8.

8
20.4
16.4
25
26
41

1
1
1
1
1
1

Thành 
tiền VNĐ
8.8
20.4
16.4
25
25
41

11

1

11

27
24
28
17
19

1
1
1
1
1

27
24
28
17
19

20

1

20

34

1

34

52
31

1
1

52
31

27

1

27

40

1

40

32

1

32

18
21
29
0
32

1
1
1
1
1

18
21
29
0
32

27

1

27

18
13.5
25
22
17

1
1
1
1
1

18
13.5
25
22
17

21

1

21

1

16

33 Tuyển Tập 200 Bài Thi Vô Địch Toán - Tập 3: Giải Tích

1

22.8

Tuyển Tập 200 Bài Thi Vô Địch Toán - Tập 5: Hình Học
Không Gian

1

16

35 Tuyển Tập 200 Bài Thi Vô Địch Toán - Tập 6: Lượng Giác

1

18.4

1

24

  Tên

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ứng dụng tính liên tục trong giải toán phổ thông
Lí thuyết tổ hợp và các bài toán ứng dụng
Một số kiến thức cơ sở về hình học tổ hợp
Các bài toán về phương pháp vectơ và pp tọa độ
Thi vô địch toán quốc tế IMO
Những vấn đề và các bài toán Số học nâng cao
Điều kiện cần và đủ biện luận phương trình và bất
phương trình chứa tham số
Phương pháp tọa độ giải toán sơ cấp
Các bài toán về hình học tổ hợp dành cho THCS
Số học
Bài tập quỹ tích và dựng hình
Hình học của tam giác

13 Tuyển tập các bài toán từ những cuộc thi tại Bungary
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

34

36

Tuyển tập các bài toán từ những cuộc thi tại Mỹ và
Canada
10000 bài toán sơ cấp
Lý thuyết số - Các định lí cơ bản và bài tập chọn lọc
Các chuyên đề số học chọn lọc: chuyên đề Số học và dãy
số
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học phổ
thông: Các bài toán cơ bản của số học
Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán trung học: Các bài
toán về hàm số học
Những bài toán cổ
Những bài toán cổ truyền của Nhật Bản
Các phép biến hình trong mặt phẳng
Phân dạng và phương pháp giải toán Tổ Hợp
Bất đẳng thức Suy luận và khám phá
Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Và Cực Trị Trong Hình Học
Phẳng
Dựng hình và phương pháp giải toán dựng hình
Phương Pháp Qui Nạp Toán Học
Các bài giảng về Hình học phẳng
Các bài giảng về Số học, tập 1
Các bài giảng về Số học, tập 2
Tuyển Tập 200 Bài Thi Vô Địch Toán - Tập 1: Số Học Và
Đại Số
Tuyển Tập 200 Bài Thi Vô Địch Toán - Tập 2: Đại Số

Tuyển Tập Các Bài Toán Từ Những Cuộc Thi Tại Trung
Quốc

Đơn giá VNĐ

24

Số lượng

8 1 0 862.1 .TẬP 7: TỔ HỢP 38 Chuyên đề quỹ tích (Tập hợp điểm)-THCS 0 1 22.37 TUYỂN TẬP 200 BÀI THI VÔ ĐỊCH TOÁN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful