đường, họ vẫn không chịu nhận lỗi và sửa chữa lại hoàn cảnh. Vì thiếu sự
uyển chuyển, những người này cũng có thể tạo ra những nguy hiểm.

Ở thế giới thứ ba, chúng ta sống trong trí thức, chúng ta sống bằng đầu óc vật chất, mà tôi rất
tiếc phải nói ra, nó chỉ là một bộ máy điện tử tuyệt vời có thể thu nhận mọi thứ và phân loại ra
mà không cần sự thông minh và phán xét nào. Nhưng không có ý thức của linh hồn, đầu óc này
chỉ là một cái máy tự động. Những người sống ở thế giới này thường tự khép kín họ trong bất
kỳ lý tưởng nào. Họ bị kẹt ở chỗ nào đó, không màng đến những gì đang xảy ra bên ngoài,
không có ý muốn thay đổi thế giới tốt đẹp hơn hay thay đổi chính họ. Họ nghĩ rằng họ đã hoàn
mỹ, và nhiều người lầm lẫn trình độ này với đẳng cấp khai ngộ.

Thế giới tiếp theo là thế giới của linh hồn, sự nhận thức Tự Tánh, bởi vì chúng ta nhận biết
mình có linh hồn. Chúng ta biết mình tức là linh hồn, là nguồn gốc của mọi sự sung sướng và
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 13


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
cảm hứng, chúng ta và linh hồn là một, và chúng ta biết mình không phải là thân thể. Chúng ta
sẽ cố gắng phục vụ thế giới và giúp chính mình. Nhưng đây chưa phải là đẳng cấp cao nhất, vì
chúng ta vẫn còn ngã chấp, và ngã chấp này biết sức mạnh của nó. Ngay cả khi chúng ta nói,
‘Ta và Cha Ta là một,’ đã là hai rồi, vẫn còn đông quá!

Sau đó là đẳng cấp của Thượng Đế, là ý thức của Thượng Đế và sự nhận thức. Thượng Đế
không là ai cả mà là chính chúng ta. Trong khi ở đẳng cấp thấp, chúng ta vẫn còn tách rời mình
với Thượng Đế. Khó mà giải thích dễ dàng, nhưng ở đẳng cấp này, lần đầu tiên chúng ta làm
mà không cần suy nghĩ, không biết mình đang làm gì. Chúng ta là người chủ động mọi việc mà
không bị nghiệp chướng. Đây là đẳng cấp mà Chúa Giê Su đã mô tả khi Ngài nói ‘Không phải
Ta mà chính là Cha Ta đang làm.’

Mục đích của chúng ta ở địa cầu

Mỗi chúng ta có được đời sống này với mục đích duy nhất là để nhận thức Thượng Đế. Nếu
chúng ta lãng quên sứ mệnh này, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong cuộc
đời hiện tại cũng như trong nhiều kiếp khác. Thành thật mà nói, đây là nguyên nhân duy nhất
cho sự khổ đau của nhân loại, không có lý do nào khác. Nếu chúng ta biết được chúng ta đã
cực nhọc như thế nào trong bụng mẹ, chúng ta đã ăn năn ra sao về những lỗi lầm của chúng ta
trong những đời quá khứ, và chúng ta đã hứa với Thượng Đế sẽ sử dụng cuộc đời hiện tại để
phục vụ Ngài như thế nào cho có ý nghĩa hơn trước khi chúng ta được sinh ra, thì chúng ta sẽ
không bỏ phí một giây phút nào để nghĩ đến điều gì khác, ngoài việc cố gắng hết sức mình
trong mỗi lúc nhàn rỗi để nhận thức Thượng Đế!

Nhưng ngay khi chào đời, chúng ta đã quên tất cả. Bởi vì luật của thế giới vật chất làm chúng
ta quên hết đi. Cho nên cần phải có Minh Sư đến để nhắc nhở chúng ta hoài hoài cho đến khi
nào chúng ta nhớ lại những điều mình đã hứa với Thượng Đế lúc còn trong bụng mẹ. Đầu óc
chúng ta có thể quên, nhưng linh hồn, trí huệ của chúng ta sẽ nhớ.

Bởi vì Thượng Đế muốn gia trì địa cầu này qua chúng ta, chúng ta xuống thế giới này để kết
nối giữa thiên đàng và trái đất. Nhưng vì chúng ta đã kiệt sức và mệt mỏi từ lâu nên chúng ta
quên đi sứ mệnh cao cả này. Cho nên lâu lâu lại có Minh Sư đến thế giới này để nhắc nhở
chúng ta về Chân Tánh của mình. Đó là lý do chúng ta hiện diện ở trái đất này.

Khi chúng ta thực hành tinh tấn pháp thiền được chỉ dạy trong buổi truyền Tâm Ấn, chúng ta sẽ
đạt được sự quân bình giữa thiên đàng và trái đất, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện bổn phận
của mình ở thế giới này, đồng thời cũng có thể nhận ra Thiên Quốc. Mỗi chúng ta có những
nhiệm vụ khác nhau ở địa cầu này, chúng ta phải cố gắng hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tuy
nhiên, bổn phận chính yếu của chúng ta là gia trì thế giới này thành thiên đàng, để cho mọi sinh
vật có thể sống hạnh phúc và tiến hóa từng bước một trên con đường tâm linh. Nói một cách
khác, chúng ta góp phần vào sự thăng hoa vũ trụ, chúng ta phải giác ngộ, phải biết sử dụng lực
lượng Thượng Đế bên trong mình.

Vì lý do này mà chúng ta phải thọ Tâm Ấn để tức khắc đạt được sự khai ngộ, để được ban cho
lực lượng mà chúng ta có thể sử dụng trực tiếp để phục vụ thế giới này cho tốt nhất. Nếu
chúng ta chỉ phát triển và khám phá những khả năng của thân thể hay sức mạnh vật chất để
cống hiến cho thế giới này thì chưa đủ. Cho nên thế giới ngày nay vẫn còn ở trong tình trạng
hiện tại, mặc dù nhân loại đang ước ao thế giới được tốt đẹp hơn và tiến bộ hơn. Đây là lúc
chúng ta phải tìm lại khả năng bên trong mình càng sớm càng tốt, để cuộc sống của chúng ta
trên địa cầu được thay đổi tốt hơn, và để thế hệ mai sau được trưởng thành trong môi trường
tốt đẹp hơn. Khi chúng ta nhìn thấy tình trạng khốn khổ hiện nay trên thế giới, chúng ta hiểu
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 14


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
một cách khá rõ ràng về sự tối cần thiết của Tức Khắc Khai Ngộ. Điều này không chỉ lợi ích cho
chính chúng ta và thế hệ của chúng ta không thôi, mà còn là di tặng quý báu nhất mà chúng ta
để lại cho mai sau. Đây mới đúng là hành động của tình thương.

Tương lai trong tay chúng ta

Mọi người cứ lo sợ về ngày tận thế. Thật ra có vài người tiên đoán về vấn đề này làm cho
nhiều người lo lắng. Nhưng nếu thế giới này có bị tận diệt đi nữa, những người khai ngộ cũng
không bận tâm, bởi vì họ biết thế giới này là thế nào, và một ngày nào đó nó sẽ bị mất đi.
Nhưng đời sống vĩnh cửu luôn tiến hóa và không gì ảnh hưởng nó được. Chúng ta là đời sống
bất tử, trí huệ là tài sản của chúng ta, tình thương là bản chất của chúng ta, không thể bị hủy
diệt bằng bất cứ loại bom nào. Nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Cho nên
những vị Minh Sư khi truyền Tâm Ấn cho đệ tử cũng không bị giới hạn bởi không gian và thời
gian. Minh Sư không phải lúc nào cũng ở gần bên đệ tử, nhưng họ vẫn có thể giúp đỡ và gia
trì. Những người đệ tử này cũng tiến bộ để dần trở thành Minh Sư và cũng có thể làm được
những điều giống như vậy.

Trong thời đại nhiều gian khổ và tai ương này, chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng, bởi vì Thượng
Đế đã chỉ thị nhiều thánh nhân xuống thế giới chúng ta với cùng một thông điệp. Họ đều
khuyên chúng ta nên tìm Thiên Quốc bên trong trước rồi mọi việc sẽ được an bài. Bình thường
chúng ta hay giải quyết vấn đề bên ngoài trước bằng khả năng của mình. Chúng ta cố gắng
điều khiển vũ trụ, nhưng thường thì chúng ta hay bị thất vọng. Một nhà chính trị lỗi lạc nhất
cũng chỉ thỏa mãn ước vọng của quần chúng một cách tạm thời, đem lại cho họ một vài thoải
mái vật chất. Chúng ta không thể quán xuyến cả thế giới chỉ bằng những khéo léo chính trị, hay
bất cứ khả năng nào khác, đó là vấn đề. Cho dù ý định của chúng ta tốt đẹp thế nào, trước hết
chúng ta cũng phải tìm Thiên Quốc bên trong, tìm lực lượng tối thượng trong mỗi chúng ta và
để có thể câu thông với lực lượng này. Cho nên chúng ta nghe nói, ‘Con người được tạo ra
theo hình dáng của Thượng Đế.’ Dáng hình không có nghĩa là khuôn mặt, thân thể hay cách
sống. Đó là hình tướng của lực lượng vô hình mà từ đó chúng ta đã được tạo ra.

Dù chúng ta đã khai ngộ rồi cũng không thể thay đổi thế giới này nhiều được. Chúng ta chỉ có
thể dùng lý luận để con người tự thay đổi chính họ. Cho nên chúng ta phải bắt đầu từ chính
mình, chúng ta không thể ngồi chờ phép lạ xảy ra. Không ai có thể thay đổi thế giới này được,
cả ngàn vị Phật hay cả triệu Chúa Giê Su cũng không thể làm được; nếu được, họ đã làm rồi.
Phép mầu không thể dùng được trong trường hợp này vì có liên hệ đến nhân quả. Chúng ta
phải tự sửa chữa, chúng ta phải tự tắm rửa. Vị bác sĩ tài giỏi nhất cũng chỉ có thể cho chúng ta
thuốc, nhưng không thể uống thuốc giùm chúng ta được.

Thay vì giết hại lẫn nhau để sống, chúng ta có thể cứu vớt thế giới này. Chúng ta phải tự xây
dựng cuộc đời, sống đạo đức, ăn chay, tự trau dồi thể xác và tâm linh, lập tức chúng ta sẽ có
kết quả. Thế giới chúng ta sẽ được thay đổi tức thì! Nếu mỗi chúng ta trồng cây thay vì chặt bỏ
đi, thì không bao lâu chúng ta sẽ được cứu vớt. Trong vòng mười năm, thế giới sẽ thay đổi,
không còn vấn đề gì nữa. Thật ra, chúng ta vẫn còn hy vọng, nhưng mọi người phải biết hợp
tác với nhau.

Cho nên tôi hy vọng con người trên thế giới sớm thức tỉnh. Tôi ước mong quý vị sẽ truyền bá
thông điệp này đến mọi người, hãy cùng nhau bảo trì địa cầu này; nếu không, chúng ta sẽ phải
làm gì khác? Thiên đàng chỉ chứa những người đạo đức. Nếu trái đất không hiện hữu nữa,
những người không có đạo đức lắm sẽ đi đâu? Cho nên chúng ta phải cố gắng một chút vì
những người này. Địa cầu là một hành tinh quý giá. Nếu Thượng Đế trừng phạt, hủy diệt nó đi,
thì chúng ta không thể làm gì khác hơn, ngoại trừ tuân theo ý muốn của Ngài. Nhưng nếu địa
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 15


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
cầu vẫn cần được cứu rỗi, thì chúng ta vẫn phải làm điều này. Vì thế giới này là một trường học
rất tốt mà nhiều linh hồn có thể đến học hỏi và tiến hóa.

Chúng ta là những người làm việc cùng Thựơng Đế. Chúng ta chưa đạt thành trí huệ như Ngài,
nên chúng ta phải tôn trọng kế hoạch và thiết kế của Ngài, bởi vì Ngài là một ‘Ông Chủ Tối
Cao’. Ngài biết phải giữ cái gì, bỏ cái gì, sửa chữa cái gì, hủy diệt cái gì. Ngay cả khi Ngài tiêu
diệt vật gì, Ngài có thể tạo ra nó trở lại; nhưng khi chúng ta hủy diệt vật gì, chúng ta không thể
tạo ra vật đó nữa, đó là vấn đề. Bởi vì chúng ta chưa có đủ trí huệ và lực lượng. Một ngày nào
đó chúng ta đạt được đẳng cấp ‘Nhận thức Thượng Đế’, lúc đó chúng ta mới có thể nói đến
hủy diệt hay tạo dựng bằng chính khả năng của mình.

Thượng Đế đúng ra chỉ ban cho chúng ta sự an ổn. Nếu như lúc này Ngài chỉ cho chúng ta đau
khổ, đó là để nhắc nhở chúng ta về sự vô thường của thế giới này, để nhắc nhở chúng ta phải
tìm về nơi an toàn, về Thiên Quốc của Ngài. Khi nào chúng ta quên Ngài, Ngài sẽ nhắc nhở
chúng ta. Ngài sẽ nhắc nhở một cách dịu dàng trước, nếu chúng ta vẫn không nghe những lời
khuyên nhủ nhẹ nhàng này, Ngài sẽ nhắc nhở một cách mạnh bạo hơn cho đến khi Ngài phải
thúc giục thật mạnh. Cho nên, nếu hiện giờ quý vị chưa bị thúc giục lắm, thì xin quý vị đừng
chờ đến khi Ngài nhắc nhở một cách mãnh liệt hơn. Và nếu Ngài đã thúc quý vị mạnh rồi, thì
xin quý vị hãy mau tìm về Thiên Quốc của Ngài để tận hưởng những tiện nghi Ngài đã dành
sẵn bên trong.

Hỏi: Có người cho rằng họ nhìn thấy tai họa khủng khiếp sắp xảy ra ở thế giới này và
hàng triệu người sẽ chết. Điều này có đúng không? Ý kiến của Sư Phụ ra sao?

Sư Phụ: Điều này sẽ trở thành sự thật nếu những người ở thế giới này không thức tỉnh và
dùng lực lượng cứu rỗi bên trong. Thượng Đế đã ban cho chúng ta lực lượng cứu
sinh, nhưng hầu hết chúng ta không dùng đến. Dĩ nhiên, mọi vật được sáng tạo ra sẽ
bị hủy diệt sau một thời gian. Nếu chúng ta không có đủ lực lượng sáng tạo để cứu
vãn, thì nó sẽ bị tiêu diệt. Cũng như một căn nhà được xây lên, nếu chúng ta không
sửa chữa nó, mặc dù chúng ta có đủ dụng cụ trong nhà, sơn và vật dụng, mà nếu
chúng ta không dùng đến, căn nhà này sẽ bị đổ nát và hư hại. Ngay cả trong trường
hợp căn nhà chúng ta bị hư hại hay sập đổ, chúng ta có lối thoát khi khẩn cấp. Nếu
chúng ta không biết đến và không dùng đến, thì đương nhiên chúng ta gặp nguy
hiểm. Vì vậy, tôi muốn dành cơ hội này để ít ra quý vị cũng có thể tự cứu mình, nếu
có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng có bao nhiêu người nghe tôi? Vấn đề này rất đơn
giản và vô điều kiện. Quý vị chỉ cần ngồi yên thoải mái như lúc ngủ, tất cả lực lượng
sẽ đến với quý vị, tất cả những kiến thức tiềm tàng trong quá khứ sẽ đến với quý vị,
tất cả những tài năng trong cuộc sống sẽ đến với quý vị, thật là đơn giản như vậy.

Nhưng có bao nhiêu người hiểu được điều này? Quý vị lúc nào cũng hỏi tôi về ngày
tận thế. Khi chúng ta chết, đối với chúng ta, thế giới này là tận cùng. Cho nên chúng
ta phải tự cứu vớt linh hồn mình, và nếu muốn cứu cả thế giới, chúng ta phải đóng
góp bằng lực lượng của mình, lực lượng tối cao mà chúng ta có. Chúng ta phải tìm
lại lực lượng này và sử dụng nó, ngoài chúng ta ra còn ai có thể làm được việc này?
Thiên nhân có thế giới riêng của họ, có bổn phận mà họ phải làm. Chúa Giê Su cũng
đang giảng dạy ở thế giới khác, một nơi tiến hóa hơn địa cầu này. Phật đến cảnh giới
của Phật và có công việc riêng của Ngài. Chỉ có chúng ta ở đây để tự cứu lấy mình.
Nếu quý vị lo sợ tai ương, thì nên khai ngộ, sửa chữa căn nhà của mình, cứu vãn thế
giới này đến một trình độ đạo đức cao hơn, thành một hành tinh tươi sáng hơn. Lúc
đó tai ương sẽ không giáng xuống chúng ta nữa. Nếu không, dù không biết gì về
tương lai, tôi cũng có thể nói là có, việc gì cũng có thể xảy ra. Nếu thế giới này trở
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 16


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
nên tồi tệ, không đáng để ở, thì Thượng Đế sẽ hủy diệt nó và tạo ra một thế giới
khác.

Hỏi: Làm cách nào để một người khai ngộ sống trong xã hội đầy xung đột có thể giúp giải
quyết những xung đột?

Sư Phụ: Rất khó. Chúng ta chỉ có thể giải quyết những xung đột trong chính mình. Nếu tất cả
mọi người đều có thể làm việc này thì sẽ không còn xung đột gì để hóa giải. Cho nên,
dù Chúa Giê Su rất tài, Đức Phật cũng rất vĩ đại, họ cũng đã không thể hóa giải được
những chiến tranh xung đột ngay cả trong quốc gia của họ. Tâm của đa số con người
trên thế giới không bình an và không khai ngộ. Cho nên khai ngộ là yếu tố cần thiết
nhất cho bất cứ bệnh tật nào trên thế giới, chiến tranh, hay bất cứ xung đột nào;
ngoài ra không có vấn đề nào cần thiết cả.

Hỏi: Thưa Sư Phụ, tôi không biết rõ phải nên làm gì khi thấy nhiều quốc gia bị chiến tranh,
bị xâm lấn, phụ nữ và trẻ em bị hành hạ, tra tấn. Ngài có điều gì chỉ bảo tôi không?

Sư Phụ: Câu hỏi của quý vị là của những người có lòng quan tâm lo lắng cho những người
khác. Nhưng chúng ta không thể cứu vãn vấn đề này, nếu người ta không biết tự cứu
họ. Quý vị biết luật nhân quả mà. Giả sử quý vị thành công trong việc bảo vệ những
phụ nữ, giết chết những kẻ giết người, làm sao quý vị có thể làm được điều này cho
toàn thế giới? Có khi những người vô tội không phải lúc nào cũng trong sạch như quý
vị nghĩ, và những kẻ giết người không phải chỉ riêng họ có lỗi. Cả xã hội, cả thế giới
phải chịu trách nhiệm chung. Cho nên chúng ta phải biết làm gì. Quý vị có thể bỏ tù
người này, nhưng người khác lại phạm tội. Quý vị không thể thay đổi toàn thế giới,
nếu người của thế giới không muốn tự thay đổi. Dù sao chăng nữa, chúng ta cũng
phải cố gắng.

Cho nên nhiều Minh Sư đã không quản ngại nguy hiểm đến tính mạng để khuyên
bảo mọi người nên tự sửa đổi. Tại sao quý vị không hợp với họ thắp thêm một ngọn
đuốc, thay vì ngồi đó tiếc nuối? Phải hành động! Có thể quý vị cứu giúp mười người,
anh kia có thể cứu hai mươi, từ từ chúng ta sẽ có thể cứu toàn thế giới. Không còn
cách nào khác để thay đổi con người. Nhưng chúng ta phải khuyên xã hội thay đổi
cách sống. Không phải chỉ thay đổi những nạn nhân (hoặc những kẻ giết người)
không thôi, mà phải thay đổi toàn xã hội. Nếu chúng ta không thể xóa tan đau khổ
cho toàn thế giới, ít ra chúng ta cũng có thể làm giảm đau khổ một phần của thế giới,
như vậy chúng ta cũng đã có kết quả tốt rồi.

Hỏi: Ngài có nghĩ là sẽ có hòa bình ở địa cầu này không?

Sư Phụ: Khi mọi người trở về Thiên Tánh bên trong họ, chỉ làm điều tốt, nghĩ điều tốt và nói
điều tốt, lúc đó sẽ có hòa bình. Bằng không, sẽ vô phương, không có chúng sinh nào
có thể đem lại hòa bình cho chúng ta. Chúng ta phải tìm thấy hòa bình, sống một
cuộc sống hòa bình, phải là biểu tượng của hòa bình. Khi chúng ta sống hòa bình
trên thế giới, lúc đó chúng ta không cần phải nói vấn đề nào để xây dựng hòa bình.

Vượt qua tình yêu thương thế gian

Thế giới này đối với chúng ta đôi khi dường như quá tệ hại, không chịu nổi nữa. Đó là do chúng
ta tạo ra. Cho nên bây giờ, muốn sửa chữa thế giới này, căn nhà vĩ đại nhiều phòng, mỗi phòng
là một quốc gia mà chúng ta đang sống này được tốt đẹp hơn, chúng ta phải biết tránh làm điều
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 17


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
xấu, thay bằng những việc làm tốt, bằng cách tuân theo Mười Điều Răn, bằng cách thương yêu
những người bên cạnh mình. Nhưng bởi vì đầu óc chúng ta đã quen với thói ‘ăn miếng trả
miếng’, thật khó cho chúng ta thi hành những điều phải làm, khó cho chúng ta phải dùng tình
thương đối đãi với những người khác. Cho nên cần có một lực lượng mạnh mẽ hơn giúp đỡ
chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi những suy nghĩ và hành động theo thói quen.

Thật ra mọi sự vật trên thế giới này đều hữu ích cho chúng ta, ngay cả những điều xấu. Điều
xấu là lỗi lầm của chúng ta. Nhưng chúng ta không nên chìm mãi trong lỗi lầm. Ít ra lỗi lầm này
sẽ làm chúng ta thức tỉnh. Hậu quả của những lỗi lầm này sẽ đánh thức chúng ta để chúng ta
nhận biết đó là những việc làm không đúng. Nó đã đem đến nhiều đau khổ, bất hạnh cho chúng
ta. Lúc đó chúng ta sẽ hồi tâm hối cải. Ngay cả những cái đẹp, những thú vui trên thế giới này
cũng là để nhắc nhở chúng ta tìm về hạnh phúc chân thật bên trong, về Quê Hương thật sự
của mình.

Hưởng thụ những gì Thuợng Đế tạo ra cho chúng ta không phải là điều tội lỗi. Nhưng nếu
chúng ta quá say mê bám víu vào những thứ này, Thượng Đế sẽ nhắc nhở chúng ta không nên
làm như vậy. Cho nên có khi chúng ta bị đau khổ khốn cùng từ những cái mà mình thương yêu
nhất.

Từ bỏ thế giới là sai, nhưng lúc nào cũng đắm chìm trong thế giới cũng không phải là đúng. Bởi
vì chúng ta đã quên đi một nửa của cuộc sống, đó là phần tâm linh, là cái mà chúng ta nên
hưởng thụ hơn bất cứ những gì thế giới này có thể đem đến cho mình. Mọi thứ trên thế giới
này hiện hữu là để nhắc nhở chúng ta về hạnh phúc, về vinh quang thật sự và đời sống vĩnh
cửu mà chúng ta phải có và phải biết đến, bởi vì chúng ta đã quên hẳn điều này.

Nhiều người hỏi tôi về mối quan hệ yêu đương nam nữ, về những thú vui xác thịt, và những
điều tương tự như vậy. Họ hỏi những quan hệ này có phải là tội lỗi không? Tôi nói ‘Không.’
Nhưng quý vị cũng phải biết đến những thứ có nhiều vui thú hơn. Những lạc thú thân xác chỉ là
bản sao của lạc thú thật sự, khi chúng ta đạt được tình trạng hợp nhất bên trong, khi cả hai lực
lượng âm dương bên trong chúng ta hòa hợp. Sự giao hợp giữa nam và nữ chỉ là bản sao của
sự hợp nhất đó mà thôi.

Cho nên, khi chúng ta xuống thế giới này, Thượng Đế cũng cho chúng ta nhiều công cụ để
nhắc nhở Thiên Quốc của Ngài. Chỉ vì chúng ta quên rằng những dụng cụ này chỉ là để nhắc
nhở về Thiên Quốc. Chúng ta say mê bản sao mà quên đi bản chính. Cho nên cuộc sống của
chúng ta gặp nhiều đau khổ, và chúng ta cũng không hưởng thụ bản sao một cách trọn vẹn.
Cho nên nhiều quan hệ nam nữ gặp trở ngại. Sự quan hệ thể xác không phải là quan hệ thiêng
liêng nữa, không có sự tương kính nữa, hình như chỉ là để hành hạ lẫn nhau, chỉ để thỏa mãn
sự dồn nén bên trong, chỉ là công cụ mà thôi. Cho nên, nếu muốn thật sự hưởng thụ đời sống
này, chúng ta nên hưởng thụ đời sống chân thật, nó còn tốt đẹp hơn một trăm ngàn lần sự tốt
đẹp của cuộc sống mà chúng ta có ở thế giới này. Nhận thức được cuộc sống đó, chúng ta
cũng có thể hưởng thụ cuộc đời hiện tại.

Nhiều người tu hành có thể không có Minh Sư, không thọ Tâm Ấn, không có nhận thức chính
đáng, hoặc không thực hành pháp môn đúng đắn, họ có thể lầm lẫm cho rằng một người tu
hành phải buông bỏ tất cả, phải lạnh nhạt với mọi quan hệ. Điều này không đúng, không đúng!
Cho nên trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nói, ‘Tâm bình thường là Đạo.’ Khi chúng ta đạt được
Đạo hay khai ngộ, chúng ta càng khai ngộ, chúng ta càng cảm thấy thoải mái và càng có nhiều
tình thương hơn. Chúng ta không đòi hỏi quan hệ thể xác với người khác, chúng ta chỉ hành
động một cách bình thường và làm bổn phận của mình. Nhưng điều này quý vị khó hiểu nổi,
một lúc nào đó quý vị sẽ hiểu ra. Thượng Đế không hẹp hòi đến nổi ngăn cản chúng ta không
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 18


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
được thương yêu vợ hay chồng như ngày trước. Thượng Đế đâu có tàn nhẫn bắt chúng ta bơ
vơ, bỏ chồng bỏ vợ rồi mới tìm đến Ngài. Lòng thương của chúng ta phải mở lớn để thương
Thượng Đế và những chúng sinh khác, bao gồm những người trong gia đình mình nữa. Nếu
chúng ta có thể thương yêu những người không có quan hệ và xa lạ với mình, tại sao chúng ta
lại không thể thương yêu những người trong gia đình mình và những người đã thương yêu,
gần gũi chúng ta được? Nên sống một cách tự nhiên, thương nhiều hơn bao giờ hết, thì chúng
ta sẽ giữ được gia đình đầm ấm; nếu không, người yêu chúng ta sẽ buồn, rồi chúng ta cũng
khó mà vui được.

Bình thường hai người nam nữ lấy nhau không phải vì quan hệ thể xác, mà vì sự nồng ấm khi
được săn sóc thương yêu. Chúng ta không có lý do gì phải bỏ bê đối tượng của mình khi thực
hành thiền định cả. Bổn phận của quý vị là phải bày tỏ tình thương và chăm sóc người khác.
Chính quý vị đã ký kết làm bổn phận đó thì quý vị phải làm tròn. Thương yêu người khác là một
vinh dự, là một hành động của sự tiến hóa chứ không phải thoái hóa. Hiểu không? Chúng ta
phải thương yêu lẫn nhau như tôi thương yêu quý vị vậy, dù có quan hệ thể xác hay không.

Hỏi: Nhiều tôn giáo Đông Phương có khuynh hướng nhìn vấn đề xác thịt hay thân thể như
là vật dơ dáy, rác rưới cần phải bỏ đi. Tôi nghĩ khi tôi có thân thể này, tôi có bổn phận
chăm sóc nó đầy đủ, để nó có thể làm tròn chức vụ ở thế giới này. Con người có lực
lượng của trí óc, lực lượng của Thượng Đế, nhưng sự quân bình của hai lực lượng
này có phải là cần thiết để chúng ta có thể sống ở cả hai thế giới khác nhau, bởi vì
hiện tại chúng ta vẫn còn ở hai thế giới này?

Sư Phụ: Đúng, phải như vậy. Như vậy sẽ quân bình hơn. Văn tự của tôn giáo có ý nói là
chúng ta không nên nuông chìu những cảm giác của xác thịt mà quên đi đời sống
tâm linh. Đôi khi điều đó là để nói với một người nào đó, một nhóm người nào đó
trong lúc đó thôi, những người cần phải nghe điều đó. Khi nó trở thành điều chỉ dẫn
chung tức là nó đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Những điều được chỉ dạy trong lúc đó rất
đúng, rất có tác dụng. Nhưng khi được ghi chép lại sau này cho những nhóm khác,
nó không còn đúng nữa. Cho nên quý vị có thể làm theo ý thích của mình, nhưng
không quá khoan dung trước những ham muốn thể xác. Làm sao chúng ta không để
ý đến thân thể được? Chúng ta không thể bỏ đói thân thể mà có thể thiền định được.
Chúng ta phải giữ gìn thân thể này, có nghĩa là chúng ta không nên lúc nào cũng chú
trọng vấn đề xác thịt mà không dành thời giờ cho tâm linh. Có người đã làm như vậy,
cho nên chỉ dẫn này là dành cho họ. Chúa Giê Su cũng đã từ bỏ thể xác cho tâm linh,
nhưng Ngài cũng ăn uống và chăm sóc thân thể Ngài khi cần.

Hỏi: Làm thế nào loại bỏ vấn đề xác thịt, tình yêu và sự ham muốn đối với người khác
phái?

Sư Phụ: Không nên trốn chạy, nếu không trẻ em sẽ không tiếp tục sinh ra. Hãy sống bình
thường, nhưng hãy nên có một đối tượng thôi. Có một người thôi, được không? Nếu
quý vị có một người bạn tinh thần rồi, tự cảm thấy rất tốt cho quý vị khi có quan hệ
tình cảm về ba mặt thể xác, tình cảm và tinh thần, thì rất tốt. Sau đó cái gọi là ham
muốn thể xác sẽ không còn bám lấy quý vị nữa. Quý vị sẽ có thể điều tiết nó khi có
quan hệ tình cảm vững vàng trong hôn nhân. Đừng bận tâm lắm, đó chỉ là lúc ban
đầu thôi.

Hỏi: Con người có cần phải chống cự, kiềm chế năng lực của dục tính để đạt được khai
ngộ không?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 19


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Không, không cần, cứ thoải mái, tự nhiên. Tất cả sức lực mà quý vị dùng để chống
lại sự ham muốn tình dục, tốt hơn nên dùng để thiền. Tại sao quý vị lại hành hạ thể
xác đến thế? Nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó sẽ không còn mãnh liệt như vậy
nữa sau một thời gian. Nếu quý vị đã có gia đình, mọi thứ, ngay cả tình dục sẽ giảm
đi rất nhiều. Càng thiền nhiều, quý vị sẽ tìm thấy những lạc thú ở thiên đàng nhiều
hơn. Tình dục, tôi nói cho quý vị biết, chỉ để thay thế tạm thời cho hạnh phúc thật sự
ở thiên đàng. Vì nhiều người trong chúng ta không có được lạc thú thật sự này nên
chúng ta bám theo những thay thế thấp kém này. Khi quý vị tìm được cái thật, vật
thay thế sẽ không còn quyến rũ quý vị nữa. Cũng như khi chúng ta khôn lớn, những
đồ chơi trẻ con, xe bằng nhựa, không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ chúng ta có xe
Mercedes Benz, có Rolls Royce, có Cadillac, hay các loại xe khác, chúng ta biết nó
chạy nhanh hơn và hữu dụng hơn. Cho nên quý vị không nên lo sợ về vấn đề tình
dục mà nên lo khai ngộ kìa!

Sau khi khai ngộ rồi thì đừng lo rằng quý vị sẽ mất tất cả. Lúc đó quý vị càng hưởng
thụ một cách nhạy bén hơn, đồng thời quý vị cũng biết làm cách nào và khi nào, quý
vị không còn lạm dụng khả năng hưởng thụ như lúc chưa khai ngộ. Quý vị có thể
thỉnh thoảng có quan hệ xác thịt nếu muốn và tận hưởng lạc thú đó. Nhưng khai ngộ
vẫn là mục đích chính, và khai ngộ sẽ không rời bỏ quý vị sau Tâm Ấn. Nó sẽ thúc
đẩy quý vị, quý vị sẽ thăng tiến mà không thể trở lại tình trạng vô minh nữa. Nếu quý
vị có ‘vận động thể thao’ một chút với vợ quý vị thì có sao đâu? Thượng Đế đâu cần
biết đến! Quý vị quá lo lắng về mọi vấn đề. Một chút quan hệ thể xác cũng làm quý vị
hoảng sợ. Đâu có gì đáng sợ như vậy!

Hỏi: Sư Phụ nghĩ thế nào về vấn đề phá thai? Khi nào linh hồn đi vào thai nhi?

Sư Phụ: Quý vị không nên phá thai. Vấn đề không phải là khi nào linh hồn nhập vào thai nhi.
Đây là vấn đề suy nghĩ sai quấy của khuynh hướng sát sinh. Phải tiêu diệt khuynh
hướng sát sinh này. Không cần hỏi tôi khi nào linh hồn đi vào bào thai. Khi quý vị
muốn phá thai, lúc đó quý vị đã có ý định sát sinh rồi, đây là điều chúng ta nên diệt
trừ tận gốc. Chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi và trí huệ, không nên nghiêng về
lực lượng xấu trong chúng ta. Càng nghiêng về phía đó, chúng ta càng bị kéo xuống.
Quý vị cũng phải cố gắng thiền, rồi một ngày nào đó quý vị cũng sẽ biết khi nào linh
hồn nhập vào bào thai. Không có quy định nhất định, linh hồn vào khi nó muốn vào.
Nó có thể ra đi rồi trở lại! Cho nên quý vị không bao giờ biết khi nào linh hồn có trong
thai nhi hay không. Ngay cả khi linh hồn chưa vào thai nhi, chúng ta đã có khuynh
hướng sát sinh rồi, giết hại máu thịt của chính mình, như vậy là không tốt. Nếu quý vị
giết hại một kẻ thù hay một thú dữ, ít ra cũng có lý do bảo vệ chính mình. Nhưng khi
quý vị giết một linh hồn vô tội, còn phải hỏi nữa… Giết hại một linh hồn ngây thơ là
không tốt. Quý vị đừng nên có ý nghĩ này, làm thoái hóa chính mình. Hoàn cảnh khó
khăn thế nào, quý vị cũng có thể vượt qua. Cầu xin Thượng Đế giải quyết vấn đề,
hoặc mang đứa bé đến viện mồ côi. Có rất nhiều cặp vợ chồng trên thế giới rất muốn
có con, họ có thể nhận đứa bé làm con nuôi. Cho nên không nên có ý nghĩ như vậy.

Hỏi: Chúng ta có thể vừa sống thật là người, vừa làm thánh nhân toàn thiện không?

Sư Phụ: Có thể. Một thánh nhân toàn thiện là một con người hoàn hảo. Một con người hoàn
hảo là một thánh nhân toàn thiện. Bây giờ chúng ta chỉ làm người một nửa thôi.
Chúng ta làm việc một cách ngần ngại, đầy ngã chấp và không tin rằng Thượng Đế
sắp đặt mọi việc cho chúng ta hưởng thụ và thực nghiệm. Chúng ta phân biệt tội lỗi
và đạo đức. Chúng ta quan trọng hóa mọi việc, phê phán chính mình và người khác,
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 20


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
chúng ta bị đau khổ vì những sự hiểu biết quá hạn hẹp của chúng ta về kế hoạch của
Thượng Đế.

Thượng Đế ở bên trong chúng ta và chính chúng ta giới hạn Ngài. Chúng ta muốn
hưởng thụ nhưng không biết bằng cách nào. Chúng ta tự nhủ, ‘Tôi không nên làm
việc này,’ nhưng tại sao chúng ta phải ăn chay? Chỉ vì Thượng Đế bên trong chúng
ta muốn điều này. Sát hại là đi ngược lại nguyên tắc yêu chuộng sự sống. Chúng ta
không muốn bị sát hại hay bị trộm mất tài sản, cho nên nếu chúng ta làm điều này với
người khác, thì có nghĩa là chúng ta đi ngược lại chính mình, làm chính chúng ta đau
khổ. Chẳng hạn quý vị không thích bị đánh đập hay bỏ đói. Cũng giống như vậy khi
sát sinh, chúng ta không nên sát sinh vì điều này đi ngược lại căn bản của sự sống,
nó sẽ làm chúng ta đau khổ, cho nên chúng ta không làm. Đó không có nghĩa là
chúng ta giới hạn chính mình. Ngược lại, nó làm đời sống chúng ta nới rộng đến
muôn loài, không phải chỉ hạn hẹp trong phạm vi con người không thôi, mà còn lan
rộng đến muôn thú nữa. Đời sống của chúng ta không bị giới hạn bởi thân thể này
mà nới rộng đến loài vật, cỏ cây và tất cả chúng sinh khác. Nó sẽ làm chúng ta rộng
lớn thêm, sẽ làm tăng thêm sự vĩ đại của chúng ta.

Tình thương toàn thiện

Tình thương xóa bỏ mọi tội lỗi, tiêu hủy những điều xấu và xóa tan biên giới. Chúa Giê Su đã
dùng tình thương này để rửa sạch tội lỗi cho đệ tử của Ngài. Khi Ngài còn ở thế giới này, Ngài
đã chất chứa tình thương này. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã chất chứa tình yêu này để
chúng ta hướng tới, để chúng ta học hỏi lòng từ bi như Ngài, học phát triển tình thương, học
cách nhận thức, và loại trừ tất cả những giới hạn, để cho tình thương của chúng ta từ đó lan
rộng đến mọi nơi.

Các Ngài làm gương sáng cho chúng ta. Cho nên mọi người đều thương yêu Minh Sư. Bên
ngoài họ không khác gì chúng ta, họ có thể không đẹp, không trẻ. Thật khôi hài khi chúng ta nói
rằng Minh Sư phải theo một khuôn mẫu. Minh Sư có thể gù lưng, nhưng tình thương trong xác
thân Ngài vẫn hoàn hảo. Nó hấp dẫn mọi người. Chỉ vì chúng ta có tình thương này bên trong
mình, nên khi chúng ta cảm nhận được tình thương vô bờ bến này, chúng ta thích chìm đắm,
trầm mình trong đó! Nếu quý vị được Tâm Ấn trong thứ kiến thức này, quý vị sẽ ý thức được
tình thương vô hạn này ở trong chính mình. Nếu quý vị tu hành tinh tấn, có niềm tin, Thượng
Đế sẽ ban phát, gia trì quý vị, quý vị sẽ có lòng thương như Chúa Giê Su đã có, quý vị sẽ giống
như Ngài. Quý vị có thể trở thành Chúa Giê Su mặc áo đầm ngắn và mang giày cao gót!

Chúa Giê Su đã xuống đây dạy dỗ chúng ta phải thương yêu người láng giềng của mình, và
tiến thêm một bước, thương yêu kẻ thù của chúng ta. Phật, Mohammed, Socrates, Lão Tử đều
dạy chúng ta giống nhau. Vì vậy tôi đến đây để nhắc nhở quý vị thông điệp cổ xưa này: Làm
thế nào để phát triển tình thương bao la bên trong quý vị để quý vị có thể yêu thương những
người xung quanh mình?

Tình thương này không nhìn bằng mắt mà thấy được, nhưng nó rất bao la, chúng ta có thể cảm
giác được và có thể dùng nó lúc nào mình muốn. Tại sao lực lượng vĩ đại bên trong này được
gọi là tình thương? Bởi vì nó tha thứ và rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Không cần biết
chúng ta đã làm gì sai quấy trước đây, khi chúng ta tiếp xúc với tình thương này, chúng ta trở
thành ngây thơ vô tội như bé thơ. Đó là lý do chúng ta gọi nó là tình thương. Tình thương
không biết đến tội lỗi, không biên giới, không có quá khứ mà chỉ có hiện tại. Chúa Giê Su đã
dùng tình thương này rửa sạch tội lỗi của đệ tử. Đức Phật dùng tình thương này đem con
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 21


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
người trở về đất Phật. Ngài Krishna của Ấn Độ vì có tình thương này mà đến nay vẫn được
dân chúng Ấn Độ thương yêu và cầu nguyện.

Hỏi: Làm sao Sư Phụ có thể nói về tình thương toàn thiện, về khả năng của tình thương
mà con người chúng ta có thể đem xuống đây?

Sư Phụ: Về tình thương thật sự, tình thương hoàn mỹ à? Chúng ta không thể nói về nó, trừ
khi chúng ta ý thức được Thượng Đế. Chỉ khi nào chúng ta thương yêu như Thượng
Đế, lúc đó tình thương mới thật sự hoàn mỹ. Nếu không, đó chỉ là một phần thôi. Một
phần tình thương của Thượng Đế là tình thương giữa nam và nữ, gắn bó họ với
nhau, làm cho nhau hạnh phúc. Một phần tình thương này là tình mẫu tử, tình cảm
này là một gạch nối thiêng liêng giữa mẹ và con. Cũng tương tự vậy, một phần tình
thương này có được giữa bất cứ chúng sinh nào, là người hoặc không phải là người,
câu thông quan hệ đặc biệt này, và làm họ cảm thấy hạnh phúc. Quý vị có thể tưởng
tượng ra được sự toàn vẹn của tình thương này tỏa khắp thế giới. Đó là lý do chúng
ta cảm thấy thật dễ chịu khi cảm nhận tình thương này từ một vị Minh Sư.

Vì vậy mà từ ngàn xưa con nguời đã tôn thờ những vị Minh Sư. Cho nên mọi người
tin theo Chúa, bất chấp những hình phạt nặng nề. Cho nên mọi người yêu mến Đức
Phật. Khi ý thức con người nhận thức được tình thương toàn mỹ này, họ tắm trong
đó, tận hưởng tình thương này và không muốn rời khỏi nó. Cho nên mỗi khi có dịp
nhìn thấy Ngài, họ không thể rời mắt khỏi Ngài. Tình thương này có trong mọi người
chúng ta, nhưng chúng ta giới hạn nó bằng quan niệm riêng của mình. Khi chúng ta
thoát khỏi mọi thành kiến, tình yêu này sẽ nảy nở.

Khi chúng ta không còn ngã chấp nữa, chúng ta rất đáng yêu như Chúa Giê Su, như
Đức Phật. Chúng ta hấp dẫn lôi cuốn hàng ngàn người, họ sẽ không bao giờ muốn
rời bỏ chúng ta. Cùng lúc đó, họ sẽ tự phát triển tình thương này và nhận thức được
nó bằng chính khả năng của họ. Trước đó, họ chỉ biết yêu kính người gia trì họ với
tình thương của Thượng Đế. Đó là lý do tại sao người ta thương Minh Sư, là bởi tình
yêu này. Toàn bộ tình thương này chứa đựng trong thân thể vị Minh Sư. Đó là
nguyên do của phép lạ xảy ra. Bởi vì luật lệ của tình thương vượt qua tất cả luật
khác, ngay cả luật nhân quả. Cho nên Minh Sư có thể giải thoát cho bất cứ người
nào tin tưởng Ngài, có thể mở thiên đàng, hủy bỏ địa ngục.

VƯỢT QUA NHỮNG CHƯỚNG NGẠI

Có người hỏi tôi, ‘Sao Thượng Đế có nhiều quyền năng như vậy mà lại tạo ra nhiều sự khốn
khổ như thế?’ Thượng Đế không tạo ra đau khổ, chính đầu óc con người đã tạo ra những điều
này. Thượng Đế không tạo ra súng đạn. Thượng Đế cũng không sáng chế ra bom nguyên tử.
Chính tay chúng ta đã làm ra những thứ này. Cho nên, nếu chúng ta ngừng tạo ra những thứ
này, đau khổ sẽ chấm dứt. Chính chúng ta không chia sẻ tài sản với những người láng giềng
nghèo khổ. Chính chúng ta không đủ chuyên tâm truyền bá Chân Lý, phổ biến thông điệp của
tình thương, của sự bố thí, chịu đựng, kiên nhẫn và lòng bác ái đến cho người khác nghe.

Thượng Đế chỉ tạo ra vẻ đẹp. Thượng Đế tạo ra những bông hoa cho chúng ta ngắm nhìn.
Ngài tạo ra mặt trời để sưởi ấm chúng ta, chiếu sáng thế giới này. Ngài làm ra mưa để mùa
màng của chúng ta thêm màu mỡ. Thượng Đế không bao giờ tạo ra những hủy hoại. Tất cả là
do chính chúng ta, từ trường xấu của chúng ta đã đem lại những tai ương này.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 22


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Một khi chúng ta hiểu được tại sao mình đau khổ, chúng ta sẽ thay đổi. Chỉ khi chúng ta không
hiểu, chúng ta mới tiếp tục. Tương tự vậy, khi bác sĩ chẩn bệnh, biết được căn bệnh, ông có
thể chữa nó, nhưng quan trọng hơn hết là chính bệnh nhân phải biết cách sống như thế nào để
được khỏe mạnh lâu dài. Muốn giữ thân thể khỏe mạnh, chúng ta ít nhất phải biết vài điều về
phép vệ sinh. Chúng ta nên biết dùng thức ăn gì, tập thể dục ra sao, để có thể phòng ngừa
bệnh tật. Để cho tâm linh mình được thanh tịnh, chúng ta cũng nên biết luật của Thượng Đế,
luật của thiên nhiên là gì. Chúng ta phải biết những điều này thì trí huệ của chúng ta mới được
minh mẫn và trở nên ‘giống Thượng Đế,’ bởi vì Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của
chính Ngài.

Chúng ta có rất nhiều thành kiến, rất nhiều điều gọi là tư tưởng đóng khung về cuộc sống, về
khai ngộ, về tôn giáo, về việc chúng ta phải sống thế nào, về việc người tu hành phải ra sao, về
cách sống của vị Minh Sư, các Ngài phải ăn mặc thế nào, nói chuyện ra sao. Trước đây tôi đã
từng có nhiều thành kiến và sau khi khai ngộ cũng vậy. Dĩ nhiên, trước đó thì nhiều hơn, sau
khi khai ngộ chút chút thì bớt đi, và mỗi ngày bớt dần. Thượng Đế giúp tôi khiêm tốn hơn, mỗi
ngày một khiêm tốn hơn, cho đến khi tôi không còn ý kiến riêng của mình nữa, ngoại trừ thiên
ý, và tôi tuyệt đối làm theo ý của Ngài; cũng như quý vị, tôi đã phải học hỏi từ những sai lầm.

Càng biết nhiều, chúng ta càng hiểu ít. Bởi vì chúng ta đã thu góp quá nhiều kiến thức thế gian,
chúng ta không hiểu được trí huệ chân thật. Cho nên chúng ta hiện hữu đông đảo ở thế giới
này. Chúng ta quá hãnh diện với bằng cấp thạc sĩ hay bất cứ kiến thức gì thu thập được ở thế
giới trần tục này mà quên rằng chúng ta còn vĩ đại hơn đó nhiều. Thật ra, khi quý vị quá tự cao
là lúc quý vị đã coi thường chính mình, bởi vì quý vị thật sự vĩ đại hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, kiến
thức thế gian không làm cản trở sự phát triển trí huệ tâm linh, nhưng nếu chúng ta cứ bám vào
đó thì chúng ta sẽ bị trở ngại.

Khi trình độ tâm linh chúng ta thăng tiến đến mức độ trưởng thành, chúng ta trở nên điềm đạm
hơn, càng trầm tĩnh hơn trong suy nghĩ, trong cái nhìn của chúng ta về cuộc đời. Cho nên mọi
người cứ đến thăm hỏi chúng ta. Tôi lúc nào cũng cố gắng hết sức để làm hài lòng họ, nhưng
đôi khi có người vẫn không thể hiểu được câu trả lời của tôi, dù cả hai đều có chủ ý tốt. Chỉ vì
chúng ta đang dùng sự hiểu biết hạn hẹp của mình để hiểu những điều ngoài sự hiểu biết này
của chúng ta. Chính tôi trước đây cũng có nhiều, cho nên tôi rất thông cảm với những người
đến bày tỏ thắc mắc của họ. Dường như trả lời thế nào cũng không thỏa mãn họ. Đầu óc chúng
ta là như vậy. Chúng ta lúc nào cũng thắc mắc, bởi vì đầu óc chúng ta rất tò mò. Hàng ngày nó
thu thập rất nhiều dữ kiện dù tốt hay xấu, bởi vì đầu óc chúng ta không thể phân biệt. Hầu như
những đau khổ, bất mãn, hay thành kiến, và những kỳ thị giữa chúng ta và những người khác
trong đời sống là từ đầu óc tò mò này đã thu thập đủ mọi dữ kiện, lưu trữ những dữ kiện ấy và
khiến các dữ kiện trở thành của nó.

Cho nên chúng ta phải cẩn thận về những điều mình nghe, đọc, bởi nếu chúng ta không chọn
lựa, phân biệt những tư tưởng, những triết lý sai lạc có thể thấm sâu vào đầu óc chúng ta, trở
thành chúng ta. Chúng ta sẽ nghĩ là chính mình nghĩ như vậy, chính chúng ta chấp nhận điều
nọ. Rồi những điều chính đáng hơn, hữu dụng hơn đến, chúng ta sẽ chối bỏ hoặc nghi ngờ, bởi
vì trước đó chúng ta đã thu nhận những lý thuyết trái ngược với những lý thuyết sau này. Cho
nên, khi thu nhận điều gì, trước hết hay ít ra chúng ta cũng phải xem xét coi những lý thuyết
này, giáo lý và tư tưởng này có hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày và trong tiến trình tâm
linh của chúng ta không. Nếu không, chúng ta sẽ bị giằng co giữa các tư tưởng khác nhau,
giữa các đoàn thể khác nhau và nhiều hệ thống suy nghĩ khác nhau.

Nếu chúng ta nghĩ rằng mình đã hay, đã giỏi rồi, chúng ta có thể bị đầu óc gạt gẫm. Đầu óc
chúng ta thích danh vọng, thích được tâng bốc, thích ảo tưởng, thích nghĩ rằng mình hay.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 23


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Ngược lại, nó cũng hạ thấp chúng ta, có thể làm chúng ta thất vọng, có mặc cảm tự ti, và nó
cũng lừa dối chúng ta không tin vào sự vinh quang chân thật của mình nữa.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình là người chủ động trong thế giới này nên chúng ta nhận lãnh
tất cả trách nhiệm lên vai mình. Vì vậy chúng ta bị kiệt sức, mệt mỏi, và đôi khi không thành tựu
việc gì cả. Nếu chúng ta khai ngộ, nếu chúng ta biết cách sử dụng lực lượng vĩ đại sẵn có bên
trong mình, từ lực lượng này chúng ta đã được sinh ra và sẽ trở về với lực lượng đó, cũng
trong đó chúng ta sống đời sống của mình, chúng ta sẽ bớt hoang mang, càng ngày càng bớt
đi, cho tới khi không còn sự rối loạn nào trong tâm mình cả, ngoại trừ việc tuân theo ý của
Đấng Toàn Năng mà thôi. Chúa Giê Su Ki Tô cũng nói rằng, ‘Ta làm, phải, nhưng không phải
Ta mà là Đấng Cha Lành ngự trong Ta làm.’ Và Ấn Độ Giáo luôn luôn nói, ‘Không phải tôi mà là
Ngài.’

Trước khi khai ngộ, dĩ nhiên tôi cũng có những sự phê phán như vậy trong đầu. Tôi cũng thích
và không thích lối sống của những người khác, tôi cũng có những ý kiến riêng về nhiều việc
trên thế giới này, mặc dù những việc này không bận gì đến tôi, cũng không phương hại tôi và
tuyệt đối không có liên hệ đến tôi chút nào, tôi cũng dám phê bình hoặc cố gắng sửa đổi nó. Đó
là lý do chúng ta luôn luôn bận rộn trong cuộc sống. Và sau khi đã mệt nhoài vì phê bình thế
giới và cố gắng cải thiện mọi người, tôi mới ý thức được rằng chính mình là người duy nhất cần
phải cải thiện, rồi mọi việc khác sẽ tốt đẹp. Thượng Đế khiến chúng ta học hỏi bằng những lỗi
lầm, bằng những bài học và bằng người khác qua những tấm gương của họ. Điều này khiến tôi
nghĩ đến câu cổ ngữ Trung Hoa, ‘Khi chúng ta đi với hai người hoặc với ba người khác, thì một
người trong nhóm, ít nhất là một người trong nhóm sẽ trở thành thầy của chúng ta hay xứng
đáng làm thầy của chúng ta.’

Đây là Chân Lý mà cho tới bây giờ tôi đã học hỏi được. Bởi vì ngay cả lỗi lầm của người khác
cũng đánh thức một vài ký ức bên trong chúng ta và cũng nhắc nhở chúng ta những điều
chúng ta đã làm trong quá khứ mà chúng ta không nên quên đi, chúng ta nên học hỏi từ những
lỗi lầm đó để cải tiến chính mình, và chúng ta không bao giờ nên phê bình người khác.

Nhưng tôi nói cho quý vị biết, hãy tha thứ cho mình bất cứ lúc nào. Bất cứ làm điều gì, hãy giao
phó việc đó cho Thượng Đế và chấp nhận sự việc, bất cứ hậu quả của việc làm của chúng ta
như thế nào, bởi vì chúng ta không phải là thân thể này. Đó không phải là hành động mà chúng
ta làm. Chúng ta không phải là người chủ động mọi việc trên thế giới này. Ngay cả khi chúng ta
là người chủ động, giả sử như vậy, chúng ta cũng phải tha thứ cho mình. Chúng ta phải tha thứ
những lỗi lầm của chúng ta, cũng như khi chúng ta không thể không giận dữ, hoặc tham lam,
hay có những ham muốn về thể xác. Những thói quen này có được là bởi hoàn cảnh. Nó không
phải là Chân Ngã, linh thể chúng ta không đòi hỏi những thứ này. Cho nên, nếu chúng ta tức
giận với chính mình, chúng ta chỉ nên giận những thói quen chồng chất này của chúng ta. Hoặc
chúng ta nên nghĩ đó là do hoàn cảnh, mà không thể trách cứ trí huệ tối thượng, Chân Ngã, bởi
vì Chân Ngã chúng ta không bao giờ sai, không bao giờ phạm lỗi lầm.

Hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể giải thoát khỏi đau khổ, những thương cảm đúng lúc, khi
chúng ta cố gắng từ bỏ cuộc sống hiện tại và hoàn cảnh chung quanh? Thật khó mà
vượt qua, bởi vì những người chúng ta đã gắn bó, và chúng ta biết cuộc sống không
phải chỉ hạn hẹp trong vòng cá nhân hay trong tình thương của những người chúng
ta cố gắng buông bỏ?

Sư Phụ: Hãy tha thứ cho mình và cố gắng hơn nữa. Có những hoàn cảnh đôi khi chúng ta có
thể kiểm soát được chính mình, nhưng với nhiều nỗ lực hơn, và cũng có lúc chúng ta
không muốn kiểm soát chính mình, hay chúng ta không thể kiểm soát chính mình.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 24


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Bất cứ trường hợp nào, hãy làm điều gì tốt nhất cho mình trong lúc đó. Không nên lo
lắng quá về cảm xúc của mình. Đó chỉ là những làn sóng gợn trên mặt biển. Đó
không phải là lỗi của biển. Vì có gió, vì trái đất xoay tròn nên mới có sóng. Cho nên
biển không thể đổ lỗi cho nó và nói rằng nó tạo ra sóng và làm cho con người hay tàu
bè bị rắc rối. Tự nó không thể giúp nó được.

Hỏi: Làm thế nào chúng ta từ bỏ những suy nghĩ xấu?

Sư Phụ: Rất khó. Quý vị phải sử dụng lực lượng tự nhiên sẵn có của mình, quý vị phải thực
hành pháp Quán Âm, lúc đó quý vị sẽ tự nhiên trở nên trong sạch. Chúng ta không
phải tranh đấu như vậy nữa. Mỗi ngày chúng ta sẽ dùng Ánh Sáng và Âm Thanh nội
tại để rửa sạch. Một cách tương tự nữa để quý vị tự kểm soát là nhật ký tu hành. Mỗi
ngày quý vị tự kiểm thảo mình xem thân khẩu ý mình có được trong sạch thêm
không. Quý vị sẽ thấy tiến bộ.

Hỏi: Sự giận dữ là gì? Tại sao nó sôi sục bên trong chúng ta, làm sao giải trừ nó đi?

Sư Phụ: Đôi khi trút nó ra ngoài thì tốt hơn. Đôi khi giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái có
những căng thẳng, sau khi quý vị cùng nhau làm sáng tỏ, không khí sẽ thoải mái hơn,
như vậy cũng có ích lợi. Những gì đến một cách tự nhiên, thì hãy để nó như vậy. Nếu
quý vị không thể kiểm soát được, hay không thể kiểm soát hoàn toàn, thì hãy cố gắng
đừng mang lòng thù hận. Nên bày tỏ cảm xúc của mình một cách tốt đẹp nhất, nếu
có thể được. Đôi khi để lòng tức giận nung nấu quá lâu sẽ tạo nên bệnh tật trong
thân thể. Cho nên tốt nhất là chúng ta có được phẩm chất của Thượng Đế thì những
dục vọng như tham sân si sẽ từ từ giảm dần.

Hỏi: Xin Sư Phụ giải thích hay định nghĩa sự sợ hãi?

Sư Phụ: Lo sợ là sự thiếu niềm tin nơi Thượng Đế. Nếu lúc nào quý vị cũng cảm giác Thượng
Đế hiện diện khắp mọi nơi, ở mọi hoàn cảnh, lúc đó quý vị không còn sợ hãi nữa.

Hỏi: Làm sao đối phó với sự lo sợ không còn ngã chấp nữa?

Sư Phụ: Tôi không còn nhớ tôi đã đối phó vấn đề này như thế nào. Nó mất đi một cách tự
nhiên. Tiếp xúc và thể nhập vào Thượng Đế, tự nhiên quý vị sẽ không còn ngã chấp
nữa. Từ từ, ngã chấp sẽ ra đi, chỉ vậy thôi. Tôi không phải đối phó với nó. Sau khi tu
hành pháp môn của chúng ta, chúng ta sẽ từ từ giảm bớt ngã chấp. Lúc đó chúng ta
sẽ càng ngày càng vĩ đại hơn. Đây là vấn đề mâu thuẫn của Thượng Đế, bởi vì nó
không phải để cho chúng ta hiểu.

Hỏi: Thưa Sư Phụ, tôi cứ phạm cùng một lỗi mà chính tôi không muốn làm. Tôi cảm thấy
như trong tôi có hai người, một người xấu và một người tốt. Làm thế nào tôi có thể
chấm dứt vấn đề này?

Sư Phụ: Có lẽ đây là phần quân bình trong đời sống mà quý vị phải học hỏi. Thật ra chúng ta
không thể lúc nào cũng tốt, quý vị sẽ bị dồn ngã. Quý vị để ý người đi trên dây thừng
trong đoàn xiếc không? Người đó phải nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Quý vị có
hiểu điều tôi muốn nói không? Có lúc người đó nghiêng bên này, có lúc nghiêng bên
kia. Nếu người đó đi thẳng như thế này thì người đó sẽ té.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 25


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Cuộc sống có hai phần, dương và âm, một mặt là hạnh phúc, một mặt là đau khổ.
Nhiều lúc chúng ta không tránh khỏi sa vào bên này hay ngã về bên kia. Không sao,
hãy tha thứ cho mình. Cố gắng khi quý vị có thể. Nếu không được thì hãy tha thứ cho
mình.

Hỏi: Tại sao chúng ta phải gặp nhiều điều khó khăn và bất hạnh? Có phải Thượng Đế đã
an bài những điều này?

Sư Phụ: Không, bởi vì chúng ta sống ở thế giới này có động lực và phản động lực. Chúng ta
tạo nhân quả cá nhân. Chúng ta cũng có cộng nghiệp của toàn xã hội và thế giới.
Lực lượng xấu sinh ra tai nạn, bệnh tật, biến cố tai ương… Lực lượng xấu này đến từ
những tư tưởng xấu, hành động xấu và lời nói xấu của chúng ta. Bất cứ việc gì cũng
có năng lực. Cho nên chúng ta phải trong sạch từ thân, khẩu, ý. Đó là lý do chúng ta
phải tuân theo năm giới, ăn chay và thanh tịnh hóa thế giới.

Hỏi: Sư Phụ nghĩ thế nào về sự hãm hiếp, bệnh ung thư và tai nạn?

Sư Phụ: Nghiệp chướng nhân quả, ‘Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó.’ Chúng ta không nhìn sâu
vào quá khứ nên chúng ta đổ lỗi cho hiện tại. Không có điều gì xảy ra mà không có
nguyên nhân. Đôi khi thấy dường như không phải là lỗi của chúng ta hoàn toàn. Thế
giới này tràn đầy sự buồn khổ. Cho nên chúng ta phải tìm cách thoát ra. Cũng như
khi quý vị lái xe trên xa lộ, nếu quý vị không tìm lối ra, xe của quý vị có thể hết xăng,
quý vị có thể bị tai nạn vì có người đụng phải quý vị.

Hỏi: Khi có người xâm phạm vào khoảng tâm linh chúng ta, khi nào chúng ta nên đầu
hàng, khi nào chúng ta nên chống cự lại?

Sư Phụ: Mọi người đều có quyền trong căn phòng thể xác cũng như tâm linh của họ. Không ai
có quyền xâm nhập phạm vi tâm linh của người khác. Nếu có xảy ra, quý vị hãy
thành tâm cầu nguyện cho nó đi. Cầu xin lực lượng Thượng Đế bên trong giúp đỡ.
Lòng tin vào tôn giáo sẽ bảo vệ quý vị. Nhưng lòng tin này phải đầy đủ và mạnh mẽ.
Ngoài ra, tôi cũng có thể truyền Tâm Ấn cho quý vị, dạy quý vị sử dụng lực lượng tối
cao bên trong, lúc đó sự xâm phạm sẽ rời khỏi quý vị. Khi có vua ngự trị thì các
chúng sinh thấp kém không thể quấy rầy.

Hỏi: Làm sao chúng ta có thể bảo vệ con cái khỏi bị ô nhiễm bởi cuộc sống hiện đại qua
truyền hình, thuốc phiện, sự lười biếng và ngạo mạn, mà vẫn tôn trọng cái gọi là
‘quyền tự do chọn lựa’?

Sư Phụ: Quý vị có thể giúp chúng chọn những chương trình truyền hình tốt hay môi trường
tốt. Lúc đó các em có thể tự do xem truyền hình, nhưng không phải có tự do chọn
những chương trình xấu. Tự do không phải lúc nào cũng là điều tốt, nhất là đối với
trẻ em chưa có đủ trí khôn để chọn lựa. Khi con cái trưởng thành, quý vị có thể cho
chúng nhiều tự do hơn. Quan trọng nhất là quý vị sống một đời đạo đức, tốt đẹp, quý
vị sẽ là gương tốt cho con cái noi theo.

Hỏi: Tại sao ma túy có ảnh hưởng như vậy đối với người Mỹ?

Sư Phụ: Có nhiều lý do, vô hình và hữu hình. Một nguyên nhân rõ ràng là người Mỹ có đầy đủ
thoải mái về vật chất, nhưng họ vẫn cảm thấy lẻ loi. Có nhiều vùng quý vị có thể lái
xe hàng trăm dặm mà vẫn không thấy bóng người, chỉ có xa lộ và rừng cây. Quý vị
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 26


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
có thể thấy vài căn nhà ẩn núp rải rác và cảm thấy rất là lẻ loi như đang ở sa mạc.
Giao thiệp với hàng xóm gần như không còn nữa. Họ cảm thấy lạc lõng. Thời gian cứ
trôi qua mà hình như họ không biết phải làm gì cho chính họ. Sự ước ao hiểu được ý
nghĩa của sự sống, cái chết đã tiêu hủy tinh thần họ. Sự đau khổ này khó có ai chịu
đựng nổi, cho nên họ dùng những chất ma túy để được tạm thời an ủi, để quên đi đời
sống thực tại. Người ta uống rượu, dùng thuốc, hay những chất độc hại khác, tất cả
chỉ vì lý do này. Tôi không xem thường những người nghiện ma túy. Tôi ước mong là
có thể giúp được họ, đó là lý do khiến tôi đến đây, để cống hiến một giải pháp.

Nếu quý vị cảm thấy cô đơn, không có những người bạn thật sự thương quý vị vô
điều kiện, quý vị có thể đến với tôi bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ không cảm thấy xa
cách nữa. Quý vị sẽ cảm thấy rằng lúc nào quý vị cũng có một người bạn. Quý vị có
thể thấy hóa thân tôi đến với quý vị, nếu quý vị có đủ ước muốn và lòng thành. Người
bạn đời đời bất tử, một người dìu dắt lúc nào cũng có thể chia sẻ niềm vui, nỗi khổ
với quý vị. Tôi luôn luôn giúp đỡ quý vị theo cách tốt nhất cho quý vị. Quý vị không
cần dùng những thứ thay thế rẻ tiền này để linh hồn được an ủi. Thiên đàng có nhiều
điều tốt đẹp hơn. Sau Tâm Ấn, tất cả thuộc về quý vị.

Hỏi: Nếu sát hại một tên sát nhân để ngăn chặn người này giết hại người khác thì có đúng
không? Nếu không thì tôi phải làm sao?

Sư Phụ: Báo cảnh sát. Bởi nếu quý vị giết người đó, quý vị sẽ là kẻ sát nhân, cảnh sát sẽ tìm
bắt quý vị. Báo cảnh sát để họ có thể làm nhiệm vụ. Đó không phải là công việc của
quý vị, đúng không? Nhưng có thể người này sẽ hối hận, nên cho anh ta cơ hội. Khi
ở trong tù, người này có thể hối lỗi, hoặc sẽ đọc được sách ‘Tức Khắc Khai Ngộ’, và
làm lại cuộc đời. Quý vị không biết lý do khiến người đó trở thành kẻ sát nhân. Có
nhiều hoàn cảnh rất phức tạp. Có thể là vì hệ thống xã hội quá hỗn tạp, có thể người
đó kẹt vào trong cái bẫy mà tự họ không thể thoát ra khỏi, có hiểu ý tôi không? Cho
nên chúng ta không thể tự nắm cán cân công lý trong tay mà không nghĩ đến những
vấn đề liên quan nhiều tới nghiệp quả từ những đời trước, những quan hệ của những
người khác nhau. Cho nên đôi khi chúng ta phán xét người ấy một cách bất công.
Những kẻ giết người có thể đến để giết người đã giết họ trước đây. Bây giờ nếu quý
vị giết người đó, họ sẽ trở lại giết quý vị, và vòng oan nghiệt này sẽ không bao giờ
kết thúc. Cho nên tốt hơn chúng ta không nên dùng bạo lực chống lại bạo lực.

Hỏi: Như vậy có trường hợp nào là hoàn toàn vô vọng không, cho dù người đó đã làm rất
nhiều điều xấu?

Sư Phụ: Mỗi vị thánh đều có quá khứ và mỗi tội nhân đều có tương lai. Không có trường hợp
nào là vô vọng cả. Chỉ vì họ không biết sự vĩ đại của họ và không biết là có thể trở
thành vĩ đại như trước đây. Có thể nếu họ biết người nào cho họ thấy sự vĩ đại của
họ, thì ai cũng có thể biến thành tốt, ngay cả người đã giết chín mươi chín người, cố
tình giết Đức Phật cho đủ một trăm, cũng trở thành A La Hán. Người này đã trở
thành Bồ Tát sau khi được Đức Phật thu nhận và truyền Tâm Ấn cho ông.

Vượt trên tội lỗi

Hỏi: Có cách nào để chấm dứt sự xâm lăng và bạo động không?

Sư Phụ: Không, tôi không có cách nào, quý vị có! Mọi người đều có khả năng này. Nếu chúng
ta không giết loài vật nữa, nếu chúng ta chấm dứt những hành động bạo lực, thế giới
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 27


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
sẽ trở thành thiên đàng. Đây không phải chỉ là bổn phận của tôi mà là bổn phận của
mọi người. Quý vị có nghĩ như vậy không? Nếu bất cứ Minh Sư nào cũng có thể làm
điều này, thì Chúa Giê Su đã làm rồi, Đức Phật cũng đã thực hiện lâu rồi.

Hỏi: Có phải tư tưởng của lực lượng đen tối thuộc về đầu óc của chúng ta không?

Sư Phụ: Chúng ta có tự do tư tưởng, quý vị biết mà. Chúng ta có thể nghĩ trắng hay nghĩ đen,
tốt hay xấu. Sa tăng cũng được sinh ra từ thiên đàng của Thượng Đế, là bên trong
của mỗi chúng ta. Khi chúng ta hành động ngược lại các định luật tốt và chân thật
của đời sống, chúng ta trở thành công cụ của lực lượng đen tối. Nhưng lực lượng
phủ định cũng tốt. Nó làm cho cuộc sống được kích thích và đời sống hiện hữu. Nếu
không, chắc chúng ta đã nằm ngủ trên thiên đàng, không có gì làm cả. Nhưng khi
chúng ta mệt mỏi với lực lượng phủ định này và muốn trở về Nhà, thì chúng ta nên
về. Chúng ta không nên ở chơi hoài nơi lực lượng phủ định này. Chúng ta phải về
Nhà. Cho nên thông điệp của tôi là cho những người đã chán vui chơi, những người
muốn về Nhà nghỉ ngơi, chỉ vậy thôi. Những người không muốn nghe tôi là những
người còn thích vui đùa với lực lượng phủ định này.

Hỏi: Địa ngục có thật không?

Sư Phụ: Có, nó có thật, nhưng chỉ cho những người có đầu óc bị rối loạn. Những người đạo
đức và thiện lành không bao giờ biết địa ngục. Những người thọ Tâm Ấn rồi cũng
không bao giờ biết địa ngục. Địa ngục là một nhà thương lớn để cứu chữa những
người có bệnh trong đầu óc và trong tâm linh. Nó cũng tương tự như bệnh viện ở thế
giới chúng ta, nơi để chữa bệnh vậy.

Hỏi: Có chuyện vong hồn xấu, quỷ, hoặc sa tăng xâm nhập vào người khác không?

Sư Phụ: Có, có những hiện tượng như vậy. Nhưng nhiều linh hồn xấu ngự trị trong tâm con
người. Khi chúng ta phát khởi lòng thù hận, khi chúng ta có những ý nghĩ chống đối
và đàn áp người khác, chúng ta phát ra những làn sóng điện vô hình vào trong không
gian. Những làn sóng này hội tụ lại với nhau trở thành một lực lượng làm khủng bố,
kinh hãi những người tình cờ đi ngang qua, hay tiếp xúc với môi trường đầy thù hận,
đầy lực lượng áp đảo đen tối này. Cho nên tốt hơn chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ
điều tốt, làm điều tốt và nói điều tốt. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến Thượng Đế, làm
giống Thượng Đế, và nói về Thượng Đế, hay ý thức được Thượng Đế, thì càng tốt
hơn nữa.

Hỏi: Sa tăng là nhân tánh biểu tượng cho những điều xấu, nhưng thật sự có chúng sinh
xấu hay quỷ sứ hoành hành thế giới này không? Hay chỉ là những điều bên trong
chúng ta mà thôi?

Sư Phụ: Thế giới bên trong cũng là thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể thật sự tách rời cả
hai. Những gì có trong đầu chúng ta sẽ phát xuất ra ngoài. Cho nên hai người ngồi
trong cùng một phòng sẽ có những nhận thức khác nhau về cùng một hoàn cảnh và
bầu không khí chung quanh. Quý vị hiểu không? Một người có thể thấy khổ sở muốn
chết, còn người kia có thể sẽ cảm thấy sung sướng. Cho nên chúng ta không thể nói
những biểu tượng xấu là bên trong hay bên ngoài chúng ta. Nó là cả hai. Cũng như
Thượng Đế ở bên trong và bên ngoài chúng ta, và ở khắp mọi nơi, tùy thuộc vào
nhận thức, quan niệm của chúng ta mà chúng ta có thể tạo ra Thượng Đế hay ma
quỷ. Cho nên chúng ta phải thay đổi quan niệm của mình. Nếu chúng ta nghĩ về
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 28


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Thượng Đế, tu theo con đường của Thượng Đế, lúc đó chúng ta lúc nào cũng có
Thượng Đế bên cạnh. Nếu chúng ta nghĩ và làm theo con đường của lực lượng đen
tối, lúc đó sa tăng sẽ theo cạnh chúng ta. Sa tăng không phải là người, mà là một lực
lượng sinh ra từ những suy nghĩ, hành động và lời nói phủ định của chúng ta. Nó
hiện hữu khắp nơi. Nếu chúng ta quay về thiên đàng của Thượng Đế, chúng ta sẽ
không cần biết đến sa tăng. Nếu chúng ta hướng về Thiên Quốc, lúc đó chúng ta sẽ
ở thiên đàng. Còn nếu chúng ta hướng về lãnh thổ của lực lượng xấu, lúc đó chúng
ta sẽ ở trong vùng của lực lượng đen tối này. Tất cả đều tùy thuộc vào quan niệm và
khả năng hướng thiện của chúng ta. Cho nên, khi thiền là lúc chúng ta hướng về
Thượng Đế, chúng ta lúc nào cũng ở trong Thiên Quốc của Ngài. Cũng như máy thu
thanh, chúng ta có thể bắt nhiều đài khác nhau.

Nghiệp chướng

Tất cả tôn giáo lớn đều nói tới luật nhân quả; nếu không thì tại sao họ rao giảng và khuyên nhủ
chúng ta làm điều tốt, nếu những hành động của chúng ta không mang lại hậu quả gì? Đó là lý
do mà luật nhân quả và luân hồi được đề cập đến trong tất cả các tôn giáo lớn. Có khi nó được
giải thích rõ ràng hơn, có khi nó chỉ được ám chỉ. Luật lệ thế gian được đặt ra là để bảo vệ trật
tự xã hội. Trong vũ trụ cũng có luật lệ của vũ trụ được đặt ra để chăm lo trật tự và hạnh phúc
của mọi chúng sinh. Chúng ta không chỉ sống trong một quốc gia, chúng ta còn là công dân của
vũ trụ, mà mỗi quốc gia là một căn nhà. Cho nên chúng ta phải biết luật lệ của vũ trụ và tuân
hành theo. Luật lệ này sẽ bảo vệ chúng ta tránh được những thể nghiệm của những đẳng cấp
thấp hơn.

Nói đến luật nhân quả, quý vị nên biết có hai loại: Nhân quả của con người và nhân quả của vũ
trụ. Luật của con người được điều động bởi một lực lượng vô hình mà sự hiểu biết của con
người không thể nắm giữ được. Tiếng Phạn gọi đây là ‘Karma’, có nghĩa là luật nhân quả.
Trong Kinh Thánh có nói, ‘Gieo nhân gì thì gặt quả đó.’

Có nghiệp chướng xấu và tốt, nhưng cả hai đều ám chỉ sự ràng buộc của quý vị vào thế giới
này. Sau Tâm Ấn, nghiệp chướng của những đời trước sẽ được xóa bỏ, nhưng Minh Sư không
đụng đến nghiệp chướng của đời này; bằng không, quý vị sẽ chết ngay lập tức. Chúng ta phải
ở lại thế giới này một thời gian để gia trì thế giới và giúp đỡ bạn bè của mình. Sau đó quý vị có
thể đi lên cảnh giới trên hay trở lại thế giới này tùy ý. Nghiệp chướng là một lực lượng vô hình
nhưng rất công bằng và mạnh mẽ. Những gì chúng ta tạo ra sẽ trở lại với chúng ta. Đây là luật
nhân quả.

Chúng ta có nghiệp chướng là vì chúng ta có đầu óc, nó là bộ máy điện tử hay não bộ, là
phương tiện để ghi nhận những dữ kiện của thế giới vật chất này. Cho nên chúng ta có đầu óc.
Tốt hay xấu chúng ta đều ghi chép lại trong đầu. Chúng ta gọi nó là nghiệp chướng. Nghiệp
chướng là gì? Nó chỉ là những thể nghiệm tốt hay xấu, những phản ứng, những kinh nghiệm
mà chúng ta đã học hỏi qua nhiều kiếp. Bởi vì chúng ta có cái mà chúng ta gọi là lương tâm,
chúng ta biết mình nên làm việc tốt, nhưng đôi khi chúng ta lại làm việc xấu. Những việc xấu
này lôi kéo chúng ta xuống như nhiều hành lý nặng nề hay rác rưới. Theo luật của trọng lực, nó
kéo chúng ta xuống, nên khi chúng ta leo lên núi sẽ gặp khó khăn. Thế giới này có nhiều khuôn
khổ luân lý, nhiều luật lệ, nhiều thói quen của nhiều quốc gia khác nhau trói chặt chúng ta vào
những quan niệm tốt hay xấu, tội lỗi hay trong sạch. Cho nên chúng ta va chạm với thế nhân và
chúng ta thể nghiệm được tốt và xấu, tội lỗi và vô tội, tùy theo phong tục, luật lệ của quốc gia
đó. Dần dần chúng ta quen với những suy nghĩ này, chúng ta nghĩ làm thế này là có tội, làm thế
kia chúng ta sẽ là người xấu. Rồi tất cả được ghi lại ở đây. Cho nên chúng ta phải luân hồi,
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 29


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
ràng buộc với thế giới này hay thế giới khác cao hơn. Chúng ta không có đủ tự do, nhẹ nhàng
để có thể thăng hoa, chỉ vì những quan niệm này, những sự ngộ nhận này.

Hỏi: Sư Phụ có nói đến cái được gọi là ‘tiền định’. Có người gọi đó là số mệnh, mặc dù sự
định trước này có vẻ thuộc về tâm linh nhiều hơn. Còn sự tự do của ý muốn thì sao?

Sư Phụ: Đó là sự chọn lựa của chúng ta trước khi sinh ra và lúc sinh ra. Sau khi chết, chúng
ta không có quyền chọn lựa, trừ khi chúng ta có đủ công đức tích tụ trong cuộc đời
này. Thí dụ, trước khi chúng ta sinh ra ở thế giới này, chúng ta chọn lựa muốn làm
một người nào đó. Khi chúng ta đến thế giới này, chúng ta thay đổi tùy hoàn cảnh và
sự xô đẩy của xã hội, rồi chúng ta mất cả tự do ý chí nữa. Chúng ta nghĩ rằng mình
tự do, nhưng thật ra không phải vậy.

Hỏi: Cho nên ý muốn này, sự chọn lựa này thật sự có trước khi chúng ta đến đây, nhưng
vì bức màn ảo tưởng hay ma vương che mờ nên chúng ta không nhớ lại được thỏa
ước này. Sư Phụ có thể gọi nó là giao kèo với Thượng Đế?

Sư Phụ: Đúng, giao kèo với Thượng Đế, với chính lương tâm mình.

Hỏi: Sư Phụ có nói về nghiệp quả, chúng ta có thể quyết định mình sẽ là gì ở kiếp sau
không, hay sẽ có người khác nói cho chúng ta sẽ phải làm những gì?

Sư Phụ: Không ai cho chúng ta biết tương lai sẽ ra sao, bởi đó là sự hành xử của riêng chúng
ta, và kết quả của nó sẽ định đoạt tương lai chúng ta trong kiếp tới. Nếu quý vị muốn
định đoạt sự luân hồi của mình, quý vị phải có trí huệ để tìm ra con đường cho mình
đi, lấy lại sức mạnh vĩ đại của mình, thì lúc đó quý vị sẽ có thể tự chủ. Nhưng bây giờ
quý vị còn yếu đuối quá.

Hỏi: Chúng ta có thể làm giảm nghiệp chướng bằng cách cầu nguyện không?

Sư Phụ: Có thể, nếu chúng ta có đủ thành tâm. Bởi vì cầu nguyện chân thành và bất loạn
cũng là một hình thức thiền. Chúng ta ở trong trạng thái thiền nên nó có thể đi đến
chỗ tận cùng của hồng ân, công đức, lực gia trì của chúng ta nên nó có ảnh hưởng.
Nó có khả năng gội rửa. Chỉ khi chúng ta thật sự thành tâm và mong ước sâu xa
được tha thứ, lúc đó mới có kết quả.

Hỏi: Chúng ta có thể chia nghiệp chướng của mình ra làm nhiều kiếp để có thể giảm bớt
đau khổ trong mỗi kiếp sống được không?

Sư Phụ: Có, quý vị có thể làm được, nhưng quý vị sẽ đau khổ hơn, tôi nói tại sao cho quý vị
rõ. Bởi vì trong mỗi đời, chúng ta đã có nghiệp quả của đời đó rồi, nếu quý vị cộng
thêm nghiệp chướng của đời này, quý vị sẽ chỉ đau khổ thêm thôi. Mỗi đời quý vị đã
có đủ đau khổ để quý vị gánh chịu rồi. Nếu quý vị lại cộng thêm nghiệp chướng đời
này, tôi nghĩ là quý vị sẽ đau khổ thêm chứ không giảm bớt.

Hỏi: Con cái có phải nhận lấy tội lỗi của cha mẹ không?

Sư Phụ: Có, ở một mức độ nào đó. Chúng ta gọi là cộng nghiệp, nghĩa là nghiệp quả chung
trong gia đình. Thêm vào đó, mọi người chúng ta đều có nghiệp chướng riêng từ
những việc làm tốt hay xấu. Nghiệp chướng có nghĩa là kết quả của những hành
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 30


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
động tốt hay xấu, không phải chỉ là những điều xấu không thôi, nhưng nó thường bị
dùng theo nghĩa phủ định.

Hỏi: Xin Sư Phụ giải thích về những người tạo ra chiến tranh làm chết hàng triệu người và
làm hàng triệu người khác phải đau khổ, như những nhà độc tài Hitler, Lenin, Hồ Chí
Minh. Họ có nghiệp quả gì?

Sư Phụ: Đó là cộng nghiệp của cả nhân loại. Như tôi đã nói, nó là những sản phẩm phụ được
tạo ra bởi sự tương quan giữa con người và những chúng sinh khác ở thế giới này
và ở thế giới khác. Những sản phẩm phụ này trở thành dòng điện lực rất mạnh trong
không gian. Khi nó kết tụ lại quá nhiều, nó phải phát sinh ra hữu hình như là một nhà
độc tài khủng khiếp giết hại hàng triệu người, v.v…

Cho nên, cũng trong ý nghĩa này, chúng ta không nên đổ hết lỗi cho những người
này, mà chính chúng ta phải nhận lỗi. Nếu chúng ta từ trước đến giờ sống một cuộc
đời đạo đức, giữ giới, tránh mọi hình thức sát sinh, kể cả việc sát sinh gián tiếp, và
phải ăn chay, lúc đó thế giới này sẽ không sinh ra những nhà độc tài như thế. Đây là
những thể nghiệm khủng khiếp để nhắc nhở chúng ta hãy sống đạo đức. Nếu chúng
ta vẫn chưa thức tỉnh, những hiện tượng như vậy sẽ tiếp diễn để nhắc nhở chúng ta
cho đến khi cả thế giới này đều thức tỉnh.

Hỏi: Sư Phụ có thể nói về vấn đề nghiệp chướng không? Làm thế nào chúng ta xóa tan
nợ nần nghiệp chướng trước kia, và vấn đề này liên hệ đến sự khai ngộ ra sao?

Sư Phụ: Nghiệp chướng được dịch ra từ tiếng Phạn chỉ luật ‘Gieo nhân gì thì gặt quả đó,’ đó
là luật của vũ trụ ở đẳng cấp thấp. Khi Minh Sư truyền Tâm Ấn, Ngài kéo quý vị lên
cao hơn, cho nên những nghiệp chướng bên dưới có thể được đốt bỏ và sẽ không
còn ảnh hưởng quý vị nữa. Minh Sư sẽ giữ lại một chút để quý vị tiếp tục sống ở đời
hiện tại này. Nghiệp chướng được giữ lại này cũng đã được lực lượng Minh Sư làm
cho suông sẻ và bằng phẳng hơn. Sau Tâm Ấn, quý vị sẽ không còn nghiệp chướng
tồn trữ nữa, cho nên quý vị không phải tái sinh, nếu quý vị không muốn. Nếu quý vị
muốn tái sinh cũng rất dễ dàng. Chúng ta có thể tạo ra nghiệp chướng hoặc chúng ta
có thể mượn nghiệp chướng từ những chúng sinh khác để xuống thế giới này. Tâm
Ấn là xóa bỏ tất cả nghiệp chướng trong quá khứ, chúng sinh này không còn cơ hội
trở lại trong tương lai nữa.

Luân hồi

Luân hồi là một vòng lẩn quẩn. Nếu quý vị chưa tìm thấy lối ra dẫn đến thiên đàng, quý vị phải
trở lại. Cũng như trên xa lộ, quý vị không thấy lối ra, quý vị phải quay lại tìm nó. Đó là luân hồi.

Thuyết luân hồi không nên được giảng dạy, bởi vì chúng ta không có thật để luân hồi. Cái luân
hồi là khuynh hướng bám víu vào những dữ kiện mà chúng ta đã có, dù tốt hay xấu, và rồi
khuynh hướng này sẽ tìm một dụng cụ này đến một dụng cụ khác để thỏa mãn ước vọng mà
chúng ta chưa hoàn thành trong tiền kiếp. Ngoài kiến thức này là trí huệ hay là Thượng Đế ngự
trong thân thể chúng ta sẽ rời thân thể này đến một thân thể khác. Cũng như khi chúng ta đi từ
nhà thờ này đến nhà thờ khác, chúng ta cũng vẫn là một người. Thật ra trong vũ trụ không có
một vật thể nào hiện hữu một cách riêng tư mà chỉ là một khối năng lượng và một cánh đồng
tình thương bao la, thỉnh thoảng được chia ra thành nhiều phần. Cũng như một dòng điện trong
bóng đèn, trong dây điện, trong máy vi âm, trong nhiều hình thể khác nhau, khi nó chạy trong tủ
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 31


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
lạnh, nó có hình dáng khác nữa, hoặc nó cũng ở trong quạt máy, dòng điện bên trong tất cả
dụng cụ này vẫn là một.

Hỏi: Đối với Sư Phụ, thế nào là luân hồi?

Sư Phụ: Không có luân hồi. Linh hồn không có luân hồi, chỉ có những suy nghĩ, ước vọng bám
víu của chúng ta luân hồi mà thôi. Nếu chúng ta biết được linh hồn, nếu chúng ta khai
ngộ, nếu chúng ta ý thức được sự liên hệ của mình với toàn cõi vũ trụ, chúng ta
không luân hồi đi đâu nữa. Chúng ta không sinh ra và cũng không bị hủy diệt. Nhưng
tất cả những điều này chỉ là lý thuyết, khai ngộ rồi quý vị sẽ biết tất cả.

Hỏi: Nếu con người không tái sinh, tại sao dân số trên thế giới gia tăng?

Sư Phụ: Bởi vì người ta tái sinh! Bởi vì hầu hết mọi người đều không khai ngộ, không giải
thoát, cho nên dân số thế giới gia tăng. Bởi vì có người ở địa ngục đầu thai lên làm
người. Loài vật sau khi làm xong bổn phận thì được trở lại làm người. Chúng ta càng
ăn nhiều thịt bò, gà, vịt, heo, thế giới sẽ càng đông đảo thêm lên. Cũng có thiên nhân,
những người từ thiên đàng xuống sau một thời gian vài ngàn năm, vài trăm năm
cũng luân hồi xuống làm người trở lại. Cho nên thế giới vẫn đông đảo hoài.

Hỏi: Tại sao Thiên Chúa Giáo không chấp nhận luân hồi?

Sư Phụ: Bởi vì họ hiểu lầm Kinh Thánh, và cũng bởi vì Kinh Thánh đã bị cắt xén, loại bỏ cả
trăm lần. Để tôi kể cho quý vị nghe thí dụ này. Khi có người hỏi Chúa Giê Su, ‘Có
phải Ngài là hiện thân của vị thánh nào đó trong quá khứ không?’ Ngài không phủ
nhận là ‘Không.’ Thánh Paul cũng có nói, ‘Ta sống, nhưng không phải Ta mà Chúa
sống trong Ta.’ Được rồi, bây giờ nếu quý vị không tin ở luân hồi, tại sao quý vị chờ
Chúa trở lại lần thứ hai? Hỏi giáo hội của quý vị, xem họ trả lời quý vị thế nào.

Hỏi: Luân hồi là sự lựa chọn của linh hồn hay đó là vấn đề ngoài sự chọn lựa của linh hồn
chúng ta? Hay có lực lượng tối cao kiểm soát và chỉ định việc này?

Sư Phụ: Chúng ta có sự chọn lựa mà cũng không có. Một người bình thường không có quyền
chọn lựa. Đối với Đức Phật, thánh nhân hay Đức Chúa, họ có quyền chọn lựa. Họ
chọn cha mẹ, ngày sinh, nơi sinh, cũng như ngày họ lìa bỏ thế giới này. Họ biết rõ
ràng trước khi họ đến thế giới này. Họ chọn đến đây. Họ chọn đến để cứu thế gian
này để giúp đỡ những người thân thuộc hay những người cần họ cứu giúp. Những
người khác thì bị đưa đẩy, luân hồi bởi những hành động của họ trong kiếp trước.
Những suy nghĩ và thói quen của chúng ta tự nó hợp thành một lực lượng. Lực
lượng này đẩy chúng ta đến một môi trường nào đó để làm tròn hay tiệt trừ nếu cần.
Lực lượng đông đặc này phải được làm tan đi.

Hỏi: Có phải linh hồn mang theo nghiệp chướng từ đời này sang đời khác không?

Sư Phụ: Là đầu óc, năng lực của trí nhớ. Nó là một hình thức năng lực. Khi quý vị làm điều gì,
quý vị tạo ra một lực lượng vô hình đối với mắt thường của mình. Năng lực này tạo
thành một hình thể mà linh hồn chứng nghiệm được ở thế giới này những chìm nổi
của cuộc đời quý vị, v.v… Sau một thời gian dài, linh hồn quý vị dần dần chấp nhận
nó là hình thể này, thay vì ý thức rằng nó tự do, không dính líu gì đến hình thể này
cả.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 32


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Hỏi: Chúng ta là sản phẩm của sự tiến hóa nên tôi không chấp nhận việc con người trở
xuống đẳng cấp thấp hơn, như là loài vật chẳng hạn. Điều này là sự thoái hóa, không
phải tiến hóa, có phải không?

Sư Phụ: Phải, là sự tiến hóa. Đôi khi nó ngừng lại một thời gian rồi đi lên trở lại. Lúc nào nó
cũng đi lên, nhưng đôi khi chúng ta bị tuột xuống. Nếu quý vị muốn leo lên đỉnh núi,
nhưng quý vị bị trượt, có thể rớt xuống thấp hơn một chút. Nhưng quý vị cũng sẽ trèo
lên, vì quý vị biết mình phải lên tới đỉnh, dù khó khăn ra sao. Lúc nào cũng là sự tiến
hóa. Cho nên, nếu con người hành động như một con vật, không đúng là người, thì
kiếp sau người đó phải học lại bài học của loài vật, bởi vì người đó chưa học xong
điều này. Lúc đó người này sẽ sợ, sẽ cảm thấy đủ rồi, sẽ nói, ‘Được rồi, không cần
nữa, tôi sẽ trở lại làm người, hành động như một con người, lần sau tôi biết phải làm
gì.’

Hỏi: Tôi biết về luật nhân quả của vũ trụ. Sư Phụ có thể cho tôi biết thêm về những luật
khác trong vũ trụ không? Có phải nhiều hơn là một không?

Sư Phụ: Đúng, có luật cao hơn luật nhân quả, đó là luật của sự gia hộ, tha thứ đến trực tiếp từ
Thượng Đế. Luật nhân quả do Thượng Đế đặt ra để điều hòa vũ trụ, nhưng cũng có
những luật cao hơn, như là luật của tình thương, bác ái, từ bi. Đây là những luật mà
Chúa Giê Su đã đem xuống thế giới này khi Ngài mang xác phàm. Đây là luật mà bất
cứ vị Minh Sư nào cũng đem đến cho mọi người, bất cứ ai đến với họ để tìm sự cứu
rỗi và ẩn náu. Đây luật của tình thương và lòng từ bi.

Sự chết và sắp chết

Hôm nay tôi sẽ nói về một điều khủng khiếp nhất mà không ai có thể tránh khỏi: Sự chết. Trong
sinh-lão-bệnh-tử, điều mà chúng ta sợ nhất là cái cuối cùng, và chúng ta không thể nào tránh
khỏi nó, phải vậy không? Tôi sẽ nói đến những điều xảy ra lúc sắp chết của mọi người.

Chúng ta nghe nói thân thể được cấu tạo bởi năm phần tử chính yếu là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ (và Linh Hồn). Người ta nói khi chúng ta chết, linh hồn sẽ đi ra, rời khỏi thân thể vật chất
của năm thể này. Sau đó năm phần tử này sẽ tách rời ra, không còn dính liền với nhau nữa. Vì
khi linh hồn hiện diện, nó như một thỏi nam châm giữ năm phần tử này lại với nhau, như là sợi
chỉ của tràng hạt này giữ những hạt ngọc lại với nhau. Nếu tôi lấy sợi chỉ này đi, những hạt này
sẽ rớt xuống đất. Khi chúng ta chết cũng vậy. Nhưng chúng ta không phải là tràng hạt, bởi vì
chúng ta có cảm giác. Tại sao cảnh chết lại là một sự kiện đau đớn đến thế? Trước hết, vì
chúng ta không muốn rời bỏ thế giới này, rời bỏ thân nhân, bạn bè, vợ chồng, con cái, cha mẹ,
v.v… Thứ hai, vì chúng ta không biết mình sẽ về đâu sau khi lìa thế giới này. Thứ ba, vì chính
chúng ta không có chuẩn bị, chúng ta không biết phải làm gì lúc chết. Nếu không, chết là lúc
đáng vui mừng, không có gì phải sợ hãi cả. Có rất nhiều người chỉ dạy chúng ta nhiều điều ở
thế giới này. Cha mẹ dạy chúng ta cách ăn uống, đi đứng. Thầy giáo dạy chúng ta đọc viết và
nhiều điều khác. Bác sĩ, cô mụ dạy những bà mẹ tương lai chăm sóc thân thể, cách sinh nở và
cách bảo vệ thai nhi để sự sinh nở được dễ dàng và không đau đớn. Nhưng không có ai dạy
chúng ta phải làm gì khi sắp chết. Không ai nói gì cả. Chúng ta có thể học cách giảng dạy về
sinh nở, được chăm sóc khi về già với tiền hưu trí và bảo hiểm. Bác sĩ chữa bệnh và chỉ dạy
chúng ta cách tránh hay giảm bớt bệnh tật, nhưng không ai nói đến sự chết, và điều này không
tốt. Cho nên ngày mai tôi sẽ dạy quý vị ‘chết’ như thế nào (qua Tâm Ấn).

Tất cả mọi hoạt động của cơ thể đều ngưng khi linh hồn rời công cụ vật chất này! Quý vị thử
nghĩ, chúng ta bỏ hầu hết thời gian của mình để chăm sóc thân thể này, nhưng lại bỏ rất ít thời
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 33


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
giờ hay không bỏ chút nào cho Chân Ngã chúng ta, cái ‘Ta’ vĩnh cửu này. Cho nên đó là lý do
tại sao chúng ta cần phải phân biệt con người thật từ cái bóng của nó. Thế giới này là vô
thường. Ngay cả khi chúng ta hiểu rất nhiều điều, nó cũng không giúp đỡ gì nhiều. Những khoa
học gia đại tài cũng phải chết, thần đồng thông thái nổi tiếng nhất cũng phải lìa thế giới này, ai
rồi cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Cho nên tất cả kinh điển của các tôn giáo đều nhấn mạnh
đến việc chúng ta không nên quá ràng buộc vào thế giới này. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta chỉ
nghĩ đến thế giới này, chúng ta sẽ phải trở lại với nó. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến Thượng
Đế, chúng ta sẽ đi lên thiên đàng. Tất cả tôn giáo đều dạy chúng ta điều này, nhưng nghĩ đến
Thượng Đế không phải là dễ.

Quý vị thấy đó, chúng ta chuẩn bị rất kỹ cho việc sinh con, nhưng chúng ta lại không chuẩn bị
kỹ như vậy cho cái chết của mình. Đó là một vấn đề quan trọng nhất. Khi chúng ta sinh con, có
rất nhiều người đến an ủi chúng ta; nhưng lúc chết, không ai có thể ở bên cạnh mình, mặc dù
đó là lúc mình cảm thấy đau khổ và cô đơn nhất. Chết trở thành việc đau đớn nhất, bởi vì
chúng ta không chuẩn bị.

Thân thể chúng ta có chín ‘cửa’, như là mắt, tai, mũi, v.v… Chúng ta có thể dùng bất cứ cửa
nào để đi khỏi thân thể, nhưng khi chúng ta chết, chúng ta phải trở lại những đẳng cấp thấp
hơn. Thí dụ như một căn nhà, nếu quý vị vội vã rời khỏi bằng cửa sổ, quý vị có thể bị bầm sưng
nhiều chỗ. Quý vị phải dùng cửa trước. Nhưng chúng ta không thể rời được nếu cửa không
mở. Chỉ có một cửa mà từ đó quý vị có thể đi đến thế giới cao hơn. Nó không thể thấy bằng
mắt trần. Chỉ có Minh Sư thật sự vĩ đại mới có thể mở cửa đó. Bởi vì tự chúng ta không thể
mở, chúng ta phải nhờ đến những người đã tự mở cửa của họ rồi, chỉ cho chúng ta làm thế
nào để mở nó, sau đó chúng ta tập sự đóng mở cánh cửa đó mỗi ngày, và đến ngày chúng ta
rời bỏ thân thể, chúng ta sẽ không gặp trở ngại.

Lúc truyền Tâm Ấn, tôi sẽ chỉ quý vị cách chết như thế nào. Sau đó quý vị phải thực hành mỗi
ngày; nếu không, quý vị sẽ quên, bởi vì quý vị quá ràng buộc, quá quen với thế giới này. Tư
tưởng của quý vị chỉ nghĩ đến chồng vợ, công ăn việc làm, ông chủ hãng, v.v… Nếu nhắm mắt
nghỉ ngơi một chút, quý vị sẽ thấy họ đến quấy rầy và làm quý vị lo âu. Cho nên quý vị phải để
dành mỗi ngày hai tiếng rưỡi đồng hồ để tập ‘chết’. Lúc truyền Tâm Ấn, tôi sẽ dẫn quý vị, lập
tức đem quý vị đến thế giới cao hơn, quý vị sẽ không có thời giờ nghĩ đến những gì quý vị để
lại. Những gì quý vị có thể thấy được khi đi lên tùy thuộc vào đẳng cấp của quý vị đạt được lúc
quý vị chết.

Hỏi: Thưa Sư Phụ, tại sao chúng ta không nhớ được tiền kiếp của mình?

Sư Phụ: Bởi vì nó có quá nhiều để chúng ta biết, nó quá nặng nề. Hiện tại quý vị đã có quá
nhiều việc để làm rồi: Thuế má, chiến tranh, con cái, và vấn đề khó khăn trước mắt là
nghiệp quả. Nếu quý vị biết mình đã làm điều này, điều nọ, rất tốt hay rất xấu, hay rất
cao quý trong kiếp trước, quý vị sẽ hoang mang thêm, quý vị không thể đối phó với
công việc trước mắt ở đời này. Cho nên Thượng Đế hay luật thiên nhiên đã kéo màn
che lại. Khi cần thiết, quý vị sẽ biết. Quý vị sẽ biết đúng lúc. Khi thiền định, đôi khi quý
vị cũng biết được, nếu nó cần thiết cho sự tiến bộ của quý vị. Nếu không cần, quý vị
sẽ không biết. Chúa Giê Su cũng đã nói, ‘Đừng lo ngày mai. Hãy lo chuyện hôm nay
là đủ rồi.’ Cho nên, nếu chúng ta không muốn biết đến ngày mai, là điều sẽ ảnh
hưởng và quan trọng đối với chúng ta, chúng ta càng không nên biết về quá khứ,
những sự việc đã xảy ra rồi.

Hỏi: Những thể nghiệm có được lúc cận kề sự chết phù hợp với giáo lý của Sư Phụ như
thế nào?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 34


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Những thể nghiệm có được lúc cận kề sự chết cũng là những thể nghiệm lúc chết,
chỉ khác là lúc đó dợi dây bạc nối liền linh hồn với công cụ thể xác này chưa bị đứt
thôi. Cho nên quả thật là họ có những thể nghiệm về sự chết. Những người đạo đức
và có lương tâm trong sạch khi còn sống sẽ thấy Ánh Sáng và nhiều cảnh giới đẹp
đẽ. Điều này là thật. Cũng tương tự như khi quý vị thiền, sự khác biệt duy nhất là quý
vị có thể kéo dài thể nghiệm này và có thể trở lại nếu muốn, cũng như quý vị có thể đi
xa hơn lên những cảnh giới cao hơn. Cho nên khi thiền là lúc quý vị có được thể
nghiệm lúc chết. Cho nên Thánh Paul có nói, ‘Ta chết mỗi ngày.’ Quý vị rời thân thể
này đi đến những nơi đẹp đẽ và cao hơn, quý vị có thể trở lại chỗ này theo ý muốn,
nếu có tu hành chút ít. Có người có được thể nghiệm này lúc thọ Tâm Ấn và sau đó
vẫn tiếp tục có.

Hỏi: Ngoài vòng sanh tử luân hồi là gì?

Sư Phụ: Là nơi của trí huệ tột cùng và hạnh phúc tối thượng mà chúng ta chưa hề biết. Đây là
thế giới thật sự của chúng ta, bởi vì ngoài vòng của luật nhân quả là luật của tình
thương, chỉ còn là tình thương và hạnh phúc. Khi chúng ta giải thoát khỏi vòng
nghiệp chướng, chúng ta sẽ đến thế giới không còn sanh tử luân hồi, chỉ có sự mãn
nguyện và hạnh phúc. Nhưng chỉ nói với quý vị những điều này, tôi cảm thấy chúng
ta đã ít nhiều làm giảm giá trị của nó, bởi vì ngôn ngữ con người có giới hạn và rất dễ
làm sai lạc sự thật của cảnh giới này. Ngay cả tình yêu nam nữ bình thường, quý vị
cũng không thể diễn đạt được, thì làm sao có thể diễn đạt cảnh giới này?

Hỏi: Chuyện gì sẽ xảy đến cho những người tự sát? Trường hợp này khác với trường hợp
những người chết tự nhiên ra sao?

Sư Phụ: Khác rất nhiều. Hầu hết những người tự sát, ý thức của họ lúc đó đắm chìm trong
một tình trạng rất thấp, đầy thất vọng. Thế giới đầy áp lực đối với họ. Khi chúng ta
chết trong tình trạng ý thức thấp kém này, chúng ta sẽ bị chìm đắm ở tầng lớp ý thức
này rất lâu, như vậy không tốt cho linh hồn chúng ta. Khi quý vị quá thất vọng, quý vị
muốn tìm cách lìa bỏ sự thất vọng này, nhưng bởi vì tự sát, quý vị sẽ ở trong trạng
thái chán nản rất lâu.

Hỏi: Đối với một xác chết, nên chôn hay nên thiêu?

Sư Phụ: Tùy vào địa thế. Người chết đã có chỗ khác rồi. Tốt nhất là nên thiêu xác chết và rải
ra biển, đó là chỗ của nó.

Hỏi: Tại sao có những trẻ em bị chết lúc còn rất trong sạch?

Sư Phụ: Tại vì em không cần phải sống nữa. Có thể em đã lên thiên đàng, nơi càng trong
sạch hơn. Có khi chúng ta có việc phải làm. Chẳng hạn như tôi phải ở đây ba đến
bốn ngày, vì tôi phải cần có bấy nhiêu thời gian để làm xong công việc ở đây thôi,
cho nên tôi chỉ đến có bốn ngày. Nếu tôi phải trở lại, tôi sẽ trở lại. Có linh hồn không
dính líu gì đến thế giới vật chất này nên họ chỉ đến một lúc rồi họ đi. Nhiều khi họ chỉ
có chút xíu nghiệp chướng nhận lãnh từ cha mẹ, xong rồi họ đi.

Hỏi: Nếu mục đích của sự sống là nhớ lại chúng ta là ai, mục đích của sự chết là gì?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 35


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Thân thể được tạo ra chỉ để tồn tại trong một thời gian nhất định. Khi nó đã suy yếu,
hư hỏng, chúng ta phải ném nó đi và dùng thân thể khác thích hợp hơn cho sự học
hỏi của chúng ta.

Hỏi: Chết chỉ đối với thân thể thôi, hay cũng đối với linh hồn nữa?

Sư Phụ: Không, linh hồn không bao giờ chết. Chúng ta chỉ thay đổi y phục thôi. Sau khi mặc
một bộ đồ hai ngày rồi, nó bị dơ, nên chúng ta phải giặt nó. Nếu quần áo bị rách,
chúng ta phải bỏ đi và mua quần áo mới, chỉ vậy thôi. Chúng ta chỉ thay đổi quần áo
mà thôi.

Hỏi: Chúng ta có thể biết được lúc mình chết và có thể tự chủ được khi chết à?

Sư Phụ: Đúng vậy! Nhưng chúng ta không có lực lượng chủ động này, trừ khi chúng ta khai
ngộ và đã lấy lại được sự vĩ đại của mình.

Hỏi: Sư Phụ có thể nghiệm được lúc chết không? Sư Phụ có nhớ thể nghiệm này không?

Sư Phụ: Tôi có thể nghiệm này mỗi ngày! Tôi chết rồi tôi trở lại.

Hỏi: Tôi có thể làm như vậy không?

Sư Phụ: Quý vị có thể. Tôi sẽ dạy quý vị làm cách nào. Tôi nhớ Thánh Paul có nói, ‘Ta có thể
chết mỗi ngày.’ Khi nhập định, quý vị có thể cắt đứt dây nối với thế giới này trong vài
giờ, sau đó nối trở lại. Quý vị trở lại, bởi vì chưa phải lúc ra đi. Chúng ta phải trở lại
để làm xong sứ mệnh.

Hỏi: Tại sao Sư Phụ muốn chết nhiều lần như vậy?

Sư Phụ: Ta không muốn chết. Ta phải chết để sống.

TỪ TÔN GIÁO CHO ĐẾN SỰ AM HIỂU VỀ TÂM LINH

Tôi không thuộc về Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo. Tôi thuộc về Chân Lý và tôi truyền bá
Chân Lý. Quý vị có thể gọi đó là Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Lão Giáo, hoặc bất cứ danh từ
nào quý vị thích, tôi đón nhận tất cả. Nhiều vị thầy có vấn đề tranh chấp những định kiến về các
tôn giáo, tôi không có, tôi sẽ nói với quý vị là tất cả các tôn giáo đều tốt, tất cả các vị thầy đều
tốt, đều nói về Chân Lý và hướng dẫn quý vị đến đó. Hãy giữ lấy tôn giáo của quý vị và tin
tưởng vị thầy mình. Nếu quý vị ngẫu nhiên tìm được một Minh Sư đương thời trong tôn giáo
của mình, thì quý vị may mắn. Nếu không, hãy tìm một tôn giáo khác xem có vị Minh Sư tại thế
nào không. Nhưng đồng thời phải có niềm tin vào tôn giáo của mình, đừng đổi qua tôn giáo của
vị Minh Sư đó. Bởi vì tất cả các tôn giáo đều đến từ Thượng Đế, và các vị thầy đều từ Thượng
Đế, để truyền đạt thông điệp của họ vào những thời điểm và nơi chốn khác nhau. Tất cả những
người khai ngộ, dù là Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, hoặc bất cứ tôn giáo nào, đều khám phá ra
những điều giống nhau, trí huệ giống nhau, hạnh phúc giống nhau. Tôi cũng tìm thấy cùng một
vũ trụ ấy. Thật ra nó còn hơn trạng thái của đầu óc, của ý thức, của sự thông minh, và được sự
hiểu biết cao đẳng hơn.

Phật Giáo giống như Thiên Chúa Giáo. Tôi không nghĩ là các giáo lý khác nhau. Khi quý vị so
sánh Mười Điều Răn của Thiên Chúa Giáo với giới luật của Phật Giáo, đều thấy giống nhau:
Không sát hại, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu hoặc dùng ma túy, không lấy
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 36


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
vợ hoặc chồng người. Phần giáo lý còn lại chỉ là chi tiết, giảng giải, hoặc những dữ kiện lịch sử
được các đệ tử ghi chép lại khi Minh Sư của họ còn tại thế. Thí dụ, trong Kinh Thánh có nhiều
trường hợp về chiến tranh và những bộ lạc gây chiến tranh với nhau. Điều này đâu có liên quan
gì đến sự dạy dỗ, nhưng vì biến cố đó xảy ra khi các vị Minh Sư còn tại thế, nên họ đã viết
xuống.

Chúa Giê Su (Jesus) là một người, nhưng Ki Tô (Christ) là một lực lượng. Lực lượng này có
thể được truyền đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, xuyên qua bất cứ người nào có đủ tư cách.
Giống như điện, điện lực có thể đi qua bất cứ sợi dây điện nào, nếu sợi dây điện đó tốt và có
chỗ cắm điện. Quý vị thấy không, Ki Tô là Đức Phật, và Đức Phật có nghĩa là Ki Tô. Ki Tô, tiếng
Hê-Bru (Hebrew) có nghĩa là Phật, và Phật, tiếng Phạn (San-Skrit) có nghĩa là Ki Tô. Quý vị
nghĩ sao? Người ta không bao giờ dịch những danh từ này ra ngôn ngữ riêng của họ, họ dùng
những danh từ nguyên thủy, rồi tranh luận, bàn cải về nó. Luôn luôn có những trở ngại bởi vì
những bất đồng của ngôn ngữ thế gian.

Nhìn chung tất cả các kinh điển đều khuyến khích hướng dẫn con người sống một đời trong
sạch, ‘Không sát hại, yêu thương người láng giềng và kẻ thù, và không trộm cắp, v.v…’ Những
điều răn của Thiên Chúa Giáo, của Đạo Hồi, Đạo Sikh và giới luật của Phật Giáo đều giống
nhau: Chúng ta nên trở thành người tốt, yêu mến lẫn nhau và thanh tịnh hóa bên trong. Hiện
nay đức hạnh ở bên ngoài chúng ta đều biết, và hầu hết chúng ta có thể giữ được những điều
răn từ Kinh Thánh. Nhưng còn sự thanh sạch và liễu ngộ bên trong như đã được nhắc nhở
trong Kinh Thánh thì sao? Làm thế nào chúng ta có thể nghe được tiếng của Thượng Đế mà
không cần người nào kể lại? Những điều này quan trọng hơn là hạnh kiểm đạo đức. Dĩ nhiên,
đời sống đạo đức thì rất hữu ích và bắt buộc phải có đối với những người cố phấn đấu để trở
nên đồng nhất thể với Thượng Đế, để trở về với Đạo hoặc để thành Phật. Tất cả đều cùng một
ý nghĩa, là đồng một thể với nguồn gốc vô biên của tất cả mọi sự vật.

Tôn giáo chỉ hướng về Chân Lý, nhưng chúng ta phải tìm kiếm nó qua vị Minh Sư tại thế.
Không có vị Chân Sư, ngay cả đến tôn giáo chúng ta cũng không hiểu.

Trên cả tôn giáo

Những người theo Đạo Phật tin rằng nếu họ thờ Phật, lạy tượng Phật, đốt nhang, cúng dường
trái cây và hoa quả, họ sẽ được an toàn, được lánh nạn ở đất Phật. Tôi nghĩ đó là quan niệm
sai lầm nhất, bởi vì đương nhiên là những bức tượng chỉ biểu tượng cho Phật quá khứ, mà
không đại diện cho Phật tại thế. Phật quá khứ không thể giúp chúng ta, ngoại trừ Ngài để lại
những lý thuyết cho chúng ta noi theo và nghiên cứu. Một số chúng ta đi nhà thờ, chịu phép
rửa tội, rước bánh Thánh, rồi nghĩ rằng chúng ta đã thoát được lửa địa ngục. Dù sao tôi cũng
mừng là người ta còn làm như vậy, ít ra biểu tượng Chân Lý đã được duy trì tốt. Tại sao tôi
mừng? Bởi vì điều này chứng tỏ con người ngây thơ biết dường nào, dễ tin và nhẹ dạ biết bao.
Chúng ta rất là thơ ngây, đơn thuần.

Cho nên tôi mừng là các Phật tử đến chùa và cúng dường hoa quả cho những bức tượng gỗ.
Tôi cũng mừng là những tín đồ Công Giáo đi nhà thờ lập lại những lời thể nghiệm cổ xưa để
nghĩ là họ được an toàn. Ít ra họ cũng chứng tỏ là họ đơn thuần và ngây thơ. Nhưng sự ngây
thơ và đơn thuần không giúp chúng ta được nhiều, nếu đời này chúng ta không thấy được
Phật, hoặc tự chứng nghiệm được Thượng Đế. Giống như người nào mới gắn một đường dây
điện thoại trong nhà mà không có dây nối, rồi nói với quý vị đó là điện thoại của quý vị, nó giống
như điện thoại của những người khác, và có vậy thôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra? Quý vị chỉ có
thể độc thoại mà thôi. Đường liên lạc không có, và cuối đầu dây bên kia không nhận được tín
hiệu gì. Nếu chúng ta tin rằng nói chuyện ở đầu dây bên này và không có trả lời từ đầu dây bên
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 37


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
kia, điều đó cũng được. Nếu quý vị không nhận được tín hiệu gì từ Ngài, quý vị còn ngây thơ
hơn nữa.

Lúc trước tôi cũng ngây thơ như vậy. Mỗi ngày tôi đi nhà thờ, hoặc đi chùa, và tin rằng tất cả là
ở đó. Nhưng sau này khi tôi lớn khôn, thỉnh thoảng tôi cảm thấy trống trải, và tôi nghĩ rằng
Thượng Đế không trả lời gì cả, cũng không thèm để ý, nếu tôi có moi tim mình ra. Phật không
lau nước mắt cho tôi và không trả lời những lời cầu nguyện thành tâm nhất, những câu hỏi của
tôi. Phật chỉ ngồi đó mỉm cười, mỗi ngày đều như vậy. Tôi khóc, tôi lạy, tôi lăn ra dưới chân
Ngài mà Ngài không lay động một ly tấc! Rồi tôi đâm ra chán nản và giận dỗi. Tôi nghĩ sao Ngài
bất lịch sự như thế! Nhưng không phải là Phật không có lịch sự mà tại vì tôi quá ngây thơ.

Vài lần sau đó, tôi hiểu được rằng có thể Phật quá khứ không giúp được tôi nhiều, tôi phải tìm
Phật tại thế, một vị Phật còn sống bên trong tôi. Cho nên tôi bắt đầu tìm kiếm những vị thầy,
những phương pháp và con đường thật sự dẫn đến sự giác ngộ, chứ không lạy những bức
tượng không có sự sống nữa. Cho tới một ngày tôi đã tìm được nó sau những phấn đấu, khắc
khe và nỗ lực. Tôi đã tìm thấy được những gì Phật đã tìm thấy. Tôi đã tìm thấy những gì Chúa
Giê Su đã tìm thấy, những gì mà Lão Tử, Khổng Tử, Plato và Socrates đã tìm thấy. Những thứ
này tôi sẵn sàng cho quý vị vô điều kiện. Tất cả không phải trả tiền, bởi vì những gì tôi khám
phá ra, quý vị vốn đã có rồi. Đó là của quý vị, không phải của tôi. Không phải là tôi sẽ tặng quý
vị cái gì. Tôi chỉ giúp quý vị khai mở và chỉ cho quý vị biết ở đâu. Rồi quý vị sẽ thấy hạnh phúc,
và tất cả những phiền não sẽ biến mất. Giống như Kinh Thánh có nói, ‘Hãy tìm Thiên Quốc
trước và mọi thứ sẽ được thêm cho.’

Tất cả kinh điển đều nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta tìm được sự khai ngộ, thì tất cả tội lỗi của
chúng ta sẽ được rửa sạch. Thật là đơn giản giống như mặt trời đến thì tất cả bóng tối lui đi.

Nếu không, chúng ta có cái mà Kinh Thánh gọi là tội tổ tông, hoặc Phật Giáo gọi là nghiệp
chướng từ tiền kiếp. Và chúng ta không bao giờ có thể rửa sạch bằng sự làm việc của đầu óc
mình. Chúng ta không thể rửa sạch bằng cách làm việc từ thiện, hay hành động tốt, hoặc bằng
cách lạy tượng Chúa hoặc tượng Phật không thôi. Chúng ta phải rửa bằng một phương pháp
đúng đắn, dùng Ánh Sáng của Thượng Đế, Thiên Quốc vốn có trong ta, để xóa tan bóng tối
của địa ngục. Chúa Giê Su cũng nói, ‘Những gì Ta làm hôm nay, các con có thể làm tốt hơn
trong tương lai.’ Có nghĩa là Ngài và chúng ta bình đẳng. Ngài không nói, ‘Một mình Ta có thể
làm những phép lạ. Các con không bao giờ có thể làm được.’ Đó là một tư cách giải thoát cao
cả. Và Phật cũng nói, ‘Ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành.’ Nếu chúng ta theo một
phương pháp đúng, giống như một phương pháp khoa học, mọi người làm giống nhau sẽ được
kết quả như nhau.

Thông điệp bị lãng quên của Chúa Ki Tô

Đa số con người chỉ nghĩ là họ không thể làm giống như Chúa Ki Tô được, chỉ vì họ được bảo
rằng họ quá kém cỏi, quá ngu dốt, vô tích sự, họ không là gì cả. Vì sự tẩy não này cứ nối tiếp
hết đời này sang đời khác, cuối cùng họ đã tin như vậy.

‘Hãy tin vào Ta, thì các việc Ta làm, các người đều có thể làm được.’

Chúa Giê Su đã không nói rằng chỉ có một mình Ngài mới có thể đạt được những phép lạ, dạy
dỗ và giải thoát con người. Ngài nói chúng ta có thể làm được giống như vậy, và Ngài còn nói
thêm, ‘… và làm được những việc lớn lao hơn thế nữa.’
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 38


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Nếu Chúa Giê Su nói, ‘Những gì Ta làm được hôm nay, các con đều có thể làm được,’ vậy sao
chúng ta không bắt đầu? Chúng ta đều muốn trở nên vĩ đại, nhưng chúng ta không làm gì
được, tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thiếu quyền lực, sự hiểu biết và trí huệ. Giống như một
người đã học giải phẩu những cơ quan phức tạp trong con người, nếu chúng ta học với ông
một thời gian thì chúng ta sẽ trở nên thành thạo như ông. Chúng ta có thể trở nên cao cả như
Chúa Giê Su, nếu chúng ta học hỏi những gì Ngài đã học. Điều đó rất hợp lý và khoa học.
Không có gì huyền bí về việc trở thành Phật hoặc trở nên giống như Chúa Ki Tô. Không cần
phải đi Hy Mã Lạp Sơn, không cần phải xuống tóc, hoặc mặc quần áo khác. Quý vị có thể trở
thành người khai ngộ trong bộ quần jean. Đó chỉ là vấn đề của một lối sống khác.

Nhưng chúng ta quên tất cả những điều ấy. Chúng ta tin vào những gì nhà thờ và linh mục nói
là chúng ta tội lỗi, và không có Chúa Giê Su, chúng ta sẽ đọa địa ngục. Nếu Chúa Giê Su trở lại
một lần nữa, Ngài sẽ phải bậc khóc, vì những điều Ngài dạy đã bị bóp méo sự thật và gây ra
thảm trạng như thế này. Ngài khóc và đang khóc.

Chúng ta quên Kinh Thánh nói là chúng ta được tạo ra bằng hình ảnh của Thượng Đế, rằng
chúng ta là con của Ngài và người thừa kế của Ngài. Có nghĩa rằng chúng ta giống như
Cha/Mẹ mình, và chúng ta cũng có được quyền năng của Ngài. Nếu cha của chúng ta là vua,
thì chúng ta là hoàng tử và công chúa, đó là một giá trị, không phải sao? Vậy sao không tin vào
giá trị của mình, tại sao từ chối di sản thừa kế của mình, quyền sinh ra được như vậy của
mình? Chúng ta cứ lập đi lập lại, ‘Chúng ta là con của Thượng Đế và được tạo bằng hình ảnh
của Ngài.’ Chúng ta tranh đấu mỗi ngày chỉ để kiếm được vài cắc lẻ và cầu nguyện hoài mà
không được hồi âm. Đó là vì chúng ta không cầu nguyện đúng nguồn gốc và chúng ta gõ sai
cửa.

Con đường dẫn đến thiên đàng thì khó khăn bởi vì, ‘Chật hẹp là con đường dẫn dắt cuộc đời
chúng ta, và rộng rãi, thênh thang là con đường dẫn đến đổ nát, và sẽ có lắm người đi trong
đó.’

Vì con đường quá khó đi nên có người nói rằng nó hẹp giống như lưỡi dao. Tại sao con đường
quá hẹp? Bởi vì nó đi ngược lại đường lối suy nghĩ, ước muốn và sự cám dỗ của chúng ta.
Chúng ta phải lăn vào biển thế gian mà không bị ướt áo. Đó là lý do tại sao nó quá khó. Chúng
ta phải sống ở thế gian này với tất cả những cám dỗ, xung đột của nó, mà vẫn phải giữ giới,
trong sạch, giống như hoa sen mọc trong bùn nhưng rất trong trắng, tinh khiết và thơm hương.
Chúng ta phải noi theo gương của hoa sen và trở thành thánh nhân trong địa ngục.

Khi Chúa Giê Su còn tại thế, Ngài nói, ‘Ta là con đường, Ta là Ánh Sáng của thế gian, khi Ta
còn tại thế gian.’

Cho nên sau khi Ngài ra đi, đối với thế giới vật chất, Ngài không còn là Ánh Sáng của thế gian
nữa. Ngài đã để lại một số giáo lý chỉ dẫn chúng ta trong đời sống hàng ngày. Điều đó rất tốt.
Nhưng có một cái gì đó rất tự nhiên nín lặng mà chúng ta đã không quên. Đó là sự dạy dỗ vô
ngôn, chỉ được quyền truyền đạt qua sự im lặng. Đó là điều quan trọng nhất để chúng ta thấy
được Thượng Đế và mang chúng ta đến gần Thượng Đế. Cho nên bất cứ ai có thể giúp chúng
ta trong đường lối này, chúng ta không nên cảm thấy có lỗi khi đến với Ngài.

Chúa Giê Su và thiền định

Bây giờ chúng ta hãy xem cuộc đời của Chúa Giê Su. Ngài không đi nhà thờ để cầu nguyện,
ngoại trừ Ngài đến đó giảng dạy, và đuổi những con buôn, hoặc la mắng các thầy tu. Tôi chưa
bao giờ đọc thấy Ngài cầu nguyện trong nhà thờ một lần nào. Vậy Ngài đã làm gì? Dựa theo
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 39


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
những tài liệu tham khảo đáng tin cậy, chúng ta được biết Chúa Giê Su du hành qua nhiều
quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ và Tây Tạng, để học Đạo với nhiều vị thầy khai ngộ trong những
trường phái khác nhau. Khi quý vị qua Ấn Độ, thật tâm muốn tìm thầy, quý vị sẽ tìm thấy những
vị sống theo đời sống thiền định, và họ sẽ dạy quý vị thiền. Tất cả những vị thầy mà tôi biết, họ
đều tham thiền, và ngay cả những lạt ma nổi tiếng ở Tây Tạng cũng như vậy, chỉ khác nhau
cách thiền thôi.

Cho nên nếu Chúa Giê Su ở Ấn Độ ít nhất hàng chục năm, chúng ta có thể nói là Ngài đã gặp
những vị thầy dạy thiền. Lúc đầu có lẽ Ngài đã gặp những vị thầy ít lực lượng, dạy Ngài vài câu
chú, vận động tư thế yoga, làm những phép lạ, giống như biến nước thành rượu, v.v… trước
khi Ngài gặp được vị gọi là Thiền Sư ở Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng ngay cả làm kỷ xảo đó, quý vị
phải học một kỹ thuật thiền nào đó, dù chỉ là tạm thời.

Khi Chúa Giê Su gặp những người này, Ngài phải học thiền; nếu không, làm sao Ngài có thể
một mình bế quan trong sa mạc bốn mươi ngày liên tiếp? Quý vị có thể đột nhiên một mình đến
sa mạc ở bốn mươi ngày không? Điều đó không thể làm được, nếu không có sự luyện tập,
chuẩn bị trước. Thí dụ, những người thực hành phương pháp thiền của chúng tôi, gọi là pháp
Quán Âm, có nghĩa là quan sát Diệu Âm bên trong, Thánh Từ mà Kinh Thánh nói đến đó là Âm
Thanh của Thượng Đế. Chúng tôi thường có bảy ngày hoặc một tháng tĩnh tâm. Đối với chúng
tôi, điều đó rất thường, nhưng đối với những người bình thường khác, không thực hành pháp
môn của chúng tôi, thì không thể ngồi được năm phút, chứ đừng nói đến năm ngày. Nếu quý vị
ngồi được trong năm phút, thể xác và đầu óc của quý vị bất động, là quý vị đã trở thành một vị
thầy rồi. Vì chúng ta biết rằng Chúa Giê Su đến sa mạc bốn mươi ngày là để thiền, chúng ta có
thể kết luận rằng Ngài thực hành một pháp thiền, Ngài tham thiền đã lâu, và đó là lần tĩnh tâm
cuối cùng trước khi Ngài ra rao giảng thông điệp của Thượng Đế.

Hầu hết các vị Minh Sư đều làm như vậy, trước khi họ ra ngoài công chúng, trước khi họ quyết
định chịu bị đóng đinh trên thập giá hay không. Giống như phút cuối trước khi quý vị nghe
chuông đồng hồ báo thức buổi sáng, giây phút cuối tận hưởng sự ấm áp trên gường ngủ.
Tương tự như vậy, hầu hết các vị Minh Sư, sau khi đạt được khai ngộ, sau khi họ biết rằng họ
được trao cho sứ mệnh truyền giáo, làm một vị Tiên Tri hoặc một Đấng Cứu Thế của thời đại,
họ sẽ tham thiền một thời gian nhằm chuẩn bị cho cơ thể, trí óc, tinh thần để đối diện với những
khó khăn trước mắt và đi trên hành trình dài mà Thượng Đế đã ban cho họ.

Ngăn cách với Thượng Đế

Chúng ta bị ngăn cách với Thượng Đế, bởi vì chúng ta quá bận rộn. Nếu người nào đang nói
chuyện với quý vị, và điện thoại cứ reo hoài, rồi quý vị lại bận nấu ăn, hoặc nói chuyện phiếm
với người khác, thì không ai có thể liên lạc được với quý vị. Những gì xảy ra với Thượng Đế
cũng như vậy. Ngài kêu gọi mỗi ngày, và chúng ta không có thời giờ cho Ngài, chúng ta cứ gác
máy với Ngài. Đó là lý do tại sao sự ngăn cách xảy ra. Bây giờ, nếu quý vị muốn sum họp lại
với Ngài, thì phải có thời gian, cho Ngài một phần mười thời gian của một ngày để liên lạc với
Ngài, và chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ cảm nhận sự phân ly này nữa. Nhưng quý vị biết,
chúng ta không bao giờ bị chia lìa, chúng ta đều có Thượng Đế bên trong mình. Đó chỉ là
chúng ta quá bận rộn, chúng ta mờ mắt với thế giới ràng buộc này, cho nên chúng ta không
biết Thượng Đế ở đâu. Giống như chúng ta đeo kính lên rồi tìm kiếm mọi nơi mà không thấy nó
đâu. Nếu chúng ta quá bận, chúng ta sẽ quên nhiều thứ. Tôi có thể kết hợp quý vị lại với
Thượng Đế Tánh của mình. Cho nên chúng ta không cần phải hỏi tại sao mà chỉ cần biết làm
thế nào.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 40


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Điều làm cho chúng ta cảm thấy trói buộc và không tự do là khuynh hướng bám víu vào một
mớ kiến thức hoặc thói quen mà chúng ta gọi là ‘Ta’, rồi quên đi việc tìm kiếm vật thật.

Chúng ta càng nhận diện mình với kiến thức và sở hữu vật chất, chúng ta càng kém nhận biết
mình cao quý ra sao. Một số người có kiến thức nhiều thấy rằng họ thiền khó hơn, khó đạt
được trí huệ cao hơn là người kém học thức. Đó là vì họ có nhiều thứ phải tẩy rửa hơn, có
nhiều thứ phải tháo gỡ hơn. Giống như trong nhà, nếu chúng ta có nhiều thứ ở bên trong, để
có thể mang đồ đạc mới vào, chúng ta phải mất nhiều thời gian dọn dẹp hơn; nếu quý vị chỉ có
vài thứ thì mau hơn.

Quý vị có thể hỏi tại sao, nếu chúng ta đến từ Thiên Quốc, tại sao chúng ta phải rời Thiên Quốc
để bị đau khổ như thế này? Quả thật chúng ta đến từ thế giới tối cao, nhưng chúng ta đã quên
mất vì sao khi bị rơi xuống. Tại sao? Bởi vì chúng ta mặc quần áo khác, và chúng ta càng
xuống thấp, quần áo chúng ta càng nặng nề, và chúng ta không nhìn thấy chung quanh mình
nữa. Nếu quý vị quyết định, thí dụ như lặn sâu xuống lòng biển, quý vị sẽ giống như một con
ếch và không nhận ra chính mình nữa. Khi chúng ta xuống chỗ thấp hơn, chúng ta mặc thêm
những thứ nặng nề hơn, quần áo và dụng cụ nặng hơn. Càng xuống thấp, chúng ta càng nặng
nề, và rồi chúng ta quên mất sự thoải mái nhẹ nhàng lúc trước.

Cũng tương tự vậy, khi chúng ta xuống đây, chúng ta phải có mắt, mũi, miệng, da thịt bên
ngoài. Tất cả những thứ này chúng ta không cần khi còn ở trên kia. Nếu quý vị mặc nó mỗi
ngày trong suốt sáu mươi năm, quý vị sẽ trở nên quen thuộc với nó, quý vị sẽ nhận mình là
những thứ mặc quần áo bên ngoài này. Càng xuống sâu hơn, quý vị càng có thêm dụng cụ và
càng khó nhìn thấy chung quanh; không còn ánh sáng mặt trời nữa mà chỉ có bóng tối, cho nên
chúng ta cần ánh sáng giả. Tương tự vậy, khi chúng ta lặn xuống biển trần gian, chúng ta
không thể thấy Ánh Sáng Thượng Đế.

Trở về

Chúng ta chưa bao giờ bị chia lìa với Đấng Tối Cao, chúng ta luôn luôn là Vô Thượng, nhưng
bởi vì chúng ta có khuynh hướng đồng hóa với cái mình nhận được, và thói quen mà mình
lượm lặt từ môi trường và hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta là một cá nhân, một cái mà tự nó
cho rằng mình riêng rẽ với cái chung. Cho nên sau khi chúng ta khai ngộ qua nỗ lực của mình,
hoặc qua sự trợ giúp của một người bạn tâm linh, chúng ta sẽ thấy mọi thứ khác nhau, rồi ngay
cả chúng ta vẫn còn là một cá thể, chúng ta biết mình không phải là nó.

Bây giờ, nếu chúng ta muốn thấy lại Ánh Sáng này, chúng ta phải tự đi lên, hoặc người nào sẽ
phải mang chúng ta lên, nếu chúng ta hết bình dưỡng khí, hoặc nếu chúng ta vấp phải đá. Vì
thế chúng ta phải vượt qua những chướng ngại. Bất cứ gì quý vị xuyên qua khi xuống đây, quý
vị phải vượt qua khi trở về. Chúng ta sẽ có thể tháo bỏ dụng cụ của mình và lấy lại vẻ đẹp
nguyên thủy của chúng ta. Chúng ta đến từ thế giới vô thượng và ngụp lặn trong đại dương vật
chất để tìm tòi và vui chơi. Thế giới mới đầy cám dỗ khiến chúng ta quên là đồng hồ đang chạy
và sinh mệnh của chúng ta đang bị lâm nguy. Vì khi xong nhiệm vụ rồi, chúng ta phải lên bờ.
Nếu chúng ta không chịu lên, thì một người bạn sẽ phải nhảy xuống biển mang chúng ta lên.
Cũng vậy, khi chúng ta đã ở quá lâu bên trong dụng cụ của mình, chúng ta nhận mình với cái
hình dáng của thể xác này. Bây giờ, để trở về Thiên Quốc, chúng ta phải đi qua tất cả những
đẳng cấp của ý thức trong biển thế gian, mặc dù điều này rất khó.

Lúc đi xuống thì tương đối không cần cố gắng nhiều, bởi vì chúng ta còn khỏe, sẵn sàng dấn
thân vào bất cứ mạo hiểm nào. Tất cả đều mới mẻ, nên chúng ta đi xuống rất mau và không
cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng khi chúng ta phải đi lên thì lại là một chuyện khác. Chúng ta
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 41


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
đã kiệt sức, bình dưỡng khí gần cạn, và chúng ta lại quên đường về, bởi đã mạo hiểm quá xa.
Nhưng may mắn thay, Đấng Tạo Hóa đã cung cấp cho chúng ta một sợi dây liên lạc. Có bao
giờ quý vị nghe nói đến sợi dây bạc này không? Đó là sợi dây cứu mạng, mà khi chúng ta
chạm vào, nó sẽ tạo ra những Âm Nhạc dẫn dắt chúng ta trở về Nhà bình an.

Những người bạn tốt của chúng ta là Chúa Giê Su và Đức Phật, đã xuống tận đáy dại dương
vật chất này, để tìm kiếm những ai ở đây quá lâu hoặc bị lạc đường. Nếu chúng ta có thể tự trở
về Nhà được thì tốt lắm. Nếu như chúng ta không thể trở về được thì các Ngài rất là cần thiết.
Các Ngài là những người chăn chiên chờ đợi vì sự an toàn của chúng ta. Cho nên khi chúng ta
đi lên, chúng ta phải phấn đấu vượt qua nhiều mực nước, bởi vì định luật trọng lực và sức ép
của nước rất khó để đi lên; hơn nữa chúng ta lại mệt mỏi, cho nên đi lên khó hơn là đi xuống.
Bây giờ, nếu có ai bên cạnh chỉ cho chúng ta một lối đi với một ngọn đuốc và mang cho chúng
ta bình dưỡng khí mới, thì chúng ta sẽ được an toàn và cảm thấy an ổn. Quý vị thấy không,
chúng ta không thuộc về thế giới vật chất này, nó chỉ để cho chúng ta chơi đùa và khám phá
trong một thời gian ngắn thôi. Có lẽ chúng ta cảm thấy hơi quá nhiều hạnh phúc hoặc hơi chán
vì ở Thiên Quốc quá lâu, có thể vậy!

Thượng Đế đã ở cùng chúng ta rồi, chẳng qua chúng ta chưa nhận ra mà thôi, cho nên mới
cảm thấy gánh nặng vì xa cách, bị cô đơn vì những áp lực của thế giới này. Chủ ý của tôi là khi
quý vị thoáng thấy hoặc thấy một chút sự hiện diện của Thượng Đế, quý vị sẽ tin tưởng vào sự
giúp đỡ, thương yêu và khuyên bảo của Ngài.

Hỏi: Tại bất cứ ngôi chùa và nhà thờ nào cũng thấy tụng niệm và cầu nguyện thường
xuyên, điều đó có phải là cách để đạt khai ngộ không?

Sư Phụ: Không, đó chỉ là một phần của khai ngộ. Cầu nguyện và tụng niệm là để khuyến
khích sự thành tâm và tạo một khung cảnh chân thành, thuần khiết. Nhưng chúng ta
phải im lặng để câu thông với Thượng Đế thinh lặng bên trong mình. Ngài không có
ồn ào. Chúng ta bận rộn cả ngày, nói chuyện, suy nghĩ, và khi chúng ta đi nhà thờ,
chúng ta lại bận rộn nữa, nói và niệm, sai bảo Thượng Đế phải làm gì. Khi nào quý vị
nghĩ Thượng Đế có thời giờ cho chúng ta, hoặc chúng ta có thời giờ cho Ngài?
Chúng ta phải ngồi trong im lặng, hoặc đứng, hoặc nằm trong im lặng, và biết chỗ tìm
Thượng Đế, ngoài việc cầu nguyện và tụng niệm.

Hỏi: Ngài nghĩ sao về Kinh Cựu Ước và Đạo Do Thái?

Sư Phụ: Đạo đó tốt, nhưng đừng đợi Đấng Cứu Thế, bởi vì Ngài có thể đến bất cứ lúc nào.
Mong rằng quý vị có thể nhận biết được Đấng Cứu Thế hiện tại. Nếu quý vị mong đợi
Ngài theo cách quý vị muốn, người quý vị mong chờ sẽ không bao giờ đến. Giống
như khi Chúa Giê Su đến, người ta cũng đã từng mong đợi một Đấng Cứu Thế, và
họ đã giết ngay đấng ở bên cạnh.

Chúng ta làm cùng một điều dại dột. Không phải Đạo Do Thái xấu, mà là chúng ta vô
minh. Luôn cả Chúa Giê Su đã hứa sẽ gửi đến một Đấng An Ủi cho chúng ta, có
nghĩa là một người nào đó bằng Ngài, không phải sao? Nhưng hai ngàn năm rồi mà
chúng ta vẫn còn đợi, nhiều vị Tiên Tri đã đến và đã đi khỏi trái đất. Chúng ta nghe
nói Chúa Giê Su sẽ tái thế, phải không? Quý vị nghĩ trông Ngài giống như thế nào,
với cánh, với râu, và ở trên thập tự giá để chúng ta nhận ra Ngài sao? Làm thế nào
để biết được Ngài, nếu Ngài đã đến? Chúng ta không biết Ngài giống như thế nào,
chúng ta đã không có mặt ở đó; hoặc có thể ở đó, nhưng đã hai ngàn năm qua rồi, ai
có một trí nhớ vĩ đại để mà nhớ được như vậy!
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 42


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Chúa Giê Su đến không phải là hiện ra mà đến bằng Thánh Linh. Ngài có thể đến với
bất cứ ai đủ mẫn cảm, mở đúng cửa để cho Ngài vào. Rồi chúng ta trở nên giống
như Ngài, rồi Ngài trở lại nữa. Ngài sẽ đến bất cứ khi nào chúng ta sẵn sàng. Ngài
đến qua bất cứ vị Minh Sư nào có khả năng chứa đựng lực lượng toàn năng của
Ngài. Người đó cũng là Chúa Giê Su, có thể khác kiểu tóc, nhưng vẫn là Chúa Giê
Su.

Hỏi: Sự tương quan giữa Phật Tánh và bảy luân xa ra sao?

Sư Phụ: Nếu quý vị nói đến bảy luân xa của cơ thể từ dưới cho đến chỗ này, [Sư Phụ chỉ vào
Mắt Trí Huệ] thì không có liên quan nào cả. Tôi nói đến bên trên những luân xa này.
Đa số các thiền sư yoga tập luyện những luân xa này chỉ chuyển động được luồng
hỏa hầu. Chúng ta có hai giòng chuyển động trong cơ thể, một là giòng âm lưu và
một là giòng hỏa hầu. Giòng hỏa hầu coi sóc sự chuyển động của thân thể, sự tiêu
hóa, bài tiết và tuần hoàn của cơ thể. Giòng âm lưu dẫn chúng ta trở về Thiên Quốc.
Cho nên khi những thiền sư yoga tập luyện những luân xa thấp (sinh dục, hậu môn,
đan điền, cổ, v.v…) thì không có sự tương quan nào. Tôi chỉ nói đến những gì ở bên
trên những luân xa này.

Hỏi: Tại sao Thượng Đế lại muốn Chúa Giê Su chết một cách như vậy?

Sư Phụ: Nếu không thì các môn đồ của Ngài không được rửa sạch tội lỗi. Xác thân của vị
Minh Sư có hai nguyên do. Thứ nhất, để cho đệ tử có thể thấy Ngài trong thế giới vật
chất, họ không thể thấy thiên thể của vị Minh Sư. Thứ hai, thân xác của vị Minh Sư là
để hy sinh, thu nhận tất cả những gì mà đệ tử thải bỏ đi, gánh chịu tội lỗi của đệ tử,
rồi rửa sạch chúng.

Hỏi: Ngài có thể cho chúng tôi biết thêm về sự dạy dỗ của Chúa Giê Su so với giáo lý của
Thiên Chúa Giáo ngày nay không?

Sư Phụ: Sự dạy dỗ của Chúa Giê Su và giáo lý của Thiên Chúa Giáo ngày nay đều được hết.
Có lẽ giáo lý ngày nay của Thiên Chúa Giáo bị thiếu sót, bị cắt xén một số, nhưng
điều này tôi ngại nói đến, để tránh sự phiền hà cho tôi. Giáo lý của Chúa Giê Su khi
Ngài còn tại thế đã được ghi chép nhiều hơn. Quý vị thấy không, trong Văn Thư Biển
Chết (Dead Sea Scrolls) mà tôi đã đọc, nó rất là cổ xưa, ngay cả khi Chúa Giê Su
còn sống, vậy mà một số đã bị thiếu sót trong Kinh Thánh. Nhưng nói chung, sự dạy
dỗ của Thiên Chúa Giáo cũng được. Chỉ có một điều thiếu sót duy nhất là Chúa Giê
Su không có ở ngay đây. Đó là điểm thiếu sót lớn nhất. Cho nên bây giờ chúng ta
thay thế bằng một sợi dây liên lạc trực tiếp đến Ngài. Quý vị muốn gặp Ngài, thì quý
vị có thể thấy Ngài, có thể nói chuyện với Ngài và học trực tiếp từ Ngài, bởi vì Ngài
không bao giờ chết. Nếu nhà thờ hoặc bất cứ hội đoàn Thiên Chúa Giáo nào có thể
giúp quý vị liên lạc với Ngài được, có một đường dây trực tiếp đến số điện thoại của
Thượng Đế, thì đúng hơn, trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn. Nếu không, chúng tôi có thể
cung cấp phần thiếu sót này cho quý vị, chỉ thế thôi, được không?

Hỏi: Ngài có biết là Chúa Giê Su đã ở với người Essenes, một dòng Thánh gần Biển Chết
không?

Sư Phụ: Phải, Ngài thuộc dòng Essenes, là những người luôn ăn chay trường từ nhiều ngàn
năm, và họ đã có một dòng truyền giáo vào thời đó. Họ là ‘anh em dòng áo trắng,’
truyền dạy Ánh Sáng và Âm Thanh. Và lúc đó rất khó để được vào dòng. Quý vị phải
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 43


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
tuyên thệ sống độc thân và không bao giờ công khai truyền giáo lý ra ngoài. Bất cứ ai
bước vào nhà dòng phải được một bậc đàn anh hội viên giới thiệu và phải trải qua
nhiều năm và nhiều thử thách mới được mặc chiếc áo dòng màu trắng này. Họ là
hiện thân của tình thương, và Chúa Giê Su đã là người không giữ lời hứa phải im
lặng. Nhưng dĩ nhiên đó là mệnh lệnh của Đấng Tối Cao. Ngài nhận được thông điệp
ở bên trong; nếu không, không một ai trong dòng trước đây lại rao giảng công khai
như vậy. Thứ nhất, bởi vì lời tuyên thệ; thứ hai, bởi vì sự nguy hiểm. Cho nên Chúa
Giê Su mới bị đóng đinh. Ngài rao giảng công khai, và tất cả anh em dòng áo trắng
để ý đến Ngài, cố gắng bảo vệ Ngài bằng nhiều cách, nhưng họ đã phải bó tay.

ĐI TÌM ÁNH SÁNG

Thiên Quốc bên trong

Có một đời sống tốt đẹp hơn, một đời sống hoàn mỹ hơn ở bên trong. Một khi chúng ta đạt
được sự hoàn mỹ bên trong, đời sống bên ngoài của chúng ta cũng sẽ hoàn mỹ. Chúng ta có
thể dùng trí huệ và lực lượng bên trong mình để làm việc có hiệu quả hơn, mau chóng hơn và
lợi ích hơn cho thế giới. Thật ra nếu chúng ta muốn bất cứ chức vị quan trọng nào, hoặc thành
công ở bất cứ lãnh vực nào, chúng ta phải có được một năng lực thích hợp để làm việc cho
chúng ta, chứ không phải trí óc. Có hai đẳng cấp của năng lực: Đẳng cấp thứ nhất, đẳng cấp
năng lực, đó là trí óc. Đẳng cấp kia cao hơn, đó là tất cả nhân từ, tình thương và thần thông.
Thần thông, tôi không có ý nói thay đổi thời tiết, nhưng chúng ta cũng có thể làm được điều đó!

Các khoa học gia đã chứng minh rằng chúng ta chỉ sử dụng có năm phần trăm của đầu óc.
Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể dùng một trăm phần trăm! Người có thể dùng một trăm phần
trăm của đầu óc là Chúa Ki Tô, Phật, Lão Tử, hoặc bất cứ ai quý vị tin là họ có năng lực trí óc
vĩ đại nhất trên thế giới. Họ là những người biết được đường lối bí mật đến Vương Quốc Thông
Thái của chúng ta, gọi là Thiên Quốc. Tất cả mọi thứ đặt ở bên trong mình. Không có ai sinh ra
mà không có Thiên Quốc này, giống như những làn sóng biển từ đại dương. Bây giờ có cách
nào đạt được sự điều khiển một trăm phần trăm trí thông minh của chúng ta không? Có, có
nhiều cách, có cách lâu hơn, có cách khó hơn. Một số người cầu nguyện, tuyệt thực, tu khổ
hạnh. Những điều này chúng ta đọc trong sách của các nhà thông thái ngày xưa, người ta đã
dâng hiến như thế nào để tìm Thượng Đế. Nhưng thời nay, nếu chúng ta đi theo con đường
khắc khổ này, điều đó quá khó, mất nhiều thời gian. Chúng ta không thể vào rừng và bỏ lại xã
hội sau lưng. Thời xưa người ta có ít ham muốn và đời sống ít tiện nghi. Thời nay chúng ta có
nhiều cám dỗ bởi vì sự tiện nghi. Họ có ít cám dỗ và có nhiều thời gian rảnh rỗi để tu luyện và
tìm Thượng Đế.

Làm sao để tìm Thượng Đế? Bằng cách trở lại những điều căn bản, đó là tất cả sự yêu thương,
tất cả sự tha thứ, tất cả từ bi và tất cả trí huệ. Bằng cách sám hối những hành vi xấu vì vô minh
không biết và bằng cách quyết tâm không tái phạm nữa. Với sự ăn năn chân thật như thế, Ánh
Sáng Thượng Đế sẽ lại chiếu xuống, và tất cả tội lỗi cũ sẽ được tha thứ. Đó là sự rửa tội chân
chính, không phải bằng nước, mà bằng Thánh Linh, bằng Ánh Sáng của trí huệ và sự hợp lý.
Đó là lý do vì sao thời nay, khi chúng ta rửa tội bằng nước, chúng ta không thấy Ánh Sáng từ
Thượng Đế và cũng không cảm thấy được thoát khỏi tội lỗi của mình, trí huệ của chúng ta
không khai mở, và sự sám hối sâu xa không nhắc nhở linh hồn chúng ta.

Tìm Thượng Đế không khó bằng kiếm tiền, tôi có thể nói với quý vị như vậy. Khi tôi kiếm tiền
thật là khó, làm việc cực nhọc từ tám đến mười tiếng mỗi ngày, nhưng chúng ta lại phung phí
hết rất mau. Nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta có thể dành dụm thêm một ít cho tuổi già. Nhưng
nếu chúng ta tìm được Thiên Quốc, nó sẽ còn mãi mãi. Bất cứ sự khôn ngoan, trí huệ, hạnh
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 44


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
phúc, vui vẻ nào mà chúng ta tìm được, sẽ luôn luôn ở với chúng ta, không bao giờ, không hề
bị mất, không bao giờ, chưa ai có thể lấy mất đi của chúng ta.

Mọi người đều có Thiên Quốc bẩm sinh, vì Thiên Quốc ở trong ta. Mọi người đều có và có thể
tìm ra, điều này tôi có thể đoan chắc với quý vị là quý vị cũng có thể tìm thấy và ngay lập tức.
Giây phút quý vị muốn, quý vị sẽ đạt được, nhanh như vậy. Nhưng cái Thiên Tánh này phải
được chăm bón mỗi ngày, như hột giống cần phải tưới nước mới mọc. Quý vị có thể biết Phật
Tánh của mình hôm nay, nhưng quý vị sẽ thành Phật sau một thời gian tu luyện. Bởi vì chúng
ta đã vô minh quá lâu. Phải cần lâu thật lâu để rửa sạch thói quen của mình, sự thiếu tự tin của
mình. Chúng ta thường quen có người bảo mình phải làm gì, bảo rằng mình có tội, v.v… Sau
khi chúng ta khai ngộ, đầu óc chúng ta trở nên minh bạch hơn, chúng ta sẽ thể nghiệm mình
cao cả như thế nào, chúng ta sẽ trở nên tự tin hơn. Chúng ta sẽ biết thêm mỗi ngày qua sự
thực hành pháp Quán Âm, đó là chúng ta thật sự là Ki Tô, giống như Ki Tô, giống như Thượng
Đế, bởi vì Thượng Đế tạo dựng con người qua hình ảnh của Ngài. Ngài đã không tạo con
người để trở thành nô lệ. Chúng ta và Thượng Đế được tạo ra bởi cùng một bản chất, chỉ có
một điều khác biệt là chúng ta có tìm ra nó hay không. Thượng Đế tạo dựng con người bình
đẳng như nhau, một số người tìm được và trở nên cao cả như Ki Tô, Phật, và những người
chưa tìm được bị bao trùm trong tăm tối hết đời này qua đời khác.

Hiểu biết Thượng Đế

Tôi không có ý định thuyết phục quý vị rằng Thượng Đế hiện hữu. Tôi chỉ ở giữa quý vị để liên
kết quý vị với Thượng Đế, và rồi quý vị sẽ có thể tin tôi. Tôi không chê trách những người vô
thần, bởi vì họ không thấy Thượng Đế bên trong họ. Không ai có thể tin được nếu không có
chứng minh. Đối với những ai không tin vào Thượng Đế, tôi cống hiến cho họ một cơ hội tìm
thấy Ngài qua sự Tức Khắc Khai Ngộ, để rồi quý vị có thể khám phá ra tánh bẩm sinh của
mình, Thiên Tánh của chính mình.

Quý vị thấy không, thấy thì tin. Thượng Đế quá trừu tượng, quá vô hình đối với chúng ta. Nếu
Ngài không được đem xuống gần với sự hiểu biết của chúng ta hơn một chút, làm sao Ngài
trông mong chúng ta tin? Đó là niềm tin mù quáng. Đó là lý do vì sao tôi bỏ đi tìm sự khai ngộ,
bởi vì tôi không thể chỉ đọc Kinh Thánh, kinh điển, rồi nói tôi tin Phật, tin Chúa. Ồ, không! Tôi
cần phải có chứng minh. Tôi cầu nguyện với Thượng Đế mỗi ngày, ‘Nếu Ngài hiện hữu, làm ơn
chỉ cho con đường lối để tìm Ngài, liên lạc với Ngài bằng cách nào đó. Mở mắt của con, mở tai
của con, để con thấy, để con biết ít ra là tình thương của Ngài, để con cảm nhận, để con biết
rằng Ngài chăm sóc chúng con cách này hay cách khác.’ Cho nên sau khi khai ngộ, sau khi thọ
Tâm Ấn, quý vị sẽ cảm thấy mỗi ngày Thượng Đế chăm sóc quý vị. Thật vậy, trong tất cả mọi
cách, trong mọi trường hợp, chuyện nhỏ, chuyện lớn, Thượng Đế thật sự săn sóc và thương
yêu chúng ta, làm hanh thông mọi chuyện cho chúng ta. Ngài giúp chúng ta trong lúc hoạn nạn,
đau ốm, trong những ngày u tối, giúp chúng ta bằng mọi cách, rồi quý vị có thể biết Thượng Đế
thật sự hiện hữu. Quý vị sẽ cảm thấy tràn ngập một lực lượng bảo vệ và yêu thương quý vị. Đó
là Thượng Đế. Đó là lý do tại sao người ta nói Thượng Đế là tình thương.

Chúng ta chỉ phải đi ngược lên thế giới cao hơn và huy hoàng hơn để được gần Thượng Đế
cao cả của mình. Chúng ta gọi Thượng Đế là đại dương của tình yêu và sự thương cảm. Ngài
không phải là một cá thể, mặc dù đôi khi Ngài có thể biến thành một người để chúng ta cảm
thấy gần gũi, để chúng ta có thể sờ được Ngài và liên lạc với Ngài. Nếu không, Ngài chỉ là một
đại dương của tình yêu và sự thương xót, ban phước lành và từ bi. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp
và hoan hỷ, đó là Thượng Đế. Chúng ta, tự chúng ta trong giây phút này, dù không thọ Tâm Ấn,
không biết đến trí huệ bẩm sinh của mình hoặc quyền năng thần thông sẵn có của chúng ta,
chúng ta vẫn là Thượng Đế.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 45


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Bất cứ lúc nào quý vị thể hiện sự yêu thương đối với láng giềng, con cái, bạn bè, thân quyến,
hoặc bất cứ ai cần đến, là quý vị thể hiện Thượng Đế. Cho nên chúng ta càng biểu lộ lòng từ
bi, tình yêu, sự thương xót và trí huệ này, chúng ta càng gần Thượng Đế. Nhưng hiểu Thượng
Đế như vậy thì quá hạn hẹp. Chúng ta chỉ có thể giúp một số người trong một lúc nào đó thôi.
Còn Thượng Đế, trong sự thấu hiểu đến tận cùng, có thể giúp cả thế giới. Cho nên đây mới là
mục đích chúng ta phấn đấu để đạt được. Đó là điều mà Phật và Chúa đã thành đạt.

Khi Đức Phật còn sống, Ngài kể một câu chuyện về bốn người mù rờ voi và diễn tả lại. Người
sờ vào tai voi nói, ‘Chà! Con voi giống như một cái quạt, một cái quạt lớn.’ Người sờ vào vòi
của con voi lại nói, ‘Con voi giống như một ống nước.’ Và người sờ vào đuôi voi thì nói, ‘Con
voi giống như một cây chổi.’ Đó là cách chúng ta nhìn thấy Thượng Đế, đó là cách người bình
thường thấy Thượng Đế và những người tu hành ở những đẳng cấp khác nhau thấy Thượng
Đế. Cho nên người ta nói là Thượng Đế ở trong mình, Phật ở tại tâm mình, có nghĩa là vậy.

Trong vũ trụ, tất cả mọi thứ đều được cấu tạo bởi năng lượng, chúng ta gọi là lực lượng sáng
tạo, hoặc chúng ta có thể gọi là Đấng Sáng Tạo. Bởi vì năng lượng đã tỏa ra nhiều phương
hướng khác nhau trong vũ trụ, trở thành những thế giới khác nhau và những chúng sinh khác
nhau. Bây giờ những chúng sinh này có được một trạng thái suy nghĩ riêng biệt, đẳng cấp của
ý thức, và tùy thuộc vào sự tác động với nhau, sẽ tạo ra một năng lượng khác. Chúng ta sẽ
chia nó ra làm hai loại. Loại thứ nhất, chúng ta có thể gọi là năng lượng dương, hoặc Thượng
Đế Tánh, lực lượng thiên đàng, hoặc Phật Tánh. Loại thứ nhì, chúng ta có thể gọi là âm tánh,
lực lượng xấu, hoặc đen tối, hay mặt trái của sự thiện lành.

Hiện nay sự thiện lành và lực lượng dương sát cạnh với năng lượng âm. Khi bất cứ chúng sinh
nào, thiên thần hoặc người trần thế, phát ra sự thiện lành, nhẫn nhịn, tình thương, lòng từ bi và
đoàn kết với nhau, thì năng lượng này được xếp vào loại tốt, hoặc lực lượng Thượng Đế, lực
dương. Các chúng sinh càng phát ra những thánh thiện này, thì chúng ta càng có nhiều lực
dương hơn trong thế giới mình. Và khi nào chúng ta, hoặc chúng sinh nào phát ra sự sân hận,
tư tưởng xấu, hoặc những ý thức có khuynh hướng âm, những hành động hoặc lời nói, thì
chúng ta đã làm nơi chứa đựng lực lượng âm trong không khí tăng thêm. Chúng ta gọi đó là ma
quỷ. Và lực này sẽ tạo thêm sự sân hận, chiến tranh, bất hòa trong thế giới chúng ta, hoặc bất
cứ thế giới nào mà những người này cư ngụ.

Giống như dòng điện có hai cực, cực âm và cực duơng. Khí dương và khí âm kết hợp lại với
nhau sinh ra điện lực. Thật ra dòng điện không dương cũng không âm, nhưng không có dương
và âm, chúng ta không có điện. Tất cả mọi thứ đều tương tự như vậy, Thượng Đế không tốt
cũng không xấu, Ngài chỉ là đại dương vô tư và tình thương. Ngài không biết sân hận, không
dơ, không xấu và không tội lỗi. Ngài không phân biệt thiện và ác, xấu và đẹp. Cho nên chúng ta
gọi Ngài là đại dương của tình yêu và lòng thương xót.

Hỏi: Khi Ngài nói đến Thượng Đế, Ngài dùng chữ chỉ nam giới ‘Ông’. Thượng Đế là nam,
nữ, cả hai, hay không nam không nữ?

Sư Phụ: Cả hai, không nam không nữ. Được rồi, vậy tôi sẽ gọi là ‘Bà’. Vì nếu tôi dùng chữ
‘Bà’, có thể quý vị sẽ phản đối. Từ thời xưa người ta luôn gọi Thượng Đế là Ông, bây
giờ ai dám gọi Thượng Đế là Bà! Tôi chỉ lập lại thói quen của quý vị và cách hiểu biết
của quý vị về Thượng Đế. Tôi không dám làm cách mạng nhiều, tôi sợ có thể quý vị
sẽ trách tôi là đổi giống của Thượng Đế!

Hỏi: Thượng Đế là gì? Thượng Đế có hình dáng giống như những bức tranh vẽ mà chúng
ta thấy không?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 46


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Giống như tranh vẽ Thượng Đế của Michaelangelo? Không, đó là Thượng Đế của
ông ấy, Thượng Đế của Michaelangelo. Quý vị muốn thấy Thượng Đế giống như thế
nào phải không? Ai vậy? Ai hỏi câu này vậy? Làm ơn giơ tay lên. Tôi sẽ chỉ cho quý
vị liền.

Hãy nhìn đằng sau quý vị, người đằng trước, người bên phải và bên trái, Thượng Đế
trông giống như vậy đó, được không? Quý vị có hài lòng không? Thượng Đế nói,
‘Thượng Đế tạo dựng con người qua hình ảnh của Ngài.’ Cho nên nếu quý vị muốn
tìm Thượng Đế, hãy nhìn người láng giềng. Mọi người trong chúng ta đều chứa đựng
Thượng Đế bên trong. Cho nên hãy nhìn xuyên qua bức tường vật chất, rồi quý vị sẽ
tìm thấy Thượng Đế trong chính mình và mọi người. Vì thế hãy đối xử với nhau như
Thượng Đế, và rồi quý vị sẽ thấy đời sống mỗi ngày sẽ khác như thế nào.

Hỏi: Làm thế nào tôi có thể diễn tả Ánh Sáng Thượng Đế của mình?

Sư Phụ: Quý vị có thể diễn tả khi quý vị có. Phải có Ánh Sáng của Thượng Đế trước. Sau khi
thọ pháp, quý vị có thể diễn tả nó. Chúng ta không thể chỉ tiền của mình khi chúng ta
không biết ở đâu có tiền, đúng không? Ngay cả khi mình có tiền, mình cũng phải biết
nó ở đâu để đem ra cho mọi người coi. Cho nên ngay cả quý vị có Ánh Sáng Thượng
Đế bên trong, quý vị phải biết nó trước, liên lạc với nó trước, rồi quý vị mới có thể
đem ra chỉ cho người khác. Tôi có thể chỉ quý vị Ánh Sáng, bởi vì tôi có Ánh Sáng.
Tôi là chủ nhân của Ánh Sáng. Tôi biết tôi có. Quý vị có, nhưng quý vị không biết, đó
là sự khác biệt giữa chúng ta.

Khai ngộ hoặc đại giác

Khai ngộ là một tiến trình của sự hiểu biết điều gì đó vĩ đại hơn đời sống, lớn hơn những thứ
chúng ta có thể thấy bằng con mắt phàm phu, hoặc sờ mó được bằng những công cụ vật chất.
Đó là giây phút khi chúng ta bắt đầu biết có một cái gì lớn hơn những thứ đó, vị Lãnh Đạo thật
sự của toàn vũ trụ, cũng ở bên trong chúng ta nữa.

Khai ngộ có nghĩa là thức tỉnh bên trong. Quý vị nhận ra mình có một lực lượng lớn hơn những
thứ quý vị sử dụng mỗi ngày rất nhiều. Thông thường chúng ta theo chiều hướng của bản ngã,
nhưng sau khi giác ngộ, chúng ta theo thiên ý. Chúng ta câu thông với Ngài và nhận ra giá trị
thật của mình, nhưng đồng thời chúng ta trở nên rất khiêm nhường. Chúng ta càng biết về
mình thì chúng ta càng trở nên khiêm nhường. Chúng ta biết rằng có một lực lượng rất vĩ đại
trong vũ trụ và sự hiểu biết của con người không thể bàn luận và nắm được nó. Cho nên chúng
ta trở nên khiêm nhường, và chúng ta sẽ có lực lượng mạnh, vì chúng ta có một lực lượng cao
hơn bên trong mình và sử dụng nó mỗi ngày để làm lợi ích cho người khác. Khi chúng ta gõ
đúng vào nguồn lực lượng dương bên trong mình, cái mà Thiên Chúa Giáo gọi là ‘Thánh Linh
ngự trong Ta,’ hoặc ‘Thượng Đế Cao Cả.’ Chúng ta mở được cái nguồn gốc mà lúc trước bị
đóng. Một khi nguồn lực đó được mở ra, chúng ta trở nên có lực lượng như Ki Tô, Đức Phật.
Chúng ta có thể giúp nhiều người nhờ lực lượng Thượng Đế bẩm sinh này, và rồi chúng ta trở
nên khiêm nhường hơn, bởi vì chúng ta thấy bên trong mọi người đều có cùng lực lượng ấy,
nên chúng ta quý trọng mọi người như những vị Thượng Đế sống.

Khai ngộ là món quà của Thượng Đế, không phải là kết quả của đức hạnh hoặc hành động bố
thí. Chúng ta đều có thể trở nên khai ngộ hoặc được giải thoát. Nếu không, tại sao Thượng Đế
gửi Chúa Giê Su, hay Đức Phật, hoặc Mohammed đến, nếu chúng ta quá vô dụng, nếu chỉ có
những linh hồn đạo đức mới đạt được? Tôi không biết ai thật sự đạo đức, bởi vì ‘Mỗi thánh
nhân đều có quá khứ và kẻ tội lỗi đều có tương lai.’ Chúng ta không phải là những người tội lỗi
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 47


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
như thế. Đó chỉ là một ám ảnh. Sau khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ biết rằng không có
ai đạo đức hoặc tội lỗi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cố gắng tận lực mới đạt được sự nhận
biết này. Pháp Quán Âm cống hiến cho chúng ta một phương pháp không mất tiền để khám
phá ra sự trong sáng nguyên thủy và di sản cao quý của chúng ta.

Khi tôi thể nghiệm được sự đại giác, tôi thấy mình ở trong mỗi sáng tạo và tận hưởng bất cứ sự
việc gì, trong hoàn cảnh đặc biệt đó. Là một con bướm, một con chim, hay một thiên thần, hay
một viên đá, một thân cây, bất cứ gì đi nữa, thì tự nó vốn đã hoàn hảo. Thật khó diễn tả bằng
ngôn ngữ, nhưng rồi tất cả chúng ta đều sẽ đi đến sự hiểu biết đó, nếu chúng ta muốn, chúng
ta sẽ biết cho chính mình. Đó là con đường duy nhất để chúng ta chấm dứt những ảo giác và
niềm tin của chúng ta về sự hiện hữu phù du này. Qua sự hiểu biết phàm phu của chúng ta thì
mọi thứ đều khác biệt, nhưng khi chúng ta ở trong một trạng thái nhận thức cao hơn, chúng ta
sẽ thấy vui vẻ hơn, thảnh thơi hơn và tốt đẹp hơn.

Chỉ khi nào chúng ta thật sự giác ngộ, chúng ta mới có thể vui hưởng mọi thứ. Bất cứ sự việc
gì đến, chúng ta đều có thể an hưởng. Khi điều tốt đến, chúng ta coi đó như là món quà của
Thượng Đế, với tất cả tấm lòng, không cảm thấy có lỗi hay xứng đáng, không vướng mắc điều
gì trong tâm hoặc trong suy tư của mình. Bởi vì bản tánh tự nhiên của người khai ngộ là tự tại,
không bận tâm, rất thoải mái; giống như một đứa trẻ, nếu quý vị cho nó một cái gì tốt, nó sẽ
nhận mà không nghĩ là quý vị lừa gạt nó, hoặc nó có xứng đáng để nhận hay không, nó chỉ
nhận lấy. Khi hoàn cảnh không cho phép chúng ta có đầy đủ tiện nghi hoặc đời sống giàu sang,
chúng ta vẫn vui vẻ thuận theo, chúng ta không ước muốn vật chất cao sang. Nhưng điều này
không có nghĩa là chúng ta không hăng hái làm việc cho xã hội, không nỗ lực thi hành nhiệm vụ
của một công dân tại thế. Chúng ta làm mọi việc đều như nhau, chúng ta làm việc có hiệu quả
hơn và sẵn sàng đóng góp phần mình cho thế giới. Sự khác biệt là chúng ta làm mà không
mong ước được ban thưởng hay khen tặng. Nếu chúng ta gặp thất bại, hay có người hiểu lầm
thiện ý của mình, chúng ta vẫn có thể chịu đựng được mà không chút buồn phiền trong tâm.

Ba con đường để đạt giải thoát tâm linh

Có ba cách để được giải thoát. Tôi đã đề cập đến sự cống hiến, là cách dễ nhất. Chúng ta chỉ
tin vào một thánh nhân tại thế và cầu nguyện Ngài để được gia trì và giải thoát, và khi chúng ta
rời khỏi thế giới này, chúng ta sẽ được cứu rỗi. Cách thứ hai là quý vị thọ pháp với một vị Minh
Sư và trở thành Minh Sư của chính mình. Điều này dĩ nhiên là lý tưởng hơn, vì quý vị có thể
cứu được gia đình mình và những chúng sinh khác nữa, không phải chỉ quý vị thôi. Như vậy
cao quý hơn, và đó là ý muốn của Thượng Đế hoặc của vị Minh Sư kỳ vọng nơi chúng ta. Khi
một người trở thành Minh Sư, họ có thể cứu chúng sinh từ thiên đàng cho đến địa ngục, họ có
thể cứu bất cứ chúng sinh nào và có thể đi đến bất cứ cảnh giới nào. Cách thứ ba để có thể
được giải thoát là có họ hàng hoặc thân hữu đã thọ pháp, thì dù quý vị đã chết, đã ở trong địa
ngục, nhưng nếu cháu chắt của quý vị đã thọ pháp với một vị Đại Minh Sư, quý vị cũng được
siêu thăng ngay và lên thiên đàng. Nếu chúng ta là bạn của một người thọ pháp, chúng ta cũng
được vị Minh Sư đó giúp đỡ.

Đó là ba đường lối giải thoát. Dĩ nhiên, tôi nhấn mạnh đến con đường kỷ luật bản thân, bởi một
khi chúng ta thọ pháp và bắt đầu trên con đường kỷ luật bản thân để đi đến sự tự giác tự ngộ,
thì nhiều thế hệ quá khứ, hiện tại và tương lai cũng sẽ được giải thoát. Vì những thế hệ con
cháu và họ hàng này có liên quan với chúng ta do luật nhân quả, có nghĩa là cho và nhận,
nguyên nhân và hậu quả, trải qua nhiều đời và nhiều kiếp.

Hỏi: Khi một linh hồn thức tỉnh, nó có tỉnh mãi mãi không?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 48


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Có, luôn luôn. Thân xác sẽ ngủ, trí óc đôi khi có thể còn lẫn lộn với nhiều mục đích
khác nhau, nhưng linh hồn thì không như vậy. Một khi đã thức tỉnh, nó luôn luôn tỉnh
thức. Nhưng dù sao, chúng ta cũng cần phải phối hợp thân, khẩu, ý và cảm xúc để
làm việc cho tốt đẹp nhất, lợi ích cho thế giới hơn, bằng lực lượng trực tiếp của linh
hồn. Cho nên sau khi thọ pháp, dù chúng ta có thưởng thức một chút khai ngộ và biết
được chính mình, chúng ta vẫn tiếp tục tu luyện để trí óc quen với lề lối giác ngộ của
linh hồn, không bị chìm đắm trở lại đẳng cấp vật chất, những quan niệm cũ rích và
những thói quen làm việc.

Tức khắc khai ngộ

Tức Khắc Khai Ngộ có nghĩa là khai ngộ ngay lập tức. Ngay tại phút giây đó, con người bắt đầu
ngồi xuống đối diện với vị Vô Thượng Sư bên trong mình, đó là Chân Ngã. Chân Ngã thật sự
thuộc về quý vị, và quý vị có nó trước khi sinh ra, trước khi quý vị tiêm nhiễm sự tham lam, sân
hận, hoặc dục vọng. Chân Ngã này chính là vị Vô Thượng Sư của quý vị, khi quý vị xuống đây,
quý vị nên khai mở trí óc và lắng nghe những gì Ngài dạy quý vị, rồi quý vị sẽ được lập tức khai
ngộ. Cho nên không cần phải viết xuống, cũng không cần chỉ thị.

Thật không dễ mang về nhà những ý niệm trừu tượng bằng những ngôn ngữ đơn giản và bình
thường. Nhưng một khi hiểu nó ở tận bên trong và là một phần của chúng ta, chúng ta cảm
thấy rất dễ dàng và rất phấn khởi. Nhưng điều này chỉ là một trong những sự khai ngộ của trí
thức thôi. Trong thiền Zen, thỉnh thoảng họ gọi đó là Hốt Nhiên Khai Ngộ hoặc Lập Tức Khai
Ngộ, bởi vì một lời nói từ vị thầy cũng giúp quý vị được tự tại một phần nào, hoặc có thể làm
cho quý vị được tự tại rất nhiều, hoặc được trọn vẹn.

Nhưng một lần nữa, tại sao chúng ta phải tham thiền sau khi khai ngộ, sau khi chúng ta đã hiểu
những điều Minh Sư hoặc vị thầy muốn nói? Bởi vì chúng ta có quá nhiều tập quán, quá nhiều
kiến thức, bởi vì một lần không đủ để thuyết phục mình là mình đã khai ngộ. Chúng ta có thể sẽ
quên nó ngày hôm sau. Cho nên chúng ta nên lập đi lập lại những thể nghiệm khai ngộ cho đến
khi đầu óc của chúng ta chấp nhận nó. Một lần khai ngộ không đủ để Chân Ngã tự nhận ra
mình, cho dù Chân Ngã luôn luôn biết Chân Ngã. Nhưng bởi vì chúng ta ở thế giới này, chúng
ta phải làm mọi thứ với dụng cụ đó là trí óc điện tử. Đó là công cụ mà chúng ta phải dùng để
làm việc trong thế giới này, để mang sự gia trì và sức mạnh tình thương vào hoàn cảnh xô bồ,
để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho con cái chúng ta mai sau.

Hỏi: Thời gian Tâm Ấn vào thời xưa ở Ai Cập chẳng hạn ít nhất là bảy năm. Thông thường
Tâm Ấn được coi như là một tiến trình lâu dài cho một người muốn được khai ngộ. Có
vẻ hợp với thời đại ngày nay khi nói là ‘Bạn có thể khai ngộ bây giờ!’ Tôi thắc mắc
điều này là thế nào?

Sư Phụ: Vào thời xưa ngay cả việc tìm được Minh Sư cũng không dễ. Nếu quý vị tìm được, vị
thầy sẽ thử thách quý vị trong nhiều năm dài, rất dài, giống như Milarepa của Tây
Tạng. Ông bị thử thách bốn năm trời, bị la mắng nhiều và đôi khi bị đánh đập nữa.
Nhưng ngày nay, nếu làm như vậy, Minh Sư sẽ bị bỏ tù. Không được phép làm vậy
nữa. Đối với một thế giới mà đời sống văn minh mau lẹ này, chúng ta không thể cứ
bám vào phương pháp này để thử thách đệ tử. Ngày nay chúng ta phải hòa hợp với
đà tiến bộ của xã hội. Dĩ nhiên là khó cho vị thầy hơn, bởi Ngài không có thời giờ
phạt đệ tử, làm cho đệ tử quý trọng bảo vật quý giá của Tâm Ấn. Nhưng quý vị nghĩ
sao nếu vị Minh Sư làm vậy? Lâu chừng nào trước khi người đệ tử được khai ngộ?
Lâu lắm, quý vị thấy không? Khai ngộ thì rất mau, còn tiến trình của bảy năm là để
thử thách, uốn nắn đệ tử vào kỷ luật đạo đức. Điều đó cũng rất tốt, nhưng cũng vì
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 49


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
vậy mà thời xưa không có nhiều người khai ngộ. Bởi vì vô minh, họ đã đóng đinh
Chúa Giê Su, vì không có nhiều người biết khai ngộ là gì, tham thiền là gì, nó quá
mới mẻ và quá xa lạ. Cho nên ngày nay nhiều vị thầy phổ biến công khai cho công
chúng, như hy sinh thời giờ, chi phí và thật nhiều nỗ lực để đưa đệ tử của họ vào một
tiêu chuẩn đạo đức mau chóng và đẳng cấp khai ngộ rất cao. Thời đó khác!

Và khai ngộ không có nghĩa là quý vị hoàn toàn khai ngộ. Quý vị được nếm thử khai
ngộ, quý vị mới phấn khởi để đi xa hơn. Thời xưa các vị Minh Sư không làm như vậy,
họ để quý vị làm việc trước và thật sự khổ sở vì nó thì quý vị mới biết tri ân hơn.

Hỏi: Người ta nói rằng một linh hồn đã khai ngộ không suy nghĩ hoặc hành động, nó chỉ
quan sát và không quyết định. Làm sao chúng ta sống ở thế giới này mà không hành
động hoặc chọn lựa? Người ta cũng nói hành động là làm rối loạn trật tự thiên nhiên,
và để bù trừ cho sự không cân bằng này, thiên nhiên sẽ tạo ra những sự tương phản.
Ngài có đồng ý điều này không?

Sư Phụ: Được, quý vị phải khai ngộ trước, rồi quý vị sẽ biết chuyện gì xảy ra! Hành động mà
không hành động có nghĩa là quý vị không có sự sống, không có đầu óc, không có
linh hồn, nhưng quý vị chỉ làm mọi chuyện tự nhiên. Đúng vậy! Quý vị không còn phải
quyết định nữa, quý vị chỉ hành động theo thiên ý, và quý vị biết chắc chắn phải làm
gì. Ngay cả nếu nhìn từ bên ngoài, quý vị dường như hành động giống như mọi
người khác, nhưng không phải vậy, bởi vì tất cả hành động của quý vị được truyền
xuống từ Thượng Đế, quý vị không có trách nhiệm nữa, và quý vị luôn luôn hành xử
tốt nhất. Nhưng không có nghĩa là bất cứ ai có thái độ không suy nghĩ là hành động
theo ý Thượng Đế, bởi vì họ không biết ý muốn của Ngài. Sau khi khai ngộ, chúng ta
biết kế hoạch nguyên thủy và hành động đúng theo như vậy. Trước khi khai ngộ,
chúng ta chỉ phá rối, bằng cách cố gắng áp đặt ý muốn của mình lên trên thánh ý.

Hỏi: Có bao nhiêu đẳng cấp của ý thức, và làm sao có thể tìm thấy đẳng cấp của mình?

Sư Phụ: Trước khi chúng ta tiến đến đẳng cấp cao nhất của Chân Lý, chúng ta phải đi qua
năm đẳng cấp của ý thức. Chúng ta có thể biết bằng cách nhận ra Ánh Sáng, bằng
cường độ của Ánh Sáng chúng ta nhìn thấy bên trong, và thấy cả cảnh giới thiên
đàng bên trong, những điều đó chúng ta có thể nhận ra.

Cách khác để nhận biết là bằng Âm Thanh. Mỗi đẳng cấp của ý thức có sức chấn
động khác nhau, và bằng cách biết được Âm Thanh nào tương ứng với đẳng cấp
nào, chúng ta có thể biết ít nhiều về sự tiến bộ của mình. Nhưng sau một thời gian,
quý vị trở nên tinh thông hơn, và quý vị sẽ biết ngay lập tức đẳng cấp của người
khác. Chúng ta có thể xét đoán đẳng cấp đạt được bên trong của mình qua hành
động bên ngoài của chúng ta, như trở nên yêu thương hơn, nhẫn nhịn hơn, cống
hiến cho nhân loại hơn.

Thế giới bên trên

Trên thế giới chúng ta, có nhiều thế giới khác. Mỗi đẳng cấp là một thế giới ở bên trong đại diện
cho trình độ hiểu biết của chúng ta. Giống như khi chúng ta vào đại học, mỗi lớp khi chúng ta
học ở đại học thể hiện sự hiểu biết của chúng ta về những điều dạy dỗ ở đại học, và rồi từ từ
chúng ta ra trường. Trong thế giới A-tu-la, chúng ta sẽ thấy nhiều loại gọi là thần thông, chúng
ta có thể chữa bệnh, có thể thỉnh thoảng thấy một số điều mà người khác không thể thấy.
Chúng ta có ít nhất sáu loại thần thông. Chúng ta có thể ở ngoài ranh giới bình thường. Chúng
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 50


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
ta có thể nghe ngoài giới hạn của không gian. Khoảng cách đối với chúng ta không có gì khác
biệt. Đó là cái chúng ta gọi là Thiên Nhĩ Thông và Thiên Nhãn Thông. Chúng ta có thể nhìn
thấu ý nghĩ của người khác, điều gì họ đang nghĩ trong đầu, v.v… Đó là những tài năng đôi khi
chúng ta thụ đắc được khi tiến đến đẳng cấp thứ nhất của Thiên Quốc.

Bây giờ, nếu chúng ta đi xa hơn một chút trên đẳng cấp này, nếu cái mà chúng ta gọi là thế giới
thứ hai, gọi như vậy cho đơn giản hóa vấn đề, rồi chúng ta sẽ có thể có nhiều khả năng hơn
đẳng cấp thứ nhất, kể cả thần thông. Nhưng điều nổi bật nhất chúng ta có thể đạt được khi
chúng ta ở đẳng cấp thứ hai là biện tài ăn nói và khả năng tranh luận. Dường như không ai có
thể đánh bại được người đã đạt được đẳng cấp thứ hai, bởi họ có khả năng hùng biện vô biên
và trí thức của họ đã phát triển đến tột đỉnh. Đa số người có đầu óc bình thường hoặc có chỉ số
thông minh IQ thô thiển không thể so sánh với người này, bởi chỉ số thông minh IQ của họ đã
phát triển đến một trình độ rất cao. Không phải chỉ có trí óc vật chất phát triển cao độ, mà cả
lực lượng huyền diệu nữa, đó là thần thông, là trí huệ vốn có của chúng ta. Bây giờ trí huệ này
bắt đầu khai mở. Ở Ấn Độ người ta gọi đẳng cấp này là Bồ Đề, có nghĩa là đẳng cấp của trí
thức. Khi quý vị thành tựu được đẳng cấp Bồ Đề, quý vị thành Phật.

Đó là nguồn gốc của chữ Phật. Phật chỉ có nghĩa là như vậy. Đẳng cấp đến đó là chưa hết, mà
còn cao hơn thế nữa. Đa số người ta gọi một người khai ngộ là Phật. Nếu họ chưa vượt qua
đẳng cấp thứ hai, họ có thể sẽ rất kiêu ngạo. Đúng vậy! Họ nghĩ họ là một vị Phật sống, và đệ
tử của họ sẽ rất hãnh diện gọi họ là Phật. Nhưng thật ra, nếu họ chỉ đạt đến đẳng cấp thứ hai,
họ đã có thể thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của bất cứ người nào họ muốn thấy, họ có biện
tài vô ngại tuyệt đối. Nhưng đó chưa phải là tận cùng của Thiên Quốc.

Cho dù chúng ta có muốn hay không, đều có rất nhiều kỳ tích xảy ra cho chúng ta, bởi vì trí
thức của chúng ta đã khai mở, biết cách câu thông với nguồn năng lực chữa trị cao đẳng hơn,
với sự an bày mọi thứ làm cho đời sống trở nên thuận lợi tốt đẹp hơn.

Thế giới thứ ba là một bậc cao hơn. Ai đến được thế giới thứ ba tuyệt đối phải sạch mọi nợ
trần, ít ra là vậy. Nếu chúng ta vẫn còn nợ gì với ma vương, vua của thế giới vật chất, chúng ta
không thể đi cao hơn. Giống như nếu quý vị là tội phạm của quốc gia nào, và hồ sơ của quý vị
không được tốt, quý vị không thể đi qua biên giới để đến nước khác. Cho nên nợ nần của thế
giới này bao gồm nhiều thứ mà chúng ta đã làm trong quá khứ, trong hiện tại và có thể trong
những ngày tương lai của đời sống vật chất của chúng ta, tất cả những thứ này, gọi là nghiệp
chướng, phải được rửa sạch.

Bây giờ, giả sử quý vị vượt qua khỏi thế giới thứ ba, tiếp theo sẽ là gì? Dĩ nhiên quý vị đến một
đẳng cấp kế tiếp cao hơn, đẳng cấp thứ tư. Thế giới thứ tư đã vượt khỏi sự siêu phàm rồi.
Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ giản dị để diễn tả những cảnh giới này cho người đời hiểu,
vì e rằng xúc phạm đến vị Giáo Chủ của thế giới đó. Bởi thế giới này quá đẹp, mặc dù có
những nơi rất đen tối, tối hơn cả ban đêm bị cúp điện ở New York; trước khi quý vị tiến đến Ánh
Sáng, nó còn đen tối hơn thế nữa, đó là một loại cấm thành. Trước khi chúng ta tiến tới sự liễu
ngộ Thượng Đế, chúng ta bị dừng lại ở đây. Nhưng với sự giúp đỡ của một vị Minh Sư, vị Minh
Sư kinh nghiệm, quý vị có thể đi qua; nếu không, chúng ta không thể tìm được lối ra trong thế
giới này.

Khi chúng ta tiến tới những đẳng cấp khác nhau, hoặc những thế giới khác nhau, chúng ta có
thể nghiệm không những tâm linh thay đổi, mà thể chất và kiến thức cũng thay đổi với mọi thứ
trong đời sống chúng ta. Chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác, từng bước chân của chúng ta
cũng thay đổi, chúng ta làm việc một cách khác. Ngay cả công việc làm hàng ngày cũng mang
một ý nghĩa khác, và chúng ta hiểu tại sao mình làm cách này, tại sao mình làm công việc này,
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 51


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
hoặc tại sao mình phải đổi công việc đó. Chúng ta hiểu mục đích của đời sống, cho nên chúng
ta không còn cảm thấy căng thẳng và bối rối. Chúng ta rất an nhiên, nhẫn nại đợi ngày hoàn
thành sứ mệnh của mình ở trái đất, bởi vì chúng ta biết mình sẽ đi đâu. Chúng ta biết khi chúng
ta còn sống.

Sau đó quý vị đến một đẳng cấp cao hơn, sau thế giới thứ tư, quý vị đến một đẳng cấp kế tiếp
cao hơn. Quê Hương của Minh Sư là thế giới thứ năm. Tất cả các Minh Sư đến từ đây, đây là
nơi cư ngụ của Minh Sư. Bên trên nữa, có nhiều khía cạnh của Thượng Đế khó mà hiểu được.
Sau thế giới thứ năm, quý vị có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.

Có nhiều đẳng cấp cao hơn nữa, nhưng ở đây dễ chịu hơn và dung hòa hơn. Lên cao hơn, sức
mạnh quá lớn, quý vị có thể đi một lúc, nhưng có lẽ quý vị không thích nghỉ ngơi ở đó.

Có nhiều khía cạnh của Thượng Đế mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta luôn
luôn tưởng tượng càng lên cao thì càng nhiều tình thương. Nhưng có nhiều loại tình thương, có
tình thương dữ dội, tình yêu mạnh mẽ, tình thương ôn hòa, tình yêu dung hòa.

Cho nên tùy theo chúng ta có thể chịu đựng được bao nhiêu, Thượng Đế sẽ cho chúng ta mức
độ tình yêu khác nhau của Ngài. Nhưng đôi khi quá mạnh, chúng ta sẽ cảm thấy bị tả tơi từng
mảnh.

MINH SƯ NGHĨA LÀ GÌ?

Các vị Minh Sư là những người nhớ được Cội Nguồn của họ, và bằng tình thương, họ san sẻ
sự hiểu biết đó với những ai đang tìm kiếm mà không đòi hỏi một khoản lệ phí nào cho việc làm
của họ. Họ cống hiến thời gian, tiền bạc và năng lực cho thế giới. Khi chúng ta đạt đến đẳng
cấp Minh Sư này, không những chúng ta biết được Nguồn Cội của mình, mà chúng ta còn có
thể giúp người khác biết giá trị thật sự của họ. Những người theo sự hướng dẫn của vị Minh
Sư sẽ mau chóng thấy rằng họ đang ở trong một thế giới mới lạ, đầy sự hiểu biết chân chính,
vẻ đẹp thật sự và đạo đức chính thật. Tất cả vẻ đẹp, sự hiểu biết và đạo đức ở thế giới bên
ngoài đang có chỉ là để nhắc nhở chúng ta về một thế giới thật sự bên trong. Cái bóng tuy đẹp
nhưng không bao giờ đẹp bằng vật thật. Chỉ vật thật mới có thể thỏa mãn linh hồn chúng ta, là
vị Chủ Nhân của Căn Nhà này.

Minh Sư là một người đã nhận thức được mình và biết Chân Ngã của họ ra sao. Cho nên họ có
khả năng câu thông với Thượng Đế, sự thông minh vĩ đại nhất, bởi nó vốn ở trong chúng ta. Đó
là lý do một vị Minh Sư có thể truyền đạt sự hiểu biết này, lực lượng thức giác này cho bất cứ
ai muốn, để chia sẻ niềm vui đó.

Thật ra chúng ta không có một vị Minh Sư theo nghĩa của danh từ này. Chỉ đến khi nào người
đệ tử đó có khả năng nhận thức ra vị Minh Sư của chính họ, thì vị được gọi là Minh Sư là cần
thiết để hướng dẫn người đệ tử đó. Nhưng chúng ta không có một thỏa ước hay bất cứ điều gì.
Lẽ dĩ nhiên quý vị có một thỏa hiệp với chính mình là phải đi cho đến cùng, và đây là quyền lợi
của quý vị. Tâm Ấn nghĩa là phút đầu tiên nhận thức phần tâm linh vĩ đại của quý vị, chỉ vậy
thôi.

Khi một vị Minh Sư tại thế còn sống trên trái đất này, Ngài đem đi một vài nghiệp chướng của
mọi người, đặc biệt là những người tin tưởng nơi vị Minh Sư đó, và hơn thế nữa là những đệ tử
của Ngài. Nghiệp chướng này phải được đem đi. Cho nên vị Minh Sư chịu đau khổ dùm cho
các đệ tử và cho nhân loại nói chung trong cuộc đời của Ngài. Điều này được thể hiện qua xác
thân của Ngài. Cho nên Ngài có thể bị bệnh, bị đau ốm, bị tra tấn, bị đóng đinh trên thập tự giá
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 52


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
hay bị nguyền rủa. Bất cứ Minh Sư nào cũng phải trải qua những điều này. Quý vị có thể tự
nhìn thấy những sự việc này. Ngay cả Đức Phật, Mohammed, Ki Tô, và nhiều vị Minh Sư khác
tại Đông hoặc Tây Phương, không có ai sống một cuộc đời yên ổn, không bị phê phán. Đó là ý
nghĩa của một vị Minh Sư dâng hiến cho nhân loại. Nhưng chỉ khi nào Ngài còn thân xác để
gánh đau khổ vì nghiệp chướng, bởi nghiệp chướng tại thế giới này là vật chất. Nếu quý vị
muốn cứu rỗi nhân loại khỏi nghiệp chướng, quý vị cần một xác thân. Cho nên một vị Minh Sư
phải có một thân xác để thu nhận mọi phiền toái và đau khổ.

Một vị Minh Sư sống tại thế để giúp những người cần giúp. Nhưng rồi Ngài cũng không ở tại
thế giới này, không bị lôi cuốn, không bị ràng buộc vào thế giới. Ngài cũng không bị ràng buộc
bởi những thất bại hay thành công của Ngài tại thế giới này. Quý vị đã nhìn thấy Chúa Giê Su
đã làm gì khi Ngài ở vào cao điểm của sự vinh quang? Ngài đã sẵn sàng cho cái chết nếu cần
phải như vậy. Bằng cái chết, Ngài đã dạy cho nhiều người một phương cách quy phục. Bằng
sự không bám víu vào vinh quang và cuộc sống, Ngài đã giảng dạy ý chỉ của Thượng Đế. Ngài
đã dạy rằng chúng ta nên luôn tuân theo thiên ý.

Làm thế nào để nhận biết một vị Minh Sư?

Rất dễ! Trước hết, một vị Minh Sư chân chính sẽ không nhận bất cứ sự cúng dường nào cho
riêng Ngài, bởi vì Thượng Đế chỉ cho mà không bao giờ nhận. Thứ hai, Ngài phải cho quý vị
một vài chứng minh về sự khai ngộ. Thí dụ, nếu có người tuyên bố rằng có Ánh Sáng, thì vị
Minh Sư cũng phải cho quý vị Ánh Sáng, hay cho quý vị bằng chứng là quý vị có thể nghe
được Thánh Từ của Thượng Đế. Vị nào có thể cho quý vị bằng chứng của Ánh Sáng và Thánh
Từ của Thượng Đế, đó là người quý vị có thể tin tưởng được. Danh từ ‘Guru’ có nghĩa là người
cho Ánh Sáng, người dời bóng tối. Nếu không, làm sao quý vị biết Ngài có thể cống hiến được
điều gì.

Một vị thầy giả sẽ luôn quảng cáo những phép thuật thần thông nhỏ bé của họ. Nhưng một vị
Minh Sư chân chính không bao giờ làm vậy. Nếu bị buộc phải làm, Ngài sẽ bí mật hành động.
Chỉ người đệ tử biết, và chỉ khi cần thiết, để cứu rỗi người đệ tử này ra khỏi hoàn cảnh hiểm
nguy, để chữa bệnh cho người này, để giúp phần tâm linh, hay nâng cao tâm thức của người
đệ tử này. Rồi họ sẽ hiểu giá trị của thầy mình. Một vị Chân Sư chỉ cho mà không nhận. Các đệ
tử của Ngài được an ổn, nhưng vị Minh Sư thì đau đớn. Đó là lý do vì sao người ta nói rằng
Chúa Giê Su phải nâng cao nhân loại, và Ngài đã phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài
không thể an hưởng một đặc quyền gì. Đó là lý do người ta la mắng Ngài và đóng đinh Ngài.
Dù sao, một khi quý vị thực hành phương pháp này, quý vị được lực lượng Thượng Đế bảo vệ
một trăm phần trăm. Vị Minh Sư chỉ phải gánh chịu mọi đau khổ để cho mọi người được an vui.
Nhưng đó là niềm vui của bậc làm cha mẹ! Các con vui hưởng trong sự an ổn, và cha mẹ phải
làm việc để cung ứng mọi điều, nhận lãnh mọi trách nhiệm.

Một vị Chân Sư không bao giờ có thái độ ích kỷ. Tâm trí Ngài hoàn toàn dâng hiến cho các
chúng sinh khác. Bất cứ khi nào vị Minh Sư còn tại thế, Ngài nhận lãnh một số nghiệp chướng
của mọi người, những người tin tưởng Ngài và đặc biệt là các đệ tử của Ngài. Bây giờ những
nghiệp chướng của họ được đem đi. Cho nên vị Minh Sư phải đau khổ cho đệ tử của mình và
cho nhân loại nói chung trong cuộc sống của Ngài, và điều này được thể hiện qua thân xác
Ngài. Cho nên Ngài có thể bị bệnh, bị đánh đập, bị đóng đinh trên thập tự giá, bị chửi rủa và bị
phê bình. Mỗi vị Minh Sư đều phải đi qua những điều này.

Hỏi: Làm thế nào một người có thể nhận biết một vị Minh Sư của mình? Một người có thể
có nhiều Minh Sư tại thế không?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 53


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Tôi nghĩ một vị là đủ rồi. Nếu quý vị học hỏi với một vị Minh Sư, quý vị đã có nhiều
điều để học, làm sao quý vị có thể học hỏi với hai hay ba vị? Quý vị không thể bắt kịp
được, đừng nói chi đến việc học với hai người.

Có rất nhiều đẳng cấp Minh Sư, nhưng quý vị phải biết cầu vị cao nhất, giỏi nhất, để
quý vị có thể được giải thoát trong một kiếp sống; nếu không, sẽ mất nhiều thời gian.
Phải! Quý vị có thể được giải thoát trong hai ba kiếp, hay trong hai hoặc ba ngàn
năm. Cho nên hãy cầu với vị cao nhất, và chỉ nhận từ vị cao nhất, đó là cách hay
nhất! Nếu quý vị là một người thành tâm cầu nguyện, Thượng Đế sẽ gửi đến quý vị
một người tốt nhất. Cầu xin điều tốt nhất, đó là, muốn biết Thượng Đế trong cuộc đời
này, là gửi đến cho quý vị một người có thể giúp quý vị biết về Thượng Đế. Nếu
không, Ngài sẽ gửi đến quý vị một người có thể đem quý vị đến những thiên giới, hay
có thể cho quý vị một vài phép thần thông khác thường. Nhưng nếu quý vị cầu biết
Thượng Đế và chỉ Thượng Đế thôi, trong cuộc đời này, Ngài sẽ gửi đến quý vị một
người tốt nhất, nhanh nhất và mạnh nhất.

Hỏi: Thưa Sư Phụ, Hermes, Zoroaster, Essenes và Gnostics đều là những vị Minh Sư
phải không? Ai là vị Minh Sư đầu tiên? Và những người ‘anh em dòng áo trắng’ là ai
vậy?

Sư Phụ: Tất cả các vị Chân Sư đều là một, tất cả đều đến từ một Nguồn Cội, và vị Minh Sư
cao nhất là Vô Thượng Sư, Đấng Tối Cao, vốn có trong quý vị. Khi chúng ta mới đến
đây lần đầu, chúng ta là Minh Sư. Chúng ta đã gia trì cho thế giới và đã quên hết về
lực lượng và sự huy hoàng của mình, năng lực của chúng ta kiệt quệ, vì chúng ta đã
chú ý đến ngoại cảnh. Cho nên tất cả các vị Minh Sư đến đây đều là những người
giác ngộ trong niềm thức giác này. Họ biết sự vinh quang chân thật và có thể đi
thường xuyên trên con đường trở về Nhà. Họ có thể dẫn chúng ta về Nhà. Cho nên
không cần phải phân biệt giữa các Minh Sư. Mọi tôn giáo đều được thành lập sau khi
Minh Sư ra đi. Cho nên chúng ta có Thiên Chúa Giáo sau Chúa Ki Tô, có Đạo Phật
sau Đức Phật, v.v…

Ba loại Minh Sư

Rất dễ tìm một vị Minh Sư, nếu chúng ta biết rằng có nhiều loại thầy khác nhau và biết loại thầy
nào thích hợp với mình nhất. Theo quan điểm của tôi thì có ba loại minh sư. Loại thứ nhất,
chúng ta gọi là loại trí thức, có học. Họ rất thông hiểu các kinh điển, văn tự của từng thời trong
triết lý. Họ có thể giảng dạy cho biết ai viết kinh điển gì, và khi nào, và ý nghĩa của các văn từ
đó. Những vị thầy này rất hữu ích cho chúng ta tôn sùng. Họ có thể chuyển đạt tới chúng ta
một vài giáo điều thiêng liêng từ những thời xa xưa mà chúng ta có thể không có thời giờ tìm
hiểu hoặc không thông suốt thấu đáo. Đó là loại thầy thứ nhất. Học hỏi với họ về các giáo điều
và tôn giáo khác nhau, kiến thức của chúng ta sẽ được mở rộng.

Loại thầy thứ nhì là những người lúc nào cũng bị thu hút trong sự nhập định hay đại định. Họ
hoàn toàn dâng hiến cho Thượng Đế, cho kế hoạch thiêng liêng. Họ ở trong sự câu thông trực
tiếp với Thượng Đế và nhận sự hiểu biết trực tiếp từ Thượng Đế. Họ có thể nhìn mặt đối mặt
với Ngài. Và nếu chúng ta may mắn hay muốn tiếp xúc được với những vị thầy này, chúng ta
sẽ được vài điều lợi ích. Đầu óc phàm phu của chúng ta sẽ bớt bị đè ép bởi áp lực của thế giới,
và chúng ta sẽ cảm thấy được nâng cao, hạnh phúc và lấy lại sự khao khát về Thượng Đế.
Chúng ta sẽ cảm thấy như mình từ bỏ thế giới. Tôi không có ý nói quý vị phải cạo đầu và trốn
trong rừng sâu, mà là cảm giác bớt ham muốn về những thú vui và những vật chất có được của
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 54


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
thế giới này. Những vị thầy này thường rất khó tìm thấy, vì họ thường không thật sự giảng dạy,
họ chỉ tự rút vào sự nhập định, an hưởng sự gia trì và hòa điệu bên trong.

Loại Minh Sư thứ ba cũng tự lôi kéo họ vào tình thương Thượng Đế, nhưng đồng thời họ cũng
có tình thương và từ tâm với những người còn trong vô minh và đau khổ. Cho nên họ đi ta bà
khắp nơi theo lời mời. Mặc dù nếu chỉ có một hoặc hai người thành tâm cầu nguyện được đoàn
tụ cùng Thượng Đế, họ cũng tới và chia sẻ với những người này những bí mật về Thiên Quốc,
phương cách để tìm kiếm Hiện Thực, Chân Lý, Đạo bên trong chúng ta, về cách thức tỉnh
nguồn Đại Trí Thức nội tại, về mọi lực lượng và duy trì lực lượng bên trong mình, để giảm bớt
cường độ của sự đau khổ trong đời sống chúng ta, để phát triển niềm tự tin và hòa đồng với
nguồn gốc tối thượng mà từ đó chúng ta sinh ra.

Đây là những trình bày tổng quát về ba loại thầy. Cho nên chúng ta phải tìm lấy một loại có thể
thỏa mãn ý muốn, nhu cầu và sự khao khát bên trong mình. Nếu chúng ta vô tình nhìn thấy bất
cứ vị thầy nào, chúng ta phải dùng sự phân biệt của mình để xem rằng vị này có giá trị cho sự
tôn kính và tin tưởng của chúng ta không.

Loại thầy thứ nhất rất dễ nhận biết vì danh tiếng của họ. Họ có thể nói và biết tất cả kinh điển,
và chúng ta biết thầy là một người thông thái. Rất dễ biết điều này, vì kiến thức thế gian dễ biết
và trắc nghiệm. Loại thầy thứ hai cũng dễ nhận ra qua dáng vẻ bề ngoài và từ trường bao
quanh người thường hay ở trong nhập định. Loại Minh Sư thứ ba thì khó nhận biết, bởi khi một
người không ở trong nhập định, rất khó biết nếu người đó đang nhập định hay không. Vì loại
Minh Sư này hai mươi bốn tiếng đều ở trong trạng thái đại định vô hình hay nhập định. Đại định
có nghĩa là quý vị ở trong nhập định, trong sự gia trì, yên tĩnh và Ánh Sáng.

Quý vị có thể ở trong nhập định trong lúc còn sống tại thế giới này. Có hai loại đại định: Một là
sau khi quý vị rời khỏi trái đất này, quý vị vĩnh viễn ở trong nhập định, trong sự gia trì, trong
Thiên Quốc, quý vị đồng một thể với Thượng Đế, hay biển tình thương và từ ái. Một loại khác là
nhập định nhỏ hơn mà quý vị thể nghiệm hàng ngày qua việc hành thiền, qua sự khát khao mộ
Đạo, hay bất cứ hình thức cầu nguyện nào để đạt đến sự nhập định. Cho nên khi quý vị ở trong
đại định, quý vị quên hết thế giới. Đôi khi quý vị có thể nghe có người xung quanh mình, nhưng
không thể câu thông với thế giới. Khi quý vị ở sâu trong nhập định, toàn thế giới biến mất, và
quý vị chỉ nhìn thấy Ánh Sáng và Thượng Đế, cảm thấy an ổn, gia trì và nhập định.

Vì loại Minh Sư thứ ba ở trong và ngoài sự nhập định cùng một lúc, giống như Chúa Giê Su,
hay Đức Phật, nên rất khó tìm ra họ. Trông họ cũng giống như người thường. Đây là sự nguy
hiểm của loại Minh Sư ở đẳng cấp thứ ba này. Loại thầy thứ nhất, mọi người đều biết họ, tôn
kính họ, hàng ngàn người theo họ. Loại thầy thứ hai, mọi người biết và đảnh lễ dưới chân họ.
Họ có thể biết hay không biết vì lúc nào họ cũng ở trong nhập định, và mọi người có thể thấy
điều này. Nhưng loại thứ ba, như Chúa Giê Su, hay Đức Phật, người ta có thể ném đá vào họ,
đóng đinh họ, chửi mắng họ và giết hại họ, vì nhiều người có thể không tin rằng họ là con của
Thượng Đế, rằng họ là Đấng Cứu Thế, Ánh Sáng và Con Đường của thế giới, khi họ còn trong
thân xác và hành động như đa số người thường.

Cho nên những người đi khắp nơi chia sẻ bí mật của Thiên Quốc với mọi người như Chúa Giê
Su hay Đức Phật đã làm là ở trong nhập định và xuất định. Bởi khi quý vị giảng pháp, Chân
Ngã quý vị ở trong đại định, nhưng thân xác quý vị vẫn đau khổ, vẫn biết đau đớn và buồn
phiền. Cho nên loại thầy thứ hai không còn cảm thấy đau đớn trên thân xác họ nữa, không lo
lắng, buồn phiền, chỉ có sự gia trì, tất cả nỗi thống khổ đều tan biến, và không một ngôn từ nào
có thể diễn tả trạng thái này. Nếu quý vị thuộc về loại thứ nhất và thứ hai, người ta sẽ nhận biết
quý vị và theo quý vị. Nhưng sự nguy hiểm của loại Minh Sư thứ ba là họ trông giống như
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 55


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
người thường, và người ta có thể ném đá vào họ, ngay cả giết hại họ, bởi người ta không tin
rằng họ là con đường cứu rỗi.

Tại sao chúng ta cần một vị Minh Sư tại thế?

Chúng ta phải có tình thương và sự kính trọng đối với những vĩ nhân, đối với bất cứ một tâm
linh vĩ đại nào, bất cứ người tu hành vĩ đại nào, như Chúa Giê Su, hay Đức Phật, những vĩ
nhân đã hy sinh rất nhiều cho nhân loại và đã đạt được trí huệ tối thượng. Tình thương và sự
tôn kính chúng ta phải luôn luôn có, dù nếu họ đã vãng sinh. Nhưng rồi chúng ta không cần
phải cống hiến tất cả thời giờ chỉ để tán thán họ, cúng bái họ và thỉnh cầu họ. Bất cứ người nào
cũng đều biết rằng chúng ta là những chúng sinh tại thế và chúng ta cần một vị Minh Sư tại thế
để truyền đạt cho chúng ta những sự hiểu biết mà những vị thầy quá khứ đã trao cho các đệ tử
của họ. Cho nên chúng ta cần phải tìm một vị Minh Sư tại thế.

Dù sao đi nữa, các vị Minh Sư quá khứ, ngay cả nếu quý vị thương yêu và bái lạy họ, chỉ có thể
giúp quý vị ở một mức nào thôi, bởi họ đã rời khỏi từ trường của chúng ta rồi. Họ đã đi đến một
thế giới khác, một không gian khác để làm công việc hiện tại của họ, và ở đó họ rất bận rộn.
Cho nên một vị Minh Sư tại thế là người được chỉ định để làm những công việc trong quá khứ
của các Ngài trong thời gian hiện tại. Cũng giống như ông Carter đã làm tổng thống vài năm
trước, nhưng bây giờ là ông Bush. Cho nên cúng bái và gọi tên ông Carter để giải quyết các
vấn đề khó khăn quốc gia khi ông không còn tại chức nữa là điều không tốt. Không phải chúng
ta không thích ông hay không kính trọng việc làm của ông, hay không cảm ơn việc ông làm,
nhưng hiện nay ông đã đi rồi. Chúng ta phải rời ông để ông có thể làm công việc của ông, và
chúng ta phải thỉnh cầu người hiện nay đang đảm trách chức vụ của ông để làm tròn công việc
của ông cho chúng ta, chỉ vậy thôi.

Một khi quý vị phải lìa thế giới vật chất này, dù nếu quý vị là một vị Minh Sư có đẳng cấp rất
cao, quý vị cũng không thể giúp những người tại thế được nữa; nhưng chỉ qua sự câu thông
nội tại, mà đối với đa số người rất khó đạt được, để cứu rỗi vài người ngoại lệ có khả năng thần
giao cách cảm bẩm sinh, hay những người đã có một vài lực lượng tâm linh hoặc khả năng câu
thông bên trong qua sự tu hành từ tiền kiếp. Chúng ta có thể gọi đó là giác quan thứ sáu hay
thứ bảy, sự cao nhất của kiến thức. Rồi quý vị có thể nhìn thấy Chúa Giê Su mà không cần
phải tu hành hay thiền định trước. Điều này có thể xảy ra, nhưng không thường xuyên.

Trong lúc hành thiền, nếu quý vị gặp bất cứ khó khăn nào, hay nếu quý vị có thắc mắc chi, quý
vị nên cầu nguyện Thượng Đế và cố gắng tịnh tâm, câu trả lời sẽ đến, hay sự giúp đỡ sẽ đến.
Hoặc cầu nguyện Chúa Giê Su, hay Đức Phật, hay bất cứ thánh nhân nào quý vị tin tưởng.
Giáo lý chúng ta có tính cách cộng đồng, chúng ta không phân biệt giáo phái này với giáo phái
khác. Rồi tôi phải thêm rằng, nếu sau khi quý vị cầu nguyện với tất cả các thánh nhân và với
Thượng Đế mà không ai giúp quý vị, thì quý vị có thể gọi tôi giúp quý vị. Nghe qua có vẻ tự
mãn, nhưng tôi nói với quý vị, vì tôi phải nói với quý vị mọi điều, và tôi phải giải thích tại sao nó
như vậy.

Bởi vì tôi là người gần quý vị hơn. Một người hàng xóm gần còn hơn một người bà con xa.
Điều này rất giản dị và hợp lý. Tôi gần quý vị, vì chúng ta đang ở chung trong một từ trường trái
đất. Năng lực của chúng ta giao cảm với nhau, và rất dễ lay động năng lực của chúng ta, vì
chúng ta ở gần nhau, chúng ta ở cùng một tần số chấn động lực.

Khi quý vị có một vị Minh Sư tại thế, quý vị có thể cầu nguyện trong âm thầm và cầu xin Ngài
chỉ dẫn, nếu quý vị gặp khó khăn trong thiền định. Nếu quý vị cảm thấy quá xa cách với
Thượng Đế, quý vị sẽ cần một người trung gian. Quý vị vẫn còn hơi yếu ớt, giống như một đứa
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 56


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
trẻ cần sự trợ giúp của cha mẹ nó trong những bước đầu. Nhưng sau đó quý vị sẽ bước đi một
mình và biết rằng mục tiêu của quý vị là bước đi một mình và không còn lệ thuộc vào cha mẹ
mình nữa. Quý vị sẽ có thể học hỏi thẳng từ các vị Minh Sư quá khứ qua Pháp Môn Quán Âm.
Đó là lý do tại sao chúng ta học hỏi về Chân Lý, không phải nghe nói lại, không phải qua các
bài thuyết giảng hay lý thuyết. Chân Lý được hiển lộ qua sự học hỏi của chính chúng ta. Khi
chúng ta đạt tới trình độ cao hơn, chúng ta khám phá ra những chúng sinh khác và một vũ trụ
văn minh hơn mà chỉ có thể nhận biết được qua sự tập trung sức chú ý vào bên trong của
chính mình và bằng cách đạt tới đẳng cấp của sự trầm tư sâu xa. Pháp Quán Âm là một
phương cách để đạt tới trạng thái đó.

Các vị Minh Sư quá khứ không thể chỉ dạy quý vị. Quý vị phải tìm một vị Minh Sư hiện tại có
thể trả lời các câu hỏi của mình, giúp quý vị khi quý vị hoài nghi và dẫn dắt quý vị trở về Thiên
Quốc. Chúng ta cần người đối người, không phải một người nào đó trong quá khứ. Không cần
biết một người phụ nữ quá vãng xinh đẹp bao nhiêu, quý vị vẫn không thể cưới họ được. Cô ấy
không thể sinh con cho quý vị và có cảm giác yêu thương mà quý vị có với một người vợ hiện
đang sống.

Một vị Minh Sư tại thế rất hữu dụng. Tôi có điện. Một sợi dây điện chết không có gì cả, chỉ một
sợi dây có điện mới sản xuất ra dòng điện và đem điện tới quý vị. Bất cứ sợi dây điện nào,
không cần biết mạnh tới đâu, nếu bị phá hủy, sẽ không thể mang điện lại. Bất cứ bóng đèn nào,
không cần biết nó đẹp ra sao, một khi đã bể, thì không thể cho quý vị ánh sáng. Nhưng một
ngọn đèn, dù xấu xí đến đâu, nếu còn dùng được, là có thể cho quý vị ánh sáng. Đó là lý do tại
sao khi người ta cầu nguyện với một vị Phật đã quá vãng, họ ít khi được trả lời.

Qua sự tưởng nhớ của quý vị về một vị Minh Sư, quý vị đã trở thành một vị Minh Sư, và vị Minh
Sư cũng chính là quý vị. Vị Minh Sư chính là Chân Ngã của quý vị, nhưng vì quý vị không nhận
biết nó, quý vị chỉ cần nghĩ tới vị Minh Sư, bởi đó chính là quý vị. Qua sự tưởng nhớ như vậy,
mọi phẩm chất của vị Minh Sư dần dần, lần lượt, sẽ truyền đạt tới quý vị, và quý vị sẽ tìm thấy
mình qua vị Minh Sư. Sau đó quý vị sẽ nhận biết được rằng, ‘Ồ! Minh Sư chính là mình, luôn
luôn là mình.’ Đó là lý do vì sao từ thời xa xưa mọi người lễ bái các vị hiền nhân và các vị Minh
Sư đã khai ngộ, hay chính họ, mà không phải vì các vị Minh Sư.

Hỏi: Cho nên theo tôi thì cho đến khi mình tìm được vị thầy bên trong của chính mình,
mình vẫn cần phải có một vị thầy bên ngoài phải không?

Sư Phụ: Nhưng vị thầy cũng là người dẫn đường bên trong, không phải chỉ ở đẳng cấp vật
thể; nếu không, vị thầy sẽ không thể giúp đệ tử cách xa từ hàng ngàn dặm và khắp
nơi trên thế giới. Vị thầy phải ở một trình độ cao để giúp đỡ mọi người, ngày cũng
như đêm, không cần biết người đó ở đâu.

Hỏi: Ở Tây Phương thường có một sự nguy hiểm khi người tầm đạo rơi vào sự yêu thích
vị thầy. Ngài có nghĩ điều này nguy hiểm không?

Sư Phụ: Không, nếu vị thầy đó là chân thật, bởi vì quý vị chỉ bái lạy chính mình, quý vị chỉ bái
lạy một tâm linh vĩ đại nhất mà nó đã hòa làm một với vị thầy rồi.

Hỏi: Như vậy Ngài đang nói rằng, nếu vị thầy là một vị thầy chân thật, vị này có thể đưa
cao một tấm gương để người học trò đó nhìn thấy mình một cách sâu sắc hơn phải
không?

Sư Phụ: Phải, đúng vậy.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 57


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Hỏi: Còn những đệ tử của vị thầy trước thì sao? Nếu một vị Chân Sư rời bỏ thế giới này,
những đệ tử của vị này có phải tìm một vị Minh Sư khác, hay không cần phải làm
vậy?

Sư Phụ: Không cần. Nhưng nếu họ muốn học hỏi một vài điều thực tế và thực thể, thì họ có
thể tìm đến một vị Minh Sư tại thế khác hay người thừa kế vị này; nếu không, bên
trong họ, vị thầy quá vãng vẫn còn hướng dẫn họ. Vị này vẫn còn trách nhiệm và vẫn
còn lực lượng để hành xử, vì sự câu thông đã có. Chỉ khi nào chúng ta không có cái
gọi là câu thông với vị thầy quá vãng, chúng ta mới cần một vị Minh Sư mới.

Tại sao chúng ta không tìm đến những vị Minh Sư đã quá vãng từ vài trăm năm về
trước là bởi vì chúng ta không có sự câu thông với các Ngài khi các Ngài còn tại thế,
cho nên sự giao tiếp với các Ngài không thành. Nếu quý vị đã có một sự câu thông
với một vị thầy từ ngàn năm trước, thì không cần biết thời gian cách xa bao nhiêu,
Ngài vẫn còn săn sóc quý vị. Nhưng nếu quý vị không câu thông với Ngài trước khi
Ngài vãng sinh, thì làm sao Ngài có thể chăm sóc quý vị được? Quý vị hiểu không?

Hỏi: Vậy Sư Phụ có điều gì để nói về sự cống hiến của Ngài cho mọi người không?

Sư Phụ: Cá nhân tôi không thể cống hiến gì nhiều, ngoại trừ thân xác tôi, lời giảng và tâm trí
mà bất cứ khi nào Thượng Đế cần dùng tới để phụng sự cho mọi người, cho các con
của Ngài, là những người muốn được gần Ngài, hay ở bên cạnh Ngài, thì tôi sẵn
sàng để được sử dụng. Tôi không thể cống hiến gì hơn thế. Tôi cũng như quý vị, một
thân người có thể cống hiến được gì!

Hỏi: Ngài có thể thi triển một vài phép thần thông để nâng cao niềm tin của mọi người về
giáo lý của Ngài không?

Sư Phụ: Thần thông, quý vị muốn gì? Tôi cho quý vị một ít tiền nhé? Và rồi quý vị sẽ làm gì
với số tiền này? Điều đó có vĩnh viễn tốt cho quý vị không? Tôi khuyên quý vị hãy tìm
kiếm lực lượng của chính mình, phép lạ của chính mình, thay vì lệ thuộc vào phép lạ
của tôi, thay vì đến với tôi vì những thần thông đó, để lấy lại quyền năng của chính
quý vị, Thiên Quốc, trí huệ của chính quý vị, quyền sinh tồn của quý vị, thiên đàng
của quý vị, Thiên Quốc của quý vị. Đó là lý tưởng tốt nhất, cao cả nhất của một kiếp
nhân sinh, chứ không phải thần không. Thần thông không lâu dài.

Nếu cần, tôi sẽ cho quý vị thấy những thần thông, nhưng không phải để khoe
khoang, không phải để được quý vị tán thưởng. Bất cứ khi nào cần thiết trong lúc quý
vị tu hành, quý vị có thể gặp một vài trở ngại, một vài ảnh hưởng xấu, lúc đó quý vị sẽ
biết rằng tôi có thể tạo ra phép nhiệm mầu. Tôi có thể làm được, nhưng tôi không
dùng nó một cách bừa bãi chỉ để quý vị biết tôi vĩ đại mức nào. Tôi không cần làm
vậy. Tôi muốn quý vị có một thái độ đúng đắn, suy nghĩ chính trực, tư tưởng đúng về
tu hành, là trở về với trí huệ tối thượng, không phải quanh quẩn với những đồ chơi
trẻ con, những đồ chơi bằng cao su này. Quý vị sẽ có tất cả, ‘Hãy tìm Thiên Quốc
trước và mọi thứ sẽ đến với quý vị sau này.’ Đừng yêu cầu những việc nhỏ nhặt, hãy
cầu xin những gì to lớn. Nó thích hợp với quý vị nhiều hơn, bởi vì loài người chúng ta
là vĩ đại nhất trong vũ trụ. Cho nên hãy cầu xin những điều vĩ đại nhất, đó mới là
thích đáng nhất với địa vị của quý vị, với nhân cách của quý vị và với quyền sống của
quý vị.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 58


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Hỏi: Thưa Sư Phụ, Ngài đi khắp thế giới và không thể ngừng lại để giảng dạy mọi người.
Vậy trong lúc Ngài vắng mặt, chúng tôi sẽ theo ai?

Sư Phụ: Nó giống như vầy: Chúng ta không theo vị thầy, chúng ta chỉ theo giáo lý, cho nên
chúng ta không bao giờ đi sai, trong trường hợp vị thầy đi sai. Khi giáo lý đó là được,
chúng ta theo giáo lý đó. Chúng ta xem coi giáo lý đó có đúng không, quý vị xem
những giáo điều của tôi có đúng hay không, bất cứ điều gì tôi dạy quý vị tôi có theo
không. Thí dụ, tôi dạy quý vị không ăn thịt, tôi cũng ăn chay; tôi dạy quý vị không
trộm cắp, tôi cũng không trộm cắp; tôi dạy quý vị làm việc thiện, chính tôi cũng làm
việc thiện; tôi dạy quý vị thương yêu mọi người, tôi cũng thương yêu, cứu giúp người
khác. Tôi không lấy tiền thù lao cho việc giảng dạy của mình, tôi tự kiếm tiền. Cho
nên quý vị không mất mát gì, quý vị chỉ được mà thôi.

Cũng như bây giờ, mọi đạo đức thông thường nói trong kinh điển Phật Giáo, trong
Thánh Kinh, tôi đều đã truyền lại cho quý vị. Cho nên tôi không giảng dạy điều gì mới
lạ, không có điều gì vô luân, thiếu đạo đức. Như vậy quý vị được an tâm để biết rằng
thầy mình không dạy điều gì vô luân, thiếu đạo đức, điều gì ngoài kinh điển. Tôi dạy
quý vị tất cả đều từ trong kinh đển. Từ thời xa xưa, sự hướng dẫn của đạo đức
không thay đổi, các điều răn của Thượng Đế và của Đức Phật không đổi thay. Tôi
cũng giảng dạy quý vị giống vậy và tôi cũng thực hành giống vậy. Cho nên ít nhất quý
vị cũng biết rằng tôi không phải là hạng người xấu! Vậy thì giáo lý này là đúng, phải
không?

Và việc thiền định sẽ cung ứng cho quý vị sự sáng suốt và tâm trí an ổn. Không cần
biết với kỹ thuật gì, nó sẽ giúp quý vị ở một vài điểm. Cho nên kỹ thuật của chúng ta
cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ nói với quý vị rằng nó nhanh nhất, vậy thôi. Quý vị không
cần phải tin tôi. Tôi chỉ trình bày cho quý vị, và bây giờ quý vị có quyền chọn lựa. Tôi
chỉ nói với quý vị sự thật. Nếu nó nhanh, tôi nói nó nhanh. Tôi cũng là một nữ tu, tôi
không được phép nói dối; người thường còn không nói dối, sao một nữ tu lại nói dối
làm gì? Và tôi không có lý do để làm vậy. Bởi vì tôi không cần tiền của quý vị, tôi
không cần gì cả, và tôi cũng không hẳn sống ở đây. Tôi không được lợi gì từ quý vị.
Ngày mai tôi có thể rời khỏi nơi đây, và quý vị có thể không gặp lại tôi nữa. Chào!
Cho nên tôi không có lợi gì cả. Cho nên từ điểm này, quý vị an tâm nhé!

Vậy thì quý vị theo giáo lý, không phải theo tôi. Giáo lý luôn luôn ở bên quý vị, và quý
vị không cần phải theo tôi bằng thân xác. Trong trường hợp quý vị muốn có một vài
lời khuyên cá nhân về tiến trình hành thiền của mình, quý vị có thể viết thư cho tôi
hay điện thoại hỏi tôi. Ngày nay không cần phải bám sát vị thầy, quý vị có thể đi
Formosa hay bất cứ nơi nào tôi ở. Thân xác tôi chỉ là một ngoại biểu, một căn nhà,
một văn phòng, để quý vị gặp tôi. Nếu tôi chỉ dùng linh thể của mình, thì quý vị sẽ
không thấy tôi, không thể nghe tiếng tôi, như vậy làm sao tôi có thể truyền đạt thông
điệp tới quý vị được. Cho nên tôi phải dùng tới xác thân, phải không? Cho nên không
cần phải lo sợ rằng khi tôi đi rồi, quý vị sẽ không có ai. Quý vị luôn luôn có một người
nào đó. Quý vị có thể thấy tôi xuất hiện ở nhà quý vị, cũng giống như vầy, nếu quý vị
thành tâm và ở một đẳng cấp đủ cao. Quý vị sẽ thấy vị thầy đến với mình, và quý vị
sẽ luôn luôn trông thấy vị thầy khi quý vị cần đến. Không cần phải bám lấy thân xác.

Hỏi: Thưa Sư Phụ, là đệ tử của Ngài, nếu tôi có một người bạn, hay một người tôi quen
biết bị bệnh nặng, và nếu tôi cầu xin Ngài giúp đỡ người này, Ngài có giúp họ không,
hay Ngài chỉ có thể giúp những người theo giáo lý của Ngài thôi?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 59


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Vị thầy sẽ giúp bất cứ người nào thân với quý vị, nhưng tùy theo nghiệp chướng và
điều gì tốt cho họ nữa. Dù sao thì cũng nên cầu xin, nhưng hãy để lực lượng của vị
thầy quyết định.

Tình thương cho một vị Minh Sư tại thế

Tình thương cho một vị Minh Sư tại thế không bao giờ thay đổi, nó chỉ phát triển. Trước tiên,
quý vị thương yêu sự hiện hữu bằng thân xác của Ngài, và sau đó quý vị thương yêu tất cả mọi
người, dù họ không có mặt. Quý vị sẽ cảm thấy khoan dung hơn, thương yêu hơn, một cách vô
điều kiện. Quý vị sẽ thương yêu mà không biết là quý vị thương yêu. Nó sẽ rất tự nhiên, rất dễ
chịu. Những gì quý vị thương yêu là sự thương yêu cho Sư Phụ. Quý vị cảm thấy tự tại khai
mở hơn, dễ thương hơn trong sự hiện hữu của vị thầy. Quý vị cảm thấy tự tin hơn và có giá trị
hơn. Quý vị biết người này sẽ không bao giờ làm hại quý vị, sẽ chỉ giúp đỡ quý vị phát triển
chân giá trị của chính mình và không bao giờ đòi hỏi một sự bồi hoàn nào. Đây là tình thương
có thể lay chuyển mọi trái tim. Nó không bao giờ khô héo, dù ngay cả từ kiếp này sang kiếp
khác. Một khi quý vị đã Tâm Ấn rồi, nó sẽ là vĩnh viễn. Bất cứ quý vị đi đâu, quý vị đều cảm
thấy tình thương đó ở cùng quý vị. Cho nên quý vị sung sướng được quanh quẩn; giống như
con nhậy, chúng muốn được gần ánh sáng.

Mọi người đều thích nguồn Ánh Sáng lớn vô hình của vị thầy, bởi vì Ánh Sáng này có tất cả
những gì mà chúng ta cần cho linh hồn khát vọng của mình, mọi thứ mà thế giới này không thể
thỏa mãn. Cho nên, để được toại nguyện, quý vị hãy ngồi xuống bên một vị thầy. Quý vị không
phải thích dáng vẻ bề ngoài của vị thầy này mà là vẻ đẹp bên trong.

Khi quý vị nghĩ đến tôi, quý vị sẽ nở nụ cười, không ư? Quý vị cảm thấy hạnh phúc, một sự gia
trì. Nhưng tình yêu thế tục sẽ luôn luôn làm quý vị mù quáng tại thế giới này. Nếu quý vị bám
lấy tôi, quý vị sẽ đến bất cứ nơi đâu tôi đến. Nhưng nếu quý vị bám vào người khác, quý vị sẽ
tới bất cứ chỗ nào họ tới. Đôi khi nó dẫn quý vị vào sự thống khổ, sân hận, ganh ghét và đủ loại
phiền toái. Nhưng tình thương dành cho vị thầy thì khác. Càng thương yêu vị thầy, quý vị càng
được tự do, đủ thứ tự do trong mọi khía cạnh mà quý vị chưa hề biết đến trước đó, bởi vì quý vị
bị ràng buộc bởi xã hội, thành kiến, thói quen, gia đình. Bây giờ không có gì trói buộc quý vị,
không còn ham muốn, không còn thói quen, không còn loại ham muốn thấp kém. Đó là sự khác
biệt giữa tình yêu cao thượng và sự ham muốn thấp hèn mà chúng ta gọi là tình thương, là
nghiệp chướng trói buộc. Quý vị thương tôi, nhưng quý vị có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào. Đó là
sự khác biệt. Quý vị không cần phải sợ hãi.

Con đường của những vị Đại Minh Sư

Ngày nay thế giới chúng ta đã tốt đẹp hơn so với thời xưa là bởi vì nhiều vị Minh Sư đã xuống
trái đất này và đã giảng dạy nhiều quy luật của sự văn minh. Chúng ta đã tiến bộ. Đó là lý do tại
sao thế giới chúng ta trở nên văn minh hơn, sáng sủa hơn, an ổn hơn so với hàng ngàn năm về
trước. Điều này là do nhiều, nhiều vị Đại Minh Sư đã nâng cao tâm thức chúng ta. Dù họ chỉ
dạy một nhóm người, nhưng giáo điều mà họ để lại, chấn động lực, và những hạt giống vẫn
tiếp tục nảy mầm và lợi ích cho toàn thế giới nói chung và đã nâng cao toàn thể đạo đức của
nhân loại lên một trình độ cao hơn. Cho nên trái đất của chúng ta đang ngày càng tốt đẹp hơn.

Khi một Minh Sư đến thế giới này, không những chỉ các đệ tử được nâng cao và thể hiện trí
huệ, mà toàn thể nhân loại cũng sẽ được thanh lọc và nâng lên một trình độ đạo đức cao hơn.
Cho nên nhiều vị thầy đã ban rải hồng ân cho trái đất chúng ta, và thế giới đã tốt đẹp hơn như
ngày nay vậy. Nhưng dù vậy, trái đất vẫn chưa đạt tới trình độ hiểu biết thiên đàng, tới cùng
một nền ý thức như những thế giới khác trong vũ trụ.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 60


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Nếu chúng ta muốn đạt tới cùng một trình độ như các vị thầy thời xa xưa, chúng ta phải theo
cùng một con đường mà họ đã đi. Rất giản dị. Cũng giống như nếu quý vị muốn trở thành bác
sĩ, quý vị phải vào đại học, theo một chương trình giáo dục. Những y sĩ đã thành tài sẽ giảng
dạy quý vị để trở thành một y sĩ. Cũng giống vậy, để trở thành giống như Chúa Ki Tô, chúng ta
phải thực hành theo phương pháp của Ngài, chúng ta phải câu thông với Ánh Sáng bên trong
và Thánh Từ của Thượng Đế. Và tôi có thể cống hiến cho quý vị phương cách này, miễn phí,
vô điều kiện, không đòi hỏi một thỏa hiệp nào về tiền bạc, thể xác và tâm linh. Chỉ có sự thành
tâm của quý vị là cần thiết, sự cống hiến của quý vị cho sự tu tập hàng ngày của mình, theo
thời khóa biểu của chính quý vị và sự sắp đặt theo ý muốn của quý vị. Đó là tất cả những gì
cần thiết.

Bây giờ, tại sao chúng ta không thể giữ các luật lệ ngày xưa mà các vị thầy đã để lại? Không
phải là chúng ta không muốn làm, hay chúng ta không cố gắng làm, mà là chúng ta không đủ
lực lượng, chúng ta mệt mỏi, chán nản. Đôi khi chúng ta phải làm việc vất vả và chỉ để sinh tồn
trong một xã hội văn minh tân tiến, và chúng ta còn phải trực diện với những cám dỗ văn minh
hơn, nên chúng ta phải áp dụng một tiếp cận văn minh hơn, để bảo vệ chính mình, nếu chúng
ta muốn tìm lại sự tự trọng và trí huệ.

Bởi vì đôi khi chúng ta giống như bị lạc trong hồ nước của sự hiện hữu và áp lực và dường như
mất luôn trong đó. Thật ra chúng ta không mất thân thể hay những ước muốn của mình mà là
chúng ta mất sự tự chủ. Đây là lý do tại sao trong Kinh Thánh nói, ‘Lợi ích gì cho một người
nếu anh ta thắng toàn thế giới mà thua chính mình?’

Nhưng chúng ta không thật sự hiểu ý nghĩa của việc đánh mất linh hồn mình. Chúng ta nghĩ
rằng, ‘Cái gì? Trái lại, tôi không mất gì cả. Tôi được nhiều hơn và càng ngày càng nhiều.’ Nếu
người chủ của quý vị thăng chức cho quý vị, hay nếu quý vị quyết định có thêm một đứa con,
quý vị chỉ đạt thêm một chút gánh nặng mà thôi. Có những gánh nặng có thể mang được, có
những gánh nặng đáng kính trọng. Và càng có nhiều liên kết với các sinh hoạt vật chất, quý vị
càng mất chính mình và càng biết ít về mình. Và quý vị nên biết điều gì về chính mình? Rằng
chúng ta là những chúng sinh có lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Mọi kinh điển đều nói như
vậy. Kinh Phật nói rằng đời người là quý giá nhất, đạo Hồi cũng nói chúng ta là khách của địa
cầu này, nghĩa là Nhà của chúng ta ở một nơi khác và chúng ta còn nhiều cái khác hơn là thân
xác này.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tin. Quý vị phải theo một phương cách hướng dẫn cá nhân và
dùng sự phán đoán của mình, trí huệ của mình để khám phá ra trình độ tối thượng của sự hiện
hữu và áp dụng một đường lối thăng hoa tư tưởng và sự sống để thay đổi quý vị. Lực lượng
hằng hữu bên trong quý vị sẽ làm tất cả những gì quý vị mong muốn hoàn thành. Rồi quý vị sẽ
hiểu Thượng Đế và có thể nói, ‘Thượng Đế hành xử qua tôi,’ và lập lại lời Chúa Giê Su đã nói,
‘Ta và Cha Ta là một,’ như vậy chúng ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn và vất vả nữa.

TRUYỀN TÂM ẤN

Truyền Tâm Ấn thật ra chỉ là một từ ngữ để chỉ sự khai mở tâm linh. Quý vị thấy, chúng ta có
quá nhiều chướng ngại vô hình cũng như hữu hình, do đó cái gọi là truyền Tâm Ấn là chỉ tiến
trình mở cánh cửa trí huệ để nó có thể tuôn trào vào thế giới này, gia trì cho thế giới cũng như
cái gọi là Bản Ngã. Nhưng Chân Ngã luôn luôn ở trong sự huy hoàng của trí huệ, do đó không
cần sự gia trì.

Truyền Tâm Ấn nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới trong một trật tự mới. Có nghĩa là vị Minh
Sư đã chấp nhận quý vị vào hàng ngũ của thánh nhân, quý vị không còn là những chúng sinh
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 61


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
tầm thường, quý vị đã được nâng cao lên; giống như quý vị ghi danh vào đại học, quý vị không
còn ở trình độ trung học nữa. Ngày xưa người ta gọi đó là ‘Lễ rửa tội,’ hay ‘Nương mình trong
vị Minh Sư.’

Tiến trình của việc truyền Tâm Ấn

Bằng ân điển của vị Minh Sư và bằng lực lượng của Thượng Đế ngự bên trong, chúng ta được
gội rửa, mặc dù chúng ta chưa hoàn toàn tinh khiết vào lúc thọ Tâm Ấn. Chúng ta thấy Ánh
Sáng, nghe được Âm Thanh, khi chúng ta phá vỡ được cánh cửa ngục tù, bởi vì nó hiện hữu
bên trên thế giới vật chất. Vì thế chúng ta gọi là Tức Khắc Khai Ngộ. Nghĩa là vào lúc thọ Tâm
Ấn, chúng ta được tiếp xúc với thế giới cao hơn, chúng ta không còn bị chia cắt với thế giới ấy
nữa.

Hãy thí dụ vào một ngày nắng ráo và quý vị ở trong nhà, nếu quý vị không mở cửa, quý vị
không thấy được ánh nắng. Tương tự vậy, Ánh Sáng và Âm Thanh của Thượng Đế hiện hữu,
nhưng chúng ta tự giam giữ trong ngục tù của tư tưởng riêng tư của mình, thành kiến và hành
động từ nhiều kiếp sống, nên chúng ta không thấy hay nghe được. Lúc thọ Tâm Ấn, vị Minh Sư
cho chúng ta cơ hội phá vỡ một lần và cũng là mãi mãi. Nhưng chúng ta phải tiếp tục tu hành,
bởi vì còn có rất nhiều trình độ để khám phá thêm. Thật ra thọ Tâm Ấn chỉ là bắt đầu; tuy nhiên,
đây là một bước khởi đầu vĩ đại, bởi vì có nhiều người tu luyện từ những huyệt đạo thấp nhất
cho đến cao nhất, thời gian có thể lên đến mười năm, trong khi chúng ta bắt đầu ngay từ điểm
cao nhất. Vị Minh Sư kéo toàn thể năng lượng lên đỉnh đầu, do đó chúng ta có thể nhìn thấy
Ánh Sáng. Đây [Sư Phụ chỉ vào Mắt Trí Huệ] là cánh cửa của thiên đàng, và quý vị sẽ đi đến
nhiều dinh thự của Thiên Quốc.

Khi truyền pháp này, chúng tôi không nói, và quý vị sẽ được sự khai ngộ tốt đẹp nhất. Quý vị sẽ
được một điều mà quý vị chưa từng có trước đây. Quý vị sẽ cảm nhận được cái mà quý vị
chưa bao giờ cảm nhận, rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, rất đẹp và rất đơn thuần. Đó chính là ý
nghĩa của sự rửa tội. Khi Chúa Giê Su được Thánh John the Baptist rửa tội, Ngài thấy Ánh
Sáng xuống như một con bồ câu. Cho nên khi chúng ta được rửa tội bởi một người đã nói là có
thể rửa tội cho chúng ta, người này phải cho chúng ta thấy ít nhất là một chút Ánh Sáng, như
con bồ câu Ánh Sáng từ thiên đàng, hay Ánh Sáng như một ngọn lửa lớn nêu trong Thánh
Kinh, hay quý vị sẽ nghe được Âm Thanh của Thượng Đế, hay Âm Thanh của nhiều luồng
nước, như vậy quý vị biết chắc là mình đã được rửa tội.

Quý vị sẽ nghe được chấn động lực bên trong hay tiếng nói của Thượng Đế mà không cần tai
này. Quý vị sẽ thấy Ánh Sáng mà không dùng mắt này. Tôi không thể diễn tả nó được. Quý vị
thấy, ngôn ngữ và trí thức thuộc về đầu óc và vật chất (giới hạn), không như linh hồn và
Thượng Đế (vô giới hạn). Sự suy nghĩ của chúng ta đến từ các dữ kện, từ sự học hỏi, từ sự
suy nghĩ của người khác. Linh hồn chúng ta và bản chất Thượng Đế thì bẩm sinh, vốn có sẵn,
hỗ trợ và thanh khiết. Do đó, bất cứ cái gì ảnh hưởng bởi xã hội, bởi sự suy nghĩ, bởi triết lý,
hay bởi ngôn ngữ, đều thuộc về kiến thức chứ không thuộc về trí huệ. Cho nên tôi chỉ có thể
truyền đạt nó trong sự hoàn toàn im lặng. Đây là lý do vì sao chúng ta gọi là tâm truyền tâm.

Lợi ích của Tâm Ấn

Sau Tâm Ấn, Ánh Sáng bên trong sẽ soi sáng cho chúng ta thấy Thiên Quốc của Thượng Đế,
dẫn chúng ta trở về Căn Nhà thật sự. Và chúng ta sẽ tìm được sự hiện hữu thật sự của mình,
với niềm hạnh phúc mà chúng ta chưa bao giờ biết đến trước đây tại thế giới này. Chúng ta sẽ
tràn ngập sự mỹ miều và đạo đức mà chúng ta đã cố gắng trau dồi nhưng chưa bao giờ đạt
được trước đây. Giáo lý thiên đàng qua ngôn ngữ nội tại sẽ làm sống lại tất cả những trí huệ
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 62


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
mà chúng ta đã có nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa sử dụng. Rồi chúng ta sẽ là một người
viên mãn nhất, và không gì trên thế giới này có thể cống hiến tương tự như vậy.

Sau Tâm Ấn, quý vị có được sự giúp đỡ và bảo vệ từ bên trong cũng như có sự giao tiếp bên
ngoài (với Minh Sư). Bên trong là khi thiền định, quý vị thấy Minh Sư giúp đỡ, hay thấy Ánh
Sáng, hay cảm thấy dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc. Quý vị cảm thấy trí huệ càng ngày càng
tăng trưởng và tình thương trải rộng đến vô cùng. Đó là khi quý vị thấy phương pháp thành
công, rất hữu dụng. Ngoài ra, làm cách nào quý vị có thể đo lường được một phương pháp,
nếu có ai nói với quý vị làm một việc gì, bảo quý vị nhắm mắt lại rồi cứ tin tưởng vào điều đó,
nhưng không cung ứng một chứng minh? Chứng minh, chúng tôi phải cung cấp. Chứng minh,
quý vị phải đòi hỏi. Quý vị sẽ có được vào lúc thọ Tâm Ấn, tức khắc và tiếp theo đó mỗi ngày.
Quý vị sẽ tự thể nghệm được những phép lạ, khi quý vị gặp rắc rối, khi quý vị có tai nạn, khi
quý vị không có ai giúp đỡ. Đó là lúc quý vị biết quyền lực của Thượng Đế. Đó là lúc quý vị biết
quý vị thương yêu Thượng Đế. Đó là cách quý vị biết Thượng Đế bảo vệ và thương yêu quý vị
ra sao. Nếu không, làm sao quý vị biết được? Làm cách nào chúng ta biết sự hiện hữu của
Thượng Đế? Thượng Đế có ích gì, nếu chúng ta không thấy được Ngài hay không thấy sự bảo
vệ hoặc giúp đỡ khi chúng ta cần? Chúng ta phải cảm nhận được người nào ở đó. Đó là cách
quý vị tôn thờ Thượng Đế, là một tín đồ Thiên Chúa Giáo chính thống hơn, sau khi thực hành
pháp Quán Âm. Bởi vì chúng ta sẽ biết những gì Thượng Đế biết, chúng ta thấy, cảm nhận và
thể nghiệm được sự bảo vệ, lực gia trì trong từng giây phút của cuộc sống.

Là một đệ tử

Một đệ tử phải luôn luôn nhớ đến Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ ở mọi nơi. Chúng ta lấy một ít
nghiệp chướng của những người xung quanh, bởi vì chúng ta nhìn vào họ, nghĩ đến họ, khi
chia sẻ một quyển sách hay một bữa ăn, v.v… Đây là cách chúng ta gia trì họ, làm giảm bớt
nghiệp chướng của họ. Đây là lý do tại sao chúng ta tu hành để ban rải Ánh Sáng và xóa tan
bóng tối. Được gia trì là những người cho chúng ta một ít nghiệp chướng của họ và chúng ta
vui vẻ giúp họ. Chúng ta tu hành không phải chỉ cho mình mà cho bất cứ ai gặp chúng ta trên
bước đường tu học. Đây là lý do tại sao chúng ta tiến bộ chậm. Nếu không, chúng ta đã lập tức
đến thiên đàng rồi, và ai sẽ là người gia trì thế giới sau khi chúng ta ra đi? Cho nên chúng ta
phải ở lại đây để trả phần nợ của mình và gia trì cho thế giới. Chúng ta cuối cùng đều có liên hệ
với nhau. Những người làm đường, phi cơ, hay nhà ở cho chúng ta, đều nhận phần nào sự gia
trì của chúng ta. Giống như khoản tiền tự động khấu trừ từ tiền lương của quý vị cho bảo hiểm,
tiền an sinh xã hội, v.v…; không sao chạy thoát! Quý vị có thể nghĩ một cách khác, nếu quý vị
muốn có một lối sống thoải mái, quý vị sẽ phải tiêu một khoản tiền lớn để mua sắm những phát
minh mới và những dịch vụ mà xã hội cung cấp. Cho nên khi quý vị tu hành, những người khác
tự động có quyền lấy đi một phần thành quả, công đức. Đó là cách mà năm hay sáu đời được
siêu thăng, là cách mà bạn bè và thân quyến của quý vị được gia trì khi họ vãng sinh. Những
người này có liên hệ với quý vị, bởi vì họ giúp đỡ quý vị, bởi vì quý vị thương yêu họ và họ
thương yêu quý vị.

Hầu hết các đệ tử, bất cứ khi nào họ gặp những đồng tu khác trên đường phố hoặc nơi nào,
nếu họ gặp nhau trên một miền đất lạ, họ đều cảm thấy như anh em, và họ có thể tin tưởng
người đó. Họ biết là người đó sẽ giúp đỡ họ, sẽ thương yêu họ, hay không làm hại họ. Do đó,
nếu cả thế giới đều như vậy, quý vị nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên chúng ta vẫn có những thất bại
và cá tánh của mình, nhưng chúng ta biết mình có thể tin tưởng nhau, và chúng ta biết mình có
tình thương, có thể ban bố tình thương, có thể cho bất cứ gì mình có. Trên căn bản này chúng
ta tín nhiệm lẫn nhau. Nếu chúng ta tạo được một thế giới như vậy, chúng ta không cần phải
lên thiên đàng, chúng ta sẽ ở ngay tại đây. Do đó chúng ta bắt đầu từ Niết Bàn và kết thúc trên
trái đất. Như vậy rất tốt.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 63


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Chúng ta đã thấy bản chất thật sự của mình, sự trong sáng nội tại, sự vĩ đại bên trong, và khi
chúng ta nói chuyện với người khác, trí huệ của chúng ta tuôn trào ra, và chúng ta cảm thấy
bây giờ mình hiểu biết khá hơn, và thật sự chúng ta gần với đẳng cấp thánh nhân. Nhưng có
đôi lúc nếu không cẩn thận, chúng ta vẫn quên đi sự vĩ đại của mình, chúng ta không dùng tới
trí huệ của mình, và do đó hình như chúng ta rơi vào những thói quen của ngày hôm qua. Do
đó giới luật là vị thầy của chính mình, bất cứ lúc nào, luôn luôn tự kiểm, luôn luôn tự chủ và
luôn luôn biết khi nào chúng ta lạc đường. Quý vị sẽ vĩ đại như vậy, quý vị vĩ đại như chính quý
vị bây giờ, khi quý vị dùng sự vĩ đại của chính mình cho lợi ích của người khác. Nếu không,
đừng đổ lỗi cho tôi, nếu quý vị không thấy Thượng Đế, nếu quý vị không nhận biết Phật Tánh
của mình, nếu quý vị không nhận biết Thiên Quốc của chính mình. Chính quý vị mới là người bị
khiển trách. Quý vị là người mà quý vị phải nương tựa vào để biết được sự vĩ đại của mình. Tôi
chỉ chỉ con đường. Không cần biết tôi vĩ đại như thế nào, quý vị sẽ không có lợi gì nếu không cố
khám phá ra sự vĩ đại của chính mình và dùng nó.

Thật ra chúng ta tu hành vất vả chỉ để đạt được sự thanh thản, để chúng ta có thể vui hưởng
dù chúng ta là gì và những gì chúng ta có trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta mở tâm khoan thứ
bất cứ điều gì, cảm nhận được bản chất Thượng Đế trong mọi chúng sinh, để chúng ta không
xem thường bất cứ ai.

Sau khi lìa thế giới này, một người tu pháp Quán Âm sẽ không phải tái sinh trong thế giới này,
trừ khi người đó muốn trở lại như Đức Phật để làm giảm sự thống khổ của nhân loại. Bởi vì có
nhiều thế giới đẹp đẽ, phi thường khác cho những người tu pháp Quán Âm đến. Họ không cần
thế giới đầy đau khổ này. Trí huệ của họ, chấn động lực của họ, sau khi tu pháp Quán Âm đã
đạt đến trình độ thánh nhân, và điều này khiến họ có thể sống trong khung cảnh huy hoàng của
Thiên Quốc.

Đừng chạy lăng xăng lo lắng cho tôi mà hãy chăm sóc những người khác, các anh chị em,
hoặc bất kỳ ai cần sự giúp đỡ. Mọi người muốn chạy quanh lo lắng cho tôi, nhưng quý vị không
nhận thức rằng tôi ở trong mỗi quý vị. Quý vị lo cho nhau là quý vị lo cho tôi đó! Tôi chỉ cần một
ít chú ý. Tôi không cần mọi người lo lắng cho tôi, chạy đâm vào tôi! Quý vị sẽ làm tôi ngộp thở
vì tình thương và sự săn sóc, trong khi không có ai săn sóc các anh chị em khác chung quanh,
và đó cũng là tôi, đó là tôi mà quý vị bỏ rơi lại đằng sau không chăm sóc. Tôi cảm thông được
nỗi lòng của những người đó. Quý vị không cảm thông được nhưng tôi cảm nhận được. Do đó,
nếu quý vị không chăm sóc họ, có nghĩa là quý vị làm tôi bận tâm, bởi vì tôi biết và tôi sẽ bị khó
chịu.

Hỏi: Ngài nói rằng truyền Tâm Ấn là Ngài gia trì cho người đó và mở ra cho họ nhiều cơ
duyên mới?

Sư Phụ: Đúng ra chúng ta là vĩ đại nhất trong vũ trụ, tất cả chúng ta. Chúng ta đến từ một
nguồn vĩ đại nhất, do đó chúng ta phải là vĩ đại nhất. Chúng ta không thể chỉ đến từ
cây cỏ, đá, hay từ bất cứ cái gì chúng ta nghĩ đến. Dù sao đi nữa, tiến trình truyền
Tâm Ấn là một loại tức khắc kích động chúng ta trở về vị thế cao quý nhất mà chúng
ta đã quên quá lâu, bởi vì chúng ta quá bận bịu với những sinh hoạt thế tục hàng
ngày.

Hỏi: Nếu một người thọ Tâm Ấn với Ngài, người đó sẽ vĩnh viễn là đệ tử của Ngài không?
Công việc của một đệ tử là gì?

Sư Phụ: Công việc của một đệ tử là trở thành Minh Sư, như vậy quý vị không cần phải là đệ
tử vĩnh viễn của tôi. Quý vị không cần phải là đệ tử của tôi bởi vì quý vị đã là Minh Sư
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 64


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
rồi, chỉ là quý vị không biết mà thôi. Do đó tôi chỉ cho quý vị làm thế nào để nhận biết
lại, có thế thôi.

Hỏi: Ngài có nhận truyền Tâm Ấn cho một người đã được truyền pháp bởi một vị thầy
khác không?

Sư Phụ: Tôi sẽ truyền, nhưng chỉ khi nào người đó thật sự tin rằng tôi có thể đem người đó
lên cảnh giới cao hơn, nhanh hơn. Nếu không, tốt nhất nên theo vị thầy của mình,
nếu vẫn còn cảm thấy gắn bó nhiều và còn tin nơi vị thầy đó. Nếu quý vị tin rằng vị
thầy của quý vị là cao đẳng nhất thì đừng nên thay đổi. Nếu quý vị có lòng nghi ngờ
và vẫn chưa thấy Ánh Sáng, nghe được Âm Thanh mà tôi nêu ra, thì quý vị nên thử.
Bởi Ánh Sáng và Âm Thanh là tiêu chuẩn căn bản để đo lường một vị Minh Sư chân
chính. Người nào không thể cho quý vị Ánh Sáng hay Âm Thanh ngay tức khắc thì
không phải là Chân Sư. Rất tiếc tôi phải nói như vậy. Con đường đi đến thiên đàng
phải trang bị bằng Ánh Sáng và Âm Thanh. Cũng như khi quý vị lặn xuống biển, quý
vị phải mang bình dưỡng khí, mặt nạ, và tất cả các thứ khác. Có những vật dụng
dành cho những mục đích khác nhau. Đó là vì sao quý vị thấy các thánh nhân có hào
quang quanh mình, đó là Ánh Sáng.

Hỏi: Tại sao truyền Tâm Ấn lại giới hạn cho người dưới sáu mươi lăm tuổi?

Sư Phụ: Khi chúng ta trên sáu mươi hay sáu mươi lăm tuổi, đầu óc của chúng ta không còn
lanh lẹ nữa. Hầu như họ không thể hiểu được giáo lý của tôi. Và đột nhiên thay đổi từ
ăn thịt sang trường chay sẽ tạo ra những bất tiện cho những người ở tuổi đó. Quý vị
có thể không theo được cách ăn uống. Không phải tôi phân biệt tuổi tác. Nếu quý vị
đã ăn chay lâu rồi, hay cơ thể khỏe mạnh, và quý vị muốn tinh tấn tu hành, mỗi ngày
hai tiếng rưỡi, sáng và chiều, dĩ nhiên là tôi cũng nhận. Nhưng đây là quy luật tổng
quát.

Hỏi: Làm cách nào trẻ em có thể tu pháp môn của Ngài?

Sư Phụ: Khi các em được sáu tuổi, nếu các em thọ Tâm Ấn cùng với cha mẹ, thì sẽ được thọ
nửa pháp (quán Ánh Sáng). Khi các em mười hai tuổi, nếu cha mẹ các em cũng tu
pháp Quán Âm, thì các em sẽ được thọ toàn pháp (quán Ánh Sáng và quán Âm
Thanh). Nếu cha mẹ không thọ Tâm Ấn thì các em phải chờ đến mười sáu tuổi.

Năm giới luật

Mắt trí huệ của chúng ta lúc này bị che phủ bởi những chướng ngại từ sự vô minh và kết quả
các hành động không đạo đức của mình từ trước. Muốn rửa sạch nó, chúng ta cần có bàn tay
của người biết cách làm. Chúng ta cần lực lượng vạn năng của Thượng Đế mà chúng ta ai
cũng có bên trong. Nếu chúng ta có thể mở cái nắp ra, thì nó sẽ tuôn trào ra ngoài, tương tự
như một thùng nước đầy nhưng có nắp đậy lại. Do đó, nếu quý vị muốn, tôi sẽ sửa chữa nắp
đó miễn phí, vô điều kiện, ngoại trừ việc quý vị phải tự thanh lọc lấy mình, sống một cuộc đời
đạo đức và giữ cách ăn uống đạo đức. Từ hôm nay trở đi quý vị phải nguyện rằng không bao
giờ ăn thịt nữa, không bao giờ lấy mạng sống của ai, không bao giờ nói dối, không bao giờ ăn
cắp, v.v… Đúng như Mười Điều Răn trong Thánh Kinh hay Năm Giới Luật cho người Phật tử:
Không giết hại, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp, không uống rượu, cờ bạc, hoặc
hút chích.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 65


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Năm giới luật này thật ra cũng không phải là giới luật. Một khi nói đến giới luật, chúng ta
thường nghĩ đó là những điều không thể vi phạm, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng.
Năm giới luật của Đức Phật nêu ra, cũng như Mười Điều Răn của Đức Chúa, hay là những đạo
lý căn bản của các bậc Đại Minh Sư đều là để giữ cho việc tu hành và thiền định của chúng ta
được thêm tiến bộ. Sư khai mở trí huệ bên trong, tìm về với lực lượng vạn năng, tìm lại Bản Lai
Diện Mục, đòi hỏi một môi trường thích hợp cho sự tiến hóa, một môi trường tinh khiết, thanh
tịnh và một nếp sống giản dị.

Giữ gìn năm giới giúp chúng ta có được một đời sống hòa hợp tự nhiên, và khi cuộc sống càng
hòa hợp, sự phát triển bên trong càng thêm thuận lợi. Chỉ trì năm giới riêng nó thì không thể
mở mang trí huệ bên trong. Nhưng giới luật rất cần thiết để tạo nên một môi trường thuận lợi
cho việc thiền định. Quý vị có thể nào nghĩ rằng mình còn được thời gian rảnh rỗi và tâm hồn
thoải mái để ngồi xuống trong vòng ba tiếng đồng hồ tham thiền nhập định, khi cả ngày hôm đó
quý vị chạy ngược chạy xuôi hối hả xử lý những công việc phiền phức, những hậu quả của sự
lường gạt, trộm cắp, hoặc dối trá không? Quý vị có thể nào tưởng tượng có thể ngồi xuống yên
lặng và hướng vào Ánh Sáng nội tâm, trong khi lương tâm đang cắn rứt vì bàn tay đã lấm máu
và vì sự đau khổ mà quý vị đã gây ra cho người khác không? Không! Không thể nào thực hiện
được. Nếu không có sự hòa hợp trong cuộc sống, sự phát triển bên trong rất khó hoàn thành.
Năm giới luật là để giúp quý vị đạt được sự hòa hợp đó.

Cả năm giới đều nhắm vào mục đích thanh tịnh hóa lời nói, tư tưởng và hành động của chúng
ta. Nói một cách khác, chúng ta cần phải thận trọng, nên hiểu rằng việc nói dối, trộm cắp, hoặc
những việc làm thương hại đến người khác có thể đến từ lời nói, hành động và bằng tư tưởng
của chúng ta. Nếu muốn thật sự trì giới rõ ràng, quý vị cần phải luôn tự kiểm soát lấy mình
trong cả ba lãnh vực (lời nói, tư tưởng, và hành động). Quý vị cũng cần có một thái độ chân
chính và lòng thành thật với chính mình. Đó không có nghĩa rằng quý vị tự đánh vào đầu mình
sau khi gây ra một lỗi lầm nào đó. Quý vị chỉ cần tự kiểm thảo lấy mình một cách rõ ràng và
thẳng thắn; và khi tìm thấy lỗi lầm thì nên tự sám hối. Sám hối không có nghĩa là tự trừng phạt
lấy mình mà là thành tâm nhận lỗi và quyết định không tái phạm nữa.

1. Tránh lấy sinh mạng của các sinh vật khác

Giới thứ nhất là cấm sát sinh, cũng như làm thương hại hoặc gây thương tích cho bất
cứ sinh vật nào. Thỉnh thoảng giới này còn gọi là ‘Ahimsa’, nghĩa là không được dùng
bạo lực. Giới này áp dụng cho cả hai trường hợp: Trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại.
Thí dụ, quý vị tự tay sát hại hoặc xuyên qua tay người khác (giống như ăn thịt súc vật
bị giết bởi người bán thịt). Giới này được đề ra vì lòng ước muốn cả thế giới được
hòa bình, mọi người nhìn nhau với ánh mắt nhân từ và đối đãi với tất cả chúng sinh
bằng lòng từ bi và tình thương bao la. Tóm lại, nên dùng lời lẽ hòa nhã để nói chuyện
với người khác, làm cho họ an tâm, giúp họ tu hành, và khuyên bảo họ theo đường
ngay lẽ phải, khi thuận tiện. Nên tìm một nghề sinh nhai không có tính cách sát sinh
và gây thương hại đến người khác. Điều này chú trọng đến việc không sát hại cả
người lẫn sinh vật, bởi vì chúng ta phải dùng tâm từ bi và bình đẳng đối với tất cả
chúng sinh. Cố gắng giúp đỡ người nghèo khó và bệnh tật, nhưng chỉ khi nào họ thật
sự cần sự giúp đỡ. Đừng làm phiền người khác bằng sự tha thiết muốn giúp đỡ của
mình.

Tự nguyện không sát sinh cũng có nghĩa là không ăn thịt súc vật. Bởi vì dù chúng ta
không tự tay giết nó, người khác cũng phải giết nó cho chúng ta có mà ăn, đây là
gián tiếp sát sinh.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 66


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Nếu chúng ta không thể giữ được ngũ giới, chúng ta không thể tái sinh thành người
được. Bất cứ khi nào chúng ta ăn thịt, không thể nào tránh được sự sân hận và bất
mãn phát ra từ các con vật trước khi chúng lìa đời, rồi nó đi vào tiềm thức chúng ta
và làm chúng ta cảm thấy áy náy bên trong. Vì thế ban đêm chúng ta ngủ thường gặp
ác mộng. Khi các con vật thấy chúng ta, chúng sẽ sợ hãi và xa lánh chúng ta. Khi
chúng ta đau ốm, chúng ta rất khó bình phục, bởi vì sự sân hận, thù ghét còn phảng
phất quanh miếng thịt con thú mà chúng ta ăn.

Hỏi: Tại sao chúng ta không thể ăn các sản phẩm từ chất mỡ của động vật? Chúng ta có
thể ăn phô mai và trong phô mai cũng có chất béo?

Sư Phụ: Phô mai là làm từ sữa, còn chất béo làm từ con vật sau khi bị giết. Dùng sữa chúng
ta không phải giết con bò, và từ sữa, chúng ta có thể làm phô mai, bơ, v.v., đây là sự
khác biệt.

Hỏi: Chúng ta có thể ăn trứng không thụ tinh không?

Sư Phụ: Không. Bởi vì trứng đã có một nửa sự sống, nếu chúng ta cho nó cơ hội, nó có thể
trở thành gà con. Trứng cũng thu hút lực lượng phủ định, ma chướng, do đó ăn trứng
chúng ta có thể bị nhiễm lực lượng phủ định. Có lẽ quý vị cũng biết các phù thủy
thường dùng trứng để chữa bệnh cho những người có bệnh tà ma. Do đó không ăn
trứng rất hợp lý.

Hỏi: Nếu có người nào đó muốn ăn chay trường nhưng vì vô ý hoặc không biết mà ăn thịt
thì sẽ ra sao? Việc này sẽ ảnh hưởng đến người đó thế nào?

Sư Phụ: Có thể sẽ làm quý vị đau bụng một ít, nhưng nếu quý vị thiền thêm một ít mỗi ngày
thì sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta không thể lúc nào cũng tránh được. Trường chay
là để quảng bá thêm tình thương, sự từ ái sẵn có trong chúng ta. Ăn chay chỉ đánh
bóng hơn các đức tính trên, phát triển lòng thương yêu đến cực độ đối với các sinh
vật, kể cả các anh chị em bé nhỏ, để biểu hiện tình thương của mình và cũng để gia
tăng lòng bác ái của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta làm điều gì một cách vô ý, không
ai có thể trách cứ chúng ta, Thượng Đế cũng không khiển trách chúng ta.

2. Tránh nói những điều không thật

Giới luật thứ nhì là tôn trọng sự thật, không dối gạt người khác hoặc lường gạt chính
mình. Giới này có phần tế nhị, vì người đời có thói quen tránh né, bóp méo và nhầm
lẫn sự thật.

Một trong những cạm bẫy phải để ý tránh là khuynh hướng dối gạt về sự tu hành.
Nếu quý vị đến gặp tôi để tỏ lòng tôn kính, hoặc để nhận phước báu, mà không tự cố
gắng hết khả năng mình tuân theo chỉ thị tu hành của tôi, không trì chay giữ giới, tất
cả đều là những hình thức dối gạt. Khoe khoang về những thể nghiệm Ánh Sáng và
Âm Thanh mà không tu hành, thiền định mỗi ngày là một sự lừa dối trầm trọng. Phải
cẩn thận, đừng khoa trương đẳng cấp, làm ra vẻ vĩ đại, cao quý.

Có nhiều người nghĩ rằng nói dối là sự cần thiết trong buôn bán, cho rằng mua rẻ
bán mắc, hoặc dối gạt về phẩm chất hàng hóa, là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên,
bất kỳ dưới hình thức gì, nói dối vẫn là nói dối.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 67


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
3. Tránh lấy những gì không phải của mình

Bất cứ vật gì không thuộc về chúng ta và chúng ta lấy mà không có sự cho phép hay
hỏi trước là ăn cắp. Chúng ta có thể ăn cắp thời giờ và năng lực của người khác.
Quý vị biết loại ăn cắp này rất rõ. Vài người bạn gọi điện thoại cho quý vị hàng giờ
mà quý vị không sao ngưng được, khiến quý vị phát mệt, vì lịch sự và lòng bác ái,
quý vị chỉ biết nghe, ‘À, à, dạ, dạ…’ Quý vị không biết họ đang nói gì bởi nó quá
chán. Đây cũng là một hình thức ăn cắp. Quý vị nên dành thời giờ của mình để tìm
hiểu Thượng Đế thay vì nói những đề tài vô bổ.

Giới luật thứ ba này cấm không được lấy trộm của người khác, hay là dùng những gì
không phải thuộc về mình. Chúng ta nên vui vẻ dùng những gì mình có, đừng dòm
ngó những gì của người khác, hay là ganh tỵ người láng giềng có nhà lớn hơn hoặc
có xe mới hơn.

Trên đời này có rất nhiều cách để tự sinh sống, nếu quý vị sống một cách khiêm tốn,
giản dị. Thật ra sống một cuộc đời càng giản dị càng tốt. Nếp sống càng đơn giản,
càng ít bị vướng bận bởi những vật chất của thế giới bên ngoài, chúng ta càng có
nhiều thời giờ để tu hành. Chỉ dùng những gì thuộc về quý vị, bất luận có nhiều hay
ít. Thế giới chúng ta cũng tương tự như một rạp chiếu bóng, dù xấu hay tốt, cũng
không phải là Nhà của chúng ta. Khi vở tuồng chấm dứt, chúng ta sẽ ra về hưởng thụ
Căn Nhà êm ái của mình. Trên thế giới này chúng ta chỉ là khách mà thôi!

4. Tránh tà dâm – lạm dụng tình dục

Lạm dụng tình dục thái quá sẽ làm suy nhược cơ thể, hao mòn lực lượng tinh thần
mà đáng lý ra nên dành cho việc Đại Khai Ngộ và giúp cho chính mình cũng như cho
nhân loại. Như vậy cao quý hơn. Tình dục sai quấy có nghĩa là quý vị có nhiều bạn
trai hay bạn gái, nhiều vợ hoặc nhiều chồng cùng một lúc. Nó làm kiệt quệ năng
lượng dự trữ của chúng ta.

Rất đơn giản, nếu quý vị đã có một ông chồng rồi, thì đừng nghĩ đến người thứ hai.
Giữ cho đời sống quý vị đơn giản, không phức tạp và cãi vả. Nó gây đau đớn cho
tình cảm của người khác. Chúng ta tránh những va chạm, tránh gây ra những đau
khổ xúc động vật chất cũng như tinh thần cho người khác, nhất là cho những người
mình thương yêu. Nếu quý vị đã có người yêu, thì đừng nói với anh ấy hay cô ấy. Nó
chỉ tạo thêm đau khổ khi quý vị nói ra. Hãy từ từ âm thầm giải quyết và không phải
thú tội. Đôi khi người ta nghĩ nếu họ ngoại tình rồi về nhà thú tội với vợ họ hay chồng
họ thì như vậy là rất khôn ngoan và trung thực. Vô nghĩa! Làm như vậy không tốt.
Quý vị đã phạm lỗi lầm, sao còn đem rác về nhà bắt người khác thưởng thức? Nếu
anh ấy không biết, anh ấy không cảm thấy quá tệ. Biết được sự việc sẽ gây đau đớn
hơn. Vì thế hãy cố gắng giải quyết vấn đề và đừng tái phạm nữa.

Tình dục không có gì xấu nhưng cũng không phải là điều tối cần thiết cho đời sống.
Có người có, có người không, điều đó không tốt, không xấu và cũng không quan
trọng. Nó chỉ làm tiêu hao một chút sinh lực nhưng có thể phục hồi lại bằng cách bồi
bổ thêm một chút như uống sữa hoặc ăn nhiều thêm. Điều này không quan trọng. Dĩ
nhiên, nếu đẳng cấp của quý vị cao lên một chút rồi, thì quý vị không cần đến nó nữa.
Điều này rất tốt, nhưng cũng đừng vì thế mà khinh khi những người khác. Tóm lại, cứ
để tự nhiên. Tôi không thể cố vấn quý vị về vấn đề này, vì mỗi người mỗi khác. Tôi
không cấm đoán điều gì cả. Đừng lo lắng nhiều. Điều này bình thường, nhưng tại vì
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 68


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
quý vị không quen đó thôi. Nhưng cũng có thể chỉ là tạm thời thôi, đừng lo, nếu ‘đói’
thì cứ ‘ăn’.

Nếu quý vị có liên hệ tình cảm với người nào đó, thì những ‘chuyện này’ có thể tự
nhiên xảy ra, có thể không xảy ra; nhưng nếu nó không ảnh hưởng đến tình yêu của
quý vị thì không sao cả. Quý vị không nên lấy nhau vì tình dục, xin lỗi quý vị. Có phải
không? Tình yêu không bắt đầu từ tình dục. Nó bắt đầu từ đôi mắt, rồi sau đó nếu
hợp, mới đi xuống. Sự chú ý lúc đó càng ngày càng đi xuống, phải không? Nhưng
đúng ra nó phải đi ngược trở về Mắt Trí Huệ thì mới tốt, về điểm khởi đầu khi mới
gặp nhau.

Khi mới gặp một cô gái, quý vị không phải nhìn thấy là lập tức muốn có tình dục với
cô rồi mới cưới, phải không? Điều đó không đúng. Đa số quý vị lúc mới gặp nhau
thường để ý đến đôi mắt, nét mặt, dáng vẻ hay cử chỉ của cô gái đó rồi mới thương
mọi thứ nơi người đó, phải không? Tình dục sẽ đến sau khi quý vị quá gần gũi nhau.
Đó là sự gặp gỡ của… loài gì? [Sư Phụ mượn tên của một bộ phim Mỹ.] Của loài thứ
nhất? Của loài người, của một loài khác phái rồi làm quý vị bồi hồi.

Hãy để tự nhiên, đừng kỳ thị, đừng chỉ trích, đừng chụp mũ, đừng đồi trụy hóa tình
dục. Hãy coi đó là sự an bài của Tạo Hóa, là sự thiêng liêng cao thượng, tôi nghĩ như
vậy đó. Trừ khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc làm quý vị tự chủ không được, nó
làm sự chú ý của quý vị hướng ra ngoài thể xác nhiều hơn, thì quý vị phải tiết chế lại
để lấy lại sự chủ động. Cũng giống như quý vị điều chỉnh nút âm thanh của chiếc
máy thu thanh để thích ứng với sức khỏe, nhịp sống mới, một đời sống nhiều tâm
linh hơn cho quý vị, chỉ vậy thôi. Nhưng đừng lên án tình dục.

Đừng nghĩ rằng quý vị không còn tình dục nữa là quý vị thánh thiện hơn những người
khác. Mọi người đều thánh thiện và không thánh thiện, tùy theo sự suy nghĩ của quý
vị. Thượng Đế lúc nào cũng ở trong quý vị, chẳng lẽ sự gần gũi xác thịt lại làm cho
quý vị không còn thánh thiện nữa hay sao? Nếu thế thì Thượng Đế mới là người
không thánh thiện chứ không phải quý vị. Chúa Giê Su nói, ‘Thượng Đế ở trong con.’
Chúa nói chứ không phải tôi nói nhé! ‘Thiên đàng ở trong con. Thượng Đế ở trong
con.’ Do đó, nếu Thượng Đế ở trong quý vị không tự tiết chế được, thì đó là vấn đề
của Thượng Đế, của Đấng Tạo Hóa, phải không? Quý vị đừng tự trách mình nhiều
quá, tự chuốc thêm phiền não vào cuộc sống. Cuộc sống chưa đủ phiền não hay
sao? Hay khi mùa xuân đến, Thượng Đế phải làm nhiệm vụ của Ngài. Ngài đã an bài
những việc như vậy thì Ngài phải làm, phải hoàn tất kế hoạch mà Ngài đã soạn ra.
Cũng như một họa sĩ, anh đã vẽ những nét đại cương xong thì anh phải hoàn tất bức
họa đó nếu anh muốn. Nhưng nếu anh không muốn thì anh cũng có thể bỏ giữa
chừng. Do đó mà có người khi dục tính nổi lên, họ không làm gì, còn có người thì cứ
hành động tự nhiên. Điều đó không có gì quan trọng, hiểu không?

Hãy thả lỏng và vui hưởng những gì Thượng Đế ban cho, vì nếu Thượng Đế lấy nó
đi, thì quý vị sẽ không cảm thấy cần nó nữa. Như vậy nhẹ nhàng hơn. Bởi vì càng ít
ham muốn thì càng khỏe hơn. Nhưng nếu Thượng Đế cho thì cứ nhận. Nếu Thượng
Đế ban cho quý vị tình dục thì cứ vui hưởng nếu quý vị muốn. Tại sao phải phản đối?
Cũng như ai cho quý vị một món gì ngon nhưng quý vị không ăn mà cứ đứng đó nhìn
rồi… nuốt nước miếng? Tại sao phải làm như vậy? Điều đó không ích lợi gì, vì quý vị
chỉ tốn nước miếng mà sự thèm muốn cũng không diệt được. Cứ cố gắng thiền, một
thời gian sau những đòi hỏi đó tự nhiên sẽ mất. Nhưng khi chưa đạt đến mức đó thì
quý vị đừng tìm cách chống đối nó một cách quá mức như vậy. Nó sẽ làm quý vị mệt
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 69


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
hoặc có khi điên lên được. Do đó, hãy cẩn thận, phải biết cách đối đầu với những đòi
hỏi của mình. Cứ bình tĩnh và đổ lỗi cho Thượng Đế. Điều mà tôi muốn nói với quý vị
là đừng nên làm tổn thương tình cảm của người khác. Nếu cả hai đều đồng ý như
vậy thì không sao; nhưng nếu có một người bị ảnh hưởng thì quý vị phải lo cho họ
trước. Chẳng hạn quý vị thương một người nào đó, nhưng nếu có một người đã đến
trước quý vị và cả hai đều thương nhau, thì quý vị phải rút lui ngay, đừng nghĩ đến
mình nữa, đó là cách tốt nhất. Thật sự những quan hệ đó không có gì là xấu cả.

Tất cả mọi thứ đều là ân điển của Thượng Đế, quý vị muốn nhận hay không đều
được cả. Không phải vì ‘ăn’ nhiều hơn, hoặc vì cặp vợ chồng này thích làm những
‘động tác’ chung với nhau, những ‘động tác’ này có khi phải làm chung, có khi phải
làm riêng, mà người này thánh thiện hơn người kia. Hãy an nhiên, yêu thương và tha
thứ cho mình. Có người có thói quen thích làm điều gì đó, cũng như có người thích
ăn, có người không thích ăn và có người bỏ ăn luôn. Tình dục cũng vậy, đối với một
số người, có thể họ đã quen rồi, nên khi thiếu, họ không chịu được. Nhưng với thời
gian, họ sẽ cắt đứt được. Lúc đó họ sẽ tìm được sự tĩnh lặng cần thiết để đạt đến
mục đích của họ. Cứ để tự nhiên, đừng bao giờ tự trách mình, làm cho mình cảm
thấy tội lỗi vì những thứ rác rến như vậy. Khi hắt hơi, quý vị có cảm thấy có tội
không? Khi gãi có phải là tội không? Hãy sống một cách tự nhiên. Hãy tự giải thoát
mình. Biết được điều này thì quý vị đã được giải thoát rồi. Nếu quý vị cố giữ kín hoặc
đè nén những tình cảm này thì càng ngày nó càng trở nên tệ hơn. Cũng như trái
cấm, càng cấm càng ham.

Những điều tôi nói là cho tất cả mọi người, bởi vì quý vị đã đề cập đến một vấn đề rất
quan trọng và hấp dẫn mà tạp chí nào cũng nói đến. Đọc báo, chúng ta thấy họ khai
thác những vấn đề tình dục, ngoại tình nhiều hơn là những vấn đề khác như chính trị
hoặc nổi loạn. Do đó, nếu quý vị xem tình dục như là tập thể dục, thì dần dần nó sẽ
mất dần những cám dỗ. Không phải là tôi khuyên quý vị ‘tập thể dục’ nhiều hơn,
nhưng nếu quý vị muốn làm thì cũng không sao. Điều tôi muốn nói là hãy xem tình
dục như một sự bình thường. Đừng thần thánh hóa nó, đừng lên án nó. Hãy để tự
nhiên. Nếu quý vị không cần nó thì quý vị không có gì để lo nữa; còn không thì cứ để
mặc nó. Áp dụng trong mọi việc, như đói thì ăn, mệt thì ngủ, như vậy chắc chắn quý
vị sẽ được giải thoát. Con người là quý nhất, đáng yêu nhất, đáng trọng nhất, đáng
được chăm sóc nhất, có đẳng cấp cao nhất. Thượng Đế ở trong quý vị, do đó không
ai và không có gì hơn quý vị. Đừng trách mình hoặc tự khinh mình vì mình làm những
hành động tình dục đó. Mỗi người chọn một môn thể dục khác nhau, phải không? Có
người tập aerobic, có người tập Hatha Yoga, đâu có khác gì nhau đâu? Tóm lại,
đừng thần bí hóa nó vì nó có thể làm nhiều người điên lên được. Cứ để bình thường
thì nó sẽ không còn sức quyến rũ nữa. Thật là thoải mái khi một cặp nào đó yêu nhau
nhưng không trói buộc nhau, một cách vô điều kiện, rất gần gũi nhau nhưng không
ràng buộc nhau. Tình yêu chân thật là vậy đó, rất gần nhau nhưng không cần phải
trói buộc nhau, đó là cách tốt nhất.

Tình yêu cũng giống như cây cối, bông hoa, cũng cần phải tưới nước mỗi ngày, tối
thiểu cũng vào mùa nắng; nếu không, nó sẽ chết. Người ta tưởng rằng, ‘Ồ! Tôi yêu
em, yêu anh.’ là nó sẽ được như vậy mãi. Không, không, không, không. Quý vị phải
nuôi dưỡng nó qua tấm lòng cống hiến, kết lại tình nghĩa mỗi ngày, qua sự quý
chuộng những giá trị, tấm lòng thương yêu tử tế của nhau, và giúp người bạn đời của
mình phát triển phẩm chất tốt nhất bên trong họ. Đó mới là hôn nhân thật sự. Đó mới
là bạn đời thật sự.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 70


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Hỏi: Ngài có coi sự đồng tính luyến ái và lưỡng tính luyến ái là như nhau không?

Sư Phụ: Tôi thật sự không biết, tôi không phải là chuyên gia về hai điều này. Điều mà tôi có
thể nói cho quý vị là tại sao quý vị tự nhận cái xác thân này là mình và cho mình là
lưỡng tính luyến ái hay đồng tính luyến ái? Chúng ta không phải là nhục thể này, các
huynh đệ, chúng ta là Thánh Linh. Chúng ta là tình thương luân hồi, tất cả chúng ta là
trí huệ, chúng ta là Vô Thượng Sư của mọi vật trong vũ trụ. Tại sao quý vị tự nhìn
mình một cách giảm giá trị và làm quý vị cảm thấy hạ cấp bằng cách tự xếp loại quý
vị là cái này hay cái kia? Nhận biết quý vị như Thượng Đế, tìm cách đạt khai ngộ, và
những điều này chỉ là tạm thời chuyển tiếp.

Hỏi: Ngài có những đệ tử đồng tính luyến ái không?

Sư Phụ: Có, tôi có phải trình báo cho quý vị những việc riêng tư của họ không?

Quý vị thấy đó, đồng tính luyến ái chỉ là một quan niệm sai lạc về ý thức của họ. Họ
hiểu lầm về nhiệm vụ của cơ thể họ. Khi nào họ được khai ngộ, thì sự hiểu lầm này
sẽ giảm lần, vì họ sẽ tự nhận biết là Bản Thể có liên quan nhiều với linh hồn hơn là
thể xác. Như vậy đâu có gì sai. Những em bé khi còn nhỏ chúng chơi với đồ chơi cao
su và gắn bó với những con gấu bông của chúng, nhưng khi lớn lên, chúng sẽ từ bỏ
các thứ đó. Vậy đừng nên lo lắng về sự nhận thức sai lầm về cơ thể hoặc hình dáng
bẩm sinh của quý vị, chỉ cần khai ngộ là mọi sự sẽ tuần tự được điều chỉnh.

Hỏi: Thưa Sư Phụ, cái gì tạo ra tà dâm trong năm giới luật? Có kể đồng tính luyến ái
không?

Sư Phụ: Tà dâm có nghĩa là không nên ham mê những hoạt động thể xác này nhiều quá rồi
quên mất tu hành. Nếu vô tình yêu một người nào cùng phái thì cũng nên thực hành
vừa phải. Đồng tính luyến ái không phải là chuyện cấm, mà là quý vị nên có tình
thương, nếu thương thật sự, không phải chỉ có chuyện sinh lý mà thôi. Chỉ có nhục
dục thôi thì không tốt. Thương thì không sao, dù đó là thương một người đàn bà,
giữa đàn ông và đàn bà, hoặc giữa đàn bà với đàn bà, hay đàn ông với đàn ông. Vì
chúng ta thương, khi thương là với con tim và với linh hồn. Khi làm chuyện sinh lý chỉ
vì vấn đề sinh lý, chỉ là thể xác, không có dính líu, ký thác tình cảm gì trong đó, không
quan hệ gì tới việc thăng hoa tâm linh, cho nên nó không có sự thỏa mãn mà còn làm
mình cảm thấy mất giá trị rồi sau đó không thấy vui trong lòng. Cái đó gọi là tà dâm.

Nếu có một người rồi thì nên tôn trọng lẫn nhau, đừng làm đau lòng người kia bằng
cách đem nhiều người khác vào, thí dụ vậy. Bởi vì món quà sinh lý là món quà của
Thượng Đế, không được lạm dụng. Nếu hoạt động sinh lý có kèm theo tình yêu thì
tốt hơn. Quý vị sẽ cảm thấy vui sướng, dễ chịu hơn, cao thượng hơn. Đa số người,
sau khi tu hành, lâu lâu mới làm chuyện sinh lý một lần, với mục đích sinh con đẻ
cái… Ồ, tôi đi hơi xa rồi. Cứ việc làm, giữ tình thương là được. Làm bất cứ chuyện
gì, làm với tình thương thì không sao.

5. Tránh dùng độc tố

Độc tố có nghĩa ma túy, rượu và tất cả những thứ làm cho quý vị trở thành nghiện
ngập, khiến quý vị thành nô lệ, cũng làm lu mờ thị giác, phá hủy tế bào não của quý
vị, và làm hư hao khả năng suy nghĩ, nhìn và làm việc một cách rõ ràng. Đây là các
độc tố.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 71


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Hút thuốc có thể từ từ thay đổi, nhưng cũng nên tránh. Chúng ta phải được thấm
nhuần bởi lực lượng Thượng Đế chứ không phải là các chất liệu rẻ tiền. Trước đây
chúng ta được phép làm như thế, hay chúng ta làm vậy vì vô minh, vì chúng ta không
biết nó là gì. Chúng ta cảm thấy nội tâm trống vắng và chúng ta không cảm thấy hạnh
phúc bởi những tiền tài và tiện nghi văn minh. Chúng ta cảm thấy một chút nào đó
không được thỏa mãn, do đó chúng ta đi tìm thuốc lá, ma túy, bài bạc, tình dục, hay
bất cứ cái gì để thỏa mãn mình. Chúng ta nghĩ là mình sẽ được thỏa mãn bởi chúng,
nhưng càng dùng chúng ta càng kiệt lực, trống rỗng và cảm thấy vô nghĩa. Càng
dùng nhiều chúng ta càng muốn nó, và chúng ta càng cảm thấy thân thể lẫn trí óc bị
ngược đãi. Cái thật sự làm say mê sẽ thay thế tất cả những thứ đó và làm quý vị thỏa
mãn để quý vị sẽ không còn cần thứ đó nữa.

Hỏi: Nếu tôi đang dùng thuốc theo lệnh của bác sĩ, tôi có thể ăn chay và thọ Tâm Ấn
không?

Sư Phụ: Được, chắc chắn. Sao lại không? Thuốc không phải là ma túy. Cái mà tôi nói là ma
túy, quý vị biết, là những chất mà quốc gia quý vị cấm. Tôi cũng cấm nó, vì lợi ích của
quý vị, bởi nó hủy hoại sự sống của quý vị, làm quý vị tốn rất nhiều tiền, và khiến quý
vị trở thành một người lệ thuộc không có tư cách. Quý vị phải bước đi như một ông
vua, như Thượng Đế trên trái đất này, và gia trì toàn thế giới với lực lượng vĩ đại nhất
và trí huệ bên trong mình.

Hỏi: Tại sao chúng ta không thể uống rượu khi mà nó được dùng trong thuốc?

Sư Phụ: Uống rượu ảnh hưởng đến tâm thần. Nó làm trí óc lu mờ, lẫn lộn và làm tê bại hệ
thống thần kinh của mình ở một mức độ nào đó. Do đó tôi không màng đến sự ảnh
hưởng tốt về bề mặt của nó, bởi vì nó làm hại trí óc của quý vị mà chúng ta phải tùy
thuộc vào hệ thống suy nghĩ của mình để đạt khai ngộ. Càng làm nó tê bại, chúng ta
càng ngày càng lẫn lộn và sẽ không thể suy nghĩ thẳng thắn được.

Hỏi: Vậy còn các chất hóa học trong trái cây và rau cỏ thì sao?

Sư Phụ: Ô! Trời ơi! Quý vị cuồng tín quá! Rửa nó với muối, rồi ăn; nếu không, quý vị sẽ chết,
hửm?

Hỏi: Trong đơn xin thọ Tâm Ấn có nêu ra là không được dùng lực lượng tâm linh để chữa
bệnh cho người khác. Xin Ngài cho biết về điều này. Tôi sống trong một cộng đồng
có nhiều người dùng tay để chữa bệnh và nhiều cách chữa bệnh khác.

Sư Phụ: Quý vị thấy, nếu quý vị muốn trở thành người đi chữa bệnh, thì quý vị cứ làm. Nếu
quý vị muốn biết mọi việc, kể cả việc chữa bệnh, thì quý vị phải bỏ ra một khoảng
thời gian cho tới khi nào quý vị biết tất cả rồi thì quý vị có thể đi chữa bệnh. Chữa
bệnh mà không chữa. Người ta chỉ nhìn quý vị là được khỏi bệnh. Quý vị không cần
phải làm những thứ như hú-la hú-la, hay làm rối loạn từ trường của người khác. Nếu
hôm nay quý vị thành công trong việc chữa bệnh cho một người, quý vị có thể bảo
đảm rằng họ sẽ không bị bệnh vào ngày mai không? Nó không hoàn toàn. Và khi
người bệnh được khỏi vì được một người chữa bệnh theo phương pháp tâm linh, họ
sẽ tin tưởng vào người chữa bệnh này, thay vì tin tưởng vào khả năng chữa bệnh
của chính họ. Điều này nguy hiểm cho cả hai, cho người chữa được bệnh và cho
bệnh nhân. Bệnh nhân tin vào người chữa bệnh, người chữa bệnh thêm tính tự cao.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 72


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Như vậy cách chữa bệnh tốt nhất là trở thành như Đức Ki Tô. Chữa bệnh mà không
chữa. Chữa bệnh mà không biết là chữa bệnh.

Hỏi: Thưa Sư Phụ, ý Ngài muốn nói gì về việc chữa bệnh theo tâm linh làm trở ngại cho
sự tiến bộ? Nếu có người dùng tay để chữa bệnh một cách tự nhiên theo phương
pháp Reiki thì có được chấp nhận không?

Sư Phụ: Nếu muốn hoàn toàn khai ngộ thì quý vị phải không can thiệp vào nghiệp chướng
của người khác, bởi vì làm như vậy quý vị sẽ mất đi lực lượng tâm linh và vẫn còn ở
phần vật chất mà thôi.

Hỏi: Có cần phải thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày không? Tại sao?

Sư Phụ: Chúng ta phải thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày, bởi vì điều này rất cần để rửa sạch linh
hồn, phần mà bị ảnh hưởng rất nhiều tới các thứ bệnh. Bây giờ, nếu quý vị dơ bẩn
sau một ngày làm việc, và khi về nhà, quý vị cần ít nhất là hai ga-lông nước để tắm
rửa. Mỗi ngày quý vị lẫn lộn trong thế giới này và bị ô nhiễm bởi những người khác,
ảnh hưởng bởi mọi người chung quanh và cả những hành động xấu không thể tránh
được của chính mình. Thí dụ, khi hít thở, chúng ta giết rất nhiều vi khuẩn; khi ăn rau,
chúng ta giết sự sống của rau cải. Như vậy hai tiếng rưỡi giống như hai ga-lông nước
tắm rửa linh hồn. Nếu quý vị rửa bằng một ga-lông rưỡi thì cũng được nhưng không
hoàn toàn sạch. Rồi ngày mai quý vị lại tích tụ thêm bụi, và quý vị chỉ rửa bằng một
ga-lông nước, cứ như vậy quý vị không hoàn toàn sạch sẽ, và một ngày nào đó quý
vị sẽ ngửi thấy mùi.

Hỏi: Về ngũ giới mà chúng tôi phải tuân theo để có thể được thọ Tâm Ấn, điều gì sẽ xảy ra
nếu chúng tôi không theo được?

Sư Phụ: Vậy thì quý vị đừng thọ pháp. Tôi có thể làm gì được? Cố gắng lần nữa, được
không? Nếu quý vị nghĩ điều này tốt cho mình và tốt cho người khác, và đó là một
hàng rào bao bọc mầm tâm linh chúng ta, thì chúng ta hãy giữ nó, và không làm hại
mầm tâm linh đang nẩy nở trong mình. Ngoài ra không có ai ở đó lên án hay làm bất
cứ điều gì với quý vị, ngoại trừ tâm thức quý vị. Như vậy, hãy giữ giới luật, và khi nào
quý vị ngã, hãy đứng lên và cố gắng làm lại.

Hỏi: Tại sao chúng ta không thể thực hành lẫn pháp Quán Âm với các pháp tu khác?

Sư Phụ: Chỉ tập trung và chú tâm vào giáo lý của tôi để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu quý vị
thiền theo giáo lý của tôi và tiền bạc cùng một lúc, hay thiền theo môn phái khác, dĩ
nhiên quý vị sẽ bị phân tán. Điều này rất hợp lý. Tôi không phải là nhà độc tài. Tôi chỉ
nói điều gì tốt cho quý vị. Bất cứ muốn làm gì, quý vị phải chú tâm vào một điểm.
Người ta nghĩ tôi cấm quý vị điều này điều kia. Không có! Tất cả những điều tôi nói
chỉ là những lời khuyên tốt, và là bổn phận của một người thầy. Nếu quý vị không
theo tôi, cũng được. Quý vị phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, về sự
thành công trong việc hành thiền của quý vị. Tôi có trách nhiệm nói cho quý vị biết
điều gì tốt cho quý vị. Được không? Những gì tôi nói cho quý vị nghe là những điều
thiết yếu cô đọng của những người tu hành thời xưa khi họ muốn tránh khỏi cạm bẫy
vật chất và vượt lên trên sức khống trị của đầu óc để họ có thể nhận thức được rằng
có cái gì vĩ đại hơn thân thể, máy móc và bộ óc điện toán của họ. Tất cả những điều
này là chìa khóa bí mật hay phương pháp bí mật để gia tăng vận tốc của quý vị trên
xa lộ tâm linh. Nó tùy thuộc vào sự lựa chọn của quý vị. Con đường tự do là con
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 73


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
đường của trách nhiệm, tự lãnh trách nhiệm. Do đó tôi không bao giờ bắt buộc điều
gì mà chỉ đề nghị.

Khiêm tốn

Cho dù những người chung quanh nói thế nào, chúng ta phải cẩn thận đừng rơi vào cạm bẫy
mà sinh lòng kiêu hãnh về sự thông minh và thành công thế gian. Những năng khiếu và thành
tựu đó không có gì quan trọng, vì lúc nào trên đời cũng có người thông minh hơn hoặc làm việc
tốt hơn. Cho nên sự thông minh và giàu có của thế gian không quan trọng lắm. Những gia sản
có được đều nhận lãnh từ cha mẹ, không phải từ quý vị, vì vậy không có lý do gì để tự hào với
những gì quý vị đang có. Nếu quý vị thấy tự hào với sự giàu sang phú quý của mình, thử hỏi
quý vị có thể thu gặt được tài sản gì, nếu không có sự tham gia của rất nhiều người chung
quanh? Và quý vị cũng không có gì để mua nếu không có người sản xuất. Sự thật trên hết tất
cả đều là nhờ Phật, Minh Sư và Bồ Tát; các Ngài đã gìn giữ toàn thể vũ trụ khỏi bị hủy diệt.
Không có gì thuộc về chúng ta cả! Sự giàu sang không vĩnh viễn tồn tại; những gì hiện diện
hôm nay sẽ bị hủy hoại vào ngày mai.

Lòng hãnh diện về một chức vụ hoặc quyền uy thế gian cũng là một cạm bẫy, ngay cả sự kiêu
ngạo về thành quả hay lực lượng đạt được trong lúc tu hành cũng vậy. Quyền lực của thế gian
nên dùng để giúp đỡ những người cần trợ giúp, và đồng thời nên đối xử thân thiện với những
người có địa vị thấp hơn mình, không nên dùng để đi làm phiền hoặc áp đảo người khác. Sỡ dĩ
có địa vị cao là nhờ có những người ở địa vị thấp. Một vị tổng thống sẽ trở thành vô dụng nếu
không có dân chúng ủng hộ. Một vị tướng mà không có quân lính yểm trợ cũng vậy. Chúng ta
đạt được địa vị trong xã hội là nhờ vào hàng xóm láng giềng, đồng bào và những chúng sinh
khác. Người bác sĩ được nổi tiếng là nhờ bệnh nhân của mình. Một vị Minh Sư chỉ trở nên vĩ
đại khi ta so sánh Ngài với chúng sinh còn mê đắm. Mục đích của Phật là gì? Nếu không có
chúng sinh thì cũng không có Phật. Phật Tánh vốn tiềm tàng trong tâm thức chúng ta và trong
tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta có quyền thế là cũng nhờ vào đồ ăn, thức uống, sự giúp đỡ và
cộng tác của những nhân viên làm việc cho mình. Bất kể chúng ta là hạng người nào, nếu
không có nước thì cũng sẽ chết khát trong một vài ngày mà thôi.

Ăn chay

Chúng ta tôn trọng mọi sự sống trong kế hoạch sáng tạo của Thượng Đế. Chúng ta có thể thấy
rằng mọi sinh vật đều muốn cưỡng lại sự đau khổ và cái chết. Do đó, khi chúng ta giết hay thấy
loài vật bị giết, họ thật đau khổ và cố trốn chạy. Đó có nghĩa là Thượng Đế ban cho họ bản
năng muốn sống. Nếu chúng ta can thiệp và dùng sức mạnh để lấy đi sự sống, chúng ta đã can
thiệp vào ý chỉ của Thượng Đế. Chúng ta nên cư xử với mọi sinh vật cùng một đường lối mà
chúng ta muốn được cư xử bởi người khác. Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ được gia trì với ân
điển, trường thọ và trí huệ. Gieo gì thì gặt nấy. Rồi chúng ta sẽ không bao giờ oán trách
Thượng Đế về các điều không may. Chúng ta càng trau dồi bao nhiêu thì thân khẩu ý càng trở
nên tốt đẹp bấy nhiêu.

Hãy cố gắng ăn chay tối đa, điều này sẽ hữu ích cho quý vị. Ngay cả ở vùng ô nhiễm, ăn chay
sẽ giúp quý vị có tính miễn nhiễm, quý vị phải biết điều đó. Người ăn chay ít bệnh hơn người ăn
thịt. Nó bảo vệ quý vị, làm trí óc quý vị điềm đạm hơn và quý vị bớt suy tư. Đây là điều tốt của
việc ăn chay. Không phải chỉ là tính chất của sự nhân ái mà thôi. Chúng ta quên rằng nếu
chúng ta không lấy đi sự sống của người khác thì mạng sống của chúng ta cũng không bị lâm
nguy. Đó là luật nhân quả. Nếu chúng ta tha thứ người khác, người khác sẽ tha thứ chúng ta.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 74


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Thật là tốt lành khi chúng ta có một bữa ăn mà không phải nghĩ đến những con vật chịu đau
khổ vì bữa ăn. Đây là lý do chính của việc ăn chay. Quý vị tự lựa chọn một con đường cho
cuộc sống quý vị và chọn cách nào giảm bớt sự đau khổ cho chúng ta cũng như cho người
khác.

Hỏi: Ngài có thể nói thêm về vấn đề ăn chay và tại sao nó ảnh hướng đến hòa bình thế
giới?

Sư Phụ: Quý vị thấy, hầu hết các trận chiến xảy ra trên thế giới đều vì lý do kinh tế, kết mầm
từ việc thiếu thực phẩm, tài nguyên thiên nhiên tại các quốc gia khác nhau và sự
khiếm khuyết trong việc phân phối thực phẩm không đồng đều. Bây giờ, nếu quý vị
để tâm đọc báo và kết quả công trình nghiên cứu, quý vị sẽ thấy rằng việc nuôi cả
đàn gia súc để cung cấp cho thị trường tiêu thụ thịt đã đưa các quốc gia đến chỗ phá
sản về mọi mặt. Nó tạo ra nạn đói tại các đệ tam quốc gia. Đây không phải là sự kết
luận của tôi, mà là quý vị, những người Mỹ, đã khảo cứu và đưa ra kết luận này.

Đọc về tiến trình thực phẩm và quyển sách ‘Thực Phẩm Cho Một Tân Hoa Kỳ’, tác
giả là con của một nhà tỷ phú sản xuất kem, ông đã bỏ tất cả để trở thành một người
trường chay và viết sách chống lại truyền thống làm ăn của gia đình. Làm như vậy
nghĩa là ông không những bị mất mát về tiền bạc mà còn cả uy tín và sự nghiệp.
Nhưng ông vẫn làm vì đó là sự thật. Ngoài ra còn có nhiều tạp chí và sách báo cho
quý vị rất nhiều tài liệu và dữ kiện về việc ăn chay và làm cách nào để góp phần vào
nền hòa bình thế giới.

Quý vị thấy, chúng ta tàn phá các tài nguyên trái đất để có được thịt là thực phẩm,
bằng cách cho súc vật dùng rất nhiều chất đạm, nước và thuốc men. Chúng ta dùng
rất nhiều nhân lực, xe cộ, đường xá, v.v… và hàng trăm hàng ngàn mẫu đất đã bị phí
phạm trước khi một con bò có thể cho chúng ta một bữa ăn. Nếu tất cả những tài
nguyên này được phân phối cho các nước chậm tiến, thì chúng ta có thể giải quyết
được nạn đói trên thế giới. Khi một quốc gia cần thực phẩm, họ có thể sẽ xâm lăng
quốc gia khác chỉ để cứu người dân của họ. Nhưng về lâu dài sẽ tạo ra hậu quả xấu
và sự trừng phạt. Nên nhớ rằng Thánh Kinh có nói, ‘Gieo nhân gì thì gặt quả nấy.’
Nếu chúng ta giết chóc để có được thực phẩm, chúng ta sẽ bị giết vì thực phẩm sau
này. Thật đáng thương là chúng ta rất thông minh, rất văn minh, mà hầu hết chúng ta
lại không biết nguyên nhân đau khổ của các nước láng giềng chúng ta. Vì khẩu vị
của mình, để có thể nuôi một người, chúng ta đã giết rất nhiều sinh vật và bỏ đói rất
nhiều sinh mạng của đồng chủng.

Tội lỗi này, cố ý hay vô tình, sẽ kéo tâm thức chúng ta xuống và làm chúng ta đau
khổ với những căn bệnh không thể chữa được như ung thư, lao, và kể cả bệnh
AIDS. Quý vị hãy tự hỏi tại sao nước Mỹ có tỷ lệ cao nhất và nhiều đau khổ nhất về
bệnh ung thư. Bởi vì chúng ta ăn quá nhiều thịt bò. Chúng ta ăn nhiều thịt hơn bất cứ
quốc gia nào. Hãy tự hỏi tại sao Trung Quốc hay các nước cộng sản không có tỷ lệ
ung thư cao như vậy. Họ không có thịt mà ăn! Đó là kết quả cuộc nghiên cứu của quý
vị, không phải của tôi, như vậy đừng trách cứ tôi nhé!

Hỏi: Chúa Giê Su đã ăn cá, tại sao Sư Phụ không ăn?

Sư Phụ: Quý vị luôn luôn nhét cá vào miệng Chúa! Được rồi, giả dụ như Ngài ăn cá đi, nhưng
Ngài là Chúa, Ngài có thể làm nhiều việc mà quý vị không làm được. Tại sao quý vị
chỉ thấy miếng cá mà không nhìn đến phẩm cách và sự thánh thiện của Ngài? Chừng
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 75


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
nào quý vị thánh thiện như Ngài, có quyền năng như Ngài, quý vị có thể ăn thịt
người, được không? Sao quý vị quá thích thịt như thế? Chúa ôi, chúng ta luôn so
sánh những gì người khác làm hợp với ý mình, nhưng lại không kính trọng phẩm
cách và tài năng của họ. Chúng ta phải biết những gì mình có và những gì người
khác có, rồi lúc đó mới có thể nói điều gì chúng ta có thể làm và điều gì không. Một vị
tổng thống có thể ở Tòa Bạch Cung, ông có nhiều hộ vệ và quyền năng khắp nước,
nên ông có thể làm những việc mà chúng ta không thể làm được, phải không?

Hỏi: Một người có phải ăn chay thật nghiêm ngặt để được khai ngộ hay không?

Sư Phụ: Không, quý vị không phải làm như vậy. Quý vị có thể có thể nghiệm khai ngộ mà
không ăn chay. Nhưng để được hoàn toàn khai ngộ và duy trì trạng thái an vui vào
mọi thời điểm, thì chúng ta cũng nên ban rải sự vui vẻ cho mọi sinh vật một cách
hoàn toàn, khiến chúng không bị sợ hãi, và chúng ta không đe dọa bầu không khí
chung quanh. Đây là sự khai ngộ hoàn toàn hơn. Là một người chỉ ăn chay không
thôi sẽ không đưa quý vị tới khai ngộ hoặc giúp quý vị thành Phật. Những con bò và
ngựa đều ăn chay, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng được khai ngộ. Ăn chay
là cách tốt nhất cho chúng ta đạt được sự khai ngộ hoàn toàn.

Hỏi: Nếu tôi tiếp tục ăn thịt, tôi sẽ còn khai ngộ không sau khi đã thọ Tâm Ấn?

Sư Phụ: Thịt là nguyên nhân của mọi chiến tranh và đau khổ trên thế giới cũng như trong
chính chúng ta. Không ăn thịt là góp phần vào nền hòa bình cho trái đất này. Nếu
chúng ta chấm dứt được nguyên nhân của sự giết chóc, chúng ta sẽ không nhận
lãnh hậu quả bị giết hại hay bị thương. Cũng thế, không ăn thịt là hành động gián tiếp
giữ giới luật ‘Không Sát Sinh’. Nó cũng là nuôi dưỡng lòng vị tha của chúng ta đối với
muôn loài, do đó chúng ta có thể đối xử với chúng bình đẳng như các tạo vật khác
của Thượng Đế.

Vậy cách tốt nhất là không dùng các thực phẩm làm bằng thịt động vật. Ngay cả nếu
quý vị đã khai ngộ sau khi thọ Tâm Ấn, nếu dùng thực phẩm có thịt, quý vị sẽ chịu
đau khổ bởi nghiệp chướng nặng nề, bởi vì nghiệp chướng này phải được rửa sạch.
Đôi khi quý vị đạt đến một trình độ tâm linh nào đó, quý vị sẽ trải qua thể nghiệm của
một vài phản ứng do sự xung đột giữa sự không hoàn toàn trong sạch của cơ thể và
sự thuần khiết của thiên đàng. Không phải lúc nào cũng dễ chống lại cường độ của
năng lực bên trong quý vị, khi cơ thể không thanh khiết và tâm trí đang ở trạng thái
của một thực thể.

Hỏi: Có thể ăn cá được không?

Sư Phụ: Nếu quý vị muốn ăn cá cũng được. Nhưng nếu quý vị muốn ăn chay thì cá không
phải là rau cải.

Hỏi: Trong một buổi thuyết pháp trên núi, Chúa Giê Su đã cho hàng ngàn người ăn cá với
bánh mì, và cũng trong một tiệc cưới, Ngài đã biến nước thành rượu.

Sư Phụ: Như vậy câu hỏi là gì? Quý vị muốn tôi biết điều này à? Tôi biết. Tôi đã được hỏi
hàng ngàn lần, và ngay cả nếu tôi không biết, thì bây giờ tôi đã biết. Quý vị muốn ảm
chỉ rằng tôi nói không ăn cá, và Thánh Kinh thì nói Chúa Giê Su cho đám đông ăn
cá? Nhưng quý vị phải xét coi đó là loại cá gì vậy! Ngài dùng hai con cá cho cả năm
ngàn người ăn! Đó là cá làm bằng phép thần thông, làm bằng không khí!
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 76


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Hỏi: Ngài có cảm thấy rằng nhiều quốc gia tiêu thụ thịt nhiều hơn là những quốc gia ít tiêu
thụ thịt không?

Sư Phụ: Có. Quý vị có thể so sánh Ấn Độ với những quốc gia ăn thịt nhiều hơn. Quý vị có thể
so sánh tỷ số gia tăng trong các tôn giáo ăn nhiều thịt hơn các tôn giáo khác, quý vị
sẽ thấy sự khác biệt. Quý vị cũng có thể ghi nhận rằng loài vật ăn thịt gia tăng nhiều
hơn loài ăn cỏ. Ngay cả trong loài vật, người ta cũng nhìn thấy sự tương quan.

THIỀN

Tại sao chúng ta phải thiền? Để tâm hồn chúng ta được tĩnh lặng để nhận những lời chỉ dạy từ
thiên đàng, từ Thiên Quốc, hay những thế giới cao xa hơn. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện, ‘Xin
cho con trí huệ, xin cho con điều này, điều kia…’, nhưng khi Thượng Đế muốn nói, thì Ngài lại
không có cơ hội, vì chúng ta luôn luôn bận rộn. Chúng ta muốn kể lể, cầu xin mà lại không lắng
nghe. Vì vậy thiền định chính là lúc để lắng nghe. Cũng giống như khi quý vị hỏi tôi điều gì thì
quý vị cũng phải yên tĩnh trong chốc lát, yên lặng, khi đó tôi mới có dịp nói với quý vị điều tôi
muốn nói, hay điều quý vị cần biết, phải vậy không? Thiền định cũng giống vậy. Ngồi yên lặng
và nhận những lời chỉ dạy. Bằng không, dù Thượng Đế có muốn khuyên bảo quý vị hàng triệu
điều, quý vị cũng không có thời giờ để nghe. Quý vị quá bận rộn để nói chuyện, cầu nguyện, ca
hát, lạy lục và lần tràng hạt. Làm như vậy cũng tốt, nhưng sau đó đôi lúc chúng ta cũng phải
tĩnh lặng để Thượng Đế còn có cơ hội nói chuyện với chúng ta.

Bằng an luôn ở trong chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta quá bận rộn, tìm kiếm thế giới bên ngoài,
thì chúng ta có thể bỏ quên sự bằng an thật sự bên trong mình, chúng ta đối đầu với những
điều bất ổn và khó khăn trong đời sống. Nếu bằng cách nào đó chúng ta có được đôi chút thời
giờ và thành tâm để ngồi xuống, hay chúng ta tự tìm lấy sự yên tĩnh, rồi sau đó tìm kiếm bên
trong mình, thì khi đó chúng ta sẽ tìm lại được sự bằng an và hoan lạc. Đó chính là ý nghĩa
đích thực của thiền định. Chúng ta không nhất thiết phải ngồi ở một góc phòng vắng vẻ trong
nhà. Chúng ta có thể ngồi ở đâu cũng được, đứng ở trạm xe buýt, ngồi trên xe buýt để đi làm
việc, hay ngồi trong phòng làm việc để yên lặng quán sâu vào nội tâm mình để tìm thấy bản thể
của linh hồn luôn luôn hiện hữu, chỉ vì chúng ta không phải là thể xác hay tâm trí, chúng ta
không phải là những gì chúng ta làm hay những gì chúng ta học hỏi, và chúng ta cũng không
phải là những gì chúng ta bị tẩy não để tin rằng chúng ta hiện hữu. Điều này rất khó giải thích.
Chính tôi hiểu rõ điều này, và cũng có nhiều đồng tu khác cũng hiểu rõ như vậy.

Nếu chúng ta thật sự nhận thức hay phân tích, ngay cả sự thông minh, người mà chúng ta
thường gọi là ‘Tôi’, hay ‘Bà Smith’, hoặc bất cứ tên nào chúng ta thường gọi nhau, khi đó chúng
ta sẽ hiểu rõ rằng chúng ta không phải là như vậy. Chúng ta không có một sự hiện hữu nào,
nếu đó là phương cách để chúng ta tự hiểu lấy mình. Nếu nghĩ rằng chúng ta là những người
có kiến thức ở trường học, hay những người có sự bực bội khi phải đối đầu với những phiền
muộn hay những khó khăn trong đời sống, hay những người đang yêu, đang tự mãn với những
thành công, v.v… thì khi đó chúng ta không phải là mình thật sự. Trước khi được sinh ra, chúng
ta không có một sự hiểu biết nào về bằng cấp ở nhà trường, hoặc thí dụ như trí huệ từ sách vở,
và chúng ta cũng không có đặc tính của sự giận dữ, không có thái độ yêu đương, hay cách
chúng ta cảm nhận về các điều thích thú và xua đuổi những phiền muộn, v.v… Như vậy, đây
chỉ là những thói quen, những hiểu biết mà chúng ta càng ngày càng tích lũy được trên đà
trưởng thành.

Ai cũng đã biết ngồi thiền, nhưng quý vị quán về những điều sai lầm. Có người quán về những
cô gái đẹp, có người nghĩ đến tiền bạc, những người khác quán về việc làm. Mỗi khi quý vị tập
trung sự chú ý một cách chăm chú vào một điều gì thì đó là thiền. Bây giờ, tôi chỉ tập trung sự
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 77


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
chú ý vào lực lượng bên trong, vào lòng vị tha bác ái, vào tình thương, vào lòng nhân từ của
Thượng Đế. Nhưng không phải chỉ ngồi xếp bằng ở một nơi yên tĩnh mà quý vị có thể thu nhận
được điều gì. Trước tiên, quý vị phải câu thông với lực lượng bên trong, rồi sau đó Chân Ngã
bên trong sẽ thiền và thức dậy. Đó là lúc chúng ta ngồi thiền. Chúng ta phải đánh thức Chân
Ngã bên trong và cho nó ngồi thiền, mà không phải đầu óc hay sự hiểu biết của chúng ta. Nếu
không, chúng ta cũng chỉ ngồi đó và nghĩ đến hàng ngàn sự việc khác nhau mà không thể khắc
chế được những ước muốn của mình. Nhưng khi quý vị đã tự thức giác, Chân Ngã bên trong
quý vị, sức mạnh Thượng Đế bên trong quý vị sẽ tự kiểm soát được mọi việc. Quý vị chỉ có thể
biết thiền định thật sự sau khi quý vị được đánh thức bởi những truyền đạt do vị Chân Sư thực
hiện. Bằng không, quý vị cũng chỉ phung phí thời giờ vật lộn với thể xác và tâm trí của mình.

Ý nghĩa đích thực của thiền định

‘Khi quý vị cầu Đức Chúa Cha, bước vào căn phòng bí mật và cầu nguyện trong bí mật, Đức
Chúa Cha của quý vị sẽ nhìn thấy quý vị và công khai ban thưởng quý vị.’

Vậy bằng cách nào chúng ta cầu nguyện trong bí mật khi tất cả chúng ta phải đến nhà thờ và
cầu nguyện công khai? Có thể không phải là cách thức như vậy. Kinh Thánh dạy chúng ta
đừng cầu nguyện lớn tiếng như những người tà giáo hay người đạo đức giả thường làm. Bấy
giờ sự bí mật nằm ở trong căn phòng bí mật. Đó là lý do tại sao khi đi nhà thờ chúng ta cầu
nguyện rất nhiều, lớn tiếng khiến ai cũng nghe thấy, ngoại trừ Thượng Đế! Cũng chính vì vậy
mà nhiều lúc lời cầu nguyện của chúng ta đã không được trả lời. Cũng chỉ vì chúng ta đã không
làm theo lời Kinh Thánh dạy. Nếu tin nơi Kinh Thánh thì chúng ta đã phải học hỏi một cách kỹ
càng hơn.

Không phải chúng ta chỉ ngồi đó và luôn luôn nghĩ đến Thượng Đế. Chúng ta phải hội nhập vào
Thượng Đế và trở nên đồng nhất thể với Ngài và lúc nào cũng ở trong tâm thức của Ngài. Đó là
ý nghĩa của điều gọi là Thiên Quốc. Nếu quý vị thỉnh thoảng đi nhà thờ trong ngày Chủ Nhật, thì
đó cũng là cách thức để tìm về Thiên Quốc, nhưng chắc hẳn không phải là cách thức hiệu quả.
Bởi vì Chúa Giê Su đã nói với chúng ta rằng Thiên Quốc đến không phải từ sự quan sát mà
Thiên Quốc chính là ở bên trong chúng ta. Nếu quả như vậy thì chúng ta phải làm gì? Chỉ có
cách là chúng ta phải ngồi thiền, cho dù đã có lời nói rằng Thiên Quốc không đến từ sự quan
sát, có nghĩa là ngay cả việc ngồi thiền cũng vậy. Nhưng ngồi thiền làm cho chúng ta dễ nhận
biết Thiên Quốc. Ngồi thiền không tạo nên Thiên Quốc, nhưng qua việc hành thiền, chúng ta sẽ
nhận biết Thiên Quốc luôn luôn hiện hữu bên trong mình.

Chúng ta tin rằng việc thiền định của mình là sự sắp xếp tiên khởi từ Thượng Đế muốn mình
phải giao tiếp với lực lượng của Thượng Đế và với Ngôi Lời của Ngài. Trong Kinh Thánh có
nói, ‘Từ thuở ban sơ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời chính là Thượng Đế, và Ngôi Lời ở cùng với
Thượng Đế.’

Như vậy, chúng ta thiền quán về Ngôi Lời, là chấn động lực nội tại, Ngôi Lời ám chỉ tần số lực
lượng của Thượng Đế. Vì chúng ta là những ngôi đền của Thượng Đế nên Thượng Đế nói với
chúng ta qua cách thức như vậy. Ngài hiện ra cho chúng ta thấy qua dạng thức của Ánh Sáng
và nói chuyện với chúng ta qua dạng thức của Âm Thanh. Thấy được Ánh Sáng, chúng ta thấy
được nhiều điều khác. Nghe được Ngôi Lời, chúng ta nghe được nhiều điều khác. Chúng ta
nghe được những lời chỉ dạy trực tiếp từ Thượng Đế. Đó là điều chúng ta phải thiền định.
Nhưng khi chúng ta có được một vị thầy có lực lượng vạn năng, chúng ta có thể cầu nguyện
Ngài ở bên trong, nếu quý vị gặp khó khăn khi ngồi thiền, hay nếu quý vị quá cách biệt với
Thượng Đế, thì khi đó quý vị phải cần đến một người trung gian. Quý vị vẫn còn yếu ớt như
một đứa bé phải nhờ đến cha mẹ để bước đi chập chững. Nhưng sau đó quý vị bước đi một
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 78


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
mình, quý vị phải biết rằng mục đích của mình là bước đi một mình, và ngày càng trưởng thành
mà không phải suốt đời trông cậy vào cha mẹ.

Thiền như thế nào?

Chỉ việc tập trung sự chú ý vào nơi phải chú ý, vào Thượng Đế, thay vì chú ý vào tiền bạc hay
những việc khác. Như vậy quý vị có thể ngồi thiền. Bằng không, quý vị không thể làm việc hoặc
chăm sóc con cái, nếu quý vị không được sự tập trung chú ý nào. Vậy chỉ cần tập trung sự chú
ý vào Thượng Đế. Dần dần quý vị sẽ được chỉ dẫn một cách chính xác hơn. Không phải việc
chỉ dẫn mất nhiều thời gian mà là cần nhiều thời gian để giải thích trước và sau khi ngồi thiền.
Do đó quý vị có thể biết được những gì đang chờ đợi mình trên đường về thượng giới qua
nhiều đẳng cấp tâm linh khác nhau. Vì vậy mà cần nhiều thời giờ. Bằng không quý vị chỉ việc
nhắm mắt lại và được Tức Khắc Khai Ngộ.

Cần lưu ý đến sự khai mở năng lực của quý vị trong khi ngồi thiền. Nhưng nếu quý vị có một vị
Minh Sư tại thế với năng lực còn sống động thì quý vị sẽ được bảo vệ. Nhưng nếu chúng ta cố
gắng học hỏi từ một vị Minh Sư đã quá vãng, với từ trường đã tan biến vào một không gian cao
xa, thì khi đó chúng ta có thể sẽ gặp khó khăn khi cần đến sự bảo vệ. Chúng ta có khuynh
hướng dễ dàng thu nhận ảnh hưởng của môi trường sinh sống, dù xấu hay tốt. Cho nên chúng
ta không thể nào biết được chắc chắn thể nghiệm thiền định đó là của mình hay của người
hàng xóm.

Hỏi: Chúng ta có thể thiền ở đâu?

Sư Phụ: Ở đâu cũng được. Trong công viên, ngoài vườn, trên xe buýt, trên máy bay, nhưng
không nên thiền khi lái xe! Đừng làm như vậy. Có hai loại thiền, loại thứ nhất là quán
Ánh Sáng, và loại kia là quán về Nhạc Trời. Với loại sau, quý vị phải thiền ở nơi riêng
biệt. Như vậy tốt hơn. Tôi sẽ giải thích rõ hơn khi truyền Tâm Ấn.

Hỏi: Mỗi ngày chúng ta phải thiền bao lâu?

Sư Phụ: Cũng tùy vào việc quý vị muốn về với Thượng Đế nhanh hay chậm. Với người bình
thường có thể từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Đối với những đồng tu chăm chỉ,
thì ít nhất phải từ hai tiếng rưỡi đến ba tiếng. Nhưng sau đó, khi đã quen rồi, thì khi
quý vị nói chuyện, đi, đứng, hay ngủ cũng là hình thức thiền định. Và ngay cả lúc
đang ngủ, quý vị có thể thấy Thượng Đế và câu thông với những người ở tầng cao
hơn.

Hỏi: Khi ngồi thiền, làm thế nào tập trung tư tưởng mà không bị ảnh hưởng bởi những sinh
hoạt hàng ngày?

Sư Phụ: Đương nhiên là sẽ tập trung được sau một thời gian ngồi thiền. Cũng không khó
khăn lắm. Quý vị cũng sẽ không biết ngay cả quý vị nghĩ đến hay không nghĩ đến một
điều gì. Quý vị chỉ cần ngồi đó và sự việc sẽ đến, Ánh Sáng sẽ đến, Âm Thanh sẽ
đến, và quý vị sẽ quên hết mọi việc. Và bất cứ khi nào muốn ra khỏi thiền định, quý vị
sẽ ý thức mọi việc trở lại, hiểu không? Rất dễ mà!

Hỏi: Chúng ta sẽ nghĩ về điều gì khi thiền?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 79


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Không nghĩ gì cả. Chúng ta đã nghĩ quá nhiều chuyện rồi, sao phải nghĩ gì thêm
trong khi thiền? Nhưng cũng có cách để xoa dịu tư tưởng và tâm trí chúng ta. Tôi sẽ
chỉ cho quý vị khi truyền Tâm Ấn. Chúng ta cần thời gian để ngồi với nhau và trò
chuyện trong chốc lát. Nhưng trong khi thật sự truyền Tâm Ấn, chúng ta sẽ không nói
chuyện, cả tôi cũng vậy, và trong sự yên lặng đó, quý vị sẽ tìm thấy bản chất nguyên
thủy của mình.

Hỏi: Có phải tập trung ngồi thiền là một lời khuyên tốt cho những người bị bệnh tâm thần?

Sư Phụ: Vâng, đúng vậy. Nó sẽ làm cho quý vị vui lên và sung sướng hơn. Quý vị bị chán nản
vì không thấy Thượng Đế, quý vị bị cách biệt với tình thương của Ngài. Một khi câu
thông được với Ngài và cảm nhận sự hiện hữu và tình thương của Ngài thì quý vị sẽ
không còn cảm thấy chán nản nữa. Không nhiều thì ít trong chúng ta ai cũng có lúc
chán nản, vì chúng ta bị cách biệt với Thượng Đế và mong được gặp Ngài. Ngay cả
khi chúng ta có nhiều tiền, có vợ đẹp, hay chồng tốt, chúng ta cũng không bao giờ
được hoàn toàn hạnh phúc ở thế giới này. Chúng ta luôn luôn cảm thấy như thiếu
thốn điều gì. Đôi lúc chúng ta làm việc sai trật, bởi vì chúng ta nghĩ những việc mình
làm sẽ khiến mình vui. Cũng vì chúng ta thiếu tình thương của Thượng Đế. Vì vậy
cho nên, khi được truyền Tâm Ấn và được câu thông với Thượng Đế, chúng ta sẽ
không làm việc sai trái nữa. Rất dễ cho chúng ta giữ những giới luật, và rồi yêu
thương kẻ thù của mình, bởi vì chúng ta được sự ủng hộ trực tiếp từ Thượng Đế.

Hỏi: Sư Phụ có nói chúng ta không cần phải vào hang động để ngồi thiền, nhưng chúng ta
có thể thiền khi đang sinh sống và đi đứng trong thế giới này không? Xin Sư Phụ giải
thích rõ thêm.

Sư Phụ: Sau Tâm Ấn, quý vị sẽ biết thiền như thế nào trong khi đang sinh sống và không cần
phải trốn chạy khỏi thế giới này. Quý vị sẽ hòa nhập vào lực lượng của vũ trụ vạn
năng, vào sinh hoạt hàng ngày của quý vị, cũng giống như khi quý vị đang ngồi thiền.
Quý vị sẽ tích tụ lực lượng đó mỗi ngày một ít và phân phát nó ra trong khi còn sống
cho thế giới được nhờ. Nếu không thì ngồi thiền cũng bằng thừa và chỉ gia trì cho
quý vị mà thôi. Sự thật thì khi chúng ta tự biết được mình, chúng ta có thể gia trì cho
cả thế giới. Sau khi chúng ta được truyền Tâm Ấn và được khai ngộ, thì việc gì
chúng ta làm cũng có ý nghĩa sâu xa hơn bề mặt của công việc hữu hình, và chúng
ta có niềm an lạc khi làm công việc của mình mà không phải chỉ làm việc vì bổn phận
như trước kia nữa. Chúng ta cũng có thể đóng góp ngày càng nhiều hơn trong khi
làm việc ít hơn. Quý vị có thấy không? Tôi là người rất nhỏ bé, tôi cũng không ăn
nhiều mà cũng không ngủ nhiều, nhưng quý vị nói là tôi rất hoạt động. Cũng chính vì
năng lực vĩ đại này. Tôi sẽ bùng nổ ra nếu không có gì để làm.

Hỏi: Sư Phụ nói rằng thiền định sẽ làm giảm bớt những dục vọng và ước muốn, nhưng dù
cho tôi có được sung sướng ở mức nào đi nữa thì tôi vẫn còn nhiều dục vọng và ước
muốn. Xin Sư Phụ giải thích tại sao?

Sư Phụ: Có thể vì quý vị không thiền theo cách của tôi. Tôi không chịu trách nhiệm gì về việc
đó cả. Khi nói đến thiền là tôi muốn nói đến thiền theo pháp Quán Âm. Chúng ta giao
tiếp trực tiếp với cội nguồn của mọi hạnh phúc, với lực lượng hoàn tất mọi ước
nguyện, chỉ khi đó quý vị sẽ được sung sướng hơn và không còn ước muốn. Hãy hỏi
tất cả tín đồ của tôi. Dĩ nhiên cũng có một số sẽ chậm hơn, vì có nhiều cấp bậc khác
nhau, nhưng một số khác lại nhanh hơn, và từ đó mọi ước muốn đều tan biến. Chúng
ta không từ khước việc gì cả. Tình trạng không còn ước muốn không có nghĩa là
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 80


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
chán ghét mọi việc trong đời này. Không đúng, không đúng! Chúng ta thích mọi việc,
chúng ta yêu thương mọi việc, chúng ta săn sóc mọi việc, nhưng chúng ta không bị
ràng buộc vào những việc đó. Nếu sự việc không được như sự mong ước của chúng
ta thì chúng ta cũng không bận tâm. Đó là tình trạng không còn ham muốn. Nhưng
không có nghĩa là quý vị không đi làm việc để kiếm tiền, không phải vậy!

Nên cố gắng thành công, cố gắng thành công như ý quý vị muốn. Nên cố làm việc để
thành công, hãy sử dụng trí huệ bên trong để càng thêm thành công. Nên kiếm nhiều
tiền theo ý muốn, và nếu quý vị xài không hết, thì đưa cho tôi! Tôi biết cách dùng. Tôi
sẽ cho những nạn nhân của núi lửa ở Phi Luật Tân. Tôi sẽ đem cho những người tị
nạn Âu Lạc không có áo quần, giường chiếu và mùng mền, hay cho những người ở
các nơi khác.

Xin đừng đưa cho tôi. Tôi không nhận tiền của quý vị. Tôi chỉ nói đùa cho vui! Nhưng
nếu quý vị không biết cách xài tiền, thì tôi sẽ chỉ cho, có vậy thôi. Nhưng quý vị sẽ tự
sử dụng tiền của mình. Tôi không nhận tiền cúng dường.

Hỏi: Chúng ta phát triển Con Mắt Thứ Ba bằng cách nào?

Sư Phụ: Quý vị không phát triển Con Mắt Thứ Ba, vì nó có sẵn ở đó rồi. Chúng ta không thể
phát triển những gì không phải là vật chất. Như quý vị thấy, Mắt Thứ Ba chỉ là một
cách nói, bởi vì không bao giờ có một con mắt cả. Bình thường chúng ta có hai con
mắt và chúng ta nhìn sự vật với một cái nhìn hạn hẹp. Nhưng nếu chúng ta có một
Con Mắt khác, Con Mắt Thứ Ba, thì chúng ta có thể nhìn được sự việc trong toàn vũ
trụ. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi là Con Mắt Thứ Ba. Nhưng sự thật thì linh hồn
không cần có mắt để nhìn, cũng không cần có tai để nghe, hay những giác quan
khác để nhận biết sự việc. Đó là Chân Lý cao cả nhất, hình thức tri giác cao cả nhất
mà không cần sử dụng đến dụng cụ của cơ thể. Đó là sức mạnh của linh hồn chúng
ta, vị Vô Thượng Sư bên trong chúng ta biết được tất cả sự việc, nghe được tất cả
sự việc bằng tất cả mọi cách và ở khắp mọi nơi. Đó là điều chúng ta phải tìm đến, bởi
vì chúng ta chính là điều đó: Vị Vô Thượng Sư trong tất cả vũ trụ. Có tưởng tượng
nổi là quý vị vĩ đại như thế nào, và hãy nhìn lại kiếp sống hiện tại của quý vị ra sao
không? Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy ân hận cho quý vị, bởi vì quý vị đến đây để
nghe tôi nói mà quý vị không cần phải làm như thế. Bởi vì chúng ta bình đẳng với
nhau, chúng ta giống nhau, chúng ta có lực lượng giống nhau. Điều đó thật đáng
buồn. Nhưng quý vị sẽ biết được điều đó, nếu quý vị chấp nhận những gì tôi nói, và
quý vị sẽ biết giống như tôi biết, như Chúa biết, Phật biết.

Hỏi: Khi chúng ta nằm ngủ thì thân xác chúng ta cũng ngủ, vậy ai thấy?

Sư Phụ: Là linh hồn quý vị, Chân Ngã quý vị. Quý vị không phải là thể xác của mình. Con mắt
thịt của quý vị không thể nhìn ra sự vật nếu không có lực lượng của linh hồn. Một
cách nào đó, cũng có thể nói rằng thể xác chúng ta là một nhà tù, một công cụ.
Chúng ta cần có một nơi để linh hồn ngự trị trên quả đất này. Nhiều lúc sau khi truyền
Tâm Ấn, vị Minh Sư sắp xếp để chúng ta trả nợ một phần nghiệp chướng qua những
giấc chiêm bao của mình. Cách thức đó an toàn hơn. Và đôi lúc quý vị cũng có thể
thấy được tương lai.

Hỏi: Đôi lúc khi ngồi thiền, tôi thấy được nhấc bổng lên, nhưng tôi không thấy gì khác
ngoài màu trắng và đen. Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi ở trong đẳng cấp thấp,
hay tôi tu hành chưa được tốt lắm?
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 81


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Sư Phụ: Nếu quý vị thấy đen và trắng, quý vị nên mua một máy truyền hình màu. Quý vị thấy
không, nếu quý vị cảm thấy như được nhấc bổng lên, an bình hơn, nhiều tình thương
hơn, nâng cao lên và hạnh phúc ở bên trong, thì đó là những kết quả tốt của việc
thiền định. Mỗi việc đều tùy thuộc vào thiên phúc. Nếu chúng ta ngồi thiền và thấy
được nhiều Ánh Sáng và nghe được Âm Thanh là vì chúng ta muốn học hỏi từ Ánh
Sáng và Âm Thanh, chúng ta muốn trí huệ của đời sống, sự an bình và tĩnh lặng của
linh hồn. Vậy có được sự an bình và hạnh phúc, thì với mức độ nào đó, quý vị đã
nhận được sự gia trì từ Ánh Sáng và Âm Thanh. Điều quan trọng là quý vị ngày càng
có thêm nhiều thiên phúc, an lạc và sự tốt lành đầy tình thương.

Thiền theo pháp Quán Âm

Tôi nghĩ tôi có thể chia sẻ với quý vị một ít về pháp môn bí mật mà tôi đã học được và quán
triệt, và có lẽ nó có thể giúp quý vị dùng chính cái quyền năng vĩ đại nhất của mình để giúp đỡ
cho chính quý vị, bạn bè, thân nhân, quốc gia của quý vị, và trên hết cho toàn thể vũ trụ. Với
cặp mắt khai ngộ, tôi thấy rằng tất cả mọi chúng sinh đều có liên hệ với nhau, chúng ta đều có
cùng bản chất tinh túy như nhau, chúng ta đều là một. Tôi không đọc những điều này từ sách
vở. Tôi đã thấy nó. Vì vậy, nếu quý vị nghĩ mình đang đau khổ, đời sống của quý vị không được
êm xuôi, Thượng Đế bỏ rơi quý vị, quý vị không được thấy Thượng Đế bằng chính mắt mình,
thì xin để chúng tôi giúp quý vị tìm Thượng Đế.

Trước khi tôi tìm được pháp môn dễ dàng này, tôi đã thử qua nhiều pháp môn khác, như bí
pháp của Phật Giáo Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện, v.v… Những phương pháp này thật quá
cầu kỳ và nhàm chán đối với tôi. Có thể vì tôi là người nhỏ con, có thể đối với quý vị không đến
nổi nào vất vả. Nhưng để thực hành những kỹ thuật này, quý vị phải tốn rất nhiều thời gian và
cần rất nhiều dụng cụ. Nhưng với pháp Quán Âm thì không như vậy. Tôi thấy nó dễ hơn bất cứ
pháp môn nào khác. Quý vị có thể thiền trên xe lửa, xe buýt, trong công viên, bất cứ nơi nào,
quý vị đều có thể câu thông được với lực lượng Thượng Đế. Quý vị cảm thấy được bảo vệ và
có thể thấy Thượng Đế tận mắt. Quý vị cũng có thể liên lạc được với Chúa Giê Su, Đức Phật,
hay bất cứ vị nào quý vị yêu mến nhất. Họ sẽ đến với quý vị, họ có thể dạy dỗ quý vị một điều
gì đó, họ có thể bảo vệ quý vị, hướng dẫn quý vị, cầm tay quý vị, và cuộc đời của quý vị sẽ
không bao giờ còn cô đơn nữa. Nhưng đây vẫn chưa phải là trạng thái cao nhất. Trạng thái cao
nhất là trạng thái quý vị trở thành như Chúa Giê Su. Lúc đó quý vị có tất cả quyền năng để cứu
vớt thế giới thoát khỏi đau khổ và sinh tử luân hồi. Quý vị sẽ trở thành toàn trí, toàn tri và vô sở
bất tại.

Con đường của chúng ta không phải là một tôn giáo. Tôi không biến đổi bất cứ ai thành Thiên
Chúa Giáo, hay Phật Giáo, hoặc bất cứ ‘Giáo’ nào. Tôi chỉ cống hiến cho quý vị một con đường
để quý vị tự biết mình, để tìm ra quý vị từ đâu đến, để nhớ lại sứ mệnh của quý vị trên thế gian
này, để khám phá ra bí mật của vũ trụ, để hiểu tại sao có quá nhiều đau khổ và điều gì chờ đợi
chúng ta sau khi chết. Mỗi ngày quý vị sẽ thấy mọi thứ giống như quý vị đang thấy tôi bây giờ.
Tôi không đòi hỏi quý vị phải tin tưởng tôi, nhưng hãy tự mình thể nghiệm mỗi ngày.

Phương pháp này không truyền đạt bằng ngôn ngữ. Nếu dùng ngôn ngữ để được khai ngộ là
chúng ta vẫn còn nằm trong phạm vi trí thức, nên đầu óc chúng ta sẽ rất động loạn, và như vậy
sẽ rất mệt mỏi. Vì vậy tôi không dạy quý vị phương pháp vật lộn đầu óc này, bởi tôi nghĩ chúng
ta đã quá mệt mỏi vì phải làm việc mỗi ngày, tranh đấu với những khó khăn, nên chúng ta
không cần phải về nhà, ngồi khoanh chân, rồi lại đánh vật nữa. Có lẽ quý vị đã nghe đến nhiều
phương pháp khác nhau dẫn đến sự khai ngộ. Thật ra cũng có nhiều phương pháp; tuy nhiên,
chỉ có một phương pháp là có thể dẫn đến sự khai ngộ cao nhất. Khởi đầu quý vị có thể đi bằng
nhiều con đường khác nhau, nhưng quý vị phải qua con đường này để đạt đến nơi cao nhất.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 82


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Con đường này bao gồm việc thiền quán Ánh Sáng bên trong và chấn động lực bên trong mà
Kinh Thánh gọi là Ngôi Lời.

‘Các con không biết rằng thân thể chính là đền thờ của Thượng Đế mà Đức Thánh Linh đang
ngự trong các con sao?’

Vì vậy, khi chúng ta câu thông với Đức Thánh Linh này, tức là sự thị hiện của Ánh Sáng và
chấn động lực thiêng liêng, chúng ta sẽ biết Thượng Đế. Thật ra nó không phải là một phương
pháp mà là quyền năng của vị Minh Sư. Nếu quý vị chứa đựng quyền năng này, quý vị có thể
truyền đạt nó. Phương pháp này là một phương pháp siêu nhiên không thể dùng ngôn ngữ
diễn tả được. Ngay cả nếu có người nào tả nó cho quý vị nghe, quý vị cũng sẽ không cảm nhận
được Ánh Sáng và chấn động lực, sự bình an và trí huệ bên trong. Tất cả đều được truyền đạt
trong yên lặng, và quý vị sẽ thấy lại những vị Minh Sư xa xưa như Chúa Giê Su hay Đức Phật.
Quý vị sẽ nhận được tất cả những gì mình cần để theo bước chân của các Ngài. Dần dần quý
vị sẽ trở thành như Chúa Giê Su và đồng nhất thể với Thượng Đế.

Sau khi tôi truyền pháp Quán Âm cho quý vị, quý vị sẽ thiền, cố gắng tìm kiếm bên trong mình
để tìm ra lực lượng nào quý vị có, khả năng nào quý vị đã quên, sự hiểu biết của quý vị đã
dùng được bao nhiêu, quý vị là ai, địa vị của quý vị trong vũ trụ là gì. Quý vị cứ tiếp tục tìm kiếm
và sẽ tìm thấy nó.

Hỏi: Những người thực hành pháp thiền này có cần có kiến thức hay sự huấn luyện về tôn
giáo không? Họ có phải thuộc về một hình thức tín ngưỡng đặc biệt nào không?

Sư Phụ: Không, không cần. Họ không cần phải có kiến thức về tôn giáo. Họ sẽ được hướng
dẫn đến sự hiểu biết về Chân Ngã, về linh hồn cao cả hơn, đó là lúc họ trở thành tôn
giáo thật sự. Tôn giáo chỉ là những cái dư thừa, những giáo lý còn sót lại của những
vị Minh Sư ngày xưa, những giáo lý bằng miệng, những giáo lý có tính cách lý thuyết
mà mỗi Minh Sư đã có. Một loại khác là khẩu truyền, bảo người ta điều này điều nọ,
và loại kia thì dạy trong yên lặng, và đây mới là phần quan trọng nhất. Nhưng phối
hợp cả hai phần lại sẽ làm nên một giáo lý sống động; nếu không, nó chỉ có một nửa
mà thôi.

Hỏi: Xin cho biết những bước dẫn đến khai ngộ, và pháp môn này đưa đến đẳng cấp khai
ngộ nào?

Sư Phụ: Nó sẽ đưa quý vị đến tận cội nguồn của tất cả chúng sinh, nơi mà từ đó quý vị đến
đây và là nơi mà tất cả chúng sinh sẽ trở về. Giữa đẳng cấp thế gian này và đẳng
cấp tuyệt đối đó, có năm đẳng cấp thức giác, hay năm cảnh giới hiện hữu khác nhau.
Và nếu nhờ thiền quán Âm Thanh và Ánh Sáng Thiên Đàng với sự dìu dắt của một vị
thầy đầy kinh nghiệm, chúng ta sẽ đi xuyên qua năm đẳng cấp này, cuối cùng chúng
ta sẽ đến Nhà của những Minh Sư. Đó là nơi từ đó tất cả các Minh Sư đến đây hay
trở về sau khi hoàn thành sứ mệnh, và đó cũng là nơi từ đó chúng ta sẽ đến đây để
giúp những chúng sinh khác, nếu chúng ta có ý muốn trở lại thế gian này hay đến bất
cứ hành tinh nào khác trong vũ trụ. Cho nên bước đầu tiên là phải thọ Tâm Ấn, và
sau đó mọi thứ khác sẽ đến sau.

Ngôi Lời, chấn động lực nội tại

Từ thời xa xưa, âm nhạc là một sự cần thiết cho nhân loại. Ngay cả loài vật cũng cảm thấy bị
lôi cuốn bởi âm nhạc, và cây cối cũng lớn nhanh hơn nhờ âm nhạc. Vì thế, nếu âm điệu bên
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 83


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
ngoài rất quan trọng cho tất cả đời sống, thì giòng Âm Lưu nội tại tuyệt vời của cõi thiên đàng
lại càng quyến rũ hơn và tràn đầy ân điển của phước lành.

Thai nhi khi còn trong bụng mẹ không ăn gì cả, bên trong lại không có không khí, không có ánh
sáng mặt trời mà nó dường như không bận tâm gì cả. Lý do là vì nó được câu thông với Âm
Thanh tuyệt diệu này, nguồn cội của tất cả mọi tình thương, hạnh phúc và quyền năng. Bào
thai lớn nhanh không thể tưởng tượng được trong những điều kiện như vậy, và nếu nó vẫn
được tiếp tục lớn, nó sẽ cao bằng trời sau khi chào đời. Nhưng sau khi sinh ra, nó bị mất liên
lạc với chấn động lực này, và nó khóc khi tiếp xúc lần đầu tiên với thế giới bên ngoài. Không có
hài nhi nào mới sinh ra mà cười cả, bởi vì nó cảm nhận được một sự mất mát quá lớn khi bị cắt
đứt khỏi giòng Âm Lưu đó.

Có hai loại Âm Thanh: Âm thanh của trần gian và Thắng Bì Thế Gian Âm. Âm thanh trần tục rất
quan trọng, an ủi chúng ta về mặt cảm giác và tinh thần, nhưng Thắng Bì Thế Gian Âm kéo
chúng ta trở về với Thượng Đế.

Âm Nhạc Thiên Quốc, được nói đến trong tất cả các kinh điển của những tôn giáo khác nhau,
như là Ngôi Lời trong Thiên Chúa Giáo, Âm Lưu trong Ấn Độ Giáo, Nhạc Trời trong Trang Tử,
Đạo trong Đạo Đức Kinh, v.v… là những giáo lý chân thật độc nhất đến trực tiếp từ Thiên
Quốc. Âm Nhạc Thiên Quốc này là ngôn ngữ của tình thương đại đồng và của Đại Trí Huệ. Tất
cả các giáo lý đều đến từ Âm Thanh yên lặng, tất cả các ngôn ngữ đều đến từ ngôn ngữ vũ trụ
này. Đó là lý do tại sao tất cả những người đã thọ Tâm Ấn có đẳng cấp cao trên con đường này
đều nói được tất cả các ngôn ngữ bên trong tâm linh. Đó là đẳng cấp của Minh Sư, người tinh
thông về ngôn ngữ của Thiên Quốc. Tất cả chúng ta đều có trí huệ này, cái trí huệ để hiểu
được tất cả mọi thứ bên trên thế giới tối tăm này, để trở thành vô sở bất tại, và để làm việc như
những chúng sinh hoàn hảo nhất trong vũ trụ, nếu chúng ta muốn nhớ lại mình thật sự là gì.

Ngôi Lời hay chấn động lực thần thánh này đã được tất cả các tôn giáo đề cập đến. Chúng ta
gọi nó là Âm Thanh, người khác gọi nó là Âm Nhạc Thiên Đàng, Thánh Ngôn Thiên Chúa
(Logos), Đạo, v.v… Nó rung động trong tất cả mọi sinh vật và nuôi dưỡng toàn thể vũ trụ. Giòng
Âm Lưu nội tại này có thể hàn gắn mọi vết thương, đông đầy mọi ước muốn và dập tắt mọi khát
khao trần thế. Nó là toàn năng và toàn ái. Vì chúng ta được tạo ra từ Âm Lưu này, nên câu
thông được với nó, chúng ta sẽ cảm thấy bình an và mãn nguyện trong tâm hồn. Sau khi nghe
được giòng Âm Lưu này, chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn, cái nhìn toàn diện của chúng ta về
đời sống sẽ thay đổi một cách thật lớn lao, tiến đến chỗ tốt đẹp nhất. Chấn động lực tuyệt vời
này sẽ gội rửa tất cả mọi dấu vết đáng ghét của tội lỗi ban đầu, hay cái mà người khác gọi là
nghiệp chướng. Chấn động lực này giống như một giòng sông mạnh mẽ cuốn trôi đi rác rưởi
dơ bẩn.

Giòng Âm Lưu nội tại này là lực lượng sáng tạo vĩ đại của vũ trụ. Nó nuôi dưỡng mọi thứ. Nó
thị hiện ra thế giới bên ngoài thành những âm thanh thiên nhiên mà chúng ta có thể nghe được
như tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu, v.v… Đó chỉ là những thị hiện thấp. Tuy
nhiên, có những Âm Thanh vi tế và cao hơn mà tai thường chúng ta không thể nghe được. Bởi
vì nó rung động ở một mức độ cao hơn thế giới vật chất chúng ta. Con đường dẫn đến những
chiều tâm linh cao hơn nằm trong chính giòng Âm Lưu này mà chúng ta sẽ theo để về lại nguồn
cội nguyên thủy để nghe được Âm Thanh cao hơn và thấy những cảnh giới cao hơn. Chúng ta
phải khai mở và phát triển những tri giác cao hơn của mình. Và để làm được việc này, chúng ta
cần có một người hướng dẫn, một vị thầy tinh thông đường lối. Ngài giống như một hướng dẫn
viên du lịch biết những gì ở phía trước. Những kinh điển tôn giáo chỉ diễn tả những thế giới
này, giống như một cái họa đồ về đất đai. Muốn thật sự biết về đất đai, chúng ta phải đích thân
đến đó. Nếu có người hướng dẫn, chúng ta sẽ đến đó nhanh hơn và an toàn hơn.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 84


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Trong kinh điển Phật Giáo có nói rằng Đức Phật chỉ nói được một ngôn ngữ nhưng tất cả
chúng sinh đều có thể cảm nhận được tùy theo trình độ hiểu biết của họ. Ngôn ngữ này không
phải là ngôn ngữ bằng lời nói thông thường. Nó là một loại Âm Thanh thuộc chấn động lực bên
trong mà tất cả mọi người đều có thể dùng để liên lạc với nhau, và Đức Phật có thể dùng nó để
liên lạc với chúng sinh. Nếu chúng ta nghĩ rằng đó là loại ngôn ngữ của thế giới chúng ta, điều
này không thể có được, bởi vì dù Đức Phật thông minh đến đâu đi nữa thì Ngài chỉ có thể nói
được một ngôn ngữ mà thôi. Và tất cả chúng sinh không thể nào cùng một lúc có thể nghe
được mọi ngôn ngữ, kể cả loài vật và những loại thấp hơn, họ không sao hiểu được ngôn ngữ
đó. Vì vậy ngôn ngữ ở đây phải có nghĩa là Ngôi Lời trong Kinh Thánh. Cũng vậy, trong Đạo
Lão, Kinh Đạo Đức, Lão Tử nói rằng, ‘Cái ‘Tên’ này chúng ta không thể đặt tên, ‘Đạo’ này
không thể giảng nghĩa được, chúng ta có thể nghe nó mà không cần dùng tai, có thể thấy nó
mà không cần dùng mắt, và có thể cảm nhận nó mà không cần dùng đến giác quan.’ Ngôi Lời
này, Âm Thanh, hay chấn động lực này là lực lượng sáng tạo của vũ trụ. Nếu quý vị đọc kỹ tất
cả các kinh điển thì sẽ thấy họ đều đề cập đến Âm Thanh này, và nó còn được gọi là Âm Nhạc
nội tại.

Vì vậy bây giờ, nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể câu thông với Ngôi Lời này, hay giòng
Âm Lưu, chúng ta có thể biết được chỗ ở của Thượng Đế, hay chúng ta có thể liên lạc với
Ngài. Nhưng bằng chứng nào cho biết chúng ta câu thông được với Ngôi Lời này? Sau khi
chúng ta kết nối với chấn động lực nội tại này, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.
Chúng ta biết nhiều điều mà chúng ta chưa bao giờ biết trước đây. Chúng ta hiểu được nhiều
việc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến trước đó. Chúng ta có thể làm, hoàn thành nhiều việc
mà chúng ta chưa bao giờ mơ ước tới. Càng ngày chúng ta càng có nhiều lực lượng hơn cho
đến khi chúng ta trở thành toàn năng. Chúng ta càng có nhiều khả năng hơn và lớn mạnh hơn
cho đến khi chúng ta hiện diện khắp mọi nơi và trở thành vô sở bất tại, và lúc đó chúng ta biết
rằng mình đồng nhất thể với Thượng Đế.

Không có người nào giao tiếp với Âm Thanh này hay Ngôi Lời mà không thể nghiệm được sự
thay đổi lớn lao trong đời họ. Chúng ta gọi một người khai ngộ là vì điều này. Chúng ta càng
câu thông với Âm Thanh này, hay pháp Quán Âm, chúng ta càng hiểu biết hơn, càng giống
thánh nhân hơn, và càng ít bị chạm tự ái, ràng buộc, giận dữ, hận thù và ham muốn hơn.
Chúng ta sẽ có nhiều tự do hơn, nhiều tình thương, hòa bình, trí huệ hơn, và có tất cả mọi thứ
mà chúng ta hằng mong ước, kể cả một đời sống thoải mái hơn. Chúng ta không những phát
triển về tâm linh mà còn cả về vật chất và về mọi mặt. Chúng ta sẽ cảm thấy rất khác với trước
đây.

Với ngôn ngữ nghèo nàn của thế gian, mỗi khi tôi muốn nói về cái kho tàng vĩ đại bên trong
chúng ta, tôi cảm thấy thật hổ thẹn là đã làm một công việc thật là tệ. Nhưng dù sao tôi phải cố
gắng trình bày một phần trí huệ vĩ đại này để quý vị có thể cảm thấy thích thú và tự tìm kiếm
lấy, rồi quý vị sẽ biết đến nó mà không cần qua bất cứ ngôn ngữ nào.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 85


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát


Truyền Tâm Ấn Vào Pháp Môn Quán Âm

Những người thành tâm mong cầu Chân Lý sẽ được Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy
Pháp Môn Quán Âm. 'Quán Âm' theo tiếng Trung Hoa có nghĩa là thiền quán, là lắng nghe chấn
động lực của Âm Thanh. Pháp môn này bao gồm việc thiền định về Ánh Sáng và Âm Thanh nội
tại. Những thể nghiệm nội tại này đã được ghi chép lại trong kinh điển của tất cả những tôn
giáo trên thế giới từ thời cổ xưa.

Ví dụ, Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo viết rằng, 'Khởi đầu là Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với
Thượng Đế và Ngôi Lời chính là Thượng Đế.' Ngôi Lời chính là Âm Thanh nội tại. Âm Thanh
này còn được gọi là Logos, Shabd, Đạo, Suối Âm, Nước Nguồn Sống hay Tiếng Nhạc Trời.
Thanh Hải Vô Thượng Sư nói rằng, 'Âm Thanh này tạo nên chấn động lực trong mọi sự sống
và bao trùm khắp vũ trụ. Âm Thanh nội tại này có thể chữa lành mọi vết thương, thỏa mãn mọi
ước muốn và khát vọng của thế gian. Âm Thanh này là sức mạnh vạn năng của muôn vàn tình
thương. Vì chúng ta được cấu tạo bởi Âm Thanh này nên khi giao tiếp được với nó, chúng ta
sẽ có được sự an lành và mãn nguyện trong tâm. Sau khi nghe được Âm Thanh này, con
người chúng ta sẽ cải biến, toàn bộ thế giới quan của chúng ta sẽ được cải biến mạnh mẽ và
trở nên tốt đẹp hơn.'

Ánh Sáng bên trong, Ánh Sáng của Thượng Đế, cũng là Ánh Sáng được đề cập đến trong
danh từ 'khai ngộ'. Cường độ của Ánh Sáng tăng dần từ những tia sáng yếu ớt đến Ánh Sáng
của hàng triệu mặt trời. Chính nhờ vào Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại mà chúng ta câu thông
được với Thượng Đế.

Lễ truyền Tâm Ấn để tu theo Pháp Môn Quán Âm không phải là một nghi thức huyền bí hoặc
một nghi lễ sơ khởi nào để bước vào một tôn giáo mới. Trong buổi lễ truyền Tâm Ấn, người thọ
pháp sẽ nhận được sự hướng dẫn đặc biệt về cách ngồi thiền để quán Ánh Sáng và Âm Thanh
nội tại. Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ chăm lo cho việc 'truyền đạt tâm linh'. Những thể nghiệm
đầu tiên về sự hiện hữu của Thánh Linh sẽ được diễn ra trong tĩnh lặng. Thanh Hải Vô Thượng
Sư không cần phải hiện diện bằng nhục thân để mở 'cánh cửa' này cho chúng ta. Việc truyền
đạt này là phần chính yếu của pháp môn. Kỹ thuật ngồi thiền sẽ đem lại kết quả không đáng kể
nếu không có ân điển của một vị Chân Sư.

Vì quý vị có thể nghe được Âm Thanh nội tại và thấy được Ánh Sáng nội tại ngay lập tức sau
khi được truyền Tâm Ấn nên việc này đôi khi còn được gọi là 'đốn ngộ' hay 'tức khắc khai ngộ'.

Thanh Hải Vô Thượng Sư chấp nhận tất cả mọi người muốn được Tâm Ấn mà không phân biệt
quá khứ hay liên hệ tín ngưỡng của họ. Chúng ta không cần phải thay đổi tôn giáo hay tín
ngưỡng hiện tại của mình. Chúng ta cũng không cần phải tham gia vào bất kỳ tổ chức hay sinh
hoạt nào mà chúng ta cảm thấy không thuận lợi cho đời sống hiện tại của mình. Tuy nhiên
chúng ta cần phải giữ chế độ dinh dưỡng thuần chay. Việc cam kết thuần chay suốt đời là điều
kiện tiên quyết để được Tâm Ấn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền Tâm Ấn hoàn toàn miễn phí.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 86


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Hàng ngày tu thiền theo Pháp Môn Quán Âm và giữ năm giới luật là điều kiện duy nhất đối với
những ai đã được Tâm Ấn. Những giới luật này là kim chỉ nam giúp chúng ta tránh gây phương
hại cho mình cũng như những sinh vật khác. Việc tu hành sẽ giúp chúng ta có được sự giác
ngộ sâu sắc và vững vàng hơn so với những thể nghiệm khai ngộ lúc ban đầu và cho phép
chúng ta đạt mức độ cao nhất của khai ngộ hay là đại khai ngộ. Nếu không tu hành mỗi ngày,
quý vị sẽ gần như quên đi sự khai ngộ của mình và trở lại đẳng cấp tâm thức bình thường.

Mục đích của Thanh Hải Vô Thượng Sư là dạy cho chúng ta cách tự chăm sóc mình. Vì thế
Ngài chỉ dạy một phương pháp mà bất kỳ ai cũng có thể thực hành được, tự thực hành mà
không cần sự nâng đỡ hay trợ giúp nào khác. Ngài không có ý tìm kiếm tín đồ, đệ tử hay những
người tôn kính Ngài hoặc thành lập một tổ chức mà hội viên phải đóng lệ phí. Ngài không nhận
cúng dường, sự lễ bái hay quà tặng của chúng ta, nên chúng ta không cần dâng lên cho Ngài
những thứ đó. Ngài chấp nhận lòng thành tâm của chúng ta trong đời sống thường nhật và việc
tu thiền sẽ giúp chúng ta có khả năng thăng tiến lên bậc thánh nhân.

'Chúng ta cần phải thấy được Ánh Sáng bên trong, phải nghe được Âm Thanh bên trong,
bởi vì đó là lòng từ bi cao đẳng nhất, là ái lực cao đẳng nhất, nó bao gồm Ánh Sáng và
Âm Thanh nội tại. Chúng ta càng câu thông với Ánh Sáng và Âm Thanh này thì chúng ta
càng có lòng từ bi, chỉ có vậy thôi. Chứ không phải vì Ánh Sáng rất đẹp cho nên mới
quán Ánh Sáng, hoặc vì Âm Thanh nghe rất hay cho nên mới quán Âm Thanh.'
– Thanh Hải Vô Thượng Sư –


Năm giới luật

1. Tránh gây phương hại đến sự sống của tất cả chúng sinh *
2. Tránh nói những điều không thật
3. Tránh lấy những gì không phải của mình
4. Tránh tà dâm
5. Tránh dùng những chất gây nghiện **

* Giới luật này đòi hỏi phải triệt để thuần chay và không được dùng thịt, cá, gia cầm, sữa, trứng
(kể cả trứng đã được thụ tinh và trứng chưa được thụ tinh trong bánh ngọt, bánh quy, kem,
v.v.) hay bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc động vật.

** Giới luật này bao gồm việc tránh xa những sản phẩm độc hại như rượu, ma túy, thuốc lá, cờ
bạc, phim ảnh, sách báo, trò chơi điện tử bạo lực và có nội dung thiếu lành mạnh.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 87


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát


Thư Gửi Từ
Thanh Hải Vô Thượng Sư
(Nguyên văn tiếng Anh)

Ngày 10 tháng 4 năm 2012

Kính thưa các nhà lãnh đạo chính phủ xuất sắc và đáng kính; các nhà lãnh đạo thánh thiện, lỗi
lạc và đức độ của các tôn giáo cao quý trên thế giới và các thành viên xuất chúng của giới
truyền thông:

Với lòng biết ơn chân thành, chúng tôi vô cùng hân hoan chia sẻ tin tốt lành với quý vị rằng thời
gian tồn tại của địa cầu quý giá của chúng ta được kéo dài thêm một nửa thế kỷ và còn tăng
thêm*.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành cho những nỗ lực cao thượng của quý vị. Những
cố gắng đồng lòng đó đã mang lại thêm sự bình yên cho địa cầu và toàn thể cư dân nơi đây.

Những hành động sáng suốt và lớn lao đó bao gồm việc tham gia vào các chiến dịch và điều
luật bảo vệ, khuyến khích áp dụng lối sống lành mạnh hơn, hòa bình và sự hợp nhất vĩ đại hơn,
quyền công dân, phúc lợi của loài vật, các công tác nhân đạo, chương trình xã hội và bảo tồn
môi sinh.

Mặc dù tôi chưa được đích thân diện kiến quý vị, tôi cảm thấy như chúng ta đang cùng nhau
làm việc trong một tập thể để bảo vệ và thúc đẩy sự tồn tại hòa hợp giữa muôn loài trên tinh
cầu kỳ vĩ này.

Hơn bao giờ hết, chúng tôi mong chờ được cùng quý vị tiếp tục những nỗ lực cao thượng này
để đảm bảo hơn nữa một thế giới hòa bình, tiến bộ và sung túc hơn cho mọi chúng sinh.

Kính thư
(ký tên)
Thanh Hải Vô Thượng Sư
Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
www.GodsDirectContact.org
Email: SMCHIA@GodsDirectContact.org
Tel: (1) 408 218 2635 – Fax: (1) 928 222 3333

* 'Tôi đã ban tặng hàng ức, ức, ức, ức tỷ điểm công đức tâm linh để thế giới được trở nên tốt hơn, con người chuyển
đổi từ bên trong và cho một Thế Giới Thuần Chay-Thế Giới Hòa Bình. Tôi cần ban tặng thêm để viễn ảnh này trở
thành sự thật. Nhưng nó sẽ có thể trở thành sự thật. Tôi đang gia tăng nỗ lực thiền định của mình. Tôi vẫn đang
tiếp tục. Thời điểm gần nhất tôi kiểm tra là ngày 28 tháng 1 năm 2013, hành tinh của chúng ta đã được kéo dài thêm
62,352,043 năm nữa. Quý vị hãy yên tâm là hành tinh sẽ tồn tại lâu hơn rất nhiều đến hàng trăm triệu năm. Và tôi đã
dàn xếp với thiên đàng để hành tinh trái đất được tồn tại lâu như ý bà muốn và có thể là vĩnh viễn nếu bà muốn vậy.
Đó là sự giao ước hôm nay.' – Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi hội thảo truyền hình trực tuyến và điện
đàm với nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 12 năm 2012
và ngày 14 tháng 4 năm 2013 (nguyên văn tiếng Anh) –
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 88


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Liên Hệ
Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

Nếu quý vị ăn thuần chay (lối dinh dưỡng không có thành phần động vật) và giữ năm giới luật
đạo đức, quý vị có thể học pháp thiền phương tiện trực tiếp với Thanh Hải Vô Thượng Sư để
được Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát. Quý vị vào trang mạng Truyền Hình Vô
Thượng Sư www.SupremeMasterTV.com/WorldVegan để học trực tiếp với Ngài. Để biết
thông tin mới nhất về danh sách Liên Lạc Viên của chúng tôi trên toàn thế giới, vui lòng viếng
thăm trang điện tử toàn cầu www.GodsDirectContact.org hoặc
www.TrucTiepCauThongThuongDe.org.
Trụ Sở Chính
PO Box 730247, San Jose, CA 95173–0247, USA
PO Box 9 Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien, Formosa (Taiwan 36899)
www.GodsDirectContact.org
Email: SMCHIA@GodsDirectContact.org
Truyền Hình Vô Thượng Sư
www.SupremeMasterTV.com
Email: PEACE@SupremeMasterTV.com – Tel: (1) 626 444 4385 – Fax: (1) 626 444 4386
Văn Nghệ Biển Tình Thương
www.OceanOfLoveEntertainment.com
Email: OCEAN@OceanOfLoveEntertainment.com – Tel: (1) 323 379 3533
Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm Yêu Thương
www.SilentTearsMusical.com
Email: OCEAN@OceanOfLoveEntertainment.com – Tel: (1) 323 379 3533
Nhạc Kịch Chân Tình
www.TheRealLoveMusic.com
Email: OCEAN@OceanOfLoveEntertainment.com – Tel: (1) 323 379 3533
Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, Đài Bắc, Đài Loan
www.SMCHBooks.com
Email: SMCHBOOKS@GodsDirectContact.org – Tel: (886) 2 8787 3935 – Fax: (886) 2 8787
0873
Ban Kinh Sách
Email: DIVINE@GodsDirectContact.org – Tel: (1) 240 352 5613 hoặc (886) 9 4988 3778
Bàn Hướng Dẫn Tâm Linh
Email: LOVEWISH@GodsDirectContact.org – Fax: (886) 9 4673 0699
Ban Báo Chí
Email: LOVENEWS@GodsDirectContact.org
Công Ty Trang Sức Thiên Đường
Email: SMCJ@mail.sm–cj.com – Tel: (886) 2 2226 1345 – Fax: (886) 2 2226 1344
Cửa Hàng Trang Sức Thiên Đường trực tuyến
www.TheCelestialShop.com (tiếng Anh) – www.EdenRules.com (tiếng Trung Hoa)
Công Ty Quốc Tế Loving Hut
www.LovingHut.com
Email: SERVICE@LovingHut.com – Tel: (886) 3 468 3345 – Fax: (886) 3 468 1581
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 89


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Giới Thiệu Ấn Phẩm
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Để thăng hoa tâm thức và mang nguồn cảm hứng đến với cuộc sống hàng ngày của chúng ta,
một bộ sưu tập giáo lý phong phú của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được phát hành dưới
nhiều hình thức như sách, MP3, MP4, CD và DVD.

Bên cạnh những kinh sách và băng đĩa đã phát hành, giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư
cũng có thể được truy cập nhanh chóng và miễn phí trên mạng Internet. Ví dụ, một vài trang
mạng có đăng tải Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư mới xuất bản (xin xem mục 'Mạng Lưới
Quán Âm' bên dưới). Những ấn phẩm trực tuyến đặc sắc khác bao gồm thi ca và lời pháp cam
lồ giàu ý nghĩa, cũng như những bài thuyết giảng dưới dạng tập tin thu âm và thu hình.

Sách

Đọc một quyển sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào giữa một ngày bận rộn, chúng ta cảm
thấy như gặp được vị cứu tinh của cuộc đời, vì những lời thuyết giảng dễ hiểu của Ngài gợi
nhắc chúng ta về Chân Ngã của mình. Dù là đọc các bài giảng tâm linh trong bộ Bí Quyết Tức
Khắc Khai Ngộ hay thưởng thức những vần thơ chan hòa tình yêu thương trong thi tập Giòng
Lệ Âm Thầm, chúng ta đều có thể tìm thấy những viên ngọc trí huệ vô giá.

Trong danh sách các ấn phẩm sau đây, số tập của mỗi ấn bản hiện có của từng ngôn ngữ
được đặt trong dấu ngoặc đơn. Để biết thêm thông tin về việc đặt mua các ấn phẩm này và
những ấn phẩm khác, xin xem mục 'Cách Đặt Mua Ấn Phẩm'.

1. Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Khai Thị: Tiếng Âu Lạc (1-15), Trung Hoa (1-10), Anh
(1-5), Pháp (1-2), Phần Lan (1), Ðức (1-2), Hung Gia Lợi (1), Nam Dương (1-5), Nhật Bản
(1-4), Hàn Quốc (1-11), Mông Cổ (1 và 6), Bồ Ðào Nha (1-2), Ba Lan (1-2), Tây Ban Nha
(1-3), Thụy Ðiển (1), Thái (1-6) và Tây Tạng (1).

2. Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Vấn Ðáp: Tiếng Âu Lạc (1-4), Trung Hoa (1-3), Bulgary
(1), Tiệp Khắc (1), Anh (1-2), Pháp (1), Ðức (1), Hung Gia Lợi (1), Nam Dương (1-3), Nhật
Bản(1), Hàn Quốc (1-4), Bồ Ðào Nha (1), Ba Lan (1) và Nga (1).

3. Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Ðặc Biệt – Thiền Thất năm 1992: Tiếng Anh và
Âu Lạc.

4. Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Ðặc Biệt – Chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu
Năm 1993: Tiếng Anh (1-6) và Trung Hoa (1-6).

5. Thư Tín Thầy Trò: Tiếng Anh (1), Trung Hoa (1-3), Âu Lạc (1-2) và Tây Ban Nha (1).

6. Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Thần Kỳ Cảm Ứng: Tiếng Âu Lạc (1-2) và Trung Hoa
(1-2).
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 90


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
7. Sư Phụ Kể Chuyện: Tiếng Anh, Trung Hoa, Tây Ban Nha, Âu Lạc, Hàn Quốc, Nhật Bản
và Thái.

8. Tô Ðiểm Ðời Sống: Tiếng Anh, Trung Hoa và Âu Lạc.

9. Thượng Ðế Chăm Sóc Mọi Việc – Bộ Sách Tranh Đầy Trí Huệ Của Thanh Hải Vô
Thượng Sư: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc.

10. Chuyện Vui Khai Ngộ Của Thanh Hải Vô Thượng Sư – Hào Quang Chật Quá: Tiếng
Anh và Trung Hoa.

11. Bí Quyết Thanh Thản Tu Hành: Tiếng Anh, Trung Hoa và Âu Lạc.

12. Câu Thông Trực Tiếp Với Thượng Ðế – Cách Tiến Đến Hòa Bình: Tiếng Anh và Trung
Hoa.

13. Thượng Đế Và Nhân Loại – Những Câu Chuyện Thánh Kinh: Tiếng Anh, Trung Hoa
và Âu Lạc.

14. Sống Trong Thời Đại Hoàng Kim: Ý Thức Về Sức Khỏe – Trở Về Lối Sống Tự Nhiên
Và Đạo Đức: Tiếng Anh và Trung Hoa.

15. Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần (Ta Đến Để Đưa Các Em Về): Tiếng Ả Rập, Âu Lạc,
Bulgary, Tiệp Khắc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Ðức, Hy Lạp, Hung Gia Lợi, Nam Dương, Ý,
Hàn Quốc, Mông Cổ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, La Mã và Nga.

16. Lời Pháp Cam Lồ (ấn bản đa ngôn ngữ): Tiếng Anh/Âu Lạc/Trung Hoa, Tây Ban Nha/Bồ
Ðào Nha, Pháp/Ðức, Anh/Hàn Quốc, Anh/Nhật Bản và Anh/Trung Hoa.

17. Gia Chánh Vô Thượng (1) – Các Món Ăn Chay Quốc Tế (ấn bản đa ngôn ngữ): Tiếng
Anh/Trung Hoa và Âu Lạc/Nhật Bản.

18. Gia Chánh Vô Thượng (2) – Khẩu Vị Gia Ðình Chọn Lọc (ấn bản đa ngôn ngữ): Tiếng
Anh/Trung Hoa.

19. Bộ Sưu Tập Các Sáng Tạo Nghệ Thuật Của Thanh Hải Vô Thượng Sư (ấn bản đa
ngôn ngữ): Tiếng Anh/Âu Lạc/Trung Hoa.

20. Thiên Y S.M. (ấn bản đa ngôn ngữ): Tiếng Anh/Trung Hoa.

21. Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình – Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp: Tiếng Âu Lạc,
Anh, Trung Hoa, Hàn Quốc, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nam Dương, Bồ Đào Nha, Pháp và La
Mã.

22. Những Chú Chó Trong Đời Tôi: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức.

23. Những Chú Chim Trong Đời Tôi: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc,
Mông Cổ, Nga và Nam Dương.

24. Loài Hoang Dã Cao Quý: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp và Đức.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 91


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
25. Nghệ Thuật Thiên Đàng: Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa.

Những Tuyển Tập Thơ Nhạc Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

26. Giòng Lệ Âm Thầm (ấn bản đa ngôn ngữ): Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa/Anh,
Ðức/Pháp/Anh, Phi Luật Tân, Hàn Quốc, Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha.

27. Thơ Vô Tử: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

28. Giấc Mơ Của Bướm: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

29. Những Vết Tiền Thân: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

30. Một Thời Xa Xưa: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

31. Kỷ Niệm Vàng Thau: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

32. Kỷ Niệm Vào Quên: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

33. Người Tình Thiên Cổ: Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Mông Cổ
và Tây Ban Nha.

34. Giòng Lệ Âm Thầm Yêu Thương (vở nhạc kịch được gợi cảm hứng từ tập thơ Giòng Lệ
Âm Thầm của Thanh Hải Vô Thượng Sư do chính tác giả và các nhạc sĩ lừng danh
Hollywood phổ nhạc và trình bày bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,
Nga, Ả Rập, Do Thái, Iran, Âu Lạc, Hàn Quốc và Trung Hoa): Sách và CD.

35. Chân Tình (vở nhạc kịch được gợi cảm hứng từ câu chuyện có thật về tình yêu và hành
trình tầm đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư do chính tác giả và các nhạc sĩ lừng danh
Hollywood phổ nhạc và trình bày bằng tiếng Anh): Sách và DVD (1-3).

36. Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc (sách ấn bản đa ngôn ngữ Tiếng Anh/Âu
Lạc/Trung Hoa và được chính tác giả cùng các nhạc sĩ lừng danh Hollywood phổ nhạc và
trình bày bằng tiếng Anh): Sách và CD.

37. Ngủ Ngon Em Nhé/Thượng Đế Thương Em Nhiều! (những nhạc phẩm được trình bày
bằng tiếng Anh): CD.

38. Khuất Nẻo Thời Gian (những nhạc phẩm được trình bày bằng tiếng Âu Lạc): CD và
DVD.

39. Một Chút Hương (những nhạc phẩm do các ca sĩ tài danh trình bày bằng tiếng Âu Lạc):
CD.

40. Ngày Nớ Ngày Ni (những thi phẩm được diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD.

41. Mơ Đêm (những nhạc phẩm được trình bày bằng tiếng Âu Lạc): CD và DVD.

42. Dịu Dàng Bên Nhau (những nhạc phẩm được trình bày bằng tiếng Âu Lạc): CD.

43. Xin Giữ Mãi (những thi phẩm được diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD.
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 92


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
44. Những Nhạc Phẩm Do Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác (những nhạc phẩm được
trình bày bằng tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh): CD và DVD.

45. Ca Khúc Tình Thương (những nhạc phẩm được trình bày bằng tiếng Âu Lạc và Anh):
DVD.

46. Những Vần Thơ Ngọc (những thi phẩm do các nhà thơ tài danh Âu Lạc sáng tác, diễn
ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD (1-2) và DVD (1-2).

47. Đóa Sen Vàng (những thi phẩm được diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD và DVD. Kính
mời quý vị thưởng thức những vần thơ trác tuyệt của hòa thượng Thích Mãn Giác cùng
với hai thi phẩm 'Đóa Sen Vàng' và 'Sayonara' do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác
dành tặng riêng hòa thượng qua giọng ngâm trầm ấm của chính tác giả.

48. Tình Xưa (những thi phẩm được diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD và DVD.

49. Những Vết Tiền Thân (những thi phẩm được diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD (1-3) và
DVD (1-2) (phụ đề 17 ngôn ngữ).

50. Đường Vào Tình Sử (những thi phẩm do các nhà thơ tài danh Âu Lạc sáng tác, diễn
ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD (1-3) và DVD (1-2).

* Những thi phẩm và nhạc phẩm trong Đường Vào Tình Sử, Tình Xưa, Khuất Nẻo Thời
Gian, Mơ Đêm, Xin Giữ Mãi, Ngày Nớ Ngày Ni, Những Vết Tiền Thân, Những Vần Thơ
Ngọc, Đóa Sen Vàng, Dịu Dàng Bên Nhau và Ngủ Ngon Em Nhé do Thanh Hải Vô
Thượng Sư diễn ngâm hoặc trình bày.

Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ

Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ là ấn phẩm giới thiệu giáo lý của Thanh Hải Vô
Thượng Sư. Độc giả khắp thế giới có thể đọc trực tuyến Sách Biếu hay tải về miễn phí dưới
dạng eBook. Viên ngọc trí huệ này hiện đã được dịch sang 80 ngôn ngữ, từ tiếng Afrikaans đến
tiếng Zulu, từ tiếng Bengal đến tiếng Urdu, Macedoni, Mã Lai và nhiều ngôn ngữ khác.

Trong quyển sách này, Thanh Hải Vô Thượng Sư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiền
định trong đời sống hàng ngày và tiết lộ những bí ẩn của các cảnh giới tâm linh cao đẳng hơn.
Ngài cũng giải thích những lợi ích của lối sống thuần chay. Ngoài ra, độc giả có thể tìm hiểu lý
do tại sao chúng ta phải thọ Tâm Ấn để theo học Pháp Môn Quán Âm, phương pháp thiền quán
tối thượng và cao đẳng nhất. Trí huệ uyên thâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư thể hiện trong
bộ Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ thắp sáng hy vọng cho những người mong cầu Chân Lý.

Như Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, 'Khi có được sự an bình nội tại, chúng ta có thể đạt
được tất cả mọi thứ khác. Chỉ khi nào tìm thấy Thiên Quốc bên trong, liễu ngộ được sự hòa
hợp vĩnh hằng, trí huệ tối cao và lực lượng toàn năng của mình, chúng ta mới có thể đạt được
sự viên mãn, thỏa nguyện những khát vọng của cõi đời cũng như cõi trời. Bởi vì tất cả mọi thứ
đều đến từ Thiên Quốc. Nếu không có được những điều này, chúng ta sẽ không bao giờ cảm
thấy mãn túc, dù có nhiều tiền bạc, quyền lực hay địa vị cao sang đến đâu.'

Nếu quý vị có trang mạng riêng hay blog, chúng tôi hoan nghênh quý vị đăng tải đường dẫn:
http://sb.godsdirectcontact.net/
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 93


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Trang mạng này cung cấp bản dịch Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ của Thanh Hải Vô
Thượng Sư bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hãy tham gia cùng chúng tôi để mang món quà ý
nghĩa nhất đến cho thế giới bằng cách chia sẻ thông điệp của Thượng Đế và thăng hoa tâm
thức nhân loại. Nếu quý vị thấy ngôn ngữ bản xứ hay ngôn ngữ chính của quý vị chưa có trong
danh sách và muốn dịch Sách Biếu sang ngôn ngữ đó, xin liên lạc với chúng tôi theo điện thư:
divine@godsdirectcontact.org.

Quý vị có thể tải miễn phí Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ (với hơn 80 ngôn ngữ):

http://sb.godsdirectcontact.net (Formosa)

http://www.godsdirectcontact.org/sample/ (Hoa Kỳ)

http://www.direkterkontaktmitott.org/download/index.htm (Áo)

http://www.godsdirectcontact.us/com/sb/

Cách Đặt Mua Ấn Phẩm

Mọi ấn phẩm của chúng tôi đều được bán với giá vốn. Nếu muốn thỉnh hay đặt mua, trước hết
xin hãy liên hệ với trung tâm địa phương hoặc Liên lạc viên của quý vị để xác nhận rằng ấn
phẩm đó hiện đang có sẵn. Để xem danh sách ấn phẩm hiện có, quý vị có thể liên hệ với trung
tâm địa phương hoặc truy cập các trang mạng sau:

http://www.godsdirectcontact.org.tw/multilang/

http://smchbooks.com/new-c/cover/cover.htm

http://magazine.godsdirectcontact.net/

Ngoài ra, nhiều Bản Tin trực tuyến mới ấn hành của chúng tôi cũng cung cấp danh sách băng
đĩa và kinh sách đã được phát hành gần đây.

Nếu có nhu cầu, quý vị có thể đặt mua trực tiếp với trung tâm chính của chúng tôi ở Formosa
tại địa chỉ: PO Box 9 Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien, Formosa (Taiwan 36899). Quý vị cũng có thể
yêu cầu để được cung cấp danh mục chi tiết các ấn phẩm.

Mạng Lưới Quán Âm

Trực Tiếp Câu Thông Thượng Đế – Trang mạng toàn cầu của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô
Thượng Sư: http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm.

Truy cập vào thư mục của các trang mạng Quán Âm toàn cầu cũng như kênh Truyền Hình Vô
Thượng Sư phát sóng hàng ngày suốt 24 giờ, quý vị có thể lựa chọn để xem bằng nhiều ngôn
ngữ khác nhau. Quý vị có thể tải về hoặc ghi danh để được nhận Bản Tin Thanh Hải Vô
Thượng Sư dưới dạng eBook hay ấn phẩm. Ấn bản đa ngôn ngữ của Sách Biếu Bí Quyết Tức
Khắc Khai Ngộ cũng có sẵn cho quý vị tải về.

MP3, MP4, CD và DVD các bài thuyết giảng, âm nhạc và những buổi hòa nhạc của Thanh Hải
Vô Thượng Sư hiện có bằng tiếng Ả Rập, Armenia, Âu Lạc, Bulgary, Cam Bốt, Quảng Đông,
Croatia, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Phi Luật Tân, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do
Thanh Hải Vô Thượng Sư: Ta Đến Để Đưa Các Em Về 94


Pháp Môn Quán Âm: Tức Khắc Khai Ngộ – Hiện Đời Giải Thoát
Thái, Hung Gia Lợi, Nam Dương, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Mã Lai, Mông Cổ, Nepal, Na Uy, Quan
Thoại, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ba Tư, Romani, Nga, Srilanka, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển,
Thái, Thổ Nhĩ Kỳ và Zulu. Danh mục sẽ được gửi theo yêu cầu. Hoan nghênh quý vị đặt mua
trực tiếp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->