DOMOV

PRIJAVA

MOJ RA!UN

KONTAKT

MOJA KO"ARICA

Akcije Knjige za euro "olske potreb#$ine U$beniki – osnovna #ola Gradiva za bolj#e ocene U$beniki – srednja #ola Matura / doma$e branje Slovarji Tuji jeziki De %ela Lilibi NORE DOGODIV!"INE Revije "AROVNICE VILME V U$iteljeva orodja AFRIKI aplikacije Mobilne Lars Johan Kvaternik in Rok Splo #ne izdaje

Splo!ne izdaje » Umetnost in kultura » POTICE IZ SLOVENIJE

Kvaternik CENA: 9,90 EUR

POTICE IZ SLOVENIJE
Edinstvena monografija o poticah

_____________________________

REDNA CENA: 34,00 EUR Popust: - 20% Va! prihranek: 6,80 EUR
Koli"ina: 1

Spletna cena: 27,20 EUR

FABLES de Jean de la Fontaine
knjiga + CD, V. raven - te#je CENA: 5,90 EUR

Pove"aj

Prelistaj

EAN: 9789612713560 Priznani slovenski etnolog prof. dr. Janez Bogataj v edinstveni monografiji Potice iz Slovenije, ki je pravi slavospev tej priljubljeni sladici, predstavlja pot potice od najzgodnej!ih zapisov pa vse do danes. Obse#nemu opisu zgodovinskega razvoja v drugem delu knjige sledi predstavitev 28 receptov za pripravo sladkih in 12 receptov za pripravo slanih potic; recepte je avtor vrsto let zbiral v vseh slovenskih regijah. V nasvetih za pripravo potice boste na!li skrivnosti o tem, kako mora potica vzhajati, in vse o debelini nadeva, pomembno pa je tudi dejstvo, da potice pe"emo v poti"niku. Le okrogla oblika tega peciva z luknjo v sredini se namre" upravi"eno imenuje potica. Potice so bile in so !e vedno pomembna sestavina narodne identifikacije (poleg kranjske klobase,nageljna, narodno-zabavne glasbe itn.). Tako smo leta 2006 v Sloveniji dobili Strategijo gastronomije. In v samem

_____________________________

TARTARIN DE TERASCON
knjiga + CD, IV. raven - ve$ predznanja CENA: 5,90 EUR

vrhu gastronomske piramide Slovenije je – kot najbolj razpoznavno slovenska – pehtranova potica, saj smo med redkimi okolji v Evropi in svetu, kjer se pehtran uporablja tudi v najrazli"nej!ih sladkih jedeh. Bogastvo razli"nosti potic je tolik!no, da avtor v monografiji na koncu dolo"i oz. predlaga za vsak mesec in za vsak praznik v letu zna"ilno potico. Iz vsebine:

_____________________________

O izvoru in razvoju potice Peka" za potico ali poti"nik Potice gastronomskih regij Slovenije Potici (bolj ali manj) podobna peciva v Evropi Potica v vsakdanjem #ivljenju 28 receptov za sladke potice in 12 receptov za slane potice Opoti"eno leto Slovenije Opoti"eni prazniki Slovenije 240 strani I 40 receptov I format 23 x 28 cm I trda vezava I !"itni ovitek

LA GUERRE DES BOUTONS
knjiga + CD, IV. raven - ve$ predznanja CENA: 5,90 EUR

Izdelava spletnih strani Multimedija.net _____________________________

Vse pravice pridr#ane. Zalo#ba Rokus Klett © 2009

Pomo" | Splo!ni pogoji | Seznam pi!kotkov

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful