You are on page 1of 5

Referindu-ne la dreptul muncii ca ramur de drept, trebuie de inut cont de faptul c dreptul civil reprezint dreptul comun pentru

dreptul muncii. 1 Locatio operatum, locaiunea de servicii prin care un om liber se obliga s munceasc la un patron n schimbul unei sume de bani, a servit drept surs pentru contractul individual de munc. Prin urmare, temeiurile de exercitare abuziv a dreptului subiectiv civil snt aplicabile i n dreptul muncii. !octrina "uridic civilist a formulat urmtoarea noiune a fenomenului abuzului de drept# deturnarea dreptului de la raiunea sa intrinsec, exprimat n scopul pentru care el a fost recunoscut i garantat, ori, altfel spus, utilizarea dreptului n alte scopuri dect cele avute n vedere prin norma "uridic ce l ntemeiaz $ scopuri considerate ca fiind incompatibile cu interesul ob tesc i exigenele normelor de convieuire social. %buzul de drept reprezint trecerea exerciiului dreptului de la normal la anormal, scoaterea de sub protecia "uridic i expuerea sa sancionrii.& Reie ind din noiunea enunat orice exercitare a unui drept subiectiv civil realizat cu# nesocotirea legiii i moralei' cu rea-credin' cu dep irea limitelor acestuia' prin nesocotirea scopului economic i social pentru care a fost recunoscut echivaleaz cu exercitarea abuziv a drepturilor subiective civile.( )orma fundamental n materia abuzului de drep este consfinit la art. *, alin. 1 +. civ. al R,, care stabile te, c persoanele fizice i juridice participante la rapoartele juridice civile trebuie s i exercite obligaiile cu bun-credin, n acord cu legea, cu contractul, cu ordinea public i cu bunele moravuri. -n plus, fa de textul de lege menionat, art. *, alin. & al +. mun. al R, incumb salariatului obligaia de a- i ndeplini con tiincios obligaiile prevzute n contractul individual de munc. Reie ind din egalitatea n drepturi a subiecilor raportului "uridic de munc, considerm c i anga"atorul are datoria de a- i ndeplini contiincios obligaiile ce izvorsc din contractul individual de munc. -n acest sens, executarea obligaiilor cu bun-credin, imperativ al normei civile i ndeplinirea n mod contiincios obligaiile care izvorsc din contractul individual de munc, imperativ al normei de dreptul muncii snt sinonime. %tt bunacredin, ct i contiinciozitatea fiind sinonimele cuvintelor onestitate, corectitudine i sinceritate, reprezint esena noiunii de drept, care cuprinde grosso modo inclusiv aceste caliti anterior menionate..
1 &

%l. %thanasiu, /. !ima, Dreptul muncii, urs universitar, 0ditura %ll 1ec2, 1ucure ti, &334, p.&( 5. !eleanu, Drepturile subiective i abuzul de drept, 0ditura !acia, +lu"-)apoca, 1*66, pag. 41 ( 7h. 1eleiu, Drept civil rom!n. "ntroducere n dreptul civil. #ubiectele dreptului civil, 0ditura 8ansa, 1ucure ti, 1**(, p. 61 . !icionar explicativ al limbii rom9ne,

Reglementri similare ale principiului bunei-cedine n contextul raporturilor de munc le putem remarca i n legislaia altor state. -n acest context menionm# +odul muncii al Rom9niei la art. 6, alin. 1 stabile te c :Relaiile de munc se bazeaz pe principiul consensualitii i al bunei-credine;' +odul muncii al <ederaiei Ruse enun n art. &1 =drepturile i obligaiile prilor> urmtoarele# ?@ABCDEFG CBHIAE JCBKCLCMNLDEC FLOCPEHDQ LMCF DKRJCMSN CBHIAEECLDF, MCIPCTNEESN EA ENUC DKRJCMSV JCUCMCKCV.W - salariatul este obligat s- i nndeplineasc obligaiunile de munc cu bun-credin' +odul muncii al Republicii <rancez la art.1&3, alin.. prevede c executarea contractului de munc se realizeaz cu bun-credin. !up cum se observ n textele de lege menionate principiul bunei-credine reprezint un fundament pe care se ntemeiaz raportul "uridic de munc, exercitarea de ctre subiecii raportului a drepturilor sale subiective cu nesocotirea acestui principiu, fr un motiv legitim constituie abuz de drept. ,erit s fie reinut c acea condiie a inexistenei interesului legitim a fost consacrat tocmai n materia raporturilor de munc, cu referire la ncetarea contractului individual de munc la iniiativa uneia dintre pri. -n doctrina interbelic rom9neasc a fost enunat c exercitarea dreptului de a denuna contractul individual de munc va fi considerat legitim sau abuziv, dup cum i va gsi sau nu "ustificarea ntr-un motiv real. 4 %utorii francezi +aen i Pellisier au preluat noiunea interesului legitim, stabilind c la baza desfacerii !e aceea, instanele chemate s se pronune ntr-un litigiu de munc au obligaia de a efectua o analiz minuioas a tuturor ipostazelor consacarte anterior n "urispruden i n doctrin. %ltfel spus, limitarea, spre exemplu, a situaiilor de desfacre a contractului individual de munc ori, dimpotriv, stabilirea unor temeiuri generale de denunare a contractelor individuale de munc nu vor modifica obligaia instanelor de a analiza o decizie unilateral a anga"atorului de concedierea salariatului, att sub aspectul legalitii sale, dar i sub aspectul temeiniciei cauzei sale.X %numite i renumite adagii romane au servit nuero ilor autori pentru a adopta sau renega instituia abuzului de drept din experiena "uridic roman. Yponenii existenei acesteia afirmau urmtoarele# $ullus videtur dolo facere %ui suo iure utitur =se consider c nu cauzeaz nici o daun cel care se folose te de dreptul su>' $emo damnum facit, nisi %ui id fecit %uod facere ius non &abet =)u cauzeaz nici o daun, cu excepia celui cruia i este interzis s o fac> i, finalmente maxima lui Zlpian $eminem laedit, nemo damnum facit, %ui suo iure utitur =cel care
4

contractului individual de munc trebuie s fie ntotdeauna o cauz reala i serioas.

R. %. <lorescu, 'ncetarea contractului individual de munc i teoria abuzului de drept, [ipografia 7. %lbrecht, 1ucure ti, 1*(\, p.1(\ X ]. Pribac, (buzul de drept i contractele de munc, 0ditura ^olters _lu`er, 1ucure ti, &33\

se folosete de dreptul su nu pre"udiciaz pe nimeni i nu cauzeaz nici o daun>. Pe de alt parte, promotorii teoriei abuzului de drept scoteau n eviden urmtoarele reguli# )ale enim nostro iure uti non debemus** =)u trebuie s ne folosim cu rea voin de dreptul nostru>' maxima lui Paulo $on omne %uod licet &onestum est =)u totul ce este licit este corect>' bine cunoscuta expresie ciceronian #ummum ius, summa iniuria =%nume dreptul este marea in"ustiie> a )alitiis non est indulgendum =)u va exista indulgen acolo unde este rea voin>. 5deea general acceptat este c dreptul roman nu cuno tea instituia abuzului de drept, drept temei servind dogma +ui uo iure utitur neminem laedit =+ine se folose te de dreptul su nu duneaz nimnui>. -n plus, considerm c nu se putea abuza de un drept atta timp ct noiunea dreptului n lumea antic era obiectiv i nu subiectiv, altfel zis funcia dreptului era de a da fiecrui ceea ce i aparinea =ius suum cui%ue tribuere> i nu de a acorda prerogative individuale. 8i
dac dreptul nu era prerogativ, nu era avanta", nu era acordat de ctre conducer, atunci nu putea exista abuz de drept. !eci abuzul de drept reprezint rodul unei concepii subiective a dreptului i nu a unei concepii obiective a acestuia. [eoria actelor de concuren Putem afrima c instituia abuzului de drept a cunoscut urmtoarea evoluie de-a lungul istoriei#

/a teorba de los actos de emulacicn serba el antecedente de la nocicn de abuso del derecho &3. /a emulacicn consistic en el e"ercicio de un derecho sub"etivo con la intencicn de causar un per"uicio a otra persona o a un bien a"eno. du teorba se desarrollc propiamente respecto de las relaciones de vecindad a cuando se supera una economba primitiva. 0n la edad media se advierten conflictos entre vecinos, muchos de los cuales no obedecban a razones de utilidad para los propietarios sino eue estaban motivados por el deseo de causar un dafo al vecino. !e ahb eue la teorba de los actos emulativos haaa alcanzado un importante desenvolvimiento en el derecho intermedio todo con el fin de prohibir el e"ercicio del derecho de propiedad sin utilidad para el duefo a sclo con la intencicn de dafar a otro. goa se considera al acto emulativo como un supuesto del abuso del derecho. hunto a esta teorba, digimoslo de corte sub"etivista, surge tambijn en el derecho intermedio otra teorba, tambijn en relacicn con el derecho de propiedad pero de corte ob"etivo, llamada teorba de las inmisiones segkn la cual en el e"ercicio del derecho de propiedad se permiten las inmisiones normales en el predio del vecino, como emisiones de humos, calor, exhalaciones, humores, pero no aeuellas eue le ocasionan al titular de jste un dafo o per"uicio, o me"or, aeuellas eue son superiores a una tolerancia normal. Pero en puridad, las inmisiones estin restringidas al derecho de propiedad a mis especbficamente a las relaciones de vecindad &1' en cambio la nocicn de abuso del derecho es una

nocicn mis comple"a a robusta en la medida en eue se aplica en principio a todos los derechos sub"etivos. +reemos eue para explicar el origen del abuso del derecho podemos prohi"ar la idea segkn la cual los derechos deben ser e"ercitados segkn su uso normal, de tal manera eue no ocasionen a los demis un dafo apreciable' a eue para determinar la normalidad del uso es necesario tener en cuenta el estado general de las costumbres a de las relaciones sociales eue varban segkn el tiempo a los lugares a eue, por eso, debe ser sometido a la apreciacicn de los "ueces. degkn 1onfante la teorba del uso normal se inspirc mis eue en la teorba de los actos de emulacicn en el concepto de immissio, tratando de establecer una lbnea de demarcacicn entre las inmisiones lbcitas a las ilbcitas. %demis de las inmisiones directas, estin tambijn prohibidas las inmisiones indirectas eue derivan de un uso extraordinario eue exceda de las necesidades a de la esfera de la vida normal' sclo son permitidas aeuellas eue derivan de las necesidades de la vida cotidiana. Para 5hering la pura a simple prohibicicn de la inmisio, el principio in suo &actenus facere licet, %uatenus, ni&il in alienum immitat, es un concepto demasiado mezeuino, dado eue sin necesidad de introducir la menor sustancia en el fundo vecino se pueden causar a los vecinos gravbsimas molestias. /a prohibicicn debe alcanzar a todo influ"o =,ingriff> directo o indirecto e"ercido sobre el fundo vecino. de deben, pues, prohibir todos los influ"os eue inician sus efectos en el fundo vecino, o sea, los directos, mientras eue los influ"os eue comenzando sus efectos en el fundo del eue realiza los actos, los prosiguen en el fundo vecino, o sea, los indirectos, solo deben prohibirse en el caso de eue sean nocivos para la cosa o molestos para las personas en medida superior a la tolerable ordinariamente &&. %sb pues, la teorba del uso normal del derecho, desarrollada inicialmente respecto de las relaciones de vecindad a respecto de los actos de emulacicn, puede ser reconducida, sin dificultades, al campo del abuso del derecho, deviniendo, por lo tanto, predicable o extensible a todos los demis derechos sub"etivos.

de puede afirmar eue la institucicn del abuso del derecho ha tenido el siguiente desarrollo histcrico# a> 5nicialmente fue considerado como una especie de culpa por cuanto se estimc eue el e"ercicio del derecho a aeujlla no eran conceptos incompatibles' es decir, se podba incurrir en culpa incluso e"erciendo un derecho sub"etivo' b> el abuso del derecho fue considerado como una fuente independiente de responsabilidad' esto es, una figura eue no encontraba su "ustificacicn en la nocicn clisica de la culpa, o me"or, se estimc eue era una fuente autcnoma de responsabilidad diferente a la responsabilidad por culpa. 0n efecto, se di"o eue tenba un perfil "urbdico propio, por lo eue no implicaba, por sb, un supuesto de responsabilidad aeuiliana \X' c> el abuso del derecho no es tema exclusivo de la responsabilidad civil extra-contractual, sino tambijn contractual' de ahb eue se pueda decir eue es tambijn un instrumento de control del contenido negocial' d> se ha euerido agravar la

responsabilidad de euien abusa de sus derechos de acuerdo con la tendencia actual de aumentar la responsabilidad incluso en las actividades normales de la vida, extendiendo la tesis ob"etiva al abuso del derecho. !e esta forma, la responsabilidad eue se derivarba del abuso serba, en ciertos casos, responsabilidad ob"etiva, o sea, una responsabilidad eue se basarba en los riesgos o peligros eue resultan de ser titular de derechos eue no se e"ercen o del e"ercicio de ellos, en donde no se tomarban en cuenta para nada elementos de orden psicolcgico a, e> finalmente, el abuso del derecho mis eue ser calificado un tema de la responsabilidad civil, hoa en dba ha despuntado un tema propio de la teorba general del derecho a de los principios o valores axiolcgicos eue informan e impregnan un ordenamiento o un sistema "urbdico.