PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH DEFINISI PENILAIAN YG DIRANCANG OLEH GURU DI SEKOLAH BENTUK PENILAIAN - PENILAIAN BERTERUSAN DLM SEMUA

ASPEK - PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF - KENAL PASTI POTENSI KESELURUHAN DAN INTEGRATIF - MENDIAGNOS KELEMAHAN PELAJAR - MEMULIHKAN KELEMAHAN - MENINGKATKAN POTENSI DAN KEKUATAN PELAJAR - MEMANTAU KEMAJUAN PELAJAR - MENILAI PENCAPAIAN PELAJAR DLM ASPEK LAIN TIDAK TERDAPAT DLM PEPERIKSAAN PUSAT
1

TUJUAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH - KENAL PASTI PERKEMBANGAN KESELURUHAN - KENAL PASTI KEKUATAN DAN KELEMAHAN PELAJAR - MENILAI KEBERKESANAN PENGAJARAN - RANCANG DAN UBAH PENGAJARAN

2

CIRI-CIRI UTAMA PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH Tadbir oleh guru Berasaskan rujukan kriteria • Menilai pelajar • Menilai pelajar sendiri berasaskan hasil yg ditetapkan Formatif Pelbagai metod • Ditadbirkan • Pemerhatian berterusan • Lisan • Diagnos kemajuan • Tulisan dan pencapaian pelajar Diagnos kemajuan Tumpuan kpd pembelajaran perkembangan secara keseluruhan individu • Intelek • Berasaskan kebolehan individu • Moral dan • Emosi bukanperbandingan • Fizikal Menggalakkan penilaian kendiri • Latih pelajar menilai kemajuan diri secara berterusan • Guru menerima maklum balas
3

Sistematic • Rancang • Bina instrumen • Melaksana • Analisa • Melapor • Tindakan lanjutan

tambahan Membolehkan tindakan lanjut • Mengatasi kelemahan dlm pembelajaran • Meningkatkan kekuatan dlm pembelajaran

(Source: Penilaian Kendalian Sekolah (2001), Pusat Perkembangan Kurikulum, pg.6)

ASPEK YG DINILAI - PENGETAHUAN - KEMAHIRAN BERFIKIR - KEMAHIRAN BAHASA - KEMAHIRAN ARITHMATIK - KEMAHIRAN PEMBELAJARAN - KEMAHIRAN PRAKTIK - KEMAHIRAN MANIPULATIF - KEMAHIRAN SOSIAL - KREATIVITI - KEMAHIRAN PROSES SAINS
4

- TINGKAH LAKU DAN AMALAN NILAI MORAL - SIKAP - KESIHATAN - KEMAHIRAN KINESTETIK - APTITUD

5

PELAKSANAAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH
Merancang • mendefinisi hasil pembelajaran dan instrumen penilaian membina instrumen menyediakan JPU • bina item/instrumen

melaksana Penilaian • Pemerhatian/lisan/ tulisan

mencatat

Analisis data

Pelaporan (jika perlu )

YA tindakan lanjut -peneguhan -pengayaan

Penguasaan bahan pengajaran

TIDAK tindakan lanjut -pemulihan

YA

6

terus ke pelajaran baru
(Source: Penilaian Kendalian Sekolah (2001), Pusat Perkembangan Kurikulum, pg.9)

METOD PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN • PEMERHATIAN • LISAN • TULISAN PEMILIHAN SETIAP METOD BERGANTUNG KPD • HASIL PEMBELAJARAN YG DINILAI • KERELEVANAN BAHAN YG DINILAI
7

METOD PEMERHATIAN * DIGUNAKAN MENILAI ASPEK YG SUSAH DIKENAL PASTI MELALUI METODE LISAN ATAU TULISAN * MISALNYA: • SIKAP • TINGKAH LAKU / PENCAPAIAN • AMALI • KEMAHIRAN MANIPULATIF • KEMAHIRAN SOSIAL • KEMAHIRAN BELAJAR • KEMAHIRAN KINESTETIK
8

• KEMAHIRAN LITERASI KOMPUTER • KEMAHIRAN INOVASI

METOD LISAN ASPEK YG DINILAI MELALUI CARA INI ADALAH SPT: • PEMAHAMAN KONSEP • PENGETAHUAN FAKTA • KOMPETENSI PENDENGARAN • PENGGUNAAN BAHSA TEPAT • KEFASIHAN MEMBACA • MEMBUNYIKAN PERKATAAN

9

• KOMPETENSI ARITMATIK • GAYA PERSEMBAHAN • PERBUALAN DAN SIKAP PENULISAN ASPEK PENILAIAN PENULISAN BOLEH DIKENAL PASTI MELALUI: • ESEI • LAPORAN PROJEK/ KERJA KURSUS/ TUGASAN / FOLIO • LATIHAN DAN UJIAN BERTULIS • MENGHURAIKAN INTERPRETASI PETA, JADUAL, GRAF ATAU CARTA
10

PENILAIAN PORTFOLIO DEFINISI: o MENGANDUNGI DOKUMEN YG MEMBUKTIKAN PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN / ATAU DISPOSISI SESEORANG INDIVIDU o PENGUMPULAN HASIL KERJA PELAJAR YG MENERANGKAN USAHA, KEMAJUAN ATAU
11

PENCAPAIAN DLM BIDANG TERTENTU

o PENGLIBATAN PELAJAR DLM PEMILIHAN KANDUNGAN PORTFOLIO, GARIS PANDUAN PEMILIHAN, KRITERIA PEMARKAHAN, DAN BUKTI REFLEKSI KENDIRI PENILAIAN PORTFOLIO: o SISTEM PELBAGAI DIMENSI YG

12

MENGGAMBARKAN SECARA LENGKAP KEBOLEHAN DAN PERKEMBANGAN PELAJAR

o PROSES PELBAGAI DIMENSI YG MEMBOLEHKAN PENGUMPULAN BUKTI UTK MENERANGKAN PERKEMBANGAN PELAJAR, USAHA DAN KEMAJUAN PADA TEMPOH TERTENTU o MEMBUKTIKAN PENGLIBATAN AKTIF PELAJAR DLM PROSES

13

MENYIAPKAN PORTFOLIO

TUJUAN PENILAIAN PORTFOLIO o BANTU MENDOKUMENKAN PEMBELAJARAN DAN PERKEMBANGAN IKUT MASA o MENGGALAKKAN ANALYSIS KENDIRI YG DAPAT BANTU REFLEKSI KRITIKAL MEMBERI BUKTI YG RELEVVAN
14

o

KPD TEMA SPT PEMBELAJARAN, PENGAJARAN, KURIKULUM DAN ISI KANDUNGAN o MAKLUMAT ASAS TERHADAP PENGETAHUAN PELAJAR SEBELUM PENGAJARAN, DOKUMENTASI HASIL PEMBELAJARAN SERTA REFLEKSI

15

CIRI-CIRI PENILAIAN PORTFOLIO o PENGUMPULAN HASIL KERJA PELAJAR o DIBINA DRP PROSES PEMILIHAN DARI KOLEKSI HASIL KERJA PELAJAR o TERMASUK REFLEKSI KENDIRI PELAJAR TERHADAP PEMBELAJARAN o MELIBATKAN PENILAIAN HASIL
16

KERJA PELAJAR OLEH GURU DAN PELAJAR SENDIRI o MEMAKLUMKAN SESUAUT TTG PELAJAR, PEMBELAJARAN , DAN KONTEKS DI MANA PELAJAR TELAH BERADA

CARA UTAMA UTK MENILAI PORTFOLIO o KUMPULKAN PELBAGAI JENIS PENULISAN UTK PELBAGAI TUJUAN o BERIKAN MASA UTK PELAJAR MENGKRITIKNYA
17

o BANYAKKAN PELUANG UTK MENGESAN KOLEKSI o BANTU PELAJAR MENYUSUN ATUR KOLEKSI DALAM KATEGORI DAN SUB KATEGORI YG BERMAKNA DAN MENARIK KPD MEREKA o TUJUAN UTAMA PORTFOLIO ADALAH PENILAIAN KENDIRI DAN SEDAR AKAN PERKEMBANGANNYA o MENILAI PROSES DAN HASIL UTK KENAL PASTI KEKUATAN DAN KEPERLUAN o LIHAT DIMENSI YG BERLAINAN
18

DLM MENILAI PORTFOLIO: BANYAKNYA BAHAN, SIKAP, MINAT DAN TANDA KEMAJUAN

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful