TORSDAG

3. SEPTEMBER • 2009
8. ÅRGANG • NR. 36

Vanvittig adfærd, siger Miljøets borgmester Bondam om uopdragne cyklister Læs side 5

Sundhedshuset i Vanløse ligger måske bag “Pyramiderne” Læs side 2

Kommunen byder på sportsbazar for seniorer. Lønborg danser med Eihilt Læs side 8

AVISEN I DAG: SENIOR-UDFLUGT 4 • NYT HUS TIL 1100 6 • 14 TOMME BUTIKKER 9 • KLIMAET I BYEN 10 • SPORT 20 - 21

Stærkt utilfredse med lukningsprocedure
Plejehjemmet Hyltebjergg å rd er indstillet til lukning, og beboerne skal overflyttes til det nye smukt ombyggede plejehjem Johannesgården. Så langt så godt. Men selve proceduren o m k ring lukningen af Hyltebjerggård kritiseres nu fra flere sider, bl.a. af Mona Heiberg, der sidder i BR for Socialdemokraterne. - Jeg undlod at stemme da sagen var oppe at vende i udvalget, fordi jeg mener, at høringsperioden ikke er lang nok. Vi plejer at have fire uger – denne gang var der kun tale om to uger, og det er under al kritik, siger hun til Lokalavisen Vanløse Posten. - Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved, at det er godt, de ældre bliver flyttet til nogle bedre boliger (fra etrums boliger til to-rums boliger, red) på Jo h a nnesgården. Men afviklingsperioden skulle gerne være sådan, at de ældre kan klare det. Jeg forstår ikke hvorfor høringsperioden kun er på to uger. Jeg er bange for at det går ud over de ældre. Uanstændig måde Også formanden for - Når det er sagt, vil jeg gerne sige, at beboerne selvfølgelig får nogle gode nye boliger på Johannesgården. Det er moderne, tidssvarende to-rums boliger. Og alle der nu går på dagcenter og daghjem får pladser andre steder. Og de vil stadig blive hentet og bragt. Hans Thomsen, Vanløse Ældreråd beklager den korte frist til høring om lukningen. Han understreger at Hyltebjergg å rd havde en ordning, hvor ældre ikke behøvede at bestille maden. På Damsøgård f.eks. er man nødt til forudbestille maden, når man kommer på dagcentret. - Så der er igen tale om en forringelse af forholdene for de ældre i Vanløse, siger han. Der kan også være et problem i, at Johannesgården ikke får dagcenter. Alt i alt synes jeg, at det i grunden er kedeligt og sørgeligt, at det må lukke. Og hvad skal Hyltebjerggård så bruges til? Torben Larsen oplyser, at der er flere planer ind over – og det er lige fra kollegium til hospice, men intet er afklaret endnu. JD

Første spadestik

Hyltebjerggårds bestyrelse Torben Larsen beklager meget den korte høringsperiode/frist. Han tager bladet fra munden og siger det skarpt til Lokalavisen: - Det er en uanstændig måde, man har kørt det på. Man har sat processen i gang, før end det bliver vedtaget at lukke plejehjemmet. Det bliver først vedtaget i BR i september. Vi har endda selv, for lang tid siden – i marts i år – angivet en måde at løse det på. Men det hørte man ikke på. - Der har ikke været en fornuftig dialog med kommunen – det er bare kommet som lyn fra en klar himmel. Og jeg tror, det hele har noget at gøre med, at Johannesgården jo åbner 1. oktober, og at man så skal klare overflytningen hurtigt.

Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam tog første spadestik sammen med manden der har lagt navn til det nye byggeri, Per Steen Hebsgaard, der i mange år havde værksted på Indertoften.

Nyt byggeri i en krisetid
-Selvom det er krisetid i samfundet, så ser det ikke ud til at Vanløse er gået i stå. Det sagde teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, før han greb den fine forkromede spade

og tog 1. spadestik til det der skal blive til Hebsgårds Have på Indertoften. Her skal, som vi tidligere har nævnt i avisen, bygges 60 boliger, s æ rligt egnet til seniorer. Bebyggelsen har navn efter glasmesteren Per Steen Hebsgaard,

der i mange år havde værksted på Indertoften og som har skabt mange kunstværker sammen med kendte kunstnere som rober Jacobsen og Carl Henning Pedersen.
Læs side 16

2

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009

Tænkt og skrevet
Af Louis Clément, TV-Bella

Sundhedshus i Vanløse?
Ferrings tidligere administrationsbygning er godt igang med at blive renoveret, og om et par måneder regner bygherre Flemming Fenger med at kunne indvie den. Den er fyldt med store lyse, moderne rum, men endnu ligger intet fast om, hvad der skal være i bygningen. Københavns Kommune plæderer i denne tid meget for at indrette sundhedshuse i alle bydele, og her har man en klar mulighed for at indrette et sådant sundhedshus. Der er god plads til læger, tandlæger, fysioteraputer, fodplejere m.v., det er yderst centralt beliggende, og der bliver udmærkede parkeringsmuligheder.

Burka min bare
Klædestykker på kvinder kan virkelig få sindene i kog. Den ene uge er det et tørklæde på en ung kvinde, der vil ind i hjemmeværnet, og hele mediecirkuset bryder ud med de sædvanlige fortalere for og i mod. Den anden uge er det en konservativ partiformand, der pludselig mener, at burkaklædte kvinder betyder undergangen for det danske samfund, og derfor må disse klædningsstykker forbydes på kvinder i offentlige rum. Vi må altså leve i verdens lykkeligste land, når vi ikke har større problemer at slås med, men det har vi jo. Ledigheden eksploderer, krisen trækker flere og flere ud i økonomisk uføre og endelig har vi soldater i krig ude i den store verden. Men disse emner er betydeligt vanskeligere at anvende til profilering af den enkelte politikers eksistensberettigelse, og derfor kommer disse petit-problemer som sendt fra himlen. Om afsenderen så er Gud, Allah, Klaus Jørgen eller alle tre i fællesskab er ikke godt at vide, men under alle omstændigheder, så har alle glæde af debatten. Både dem, som er i mod de små klædningsstykker, og dem, som er for, fordi begge parter kan sole sig i pressens søgelys, der ofte også foretrækker enkle og overskuelige problemstillinger fremfor emner, der kræver lidt mere af både medier og modtagere. Men dybest set er emnerne noget pjat. Danmark og dansk kultur kan naturligvis ikke tiltes af små stykker stof, som i øvrigt har en meget tvivlsom forbindelse til islam. For nylig offentliggjorde al-Azhar-universitet i Cairo en bog med titlen "Niqab (burka) er en skik, ikke en tilbedelsesform". Her dokumenteres med henvisning til sharia, at der ikke er nogen forbindelse mellem niqab og islam. Egentlig passer det meget godt, fordi i de tidlige muslimske samfund tog kvinder del i det offentlige liv. De studerede, handlede, var sygeplejerske i krigstid og kæmpede såmænd også i krige. Man kan også kigge på den legendariske ægyptiske feminist Hoda Shaarawi, der i 1919 smed sin burka som tegn på, at nationens frigørelse var uadskillelig fra de egyptiske kvinders frigørelse. Hoda Shaarawi satte gang i kvinderne i ægypten, som sørme ikke gik med burka eller var undertrykte dengang. De var de første til at føre biler og flyvemaskiner, og de første, som blev valgt til parlamenter og regeringer. Men siden sidst i 70'erne har de islamiske fundementalister styrket af oliepenge vundet indpas, og i dag er niqab udbredt i Ægypten. Det pudsige er så, at niqab egentlig skulle fraholde mænd fra at blive fristet til små syndige lege i kraft af udsynet til feminine ansigte og hår, men hvis man kigger på Saudi-Arabien, hvor alle kvinder har påbud om at bære niqab, så har man her netop gennemført en undersøgelse, der viser, at en fjerdedel af alle saudiske børn har været udsat for sexovergreb inden de bliver 12 år og 82 procent af gymnasieelever har været udsat for sexovergreb. Tørklæder/burka og niqab er dermed meningsløse beklædningsstykker uden dækning i islam eller med den ønskede virkning ud fra fundamentalisternes tankesæt, men alligevel skabes ubegrundet angst, hvor de dukker op i vestlige lande. Og kan vi så bede politikerne om at tage fat på noget mere seriøst.

Ferrings gamle hovebygning har totalt skiftet udseende. Indvendigt er der også sket store forandringer.

D

Nye i Miljøpunkt

Lokale Kirketider
Adventskirken Søn 6.9 kl 10.30 M Christensen Frikirken Betlehem Søn 6.9 kl 10.30 R Andersen-Hoel Grøndalskirken Søn 6.9 kl 10.30 E Bøtkjær Hyltebjerg Kirke Søn 6.9 kl 10.30 F S Petersen Vanløse Kirke Søn 6.9 kl 10.30 A Søager Ansgarkirken Søn 6.9 kl 10.30 B Knudsen Bellahøj Kirke Søn 6.9 kl 9.30

Nye medarbejdere i Miljøpunkt Vanløse Vanløses eget miljøkontor, Miljøpunkt Vanløse, Jernbane Allé, har fået to nye medarbejdere efter sommerferien; Dís Pálsdóttir og Thomas Young Hwan Westring Jensen. Dís er blevet ansat som projekt- og ko m munikationsmedarbejder frem til februar 2010. Hun er uddannet Cand.it fra ITUniversitetet i København og har bl.a. lavet intern klimakommunikation for Roskilde Festivalen. Thomas er vores studentermedhjælper og er tilknyttet arbejdet med Klima+ virksomhederne og Climate Street. Thomas læser til miljøplanlægger på RUC og er med i lokaludvalget for Klimabevægelsen i København. Ændrede åbningstider Siden Miljøpunkt Vanløse åbnede, har man haft mange ”kunder” i butikken. For også at have tid til at gå videre med de mange spændende projekter, er de daglige åbningstider ændret til kl. 12-15.

20.000

Torsdag 3. September 2009

Lokal@viserne.dk

3

Bus på skinner
Så kører det for servicebussen i Vanløse – men forhåbentlig på en ny og bedre måde. Bussen har fået ny rute, som er skabt ud fra godt et års erfaringer, nye behov, ønsker m.v. Og torsdag blev den nye servicebusrute så skudt i gang af Jesper Christensen (S), som også havde humoren med i sin ”åbningstale”: Servicebusserne i København er meget populære, nu mangler vi bare Svømmestatdion og kontakt til servicebusser i Brønshøj og på Bispebjerg. Endestation er Sløjfen på hjørnet af Ålekistevej og Jyllingevej. I dagens anledning var der selvfølgelig buslagkage og musiceren. JD - Tag godt imod den nye og ændrede ser vicebus, sagde Jesper Christensen.

nogle passagerer. Så tag godt imod den ændrede rute og fortæl venner og familie om bussen. - Nu har vi ændret ruten, så vi kommer omkring flere områder og forhåbentlig når et højere passagertal. Den ”nye” servicebus i Vanløse kører nu bl.a. forbi Posthuset (stoppestedet bliver dog på Jernbane Allé. (red.), forbi Vanløse Centrum to gange på sin tur, og forbi Ålholm Plads, hvor den har kontakt med Valbys servicebus. Den har også en hurtig adgang til det nye Bellahøj

4
har brug komme i skole, for fornuftige venner og en velfungerende familie. Og her sætter kommunen alle sejl til. Det er lidt mere langsigtet end at spærre alle inde, men det virker. Det ved vi f.eks. fordi det indtil nu næsten er lykkes os at holde dem under 18 år ude af bandekonflikten. Det eneste konkrete forslag, som Brian Mikkelsen er kommet med, var da han i DR2s Deadline 25. august fore s l og, at Københavns Kommune skulle tvinge forældrene til at sætte deres voksne kriminelle børn, der går rundt med skydevåben, i stuearrest. Skal vi le eller græde? Disse familier er netop karakteriseret ved, at foræ l d rene har mistet deres autoritet, og de unge styrer familien. Totalt urealistisk og et desværre et tegn på, at Danmarks justitsminister ikke ved, hvad han taler om. Hvis ministeren har lyst til at diskutere, hvordan vi får vores dygtige medarbejdere til at arbejde bedre sammen med politiet - eller måske ham selv – så vil vi i København selvfølgelig gerne det. Vi kan selvfølgelig blive bedre – men det kan Brian Mikkelsen bestemt også. Forskellen er, at vi indrømmer det, og arbejder med det. Men at København har fejlet, blandt andet fordi forstyrrede unge kaster med sten mod ambulancer, er langt ude. Det gør de altså også i Odense, som pt. har en konservativ borgmester. Men der er det vel ikke kommunens sky l d, vel Brian Mikkelsen.

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009

Tag ansvar for Tingbjerg, Brian Mikkelsen
Af Jakob Hougaard (S) beskæftigelses- og integra tionsborgmester og Mikkel Warming (Ø) socialborg mester Hvor er det pinligt og billigt, Brian Mikkelsen. I stedet for seriøst at samarbejde med politi og Københavns Kommune, så begynder justitsminister Brian Mikkelsen i sidste uge at kaste med mudder. Nærmere bestemt at give Københavns Kommune skylden for bandekrigen og kriminaliteten på Nørrebro og Tingbjerg. Bandekrigen er samfundets skyld, siger den konservative minister altså. Ud over at det er forkert, så er det altså ikke sådan, vi får løst bandekrigen. I København har vi ansat 400 mennesker til at lave kriminalpræventivt arbejde, og det er faktisk lykkedes os at have mindre kriminalitet per indbygger end f.eks. Oslo, Stockholm, Malmø og Göteborg. Ministeren tordner frem med bølleretorik om, at vi skal være hårdere og bruger i flæng modeordet nultolerance. Men når du er 15 år, så opfører du dig ikke bedre af at komme i fængsel – så kommer du bare tæt på hårdkogte kriminelle, som så lærer dig alt muligt dumt. Du har i stedet brug for stærke voksne, som kan tale fornuft ind i knolden på dig. Du

Seniorer på udflugt

Seniorkultur havde den 19. august en vellykket tur til Frederiksberg Have, hvor der var mødt 25 Seniorborgere fra Vanløse/Grøndal op. Programmet var en tur i den smukke have og en sejltur på "Floden" samt en gåtur til Zoologisk

Have, hvor det nye Elefanthus tegnet af den kendte engelske arkitekt Norman Foster, kunne besigtiges og beundres. Dagen sluttede med et par stykker mad i Familie Hansens Have på Pile Alle. Alt i alt en vellykket tur.

Seniorkultur har en juleudflugt til Helsingør i december, hvor planen er et besøg på det kendte julemarked, og derefter besøg i Naverhulen med et foredrag og efterfølgende frokost. Turen til Helsingør sker med

tog fra Hovedbanegården. Nærmere om tid og mødested til november. Se mere om Seniorkultur på Vanløsebasen: www.vanloese.dk JD

Irma fyldte 123 år
Der var flag og festivitas da Irma fyldte 123 år i sidste uge. Her er det personalet fra Jernbane Allé, der er linet op i den flagbesmykkede butik.

Bo Asmus Kjeldgaard:

Væk med plastflaskerne
SF vil have forbud mod vandflasker og plastikbeholdere i Københavns Kommune. En særlig ”københavner-glasflaske” vil både være bedre for de ansattes helbred, miljøet og kommunens økonomi, påpeger partiets spidskandidat Som alle andre store kildevandsbeholdere på det danske marked, er de store vanddunke, som Københavns Kommunes 45.000 ansat t e drikker vand fra, fremstillet af polycarbonat og indeholder det hormonforstyrrende bisphenol – et stof, der blandt andet er mistænkt for at påvirke evnen til at få børn. Stoffet er desuden på EU’s liste over stoffer mistænkt for at være kræftfremkaldende. SF foreslår nu et forbud mod indkøb af vand på flaske og beholder – både af hensyn til de ansattes helbred, miljøet og liter. Derfor er det fuldstændig vanvittigt at bruge benzin og arbejdskraft på at køre vand rundt - måske langvejs fra. Det giver CO-udslip og det er dyrt for kommunen. Og når det så ovenikøbet kommer i beholdere, der indeholder farlige og sundhedsskadelige stoffer, så er det da helt tosset. Vi kombinerer sund fornuft, miljø og sundhed, siger SF’s spidskandidat Bo Asmus Kjeldgaard. Sammen med et forbud mod plastikflasker og beholdere vil SF udskrive en konkurrence om design af en særlig ”københavner-glasflaske”. Tanken er, at de ansatte skal bruge flasken til at tappe postevand, ligesom den også kan bruges til mødebrug. Derfor har partiet bedt om, at det bliver lavet en plan for udfasning af de allerede indkøbte vandforsyninger og en beregning på, hvor meget kommunen kan spare rent økonomisk ved at afskaffe plastikflaskerne. - Vi skal være stolte af vores rene drikkevand i København. Så i stedet for flaskevandet vil vi gerne ha en særlig københavner-glasflaske, som kan stå på mødebordet her på rådhuset når borgmestrene holder møde og som kan stå i daginstiutionerne eller på plejehjemmene, når der er møder der. I SF går vi ind for korrekte varedeklarationer - og man kunne jo passende benytte lejligheden til at få trykt en sådan bag på flasken, så alle kan forvisse sig om at det københavnske drikkevand er noget af det reneste og meget sundere end vand på plastikflaske, fastslår Bo Asmus Kjeldgaard.

kommunens betrængte økonomi. - I København har vi noget af det reneste vand i landet. Det kommer lige ud af vandhanen og koster kun nogle få ører pr.

Torsdag 3. September 2009
Bondam om cykelkaos:

Lokal@viserne.dk
affaldskurve op. Men affaldet hober sig stadig op. Uacceptabelt Formand for Vanløse Lokaludvalg, Bent Christensen gav også sit besyv med: - Det er fuldstændigt vanvittigt og uacceptabelt med det cykelrod, der hersker omkring stationen. Vi vil opfordre alle interessende på torvet og stationen. Når der er smidt cykler henover, kan disse mennesker ikke finde vej. (I forbindelse med den nye pavillon på Frode Jakobsens plads skal der sættes flere cykelstativer op rundt om pavillonen. Det er forbudt at stille sin cykel på selve Vanløse Torv, og i flere omgange er cykler blevet helt fjernet fra

5

Vanvittig adfærd
Der blev også snakket cykelkaos på borgermødet, hvor bygherre Flemming Fengers centerplaner var til debat. Og i den forbindelse sagde Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam: - Der er tale om en ualmindelig uopdragen adfærd, når folk bare stiller deres cykler, hvor de ikke må, f.eks. på Vanløse Torv – især når der nu er en masse cykelstativer ved siden af stationen. Udtalelsen kom som svar til en spørger, der ville vide, hvad vi stiller op med alle de cykler, der i dag står ulovligt parkeret på Vanløse Torv. - Jeg har skrevet til diverse jusmå. Vi ser det samme med affald, hvor folk bare smider affald alle vegne. Vi har afsat 30 mio. kr. ekstra til at holde byen ren, ansat 50 nye medarbejdere og sat en masse nye

ter, herunder bygherre Flemming Fenger, DSB og Føtex om at koordinere en indsats, der kan gøre cykelparkeringen overskuelig. Det er også vanvittigt, at cykler bliver sat og smidt henover de såkaldte marcipanbrød, der skal lede blinde og svagtseen-

Cykelkaos hersker fortsat omkring Vanløse Station. Et kaos som man nærmest skal helt til Nørreport for at finde magen til. Nu må interessen terne sætte sig sammen og torvet. Samtidigt er der mange ledige cykel p-pladser på de to cykelparkerings-dæk ved siden af S-tog og metro. Red.) JD

titsministre om det, sagde Bondam. Men jeg kan ikke få de rette værktøjer til at løse problemet . - Men jeg kan fortælle, at vi i Københavns Kommune gør meget for at komme problemet til livs. Vi opstillede 5000 nye cykelstativer i byen sidste år, men folk smider stadig deres cykler alle vegne, hvor de ikke

De såkaldte marcipanbrød i asfalten, som de blinde og svagtseende bruger, når de skal finde vej omkring statio nen. Hvis der er stillet eller smidt cykler henover, kan dis se mennesker ikke finde vej.
oplyst, tidligere truet med at skyde den 46-årige, efter at denne havde et forhold til en kvinde, som jordanerne mente var hans kæreste. På grund af disse trusler har han tidligere været fængslet i syv måneder. Ingen andre kom noget til ved skyderiet, men beboerne blev selvfølgelig opskræmte af episoden. JD

Skød irakisk mand på Hyltebjerg Allé
Den 46-årige irakiske mand, der søndag morgen kl. 05.00 blev skudt i sin opgang på Hyltebjerg Allé, døde senere på dagen, kl. ca. 16.15.

Manden blev ramt af fire skud, heraf to i hovedet. Ikke lang tid efter skudepisoden, anholdt politiet en 47-årig jordansk mand, der nu er blevet varetægtsfængslet. Meget tyder på, at drabet handler om et jalousidrama mellem de to mænd. Den pågældende jordaner har, efter hvad politiet har fået

6
ikke mindst plads til eleverne; - både på senior-folkeskolen og på de øvrige skoler. Der er trængsel på folkeskolerne i vores del af byen. På Husum skole er der fx. ikke plads til at elever fra 7. klasse og opefter kan være i skolegården i frikvartererne. Det er da for sølle. Hvis byen ønsker mammut-skoler, skal den søreme også levere pladsen, så alle elever kan være i skolen. En løsning kunne være at samle bydelens udskollingselever på Voldparkens skole: Københavns første senior-folkeskole. Med den ledige Voldparkens skole har vi en enestående mulighed. Grib den! Gerd Clausen Conrad Kobbelvænget 51, 3.th 2700 Brønshøj banderne skal være virkningsfulde tilbud til de børn og unge, som er i risiko for at ende i kriminalitet. Mine bud på hvordan vi kan tage hånd om bandekrigen er ved at lave en massiv kriminalpræventiv indsats. Politiet skal tage sig af de politimæssige opgaver, mens kommunens styrke ligger i det præventive arbejde. Vi skal for det første oprette en kommunal bandeenhed. I dag er den kommunale krim i n a l i t e t s fo reby gge l s e spredt ud på en række forvaltninger, som ofte ikke kan finde ud af at samarbejde. Der skal være socialrådgivere på alle 66 folkeskoler. Lærere er ofte de første til at opleve, hvis et barn ikke får nok støtte i hjemmet, og er i risikozonen for at komme ud i kriminalitet. Vi må ikke lade lærerne i stikken. Sidst skal vi skal have dannet et korps af voksne, frivillige. Det er ofte mødet med en ansvarlig voksen, som interesserer sig og stiller krav, der får udsatte børn og unge på rette vej i livet.

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009

Københavns første senior-folkeskole
Hvem siger, at Voldparkens skole skal bruges til andet end skole? Jeg er klar over, at der arbejdes på at ændre stedet til et sundhedscenter, men det er vigtigt at huske, at det endnu kun er et ønske. Et ønske blandt flere. Jeg ønsker mig noget helt andet. Jeg ønsker mig en senior-folkeskole for bydelens udskolingselever. Tænk hvor fantastisk det kunne være, at samle alle BrønshøjHusums 7., 8., 9. og 10. klasser på een skole, og på de muligheder det rummer: flere fag, bedre udnyttelse af faglærere, mere faglighed og

Et arbejdende værksted/museum i det gamle vandværk?
Et arbejdende og åbent værksted, hvor man kan se gamle håndværk praktiseret. Lyder det som en drøm? Det er i hvert fald tanker, der er fremme i forbindelse med det gamle vandværk på vandværksgrunden i Grøndal. Tankerne blev luftet på sidste møde i Vanløse Lokaludvalg af et medlem fra Foreningen for Historisk Håndværk, Michael Larsen. Han fortalte, at hans forening med 135 medlemmer er særdeles interesseret i at rykke ind med gamle håndværk som rebslager og lysestøber. Han har haft kontakt med Grøndals lokalråd, der p.t. arbejder på, at bygningerne på vandværksgrunden bliver brugt til noget og ikke bare ligger hen og ender som kulisse for hærværk, graffiti osv . - Det vi forestiller os er et sted, hvor vi kan praktisere de gamle håndværk. Så kunne man have temaer, hvor skoleklasser kunne komme og se på og opleve de gamle håndværk, fortæller Michael Larsen til Lokalavisen. Foreningen har et tæt samarbejde med Arbejdermuseet i Rømersgade og en vis kontakt med Nationalmuseet i Brede, hvor gamle håndværk også bliver bevaret og praktiseret. Jeg synes det er positivt, at der er nogle, der aktivt går ind i sagen om den gamle bygning på vandværksgrunden, og det lyder rigtigt spændende med

Respekt for gaderne.
Frank Jensen Overborgmesterkandidat Vi har I de seneste dage oplevet skyderier og uro på Nørrebro og Tingbjerg, og følgerne af bandekrigen bliver mere og mere utålelig for borgern e. Derfor skal vi politikere tage ansvar og løse problemerne, i stedet for at sende aben videre. Vi skal vise respekt for København og københavnerne. Københavns gader skal være for alle. Det er her vi møder hinanden på vej til og fra jobbet, skolen eller indkøbene. Men Københavns gader er blevet mere rå. Der er bandekrig, og vi oplever en stigende grad af kynisme og ”fuck-dig” attitude, som gør det mindre trygt at være københavner. Der skal sættes en effektiv stopklods for bandernes rekruttering af børn og unge til kriminalitet. Trusler og teatertorden fra borgerlige politikere rammer ikke målet. Vores modtræk til

Det gamle vandværk på vandværksgrunden. Nu er der planer fremme om at oprette et slags arbej dende værksted/museum for gamle håndværk. de forslag, Michael er kommet med. Ikke bare et kulturhus Formanden for Grøndal Lokalråd, Vagn Rottbøll: - Grøndal Lokalråd har jo via Lokaludvalget rykket kommunen for renovering, så området ikke forfalder, men jeg synes ikke, man får nogen respons herpå. Derfor hilser Grøndal Lokalråd dette initiativ velkommen og deltager gerne i arbejdet med at få et kulturhus i området. - Jeg synes personligt, at det lyder spændende med et levende værksted. Det er noget andet end "bare et kulturhus", der findes andre steder i bydelen. - Bygningen ligger også i et naturområde, som kunne udbygges, hvis man valgte dette i stedet for byggeri, der tilsyneladende ikke er nogen, der ønsker an binde an med økonomisk Michael Larsen fra Foreningen for historiske Håndværk: - Jeg har konstateret at området er udsat for omfattende hærværk. I den forbindelse har min forening fået lov til at færdes på grunden og bruge den. - Jeg skal i nær fremtid mødes med Arbejdermuseets daglige ledelse med henblik på en samarbejds-aftale omkring arbejdende værksteder og formidling. - Inden det næste lokaludvalgsmøde den 17 september vil vi udarbejde nogle forslag, og jeg vil i den forbindelse foreslå en samlet tur ud på vandværksgrunden. - Selve området har en følsom karakter, og det værste der kan ske er en eventuel overbebyggelse af området. Det bedste bud på området er, at vi sammen og med de interesse-grupper som findes i området får det udlagt som rekreativt område. - Vi fremsender hurtigst muligt en bred vifte af forslag til lokalråd og lokaludvalg. JD

1100 beboere får et hus med liv i
Nu skal det nye flotte beboerhus i Lønstrupgård endelig tages i brug. Og det skal naturligvis fejres på behørig vis. Lørdag den 19. september kl. 13 lyder startskuddet med pomp og pragt, cirkus, musik, taler m.m. Når bebyggelsen Lønstrupgård indvier sit nye beboerhus, er der for første gang i bebyggelsens 40-årige eksistens skabt mulighed for et socialt samlingspunkt for bebyggelsens ca. 1100 beboere. Beboerhuset er en brik i en større renovering, bebyggelsen har gennemgået de sidste ti år. Det hele startede med inddækning af altaner, hvorved alle fik en ekstra ”udestue”. Vinduerne er udskiftet, hoveddøre har fået nye baldakiner, vandrør i lejlighederne og kloakkerne er blevet dels udskiftet, dels renoveret, og der er bygget nye gavle på samtlige blokke, der samtidig gav et stort kvalitetsløft til alle de kolde gavllejligheder. Som prikken over i’et er så beboerhuset kommet til. Her vil det snart summe af liv med klubber, der tidligere har holdt til i kælderlokaler, nye klubber vil opstå, og beboerne vil også kunne holde deres private fester i nye flotte omgivelser. Hele projektet har kostet 60 mio. kr. Boligsocial rådgiver Pr. 1. september er der ansat en boligsocial rådgiver, hvis fokus specielt er på børn og unge i bebyggelsen. Hun vil med udgangspunkt i beboerhuset, søge at skabe kontakter mellem alle de mange folkeslag bebyggelsen består af. Hun skal også igangsætte aktiviteter for børn og unge, såvel i beboerhuset som ude i bebyggelsen. Beboerhuset skal også bruges til kulturelle aktiviteter. Juletræ, fastelavn, årstidens fester og andre kulturelle arrangementer. B eboerhuset indvies, som nævnt, lørdag den 19. september kl. 13, hvor Integrationsog Beskæftigelsesborgmester Jakob Hougaard, formanden for Boligforeningen 3B Villy Sørensen og formand for b ebyggelsen Hanne Larsen taler. Eftermiddagen vil stå i børnenes tegn med cirkus og om aftenen spiller New 66. Hermed vil det nye beboerhus i Lønstrupgård være indviet og klar til at tages i brug til mange spændende aktiviteter.

Sikre skoleveje
Af teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (Rad. V.) og børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) Jo tidligere børn kommer op på cyklen, jo bedre bliver de til at færdes i trafikken. Det er sundt at cykle og byens mest bæredygtige transportform. Derfor skal vi gøre det nemmere og sikrere for skolebørn at cykle og også sikre trafikforholdene ved institutionerne. Antallet af børn, der bliver kørt i bil til skole, er fordoblet fra 1993 til 2000, bl.a. fordi fo r æ l d rene er utrygge. Vi ved desuden, at lidt over halvdelen af de københavnske cyklister føler sig trygge i trafikken i dag. Vi

skal have det tal op på 80 % inden 2015, hvis vi vil være verdens bedste cykelby med trygge og sikre skoleveje for vores børn. Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at bruge 50 mio. kr. over tre år på sikre skoleveje, og nu skal de fordeles på konkrete projekter. Det kan fx være vejbump, hastighedstavler, afsætningsforbud eller meget andet. Vi ved, bl.a. at Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole har ønsker til bedre trafikforhold. Hvis der er andre skoler og institutioner i bydelen, der har trafikale problemer, er de meget velkomne til også at kontakte kommunen.

TAK til Københavns Kommune
for det pragtfulde, nye svømmestadion. Endelig, endelig et sted for den voksne

motionssvømmer (og med masser af cykelstativer lige rundt om hjørnet på Bellahøjvej). Inger Turner Limfjordsvej 54 2720 Vanløse

Det nye beboerhus i Lønstrupgård skal danne ram me om en masse aktiviteter for de 1100 beboere. Det indvies med pomp og pragt lørdag den 19. september kl. 13.

Torsdag 3. September 2009

Lokal@viserne.dk

7

Forvandlingen til en lys og moderne skole
Vanløse Skole er blevet en lys og moderne skole efter den gennemgribende renovering, der har kostet godt 36 mio. kr. Væk er de gamle, mørke klasseværelser og den triste skolegård, og skolen har nu de helt rigtige faciliteter til god og inspire rende undervisning. Men det er også en renoveringen, der har stået på i flere år. Da eleve rne mødte ind på Vanløse Skole efter sommerferien, kunne de se frem til ikke længere at skulle trækkes med byggerod, støv og larm. Hen over sommerferien er den sidste skolegård nemlig blevet gjort færdig, og dermed har års ombygningsarbejder i forbindelse med renove ring og opgradering af skolen fået en ende. - Vanløse Skole fremstår nu lys og moderne, og den renovering, der er foretaget, er sket i stor respekt for den gamle smukke bygning, forklarer skoleleder Pia Dalsgaard Mikkelsen og fortsætter: - Når jeg går ned af gangene, bliver jeg helt stolt af at arbejde på stedet. Her er en god og positiv energi og smu k ke omgivelser, som jeg er sikker på smitter af på både elever og lærere. Naturen ind i faglokalet Renoveringen har udover skolegård og gangarealer også omfattet skolens faglokaler. Det nye natur og tekniklokale fremstår således i tip top stand, med alt hvad man kan tænke sig af moderne udstyr til at gennemføre naturvidenskabelige forsøg. - Tidligere gik det meste af timen med at hente ting op i klassen, sætte udstyr til forsøg op og efterfølgende gøre rent, så der var klar til danskbøgerne, men nu kan vi gå i gang med det samme. Det betyder, at vi kan nå at lave mange flere spændende og lærerige forsøg, forklarer natur og tekniklærer Jacob Axelsen og tilføjer: - Det er tydeligt, at eleverne nyder at arbejde i de nye omgivelser. Faciliteter som stålbord e, h å n dvaske og rindende vand betyder, at vi som en helt naturlig del af undervisningen kan bringe naturen ind i vores nye faglokale. Det betyder rigtig meget, at eleverne ikke er begrænsede til at læse om virkeligheden, men i stedet kan få fingrene helt ned i den. Det er Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Københavns Ejendommes projektafdeling, der har stået for renoveringsarbejderne på Vanløse Skole. Arkitektfirmaet Holm & Grut har været totalrådgiver og MT Højgaard har stået for ombygningsarbejderne på skolen. Projektet: Totalrenovering af

Vanløse i sigte

Elever fra 3.d på Vanløse Skole er i gang med at forberede akvari er til at opbevare fangsten fra et besøg ved Damhussøen. den eksisterende bygning, herunder faglokaler, toiletter og opførelse af pædagogisk center. Renovering og opdatering af skolegårde og øvrige udearealer. Desuden opførelse af Vanløse Hal 1 samt udbygning af fritidshjem. Projektet er delvis finansieret af anlægsbevilling dels som en del af den treårige genopretningsplan for folkeskoler (GOP). Pris: 73,8 mio. kr. hvoraf 36 mio. kr. gik til skolen. Afsluttet: August 2009. Bestiller: Børneog U n g d o m s fo rva l t n i n ge n . Udfører: Københavns Ejendomme

Der er fantastisk mange spændende huse i Vanløse. Det er faktisk noget af det særegne ved Vanløse – alle disse flotte, specielle, unikke villaer. Der er næppe et sted i København, hvor der findes så mange forskellig artede huse. Vi fandt dette hus på vores vej. ”Udsigten” hed der det, og man må sige, at der er noget af et udsigtstårn på huset. JD

Det vilde Vanløse
Vanløse og Grøndal har mange grønne pletter, og så selvfølgelig de store parker. Ind imellem støder avisens medarbejder også på små stykker af grønt – som f.eks. her på Slotsherrensvej ved Lindholmvej. Alle tiders lille grønne åndehul med brombær, æbletræer osv. Der er bare lige den hage ved det, at det er så tilgroet og sikkert bliver brugt som hundelufter-område med dertil hørende hunde høm-hømmere. Men hvad med at skabe en lille park på stedet? Københavns Kommune omdanner andre små grønne pletter til såkaldte lommeparker i disse år. Her er da en oplagt en af slagsen. Det kræver lige lidt snilde og et par bænke. JD

8
mange). Jeg var rædselsslagen. Hvad nu? Så mødte jeg en ”Engel” i form af en dame, der var ude at lufte sin hund. Denne kvinde hjalp mig hjem, og vi fik fat i en låsesmed, fik ringet til min ven, som kom. Damen, som hjalp mig, skal have en STOR TAK. Der findes endnu mennesker, som har tid og lyst til at hjælpe andre, når det gælder. En grim og dyr oplevelse, men også en lærestreg om at man skal passe på i vort trygge Danmark, hvor hjælpende ”Engle” altså endnu er til stede – men hvor os der er lidt oppe i årene skal passe meget på, når vi færdes alene derude. Med tak for din store hjælp – og så er du oven i købet en sygeplejerske. Ilse Gynt Thorupgaaards Alle 1

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009

Så blev det min tur
Man hører om det dagligt i av i s e rne – også her i Lokalavisen – Tasketyverier! Jeg er rollatorbruger efter en rygoperation og ikke særlig mobil. Havde sat mig et øjeblik foran en have for at hvile lidt, mærkede intet! En meget mørk mand passerede forbi mig og spurgte vistnok om vej, på et temmelig uforståeligt dansk, og forsvandt i en lilla bil. Derefter ville jeg også gerne videre. Du godeste! Hjælp! Min taske var stjålet, mens han afledet mig min opmærksomhed, har en anden snuppet tasken i min kurv. Er de tryllekunstnere? Der stod jeg uden nøgler, uden mobiltelefon, uden p e n ge (der var ikke ret

Kommunen inviterer til sportsbazar for seniorer
Selvom man er blevet lidt grå i toppen, kan man sagtens spri n ge ud fra 10-meteren, løbe Marathon, spille fodbold, ro i havkajak eller dyrke vægtløftning. Det er filosofien bag Vild Med livet – en sportsbazar for seniorer, som Sundhedsog Omsorgsforvaltningen i København inviterer til 8. september. Borgmester Mogens Lønborg har taget initiativ til dagen, hvor alle seniorer i København inviteres til en meget aktiv dag med en række gratis tilbud på Islands Brygge. - Dagen er udsprunget af den ældrepolitik, vi har vedtaget i København. I den lægger vi stor vægt på at skabe gode rammer for alle ældre i Vild med Livet arrangeres af Folkesundhed København under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. - Alle er velkommen til Vild Med Livet både øvede motionister, nybegyndere og nysgerrige, der ønsker at være tilskuere. En lang række idrætsklubber og foreninger gennemfører opvisninger, instruktion og workshops i de mange sportsgrene og bidrager på forskellig vis til Vild Med Livet arrangementet, fortæller projektleder Annette Thysgaard fra Folkesundhed København. - Der er blandt andet opvisninger i mere utraditionelle sportsgrene som kinesisk gymnastik, vægtløftning og udspring fra tårnet. Du kan også møde engagerede instruktører og få sat tal på din egen sundhed, siger Annette Thysgaard. Der er tilmelding til løbet, som koster 50 kroner at deltage i. Resten af tilbuddene er gratis. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden www.kk.dk/vildmedlivet eller på selve dagen.

Forslag om et hastekonfliktråd
Konfliktråd med både repræsentanter for politiet og for de unge, der laver ballade og kaster med sten og fyrværkeri mod politiet. Det kan løse de aktuelle konflikter mellem de unge mennesker og politiet. Sådan lyder et forslag fra Manu Saren, radikalt medlem af borgerrepræsentationen i København og integrationskonsulent, i håb om, at man fremover bedre kan undgå konfrontationer i stil med dem på Nørrebro lørdag aften og Tingbjerg. Skruen uden ende ”Hvis vi skal løse den aktuelle konflikt, der er i København og i særdeleshed på

Nørrebro, er vi nødt til at sætte os ned og gøre det med begge parter. Situationen er en skrue uden ende, både for de unge og for politiet og ikke mindst for beboerne. De unge føler sig pisset på, misforstået og hetzet af politiet og har ingen respekt og tiltro til myndighederne. Jeg underviser også på Politiskolen, og her hører jeg det samme. Politiet føler sig pisset på at de unge og har svært ved at sætte sig i respekt i blandt de unge. Den aktuelle konflikt bunder ofte i misforståelser og det er helt klart min opfattelse, at det sagtens kan løses”, siger Manu Sareen. Manu Sareen har haft kontakt til repræsentanter fra de unge, som er villige til at finde nogle blandt dem, som de unge lytter til og har respekt for

Fakta:
København – både dem, der har brug for hjælp, og de ressourcestærke. Sportsbazaren er et tilbud til de mange aktive seniorer i København, som holder sig i gang, og som måske har behov for nye udfordringer. Det er en del af den forebyggende indsats, vi laver i København og samtidig en måde at tænke på de kommende generationer af ældre, som har andre krav og behov. Vi ved jo, at jo mere aktiv, man er, jo længere og bedre liv får man. - Mange seniorer i København er allerede aktive i fx en gymnastik- eller idrætsforening, men der er plads til at få endnu flere med. Sportsbazaren Vild Med Livet er en dag, hvor du kan se, hvor stor en variation af spændende og inspirerende idrætstilbud, der findes i København, siger Mogens Lønborg. Motionsløb for seniorer - Lysten til at konkurrere forsvinder bestemt ikke med alderen, derfor indeholder dagen blandt andet et motionsløb, som jeg ser frem til at skyde i gang, siger Mogens Lønborg, der på dagen også kaster sig ud i en heftig jive med danseinstruktør og dobbeltvinder af Vild med Dans Marianne Eihilt, der både laver opvisningsshow og afholder danseworkshop.
Sportsbazar for seniorer Tirsdag d. 8. september Kl. 10.30 - 15.30 Islands Brygge Vild Med Livet indeholder tre elementer: • 5 km motionsløb, gang eller stavgang. • En lang række gratis aktiviteter på vandet og plænerne omkring Havnebadet. For eksempel havkajak, kajakpolo, krolf, danseworkshop, rulleskøjter, fodbold, 2 km orienteringsløb eller gang. Udspring fra udspringstårnet, vægtløftning, kinesisk gymnastik, linedance og meget andet. • Optræden og opvisninger af bl.a. dobbelt Vild Med Dans vinder Marianne Eihilt. En lang række idrætsklubber og foreninger gennemfører opvisninger og workshop i de mange sportsgrene og bidrager på forskellig vis til Vild med Livet arrangementet. Samarbejdspartnerne er: DIF - Danmarks IdrætsForbund DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DAI - Dansk Arbejder Idrætsforbund DAF - Dansk Atletik Forbund DOF --Dansk Orienterings Forbund Pensionist Idræt Ældrerådene Ældresagen Ældremobiliseringen Røde Kors

Ole Jensen leder af samlet kulturhus
Den nuværende leder af Vanløse Bibliotek bliver ny leder af Vanløse Kulturhus, der fremover kommer til at omfatte både kulturhus og bibliotek. Det har længe været kendt, at han har søgt stillingen, der blev slået op i foråret. Ole Jensen skal træde til som leder senest 1. oktober i år . - Med de to kulturinstitutioner skal der også vælges en samlet brugerbestyrelse for hele huset, fortæller formanden for Vanløse Lokaludvalg. Bent Christensen. - At samle de to, biblioteket og kulturhuset vil givet betyde en synergi-effekt, som kan udnyttes på mange måder. Det lykkedes ikke at få en kommentar fra Ole Jensen inden deadline. JD

Torsdag 3. September 2009

Lokal@viserne.dk
travl dagligdag glemmer mange lige som jeg at bruge dem. Det er altså hurtigere at gå i storcenter og supermarked. Det lider de små handlende under, og det er en af grundene til de tomme butikslokaler. Som borgmester kan jeg ikke andet end at begynde at handle der mere selv. Rammer hårdt Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev finder det trist og ærgerligt, at flere erhvervslo kaler står tomme. - Det påvirker ikke bare det lokale gademiljø negativt men er selvfølgelig også udtryk for, at finanskrisen med alle dens negative konsekven ser også rammer hårdt her hos os i Vanløse. Men midt i sådan en modgang er det vigtigt at bevare håbet på bedre tider og jeg håber da også, at de mange tomme lokaler kan medvirke til at give chancen til andre spirende og kreat ive erhverv - hvor idéerne måske er flere end pengene. - Det kunne være spændende, hvis fx udlejere vurderede, at de trods alt hellere ville leje lokaler ud til sådanne nye kre ative igangsættere - måske til en lavere husleje, men det er jo

9
trods alt bedre end slet ingen husleje, siger Pia Allerslev. Formanden for Vanløse Handelsforening, Martin A. Olesen: - Huslejen i de store tomme lokaler er for høj. Man bliver nødt til, i disse tider, at sætte huslejen ned og så i øvrigt være indstillet på at dele op i mindre enheder. De store kæder venter måske også på at centret i Vanløse bliver bygget. De små butikker bliver rimeligt hurtigt overtaget. Problemet er de store lokaler. jd

Masser af gode tomme kvadratmeter
Butikker åbner og lukker i Vanløse og Grøndal. I de fleste tilfælde overtages en butik, der lukker af en anden, og på den måde er der et vist flow. Men der er også en masse eksempler på lokaler, der bare bliver ved med at stå tomme – år efter år. Det er hovedsageligt store lokaler, der tidligere har huset relativt store virksomheder. P.t. står der i hundredvis af kvadratmeter tomme lokaler i Vanløse, og der kommer flere og flere til for hver måned. Der er mange eksempler: Lysmesteren på Jyllingevej, Fiskehallen på Jyllingevej, Lindersvold (der dog er delvist lejet ud til en pokerklub, red.), den tidligere dyreklinik på Sallingvej, en tidligere slagterforretning på Godthåbsvej, den tidligere Danske Bank på Ålekistevej osv osv. Ind imellem bliver et lokale lejet ud midlertidigt som f.eks. Fiskehallen, der i nogle uger fungerede som galleri, eller låsesmed Sikker Danmark på Ålekistevej, hvor der nu er bingo. Dertil kommer tidligere offentlige institutioner som f.eks. Hovedstadens Seminarium på Linde Allé og socialcentret på samme vej. I nogle tilfælde kommer ildsjæle med gode og kreative ideer til hvad bygningerne kan bruges til, som f.eks. seminariet. Her er der stor interesse for at omdanne det til teaterskole, foreningshus m.m. Men hvad siger politikerne til alle de mange øde kvadratmetre? Skal vi bare lade stå til og leve med det? Vi har spurgt beskæftigelsesog integrationsborgmester Jakob Hougaard og kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev. Hårdt ramt - Det piner mig både som beskæftigelsesborgmester og som vanløseborger at se de mange tomme lokaler i Vanløse, siger Jakob Hou gaard. - Vi er ramt hårdt af flere uhel dige udviklinger på en gang. Ud over finanskrisen har vi i flere år set den udvikling, at produktionsvirksomheder er flyttet fra Københavns perife riområder - som Vanløse - ud til industriområder i nærheden af motorvej. - Samtidig er strømmen gået den anden vej, fordi mange kontorer er flyttet ind til Københavns Havn og cen trum, hvor der er bygget rigtig mange erhvervslokaler. Vi skal dog huske på, at for bare ti år siden stod der lige så mange erhvervslokaler tomme. Paradoks - Jeg tror, det kommer til at tage tid, men der skal nok komme gang i hjulene igen. Og jeg vil minde om en nylig undersøgelse, der viser, at der er forholdsvis færre erhvervslokaler i København end i Danmarks andre større byer. Ellers må vi jo fra kommunens side kigge på at omdefinere områderne, men det står ikke lige for. - Omkring de tomme butikslokaler, så er det lidt af et paradoks. Vi vil alle gerne have et sprudlende butiksliv i Vanløse, og de fleste af os vil gerne støtte de lokalebutikker. Men i en

Masser af gode tomme erhvervslokaler. Måske burde udlejerne leje ud til en lavere husleje, foreslår kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev.

10

Lokal@viserne.dk
kan på sigt give økonomisk gevinst”, udtaler Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam. Mange af initiativerne i planen vil udover at reducere CO2 også være med til at skabe en renere by med mindre partikelforurening, et bedre indeklima i kommunens institutioner, en by der har flere grønne områder og grønne tage, en by som er lettere at komme omkring i -kort sagt en by, som er bedre at bo og leve i for københavnerne. Allerede nu er det muligt at registrere sig som klimakøbenhavner på www.klimakbh.dk og få et gratis besøg af en klimakonsulent. ”Med klimakonsulenterne tilbyder vi, at en af vores energieksperter kommer hjem og snakker om, hvordan man kan ændre på små ting i sin hverdag, der gør en stor forskel i det lange løb - både i forhold til klimaet og elregningen. Det er bare at bede om et besøg, så kommer vi”, siger Klaus Bondam. Indtil videre er der mere end 4000 klimakøbenhavnere og 450 har allerede haft besøg af klimakonsulenterne.

Torsdag 3. September 2009
Vindmøller i København: Kommunen sætter sig i spidsen for et stort vindmølleprojekt. Vindmøllerne skal give borgere og virksomheder mulighed for at købe grøn strøm og skal dække kommunens eget elforbrug. Der er udpeget muligt egnede steder for opførsel af vindmøller bl.a. Kalvebod Syd og Prøvestenen Biler skal køre på el og brint: Kommunen vil skabe mulighed for at borgerne kan oplade elbiler og tanke brint, og vil selv gå foran med at investere i el- og brintbiler. Klimarenovering af kommunens bygninger: Kommunens bygninger skal energirenoveres og energibesparende tiltag realiseres. En ny klimageneration: Pædagoger og lærere skal efteruddannes i klimaundervisning, og uddannes 1.500 klima-ambassadører. Over 10.000 børn skal have mulighed for plante træer i kommunes nye ”klimaskov” Byggeri skal være laveste energiklasse: Nye bydele skal udvikles bæredygtigt og kommunen vil stille krav om at eget byggeri skal være lavenergiklasse 1. Lommeparker som åndehuller i byen: Der skal anlægges miniparker over hele byen, som kan optage overskydende regnvand, og være med til at øge de lokale rekreative muligheder for københavnerne. Hele klimaplanen kan læses på www.kk.dk/klima

Københavns klimaplan vedtaget
En samlet Borgerrepræsentation vedtog torsdag d. 27. august verdens mest ambitiøse plan for klimaet - Københavns Kommunes klimaplan ”CO2-neutral i 2025”. Planen udpeger 50 konkrete indsatser og initiativer, der tilsammen skal gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. ”København har nu en samlet plan for, hvordan vi som by handler imod klimaforandringerne. Det er en plan, der helt konkret fortæller os, hvordan vi kan ændreadfærd og vaner både som by og som privatperson. Det er en ambitiøs plan for, hvordan vores by bliver endnu bedre at bo i. Københavns klim aplan viser, at klimaudfordringer ikke behøver begrænse byen, men kan give nye muligheder. Lommeparker kan fx optage regnvand, el- og brintbiler kan være med til at nedbringe luftforureningen og vindmøller

Fakta om Klimaplanen
Med klimaplanen ønsker Københavns Kommune også at prioritere klimaindsatsen, derfor er der udvalgt 6 projekter, som de første indsatsområder, hvoraf nogle allerede er i gang.

Frit lejde
Frit lejde på Damhustræf
Kom af med dine tomme eller halvtomme pesticid-emballager på Damhustræf lørdag den 5. september – det er gift for din have I en årrække var pesticidforbruget faldende, men ifølge tal fra Miljøstyrelsen er salget af pesticider steget markant siden 2002. Som udgangspunkt er pesticider skadelige, men det er et spørgsmål om, hvor store mængder af midlerne, der skal til at skade mennesker, dyr og planter. Brug derfor forsigtighedsprincippet – og undlad at bruge pesticider i din have. Eller brug kun midler, der er godkendt til økologisk dyrkning af fødevarer. Sådan en liste kan du få i Miljøpunkt Vanløse. Fravælger du brug af pesticider i din have, opnår du flere fordele, så lad dunken med ukrudtsmidler blive stående på hylden i byggemarkedet eller planteskolen, og forær dig selv nogle miljøvenlige timer i haven i stedet for. Rent grundvand og sundere hverdag Din have ligger oven på grundvandet – og med tiden siver pesticider ned gennem jorden sammen med regnen til grundvandet. Du kan være med til at holde grundvandet rent for dig, dine børn og børnebørn ved at undlade at bruge ukrudtsmidler i haven. Så er du med til at

sikre, at der er rent drikkevand fremover. Samtidig kan du gå i haven og høste økologisk dyrket frugt og grønt til glæde for dig og miljøet. Få mere dyreliv i haven Du er med til sikre den biologiske mangfoldighed i din have, når du ikke bruger pesticider. Fugle og smådyr trives nemlig i haven, når deres føde ikke bliver slået ihjel af pesticider. Samtidig kan du hjælpe fuglene på vej med at sørge for fuglefoder og sætte forskellige fuglekasser op. Så sikrer du redemuligheder for mejser, spurve og andre insektædere, som er med til at spise fx larver og spindemøl, som angriber træer og buske i haven. Lad græsset vokse til mindst 4,5 cm. Det hjælper mod ukrudt. Brug bunddækkeplanter eller barkflis i bede til at holde ukrudtet væk. Spul bladlusene af med haveslangen, når

der bliver for mange af dem. Mos trives i skygge. Skab mere lys i haven ved at beskære træer og buske. En have kan godt være velholdt uden at være glatfriseret Frit lejde for pesticider Husk, at tomme eller halvtomme pesticidemballager skal behandles som farligt affald. I Miljøpunkt Vanløse vil vi gerne hjælpe dig af med pesticidemballager på den mest miljørigtige måde – så du kan aflevere dine pesticidrester til Damhustræffet den 5. september kl. 13-16 eller hos Miljøpunkt Vanløse, Jernbane

Allé 95 fra den 7.-11. september (uge 37) kl. 12-15. Som tak for at du er med til at sikre biologisk mangfoldighed i Vanløse og rent drikkevand, kan du vælge et ukrudtsjern. Fakta om pesticider Pesticider er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker, i gartnerier eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb af skadedyr, mod svampeangreb eller til påvirkning af plantens vækst. Som følge af brugen af pesticider i produktion af frugt, grønt og korn, er det også muligt at finde rester af pesticider i disse fødevarer (Kilde: Fødevarestyrelsen). Kom med resterne af dine pes ticider og få et ukrudtsjern på Damhustræffet lørdag den 5. september, hvor der i øvrigt også vil foregå en masse spændende.

Billedkunstneren Hanne Linde (www.hannelinde.dk), bosat i Grøndalsvænge kvarteret, deltager sammen med 90 medlemmer af Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) i udstillingen ”Klima”. Ferniseringen finder sted lørdag d. 5. september fra klokken 13 – 15 i Gjethuset, Frederiksværk. Udstillingen er i anledning af efterårets Klimatopmøde og vil blive åbnet af klimaminister Connie Hedegaard. KKS ønsker med en bred vifte af kunstudtryk at bidrage med opmærksomhed omkring de udfordringer, vi alle står over for i dag. Alle snakker om, hvordan man forbedrer klimaet. Men hvem og hvor mange gør noget ved det? Udstillingen løber frem til den 18. oktober.

Med på udstilling om klimaet

Torsdag 3. September 2009

Lokal@viserne.dk

11

14

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009

Torsdag 3. September 2009

Lokal@viserne.dk

15

16

Lokal@viserne.dk
med Per Steen Hebsgaard. Boligerne, der i gennemsnit bliver på 90 kvadratmeter, ventes at stå færdigt om ca. et år. Til den tid skal man så til at se på resten af byggeriet på den store grund. Fenger har planer om at opføre bl.a. butikker og en restaurant , hvor øverste etage skal dreje rundt. Men mere om det senere. JD Den flotte forkromede spade, der senere blev sat i den hårde stenede jord.

Torsdag 3. September 2009

Første spadestik
-fortsat fra forsiden Hebsgaards Have er bare en del af det byggeri, der skal være på den tidligere Ferringgrund, der ligger mellem Indertoften, Jydeholmen og Jernbane Allé. -her har jo ligget mange industrier, fortalte Bondam, lampefabrik, laboratorium osv og det har da også været nødvendigt at rense grunden inden byggeriet kunne gå i gang. -Men det er dejligt at se den enorme udvikling der er i gang i Vanløse Området får et stort løft med det nye center, Galleri A og andet byggeri her. Og som altid, når Fenger bygger, er der et kunstnerisk islæt. -Det bliver et smukt og langtidsholdbart byggeri, fastslog borgmesteren. Og tæt på metro, butikker osv. Og så greb han spaden i forening

POLITI rapporten
Drab. Et skænderi under drikkelag om en cigaret i en lejlighed på Helleborg i Tingbjerg udviklede sig tidligt fredag morgen til drab. Anmeldelsen indløb hos politiet kl. 04.11. Offeret blev stukket i halsen og i mave/brystregionen og overført til Rigshospitalets Traumecenter, hvor han døde lørdag morgen, oplyser Københavns Politi.To mænd på hhv 37 og 34 år er anholdt. De opholdt sig i lejligheden, hvor politiet fandt det formodede gerningsvåben. En tredje person er muligvis flygtet fra gerningsstedet. Alle de implicerede er somaliere, oplyser politiet. Har du oplysninger i sagen, kontakt os på 1224@eb.dk Ildspåsættelser. Der var flere ildspåsættrelser i sidste uge bl.a. i Voldparken. Alle brandene blev dog hurtigt slukket og der var ingen tilskadekomne. Bl.a. blev der sat ild til Woldes bodega. Nogle unge havde også sat ild til en container på Frederi k ssundsvej. Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til Station Bellahøj. Tricktyveri. En dame i 60erne fik onsdag kl. 11.45 frarøvet sin taske af en tricktyv der var fulgt efter hende ind i hendes lejlighed. Under påskud af at han havde brug for hjælp fordi han havde kørt en kat ned, blev han lukket ind og ko rt tid efter gik han med hendes taske. Han beskrives som østeuropæisk af udseende, med ko rt , mørkt hår, ca. 160 cm høj og ca. 25 år gammel. Kvinden havde netop været i DøgnNetto og manden var så fulgt efter hende. Fangede indbrudstyve. Politiet fangede tirsdag nat to indbrudstyve på fersk gerning. De to var godt i gang med at bryde ind et sted på Hyltebjerg Allé. De er hhv 21 år og 19 år gamle og fra Vanløse. Politiet måtte fortrække. Fredag aften måtte en patruljevogn fortrække fra Tingbjerg, da 30-50 unge pludselig begyndte at kaste sten mod patruljen. De unge fo rtsatte efterfølgende deres stenkast mod en HT-bus, der også skyndsomt måtte køre fra stedet. Efter det trak de en række affaldscontainere ud på gaden, hvorefter containern blev sat i brand. Om e lørdagen fik en patruljevogn knust en siderude på grund af stenkast ved Storegårdsvej, hvor en gruppe unge af anden etnisk herkomst havde samlet sig. De unge skulle alle være iført sorte t-shirts med hvidt tryk, og de tog flugten, da politiet mødte lidt mere talstærkt op i området.

Tre af hovedpersonerne: fra venstre Per Steen Hebsgaard, Klaus Bondam og Flemming Fenger.

Vind gavekort på 150 kroner!

VIND GAV E KO RT
Til køb hos een af avisens annoncører på denne side. Indsend din løsning til: adressen på side 2
Eller aflever den på Lokalavisernes kontor i Vanløse

SENEST 8. September 2009
HUSK! -kun een løsning Se selv efter om du har vundet, og kontakt os på 3879 3400

Vinder af krydsen uge 35
Lene Attle Tryggevældevej 104 2700 Brønshøj

36-212

www.dinlokalavis.dk

Torsdag 3. September 2009

Lokal@viserne.dk

17

18

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009

Stor spørgelyst om det nye center
Trafikken og afviklingen af trafikken i forbindelse med det nye indkøbscenter i Vanløse, var meget centrale emner, da der tirsdag aften var borgermøde om den såkaldte Apollo II-lokalplan, som med andre ord handler om bygherre Flemming Fe n ger, Holberg Fenger Invest A/S´ plan om at bygge et center på den gamle Banedanmark-grund op til Vanløse Station. Den øgede mængde trafik og hvordan den skal afvikles gjorde en del borgere bekymrede og flere af de mellem 60 og 70 fremmødte ville vide hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Der regnes med 3500 flere biler hver dag, hvoraf en tredjedel kører ad Apollovej og resten ad Jernbane Allé. Til sammenligning kører der i dag 10.000 biler ad Jernbane Allé i dag og 5000 ad Apollovej. Det betyder, at bl.a. krydset Jernbane Allé-Vanløse Allé skal udbygges, så der bliver både højre- og venstrebane. Samtidigt vil Vanløse allé blive lukket mellem Eskærvej og Apollovej Skolevejen En mor var bekymret for den øgede trafikmængde. - Der er i forvejen meget trafik omkring Katrinedals skole. Nu skal vi så også have flere biler, der skal til og fra centret. Så må man i det mindste lave bump på vejen, sagde hun. Det fik teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam til at oplyse, at der for det første er sat 50 mio. kr. af til sikre skoleveje i København, og at skolebestyrelsen bør sende et brev om sagen ind til forvaltningen. Samme Bondam gjorde også opmærksom på, at meget trafikafvikling kan løses via lysregulering. På den måde kan man også skille cykler og biler f.eks. Der blev også spurgt om vi har brug for et nyt center og en tilhører ville vide hvem der skal handle der. Beregninger viser, at der hvert år flyder 750 mio. kr. i handel ud af Vanløse til andre bydele, så kundegrundlaget skulle være i orden, gjorde bl.a. formanden for Vanløse Lokaludvalg, Bent Christensen opmærksom på. Pendler-problemet Naboerne til det nye center er bl.a. bekymret for et øget pres på de private fællesveje fra endnu flere pendlere end der er nu. - Vi kan næsten ikke være her mere for pendlerbiler, fortalte et

par beboere fra naboen til det nye center, Jupitervej. Bondam: - Jeg er klar over, at det er et problem med pendlerparkering, men jeg har ikke en forkromet løsning. Vi skal nok på længere sigt have tidsbegrænset parkering Bent Christensen mente dog ikke at centret vil skabe meget mere pendlertrafik. Centret får i øvrigt 320 p-pladser til biler 430 nye cykel p-pladser, og tanken er at folk helst skal komme gående, cyklende eller med offentlige transportmidler. Bent Christensen lægger i øvrigt

vægt på, at centret er baseret på miljørigtige løsninger, lavt energiforbrug m.v. - Men selvfølgelig får vi også flere biler, sagde han. Frederiksberg Kommune har i øvrigt gjort indsigelse, idet man mener, at der er rigeligt med butikker i området. - Men Frederiksberg skal bare blande sig udenom, slog Bent Christensen helt fast. Bæredygtigt Der blev også snakket meget om at centret er ”bæredygtigt”. Det ville en tilhører gerne høre mere

om. – Hvordan kan et center med 60 butikker være bæredygtigt? Klaus Bondam: - Selve dette at kunne handle der hvor man bor og ikke skulle køre langt i bil, f.eks. til Fields eller Fisketorvet, mener jeg er bæredygtigt. Bondam betegnede i øvrigt centret som flot og glædede sig over den udvikling der er i Vanløse. Han understregede i øvrigt at en lokalplan ikke er nogen garanti for at Fenger bygger på området, men når der er givet tilladelse, så skal der by gges indenfor 12 måneder.

Resten af tiden blev der bl.a. snakket cykelsti og hvad der skal ske med de andre butikker der er i Vanløse. Tidligere farvehandler Bjarne Ravn: - Hvad gør vi for at handelen på Jernbane allé ikke går i stå? - Bent Christensen: - Jeg tror at centret vil gavne butikke rn e omkring. Og så skal vi have kombineret pladsen, så der både bliver plads til cykelsti, fodgængere, biler m.v. Der er høringsfrist indtil den 11. september, hvor alle kan komme med indsigelser. Se forslaget på Vanløse Bibliotek. JD

Katrinedalsskolen fejrede sig selv
De kom fra nær og fjern – store som små, unge som ga m l e, gamle elever, medarbejdere, forældre, nuværende elever m.fl. Katrinedalsskolen fejrede sig selv i weekenden. 75 år er det blevet til og det blev en sjov og hyggelig oplevelse for alle. Fredag blev der spillet teater på Vanløse Torv og lørdag gik det løs bl.a. med tidligere elever på skolen. I hundre dvis af Vanløsebørn har løbet på deres små ben i den gamle skole, der rummer oceaner af historie. Og det var mange af de historier der blev fortalt i lørdags. Her er nogle billeder fra den store dag. Se mere på skolens egen hjemmeside www.katrinedal.kk.dk. JD Stor festivitas da Katrinedalsskolen fejrede 75 års jubilæum,

Der var gang i den på torvet da eleverne spillede teater.

Torsdag 3. September 2009

Lokal@viserne.dk

19

Tonernes leg på engen
Vejrguderne var åbenbart taget i ed, da det store arrangement Musik på engen blev afviklet i den forgangne weekend. For de holdt sig stort set i skindet. Kun nogle små byger blev det til om lørdagen og så fejede blæsten ind over Damhussøen om søndagen – dog også afløst af solstråler. Alt blev afviklet i god ro og orden – ja selv rockkoncerten lørdag aften, hvor der var godt 200 unge, der satte engen på den anden ende. Men da musikken døde hen, så forlod alle stedet på den smukkeste vis. Lørdag var også kordag med meget flot korsang, fredag stod i jazzens tegn og søndag underholdt Dari o Campeotto med Bellmaniakvartetten. VIF-folk havde travlt ved fadøls-hanerne og cafeen så også ud til at nyde godt af det store arrangement. Alt i alt en succes for musikdagene som bl.a. Vanløse Lokaludvalg,VIF og Vanløse Jazzklub stod bag. JD Søndag underholdt Dario Campeotto med Bellmania-kvartetten.

Masser af mennesker nød musikken.

20

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009
lugeren Danni König, der er gået til Superligaklubben Randers FC. Der blev spillet lidt frem og tilbage, og der var ikke for alvor fare på færde foran LFA’s mål, og resultatet blev en trist 0-0 affære. I hele første halvleg sket der således stort set ikke en eneste ting, der er værd at referere til læserne. Dagens modstander LFA er i øvrigt en fusion af et par klubber på Falster, bl. a. B 1901, hvor landstræner . Morten Olsen havde sin danske fodboldkarriere. Men det er gået tilbage for fodbolden på Falster – og desværre også i Brønshøj, hvor holdet skal have en helt anden indstilling og dynamik, hvor sidste års topplacering skal gentages. Nu skal Brønshøj på en meget svær opgave på lørdag kl. 13, hvor holdet skal til Brøndby Stadion for at møde Brøndbys ligareserver. Brøndby er tophold i 2. division øst, og Brønshøj skal finde et helt andet spil frem, hvis det skal blive til points her. I modsat fald risikerer holdet at dumpe yderligere et par pladser ned fra den sjetteplads, som holdet indtager lige nu. -edv.

LOKAL
Af Finn Edvard
Foto: sportsnyt.nu

Hyggedag i Tingbjerg
Brønshøj – LFA 0-0 381 tilskuere
Der var lagt op til en fodboldfest af de store, da Brønshøj lørdag eftermiddag tog imod et undertippet mandskab fra Lolland-falster Alliancen. Undertippet, fordi nedrykkerne fra 1. division bestemt ikke har vist noget særligt i år – og undertippet i forhold til et Brønshøjmandskab, der stillede op til kampen sprængfyldt med selvtillid efter den flotte 3-0 sejr over B.93 i sidste runde. For selv om B.93 heller ikke har haft den bedste sæson, så er det formentlig bare spørgsmål om tid, før Østerbro-klubben begynder at rykke, og det skere i øvrigt i denne runde, hvor Hik blev besejret 3-1. Men Brønshøj kunne de hvidblusede altså ikke ordne, og derfor var der lagt op til en underholdende kamp i lørdags – med ”Hvepsene” i hovedrollen”. Det skete bare ikke: Rammerne var i orden, knap 400 tilskuere et et flot publikum i dagens 2. division, og solen skinnede flot og varmt på den hyggelige idrætspark i Tingbjerg. Men på banen kneb det med underholdningen: Brønshøj var alt for eneffektive i angrebet, og man kunne sagtens savne måls-

S P O RT
til hjemmeholdet, da der manglede et kvarter, og det skabte unødig spænding om resultatet. det havde været helt vildt ærgerligt at skulle sætte points til på det. Men det skete heller ikke, og nu er vanløse klar til at tage imod fusionsklubben fra Glostrup BGA, der kommer på besøg i Vanløse Idrætspark på lørdag 5. september kl. 15. BGA møder op med en frisk 4-1 sejr over bundproppen Skjold, så det er et hold med selvtillid, der kommer på besøg. det giver mulighed for en underholdende kamp, hvor Vanløse med en sejr til gengæld kan bringe sig helt til tops i divisionen.

Vanløse møder BGA
Man må sige, at det har været en flot begyndelse for Vanløse i årets 2. division, hvor de hvidblusede fortsat er uden nederlag. Det er blevet til sejr over FCK II og to uafgjorte kampe mod henholdsvis Søllerød-Vedbæk (der tilsyneladende er i storform i år) samt uafgjort mod Nordvest FC fra Holbæk og sejr i denne runde på udebane over Allerød med 2-1. De fire kampe har givet i alt otte points og en stilling som nummer fire med samme points som nummer tre fra Nordvest FC. De to hold er dog kun to points efter topholdene Brøndby og Søllerød-Vedbæk. Sidste år fik Vanløse også en flot start på sæsonen, men glansen gik så sandelig af Skt. Gertrud senere på året, og det skulle jo helst ikke ske i år. To hurtige mål Vanløse sikrede sig de tre points på udebane mod Allerød med en sejr på 2-1, og den blev sikret på to hurtige mål i første halvleg. De to målscorere var Thomas D. Andersen og Morten Rylander. Men i anden halvleg begyndte Vanløse at slappe af, og det gav mere plads til Allerød. Faktisk så megen plads, at det gav scoring

Børge bringer sporten
Radiosport. Du kan høre om sporten i Vanløse og Brønshøj hver onsdag fra kl. 13 til 14, når sportsreporter Børge Madsen er ved mikrofonen og bl. a. læser op fra Lokalavisen
Børge Madsen – fortæller nyt om sporten i Brønshøj og Vanløse hver onsdag kl. 13 Hver onsdag kl. 13 er der nyheder om den lokale sport på 105,9, når mediemanden Børge Madsen er ved mikrofonen i Rødovre Kanalen. Trods studiets placering i Rødovre dækker Børge Madsen sporten meget bredt og når ud over hele København og også i Vanløse, Brønshøj og Valby. Børge Madsen er tidligere sportsredaktør og bruger nu sin tid på at fortælle om den lokale sport hver onsdag. - Programmet dækker et område fra Amager, Valby, Brønshøj, Vanløse og helt til Skovlunde, så det meste af hovedstadsområdet er med, siger Børge Madsen. Her har han i samarbejde med Lokalaviserne Brønshøj og Vanløse Posten oplæsning af de lokale nyheder og fokuserer især kl. 13. Børge Madsen er at finde på lokale sportsarenaer, og han følger levende med i al sport. Han har privat boet i Hvidovre siden 1956 – og bor i øvrigt i det hus, han er født op opvokset i. Af den gamle skole Han er en sportsmand af den gamle skole – og husker bl. a., at han i 1954 cyklede fra Hvidovre til Køge for at se Køge som den første fodboldklub udenfo r København vinde det danske mesterskab. Musikken til hans sportsprogram kommer fra den private pladesamling og indeholder bl. a. en hel del musik med Elvis Presley, Cliff Richard, The Shadows m. fl. Han gør meget ud af hjemmesiden for Frem’s gamle stjerner. Her er han en flittig klummeskribent, og han gør alt for at skabe opmærksomhed omkring det gamle hold med fordums stjerner som Erik Dyreborg og Finn Willy Sørensen. Og Børge Madsen spiller sandelig selv med på Frem’s Grand Old Masters og underholder gerne børn og børnebørn om dengang Frem var en af Danmarks bedste fodboldklubber.

Brønshøj kunne ikke snyde LFA, der fik det ene points med hjem til Falster

FC Midtjylland til Tingbjerg
Brønshøj Boldklub har fået en appelsin i turbanen og kan forvente klingende mønt i klubkassen, når FC Midtjyllands Superliga-mandskab kommer til Tingbjerg Idrætspark i DBU’s pokalturnering. Brønshøj var heldig at trække et hold fra Superligaen, hvilket kan give en økonomisk håndsrækning, men sportschef Ole Mortensen fra Brønshøj maner til besindighed. - Da vi sidste år mødte AaB kom der 1.300 tilskuere, og skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke, at FC Midtjylland kan trække flere, siger Ole Mortensen til Lokalavisen. Han forventer – og håber på – at der kommer ca. 1.000 tilskuere. - Men det er ikke sikkert, at vi tjener penge alligevel, for når vi skal møde FC Midtjylland hjemme i Tingbjerg, så skal der ansættes ekstra vagtmandskab, ligesom der skal træffes nogle foranstaltninger for at skille de medrejsende fans fra vores. Og hvis FC Midtjylland. f. eks. flyver herover, så skal vi også være med til at dække det, fordi vi deler indtægter og udgifter mellem os, siger Ole Mortensen, der ikke vil kalde den kommende pokalkamp for en ”kassekamp”.

Fix mod topholdet
Boldklubben Fix har fået en lidt blandet start på Københavnsserien, hvor det er blevet til en sejr, to uafgjorte og et nederlag. Det er blevet til fem points og en niendeplads, og Fix spillede tirsdag aften på udebane mod B.93, og her kan sejren være gået til begge hold. Nu skal Fix møde et af rækkens tophold Fremad Amager på lørdag 5. september kl. 15 i Gadelandet, og her får hjemmeholdet nok at se til. Detroniserede Fremad Amager vil gøre alt for en rykke op i DSserien i år efter den ydmygende fiasko med eliteprojektet FC Amager.

på divisionsholdene fra Brønshøj og Vanløse, men også serieklubber som Fix og andre sportsgrene vil blive omtalt. - Jeg glad for samarbejdet med Lokalaviserne i Brnshøj og Vanløse, og jeg får mange af mine nyheder derfra , siger Børge Madsen her få minutter inden, han skal til mikrofonen. Børge Madsen får flere og flere lyttere, der kan lide hans mix af god musik og den lokale sport. Skal man vide noget om den lokale sport, så er det med at tune ind på 105,9 hver onsdag

Motion i vinterhalvåret – prøv Gotvedgymnastik
Sommeren går nu på hæld, og mange går sikkert og overvejer, hvad de skal ”gå til” i vintermånederne. Vi ved alle, at det er vigtigt med god motion – og det er der i den kommende sæson god mulighed for i Vanløse. Gotvedforeningen udvider nemlig i bydelen efter den store succes sidste sæson! Gotvedgymnastikken er kendt for at respektere kroppens naturlige bevægelser og arbejder med dette som udgangspunkt. Det er en meget alsidig og dynamisk form for motion, hvor hele kroppen trænes igennem. Musklerne styrkes, spændinger løsnes og bevægeligheden øges uden at belaste leddene. Du vil opnå stress og spændinger. Og der er både fordybelse i øvelserne og glad bevægelse til masser af dejlig musik. Undervisningen starter den 7. september og fo regår på Katrinedals Skole på Vanløse Allé om mandagen fra kl. 19.00 til 20.30, samt fra 20.40-21.40. Det første af holdene er for både kvinder og mænd, mens det sene er en mulighed for at slippe dagen i balance, så man kan smutte hjem i seng til en god nats søvn. s t ø rre kropsbevidsthed, bedre kondition og både psykisk og fysisk velvære, der modvirker Hvad med en gratis, uforpligtende prøvetime? Yderligere info og tilmelding på 23 27 34 23 eller www.gotvedforeningen.dk

Book en bane
Nu kan brugerne booke en bane via computeren i alle københavnske idrætsanlæg Fra og med denne uge bliver det endnu nemmere at dyrke sport og motion i København. Nu er samtlige idrætshaller nemlig klar til at blive booket hjemme fra computeren eller via touchscreen i hallerne, ligesom al betaling foregår elektronisk og forud. I de fi re store idrætshaller, Korsgadehallen, N ø rrebrohallen, Svanemøllehallen og Grøndal Centret har det siden starten af december været muligt at leje og reservere for eksempel en squash- eller badmintonbane ved hjemmefra at gå ind på idrætsportalen sport.kk.dk. Nu kommer bl. a. Ballehøj-Hallerne og Vanløse-Hallerne også med i ordningen. Projektet har da også vist sig at være en overvældende succes. For allerede på åbningsdagen 1. december tilmeldte over 600 nye brugere sig og reserverede baner for godt 90.000 kroner. Samtidig er de fysiske forhold på rigtig mange københavnske idrætsanlæg blevet væsentligt forbedrede efter gennemgribende renoveringer. Nedslidte haller tæller derfor heller ikke længere som gyldig undskyldning for ikke at booke en bane. Bedre anlæg Både arbejdet med de fysiske og de digitale forbedringer glæder kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V). - Vi har i København desværre haft et kæmpemæssigt efterslæb på idrætsområdet. Nu høster vi frugterne af den plan, Venstre for nogle år siden fik sat i gang for blandt andet renovering af 53 idrætsanlæg. Den senere tid har jeg haft fornøjelsen af både at kunne genåbne flere af de ældre renoverede og også helt nye idrætshaller, samtidig med at vi har gjort den digitale vej til de forskellige idrætsfaciliteter hurtigere og nemmere, siger Pia Allerslev. På www.sport.kk.dk kan man finde det samlede overblik over alle hovedstadens idrætshaller, læse om åbningstider, baneforhold, og booke sin egen bane. Dog er de tider og baner, der allerede er reserveret af klubber eller optaget af turneringer og stævner, ikke mulige at booke.

Torsdag 3. September 2009

FODBOLD STILLINGER

22

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009

Arrangementer
Folkekor holder åbent hus
Københavns Folkekor starter den nye sæson mandag den 7. september kl. 19 på Pilegården i Brønshøj med åbent hus. Koret trænger til at rette balancen mellem stemmegrupperne op, da der for tiden mangler sopraner og tenorer. - Derfor inviterer vi til åbent hus i Pilegården´s café, og invitationen gælder ikke kun folk, som ved, hvor i et kor de hører hjemme. Har man aldrig sunget i kor og vil snuse lidt til det, eller har man bare lyst til at være med til en hyggelig aften, hvor der bliver sunget fællessang suppleret med, at koret giver smagsprøver på sit repertoire, ja, så er man altså velkommen denne aften, fortæller leder Bent Påske. I den kommende sæson bliver der travlt i koret. En hovedopgave bliver forberedelser til en korrejse til York i England i maj 2010. Det hele skal jo gerne tage sig godt ud, når man tager ud i verden og laver musik. Et princip, som for øvrigt gælder for alle korets opgaver. Korsangerne håber, at mange får lyst til en uforpligtende sangaften med indlagt tid til også at tale lidt med hinanden og høre sangerne om, hvorfor de mødes og synger sammen hver mandag aften i Pilegården. Man kan se mere om koret på www.kbhkor.dk

Cirkus, grill og musik når KAT fylder år
KAT, skolefritidshjemmet og Fritids- og Ungdomsklubben ved Katrinedals Skole holder 25 års fødselsdagsfest fredag den 4. september kl. 12-22 og det kommer ikke til at gå stille af. Programmet er omfattende: der bliver både lagkage, multicirkus, grillmad, musik og festfyrværkeri kl. 21.30 når mørket har sænket sig. Alle børn og forældre indbydes til at være med til den store dag. JD

Gryderet af frisk pop i Kulturhus
Mr Dahn and Moscow Ambulance og The Word Go føjer sig til rækken af Club Upcoming bands, når de går på scenen i Vanløse Kulturhus d. 10. september. Mr Dahn and Moscow Ambulance sparker aftenen i gang med Jacob Dahns stemmingsfulde crooner-pop, som giver associationer til både Morrisey og Brett Anderson. Derefter tager The Word Go over med deres kantede, utraditionelle og iørefaldende pop. The Word Go består af: Peter Grønborg, vokal/guitar – Nina Gram, vokal/keys – Søren Pedersen, guitar/keys – Mathias Sinding, bas – Rasmus Jusjong, trommer. Deres halv-akustiske og livsglade pop er inspire ret af kunstnere som Tina Dickow og Swan Lee og mixet med medlemmernes egne mangfoldige tilgange til musikken. Jakob Dahn som står bag Mr Dahn and Moscow Ambulance startede som sanger, guitarist og sangskriver i det københavnske rockband Skywriter, men en del af Dahns sange passede ikke i Skywriter, og derfor startede han sit soloprojekt Mr Dahn and Moscow Ambulance. Den første solokoncert brød løs i Polka - et showroom på Østerbro, med Mr. Dahn og hans guitarer skiftende mellem meget intim crooner pop og fragmenter af støj og rock´n´roll. Koncerten blev en stor succes. Unikt udtryk The Word Go er et nyt skud på den danske scene, og beskriver sig selv som opskriften på en vellykket synergi. Man tager: 4 dl. funk trommeslager, 1 stk. bassist fra livgarden, 3 skefulde dedikeret jazz-guitarist, 1 sangerinde fra musikakademiet, autodidakt pop/rock sangskriver på øjemål. Ingredienserne blandes og sættes i kog, indtil deres forskelligheder er forenet i et unikt udtryk. Retten serves med teknisk dygtighed og en fantastisk liveperformance. Man kan se frem til en både hyggelig og livsbekræftende aften i Vanløse Kulturhus. Koncerten starter kl. 20. Pris: 50 kr. Forsalg: www.vkhus.kk.dk Koncerten med Mr Dahn and Moscow Ambulance + The Word Go er støttet af Vanløse Lokaludvalg. En gryderet af frisk pop fra fad: The Word Go i Vanløse Kulturhus torsdag den 10. sep tember.

En aften med blues og ballader
Er du til blues og ballader? Så er det tid til at møde op i Vanløse Kulturhus tirsdag d. 15 september, når den hyggelige lokale duo, Ballads & Blues går på scenen i Café Mosaikken. Bettina Birch Birkvel har sunget, siden hun var ung, og Lars Bruun Frantsen spiller foruden akustisk guitar også elektrisk guitar og slideguitar. Begge har de erfaring med at undervise. Birkvel som leder af musikalske projekter for børn og unge, og Frantsen med enetimer i guitarspil. Deres mange års erfaring med optræden gør, at man kan regne med en pålidelig og god aften i bluesen og balladens tegn. Koncerten starter kl. 20. Pris: 50,-.Forsalg: www.vkhus.kk.dk Koncerten med Ballads & Blues er støttet af Vanløse Lokaludvalg.

Vil du med til banko
Så er der banko i Kvarterhuset Grøndal igen. Det foregår torsdag den 10. september kl. 13 hvor der kan købes øl, vand, kaffe og kage. Busserne 2A, 12, 13 og 21 går lige til døren. Kom og vær med – der er fine gevinster. En plade koster 20 kr. og du får tre for 50 kr.. Det er BVKs venner, Beskyttede Værksteders Venner, der holder banko. Der er i øvrigt banko i Kvarterhuset den 2. torsdag i hver måned. JD

Offentlige bekendtgørelser

annoncer 3879 3400

Torsdag 3. September 2009

Lokal@viserne.dk

23

Arrangementer
En livlig dag på engen
Lørdag den 5. september kl. 13-16 er der lagt op til stor aktivitet på Damhusengen med udgangspunkt fra området ved cafeen. - I det daglige bruges området til mange aktiviteter. Alligevel har man indtrykket af, at der er god plads, fordi aktiviteterne foregår på forskellige tidspunkter. Stavgængerne færdes mest i formiddagstimerne, sejlklubbens både er på søen efter skoletid, og fodboldspillerne er der i weekenden og i aftentimerne. Ved Damhustræf foregår aktiviteterne samtidigt, og man har mulighed for at møde repræsentanter for aktiviteterne og få materiale om, hvordan man kan være med, fortæller Per Stengade fra Enggruppen.. - Damhustræf giver også mulighed for at få nye aktiviteter til området. I år afprøves interessen for Petanque og Boccia ved cafeen. Om Park og Natur når at få forbedret området med et lag grus, vil vise sig, ellers bruges forholdene som de er. - Samtidig kommer Energi- og Vandværkstedet med deres 15 personers båd, så det bliver muligt at få en tur ud at se på søens liv. På bådebroen låner de vandkikkerter og fiskenet ud til de besøgende, mens de fortæller om planter og dyr i søen - Sejlklubbens både vil også være i vandet, og man kan deltage i Vikingespil, drageflyvning og meget mere. Der vil være juniorfodbold mellem Rødovre og Vanløse. Og hvem tør udfordre sejlklubbens fodboldpiger ? Pleje med le I teltet står Danmarks N at u r f re d n i n g s fo re n i n g, Miljøpunkt Vanløse, Fiskeklub, Hundeklub, Enggruppen, og der er tilmelding til "Høsletlauget" Blomsterfloret på Damhusengen er meget afhængigt af, hvordan engen plejes. Det vildtvoksende område, hvor der ikke slås græs i sommertiden, skal plejes med høslet. Og høet skal fjernes, så det ikke ligger og Alle interesserede, aktive som tilskuere, er velkomne til at deltage i et lille kursus og demonstration af, hvordan man bruger en le. Rødovres Bjørnebande, der snart har udryddet Bjørnekloen på Damhusengen, er inviteret til at være med. Og det gælder også for andre naboer til Damhusengen. Enggruppens deltagere er de aktive på Damhusengen, og naboerne, der interesserer sig for engen. Der er program for Damhustræf og oplysninger om Høsletlaug via Vanløsebasens forside www.vanloese.dk

Billedet der forsvandt stilling i 1994 og opnåede en betydelig opmærksomhed. I fra biblioteket 1996 var billedet ét blandt flere
”Mens vi venter III” er navnet på Thomas Kluges gennembrudsbillede fra 1993. Det har siden efteråret 2005 hængt i Vanløse Biblioteks trappeopgang. Det gør det ikke længere. Det er midlertidigt nedtaget for at indgå i udstillingen ”To be or not to be” – udtrykt i Kluges malerier i Dansesalen på Kronborg fra den 5. sep. – 8. nov. ´09. Billedet var udstillet på Charlottenborgs Forårsud-

emner for skriftlig eksamen i dansk ved afslutningen af 9. klasse. Ejeren af billedet er Københavns Kommunes Kulturfond. Så mens vi venter på at få Kluges billede tilbage, arbejdes der på at låne et andet billede. Det vil kunne ses på biblioteket i nær fremtid.

Kluges billede, der normalt hænger på Vanløse Bibliotek. Det er lånt ud til en udstilling, men der arbejdes på at låne et andet billede.

Det sker lokalt
Onsdag den 2. september. Kl. 10.00 – 12.00. Kaffe i konfirmandstuen. Tingbjerg Kirke, Langhusvej 1. Kl. 13.00 – 16.00. Udstillingen ”I nød og fare”. Brønshøj Museum. Kl. 14.30. Besøg på Frilandsmuseet. Arr. Vanløse Kirke. Mødested: Frilandsmuseet, Kongevejen 11, Lyngby. Kl. 16.00 – 17.30. Fantasiens Verden. En ny fantasy-klub med Arne Grinder-Hansen som leder. Arr. Børnebiblioteket. Brønshøj Bibliotek, Frederikssundsvej 175. Mandag den 7. september. Kl. 10.00 – 12.00. Legestue. For børn i alderen 0 – 3 år og deres voksne. Bellahøj Kirke. Kl. 10.00 – 12.00. Billetsalg til efterårets arrangementer i Aktiv-Center. Rum 5. Kulturhuset Pilegården. Kl. 13.00 – 15.00. Strikkeklubben. Bellahøj Kirke. Tirsdag den 8. september. Kl. 19.30. ”Parforhold og tosomhed”. Foredrag af psykolog og terapeut Pia Pibenbring. Brønshøj Sognecenter. Kl. 20.00 – 21.00. Om stort og småt i fort i d,nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj.Radio: 106,3 MHz. Onsdag den 9. september. Kl. 10.00 – 12.00. Kaffe i konfirmandstuen. Tingbjerg Kirke. Kl. 13.00 – 15.00. Udstillingen i ”Nød og fare”. Brønshøj Museum. Kl. 23.00 – 24.00. Om stort og småt i fort i d,nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Radio: 106,3 MHz.

Torsdag d. 3. september, kl. 12 TV-Koncert Junior Robinson (4) Søndag d. 6. september, kl. 18.30 Vanløse-BGA Sammendrag Mandag d. 7. september, kl. 12 Vanløse-BGA 1. halvleg Tirsdag d. 8. september, kl. 12 Vanløse-BGA 2. halvleg Tirsdag d. 8. september, kl. 18.30 Nyheder Brønshøj og Vanløse Torsdag d. 10. september Bella Qlt Søndag d. 13. september, kl. 18.30 TV-Koncert Michael Klinke og Edisons (1) Mandag d. 14. september, kl. 12 Bella Qlt

spærrer for lys og luft for de vilde planter. Enggruppen vil sammen med Danmarks Naturfredningsforening prøve, om der er interesse for at danne et Høsletlaug.

På Damhustræf lørdag den 5. september vil Enggruppen undersøge, om der er interesse for et høsletlaug. Dvs at engen bliver slået med en le, så der bliver mere blomsterflor.

Kl. 23.00 – 24.00. Om stort og småt i fortid, nutid og fremtid. Ved Lis Hermansen fra Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Tors d ag den 3. september. Kl. 19.30. Brønshøj Frimærkeklub. Ekstraordinær generalforsamling. Kulturhuset Pilegården. Kl. 20.00. Michael Klinke og Edisons. Koncert med 50’er- og 60’ermusik. Kulturhuset Pilegården. Søndag den 6. september. Kl. 13.00 – 16.00. Udstillingen ”I nød og fare”. Brønshøj Museum.

Offentlige bekendtgørelser

24

Lokal@viserne.dk

Torsdag 3. September 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful