Disediakan : AlAzmy Disunting: Ameersyuhada Fahami Al Quran: Menurut kaedah para ulama merupakan sebuah buku yang diterbitkan

khas bagi mereka yang tercari-cari cara untuk memanfaatkan kitab yang agung ini. Sesungguhnya al-Quran telah diturunkan oleh Allah s.w.t kepada sekalian umat manusia supaya mereka menjadikannya pegangan hidup di muka bumi. Adalah menjadi kewajipan semua orang islam untuk membaca, memahami dan mendalami kitabullah ini. Ironinya, kitab yang penuh manfaat ini semakin dipinggirkan dan seolah-olah dilupakan oleh kaum muslimin sendiri dan kesempatan ini telah digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menyelewengkan kita ke lembah kesesatan. Tanpa ilmu yang mencukupi sebagai benteng perlindungan diri, seseorang itu tidak dapat mengaplikasikan apa yang terdapat di dalam al-Quran itu dengan semaksimum mungkin. Buku ini akan mendedahkan pembaca tentang kaedahkaedah asas yang digunakan oleh para alim ulama didalam mempelajari ilmu tafsir al-quran dan selanjutnya meningkatkan kekhusyukan beribadat (seperti solat) kerana tidaklah mungkin kita dapat beribadat dengan khusyuk tanpa memahami maksud bacaannya. Penulis buku ini telah membahagikan isi kandungannya kepada 4 bab yang menyentuh topic-topik berikut: i. Bab 1: Pembahagian Tafsir Terdapat 5 cara untuk mentafsir al-quran. a. Tafsir ayat al-quran dengan ayat yang lain – Ayat al-quran yang didatangkan mentafsirkan satu sama lain b. Tafsir ayat al-quran dengan hadis sahih

Penafsiran ayat al-quran dengan hadis sahih dari rasulullah yang menerima wahyu terus dari Allah s.w.t. – Tiada insane lain yang lebih memahami al-quran berbanding baginda. c. Tafir ayat al-quran dengan pendapat para sahabat – Penafsiran dengan menggunakan pendapat sahabat yang hidup sezaman dengan rasulullah saw. d. Tafsir al-quran dengan pendapat para tabi’in – Penafsiran al-quran dari pendapat golongan yang sempat bertemu dengan sahabat baginda. e. Tafsir al-quran menurut istilah bahasa arab – Menggunakan bahasa asal penurunan al-quran iaitu bahasa arab quraish. – ii. Bab 2: Beberapa Ilmu Penting Dalam Pentafsiran a. Kaedah mengeluarkan hukum – Mengeluarkan hukum berdasarkan kefahaman sesuatu ayat b. Mengetahui sebab penurunan ayat atau surah – Ilmu asbab al- nuzul c. Pengertian nasikh & mansukh – Turunnya ayat terkemudian yang memansuhkan ayat terdahulu d. Hikmah disebalik nasakh ayat al-quran e. Ayat makkiyyah dan madaniyyah f. Perbezaan ayat makkiyyah dan madaniyyah g. Pengertian al-makki & al-madani h. Mengenali ayat makkiyyah i. Mengenali ayat madaniyyah j. Faedah mengenali ayat makki dan madani k. Percampuran antara ayat makkiyyah dan madaniyyah l. Mengamalkan ayat makkiyyah dan madaniyyah dalam kehidupan Bab 3: Sejarah Penurunan dan Pentafsiran Al-Quran a. Penurunan al-quran secara beransur-ansur dan hikmah disebaliknya b. Contoh penurunan ayat-ayat secara berperingkat-peringkat c. Perkara yang perlu diketahui tentang al-quran d. Tiada kekhilafan (perselisihan atau pertentangan) didalam al-quran e. Nama-nama al-quran dan sifat-sifatnya f. Takwil dan jenis-jenisnya didalam al-quran g. Kedudukan golongan berilmu dan pentakwil h. Jenis-jenis ayat mutasyabihat(samar) didalam al-quran i. Hikmah wujudya muhkam dan mutasyabih didalam al-quran Bab 4: Pengajaran Daripada Al-Quran a. Al-quran bermanfaat untuk manusia

iii.

iv.

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

Membaca al-quran dengan tartil Al-quran sebagai hujah (pembela) atau berhujah ke atas kamu Hukum mempermain atau meninggalkan al-quran Al-quran mengharamkan perbuatan bid’ah (perkara yang direka) dalam agama Perintah al-quran agar menjauhi golongan ahli Bid’ah Al-quran mengaitkan antara syirik dan fasad Al-quran menjelaskan antara cintakan Allah dan syirik Al-quran menyeru kembali kepada jalan yang Satu al-quran menjelaskan hakikat pengertian hidayah Pengertian kalimah hidayah & pembahagiannya Perintah al-quran agar mengikut sunnah nabi s.a.w Hakikat zikrullah dan bahagian-bahagiannya Bahaya fasik dan kesannya terhadap ummah Fitrah manusia beragama islam Larangan al-quran dari menyerupai golongan kuffar (kafir) Cara berdakwah ke jalan Allah Berdakwah mestilah dengan landasan ilmu Kerugian bagi orang-orangkafir dan kejayaan bagi orang-orang mukmin

Setiap topik dijelaskan dengan jelas dan disokong oleh dalil ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Diharapkan supaya pembaca dapat memperoleh manfaat dari buku ini dan terus berusaha mendalami ilmu Allah s.w.t yang tidak ternilai ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful