You are on page 1of 2

Кредитні договори ПрАТ "Завод

напівпровідників"

дата

тип
докумен
ту

03.03.20 генераль
09 на угода

кредитор
ПАТ
"Державний
експортноімпортний
банк України

кредитн
03.06.20 ий
09 договір

ПАТ
"Державний
експортноімпортний
банк України

кредитн
17.07.20 ий
09 договір
кредитн
06.11.20 ий
09 договір
кредитн
22.12.20 ий
09 договір
кредитн
16.02.20 ий
10 договір
кредитн
03.03.20 ий
10 договір
кредитн
21.04.20 ий
10 договір

ПАТ
"Державний
експортноімпортний
банк України
ПАТ
"Державний
експортноімпортний
банк України
ПАТ
"Державний
експортноімпортний
банк України
ПАТ
"Державний
експортноімпортний
банк України
ПАТ
"Державний
експортноімпортний
банк України
ПАТ
"Державний
експортноімпортний
банк України

ліміт
кредитува
ння

ставка
кредиту

дата
повернен
ня

230 000
000 EUR

14,98/22,
98

02.03.201
7

8 000 000 EUR

14,98

8 200 000 UAH

22,98

валют
а

176 235
600 EUR
275 000
000 UAH

01.03.201
7
01.03.201
7

22

01.03.201
7
01.03.201
7

2 213
941,62 EUR

10%-11%

20.03.201
4

3 786
552,19 EUR

10%-11%

20.03.201
4

5 525 000 EUR

9,03%

20.03.201
6

471 834,24 EUR

10%-11%

20.09.201
5

4 234 245 EUR

10%-11%

20.05.201
6

11

Якщо припустити, що курс: 1 євро=10 грн, то загальна варість кредитів складає
458,758 млн євро.
Дані про кредитні договори отримано з опису бізнесу, що міститься на
smida.gov.ua у звітності за 2011 рік
(http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/83/233053). Також інформація

міститься у нерегулярній інформації за посиланням: відомості про одержання
позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента