You are on page 1of 7

DOPS PARTUS SPONTAN

Penguji : dr. H.M. Taufiqy, Sp.OG

Disusun oleh : Pramita arti!a Sari "#.$"%.&$'(

)A U*TAS

+DO T+RAN

UN,-+RS,TAS ,S*AM SU*TAN AGUNG S+MARANG $"#.

Vulva membuka c. Melakukan pimpinan mengejan saat ibu mempun"ai dorongan kuat untuk mengejan ! unit ke dalam tabung suntik dan meletakann"a . Memastikan perlengkapan. Ibu ingin mengejan b. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik b. Mematahkan ampul oksitosisn ! unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai dalam partus set. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik "ang bersih c.. #. Mema0ti!an pem3u!aan 1eng!ap dan !eadaan janin 3ai! a.. Melepaskan semua perhiasan "ang dipakai d. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II a. Menghisap oksitosin kembali di partus set . Memakai sarung tangan steril e. Memeriksa den"ut jantung janin setelah kontraksi berakhir untuk memastikan D## dalam batas normal '. Menunggu hingga ibu ingin mengejan c. Menyiap!an pert/1/ngan per0a1inan a. Menyiap!an i3u dan !e1uarga untu! mem3antu pr/0e0 pimpinan mengejan a. Perineum menonjol d.. sedangkan sudah pembukaan lengkap lakukan amniotomi b. b. Anus terbuka $. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap atau belum #ika kulit ketuban belum pecah.*ap/ran Partu0 Sp/ntan a1a . bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Me1i2at tanda dan geja1a !a1a .

b. Per0iapan pert/1/ngan 3ayi a. tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka ba"i. lindungi perineum dengan satu tangan dilapisi kain tadi. gunakan lengan bagian ba&ah untuk men"angga tubuh ba"i saat dilahirkan. diba&ah bokong ibu b. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan ba"i saat mele&ati perineum. letakkan tangan "ang lain di kepala ba"i dan lakukan tekanan lembut dan tidak menghambat pada kepala ba"i. mulut dan hidung ba"i dengan kain atau kasa "ang bersih d. Membuka partus set %. .aat kepala ba"i membuka vulva. Dengan lembut men"eka muka. Menunggu hingga kepala ba"i melakukan putaran paksi luar secara spontan 'A(I)*+A 0A(1 a. #ika kepala ba"i telah membuka vulva. . e. Dengan lembut menarikn"a ke arah ba&ah dan arah luar hingga bahu anterior muncul di ba&ah arcus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior 'A(I)*+A 0ADA* DA* 21*3. Menganjurkan ibu untuk mengejan perlahan-lahan atau berna/as cepat saat kepala lahir c.etelah kepala melakukan putaran paksi luar. membiarkan kepala keluar perlahan-lahan.&.AI a.-PA'A a. . membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan "ang sesuai jika terjadi dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran ba"i. .etelah kedua bahu dilahirkan. meletakkan men"iapkan kain bersih dilipat $% bagian. Men/1/ng !e1a2iran 3ayi 'A(I)*+A . menelusurkan tangan mulai kepala ba"i "ang berada di bagian ba&ah ke arah perineum tangan.

Menilai dengan cepat. Memberikan ba"i kepada ibun"a dan menganjurkan ibu untuk memeluk ba"in"a dan memulai pemberian A..- #. (. 'akukan penekatan . Memegang tali pusat dan klem dengan tangan kanan c.etelah tubuh dan lengan lahir. dan a1a .. kemudian meletakkan ba"i diatas perut ibu dnegan posisi kepala ba"i lebih rendah dari tubuhn"a b. membungkus kepala dan badan ba"i kecuali tali pusat c. Menunggu uterus kontraksi dan kemuadian melakukan penegangan ke arah ba&ah pada tali pusat dengan lembut. $. .. . Meletakkan tangan kiri diatas kain "ang ada di perut ibu. Melakukan urutan tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem pada kedua 6 cm dari klem pertama 4ke arah ibu5 d. a1a . menelusurkan tangan "ang ada di atas 4anterior5 dari penggung ke arah kaki ba"i untuk men"anggan"a saat punggung dan kaki lahir. Melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adan"a ba"i kedua b. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira % cm dari pusat ba"i. . Memberitahu kepada ibu bah&a ia akan disuntik c. Memegang tali pusat dengan satu tangan. dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. melindungi bari dari gunting dan memotong tali pusat diantara kedua klem tersebut e.b.I jika ibu menghendaki.egera mengeringkan ba"i.. memberikan suntikan oksitosin ! 1nit IM atau IV. Penanganan 3ayi 3aru 1a2ir a. Peregangan ta1i pu0at ter!enda1i a. Memindahkan klem tali pusat sekitar 7 8 ! cm dari vulva b. Penata1a!0anaan a!tif per0a1inan !a1a . a.egera setelah kelahiran ba"i.

egera setelah plasenta dan plasenta lahir.  #ika tali pusat bertambah panjang. Memegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. . . menarik tali pusat ke arah ba&ah dan kemudian ke arah atas. melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. #ika plasenta tidak lahir setelah %! 8 9! detik. Menge1uar!an p1a0enta a. '. Dengan lembut dan perlahan-lahan melahirkan selaput ketuban tersebut. jika penuh di kateterisasi dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu o Mengulangi penegangan tali pusat selama berikutn"a o 'akukan manual plasenta jika dalam %! menit plasenta tidak lahir sejak kelahiran ba"i b.etelah plasenta terlepas. mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan berla&anan arah pada uterus.berla&anan arah pada bagian ba&ah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang 4dorso-kranial5 dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadin"a inversio uteri. Rang0angan ta!ti1 4Pemijatan5 uteru0 . melakukan massage uterus dengan meletakkan telapak tangan di /undus dan melakukan massage dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi 4/undus menjadi keras5 7 menit .. pindahkan klem hingga berjarak sekitar 7 8 ! cm dari vulva  #ika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 7 menit : o 1langi pemberian oksitosin o Menilai kandung kemih. menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutn"a mulai. #ika plasenta terlihat di introitus vagina.

lakukan penjahitan dengan anastesi lokal. Menge6a1ua0i adanya 1a0era0i 6agina dan perineum.&. Mengevaluasi kehilangan darah c. (.etiap 6! 8 %! menit pada jam kedua pasca persalinan b. nadi dan kandung kencing setiap 7 menit selama jam pertama pasca persalinan dan setiap %! menit selama jam kedua pasca persalinan .etiap 7 menit pada jam pertama pasca persalinan . %. Memeriksa tekanan darah. Meni1ai perdara2an Memeriksa kedua sisi plasenta baik "ang menempel pada ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bah&a selaput ketuban lengkap dan utuh. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam : • • • 6 8 % kali dalam 7 menit pertama persalinan . #ika ditemukan laserasi vagina dan perineum. +6a1ua0i a.

April 6! % Mengeta2ui. letak kepala.arang 2engah.ebidanan periode 9 Maret 6! % 8 9 Mei 6! % *ama *IM : Pramita .emarang.PD . hamil %. Taufiqy. 8/a00 Pramita arti!a Sari Pem3im3ing 9idan A0r/:2a. Demak.!! ?I0 pada pasien: *ama 1mur Alamat 2anggal masuk Diagnosa : *". minggu. ibu usia 66 tahun.ari : ! .6!. janin tunggal. April 6! % jam !>.SURAT P+RN7ATAAN .a"a "ang bertanda tangan diba&ah ini coass Ilmu . dengan . Amd e3 dr.artika . .769< Dengan ini. hidup intra uterin.. . SpOG . : 7 April 6! % : 3 P! A! .andungan : . ?ilda Martalola : 66 tahun : 0atu . partus spontan pada hari .elasa. H.M. telah melakukan 2ugas D=P.