CORPUL ENERGETIC. TREZIREA LUI KUNDALINI În lumea antică, pre !ii"terapeu!i ai #et "$acil r %e &ucurau $e un renume $e %e&it.

'Di , una $in %ur%ele lui I r$ane%, a(irma că #e!ii erau apr ape t t at)t $e ci*ili+a!i ,i '%a*an!i' ca #recii' -De la Zalmoxis..., p.../. Vom vedea că aceşti iniţiaţi abordau o medicină integralistă (holistică) asemenea yoghinilor, motiv care ne determină să avansăm ipoteza că nu le era străină nici structura energetică a corpului subtil, atât de familiară tuturor variantelor de Yoga !ocrate vorbeşte cu admiraţie despre medicii "regelui trac #almo$is", a căror doctrină şi practică erau superioare celor ale medicilor greci (%laton, Charmides, &'( d) )liade arată că "reputaţia medicilor geto*daci era reală şi că ea s*a menţinut timp de secole +ar %laton comunică câteva detalii de mare valoare, importanţa acordată "sufletului" de către #almo$is care este -n acelaşi timp zeu, rege şi terapeut. relaţia funcţională -ntre sănătatea conservată printr*o "metodă totală", -n care sufletul /oacă rolul decisiv, şi obţinerea nemuririi %e scurt, #almo$is este zeul*terapeut care se preocupă -nainte de toate de sufletul uman şi de destinul său 0ntr*adevăr, e$ista o anumită tradiţie despre #almo$is iatros (cf 1omasche2, Die alten Thraker 00, 0, pp (3 s4 ), şi, cum remarcă %ârvan (Getica, p &3'), nu este o -ntâmplare dacă +ioscoride, doctor grec din sec 0 e n , s*a străduit să adune şi să -nregistreze un mare număr de nume daco*gete de plante medicinale (cf 1omasche2, op cit , pp 55 s4 )" (De la Zalmoxis , p (6) +ar să*i dăm mai bine cuvântul lui !ocrate, pentru a ne furniza o mostră din -nvăţătura lui #almo$is, "+upă cum nu se cuvine să -ncercăm a vindeca ochii fără să fi vindecat capul, nici să tămăduim capul fără să ţinem seamă de trup, cu atât mai mult nu trebuie să -ncercăm a vindeca trupul fără a căuta să tămăduim sufletul. cauza pentru care cele mai multe boli nu se supun artei medicilor 7elladei este că ei nesocotesc -ntregul pe care ar trebui să*l -ngri/ească, iar dacă acestui -ntreg nu*i merge bine, nu poate să*i meargă bine nici părţii" (%laton, Charmides, &'8 d*e) 9n cele ce urmează vom căuta să aducem argumente -n spri/inul ipotezei că strămoşii noştri posedau cunoştinţe despre elementele structurale ale corpului energetic, canale (nadi) şi centre (cha2re) %entru amănunte privind corpul energetic, trimitem cititorii la serialul pe această temă publicat -n revista Y:;< !%:=1<=< Vasile >ovinescu avansase ipoteza unei analogii -ntre geografia hiperboreană şi cea a +eltei +unării )l susţinuse e$istenţa unei similitudini -ntre ?area =eagră şi :cean (!trabon o numea "nou ocean", Geografia 0, 5 &@), 0strul fiind "2eras o2eanoio" * golful oceanului (<pollonius din Ahodos, <rgonautica 0V, &B5), iar braţul central al deltei numindu*se Coreostromion 0nsulei <lbe, unde se afla templul lui <pollo amintit de 7ecateu din <bdera (citat de +iodor din !icilia, 00, 38), el i*a găsit corespondentul -n 0nsula Derpilor, numită -n vechime >eu2e (<lba) unde s*ar afla ruinele unui templu apollonian, şi care era -ncon/urată de denumiri geografice asemănătoare, :lbiopolis, insula <pollonia, Eetatea <lbă lângă =istru, Colgrad (oraşul alb) 0nsula hiperboreană 1hule era -n marea Eronium, căreia el i*a stabilit o corespondenţă cu ?area =eagră saturniană 1ot 7ecateu afirmase că din 0nsula <lbă a hiperboreenilor se vedea >una %ornind de la aceasta, >ovinescu a arătat că 0nsula Derpilor e -n faţa oraşului !ulina (numit -ncă de localnici !elina, şi consemnat astfel -n De administratione imperii de Eonstantin %orphirogenetul şi -n Periplul Catalan din &F8') 9n numele lagunei >etea el o vedea pe >eto (in dialect pelasg >ete), mama lui <pollo (şi a !elenei), cea născută "-n faţa ţinutului celţilor, -n părţile oceanului GundeH este o insulă numită >eu2y" (7ecateu) 9n 1ulcea (dar şi -n 1uzla) susţinea că se regăseşte numele insulei 1hule >a rândul lor, A Eristian şi I ?ihăescu vor vedea -n ?area =eagră corespondenta ?ării Caltice (deoarece ambele sunt mări interioare) şi -n Erimeea (Ehersones tauric) corespondenta +anemarcei (Ehersones cimbric) (Dacia , p 5F*5') Eredem că aceste speculaţii nu fac decât să ne -ndepărteze de la <devăr Vom remarca, mai -ntâi, că mari civilizaţii din vechime au fost legate de zona deltelor unor fluvii cum sunt =ilul, ;angele etc +elta +unării este formată din trei braţe (canale), asemenea celor trei canale energetice din corpul subtil uman (reflectare a structurii Iiinţei Eosmice, Virata), 0da, !ushumna şi %ingala Eanalul 0da este canalul lunar, al energiei feminine, deci ar putea fi pus -n relaţie cu >una sau

1

va trece trei poduri. al cărui vehicul e calul) şi va lua coroana de aur pusă -n vârful unei suliţe (!ushumna. animale monstruoase. p 8@) 0ntr*adevăr. -n mod evident) )roul (!inele nostru) trebuie să -nvingă multe dificultăţi (prin asceză. aramă. p 8&) Casmele pun -n evidenţă caracterul secret al acestor cunoştinţe iniţiatice. ce duce -n 9mpărăţia Eerurilor (!ahasrara) =u -ntâmplător. -n cadrul alegoriei şarpelui 1rezirea lui Jundalini este -nsoţită de instaurarea beatitudinii :r. alte denumiri date 0nsulei Derpilor erau 7eli$ea (Ielicia). care are această semnificaţie. indică 0da nadi. -n turnul ce avea -n vârf fata de -mpărat (aici <di !ha2ti. canalul perfecţiunii. zeitatea pereche a !ahasrarei) * simbolul coloanei vertebrale şi -n coroana de aur * !ahasrara )l atenţionează asupra prime/diei trezirii violente (termenul corect ar fi "trezirea neautorizată") a energiei Jundalini (Dacia .li2on găsit nu departe de +eltă. se dă de trei ori peste cap etc Aelatând transformarea calului (K). părul devine de aur etc ?ărul de aur e aruncat -n capul alesului (!ahasrara) 9n basmul Fata Împăratului Roşu. el a eliberat pe !ha2ti. aur). masculin. a !inelui). rezultatul final al diferitelor transformări (atingerea stării de Yoga) este aurul (realizarea supremă. argint şi aur. cel mai nobil dintre ele. se scutură de trei ori. ce revin obsesiv -n basmele noastre. tapasia. va corespunde fratelui acesteia. cu tot atâtea -ncolăciri şi al cărui păr de femeie o sugerează pe Jundalini) !ediul lui Jundalini este osul sacru. deci Jundalini 9n al doilea. lancea. >ovinescu arată că astfel "eroul ia -n mod virtual -n posesiune cele trei lumi )roul a descoperit adevăratul <gent. se produc după ce se plesneşte din bici de trei ori. arătând că ele pot fi puse -n legătură şi cu energia celor trei canale <stfel. numele sfântului . trezirea ei este răsplata luptei interioare a yoghinului )fectul său asupra sistemului energetic interior este trecerea de la o stare de dezechilibru (haos) la echilibrul perfect organizat. -ncolăcită -n ea -nsăşi de trei ori şi /umătate (ca şi şarpele*zeu . <pollo (zeul !oarelui) !imbolul sacru al şarpelui (insula cu acelaşi nume) indică energia serpentiformă Jundalini. un munte şi o pădure ?etamorfozele presupun schimbarea a trei costume (de aramă. feminin. Jundalini se manifestă ca energie vibratorie 9n metodele tradiţionale. respectiv a celor şapte centre energetice clasice (sau nouă. -n armonie cu divinitatea Eând se referă la strădaniile sau la metamorfozele eroului (simbolizând evoluţia sa spirituală către realizarea !inelui. la un nivel superior al cunoaşterii * v mai /os) ?erele de aur sunt vegheate trei nopţi. coloana vertebrală) Iidel unor surse autentice. Iăt*Irumos va sări cu calul său (Jal2i. "Cătălia simbolizează acel haos indispensabil şi prealabil coborârii Aazei cereşti care*l va organiza dându*i i!ra"ia iniţială necesară" (Dacia . va repeta unele -ncercări de trei ori. balaurul).!elena (!ulina). -n stare inactivă. canalul solar. al echilibrului desăvârşit )l este Ealea Aegală a lui Jundalini. şi "nesos ma2aron" (0nsula %reafericiţilor) )ste vorba. eroul va lupta cu zmeii trei zile şi trei nopţi. iar aurul. asemenea unei insule <tribuit altui braţ. de cei care aveau activată energia Jundalini +eşi citează elemente ale unor cunoscute basme. >ovinescu vede -n cal energia Jundalini.heorghe este indisolubil legat de două simboluri revelatoare %rimul este şarpele (dragonul. argint. cifrele F şi 8 dezvăluie activarea etapizată a celor trei canale. sau va traversa o apă. după ce făptura -nghite trei guri de /ăratic. coliba este urâtă pe dinafară (corpul fizic) şi de aur pe dinăuntru (corpul subtil activat de Jundalini). captiva 2 . -n timp ce %ingala. părul de aur este disimulat sub o băşică etc Ealea către +umnezeu presupune o luptă (interioară. palatele se prefac -ntr*un măr de aur. desigur. moale. %ingala. canalul lunar. va străbate trei păduri. zmei. persona/e malefice (aşa cum -n marile epopei hinduse lupta era purtată -mpotriva demonilor) >ovinescu remarcă. -n care. trimite la !ushumna. va -nfrânge trei zmei. argintul. zeitatea !ahasrarei. nu este greu să ghicim canalul !ushumna (coloana vertebrală) care se -nalţă drept (ca o lance) -ntre şerpuitoarele canale laterale ale sistemului nervos simpatic 1ema va fi dezvoltată mai /os. concomitent cu o transformare profundă). -n Yoga clasică) )l se va lupta cu forţele răului. arama (cel mai dur metal din cele trei) corespunde canalului drept. aceasta se află -ncapsulată şi complet izolată de rest. la 1omis*Eonstanţa. >ovinescu nu poate sesiza adânca lor semnificaţie Vom -ncerca să suplinim această lacună -n cele ce urmează 9n serialul despre "Eiclurile cosmice" a fost analizată semnificaţia celor trei metale.

p 5() 9n pofida acestui fapt. adică va suspenda 1impul ?etafora. uscăciune./i nouă Tronuri de %ur Cu slo e de %ur. semnul minus. corespunde canalului 0da. care -i scapă lui >ovinescu. căldură. p 8F). respectiv !attva. p 8B) NObr 9n reprezentările artistice. trecutul. plumb.. * canalul stâng (feminin) 0da reprezintă >una. Eopacul este <rborele Vieţii (sistemul energetic subtil) Eele trei ?arii sunt energiile celor trei canale. mercur. când . unele sunt cunoscute ca vehicule ale zeităţilor ce guvernează centrele energetice. doi peşti ce spri/ină %ământul (<gya. Yin*Yang" (ibid . -n dezacord cu )liade. care nu era străin de hinduism şi yoga. simbolul Yang etc 9n memoria basmelor le regăsim sub forma contrariilor. vârsta de şaisprezece ani când eroul porneşte să caute 1inereţe fără Cătrâneţe şi Viaţă fără de ?oarte (Vishuddhi). el se lansează -n speculaţii care*l conduc la concluzii false. numărul său simbolizează transcendenţa +intre animalele benefice care -l spri/ină pe erou. este trezirea lui Jundalini.a '*năstirea cu nouă altare. potrivit cărora eroul basmului ar fi când ?istreţul <lb (:mul Pniversal al erei ?istreţului. echilibrare perfectă de antinomii" (&nterpretarea . când !uveran %ontif şi Aege al >umii (p BF).În %ltarul 'ic 0 )*nta 'aria 'ică.În %ltarul 'are 0 )*nta 'aria 'are. semnul plus.. zi. adică 0isus. să fie Jalatit (dincolo de 1imp). verdele e o culoare rece. lumină. -ntunericul. noaptea. respectiv <nahath).unei materii vulgare şi de dispreţuit >ovită la cap. de vreme ce consimte că "7arap*<lb este =egru*<lb. ?aha*Jali.În %ltarul din 'i1loc 'aica Domnului şedea " =e e$primăm surprinderea că scriitorul. "7arap*<lb este numele românesc al Yin*Yang. duritate. -mpăratul avea trei fete Eraiul Aoşu trimite la canalul %ingala. ca 0ana (M) (Dacia .. acţiune. viitor. "trei aspecte ale "Aegelui >umii"". simbolul Yin etc . ceea ce -i permite yoghinului să trăiască e$clusiv -n prezent. simbolizând astfel canalele laterale %ingala (masculin) şi 0da (feminin) Eontrariile apar şi -n numele eroului 7arap*<lb (negru şi alb) ) curios cum >ovinescu nu a sesizat semnificaţia.anesha*0anus (p 86). leul (+urga* <nahath). trei shakti (puteri). calul (Jal2i*!ahasrara) etc +eosebit de semnificativ ni se pare faptul că eroul -i va imobiliza pe ?urgilă. sulf (Dacia . 'argalina( Rosalina( )a atina. până la >ună. şase sau douăsprezece aripi ale calului năzdrăvan (!Ladisthan. * canalul drept (masculin) %ingala e caracterizat de !oare. ?aha* 3 . de fapt. <dam şi )va se ţin de*a dreapta şi de*a stânga <rborelui Vieţii. roşul e o culoare caldă. p B@) 9n opinia noastră. cele trei &ele din tradiţia română. nivelul superior de manifestare al Iiului +ivin . /i din Pădure mare )$a tăiat un Copac mare..'i$ard nouă lum*nare . până la !oare Iiecare lovitură de frâu sau -nvârtire de Eheie deschide %oarta strâmtă a uneia din cele trei lumi" (Dacia . pa/ura (Jrishna*Vishuddhi).anesha*%ământul. p 5(*F@) din care reproducem. el o asimilează pe !ânziana cu !fânta 0oana.. ?aha*!arasLati. p 83*8(). sau )*n+iene :bsedat de 0anus. reprezentate de entităţi feminine. pasivitatea (inerţia)./i s$a făcut o '*năstire %l!ă 'are Cu nouă altare. simbolizat de %eşte) Eât despre !ahasrara al cărei nume -nseamnă "lotusul cu o mie de petale". să supună 1impul >ovinescu redă te$tul unor colinde (+acia . pe canalul central. aspect feminin al lui 0anus. formidabila putere a Darpelui se trezeşte şi zboară până la =ori. p 8() Eanalele laterale au semnificaţii antagonice <stfel. craiul avea trei feciori +ar >ovinescu vede aici simboluri alchimice. patru piloni ce spri/ină %ământul (?uladhara). al prezentului. ". umiditatea. Aa/o şi 1amo >ovinescu vedea -n cele trei fete ale 9mpăratului Verde din basmul #arap$%l!. şi crăiia istuilalt la altă margine" (latura dreaptă şi cea stângă a corpului subtil) 9mpăratul Verde. recele. eliberarea celor trei prinţese simbolizează admirabil eliberarea (activarea) puterilor celor trei canale * ?aha*>a2shmi. "ţara -n care -mpărăţea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului. câinele (<di +attatreya*Vidul). ?iazănoapte şi #orilă. când %erseu (p B() ori %arashurama (p B8) sau chiar Aama (p 6B) <lte numere (totdeauna pare) ar putea sugera ramificaţiile ple$urilor ce corespund cha2relor * numărul lor de petale. corespunzând celor trei guna. moliciunea. nu a putut remarca aici simbolismul evident.

Căr"i pe !ra"e că$şi lua( /i citea( proorocea(./i pe Dumne+eu nu$l ştiu.. aspectelor divine) asupra cha2relor <nalizând basmul >ostriţa (&nterpretarea .. ce nu are nimic dintr*un Casileu al zeilor )$istă numeroase alte dovezi că strămoşii noştri admiteau stăpânirea zeităţilor (-ncarnărilor. p BF. "=ici un om nu se poate mântui prin propriile*i sforţări şi necesită spri/inul şi intervenţia unui !oter (mântuitor.Pe st*lp de piatră cădea: C*nd acolo c$a1ungea. ce transcend limitele corpului uman). ceea ce -nseamnă că ?ântuitorul apare şi -n ipostaze feminine 9n dogma creştină ?aria este "corăscumpărătoarea" genului uman" 9n altă parte (Dacia . Eloşca cu %ui. %leiadele (8 stele) >ovinescu recunoaşte -n aceste simboluri cosmice.er4 '*năstirea cu 2ouă %ltare. 0on*!ânt*0on este 0anus. ?aha*>a2shmi şi ?aha*Jali (v mai sus) ?ânăstirea <lbă ?are este !ahasrara (lotusul alb cu o mie de petale). !f ?aria ?are * . )t*lp de piatră 6n patru crapă. corespondenţe arbitrare.&@') Eele şapte cha2re pot fi regăsite şi -n basmul despre eroul care taie balaurul cel uriaş -n şapte bucăţi (v alegoria şarpelui) Iaptul că fiecare cha2ra este guvernată de un aspect al divinităţii. !f ?aria ?ică * +iana. >ovinescu consemna. 5os mai 1os că se lăsa. 5os la cheia raiului. "Eunosc nouă lumi.. Cindu şi <rtabindu.. -ntre ele apare !ivaKKK Vasilea (Casileus) indică supremaţia lui !hiva >ovinescu nu observă nimic din acestea )l va atribui numelor populare de sfinţi.*ngă 'aica Precista /ade 8ătr*nul Crăciun. >una.aia.*ngă 8ătr*nul Crăciun /ade &on )*nt &on. nume soteriologic prin e$celenţă. propunând piste false ")us la cheia raiului. "În Dal!a '*năstire 'are.0i săltară şi +!urară( )us mai sus se ridicară(. pentru a a/unge la curtea -mpăratului (!ahasrara). doar marii iniţiaţi au cunoştinţă şi de cele două superioare. "5os la "ară duce$m$oi.8ună ceată mi$e adunată Tot de sfin"i de aceia sfin"i. " 2ouă preo"i preu"esc 2ouă diaconi citesc. eroul şi !pânul trec nouă mări.er Doamne . acest arbore cu -nţelepciune -ntemeiat care se -mplântă -n sânul pământului" (&nterpretarea . dimpreună cu puii -ntr*un roi de stele. !fânta ?aică * >atona. nouă ţări şi nouă ape mari >ovinescu ignoră sensul atât de evident afirmând.Cu norii s$amestecară.)lu1!e s*nte face$ oi" 4 .%ho . p &@3*&@') Eele şapte cha2re sunt indicate -n Po estea găinuşii de aur pe care +umnezeu o transformă.. Di mai departe. Qilţuri. tot atâtea etape energetice ale evoluţiei lui Jundalini 9n povestirea #arap$%l!. nota &&) >ovinescu trimite la o descriere luată din 0dda. manifestarea unor entităţi divine. nouă domenii acoperite de arborele lumii. intermediar) coborât din ceruri" e$emplificând prin "?aria >ipan (?aria soţia %eştelui).0 &lion( . divinitate a recoltelor"KKK #eitate minoră.&ată Dumne+eu că scapă3. "acestea ni se par a corespunde la cele 6 constelaţii circumpolare" (Dacia . -/i )i a 9asilea" <vem de*a face. Da 6n 5e"uri cine şade7. toate cu ma/usculă). dar -nţelesul real -i scapă./i$mi citeau( prooroceau( /i$mi citeau de Dumne+eu. nouă 1ronuri de <ur) sunt cha2rele (-n mod obişnuit considerate -n număr de şapte.În st*lp de piatră mi$e$ncheiat. cele nouă <ltare (nouă lumânări..!arasLati. cu numele aspectelor divine care guvernează cha2rele (<ltare. pe când !iva este ":ps Eonsiva. iar Erăciun * !aturn. ">egătura lui cu divinitatea se putea face prin intermediari cosmici ("cloşca cu pui") prin care putea primi putere -n rezolvarea tuturor problemelor" (ibid &@5*&@F. D$unde sfin"ii c$au+ea(. p 58*5B). Di mai departe.De trei +ile şi trei nop"i. rezultă din următoarele versuri (+acia .Chei 6n m*nă prinde$ oi '*năstiri deschide$ oi. evident.*ngă el e 'aica Precista. p 88.B@).În locaş Dumne+eiesc3. p FB*F6) el furnizează elemente referitoare la relaţia aspectelor divine cu cha2rele./i cu 5e"uri aurite.

<pa este 9mpărăteasă %ământul e -ncon/urat de ape +easupra sunt <pe. situată -n centrul frunţii ("al treilea ochi" cum i se spune -n 0ndia) 9n basmele cosmologice româneşti se poate citi (apud Dacia . "5os la cheia raiului. p &B) +ar nu poate face cone$iunile necesare 1ot -n basmele cosmologice (apud Dacia . canalul stâng. "păzitorii sunt entităţi mitice" (&nterpretarea . proeminente. iar aceasta presupune -n prealabil cunoaşterea divină (al cărei sediu e tot /os. trecând de la ignoranţă la cunoaşterea divină.ostri"a) >ovinescu vorbeşte -n altă parte de "ultima incintă a Aaiului. desăvârşiţii unei iniţieri". simbolul +uhului !fânt. la cele şapte etape pe care le parcurge Jundalini) <gya cha2ra este un pasa/ e$trem de dificil <ici se intersectează cele trei canale )a e situată -ntre baloanele ego*ului şi superego*ului ) poarta. eliberând energia dumnezeiască a lui Jundalini (de fapt +uhul !fânt. "De trei +ile şi trei nop"i( )t*lp de piatră 6n patru crapă. pe care iniţiatul trebuie să le descopere. la baza coloanei vertebrale (-n osul sacru). ce 5 . punţile de trecere. p 36) se arată.În st*lp piatră mi$e$ncheiat" !altul. stăpânul <gyei. "/os la ţară duce*m*oi" se referă la elementul %ământ care e asociat ?uladharei. -n cha2ra !Ladisthan stângă). iar şarpele le*a muşcat din leagăn călcâiul". !ahasrara are semnificaţia de 9mpărăţie a Eerurilor (Aai) Eheia a/ungerii -n Aai se află -n Jundalini. trimiţându*l să aducă nestemata strălucitoare ca soarele din fruntea cerbului. care se desemna prin această metaforă cu semnficaţie precisă )a e amintită adeseori -n tezaurul folcloric al memoriei colective 7arap*<lb e trimis să aducă <pă Vie şi <pă ?oartă de unde se bat munţii -n capete Eele două feluri de apă reprezintă contrariile.anglionii reprezintă. desigur.Pe st*lp de piatră cădea: C*nd acolo c$a1ungea. dedesubt sunt <pe" 9n această descriere sintetică se regăsesc cele trei cha2re inferioare ?uladhara ocupă e$tremitatea inferioară (%ământul) Eha2rele superioare ei sunt numite 9mpărat şi 9mpărăteasă. . -n creştinism. cea mai de /os cha2ra 9n serialul publicat -n revista Y:. ce era lepădată la şapte ani odată (aluzie la cele şapte cha2re. cărora pasiunea de cunoaştere le*a prins toţi ganglionii. ple$urile nervoase corespunzătoare cha2relor sistemului subtil (v serialul Corpul nostru energetic) !tâlpul de piatră este. "porţile strâmte. canalul !ushumna din coloana vertebrală Jundalini e -ncuiată la baza acestuia. zborul sfinţilor semnifică ascensiunea ?ai -ntâi -nsă e necesar ca aceste entităţi ce guvernează cha2rele să o elibereze pe Jundalini. amplasată (-n starea iniţială. despre care vorbea 0isus. mai sus se află =abhi cha2ra.< !%:=1<=< s*a arătat că al nouălea <vatar. dar după ridicarea lui Jundalini -n !ahasrara. care -i ilumina pe prooroci. unde se găseşte %oarta !trâmtă". care sunt integrate. toate. "!fântul !oare este Iaţa lui Ehristos. p 36). :chiul lui +umnezeu" 9n acest sens. cheia Aaiului a/unge "sus" Eeata de sfinţi reprezintă aspectele divine ale cha2relor. "%ământul e !fânta ?aică %ământul este o insulă de argint cu osie de aur Iocul este 9mpărat. imediat deasupra este !Ladisthan cha2ra simbolizată de Ioc (9mpăratul).1recerea lui Jundalini prin cha2re este -n mod tradiţional comparată cu deschiderea (descuierea) unor porţi <m văzut că. ego şi superego (v mai /os. energia ce curge prin canalele laterale. "Di*mi citeau de +umnezeuR Di pe +umnezeu nu*l ştiu" )ste o condiţie indispensabilă. adormită) "/os". păzite de cei ce au realizat o iniţiere regală". trecătoarea cea -ngustă ce duce la 9mpărăţia Eerurilor. 0isus Ehristos. minunată metaforă cu care >ovinescu -şi -ncheie volumul &nterpretarea esoterică a unor !asme şi !alade populare rom*neşti (p 5@5) . evident. de unde şi desele referiri la proorocire). al acţiunii (<pa Vie) 9n -ncercarea sa eroul e a/utat de o pasăre. stăpâneşte <gya cha2ra. "5os mai 1os că se lăsa.Căr"i pe !ra"e că$şi lua( /i citea( proorocea" +upă dobândirea cunoaşterii. cha2ra cu patru petale a ?uladharei de la baza coloanei se deschide. amintim şi una din -ncercările la care !pânul -l supune pe Iăt*Irumos.&ată Dumne+eu că scapă" 9n fine. al inerţiei (<pa ?oartă) şi canalul drept. adică al lui Jundalini ?unţii ce se bat -n capete sunt e$tremităţile superioare. ce caracterizează "aleşii. ale canalelor laterale. "centrul ocupat de contemplativii puri. -n !ahasrara )le reflectă calităţile divine.

-n acelaşi timp o problemă de folclor şi de istorie a spiritualităţii populare şi un capitol central -n istoria ideilor" )l respinge "interpretări fanteziste. la rândul lor. !pre deosebire de cei ce au văzut aici doar o metaforă poetică. a efectuat transmutaţia unui comportament ritual primar -ntr*o capodoperă poetică. susţinut de şarpele uriaş !hesha +in frazele confuze ale lui >ovinescu (Dacia . apreciind că "-ntr*adevăr. unirea cu <bsolutul )liade arată că "numeroşi autori români au recunoscut această nostalgie a reintegrării cosmice". #eiţa %rimordială =abhi cha2ra se află -n centrul zonei abdominale a Vidului. pe care -l consideră a fi (-n basmul 7arap*<lb) . făcând parte "din cultul cabirilor""(De la Zalmoxis . !etilă (<pă). p 36) 9n acest centru. >ovinescu vede locuind aspectul feminin. p B3) 9ntr*adevăr. =abhi şi Vidul au culoarea verde =abhi e guvernat de Vishnu şi de !ha2ti a sa. p (') "!teaua %olară este !te/arul Eâmpului" (Dacia . :ceanul 0luziilor.rădina %olară). p B3). pentru cultura românească. >ovinescu constată relaţia ce e$istă -ntre persona/ele fabuloase (ce*l vor a/uta pe 7arap*<lb să*şi atingă ţelul) şi elemente.. -n care se săvârşesc ?istere >umea se revelează "sacră" concepte specific creştine nu sunt atestate -n 'iori"a" (p 53() Eitim mai -ncolo. care nu erau sesizabile decât de la un anumit nivel speculativ" Eoncluzia lui )liade e că "balada 'iori"a este ea -nsăşi rezultatul unui proces creator care. a cărui bază e ?uladhara (%ământul) 9n sans2rită. ")ă le spui curat. p 558*55B) "+iaconu vedea -n baladă "un rest de poezie -nfăţişând -mpreunarea sufletului ciobănesc cu imensitatea cosmică". -n ?uladhara sacrum rezidă Jundalini.% lumii mireasă. e rădăcina -ntregului sistem subtil. situarea "polară" a acestui Eentru" (Dacia . !Ladisthan. am putea deduce. "sLasti2a indică de asemenea pe cât de precis posibil. p 3().Că m$am 6nsurat C$o m*ndră crăiasă. ?ula S suport. p 5FF) Eitatele ce urmează provin din varianta dată de Vasile <lecsandri +e la bun -nceput suntem preveniţi că ne aflăm "Pe$un picior de plai(. cu bunăvoinţă. deci unio mystica -ntre manifestarea masculină (<tman) şi cea feminină (Jundalini) <cestea sunt. <gya . 6 . după cum am văzut. reflectare la nivel uman a lui <di !ha2ti. adică a Eopacului Vieţii !emnul ?uladharei e sLasti2a.Pe$o gură de rai3.rădina Prsului (. 0da nadi (argintul) porneşte din ?uladhara :sia de aur e canalul central !ushumna. ?uladhara. "aspectul de !ha2ti"" (ibid . Ilămânzilă (%ământ). fata de -mpărat se preface -n pasăre (arhetip spiritual. parcurgerea de către Jundalini a cha2relor corespunzătoare acestor atribute*elemente. aici Jundalini) şi se ridică -n -naltul Eerului (!ahasrara) %rinderea acesteia reprezintă cucerirea ţelului suprem. balada reprezintă. p 5F&) >ucian Claga "descifra -n baladă semnificaţii mai profunde. 1atăl (!ada*!hiva) şi ?ama +ivină (<di !ha2ti) !imbolismul nunţii cosmice este admirabil descris -n balada populară a 'iori"ei <ici. )liade observă că "intri -n cu totul altă lume" care "nu are nimic de*a face cu riturile funerare 9n 'iori"a universul -ntreg este transfigurat !untem introduşi -ntr*un cosmos liturgic.. <nahath. că -n :strovul Verde -şi au reşedinţa Vishnu şi !ha2ti a sa 9n Dacia hiper!oreană (p 65). >a2shmi Vishnu pluteşte pe :ceanul primordial. "!Lasti2a clavigeră pecete a %olului (&nterpretarea . reflectarea principiilor cosmice primordiale. un strat poetic anterior adaptării sufletului daco*roman la valorile creştine" (ibid . =abhi. -ncărcată de semnificaţii noi şi purtătoarea unui mesa/ mai bogat şi mai "elevat"" (ibid . numită !teaua %olară. %ăsări*>ăţi*>ungilă (<er) !ă*l a/utăm să -ntregească enumerarea cu atributul lipsă al lui :chilă (>umina) Vedem -n aceasta. moartea reprezintă starea de !amadhi. la o anumită epocă. <dhara S rădăcină 9n fapt. .erilă (Ioc). care vede -n 'iori"a "un mit sau o legendă rituală" "de origine egipteană". ca de e$emplu cea a lui 1h + !peranţia. respectiv -nvingerea dificultăţilor pe care acestea le pot ridica -n calea energiei subtile Pltima -ncercare.reprezintă <pa (9mpărăteasa) 0nsula este ?uladhara sacrum -n care e -ncapsulată Jundalini (ca pe o insulă) Eanalul stâng.

ca nişte râuriU <colo e Eetatea lui +umnezeu Tosul sacruU şi ?ărul roşu Troşul e culoarea lui . * Pnde este Curicul %ământuluiM * 9n mine -nsumi. -n timp ce păsările reprezintă puterile lor feminine (!ha2ti) !telele sunt corespondenţele cosmice ale cha2relor. t !i pr (e!ii aveau energia JundaliniR+uhul !fânt activ -n ei. !ushumnaU :sia se reazemă pe un Calaur care se -ncolăceşte -n /urul ei TJundalini -ncolăcită -n /urul său. termen folosit şi de 0isus -n convorbirea cu =icodim (0oan F F. bucurieU 9n centru e un ?unte pe care stă +umnezeu Tmuntele sacru. sediul lui Jundalini. simbolul Iecioarei +ivine (. marţi pentru ?uladhara. deci. !fânta +uminică" Tfiecărei zile a săptămânii -i corespunde o cha2ra şi o divinitate. "să triumfe asupra propriului destin" (ibid ./i stele făclii4" Erăiasa este energia feminină Jundalini. dar nu e -n stare să le interpreteze corect (Dacia .. conţine apa vie a lui JundaliniU <pa !âmbetei este matca tuturor apelor Taici este originea celor trei canale. "a doua naştere". canalul central. iar cununa e !ahasrara %reoţii*munţi sunt simbolurile geografiei sacre. se răspândesc -n lume şi se -ntorc la ?ărul roşu TJundalini se ridică pe canalul central şi coboară pe cele lateraleU ?ărul roşu este :sia %ământului )l se găseşte acolo unde e Curicul %ământului" 9n legătură cu aceste ultime propoziţii. la vârsta de două*trei luni 1rezirea ei e numită de indieni.'i$au "inut cununa. )ermo suppositus. &5@. 9mpărăţia EerurilorU este susţinut de şapte piloni Tcele şapte cha2reU păziţi de şapte -ngeri Tcele şapte zeităţi ale cha2relorU Eei şapte -ngeri veghează asupra lungimii. care este ?ama !fântă )a se pogoară asupra fătului. * <colo unde sunt eu %e Curicul %ământului e un ?unte !fânt %e ?unte e o ?ânăstire de maici TJundalini e reflectarea ?amei +ivine care e !fântul +uhU +umnezeu trimite prin ele mesa/e -n >ume Tactivarea lui Jundalini.') 3Co!or*t$a co!or*t.auri). 0V)" )ste. şi urcând -n el săvârşeşte nunta" (cf !f <ugustin. sau. !fânta Vineri. 7 . ! (&n 2atali Domini. de fapt. >ovinescu citează dintr*o "colecţie de ghicitori". inocenţă.)oarele şi luna. dobândirea prin Yoga a stării de unire permanentă cu +umnezeu <ceasta -i permite. -n osul sacru de la baza coloanei vertebraleU %ământul e vegheat la cele patru colţuri de patru !erafimi Tcele patru calităţi sacre ale zeităţii ce guvernează ?uladhara. o transcendere a eroului baladei către nemurire. v mai susU se spri/ină pe patru piloni Tcele patru petale ale ?uladhareiU şi o osie Tcoloana vertebrală.anesha. puritate. -nţelepciune. p 538 şi nota 36) arată. desigur. luni pentru !ahasraraU >ovinescu recunoaşte -n aceste sfinte "aspecte feminine de arhangheli planetari" (Dacia . adâncimii. -nălţimii şi centrului Eerului Tcalităţile cha2relor se regăsesc integrate -n !ahasraraREerulU %ământul este -ncon/urat de <pa !âmbetei Tosul sacru. v mai /osU Eerul T!ahasrara. de aceea puteau primi mesa/ele lui +umnezeuU <colo se găsesc !fânta ?iercuri. iar făclia e simbolul energiei spirituale atotpătrunzătoare (%aramchaitanya) )liade (ibid . "Iocul TJundaliniU vine de la +umnezeu Tca reflectare a !fântului +uhU +umnezeu stă -n el. aspectele divine masculine ce guvernează cha2rele. şi corespondente planetare) <m văzut că energia Jundalini este manifestarea la nivel uman a %uterii +ivine %rimordiale (<di !ha2ti). o -nvingere a morţii. p 36*'@) )$plicaţiile noastre sunt -ncadrate de acolade T U.Păsări lăutari Păsărele mii.. miercuri pentru !Ladisthan etc . p (8) +upă opinia noastră ele sunt "puterile" feminine (sha2ti) ale celor şapte cha2re (cha2rele având. lăţimii. arată )liade. Preo"i mun"ii mari(. stăpânul ?uladhareiU <pele lumii ies din ?ărul roşu.'aica )f*ntă pe păm*nt. a >umii ?ireasă e <di !ha2ti. corespondent cosmic al lui Jundalini !oarele şi luna reprezintă canalele laterale. -nseamnă conectarea cu +umnezeu. "Ea o nuntă au fost interpretate de misticii şi teologii creştini agonia şi moartea lui Ehristos )ste suficient să amintim un te$t de !fântul <ugustin -n care Ehristos "ca un nou mire vine -n patul nupţial al crucii. cunoscut -n geografia sacrăU 9n centru este o fântână TJundalini ca "apă vie". el e +umnezeu %ământul T?uladhara. p 53B) >ovinescu semnalează o serie de fragmente ale cunoaşterii cosmologice conţinute -n legendarul românesc.

-n zilele noastre. . de stânci -ncon/urată e osul sacru -n care e -nchisă Jundalini 3. să iasă din osul sacru (din baltă să iasă) Calta.)t*ncile le$atinge: )t*ncile surate(. care opresc la +ardanele trecerea navei <rgo spre Eolchida.. -n creştinism de -nger" (&nterpretarea .De st*nci 6ncongiurată3. pe care o "desface" ?aica +omnului. p 86*BF) este -n -ntregime o alegorie a trezirii energiei Jundalini./i te$i !ucura.Tot 6n sus sărea( Rău se făr*ma(.Că pe su! trei tei Cu frun+a$nfrun+ită(..a apă aleasă( Din ia+ să s$arunce. sufletul nu*ţi da" Eâtă deosebire faţă de Yoga clasicăK Aeferindu*se la trezirea lui Jundalini prin metoda clasică.a apă mai dulce3.&$a enit remea să nască.Dragă copchili"ă( 2u te chinui. ":peraţia izbândită (este cea mai grea "performanţă" din lume) aduce decondiţionarea. perfecţiunea. unde se 8 . care se bat cap -n cap -n basme. şi te*i bucura" 'ăicu"a se fr*nge(.2u te necă1i( Gura n$o căsca(.)t*ncile$oi urni( /i tu 6i scăpa(.ostri"a că trece. despre trezirea lui Jundalini.De m*luri m*lită. parasimpaticul prezintă o discontinuitate -ntre nervul vag şi ple$ul solar 1endinţa sa e să a/ungă -n 9mpărăţia Eerurilor (!ahasrara) * "apă aleasă" %erformanţa nu e posibilă decât cu a/utorul ?amei +ivine (<di !ha2ti) care -i va permite accesul la cele trei canale (trei tei) ale Eopacului Vieţii. pe care le parcurge ?ama !fântă Jundalini. -n slavonă.În apă sărată( În apă !*hlită(. -n momentul lor de -ncleştare. hărăzind a doua naştere >ostriţa. deci ?uladhara sacrum ce conţine iniţial energia -n stare latentă <pa -ntunecată. de beatitudine ce caracterizează e$tazul sfinţilor. v mai /os "apele ce mint") 9ntr*adevăr.Cu floarea$nflorită Precista trecea(.ane" din Iălticeni (apud 0nterpretarea . deschizând cha2rele (frunza*nfrunzită şi floarea*nflorită). >a o lectură simplistă vom vedea -n aceasta simpla relatare a istoriei biblice despre naşterea lui 0isus./i um!la din casă$n casă3. descântec de facere uşoară cules de prof Vasile %opa de la liceul "=icu . activarea lui Jundalini se poate obţine * graţie lui 01ri 2ata3i Nirmala De*i * -n răstimpul a câteva minute. Chava !agara adică :ceanul iluziilor.ostri"a se chinuia(. >ostriţa de aur aflată -n apa sărată e simbolul lui Jundalini (feminină ca şi lostriţa) !area reprezintă elementul %ământ (de mâluri mâlită). canalul central este -ntrerupt pe porţiunea abdominală (Vidul. iazul. "şi tu -i scăpa. precum şi recunoaşterea Iecioarei ?aria ca <vatar (-ncarnare divină pogorâtă pe pământ) +ar "casele" pot reprezenta cha2rele. 3Dar norocul ei. fără asceză. lostri"ă de aur Chicată. nu te necă/i. pot avea aici şi o altă semnificaţie.. "nu te chinui./i nici că putea Din !altă să iasă. p &B6) )liberarea energiei Jundalini aduce cu sine starea de bucurie. 2ata3i. Nirmala -n sans2rită) va urni stâncile "<ceste două stânci "surate" sunt fără -ndoială cele două stănci sau munţi. %pă 6ntunecată(. 3% fost odată. gura n*o căsca.ostri"ă( lostri"ă(.)ufletul nu$"i da( Că eu oi ră1i(. starea de zeu. -n slavonă. fără chinuitoarele posturi (<sana) şi fără e$erciţii de respiraţie (%ranayama).'ări c$o edea( /i se$nduioşa. ?ama (?aica.Către apă rece3. >ovinescu consemna pe bună dreptate.)t*ncile curate( )e uită mirate. )nergia Jundalini doreşte să se ridice pe !ushumna (tot -n sus sărea). Eei ce practică Yoga !pontană (!aha/a Yoga) ştiu că. sau stâncile !ymplegade./i se dau deoparte./i aşa grăia< $ . -n sans2rită) %reacurată (%recista.

)e uită mirate. reflectare -n fiinţa umană a ?amei !finte.. a$ul vertical. !piritul uman).ostri"a se duce. formează sLasti2a clavigeră. reprezintă aici pe !ha2ti. zidită -n fundaţia edificiului * ?uladhara sacrum. "1erminologia e de cea mai -naltă calitate iniţiatică ne arată transcendenţa ezoterismului -n care se integrează descântecul +escântecul trece de la universal la individual şi de la general la particular Eeea ce arată că se cunoaşte de către deţinătorii tradiţiei. !fântul +uh -n =oul 1estament. pe care >ovinescu le identifică prin cei şase meşteri plus ?anole. Ilorica.Către apă rece( . p B&) %uterea Eheilor (aici şi cu sensul de "trecătoare printre munţi". Eu ape ce mintR >ostriţa de*argint. !piritus -n latină etc ) AR5ORELE 6IE7II %omul. desigur. miracolul trezirii lui Jundalini !oţia lui ?anole. ambele manifestări divine fiind stăpâne asupra cha2rei <gya 3)t*ncile curate(. pe când energia subtilă Jundalini este reprezentată alegoric de un şarpe.ostri"a că trece. "+escântecul de la mine. limanul -ntregii lucrări.Către apă dulce3. analogia dintre macrocosm şi microcosm" (ibid . iar malurile curate semnifică !ahasrara. dar şi simbol al lui 0isus."a doua naştere" (0oan F F. ca soluţie supremă (leac). pe Jundalini (nava <rgo) şi !ahasrara (>âna de <ur. -n scrierile sfinte indiene.. este %omul Vieţii )ste <rborele Pnităţii " +e unde concluzia. "+ar cum a scăpatR +e lacul sărat. cu deamănuntul studiat -n basmul românesc. briza răcoroasă sau apa vie (v alegoriile respective). v mai sus simbolismul aurului) !tâncile sunt ego*ul şi superego*ul )le devin "curate" numai după ce au fost atinse de ?ama +ivină 9n urma acestei purificări aplicate cha2rei <gya. deci <gya) -ncrucişate (canalele laterale se -ncrucişează -n <gya.') alt nume dat Aealizării !inelui (activarea lui Jundalini. nodul vital )a trebuie să permită afirmarea celor şapte centre. Auh -n Eoran.. deci Jundalini a trecut de <gya şi a a/unsă -n !ahasrara. 9mpărăţia Eerurilor.. %aramchaitanya. aşa*zise populare. "<mbianţa românească precreştină era de natură %rimordială" "Eei trei copaci ai %aradisului. atingerea stării de Yoga) Iinalul. de o parte şi de alta cu <rborele Eunoaşterii 9 . %omul Vieţii. ca !ahasrara !cările simbolizează coloana vertebrală (inclusiv ascensiunea lui Jundalini. p '') descifrează -n legenda meşterului ?anole. -n limba greacă. p (8. destinaţia ultimă a lostriţei*Jundalini <ici e vorba de . Viu şi sănătosR Ea de la 7ristos" %runcul este <tman (!inele. deci şapte cha2re 1ema <rborelui Vieţii nu*i este străină lui >ovinescu (&nterpretarea. intersecţia nervilor optici). e asemănată cu un foc.află >âna de <ur ) puterea Eheilor -ntrebuinţată -n toată strălucirea ei de către ?ama cerească" (&nterpretarea . ":biectul central. unde se manifestă -n acest fel "<pe reci de munte * substitut -n lumea noastră a apelor cereşti" (ibid . cu uşurinţă. >ostriţa trece către "apa rece" * evident. p B&) Aecunoaştem. deci Jundalini.. sau e numită apa vie. Di ?aria noastrăR !ă scape.. %neuma./i se dau deoparte. am adăuga noi) <ripile pe care şi le făuresc sunt o aluzie la suflul resimţit ca manifestare a lui Jundalini Iântâna -n care se transformă conţine. reafirmă necesitatea lucrării divine a ?amei Pniversale. la nivelul chiasmei optică. sunt tot atâtea metafore pentru sistemul energetic subtil al lui Jundalini >a fel crucea (simbol al copacului) cu trei dimensiuni (trei canale). are şase vârfuri plus centrul. corpul energetic subtil este considerat a fi <rborele Vieţii. născut de aceasta (peştele e simbolul christic al mântuirii). simbol al Iiului +ivin +escântecul urmează astfel. a$is mundi. . <pa Vie (v mai /os) REPREZENT4RI ALEGORICE 9n tradiţia multor popoare.R >eacul de la ?aica %recista" !picuim din concluziile lui >ovinescu la acest "descântec". %runcul să s*arateR %e maluri curate. ego*ul şi superego*ul se dau deoparte lăsând să treacă "lostriţa".&@'). p B5) >ovinescu (Dacia. iar manifestarea sa este perceputa ca un suflu de origine divină (+uhul lui +umnezeu -n Vechiul 1estament. să nască.

rangul care*l ridică deasupra capetelor zeilor şi regilor şi*i repartizează un loc la picioarele crucii Ee lucrează aici este un principiu diferit şi mai puternic. dar şi schim!area opticii asupra lumii. V corpul subtil. dar nu mai viguros decât -n orice altă creatură <ceasta nu e$plică spaima şi veneraţia pe care le suscită -n orient şi -n occident. cele trei canale) ?ai sus am avut ocazia să vorbim de relaţia dintre Jundalini. 0nsula Derpilor. 0da şi %ingala). p &5@*&5&) Eonştient de rostul e$istenţei umane.. adică "omul a fost altădată şarpe" (apud 0nterpretarea .li2on Aevenim cu alte e$emple din istoria antică a acestor locuri Eaduceul lui 7ermes ce apare pe monedele dacice cu legenda <A?0! sau !<A?0! C<!0>. V saltul. cu coroana -n pământ şi cu rădăcinile -n aer. care până -n timpul nostru a prezervat şi conservat puterea sa imediată de surpriză =u este puterea originară. reprezentat printr*un triplu şarpe" (de fapt. sau cei trei curenţi subtili principali leagă lumea noastră de lumea cerească" (loc cit ) 0ată cum ni se dezvăluie simbolismul corpului subtil -n Po estea iei. animalul pe care*l cunosc şi*l descriu anatomiştii şi biologii < trebuit să presimtă o altă inteligenţă şi o altă fiinţă decât aceea ce apare -n natură 9n şarpe trăiesc. -n /urul câreia sunt -nfăşuraţi doi şerpi (canalele laterale. care determină deschiderea ochilor. nu poate fi evidenţiat anatomic (deşi ne folosim de repere anatomice pentru a poziţiona apro$imativ centrele energetice şi canalele). v mai sus) 8ucuria imensă resimţită este o consecinţă cunoscută a dobândirii stării de Yoga ALEGORIA 8ARPELUI : formulă arabă spunea. cu rădăcinile -n aer Di a -nceput să plângă de bucurie" >ovinescu comentează. mai părăginite. "k*na el$insana ha??atan fi$l =idam". V sistemul subtil este in i+i!il. corespunde sistemului nervos parasimpatic sau autonom. cum spune Coranul. parcă -ntr*o clipă i s*au deschis ochii. când "luminile s*au deplasat" -n tine. manifestarea energiei subtile se simte (v alegoria suflului divin). energetic. !ushumna. -l considera ca cel mai -nţelept dintre animale =u se poate să se fi gândit la şarpele lumii empirice. V cei de trei ori c*te nouă ani de căutări semnifică activarea succesivă a celor trei canale şi a celor nouă cha2re. ceea ce era inferior se transmută -n superior :mul autonom devine un arbore inversat. de fapt. modificarea priorităţilor. deplasare a luminilor. sens şarpele este un stâlp*frontieră" (apud 0ntrepretarea . cum le arată casa şi ograda lui +umitru Iiind ascuns. "<şadar putem străbate toate zările. p &3F*&33) %asionat de alchimie. p &3() compară şarpele cu "mercurul radical. este mai mult decât o -ntâlnire episodică #arathustra iubea şarpele. >ovinescu (ibid . simbolizează perfect sistemul subtil.. "1atăl ceresc l*a făcut pe om. "mai aproape decât vena /ugulară" )ste semnificativă indicaţia că <$ul >umii trebuie căutat -n mărăcinişul nostru. o ti/ă verticală (!ushumna. "Eând şarpele se -nfăşoară şi de desfăşoară -n faţa ochilor noştri. şarpele*zeiţă . p &'@) +espre simbolul şarpelui. -n schimb. reprezintă trecerea la o nouă stare (Yoga) prin ascensiunea energiei Jundalini. a cărui misiune este să elibereze scânteia olimpică din centrul său 0niţierea -n ?istere avea aceasta ca principală ţintă :peraţia este numită -n Jabala "?a2ifim".. viclenia şi -nţelepciunea mamei =atură. alţii decât cei pe care -i avea < văzut %omul >umii -ntors cu vârful -n /os. aşa cum se oglindeşte -n lumea noastră" (&nterpretarea. şi presupune do!*ndirea unei noi conştiin"e (conştiinţa vibratorie). V canalul evoluţiei spirituale. ci o putere adusă prin evoluţie 9n acest. şi*l vezi cu vârful -n /os şi cu rădăcinile -n 1ărie. p F55) făcea următoarele reflecţii. V deschiderea altor ochi dec*t cei pe care 6i a ea. este reprezentat -n Yoga asemenea unui ar!ore răsturnat. -n părţile cele mai părăsite. autorul e$plică -n alt loc (p 6'*6(). a=ra!u min cha!li>ard. nu devine vizibil decât atunci când -l pipăi pentru prima oară. este totodată o aluzie la activarea cha2rei <gya ("al treilea ochi". +e trei ori câte nouă ani a umblat +umitru -n căutarea <rborelui >umii "Eând a dat să intre -n ogradă s*a izbit de %omul >umii =u se vedea dar -l simţea < sărit -n sus Eum a sărit. coloana vertebrală). )rnst Qunger (%pproches( drogues et i resses. -ntretăindu*se -n puncte 10 . mai -ncâlcite din fiinţa noastră.Cinelui şi Aăului bifurcat. cum spun cabaliştii. cu rădăcinile -n cer" Eele de mai sus concordă perfect cu conceptele yoghine.

p 56) Iolosirea şarpelui*dragon pe stindardul dacilor ar putea dovedi că. care printr*o amplificare vibratorie va face să treacă o latenţă de la potenţă la act" (ibid .. -nfigând lancea şi ţintuindu*l de pământ pe +ragon >ovinescu comentează. reprezintă o altă alegorie a lui Jundalini. p &35*&8@) analizează balada populară 'istricean... locul pe unde energia divină pătrunde -n foetusul uman (v mai sus) >ancea desemnează năpustirea lui Jundalini prin coloana vertebrală (lancea) şi fi$area acesteia -n sacrumul ?uladharei (balaurul e ţintuit astfel de %ământ. vorbeşte -n %rgonauticele sale de un rege scit %rmes.. cu Jundalini Ealul de foc (focul fiind altă alegorie a lui Jundalini. "!fântul .. unul din preoţii -nsărcinaţi cu păstrarea cărţilor sibiline.. armata reactualizează evenimentul mitic al -ntemeierii naţiunii " 9n reprezentările artistice. pumnale sau tirsuri" (&storia. p &33. p B8) Di aici este evidentă identitatea balaurului (dragonului). unei influenţe a dacilor sau parţilor (De la Zalmoxis.heorghios (gr ) semnifică "lucrător al pământului" "<pollo omorând pe %ython. prin sădirea unui pom determină un a$ vertical pe -ntinderea . ce au proiecţii pe toate cele trei canale) "%rmis şi )armis par să fie identice cu #ermes Valerius Ilaccus. "?er2elbach arată că animalul figurând pe stindarde trebuie să fie pus -n relaţie cu miturile de origine ale anumitor popoare din antichitate <ltfel zis... şarpele edenic apare -ncolăcit -n /urul trunchiului <rborelui Vieţii ?itologia creştină ni*l prezintă pe !fântul . -nrudită cu şarpele şi caduceul )ste bine cunoscut faptul că stindardul dacilor reprezenta un lup cu corp de dragon (Vasile %ârvan. arată că este calea necesară prin care +umnezeu se coboară -n lumea noastră Tpogorârea lui Jundalini -n fătU 1ot pe acelaşi drum se -nalţă la ceruri Tascensiunea lui Jundalini prin !ushumnaU +ar această coborâre este sacrificială Tnu coborârea. la care a/ungi. p &8@) 1irsul. adorat ca zeu. adică de aristocraţia militară. >ovinescu. animal fabulos. nota 53). le vom trece cu vederea Calada debutează prin cuvintele. simbol al lui +ionysos*!abazios. erau un popor de iniţiaţi -n secretele energiei Jundalini simbolizată de acesta Eităm -n acest sens pe )liade (De la Zalmoxis.heorghe. pe marginea căreia face următoarele comentarii (observaţiile noastre. elementul ?uladharei) +e altfel. fiul mâlului. p '&6 s4 ) %reluarea stindardului prevăzut cu draco -n armatele romane ale 0mperiului de Qos se datora. urmând stindardul. ştim că energia Jundalini e de natură vibratorie <mplificarea ce transformă latenţa -n potenţă. pentru că -n el +ivinul se condiţionează fără limitări TJundaliniU" <lte interpretări ale autorului fiind eronate. verticala care străbate şi uneşte toate lumile prin centrul lor".. el este greu de identificat" %ista unei divinităţi solare..aiei. v acolo) e simbolul lui Jal2i. toiag pe care erau -ncolăciţi curpeni de viţă de vie. făcând să răsară la suprafaţă un punct pe un plan de e$istenţă.. -ntre acolade T U). stăpânul !ahasrarei (fontanela craniană).. după 7erodot.R >a curţile zmeului" 9n cele de mai sus. la trezirea conştiinţei vibratorii %rivitor la simbolica şarpelui.heorghe călare pe cal Eorespondenţele cu cele arătate de noi nu lipsesc . nici aproape 9n buricul pământului. vecinilor săi anecdotă similară cu mitul lui #ermes. p 3() Eredem că aici se află cheia enigmei ce*l preocupa pe )liade (0storia . p &8&). cercetată de savantul român "nu lămureşte deloc teologia "regală" menţionată de 7erodot" 0ată -nsă că monedele amintite mai sus pun -n evidenţă relaţia dintre casta sacerdotală regală (!arabos tereos) şi 7ermes* !armis. departe.. căci -n Yoga clasică ea presupune ascezaU. foarte probabil. "+eparte.. călare pe un cal de foc.. punctul de impact al verticalei cu orizontala cavernă de metamorfoze Tosul sacruU. la origini..R 9n mormântul +omnului. spun 11 . era cinstit e$clusiv de către "regi". antagonişti -n ochii celor ce privesc din afară sunt -n realitate complementari pe verticală" (&nterpretarea. -l aminteşte pe !f . furând boii lui %hoebus Eapitala +aciei era )armisegetu+a" (Dacia. >ovinescu (&nterpretarea. vere. >ovinescu vede "Curicul %ământului :mphalos. "Darpele e fiinţa principală din balada românească pe care o studiem" Eomparându*l cu "<$is ?undi. care devenise celebru prin iscusinţa sa de a fura cirezile de boi şi turmele de oi ale. duce la Aealizarea !inelui. care.. Getica. "Eât despre "7ermes".nodale (cha2rele. !<A?0! C<!0> (regele) +ansatoarele trace se remarcau prin aceea că "-n mâini ţineau şerpi consacraţi lui !abazios.heorghe şi Calaurul.. ci ascensiunea. vorbind de sădirea seminţei ca "imitaţie a fulguraţiei primordiale a !oarelui spiritual creator de lumi" . >a casele >eului.R =ici departe. p B8) :r.

denumirile altor cha2re. mi te apuca groazaKR >oc sub talpă nu*mi aveaK +e la zece ani pleca. de la naştere (al lui era dăruit de când era copil mic) +rumul cel părăsit. ":peraţia este yoghină şi strâns legată de tehnicile deşteptării lui Jundalini". sau <tman) e aşteptat de şarpe (Jundalini) având loc o unio mystica a celor două entităţi (atingerea stării de unire S Yoga. -n sans2rită) Calada dezvăluie faptul că realizarea !inelui (Yoga.R >a mi/locul câmpului. -n concepţia yoghină. nici pe uscat. ?istricean (!inele. descrierea parcurgerii de către Jundalini a celor şapte cha2re Calada descrie cum şarpele "%e ?istricean -mbucaR +e la tălpi că mi*l lua" "adică de /os -n sus. nici aproape. totodată a$a acesteia. cha2ra <nahath. iar +unărea e fluviul sfânt al energiei Jundalini şi. nici departe. care şerpuieşte -ntre ele" Eredem că este o aluzie la o cunoaştere esoterică. căci -n alt loc (p &'6) el remarcase. cunoaşterea despre Jundalini.R Eu negară acoperitR Eu troscot verde -nvelit 9n buricul pământuluiR 9n inima câmpului )l aici se*ncolăceaR %e ?istricean aştepta E*al lui era dăruitR +e când era copil mic" :dată ieşit de sub talpă (sacrumul ?uladharei) şarpele Jundalini răscoleşte cele trei canale. anii reprezintă parcurgerea succesivă a traseului subtil "Darpele*n coadă de lungea.R +e sub talpă eşea Easa trei zile urlaKR )l. deasupra ?uladharei (%ământ) şi dedesubtul =abhi (<pa). de fapt -ntregul sistem (casa trei zile urla).sufiţii.R +e sub talpa casei noastre" indicând. fluviu) Darpele va fi tăiat -n şapte bucăţi. dar şi <gya cha2ra. -n fapt. după părerea noastră. fiind inaccesibilă omului de rând <mintim că sufismul reprezintă un curent esoteric islamic "?ormântul +omnului". ci pe cărarea subţire. măre. "de altminteri zece este reductibil la şapte -n arborele sefirotic" 0ntr*adevăr. este aici crucea. la fi$l !ari >a la fi$l !a!ri. -n sensul -n care parcurge Jundalini deşteptată organismul uman" observă. %e cel drum cam părăsit.brO "%ui de şarpe sugă*mi*te. pe bună dreptate. cu un simbolism dublu. e greu de precizat la ce se referă ?ai -ncolo apar unele versuri cu semnificaţie aparent bizară. prin cele şapte cha2re +upă cum am arătat mai sus. adică de ridicarea şarpelui Jundalini. să ne reamintim că leul e vehicului zeiţei +urga.R Eu ?istricean că creştea !ăvai. cha2rele. câte una -n altă localitate 12 .R <proape cât buteaK #ău. comentează >ovinescu !urprinzător. numită aici "inima câmpului" (-ntr*adevăr. dar destinaţia finală este !ahasrara. !ushumna =adi (-n sans2rită "nadi" este râu. nici pe apă. trezirea lui Jundalini şi unirea cu !inele) constituie predestinarea oricărei fiinţe umane. căci este chiar -n noi. "Darpele dac*auzeaR )l era ca undreaua. aflată -n osul sacru din noi. ca un fir de păian/en. ?istricean de un anR Di şarpele de un anK !ăvai. unde*mi mergeaM 9n buricul pământului. ce stăpâneşte. năpădit de buruieni. este !ushumna care străbate cha2rele impure ale fiinţei umane nerealizate (v mai sus Po estea iei) "Darpele se*ncolăceaR +upă ?istricean să luaR Dapte hotare*l gonea" reprezintă. cha2ra inimii se proiectează e$act -n centrul !ahasrarei) <ici. <rborele Vieţii. prezenţa lui Jundalini -n stare latentă (pui de şarpe) -ntr*o poziţie bazală. desigur. ?istricean de doi aniR Di şarpele tot de doi aniK !ăvai. ?uladhara "suportul rădăcinii" (v mai sus) %artea din baladă ce urmează e caracterizată de >ovinescu astfel. ca entitate autohtonă. cât despre zmeu. etapă penultimă -n ascensiunea lui Jundalini către destinaţia finală !ahasrara Easele >eului şi curţile zmeului sunt. desigur. măre se făcea. aici este vorba de o "creştere". treptat.R Di*n căpăţână se mărea 0ar trupul. >ovinescu %arcurgerea de către şarpele Jundalini a celor şapte cha2re e redată metaforic şi -n mitul şarpelui uriaş care păzea "porţile de fier" ale +unării %orţile sunt. pe cărarea -ngustă a !ushumnei. de asemenea. ?istricean de trei aniR Di şarpele tot de trei aniK Di crescură până la zeceR Di de zece nu mai treceK" "%entru că e numărul indefinităţii matematice".

ca simbol al puterii <rătăm că este vorba de puterea conferită de energia Jundalini <stfel. subtil şi corporal )l are linii de forţă. numit de popor ":sia >umii" şi "Curicul %ământului" 9n plus. noduri de putere care trebuiau dezlegate. am văzut că lotusul !ahasrarei e asemănat cu Plciorul bucuriei care stătea "-n mi/locul nestematelor şi din el se răspândeau -n toate părţile raze" (0ntrepretarea . cel central vertical.. este un omphalos uriaş de zece metri -nălţime şi douăzeci lăţime )ste Geticus Polus. ceea ce s*ar putea numi o geografie sacră. p &B5. datând din mileniul al treilea. reprezentarea emanaţiei unor raze luminoase (manifestări cunoscute ale energiei Jundalini * v serialul despre Yoga şi creştinism) Eonfirmarea acestei identităţi o aflăm -ntr*o colindă (?onica Crătulescu. menţionează răspunsuri date unor culegători de folclor. unele aluzii la ştiinţa despre care este vorba" (ibid . Geografia V00. resorbite (şi nu distruse desigur). >a luncile soarelui. "%ământul e un organism spiritual. p &5@). p &@6). le arată purtând coarne. Iiinţa Eosmică se reflectă la nivelul microcosmic (%ământ. p 5@&) ALEGORIA 9OCULUI 9n Po estea iei. !tudii de folclor. operaţiuni supreme -ntre toate rezervate #eilor sau reprezentanţilor lor" (Dacia. numele sub care !aturn era adorat de 1hessalieni "Ehiar pe vârful :mului (la 5''@ m). sacerdotală Timeu al lui %laton pare să conţină.. făcând legătura şi cu .Că eu "i$oi lua Cele două coarne. sub o formă voalată. -n sensul că nu i s*a dat -ncă de capăt < fost e$plorată pe vreo douăzeci de 13 . Datinile şi credin"ele poporului rom*n adunate şi aşe+ate 6n ordine mitologică. fiinţă umană) +e altfel. antologie a colindelor laice. "Văzduhul pe care coboară pasărea e foc" +incolo de splendoarea pe care o remarcă autorul. loc cit ) se pare că ma/oritatea -nclină să*l identifice cu vârful :mu >ovinescu a observat şi el analogia -ntre numele muntelui (vârfului) şi cel al silabei sacre :? a hiduismului.Cele două ra+e3.(metaforă a parcurgerii etapizate a celor şapte centre subtile) >ovinescu face apropierea de trezirea lui Jundalini pe care (nu ştim de ce) o consideră malefică 1otodată realizează e$istenţa geografiei sacre legate de prezenţa cha2relor şi canalelor planetare. vol 0. cele laterale curbate ca nişte coarne =umeroase zeităţi din ?esopotamia poartă "coarne" >a fel e prezentat ?oise -n nemuritoarea sculptură a lui ?ichelangelo )ste. posibil a fi activate prin intervenţia directă a ?arilor 0ncarnări. canalizate. ALEGORIA APEI 6II >ocul sacru unde locuia #almo$is. reprezentate ca nişte raze de toate culorile. 3'anule( 'anule 2u mă săgeta. pornind din Crahmarandra +escrierea sugerează "focurile" nestematelor >ovinescu (ibid . Cucureşti &6(3. >ovinescu amintea -n aceeaşi lucrare (p &') de "inima >umii" şi de "corpul <damului Eosmic". -ntr*adevăr. -n ziua de Ausalii ?ulte din reprezentările artistice ale unor zeităţi din vechime. deşi inaccesibile. sublimate. p &&@) Eeea ce este -n deplină concordanţă cu concepţia hinduistă care admite că Virata. era muntele (sau peştera) "socotit sfânt şi aşa -l şi numesc =umele lui este Jogainon. pe un sigiliu descoperit la ?ohen/o*daro. apreciind ca "afirmaţie care -ntrece -n splendoare pe celelalte". se observă un persona/ aşezat -n clasica postură yoghină a lotusului. p &5B*&F@) trimite la o serie de detalii semnificative din cartea lui + < Vasiliu (Focul 9iu... "Iocul e faţa lui +umnezeu" (Vasiliu. part 0V*V. ?untele :m este traversat de o grotă imensă care e una din cele mai mari din lume.. +uhul !fânt ca pasăre şi focul) pe care o regăsim la descrierea pogorârii +uhului !fânt ca limbi de foc asupra apostolilor şi a Iecioarei ?aria. fiind de acord cu ipoteza că "era -n adevăr -n antichitate.. la fel ca al râului care curge pe lângă el" (!trabon. nota &&) unde putem -ntâlni versurile. nu sunt decât nişte oglindiri -n lumea noastră ale unor prototipuri cereşti" (&nterpretarea.m@lois. noi vedem aici identificarea cunoscută (a două simboluri ale lui Jundalini. )d pentru literatură. apud 0nterpretarea .2ici nu m$alunga. p &5F) %etalele lotusului din acest centru sunt. din cap ies trei fascicule de raze. p 33) "<ceste localizări terestre. )d Easa Dcoalelor &63F) pe care -l consideră amintirea Augului <rzător văzut de ?oise pe ?untele 7oreb >a fel. F ') +eşi e$istă mai multe ipoteze asupra localizării muntelui Jogaion (0 0 Aussu. "Iocul ţine cerul" ()lena =iculiţă*Voronca. de fapt. Cucureşti.

-n schimbul dezvăluirii secretului <pei de Ioc (v mai sus alegoria Iocului) >ovinescu face următoarea remarcă (&nterpretarea. -n care noi vedem o trimitere clară la %otirul sfânt al . deci cel ce revarsă "apa vie" a lui Jundalini (noi l*am numi Vărsător. "!unt Cla/ini...heorghe cu calitatea de "guru".. era %eştilor. reprezenta "o adevărată investire a lui .. i s*a dat sarcina de "semănător" cu toate implicaţiile sale !ămânţa din care să crească" arborele ALEGORIA 0U9LULUI DI6IN +in cele mai vechi timpuri.raalului din ciclul arthurian al legendelor ?esei Aotunde Eele unsprezece crengi pot fi o referire la etapa actuală a ciclului. p F') >ovinescu semnalează. Aohmani. Aucmani). p &@(**&@8) . la oameni atât buni cât şi răi "ca să se -ntindă -n toată lumea". erau preafericiţi >egenda relatează despre un moldovean care i*a slu/it unui Aohman timp de şapte ani (necesari deschiderii celor şapte cha2re). aproape de <pa !âmbetei. se ştia că trezirea energiei Jundalini se manifestă sub forma unui suflu %entru creştini este clasic e$emplul zilei de Ausalii când +uhul !fânt s*a manifestat ca un vânt puternic (Iaptele <postolilor 5 5) <tât Vechiul cât şi =oul 1estament conţin numeroase referiri la acest suflu +e altfel. stătea Plciorul Cucuriei şi din el se răspândeau -n toate părţile raze Văzu curgând -n acelaşi timp 0zvorul Cucuriei" %reasfântul -i spuse că el ar fi putut să fie "omul care să fi adus pe pământ Plciorul Cucuriei şi 0zvorul Vieţii. deci să răspândească ştiinţa secretă).. beatitudinea (<nanda. cel iniţiat poate la rândul său a/uta la emanciparea altora. "+upă unsprezece crengi verzi. de aur şi de nestemate. p (8). se ştie că sihaştrii (isihaştii) practicau Yoga (v serialul "Yoga şi creştinism".. 0nsulele %reafericiţilor) %orţile Aaiului sunt aproape la Aohmani se găseşte <pa Vie şi <pa ?oartă %oporul sărbătoreşte şi astăzi "%aştele Cla/inilor" (Dacia. p 3@) =umele de AohmaniRAahmani (>ovinescu -l consideră provenit de la AamaK) trimite la casta preoţească a Crahmanilor ("toţi sunt preoţi") +e altminteri. sunt !finţi >ocuiesc la capătul >umii. căci -ncep să ni se dezvăluie elementele structurii subtile. din revista Y:. canalele) 9n Po estea iei (&nterpretarea. beatitudinea. deschiderea prin care se revarsă Jundalini. are loc o transcendere. al <$ului vertical pentru a se transforma. a se distribui la rădăcina copacului" (?ula adhara) 9n Eartea Iacerii din Ciblie.. Aahmani.. ţara lor se numeşte ?ăcărele (macWron nesoi. simbol al erei celei noi. reprezintă canalele laterale <ceşti iniţiaţi dobândiseră. crengile cu nestemate sunt etapa ultimă. o populaţie misterioasă (Cla/ini. adică de a/utor pentru purificarea altor spirite -ncarnate -n oameni +upă ce şi*a lucrat pământul. ca să fie dat oamenilor <ltcineva va face lucrul acesta" <legoria este evidentă. frunzele au -nceput să fie de aramă strălucitoare continuă să urce +e data asta frunzele erau de argint </unsese la crengile de aur 1recu de ele şi se află dintr*odată la crengi cu nestemate 9n mi/locul nestematelor. "duh" -nseamnă "suflare" fiind un cuvânt de 14 . "Eomplementarismul şi strânsa solidaritate dintre <rborele Vieţii şi <pa Vieţii constituie una din temele cele mai răspândite -n simbologia universală 0nfluenţele cereşti se coboară de*a lungul %olului. din <rborele Vieţii din centrul Aaiului izvorăsc fluviile (-n sans2rită "nadi". deci al lui Jal2i) !aha/a Yoghinii ştiu din proprie e$perienţă că după ce a primit Aealizarea !inelui. deci obişnuite).. <pa Vie şi <pa ?oartă. de argint. care conferă bucuria. toţi sunt preoţi. trezindu*le energia Jundalini.. cea de*a unsprezecea (a douăsprezecea şi ultima. toţi sunt sihaştri. -n sans2rită) +upă ce sunt depăşite primele unsprezece crengi (verzi. -n greceşte).2ilometri şi atât" (Dacia. p &55*&5F) se descriu etapele realizării !inelui. !ahasrara 9n centrul ei se află Crahmarandra (Plciorul Cucuriei).. prin Yoga.. frunzele de aramă.heorghe "reuşise să realizeze -n el -nsuşi o purificare şi o armonizare superioară stării lui anterioare" )l trece "de la starea contemplativă la aceea de legătură directă cu dumnezeirea" Iaptul că +umnezeu -i dăduse dezlegare să dea sămânţă din pom (al Vieţii. culminând cu Plciorul Cucuriei. -n legendele româneşti. adică şi*a purificat spiritul (căci acesta este sensul ezoteric de "lucrător al pământului" * . porţile sale alcătuiesc <gya cha2ra (v mai sus) >a capătul opus (capătul >umii) se află ?uladhara <pa !âmbetei este Jundalini +upă cum am văzut mai sus. fiind era Vărsătorului simbolizată de Plcior) >ovinescu face o interesantă legătură -ntre numele eroului din basm şi cel al !fântului +umitru "izvorâtorul de mir". iluminarea treptată a canalelor şi cha2relor. apa vie.heorghios. aşa cum se descrie -n Po estea găinuşii de aur (ibid .< !%:=1<=<) Aaiul este !ahasrara.

al cărei gol interior conţine măduva N tă: de Dan Costian material preluat de pe http. care simbolizează suflul (vântul) ce animă cele trei canale (care se intersectează -n cap. din trei materiale diferite. Iluieraş de os. pneuma.RRLLL aii pub roRsyR * revista 8" 15 . coloana vertebrală.provenienţă slavonă (spiritus. eroul cere să i se pună la cap trei fluiere.R ?ult zice duios. evident. osoasă. Iluieraş de socR ?ult zice cu focK Vântul când a bate. "9n scurt timp. +eceneu -nsuşi a fost socotit pătruns de suflul divin. -n latină. trad <delina %iat2ovs2i şi Ielicia Vanţ*Dtef) 9n balada 'iori"a. -n greacă) Eei care practică !aha/a Yoga (Yoga !pontană) resimt o briză (adiere) răcoroasă ieşind din fontanelă şi din centrul palmelor Aeferitor la această formă sub care este percepută energia spirituală. !trabon consemna. la fel cum am spus când am vorbit despre #almo$is" (Geografia V00 F &&. al acţiunii (cel ce zice cu foc) Iluierul de os este. latura emotivă (cel ce zice cu drag) şi pe cel drept. solar.R %rin ele*a răzbate" %utem considera că fagul şi socul reprezintă canalele laterale. "0ar la cap să*mi pui Iluieraş de fag.R ?ult zice cu drag. la nivelul cha2rei <gya). pe cel stâng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful