You are on page 1of 1

De la baiatul de la sat pana la conducatorullumii

:In trecut, Gobi, situat pe teritoriul Mongoliei al Chinei, era tara


de a razboinicilor ciilare, ill fapi carora tremurau Asia pirile
Vestului. Conduciitorul acestora era Gingis Han.
C
"mult limp in unna. injurul
anului 1155. in nordul
Mongoliei s-a nascut un
baietcl pc care parinlii I-au numit
Diemuzhcng. Asemeni (ulurar
biiielilor din Mongolia, aceSla a
lova\at rcpcde sa calarcasca $i a
devcnit un dilare1 iscusit. Copilaria
fericil3 a lui Dicmuzheng sa
incheiat brutal in 1175, cand accsta
a fast luut in captivitatc. in limpul
urei invazii a tlitarilor. EI a
IOIU$i sa fuga din taham, devenind
35tfel un simbol a1 curajului $i
suferinlci pentru compatriolii sui.
in 1206. a fosl ales conduciitorul
suprem al tuturor triburilor mon
gole..Priorul stcpelor" $i-a lU31
arunci numele de Gingis Han. in
celc trei decenii care au unnat,
razboinicii sai au dcycnit spaima
Asiei. Iloardele lui Gingis Han au
cotropit Ian cu vcchi traditii cultu
rale prccum China, Afganislan
Iran ou ajuns pana pc leritoriul
sudic al Rusiei. In 1227, Gingis
Han a condus ultima cxpcditie din
Gobi. impotriva tan
gUlilor. in an, a fost ranil in
timp ce vana a murit, la scurt
timp dupa aceea. EI sc bucura de
faima de erou nalional al
Mongolici pami in momemul de
rata.
PE SCURT
Rcligia: budism
Lirnba: mongola. chireza
\1orL"da: tugrik (Mongolia), yuan
China)
Cclc rnai importante Erenhol
(China). Saynshand, Dalandzadgad
(Mongolia)
Rauri: Roo Shui (China). Baidmg-
gol (Mongolia)
Nisip, pietre P tuf4uri:
Gobi nu este 0 regiune prielnicA vietH.

-

CE TREBUIE sA $TITI
1. Gobi este unul dintre principalele locuri unde se eaulA fosile de reptile. Au
fost dcscoperite aiei rnuhe dintre cele 40 de specii eunoscute in prezent.
2. Drurnul Matiisii, calea eomercial3 care lega Idrile Europci de Est de China,
m3sum 14.000 de kilomctri. Gobi rcprczenta pol1;urca sa eea rna; difieila.
3. Tn timpul sarb3.lorii mongolcze Naadllm, eei rnai iseusili disputii
locul intai.