MoeMaka Daily e Newspaper - 3rd Sept 2009

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009

မိုးမခ

ေန႔စဥ္

သတင္းလႊာ

-

စက္တင္ဘာ

၂၀၀၉၉

မိုးရာသီ အီလက္ထရြန္းနစ္ ပစၥည္းေရာင္းခ်ပြဲ

တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔ထိ

စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂ဝဝ၉

လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား

မိုးမခ ဓာတ္ပံုသတင္း

ျပဳလုပ္သည့္ အိမ္သံုး အီလက္ထရြန္းနစ္ ပစၥည္းမ်ားျပပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ အီလက္ထရြန္းနစ္နဲ႔ လူမႈေနထိုင္မႈဘဝ ဝ၉ လို႔
အမည္ေပးထားတဲ့

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းနဲ႔

ကြန္ပ်ဴတာစၥည္း

ေရာင္းခ်ပြဲကို လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္တဲ့ Nibban ကုမၸဏီက

ကမကထ ျပဳလုပ္ၿပီး ဒီကေန႔ က်င္းပပါတယ္။ မိုးရာသီ ကြန္ပ်ဴတာ

ပစၥည္းေရာင္းခ်ပြဲ က်ဲပါးတဲ့ကာလမို႔ လာၾကည့္သူ အေတာ္ေလး
မ်ားျပားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လူေတြလက္ထဲေတာ့ ေငြေၾကး

ရွားပါးေနလို႔ လာၾကည့္သူ အခ်ိဳးအစားနဲ႔ ႏိႈ္င္းယွဥ္ရင္ ဝယ္ယူအား
နည္းေနတာကို

ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အင္တာနက္လိုင္းေတြ ေစ်းခ်ိဳလာမယ္ ဆိုရင္၊
အြန္လိုင္း ေငြေပးေခ်ေရး စနစ္လည္း ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလည္း

မွန္မယ္ဆိုရင္၊ အဓိကအက်ဆံုး ျဖစ္တဲ့ လူတဦးခ်င္း ဝင္ေငြ
တိုးလာမယ္ဆိုရင္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းနဲ႔

ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းေတြပို

သံုးစြဲႏိုင္လာၾကမွာပါ။ (photos: MoeMaKa)

Blue
Ray အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆိုင္မွ ေရာင္းအားျမွင့္တင္ေရး

၀န္ထမ္းမ်ား။ ခ်ိန္တြယ္သည့္ ကတၱားေရာင္းရာမွာလည္း

ေရာင္းအားျမွင့္တင္ေရးမယ္ လိုအပ္တယ္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ
ေခတ္ႏွင့္ အမွီလိုက္ေနသည့္ ျမန္မာစီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္
ယခုကဲ့သို႔ လူစိတ္ဝင္စားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး
ေတြ႕ရပါတယ္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
Plasma TV : က်ပ္ ၁ဝ သိန္းဝန္းက်င္ ပလပ္စမာ တီဗီမ်ားလည္း

ရန္ကုန္ေစ်းကြက္မွာ
အတြက္

ဝင္ေရာက္ေနၿပီး

စိတ္ဝင္စားစရာ

ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူတို႔
အသံုးအေဆာင္တခု

သို႔ေပမယ့္

တစုအဖို႔မွာေတာ့

သာမန္အိမ္ေထာင္စု

စီအာတီ

တီဗီအဆင့္ကိုပဲ

လက္လွမ္းမွီေသးတာေတြ႕ရပါတယ္။

အီလက္ထရြန္းနစ္

ပစၥည္းဝယ္ဖို႔ရာ

ေငြမရွိေသးရင္လည္း ေဗဒင္တြက္သြားဦး

ကံမေကာင္းလို႔

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ခုိးဆုိးလုယက္မႈ မ်ားျပား
ဓာတ္ပုံ သတင္း

စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၉

ျမန္မာလို

စာတိုပို႔ၾကမလား

ဆိုတဲ့

sm

ျမန္မာစာပို႔စနစ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အေရာင္းျပခန္းမွ

3

မိုဘိုင္းဖုန္းသံုး

ကုိးကန္႔ေဒသရိွ သူ၏ အထည္ဆုိင္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

လုယူခံရေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ငုိေၾကြးေနေသာ ဆုိင္ရွင္

တရုတ္အမ်ဳိးသမီး။ ၿပီးခ့ဲသည့္ လကုန္ပုိင္းက ျဖစ္ပြားသည့္ ၃

ရက္ၾကာ စစ္ပဲြအၿပီး တရုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ကုိးကန္႔ေဒသတြင္

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
ခုိးဆုိးလုယက္မႈ အမ်ားအျပား ရိွခ့ဲသည္။ ယေန႔ထုတ္

ျမန္မာသတင္းစာမ်ားတြင္ ခုိးမႈ က်ဴးလြန္ေသာ ေဒသခံ အရပ္သား
၅၁ ဦးကုိ ေထာင္ ၂ ႏွစ္စီ အျပစ္ေပးခ့ဲသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာျပည္မွ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားက လုယက္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားလည္း တုိက္ပဲြမ်ား အၿပီးတြင္

ထြက္ေပၚခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ျမန္မာ အစုိးရက တုံ႔ျပန္ျခင္း မရိွေသးေပ။ (photo: AP)

အျပင္ဘုတ္လို႔ေခၚတဲ့ ေထာင္က်ႏွစ္နည္းနည္းေလးေတြသာရွိတဲ့
ေထာင္အျပင္ကို

ထြက္ျပီး

အလုပ္လုပ္ရတဲ့

တေန႔မွာေတာ့

အျပင္ဘုတ္အက်ဥ္းသားတေယာက္

ေထာင္က်အက်ဥ္းသားေတြ ရွိႀကပါတယ္။

က်ေနာ့္ဆီကိုေရာက္လာျပီး

က်ီးကန္းေပါက္ေလးတေကာင္

ေဆးလိပ္ အလိပ္ ၂ဝ နဲ႔ ေရာင္းဖို႔ လာျပပါတယ္။ တကယ့္ကို
အေပါက္ေလးပါ။

မပ်က္ေသးပါဘူး။

ႏွဳတ္သီးေဘး

ႏွဳတ္ခန္းေလးေတြေတာင္

က်ေနာ္လည္းသနားတာနဲ႔

က်ီးကန္းေလးကိုဝယ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီကစျပီး က်ီးကန္းေလးနဲ႔
က်ေနာ္နဲ႔ သံေယာဇဥ္စခဲ့တယ္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။
(၂)
က်ီးကန္းေလးကို

က်ေနာ့္တိုက္ခန္းရဲ့ေဒါင့္မွာ

ထုတ္တန္းေလးတခုလုပ္ေပးျပီး
က်ီးကန္းေလးဟာ

တင္ထားပါတယ္။

မနက္မိုးမလင္းခင္

သူ႔ရဲ့

က်ီးအာသံမေပါက္ေသးတဲ့အသံေလးနဲ႔
စတင္ေအာ္ပါေတာ့တယ္၊
မႏိုးမျခင္းပါပဲ၊

အဲဒီလိုေအာ္ေနတာဟာ

ထုတ္တန္းက

တစာစာ
က်ေနာ္

က်ေနာ့္အရပ္ေလာက္ျမင့္ေတာ့

ေအာက္ကိုလည္း သူ ခုန္မဆင္းရဲရွာပါဘူး။ က်ေနာ္ႏိုးသြားေတာ့မွ

ေျမပဲ ဒါမွမဟုတ္ ဟင္းဖတ္တဖတ္ကိုဝါးျပီး သူ႔ကိုခြ႔ံေပးတဲ့အခါ
တကယ္ကို ငွက္မိခင္ခြ႔ံတာကိုစားတဲ့ ငွက္သားေပါက္ေလးေတြလို
အသံတစာစာေအာ္ရင္း
စားျပီးသြားတာနဲ႔

သူခိုး

ဒါဏ္ရာတခု

အဲဒီေတာ့မွ

အဲဒီက်ီးကန္းေတြ

ပါတ္သက္လို႔

ရခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီအတိုင္း

ႀကားေအာင္

ႏွလံုးသားမွာ
နာမည္တခု

သူလည္း

လႊတ္ေပးထားလိုက္ပါတယ္။

လံုးဝမထြက္ပဲ

အခန္းထဲကေန

က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကို

အခန္းထဲမွာ

ထူးျခားတာက

တခ်ိန္လံုး

အခန္းျပင္ကို
လိုက္ျပီး

ေစာင့္ႀကည့္ေနတာပါပဲ၊ ေနာက္ျပီး တခ်က္တခ်က္မွာ သူ႔ရဲ့မပီတဲ့
က်ီးအာသံေတြကိုလည္း

အာတတ္ပါေသးတယ္။

က်ီးကန္းေလးဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ီးရာဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔

(၃)

(၁)

သီးသန္႔ေထာင္မွာ

သူ႔ကိုထုတ္တန္းေအာက္ကိုခ်ေပးျပီး

အဲဒီက်ီးကန္းေလးဟာ

က်ီးကန္းေတြကိုေတြ႔တိုင္း

ေအာ္ေအာ္ေခၚမိပါတယ္ အဲဒီနာမည္က သူခိုး … တဲ့။

အင္းစိန္သီးသန္႔

ျပန္အိပ္သလို

က်ေနာ္လည္း အိပ္ယာႏိုးလာသလုိ သူလည္း ႏိုးလာခဲ့ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၉
က်ီးကန္းေတြနဲ႔

က်ေနာ္လည္း

စားပါေတာ့တယ္၊

ထုတ္တန္းေပၚမွာ ခဏျပန္အိပ္ပါတယ္။ မနက္၇နာရီေလာက္မွာ

လေရာင္

က်ေနာ့္မွာ

အစာကိုအငမ္းမရ

အက်ဥ္းေထာင္မွာ
ႏိုင္ငံေရးမွဳနဲ႔

ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔

ေထာင္က်လာတဲ့

၅(ည)

ေတြအပါအဝင္ ငါးခိုးဖမ္းမွဳနဲ႔ ေထာင္က်လာတဲ့ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြ

က်ေနာ္နဲ႔ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အဲဒီလို ၃လေလာက္ေနအျပီးမွာေတာ့

သူ႔ရဲ့ အေမြးအေတာင္ေတြ စံုလင္စျပဳလာပါျပီ၊ အခန္းထဲမွာ ေန႔စဥ္
ေနေနတဲ့က်ီးကန္းေလးဟာ

တစတစ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
အခန္းျပင္ကိုထြက္တတ္လာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တိုက္ခန္းေရွ႔က

အဲဒီအခ်ိန္အထိ

ေလ်ာက္လည္သြားတတ္ခဲ့ပါျပီ။

သူနာမည္ရေတာ့မယ့္ကိစၥကို က်ေနာ့္က်ီးကန္းေလးဟာ စတင္

ေရကန္မွာေရသြားခ်ဳိးတတ္လာတယ္ ေနာက္ဆံုး တေထာင္လံုးကို

ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပဲသြားသြား က်ေနာ္ထမင္းစားေလ့ရွိတဲ့
ေန႔လည္

၁၂နာရီေလာက္မွာေတာ့

ေရာက္ေအာင္ျပန္လာျပီး

က်ေနာ့္အခန္းကို

အစာေတာင္းစားပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ပဲ က်ီးေကာင္ဝင္သြားခဲ့ေပမယ့္ သူဟာ အစားကို

က်ေနာ့္က်ီးကန္းေလးမွာ

ကိုယ္ပိုင္နာမည္မရွိေသးပါဘူး။

ဒီလိုနဲ႔

လုပ္ေဆာင္လာပါေတာ့တယ္။

မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔

ထြက္သြားတဲ့က်ီးကန္းေလးဟာ

ျပန္ေရာက္လာတာမဟုတ္ေတာ့ပဲ

အရင္ကလုိ

ထမင္းစားခ်ိန္မွ

တိုက္ခန္းကိုျပန္လာတဲ့အႀကိမ္က စိပ္လာပါတယ္။

သူ႔ဖါသာသူ ဘယ္ေတာ့မွမစားပဲ က်ေနာ္ေကြ်းမွသာ စားပါတယ္။

သူျပန္လာတိုင္းလည္း ႏွဳတ္သီးမွာ ဇြန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ မီးခ်စ္ ဆပ္ျပာ

က်ေနာ္

ေဆးေပါ့လိပ္

သူ႔ကို

ခြ႔ံမေကၽြးပဲ

ဒီအတိုင္းခ်ထားႀကည့္ပါတယ္။
က်ေနာ့္ပုခံုးေပၚကို
ဒါနဲ႔ပဲ

စမ္းႀကည့္ျပီး

ႀကမ္းေပၚကို

လံုးဝမတို႔မထိပါဘူး၊

ခံုတက္လာျပီး တစာစာေအာ္ပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့

ခြ႔ံေကၽြးရေတာ့တာပါပဲ။

ေန႔လည္စာစားျပီးတာနဲ႔

က်ေနာ္ပဲလက္ေလွ်ာ့ျပီး

အျပင္ျပန္ထြက္သြားျပီး

ေနဝင္ခါနီးအခ်ိန္မွာေတာ့

သူ႔ကို

ညေန

က်ေနာ့္အခန္းကို

ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ အဲဒီမွာ သနားဖို႔ေကာင္းတာက အျပင္က
ေညာင္ပင္ႀကီးမွာ

အိပ္တန္းဝင္ႀကတဲ့

က်ီးကန္းအုပ္က

တအာအာနဲ႔ အိပ္တန္းဝင္ေနခ်ိန္မွာ သီးသန္႔ေထာင္တိုက္ထဲက
က်ီးကန္းေလးကလည္း တအာအာနဲ႔ လိုက္ေအာ္ေနတာပါပဲ ၊
ဒါေပမယ့္

သူေအာ္ရံုပဲတတ္ႏိုင္တာပါ

က်ီးတို႔တတ္အပ္တဲ့

က်ီးဆိုေပမယ့္

အတတ္ပညာကို

မတတ္ေျမာက္ခဲ့တာပဲ။
ေနာက္ရက္ေတြမွာေတာ့

သူ

က်ီးကန္းေလးဟာ

လံုးဝမွ

အိပ္တန္းဝင္ခါနီး

တခုမဟုတ္

တခု

ပါလာတတ္စျမဲပါပဲ

ဒါကို

က်ေနာ္လည္း ပထမေတာ့ သတိမထားမိဘူး တရက္မွာေတာ့
ဟင္းဘူးေတြထားတဲ့အေနာက္ကို

ႀကည့္မိတဲ့အခါမွာေတာ့

ဇြန္းေတြ၊ မီးခ်စ္ေတြ၊ ေဆးေပါ့လိပ္ေတြ အမ်ားႀကီးကိုေတြ႔ေတာ့မွ
က်ေနာ့္က်ီးကန္းေလး

ခ်ီခ်ီလာတယ္ဆုိတာ

သေဘာေပါက္ပါေတာ့တယ္။
အဲဒီေန႔ကစျပီး

ပစၥည္းတခုခ်ီလာတိုင္း

အုန္းလက္ေသးေသးေလးနဲ႔

သူ႔ေပါင္ကို

အျပစ္ေပးပါတယ္။

ရိုက္ျပီး

အဲဒီလိုရိုက္ရင္လည္း

သူ႔ခင္ဗ်ာေအာ္လိုက္တာဆိုတာ ငယ္သံေတာင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္
အက်င့္ကေပ်ာက္သလားဆိုေတာ့

မေပ်ာက္ဘူး

ခ်ီျမဲတိုင္း

ခ်ီလာတုန္းပါပဲ၊ ေနာက္ဆံုး ရိုက္တဲ့အလုပက
္ ို လက္ေလ်ာ့လိုက္ျပ္ီး
က်ေနာ္လုပ္ရတဲ့အလုပ္ကေတာ့
ဇြန္းေတြ

မီးခ်စ္ေတြေပ်ာက္ရင္

က်န္တဲ့တိုက္ခန္းေတြကို
က်ေနာ့္အခန္းမွာ

လာေမးႀကပါဆိုျပီး လိုက္ေျပာရတဲ့အလုပ္ပါပဲ၊

က်ေနာ္တို႔ ေရခ်ဳိးကန္မွာ ေရကစားေနတဲ့က်ီးကန္းေတြႀကားထဲကို

က်ေနာ္ကလည္းေန႔စဥ္ေျပာ၊

ဘာျဖစ္မလဲ

က်ေနာ္တို႔တိုက္ထက
ဲ ဘယ္သူက ခင္ပြန္းတပ္လိုက္တယ္မသိဘူး

မေယာင္မလည္နဲ႔

ေရာက္သြားပါတယ္။

ေစာင့္ႀကည့္ေနတုန္းမွာပဲ

က်ေနာ္လည္း

က်ီးကန္းအုပ္ဟာ

သူ႔ကိုဝုိင္းျပီး ထုိးဆိတ္ႀကပါေတာ့တယ္။ က်ီးအုပ္က လူနဲ႔ေနတဲ
့က်ီးကန္းကို

လက္မခံဘူးထင္ပါရဲ့။

က်ေနာ့္က်ီးကန္းေလးဟာ

နာလြန္းလို႔ တစာစာေအာ္ျပီး က်ေနာ့္အခန္းကို ပ်ံေျပးလာပါတယ္။

ေန႔စဥ္ခ်ီလာ၊

အဲဒီလိုနဲ႔

က်ေနာ့္က်ီးကန္းေလးကို
အဲဒီနာမည္ကို

က်ီးကန္းေလးကလည္း
သံသရာလည္ေနတုန္း

သူခိုးလို႔

နာမည္ေပးလိုက္ပါတယ္။

တိုက္တတိုက္လံုးကလည္း

ကန္႔ကြက္သူမရွိ

အားလံုးေထာက္ခံႀကပါတယ္။

အဲဒီမွာပဲ

သူ႔ခႏၵာကိုယ္မွာာလည္း ဒါဏ္ရာတခ်ဳိ႔ရသြားခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ့္ရဲ့က်ီးကန္းေလးမွာ သူခိုး ဆိုတဲ့ နာမည္တလံုးရသြားခဲ့ပါျပီ၊

အဲဒီအျဖစ္အပ်က္

လို႔ေခၚရင္ သူ႔နာမည္ကို သူသိေနခဲ့ပါျပီ၊ ထူးျခားတဲ့တခ်က္က

က်ေနာ့္က်ီးကန္းေလးဟာ

က်ေနာ့္တိုက္ခန္းထဲကေနပဲ
လိုက္အာေနရွာပါတယ္။
(၄)

ျဖစ္သြားျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့

က်ီးကန္းအုပ္ဆီမသြားေတာ့ပဲ

က်ီးကန္းေတြနဲ႔ျပိဳင္တူ

အရင္တုန္းက သားေရလုိ႔ေခၚမွသိတဲ့ က်ီးကန္းေလးဟာ သူခိုးေရ
သူဘယ္ေနရာေရာက္ေနေရာက္ေန

အက်ယ္ႀကီး

က်ေနာ့္တိုက္ခန္းေရွ႔ကို

သူခိုးေရလို႔

က်ေနာ္က

ပ်ံဝဲလာျပီး

တိုက္ထဲကေန

ေအာ္လိုက္တာနဲ႔

က်ေနာ့္ပုခံုးေပၚကို

တက္နားေတာ့တာပါပဲ ျပီးရင္း သူ႔ႏွဳတ္သီးနဲ႔ က်ေနာ့္ရဲ့ဦးေခါင္းကို

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
မနာေအာင္

ထုိးဆိတ္တတ္ပါတယ္။

က်ီးကန္းေလးနဲ႔က်ေနာ္ရဲ့

မျမင္ရတဲ့သံေယာဇဥ္ႀကိဳးဟာ တင္းသထက္ တင္းလို႔ ေနခဲ့ပါျပီ။
(၅)
အဲဒီလိုနဲ႔

က်ေနာ္နဲ႔က်ီးကန္းေလး

ခြဲခြာရမယ့္ေနတေန႔

တိုက္ထဲကို

ေထာင္မွဴးတေယာက္ေရာက္လာျပီး
က်ေနာ္တို႔နာမည္ေတြေခၚပါတယ္။

လာေျပာပါတယ္။

သူမ်ားေတြအိပ္ယာလိပ္ သိမ္းေနခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က်ီးကန္းေလးကို

သူခုိးေရ သူခိုးေရ လို႔ ေအာ္ေအာ္ေခၚေနပါတယ္။ ထူးျခားတာက
က်ီးကန္းေလးဟာ

ဘယ္အခိ်န္ပဲေခၚေခၚ

ဘယ္လိုမွေခၚလို႔မရဘူးျဖစ္ေနပါတယ္၊
မနားတမ္းေခၚေနေပမယ့္

က်ေနာ္တက္လိုက္ရပါေတာ့တယ္၊

ေခါင္းမွာစြပ္ထားတဲ့
က်ေနာ္အျမဲ

နားစြင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ီးကန္းေလးနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့
ဘယ္လိုသတင္းမ်ဳိးကမွ က်ေနာ့္ဆီကို ေရာက္ရွိမလာခဲ့ပါဘူး၊
က်ေနာ္လြတ္ရက္ေစ့လို႔

စံုစမ္းဖို႔အတြက္
ကိုဖုန္း

(ယၡဳ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ) အိမ္ကို သြားစံုစမ္းႀကည့္ပါတယ္။

က်ေနာ္ေထာင္ေျပာင္းသြားျပီးတဲ့ညေနမွာ

အေျပာအရေတာ့

က်ီးကန္းေလးဟာ

က်ေနာ့္အခန္းကိုျပန္လာျပီး က်ေနာ့္ကိုမေတြ႔ရလို႔ ပ်ာယာခတ္ျပီး
တခန္းထြက္နဲ႔

ေနာက္ေန႔မွာေတာ့

ကိုဖုန္းက

အျပင္ကိုထုတ္လိုက္တဲ့အေႀကာင္းနဲ႔
ခဏအႀကာမွာေတာ့

အဲဒီက်ီးကန္းေလးဟာ

ပ်ံသန္းသြားေႀကာင္းေျပာျပတဲ့အခါ---။

က်ေနာ့္က်ီးကန္းေလးသာ

ျဖစ္ေႀကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

(သရုပ္ေဖာ္ - အင္တာနက္ - http://www.siestalane.com )
ႏွစ္ေပါင္း … ခုႏွစ္ဆယ္

ကမာပုလဲ

ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး
ကိုေဇာ္၀မ္း ေသတယ္ ၾကားေတာ့
သူဆိုခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ခဲ သီခ်င္းကို သတိရလာတယ္…

ေထာင္ကလြတ္ခဲ့ျပီး

တခန္းထဲေနခဲ့တဲ့

ကိုဖုန္းအမ

က်ီးကန္းေတြထဲမွာ

စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၉

တျဖည္းျဖည္းက်လာပါေတာ့တယ္။

က်ေနာ္ေထာင္ေျပာင္းစဥ္က

လွမ္းႀကည့္တဲ့က်ီးကန္းေလးတေကာင္ေတြ႔ရင္

ေထာင္ေျပာင္းမယ့္ကားေပၚကို

က်ီးကန္းေလးရဲ့သတင္းကိုေတာ့

က်ီးကန္းေလးရဲ့သတင္းကို

သူခိုးသာမွန္ရင္ က်ေနာ့္ပုခံုးေပၚကို လာနားမွာပါပဲ။

ေရာက္မလာခဲ့ပါဘူး၊

က်ေနာ့္ရဲ့မ်က္ရည္ေတြဟာလည္း
ေခါင္းစြပ္ႀကားထဲကေန

အဲဒီေန႔ကက်မွ

လိုက္ရွာေနတဲ့အေႀကာင္း

ဝန္ထမ္းတေယာက္နဲ႔
အိမ္ကိုေရာက္ျပီး

အျပင္ကို

ႀကည့္ရင္းနဲ႔လည္း သူခိုးေရ လို႔ ေအာ္ေခၚမိတုန္းပါပဲ က်ေနာ့္ရဲ့

က်ေနာ္

ဘယ္လိုမွ

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့

ေရာက္လာတတ္တဲ့

ယံုႀကည္ေနတုန္းပါပဲ၊

အျမဲတန္းလိုက္ႀကည့္ေနမိသလို

သူခိုးလုိ႔ေအာ္လိုကလ
္ ို႔

မႀကာခင္ေထာင္ေျပာင္းေတာ့မယ့္အေႀကာင္း

အရင္တုန္းက

က်ီးကန္းေတြေတြ႔ရင္

က်ေနာ့္ရဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ

အားလံုးအိပ္ယာလိပ္ျပင္ထားဖို႔နဲ႔

တခန္းဝင္

က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ့က်ီးကန္းေလးဟာ အခုခ်ိန္ထိ
အသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔

ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္၊

ဒီလိုနဲ႔

(၆) နိဂံုး

တဆက္တည္းမွာ
ဒါရိုက္တာ ရႈမ၀ဦးေက်ာ္ကို သတိရလာတယ္
႐ႈမ၀ဦးေက်ာ္ကေန ႐ႈမ၀မဂၢဇင္း
႐ႈမ၀မဂၢဇင္းကေန ဦးေလးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကေန ဒဂုန္တာရာ
ဒဂုန္တာရာကေန ေရေက်ာ္လမ္း
ေရေက်ာ္လမ္းကေန ကိုဗဟိန္း

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
ကိုဗဟိ္န္းကေန ကိုေအာင္ဆန္း

အဲဒီ တိုက္ပ၀
ြဲ င္ ႏွင္းဆီခင္းဟာ

ကိုေအာင္ဆန္းကေန …

ယေန႔အထိ

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ …..။

ႀကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာတရားေတြနဲ႔

ၾကာခဲ့ၿပီ …

ေမႊးရီ သင္းပ်ံ႕ ေနဆဲကို …။

လြန္ခဲ့ေသာ …

(၁၅၊ ၀၈၊ ၂၀၀၉)

လူမ်ား

ဂက္တီ

သကၠရာဇ္မ်ား

ဥာဏ္ဦးေမာင္

အျဖစ္အပ်က္မ်ား …။

စက္တင္ဘာ ၃၊

ၾကာခဲ့ၿပီ ….

၂၀၀၉

ဘ၀မ်ား ….
မ်က္ရည္မ်ား …
ေသြးစက္မ်ား …
သမိုင္းဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္ခဲ့တဲ့
အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲမ်ား ….။
ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္တဲ့
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက …
ငါမေမြးေသးေပမဲ့
သမိုင္းက ေမြးခဲ့တယ္။
ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္တဲ့
မေန႔ တေန႔က လိုပါပဲ ….။

ၾသဂုတ္လရဲ့

ေႏြေန႔လယ္က

ခံစားရတယ္လုိ႔

သာမန္ထက္ပုိကဲတဲ့

ထင္ေနမိတာ။

အပူရွိန္ကုိ

ျဖတ္သန္းလာတဲ့

ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္ (အယ္လ္ေအ) ၿမိဳ႔ႀကီးရဲ့ တံလ်ပ္ေရာင္ထေနတဲ့
ဖရီးေဝးလမ္းမအခ်ိဳ႔ေပၚမွာ

ကတၱရာျမစ္ႀကီးေတြ

စီးေမ်ာေနသလားလုိ႔

အနက္ေရာင္စီးေၾကာင္းမ်ားက
သြားရမယ့္ေနရာက
ခုေလာက္ျပင္းတဲ့
ရသအလွကုိ

ထင္မိေလာက္ေအာင္ပဲ

ဖိတ္ဖိတ္လက္လုိ႔ေနတယ္။

ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚမွာဆုိေတာ့

ေနရွိန္ေအာက္မွာ

အျပည့္အဝ

ခံစားလုိ႔မွ

ဒီေနရာေလးကေပးမယ့္

ရႏုိင္ပါ့မလားရယ္လုိ႔

လမ္းသြားရင္း သံသယစိတ္နဲ႔ ေရာက္လာခဲ့တာ။

ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္တဲ့

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
အယ္လ္ေအကုိ

အႀကိမ္ေပါင္း

ကုိယ္ေတြ႔ဖူးသမွ်

ျပတုိက္ေတြဆုိတာက

မေရတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ သူ႔အေၾကာင္းကုိ

ေရွးေဟာင္းဆန္ဆန္

ညံ့ဖ်င္းထုံအႏုိင္လြန္းခဲ့သူပါ။

လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့

နာမည္ေလးေတာင္ တစ္ခါမွ မၾကားမိဘူးခဲ့ေလာက္ေအာင္ကုိပဲ
မၾကားခဲ့ဘူးတဲ့

ဒီလုိ

ဒီေနရာက

ေနာက္ၿပီးလည္း

နာမည္ေလးပင္

သာမန္မွ်သာ

ၾကည့္ရွဳဖြယ္ရာ

သဲ့သဲ့မွ်

ျဖစ္လိမ့္မယ္၊

အနည္းအက်ဥ္းသာရွိတဲ့

ေနရာငယ္ေလး တစ္ခုသာ ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားမွာ

အေဆာက္အဦေတြသာေလ။

ျပတုိက္ဆုိလ်င္

ဒီေတာ့

ေရွးေဟာင္းဆန္ေနမွ

အစြဲတစ္ခုပင္

ကုိယ့္မွာထင္လုနီးၿပီ။ သုိ႔ေပမယ့္ ခုေတာ့ ဒီထင္လုဆဲ အစြဲက
ပစၥဖိတ္ကုိျဖတ္တုိက္လာတဲ့
လြင့္ပါလုိ႔သြားခဲ့ၿပီ။ဂက္တီရဲ့

ေလေျပထဲမွာ

ျပင္ပသ႑ာန္ဟာ

ခပ္ကုပ္ကုပ္အေဆာက္အဦေလးနဲ႔ မထင္မရွားေလးသာ ျဖစ္လိမ့္

မႈေတြနဲ႔

ခုလုိအပူရွိန္က

ေဆာက္ထားတဲ့ ဂက္တီက အႏုပညာျပတုိက္တစ္ခုဆုိတာထက္

မယ္လုိ႔လဲ
ေတာ့

ထင္ထားတာ။

ဒီလုိထင္ထားတဲ့အေပၚမွာမွ

ထပ္ဆင့္ကဲလုိက္ျပန္ေသးေတာ့

ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္က

ဒီေန႔အတြက္
ကုိယ့္ဆီကုိ

ေရာက္လာႏုိင္ေတာ့မယ္ မထင္ေတာ့ဘူးလုိ႔လည္း ေတြးမိလုိက္ခဲ့
ေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္
ထင္ထားခဲ့တာနဲ႔

ခပ္လွမ္းလွမ္းကေန

ျမင္ရတဲ့ျမင္ကြင္းက

ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနတာကုိ

စၿပီးေတြ႔လုိက္ရ

တယ္။ သူ႔အနားကုိယ္ေရာက္သြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔
ကုိယ့္အနီးမွာရွိတဲ့

အလွေပါင္းစုံေနတဲ့

ဒီေလာက္စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းကာ

ေနရာတစ္ခုရဲ့

မၾကားမိႏုိင္ေလာက္ေအာင္

အမည္ေလးကုိပင္

ည့ံဖ်င္းႏုိင္လြန္းစြာ

ထုံအေနခဲ့တာ

လဲလုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အျပစ္တင္မိလုိက္တယ္။ ၾကည့္စမ္းပါဦး။
ဘယ္ေလာက္မ်ား

လွပတဲ့ေနရာေလးတစ္ခုပါလဲ။

မက္ျမတ္ႏုိးဖြယ္

အႏုပညာဆုိင္ရာျပတုိက္တစ္ခုအတြက္
ေနရာဆုိတာ

ျဖည့္စြက္စရာ
မထင္ပါဘူး။

အခရာပဲလုိ႔

ဆုိပါလ်င္

စြဲ

ေနရာေလးပါလဲ။

ေရြးခ်ယ္မႈမွာ

ဂက္တီအတြက္

လုိႏုိင္ေတာ့မယ္

ဟုိးအေဝးႀကီးဆီမွာ။

ေဟာင္းႏြမ္း

ဆန္တာေမာ္နီကာ

ေတာင္ကုန္းထိပ္မွာ ေခတ္မီ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားနဲ႔ ဖန္တီးတည္
သိပၸံျပတုိက္ဖက္

ႏြယ္ေနတယ္လုိ႔

ေခတ္သစ္လက္ရာေအာက္မွာ

ခံစားတယ္။

ေရွးေဟာင္းအႏုလက္ရာ

အလွဟာ ဘယ္လုိမ်ားေနမလဲ။ ေတာင္ေျခကေန ျပတုိက္ ရွိရာ
ဆန္တာေမာ္နီကာ

ေတာင္ကုန္းထိပ္ဆီသုိ႔

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၾကာ

သစ္လြင္မႈပုံလႊာကုိ

ဓာတ္ရ

ထားေလးစီးရင္း ကုိယ္ကေတြးေနမိတယ္။ ဂက္တီကေတာ့ ေနာင္

ေဆာင္ထားဦးမွာပါ။

သယ္

ယူကာ

ခုကုိယ္ေရာက္ေနတာ The Getty Museum ေလ။

ဆန္တာေမာ္နီကာ ေတာင္ကုန္းထိပ္ေရာက္တာနဲ႔ ျမင္ရတဲ့ ျမင္

ကြင္းနဲ႔

ေတြ႔ထိရတဲ့ေလက

သပ္ရွဳေမာ အ့့ံၾသေစခဲ့တယ္။

ကုိယ့္ကို

ေအးျမမႈနဲ႔အတူ

ရင္

Breathtaking view အသက္ရွဴရပ္သြားေလာက္ ေအာင္

ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ျမင္ကြင္းဆုိတဲ့စကားက ကိုယ့္ အသိထဲ အလုိလုိ
ဝင္ေရာက္လာတယ္။ ဖရီးေဝး ၄ဝ၅ ရဲ့အထက္ ေပ ၉ဝဝ အျမင့္၊

ေတာက္ကုန္းထိပ္မွာရွိတဲ့

ဂက္တီက

ရာသီဥတုၾကည္လင္တဲ့ေန႔ေတြမွာဆုိ
အယ္လ္ေအၿမိဳ႔ရဲ့

အေရွ႔

မုိးေမွ်ာ္အေဆာက္အဦးႀကီး

စူးစူးရွိ

ေတြနဲ႔အတူ

အယ္လ္ေအၿမိဳ႔ ဟုိးအစြန္းဆီက ဆန္ဘနာ ဒီႏုိေတာင္တန္းႀကီးကုိ
ပကတိမ်က္စိနဲ႔ပင္ လွန္းလုိ႔ျမင္ ႏုိင္ပါတယ္တဲ့။
အေနာက္ဖက္ဆီမွာေတာ့

ပစၥဖိတ္သမုဒၵယာ

ေရျပင္ျပာျပာႀကီးကုိ

လြမ္းခ်င့္ဖြယ္

မုိးကုပ္စက္

ရာ

ဝုိင္း

အနားသတ္ကာ ေတြ႔ရႏုိင္တယ္တဲ့။ ဒီေန႔ေတာ့ ေနသာေနေပမယ့္

မႈန္မႈိင္းမႈုိင္း မီးခုိးေငြ႔ေတြက ဒီအလွေတြကုိ ျမင္ခြင့္ ကုိယ့္ကို္

မေပးခဲ့ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ မလွန္းမကမ္းမွာရွိ အယ္လ္ေအၿမိဳ႔ရဲ့
ေထာင္မတ္မတ္
ေသာင္စင္အုတ္

တုိက္တာေတြနဲ႔
ၿမိဳ႔ေတြရဲ့

ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေနရတယ္။

ဆန္တာေမာ္နီကာနဲ႔
အလွေတြကုိေတာ့
အထူးသျဖင့္ေတာ့

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
ေတာင္ကုန္းထိပ္
ျမင္ရတဲ့

ဂက္တီျပတုိက္ရဲ့

ေလသာေဆာင္ေပၚကေန

အလွကေတာ့

အကြယ္အကာမဲ့စြာပဲ

ေတာင္ကမၸားယံမွာရွိ

ဗဟုိဥယ်ာဥ္ရဲ့

ဗလာလုံးတည္း။

ဂက္တီရဲ့

ဒါဆုိလ်င္ကုိပဲ

(Central Garden)

ဂက္တီရဲ့

ျပင္ပ

အလွက

ျပည့္စုံသင့္တာထက္ ပုိလုိ႔ပင္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ေလာက္ၿပီေပါ့။
ခုုကုိယ္ေရာက္ေနတဲ႔ ေနရာက (The Getty Museum)

ဂက္တီျပတုိက္မွာေလ။

အလယ္ေခတ္နဲ႔

ေခတ္သစ္ရဲ့

အေနာက္တုိင္းအႏုလက္ရာေတြနဲ႔

ျပည့္လ်မ္းေနတဲ႔

တူႏုိင္လြန္းတယ္လုိ႔

ေတြးခဲ့မိတာ။

ထပ္ေပၚလာျပန္တယ္။
ကုိယ့္ဆီမွာ

အမ်ားဆုံးထုလုပ္ၾကတာက

ဗုဒၶပုံေတာ္ေတြပါ။ ဒီေတာ့လည္း အတုိင္းအတာမရွိ၊ စနစ္မရွိပဲ
ထင္သလုိ

ေတြ႔မိတယ္။

ထုလုပ္ထားတဲ့
ဒီလုိ

ေတြ႔ခဲ့

ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနတဲ့

စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ

ေတာင္ကုန္းေပၚကေနစီးမုိးျမင္ရတဲ့

ရွိပါလ်က္

လဲ့လဲ့စိမ္းလုိ႔။

ဂက္တီျပတုိက္ရွိရာ

ပစၥဖိတ္သမုဒၵယာကုိ

ေလေအးေအးေလးက

ေႏြတစ္ေန႔ရဲ့

ျမင္ကြင္းကလည္း

ျဖတ္တုိက္လာတဲ့

အယ္လ္ေအၿမိဳ႔လယ္မွာ

ထိေတြ႔ခံစားခဲ့ရတဲ့ အပူရွိန္ကုိ ရုတ္တရက္ပဲ ေမ့ေလ်ာ့ေစခဲ့တယ္။

ျဖစ္မိဘူးတယ္။

တုိ႔ဆီမွာ

အခ်ိဳးအစား

မက်၊

ဗုဒၶပုံေတာ္္ေတြကုိၾကည့္ၿပီး
ႀကိမ္

စည္းစနစ္ဆုိတာ
ရုိးသားစြာ

ဆုိးရြားလြန္းလွစြာ

အခါအခါလည္း

မရွိတာလား၊

အားမရနုိင္စြာ

ေျပာရရင္

ထင္က်န္မေနေစခ်င္ပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ေမးခြန္းထုတ္ဖုိ႔

ကုိယ့္ကုိ ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ ႀကိဳဆုိလုိက္တယ္ေလ။ ထပ္ၿပီးေျပာရလ်င္

မၾကာခဏပဲ

ပညာရွင္ဆုိသူေတြရဲ့ မကြၽမ္းက်င္မႈဟာ ဗုဒၶရုပ္ပုံေတာ္ေတြေပၚမွာ

သံသယျဖစ္ဖြယ္အထိ။

စိမ့္စိမ့္ေလးပင္ ေအးလုိ႔ေနျပန္တယ္။ ဂက္တီျပတုိက္ေလးကေတာ့

ေလတုိင္း

အႀကိမ္

အေတြးပြားမိခဲ့ရဘူးတယ္။

တရားအမွားအမွန္ကုိ

ေတာက္ကုန္းေလးေပၚမွာက

ဗုဒၶပုံတာ္ေတြကုိ

မလုိက္နာေလတာလားလုိ႔

မၾကာမီ မိနစ္ပုိင္းမ်ားဆီက အပူရွိန္က ခုေတာ့ အနည္းငယ္မွ်ပင္

ကုိယ္နဲ႔မဆို္င္ ေတာ့ေလဟန္။ ေႏြေန႔လယ္မွ ဟုတ္ပါေလစလုိ႔

ဒီဂက္တီမွာ

ပန္းပုလက္ရာေတြ တစ္ခါထပ္ကာ ေတြ႔ရျပန္ေတာ့ ဒီအေတြးက

ဂက္တီျပတုိက္က တကယ့္ကုိမွ ကႏၲာရအလယ္က အုိေအစစ္

ေလးပမာ။

ခု

ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား

စိစစ္တတ္သူေတြဟာ

ဘုရားရွင္ရဲ့

အေပၚမွာေတာ့

ပ်က္ကြက္ေနသလဲလုိ႔

ကုိယ္တစ္ေယာက္ထဲ ေမးခြန္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ေနခဲ့ဘူးတယ္။

ျဖင့္ ျမင္လုိက္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းက တကယ့္ကုိမွ ရင္သပ္ရွဳေမာ။

ဇြန္လ ၃ဝ ကစလုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္အထိက in
Bronze: French Sculpture from Renaissance to Revolution
ဆုိတဲ့
ျပင္သစ္ေၾကးသြန္းလက္ရာမ်ားကုိ

အထူးျပသခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဂက္တီကုိ ခုခ်ိန္မွာ
အမ်ားဆုံးလႊမ္းမုိးထားတာက
ရီေနဆန္းေခတ္ကေန
ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့

ျပင္သစ္အႏုလက္ရာေတြ။

ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး

ကာလအတြင္း

ပန္းပုပညာရွင္ေတြရဲ့

ေၾကးသြန္းအႏုလက္ရာေတြကုိ ခမ္းနားစြာ ျပသထားတယ္။ ကမၻာ

အရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ျပတုိက္ႀကီးမ်ားဆီက ငွါးရမ္းထားတဲ့
ရုပ္တုေတြကုိလည္း
ကုိ္ယ္တုိင္သြားခြင့္

ေတြ႔ရတယ္။

ကမၻာအရပ္ရပ္

ေကာင္းတဲ့အစီအစဥ္တစ္ရပ္ပဲေပါ့။
မၾကာမီက

ပန္းပုလက္ရာေတြကုိ
ပညာရွင္ေတြက

လူ႔ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းအားလုံးနဲ႔
ထုလုပ္ၾကတယ္။

မရႏုိင္သူေတြအတြက္

ကုိယ္တုိ႔ဆီမွာေတာ့

ဂက္တီမွာ

အမ်ားဆုံးေတြ႔ခဲ့ရတာက

ပန္းခ်ီကားေတြ။

အဲဒီ ပန္းခ်ီကားေတြအေၾကာင္းကုိ ကုိယ္ကေျပာခ်င္တာ။ ဒါေပ

အဂၤလန္ကုိေရာက္ခဲ့စဥ္မွာ
ေတြ႔ရေတာ့

ဆီကုိ

ဥေရာပ

အေနာက္တုိင္း

ပန္းပုရုပ္တုေတြကုိ

တူႏုိင္သမွ်တူေအာင္
ရုပ္တုက

အရုပ္နဲ႔

မယ့္ ကုိယ္က ပန္းခ်ီကားေတြရဲ့ အလွကုိသာ မေတာက္တ ေခါက္
ခံစားတတ္ေပမယ့္

နကန္းတစ္လုံးမွ်ပင္

ပန္းခ်ီအႏုပညာအေၾကာင္းကုိ
သိသူ

မဟုတ္ဘူးေလ။

ေတာ့

ဒီေတာ့

ကုိယ္ေျပာျပကာမွ ပန္းခ်ီကားေလးေတြရဲ့ ပင္ကုိယ္အလွ ပ်က္
သြားရခ်ည့္ဆုိၿပီး

ေျပာဖုိ႔ဝန္ေလးမိတယ္။ဟုတ္တယ္ေလ။

ေဒၚ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
လာ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိတဲ့ ဗင္းစင့္ ဗင္ဂုိးရဲ့ အုိင္းရစ္
ဆုိတဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ိဳးကုိ ကုိယ္လုိလူက ဘယ္လုိအဓိပၸါယ္ ဖြင့္
ဆုိႏုိင္မွာတဲ့လဲ။

ဒါေပမယ့္

ကုိယ္သေဘာက်လုိ႔

မွတ္မွတ္ရရ

ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးလာတဲ့ ဆြစ္ ပန္းခ်ီဆရာ Jean-Etienne Liotard

1755-1756 ရဲ့ လက္ရာေလး အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိယ္ခံစားသမွ်

တသသ

စြဲ

က်န္ရစ္ေလာက္ေအာင္

ျဖစ္မိပါတယ္ဆုိလ်င္

လြန္ႏုိင္မယ္ မထင္ပါဘူး။

A Bare Tree and a Plowman, Léon Bonvin, 1864
ကုိယ္ေရာက္သြားတဲ့ေန႔က

ရာစုႏွစ္

ျပင္သစ္ပန္းခ်ီကားေတြကုိ

ခုရဲ့

အထူးျပသထားတယ္။

နည္းနည္းေျပာၾကည့္ခ်င္တယ္။ ဒီ ပန္းခ်ီကားကုိ ၇ ႏွစ္အရြယ္

ျပပြဲရဲ့အမည္ကုိေတာ့

ပုံတူဆြဲထားတာတဲ့။

‘သဘာဝအလွကုိ ဖမ္းစားျခင္း’လုိ႔ မျပန္တတ္ ျပန္ တတ္ ကုိယ္က

မာရီယာ

ဖရက္ဒရုိက္ဆုိတဲ့

ကေလးမေလး

ဒီပုံေလးေတြ႔ရေတာ့

ကုိ

အျပစ္ကင္းစင္တဲ့

Capturing

ဘာသာျပန္ၾကည့္တယ္။

ေခြးကေလးနဲ႔

ပန္းခ်ီကားက

လီယန္ဘန္ဗင္ရဲ့

ပုိၿပီးအရွက္ကဲေလဟန္ကုိလည္း ဒီပန္းခ်ီက ေဖာ္ျပေနတယ္ လုိ႔

ဆြဲေဆာင္ခဲ့တယ္။ပန္းခ်ီကားထဲမွာ

သူမက

ခံစားမိတယ္။ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳမႈနဲ႔ အလွတရားကုိ ပန္းခ်ီဆရာက အရ
အမိ

ဖမ္းယူဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း

အေတြးရမိတယ္။

တခုခုကုိ စူးစမ္းေနဟန္ထင္ရေပမယ့္ မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြရဲ့
စူးစမ္းတတ္မႈဟာ
အလယ္ေခတ္ရဲ့

တုိက္ရုိက္မဆန္တတ္ဘူး

ေဖာ္ညႊန္းေနဟန္ပါပဲ။
ျဖတ္ႏိုင္စြမ္း
အလင္း

ကုိယ့္မွာ

အေမွာင္ယူမႈ

မိန္းကေလး

ဴနသအေမိ

မရွိေပမယ့္

မ်က္ႏွာျပင္မွာထင္ဟပ္ေနတဲ့

ရဲ့

ဆုိတာကေတာ့

ငယ္သဘာဝကုိ

လက္ရာကုိ

ပန္းခ်ီဆရာရဲ့

မွ်တတဲ့

ညီညာတဲ့

အကဲ

ႏုိင္နင္းစြာ

အေရာင္အသုံးျပဳမႈနဲ႔
စုတ္ခ်က္ကေတာ့

Three

ျပခန္းထဲေရာက္သြားတာနဲ႔

ပန္းခ်ီဆရာဖက္ ကုိ တည့္တည့္မ်က္ႏွာမူကာ စူးစမ္းေနတဲ့ သူမရဲ့
ရင္

Beauty:

Centuries of French Landscapes လုိ႔ ေပး ထားပါတယ္။

မ်က္ႏွာ ျပင္ဆုိတာ ဒါမ်ိဳးပဲျဖစ္မွာလုိ႔ ကုိယ္က မွတ္ယူမိတယ္။
ႏႈုိင္းယွဥ္

Nature's

ရြက္မဲ့သစ္ပင္နဲ႔

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ

လယ္ထြန္သူဆုိတဲ႔
သူ႔အနားတုိးလာဖုိ႔

မတူမႈႏွစ္ခု

ေပါင္းစပ္ထားတယ္လုိ႔လည္း ခံစားမိတယ္။
အေနာက္ကမာၻမွာ

သစ္ပင္ေတြရဲ့

အခ်ိဳးတက်

ရြက္မဲ့ရာသီဆုိတာ

ေအာ္တန္ (ေဖာ) ေႏွာင္းနဲ႔ ေဆာင္းရာသီမ်ားမွာ။ ဒီအခ်ိန္မွာ
ဝင္လာတဲ့

အရုိးၿပိဳင္းၿပိဳင္း

အေအး

ေတာစဥ္ေတာတန္းက

နက္နက္ေမာင္းေမာင္း။
ေနတတ္တယ္။

ဒဏ္က

ထေစခ်ိန္။

သစ္ပင္သစ္ကုိင္းေတြကုိ

မီးေလာင္တစ

စိမ္းလန္းျခင္းမဲ့စြာ

ဝန္းက်င္တခြင္

ၾကည့္ေလျမင္ရာ

ျပင္ပမာ

ေသြ႔ေျခာက္ကာ

ေျမအျပင္မွာ

ေတာ့

စႏုိးပန္းပြင့္ေတြနဲ႔ ခဲသီးလုိ႔။ စႏုိးရင္ျပင္လႊာက ဝါဂြမ္းစိုင္ႀကီးေတြ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
အိပ္စက္နားေနဟန္။ အဲဒီလုိ စႏုိးေတြနဲ႔ ေဖြး ေဖြးဥေနတတ္တဲ့
ရာသီမ်ိဳးမွာ လယ္ထြန္သူဆုိတာလည္း ရွိႏုိင္ခဲတဲ့ အရာပါ။

သုိ႔ေပမယ့္ ကုိယ့္အမိေျမလုိ အေရွ႔ကမာၻမွာေတာ့ မုိးစက္တုိ႔ေၾကြစ
ေႏြေႏွာင္းကာလမွာ

ေတာင္သူသဘာဝ

လယ္ထြန္ခ်ိန္ေလ။

မုိးသံကုိနားေထာင္ေနတဲ့

အရြက္မဲ့ျဖစ္ေနေစဆဲကုိ။

ေႏြလက္က်န္

ရြက္မဲ့သစ္ပင္နဲ႔

မ်ိဳးေစ့

ခ်ခ်ိန္၊

အပူဒဏ္က

သစ္ပင္ေတြကုိလည္း

လယ္ထြန္သူဆုိတဲ့

ဒီပန္းခ်ီကားက မတူတဲ့ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ေနရာေဒသ ႏွစ္ခုကုိ ယွဥ္
စပ္ကာ

တြဲထားျခင္းလုိ႔

လႊမ္းမုိးထားတဲ့

မွတ္ထင္မိတယ္။

ပုဇြန္ဆီေရာင္ႏုႏု

ညေနဆည္းဆာကာလကုိ
လယ္ထြန္သူဆုိတာ

ဝင္ခ်ိန္ေလ။

နံနက္

ဒါေၾကာင့္

ပန္းခ်ီကားကုိ

ေကာင္းကင္လႊာကေတာ့
ညႊန္ျပေနသေယာင္။

ေနတက္ခ်ိန္မွာ

အလုပ္ခြင္

အေနာက္တုိင္းပန္းခ်ီဆရာ

လီယန္ဘန္ဗင္ရဲ့ ပန္းခ်ီကားက အေရွ႔ကမၻာနဲ႔ အေနာက္ကမာၻ၊
နံနက္နဲ႔

ဆည္းဆာကုိ

ပူးတြဲကာ

‘မိႆက

ခ်ယ္မႈန္းထားေလသလားလုိ႔ ေတြးထင္မိတယ္။
အႏုပညာဆုိင္ရာ

ႏွစ္လုံးသည္းပြတ္ျဖစ္တဲ့

ပန္းခ်ီပန္းပု

သရုပ္’ကုိမ်ား

ျပတုိက္တစ္ခုရဲ့

ျပင္ပကမBာရဲ႔

ေအးခ်မ္းတဲ့

တၿပိဳင္တည္း

ခံစားခ်င္တယ္ဆုိလ်င္

လြတ္လပ္ျခင္းဆု၊
ဂက္တီဟာ

ဒီအရာေတြကုိ

ရသ၊

လွပတဲ့ျမင္ကြင္း၊

ေပါင္းစုလုိ႔သိမ္းႀကဳံးကာ

ေတာ့၊

ဒီအရာေတြအတြက္

ကုိယ္ထင္တယ္၊

အေကာင္းဆုံး

ျဖည့္စြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္မွာပါ။
ျပခန္းအခ်ိဳ႔ကုိ အေျပးအလႊားၾကည့္ရွဳလုိ႔ ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့

ေနမင္းက

ေခါင္းထုိးဝင္ဖုိ႔

အေနာက္

ပစိဖိတ္သမုဒၵယာေရျပင္လႊာထဲဆီကုိ

နီးေနေလၿပီ။

ဂက္တီျပတုိက္ရဲ့အထက္

ေကာင္းကင္တိမ္လႊာျပင္မွာေတာ့ လီယန္ဘန္ဗင္းရဲ့ ဘဲယားထရီး

အင္ ပေလာင္းမင္း ပန္းခ်ီကားထဲကလုိ ပုဇြန္ဆီေရာင္ေပ်ာ့ေပ်ာ့
ထင္ဟပ္ေနရဲ့။

စိမ္းစိမ္းေပၚမွာေတာ့

မိသားစုေတြ

စင္ထရယ္ပန္းၿခံေဘးျမက္ခင္း

ျမဴးၾကြစြာတီးခတ္ေနတဲ့

ဝုိင္းဖြဲ႔ကာ

တီးဝုိင္းနဲ႔အတူ

ျမဴးတူးကခုံ

ေကာင္းတုန္း။

အခ်ိန္တန္ၿပီတဲ့။ ဒီေတာ့လည္း ကုိယ္ျပန္ရမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္
ကုိယ့္ရင္ထဲမွာေတာ့
ဒီေနရာေလးဆီ

မၾကာမီအခ်ိန္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ

ေနာက္တစ္ေခါက္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ။ ။

အျမန္ျပန္လာဖုိ႔

အႏုအလွပါမက

မိုးမခသို႔

သတင္းႏွင့္ စာမူပို႔ရန္ - contact@moemaka.com
မိုးမခက ေန႔စဥ္သတင္းလႊာ

သင့္ထံအေရာက္ လိုခ်င္ပါက -

သင့္ အီးေမးလိပ္စာကို contact@moemaka.com
သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ယခုသတင္းလႊာကို ပို႔ေပးမည္။
http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009

Burmese Speaking

MoeMaKa Addresses

American English

MoeMaKa in Burmese – http://www.MoeMaKa.com

Practice Audio CD for Beginners

MoeMaKa in English – http://MoeMaKa.Org
MoeMaKa in VDO – http://MoeMaKa.Net

စာတိုက္ကမွာၾကားလိုပါက

MoeMaKa

-

ခ်က္သို႔မဟုတ္

သိုႚ

ေငြပို႔လႊာတြင္
ေရးျပီး

ေအာက္ပၝလိပ္စာသိုႚ ပိုႚပၝ။ မိမိလိပ္စာကိုပၝ ထည့္ေပးလိုက္ပၝ။
ပိုႚေပးပၝမည္။

MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco, CA 941320207 – US$ 5.00 Only

Alternative MoeMaKa
MoeMaKa Blog – http://MoeMaKa.BlogSpot.com
MoeMaKa WordPress

http://MoeMaKa.WordPress.com
Shop & Support @ MoeMaKa
http://MoeMaKa.Com/shop
http://MoeMaKaShop.BlogSpot.Com
Read MoeMaKa in PDF Download
http://www.scribd.com/moemaka

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 3, 2009
MoeMaKa Online Phone Card - Call Myanmar Cheap

http://moemaka.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=69

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 13 of 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful