P. 1
Contract de Consignatie

Contract de Consignatie

|Views: 27|Likes:
Published by tuturel
djmjhm
djmjhm

More info:

Categories:Topics, Japanese
Published by: tuturel on Dec 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

CONTRACT DE CONSIGNATIE

CAP. I – Partile contractante: Art. 1 – S.C. QAZQ SRL, cu sediul in Galati, Strada Anghel Saligny nr. 145, bloc 7C, sc. 1, ap. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/1318/2006, cod unic de inregistrare 18938832, avand contul nr. RO72BTRL01801202843360XX, deschis la Transilvania Galati, reprezentata de Florin Grigore, in calitate de CONSIGNANT si - S.C. BLUMENTHAL PRODUCTION S.R.L., cu sediul social în BUCURESTI, str. JEAN-ALEXANDRU STERIADI, nr. 29, bloc V2, scara A, etaj parter, apartament 4, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2544/2012, cod unic de inregistrare nr. 29876964, având contul nr. RO 14 UGBI0000132014796 RON, GARANTI BANK, reprezentată de Petre Aida Lorena - asociat, în calitate de CONSIGNATAR

CAP. II – Obiectul contractului: Art. 2 – Obiectul consta in incheierea de catre CONSIGNATAR, cu terti, a unor contracte de vanzare-cumparare pentru vinderea unor bunuri mobile ale CONSIGNANTULUI. Art. 3 – CONSIGNATARUL va plasa si vinde urmatorul bun mobil remis in consignatie de CONSIGNANT : “ARTA VINDECARII CU LIPITORI MEDICINALE” Comisionul ce revine CONSIGNATARULUI este de 10 %, adica 2,5 lei. Pretul de vanzare a bunului mobil este de 25 LEI . Bunul descris mai sus sunt proprietatea CONSIGNANTULUI si raman in proprietatea acestuia.

Pagina 1 din 5

c ) – sa ia toate masurile pentru conservarea in buna stare a bunului ce i-a fost incredintat. pe consignant din momentul in care se va infiinta vreun sechestru pe marfa data in consignatie. b ) – sa plateasca consignatarului comisionul stabilit in contract. lunar. daca nu au fost vandute in termenul stabilit in contract. 7 – CONSIGNANTUL este obligat: a ) – sa predea consignatarului bunurile care vor fi vandute. in scris. in buna stare. Art. pana la concurenta preturilor.sa tina un registru special relativ la situatia marfii si depozitului pe care il va pune la dipozitia consignantului. h ) – sa restituie consignantului bunurile. b ) . pretul tuturor bunurilor vandute contra numerar. 4 – CONSIGNATARUL nu va plasa si nu va vinde un articol similar de alta provinienta direct sau indirect.sa anunte imediat.Art. semnand de primirea lor pe duplicatul facturii. e ) – sa vanda bunul incredintat numai in conditiile stabilite in contract. j ) – sa nu savarseasca acte de concurenta neloiala impotriva consignantului. precum si toate sumele obtinute din incasarea creantelor rezultate din vanzarea acestor bunuri. precum si garantiile primate de la comparator. 5 – Bunul predat ori furnizat CONSIGNATARULUI va fi facturat pe numele acestuia cu mentiunea “marfuri date in consignatie”. i ) – sa suporte toate cheltuielile de conservare si desfacere a bunurilor predate in consignatie. f ) – sa il instiinteze pe consignant la sfarsitul fiecarei luni de vanzarile facute. g ) – sa remita consignantului. Art. III – Efectele contractului: Art. Pagina 2 din 5 . d ) – sa comunice in scris consignantului viciile aparente si viciile ascunse ale bunului incredintat. 6 – CONSIGNATARUL este obligat: a ) . CAP. incredintate spre vanzare.

orice acte asupra creantei si va putea primi plata. b) – de a relua si de a ridica oricand. integral sau partial.Art. b ) – sa acorde credite numai comerciantilor din bransa. Art. c ) – de a controla si verifica. conditiile de vanzare. pretul fiindu-i achitat in numerar conform facturii de consignatie si in modul specificat mai jos. d ) – sa modifice oricand. 9 – CONSINGNANTUL are dreptul: a ) – sa dispuna oricand de bunurile date in consignatie. in mod valabil. urmari incasarea ei si va lua orice masuri de asigurare. sa faca fata de debitori si fata de terti. din momentul in care i-au fost aduse la cunostinta in scris. CAP. 10 – Pentru orice comunicari judiciare sau extrajudiciare. Art. in mod unilateral. IV – Pretul si modalitatile de plata Art. bunurile incredintate. modificari care sunt obligatorii pentru consignatar. 13 – Decontul si regularizarea situatiei marfurilor se vor face de catre consignatar la sfarsitul fiecarei luni. pe termen de maximum 60 zile. pe baza de cambia aceeptate sau bilete la ordin. 11 – Prertul marfii va fi semnat de catre consignant prin factura de consignatie. pe riscul si raspunderea sa. avand obligatia ca pentru marfurile Pagina 3 din 5 . indiferent daca contractual a fost incheiat pe o perioada determinate. Art. 12 – Revanzarea marfurilor se va face de catre consignatar. partile contractante isi aleg domiciliile mentionate in preambulul prezentului contract. bunurile incredintate consignatarului si de a proceda la inventarierea lor. Art. 8 – CONSIGNATARUL are dreptul: a ) – in cazul un care vanzarea se face pe credit. oricand. fara preaviz.

VII – Forta majora: Art. prezentul contract se reziliaza de drept fara somatie. in stare buna.1 % din valoarea obligatiei pentru fiecare zi de intarziere. CAP. iar dovada fortei Pagina 4 din 5 . sa remita pretul cel mai tarziu in 5 zile de la data decontului. in scris. CAP. V – Durata contractului: Art. 17 – Partea care nu isi executa obligatiile contractual. putand fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante cu cel putin 30 de zile inainte de expirare. Art. CAP. 14 – Durata prezentului contract este de 1 (un) an. imprevizibil si insurmontabil. pana la data de ………. aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile summate. iar pentru cele deteriorate va primi. Art.vandute in cursul lunii decontului. acesta fiind in drept sa ridice toate marfurile date in consignatie. 15 – Daca CONSIGNATARUL nu isi va indeplini obligatiile mentionate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalt parti. in maximum 10 zile de la aparitie. cu titlu de daune. incepand de la data de ………. VI – Raspunderea contractuala: Art.. 16 – Partea care isi executa cu intarziere obligatiile contractual va plati penalitati de intarziere de 0. va plati dauneinterese in cuantum de 50 % din valoarea contractului. punere in intarziere sau orice alta formalitate prealabila din partea CONSIGNANTULUI. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor. 18 – Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. 50% din valoarea bunului. Prin acordarea acestui termen nu se modifica natura conventiei intre parti in ce priveste marfurile ce sunt si raman proprietatea consignantului si sunt incredintate consignatarului cu titlu de deposit.

se va comunica in maximum 10 (zece) zile de la aparitie.majore.Prezentul contract de consignatie s-a incheiat astazi. Art. exemplare. impreuna cu avertizare asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore. vor fi solutionate pe cale amiabila. CAP. CAP.22 .in …. Art. 21 – Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante. 19 – Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract. VIII – Litigii: Art. CONSIGNANT CONSIGNATAR Pagina 5 din 5 . din care un exemplar pentru CONSIGNANT si un exemplar pentru CONSIGNATAR. IX – Alte clause: Art. 20 – Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila. …. atunci litigiile voi fi inaintate spre solutionare instantei de judecata. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->