You are on page 1of 16

MCROSOFT

ORD

indekiler Tablosu
Giri Sekmesi ........................................................................................................................................... 3
Pano ..................................................................................................................................................... 3
Yaz Tipi ................................................................................................................................................ 3
Paragraf ............................................................................................................................................... 4
Stiller.................................................................................................................................................... 4
Dzenleme........................................................................................................................................... 4
Ekle Sekmesi ............................................................................................................................................ 5
Sayfalar ................................................................................................................................................ 5
Tablolar................................................................................................................................................ 5
izimler ................................................................................................................................................ 5
Balantlar............................................................................................................................................ 6
st ve Alt bilgi ...................................................................................................................................... 6
Metin ................................................................................................................................................... 6
SMGELER ............................................................................................................................................ 7
Sayfa Dzeni Sekmesi .............................................................................................................................. 7
Temalar................................................................................................................................................ 7
Sayfa Yaps .......................................................................................................................................... 8
Sayfa Arka plan ................................................................................................................................... 8
Paragraf ............................................................................................................................................... 8
Yerletir ............................................................................................................................................... 9
Bavurular Sekmesi ................................................................................................................................. 9
indekiler Tablosu............................................................................................................................... 9
Dipnotlar.............................................................................................................................................. 9
Alntlar ve Kaynaka ......................................................................................................................... 10
Resim Yazlar..................................................................................................................................... 10
Dizin ................................................................................................................................................... 10
Kaynaka ............................................................................................................................................ 10
Postalar Sekmesi.................................................................................................................................... 11
Adres Mektup Birletirmeyi Balat .................................................................................................... 11
Alanlar Yaz ve Ekle ............................................................................................................................ 11
Sonularn n izlemesini Grntle .................................................................................................. 11
Gzden Geir Sekmesi ........................................................................................................................... 12

Yazm Denetleme............................................................................................................................... 12
Dil....................................................................................................................................................... 12
Aklamalar ........................................................................................................................................ 12
zleme ................................................................................................................................................ 13
Deiiklikler ....................................................................................................................................... 13
Karlatr ........................................................................................................................................... 13
Koru ................................................................................................................................................... 14
Grnm Sekmesi ................................................................................................................................. 14

Word nedir?
Word, bilgisayarnzda belge oluturmanza olanak salayan bir yazlmdr. Word' kullanarak, renkli
fotoraflarn veya izimlerin resim ya da arka plan olarak kullanld ho metinler oluturabilir ve harita
ve tablo gibi ekiller ekleyebilirsiniz. Ayrca, Word makale veya rapor gibi i belgelerini kolaylkla
tamamlayabilmeniz iin metin oluturmaya ynelik ok eitli yardmc zellikler sunar. Kartpostal veya
zarf adreslerini bile yazdrabilirsiniz.
Word, belgeler, elektronik tablolar ve sunular oluturmak ve e-postalar ynetmek iin birka tr
yazlm bir araya getiren "Office" rn paketinin bir parasdr.

Giri Sekmesi

Pano

Yaz Tipi

Paragraf

Stiller

Dzenleme

Pano
Kes, kopyala, yaptr, biim boyacs gibi alt menlere sahiptir.
Kes: Bir metni kesip baka biryere koymaya yarar.
Kopyala: Bir metni silmeden baka bir yerede bir kopyasn yaptrmanza yardmc olur.
Yaptr: Kestiiniz veya kopyaladnz bir metni istediiniz yere koymanz salar.
Biim boyacs: Bir yerdeki metnin stilini baka yerdeki metinlere uygulamanza yardmc olur.

Yaz Tipi
Yaz tipi, Yaz Boyutu, Biimlendirmeyi Temizle, Yaz Tipi ekli, st izili Yaz, Alt Simge, st simge,
Byk Kk Harf Deitir, Metin Vurgu Rengi, Yaz Tipi Rengi

Yaz Tipi: Yaznn biimini deitirmenize yardmc olur. Varsaylan bir yaz tipi semek, atnz her
yeni belgenin setiiniz yaz tipi ayarlarn kullanmasn ve bu yaz tipini varsaylan olarak ayarlamanz
salar.
Yaz Tipi Boyutu: Yaz tipini deitirmenize yardmc olur.
Yaz Tipi ekli: Yaz tipini biimlendirme yazy kalnlatrma yaznn altn izme gibi ilevlere sahiptir.
Biimlendirmeyi Temizle : Metninizde yaptnz biimlendirmeleri temizlemeye yardmc olur.
st izili: Yazdnz metnin stnz izmeye yardmc olur.
Alt ve st Simge: Yazdnz metnin altna veya stn yaz eklemenize yardmc olur genelde saysal
ifadeleri yazarken kolaylk salar.
Byk Kk Harf Deitir: Tm seili metni byk harf ,kk harf veya sk kulanlan bir sk
kullanlan byk kk harf dzenine dntrr.
Metin Vurgu Rengi: Metnin vurgulayc kalemle iaretlenmi gibi durmasn salar.
Yaz Tipi Rengi: Metnin rengini deitirmeye yardmc olur.

Paragraf
Metininizdeki paragraflar dzenlemenize yardmc olur.

1-Madde iaretleri: Farkl madde iaretlerini metninize ekleyerek metninizi dzenlemenize yardmc
olur.
2-Girinti Dzeyini Artr veya Azalt: Paragraflarn girintisini artrp azaltmaya yardmc olur.
3-Metni Hizala: Yazdnz metni saa, sola hizalamanza, metni ortalamanza yardmc olur.
4-Satr Aral: Metninizdeki satrlarn arasndaki boluklar artrp azaltmanza yardmc olur.
5-Glgelendirme: Seili metnin veya paragrafn arka plann renklendirir.
6-Kenarlk: Metninizin kenarlarna kenarlk eklemenize yardmc olur.

Stiller
Yazdnz metnin stilini deitirmeye yardmc olur. sterseniz word de kaytl olan stillerden
birini seerek metninize uygulayabilirsiniz, isterseniz de kendi stilinizi belirleyip kaydedebilir
ve o stili metninize uygulayabilirsiniz.

Dzenleme
Metninizden bir kelimeyi bulmay, deitirmeyi, metnin bir ksmn semenize yardmc olur.

Ekle Sekmesi
Ekle sekmesi 7 alt menden oluur. Bu menler : Sayfalar, Tablolar, izimler, Balantlar, st bilgi ve alt
bilgi, Metin, Simgeler

Sayfalar
Kapak Sayfas: Hazrladnz metne kapak sayfas eklemenize yardmc olan mendr. Belgeye alt
balk,yazar, metnin zetini, metnin yazld tarihi eklemek iin yardmc olur.
Bo Sayfa: Metininize bo sayfa eklemenize yardmc olur.
Sayfa Sonu: Metinde kolayca sayfanzn sonuna gemenize yardmc olur.

Tablolar
Metninize tablo eklemenize yardmc olan mendr. Word 2007'nin yeniliklerinden
biride hazr olan metni tabloya dntrebilmenizdir. Eklemek istediiniz tabloyu
isterseniz kendiniz izebilirsiniz isterseniz de word'n iinde bulunan tablolardan
birini seip ekleyebilirsiniz.

izimler
izimler mensnn alt menleri:
Resim, Kk resim, ekiller, Smart Art, Grafik

1-Resim: Bilgisayarnzda kaytl olan bir resmi metininize eklemenize yardmc olur.
2- Kk Resim: Word'n iinde kaytl bulunan kk resimlerden birini metninize eklemenize
yardmc olur.
3-ekiller: Microsoft Office 2007 sistemi belgenize bir ekil ekleyebilir veya birden fazla ekli

birletirerek bir izim veya daha karmak bir ekil elde edebilirsiniz. Kullanlabilir ekiller arasnda
izgiler, basit geometrik ekiller, oklar, denklik ekilleri, ak grafii ekilleri, yldzlar, bayraklar ve
belirtme izgileri bulunur
4-Smart Art: Bilgiyi grsel olarak ifade etmek iin smart art grafiklerini ekleyebilirsiniz.
5-GRAFK: Verileri eklemek ve karlatrmak iin grafikleri kullanabilirsiniz.

Balantlar
Balantlar sekmesi 3 alt menden oluur:
1.
2.
3.

Kpr
Yer areti
apraz Bavuru

Kpr: Metninizde resim e posta adresi veya bir programa ynelik bir balant oluturmanza yardmc
olan mendr.
Yer areti: Belgenizde bir konuma yer iareti ekleyerek o konumdan istediiniz konuma
atlayabilirsiniz.

st ve Alt bilgi
st bilgi ve alt bilgi 3 alt sekmeden oluur:
1.
2.
3.

st Bilgi
Alt bilgi
Sayfa Numaras

1-st Bilgi: Belgenize st bilgi eklemenize ve eklediiniz st bilgiyi dzenlemenize yardmc olur.
Eklediiniz st bilgi metninizdeki tm sayfalara uygulanr.
2-Alt Bilgi: Belgenize alt bilgi eklemeye ve eklediiniz alt bilgileri dzenlemenize yardmc olur.
Eklediiniz alt bilgi metninizdeki tm sayfalara uygulanr.
3-Sayfa Numaras: Belgenize kolayca sayfa numaras vermenize yardmc olan mendr.

Metin
Metin sekmesi 7 alt menden oluur. Bunlar:
Metin Kutusu, Hzl Paralar, Word Art, Balangc Byt, mza Satr, Tarih Saat, Nesne

1-Metin Kutusu: Word n kendi hazrlad metin kutular ile metninizi kutu iine almanza yardmc
olur.
2-Hzl Paralar: Alanlar, balk yazar gibi belge zellikleri veya oluturduunuz herhangi bir nceden
biimlendirilmi metin paras gibi yeniden kullanlabilir ierik paralar eklemenize yardmc olur.
3-Word Art: Belgeleriniz bu menyle daha dekoratif metinler ekleyerek daha dikkat ekici bir metin
oluturabilirsiniz.
5-mza Satr: mzalamas gereken kiinin belirtildii bir imza satr eklemenize yardmc olur.
6-Tarih ve Saat: Belgenize tarih ve saat eklemenize yardmc olur.
7-Nesne: Metninize nesne eklemenize yardmc olur.

SMGELER
Simgeler sekmesi denklem ve simge olmak zere 2 alt menden oluur.
Denklem: Sk kullanlan matematik denklemlerini eklemenize veya kendi denkleminizi yazmanza
yardmc olur.
Simge: Telif hakk simgeleri, ticari marka simgeleri, paragraf iaretleri ve Unicode karakterleri gibi
klavyenizde olmayan simgeleri metninize eklemenize yardmc olur.

Sayfa Dzeni Sekmesi

Sayfa dzeni sekmesi 5 alt menden oluur. Bunlar:


Temalar, Sayfa Yaps, Sayfa Arka Plan, Paragraf, Yerletir

Temalar
Temalar mens 4 alt birimden oluur bunlar:

Temalar
Renkler

Yaz tipleri
Efektler

Temalar: Tm belgede renkler yaz tipleri efektlerle bir btn olarak tasarm deitirir.
Renkler: Geerli temann rengini deitirmenize yardmc olur.
Yaz Tipleri: Geerli temann yaz tipini deitirmenize yardmc olur.
Efektler: Geerli temann efektlerini deitirmenize yardmc olur.

Sayfa Yaps
Sayfa yaps mens 7 ye ayrlr. Bunlar:

Kenar boluklar
Ynlendirme
Boyut
Stunlar
Kesmeler
Satr Numaralar
Heceleme

Kenar Boluklar: Belgenin tamam veya birksm iin kenar boluklarn dzenler.
Ynlendirme: Sayfay dikey yatay dzenler arasnda deitirmenize yardmc olur.
Boyut: Geerli blm iin kat boyutunu seer.
Stunlar: Metni 2 veya daha ok stuna bler.
Kesmeler: Belgeye sayfa blm veya stun sonu ekler.
Satr Numaralar: Belgenin her satrnn yanndaki bolua numara ekler.

Sayfa Arka plan


Sayfa arka plan 3 alt menden oluur. Bunlar:

Filigran
Sayfa Rengi
Sayfa Kenarlklar

Filigran: Sayfadaki metnin arkasna soluk metni eklemenize yardmc olur.


Sayfa Rengi: Sayfann arka plan iin renk seer.
Sayfa Kenarlklar: Sayfann evresine kenarlk eklemenize ve deitirmenize yardmc olur.

Paragraf
Paragraflardaki girintileri ve yarlklar ayarlamanza yardmc olur.

Girinti: Metnin sayfaya gre sa ve sol boluklarn ayarlayabilirsiniz.


Aralk: Metnin st ve alt grntsn ayarlayabilirsiniz.

Yerletir
7 alt sekmeden oluur. Bu sekmeler:
Konum, En ne Getir, En alta getir, Metin Kaydrma, Hizala, Gruplandr, Dndr

Konum: Seili nesneyi sayfada konumlandrr. Metin otomatik olarak nesnenin evresinde
kaydrlacak ekilde ayarlanr.

Bavurular Sekmesi
Bir belge olutururken iindekiler sayfasnn otomatik olumas, dipnot-sonnot ekleme vb.
bavurularn oluturulmas gerekebilir. Bu blmde bunlar reneceiz.

indekiler Tablosu
Kelime ilemci program sayesinde almakta olduunuz belgeye otomatik olarak iindekiler tablosu
ekleyebilirsiniz. Bunun iin Bavurular sekmesi altnda yer alan iindekiler tablosu grubundaki
iindekiler nesnesi kullanlr. indekiler nesnesine tklandnda ekrana yerleik penceresi alacaktr.

Dipnotlar
Belgemizde yazl metinlerde bir alnt veya aklama gerektiinde dipnot eklenir.
Belgeye dipnot eklemek hangi konu ile ilgili dipnot eklemek istiyorsak imleci oraya konumlandrp
Bavurular sekmesindeki dipnotlar grubundan dipnot ekle nesnesine tklarz. Sayfann alt ksmnda
dipnotlar alanna imle konumlanr. Biz ilgili aklamay yazarak dipnotu kapatrz.

Alntlar ve Kaynaka
Hazrlam olduunuz kitap, gazete, dergi veya makalede baka bir
yerden alm olduunuz bir alnt kullanabilir, daha nceden
oluturmu olduunuz kaynaklar listesinden seim yapabilir veya yeni
bir kaynan bilgilerini girebilirsiniz.
Bir alnt veya kaynaka eklemek iin Bavurular sekmesinden
Alntlar ve Kaynaka grubu kullanlr.

Resim Yazlar
Belgemize eklediimiz ekil, resim, tablo vb. nesnelere onlarla ilgili yaz
Yazmamz gerektiinde kelime ilemcimiz bize resim yazs desteini sunmutur.
Resim yazs eklemek iin Bavurular sekmesinden resim yazlar grubundan
Resim Ekle nesnesine tklanr.

Dizin
Belgemizde bavurular veya sayfa numaralar ile ilgili otomatik
lemlerin yaplabilmesi iin dizin eklenmesi gerekir.
Dizin eklemek iin Bavurular sekmesinden dizin ekle ye tklanr.
Ekrana Dizin penceresi gelecektir.

Kaynaka
Kaynaka seenei ile belgenizde alnt yapm olduunuz tm kaynaklarn grntlenecei bir
kaynaka ekleyebilirsiniz.

Postalar Sekmesi
Postalar sekmesinde 5 ana sekme vardr bunlar:
Olutur, Adres Mektup Birletirmeyi Balat, Alanlar Yaz ve Ekle, Sonularn n izlemesini Grntle ve
Son

Adres Mektup Birletirmeyi Balat


Adres Mektup Birletirmeyi Balat komutunu tklatarak, Adm Adm Adres Mektup Birletirme
Sihirbaz'n kullanmaya alabilirsiniz. Ayn komutu kullanarak, adres mektup birletirmede kullanmak
istediiniz belge trne de dorudan gidebilirsiniz.
Adres mektup birletirmeyi balatmak iin, Postalar sekmesini ve Adres Mektup Birletirmeyi Balat
komutunu tklatn. Daha sonra, adres mektup birletirmede
kullanmak istediiniz belge trn sein.

Daha sonra, Alclar Se'i tklatarak alc listenize balann.


Yeni bir alc listesi yazabilir, gzatmay kullanarak varolan bir
listeyi seebilir veya Outlook Kiilerinizi seebilirsiniz.

Alanlar Yaz ve Ekle


Birletirme Alanlarn Vurgula Belgedeki alanlar vurgulamak iin tklatn. Vurgulamay kapatmak iin
bir kez daha tklatn. Word Alan Ekle dmesini veya Alan Ekle iletiim kutusunu kullanarak
eklediiniz alanlarn vurgulanmadna dikkat edin.

Sonularn n izlemesini Grntle


Belgenizi yazmay ve alan eklemeyi bitirdikten sonra, birletirilen belgenin bir rneini grmek iin
Sonularn nizlemesini Grntle'yi tklatn.
Sonraki Kayt veya nceki Kayt oklarn tklatarak, eklenen her bir birletirilmi belgeye bakabilirsiniz.
Belirli bir kiiyi mi aryorsunuz? Bunun iin, Alc Bul'u tklatp alcnn adn girmeniz yeterlidir.

Gzden Geir Sekmesi


Bu sekme 8 alt menden oluur bunlar Yazm Denetleme, Dil, Aklamalar, zleme, Deiiklikler,
Karlatr ve Koru

Yazm Denetleme
Yazm ve dilbilgisi ilemler burada geekleir.
Yazm ve Dilbilgisi: Belgedeki metnin yazm ve dilbilgisi denetlemesini yaparak yazm kurallarna
uygun olmayan ya da hatal yazlan szckleri belirtir.
Aratr: Ekrann sol tarafna internette arama iin grev blmesi aar.
E Anlamllar: Kelimenin e anlamlsn aramak iin grev blmesi aar.
Szck Saym: Belgedeki sayfa, szck, karakter, paragraf ve satrlarn saysn gsteren bir pencere
aar.

Dil
evir: eviri iin grev blmesini aar.
Dil: Yazm denetimi ve dilbilgisi ilemlerindeki geerli dili deitirmek iin kullanlr.

Aklamalar
Belgede aklama ilemleri yapmamz salar.

Yeni Aklama: Seili metne aklama ekler.


Sil: Aklamay kaldrr.
nceki: Bir nceki aklamaya gider.
Sonraki: Bir sonraki aklamaya gider

zleme
Belgedeki deiiklikleri izlemeyi salar.
Deiiklikleri zle: Eklemeler, silmeler, biimlendirmeler gibi belgede yaplan deiiklikleri gsterir.
Son Biimlendirmeyi Gster: En son yaplan biimlendirmeyi aklama izgisiyle gsterir.
Biimlendirmeyi Gster: Gsterilmesini istediimiz deiiklik trleri seilir.
Gzden Geirme Blmesi: Sol taraa deiiklikleri gsteren bir grev blmesi aar.

Deiiklikler
Bir nceki grup ile balantl olup yaplan deiiklikleri kabul ve red seenekleri ierir.
Kabul Et: Deiiklii kabul edip bir sonrakine geer.
Reddet: Deiiklii reddedip bir sonrakine geer.
nceki: Bir nceki deiiklie gtrr.
Sonraki: Bir sonraki deiiklie gtrr.

Karlatr
Karlatr: Belgenin birden ok srmn karlatrr veya birletirir.
Karlatr dmesi ile ekrana karlatr ve birletir seenekleri gelir.

Koru
Belgenin belirli blmlerinin dzenleme veya biimlendirme eklini kstlamay salar.
Yazarlar engelle seenei ile seilen metnin baka yazarlar tarafndan dzenlenmesi engellenebilir.
Biimlendirmeyi kstla dmesiyle ekrann sa tarafna alan blmede dzenleme ile ilgili kstlama
seenekleri grlr. Bu seenekler iaretlenerek kstlama ilemi balatlabilir.

Grnm Sekmesi
Bu sekme 5 alt blmden oluur bunlar: Belge Grnmleri, Gster, Yaknlatr, Pencere ve Makrolar

HASAN TEKEOLU
VOLKAN SNMEZ
HASBE PANK
SAMET AKDA
BRA KSZ