CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA UNITĂŢII CONTRACTANTE Renaud De Sevelinges 2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI - articole de imbracaminte: Camasa bali 3. Ofe !a se "a efe i s! i#! la forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat, conform specificaţiei tehnice. $. S % E C I & I C A Ţ I E T E H N I C Ă Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, culorile şi condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul Camasa Bali Camasa Bali es!e 'es!i(a!a femeil) #* "a s!a i(! e 2+ si $, 'e a(i Camasa trebuie să corespundă prevederilor pre entei specificaţii tehnice şi cu modelul de referinţă avi at. A"i-a ea modelului se va face de către beneficiar pentru ! produse ce vor constituii modelele de referinţă, unul la producător şi unul la beneficiar "va răm#ne în custodie p#nă la încheierea contractului$. 1. Camasa 1.1 .ENERALITĂŢI 1.1.1 Camasa se confecţionea % din bumbac &''( de #*l)a i 'ife i!e/-ambila0safi si #amila. )amasa se compune din piep, spate, m#neci şi guler şi se confecţionea % pe * talii "+,-&-,$ .. . )simea la îmbrăcăminte, care repre intă .umătate din circumferinţa bustului "pieptului$, se stabileşte cu a.utorul panglicii de croitorie prin petrecerea peste proeminenţa bustului, pe sub braţe. /0cepţie fac utili atorii care 12 se încadrea ă în dimensiunile standard, la care determinarea dimensiunilor se face pentru mai multe părţi ale corpului. 3aliile se înscriu ca m%rimi întregi, iar grosimile, .um%tate din m%sura întreag%. 1.2. MATERIALE &OLOSITE la #)(fe#1i)(a ea sa#)*l*i N # ! 1 2 3 $ , De(*mi ea ma!e ial*l*i 4umbac &''( 4and% confecţii ,ţ% 1m *'7+ 1asturi mici plastic 8 *mm 1asturi mici plastic 8 *mm -9&re !9!re D)#*me(!a1ie !e2(i#3 S.3. cod: 56-''&7S-'&:!''56-''&7S-'!:!''U!ili-a e 5aterial de ba % pentru camasa R%scroial% m#neci, r%scroial% guler ,samblat :ncheiat piept garnitură m#neci umeri şi

NOTĂ 1/ % )'*#3!) *l se "a asi4* a #3 !)a!e ma!e ialele i(! )'*se 5( 6 )#es*l 'e fab i#a1ie a* #ali!a!ea im6*s3 'e #e i(1ele 6 e-e(!ei s6e#ifi#a1ii !e2(i#e0 a* #a a#!e is!i#i !e2(i#e #)m6a!ibile efe i!)a e la me(1i(e ea s!abili!31ii 'ime(si)(ale la s63la! 7i #3l#a! 0 es6e#!i" m)'ifi#3 i 'ime(si)(ale la s63la! 8 290 e-is!e(1a ")6si il) $:, 7i 4a a(!ea-3 #3 (* a* efe#!e ()#i"e as*6 a ) 4a(ism*l*i *ma(. M)s! ele 6 e-e(!a!e 5( #a' *l 6 )#e'* il) 'e a#2i-i1ii 7i 6 )'*sele li" a!e 5( #a' *l #)(! a#!*l*i0 ") fi 5(s)1i!e 'e 'e#la a1ie 'e #)(f) mi!a!e emis3 'e #3! e #)(fe#1i)(e 7i b*le!i(e 'e a(ali-3 emise 'e *( lab) a!) s6e#iali-a! 6e(! * ma!e ialele a*;ilia e 7i f* (i!* ile 'e la 6*(#!ele 30 $0 ,0< 7i = f)l)si!e la #)(fe#1i)(a ea a#es!) a. 1.3. CON&ECŢIONAREA )amasa se compune din urm%toarele p%rţi: piepţ, spate, m#neci şi guler. 1.3.1. %ie6!*l se croieste din c#te & buc%ta 1.3.2. S6a!ele se croieşte din & bucata . 1.3.3. M>(e#ile sunt prev% ute cu cus%turi pe linia cotului şi sub-braţului, iar la partea inferioar% pe linia cotului se montea ă un 1 (as!* e mi# 'e 6las!i# cu diametrul de * mm. 5#necile se montea % la blu a cu a.utorul maşinii speciale de cusut m#neci, prin cusătură lanţ pe întreaga suprafaţă de îmbinare.

<.ceasta va contine date despre marime -cea de-a treia eticheta se fi0ea a pe centrul rascroileii gatului la spate pe interior si trebuie sa fie la !. %REŢUL O&ERTEI va fi e0primat în ?/@. ."S3.> cm de cea interioara. inclusiv folosind standardul referitor la aprecierea calităţii la confecţiile te0tile.ARANŢII0 MARCARE ?I AMBALARE % )'*s*l 4a!a #)(fe#1i)(a! a e !e me( 'e 4a a(1ie 'e 1 a(0 5( #)('i1ii 'e *!ili-a e () mal3 <. .'*-*<: )onfecţii te0tile. 1+. ..2.udecarea contractului de achi iţie publică şi răm#ne la dispo iţia autorităţii contractante pe perioada prevă ută de lege.cestea vor cuprinde: anul confecţion%rii. 3ransportul se efectuea ă cu mi. .precierea calităţii$.ceasta contine numele producatorului <. . =iecare #amasa este prev% ut cu o etichet% de carton pentru identificare =iecare camasa este prevă uta cu + etichete . CRITERIUL DE E@ALUARE AL O&ERTEI este în mod e0clusiv A6 e1*l #el mai s#3-*!B. =. T a(s6) !*l se face cu marfa 6e *me a7e.cea de-a doua se fi0ea a pe rascroiala gatului la spate pe interior. . semnul de control. .1. )ea de carton se fi0ea ă astfel: -la * cm de partea de . %ERIOADA DE @ALABILITATE a )fe !el) mi(im <+ 'e -ile 'e la 'a!a 'e6*(e ii.. curate şi vor fi asigurate pentru a nu suferi deteriorări pe timpul transportului. a modelului de referinţă şi a buletinelor de anali % pentru materiile au0iliare folosite. @ERI&ICAT FNTOCMIT . D. C. 6 e(*mele 7i (*mele *!ili-a!) *l*i.ARANŢIA DE BUNĂ EEECUŢIE Aaranţia de bună e0ecuţie este de >( din valoarea contratului încheiat cu ofertantul c#ştigător şi se depune la casieria unităţii după ad.S &'.os pe stanga produslui.loace acoperite. CONDIŢII DE RECE%ŢIE %ENTRU Camasa bali Recepţia se e0ecut% la camasa gata confecţionat de c%tre beneficiar la sediul furni orului prin verificare bucat% cu bucat% pe ba a pre entei specificaţii tehnice. a tabelului de măsurători întocmit de confecţioner.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful