You are on page 1of 3

Obligatorisk oppgave 2

INF 107 Samfunnsinformatikk Høst 2009

Dataspill – treningsverktøy i voldelige overgrep?

Debatten rundt dataspill er vel nærmest en evigvarende diskusjon mellom tilhengere og


motstandere, og som det meste (alt?) innenfor samfunnsinformatikken finnes det vel neppe noen
sannhet.
Oppgaven

Obligatorisk oppgave 2 skal drille dere i analyse, og perspektivet skal være etikk. Temaet er altså
dataspill og overskriften om dataspill som voldelig treningsverktøy er ment som en påstand (helt
uten argumentasjon).

Dere skal se på følgende dataspill (Versjon spiller ingen rolle. Velg det dere kan få sjekket ut, enten
det er Postal 1, 2 eller 3, osv..):

• Manhunt
• Postal
• Ghost Recon
• Full Spectrum Warrior
• Counter Strike
• Super Mario
• Lara Croft Tomb Raider
• Grand Theft Auto

Spørsmål dere skal besvare:

1. Alle dataspill er merket (ESRB ratings). Hvilken merking eksisterer og hva betyr det at noe er
merket T, A eller eC? Hva finnes av innholdsmerking? Og hva betyr merking som Alchol Reference,
osv? Er denne merkingen en negativ form for sensur?

2. Hvem bør bestemme hva denne type merking skal være basert på?

3. Vill du, dersom du hadde foreldreansvar, ta hensyn til denne merkingen ved kjøp av dataspill til
dine barn?

4. Hvilket sosialt ansvar har dataspillprodusenter i forhold til brukergruppen av sine spill? Bør de ha
noe ansvar i det hele tatt?

5. Er vold i dataspill egentlig et viktig tema? Vi ser jo vold i andre former for massemedia så og si hver
dag, så hvorfor skal dataspill være så spesielt? Eller..?

6. Dersom du har spilt/spiller voldelige dataspill. Merker du noen forskjell hos deg selv i forhold til
øking av aggressivitet?

7. Når er det ok med sex-scener i dataspill og når er det ikke ok? Gi eksempler basert på spill.

8. Hvordan fremstilles kvinner i de dataspillene som oppgaven omfatter?

9. Genevkonvensjonen gir en del retningslinjer i forhold til krigshandlinger. Er det mulig å følge denne
konvensjonen, samt de etiske teorier som er gjennomgått, og samtidig vinne i militære dataspill av
typen Ghost Recon?
10. Hvilke etiske teorier kan følges, eller ikke følges i de dataspill som er omfattet av denne
oppgaven?

Hvordan skal oppgaven besvares

Oppgaven løses i grupper. Dette gir en ekstra utfordringer for de som er samlings/nettbasert og disse
må organisere seg via ulike Web 2.0 verktøy så som Google grupper, Google.docs, etc.

Besvarelsen skal utformes som en rapport skrevet iht. til HiNe sitt skriftlige reglement, med forside,
tittel, navn på deltakere i gruppen, sidetall, innholdsfortegnelse osv. Rapporten sendes via e-post i
pdf-format til faglærer innen 23. oktober, klokken 19:00.

Dersom dere har anledning til å spille spillene, enten i sin helhet eller som demo, så skriver dere ut
fra praktisk erfaring. Dersom dere av en eller annen grunn ikke kan få testet spillene, må dere finne
så gode beskrivelser og anmeldelser av spillene som mulig, slik at dere kan danne dere et bilde av
spillene i forhold til spørsmålene.

Veiledning gis underveis helt frem til 19. oktober, og utkast til rapport kan sendes faglærer via e-post
i de format dere ønsker.

Lykke til!

Mvh

Per A. Godejord