1

Agatha Christie

A treia fată
Volumul - 1 – Seria Hercule Poirot Traducere: Nicolae Arcan Editura Atipic, 1994

Agatha Christie Third Girl Collins Crime Club, 1966

2

Agatha Christie Third Girl © 1966 by Agatha Christie, Collins Crime Club (ptr. ediţia originală) © Editura Atipic, 1996 (ptr. ediţia în limba română) Toate drepturile rezervate

3

Murder Mystery 4 .AGHATA CHRISTIE A TREIA FATA Ediţie îngrijită de VLAD ANDREI ORHEIAN Coperta: IONIŢĂ ADRIANA ISBN 973-96232-1-2 A Hercule Poirot .

Y. Inc. 485 Madison Avenue New York.. 630 Fifth Avenue.Agata Christie: „The Third Girl” Pocket Books. 10018. 10022 5 . Dodd. New York. N. Special Projects. Mead and Company. Agency: The Benjamin Company. New York. A division of Simon & Schuster. 39 th Street. Inc. 10020. 1 West. N.Y.

dezlegat de Hercule Poirot ROMAN Traducere şi note de NICOLAE ARCAN EDITURA ATIPIC BUCUREŞTI 1994 NOREI BLACKBORROW 6 .AGHATA CHRISTIE A TREIA FATĂ Misterul unei crime.

o tânără persoană? 7 .o. Toată activitatea spirituală pe care şi-a îngăduit-o fusese prea mult. îl făcuse agitat. fiind straşnic de nemulţumit în timp ce zvârlea câte o carte pe podea (deşi. după munca sa intelectuală. Din nefericire. – La această oră nu doresc să văd pe nimeni. a hotărât că este bun. la următorul lucru. Şi acum? Trebuia să aibă un răgaz plăcut de destindere. o analiză a marilor scriitori de ficţiune poliţistă. Acesta era principiul său. Îşi împăcase stomacul. s-o culeagă de pe jos şi s-o pună cu grijă în coşul de hârtii) şi dând din cap aprobator în rarele ocazii când astfel de preţuire era justificată. În mâna dreaptă avea o ceaşcă cu ciocolată aburindă. intră. Tocmai îşi terminase magnum opus. o tânără lady.tânără lady. în diferite alte feluri. Să faci un lucru bine. ceea ce era de apreciat şi s-a abţinut serios acolo unde a considerat că nu e cazul. îşi exprimase nemulţumirea faţă de lipsa de metodă sau ordine în eufuziunea romantică a lui Wilkie Collins ridicase în slava cerului doi autori americani. totdeauna îşi amintea s-o ridice. era plictisit. însă infinit superioară celei aşa-numite fran-ceză de alături. De fapt. a avut la dispoziţie o vastă bibliografie pe care a trebuit s-o citească. decât. nu avea idee care ar putea fi acesta. George. George putea să-şi dea seama că exista ceva ce ar trebui să fie scos la iveală. foarte necesar. – După mine . Uşa se deschise şi servitorul său experimentat. Ca să spunem adevărul. era o patiserie daneză. legătura dintre ei se stabilea foarte greu. Era mulţumit de arta culinară. sir. îndrăznise să vorbească caustic despre Edgar Allan Poe. Îl deprinsese cu obiceiuri proaste.făcu o pauză . ori dintr-o anumită alegere de cuvinte. Din in-flexiune sau aluzie. a privit rezultatele şi. – Crezi că este.nu. sir! a fost repede de acord George. dar gusturile nu se discută. – Nu. o tânără lady. cinstise cum se cuvine. George era un delicat registrator social. să spunem. Brioşa era de la al patrulea magazin la care încercase. Vreo nouă realizare literară? Se gândi că nu. afară de un număr într-adevăr incredibil de greşeli de tipar. Poirot socoti că. dar îi dăduse ei privilegiul îndoielii. poate într-o măsură prea mare. pe care a făcut-o George înainte de expresia . Avea o atitudine respectuoasă şi părea că-şi cere scuze. Supărător! Îşi scutură capul şi mai luă o înghiţitură de ciocolată. Ciocolata o însoţea cu o brioşă.. are să treacă mai departe. Uneori. El încuviinţă cu capul. care erau practic necunoscuţi. dacă se punea întrebarea potrivită. Totdeauna era mare amator de dulciuri. care nu reprezenta nimic altceva decât o înşelătorie. în acest caz întrebarea nimerită ar putea fi: – Este frumoasă această tânără lady? Accentua întrebarea cu grijă. A văzut volumul tipărit. spuse el cu reproş. S-a bucurat de această izbîndă literară. apoi să-l părăseşti.CAPITOLUL I Hercule Poirot servea micul dejun. Poirot luă în considerare acest răpuns. mai degrabă. El nu fusese sigur de starea socială a vizitatoarei. Aceasta se potrivea cu ciocolata. Îşi aminti mica pauză. Tuşi şi murmură: – A venit . Şi sufletul îi era împăcat. Dar cineva nu se poate odihni pe veci. Stăpânul şi servitorul se uitară unul la altul.. Poirot îl privi cu surprindere şi uşor dezgust.

Nu ştia exact la ce să se aştepte. sir..că ar vrea să vă consulte în legătură cu o crimă. Adesea a simţit o asemenea reacţie. Pofteşte-o înăuntru peste cinci minute. Îi veni în minte expresia învechită „frumuseţea în mizerie”! De aceea. Nici vorbă de frumuseţe . nu este întotdeauna uşor să realizezi diferenţa în ziua de azi. lung şi neîngrijit. Şi. însoţind pe musafiră. şovăielnic. pur şi simplu. în faţa oglinzii de deasupra şemineului. cu un sincer regret. fu dezamăgit când se întoarse George.. – Cred că aş prefera să stau în picioare.– Aşa. chipurile . sir. suspină fata cu o voce stinsă. Mulţumit. Un păr lung. de o culoare nedefinită. da.să arunce fata într-o baie. Merse până la sobă şi-şi aranjă mustaţa. – Orice este posibil. Poirot termină ultima înghiţitură de ciocolată. ciufulit. Purta ceea ce se presupunea a fi îmbrăcămin-tea deosebită a generaţiei sale: cizme din piele neagră cu carâmb înalt. din nou. aveau o expresie absentă. de o culoare albastru-verzui. zise Poirot. plimbîndu-se pe străzi. totuşi .o contradicţie în termeni .aceasta avea înfăţişarea de parcă de curând a fost scufundată şi scoasă dintr-un râu. 8 . părul aranjat de un coafor maestru. Ele. – Cum doriţi! Poirot îşi reluă locul şi o cercetă. dar posibil interesant. Aştepta. Ochii mari continuau să privească ţintă. – Oh. – Ei. vorbi George. Trăsătura distinctivă părea să fie mai degrabă o blândă nedumerire. – Da. – Poate a fost o glumă. la Poirot. îi strânse mâna şi trase un scaun spre ea.George pronunţă cu o oarecare lipsă de tragere de inimă. George se retrase. îndată ce e posibil. sir. mademoiselle? Luaţi loc. poate că nu sunt cu adevărat murdare. atunci. cu un aer de îndoială. ciorapi de lână cu ajur alb de o curăţenie îndoielnică. „Astfel de fete. – Aţi cerut să mă vedeţi. cerându-şi scuze pentru ea înainte. Sprâncenele i se ridicară. vă rog. Erau sute de fete cu exact aceeaşi înfăţişare. – Poate a săvârşit-o? Nu ştie? – Asta e ceea ce a spus. îmbrăcată cu gust.încuviinţă Poirot . apoi. Dădu la o parte ceaşca şi se ridică în picioare.dar cineva cu greu ar crede. se întoarse la fotoliul său şi aşteptă sosirea vizitatoarei. bien? întrebă Poirot. o fustă scurtă şi un pulover de lână groasă. Făcu un semn cu capul să intre şi oftă. deşi.” Se ridică afişând politeţea-i obişnuită. Se uită în jos la ele. Îşi ridică ceaşca.şi nici de mizerie vizibilă. – Avea un motiv de a dori să mă vadă? – A zis . ea ar putea să întâlnească pe cineva. Oricine de vârsta şi din generaţia lui Poirot ar fi avut o singură dorinţă . pe care poate a săvârşit-o ea! Hercule Poirot făcu ochii mari. cu grijă. mari. sir.. Fata îşi târşâi picioarele. rosti George.. Toate arătau murdare. cugetă el.” Fetele astea! Ce nu încearcă să facă pentru ele însele? Bine machiată. Se uita fix la el. – Nesatisfăcător. Dar acum!” Vizitatoarea sa era o tânără de vreo douăzeci şi ceva de ani. au o mare grijă şi se străduiesc să arate aşa. „Da de unde! se gândi Poirot cu dezgust. i se revărsa în voie pe umeri. presupun . Ea ezită. Trăgea nădejde la ceva mai aproape de propria sa apreciere referitoare la atracţia feminină. cred. Ochii ei.

însă. CAPITOLUL II Sună telefonul. nu pot.. Relaxează-ţi muşchii. înţelegeţi! Totul e aşa de diferit. dar. Doamne! Asta trebuie să fie o femeie . Vedeţi. nu ştiu cum.. ce ar trebui să fac?! Dar. Poirot. păi. George se supuse. Exclamă: – Nom d'un nom d'un nom.. zise el. totul este atât de greu. – Ei bine. Ea scoase un suspin adânc.. se ridică în picioare şi veni la aparat. Eu m-am.. singură. Povesteşte-mi totul cum s-a întâmplat. părăsind camera. Telefonul continuă să sune. Aşa cred Poirot simţi că fata s-ar putea să aibă nevoie de un mic sprijin. – Ei. Spuse. pe deplin. Aşa cred! – Haide. – Ah. „poate aţi săvârşit o crimă”. strident şi insistent. Oliver. M-am gândit că trebuie să vin şi. telefonul începu să sune iarăşi. Îmi pare foarte rău.. şi să vă rog. auzi clopoţelul uşii de la intrare. Ridică receptorul... cred că ar fi mai bine să plec. Vocea ta sună altfel. vai. acum. întorcând o privire întrebătoare către Poirot.. – Alo.. seama de acest fapt. Curaj. mai degrabă ca un fluture în lumina lămpii. oh.. cu dorinţa de a o ajuta: – Servitorul mi-a spus că vreţi să mă consultaţi. eu. este destul de greu. – Dumneata eşti.. se uită la Poirot...sigur e o femeie! Oftă. Dumneavoastră sunteţi prea bătrân.– Dumneavoastră. trebuie să ştiţi dacă aţi comis vreo crimă. din cameră. Hercule Poirot nu-şi dădu. George intră în cameră şi păşi spre el. nu prea ştiu cum să vă spun. încurcată. Brusc. 9 . cu gura căscată. subit.. Telefonul zbârnâi. Se întoarse brusc şi ieşi. – De ce? – Îmi pare extrem de rău şi. de. iarăşi. aprobator.. dumneavoastră sunteţi Hercule Poirot? – Desigur! În ce fel vă pot fi de folos? – Oh. se opri. într-adevăr. E corect? Fata înclină din cap. Zgomotul strident şi iritant persistă. – Nu. deoarece credeţi că. nu vreau să fiu prost crescută. îşi întoarse privirea şi. Aşează-te. m-am răzgândit! Nu vreau să fiu prost crescută. dar asta e.. Poirot gesticula cu mâna. eşti Monsieur Poirot? – Eu în persoană! – Sunt Mrs. – Aşa e! – Fireşte că asta nu este o chestiune care să admită vreun dubiu... o îndemnă Poirot cu blândeţe. – Lasă-l! . izbucni: – Sunteţi prea în vârstă! Nimeni nu mi-a spus că sunteţi atât de bătrân! Cu adevărat. Nu te-am recunoscut la început. După un minut sau două.spuse el.. fireşte. nu vreau să fiu prost crescută. Dumneavoastră. – Nu cred. hai. dar. nu pot.

fireşte că-l încerci cu mine. este vreo problemă? S-a întâmplat ceva? Pari tulburat. – Ah. Starea mea de spirit .. – Da? – E vorba de dineul anual al Clubului autorilor noştri poliţişti. da. Sau oranjadă. par exemple! E nesuferită. – De ce aş face caz? – De ce nu?! Mai bine. – Bineînţeles că l-a adus cineva! Dumneata. – Ce-i Ribena? – Sirop de coacăze negre. . dacă pot s-o procur. – Prea bătrân? Ce Dumnezeu vrei să zici? Nu eşti deloc bătrân. Curând după aceea. non.. cafea. să beau o ceaşcă de ciocolată în această după-amiază.. Când poţi veni? În după-amiaza asta? Vino să bem un ceai..ei. Ştii. poate. – Este. * * * Poirot chibzui o clipă. ça. Sau limonadă. – Dar.Te simţi bine. – După-amiaza nu beau ceai.. – Ciocolată?! Cu frişcă deasupra!? Sau o tizană. sper!? – O. madame! Sunt mişcat de grija ce mi-o porţi! Voi accepta. Mă întreb dacă ai vrea să participi şi să fii anul acesta preşedintele nostru de onoare?! – Când are loc? – Luna viitoare . sunt tulburat. Şi atunci îmi vei povesti totul despre ce te-a tulburat. – Crezi că nu sunt? – Fireşte că nu. În telefon se auzi un oftat adânc.pe douăzeci şi trei. Şi închise telefonul. întrebă: – Domnul Goby? Sunt Hercule Poirot. – Şi cine mă va asculta? – Toată lumea! Ei . dar vreau să te rog să-mi faci un serviciu. Sunteţi cumva prea ocupat în acest moment? 10 . – Unul din acele siropuri care îţi place atât de mult. Poţi să ne povesteşti o mulţime de istorii drăguţe despre crime adevărate.. Sau ţi-ar plăcea cafea decofeinizată. ai veni şi mi-ai povesti totul. povesteşte-mi. – Atunci. Vei fi minunat. foarte bine! Vocea Ariadnei Oliver se auzea cu accentele ei vesele. Îmi place să sorb o tizană pe îndelete. o cafea. poate. Renumita scriitoare de romane poliţiste şi Hercule Poirot erau în relaţii prieteneşti. – După-amiaza nu beau. Apoi.. n-are importanţă. madame. mai am jumătate dintr-o sticlă de Ribena în bufet. de obicei.Monsieur Poirot. formă un număr. cu plăcere. – Vai! Sunt prea bătrân. – Bine. bine. – Da.– Bonjour. prea devreme să te sun.. obişnuite.

tocmai la momentul potrivit. dintr-o ceaşcă mare.– Aşa şi aşa. spre a vă face plăcere. Abundenţa luxoasă.. în fel şi chip.culegere de informaţii!? Domnul Goby dădea din cap aprobator şi asculta. Acum era invadată de bucle şi zulufi. Odată terminată convorbirea cu domnul Goby. nu reuşesc în ceea ce întreprind în prezent. potrivit.ei bine. sorbind. într-o pădure. – Şi acum. dacă sunteţi grăbit. de fapt. dacă mă întrebi. aşa. viu colorate. cu un oftat de satisfacţie. dacă doamna Oliver s-ar fi agitat brusc. nu crezi? întrebă doamna Oliver. nimic!! * * * La patru şi un sfert. având deasupra frişcă proaspătă. dădu de un prieten al său. unde. – Chère madame. zise Mrs. – Sunt prea multe. plină cu ciocolată. cu un aer cunoscător. în timp ce Poirot intra în detaliile a ceea ce tocmai dorea să facă. da? O oarecare crimă. bătrâne! După o scurtă pauză adăugă pe un ton dezaprobator: – Se pare că nu ştii. victimă-necunoscute. răspunse vocea domnului Goby. la noul tapet al salonului. spre tapetul încăperii. dar se abţinu. îi răspunse: – Nu vrei prea mult. mai curând. la coafura doamnei Oliver şi. – Aceste vişine sunt noi? El agită linguriţa. . E atât de greu să anticipezi succesul plastic al unui nou tapet. a venit să mă vadă o fată. undeva!? Timp. Chibzui cât de multe şuviţe de păr ar putea să cadă pe neaşteptate. ca de obicei. monsieur Poirot. Ca să fiu cinstit. Sună un pic a urmărire zadarnică. aceasta avea părul neted. Dar. plus c'est la même chose. Desigur. ca de obicei . Vreau să spun că ar fi putut să fie o întâlnire. Ultima dată când o vizitase pe doamna Oliver. Poirot telefonă la Scotland Yard. Ei cred că ştiu totul dinainte să înceapă să înveţe. simţi. nu sunt băieţi buni. loc. presărate în forme complicate pe tot capul. ca şi cum s-ar fi aflat într-o livadă cu vişini. Se simţea înclinat să remarce: „Plus ça change. Dar. Una 11 . n-aş zice că tinerii mei. circular. Azi dimineaţă.în timp ce oaspetele ei repunea ceaşca pe farfurioară şi se reaşeza. ceaşcă pe care gazda sa tocmai o pusese pe o măsuţă. cum am dori noi să fie. Oliver . ştergând res-turile de frişcă de pe mustaţă . după cum avea obiceiul. în aceeaşi după-amiază. Presupun că este ceva. Era. ce bunătate! Privi peste ceaşcă puţin surprins.despre ce este vorba? – Ce-o să-ţi povestesc. Poirot stătea în sufrageria doamnei Oliver.. În zilele noastre se gândesc prea mult la ei înşişi. Crezi că cel vechi era mai bun? Poirot se gândi. este foarte simplu. monsieur Poirot. După ce acesta ascultă dorinţele lui Poirot. sever pieptănat. era în mare măsură artificială. cât ai bate din palme. lângă el şi la care adăugase o farfurioară plină cu fursecuri langue de chats. la ceea ce părea a-şi aminti drept o mulţime de păsări tropicale. ajunge! Nu te poţi aştepta la capete mature pe umeri tineri! Aş fi încântat să mă pun la dispoziţia dumneavoastră. de cele mai multe ori. de asemenea. Poate că sunt în stare să pun la treabă unul sau doi din cei mai buni flăcăi. bănui el.

Aproape că mi-o şi imaginez. A greşit. Ea a venit la mine să-mi ceară ajutor. Prea bătrân. a fost foarte prost crescută să spună aşa ceva. – Dumneata. Fetele se agită fără rost. Ce înfăţişare avea? Poirot medită o clipă. Sunt îngrijorat! Da. Nu este una din acelea care pot vedea cu anticipaţie pericolele ce le paşte. o crimă? – De ce nu? A zis că a comis-o! – Da. nu este vorba numai de starea mea de spirit. dar. Dar.că sunt prea bătrân. l-am însărcinat pe George s-o poftească înăuntru. A refuzat să se aşeze. – N-are importanţă. trebuie să-ţi dai seama de asta. Am încercat s-o încurajez. nevoie de ajutor. Aşa că. spuse Poirot. Părea complet săracă cu duhul. Oliver se grăbi să pronunţe cuvinte liniştitoare.intimă. Mrs. Fata nu este una care poate învinge greutăţile. ei. Oliver continuă: – Poate că a fost soră într-o sală de operaţie şi a administrat un anestezic nepotrivit sau. nu mi-aş face griji. Ea e una după care se uită alţii şi zic cam aşa: „Vrem o victimă! Asta va fi!” 12 . Iată cum o văd eu. Mrs. Oliver. consolator.. aşa-s fetele! Oricine are peste treizeci şi cinci de ani. Ea a spus că poate a săvârşit o crimă. prin asta? – Exact! N-are nici un sens.. – Assez. dar că . răspunse Mrs. dacă aş fi în locul tău. şi. a hotărât că sunt prea bătrân. Se întrerupse. Apoi. Fireşte. Dar. la ce s-a referit oare. A spus că nu vrea să fie prost crescută. poftim! păru surprinsă Mrs. – Ce lucru ciudat a putut să spună! Nu ştia?! – Întocmai! C'est innoui. cu adevărat.. ca să-i fiu de vreun folos. Dar. apoi. nu înţelegi?! Fata asta m-a îngrijorat. – Oh. – Ei bine. aş uita totul.. desigur. mă înţelegi! Ea a trimis vorbă că vrea să mă vadă imediat. un medicament nepotrivit! Poate că s-a dus la una din petrecerile deşănţate şi s-a luptat cu cineva! Poate că a venit acasă şi a găsit pe cineva pe care l-a înjunghiat! Poate. assez! Dar Mrs. zise Hercule Poirot. a fugit brusc. Apoi. – Nu presupun că are. deoarece credea că a comis o crimă. cu adevărat. – Pe cine a omorât sau a crezut că a omorât? Poirot ridică din umeri. dintr-o dată.. este cu un picior în groapă. – Ei. din greşeală. Oliver. Mrs. Ce ciudat. sunt îngrijorat. – Nu e ea capabilă de. în timp ce-şi punea imaginaţia bogată la treabă: – Poate că a călcat pe cineva cu maşina şi n-a oprit! Poate că a fost acostată de un individ pe o stîncă şi s-a luptat cu el şi a reuşit să-l arunce în prăpastie! Poate că a dat cuiva.. A rămas în picioare. mi-a zis că s-a răzgândit. – Ei.. dacă aş fi în locul tău. îţi zic că fata are nevoie de ajutor. Mrs. N-au bun simţ. că a venit fără să spună ce a adus-o la mine. – Doar nu crezi că a săvârşit. iar.. Oliver începu să se învioreze. madame.ce crezi? . Oliver se opri. brusc neliniştită că nu posedă amănunte mai clare. rosti ea încet. liniştitor. îl sfătui. – M-a jignit.. – Nu! Greşeşti! Ea are nevoie de ajutor. Oliver.. Stătea acolo şi mă privea fix. fetele. – O Ofelie lipsită de atracţie fizică.

Poirot o privi uimit. cum să-i zic asta?”. „în aşa fel. Cineva a trimis acea fată la dumneata!! – Mă îndoiesc foarte mult..păr lung. de altfel. imploră Mrs. N-ai aflat despre ele aproape nimic. atunci celălalt ţi-ar răspunde: Dragul meu.dacă ai întreba care este persoana potrivită la care să te duci. sunt de acord cu dumneata.când vorbeai despre Ofelia . Şi. Poirot o ridică şi o puse discret pe masă.. În realitate. După o pauză: – Cine ţi-a povestit despre fata asta.nu ştiu prea multe despre detectivi şi lucruri ca astea. Fetele . spuse ea. – Oricine trebuie să fi auzit despre Hercule Poirot. zise Mrs. reflectă Mrs. sprâncenele i se ridicară a mirare. Părul se eliberă din agrafe şi i se revărsă pe umeri. Îşi prinse în păr câteva agrafe şi clătină din cap. revenind. de ce n-ai spuse imediat? – Pentru că acum mi-am amintit . neted. Într-adevăr. care îţi răsuceşte de trei ori picioarele în jurul capului şi eşti vindecat. să nu-i rănesc orgoliul?” – Cred că greşeşti. totuşi. o văzusem. atunci. Apăruse. Îşi apucase cu amândouă mâinile zulufii bogaţi. nu aş putea să mă duc la poliţie. – Dumneata? Dar. – Ascultă. Oliver nu mai asculta demult. dacă s-ar pomeni numele lui Hercule Poirot. ori de un detectiv sau un dentist . Aşteaptă! Poirot aşteptă. dusă pe gânduri. – Aşteaptă! strigă ea. de parcă era în agonie. Mrs. „Dar. – Nu mi-ai spus numele ei.sau aşa ceva. vreau să spun de un doctor. vreau să spun că dacă ai întreba pe un oarecare . Oliver. din nou cuprinsă de aceeaşi suferinţă vizibilă. Slăbi strânsoarea mâinii pe cap şi scoase un oftat adânc. sau: Mi s-au furat toate diamantele şi Henry ar fi furios.Dar Mrs.. era faptul că Poirot însuşi era sigur că toată lumea auzise de el. şi un articol convingător despre Hercule Poirot. atunci. Fireşte. replică Poirot împăunîndu-se. iar Henry n-ar ştii niciodată despre asta.ei bine. Iată felul în care se întâmplă mereu. Oliver. ud şi mai degrabă. trebuie să mergi la omul acela absolut minunat din Queen Anns Street. până nu ţi s-ar spune. într-un gest cu care Poirot era familiar. Oliver crezu că „fireşte” nu este deloc cuvântul potrivit. Nu de mult. îndeosebi generaţia mai tânără. O buclă imperială se desprinse complet din meşă şi căzu pe podea. Ce era firesc. calmă.ei bine. – N-ai de unde şti. şi băieţii de azi . singurii oameni al căror nume îl ştiu sunt cântăreţii pop sau disc jockey . de fapt. nu e nici o îndoială. Părea descrierea cuiva pe care. – Nu şi l-a dat! Din nefericire. – Dar ei. după câte ştiu. ea aflase despre mine. toţi sunt aşa de prost instruiţi în ziua de azi. încât. Oliver. deodată. De aceea ai venit la mine. – Aşteaptă. Oliver. un număr mare de oameni s-ar uita doar cu indiferenţă la el. dar există un detectiv pur şi simplu straniu. Şi e timpul să ţi se spună acum. Eu am trimis acea fată la dumneata. zise Mrs. Oliver. Dacă ai nevoie special de cineva. foarte discret. mi-am amintit cine este. Monsieur Poirot? – Nimeni. spuse Mrs. care mi le-ar aduce. 13 .

ceea ce. Cred că el este şi astronom. spune-mi tot ce ştii despre ea. Se duce cu el la Londra. – Da. Oliver. şi vede dacă nu dă bir cu fugiţii. – Are soţie? – Da.Restarick! – Asta nu este deloc acelaşi tip de nume. mai exact. desigur. Cu Mrs. aşa este! E un nume din regiunea Cornwall. Un amiral sau un mareşal de aviaţie. Poirot selectă informaţiile pe care i le-a furnizat Mrs. Dar. ori aşa ceva. – Şi. aşa cum ştii. nu-i ştiu numele. dintre acelea care aleargă cu gura căscată după bărbaţi tomnatici. pur şi simplu. pentru că. iar această fată stătea pe aproape şi asculta. atunci. atunci. Fata era de la prima nevastă. Deşi... Dar.. Cred că noi două doar discutam. cred.ştii de care . cred că discuţia despre detectivi cu viaţă reală i-a captat pe toţi. Oricum. era drăguţă.. ai nimerit. oamenii îmi zic lucruri . nu se poate să o confund cu altă tânără. bogat. – Spune-mi. N-aveam idee că ea vrea un detectiv sau aşa ceva. ţi-am pomenit numele de câteva ori şi. i-ai dat adresa mea? – Nu. Iar ei spun cât de mult le place teribilul meu detectiv Sven Hjerson. simţindu-se mai degrabă ca un calculator uman. poate că ea a fost cea care a început subiectul. oricine ar avea nevoie de multă răbdare. Oliver.. Bogat. „Oare de cine îmi reaminteşte?” Şi. Erau câţiva acolo . A doua soţie. astfel gazdele au fost nevoite să găsească o băutură uşoară pentru mine. Mai era acolo o tânără străină. Dacă ar ştii ei cât îl urăsc eu. Ceva în City. presupun că ar putea să fie doar un hobby. Şi. Dar editorul meu mereu îmi aminteşte că nu trebuie să zic aşa.cât de mult le plac cărţile mele şi cât au dorit să mă cunoască . Aproape surd. Fata de la petrecerea din acea zi!” Cred că despre ea e vorba. Cu păr blond. mă fac să mă simt prost.poveşti de necrezut sub formă de scrisori. să le fac faţă. spune-mi tot ce poţi . nu-i aşa? 14 . dar pot să i-l aflu uşor.şi am vorbit despre dumneata şi câteva din lucrurile uimitoare pe care le-ai făcut. Poirot oftă.chiar dacă nu-i ştii numele. oarecum. Oricum. numai dacă n-a fost Treherne. şi. oarecum. El e teribil de vestit . Altfel. – Aţi discutat despre crimă? – Nu pot să-mi amintesc. Am discutat despre detectivi particulari şi urmăriri discrete . pentru ei este mai de grabă o treabă plicticoasă. după numele său. Când ai spus: o Ofelie neatractivă. are un fel de telescop mare. Mult mai tânără decât el.numai dacă. Mai era un unchi incredibil de antic.– Sinceră să fiu. Eram cu familia Lorrimer. – Domnul şi doamna Trefusis locuiesc în acea casă?. eu reuşesc. sigur că nu. sigur eu am vorbit puţin şi despre dumneata.. nu-mi place să beau. Nici măcar nu ştiu cum am ajuns să discutăm despre detectivi .şi toate astea mă irită şi mă deranjează sau. ar fi fost uşor să cauţi într-o carte de telefon şi să afli adresa.şi eu nu prea m-am distrat mult. mi-am adus aminte: „Desigur. – Ei bine. dar cea mai mare parte a vieţii şi-a petrecut-o în Africa de Sud. Un astfel de nume e un mare magnat al finanţelor. da. atunci. auriu. – Nu Trefusis! Acum îmi amintesc . care se scoate prin acoperiş. cred. Ei nu fac un pas fără să mă ia şi pe mine la nişte prieteni de-ai lor. O femeie foarte atrăgătoare. la un pahar de vorbă. asta s-a întâmplat săptămâna trecută. – Cine sunt acei oameni cu care a trebuit să bei? – Trefusis. M-am gândit.

Myra. A doua fată este. Fata principală închiriază un apartament mobilat şi apoi subînchiriază. zici că o consideri doar un copil.sau aşa ceva. Ceva legat de un cântec. – Am înţeles.dar. 15 . Aş vrea să-mi amintesc numele de botez al acelei fete. luând un alt ziar. 5 guinee pe săptămână. Probabil şi eu. Thora. presupun că ar fi destul de uşor. Ea adăugă. mă refer la publicitatea de pe prima pagină. ele reuşesc să înghesuie în apartament o a patra. a doua fată plăteşte întrucâtva mai puţin. Se duse spre o masă şi luă repede The Times. A obţinut o slujbă la Londra şi a făcut cunoştinţă cu un tânăr. Numai că acum nu mai este pe prima pagină. Asta funcţionează destul de rezonabil. de care lor .” „Caut a treia fată pentru a împărţi apartament. – Şi unde locuieşte în Londra această fată.mai sunt şi alţi copii? – Nu cred .– Atunci. nici o menţiune despre o moarte neaşteptată. ele găsesc o a treia fată.” Este modul în care locuiesc fetele acum. iubirea mea-i toată pentru tine. Earl's Court. Regent's Park.. – Dar ai putea afla? – O. – Eşti sigură că n-a existat nici o discuţie. Norma? Sau vreau să zic Maritana? Norma .aşa bănuiesc eu . realmente nu cunosc nimic despre ea. cameră separată. Numele lui este tot Restarick? – Sir Roderick sau aşa ceva. prin mica publicitate. – Nu. priveşte: „A TREIA FATĂ pentru aparta-ment confortabil la etajul al doilea. Thora? Vorbeşte-mi Thora. Mai bine decât la cămin. sunt sigură. le amestecă. îţi voi arăta.Norma Restarick! Ästa-i corect.nu le place prea mult. deseori. al cărei nume ar putea fi Norma? – Aşa cum ţi-am povestit. Şi unele articole pe care le găsesc interesante. oh. Dar. – Oh. Aşa mă gândeam. Uneori. aşa cum vezi. întoarse paginile şi i-l aduse. cameră separată. a treia încă şi mai puţin şi este băgată într-o chichineaţă. de fapt. de obicei o prietenă. Am visat că trăiesc în palate de marmură. Apoi. nu ştii ce este o a treia fată? Nu citeşti The Times? – Eu citesc naşterile. Întotdeauna trăncănesc vrute şi nevrute despre unul sau altul. încălzire centrală. Cameră separată. decesele şi căsătoriile. sau Myra? Myra. Presupun că nu se înţelege cu mama vitregă. – Există şi fata au pair sau ce este şi ea. Ea sosise numai pentru sfârşitul de săptămână. şi o fiică . – Se pare că dumneata cunoşti destul de multe despre această familie. ca şi distinsul şi mai bătrânul unchi. cu inconsecvenţă: Este o a treia fată. Ceva asemănător. Şi. dacă nu cunosc pe vreuna. – Aşa şi este . da. păi se pot culege unele lucruri. totuşi..” „Caut a patra fată. Thora. fiica nu locuieşte acasă. Lorrimerii sunt vorbăreţi. Apropo. nu ştiu.sau cred că-i aşa! – Atunci. Stabilesc între ele însele care să aibă întregul apartament pentru o noapte pe săptămână . Oriunde se pot asculta multe bârfe despre cine vrei şi cine nu vrei. ce vrei să înţelegi spunînd că este o a treia fată? – Doamne sfinte. Prima fată ia cea mai bună cameră. – Iată. domnul şi doamna Restarick locuiesc acolo.

. sunt gata. Prietene de-ale ei?.. Aşteaptă o clipă. Cine sunt celelalte două fete cu care locuieşte ea?. Dar .... Nici măcar nu pot să-mi amintesc numele ei... – Voi telefona familiei Lorrimer... cu încălzire centrală şi tot.. blocul acela mare care seamănă mai degrabă cu închisoarea Wormwood Scrubs. cred că apar-tamentele sunt foarte confortabile. Naomi? Aici e Ariadne Oliver.nu prea fantastică. nu? Sau era Knightsridge? Ei. – Nu înţeleg aşa.. intra în miezul problemei. dar e unul atât de neajutorat.. Da. Nu. arată uneori ca picturile lui Van Dyck. nu?. Oh... mai curând. am crezut că este Norma. o mulţime. Pricepi? Moderaţie. să scrii numele sau adresele.. bine. – Dar.. murdari? Oh. presupun că nu o cunoşti ... ce tipi.care-i atârna până la umeri . pentru mine este folositor să aflu.. Oliver se reîntoarse spre receptorul ce-l ţinea şi se lansă în discuţie.. – Asta ar fi drăguţ din partea ta.poate lucruri inventate? Privi spre Poirot mai degrabă cu îndoială.vreau să fiu la curent.nu vei întâmpina nici o greutate. Unul din lucrurile pentru care te-am sunat este să te întreb adresa fetei. dacă sunt chipeşi.ce fac toate fetele din zilele noastre? Ei bine.. nu e tatăl ei membru al Parlamentului? Cine este cealaltă?.e chiar drăguţă. Am să văd ce pot să scor-monesc. ori locurile? Poirot deja îşi aranjase carneţelul pe genunchi şi dădu din cap aprobator. Da. Mrs.Oh..... dar desigur. bănuiesc.. sau de la mica publicitate?.. Naomi. Ce mi-ai povestit despre prietenul..crezi .dar ea pare să se descurce cu el destul de bine.sau se ocupă cu o galerie de artă? Nu.. presupun că ai avea certuri dese cu o mamă vitregă.. Ştiu. Practic orb?. Mary Restarick?. – Trebuie să mă gândesc la motive sau lucruri . Chemă centrala şi rugă să i se spună numărul ce-l dorea.. Ce-ai spus? Că Andrew Restarick pur şi simplu îl urăşte?... Da. ştii că eu nu... Nu.. şopti: – Ai un creion şi hârtie . ca de obicei. Da. Am crezut că pleacă la Londra cu fetiţa străină.doar mă întreb . Oliver îi aruncă o privire înţelegătoare. fata lui Restarick... Poirot ascultă cu atenţie o parte a conversaţiei telefonice. am pierdut-o....ceva..– Te referi la o moarte în Londra sau în casa Restarick? – Şi una şi la cealaltă. nu-i aşa? Da... tu eşti. din cauza cărţilor mele . Veste din brocart.. Da.Holland. vreau să zic undeva în South Ken.. cealaltă fată este decorator de interioare ... s-o liniştească...... Este Thora sau Norma?. Şaizeci şi şapte. Cu ce se ocupă fetele? Par să fie secretare...da. i-am promis o carte şi am scris pe o fiţuică adresa. Borodene Mansions. Oh. întorcându-şi capul. – Alo! Pot să vorbesc cu . e atât de greu să spui dacă sunt fete sau băieţi. şi păr cârlionţat . de obicei bărbaţii fac. a fost. Ochii doamnei Oliver străluciră de emoţie. fireşte! Se înţelege! Eşti o femeie cu imaginaţie . da. Se duse la telefon. desigur că nu vreau să ştiu. nu-i aşa?. nebărbieriţi.. uneori trebuie să-ţi faci griji pentru ei . El arată atât de groaznic? E unul din aceiea. Da. Ei bine.. să iau un creion. De acum. Mrs. Socotesc că ea a fost 16 . De fapt. fireşte . vrei să spui bătrânul? Nu. Vreau să zic că fetele fac exact ceea ce le place. Oh. acum ar fi momentul potrivit.sau un carneţel . Claudia Reece .

. zise Mrs. Sunt de acord cu tine. el o să apară ca din senin. Of. De ce intervine. dar oamenii sunt atât de răutăcioşi.. Ce crezi. şi atunci ea ar fi tăbărât asupra fetei şi.. neadevărate. Da.. Este brutarul.oh. se grăbi să traverseze camera şi-l împinse pe Poirot într-un colţişor pentru servit micul dejun. mi-aduc aminte. Nu. ca să încep cu. a trebuit să mă gândesc repede la ceva. vreau să zic. dar de ce? Vreau să zic. Eu! – Ei.Andrew? Vrei să spui că era mai uşor cu toate acele ierburi otrăvitoare despre?. Oliver băgă de seamă că Poirot îi făcea semne. De fapt. Da.. şi tu mi-ai dat-o. Ceea ce vreau să faci este. Mă voi gândi la ceva..dar. Crezi că ar fi supărat-o lucrurile pe care i le-a spus Mrs.şi mult mai tânără decât el.. să con-tinuăm simplu. mereu. Ea lăsă receptorul. da. Un vechi prieten de-al meu. – Las' pe mine. adresa acelui copil Thora . nu. cât de ridicol! Vrei să spui că oamenii au zis. desperat...destul de mulţumită când fata şi-a găsit o slujbă la Londra.Presupun că Andrew i-ar fi făcut curte . Poirot se arătă jignit: – Închide telefonul. nu puteau să afle ce se întâmplă cu ea? Cine a zis?. care era numele lui . Cel mai fascinant omuleţ. să-mi aranjezi un pretext plauzibil ca să vizitez familia Restarick.. Da. – Da? îl interpelă ea cu sufletul la gură. cel puţin. Gastric. da? Dar. pe de altă parte. şi atrăgătoare. dar ce au muşamalizat?.. Ştie o mulţime de lucruri despre el şi îl admiră grozav. 17 . De ce. Să-ţi dau un nume fals? – Categoric. Un vechi prieten de-al tău. – O clipă. Mrs. Numele lui este Hercule Poirot... Mrs. înţeleg! Doctorii n-au putut afla. astea-s vorbele lui. dragă. să-i prezinte omagiile sale”. – Naomi? Nu pot să-mi amintesc ce discutam. Lucrurile astea sunt. care în curând va fi în vecinătatea lor. ceva să întrerupă tocmai când cineva s-a aşezat la o bârfă nostimă? Nici măcar nu-mi amintesc pentru ce ţi-am telefonat. Oliver în telefon. desigur . Din colţul ochiului. Ce crezi despre oamenii care spun astfel de lucruri?. la tine. Ea nu-i o fiinţă atractivă . de obicei. În legătură cu ce îmi făceai semne? Ai înţeles cine era? Poirot i-o tăie scurt: – Îmi vei povesti tu imediat. se aranjează? Îi vei anunţa tu? Da. este foarte nerăbdător să „treacă pe la dânsul.. Oh. presupun că ar fi .. nu e cazul unei femei pe care el a urât-o de ani de zile – ea este cea de-a doua soţie ... de ce să fi vrut fată străină?.oricum.. Restarick. o doică? – A vorbit cu menajera familiei Jenners? Vrei să spui cu soţul ei? Oh.dat asta ar fi deranjat-o pe Mary. – Brutar?! spuse Poirot. El urmează să locuiască destul de aproape de Restarick şi este teribil de nerăbdător să îl cunosc pe bătrânul Sir Roderick. discutam despre el. cu toate improvizaţiile rapide. cu dispreţ. Să încercăm..Norma. Dacă nu cumva ai putea spune. atunci. şi pentru o descoperire minunată de-a sa în timpul războiului sau un lucru ştiinţific pe care l-a făcut .nimic serios.. Oliver dădu din cap aprobator şi se grăbi înapoi la telefonul abandonat... Dar era şi altceva ce vroiam să . Ştiu suficient.

. aşa..ce? Oh! Cos-tisitoarele voastre. Era o perioadă agitată. au început să zică despre bărbatul ei. depus in situ. iar boala a reînceput. Restarick. de obicei. să-şi refacă machiajul. Coborî. la început. Totul a început de la o soră medicală iresponsabilă. gândi Mrs. posibilitatea. – Păi. evi-dent. se presupune că s-au întors de la serviciu. Oliver se grăbi. de fapt. cu îndemânare. Mrs.nici măcar nu este exact o fată au pair. iar cel care-l construise dispreţuise. Ea aşeză înapoi receptorul în furcă şi se cufundă într-un fotoliu. La revedere. iar doctorii sunt în încurcătură. Şapte fără zece.Spune-le să-l facă să le povestească unele istorii de spionaj minunate. Da. pe gânduri . Aproape timpul potrivit. Se pare că ar avea un fel de boală misterioasă . În orice caz. Automobile şi oameni soseau şi plecau din curte. ceea ce presupun că şi vrei. spuse Poirot. există. Acestea arătau extrem de funcţionale. privind spre cer. Oliver aruncă o privire la ceasul brăţară. – Am auzit cum sugerai câte ceva.. şi sora acesteia a spus unui vecin. ai timp să vezi cât doreşte de mult. El . Blocul era exact la fel. iar vecinul. vrei să afli ce-mi povestea ea? – Bârfă. cu pantaloni exotici strâmţi sau orice altceva aveau mai deosebit şi să plece din nou. Oliver conduse automobilul în curtea interioară de la Borodene Mansions. Apoi.. probabil. Era un bloc recent construit. e un fel de secretară de companie pentru bătrânul. Mrs. în măsura în care putea judeca. Şi poţi să fii confuz cu privire la subiectele ştiinţifice. A fost totul bine? – N-a fost rău. să-şi schimbe îmbrăcămintea. care ocupa un spaţiu scormonit de prăpădul unui câmp de mine în ultimul război mondial.de natură gastrică -. – M-am gândit eu că ar fi mai bine să descos totul despre bătrânul nostru. adăugirile ornamentale. Atunci. trebuie să pleci. ce obositor e. a povestit altcuiva şi. Acum. Lucruri de felul acesta oamenii spun mereu . Oliver. şi din nou doctorii au fost în încurcătură. În timp ce Mrs. să ocupe locul rămas liber. una sau alta. iar tu poţi să-ţi imaginezi ceva mai precis decât poate. să verifice până când soseşte. trânti portiera şi stătu o clipă. dacă e vorba de o femeie. în acest caz. atât în faţă.. care pleca zilnic la lucru. Ei au internat-o în spital şi i-a mers destul de bine. „Probabil”. Naomi şi eu ne-am întrebat despre fata au pair . spuse Poirot.. Locul de parcare era ocupat de şase maşini. ca bloc de locuinţe”. Oliver ezita. ori altele să se apuce acasă de spălat lenjerie şi ciorapii. că ar fi încercat s-o otrăvească... – Doamne sfinte. încât nu părea că există vreo cauză reală care să explice boala. bănuiesc.dar. un timp aparent potrivit pentru a încerca. Acel timp. – Unei morţi dorite!. Şi ea a venit acasă. cât şi 18 . nu există nici un fel de motiv pentru care să administreze buruieni otrăvitoare lui Mrs. Despre sănătatea doamnei Restarick? – Exact. pe măsură ce se apropia sfârşitul zilei de muncă. privat de o astfel de legendă ca LAMELE DE RAS PANA CIOCÎRLIEI. se părea că n-au sens.. Şi apoi.! aşa că. când fetele. a apărut suspiciunea! Astfel.dar nu comise încă! CAPITOLUL III Mrs.. una din aceste maşini manevră în spate şi plecă. „că a fost ridicat en bloc de la Great West Road şi. oamenii au catadixit să vorbească. fireşte.

Mrs. făcea un astfel de anunţ. Ajunse la o uşă cu numărul 67 marcat într-o plăcuţă metalică. Totuşi. cifra 7 se desprinse şi căzu la picioarele ei. din nou. spuse ea. Oliver. Oliver. – Oh. Oliver o zbughi afară ca un iepure speriat. Atunci când sosi. Mrs. croit şic. – Oh. uitîndu-se pe fereastră şi clipind puţin din cauza soarelui care-i bătea în ochi. în mod invariabil. să vă spun. – Nu vreţi să intraţi? Mrs. Miss. Oliver apăsă pe butonul liftului. – Aveţi o privelişte splendidă de aici. – I-am promis o carte. cu o fustă foarte scurtă. Privi pe perete şi plecă. Uşile se deschiseră ca o gură ce se cască. arătînd un pacheţel învelit aproape neglijent în hârtie maronie. frumoasă. nu e nimeni. chiar şi la mijloc. Traversă în partea cealaltă. Oliver. Pe toată partea asta erau numere de la 100 la 200. cumva? Mrs. se uită la Mrs. iar Claudia Reece-Holland o conduse într-o cameră de zi. uşa se deschise aproape imediat. Oliver. pe alt perete. Nu atât de plăcută când se strică liftul. explică ea. Numărul 67 era la etajul al şaselea. – L-am cunoscut pe tatăl tău. Mrs. Toate camerele apartamentelor erau tapetate la fel. Se opri aproape imediat (şi asta o înfricoşă!). Trosnet. cu adevărat. Mrs. Chiriaşii puteau să adauge piese şi mărunţişuri personale. cu o izbitură ameninţătoare. Oliver acceptă invitaţia. – Da. O fată înaltă. – Sunt sigură că Norma va fi emoţionată să primească volumul de la dumneavoastră. Mrs. Nu ştiu ce face în seara asta. zise Mrs. Oliver zise din nou „oh” înainte de a continua. pe acest fundal. Oliver. adunat în coc.în spate. cu uşi batante mari. de-a lungul culoarului. Restarick este acasă. stătea în cadrul uşii. în care. să-şi expună tablourile moderne sau să aplice orice formă de decorare îşi imaginau. străduindu-se să spună lucrul adecvat. legănîndu-se pe ramuri de palmier. Abia azi mi-am amintit care anume. Uşile se închiseră. Mrs. dar imediat îşi dădu seama că a greşit. Locatarii puteau. Se întoarce curând? – N-aş putea. în obişnuitul stil vinovat. pe care n-a citit-o. Oliver. dulapuri. Vreţi să beţi ceva? Vin de Xeres? Gin? Această fată avea felul vioi al unei secretare bune. 19 . Purta un costum de culoare închisă. o canapea largă şi o masă extensibilă. Făcu o mişcare. de sus. când se chirci cu durere şi culese. Erau dotate cu mobile moderne. bluză albă de mătase şi încălţăminte de calitate. grijulie. bine. Oliver refuză. Oliver se grăbi să intre în gaura căscată. Miss Reece . fixată pe mijlocul uşii. pe partea dreaptă. Ea continuă: . eu sunt. Oliver alese partea din stânga ei. printr-un arlechin gigantic lipit pe un perete şi un model de maimuţă. Ea se temea mereu de lifturile moderne. îşi spuse Mrs. adăugă ea. rafturi de cărţi şi aşa mai departe. Poate.Holland? Tânăra privi puţin surprinsă. Liftul începu să urce. Scriu cărţi. Avea un păr negru. cumva. pe uşă. dar discret fardată şi pentru un motiv oarecare. uşor alarmată. cu un model artificial de pădure. „Nu-mi place locul ăsta”. eşti.Eu sunt Mrs. Apăsă pe butonul soneriei. – Da. numărul şi-l fixă în cuie. Şi aici existau semne de gusturi personale. Una de-a mea. spuse Mrs.

Mrs. Toată această. noi trăim o viaţă. spuse Claudia. Frances se sprijinea de fereastră. silindu-se să exprime o surpriză neprefăcută. Oliver. da. – Presupun că nu se pune problema cu adevărat. Contrasta complet cu vioaia şi priceputa Claudia. Dar. – N-aş putea spune. ea-i încă la ţară. – Nu se reîntoarce? În mod involuntar. – Claudia. – Îmi pare rău. Oliver avu impresia că cele două fete au schimbat o privire între ele.. continuă Frances.. Zâmbi. Ariadne Oliver. cu părul lung. . – Am crezut că Norma are serviciu la Londra. cât de emoţionant. Mrs. mai degrabă. Claudia o însoţi până la uşă.. deşi nu vrei să admiţi asta. ca decorator de interioare. aşa este. ai idee unde am pus. Sosi o altă tânără. uitîndu-se la Mrs.. să ştii! Ea râse brusc. – Vai. continuă Mrs. presupun. – Oh. nu voi uita să-i dau cartea dumneavoastră. Loialitate faţă de patronul tău. vorbind în timp ce intra. spuse Claudia. Se opri. unde este fata aia? De ce nu s-a întors luni. Oliver. Mrs. explică Mrs. Purta pantaloni strâmţi de catifea şi un pulover gros.– Nu-mi închipui că liftul ar îndrăzni să se strice.. Dar părerea aceasta sună nesigur. Oliver se ridică.. vă mulţumesc foarte mult. CAPITOLUL IV 20 . Aceasta era o tânără înaltă. – Norma nu-i normală! Tu ştii că am dreptate.nu ne batem capul. – Frances Cary .. Claudia făcu o rapidă prezentare.. puternic fardată. degajată. – Îi voi povesti tatălui meu că v-am cunoscut. – Oh. Închizând uşa.. Oliver.. – Oh. e ceva suspect în ea.. sprâncenele şi genele uşor arcuite în sus .Nu pot să-mi imaginez. E atât de. Claudia. zise el. El este un pasionat cititor de povestiri poliţiste. Am făcut o gafă? – Tocmai îi spusesem că Norma este plecată. Claudia. nu-i mai bun. separată. Nu e normală. Frances ridică uşor din umeri. – Nu. atât de automat! – E de curând instalat. da. Unde a plecat? . – Nu este suspectă cu nimic mai mult decât oricine altcineva.. explică ea.Aici.. Mrs. – Am adus o carte. dar. Oliver. – Ei bine. Venim şi plecăm cum ne place . zise Frances. pe care i-am promis-o Normei Restarick. când se reîntoarce. O faţă spălăcită. Nimic nu putea fi mai convingător decât o explicaţie uşoară. cu părinţii săi? Acolo a plecat pentru weekend. ce păcat. zise ea. Are nevoie de frecvente reglări şi reparaţii. tocmai de aceea. se făcu o pauză. se întoarse în camera de zi. de obicei. De fapt.efect sporit de machiaj. eu am sunat s-o caut.ei bine.. – Nu stă la ţară. să lăsăm mesaje. zveltă. Uneori fata asta îmi dă fiori. Ea lucrează într-un loc.

cu culoare liliachie. un altul. Şi era plin de magazine săteşti. îmbătrânite de când lumea. tutun şi dulciuri. dar încântătoare. în stil de modă veche. întrerupt ici-colo de „reşedinţele dorite” ale unei liste de agent imobiliar. Două femei simple. Mai existau: două birturi. construite de primărie. altele cu adaos de adevărat confort sau ascunse cu grijă de vreo privire întâmplătoare. Era unul din acele sate care dovedeşte tendinţa spre lungime fără lăţime.evident . cea mai mare parte ciobit. ambele destul de murdare. inclusiv prăvălie de zarzavaturi. iar celălalt oferind o casă plină de hărţi vechi. erau ocupate să aranjeze. De cealaltă parte a caselor primăriei. cu o mare varietate de lucruri artizanale încântătoare.. lăzi vechi de stejar mâncate de carii. în litere fanteziste.Hercule Poirot se plimba pe strada principală din Long Basing. În faţa sa. de asemenea. Poirot ar fi trebuit să-i povestească precum că este absorbit de atmosfera locală. La marginea satului se făcea o trecere neaşteptată. uneori păstrând puritatea georgiană. totul îngrămădit în dezordine. etichetată „Ultima modă”. un magazin de papetărie şi ziare. cum era cazul în Long Basing. care vindea. Avea o biserică impresionantă. Poirot se plimbă liniştit. ar fi fost cu el. mai departe de drum. care expuneau o diversitate de mărfuri: două de antichităţi. atârnând. l-ar fi întrebat imediat de ce îşi pierde vremea când casa spre care se îndrepta era la o depărtare de un sfert de milă de sat. care era . Dacă prietena sa nerăbdătoare. o dugheană de textile. un raion de încălţăminte pentru copii şi cu o gamă diversă şi largă de mărunţişuri de tot felul. Poirot zări o casă. foarte des arătînd unele semne de îmbunătăţire victoriană. de o demnitate venerabilă. stăpânirea câmpurilor şi gardurilor vii îşi relua cursul. etajere de sticlă. fereastră boltită sau o mică seră.aristocratul locului. Oliver. Adică. toate în culori orbitoare. şi o mare cantitate de confecţii de damă şi tricotaje. din care unul cu piese de şemineu. de diferite feluri. Şi mai există un local micuţ cu o ferestruică pe care era scrisă în diagonală. o stradă ce este pentru toate intenţiile şi scopurile singura stradă. un oficiu poştal. erau înşirate case noi. din pin. Existau şi câteva case de ţară. umplut cu o mulţime de coşuri de sârmă şi cutii cu fulgi de cereale şi detergenţi. etichetate „separate”. complet autentice. un magazin de împletituri de nuiele. o fustă lungă plisată şi o cămaşă de marinar cu dungi purpurii. vârstate. Mrs. Toate astea. studiind tot ce vedea. Ceea ce fusese odinioară băcănia locală se transformase acum în aşa-numitul „mare magazin universal”. ca o verandă. o fâşie de gazon verde în faţa lor şi uşile de la intrare vopsite în culori diferite dădeau fiecărei case o notă veselă. că aceste lucruri sunt mai importante. Acestea erau dispuse în vitrină. cu propriile lor grădini şi copaci şi un aer general de rezervă şi de conservare pentru ele însele. care erau despărţite de o tejghea pentru broderie de artă. aprovizionată din belşug cu articole de modă. o reclamă pentru o bluză franţuzească. Una sau două fuseseră renovate. cu părul alb. arătînd ca noi şi mândre de asta. din lipsă de spaţiu. unele tinzând spre suta de ani sau aşa ceva. De o parte. materiale tricotate. o mulţime de porţelan. dacă poţi numi şi descrie drept stradă principală. ceva argint din epoca victoriană. Satul mai cuprindea câteva căsuţe cu faţa la stradă. în curtea acesteia. cu o turlă înaltă şi un arbore de tisă. în rafturi. Poirot le observă cu un interes imparţial. retrase de la drum. al cărei etaj îi 21 . de lână. de către o mână neglijentă.

apoi ridică şi privirea către el.. El se întrebă dacă n-ar putea. răspunse Poirot.. – Da? întrebă ea. deoarece observă. Treceam prin această vecinătate şi m-am aventurat să vă fac o scurtă vizită. O prietenă de-a mea. îşi scoase pălăria cu o mişcare plină de eleganţă şi se înclină..unul adevărat? – Eu sunt tot ce poate să existe mai adevărat. Ariadne Oliver. Cărţile ei sunt foarte amuzante. – Mi-am permis să vă fac o vizită. Poiret. aşteptînd ca să vorbească el. Părul ei blond era aranjat rigid. – Mr. în mod tainic. Capul ei arăta ca un cerc luminos de culoarea aurului pur. Mr. întrebător. Ceva fusese evi-dent adăugat acolo. nu cu mulţi ani în urmă. Încă avea peluze verzi de iarbă. oarecum fascinaţi. Aceasta era. Mecca spre care se porniseră picioarele sale... pătrunse şi se îndreptă spre casă. să fie nesigură. Banală era poate cuvântul care s-o descrie. „Poate că a fost şi un interes personal”. pentru a crea efectul unui peisaj natural. madame. accentuînd ultima silabă. cu câteva sfori de legat florile în mâna stângă. A venit împreună cu Lorrimerii. Naomi Lorrimer ne-a spus că s-ar putea să vă abateţi pe la noi. Era o casă convenţională. nu e nici o supărare. Ochii ei se opriră la mustaţa sa. El deschise poarta. – Sper că nu e nici o supărare? – Da. să lege nişte dalii. în sufletul ei. nu-i aşa? Dar. Ştiu cine trebuie să fiţi. în mod evident. – Sper că nu vă deranjeaz. dar într-un mod artifi-cial. O studie mai îndeaproape. la dispoziţia dumneavoastră. zveltă. dar cu umerii ascuţiţi. se gândi el. Ea părea. aici. – Vă plac grădinile? 22 . observase Poirot. Era înaltă. reflectă Poirot. fără îndoială. Se întrebă un pic şi care ar putea fi trecutul ei social. Cercetă casa. nu-i aşa .dădea o notă neobişnuită de construcţie bulbucată. – Da. Era distinsă. – Mrs. Rămase în picioare. datând probabil de la începutul secolului. dacă nu joacă. pe ea însăşi. Observă că ea îşi stăpâneşte un zâmbet. plină de grijă. într-un colţ aproape de casă. Dumneavoastră sunteţi. Un zâmbet fugar atinse buzele ei. în speranţa că mi s-ar permite să prezint omagiile mele lui Sir Roderick Horsfield. pline cu straturi de flori şi suprafeţe de arbuşti plantaţi cu migală. Ariadne Oliver a fost aici săptămână trecută. sus. rolul unei lady englezoiace preocupate de grădina sa. Mrs. deloc. poate că dumneavoastră nu găsiţi povestirile poliţiste amuzante. – Aveţi o grădină splendidă aici. zise el. Totul era în bună ordine. desigur. Hercule Poirot. o corectă el.. foarte distins. Restarick? – Da. – Deloc. – Da. Femeia îşi întoarse capul. deşi i se permisese să cadă în neorânduială. Poirot. „Sigur că este angajat un grădinar pentru grădina asta”.. Poirot. Ajunse la o poartă de care era fixată o placă cu numele Crosshedges. Eu. o femeie aplecându-se deasupra unui strat de flori. subiectul unei griji şi atenţii deosebite în vremea ei. Dumneavoastră înşivă sunteţi detectiv. încurcată. Grădina era mai atractivă decât casa şi fusese.

dar vă prezint şi dumneavoastră omagiile mele. în mod vag. Monsieur Poirot. – Fiecare.. dificili. dificil. – Exact. Probabil că m-a şi uitat. Poftiţi în casă.. – Sărmanul. De către fetişcane. să vă întoarceţi undeva? 23 . adăugă el melancolic. se presupune. în o mie nouă sute patru zeci şi patru. Într-un fel! Este fiica mea vitregă. desigur. cred că aveţi dreptate. – V-au convins şi pe dumneavoastră. – Pentru poporul francez.– Nu cum îi plac englezului grădinile. sunt sigură că o să-i placă. nu? Aici în Anglia. Va voi. Foarte importantă. dar aţi adus-o din Franţa şi dumneavoastră nu vă iubiţi potager atât de mult cât vă iubiţi florile. madame. răspunse Mrs. mai degrabă monotonă. Oftă şi continuă: Oamenii în vârstă pot fi uneori mai. – Nu trebuie să-mi faceţi atât de multe compli-mente. madame. ale palatului Versailles în miniatură şi astfel. deschisă. vă referiţi? – Nu sunt francez. Aţi venit să-l vizitaţi pe unchiul meu. aveţi o fiică? – Da. aveţi pentru grădină un talent special. în anumite privinţe. şi el o urmă. – Asta-i foarte urât din partea lor. potager. În vremea noastră el duce o viaţă. în mod frec-vent. – Voi fi încântat să o cunosc. acelaşi lucru pe care l-ar face şi fiica noastră. Eu sunt belgian. nu e nevoie să pretindeţi că sunteţi bătrân. sper.. să mă primească? – Da. – L-am cunoscut pe unchiul dumneavoastră. vag. totdeauna sunt convinse că trebuie să se întoarcă în industrie sau în învăţământ. nu. – E mult de când l-am întâlnit. Surâse politicos şi continuă. Eu trebuie să fiu mai mult la Londra . aveţi potager. – Ştiu. Şi eu sunt. replică Mary Restarick. Oftă.căutăm o casă con-venabilă acolo. ele au inventat potager. nu. N-am dreptate? – Ba da. Oliver a pomenit că aţi făcut parte. Îl conduse pe o uşă cu geam. Probabil. spuse Poirot politicos. aşa cum spuneţi. – Tinerele. Era o problemă de spionaj şi de proiecte ştiinţifice ale unei anumite invenţii. Eu. Mă închin! Raselor latine le plac grădinile oficiale. acum este destul de bătrân. lăsaţi. fluturând din mână: Dar grădinile dumneavoastră englezeşti le admir. replică Poirot. în Anglia. Dum-neavoastră. Cred că Mrs.Regret. Este la Londra. Ea râse. ceva ce pentru noi. adăugă ea.. dar nu-i aici. Totdeauna aduc omagii frumuseţii. este necesar să aibă un serviciu. uşor stânjenită. sigur. din forţele poliţiei belgiene. Noi datoram acea invenţie geniului lui Sir Roderick. când o întâlnesc. Ea surâse. Chiar când se mărită.. – Am venit. – Uneori mi se spune aşa. desigur. Lucrează acolo. . – Da. răspunse Poirot. eu sunt un vechi copoi poliţist bel-gian. Mă tem că a surzit de tot. Restarick.. zise doamna Restarick. toate au serviciu în zilele noastre. Asta reprezintă ceva pentru dumneavoastră. să-i aduc omagiile mele lui Sir Roderick. – O. cândva. – Vai. Făcu o temenea. grădinile de palat.

Poirot intui că i-ar fi plăcut. Oamenii trebuie să-şi încerce propriile ex-perienţe. Lansberger le-a făcut. Naturalismul lui meticulos nu mai era la modă şi de la moartea sa se vorbea puţin despre el. fireşte. Poirot privi înapoi. Se opri brusc. Poirot oftă şi spuse: – Mamele şi taţii. Ea se uită în jur cu. presupun că asta se întâmplă adesea. madame. exista o ridiculizare ascunsă cu grijă. fără personalitate.. Referitor la persoanele care-i pozau ca model se vorbea uneori ca de „stâlpii îmbrăcămintei”. pe care Lansberger le-a executat atât de facil. el are propriile sale camere sus. ca să coboare. Zise: – Madame. adăugă: şi nu-i place de mine. El bănui că. au mai puţin control asupra fiicelor. – Da.singurul semn personal. Dacă ar fi fost prima doamnă Restarick. găseşte că e plictisitor la ţară?! – Da. Consider că e greu pentru fete să accepte o mamă vitregă. ca şi cum ar fi scos ultimele cuvinte din adâncurile sufletului. După stilul îmbrăcămintei femeii. portretele acele sunt reuşite. eu am fost educată în Africa de Sud. în felul acesta. – Fiica dumneavoastră. am venit de scurt timp. pe peretele opus. Nu. o cameră fără personalitate. în spatele exterioarelor calme. ceea ce aprecie Poirot să fie. în timp ce urca scările în faţa sa: – Tocmai le-am scos din depozit şi le-am şters de praf şi. cu o mână pe balustrada scării. Era o încăpere mobilată cu gust. excepţie făcând poate doar cele două portrete. ajungând la un punct mort. – Imposibil. Mary Resterick spuse. Pe pereţi atârnau două portrete mari . nu-i place aici. Primul era al unei femei cu buze subţiri. Dar. Aici. Este o fată dificilă. nu este imposibil deloc! Da. Se opri brusc şi apoi. Ea-l conduse afară din cameră. presupun. – Nu. O cameră rece. dar trebuie să mărturisesc că regret să văd cum ele arată atât de puţin discernământ în alegerea lor . – Nu. – Să cred că fiica dumneavoastră şi-a iubit atât de mult propria mamă? – Bănuiesc că ea trebuie s-o fi iubit dintotdeauna. cu un aer de energie stăpânită. o lipsă de entuziasm. de catifea gri.a prietenilor lor? – Norma s-a îngrijorat foarte mult.– Nu. Era o fiinţă care părea ciudat de caraghioasă. Deasupra ei. în zilele noastre. Nu e cum se obişnuia să fie în zilele bunelor maniere de demult. îmbrăcată într-o rochie de seară. străin. Era numele unui renumit şi foarte scump pictor de portrete de acum douăzeci de ani.cum spuneţi dumneavoastră . peste umăr. era un bărbat de vreo treizeci şi ceva de ani. pentru tatăl ei. Poirot aprecie că acestea datau de câţiva ani buni.. cu soţul meu. Totul îmi este. Putea să fie cineva 24 . o creatură umană tocmai dădea colţul scării. În faţa ei. mai degrabă. dar de un tip convenţional. dar Poirot se gândi că ei sunt mult mai mult decât asta. răspunse Poirot cu o politeţe fran-ţuzească. presupun că nu e bine să te plângi. eu trebuie să urc la unchiul Roddy. Presupun că multe fete sunt la fel. este mult mai bine pentru ea să fie la Londra. – Cineva n-ar îndrăzni să spună aşa. Oricum.

dragă. Absolut înspăimântător. David oftă. spuse Mary Restarick. nu păru luat prin sur-prindere. este şi nu este! În orice caz. dacă simt că este un gen de fată foarte ciudată? În zilele de azi nu poţi avea nici un fel de autoritate asupra lor. te gândeşti ca nu cumva să şterpelesc lingurile sau altceva. Acel ins avea o figură destul de familiară pentru Poirot. – Şi totuşi. deschisă. replică Mary. dacă n-am nevoie să mi se facă o primire. iar acum o găseşte complet. o vestă din catifea lucrată cu grijă. dar. draga mea. De ce nu? – Noi suntem de modă veche şi nu ne place aşa ceva. – A plecat de aici duminică noaptea. Ea-i 25 . – Înspăimântător. El a fost în străinătate încă de când ea era un copil. Purta o haină neagră. în zilele noastre.. nu vă neliniştiţi. madame? Într-o ramă aurie. o figură adesea întâlnită pe străzile Londrei sau chiar la petreceri.. m-am gândit că este probabil aici. n-aţi spune atunci că este efeminat sau exotic. nu se potrivea cu această casă. Am venit să văd dacă nu e sus. A lăsat-o cu totul mamei sale s-o crească. Pur şi simplu nu pot să-i ţin piept. Adăugă cu voce furioasă: De ce n-ai sunat clopoţelul. că nu este acolo? – Ei bine. Andrew s-ar fi înfuriat. în jos. Dum-neavoastră îi întâlniţi mai puţin la ţară. nu credeţi aşa. Ce naiba faci aici? Tânărul. Ce să fac. tu n-ai venit cu Norma? – Norma? Nu. deoarece nu s-a întors în acest weekend. în această casă? Tu. Totdeauna au existat mode. pantaloni din piele. purtînd un guler brodat. – David! vorbi tăios doamna Restarick. madame. – Ce faci aici. atunci. să ştim că eşti aici? De ce rătăceşti de colo până colo prin casă? – Într-adevăr. cu tine. – Te-ai speriat? întrebă el.într-un costum de bal mascat. Speram s-o găsesc aici. strânşi pe picior şi cârlionţi bogaţi de păr castaniu ce-i atârnau pe umeri. Toată lumea se agită. Efeminat exotic. cred că e mai bine să plec. – Da. – S-o găseşti aici? Ce vrei să spui? Ea este la Londra. cu răutate tăioasă. La fel şi eu. Se pare că le place cel mai prost tip de tineri. ca de obicei. coborî şi ieşi pe uşa principală. Draga mea.. Totul este o chestiune de modă. De ce este Anglia. 67. – Nu pot să-l suport. dragă. – Groaznică creatură. nu este la Borodene Mansions. nu în contrast cu un portret de van Dyck. în mod sigur. – O. carel făcu pe Poirot să tresară. plină ochi cu astfel de oameni? – Oh. Să-mi întorc buzunarele pe dos înainte să plec? – Nu fi absurd. Fiicele pot fi foarte enervate. Îl irită groaznic. iar tu se pare că nu ştii unde este fiica ta vitregă. David! – Pa şi pusi. flutură din mână. Te asigur că este firesc să te plimbi într-o casă în plină lumină a zilei.. cineva care. în diferite ocazii. Un reprezentant al tineretului de astăzi. o enigmă. Îmi pare rău. în nici un caz. – Ce vrei să zici. – Îndrăznind să vină aici ca acela. Tânărul trecu printre ei. dar la Londra întâlnim o mulţime ca ei. dragă. Chiar dacă Andrew ar cunoaşte-o bine pe Norma. în această privinţă.

cred. lucios. la urma urmei. care clasa scrisori şi documente. Un cap negricios. Sărmane mame vitrege. Am suficiente dovezi. Îmi amintesc de demascarea acelui agent secret care a reuşit să lucreze atât de mult timp . – Şi eu sper. Nu văd de ce este necesar. Se opri brusc.îl ţineţi minte pe căpitanul Henderson? – Da. cum să nu-mi reamintesc. sunt mulţi ani. – Vai de mine. desigur. avem vremuri grele. şi bărbi crescute caraghios. – Antipatii? – Da! Mă urăşte. într-o uşă. nu-i aşa? – Consideraţi că ea vă urăşte cu adevărat? – Da. Se grăbi spre ei. mă gândesc c-ar fi mai bine să nu-i mai povestesc lui Andrew. obrajii roşii şi înfăţişarea irascibilă. Sir Roderick. dar. Era un urlet tunător. O. sunt sigură. Acum ea râse scurt. 26 . Ce decizii trebuia să luăm! Şi ce greutăţi aveam cu asigurarea protecţiei informaţiilor! Astăzi nu mai e nevoie deloc de păstrarea secretului. de fapt. îşi dădea seama că vorbeşte unui străin. el se reîntoarce aici. în Normandia. Mă gândesc . cu faţa colţuroasă. – Ba da. nu-i aşa? Eraţi unul din cei doi. Specia asta nu se spală. luaţi loc. Ultima oară a fost. uşor. Norma este o fată foarte dificilă. Un bărbat spătos. pentru prima oară. am ajuns. au feţe complet nerase. se plimbă calm.. Bănuiesc că fiecare familie are aceste probleme. E atât de stranie.absolut nebună după acest David Baker. ea arată câteodată ca şi cum i-ar lipsi totul acolo. Căpitanul Henderson. Presupun că a fost credincioasă mamei sale. Poirot spuse cu voioşie: – Vai. La masa din spatele său. Nu vreau să produc necazuri. intră. Era ca şi cum. nu trebuie să vă frământaţi. zise ceremonios Mary Restarick. Cred că ea trăieşte cu această creatură la Londra şi nu numai cu el. Mă urăşte cu adevărat. Păcatele tinereţii trec. Într-adevăr. După cum bine îmi amintesc.. Poirot avea capacitatea de a atrage confesiuni.mai mult ca sigur.. Nu vreau să-l supăr pe nedrept. Porcul dracului! Demascat! – Poate nu vă mai reamintiţi de mine. madame. şi îmbrăcăminte soioasă. Oamenii care discutau cu el greu realizau cu cine stăteau.. – O. de vorbă. – Intră. continuă ea. mulţi ani de când am avut plăcerea să vă cunosc. – Îţi prezint pe Monsieur Hercule Poirot. – Iată un vizitator care vrea să te vadă. erau acolo şi colonelul Race şi generalul Abercromby şi mareşalul aerului Sir Edmund Collingsby. Realmente nu ştiu de ce vă spun toate astea. Poirot se avântă elegant în acţiune şi discuţie. la cutiuţă! Aceste extraordinare antipatii pe care le are ea. şedea o tânără. Bătu. Hercule Poirot. e rezonabil ca tatăl ei să se recăsătorească. măsura la pas podeaua. Unchiule Roddy. Ba există ceva şi mai rău. nu-mi mai amintesc numele celuilalt. spuse Mary Restarick. în timp ce păşea în cameră. Am scăpat ca prin urechile acului. Nu pot să spun cât de uşurată am fost când a plecat la Londra. Eraţi reprezentantul francez. unchiule. Andrew i-a interzis să mai calce în casă şi uite. cu Poirot în spatele ei. ca prin urechile acului. Capul ei era aplecat asupra hârtiilor. dar. ştiu că mă urăşte. N-am ce-i face. Uneori cred că nu e în toate minţile.

luaţi loc. Nimic nu e mai plăcut decât să sporovăieşti despre vremurile apuse. – Mă temeam atât de mult că s-ar putea să nu vă mai reamintiţi de mine şi de colegul meu, Monsieur Giraud. – Da, da, fireşte că-mi aduc aminte de amândoi. Ei, ce zile au fost acelea, ce zile au fost acelea, desigur. Tânăra se ridică de la masă. Mişcă politicos un scaun spre Poirot. – Ai dreptate, Sonia, ai dreptate, spuse Sir Roderick. Dă-mi voie să te prezint, adăugă el, micuţei şi fermecătoarei mele secretare. Schimbă complet lucrurile pentru mine. Mă ajută, ştiţi, îmi înregistrează toată opera. Nu ştiu ce m-aş face fără ea. Poirot se înclină amabil. – Enchanté, mademoiselle, murmură el. Fata răspunse ceva cu jumătate de glas. Era o fiinţă mărunţică, cu părul negru tăiat scurt. Arăta timidă. Ochii ei, de culoare albastru închis, erau, ca de obicei, îndreptaţi în jos, cu modestie, dar zâmbi sfios şi plăcut către patronul ei. Acesta o bătu uşor pe umăr. – Nu ştiu ce m-aş face fără ea, repetă el. Nu ştiu, într-adevăr. – O, nu, protestă fata. Nu sunt chiar atât de bună. Nu pot să dactilografiez foarte repede. – Draga mea, dar dactilogranezi destul de repede, tu eşti memoria mea. Ochii mei şi urechile mele şi multe alte lucruri. Ea zâmbi din nou spre stăpân. – Asta îmi aminteşte, spuse cu voce scăzută Poirot, de excelentele poveşti care circulau de la unul la altul. Nu ştiu dacă erau sau nu exagerate. Iată, de exemplu, despre ziua aceea când cineva v-a furat maşina şi..... el continuă să-şi ducă la bun sfârşit povestirea. Sir Roderick era încântat. – Ha, ha, sigur. Da, fireşte, totuşi cam exagerat, consider. Însă, în general, aşa s-a întâmplat. Da, da, cine îşi închipuia să vă amintiţi de asta, după atâta timp. Dar eu aş putea să vă relatez una şi mai bună. El se lansă într-o altă istorie. Poirot ascultă, aplaudă. În cele din urmă îşi privi ceasul şi se ridică în picioare. – Ei, să nu vă mai reţin, zise el. Dumneavoastră sunteţi angajat, cum văd, într-o muncă importantă. Fiind tocmai prin apropiere, n-am putut să mă abţin să nu vă prezint omagiile mele. Anii trec, dar dumneavoastră, observ, n-aţi pierdut nimic din vigoarea dumneavoastră, din plăcerea dumneavoastră de viaţă. – Bine, bine, dumneavoastră spuneţi aşa. Oricum, nu e nevoie să-mi faceţi prea multe complimente - dar vă rog să staţi să serviţi ceaiul. Sunt sigur că Mary va aduce nişte ceai. Se uită în jur. Oh, ea a şi plecat. Drăguţă fată. – Da, cu siguranţă, şi foarte chipeşă. Presupun că vă este de mare sprijin de mulţi ani. – Oh, ei s-au căsătorit de curând. Ea-i a doua soţie a nepotului meu. Voi fi deschis cu dumneavostră. N-am ţinut prea mult la acest nepot, Andrew, nu-i un băiat pe care să pun bază. Totdeauna agitat. Fratele său mai mare, Simon, era favoritul meu. Nu că l-am cunoscut bine pe el. În ce-l priveşte pe Andrew, acesta s-a purtat foarte rău cu prima lui soţie. A dispărut, ştiţi! A lăsat-o pe linie moartă. S-a sfârşit cu o imensă tristeţe.
27

Toţi au aflat despre ea. El a fost îndrăgostit nebuneşte de ea. Dar totul s-a năruit într-un an sau doi; neghiob băiat. Cu fata asta cu care s-a însurat se pare că totul e în regulă. Nimic rău cu ea, după câte ştiu. Simon era altfel, era un băiat potolit, totuşi teribil de posac. Nu pot să spun că mi-a plăcut când soră-mea a intrat în familia asta. Căsătorie din interes, ştiţi dumneavoastră. Bogăţia, desigur, dar banii nu sunt totul, noi îndeobşte ne-am căsătorit cu Armata. Niciodată nu l-am înţeles prea bine pe Restarick. – Ei au, înţeleg, o fată. O prietenă de-a mea a cunoscut-o săptămână trecută. – Da, Norma. O fată nesuferită. Umblă în haine groaznice şi a cules un tânăr scârbos. Da, ei toţi sunt la fel în ziua de astăzi. Tineri cu părul lung, Beatles, tot soiul de nume pe care le poartă. Nu pot să ţin pasul cu ei. Practic, vorbesc o limbă străină. Nimeni nu doreşte să asculte critica unui om bătrân, aşa cum suntem noi. Chiar şi Mary, eu întotdeauna am crezut că este o fire bună, sensibilă, dar, după cum observ, în unele privinţe poate fi de-a dreptul isterică, mai cu seamă dacă mă refer la sănătatea ei. Puţină agitaţie în legătură cu plecarea ei la spital pentru control sau altceva. O, ce ziceţi de o băutură? Whisky? Nu? Sigur nu rămâneţi să beţi o picătură de ceai? – Vă mulţumesc, dar iau masa cu nişte prieteni. – Ei bine, trebuie să vă mărturisesc că m-a bucurat foarte mult discuţia aceasta cu dumneavoastră. E drăguţ să-ţi aminteşti ceva din lucrurile care s-au întâmplat odată. Sonia, dragă, poate-l conduci pe Monsieur - regret, cum vă numiţi, am uitat iarăşi - o, da Poirot. Condu-l jos la Mary, te rog. – Nu, nu, se grăbi Poirot să refuze, dând din mână. Nici nu mă gândesc s-o deranjez pe Madame. E-n regulă. Găsesc eu drumul, în mod sigur. A fost o mare plăcere să vă reîntâlnesc. Părăsi camera. – N-am nici cea mai vagă idee cine a fost tipul ăsta, zise Sir Roderick, după ce plecă Poirot. – Nu ştiţi cine a fost? întrebă Sonia, privindu-l oarecum surprinsă. – Personal, nu-mi amintesc cine-i jumătatea asta de om care a venit şi a discutat cu mine. Desigur, trebuie să ghicesc. Ştii, aşa se învaţă să ieşi basma curată. Acelaşi lucru şi la petreceri. Soseşete un individ şi spune: „Poate nu vă mai amintiţi de mine. Ultima oară v-am văzut în o mie nouă sute treizeci şi nouă.” Eu trebuie să spun: „Desigur, că îmi amintesc”, dar nu-i aşa. E un handicap aproape ca atunci când eşti orb şi surd. Noi ne-am împrietenit cu mulţi broscari ca acesta înainte de sfârşitul războiului. Nu-mi amintesc nici o jumătate din ei. Da, el a fost acolo, e-n regulă. Mă cunoştea, şi eu cunoşteam o bună parte din băieţii despre care a vorbit. Acea poveste despre mine şi maşina furată a fost complet adevărată. Exagerată un pic, fireşte; cu timpul au făcut o povestire suficient de bună. O, nu cred să-şi fi dat seama că nu mi-am amintit de el. Deştept tip, aş spune, dar broscar sadea, nu-i aşa? Ştii, spilcuit, şi dansator, şi trombonist, şi calic. Şi acum, unde rămăsesem? Sonia ridică o scrisoare şi i-o înmână. Încercă să-i ofere o pereche de ochelari, pe care imediat el îi refuză. – Nu vreau afurisiţii ăia, pot să văd şi fără ei destul de bine. Îşi holbă ochii şi examină atent scrisoarea pe care o ţinea în mână.
28

Apoi, se predă şi i-o vârî cu forţa în mâini Soniei. – Da, poate ar fi mai bine să mi-o citeşti tu. Ea începu să citească cu vocea-i plăcută şi clară. CAPITOLUL V Hercule Poirot se opri o clipă sus, pe palier, cu capul plecat uşor pe o parte, ascultînd. Traversă spre fereastra coridorului şi privi afară. Mary Restarick era dedesubtul terasei şi-şi reluase lucrul în grădină. Poirot dădu din cap, cu satisfacţie. Păşi uşor de-a lungul coridorului. Deschise uşile una după alta. O baie, un dulap de lenjerie, un dormitor cu pat dublu gol, un dormitor pentru o persoană, ocupat, o odaie a unei femei, cu pat dublu (a lui Mary Restarick?). Următoarea uşă era a unei încăperi învecinate şi era, ghici el, a lui Andrew Restarick. Trecu pe cealaltă parte a palierului. Uşa pe care o deschise prima era a unui dormitor cu un singur pat. Acum, judecă el, nu era ocupat, dar putea fi locuit la sfârşit de săptămână. Pe măsuţa de toaletă erau câteva perii. Ascultă atent, apoi păşi pe vârful picioarelor înăuntru. Deschise dulapul de haine. Da, acolo atârnau câteva haine. Haine de ţară. Exista şi o masă de scris, dar nu era nimic pe ea. Deschise foarte precaut sertarele. Acolo erau câteva fleacuri, o scrisoare sau două, dar acestea datau de câtva timp şi conţineau trivialităţi. Închise sertarele. Coborî la parter şi, ieşind din casă, îşi luă rămas bun de la gazdă. Refuză propunerea de a bea un ceai. Motivă că promisese să se întoarcă, aşa că trebuie să prindă degrabă trenul spre oraş. – Nu vreţi un taxi? Putem să vă comandăm unul sau să vă duc eu cu automobilul. – Nu, nu, madame, sunteţi prea amabilă. Poirot se întoarse pe jos în sat şi coborî pe cărarea de lângă biserică. Traversă un podeţ peste un pârâu. Curând ajunse lângă o limuzină cu şofer, care aştepta discret sub un fag. Şoferul deschise portiera maşinii, Poirot intră, se aşeză şi-şi scoase pantofii de lac, icnind de uşurare. – Acum ne reîntoarcem la Londra, spuse el. Şoferul închise portiera, îşi reluă locul şi automobilul demară lin. Vederea unui tânăr, care stătea pe marginea drumului, făcând furios cu degetul mare semnul autostopului, nu părea ceva neobişnuit. Ochii lui Poirot se odihniră, aproape cu indiferenţă, pe acest membru al fraternităţii, un tânăr îmbrăcat ţipător, cu păr lung şi exotic. Existau mulţi la fel, dar în clipa când au trecut pe lângă el, Poirot se îndreptă şi se adresă şoferului: – Te rog să opreşti. Da, şi dacă poţi să dai puţin înapoi... E cineva care ne roagă să-l luăm. Şoferul privi neîncrezător peste umăr. Era ultima remarcă la care sar fi aşteptat. Oricum, Poirot dădea uşor din cap, aprobator, aşa că se supuse. Tânărul, care se numea David, înaintă spre portiera maşinii. – Am crezut că n-aveţi de gând să opriţi pentru mine, spuse bucuros. Vă sunt îndatorat mult, zău. Urcă, dădu jos de pe umeri o mică raniţă, o lăsă să alunece pe podea şi-şi netezi în ios chica de păr arămiu. – Eşti îmbrăcat poate cam bătător la ochi. – Da, credeţi? Imposibil. Sunt doar unul dintr-o gaşcă de fraţi.
29

. nu credeţi? – Depinde din ce punct de vedere. ştiţi asta mai bine decât mine. Ai adresa ei? – Da. nu cred că-ţi cunosc numele de familie. Înţeleg că-i faceţi curte fiicei. De aceea v-am făcut semn cu mâna. e cât se poate de pe din două. replică David. totuşi. de ce vă interesează? – Pot să te intereseze atât de multe lucruri. Mă rog. bănuiesc. un bloc cu apartamente. – Nu cred că este genul dumneavoastră. domnule. – O.. nu-i aşa? Ei încearcă s-o găsească? – Deocamdată. – Bine. mare. răspunse Poirot cu prudenţă. dacă mi-ai permite să te sfătuiesc. spuse David. Dacă-i adevărat. afară de cel de botez. – Înţeleg că asta presupune a fi ideea. – O. – Ar trebui să porţi o pălărie de cavaler. zise Poirot. – Baker. – Da. – Presupun că nu locuieşte acolo. Nu vreau să fiu grosolan. – Ce căutai la etaj? – Treaba mea.. nu-mi pasă prea mult de Restarick. trebuie să ştiţi unde este ea. nu cred să mergem aşa de departe. Am sperat că veţi opri şi-mi veţi da o mică informaţie. reciprocă. îmi satisfac curiozitatea.– Şcoala lui Van Dyck.Dumnezeu să-i putrezească te-au angajat. nici eu nu pot so sufăr. Tânărul râse. Strânse din umeri. Ea-i iubita mea.? Îmi pare rău. – Şi unde-i domnişoara în Londra? – Lucrează la o decoratoare de interioare. – M-am mirat de ce eraţi acolo. să ştiţi că şi ea îmi face curte.astăzi? ce te-a adus în mod secret în casă şi la etaj? Poftim? – Am intrat în casă pe uşa din spate. ar putea fi ceva în ceea ce ziceţi.. recunosc. spuse Poirot. Dar. – Ce vreţi să spuneţi? – Ce te-a adus pe tine în casa aceea . David. Oricum. Da. pe King's Road. – Ei. dar i-ai zis mamei sale vitrege. Aş dori să ştiu exact unde se află această tânără lady. A face curte fiicei. numele său. undeva în Chelsea. Au ceva deosebit de respingător grangurii ăştia îmbuibaţi. şi un guler de dantelă. sugeră Poirot. Norma este la Londra. – Iată o expresie drăguţă. – Unde este Mademoiselle acum? David întoarse capul brusc: – Dar. Susan Phelps. Dragul de Andrew şi draga de Mary . – Înţeleg. Restarick nu poate să sufere simpla mea vedere. de ce mă întrebaţi? – Aş dori să fac cunoştinţă cu ea.. nu cred că ei ştiu de absenţa ei. Nu-i aşa. Să presupun că ar putea fi numită aşa. Cum Mrs. bănuiesc. sus. niciodată nu m-am gândit la aşa ceva. De fapt. Nu înţeleg. Foarte eleganţi.cum se numeşte? Crosshedges .. Ştiţi asta. Se rezemă de spătarul banchetei. dar prea vă vârâţi nasul în toate. în clipa asta. – Eşti grozav de receptiv. 30 . Nu pot să-mi aduc aminte. noi nu-i povestim mamei vitrege totul. – Cineva trebuie că v-a angajat.

Vă spun eu. – Perfect adevărat.. – Despre cine vorbiţi . dar n-a ajuns la Borodene Mansions. numai timpul merge înainte. domnule Baker. domnule Baker? – Ce treabă aveţi? – Nu-i treaba mea. bucluc acasă. – Deci. Fără inimă. De fapt. Asta trebuie că a făcut-o să întârzie puţin la serviciu. Ce este azi. Vă duce la Londra puţin după ora zece.. nu vorbesc despre Miss Restarick. Vă zic eu. dracu să mă ia dacă ştiu.Norma? – Nu. Ea n-o iubeşte pe mama ei vitregă. vreau să zic. – Cred că s-a internat într-un sanatoriu particular. – Nu. – Şi domnişoara Restarick o urăşte pe mama ei vitregă? – Norma. Femeia asta-i o căţea. replică Poirot. – Dar. de ce ar trebui să fie? Ele nu ţin socoteala timpului una alteia. – A fost bolnavă. ei bine. E absolut absurd. – Este foarte greu de crezut. – Asta le îmbolnăveşte pe mamele vitrege? Le îmbolnăveşte îndeajuns ca să se interneze în spital? – Unde dracu vreţi să ajungeţi? – Grădinărie. Vorbesc despre Mrs. spuse Poirot. că. – Lumea discută. domnule Baker? – Nu! Fireşte.ăsta-i numele ei. Vorbele dau târcoale prin vecini. nu! Aşa spune şi Claudia.– Poate. – Aparent. – Da. este puţin lipsită de echilibru. dar a fost. Îmi cer scuze. a plecat de acolo duminică noaptea. Nu ne-am certat. fetele întotdeauna îşi urăsc mamele vitrege. vorbind despre un ucigaş cu ierburi? Vreţi să insinuaţi că Norma.. Nu are nici un motiv să se interneze. s-au săturat de magazinul acela. – Dar te-ai gândit că ea se întoarce acolo? – Ea nu s-a reîntors nici la muncă. uneori. De obicei. Dar ce vreţi să spuneţi? 31 . că ea a visat. poate sau folosirea unor ierburi ucigaşe! – Ce vreţi să ziceţi. De ce trebuie să vă gândiţi că ne-am certat? – Domnişoara Norma Restarick a părăsit Crosshedges duminică seara sau luni dimineaţa? – Depinde. nu? . Restarick. Nici ea n-o iubeşte pe Norma. Am înţeles eu greşit. dar nu prea mult. îşi iese din fire.. Ştiţi dumneavoastră. – Vreţi să spuneţi că cineva a zis că Norma a încercat s-o otrăvească pe mama ei vitregă? Asta-i ridicol.. înţeleg eu. sunt de acord.era surprinsă sau îngrijorată? – Dumnezeule sfinte. ea se întoarce duminică noaptea. că v-aţi certat. Vă spun eu.. nu? A trebuit să se interneze în spital. Este un autobuz pe care puteţi să-l luaţi devreme... – Eşti îngrijorat. nu ne-am certat. e zdravănă ca un armăsar. – Această domnişoară Reece-Holland . oamenii nu spuneau asta. marţi? – Nu s-a certat cu dumneata? – Nu. de ce eşti îngrijorat pentru ea. Nu văd nici un motiv să fiu îngrijorat.

răspunse Poirot. Ea pare să fie foarte devotată şi grijulie . nu mi se pare foarte greu de crezut. asta s-a petrecut cu mulţi ani în urmă. Oamenii îşi amintesc. înţelegi? – Ce Dumnezeu vreţi să puneţi cu asta? – Am fost acolo să-l văd pe Sir Roderick Horsfield. nu lucruri care s-au întâmplat săptămâna trecută sau anul trecut. spuse Poirot. – Da. nu? N-aţi observat? – Nu este nimic nefiresc în aceste împrejurări. nu? – El este un om. nu-ţi dai seama că sunt anumite lucruri care ar putea să-ţi fie de folos.. spuse Poirot afectat. Dar. pe bătrânul ăla? Practic este o fosilă. un gest. ei? Aţi vrut să ştiţi ce face ea în casa aceea? Mam întrebat o dată sau de două ori. – Da! Da.secretară? – Un amestec de soră. pot fi găsite multe nume bune pentru ea. care deţine foarte multe secrete. N-am fost acolo să cercetez vreun caz de otrăvire posibil sau nesigur. Cunoştea câţiva oameni. O faţă cunoscută. pricepi? Am fost la el pentru a culege informaţii. că serveşte vreunui scop folositor să discutăm aceste chestiuni. şi asta-i Mary a noastră. Ei îşi amintesc. o slujnică? Da. Oamenii bătrâni. un fel de a vorbi. – Da. Atunci ei pot să-ţi povestească anumite lucruri despre un anumit bărbat sau o anumită femeie.. – Totuşi. ori luna trecută. iar zvonurile sunt aproape mereu despre aceeaşi persoană. vorbesc foarte vag.. secretară. Nu vreau să zic că ia parte. nu? E înnebunit după ea. poate. – Mă întreb acum. Totul este foarte confidenţial. o fată au pair. pe care Sir Roderick ar putea s-o recunoască. da.cum s-o numesc . – Pot să vă arăt pe cineva care n-o înghite. O faţă sau o manieră de comportare. zise Poirot. Ei pot să-şi reamintească de cineva care nu vrea să fie reamintit. să zicem. v-aţi dus să-l vedeţi pe moşulică sau vaţi dus s-o vedeţi pe fetiţă. – Cee? Săracul bătrân Andrew?! Trebuie să spun că e cel mai greu de crezut. aproape cu douăzeci de ani în urmă. dar ştie foarte multe! A fost legat de multe chestiuni mari în ultimul război. dumneavoastră aţi fost la el pentru a culege informaţii? La boşorogul ăla? Şi le-a furnizat? – Să zicem că sunt întru totul satisfăcut. răspunse Poirot. – Cum. ştii. spuse el. un fel de a umbla. însoţitoare. trebuie să realizezi că circulă zvonuri. să le cunoşti? – Ce fel de lucruri? – Feţe. ori ceva în care ei au fost amestecaţi. la astfel de lucruri acum. nu-i aşa? – Da. spuse Poirot.. pentru ce aţi fost acolo? Sunteţi detectiv. Trebuie să mă ierţi dacă nu pot să răspund la întrebările tale. Credeţi că a luat postul acela ca să obţină o fărâmă din informaţiile din trecut de la moşneag? – Nu cred. 32 . – Şi atunci? – Noi ne referim la ţeluri opuse. răspunse Poirot. participarea sa la evenimente a fost cu ani în urmă.– Dragul meu tânăr. Un soţ. – Atunci. ci ceva care s-a întâmplat. activ. David continuă să se uite ţintă la el.

răspunse Hercule Poirot. te-am avertizat. care-l aştepta nerăbdător şi o îmboldea într-una la fiecare trei sau patru zile. în timp ce David trânti portiera. Curând. ce am de gând să fac cu mine însămi?” Începu din nou să se învârtească prin casă. Oliver. „Da. sau un tigru. la dispoziţia dumneavoastră. după aceea. Poate că mergeţi prea departe cu gândul că încearcă să facă vreo investigaţie cu privire la locul unde este păstrat asasinul? Ptiu! adăugă el.. Aşa-i? L-ai văzut pe Sir Roderick? Ce-ai aflat? – Nimic. – Nu. Poirot se rezemă de spătarul banchetei. adresându-se în van şi invocând un editor imaginar. nu cred asta o clipă!" – Aşteaptă şi o să vezi. „Să ciripesc ca o pasăre. iată ce ar trebui să fac. Bine. se gândi Mrs. Tu ai zis: „O. spuse posomorită. – De ce-i aşa de uimitor? Nu înţeleg! 33 .. * * * Mrs. Ţi-am spus că este groaznic. aş dori să am iar pe pereţi păsările acelea exotice. spuse Mrs. Oliver. doamnă.– Şi poate că nici ea n-o înghite pe Mary Restarick. nu? întrebă David. – Vreau să mă conving. în locul acestor vişine idioate. – S-a făcut. ca răspuns la întrebarea ei. cu adevărat. Presupun că ai plecat la ţară să-i vizitezi pe Restaricki. Mă simţeam ca într-o pădure tropicală. „Şi acum. Această Sonia n-o simpatizează pe Mary Restarick. – Hercule Poirot. S-a făcut şi sper să-ţi placă! Mie nu. nu. decât o pasăre sperioasă?” Privi iarăşi în jur. Mulţumesc pentru că m-aţi luat cu maşina. – Ce păcat. Era foarte agitată. cugetă Mrs. Urma să-l trimită editorului ei. madame. vorbi o altă voce. Oricum. Cred că e groaznic. Aşteaptă şi o să vezi! Deschise uşa. – La revedere. – Unde ai fost? îl întrebă Mrs.. Cu o oră în urmă împachetase un manuscris dactilografiat. – Aha. sau un ghepard! Ce-aş putea să mă simt într-o livadă cu vişini. atât de rău. Un leu. spuse el. Oliver. Monsieur Poirot. replică Mrs. aici ai vrut să ajungi? Mai avem încă şapte mile bune până la Londra. aşa credeţi.. Oliver răzbunător. zise vocea lui George. servitoarea ei. o chemă pe Edith. Să mănânc vişine. îi dădu pachetul şi-i porunci să-l ducă la poştă imediat. Oliver. Oliver se învârtea prin sufragerie. Nu cred să ştii că tot ce scriu eu este bun sau prost. – Cobor aici. Vreau să cobor aici. La revedere. Mai degrabă e uimitor că n-am găsit nimic. sau un leopard. Miar plăcea să mănânc nişte vişine. Oliver. cred că nu-i. – Deci. Aş dori să fie vremea vişinelor. pe care tocmai îl terminase de corectat.” Se îndreptă spre telefon. toată povestea este ridicolă. zise Mrs. Mă întreb acum. Ai fost plecat toată ziua. nu.

– Deoarece, răspunse Poirot, înseamnă că ori nu exista nimic de găsit, şi atunci, dă-mi voie să-ţi spun, nu se potriveşte cu faptele, ori ceva în plus a fost tăinuit foarte inteligent. Mrs. Restarick nu ştia, de exemplu, că fata lipseşte. – Vrei să spui - ea n-a făcut nimic în legătură cu dispariţia fetei? – Aşa se pare. L-am cunoscut acolo pe tânăr. – Te referi la tânărul acela necorespunzător, pe care nu-l înghite nimeni? – Corect. Tânărul necorespunzător. – Din al cui punct de vedere? – Nu din punctul de vedere al fetei, bănuiesc. – Fata care a venit să mă vadă, sunt sigur, ar fi fost foarte încântată. – Arăta el atât de groaznic? – Arăta foarte frumos, răspunse Poirot. – Frumos? întrebă surprinsă Mrs. Oliver. Nu ştiu dacă îmi plac tinerii frumoşi. – Fetelor da, remarcă Poirot. – Da, ai perfectă dreptate. Lor le plac tinerii frumoşi. Nu mă refer la tinerii cu înfăţişare plăcută sau eleganţi, sau curaţi, sau inteligenţi. Mă refer la cei care, ori arată ca şi cum ar juca într-o comedie din vremea Restauraţiei, ori foarte murdari, ca şi cum ar face o treabă de vagabond mizerabil. – Se pare că nici el nu ştie unde este fata acum... – Ori, încă, nu admite. – Poate. El s-a dus acolo. De ce? De fapt, a fost în casă. Şi-a dat osteneala să se plimbe prin ea fără să-l observe cineva. Întreb din nou: De ce? În ce scop? O căuta pe fată? Ori căuta altceva? – Crezi că el căuta altceva? – Căuta ceva în camera fetei, răspunse Poirot. – De unde ştii? L-ai văzut acolo? – Nu, l-am văzut numai coborând scara, dar am găsit o foarte drăguţă bucăţică de noroi umed în camera Normei, care ar putea proveni de pe pantoful lui. E posibil ca ea însăşi să-l fi rugat să-i aducă ceva din acea cameră. Există o mulţime de posibilităţi. – Ce ai de gând să faci în continuare? , dori să afle Mrs. Oliver. – Nimic. – Foarte rău, zise dezaprobator Mrs. Oliver. – Am de gând să primesc, probabil, o mică informaţie de la cei pe care i-am angajat s-o găsească, deşi este foarte posibil ca să nu primesc nimic. – Dar, nu ai de gând să întreprinzi nimic? – Nu, până la momentul potrivit, răspunse Poirot. – Ei bine, eu da! spuse Mrs. Oliver. – Te rog, te rog să fii foarte atentă, o imploră el. – Fugi de-aici! Ce-ar putea să mi se întâmple? – Unde există crimă, se poate întâmpla orice. Eu îţi spun asta, eu, Poirot. CAPITOLUL VI

34

Mr. Goby şedea pe un scaun. Era un omuleţ sfrijit, atât de greu de descris, pe cât era, în mod practic, inexistent. Privi atent la gheara piciorului unei mese demodate şi-i adresă părerile sale. Niciodată nu se adresa direct cuiva. – Mă bucur că mi-aţi dat numele, Mr. Poirot. Oricum, ştiţi, mi-ar fi luat o mulţime de timp. Aşa, am obţinut principalele fapte - şi un pic de bârfă pe deasupra... Totdeauna folositoare. Să încep cu Borodene Mansions, da? Poirot înclină capul cu eleganţă. – O mulţime de portari. Mr. Goby potrivi ceasul de pe şemineu. Am început acolo, folosind câţiva tineri deosebiţi. Cam scump, dar merită. Nu vreau să se creadă că nu exista şi altceva care să facă investigaţii speciale! Să folosesc iniţiale sau nume? – Între aceşti pereţi poţi folosi numele, răspunse Poirot. – Miss Claudia Reece-Holland a vorbit ca o tânără, foarte drăguţă lady. Tatăl - membru al Parlamentului. Om ambiţios. Mi-au parvenit multe informaţii despre el. Ea e singura lui fiică. Face muncă de secretariat. Fată serioasă. Nici petreceri desfrânate, nici băutură, nici bitnici. Împarte apartamentul cu alte două fete tinere. A doua lucrează la Wedderburn Gallery din Bond Street. Un fel de artistă. Participă la organizarea de expoziţii şi spectacole de artă. A treia este a dvs. Să n-o lungesc prea mult. Opinia generală este că ea-i puţin „neroadă”. Dar nu asta-i culmea povestirii. Însă, totu-i cam neclar. Unul dintre portari e un tip bârfitor. Îi dai un pahar sau două şi vei fi surprins de lucrurile ce ţi le va povesti! Cine bea, şi cine se droghează, şi cine are necazuri cu impozitul pe venit, şi cine-şi păstrează banii la ciorap. Fireşte, poţi să nu crezi o iotă. Oricum, a fost şi o poveste cu un foc de revolver tras într-o noapte. – Un foc de revolver? A fost cineva rănit? – Se pare că există oarece bănuială? El povesteşte că a auzit într-o noapte o împuşcătură, iese din bloc şi acolo era această fată, fata dvs., stînd cu un revolver în mână. Pe faţa ei se citea un fel de uluială. Şi, apoi, una din celelalte două tinere doamne - sau ambele, de fapt - vin alergând. Iar Miss Cary (asta-i decoratoarea) spune: „Norma, ce Dumnezeu ai făcut?” şi Miss Reece-Holland zice tăios: „Gura, n-auzi, Frances? Nu fi nebună!”, a luat revolverul de la cealaltă fată, adăugind: „Dă-mi-l”! Ea-l strecoară în poşetă şi atunci îl observă pe acest băiat, Micky, şi vine la el şi spune, prefăcându-se că râde: „Asta trebuie că te-a speriat, nu?”, iar Micky susţine că a tras o spaimă, iar ea continuă: „Nu-ţi face griji. De fapt, noi habar n-am avut că jucăria asta era încărcată. Noi doar ne amuzam!” Apoi, ea spune: „Oricum, dacă te întreabă cineva, zici că totul e în ordine” şi, în sfârşit, spune: „Să mergem, Norma” şi o ia de mână, o conduce la lift şi toate trei au urcat din nou la etajul lor. Dar Micky zicea că, totuşi, el se îndoieşte. S-a dus şi a căutat din nou în curte. Mr. Goby îşi lăsă ochii în jos şi cită din carneţel: „Vă spun, am găsit ceva, da! Am găsit câteva bucăţi de pământ umed. Sigur, ca în orice asemenea caz. Picături de sânge, asta erau! Le-am atins cu degetul. Vă povestesc ce cred eu. Cineva a fost împuşcat - un bărbat, în timp ce fugea... Am urcat la fete şi am întrebat dacă pot să vorbesc cu domnişoara Holland, îi spun: «Cred că cineva a fost împuşcat, domnişoară!» Zic: «Sunt câteva picături de sânge în curte». «Dumnezeule mare!», exclamă ea, «.....ce
35

ridicol. Sper că ştii», spune ea, «că trebuie să fi fost unul dintre porumbei»! Şi, apoi, continuă: «îmi pare rău dacă ai tras o spaimă. Uită de asta!» şi mi-a strecurat o hârtie de cinci lire. O bancnotă de cinci lire, nu mai puţin! Da, fireşte, n-am deschis gura după aceea.” – Şi apoi, după încă un whisky, el a continuat cu încă ceva: „Dacă mă întrebaţi, ea a tras în acel individ din clasa de jos, care a venit s-o vadă. Cred că el şi ea s-au certat, iar ea n-a găsit ceva mai bun decât să-l împuşte. Asta-i ce gândesc eu. Dar, în cele din urmă, imediat a dres-o, aşa încât nu mai repet. Dacă mă întreabă cineva, spun că nu ştiu ce-au discutat.” Mr. Goby făcu o pauză. – Interesant, spuse Poirot. – Da, dar asta-i doar o grămadă de minciuni. Nimeni nu pare să ştie ceva despre asta. E o poveste cu o bandă de mardeiaşi tineri, care au venit şi s-au bătut în curte într-o noapte şi-au scos cuţitele. – Înţeleg, concluzionă Poirot. O altă posibilă sursă de sânge în curte. – Poate că fata s-a certat cu tânărul, l-a ameninţat că-l împuşcă, poate! Iar Micky a auzit şi a amestecat lucrurile, în special tocmai atunci, când dădea rateuri o maşină. – Da, spuse Hercule Poirot şi oftă, asta ar lămuri destul de bine lucrurile. Mr. Goby întoarse o altă filă a carneţelului său şi selectă din informaţiile omului său de încredere. Alese un calorifer electric, made în J. Restarick Ltd... – Joshua Restarick Ltd. Firmă de familie, întemeiată de mai bine de o sută de ani. Bine cunoscută în City. Mereu de nădejde. Nimic spectaculos. Fondată de Joshua Restarick, în anul o mie opt sute cincizeci. Lansată în afaceri, după primul război mondial, cu mari investiţii peste hotare, cel mai mult în Africa de Sud, Africa de Vest şi Australia. Simon şi Andrew Restarick, sunt ultimii din familia Restarick. Simon, fratele mai mare, a murit acum un an, fără copii. Soţia sa murise cu câţiva ani mai înainte. Andrew Restarick pare să fie un tip agitat. Niciodată nu i-a dat inima ghes la afaceri, deşi toţi spun că are o mulţime de aptitudini. În cele din urmă a fugit cu o femeie, părăsindu-şi soţia şi o fiică de cinci ani. Plecat în Africa de Sud, Kenia şi alte diferite locuri. N-a divorţat. Nevasta sa a murit acum doi ani. De câtva timp era bolnavă. El a călătorit mult şi oriunde a fost se pare că a cîştigat bani. Concesiuni de minereuri, în special. Orice a atins, a prosperat... După moartea fratelui său, se pare că s-a hotărât că-i timpul să se stabilească. S-a însurat din nou şi s-a gândit că lucrul cel mai bun este să se întoarcă şi să facă o casă pentru fiica sa. Ei locuiesc în acest moment cu unchiul său, Sir Roderick Horsefield - unchi prin căsătorie, asta-i. Asta-i numai temporar! Soţia sa este în căutarea unei case la Londra. Nu contează cât de scumpă. Ei înoată în bani. Poirot oftă. – Ştiu, zise el. Ce mi-ai subliniat este o poveste a succesului! Toţi fac bani! Toţi sunt de familie bună şi foarte respectaţi. Relaţiile lor sunt distinse. Ei sunt bine văzuţi în cercurile de afaceri. Există un singur nor pe cer. O fată despre care se spune că este „puţin neroadă”, o fată care este încurcată cu un tânăr dubios, care nu o dată a fost eliberat din arest condiţionat! O fată care, poate, foarte posibil, să fi încercat să-şi otrăvească mama vitregă şi care, ori suferă de halucinaţii, ori a săvârşit
36

– Şi orice altă istorie de nebunie din familie. de soi rău. – O. Asta era totul. Nici un cadavru. – Fata credea că „probabil a săvârşit o crimă”! La ce fel de crimă se referea? – Vrei să spui că ea a împuşcat pe cineva? – S-ar putea presupune că ea a tras în cineva.. Se întreba. Poirot rămase dus pe gânduri. îşi punea foarte multe întrebări. Îţi zic eu. zise Mrs. nu. – Ce anume? – Sânge în curte. totul este foarte confuz. Goby îşi închise carneţelul şi-l privi întrebător pe Poirot. – Sânge în curte! se miră Mrs. să ai grijă! Îţi repet: Să ai mare grijă!! – Grijă de ce? întrebă Mrs. dacă cineva ar fugi dintr-o curte. Goby se ridică în picioare. asta a stricat căruţa foarte curând. El nu putea să vadă noaptea. Oliver. o sună pe Mrs. plin de fantezie. Poirot. Goby plecă. dar se pare că s-a întâmplat ceva la Borodene Mansions. nimic din asta nu se potriveşte bine cu istoria succesului pe care mi-ai furnizat-o. Înseamnă că astăzi spui ceva mai mult decât Ea s-a interesat de moarte. Cred că ar putea fi periculos. Presupun că nu ea este femeia cu care a fugit la început. răspunse Poirot. – Ai obţinut informaţiile de care spuneai că ai nevoie? – Da. dragă. Noapte bună. Îşi ridica şi cobora sprâncenele. – De tine însăţi. am obţinut câteva mici informaţii. nu te-ai gândi să-l ucizi. Restarick este o femeie destul de tânără. spuse Mrs. Ce s-a întâmplat? Poirot nu răspunse imediat.vreo crimă. Mr. Oliver. Goby îşi clătină capul trist şi spuse aproape nedesluşit: – Există una în fiecare familie. Vreau să ştiu un pic mai mult despre răposata doamnă Andrew Restarick. mai ales acolo unde nu este dorit. Câteva picături de sânge. Categoric. A fost suferindă. conchise Poirot. şi închise telefonul.. – Ţi-am zis data trecută. Mr. – Probabil o sticlă de lapte răsturnată. dar lipsesc intenţiile şi scopurile. Mr. Nu vreau să ţi se întâmple ţie. după câte se ştiu. – Doriţi să mai fac ceva? – Da. Crima pluteşte în aer. Oliver. nu? – C'est difficile. şi tot atât de bine o scorpie. Mr. a fost în mod frecvent în sanatorii particulare? Ce fel de sanatorii particulare? De boli mintale? – De acord. Ea era una drăguţă. – Posibil să nu fi fost sânge în curte. Periculos pentru oricine caută peste tot. din ambele părţi. Oliver. – O să verific. am să vă părăsesc. spuse Poirot. Apoi. după ce Mr. Oliver. Poate este numai ce şi-a imaginat un portar mincinos. – Atunci. El a fost un prost tras pe sfoară de ea. domnule. Sună ca un titlu de roman poliţist de modă veche. – Da. * * 37 * . Poirot. Mai mult bârfă şi zvonuri. Pata de pe scară. spuse el. – Această Mrs. Mr.

. David poate să picteze. – Cum? Discutând de cuţite? – Mă tem. ori altceva. Claudia. Ambele fete luau micul dejun în chicineta apartamentului. Nimeni nu observă sau îşi face griji.. ştii doar. De ce atâta grijă maternă? Cu siguranţă că eu n-o să mă agit. mai devreme sau mai tîrziu. Frances mai trase un căscat zdravăn. – De ce nu-i acelaşi lucru? Pentru că tu eşti chiriaşa principală a apartamentului sau pentru altceva? – Păi. Tu eşti atât de convenţională. Şi unii din banda noastră sunt băieţi buni. – Nu vrei să zici. Mai ai. mie îmi place să văd doar cum sunt aceste lucruri. mai degrabă. Socotesc că Norma nu-i într-adevăr problema noastră. sunt. Şi când discută de cuţite. nici n-o hrănim cu linguriţa. La petrecerea lui Basil. Oricum. aş vrea să ştiu ce să fac. da. Fran? Totuşi. Cred că. – Aseară am stat până tîrziu. Frances era încă în halat şi pijama. Era îmbrăcat bine şi. nu cred că e vreo problemă. Frances o privi amuzată. Fran. nu? Socotesc că n-o creştem noi. îţi cunosc părerea. Ea îşi reumplu ceaşca din filtrul de cafea. nu pot să nu mă întreb. dacă vrei să-mi povesteşti ceva. Sorbi cu un aer de şovăială. spuse Frances încet. Dar nu pot să spun că mă sinchisesc de toată gaşca ta pretins artistică. dacă vrea. Încercând toate aceste droguri sau halucinând sau bătîndu-vă ca proştii. –O să întârzii la galerie. – Nu înţeleg de ce? spuse Frances. Tu îl urăşti când vine aici. turnîndu-şi încă o ceaşcă de cafea. Visuri de smarald. înainte de a mă îmbăta de tot? Basil ne-a făcut să încercăm nişte pilule noi. Mă simt îngrozitor. într-adevăr..– Mi-e teamă. Părul ei negru îi cădea în ochi. O. Claudia era îmbrăcată şi gata să plece la munca ei zilnică. Atât doar că împarte apartamentul cu noi. că te-ai îndrăgostit de el.Ei. Nu cred că merită cu adevărat să încerci toate aceste lucruri scârboase. presupun că-mi va fi de ajutor o cafea amară. îi atrase atenţia Claudia. ea va telefona sau se va întoarce. Însă. acum. Poţi să-mi spui diseară. Da. zise ea. se scuză ea. adăugă ea. – În legătură cu Norma? 38 . Frances căscă. pentru mine este. Nu-i acelaşi lucru. Frances Cary trase un căscat prelung. dragă. – Totuşi. nu sunt în bună dispoziţie. continuă Claudia. cum s-ar zice. – Deloc. – Cred şi eu că nu. – O. – Eu nu sunt o narcomană. e îngrozitor. Claudia. . – Crezi? Ştii. nu? – Mereu vrei să-i faci rău. – Eu nu mi-aş face griji în locul tău.. – N-am timp acum.. – Mi-e teamă pentru Norma. ceea ce pentru tine nu este un lucru important.. într-o situaţie specială. David nu vrea prea des. – L-am văzut aseară pe David. arăta minunat. dragă. Claudia se uită la ceasul ei brăţară. dacă să-ţi mai povestesc ceva sau nu. Pe tine nu te nelinişteşte nimic. spuse Claudia Reece-Holland. la Norma.

pentru că patronul meu se întâmplă să fie tatăl ei. nu văd ce importanţă are. – Aşa că te îndreptăţeşte să mergi să trăncăneşti despre ea de fiecare dată când ea lipseşte. dacă i se întâmplă ceva deosebit. Norma nu este tocmai.. Şi Norma a sosit imediat după scandal. de adolescenţi. sau cum sunt numiţi? O.da! . Pe lamă avea o pată. Dacă nu e. – Da. spuse Frances. mă vor întreba de ce n-am mărturisit faptul că n-a ajuns acasă. ori nu observă. El nu ţine cu adevărat la ea. Ai telefonat la acel teribil loc unde lucrează. desigur că ai telefonat. – Nu. Tu trebuie să ştii. – Ţi-ar plăcea să crezi aşa. Cred. – Cu siguranţă. dar domnul Restarick a susţinut că se simte bucuros să ştie că ea a obţinut o cameră la noi. îmi închipui că ar putea să te dea afară. Mai devreme sau mai tîrziu. dacă vrea să se termine? – Da. Ei bine. Oricum. – Da. Ce fel de cuţit? – Îţi aminteşti când am avut în curte un fel de încăierare? Un grup de bitnici. – Fata aia-i nebună. dar a reuşit să fugă. Eşti sigură că nu s-a ascuns la el? – N-aş crede aşa. Un cuţit. da. – Eşti atât de proastă! El venea aici s-o caute pe Norma. adăugă ea. Mă întreb dacă părinţii ei trebuie să afle că noi nu ştim unde este ea. aşa mi-a povestit un reporter. mam dus în camera ei şi-am cotrobăit prin bufet şi . să ştii. răspunse Frances. vreau să-ţi spun ceva. – Pentru mine are importanţă. nu e nici un motiv serios. dar Norma niciodată nu ţine seama. Claudia.. – Uneori. care au venit aici şi s-au bătut cu şişuri. îmi aduc aminte. fără consimţământ? Probabil că i s-au aprins călcîiele după vreun alt bărbat. Zilele trecute mi-am rupt elasticul de la sutien şi mă grăbeam. – Unul dintre ei a fost înjunghiat. – Nu.. chiar câteva nopţi! Am în vedere că ea nu-i un chiriaş profitor sau aşa ceva. nu. ca de sânge uscat. de ce nu isprăveşte ea cu prostiile pe propria piele. da. – Deci. A zis ceva David aseară? – David se pare că nu ştie.– Da. Îmi amintesc. cam pătată. cred şi eu că este! – Ei bine. cred că s-ar fi putut să fiu eu cea care era vizitată de el. se răsti Frances.. îndrăgostit lulea de ea. ridicându-se şi privindu-şi faţa într-o oglinjoară de bucătărie. Ascultă. – Asta ar fi foarte greu de suportat. aşa-i? Non compos mentis. Dar. Mai degrabă tu însăţi eşti îndrăgostită de el. nu este...am găsit ceva. Claudia. – Sigur că nu. replică Claudia. – Un cuţit! exclamă Claudia surprinsă. Nu răspunzi de fată. Săraca Norma... spuse Claudia. Cloşcari.. Nicidecum.. 39 . eu ştiu că este. într-adevăr. unde-i ea acum? ceru Claudia. Asta-i ce-ai vrut să zici. – I s-au aprins după David. Zău. spuse Claudia. confirmă Claudia. Claudia se opri. – David este. de ce ar trebui Norma să ne raporteze de fiecare dată când are de gând să plece de-aici pentru o zi sau două? Ori. Ştiu că nu-ţi place ca cineva să se distreze cu lucrurile tale. de ce a venit zilele trecute aici s-o caute? – Curând îi vei arăta iarăşi aşa. cuţitul din bufetul Normei era un şiş. nu. -.

căutînd în sertarele biroului. să se distreze. dacă.. – Probabil. până când chemarea creatoare va veni din nou activă. ieri m-am uitat iarăşi şi dispăruse. Poirot a fost deja acolo şi a găsit probabil ce trebuia să găsească. pe care o împărţea cu Poirot? Poirot poate alege să stea într-un fotoliu. Dorea să facă interesant. lui Mrs. tare mi-ar plăcea să ştiu. Nu puteam să mă hotărăsc. în starea ei actuală de desăvârşire literară. eu nu ştiu altceva ce să fac. Unde se afla Norma Restarick? Ce ar putea ea. Cât era ceasul? Zece. dar. În cele din urmă. Nici urmă de el. Ce-ar putea să facă? Nu era prea uşor să hotărască.. pe viitor am de gând să-mi încui uşa noaptea. de ce să nu participe la rezolvarea acestei probleme. Pe drum.. a trebuit să recunoască. Dar sunt sigură că aşa a fost. poate l-a cules de pe jos. munca ei e isprăvită. răspunse Frances cu jumătate de glas. la alarma ce i-a oferit-o-n dar! Ridicol! În definitiv. că are de gând să întreprindă ceva. oricum. – Ce. Claudia? – Crezi că l-a trimis pe David să-l ia? – Mda. să-şi pună vârfurile degetelor cap la cap şi să-şi înşurubeze celulele cenuşii la muncă. cu siguranţă nu avea de gând să se apuce de ceva în starea de oboseală de acum. Vedea întinzându-se o zi înaintea ei. Eu. în timp ce trupul său se odihneşte între cei patru pereţi.. – Eu bănuiesc. Ce zici. să se odihnească. foarte convinsă. fără să facă nimic. Asta nu era metoda la care apela Ariadne Oliver. Claudia. punându-le jos. Şi ce justificare ar putea oferi dând buzna în casa lui Sir Roderick? Se gândi la o altă vizită la Borodene Mansions. Apoi. să-ţi spun sau nu. Avea acum doar. fără vreo ţintă precisă. ea născoci un motiv. să zacă precum un pământ înţelenit. cugetă ea cu prudenţă. CAPITOLUL VII Mrs. Dorea. poate. ca de atâtea ori înainte.. Având manuscrisul expediat cu un sentiment de împlinire artistică. atingând lucruri. dar. Urma să descopere mai multe fapte despre această fată misterioasă. s-ar fi putut.. să descopere mai mult despre ea? Mrs..– Frances! Tu dramatizezi absurd. realizând că sunt pline de scrisori care aşteaptă să fie rezolvate. Nu unul foarte original. Oliver continuă să rătăcească prin casă tot mai nefericită. ridicându-le. ce dorea? Se gândea la conversaţia avută cu Hercule Poirot. Umbla de colo până colo prin apartament. ca amintire? Şi l-a ascuns acolo şi nu ne-a povestit nimic? – Ce-ai făcut cu el? – L-am pus la loc. Poate că mai e ceva de descoperit acolo?! Ar trebui să reflecteze ce scuză să invoce... Să plece undeva şi să investigheze? Ce-ar fi să se ducă la Long Basing? Dar. Şi cum naiba a ajuns să se ascundă în bufetul Normei. Oliver se trezi nemulţumită. Ştii ce. acela părea singurul loc unde ar putea obţine mai multe informaţii. Existau oarecare posibilităţi. De fapt. Oliver i-ar fi plăcut să găsească unul mai şocant.. dar simţindu-se totodată că. era mai bine să păstreze ceva cu totul din fiecare zi şi 40 . Ariadne Oliver.

– Păi. Mrs. Cincizeci. folosind monosilaba ei preferată. Oliver. nici mai mult nici mai puţin. Charlie.. Înăuntru se auzi un zăngănit şi deodată uşa fu deschisă de o femeie între două vârste. – Da. Fireşte. Acesta le rezista. apoi urcă în lift cu încărcătura de sticle. Un portar sta de vorbă cu şoferul unui camion de transportat mobila. La cinci dimineaţa. când am fost aici am lăsat un carneţel de însemnări. Sosi la impunătorul.. Oliver în sufragerie. Borodene Mansions şi se plimbă agale prin curte. nu puteam să ştiu că este al dumneavoastră. madam. apărând din nou. îl văd aici . Mută o navetă cu sticle din cărucior în lift.. El îşi zăngăni sticlele. Trebuie să fie în camera de zi. mă întreb. Nu doriţi să intraţi? Ea deschise ospitalier uşa. spuse lăptarul cel vesel cu reproş. Mrs. adăugă el. 41 . Între cei doi hamali se iscă o ceartă. Arătă cu degetul mare în sus. – Încă n-a început să se mute. Una din cărţile mele. zise Mrs. Oliver. desigur. deşi sinistrul bloc. cu ai săi. Ei spun că şi-a pierdut minţile. Hotărându-se. aşa ceva am strâns eu. Părea să fie un gen de lăptar vesel. doar un păstrăv bătrân.. iar două sertare de mahon se prăbuşiră pe caldarâm . S-a întors de la ţară? – Nu cred. mă tem că nu. – Numărul şaptezeci şi şase se mută. Au plecat la serviciu. puse deoparte spălătorul cu care ştersese podeaua bucătăriei şi o însoţi pe Mrs. Oliver. bună dimineaţa. înţelegând greşit interesul ei. – Nu trânti totul. Ştiu că a plecat acolo la sfârşitul săptămânii trecute. care era clar angajată pentru munci gospodăreşti. Aceasta a fost cartea pe care i-am adus-o. întări Mrs.o foaie de hârtie pierdută pluti spre Mrs. cineva acasă? – Nu. – S-a aruncat de la fereastră . madam. Un lăptar. explică lăptarul lui Mrs. Aşa de supărător lucru e să uiţi. Oliver.numai cu o săptămână în urmă. De fapt. la camion. fluierând vesel. Oliver lângă liftul de serviciu. – Da. cu un spălător de podele în mână. Toate sunt plecate.etajul şapte .. nepierzându-l din vedere. presupun şi eu asta. împingând căruciorul pentru lapte.plauzibil.iată cartea pe care am lăsat-o pentru Miss Restarick. – Da. în timp ce Mrs. Miss Norma. – Oh. ca să spunem aşa. – De ce? – De ce a făcut asta? Dumnezeu ştie. Mrs. Oliver intră în bloc şi urcă la numărul 67.. Se vede că acum nu locuieşte aici! Patul ei este nedesfăcut. Poate că este încă la ţară. după câte ştiu. „Una din cărţile lui Mrs. hotărâtă să stabilească legături prieteneşti. da. Doi bărbaţi se luptau în camion cu un scrin cu sertare. Oliver le oferi foaia de hârtie. care o prinse. dar ei făcură semn cu mâna să-i lase în pace. Oliver nu credea că-i atât de amuzant. Oliver continua să privească absentă. Caraghios timp a ales. zise Mrs. Oliver” se pare că nu atinsese coarda sensibilă a interesului femeii de serviciu. – Era tânără? – Aş. veni să se alăture lui Mrs. este. Oliver.

. numai dacă ar fi un incendiu. El e tatăl lui Miss Norma şi el e cel care a rugat-o pe Miss Holland s-o ia în pensiune. spune ea. Nu prea dă în brânci. îi dădu dreptate Mrs. – Dar. Nu-i treaba mea. nu? – Lucrează la o galerie de artă. 42 . Oho. – Da.. fosta locatară. – Sunt drăguţe apartamentele acestea. Oliver continuă să privească oarecum întrebător. Este secretara unui gentleman foarte bogat. Sunt aproape sigură că astăzi trebuie să iau masa de prânz cu cineva foarte important şi nu pot să-mi amintesc cine este sau unde urma să fie prânzul. altcineva. pe care niciodată nu reuşeşti să recunoşti ce ar trebui să însemne. Numai. cel puţin aşa cred. guralivă. dar acum este secretară particulară în City. dar dacă sunt cu faţa la răsărit.. nu m-aş sinchisi pentru un apartament ca ăsta. Gândiţi-vă. m-am dus la fereastră şi poate m-am aşezat şi pe canapea. iarna te bate un vânt rece. cu compătimire. sunt cu totul pentru parter.. Şi tot ea l-a informat că se căuta o altă fată. cred că le-am întâlnit pe amândouă. ordine. Mereu mi-a fost. Mai şi pictează câte un pic. sigur. Oliver.. vaci şi copaci. oricând şi nu-l refuz. – Da.. ea nu putea să-l refuze. Femeia de serviciu făcu acelaşi lucru cu pernele de pe canapea. – Nu poţi să nimereşti totdeauna o uşă de incendiu. atingând un fotoliu. da.– Aici şedeam. E o tânără lady foarte dezordonată. prea sus. Ştiţi. altceva.. apoi. dacă ai şi copii. „Spălător” căzu în capcană. privind în jur. Oliver. Mrs. să nu fie mâine. la fel. Şi. Îi place mai mult. nu? – Da. care tocmai s-a întors din America de Sud sau de undeva. la insistenţele lui. a plecat să se mărite. Mi-e o frică de foc. Şi atunci.. tot o tânără lady. Presupun că există totuşi scări de incendiu. Ei. Miss Cary e artistă.. – N-am ce să mai zic. da. este totdeauna lună! Cândvà a fost secretară la Coal Board. ar fi groaznic. – Foarte obositor pentru dumneavoastră. Nu. Mrs.. Aranjă în mod viguros pernele de pe fotoliu. Intră direct pe lângă aceste rame metalice de la ferestre. Miss Holland a mai luat în gazdă două fete. prânzesc cu totul şi cu totul. sunt sigură. schimbă vorba Mrs. desigur. când. oricând. e mult mai convenabil. Şi. Unii oameni şi-au dublat ferestrele. Camera ei e într-un hal . – Cred că ar fi vrut. ce? întrebarea era prea directă. daţi-mi mie un apartament drăguţ la parter. Aici ai scrise toate întâlnirile. da. zise femeia de serviciu. da. Oliver. – A vrut să-l refuze? Femeia strâmbă din nas. Şi sunt atât de scumpe. Oho. simţindu-se obligată faţă de gestul vizitatoarei. pentru cărucior şi toate celelalte. Dacă-i aşa. Oliver. – Să ştie. dacă ar fi ştiut. continuă Mrs.. aceste apartamente! Nici nu vă închipuiţi ce chirii cer! De aceea. doamnă. – N-ai idee dumneata cât te poate scoate din sărite când uiţi aşa ceva.nu-ţi vine să crezi! În Colţul lui Miss Holland. continuă Mrs. nu? Pentru că el era patronul ei. totuşi. dragă. sunt sigură.. – Însă îţi oferă o foarte bună vedere.

însă se hotărî să păstreze ştirea pentru ea însăşi. 43 . o mulţime fac aşa. Se gândi să-i telefoneze.sunt mulţumită că n-am avut niciodată fete. Dar. decât să vină cu totul singură la Londra şi să-şi cîştige traiul ca decorator de interior. Dar. Unul e şcolar bun. însă.– Se vede cât de colo că ea nu-i o tânără lady drăguţă. sunt sigură. Simţi că trebuie să fii în stare să faci ceva pentru ele. gândindu-se ce pas ar trebui să facă în continuare. Ea ştie că fetele se încurcă cu tineri necinstiţi şi de-aici pot veni numai supărări. Îţi poţi da seama că o fată ca Norma Restarick ar sta mai bine acasă. zise ea. îi replică cealaltă femeie. Nu. – Mă tem că nu. Dar. te simţi foarte tulburat pentru fetele de azi. Oliver. fetele îţi dau o bătaie de cap mai mare. am băieţi foarte buni. Fetelor nu le plac mamele vitrege. – Îmi pare rău de carneţel. Nu putu să-şi imagineze ceva ce ar putea să întreprindă în acea zi... dar ce poţi să faci astăzi? Fetele îşi urmează drumul lor propriu. Mrs. cu un aer gânditor. nu vă vine să credeţi. dar Mrs. mă gândesc. într-un fel emfatic. că şi băieţii pot să-ţi producă necazuri. Văzu intenţia femeii de a se întoarce la lucrul ei. Oliver şi încercă să se arate serioasă şi demnă de încredere. Sunt perioade când se pare că ea nu-şi dă seama cu adevărat ce face sau unde este. Din ce am auzit. Oliver ieşi din apartament. din cauza planului de a doua zi. El a venit o dată sau de două ori. – Uneori. Închipuiţi-vă. De fapt. Mrs. Îţi mulţumesc foarte mult şi sper că nu ţi-am irosit foarte mult timpul. cu amabiliate. reuşi să le facă pe cele mai multe dintre ele vrednice de-a fi întrebuinţate. Ea nu ştiuse asta înainte. – Ei nu-i place acasă. faptele nu se ridicau la o cifră prea mare. iar crizele trec. asta-i ce zic eu. mă tem că nu. încearcă să-i îndepărteze de casa lor pe tinerii fără gust. că ar trebui so vadă un doctor. să-mi trăiască. o aprobă Mrs. aşa cred. – Cred că-i la mijloc un tânăr cu care nu sunt de acord. scoase un carnet de însemnări şi notă diferite lucruri sub titlul „Fapte pe care le-am aflat”. Când a ajuns acasă. Uneori . şi altele de felul ăsta. iar celălalt lucrează într-o tipografie. mai degrabă se îndoia dacă Hercule Poirot aflase. Lui Miss Holland nu-i place. să-l informeze şi pe el. – Da.femeia de serviciu vorbea impresionată . O aiurită. Poate că se ia cu lucrul. Arată exact cum face nepotul bărbatului meu după ce a avut o criză. zise Mrs. De pildă. – Da. după câte se ştie. – N-a fost crescută cum trebuie. Luate la un loc. Groaznice crize are. astăzi. Oliver. dar în mintea ei începu să prindă contur un plan pentru a doua zi. – Şi eu sper să-l găsiţi. munceşte şi el bine. e posibil că angajarea lui Miss Reece-Holland de către tatăl Normei să fie cel mai izbitor fapt decât oricare altul. Oliver. încearcă s-o oprească. – Aveţi băieţi? – Doi feciori. – Adevărat? – Are o mamă vitregă. ele-s aproape toate aiurite. Numai că n-am aflat niciodată ca ea să aibă crize. deşi nu lam văzut niciodată. Unul din aceşti moderni. aşa am auzit şi eu. totuşi. mama vitregă face tot ce poate. credincioasă chemării sale.

Oliver. ca să nu fie recunoscută. sau. cu nasul în jos după miros. apoi se dădu brusc înapoi. 44 . neliniştite. „Pare a fi o fată foarte capabilă”. şi mai mult un pătimaş copoi! Era pe urma cea bună. îngrijorate. fără nici un rost. Când veni taxatorul pentru bilete. Încă o dată ajunse în vecinătatea blocului Borodene Mansions. Tot ce Mrs. când venerabila catedrală apăru în sfârşit. arăta foarte absorbită de propriile sale gânduri. ieşind cu un scop precis din blocurile astea mari şi înalte . mai mult decât atât. aşa că de data aceasta nu intră în curte. Fidelă planului său. Oliver. Ajunse într-o staţie de autobuz şi se alătură cozii. „Oricând. arătînd astfel. scurgându-se în şiruri. mai puţin un autor de romane poliţiste. Mrs. trebuie s-o fac foarte bine. Dar. probabil. Oliver se simţea. Oliver se întoarse astfel. pentru ca ea să nu bănuiască deloc”. dar. Oliver. Paul”. ar privi-o şi-ar recunoaşte-o. când la alta. Nu se uita la nici unul dintre inşii care aşteptau autobuze. iar mâine dimineaţă . Oliver. Cele mai multe erau fete şi arătau la fel de amăgite. luă hotărîrea Mrs. Oliver o urmă la timpul potrivit şi păstră o distanţă calculată atent. reflectă Mrs. Poftim. Coborî din autobuz. mergând în pas sprinten. socoti în sinea ei. deşi alergau de colo până colo şi totuşi nicăieri. Se întrebă dacă ar putea fi recunoscută acolo. erau tot aşa de bine organizate ca fiinţele umane de aici. acel om care tocmai a trecut pe lângă ea! Gonind. în acest moment. calculat. Mrs. Mrs. Mrs. Şi. n-avea nici o idee pe ce rută circula autobuzul. Claudia Reece-Holland. Claudia Reece-Holland ajunse la capătul străzii şi o luă la dreapta. se întoarse din nou cu faţa şi porni pe urmele ei. se împărtăşi cu două ceşti de ceai şi un ou fiert şi porni în urmărire. Oliver. „Foarte interesant. Claudia Reece-Holland părea cu totul absorbită de propriile sale gânduri. iat-o pe Claudia. cugetă Mrs. da. gândi Mrs. Oliver a putut gândi că este de făcut şi plănuit de câteva ori.exact ca muşuroaiele de furnici”.Mrs. Să presupunem că Claudia s-ar întoarce. cu hărnicie. Ca şi data trecută. acum”. dar se furişă când la o intrare. Iată. Toate acele mici vieţuitoare. arăta foarte cochetă. Se mai plimbă puţin. ce îl supără?”. îngrijită şi şic în costumul ei elegant”. autobuzul aşteptat sosi şi coada tălăzui în faţă. Odată ce i-a permis Claudiei să se distanţeze suficient. ar fi explodat fără zgomot sub nasul ei. Oliver îi vârî în mână cu indiferenţă un şiling şi şase penny. „Niciodată nu trebuie consideraţi ca un muşuroi în adevăratul sens al cuvântului”. bodogănind”. Mrs. „Aha. grăbindu-se cu fire de iarbă în gură. „Mereu arată aşa. Oliver reuşi să pătrundă şi să ocupe un loc chiar lângă uşă. Claudia urcă în autobuz şi înaintă spre şofer. încă urmărind-o. simţi o nelinişte trecătoare. „Mă întreb. La urma urmei. Oliver se sculă devreme. acum filez pe cineva! Exact ca în cărţile mele. când le consideri ca pe acestea.mâine dimineaţă vom vedea noi. cât de departe era ceea ce femeia de serviciu descrisese vag ca „una din acele clădiri noi de lângă St. cugetă Mrs. care apăreau în burniţa dimineţii să gonească pe drumul lor la lucru. pe o arteră principală de circulaţie. şi-şi fixă privirea pe cei care coborau de pe platforma de deasupra. Era în stare de alertă şi pregătită. pe de altă parte. Mrs. Mrs. În cele din urmă. ca unul deranjat de bombeul unui pantof. „Cât de extraordinare sunt fiinţele umane. într-adevăr. Oliver era a treia în rândul din spatele ei.ei bine . cercetînd atentă pe diferiţi oameni. Claudia Reece-Holland ieşea pe uşa de la intrare.

într-o doară. iar Mrs. interesant. Oliver. Cinstit. se ridicau spre cer cu un aer de cutii de chibrituri pătrate. traversă localul restaurantului spre o uşă discretă cu inscripţia „Ladies” 45 . Destinaţia Claudiei se dovedi a fi etajul patru. Paul. Oliver reuşi să se ascundă în spatele unor bărbaţi înalţi. „Aş putea să urc la strana spovedaniei şi să mă spovedesc”. Mrs. „Dacă m-aş gândi să încerc să ghicesc un ucigaş. se abătu la un mic restaurant ce-i ieşi în cale. hotărî ea. Mrs. merita? Probabil că nu! Aşteptă preţ de câteva minute. Oliver coborî cu liftul şi ieşi din clădire. „Eh. oarecum neconsolată. Oliver sosi la aceeaşi uşă la timp şi putu să citească inscripţia de pe ea. Două sau trei fete. erau destul de încăpătoare şi când Claudia ajunse să se urce într-unul în ultima clipă. se hotărî şi. astfel încât să nu scape din ochi figura fetei. reflectă ea.” Ajungând până aici. nimeni încă nu fusese ucis. aici o să fie destul de greu”. El şi Norma discutau aprins. aşa cum sigur apreciase mai înainte. după o masă liberă. Oricum. avu impresia că aceasta nu este nici măcar o descoperire pe cât ar fi putut să fie. cugetă Mrs. dusă pe gânduri. „Mă întreb. îşi zise Mrs. La o masă de lângă perete şedea tânăra Norma.” Din nefericire. „David”. iar în faţa ei era un tânăr cu păr castaniu. Oliver îşi făcu un plan de bătaie. Găsise locul de afaceri al tatălui Normei şi locul unde Claudia lucra. Oliver. unii servind cu întârziere gustarea de dimineaţă. purtînd o vestă de catifea roşie şi o jachetă foarte fantezistă. cu respiraţia tăiată. Mergea. din care cei mai mulţi foarte hidoşi. mergând de la un capăt la altul al coridorului. „Trebuie să fie David”. Trei uşi de la capătul coridorului. „mă tem că-i prea profan. Se întoarse în direcţia clădirilor noi. dar nu arătau prea deosebit. Oliver. Mrs. Atunci. pentru a-şi completa micul dejun. în afară de cazul când fata Norma a avut desăvârşită dreptate în presupunerea sa că ea însăşi a comis o crimă. totuşi. Porni să se plimbe pe străzile învecinate şi medită cu privire la o vizită la catedrala St. Aproape că nu era în stare să se gândească ce va face în viitor. Merse de-a lungul unui coridor. Mrs. uşor dezamăgită. fiind atentă să vadă dacă cineva. aş alege unul aidoma ei. Oliver. se gândi Mrs. cum ar putea să aibă de-a face strana spovedaniei cu scena unei crime?”. Această parte a Londrei părea să fi suferit. „Asta da”. ca să spunem aşa. dar acum. alţii. mai devreme pe cea „de unsprezece”. Oliver. Mrs. intră pe uşa de la Restarick Enterprises. Oliver. Mrs. Oliver. Patru lifturi păreau că suie şi coboară cu o grabă nebună. dând din cap cu satisfacţie. şi pătrunse pe urmele ei. ori să fi profitat de o mulţime de clădiri în anii din urmă. un bun şi capabil ucigaş. privind în jur. Nu. era cât pe-aci să-şi piardă răsuflarea. Zgîrie-norii enormi. spre Mermaid Theatre. avea de departe mai multe posibilităţi. observă uşa pe care a intrat. gândea Mrs. simţind un gol în stomac. „o să fie mai greu”. Pe plăcuţă era gravată firma „Joshua Restarick Ltd. zăbovind după doi bărbaţi înalţi. cârlionţat. Claudia se îndreptă spre poarta principală a unei clădiri. Nu erau prea mulţi oameni. nu ştiu ce-ar putea fi mai bine”. Oliver simţi totuşi că nu prea ştie ce pas să facă în continuare. îşi zise Mrs. „Acum. revărsat peste umeri. o să descopăr exact”. „Nu”.Oliver.

se gândi Mrs. tu-ţi imaginezi toate aceste lucruri. luă câteva şuviţe de păr. dar caracterul surd al vocii fetei o izbi neplăcut. Scoase agrafele. Chelneriţa se abătu la masa ei. – Nu ştiu. le înfăşură în batistă şi le băgă în poşetă. studiind cu deosebire ceea ce ea considera să fie punctul focal al înfăţişării unei femei. a reuşit să nu fie recunoscută de prieteni. aprobator. Nu poţi fi atât de proastă. 46 . şi ieşi din nou din restaurant. Mrs. amăgitor. Nu totdeauna oamenii care par cel mai puţin hotărâţi sunt şi cei care se dovedesc în realitate cel mai puţin hotărâţi. draga mea. aprecie Mrs. începu să lucreze. Îi trebuiră unul sau două minute ca să prindă discuţia lor. fata suferise un şoc grav. În acel moment. decât adevăr şi. Într-adevăr. – A fost bolnavă. mişcându-se cu grijă. ea-i o femeie total proastă şi îşi imaginează că are boli şi tot felul de lucruri din astea. pe locul ei de alături. toată agitaţia vine din partea lui Mary! Oricum. Norma şi David nici măcar n-o observară. drept urmare. aproape de gît. şi nu să urască! – Ea crede că eu i-am făcut-o. vedea în ceaţă. – Bine. părul. Îşi reaminti istoria pe care Poirot i-o povestise prima dată: „Ea crede că poate a săvârşit o crimă”. a fost bolnavă. de asemenea. îşi despărţi părul printro cărare la mijloc. în consecinţă. Oliver nu putea s-o asculte tot atât de bine ca şi pe David. zicea David. Îmi zici aşa. Tu ţi le imaginezi. dar tu numai îţi închipui lucrurile astea. Ce s-a întâmplat cu fata? Are halucinaţii? Era mintea ei într-adevăr uşor afectată sau era.Nu era prea sigură dacă Norma putea s-o recunoască sau nu. Sunt. atunci. Se privi într-o oglindă micuţă. Să presupunem că eu i-am dat substanţa? – Ce vrei să spui cu „presupun”? Trebuie să ştii dacă i-ai dat-o sau nu. dar cine ştie? „Sper să pot face ceva. Mrs. nici mai puţin. Norma n-ar fi putut s-o vadă decât dacă şi-ar fi întors capul în jur. Nu pot să spun. -. Tata crede la fel. De aceea. şedea cu spatele la ea. deoarece Norma stătea cu spatele la ea. cugetă ea. prostii desăvârşite. Norma. încât să fie cu faţa la David. rujându-se. o pereche de ochelari şi-i aşeză pe nas. îl pieptănă rigid spre spate şi-l făcu un coc modest. degaja un aer de seriozitate. Vocea Normei avea o lipsă de rezonanţă stranie. îşi modifică forma gurii. deoarece erau ochelari pentru citit şi în consecinţă. – Tu îmi zici doar aşa. pătată de muşte. „Aproape intelectuală”. Oricare femeie sensibilă ar chema doctorul să-i dea nişte antibiotice sau altceva. Nimeni nu ştia asta mai bine decât Mrs. Se aşeză astfel. Oliver comandă o ceaşcă de cafea şi o chiflă cu stafide şi se concentră să treacă neobservată.. – Nu ştiu. Norma arăta ca şi cum n-ar interesa-o nimeni altcineva decât David. Scoase. Evaluându-şi capul dintr-o aruncătură de ochi. ca să mă mai încurajezi. „Foarte în neregulă”. datorită nenumăratelor dăţi când ea îşi schimbase forma coafurii şi. totuşi. „Este ceva în neregulă aici”. Oliver.. Norma. – Îţi spun. doar. Traversă localul şi îşi făcu loc la o masă liberă lângă cea ocupată de Norma şi David. Oliver. Oliver. nici mai mult. Erau cufundaţi într-o discuţie pasionată. şi pentru mine”. – Dacă mă întrebi. atârnată pe perete. dragă David. toate. Norma.

Copiii spun o mulţime de lucruri de felul ăsta. ascultă. ori pe care am de gând să le fac. să nu reluăm discuţia despre asta. – Dar ţi-am spus-o.. Nu e cinstit. ţi-ai da seama ce prostii sunt toate astea. el a plecat departe şi a părăsito pe mama mea. Sigur. Obişnuiam să mă gândesc s-o omor. nu? – Bine. – Tu nu pricepi! Tu nu pricepi nici măcar ce este ura. Mai întîi. Ţi-am povestit şi nu-mi amintesc nici măcar că ţi-am povestit despre asta.. Nu e cinstit. Substanţă într-o sticlă de culoare verde închis.. iar acum. Asta-i ce scria pe etichetă. Ce am făcut eu a fost real întru totul real.. – Tu ai cumpărat-o? Ori numai ai găsit-o? – Nu ştiu de unde am primit-o. E un lucru foarte firesc. Despre vreun profesor pe care nu-l înghit în mod deosebit. eu am deschis dulapul şi am găsit-o. se duce şi se însoară cu Mary. în anumite privinţe.. Şi mai avea etichete cu „Atenţie” şi „Otravă”. în dulapul meu şi era pe jumătate goală.. – Ascultă. O să-i tai eu lui capul!” Puştii spun asta la şcoală. Este ca şi cum gândeam toate aceste lucruri în mintea mea. pe care trebuie so împrăştii pe lucruri. nu? – Bine. Înţelegi? Din când în când. – Şi atunci. – Ce sticlă? – Exterminator de plante. Da. Dar nu-mi amintesc să le fi povestit despre acele lucruri. tocmai când s-a reîntors la mine. – Ştiu. te joci de-a cuvintele. Şi tu crezi. Da. eu. atunci când s-a îmbolnăvit cu adevărat. bine! Se spun lucruri ca ăsta: „O urăsc şi aş dori s -o omor. nu ştiu”. – Crezi că numai asta a fost? Dar asta sună ca şi cum n-am crescut. zise Norma. „Urăsc. nu? Tu nu faci figuri din ceară şi să înfigi ceva în ele sau alte lucruri de felul ăsta? Magie. dar era acolo.. Obişnuiam să mă gândesc la diferite feluri cum s-o fac. Am urât-o din prima clipă când am văzut-o. ori altceva. David spuse jenat: – Doar nu-ţi închipui că eşti o vrăjitoare. eu o urăsc şi mă urăşte şi ea. Obişnuiam să mă bucur. Revii mereu la asta şi spui iarăşi şi iarăşi „Nu ştiu. Vocea ei era slabă. eu povestesc oamenilor nişte lucruri. ies la iveală şi eu le spun oamenilor.. nu. Ar fi o prostie.. tu. Distruge buruieni selectiv. matură. nu. – Asta-i partea ciudată. aşa şi pe dincolo. Ţi leam spus. gândindu-mă la asta. Dar.. – Da. vreau să zic. Mi-ai povestit asta. în dulapul meu. ca şi cum am rămas o.. Da. Şi ce mare scofală dacă o urăşti? Ai plecat deacasă şi nu trebuie să locuieşti cu ea. David? 47 . cu propriul meu tată? întrebă Norma. da!. Una e să zici şi alta e să faci! Ca şi cum n-ai fi crescut. ţi-ai reamintit. tu.. ce vrei să zici când spui că a fost real? – Sticla era acolo. Cred că am s-o otrăvesc!” Dar asta-i numai o copilărie.. Dacă te-ai aduna. infantilă! – Păi..– O ţii într-una pe a ta. Norma. – Ei. iar ele. – De ce n-aş locui în propria mea casă.. aproape visătoare. Cred că a fost atunci când mi-am revenit cu totul.. Le povestesc lucruri ce vreau să le fac sau pe care le-am făcut. uneori.

m-am căţărat până la fereastră şi am încercat să ascult.. Atunci... mă întrebam.. cuţitul. Ca. şi atunci doctorul a venit şi au discutat împreună.. aşa că ea a venit acasă. că ceva nu e în regulă în capul meu. – Va trebui să le dai de veste.. cred că e lucrul cel mai bun pe care-l putem face.– Nu ştiu ce să mă fac cu tine Norma. dar n-a venit să mă vadă.. – Ce cuţit? – N-are importanţă.. Nu-ţi tai singur craca de sub picioare. tatăl tău n-are ce să-ţi mai facă! Nu va putea să te trimită la ceea ce tu numeşti un „loc”. Odată căsătoriţi. Ei credeau. să fac aşa ceva . „Doar un cuţit''. Cu adevărat nu ştiu.. în biroul tatei. nu poţi să-mi spui despre ce vorbeşti? – Cred că avea urme de sânge pe el. Îi urăsc... Am vrut să aud ce discutau. – Se pare că tu urăşti pe toată lumea. Să ne căsătorim! La un oficiu de stare civilă sau altundeva. Ei spun că erau nedumeriţi. Îl urăsc pe tata tot atât de mult cât o urăsc pe Mary. Eu eram numai o copilă. – Da. – Nici gând. Ea obişnuia să plece deacasă când era bolnavă. Vei spune că ai douăzeci şi unu de ani. Cred. Cred că el i-a închis gura şi mamei.. Fă în aşa fel încât să arăţi mai mare. Vreau să spun că nu mă gândesc ca. cu uşa închisă. a fost ascuns acolo. Tata a început să mă privească într-un mod ciudat. Va fi fără putere. dar.. ascultă tu. – Asta a fost atunci când ai fugit? – Nu. mă întrebam.... au zis că nu pot găsi nimic rău. Îţi faci un coc în sus. Atunci. Am ieşit afară. Nu ştiu ce se întâmplă cu ea. vreodată. Norma . – Îţi aminteşti să fi ascuns un cuţit acolo? 48 .. atunci cred că voi fi din nou fericită! – Nu-i urî pe toţi! Ascultă. pentru mulţi ani de zile. pe care ţi-o povesteşti ţie însăţi. Doresc să moară... de exemplu... – Ei. sau aşa ceva. – Ascultă. – Numai pe tata şi pe Mary.făcu o pauză. Ne-a părăsit şi a fugit. – Dar ea s-a internat în spital pentru analize. – Povesteşte-mi! – Nu mai vreau să povestesc deloc. Cred că într-un fel totul e o născocire de-a ta.da. David.. şi eu m-am speriat. Uneori... – Îl urăsc. oarecum stânjenit nu sunt nici îndemnat şi nici hotărât să mă însor şi tot felul de fleacuri din astea. să mă trimită întrun loc unde să fiu închisă! Un loc unde să am o „cură de tratament”!. Doresc ca amândoi să moară. ce i-a făcut mamei. Pentru că. Nici nu laş fi recunoscut pe stradă când s-a reîntors. unde eşti. atunci ea s-a îmbolnăvit din nou. şi tu ştii asta... este foarte firesc pentru un bărbat să se însoare din nou.. Nu ştiu unde. mai devreme sau mai tîrziu. iar eu am început să fiu speriată. asta a fost mai tîrziu.. sub ciorapii mei. pui nişte ochelari sau altceva. dar îmi aduc aminte. Îmi trimitea daruri de Crăciun. că sunt nebună. – În definitiv. pentru că nu eram sigură ce am făcut şi ce n-am făcut. şi într-o zi mi se va întâmplă într-adevăr ceva rău.. – Totul trebuie să se fi întâmplat cu mult timp în urmă. Ei plănuiau împreună. Pentru mine nu însemna nimic atunci..

încearcă să vii aici repede. din acea seară. Totuşi. Aşa-i? – Da. Dar. cea care a săvârşit o crimă sau crede că a comis-o. Vorbeşte despre asta o grămadă. între St. Oliver. A fost un pur accident. Asta-i la fel de important. şi pare că este foarte îndrăgostit de ea. Nu vrei să vii s-o iei? – Unde eşti. nu vreau să mai discut. ea şi ce presupun eu că este un prieten nepotrivit. Nu pot să-mi amintesc unde am fost. Ori ar trebui să mă învârt pe afară. Pentru că mâncarea de fasole mi-a dat timp. Am fost undeva şi am făcut ceva. acum n-are nici o importanţă. O oră întreagă nu ştiu unde am fost. – Aha! Ai fost inteligentă. Crezi că poţi veni aici repede? Ei sunt într-un restaurant. Şi acum o să mă întorc.pe care nu pot s-o sufăr. Am intrat în restaurant şi i-am văzut acolo. Continuă. – Alo. Hercule Poirot la telefon. Oliver. În acel moment nu dorea să fie întrerupt în mod deosebit. răspunse Mrs. Nu pot să-mi închipui de ce! Oamenii sunt ciudaţi. Dar nu pot să-mi amintesc ce am făcut cu acesta înainte de asta. Oricum.... Mai adu-ne ceva. Oliver. Există o oră întreagă pierdută... – N-are nici o importanţă fasolea gătită. – Ei? – O. – Ssst! El îi atrase atenţia repede. nu înţeleg? – Am găsit-o! Fata dumitale! Nu ştii. sunt atât de bucuroasă că te-am prins! Am dat de urma ei. n-am fost dinadins. trebuie să vă informez cu regret că. doar că ea stătea cu spatele la mine. deoarece chelneriţa se apropia de masa lor. chère madame? – Undeva. CAPITOLUL VII Hercule Poirot dicta secretarei sale. îl informă pe Poirot: Mrs.– Aşa cred. Cred că-i lipseşte o doagă. Mi-am schimbat coafura. deoarece vreau să mă reîntorc în restaurant. Ei bine. pentru dumneata. – Nu.. O să am grijă de tine. – O. Şi oricum. ştii. – Şi m-am aşezat la o masă alături de a lor. Paul şi Madrid Theatre.. Atunci ai avut o întâmplare fericită. ei discutau ca şi cum ar fi fost singuri pe lume. nu cred că m-a recunoscut. I-am urmărit. într-adevăr. Miss Lemon întinse mână după el. – Te rog să mă scuzi. Totul o să fie bine.” Telefonul sună. Mrs. privind afară din cabina telefonică în care stătea. – Da? Cine aţi spus? Punînd palma pe receptor. Calthorpe Street.. I-ai lăsat acolo şi ai ieşit să-mi telefonezi.fasole gătită . madame. Miss Lemon. – O. „Şi în timp ce apreciez mult onoarea ce mi-aţi făcut-o. – Aşa. precizând meniul: două porţii de fasole cu pîine prăjită. El este mai degrabă drăguţ. păru surprins Poirot. comandă chelneriţei cu voce tare. iar când au comandat încă un fel . 49 . zise el. Monsieur Poirot. care stătea la o masă. Vreau să spun că am intrat într-un mic restaurant şi acolo am dat peste fată. dar luă receptorul. totdeauna mi se par atât de caraghioşi oamenii care trebuie.

50 . cât el era plecat. încât el se întreba dacă îl observase. altfel. El fu mulţumit de această observaţie şi se mângâie cu mândria şi vanitatea pe care era capabil să le afişeze. Ea continua să se uite la el fără să scoată un cuvânt. Fuma o ţigaretă şi privea ţintă în faţa ei.. făcea bine. presupun că este. Merse până la capătul străzii şi înapoi. Şedea la o masă lângă perete. desigur. foarte adevărat. Oliver plecase într-o cursă de urmărire.– Cum se numeşte acest restaurant? – Merry Shamrock. De afară nu putea să vadă nimic în interior. – Ah. aşa că împinse uşa şi intră.. intră el în vorbă. răspunse imediat Norma. Da. nu există multe mustăţi ca a mea. mereu eficientă. dar nu văzu pe nimeni prin preajmă. Stăruise în mod deliberat asupra numelui ei. nu părea să fie nici un gând. nu? .. aiurea. dar pot să-ţi spun Miss Restarick . poate că nu eşti o recunoscătoare de mustăţi. Ea mereu ştia ce avea de gând să facă şi mereu ce făcea. – Totdeauna este o încântare să fii recunoscut de o tânără lady pe care ai întâlnit-o numai o dată şi pentru un timp foarte scurt.. E teribil de frumoasă. plăti şi privi în jur. ori alta. Poirot sosi la timp. Ochii lui se rotiră în jur.. ea privise atât de pierdută la totul din jurul ei.. care să semene cu Mrs. deşi cafeaua este destul de bună. Nici urmă de Mrs. – Da. El traversă sala restaurantului în linişte şi se aşeză pe scaunul din faţa ei. atât de departe. foarte distinsă. Coborî. Oliver. da. Părea să fie dusă pe gânduri. Nu-i spunea lui Poirot cum îşi petrecea timpul. Acolo. nu? – Da. O luase prin surprindere. se îndreptă spre uşa restaurantului. în colţ. Oliver.că e o mustaţă foarte frumoasă. ei bine. Zări îndată fata care venise să-l viziteze la micul dejun. Observ că mă recunoşti. Da.Miss Norma Restarick. vesel. – Splendid.. da. Ea era plecată undeva. Voi sosi la timp. Du-te înapoi. Nu. – Pot să te întreb cum m-ai cunoscut? Ce-ai făcut să mă recunoşti? – Mustaţa dumneavoastră. spuse Mrs. dar n-arată prea vesel.. din cauza aburului. – A. – Nu mai spune nimic. Văzu Merry Shamrock. iar el fu încântat să vadă că ea l-a recunoscut. * * * Miss Lemon. mademoiselle. ajunse înaintea lui în stradă şi aştepta un taxi. la Calthorpe Street. – Iată că ne întâlnim din nou. Ea părea să fie cufundată într-un fel de uitare. Ea nu punea întrebări şi nu-şi manifesta nici o curiozitate. Atunci ea ridică privirea. La început. arată mai degrabă sordid. De fapt. Ca să răspundă la „ori alta”. Oliver şi închise. Nu poate exista o alta. Nu avea nevoie să-i spună lui. Poirot cu greu îşi închipuia asta. da. Ori perechea care-i interesa pe ei părăsise restaurantul şi Mrs.

împăturind-o şi strecurând-o în buzunar.– Cum de-mi cunoaşteţi numele? întrebă ea.. Sinceră să fiu.. Aş. ei? O chelneriţă care nu se hotăra. n-am vrut să spun. se îndreptă brusc spre el şi-i oferi ceea ce părea a fi o bărcuţă de hârtie. Acolo locuieşte cu un tată. n-am mai văzut aşa mustaţă în viaţa mea. – Noi n-am ajuns prea departe în acea dimineaţă.. – Aceasta-i pentru dumneavoastră!? întrebă ea. Suspiciunea şi sfidarea ei se frânaseră. ştiu.. – Da. – Da? se miră Poirot. cred. desigur. Spuneai că este urgent. adăugă ea uitîndu-se lung la mustaţă.. începu ea. citi câteva rânduri scrise în grabă. – Eu sunt Hercule Poirot. apartamentul şaizeci şi şapte. Vă spun adevărul. Domnul Poirot? O doamnă a lăsat-o. la ora micului dejun. o mamă vitregă. sunt destul de bine informat. Dar. zise Hercule Poirot. Deloc. adresa ta din Londra este Borodene Mansions. când ai venit să mă vezi în dimineaţa aceea. – Doar sunteţi poliţist. o desfăcu şi-o netezi. – Eu. Era semnat Ariadne. ca cele făcute de copii. Long Basing. zise Hercule Poirot. pur şi simplu privind-o relaxat şi zâmbindu-i uşor. m-aţi urmărit. Prietenii pot fi foarte folositori. despre ce discutam? Despre simţul tău al umorului. Din nou se opri. asta! – Dar. da... dimineaţă devreme. nu. spuse Poirot. aşa că o las pentru tine şi-am să-l urmăresc”. 51 . îţi mulţumesc foarte mult. Asta-i ideea ta de glumă. Şi cum ai ştiut cine sunt? – Doamna mi-a zis că o să vă cunosc după mustaţă. un unchi din partea bunicilor şi ah. indecisă. – Nu ştiu ce să fac. Poirot luă bărcuţa. – Nu. Ea rămâne. n-ai dat numele servitorului meu. madmoiselle. se prezentă Poirot cu obişnuita-i măreţie. Eşti Miss Norma Restarick. N-am vrut să spun nimic de genul ăsta. – Probabil. îţi place să-ţi păstrezi micile secrete faţă de mine. îţi dau cuvântul meu de onoare. Numai până la a-mi spune că ai săvârşit o crimă.. – Adevărat.. să plutească în baie. spuse ea. Miss Restarick. Apoi îi lăsă ei iniţiativa. răspunse el. – Îmi ştiţi doar numele sau. privindu-l pe Poirot cu stăruinţă. Vreau să spun că a fost doar o glumă. De nu. – Vraiment! Ai venit să mă vezi degrabă. nu? N-aţi spus de unde sunteţi. ştiţi totul despre mine? – Doar câteva lucruri. Adresa de acasă este Crosshedges. teama. – Nu sunt poliţist. – Cum de l-aţi aflat? Cum aţi reuşit să-l aflaţi? Cine v-a spus? El observă pe faţa ei alarma. – O.o fată au pair. cu creionul: „El tocmai pleacă.. asta era! – Da. Şi eu prefer să-mi păstrez micile secrete faţă de tine. – Un prieten mi-a spus. . – Cine a fost? – Mademoiselle. – Mda. Vezi. Urgenţa era din cauză că tu s-ar fi putut să fi comis o crimă. apoi se opri. – Nu văd cum aţi putut şti cine sunt. nu.

Şi. Vreau să spun.. – Asta-i deosebit de interesant. zise ea direct... El a plecat în Africa de Sud şi sa vârât în afaceri miniere sau cam aşa ceva. Cred că a vrut ca mama să divorţeze de el. 52 . psihologi şi alţii. şovăitor. şi a trebuit să se interneze într-un sanatoriu particular de multe ori.. Pentru că mi-ai zis deja că sunt prea bătrân. dorinţa de a discuta despre lucrurile ce-o tulburau. – Şi ţie nu ţi-a plăcut faptul acesta. Ea era suferindă. Trebuie să ştii că bătrânul. asta descrie foarte bine ceea ce poate fi înfăţişarea generală a oamenilor obişnuiţi.. E divorţată sau a murit? – A murit. el. de obicei. A venit acasă cam cu un an în urmă. De vină e stressul. de când ştiu cine eşti şi câte ceva despre tine. Şi. – În mod obişnuit. – Eu am o mamă vitregă. Nume foarte mari. Pentru un motiv oarecare. sunt fanatici religioşi sau nu prea sunt duşi la biserică. au studiat prea mult pentru examene. Astfel că. care-l neliniştise pe Poirot mai-nainte. de vindecat cu tratamentul potrivit. când spui nebunie. Smintită. atunci când a venit acasă. fireşte că da. o grijă prea mare. deşi considerat incapabil de acţiune.. zise Poirot. A plecat în Africa de Sud. Dar. – Şi i-ai dus grija foarte mult? – Da! Presupun că da. destul de mult. Cert este că oamenii suferă de asta foarte mult şi e uşor. Dar. ori crezi că eşti nebună şi. ştiţi. – Şi tatăl tău? – Tata a fugit în străinătate cu mult timp înainte de asta. sau cel puţin aşa gândea Poirot. E posibil să ai dreptate. Există multe nume diferite pentru aceste stări. urăşti mai mult pe unul sau pe celălalt... din care poţi învăţa. ai putea fi nebună! Dar e acelaşi lucru. nu e nici un motiv să nu discutăm împreună într-un chip prietenesc despre necazurile care te-au năpădit. când aveam cam cinci sau şase ani. el şi-a adus această nevastă nouă. Norma continua să-l privească. într-adevăr.. premonitoriu. Nume rostite entuziast de psihiatri. Poirot era mereu o persoană cu care poţi vorbi uşor. ea era într-un anumit sens prinsă în capcană şi avea în acest moment deosebit. el. A murit acum doi sau trei ani. cu aceeaşi privire cu ochii mari. ori au motive serioase să-i urască pe taţii şi mamele lor! Sau. zise Poirot vesel. O urăsc şi cred că-l urăsc şi pe tatăl meu. de fiecare zi. au stăruit prea mult asupra emoţiilor lor. îi răspunse Poirot. Eh bien. Asta era tot. Apare din cauză că oamenii au avut o perioadă de încordare mentală prea mare. are totuşi un fond bun de experienţă. pentru că trebuia să încheie afacerile unchiului meu şi tot felul de treburi financiare. – Da! Nu mi-a plăcut. desigur. nu mi se părea foarte real. Bănuiesc că ai iubit-o foarte mult pe mama ta. Se pare că. Oricum. Dar.– Nu te silesc să mă angajezi. poate fi tot aşa de bine o dragoste nefericită. şi eu am ajuns să cred că-s nebună. obişnuia să-mi scrie de Crăciun şi să-mi trimită daruri sau aranja să ajungă acestea la mine. ca să nu spun cât de serioasă e situaţia socială.. dar ea n-a dorit. atunci tu eşti nebună sau pari nebună. – Ei consideră că-s nebună.

poate. mai degrabă de copil. – Dar. – Dar asta n-are importanţă deloc la vârsta pe care o ai. poţi să-ţi alegi proprii tăi prieteni. şi poate exista un motiv cu totul interesant. dar ea nu l-a lăsat. zise Poirot. mă refer la alegerea propriilor mei prieteni.. O. de data aceasta mă va iubi pe mine şi îmi va da atenţie mie şi. deşi este de pe vremea când era cu mult mai tânăr. – Aşa credeţi? Credeţi. este exact ca el. zise Poirot cu grijă. modele îi faci de departe. acum. aşa? Făcu o pauză şi apoi zise. Persoana care poate să-ţi dea răspunsul la asta va fi un doctor. decât ar fi ei în realitate. Ea m-a dat la o parte. voi fi închisă într-unul din locurile acelea pentru nebuni şi nu-mi vor mai da drumul de-acolo. nu! Dacă priviţi fotografia lui. Nu e neobişnuit. tot mai mult să fie aşa cum ai dori să fie şi astfel crezi că ţi-i aminteşti. El obişnuia să se joace cu mine.. Plutea. Un doctor care ştie. N-am de gând să fac nimic de felul ăsta. oamenii nu sunt niciodată aşa cum ti-i aminteşti. zise Norma. acum. Tatăl meu nu e deloc la fel cum mi-l închipuiam pe când eram mică. pentru un bărbat. nu. – Cele mai multe fete din ziua de azi trebuie să îndure critici despre prietenii lor. Ea-i împotriva mea. mai degrabă. era aceeaşi lady cu care a dorit să se însoare anterior. nu. nu-i vorba de asta. Nu vreau să mă apropii de un doctor! Ei au vrut să mă trimită la un doctor şi. 53 . Ea reacţionă rapid. groaznic şi. – Nu vreau să merg la doctor. Şi ea-i foarte atrăgătoare şi se comportă ca şi cum aparţine deja tatălui meu! Ea continuă. spuse Poirot. – A fost totul atât de diferit. Dacă vrei să ţi-i reaminteşti ca agreabili şi veseli şi chipeşi. mama ta era deja moartă. mai mult aşa. atunci când vine acasă. pe măsură ce trec anii. draga mea. simţi Poirot. oh. cu adevărat. era între ei! Ajunseseră amândoi. Dar.– Dar. chiar de deasupra fotoliului său.cu o voce diferită. – M-am gândit că. Îi faci. În special când el şi nevasta lui sau înstrăinat de mulţi ani. Ea se lupta acum să se ridice în picioare. Această soţie pe care a adus-o. nu e deloc modelul pe care mi-l amintesc. aceasta este prea tânără. de mult. atunci. – Să nu vă închipuiţi. modul cum continuă ei acasă! Da. – Dar. modele dorite sau foste cândva. poţi să te bucuri de viaţă. cu totul diferit.. în sfârşit. E un lucru bun. ştii doar.. ştii ce?. să se recăsătorească. brusc: Dar.. la un moment crucial! – Asta poate fi o întrebare cu totul interesantă. după o pauză .. nu. – Presupun că trebuie să aibă aproape cincizeci de ani. atfel. Acum nu mai ai nevoie de nimeni ca să aibă grijă de tine. e cazul ca oamenii să se schimbe atât de mult? – S-a schimbat cumva la înfăţişare? – O. E neliniştit şi. Oamenii se schimbă. tot timpul să fie foarte vesel. când i-a cerut mamei tale să divorţeze? – O. nu mai e vesel. Poţi sta pe propriile tale picioare. de ce credeţi că eu vreau să omor oameni? Întrebarea veni destul de firesc. Acum.

şi poţi să-l întrebi pe el de ce. dar nu prea-mi vine să cred. Şi. Nu. vorbind până la un punct. Eu nu cred că el înţelege. Putea să fie şi altcineva. în ultimul război. Dar. Ea m-a luat sus şi mi-a dat ceva amar. Ea-i mult prea inteligentă. nu e nevoie să fi fost tu.– Nu sunt eu cel care să te trimită acolo! Nu e nevoie să te alarmezi. când a ajuns lângă mine.. poate. Asta-i ce spune şi David. Odată am fost pe un coridor. oamenii se schimbă în altcineva. Nu era deloc faţa ei... Aveam ceva în mână. grădinari?! – Nu.. Nu cred. E leşinat după ea... spuse Norma. – Şi David spune la fel. – Unde era atunci mama ta vitregă? – Şi ea era acolo.. amuzată pe moment... şi-ţi va dezvălui el. un coşmar. s-a schimbat la faţă.. – Nu era coşmar. Am pierdut o oră din timp .. ei tocmani primiseră ziua liberă. zise Poirot. eu poate că am încercat să fac lucrurile. – Tata? De ce naiba să fi vrut tata s-o otrăvească pe Mary? El îi este credincios.. Dacă ai dori.. – Cine altcineva putea fi? – Poate soţul ei. Acesta zăcea la picioarele mele. ai putea să te duci la un doctor doar în numele tău propriu. Am ridicat revolverul. Unchiul Roderick a fost amestecat foarte mult în chestii din astea. şi. – Să se sinucidă.. Cine mai era acolo? Sonia? Presupun că ea ar putea fi o frumoasă spioană. Poţi să te duci şi să-i spui lucrurile pe care mi le-ai spus mie. – Îţi reaminteşti. – Nu mi-o pot imagina pe Mary comiţînd o sinucidere.. nu ştiu cum am obţinut acel ceva. – S-ar putea ca ea însăşi să-şi fi făcut. unde au aflat că fusese otrăvită.şi eu nu-mi amintesc... – Ar putea fi interesant.. vreţi să spuneţi? Ca cealaltă? – E o posibilitate.. Ar trebui să-i spun doctorului că eu. coridorul din afara unei uşi.. cauza. Ea păşea de-a lungul coridorului spre mine. Te autoculpabilizezi. – Ce te face să crezi că ai încercat? – Faptul că nu întotdeauna îmi reamintesc tot ceea ce am făcut sau unde am fost. Eu presupun că ar putea fi servitori. cu spioni.două ore . Ceva de genul ăsta. – Mai există alţii în casă sau nu? – Bătrânul unchi Roderick? Prostii! – Nu se ştie. Se transforase în altcineva. am făcut-o eu! – Nu e sigur s-o fi făcut tu.. de ce să vrea? 54 . Sau la spital... că trebuie să fac... nu sunt genul de oameni care să aibă vreun motiv. Ea a venit şi mi l-a luat. perfect natural. – Pe un coridor? – Nu. Acolo. – Nu. uşa ei.. Şi fapta asta. – Cine? – Claudia. în curte. nu era. şi se pare că n-ar prea avea motiv s-o otrăvească pe mama ta vitregă. Amnezia sau. Ea era la Crosshedges. Ar putea să considere că este de datoria lui să otrăvească o femeie care ar putea fi o frumoasă spioană. probabil. Atunci. dar eu nu cred. El ar putea fi tulburat mental.

– Mă îndoiesc. S-ar părea. răspunse Poirot. spuse Norma cu toată convingerea. – Deci. care veni. Chelneriţa înainta spre el. – Auziţi? Să nu mă urmăriţi. desigur”. – Nu. nu avea obiecţii ca notele sale de plată să fie achitate de o fată scoasă din minţi. spuse Poirot. S-ar părea că. Poirot îşi reluă locul la masă şi o împacă. mademoiselle. de aceea. Este adevărat? – Da. din timp în timp. Ea lăsă monedele pe masă şi se ridică. – Cum doreşti. obsev că tu eşti cea care tratează un prieten la gustarea de la ora unsprezece. cu nemulţumire pe faţă. O ceaşcă de lichid cu o culoare foarte incertă fu pusă în faţa sa. nici n-aş putea. pentru că te satisface? – Nu-i adevărat. – Şi ce dracu vor să însemne toate astea? se întrebă Poirot.– Da. Când ea îi dispăru din vedere. – N-am de gând să stau aici ca să-mi spuneţi aceste lucruri. răspunse Poirot. „Da. Ea îşi goli poşeta şi începu să caute ceva cu degete tremurânde. zise Poirot. Fata o înhaţă. comandând o ceaşcă de cafea. şi vă interzic să mă urmăriţi. Dacă ai alerga pe stradă. Poirot rămase în pragul uşii. El văzu ceea ce vru să vadă. nu vă las să plătiţi pentru mine. El deschise cu un gest galant: Au revoir. – Cum îndrăzniţi să spuneţi un astfel de lucru?! Cum îndrăzniţi? – Întrucât eu cred că este adevărat. Oliver în acea clipă. eu cunosc foarte multe. el se întoarse în restaurant. Luă o sorbitură şi făcu o grimasă. Ea se îndreptă spre uşă. asta mă interesează. Nota de plată era pentru două persoane. dar nefăcând nici un pas ca să cîştige teren sau o ajungă din urmă. Norma îi aruncă o privire bănuitoare şi ieşi în stradă. murmură pentru sine. spuse. îţi surâde ideea asta. Trebuie să-ţi aminteşti vârsta mea înaintată. zise Hercule Poirot. De ce gândul că ai putut comite crima te tulbură. vedeţi. şi-ar pune capul la maşina de gătit cu gazul deschis sau s-ar întinde într-un pat frumos aranjat şi ar lua o doză exagerată de somnifere. tu eşti de părere că dacă ea ar face-o. – Dă-mi voie. aproape că preferi. rupse foaia şi o lăsă pe farfuria Normei. 55 . spuse Poirot. Da. cu pas grăbit. – Cum aţi ştiut că am fost cu cineva? – Să ştii. – Cel puţin permite-mi să-ţi deschid uşa. ar fi mult mai natural. Se întrebă unde putea fi Mrs. Făcu semn chelneriţiei. – Mă mir. David cel bine îmbrăcat. trebuie să fi fost eu aceea! – Bravo. „Este aici ceva foarte curios”. mîzgăli ceva pe foaia unui carneţel. ceva foarte curios. – Acum plec. urmărind-o. să fii tu! Eşti atrasă de ideea că mâna ta a fost aceea care a pus doza fatală de otravă sau altceva. cu siguranţă naş fi în stare să te urmăresc. Aşa că. întorcându-şi capul peste umăr. Luă nota de plată cu dexteritate şi se pregăti să scoată portofelul din buzunar.

în pantalonii săi eleganţi. cu ochii pe el. înfundate. Mrs.. El o luă pe alee. în continuare pe alee. Oliver. îl urmărea la o distanţă de vreo douăzeci de iarzi. brusc. apoi acum stătea acolo. la rând. ea ştia că este furie . Păunul! Un păun mândru! În catifelele sale. m-am gândit că ar fi de altfel. fără îndoială. el coborî în metrou. se sfârşi. Imediat se aşeză cu fermitate pe o ladă de gunoi. Oliver cercetă împrejurimile. Oliver îl urmărea la mică distanţă . De fapt. Deodată. am intrat într-un restaurant să beau o ceaşcă de cafea. Ştii. mă urmăreşti? – Da. în spatele acesteia. Sper că nu te-ai supărat. cineva în casele din apropiere. Mrs. din loc în loc.ştii. o figură cu mâini puternice şi nemiloase.. îi era frică. făcând-o să tresară zdravăn. Oliver se opri la umbra unei uşi. strâmţi. când ajunse din nou în curtea şantierului şi cineva din spatele ei vorbi. să ştii. – Deci. vorbind cu acea voce liniştită. dar. aşa făcu şi Mrs. Coti în ceea ce părea un şantier de locuinţe. Ea simţea. nemiloşi. Habar n-aveam că eşti acolo. care păstra în spatele ei mânia. La staţia Sloane Square el coborî şi ieşi la suprafaţă. Mrs. El luă un autobuz. cum m-ai speriat. politicos: – Sper că n-am mers prea repede pentru dumneavoastră!. Mrs. Pentru că aşa-i felul periculos al Londrei: la un moment dat eşti înconjurat de o mulţime de oameni. că în această clipă el se gândea cum să folosească acele mâini. eu scriu cărţi! Scriu romane poliţiste şi am fost foarte îngrijorată.Mrs. Ştii . Mrs. era tăiată de altele . în această dimineaţă. care. o urmărire întreprinsă cu inima uşoară şi foarte bine dispusă. cu adevărat. Sunt sigură că eşti teribil de furios. Da. Oliver luă trei guri mari de aer. afişă o apărare imaginată prompt. dar mai aproape decât astea este o figură sigură de sine. ca în următoarea clipă să nu mai vezi pe nimeni. politicoasă. El coborî la World's End.tineri care erau cruzi. un prilej excelent. Mrs. care îi reamintea întrun mod confuz de toate lucrurile pe care le citise odată în ziare: Femei mai în vârstă atacate de bande de tineri . Ea aşteptă în staţia de autobuz. Oliver se aşeză mai hotărât pe lada de gunoi . mersese cu pas sprinten. barându-i calea.unele dintre ele. ironică. în gând Păunul. Ceea ce simţea ea acum era un subit şi neaşteptat fior de teamă. Întregul loc părea destul de vechi. Ceea ce ea numea. mă tem că da.genul de furie subită. într-o clipă de fulgerătoare hotărîre. Mrs. într-un autobuz. Zise. ea îl urmă. Gâfâia puţin. Oliver. în spatele lui. Acesta era tânărul pe care îl urmărise. care era lângă peretele de lângă ea.. ca şi cum ar fi participat din plin la o întrecere de maraton. Oliver coborî şi ea. Imposibil. amuzantă. îi scăpase printre degete şi apoi o urmări pe această alee.la un moment dat îl scăpă din vedere.. Oliver nu era un drumeţ rapid. Presupun că trebuie să te fi supărat. vocea era plăcută. tocmai pentru a 56 . Merse la întâmplare. Deşi. între King's Road şi râu. El se avântă într-o încurcătură de străzi în care te puteai rătăci. La Charing Cross. Mergând pe trotuar. Atmosfera începuse pe neaşteptate să capete un aspect ameninţător.CAPITOLUL IX Mrs. după el. Îşi pierduse complet simţul orientării. El ştiuse că ea era acolo. după câţiva oameni. Trebuie să fie oameni pe strada următoare. dar nu e nevoie. – Doamne sfinte. Oliver şedea pe scaun. Atunci. Ea se întoarse. care erau conduşi de dorinţa de a face rău. ceea ce fusese de curând ceva aproape nostim. zise ea.

– De ce eram eu o persoană bună pentru urmărit în mod special? – Ei. desigur. Am scris până acum patruzeci şi trei. întradevăr. – Nu m-aţi cunoscut personal dinainte? Doamna Oliver clătină din cap. deşi ea simţi într-un fel oarecare că tensiunea îi părăsise. Ea se gândea că el putea să aleagă între a-i spune sau nu numele. nu poţi . Aşa s-a întâmplat cu mine. i-am văzut doar ceafa. am ieşit şi eu. şi m-am gândit. da.că ai fi o persoană bună de urmărit în mod special. Mă numesc Oliver. spuse Mrs. Cred că acum o săptămână. vreau să zic că fetele astea arată mai curând toate la fel. Vreau să spun că nu ştii .. cu un aer gânditor. Aşa că.încerca să mă gândesc cum să dau de capătul lucrurilor. într-adevăr. o cunosc. nu? – Scrieţi cărţi care se publică? Am dat vreodată de ele? – Nu ştiu. şi eu am citit o mulţime de cărţi. nu cu mult timp în urmă. singurul lucru ce-mi rămâne este să încerc eu însămi”.fasole gătită era. – Ce ziceţi de fata cu care eram? – Cine. desigur. Cum o cheamă? Poate. explică Mrs. foarte atractive . până nu încerci tu însuţi lucrurile astea. 57 . – Ea a menţionat că odată v-a cunoscut. – Unde? A fost la o petrecere? Să presupun că s-ar putea s-o fi întâlnit.cu adevărat . Vreau să spun că eroul meu urmărea pe cineva şi mă gândeam la mine însămi: „Într-adevăr. – Se numeşte Norma Restarick. El continua să privească fix la ea cu acei ciudaţi ochi albaştri reci. – Înţeleg. nu destul de violente.cu adevărat . Nu mă disting foarte mult. eu nu sunt tot atât de distinctivă pe cât eşti tu. Dar.. aş putea avea avantajul că tu eşti foarte uşor de distins faţă de alţi oameni. – Ariadne Oliver? – Deci.. nu e uşor deloc. nu? . Vreau să spun că mereu folosesc expresia într-o carte. Ai avea ceva împotrivă să-mi spui dacă ştiai că eu am fost acolo tot timpul? – Nicidecum. da!. ştii?. Vreau să spun că tu n-ai fi în stare să mă recunoşti dintr-o mulţime de alte femei mai în vârstă. nu te-am cunoscut. unde oamenii urmăresc alţi oameni. asta-i mai degrabă încântător. ce mi-am zis? „Ei bine. dar acesta avea să hotărască. În cartea mea ajunsesem chiar la punctul unde urmăream pe cineva. nu. şi m-am întrebat dacă este tot atât de uşor pe cât pare să fie în câteva cărţi ale unor scriitori sau dacă este aproape cu totul imposibil. aşa că o privi în faţă foarte intens. când ai ieşit din restaurant. cea cu care mâncai .ce simţi sau dacă te îngrijorezi la pierderea urmei unei persoane. Oliver. zise Mrs. întâmplător. sunt sigură că nu. ştii prea puţin despre urmărirea oamenilor”. erai atât de decorativ. nu cred. – Nu. Da. mi-am ridicat privirea şi tu stăteai la masa alăturată din restaurant şi m-am gândit că ai fi . Mi se pare.. Oliver. Şi iată. deoarece. Ea-şi ridică ochii spre el.în restaurant? Nu. Aşa că. nu crezi? – Ea vă cunoştea. îmi ştii numele. spuse tânărul pe neaşteptate. Tonul său avu într-o clipă o duritate caustică. Fireşte. deşi îndrăznesc să-ţi spun că nu-mi plac foarte mult cărţile mele. Hainele sunt. vezi.aproape stil Regency.sper că nu te vei supăra iar . Oliver. vreau să zic. aşa cum pare în cărţile altor scriitori. Probabil că le-ai găsit de modă veche.să spui cum sunt.

Faţa. unde am ajuns? David continua s-o privească. prin urmărirea mea. este să vă arăt. A. Doamna Oliver urcă treptele scării în spatele lui. „N-are nici un rost. nu cred că aş fi recunoscut-o. o cunoşteam! Foarte ciudat! Mă gândesc că n-aş fi putut să pun aşa ceva în cartea mea. Oliver o recunoscu îndată. ce pot să fac. În atelier erau doi oameni. Câteva saltele zăceau pe podea. ea a spus ceva despre cărţile mele. Oricum. unsuros. era poate cel mai murdar tânăr pe care îl văzuse vreodată”. – Sus. Teamă. va şti curând. cât de ceea ce putea Păunul săi facă. nu eşti de aceeaşi părere? Mrs. şi vă voi arăta calea. Oliver. ea simţi că a greşit cu totul referitor la ce gândise mai înainte. pătată de grăsime. Credeam că este periculos. Oliver nu-şi putu aminti numele său de familie. – Ei. ca să-i dea una în cap. pe aceste scări? Mrs. ca să mai tragă de timp. spuse el. o teamă groaznică. Poate că el încerca s-o ademenească acolo sus. „tu singură ai ajuns în punctul ăsta vulnerabil. Arată complet şubrede. de fapt. prea de tot a coincidenţă. Ce creaturi fantastice puteau fi tinerii de astăzi! – Cel puţin. nici mai puţin. zise el. nu? Nu-mi amintesc numele casei. Oliver. se gândi Mrs. El îi zâmbea extraordinar. că ar putea sămi facă ceva”. el deschise o uşă şi intră într-o cameră. Mrs. Să mergem sus. – Crezi că vor rezista la greutatea mea? întrebă ea. Privirea doamnei Oliver alunecă. Îi era. dacă stau bine să mă gândesc. Oliver nu avea prea mare siguranţă în ele. „Ridicola de mine”. mai degrabă. cu capul pe spate şi păru-i negru atârnându-i în jos. „ridicola de mine. un tânăr bărbos stătea la un şevalet şi picta. câteva pînze erau îngrămădite lângă perete. Voi urca eu primul. da. în sinea ei. pe care. prioritar. spaţioasă şi părea să fie studioul unui artist. desigur. Sus. care urca spre ceea ce părea să fie o mansardă. să aleg pentru urmărire o persoană care şedea la masă cu cineva. iar acum trebuie să continui ce ai început şi să descoperi ce poţi descoperi”. la o fată care-i servea drept model. pe gît şi. în sinea ei. David. unul improvizat. – Sunt aproape în ordine. pe ce stăteam? O ladă de gunoi! Sau o foarte drăguţă ladă de gunoi. Îşi clătină uşor capul şi cârlionţii castanii i se mişcară pe umeri. aşa cred. totuşi. Eu chiar i-am promis că-i dau una. Am fost acolo cu nişte prieteni. nici mai mult. Deodată. în faţă. îşi zise. peste ochi. nu atât de Păun. Era cea de-a doua fată din cele trei de la Borodene Mansions. Plutea un miros pătrunzător de vopsea. El întoarse capul când ei intrară. zise el. Era o încăpere goală. Ariadne”. Pfui! Ce este locul ăsta. îi atârna pe spate. Oliver. afară de barbă. Întrun loc . cu farmecul său.– Norma Restarick. Mrs. Părul negru. ici şi colo. plus cizme înalte. Este foarte curios că a trebuit să mă hotărăsc şi. Mrs. îşi zise Mrs. – Doamne sfinte. ca un fel de chiorchine în formă de cerc. deşi. pe aceste scări: îi arătă o scară improvizată afară. ne aduci oaspeţi? „Acesta. de la el. Ar arăta. iar hainele păreau. dar şi-l 58 . asta era la o petrecere la ţară. altele pe şevalet. compuse din piele neagră.aşteaptă o clipă . Oliver se ridică de pe locul unde şedea.Long Norton. De. Ea stătea pe un scaun de lemn aruncat pe la mijlocul unui podium. era nerasă. unde aţi fost adusă.

– lată ce înseamnă. care se numea Frances. Oliver. nepoliteţe. nu? întrebă Frances. imediat îi căzură trei meşe de păr cărunt pe podea. Ea deschise poşeta. în zilele noastre. zise David. remarcă Mrs. maimuţoiule. dar elegant. Îţi dă lumină spre nord. – Oh. Oliver. nu? Nu. mereu am crezut că bei ca o sugativă”. Am o durere groaznică de umăr. Oliver. – O. Am prea multă imaginaţie”.şi eşti norocos dacă nu cazi prin tavan. Sunt sigură că te-am întâlnit undeva! Undeva şi destul de curând. aşa-i. privind în jur. „că a trebuit să am ideea asta stupidă că sunt în pericol. ea zise că trebuie să plece. cu amărăciune în glas. – Dumneavoastră sunteţi Mrs. Pericol . unul de o politeţe desăvârşită. spuse Peter. – Gura. într-adevăr. şi David. cu purtarea curtenitoare. spuse Mrs. un fel de mansardă! . stil Regency. La o petrecere. Lasă-mă să mă gândesc. o ajută să coboare scările şubrede şi-i arătă direcţia. Şi îţi mai dă una sau două sticle de băutură. revoltat. dacă mi-am luat mai multe agrafe. – Doamna nu bea. zise David. Imediat. cu veselie. răspunse Mrs. interveni David. Mă întreb. care pozează drept o fată disperată. 59 . pe scaun. şi o pernă pe care să dormi. Oliver. – Tocmai făceam experienţă în urmărirea oamenilor.aminti pe cel de botez. şi a patra parte dintr-o frântură de la parter . Era fata cu înfăţişare lipsită de expresie. indicându-i pe artistul care arăta. o întrebă: – Şi. mi-ai stricat poza! Ai de gând să te răsuceşti mereu? Nu poţi să stai liniştită? – Nu. La Borodene Mansions. – Ei. Şi Frances. într-un fel. şi mult spaţiu. Cercetă poşeta şi începu să-şi aşeze meşele de păr pe cap. Frances stătea acum în capul oaselor. Este mult mai greu decât credeam. cu seninătate. Cine ar fi crezut asta? – Asta-i. – Asta-i ceea ce spunea dânsa că este. – Şi apoi. dar ai perfectă dreptate. Acesta-i un studio artistic? adăugă ea. ne permiteţi să vă oferim un pahar? – Eu nu beau. nu mai pot! Era o poză mizerabilă. îi replică Peter. Oliver. hohoti de rîs Peter. Cei mai mulţi oameni vin la mine şi spun: „Eu. zise David. – Faceţi cunoştinţă cu Peter. E perfect adevărat ce-mi spun oamenii mereu. nu? spuse Mrs. dar foarte aranjată. şi unde te-am cunoscut? continuă Mrs. şi vorbea pe un ton plictisit. puteţi lua un autobuz sau un taxi. – Îţi dă tot ce ai nevoie. adăugă el.din partea acestor oameni? Nu contează că ei arată cum arată. Unul din geniile noastre în devenire. se gândi Mrs. N-am avut timp azi dimineaţă. fără vreun aer de siguranţă conştientă. Întorcându-se spre Mrs. dar sunt cu adevărat foarte drăguţi şi prietenoşi. cerşind dreptul la avort. – Sunteţi grozavă. mai degrabă. dar jalnic. Oliver. Oliver. Oliver le luă. zise el. „Cât e de extraordinar”. cu un ton total diferit.ceea ce numesc ei facilităţi la bucătărie. Peter scoase un geamăt puternic. mulţumesc! Mrs. pe calea cea mai rapidă. Ştiu. – Cred că te cunosc. dacă vreţi. ca să ajungă în King's Road. David le ridică şi i le înmână. Oliver.

în timp ce traversase curtea neîngrijită. CAPITOLUL X O voce spuse: „Bea asta”! Norma tremura de frică. Dumnezeule. Numai. trecură. şi apoi.. în faţa ei. „O. era luciul apei. din nou? sau la stânga? La stânga. la particular. da”. La stânga. Mrs. foarte amabili. El dădu din cap spre ea într-un mod liniştitor. genul de faţă colţuroasă.. observând ce o înconjoară. ai fost atât de drăguţ în legătură cu urmărirea mea asupra ta. să audă acum traficul de pe şosea. să mergi şi să ai idei tâmpite că ar fi periculoşi.. are de gând să şi plouă”. care o tulburau. apoi imediat la dreapta şi drept înainte. O să te simţi mai bine peste o clipă. iar tremurul să scadă. Îţi mulţumesc. Şi unde era râul? Începu să bănuiască.– Un taxi. dar acum lucrurile păreau să revină la normal. la stânga. se întoarse pe jumătate. „Perfect drăguţi şi foarte. că a urmat greşit indicaţiile. Se grăbi în jos pe o pasarelă îngustă. La stânga. apoi la dreapta. cu greu. Mersul pe jos părea fără sfârşit şi King's Road atât de departe. pe scaun. un stetoscop pe o măsuţă şi un aparat care. cu atât mai bine. – Îţi va face bine. stai liniştită şi aşteaptă. însă interesantă. dar acesta îi spuse că este străin şi nu vorbeşte englezeşte. din nou. rosti cu răsuflarea tăiată. bău. un fotoliu şi un scaun obişnuit. Porunca se repetă: „Bea asta”! De data asta. se supuse. credea ea. spuse David. încă stătea. adăugă ea. Era o cameră de mărime mijlocie.. Oliver. Putea. până când vedeţi râul şi mergeţi drept spre el. „sunt obligată să ajung undeva în curând . privind după ea. aici. Greaţa şi ameţeala. cred. Doamne.la râu sau la Putney sau la Wandsworth sau altundeva! Ea îl rugă pe un om.. dar atractivă. Destul de curios. David ca o statuie. Spre omul care-i spusese să bea. – E. şi apoi. E foarte tare. cu păr roşu şi o faţă mai degrabă antipatică. Privi înapoi la scări şi la fereastra studioului. – Poate nu. Obrajii începuseră să i se coloreze. Apoi atenţia ei se abătu de la general. ea se uită în jur. o canapea. Mă dor picioarele. Ochii ei aveau o privire uluită.. de mor! Cu cât ajung mai curând într-un taxi. „Trei tineri oameni perfect drăguţi” îşi zise Mrs. Pentru prima oară. să-i arate calea spre King's Road. Numai din cauză că arată cu totul deosebit. O. pe care îl întâlni pe drum. Se retrase un pic în spate. ar privi lucrurile la fel ca mine. când fu lovită din spate şi lumea explodă în scântei. Deşi. 60 . Oliver dădu colţul altei străzi epuizată şi acolo. mobilată într-un stil care i se părea vag familiar. în ceea ce trebuie să pară o cale foarte proprie. aici. O masă. la urma urmei. Văzu un om de vreo treizeci de ani şi ceva. cu gravitate. se gândi Mrs. nu pot să presupun că detectivii particulari sau ochii confidenţiali sau indiferent cum îi numesc ei. „Nu trebuie să dau frâu liber imaginaţiei mele”. Oliver. era pentru ochi. la dreapta. Fusese obsedată de un simţământ de teamă şi groază. la dreapta. auzi paşi în spatele ei. Şi acum. acelaşi simţământ de nelinişte şi încordare o cuprinse. apoi se opri puţin. preciză ea. picioarele mele! Şi.

– Te-am adus aici cu un taxi. eu. nu.. Se pare că nu eşti rănită . Tot ce va spune prietenul. Eu. – Deci.. erai acolo în mijlocul şoselei. nu? Ce s-a întâmplat? Mie poţi sămi spui.. Am făcut-o din cauza.. într-adevăr. – Un Jaguar venea cu o viteză destul de mare. iar eu sunt doctor. – Ar fi mai bine să-mi povesteşti... nu te-a călcat. Eu. Mă numesc Stillingfleet. sunt sigură că nu încerca. nu? – Ce vreţi să spuneţi? – S-ar fi putut să fie cu bună ştiinţă. Numai să-ţi aminteşti că data viitoare va trebui să dai în judecată Jaguarii. ştiţi. trebuie să-ţi aminteşti ceva din ce s-a întâmplat. 61 . da... Am crezut. – O. Îl privi. El îşi clătină capul. ei bine. este: „Totdeauna am crezut că nu este în toate minţile.. Care a fost necazul? Te-a părăsit prietenul? – Nu. aşa cred! Eu. tocmai mă întrebam dacă nu încercai să te sinucizi? El adăugă nepăsător: Nu-i aşa? – Eu. ai încercat să te sinucizi.. nu. sper. nu? – Eu. A fost chiar invers. Ea adăugă brusc: El a vrut să ne căsătorim... Ea se opri. Începuse să se strângă lumea. – Asta nu-i un motiv să te arunci în faţa unui Jaguar.. e un mod prostesc să faci aşa.. nu crezi? – Cum am ajuns aici? întrebă Norma. îl faci să regrete. nu... credeam că totul s-a terminat. La ce te gândeai de alergai în mijlocul unui trafic ca ăsta? – Nu pot să-mi amintesc.. ce s-a întâmplat? – Nu-ţi aminteşti? – Traficul. Ea începu să tremure din nou. o maşină se năpustea spre tine. – Aici e un cabinet medical? – O cameră de consultaţii a unui medic. Asta-i. care se apropia ca bolidul pe celălalt sens de circulaţie al şoselei. S-ar fi putut întâmpla ceva. nu. desigur că nu. – Da. Maşina nu încerca să te doboare sau aşa ceva. presupun că trebuie să mă fi gândit la cu totul altceva. iar eu de-abia am reuşit să te smulg din calea ei. Vreau să zic. şi mai venea un autobuz. ştii?! – Ce vreţi să spuneţi cu „bună ştiinţă”? – De fapt. tot ce-a putut să facă".câteva zgîrieturi. dacă au greşit.. probabil.. – Credeam.. nu. dar să nu crezi niciodată aşa ceva. Chiar dacă Jaguarii au sentimente care pot fi luate în considerare. nu e. – Ei drăcie.. venea spre mine... dar mă priveai ca şi cum nu ştiai despre ce vorbesc. nu. mă întrebam. cumva? Asta poate să te facă să te simţi destul de rău.. este şi gândul plin de speranţă că dacă te sinucizi. Aşa că am oprit un taxi şi te-am adus până aici. Prietenul. dacă încerci. Hai. Ţi-am cerut adresa. În plus. Eu am văzut asta.. venea. M-a călcat. O. spuse Norma. – Ei. Tonul său se schimbă uşor. Pur şi simplu arătai zguduită de moarte şi într-o stare de şoc. – Dumneavoastră? – Da. Oamenilor nu le place să simtă regretul sau să simtă orice altceva...– Începi să-ţi revii? – Aşa..

continuă el. De ce să vreau să te închid? Nu doreşti o ceaşcă de ceai? adăugă el. Săturată. – Da? – Norma West.. un pic. ori un calmant? Asta-i genul de lucruri cu care oamenii de vârsta ta se ocupă. Totuşi. o deschise şi strigă: – Annie. ce s-a întâmplat cu doctorii? – Mi-e teamă. nu poţi zice că n-am fost sincer. Există alte dezavantaje. nu te consult profesional. să ne lămurim. de la ruperea unui braţ sau fracturarea unui picior sau rănirea la cap sau altceva extrem de neplăcut. Tu eşti victima unui accident de stradă .cine n-are încotro. – Ei. Totuşi. – Bine. E greu să mai faci loc încă unui om. Doctorii nu sunt deloc nerăbdători să aibă oamenii închişi. te-ai lămurit. care putea să ţi se întâmple şi să te lase infirmă pe toată viaţa. se vede că ai nişte idei foarte curioase despre doctori. ce gusturi ai? Ceva din dulapul meu de medicamente sau o ceaşcă de ceai englezesc tare. Se întoarse.. sau preferi un drog. – Nu te cred. Miss West. – Fii calmă. – Bine. Poftim. Se întrerupse. de modă veche? – Aş vrea puţin ceai. nu sunt sigur că mai am ceai chinezesc. fii calmă. poţi scăpa dacă e un pact de sinucidere.. Nu mi-au făcut nimic. se aşeză şi zise: – Acum. Totuşi. Casele de nebuni sunt deja prea pline. Ei. nu? N-ar trebui să spun aşa. tânără doamnă. nu te consult.– Nu vreau să mă consulte nici un doctor! Nu vreau să discut cu nici un doctor! Nu. Dar mi-e frică. trebuie să fie păstrat. răspunse Norma. Vorbeşti cu un doctor de zece minute. Vreau să spun că ar fi trebuit să te caţeri pe un parapet şi asta nu-i tocmai uşor. Oficial. – Ar putea. să continui cu 62 . – Indian sau chinezesc? Asta. ce? – Să mă închidă! Dr. de ce panica şi disperarea? Tu nu eşti bolnavă de nervi cu adevărat. de soartă.ăsta-i felul în care vom pune problema şi ăsta-i felul în care bănuiesc că înţelegi să apară.. s-ar putea spune .în disperare i-au dat afară. Mi-e teamă că un doctor va spune... ai putea fi dată în judecată. nu? Ea clătină din cap: – Nu. Consideră-mă ca pe un simplu străin care a fost destul de băgăreţ să te salveze de la moarte sau. dragă fată. da lucru de întrebat. fel care va fi destul de greu pentru tipul din Jaguar.. Stillingfleet îşi ridică sprâncenele roşiatice şi o privi. De fapt. nu? Nu-ţi face griji. că ar putea. – Îmi place mai mult cel indian. ce este cu mult mai probabil. Nu-i adevărat. în ultima vreme. Eu nu te tratez.. – Da? N-ai fi găsit un loc aşa de uşor. Oamenii care construiesc acum poduri sunt mai grijulii. dacă ai încercat în mod deliberat să te sinucizi. Toate sunt atât de aglomerate în ţara asta! Da. ei leau permis foarte multor oameni să plece .. Cineva te oprea. pune de ceai pentru doi. – Întâi m-am gândit să mă arunc de pe un pod. cum te cheamă? – Norma Rest. El se îndreptă spre uşă. – Bine. Ai putea să te simţi şi tu obligată să fii deschisă cu mine şi să-mi povesteşti de ce Dumnezeu ţi-e teamă de doctori? – Nimic. bine.. Apropo.

– O. De fapt. elegant. dacă ai plăcerea. Mamele. Apropo. dacă pot să spun aşa. vă urăsc. pentru că erai într-o stare de şoc. într-o stare de meditaţie timidă. Aş preferat să văd că. atunci ajungeţi la închisoare. răspunse Stillingfleet. nu poţi întotdeauna să-ţi atingi ţinta. fiind de cele mai multe ori oameni cu scaun la cap. despre ură. Când aţi crescut. – Aş putea să raportez accidentul la poliţie. În uşă şi o femeie în vârstă intră cu o tavă de ceai. – Eu nu cred că sunt. să urăşti pe cineva atât de mult. chiar dacă . una o puse în faţa ei şi alături zaharniţa. cum gândeşti că ştii exact când diavolul priveşte din ochii oamenilor sau orice altă fantezie veselă şi eu nu voi face nimic! Arăţi destul de sănătoasă. – Adevărat? Da. cum vezi pe pereţi elefanţii roz mergând sau cum gândeşti despre copacii care-şi atârnă crengile să te înfăşoare şi să te sugrume. Ceea ce poliţia numeşte „fără domiciliu stabil”! Ce-ai să faci. Toate sunt... nu.. iar tu poţi să-mi spui. – Manie religioasă. – E posibil.. Zahărul este foarte bun pentru tine. vă rog. Stillingfleet.. Stillingfleet. – Dumneavoastră nu sunteţi deloc genul de doctor. doar ură. – Dumneavoastră faceţi să sune asta atât de simplu. Povestesc oamenilor lucruri pe care le-am făcut. zise Dr. te-am adus acasă. El turnă două ceşti de ceai. Aşa că eşti în siguranţă din partea mea. da. Copiii simt la fel. treptat. remarcă Dr. – Zahăr? întrebă Dr. Sau dacă vreţi totuşi . o să renunţ la practicarea ei aici şi o să plec în Australia peste vreo două săptămâni. lucruri groaznice. De fapt.dizertaţia mea. voi încă îi urâţi. care este? – N-am o adresă precisă.vrei într-adevăr . ai să stai afară pe dig toată noaptea? Ea-l privi cu surprindere. încă voios. Asta ar fi foarte interesant. dar nu-mi amintesc că le. Sillingfleet. nu dau atenţie. – Nu e religioasă. e foarte firesc. Asta-i. dar nu vă faceţi griji prea mari ca să vreţi să-i omorâţi până atunci.. – Asta sună ca şi când ai avea o memorie proastă. Eu. e cel mai firesc. Îşi pierd calmul. spuse Norma. Despre ce discutam? A. În vocea ei era o nuanţă distinctă de supărare. aproape. dacă cu adevărat ajugi să faci o 63 . Un ciocănit uşor. Este doar.. – Da. eu locuiesc nici-unde! – Interesant. – Ei. zise Norma. ca sămi spui adresa ta.să faci lucrul ăsta. cum am eu ideea. da. profesia mea în această ţară a început să mă dezamăgească. Fiinţa umană este echipată cu un sistem natural de înfrânare şi acesta îţi aplică frânele exact la momentul potrivit. O puse pe masă şi se retrase.am povestit. Perfect posibil.ei bine. dacă ai avut un şoc. ai putea avea dreptate. doresc să fiţi morţi”. – Eu fac lucruri despre care nu-mi amintesc. Dar. traversai strada fără să te asiguri mai întîi dinspre stânga. mamelor şi taţilor lor: „Sunteţi răi. încât să vrei cu adevărat să-l ucizi? – O. spun. – Nu înţelegeţi. să ştii.. Să auzim care sunt motivele tale. în fiecare zi. – Fată cuminte. dar nu am nici o obligaţie să fac aşa.

deloc. Merge în ambele sensuri. fără nici o încercare de a te închide în vreun fel. Deci. nu? Neîncuiată. de asemenea. înconjurător. ce-ai dori să le faci. Oamenii primesc rar sfaturi. zise Dr. Odată l-am iubit... oamenii fac. el era minunat. ascultă-mă. Du-te şi convinge-te. ce zici? – Nu. nici o şmecherie în legătură cu ea. zise Dr. – Corect. deschide-o. Se deschide şi se închide în mod simplu. urcă din nou scările. Şi tu spui că nu-i un prieten. dar. mai degrabă. Stătea o clipă. Acum.hol perfect obişnuit. Înţelegi? De acord? Norma se sculă încet. nu? întrebă el. aşează-te pe trotuar şi asta îţi va arăta că eşti perfect liberă. se duse spre uşă şi o deschise. Ochii ei aruncau fulgere de mânie. – Sună ca o baladă melodramatică. – Sigur că nu! Norma sări în sus ca arsă. El a fost iubitul tău şi nu ţi-a făcut nici un rău. Pe cine. – În ordine? o întrebă Dr. ai face mai bine să-mi povesteşti totul despre toate lucrurile. Hai! Sus! Fă ce-ţi spun. fără să ştie că era urmărită printr-o perdea de dantelă de însuşi Dr. Norma se ridică de pe scaun şi. care necesită să fie zugrăvit. – O uşă ca toate uşile. du-te la uşa de la intrare. Eşti satisfăcută că n-am ascuns nimic în mâneci? Totul e clar şi cu cărţile pe faţă. Stillingfleet. După care. Dar. Stillingfleet. se întoarse. iar. Nu e nevoie să-l primeşti. L-am iubit foarte mult. apoi.. Apoi. cu capul întors spre el. ezitînd. El îi luă ceaşca goală. mai degrabă. – Ei. Du-te afară. Apropo. Stillingfleet. nu. spunîndu-le. de ce-i urăşti. La vârsta ta te poţi despărţi de mama vitregă.. asta-i o prostie. nu? Nici o iluzie. dar care nu merită să fie făcut când eu tocmai plec în Australia. tu n-ai pus toate astea la cale. să-l primeşti. ţine minte că şi ura se poate transforma în dragoste. neinteresante. tot atât de bine.treabă aşa de grea şi de murdară. Vezi uşa aia? Norma întoarse capul şi privi într-un fel încurcat spre uşă. coborî patru trepte şi se opri pe trotuarul unei străzi cu case decente. când eşti satisfăcută de tine. el a fost. 64 . E vorba. – Dragostea se poate transforma în ură. Fata încuviinţă din cap. cu o ţinută ceva mai hotărâtă. e vorba de mama mea vitregă. ca din întâmplare. părăsi camera clătinîndu-se. Ei spun tot felul de lucruri îngrozitoare despre ei înşişi şi se distrează. Stillingfleet.. Stătea în prag. Nimic din chestiile astea. urăşti. Deloc. Ce vezi? Un hol perfect obişnuit. aşează-te în acel scaun confortabil de colo şi povesteşte-mi totul despre tine. Ai văzut-o pe menajera mea intrând şi ieşind prin ea.. întrebător. continuă el. deschise uşa de la intrare cu o simplă apăsare pe clanţă. ieşind într-un aşa cum îl descrisese doctorul . Credeţi dumneavoastră că aş fi spus asemenea lucruri groaznice dacă n-ar fi fost adevărate? – Ei. dar tu s-ar putea. închise uşa de la intrare şi reveni în cameră. poţi pleca din acest loc în orice clipă îţi place. adăugă el. Vreau să-ţi propun ceva. Zăbovi acolo vreo două minute. eu îţi voi da sfatul meu preţios. – Motivul mamei vitrege crude! Dar. afară de faptul că s-a căsătorit cu tatăl tău? Îl urăşti şi pe el sau îi eşti credincioasă că nu vrei să-l împărţi cu nimeni? – Nu-i aşa. Ce ţi-a făcut ea în plus. întoarce-te. nimic din astea. El a fost.

– Eu.. Dar. că tata s-ar putea să se reîntoarcă. Norma păru indignată.– Bine. s-a întors tata acasă. Fumezi? – Eu. ori eşti singurul copil la părinţi şi aşa mai departe. mai degrabă cu o mătuşă bătrână. aparent din întâmplare.ceva de genul ăsta? Nu-i nimic. el nu s-a întors. că tot necazul se trăgea de la această femeie. – Altă femeie? – Da. Aş vrea doar să aflu fondul. Fă-te comodă. Cadouri. A. Ea nu credea în divorţ. Totuşi. Şi-apoi. era o verişoară de-a mamei. domnişoară West.. – Desigur. Ştii. Deodată. a fost minunat. – Ei au continuat să trăiască împreună? Cum se numea femeia aceea sau ăsta-i un secret? – Nu-mi amintesc numele de familie. te referi la amintirea închipuirilor tale şi la tot felul de fleacuri? Nu. Stai acolo jos. deoarece. nu era mătuşă cu adevărat. Acum povesteşte-mi totul despre tine însăţi. – Te iubea? – Nu ştiu. dar se poate ca pacientul să spună. despre asta nu cunosc mai mult. nu cred că au trăit mult timp împreună. Poţi să te numeşti Vest sau Est sau Nord sau cum vrei. ca o romanocatolică. – Numai ţigări cu marijuana . cum la fel vorbea şi despre tata. n-am crezut căl voi mai revedea vreodată. Tu te-ai născut. Mama n-a vorbit prea des despre el. Nici măcar n-a scris. Apropo. – Îţi place tare mult să spui sigur. Când a murit mama ta. El a plecat cu una. Numai unchiul Simon . Într-adevăr. la început. nimic deosebit. pe care i-o aruncase tânărul. în sanatorii particulare. Nu. Mai degrabă. eu am stat cu o mătuşă. El spunea că aşa a fost mereu. ea se lumină la faţă. ştiţi. El făcea afaceri în City şi era foarte supărat că tata s-a descotorosit de toate lucrurile. dar 65 . ea a sperat că el va renunţa la această altă femeie şi se va întoarce acasă. Era o femeie stricată. nu iau nimic de felul ăsta. nu doresc să aflu vreun altul. Mama vorbea despre ea cu foarte multă amărăciune. totdeauna. ai fost tulburată de moartea ei? – Sigur că da. Norma clătină din cap..o biserică foarte înaltă. Foarte multă.. în comitatul Devon. – N-am zis că există vreun „desigur” în privinţa asta. El trebuie să fi plecat când aveam vreo cinci ani. nu? O. dar obişnuiam să cred că poate. nu-i nevoie să-mi spui.. ştiţi.. De fapt. însă cred că s-au certat foarte curând.există una anglicană? . subtilă.fratele tatei. Mama că n-ar fi divorţat niciodată de tata. Fusese luată prin surprindere de privirea fugară. Cum aş putea să spun? Nimeni n-a vorbit vreodată despre el. West nu-i numele tău adevărat. îmi trimitea lucruri de Crăciun. Cred că. Cu greu mi l-am reamintit.. ai trăit la ţară sau la oraş. ai fraţi şi surori. Nici chiar mie. Dar. Nu e nimic de povestit cu adevărat.. poate tata nu este atât de rău cum îl consideră ea. Eu. că n-a putut niciodată să se decidă cu privire la ceva.. cum spunea mama ea spera. Nu doriţi ca eu să o întind ca un autobuz? – O. eu nu ştiu. ce-a urmat după moartea mamei tale? – Ea a fost bolnavă multă vreme înainte de a muri. exact acum şase luni. spunea mama. dar ştiţi. nu-i nimic. ştiu. Ei au plecat în Africa de Sud. Ea era o . – S-au căsătorit? – Nu.

în realitate. Îţi convine? Eşti dispusă? Norma îl privi. Îţi doresc odihnă plăcută şi voi veni acolo într-o zi să discutăm şi să rezolvăm câteva probleme împreună. – Mama rămăsese singura fiinţă răzbunătoare? – Eu cred că. din partea fetei. Stilligfleet făcu o comandă telefonică. foarte tâmpită. să termin cu toate. aprobator. şi. – Dar. fără nici o expresie. Nu pot să-ţi spun mai mult. Nu vreau să mă găsească. nu este băiat rău. Locul se numeşte Kenway Court. încă. Mă gândesc că. o uşoară încordare. poate. Louise era cea răzbunătoare! – Louise? El observă. este sau nu este aşa? Ar fi o prostie dacă ai face.. Poţi servi micul dejun în pat. Acum. E un fel de sanatoriu pentru convalescenţă. încet. părea aşa de minunat că tata vine cu adevărat acasă. Vorbeai de femeiea cu care tatăl tău fugise. Ce ai de gând să faci în continuare? Norma suspină profund. 66 . Am încercat să mi-l amintesc mai bine. poţi sta în pat toată ziua. jocurile pe care le-a jucat cu mine.nu-mi amintesc nici un nume.. Am încercat să văd dacă n-aş putea găsi ceva fotografii sau poze la minut cu el. Dr. fata mea. pe încredere. N-am nicăieri unde să mă duc. Aşa-i? – Da. Nu e tot atât de frumos precum sună. – Bine. în acea seară. zise împăciuitor Dr. apoi prietenele mamei. O. Cele mai multe erau groaznic de tâmpite. am un cont la bancă. Nu fi atât de agitată. E plecată la Kenway Court. nici paznici. e în ordine. A venit ca un mieluşel.. numai. zise el. * * * Mai tîrziu. iar tu nu vei fi închisă acolo. El obişnuia să mă facă să râd mult. unde oamenii se duc pentru cură de odihnă.. Ştiţi. Se pare că au fost aruncate toate.e mult mai bine sunt sigură că-i mai bine să. iar tata plăteşte în el atât de mult în fiecare trimestru. îţi promit. Nu-i nevoie să te necăjeşti pentru o istorie trecută. privindu-l fix. bani ai? – Da. totuşi. – Nu ştiu. Aş dori să nu mă mai întrebaţi nimic! Nu ştiu nimic despre ea! N-am mai auzit niciodată de ea! Am uitato până când dumneavoastră aţi vorbit despre ea. El spunea că este doar slab. – Nu-mi amintesc . Nu sunt doctori. Stătea.. Mama zicea că bea prea mult şi că ia droguri şi că va sfârşi rău. – Nu face nimic. bine. dădu din cap. Cred că mama le-a rupt bucăţi. ţi-o spun deschis. Mai erau. Aş spune că ea consumă stupefiante şi narcotice. şi ea. cu adevărat. – Numai că nu poţi face încercarea a doua oară.v-am spus . Stillingfleet. Fata e drogată zdravăn. Vă spun că nu ştiu nimic. dar nu-s sigură. Nu pot . poţi să te duci oriunde.. Întreaga mea viaţă a fost. – N-ai nevoie să fii găsită.zicea că el. Poţi să te plimbi ori de câte ori îţi place. Voi aranja ca totul să fie în regulă pentru tine. dacă vrei. Eu nu l-am vizitat prea des pe unchiul Simon. Să ne gândim la viitor. tu nu ştii dacă s-a întâmplat aşa? – Nu ştiu nimic! Emoţia ei creştea.. sar putea să mă caute. chiar acum. – O bunişoară operaţiune de răpire.. lucrurile pe care le-a spus.

o încercare de ageamiu. Crezi că n-ar putea fi o tentativă de sinucidere? Că Jaguarul avea în vedere s-o calce cu bună-ştiinţă? 67 . Aş putea spune că ea a fost prima pe care a urât-o fata.. e înspăimântată de ceva sau se preface a fi înspăimântată de ceva. – Nu mă întreba! Trebuia să te duci cu grijă acolo. zugrăvindu-se ca nevrotică şi surescitată şi reclamând tendinţe de sinucidere. O fată nervoasă. Asta ar putea fi cu adevărat. Sunt două alternative.. Este ea o mică actriţă foarte deşteaptă. nu pot fi sigur. de care anume. Tabloul prezentat este clar.. care n-a putut să reziste asprimii vieţii de om însurat. Ascultă.. înţelegi? Ori. până acum câteva luni. S-a aruncat. Din când în când. o face într-un mod foarte inteligent. El ascultă un şuvoi rapid de cuvinte. Nu pot spune. de sinucidere. Ea spune că nu. A fost. Îţi pot spune numai că am tras-o la timp. Ea nu l-a văzut pe tatăl ei. În această situaţie. pierderea memoriei. Ea poate să se sperie aşa de uşor.. LSD. E a admis. Jaguarul!. Da. asta nu.. Aş spune că nu-mi fac griji pentru mama ei. Aş zice că a avut visuri sentimentale. în calea unui Jaguar care gonea mai repede decât ar fi trebuit. Ce-ai spus? O. zăpăceală sau. aici e un amănunt care ar putea să te intereseze. – Apropo. bine. beată moartă! Greutatea este să spun care sunt reacţiile reale ce se opun reacţiilor produse de droguri. decepţionată. dar nu am încredere în ce zice. că era partenera tatălui ei şi lumina ochilor lui. jucându-şi rolul? Sau este o veritabilă victimă sinucigaşă semicretină? Sau ar putea fi. – Am spus că îţi dau în linii mari tabloul. tânără. ce-ai povestit? Repetă. Asta nu te surprinde?. Nu ştiu încă.. ăsta e. în trafic. O. aparent. nu-ţi pot spune. dar sunt foarte grăbiţi să aibă resentimente faţă de persoana pe care o simt răspunzătoare de situaţie. N-o chemă Louise. Dacă-i aşa. atractivă. aceasta-i o fată care se joacă cu ea însăşi. nu?. apoi răspunse: – Nu ştiu.. una nouă. Vocea de la celălalt capăt al firului spuse tăios: – Ce-i asta.. El ascultă o clipă. Aş spune că tatăl este un ins vesel. O.ea „a vrut să termine cu totul”. n-a înghiţit sticluţe cu aspirină sau să se asfixieze cu gazul de la sobă..dorinţa de a da o falsă impresie despre ea însăşi.. Complexul tatălui de când era copil. după câte se pare..tipul de martir convins că are dreptate. circula mult prea repede.. sigur.. agresiune. Ori ar putea fi un întreg pachet de minciuni. Poate fi confuzie mintală. într-o stare de surescitare după ce a consumat droguri de prea multe feluri. doar am întrebat. ceva pare să nu fie în regulă în tabloul pe care-l prezintă ea. în linii mari. Nu poţi crede ce spun totdeauna. Da. nevrotică. Copiii nu înţeleg prea mult la acea vârstă.. Îţi dau tabloul.. pur şi simplu. oamenii care consumă droguri sunt şmecheri. Da. Sunt doze de astfel de lucruri care produc efecte diferite.probabil. Obişnuita şi clasica frază . Tatăl s-a întors cu o soţie. Nu trebuie să grăbim lucrurile şi nu vreau s-o sperii brusc.. a fost un gest intenţionat. N-aş putea să-i pun în trecutul ei construcţia acestei istorii din cauza unui motiv neclar al ei propriu . care pare o femeie aspră. Fata a făcut o tentativă. tabloul general.. Ea l-a luat pe tatăl său pe vremea când copilul avea cinci ani.. Cunoşti pe cineva cu numele Louise? Numele pare s-o îngrozească.. Nu. după câte se ştie .. Nu. Urmă o pauză. mai corect.. Pentru câtva timp e inconştientă.

care se potrivea foarte bine cu descrierea pe care o avea de al nevastă-sa. cu un cap în formă de ou. n-are importanţă . – Nu-mi amintesc .până la urmă i-o smulg eu. pe jumătate. trebuie să aflăm motivul: de ce?! Ea-i la Kenway Court şi cred că va sta acolo.. iar dacă încearcă să plece. desigur. aş putea spune . încă ciudat de puţin schimbat. Dacă.străin . ar putea fi aşa. se teme de ceva. deşi mi se pare să fi auzit de acest nume. Secretara sa intră în cameră .cu o mustaţă enormă. şi dacă e un caz adevărat. Greutatea-i că orice e posibil. Nu pot să-mi amintesc nimic despre el. o mustaţă groasă. cu excepţia mutării câtorva tablouri şi reaşezării lor lângă propriul lui portret. îl prezentă Claudia Reece. – Nu pot spune. care atârna deasupra lui. aceleaşi buze strânse cu fermitate şi aceleaşi sprâncene ridicate uşor ironic. va deveni mai încrezătoare şi-mi va spune mai mult. zise încet. – Desigur! Îmi amintesc că Mary mi le-a descris. mă duce de nas. iar Andrew Restarick le acceptă fără interes şi făcuse puţine schimbări. bine. ea-mi va turna întreaga ei poveste . am de gând să scot mai mult de la ea..francez. Andrew Restarick era un om de vârstă mijlocie. cu cincisprezece ani mai tânăr. şi a unei acuarele cu Table Mountain. faţă de omul. într-un stil tipic convenţional. – Monsieur Hercule Poirot. de mare grangur..mai degrabă un tip obişnuit şi. O. Am adus-o în situaţia în care. Clătină din cap. O clipă mai tîrziu.dar eu nu pot găsi în agenda mea nici urmă de vreuna.Holland. pe care-l adusese de la ţară.adu-l. fixată. din tabloul. Era aceeaşi bărbie ieşită în afară. în timp ce el ridică privirea.Ei se gândi un minut sau două. Nu era un om prea uşor remarcabil . atâta timp cât nu întind coarda prea mult..înainta spre biroul lui. dar nu m-am gândit la el în acest fel. 68 .. Dar ce-i cu întrevederea cu mine? – Susţine că i-aţi scris o scrisoare. s-o urmărească cineva pe care nu-l cunoaşte. A venit să-l vadă pe bătrânul Roddy. Ţi-aş sugera să pui pe cineva să fie cu ochii pe ea pentru o zi sau două.chiar dacă i-am scris. Ea părăsi camera din nou. cu început de îngrăşare. Cred că-i mai bine să văd despre ce e vorba. Insistă că are o întrevedere cu dumneavoastră . În curând. Mobilierul şi corpurile de iluminat fuseseră ale lui Simon Restarick. în scurt timp. Restarick se ridică. În această clipă. Poate Mary. în timp ce Hercule Poirot înainta spre birou. introducând cu ea un om de statură mică..în timpul acesta se strâmbă puţin. Claudia Reece-Holland se întoarse. nu? Oricum. Ar putea fi aşa. – Se află aici Monsieur Hercule Poirot. CAPITOLUL XI Andrew Restarick scria un cec . un om nu prea fericit.. Birul său era spaţios şi mobilat elegant. – Monsieur Hercule Poirot? Numele îi părea vag familiar. dar nu putea să-şi amintească în ce context. Cum arată? – Un bărbat foarte scund . Da. o să aibă încredere în mine.. pantofi din piele cu bombeul ascuţit şi un aer general de satisfacţie. în acest moment. ca s-o fac bănuitoare.

– N-aveţi nici o cunoştinţă. nu. Semnătura sa era scrisă la sfârşitul textului. – Asta-i un lucru extraordinar. aruncă o privire asupra ei. Soţia mea a pomenit că aţi trecut pe la noi sau. aşa cum. cel mai curând posibil. Restarick o privi. 69 . aşa că Poirot putu s-o vadă. când vă convine. Al dumneavoastră sincer. Înţeleg. – Dar. Stimate Monsieur Poirot. Semnătura mea este total diferită . în timp ce căută mostre ale scrisului său de mână. Veţi observa că la sfârşitul primei pagini. Vedeţi? Semnătura de pe scrisoare nu seamănă deloc cu a mea. da. Absolut extraordinar. Era dactilografiată pe hârtie cu propriul său antet. n-aveţi nici o idee cine ar fi putut trimite această scrisoare? – Nu. aţi trecut să-l vedeţi pe unchiul meu. Aş fi foarte bucuros dacă aţi putea trece pe la mine. după semnătură. aparent. Mary n-ar face niciodată un lucru ca acesta. reiese din scrisoarea aceasta? – Cum aş avea vreo idee? – Scuzaţi-mă. – Vedeţi singur. Cu ce vă pot fi de folos? – M-am prezentat eu însumi ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră. Scrisoarea asta n-a fost scrisă de mine. Mr. de asemenea.– Monsieur Restarick? Eu sunt Hercule Poirot. din ce am aflat făcând diverse investigaţii în Londra. aşa că am venit aici. de ce ar semna ea cu numele meu? O. Monsieur Poirot. El izbi cu mâna. că sunteţi un om în care poţi avea încredere. – N-ar putea să fie . mai degrabă. şi fără să-şi dea seama întoarse carnetul de cecuri pe care tocmai îşi pusese semnătura. din ce-mi spune soţia mea şi. cu o plecăciune.priviţi. scoase din buzunar o scrisoare. – O. Apoi. Andrew Restarick El spuse tăios: – Când aţi primit asta? – Azi dimineaţă. monsieur. N-aveam nici o chestiune de moment s-o rezolv. în legătură cu o chestiune pentru care aţi fi vrut să mă angajaţi. este un mic post-scriptum. la dispoziţia dumneavoastră. când consimţiţi că acceptaţi o misiune care reclamă discreţie. mi-ar fi spus dacă ar fi făcut un astfel de lucru. m-ar fi pregătit pentru vizita dumneavoastră. – Atunci. Restarick. cu cerneală. oricum. încă n-aţi citit complet această scrisoare. nu.scuza-ţi-mă . fireşte. zise Poirot. apoi i-o înmână peste birou. – Ce scrisoare? Eu nu v-am scris. la adresa de mai sus. o despături. Monsieur Poirot. asta-i extraordinar! păru surprins Poirot. – N-aţi scris-o dumneavoastră? – Nu. Poirot se uită fix la el.soţia dum-neavoastră? – Nu. Şi. Cine ar fi putut scrie această scrisoare? – Asta-i exact ceea ce mă întreb eu însumi.

o fiică pe care o cheamă Norma? Restarick spuse încet: – Am o fiică pe care o cheamă Norma. n-aş putea să spun aşa. – Şi nu aveţi necazuri cu o fiică a dumneavoastră . Singura mea fiică. înainte de-a rosti aceste cuvinte. Duminică seara. el ezită puţin. nu aveţi idee cine ar putea fi autorul? – N-am nici o idee de nici un fel. da.. aparent... fără îndoială..Restarick întoarse foaia scrisorii. şi nici n-a dat vreo explicaţie fetelor cu care împarte apartamentul. Mr. Restarick tăcu câteva clipe. legate de un tânăr? – Într-un fel. Cred că există unele necazuri sau greutăţi care o privesc pe fiica dumneavoastră. Restarick. pentru a intra în diferite feluri de necazuri şi greutăţi. – Vai?! – La sfârşitul săptămânii trecute a venit acasă. Dar. ştiţi. bătând darabana cu degetele pe birou. Vocea i se schimbă uşor. adăugă Hercule Poirot. cine ar putea şti . Nevrotică. în altă parte. apreciindu-l din ochi. 70 . dar echivalează cu aşa ceva. mă gândesc că ele iau astfel de lucruri uşor. ştiţi. dar. Au ele un talent.. Faţa i se întunecă. Mai mult decât atunci când eu am părăsit Anglia.. înclinată să fie isterică. fiindcă veţi avea un caz. Ea n-a telefonat. – Deci asta-i! Dar. de a-mi căuta fiica. în comun cu alte două fete. Chipul lui Restarick se schimbă. Sus. în timp ce pronunţa ultimele cuvinte.. a plecat înapoi la apartamentul pe care-l ocupă. – Nu cred că este chiar corect. Poirot se aplecă în faţă. greutăţi de vreun fel? – Nu ştiu de astfel de necazuri. El îl privi. Eu. dar acum aflu că n-a ajuns acolo. – Şi ele sunt îngrijorate? – Nu.cine ar putea fi amestecat în această chestiune? Cine ştie despre ea? – Ar putea fi un mod de forţare a dumneavoastră să mă consultaţi? Un prieten bine intenţionat? Într-adevăr. presupun că oricare tată ar fi îngrijorat. tinerele doamne. din nefericire. – De ce aţi crede asta? V-a vorbit cineva despre acest subiect? – Am fost pe deplin lămurit de intonaţia dumneavoastră. Mulţi oameni. Fetele sunt foarte independente. spuse el în cele din urmă. Sper să fie o explicaţie perfect naturală. monsieur. Mă gândesc. da. – Da. – De fapt. sunt îngrijorat pentru Norma.. Este o fată dificilă. – Perfect. ca de obicei. n-o cunosc prea bine. au necazuri cu fiicele lor în ziua de azi. Trebuie să fi plecat undeva. – Are necazuri. – Necazuri.. Asta o iau ca probă că sunteţi un om al discreţiei? – Aş fi foarte slab în meseria mea dacă n-aş fi discret. la casa noastră de la ţară.. pe pagina următoare scrisul dactilografiat continua: Chestiunea asupra căreia aş dori să vă consult priveşte pe fiica mea Norma. Mă gândesc. E posibil ca şi aici să fie acelaşi lucru. dar asta nu-i tot ce mă îngrijorează. a dispărut? – Sună mai mult a declaraţie melodramatică. acum cincisprezece ani. pe Poirot.

dacă mă aventurez să fac o presupunere.. nu este. Eu. răspunse Restarick înverşunat. Nu există nici un motiv să cred că-i în pericol sau orice altceva de genul ăsta. că ăsta-i singurul lucru care vă îngrijorează cu privire la fiica dumneavoastră? – De ce aţi crede că există şi altceva? – Din cauza faptului simplu că o fată care lipseşte de câteva zile. deja.. un om căruia un tată nu i-ar da consimţământul să fie prietenul fiicei sale. la Poirot. El se uită. ăsta-i adevărul! Şi totuşi.. Monsieur Poirot.. că e foarte verosimil ca fiica dumneavoastră să fie cu el? – Nu ştiu ce să cred. soţia mea nu consideră că a făcut aşa ceva.. – Aţi fost la poliţie? – Nu. îl contrazise Poirot. unde pleacă.. Da. poate. E foarte greu să discuţi despre aceste lucruri cu străinii. eu vreau să ştiu. Ei sunt şi discreţi şi au şi multe mijloace la dispoziţie pe care persoane ca mine nu le au. La început. numai pentru propria mea satisfacţie. – Dimpotrivă. omule. Mr. – Mda. foarte deschis.. neobişnuit din cale-afară. să-i faceţi o vizită unchiului meu. fără să spună părinţilor ei sau prietenelor cu care locuieşte. în acea zi pe ascuns. cred că-l ştiu pe tânărul de care vorbiţi. Este. dacă-mi e permis să spun astfel. atunci. să plece pentru scurt timp fără să ne spună. ea. El făcu o 71 .. a adolescenţei emotive.. de care m-am despărţit cândva. Restarick . Este infinit mai uşor să discuţi cu străinii astfel de lucruri. – În cazul celor dispăruţi este mult mai bine să se meargă la poliţie. Dacă ea a ales să. am să admit că sunt neliniştit în legătură cu fiica mea. poate aveţi dreptate. n-are nici un motiv să nu-i placă. – Nu vreau să merg la poliţie. E posibil.. ne-a îngrijorat pe amândoi. dispariţia pusă în legătură cu altceva. înţelegi? Fiica mea. Un tânăr foarte elegant.sper ca eu să nu bănuiesc în mod neîntemeiat. şovăitor. dar eu. da. L-aţi văzut. – Soţia mea este aproape sigură că el a venit la noi acasă. este capabilă de acţiuni spectaculoase.. şi e ceva care. nu. unde-i Norma... Poirot zise: – Fiica dumneavoastră este. – E posibil.. Despărţirea a avut loc cu mulţi ani în urmă. Nu seamănă cu prima mea soţie. Nu-mi luaţi asta în nume de rău. trebuie să fiţi de acord cu asta.– Ce-i cu tânărul despre care spuneţi că n-aţi fost de acord? Oare să fi plecat cu el? – Sincer. – Nu credeţi. ea nu-i chiar ca alte fete. m-a îngrijorat. Se poate ca fiicei dumneavoastră să nu-i placă faptul că are o mamă vitregă?! – Din nefericire. sigur. care v-a produs această alarmă... asta-i treaba ei. Categoric. cred. când. nu? – Poate! Poate! Înţeleg ce vreţi să spuneţi. decât ar fi să le discuţi cu prieteni sau cunoştinţe.. da. – A. sperând că scapă fără să fie observat. la acea vârstă dificilă a tinereţii. Am observat că nici soţia dumneavoastră nu este încântată. ei bine. – Poate ştie că nu e binevenit acolo? – Ştie. în zilele noastre.. în ziua în care aţi venit la noi acasă.. cred. dar nu. pentru care cu greu ţin să-şi asume răspunderea. Vedeţi. Este fiica mea. sper să nu fi făcut aşa ceva. Tocmai asta-i.

orice atingeam cu mâna părea să prospere. Adoptasem un mod de viaţă diferit şi am crezut că ar fi cu totul nepotrivit pentru copil să aibă un tată care vine şi pleacă şi poate în conturbă propria ei linişte sufletească. Fratele meu mi-a reproşat de câteva ori că nu am manifestat mai mult interes faţă de problemele familiei. Poate ăsta-i motivul pentru care. – Nu. cred. Obişnuiam să o şterg dintr-un loc în altul. Am cunoscut pe altcineva. dar niciodată nu m-am gândit să mă întorc în Anglia. Tânjeam să călătoresc. nu-i nimic de ascuns în legătură cu această chestiune. Prima mea soţie şi eu ne-am depărtat unul de altul. n-am rugat-o. cu demnitate. pe cineva de care m-am îndrăgostit lulea. n-aveam stare. Ea ura viaţa din Africa de Sud. trăiam felul de viaţă care-mi plăcea. cu alţi oameni.avea numai cinci ani pe atunci . toate mergeau bine. asta era.. Dar. Înţelegeţi. O iubeam dar ne certam fără încetare. Dar. – Oricum. la viaţa domestică a cărei idee îmi displăcea atât de mult. proiectele la care mă asociam. Suspină. asta n-a fost în întregime condamnabil din partea mea. Poirot observă uşoara amărăciune care străbătea prin acest verdict.le-am asigurat resurse financiare potrivite. Sunt de la natură un om liber. în acea perioadă din viaţa mea uram să fiu legat de un scaun de birou. Am fost nărăvaş. se cuvenea să mă gândesc mai mult la Norma. când m-am maturizat. Vorbele lui Restarick ieşeau repede acum. Era ca şi cum simţea o consolare limpede în a fi în stare să reverse afară povestea vieţii sale unui ascultător înţelegător. Totuşi. pot vedea că n-am fost satisfăcut de viaţa mea un anumit timp. Copilul era în siguranţă cu mama ei. Nu ştiam dacă soţia mea ar fi vrut să mă întorc sau nu. – N-aţi dorit niciodată să veniţi acasă din imbold propriu? Restarick îşi scutură capul foarte categoric. Îi scriam din când în când şi-i trimiteam cadouri.. în ceea ce mă priveşte. Am plecat din Africa de Sud în Africa de Est. Măsurile financiare fuseseră luate.. N-a fost un succes. înapoi. Am vrut să văd lumea şi locuri sălbatice. Am vrut o viaţă aventuroasă. Aş putea foarte bine să discut deschis cu dumneavoastră. felul de viaţă pentru care am fost destinat. Soţiei şi copilului . Simt nevoia să vorbesc deschis. Afacerile financiare îmi mergeau foarte bine. – Dar. alteori pe cont propriu. Dar.. Am părăsit Anglia şi am plecat în Africa de sud cu cealaltă femeie. Soţia mea n-a fost de acord cu divorţul. apoi continuă. uneori. acum. Am plecat în Africa de Sud şi Louise a venit cu mine. în mod neaşteptat. eu nu doream o astfel de viaţă. Probabil că ea ar fi considerat de datoria sa încercarea de-a mă reîntoarce. Făcu din nou o pauză.pauză. dumneavoastră nu vreţi să ascultaţi povestea vieţii mele. La urma urmei. Da. Era o femeie pricepută în a-şi face datoria. apoi continuă: – Privind înapoi. atunci când eram căsătorit cu prima soţie. Ne-am despărţit la numai un an după ce-am sosit acolo. n-am făcut-o. Dorea să ne întoarcem la Londra şi Paris şi la toate lucrurile rafinate. – Poate era de datoria mea să mă reîntorc atunci. Se opri. din destăinuirea sa. Asta a fost viaţa pe care mi-am dorit-o întotdeauna. m-am simţit prins în 72 . Recunosc cinstit. iar eu. să zicem că am considerat că acţionam în folosul ei. S-o văd. Era o reacţie pe care Poirot o observase deseori înainte şi o încuraja.

desigur. cuprinşi pe neaşteptate. iar ea dorea să mă ajute să fac un cămin pentru fiica mea. Era nevoie să fie negociată la Londra. Aici era într-o lumină mai bună decât în casa de la ţară. îşi spuse Poirot într-o criză de modestie neobişnuită. un om din City. care a declarat în mod deschis că preferă locuri sălbatice. aşa cum păreau să fie autentice”. M-am întors. „să le fi părăsit pe amândouă. nu cred că mi-aţi spus încă adevăratul motiv. depindea de fratele meu să acţioneze. de asemenea. doresc să fie găsită. fu spartă. Atunci. vreau să zic. – Nu e nimic de scuzat. Restarick. devii alt om şi eu îmi făcusem o situaţie foarte bună. îi plăcea în mod deosebit ideea de a avea o grădină englezească! Şi eu? Ei bine. ca cineva important din City? Totuşi. îi lipsea: Tinereţea! Un alt gând îi trecu prin minte lui Poirot. Mama ei murise cu doi ani mai devreme. Restarick vorbi. da. în plus. cel al său. De ce mutase Andrew Restarick portretul de la ţară în biroul său din Londra? Cele două portrete. era un om care şi-a petrecut timpul în locuri sălbatice. se pare. dar a fost în Anglia de câteva ori şi îi plăcuse viaţa de acolo. la Norma. pentru prima dată am simţit că poate mi-ar plăcea viaţa din Anglia. îmbătrâneşti. asta şi să am grijă de afaceri. Restarick mutase un portret. „ar putea fi pur şi simplu vanitate!” „Chiar eu însumi”. în acest birou. poate. – Dar. Toate perspectivele păreau bune şi aşa el zâmbi . Ei. mă bucuram de libertatea mea şi nu doream să mă întorc la tipul de viaţă convenţional pe care-l lăsasem aici. – Da. se poate să fie ceva aici! Mă căsătorisem cu Mary doar de o lună sau două când a murit fratele meu..” Scurta tăcere. sprâncenele ridicate ironic.şi aşa am venit acasă. dacă aş fi ales varianta. Sunteţi foarte neliniştit în legătură cu fiica dumneavoastră.. a doua soţie a dumneavoastră. Omul care şedea la birou arăta aproape aceeaşi faţă. ca să ţină minte că este o personalitate din City? Simţea nevoia de ajutor? „Sau. presupun. dar portretul avea un lucru care omului şezând pe scaun sub el. ţinuta capului. într-adevăr. Dar. Mr. la viaţa de afaceri din City. existau trăsăturile caracteristice. de care ambii bărbaţi fuseseră. Era un gen de vanitate din partea sa. a afectat-o pe fiica dumneavoastră. scuzându-se. Încă eram asociat la firmă. Mary s-a născut în Africa de Sud. Aţi vorbit. numai de viaţa dumneavoastră pentru că. în cele din urmă. Ori face aşa. deosebit de rafinat. fuseseră făcute în acelaşi timp şi de acelaşi artist. A fost prima dată când m-am gândit să fac aşa. Puteam să mă întorc.. – Poate soţia dumneavoastră. dar a murit. gândi Poirot. o dorinţă de a se prezenta pe sine însuşi ca un om de afaceri.. Se pare că v-am plictisit cu povestea vieţii mele. nu v-aţi întors? Restarick oftă: – Da. Dar. Să mă reîntorc. obstinaţia bărbiei. Noi am asigurat o concesiune care putea avea rezultate foarte importante. al său şi al soţiei sale.capcană.” gândi în continuare Poirot. – Trebuie să mă iertaţi. Am discutat totul cu Mary. „Era mult mai firesc”. „chiar eu sunt capabil de vanitate în unele ocazii. Spuneţi că doriţi să fie găsită? . 73 . Şi mă gândeam. Poirot privi spre portretul care atârna în spatele capului lui Restarick. Monsieur Poirot.Da. Nu. înfrânt..

nu ezitaţi. – Dar. De asta.. Ea îşi 74 . de exemplu. – Credeţi că nu v-am spus adevărul? – Nu mi l-aţi spus pe tot. Nu ştiu în cine. Şi. pentru un englez. decât ar fi putut fi! Sigur... Restarick. să nu crezi ceva ce-ţi spune cineva fără să verifici. – Aţi apela mai degrabă la un agent particular? – Da! Dar. Vă spun. – Nu. un om care se preţuieşte singur în astfel de termeni. poate. da. În multe privinţe. pentru că ei au mijloacele necesare. E cu totul posibil. ştiu despre ce vorbesc.întrutotul . dar nu este necesară aici. E o reacţie perfect naturală. Acesta e un fapt recunoscut.pe care ar trebui să le cunosc. vă propun să-mi spuneţi adevărul. vedeţi. în întregime. da. Hercule Poirot. Uşoara expresie cinică de pe faţa lui Poirot nu fu percepută de Restarick. sigur. dacă doriţi să fie găsită fiica dumneavoastră. Mr. într-o căsătorie distrusă. în afară de cazul. atunci când v-a revăzut sar putea să nu-şi fi reamintit chipul sau vocea dumneavoastră. de cazul când voi fi foarte disperat. Monsieur Poirot? Aveţi vreo dovadă că o puteţi găsi pe fata mea? – Probabil că nu atât de repede cum ar putea poliţia. Poirot nu se deziluziona. după cunoştinţele mele. – Şi. trebuie să-mi spuneţi toate împrejurările.. Asta îi confirma. mulţi ani. Suspectează pe toţi. Asta-i limpede! Nimic nu e ciudat în legătură cu aşa ceva. – Nu voi merge la poliţie. Am avut în întreaga mea carieră succese excepţionale. – Lăsaţi-mă să vă asigur eu. v-a idealizat în mod secret de mulţi. aşa cum Poirot îşi dădea bine seama. nu.este foarte necesară în viaţă. Ascultaţi. La politesse . unde dragostea unui copil a primit o lovitură grea. ca să reuşesc? Fiica dumneavoastră n-o poate suferi pe mama ei vitregă. am fost de neegalat. Restarick arăta mai puţin liniştit prin această afirmaţie. nu ştiu nimic în legătură cu agenţii particulari. Faptul recunoscut era.. – Dar. să vă duceţi la poliţie. Vă sfătuiesc eu. locul. o iluzie totală .. da. dar vreţi să fie găsită de mine? Ei. fusese de mulţi ani.cu toate că Restarick trebuia să fi ştiut cât de sigur era Sir Roderick în materie de memorie şi recunoaştere a cuiva după înfăţişare pe care o înghiţise ţinînd cont de . şi dacă dumneavoastră puteţi. că deţineaţi o funcţie de răspundere în Serviciul Secret de Informaţii.. Trebuie să vă reamintiţi că ea. zise Poirot. ei pot fi discreţi. de când. Ştiu. – Şi ce ştiţi în legătură cu mine? – Ştiu ceva referitor la dumneavoastră. Poirot făcea semne violente din cap. Nu ştiu în cine. Timpul.de propria descriere a lui Poirot. dar vă spun că da. unde ar putea să fie. dacă nu întreaga viaţă. Pot să vă dau o listă a prietenilor ei. Este adevărat.– Vreţi să fie găsită. în cursul celui de-al doilea război modial. dacă doriţi ca eu s-o găsesc. credinţa de mult acceptată ca. Da. Îl întrebă: – Ce vă face să credeţi. De ce vă temeţi? Care sunt faptele necunoscute .. ridică unele semne de îndoială. de fapt unchiul meu garantează pentru dumneavoastră. Fiica dumneavoastră poate că v-a uitat în acest sens. sunt sigur. În cine să am încredere. vi le-am povestit. Dumneavoastră spuneţi că un copil uită. axioma lui.. Eu o voi găsi. niciodată..

.. deci aţi consultat un doctor? Trebuie să fi avut un anume motiv. avea ceea ce este o reacţie foarte firească pentru un copil condamnarea părintelui care rămâne. nimic n-a fost dovedit. neaducând vorba despre tatăl ei şi... Da. nu. în mod frecvent. Monsieur Poirot? Pot să mă bizui pe dumneavoastră. în parte. Vă grăbiţi foarte mult.. – Ei?! zise Poirot. nu-i aşa. Restarick ezită.. În cele din urmă. o descuraja. mai mult sau mai puţin. Devine geloasă atât de violent. pentru absenţa părintelui plecat. poate. Ea dorea să vă întoarceţi. Deci. cum au numit-o ei. Este cel mai firesc sentiment. pe care le pusese deoparte şi la care nu se gândise de ani de zile. pricepută şi atrăgătoare. pentru a vizita un doctor? – Nimic. ea se gândea tot mai mult la dumneavoastră. e foarte posibil s-o urască. Vreau să spun. îl întrerupse Poirot.. Care a fost necazul? – Nu pot fi. – Şi rezultatul? 75 .nici un atac fizic. vă asigur. Tatăl ei se reîntoarce! El şi ea vor fi împreună!! Cu greu îşi dă seama de mama vitregă. nu au încredere în ele însele. Şi.. n-a fost nici un atac . Ezită. pentru că ea a avut întotdeauna o sănătate excelentă. un fel de legătură secretă între dumneavoastră şi ea. deoarece. Ea nu credea asta! O. da. când l-am consultat. nu puteţi să-i spuneţi aşa ceva lui Hercule Poirot: „N-a fost nimic”! A fost ceva serios şi ar fi mai bine să-mi povestiţi. cumva? O formă de enterită? – Vă grăbiţi. Nu control. – Fiica dumneavoastră a întreprins vreo acţiune împotriva soţiei? Ceva mai mult decât să fie pur şi simplu obrăznicie copilărească sau să-i spună lucruri neplăcute? A fost ceva mai rău decât asta? Ceva mai serios? Poate a atacat-o fizic? – Nu. rafinată şi bine echilibrată. multe amintiri. – Rămâne strict confidenţial. ce spunea şi doctorul. Aţi plecat departe. revin. Ceea ce s-a întâmplat nu era greşeala tatălui ei. că dumneavoastră şi ea veţi fi reuniţi. când o vede pe mama vitregă. asta se întâmplă adesea.. Restarick rămase tăcut câteva clipe. nu. şi de aici s-a născut un fel de idealizare. dar o urăşte ca o adolescentă care este. doar când o vede. înţeleg. Mama ei. au internat-o în spital pentru „observaţie”. Şi care a fost natura bolii ei? Digestivă. de aceea. Vom admite asta. Da.. dacă eu ştiu exact ce-a fost în mintea ei. am asigurarea dumneavoastră în această privinţă? – Negreşit. Dumneavoastră prezentaţi interes tot mai mare pentru ea. – Ei.. Deci. cu adevărat. vă asigur. – Nu. nu pot să-l sufere din cauză că ele. când ea află că veniţi acasă. Lucrurile se vor desfăşura mai repede. nu e nici o îndoială. Mama este cea care nu mă iubea”. Această indispoziţie a soţiei mele nedumerea. Monsieur Poirot. din cauză că soţia dumneavoastră este o femeie frumoasă.făurise propria ei imagine despre dumneavoastră. a fost digestivă. care este un lucru pe care fetele. Asta este. întrucât ea nu putea discuta despre dumneavoastră cu propria ei mamă. voi face progrese mai mari. Ea îşi zicea ceva de felul acesta: „Tata ţinea la mine. poate. – Soţia mea a devenit din. încă pe jumătate copil. ea devine geloasă în mod violent.. adesea.. Şi atunci. fi sigur. – Mda. Eu ştiu câte ceva din psihologie.. – Aha.

Părea că suferă de o formă de otrăvire intestinală. Aseară eram neliniştit când am sunat-o şi nu mi s-a răspuns. au fost controlate felurile de mâncare ce le servea. care. Cu greu. ea şi-a recîştigat complet sănătatea şi a fost trimisă acasă. străduindu-se să afle unde este. Sir. necazul s-a repetat. aparent. – În limbaj simplu. care ar fi avut în final un efect cumulativ. – Scuzaţi-mă. – Aţi suspectat-o pe fiica dumneavoastră? – Nu. În doze mici. Ţinea în mână creionul. iar vocea îi fu slabă. am dedus. Nu deschise ochii. George nu adăugă ultima parte a mesajului care fusese: „. Aparent. doamnă? – Am spus că eşti poliţist. ea deschise ochii concentraţi. brusc şi neaşteptat. – Am avertizat-o. * * * Când Poirot sosi acasă. S-a mai luat o măsură. În fiecare caz era un fel de mâncare pe care numai soţia mea îl servise. cum se gătea. Oliver. Giles.. Trei oameni îşi aruncară privirea surprinsă asupra ei. Oliver. cineva îi dădea arsenic. Les Femmes! CAPITOLUL XII – Să cumpărăm un păun. M-a rugat să vă informez că Mrs. ăă. 76 .. Primul lucru pe care-l văzu fu o faţă cu totul străină pentru ea . în serviciul lui Mrs. zise hotărât Mrs. Dar. doamnă. Restarick oftă din rărunchi... – Ce i s-a întâmplat? – Înţeleg că a fost. – V-a telefonat o femeie cu numele de Edith. Luînd mostre din fiecare. deşi plină de indignare. – Ea-i. Oliver este în spitalul St.un tânăr care scria într-un carneţel. eu cred că da! Cine altcineva ar fi putut s-o facă? Dumneavoastră v-aţi bănuit fiica. Am dreptate? – Da. zise Mrs. răspunse Mrs. – Ba. George îl aştepta.. – Edith? . – Poliţist. da. Oliver. lovită cu o măciucă.– Nu cred să fi fost pe deplin satisfăcuţi.. – Sincer să fiu.se încruntă Poirot. în timp ce făcu această afirmaţie. Noi examinam cu grijă ce mânca. Ea făcu o nouă declaraţie: – Dă-i la cap. n-avea nici o cauză. şi să-i spui că totul a fost din vina lui!” Poirot plescăi din limbă. E adevărat? – Foarte adevărat. Oliver. nehotărât. s-a dovedit că în diferite feluri de mâncare fusese administrată o anumită substanţă.

– Atac criminal, îşi continuă Mrs. Oliver gândurile şi închise ochii, într-un fel, satisfăcută. Când şi-i deschise din nou, se uită mai mult în jur. Era într-un pat, unul din acelea, mai degrabă înalt, de spital, decise ea - genul de paturi care se pot înălţa şi coborî şi care pot fi întoarse într-o parte sau alta. Nu era acasă. Privi din nou în jur la tot ce o înconjura. „Spital sau poate sanatoriu particular”, gândi ea. La uşă stătea o soră cu aer autoritar, iar lângă patul ei o infirmieră. Identifică o a patra figură. „Nimeni”, îşi zise Mrs. Oliver, „n-ar putea confunda acele mustăţi!” – Ce cauţi aici. Monsieur Poirot? Hercule Poirot înainta spre pat: – Ţi-am spus să fii atentă, doamnă, o dojeni el. – Oricine se poate rătăci, îi răspunse Mrs. Oliver, într-un fel neclar şi adăugă: Durerile mele de cap... – Cu cauze precise. Aşa cum bănuieşti, ai fost lovită în cap. – Da. De Păun. Poliţistul se agită neliniştit, apoi întrebă: – Scuzaţi-mă, doamnă, spuneţi că aţi fost atacată de un păun? – Sigur. Am avut un sentiment de nelinişte un timp - ştiţi, atmosfera. Mrs. Oliver încercă să dea din mână, făcând un gest potrivit pentru a descrie atmosfera, şi se înfioră. – Aoleu, se văită, mai bine n-aş mai încerca un astfel de simţământ. – Pacienta mea nu trebuie să fie surescitată, interveni sora, dezaprobator. – Puteţi să-mi spuneţi unde s-a întâmplat acest atac? – N-am nici cea mai vagă idee. Rătăcisem drumul. Veneam dintr-un fel de studio. Foarte prost îngrijit. Murdar. Celălalt tânăr nu se bărbierise de zile întregi. O jachetă de piele pătată de ulei. – Acesta e omul care v-a atacat? – Nu, e un alt individ. – Dacă aţi putea să-mi spuneţi... – Îţi spun, nu? L-am urmărit, înţelegi, tot drumul de la restaurant numai că nu sunt prea bună să urmăresc oameni. N-am practică. E mult mai dificil decât ţi-ai putea închipui. Ochii ei se concentrară asupra poliţistului. – Dar presupun că ştii totul despre asta. Ai urmat cursuri de filat persoanele, vreau să spun. O, nu face nimic, n-are importanţă, înţelegi, zise ea, vorbind dintr-o dată cu rapiditate, e destul de simplu. Am coborât la World's End, cred că asta a fost staţia, şi fireşte, m-am gândit că el trebuia să stea cu ceilalţi sau că a plecat pe celălalt drum. În schimb, el venea în spatele meu. – Cine era acesta? – Păunul, răspunse Mrs. Oliver, şi m-a speriat, înţelegi? Te sperii când afli că lucrurile merg prost. Vreau să spun că el te urmăreşte, în loc să-l urmăreşti tu - numai că asta a fost mai devreme - şi aveam un fel de sentiment de nelinişte. De fapt, ştii, mi-era teamă. Nu realizez de ce! El îmi vorbea destul de politicos, dar mi-era teamă. Oricum, asta era, iar el mi-a spus: „Urcaţi să vedeţi studioul” şi, aşa, am urcat o scară, mai degrabă şubredă. Un fel de scară mobilă şi acolo era acest alt tânăr - tânărul murdar - şi el picta un tablou, iar fata poza ca model. Ea era destul de curată. Aproape drăguţă, într-adevăr. Şi astfel, noi stăteam acolo, iar ei erau simpatici şi politicoşi, apoi am zis că trebuie să mă întorc acasă, iar
77

ei mi-au spus care este drumul real ca să mă reîntorc în King's Road. Dar ei nu mi-au arătat, cu adevărat, drumul corect. Desigur, poate că am făcut o greşeală. Ştii, când oamenii îţi spun a doua la stânga şi a treia la dreapta, ei bine, uneori mergi pe drumul greşit şi te învârteşti pe loc. Cel puţin aşa fac eu. Oricum, am intrat într-o zonă de mahala destul de aproape de râu. Sentimentul de frică îmi dispăruse până acolo. Când m-a lovit Păunul, trebuie să fi fost luată prin surprindere. – Cred că delirează, spuse infirmiera pe o voce lămuritoare. – Nu, nu delirez, spuse Mrs. Oliver. Ştiu despre ce vorbesc. Infirmiera deschise gura, surprinse privirea de reproş a sorei şi o închise din nou repede. – Catifele şi satinuri şi păr lung cârlionţat, continuă Mrs. Oliver. – Un păun în satin? Un păun adevărat, Madame? V-aţi închipuit că vedeţi un păun lângă râu, în Chelsea? – Un păun adevărat? întrebă Mrs. Oliver. Ce prostie. Ce putea să facă un păun adevărat acolo, lângă digul din Chelsea? Nimeni nu părea să aibă răspuns la această întrebare. – El merge ţanţoş, lămuri Mrs. Oliver, de aceea l-am poreclit păun. Îşi dă aere, ştii. Inutil, trebuia să-mi închipui. Mândru, de cum arată. Poate şi o mulţime de alte lucruri. Privi spre Poirot. David şi mai cum? Ştii la cine mă refer. – Spuneţi că acest tânăr v-a atacat şi v-a lovit în cap? – Da, susţin. Hercule Poirot interveni: – L-ai văzut? – Nu l-am văzut, răspunse Mrs. Oliver. N-am ştiut nimic despre asta. Am crezut că aud ceva în spatele meu şi, înainte de a putea să-mi întorc capul să mă uit, s-a întâmplat totul! Exact ca şi cum o tonă de cărămizi sau altceva a căzut pe mine. Cred că o să mă culc acum, adăugă ea. Îşi mişcă uşor capul, făcu o grimasă de durere şi recăzu în ceea ce părea a fi o perfectă inconştienţă mulţumitoare. CAPITOLUL XIII Poirot folosea rareori cheia apartamentului. În schimb, dintr-o manieră de modă veche, apăsa butonul clopoţelului şi aştepta ca admirabilul om de încredere, George, să deschidă uşa. Cu această ocazie, totuşi, după vizita sa la spital, uşa îi fu deschisă de către Miss Lemon. – Aveţi doi vizitatori, îl informă Miss Lemon, modulându-şi vocea întrun admirabil ton, aducând nu atât ca o şoaptă, cât cu multe note mai jos decât modularea ei obişnuită. Unul este Mr. Goby, iar celălalt este un bătrân gentleman numit Sir Roderick Horsefield. Nu ştiu pe care doriţi săl vedeţi mai intîi. – Pe Sir Roderick Horsefield, răspunse Poirot, meditativ. Hotărî aceasta cu capul plecat într-o parte, arătînd mai degrabă ca un măcăleandru, în timp ce judeca cum această din urmă evoluţie era probabil să tulbure tabloul general. Mr. Goby luă, totuşi, formă materială cu obişnuita-i grabă, din singura cameră care era destinată muncii de secretariat a lui Miss Lemon şi unde era evident că ea îl ţinuse la păstrare. Poirot îşi scoase paltonul. Miss Lemon îl atârnă în cuierul din hol, iar Mr. Goby, aşa cum îi era obiceiul, se adresă din spatele lui Miss Lemon:
78

– Voi lua o ceaşcă de ceai în bucătărie, cu George, spuse el. Timpul meu îmi aparţine. Îl voi păstra. El dispăru, îndatoritor, în bucătărie. Poirot plecă în sufragerie, unde Sir Roderick se plimba încolo şi-ncoace, plin de vitalitate. – Ai ajuns, băiete, îi zise el cordial. Minunat lucru telefonul. – Vă amintiţi numele meu? Sunt încântat. – Ei, nu-mi amintesc cu exactitate numele tău, răspunse Sir Roderick. Numele n-au fost niciodată punctul meu forte. Dar, niciodată nu uit un chip, sfârşi el mândru. Nu. Am sunat la Scotland Yard. – O! Poirot privi uşor speriat, de parcă ar fi meditat la ceea ce Sir Roderick putea să facă. – Întreabă-mă despre cine vreau să vorbesc. Am spus: „Fă-mi legătura cu şeful”. Asta-i lucru care trebuie făcut în viaţă, băiete. Niciodată să nu accepţi să fii al doilea la atac. Nu e bine. Du-te spre vârf, asta-i ce-ţi spun. Ţi-am precizat cine sunt, ţii minte. Ţi-am spus că vreau să vorbesc cu ştabii şi am reuşit până la urmă. Foarte politicos camarad. I-am spus că vreau adresa unui amic de la Serviciul de Informaţii Aliat, care a fost cu mine într-un anumit loc din Franţa, la o anumită dată. Amicul părea să fie de la mare, aşa că am zis: „Ştii despre cine vreau să spun”! „Francez”, am zis, „sau belgian”. Belgian eşti, nu? Am zis: „Are un nume de botez ceva ca Ahile. Nu-i Ahile”, am zis, „dar asemănător cu Ahile. Un ins scund”, am zis, „cu mustăţi uriaşe”. Atunci, se pare că, a prins firul şi a spus că ai putea fi găsit în cartea de telefon. Am zis că e în ordine şi am adăugat „El nu e înscris sub numele de Ahile sau Hercule (cum a spus el că este), nu? şi nu pot să-mi amintesc al doilea său nume”. Atunci, mi l-a dat el. Foarte politicos soi de camarad. Foarte politicos, trebuie să recunosc. – Sunt încântat să vă văd, îl întrerupse Poirot, cumpănind un gând grăbit la ceea ce ar fi putut să-i spună mai tîrziu cunoştinţa telefonică a lui Sir Roderick. Din fericire, aceasta nu era probabil chiar un ştab. Era, după câte s-ar putea presupune, cineva cu care el deja făcuse cunoştinţă şi al cărui serviciu era să fabrice politeţea la îndemână pentru persoane distinse de pe vremuri. – Oricum, spuse Sir Roderick, iată-mă. – Sunt încântat. Daţi-mi voie să vă ofer ceva reconfortant. Ceai, un lichior de rodii, un whisky cu sifon, ceva sirop de cassia... – Dumnezeule, nu, zise Sir Roderick, alarmat la menţionarea siropului de cassia. Un whisky. Nu că am voie, adăugă el, dar doctorii toţi sunt proşti, aşa cum ştiu. Toţi au grijă să-ţi interzică să serveşti exact ceea ce îţi place. Poirot sună după George şi-i dădu instrucţiunile cuvenite. Whisky-ul şi sifonul fură depuse pe o măsuţă lângă Sir Roderick şi George se retrase. – Acum, spuse Poirot, cu ce vă pot fi de folos? După scurgerea timpului, el părea şi mai convins de legătura strânsă dintre el şi Poirot în trecut, când era la fel de prietenească, gândise Poirot. Atunci s-a produs o dependenţă de el, de Poirot, chiar mai mare decât acum, prin talentul nepotului său. – Hârtii, vorbi cu vocea scăzută Sir Roderick. Nişte hârtii pierdute şi pe care am reuşit să le găsesc, înţelegi? Aşa că m-am gândit, dacă ochii mei nu mai sunt tot aşa de buni cum au fost odată, iar memoria uneori îşi pierde cheile, să merg la cineva care cunoaşte problema. Înţelegi? Ai venit
79

fireşte. Strict secrete sau aşa erau odată! Şi. Nu ştiu ce vremuri vor urma! Oricum. De ce n-aş încerca precum toţi ceilalţi? Am fost implicat în toate. ai să fii surprins. dar puteţi să-mi spuneţi cel puţin natura acestor scrisori la care vă referiţi? 80 . afară de asta. dar totul era puţin cam încâlcit. Ce sunt aceste hârtii. – Nu erau acolo? – Nu. nu? Ţine minte. Într-o bancă. aceste scrisori deosebite nu erau acolo. înţelegi. se pare că vor fi din nou. Poirot. Ei nu ştiau că sunt proşti cu toţii. Dar. – Doresc. asta a fost.. Drăguţă fătucă şi destul de inteligentă. Ei pot să se schimbe peste noapte. Cunoşti drumul acesta.la ţanc acum câteva zile. Nu de vreo importanţă deosebită atunci. De fapt. Le-am pus bine. deoarece le-am rătăcit iar. Nu ştie prea bine engleza. că n-au nici o importanţă.. ştii. deoarece m-am gândit: de ce să nu-mi scriu memoriile? Toţi amicii mei fac asta.. sunt foarte secrete şi confidenţiale. – Sunt sigur că ar putea fi o chestiune de mare interes pentru oameni. greşelile făcute de unii dintre acei ştabi. dacă îmi este permis să întreb? – Da. este foarte inteligentă şi de ajutor. asta e. Ştii cum a fost când a izbucnit războiul. Am strâns o mulţime de documente. Noi am avut pe Montgomery şi Alanbrooke şi Auchinleck. dar le-am revăzut din nou şi-ţi spun ţie. Toată lumea privea la ei cu veneraţie. desigur. şi le-am scos la iveală de curând. materialul pe care-l căutam nu era deosebit de important . Dumnezeule. În primul război mondial japonezii erau aliaţii noştri dragi. pentru ca în următorul să atace Pearl Harbour! Niciodată n-ai să ştii unde te afli! Începi un drum cu ruşii şi-l termini la capătul opus. mi s-a părut că o mulţime de material a fost şterpelit. toţi. dar. – Şi dumneavoastră aţi pierdut nişte hârtii. Îţi spun ţie. dar le-am scos pe toate şi am început să fac ordine printre ele. cei mai mulţi povestind ce gândesc despre ceilalţi generali. Un schimb reciproc de scrisori. O parte din acesta nu era important. un medic respectabil.. Noi am crezut că am omis din greşeală să începem cu ele. aşa se credea. Poirot. cred că dacă ai de gând să le găseşti. nimic nu-i mai greu în zilele de azi decât problema aliaţilor. să fiu discret. – Aha. – Da. exact la timp ca să fii de folos. Am cernut o mulţime de material.. Nu ştiu care dintre ele a fost cel mai rău. dar. altfel presupun că nu mi-aş fi permis să-l păstrez. în siguranţă. sau.. poţi să întrebi. Aşa că am scos hârtiile mele şi cu ajutorul micuţei fete le-am sortat. Chestiunea principală este că hârtiile pe care le căutam nu erau acolo. spuse Poirot. Noi am avut chiar pe bătrânul Moran. spuse Poirot. îi reaminti Poirot bătrânului scopul vizitei sale. toţi trăncănesc în tipărituri. oricum. zise Poirot. în ziua de azi. politica se schimbă. a flecărit despre pacientul său respectabil. m-am gândit că aş fi foarte interesat să povestesc câteva fapte despre unii oameni pe care i-am cunoscut. În primul război mondial noi eram camarazi de arme cu italienii. da! Cineva cunoştea o mulţime de oameni din ziare.vreau să spun că nimeni nu crezuse că era. de fapt. – Sună foarte interesant. dar eu ştiam. Fac înconjurul şi arată o altă cale. ca în următorul război să fim inamici. Nimeni nu ştia dacă suntem în fruntea noastră sau în urma noastră.

în special cu o soţie ca Grace. dar asta poate să i se întâmple oricărui om. spuse Poirot. de asemenea că nu este uşor să vă ajut să vă recăpătaţi ceva dintr-un material. – Da. făcând tot timpul scandal cu Hooverii. asta poate să fie destul de adevărat. Poirot oftă. nu? Eşti atât de familiarizat cu tot felul de trăncăneli. dar înţelegeţi. Mai există un grădinar. înţeleg. cu un oftat. Cunosc cu exactitate genul de lucruri la care vă referiţi. Dar. dar nu pot să le văd nici pe ele în rolul de spioane. lucrurile or să fie un pic diferite după aceea.. Nu că l-am cunoscut vreodată prea bine. Niciodată nu priveşte la nimic altceva. când avea optsprezece ani. Da. nu cred că ar trebui publicate acum. – Ştiu. Vreau să spun că asta te face să te gândeşti că e spioană. desigur. N-avea de unde şti că aceste însemnări şi scrisori sunt importante. Nu că am văzut-o eu prea des. – Întîi şi întîi vreau să ştiu cine le-a sustras. dar mă îndoiesc dacă Andrew chiar ar fi interesat în astfel de lucruri. nu cred că este ea. – Pentru că este prea tânără. Oricum. are optzeci şi trei de ani şi şi-a trăit toată viaţa în sat.. să zicem. Spune că nu le-a sustras şi o cred. nu poţi să-ţi imaginezi un băiat ca Andrew să fie spion! În ce o priveşte pe Mary. – Aveţi vreo idee? – Crezi că trebuie să am. mai degrabă lipsit de legătură cu ce discutau. s-ar părea că principala posibilitate. el nu spune adevărul şi aceste scrisori arată exact cât de mult minte el! Ţine minte. Nu era sigur dacă foloseşte la ceva să insiste cu privire la părtinirea evidentă a lui Sir Roderick. Mary poartă o perucă. Ea şi-a pierdut părul din cauza unor friguri. într-o zi i s-a agăţat părul într-o tufă de trandafiri şi i-a scos-o de pe cap. asta-i chestiunea cea mai importantă. da. asta-i tot. este cea despre cineva care a flecărit în zilele noastre despre ce a făcut şi ce a zis el în trecut. Ei bine. ar fi prea evident. pentru că. şi-a părăsit nevasta şi a fugit cu o bucăţică bună şi atractivă în Africa de Sud. despre care pot să spun.– Nu ştiu ce aş putea. trebuie să fie un străin în casă! Desigur. – Cine altcineva mai avea acces? – Andrew şi Mary. Totdeauna a fost. sublinie Poirot. dar e bătrân. şi două femei care au grijă de casă. Era genul de femeie care nu-şi ridică ochii din pământ şi-i plină de calităţi. foarte trist. Destul de nefericit pentru o tânără. înţelegi. după cât pot eu să înţeleg. 81 . N-o să fiu surprins dacă. vezi. Noi doar îi vom trimite nişte scrisori-copii drăguţe şi o săi spunem că acestea conţin exact ce a spus el atunci şi că asta am trecut şi noi în memorii. ei? – Păi. Habar n-aveam că poartă perucă la început. Sir Roderick. dar. Cea mai la îndemână. Vrei să spun că e micuţa fată. decât la tufele de trandafiri. el a fost întotdeauna un băiat foarte decent. iar eu vreau să ştiu cine-l sustrage. lucrurile par să fie în ordine. dacă nu ştiu ce-i acesta şi unde ar putea să fie el acum. Sunt de pe vremea când ea încă nu se născuse. Dar. Ar putea să fie mai mult material secret în mica mea colecţie. Înţelegi? Aproape că nu e nevoie să întreb asta. Aşa că. Oricum. – Aveţi perfectă dreptate. când şi când cu fratele său. bătrâne. pentru că poartă perucă. – Poate că cineva a instruit-o astfel. Înţelegi? – Da.. Avea obiceiul să vină în vacanţe. Desigur. continuă Sir Roderick. dar nu e cazul..

am numai o cheie simplă. – Mda. Acum o încui. puteam să citesc fără ochelari şi era destul de bine. Ce ziceţi de fiică? – Norma? Asta-i bună.. dacă plecaţi la Londra. Ca orbul fără băţ. – Nu credeţi că s-ar putea. dar cui îi mai foloseşte? Prea târziu. În ziua de azi nu ştii unde te afli. nu-i aşa? Ştii. Mi-amitesc că atunci mam gândit să fac copii de pe ele şi mi-am notat care dintre scrisori erau bune pentru aşa ceva. nu-mi plac ochelarii. toţi spărgătorii! Oamenii pătrund în case ziua-n amiaza mare. îl informă Sir Roderick. pe soţia sa sau personalul casnic. care se potriveşte la orice uşă. Locul mişună de ei. Punctuală . ca apoi să afli că unu-i vicontele Endersleigh sau Lady Marjoribanks. Dar. Când aveam şaizeci şi cinci de ani. – Totuşi. asta-i tot. Făcu o pauză. nu pot să merg prin Londra fără ea.la fix! Minunat. Trebuie să fi venit cineva din afară. îi dai afară din casă. – Nu încuiaţi uşa camerei dumneavoastră. – Nu purtaţi ochelari? – Am unii pe undeva. cineva şi-a băgat nasul în hârtiile mele personale. devalizează caseta cu bijuterii. Pe vremuri nu li s-ar fi permis. pe cine bănuiţi? – Păi. Niciodată nu am făcut aşa ceva. Noi nu încuiem uşile. Acum au dispărut. ai fost în casa noastră. Oricine poate să intre şi să plece când doreşte. Probabil că ei seamănă cu modernii sau rockerii sau bitnicii sau cum s-or mai fi numind aceşti inşi din zilele noastre. tu poţi. fireşte. Am văzut câţiva dintre ei dând târcoale în jur. tu. Poirot! Sorbi ultima gură de whisky şi se ridică. apoi. ies din nou şi nimeni nu-i vede sau nimănui nu-i pasă cine sunt ăştia. să zicem? – Niciodată nu am considerat că este necesar. să le fi pus în diferite locuri într-un dulap sau în dosare diferite? Când le-aţi văzut ultima oară? – Să fie un an de când am pus mâna pe ele. Numai nişte nenorociţi se duc să-şi schimbe faţa prin operaţie estetică. Ce zici. N-am purtat niciodată ochelari. – Dumneavoastră nu suspectaţi pe nepotul Andrew. Cineva le-a subtilizat. Dacă cineva poale să-i dea de cap acestei chestiuni. Ai văzut ce fel de casă este. aş zice că Norma e puţin sărită de pe linie. răspunse Poirot. Unuia ca ăştia nu-i place să-l întrebi: „Cine dracu eşti?” Niciodată nu ştii ce sex au. cu plete lungi şi unghii murdare. Clopoţelul de la uşa principală sună. intră-n orice cameră poftesc. probabil. – Atunci. – Asta-i domnişoara. Presupun că ei sunt prietenii Normei. De ce? Pentru că aşa procedează toţi hoţii. Oricum. dar n-o văd scotocind printre hârtiile mele.. care fură lucrurile oamenilor fără să-şi dea seama de ceea ce fac. Nu văd să traversez drumul. accepţi? – Voi face tot ce este cu putinţă. remarcă Poirot.– Bănuiam eu că e ceva ciudat în legătură cu felul în care-şi aranja părul. spuse Sir Roderick. În plus. calcă apăsat pe scări. ceea ce-i jenant. dar mereu îmi cad de pe nas sau chiar îi pierd. 82 . Vreau să spun că ar putea fi unul din acei cleptomani. Dar. cei mai buni agenţi secreţi nu poartă niciodată peruci. E pe măsura ta.

cu una. O bătu părinteşte pe umăr. se gândeşte la toate. Poirot îi însoţi până la uşa din hol şi îşi luă. privindu-l. înclinîndu-şi capul deasupra mâinii tinerei.nu nurcă. George închise cât putu de repede uşa de la culoar. un palton de blană . Dar. George o anunţă pe Sonia. se gândi Poirot. răspunse George. Ea îl privi într-un mod pe care Hercule Poirot îl aprecie mult. hermină rusească. cu două. Mr. – Poftim. O să fiţi surprins la ce a putut săi dea cadou: o rochie de seară şi o brăţară drăguţă. zise el. sigur. adăugă el. – Sper că ai băut un ceai bun. sublinie Hercule Poirot. aş zice că dânsul a încurcat-o rău. nu durează o veşnicie. desigur. domnule. dar costând totuşi destui bani. spunea mereu că George este infailibil. Totul. deşi. să bei un ceai bun. maliţios. Sir Roderick? întrebă ea. Sonia arăta uşor dezorientată. Poate că sunt de modă veche. dacă-mi permiţi să te întreb? . asta era. s-ar putea spune. jucând. îi replică Poirot. obişnuia să ceară informaţii de la George. nu-i aşa? Sper că ai executat ordinele! – Nu. după ce ei intrară în lift şi se întoarse să întâmpine privirea insistentă a lui Poirot.ea era atât de supărată în legătură cu 83 . o întâmpină el. Înaintă cu acea empressement franceză. Maşini! Pfui! – Să-l rog pe Georges să comande un taxi pentru dumneavoastră? întrebă Hercule Poirot. Din anumite puncte de vedere. – Nu e neobişnuit. sper că nu. Ţi-am spus doar. cu viteză de melc.. Nu prea scumpe. răspunse Sir Roderick. dar prefer. care este părerea ta despre acea domnişoară. şi o poşetă de seară. Era. domnişoară. – Şi. O tânără femeie a venit să-i dea un mesaj. fratele ei a dat de necaz. să-ţi cumperi nişte chifle cu stafide sau ecleruri sau orice le place domnişoarelor de astăzi. nu. invariabil trenurile. Uneori. se bucură Sir Roderick. domnule. – Exact la fix. un excelent rol de om care a venit să verifice gazele. Sir Roderick se aplecă spre el. Lordul Mountbryan i-a dat banii pentru a achita datoria .zise Poirot. Nu-mă-uita. un picior frumos. Îmi amintesc de Lordul Mountbryan. rămas bun. sau ar trebui să ajungă! Da! aceste maşini leneşe. dacă-mi daţi voie. vă asigur. – N-am întârziat. dacă aş putea să pun în discuţie. cu gentlemeni la vârsta asta. o să fiţi surprins. Pleacă la timp şi ajung la timp. Goby ieşise din bucătărie şi stătea în hol. în perfectă ordine. Nu v-am lăsat să aşteptaţi? Cu voia dumneavoastră. – Cred că ai dreptate. Ea arăta extrem de drăguţ. vezi. nu? Întinse un picior în faţă. Avusese o bogată experienţă de viaţă şi se poate spune că nu-l duceai. Peste tot e ea. continuă Sir Roderick. politicos. După asta. – Ei. Apoi. mademoiselle. inexact! Am folosit timpul ca să-mi cumpăr o pereche de pantofi. zise Sonia. – Da. datorii sau aşa ceva.– Nimic. Peruzea şi diamante. sunt frumoşi. cum aţi spune dumneavoastră. N-o să fie nici o supărare. Felul ei puţin ruşinos îi venea foarte bine. Priviţi. – Enchanté. dar trebuie să plecăm pentru a putea prinde trenul. Georges. iar tu îţi iroseşti timpul cu o oră şi jumătate mai mult decât ai nevoie. – Am deja un taxi care aşteaptă. care circulă în şiruri. uneori m-am întrebat dacă ea a avut vreun frate..

Bunicul a pus bazele. îl deschise cu grijă. acum doi ani. remarcă Poirot.asta! Totul platonic. James Patrick Restarick. Mr. Goby remarcă: – De fapt. Preferă fetele cu bani. 84 . Gentlemenii se pare că-şi pierd judecata când ajung la vârsta asta. Familia Restarick. – Nici o oaie neagră. dar ea-i un tip destul de categoric. tatăl le-a extins. Scoase din buzunar un carneţel cam flendurit. – N-am nici o îndoială că ai perfectă dreptate. Nici un scandal.. Doamna Andrew Restarick a murit acum doi ani şi jumătate. Nici nu se lasă plătit cu vârf şi îndesat de către părinţii lor. Goby lăsă să treacă asta de la el. Norma. Da. E genul de femeie care se lasă agăţată uşor de ei. Lăsându-şi ochii să privească peste faţa lui Hercule Poirot.. Nu cheltuieşte mai mult decât îl ţine punga cu unele din fetele care sunt leşinate după el.. Fusese bolnavă de câtva timp. dar se descurcă destul de bine.. soi rău. domnule. căsătorit cu Miss Grace Baldwin. nu mi-ai dat un răspuns complet la întrebarea mea. Nici o procedură de divorţ. Poirot intră în sufragerie şi Mr. Liberat condiţionat de două ori. pentru a-şi drege glasul. Goby îl fulgeră cu privirea pe Poirot. bănuit a fi implicat într-un furt important de opere de artă. dar cu destulă minte să nu intre în bucluc. – Trecutul lui Restarick. mai curând dubioase. George... E unul din mulţimea care se pretinde cunoscătoare în ale artei.genunchii strânşi şi vârfurile picioarelor aduse înăuntru. acum vreun an. – O. Dosar necorespunzător. Simon Restarick le-a făcut să prospere. îşi linse degetul şi întoarse o foaie din carneţel. – David Baker. Poliţia predispusă să fie interesată de el. Tatăl. Te-am rugat să-mi spui ce gândeşti despre domnişoara. nu-mi place să spun categoric. Fără mijloace de întreţinere deosebite. ele ştiu ce vor să facă şi unde să pună punctul pe „i". – Dezamăgitor. despre care m-aţi rugat. răspunse Poirot. Goby se aşeză pe un scaun cu spătarul drept. supunându-se gestului lui Poirot.. Implicat în câteva afaceri. dacă mă întrebaţi. nu din cele mai îndrăzneţe. dar fără dovezi. Afacerile sunt în familie de trei generaţii. Fratele mai tânăr. Goby îl urmă. sănătate şubrezită. şi conform lui Hoyle. perfect respectabilă şi de rang mare. Mr. O fiică. se spune că a fost un om abil în afaceri. Mr. Simon Restarick a avut de suferit cu inima. în atitudinea sa obişnuită . Totuşi. apoi procedă la studierea serioasă a însemnărilor. Tuşi. domnişoara. totul despre această familie pare să fie OK. Nimic împotriva ei. Şi-a părăsit soţia şi a plecat în Africa de Sud. Andrew Restarick a intrat în afaceri curând după ce a venit la Londra de la Oxford. Miss Norma Restarick a fost elevă internă la Meadowfield Girls' School. O Miss Birell a plecat cu el.. Categoric. aş spune eu. – L-aţi cunoscut? – Da. nici o instabilitate mintală? – Nu apare aşa ceva. Niciodată nu există ceva sau cineva pe care să poţi să pui punctul pe „i"! Dar. A murit de tromboză coronariană. reţineţi asta. zise Poirot. Mr.

A.D. mai degrabă nesigur. nu de bădăran. Vin şi pleacă când doresc. gânditor. Birmingham. peste hotare. Mr. dar banul e ban! Normei. doar ceea ce aţi numi prietenii minore cu tineri. A fost la R. Goby şi Hercule Poirot gândeau altfel.găinarii! De obicei. se întrebă Poirot. Fiii au jurat. Poirot încuviinţă din cap. bogat. – Nu. Se duce frecvent în Elveţia şi Portugalia. acum trei ani. Preferă soiul rău . Tatăl. apoi a plecat la Slade.– La ce concluzii aţi ajuns. Este secretară la Mr. Dar. Restarick de două luni. e în ordine! Nimic împotriva ei. „Ar fi protestat David Baker la primirea unui astfel de cec?”. dacă merită osteneala. Dorită şi folositoare. e acolo de câtva timp. uneori. apoi continuă: . dacă îmi daţi voie să întreb? – Aceleaşi. Fără scandaluri.A. Şcoala . nu m-aş fi gândit la asta. o iubea pe Norma? Dacă era aşa. spuse Poirot. dacă ea doreşte o întâlnire. Nimic dubios. mergând ţanţoş ca păunii. un timp. Nimic care să arate că există ceva între ea şi Restarick. ca să poată el să citească semnătura lui. apoi a venit la Londra şi a făcut un curs de secretariat. Goby. – Mda. îl împarte cu alte două fete. Tinerii indezirabili au fost plătiţi în orice timp sau vârstă. Goby medită. Se prea poate ca ei să fi avut mult mai multă dreptate. secretară la un doctor în Harley Street. nu neapărat prietene. Amatoare de artă şi are o mulţime de prieteni printre artişti şi actori. David îi cerea să se căsătorească cu el. Goby. Nu pot să spun dacă a făcut asta în trecut. astfel. le auzi: „Săracul. adăugă el. fără îndoială. Andrew Restarick şi Mr. Îşi amintea ceva: Andrew Restarick. evident. – Ce crezi. Nu ca unii dintre aceştia. apoi a plecat la Ministerul Minelor. La început. n-a avut noroc”! – Dar. iar Norma. Făcu o pauză. Mr. ca pe un cărbune fierbinte. N-a fost numai semnătura pe care Poirot o citise .Miss Claudia Reece-Holland? Ea. despre care am auzit aşa ceva. Tânăra Miss Frances Caty cea de-a doua fată. Specialistă în aranjarea expoziţiilor de artă în Manchester. Nu se gândea. remarcă Mr.la Roedean. arătîndu-i un cec. Nici eu n-aş putea să zic că există. îl crezuse sincer. mai tuşi o dată şi aruncă o scurtă privire pe carneţel. răspunse Mr. Goby avea. îl completă Poirot. ar putea fi plătit? Care este părerea ta? – Poate să agaţe orice fată doreşte. Era pentru David Baker şi era pentru o sumă mare. la fel şi tinerele indezirabile. aceeaşi părere. Fără simpatii speciale. El e genul de linguşitor. ca să-şi dreagă glasul. ar fi în stare să dea cu măciuca în cineva? Mr. Chiria-i destul de mare. 85 . dacă se poate spune aşa. De obicei. în general. Era sincer? Putea fi aşa. Lady Margaret Hall. într-adevăr. Goby tuşi. Necazul este că în ziua de azi ele nu vor să se uite a doua oară la un flăcău drăguţ care munceşte. O creatură vulgară. nu. ca ale dumitale. Secretară foarte bună. pentru că. – Nimeni nu l-a acuzat de aşa ceva. iar fiicele au plâns. membru al Parlamentului. acolo.loc renumit în Bond Street. apoi scutură capul de parcă l-ar fi trecut un uşor curent electric. dar n-aş zice că e specialitatea lui. A închiriat un apartament cu trei camere în Borodene Mansions. nu putea fi uşor cumpărat! El îi declarase destul de sincer cererea-n căsătorie. – Place femeilor. Lucrează la Wedderburn Gallery .ci şi persoana pentru care fusese completat cec-ul.

mama ei vitregă. dar medicii n-au ajuns. Uganda.. tot cu grămada. Poate că s-a săturat şi poate că a întâlnit. anul trecut. Cinci sau şase luni era plecat pe neaşteptate în cu totul alt loc sau ţară. îl întrerupse Mr. se pare. Da. Restarick s-a mutat foarte mult.asta a fost când era la ţară. femeia potrivită. Gen de femeie serioasă.dispărea ca mortu-n păpuşoi şi nu-şi făcea apariţia . Să deduc că ai văzut-o mai înainte? – Da. Circulă o mulţime de zvonuri în legătură cu boala ei. să pună capăt hoinărelii şi să vină în Anglia. a şi făcut bani.în prag de faliment. Pe lângă faptul că este el însuşi un om foarte bogat. Moartea fratelui său se pare că l-a zdruncinat. – Kew Gardens? Poirot arătă puţin surprins. mai este şi moştenitorul fratelui său. adăugă el într-un fel setos de sânge. profesoară. Niciodată n-a ţinut legătura cu nimeni. Urmăream pe altcineva. nu presupun că e ceva de făcut cu asta. se pare. Au avut de furcă un pic. domnule.. preciză Poirot. pe persoana cu care s-a întâlnit ea. Tip agitat. Cred că de trei ori a fost declarat mort . dar nu în zona informaţiilor. dar acea domnişoară care a fost aici. în cele din urmă. Exact.– Totuşi. de parcă era un călător înnăscut. ca să meargă unde-i place. dacă vorbesc în afară de subiect. – Nici urmă de miros. Mr.. Aş dori să cunosc mai multe despre ea. Goby răspunse că regretă în legătură cu asta şi se ridică în picioare: – Acum. Goby zise: – Mă veţi scuza. pentru analize . şi n-au plătit-o mult. fetele cu care locuieşte şi la cine lucrează la Londra. I-a plăcut să meargă în locuri neumblate.. domnule. Acum câteva luni. În timp ce-şi băga carneţelul în buzunar. Oricum. n-a existat nici o moarte? Asta-i important!. M-ai lămurit cu ce ai putut. Mama vitregă a fost internată în spital. Toţi care au dat de el. nu-l cunoaşte bine în mod deosebit. dar am nevoie de fapte. Eşti sigur că. până i-au dat de urmă. ieşea la suprafaţă. – Te rog. Nimeni. Mult mai tânără decât el.. – Da. cine ar fi putut s-o influenţeze. A moştenit o grămadă de bani. Aş fi vrut să cunosc ceva despre tatăl ei. Ea lucrează la o firmă numită Homebirds . desigur e. dar m-am gândit doar să vă menţionez. de curând. mai doriţi ceva? – Da.. America de Sud pentru un timp. – N-o urmăream pe ea. tocmai acum. – Ea n-a murit. este o moarte! Mr. – Unde ai mai văzut-o? – La Kew Gardens. Goby.. – O poveste a succesului şi o fată nefericită.. – Foarte bine. Coasta de Aur. Apoi. Dar. În Kenya. în legătură cu această fată.dar. cine probabil a influenţat-o.. Ce am eu nevoie. se pare. în cele din urmă. la nici o concluzie. ce-i cu ea? – Păi. – Şi cine era aceea? 86 . n-a fost în stare să obţină mai mult din Africa de Sud. fratele său din Londra a murit subit. remarcă Poirot. se pare că l-au plăcut.. iubitul ei. se tot muta. Oamenii care o înconjoară pe tânără. se pare că el s-a hotărât atunci şi acolo. ea era. domnule.

am încă dureri de cap. sentimentul sinistru că ceva sau cineva îi doreşte răul sau a priceput întreaga chestiune după aceea? El ştia. domnule. este foarte drăguţ din partea ta. că v-am prevenit să nu faceţi nimic periculos. individul meu a venit şi s-a aşezat pe aceeaşi bancă. Poirot ridică sprâncenele: – Asta-i interesant! Da. cum aş putea să mă tem? Doar nu era o pădure singuratică sau altceva. – Vă amintiţi. de fapt. această teamă nervoasă. Un loc plăcut pentru un rendez-vous. cu adevărat. domnule. Oliver. zise el. Foarte plăcut. doamnă. – Enfin. Asta-i tot. doar ce sa aşezat acolo şi. – Da. Nenumăraţi clienţi povestiseră aproape cu aceleaşi cuvinte pe care Mrs. A citit puţin din ea. gânditor. Exact în mijlocul Londrei. – Aşa m-am gândit şi eu. Totuşi.– Presupun că n-are importanţă. într-adevăr. avem de-a face cu spionaj şi contraspionaj. ei n-au simţit nimic de genul ăsta. Tânăra avea o carte. n-ai fi zis că se cunoşteau unul cu altul. Oameni peste tot. Poirot oftă exasperat. este prea mult! Este mult prea mult! Acum. – Au discutat? – Nu. Mi-am spus. Toate florile. A luat cartea pe care tânăra o lăsase pe bancă. Mr.. imediat. s-a sculat. Se întrebă dacă simţise Mrs. Şedea pe o bancă. prea bine. cât de uşor putea fi făcut lucrul acesta. Tot ce caut eu este un cât se poate de simplu ucigaş. a suspectat ea. Clătină din cap încolo şi-ncoace. N-au vorbit . Este foarte interesant. foarte interesant! Kew Gardens. menţionând-o. spuse Poirot. Goby se uită la bibliotecă. să vă ofer urările mele cu ocazia însănătoşirii. apoi la buchetul rotund de trandafiri. Destul de neplăcute. cu buchet de flori în manieră victoriană.. Ştiam că urmează să se întâmple ceva” şi. presupun că m-am restabilit. Oliver le folosise: „Ştiam că ceva nu e în regulă. Oliver. lângă ea. Oliver? 87 .” Poirot o privi. şi este întrucâtva un gest foarte personal. sunt aşa de nearanjate! Se uită spre o vază cu crizanteme. replică Mrs. astăzi. În acelaşi moment şi a plecat. – N-am mirosit. spuse „Noapte bună” şi plecă. Nu după mult timp. Presupun că m-a cam înşelat nasul! Adăugă: „Am simţit că-şi vâră dracu coada! Mi-era teamă. întrucâtva prudent. apoi a lăsat-o jos.. doamnă. de fapt. Parcă-l simţeam pe diavol. Era unul dintre ataşaţii doi de la Ambasada Herţegovinei. – Da. Încep să cred că acel ucigaş a existat numai într-o minte dată pradă drogului! CAPITOLUL XIV – Chère madame. Poirot făcu o plecăciune şi se prezentă la Mrs. Oliver cu un buchet foarte frumos aranjat. domnule.numai tânăra s-a ridicat şi s-a dus la plimbare. cu adevărat. atunci. – Monsieur Poirot! Ei bine.. totuşi. în Londra. se amuză el. Şi ce drăguţ din partea ta să vii să mă vezi! – Am venit. prezenţa diavolului. El. dar mi-am zis că sunt o proastă dacă mi-e frică! De ce să-mi fie frică? Vreau să spun că eram. Ce fel de femeie era Mrs.

tot atât de probabil. Da. Şi cu greu ar fi putut fi acea Francis fără vlagă . Dar. cu părul negru revărsat. fireşte. Ştii cum sunt visurile! Încep cu un lucru. iar Mrs. da. aprobator. Şi acest băiat groaznic este decorativ. totul era diferit. – Dar. întrucât mă gândeam la el ca la o creatură decorativă. presimţirea animalelor: agitaţia unui cîine sau a unei pisici înaintea unei vijelii. te-a observat urmărindu-l pe David şi la rândul său te-a urmărit. răspunse Mrs. Oliver reclama mereu dreptul de a justifica intuiţia ce se transforma în realitate! Şi.dacă e o plăcere. – Da. Alb ca varul şi alte multe sulemeneli şi felul obişnuit de păr neglijent. curăţate pentru construcţii. O intuiţie succeda după alta. de cel murdar. Ca într-un vis. continuă Mrs. La urma urmei. deşi nu se ştie ce poate fi rău în asta. atârnîndu-i peste faţă. pe o ladă. să aflu cât de greu e să urmăreşti pe cineva. să te trezeşti într-o junglă sau undeva. Poirot. barăci şi locuri virane. dintr-odată. ceea ce-i acelaşi lucru. – Aveam altă posibilitate în minte. dar nu era sinistru. Nu-mi amintesc dacă ai văzut-o sau nu. – Junglă? întrebă. artistică. oh.. de care se bucura foarte des. n-o văd să mă ciomăgească la cap în vreun fel sau altul. Cum pot „lucra” aceste fete! Bănuiesc că ar putea fi îndrăgostită de Păun. Deci. dus pe gânduri. deşi iritată. Până atunci. în mod deosebit. de el. Acelaşi lucru. Oliver. care însemna ceva rău. arată destul de drăguţ. era renumită pentru intuiţia ce o manifesta. Cineva. Dar. un păun nu-i periculos. astfel că presupun ca ceva foarte natural prezenţa ei printre bitnici. semănând mai degrabă a un fel de locuri cu dărâmături. ca apoi. care apoi m-a filat pe mine? 88 . doamnă. Lucrează într-o galerie de artă. nu ştiu.. Nu pentru Păun. cu o rapiditate remarcabilă. n-am avut nici o idee.. brusc. se făcea ca şi cum erai într-o junglă şi îţi era frică de un păun? – Nu ştiu dacă-mi era frică. încă una. Oliver. trebuie să fi fost Păunul cel care m-a lovit. Făcu o pauză. nu pot să explic. – N-ai avut nici o idee că cineva te urmărea. Nu. Mrs. cântărind-o. Oliver. unde totu-i sinistru. Îmi amintea de o oarecare actriţă sau altceva.. – Cineva m-a văzut pe mine filându-l pe David.. dar mă gândesc că m-a îndrumat greşit. totul era obişnuit şi chiar palpitant şi. întrun pustiu la capătul lumii.. Pentru tânărul murdar. Este. eram bucuroasă. într-un fel de neglijenţă studiată. pozând drept model. apreciind: – Exact ca un joc. – Spui că ea poza ca model? – Da.. – N-am avut încă plăcerea . Apoi. poate. o petrecere sau altceva. Poirot dădu din cap. înainte de a fi lovită? – Nu. n-a mai părut să semene atât de mult cu un joc.ea era împodobită. – Când ţi-a apărut prima oară teama asta? – Când am părăsit strada principală.O privi din nou. surprins. Un păun este foarte decorativ. Cine altcineva? Tânărul murdar cu haine soioase? Mirosea scârbos. da. întrucât străzile erau mici şi ciudate. într-adevăr. vreau să spun că mă gândeam la el ca la un păun. e interesant că poţi să le potriveşti aşa. în propria ei opinie.. Foarte tare machiată.

te rog să meditezi împreună cu mine.sări Mrs. – Mereu mă zăpăceşti. dar ce crimă? – Uciderea unei mame vitrege. într-adevăr. exasperat: – Ah. Poirot nu dădu atenţie acestui argument. prea greu. spuse Mrs. Oliver. navem încă un omor. – Nu vreau să meditez. se plânse ea. replică Mrs. nu numai că te-ai oferit să mă ajuţi. cercetez. M-ai înveselit. cine a murit. mama vitregă n-a fost omorâtă. – Vreau un omor! . – Caut un omor şi nu pot să găsesc un omor! Nu pot să găsesc nici mortul sau moarta!! E exasperant! Aşa că. Mi se spusese ceva extrem de dureros. şi ceea ce vrei să-mi spui încă o dată. opreşte-te! . Mă întreb: cine ar putea fi? Poirot oftă. m-ai încurajat.răspunse Hercule Poirot.să se joace cu ele. Dar trebuie să fie unul! După mine. că tentativa de ucidere a lui Mary Restarick s-ar potrivi foarte bine. Dar. O crimă care s-a comis undeva şi pentru un motiv oarecare. – E o idee. doamnă. mai întîi de toate. – Şi la urma urmei. – Trebuie să încep cu începutul. desigur. trebuie să medităm. m-ai sunat. Doamnă. Văd numai o tânără care a spus că s-ar putea să fi comis o crimă! Asta-i tot ce am de gând să continui şi vezi că şi aici sunt dificultăţi! – Ce vrei să înţelegi prin dificultăţi? – Meditează. – Realmente. Mă faci să mă doară capul din nou şi nu asta-mi trebuie mie acum. M-ai ajutat să găsesc o fată care venise la mine şi spusese că are impresia că a comis o crimă! Şi acum. deci. – Dar. M-ai servit cu o delicioasă tasse de chocolat. în timp ce eu zăceam în spital? Trebuie să fi făcut ceva. – Refuzi să meditezi. îl întrerupse Mrs. până la urmă. încă ceva. cel mai înnebunitor om. E greu. Ce-ai făcut? Poirot ignoră această întrebare. prea multe lucruri. să ne întrebăm. pe urmele aceloraşi oameni pe care îi urmăreai. ca să ajungem undeva. Eram în suferinţă. Meditaţia n-a fost niciodată punctul forte al lui Mrs. Oliver. – Sună foarte sângeros când spui astfel. Oliver. Trăieşte! – Eşti. asta era. Cineva vine la mine şi pomeneşte de o crimă. nu pot să găsesc acea crimă. ai fost drăguţă. răspunse Poirot. nu-l satisface pe Hercule Poirot. am descoperit noi omorul? Tu spui „mama vitregă”.– Sau cineva care deja era în curte sau în barăci. – Discutam despre o crimă. presupun. dar m-ai şi ajutat. iar eu spun că mama vitregă n-a murit. Oliver. zise el. nu pot să gândesc. Oliver. Într-o zi. Nu pot vedea nimic clar. Poirot stătea drept în scaunul său. Dar. Ceea ce vreau să ştiu este ce făceai în legătură cu povestea asta. Îşi împreunase degetele de la mâini şi se pregătea .aşa bănuia Mrs. Şi. 89 . Oliver . să ghicesc ce mai vrei. Prea mulţi oameni. ce este cu această crimă? Cine a fost ucis? Unde au ucis? De ce au ucis? – O.

n-am nimic de povestit. Eu bănuiesc înfăptuirea crimei înainte de toate astea! Mai vrei ceva? – Vreau să acorzi mai multă atenţie înţelesului logic al limbii. şi se face mai bine. dar întâmplarea asta reală întrece fantezia şi aranjamentul meu! Eu l-aş fi pus pe copil s-o facă.. Restarick a spus.. Tatăl premeditează crima. soţia.. – Vai. La timpul trecut. Plănuind în ascuns fapta. şi nimeni nu l-a suspectat vreodată. a ucis-o pe prima. Poirot scoase un lung şi exasperat oftat: – Bine. că soţul (tatăl) este criminalul. nici nu ştim dacă ea a murit. zise Mrs. – Asta-i exact ce-au găsit. probabil.. Te-ai gândit la o asemenea posibilitate? – Desigur că m-am gândit la un astfel de gest ucigaş. replică Hercule Poirot. Întâmplat categoric. deci. fiica sa o-nfăptuieşte. – N-o căuta după ce Mary Restarick este bolnavă şi se internează în spital. era meritul fanteziei mele. Oliver. Monsieur Poirot. – Renunţ. Nu vrei şi pace să crezi că Norma a încercat s-o ucidă pe mama ei vitregă. Asta-i broderie. grijuliu. eu brodez în felul meu. după ce el a părăsit această ţară. inconştient. mai curând. undeva. să plece cu ea şi. apoi direct... Mai zici ceva?! De fapt eu am fantazat exact pe suspiciunea ta. răspunse Poirot. şi se întoarce acasă.. Renunţ la varianta mea că Norma-i vinovatul.– Mi-a venit o idee splendidă. Restarick. – Eu ştiu. E foarte interesantă. nu sări la concluzii pripite în felul ăsta. – Credeam că sunt. Oliver. – Putea să-i dea mamei medicamentele nepotrivite sau... ca şi Cocoşatul. El. ceva care deja se întâmplase. Arsenic ascuns. căsătorit. pur şi simplu. zise Mrs. Dacă aranjam să se întâmple aşa ceva într-o carte.. La urma urmei. Oliver cu încăpăţînare. indignat. era îndrăgostit de o altă femeie şi dorea. vru să-l împace Mrs. Georges. A vorbit de fiecare dată despre un fapt care fusese făcut. plecând în Africa de Sud. – Cum poţi şti aceste lucruri? – Pentru că am angajat pe cineva să verifice faptele. Tu povesteşti în felul tău. ascuns bine de Norma. Am făcut investigaţii. Povesteşte. ca posibilitate. a murit la paisprezece aprilie o mie nouă sute şaizeci şi trei. – Nom d'un nom d'un nom! zise Poirot. şi se îmbolnăveşte din nou. sări iar Mrs. – În ordine. deşteaptă. probabil că au găsit arsenic sau altceva. tatăl său îi spune fetiţei. Oliver... Varianta cu Norma e a ta. răspunse Mrs. doamnă. 90 .. N-a spus în nici una din cele două ocazii: „Am încercat să omor pe cineva” sau „Am încercat s-o omor pe mama mea vitregă”. Te rog. soţia. – În acest caz. caut o crimă şi n-o găsesc. Prima Mrs. Presupun că Andrew Restarick şi-a ucis prima soţie înainte de a o şterge degrabă în Africa de Sud.. exasperat. Oliver. Acea domnişoară mi-a spus acelaşi lucru pe care îl spusese şi servitorului meu. – Eu m-am gândit. să-i dea mamei o băutură făcută din pudră ascunsă într-o cutiuţă. iar copilul său nu putea fi implicat în uciderea mamei sale la vârsta de cinci ani. dar soţia lui n-a murit decât după unsprezece sau doisprezece ani. ce vrei mai mult? Acţionează pe baza probei. că ea a murit. şi dacă ei ar fi căutat. Doar.

Oliver. David n-a fost acolo. Tu mereu consideri că soţii sunt cei care-şi ucid nevestele. Poirot continuă să vorbească mai mult pentru sine.dacă se putea spune că Mrs. cu adevărat. pe care o durea deja capul. Da. Motive cu mult mai atrăgătoare. admit. Lucrurile au fost înfăptuite complicat pentru mine. mă refer la Norma. decât pentru ascultătoarea lui . Sau putea fi Mrs. – Iar?! Ajungem la aceeaşi prezumţie. a fost. până acum. – Ea a plecat din acel restaurant şi încă o dată a dispărut. – Eşti nebun de-adevăratelea. Ea era foarte indignată pe Poirot şi gândea numai pentru ea că tânăra Restarick 91 . Mă gândesc că este posibil ce s-a întâmplat . aproape visător. nu poţi să-i suspectezi pe toţi. te joci cu mine. Oliver tremură a reproş. Putea chiar să fi fost pus acolo de către soţ. trase concluzia Mrs. Norma sau putea fi unul dintre servitori. Dar. – Un soţ este. dar nu peste marginile crezării. – Vai! – Ai lăsat-o să plece? Nici n-ai încercat s-o găseşti din nou? – N-am spus că n-am încercat s-o găsesc. – Tu mereu vrei să complici totul.. răspunse Mrs.. Putea fi fata. Păunul tău. Niciodată n-a fost prin preajma casei lor. Restarick însăşi. n-ai reuşit. nu? – Nu. – Dar. apoi caut motivele. – Şi ai lăsat-o să plece? Vocea lui Mrs. deci el. asta-i exact ce pot să fac! Suspectez pe toţi! Întîi suspectez. mă dezamăgeşti. de obicei. Monsieur Poirot. reţine. – Cum de ştii? – Fiindcă ea şi tânărul acela groaznic se iubesc.. Oliver asculta. – Dar fără să pună otravă în camera Normei. Oliver. – Şi ce motiv ar putea avea acel sărman copil străin? – Ar putea depinde de ceea ce face în acea casă şi de motivele pentru care a venit în Anglia şi încă de multe altele. într-un restaurant. – Aparent.. – De fapt.. De ce? – Ar putea exista motive. – Există un scenariu. cred că e posibil ca Norma să fi încercat s-o ucidă pe mama ei vitregă. Monsieur Poirot. – O. – Prostii. există un scenariu. se plânse Mrs.. Înţelegi. ba da. Rătăcea pe coridoare în ziua când am fost acolo. aşa trebuie să fie. Şi ea a dispărut. scenariul n-are sens. trebuie luat în considerare primul. spuse Hercule Poirot. Oliver. Dar nu e dovedit! Oricine. pentru că lipseşte un factor. ori putea fi fata au pair sau putea fi bătrânul Sir Roderick. – Te referi la Norma? – Da.este în acord psihologic cu starea ei sufletească în pragul nebuniei. – Sau ar putea fi tânărul David. – Mult prea atrăgător. Am nevoie de informaţii şi există o singură persoană care poate să mi le furnizeze. persoana cea mai potrivită. – Dar ea n-a dispărut! Noi am descoperit-o. poate să ascundă un preparat de arsenic printre lucrurile Normei. – Mais oui. – Deloc.– Ba da! asta cred. zise Hercule Poirot.

până acum. Lucrează pentru el. trecutul nu este întotdeauna trecut.. o simt. Pare puţin probabil. – Nu-ţi povestesc. care pare să fie în afara scenariului. înţelegând că Poirot nu făcuse câtuşi de puţin ceva folositor investigaţiei lor! Era dezamăgită de el. E tânăra o victimă în pericol? Ori e foarte vicleană? Dă impresia că vrea să creeze pentru ea însăşi anumite ţeluri.în Kew Gardens. – Ea s-a întâlnit cu unul din membrii ambasadei Herţegovinei . Se fac alte alianţe! Se ţin discursuri publice pentru a nega ceva. Scrisori pe care a avut cea mai mare libertate să le păstreze. îi telefonase ca să poată ajunge la timp. Oliver era supărată foc. După ce şi-au pierdut importanţa.presupuneri pe care le cunosc a fi adevărate în 92 . Mă întreb. o vreme. – Se leagă! Da... la restaurant. – Şi ce-i cu asta? – Asta are de-a face cu celălalt scenariu. – Avem un set de relaţii care se leagă. întrucâtva ramolit cu care ei locuiesc. iar că Poirot era prea bătrân! Acolo. Mrs. Dar. Vom spune că este puţin prostit de ea. probabil.. Eu fac numai presupuneri . La problemele cele mai subtile. care este rolul ei în această familie? – Vrea să înveţe limba engleză. o să-i spună. cam în vârstă. – Nu înţeleg de ce nu pot să-mi găsesc niciodată aspirina când am nevoie. răspunse ironic Mrs. ea o găsise pe tânără pentru el. Am nevoie de încă ceva. – Chiar aşa. – Ţi-ai spus ţie însuţi că bătrânul Sir Roderick este ramolit. Încă nu ştiu. Un lucru se leagă de altul şi atunci afli că se leagă de altceva. Şi presupun că există anumite scrisori sau documente care vor schimba tabloul unei personalităţi..avusese perfectă dreptate. Ea e legată de acest unchi. El este încântat de ea. Când o să înceteze să vorbească. dar aceasta a fost cu mulţi ani în urmă. Dar. în conflict. Dar. se leagă şi de aceea e aşa de greu. pentru că este cu mulţi ani în urmă. Tatăl. mama vitregă. Poate că i s-au scris scrisori importante. Oliver scotocea prin poşetă. ceea ce el numea „scenariu”. A lăsat în urma ei o carte pe care el a luat-o. Poate fi luată în ambele sensuri. dacă este ramolit sau nu. S-au întâlnit. O lăsase pe tânără lui Poirot şi ce-a făcut Poirot .. alergase ca să fileze cealaltă jumătate a cuplului. peaproape. Vieţile lor se leagă una de cealaltă. trebuie să caut răspunsul. nu ştii!! La început am avut o tânără şi prin tot labirintul de scenarii. Avem pe tânăra Sonia.a pierdut-o! De fapt. De o informaţie confidenţială sigură. Oliver. nu e în afara lui. Mary Restarick o fi dat peste ceva ce ar putea fi compromiţător pentru fată? – Nu-mi povesti toate astea. înţelegi. dar poate să nu fie puţin probabil. El a avut o oarecare importanţă în cel de-al doilea război mondial. Şi aşa se adună mai mulţi oameni din nou într-un cerc de bănuiţi! Bănuiţi de ce? Din nou. Avem pe unchiul. a spune diverse minciuni despre cu totul altceva. care au ceva de-a face cu spionajul sau un fel de spionaj. Prin mâinile lui au trecut documente importante. Are maniere şi obiceiuri drăguţe. Nu-ţi spun nimic. spuse ea cu voce supărată. dar n-a vorbit cu el. – Nu asta-i problema. fiica. Mrs. şi asta-i pe undeva. Poirot sublinia liniştit şi metodic. a respinge altceva. iată că-şi recâştigă importanţa! – Vorbeşti de război.

Oliver. Care este cel adevărat? Tânăra Norma părăseşte casa şi pleacă la Londra. fata au pair. Avem aici o nouă legătură. Este o simplă întâmplare? Ori ar putea fi un anumit fel de scenariu în spatele acesteia? Cealaltă tânără. Acolo. a treia fată care împarte un apartament cu alte două tinere. foarte devreme cred. cum se numeşte acel bloc? – Borodene Mansions.. ceea ce-i nu numai probabil.. Întortocheată. Şi când s-a întâmplat? – Această sinucidere? Sau indiferent ce-a fost? Cred. a împins-o. – Perfect! Cum ai aflat de ea? – Mi-a povestit un lăptar. Nu cred ca el să-l fi pomenit. Oliver îl privi ţintă. zise Mrs.dori el să afle. Există prea multe scenarii. – La ce mă refer? Te-am rugat să-mi spui ceva despre o moarte. bon Dieu! – Era unul prietenos. se minună Mrs. aşa cum mi-ai arătat. – Un lăptar.. Încă o legătură.. Era în timpul zilei.trecut. – Nu ştiu la ce te referi.. îmi spui tu. Nimeni nu poate să-i oprească să facă aşa ceva! Presupun că mama vitregă primeşte „ceva” în mâncare în ziua în care secretara grijulie. Ar trebui să-mi dau seama că este pricepută în orice întreprinde. surprinsă. O moarte. iarăşi poţi avea un scenariu. Tu te poţi gând numai la o tentativă de otrăvire. – Care era numele victimei? – Habar n-am. de dimineaţă. Oliver. ci şi firesc. – Şi nu mi-ai spus niciodată? întrebă el acuzator. Şi totuşi.. dar victima putea să fi căzut de la o fereastră sau să se fi aruncat de la o fereastră de la etajul şapte şi a murit. Oliver se gândi: 93 . spui că nu există nici o moarte. Iată la ce mă refer. – Aşa-i. care ar trebui să fie distruse sau altele transmise unui guvern străin. îi pregăteşte masa. ce aflu? Claudia Reece-Holland este secretara particulară a tatălui Normei. – Ce spui? . Oliver. pozează ca model şi se cunoaşte cu tânărul pe care-l numeşti „Păunul” şi pe care Norma îl iubeşte. Şi presupun că ea este cea care arajează ca bănuiala să cadă asupra Normei? – Ce minte ai. Poate ea a fost cea care a împins-o pe femeia aceea de la etajul şapte. Ce tot spui? – Insinuez că cineva din blocul acela . Iar tu. – E ciudat că tânăra Claudia-Holland este secretara lui Restarick. O moarte la. Ar putea fi de o extremă importanţă acele câteva scrisori sau hârtii. Şi ce rol are David-Păunul în toate acestea? O iubeşte pe Norma? S-ar părea că da. da.nici măcar nu-i ştiu numele. Cine şi-ar putea asuma mai bine această sarcină decât o tânără încântătoare. dusă pe gânduri. Poirot se întoarse încet spre ea. Ea este. Cele două tinere sunt străine de ea. da. bătrână? Mrs. Înţeleg că toate aceste lucruri n-au putut să se întâmple. iată cum o numesc eu. Dar mai apoi. de vârsta mijlocie. Vocea lui Poirot se auzi sonoră şi severă. care sprijină şi ajută o notabilitate mai în vârstă să strângă material pentru memoriile sale? Toţi îşi scriu azi memoriile. – Da. – Tânără. cred c-a fost cu vreo săptămână înainte de a mă interna eu aici. Părea mai degrabă trist. remarcă Mrs. Părinţilor ei nu le este pe plac. aici este o moarte. Mrs.

separarea. Mrs. dar nu îndrăzni să facă asta. Cu toate acestea. ele s-ar reasambla împreună. – Ba da. În acest moment. specific lui. asta trebuie să fie acea informaţie care nu mi-a parvenit încă! Aceasta trebuie să fie cheia! Da. întorcându-se şi privindu-l? Pentru ce era el acolo? Nu ştia. – Şi tu nu te-ai gândit niciodată să-mi povesteşti? – Într-adevăr! Dar. zise camerei goale. Absolut prostii. Sorbea câte o gură şi se gândea. nu văd ce-are a face asta cu toate celelalte? Da. deduc.– Păi. puse ceaşca jos. îndrumat pe această pistă de buna sa prietenă. în cele din urmă. în sfârşit. Mă întreb dacă ar fi prea mult să iau patru aspirine? CAPITOLUL XX La cotul lui Hercule Poirot era o cană cu tizană. astfel. îşi manifestă simţămintele: – Prostii. Odată ce le-ar recunoaşte pe toate. Da. bucăţi de ţărm înverzit. – Acum mă întreb: Ştia vreuna dintre cele trei fete? – Ce pot să-ţi spun? Nimeni n-a spus nimic despre asta. Da.şi nu peste multe zile mai tîrziu. Monsieur Poirot. cred. chère madame” şi se grăbi să părăsească salonul. Norma după ce a ascultat ce i-ai povestit la o petrecere. În sfârşit. îmi voi vedea de treaba mea.. dar asta trebuie să fie! Trebuie să mă gândesc. Poirot se ridică în picioare. Era tehnica omului care alege gândurile aşa cum ar alege cineva bucăţile unui joc de mozaic. Oliver. nu i-a spus exact vârsta. Schiţă un zâmbet. Sorbi din tizană.. plimbîndu-se pe un drum. dar nimeni n-a spus asta sau n-a gândit. Trebuie să plec acasă şi să mă gândesc până când piesele se îmbină încetul cu încetul . Spuse: „Adieu. Bucăţi de cer. Asta e ce trebuie să fac. Se văzu pe sine. cineva este împins. Oliver. îşi lăsă mâinile să se odihnească pe braţele fotoliului şi permise diferitelor bucăţi ale jocului său să-i vină în minte. Chiar nu înţelegi? O moarte .. Mrs. cineva care crede că ar fi putut comite o crimă. gata de plecare.din cauză că aceasta va fi piesa cheie care le leagă pe toate împreună.. Se gândea într-un anumit fel. se gândi aşa. încă nu văd cum.. cu o mână pe o poartă. da. Oliver. un cap blond strălucitor ca un lan de grâu. să presupunem că ar avea. parcă aşa a spus. această tânără. cu împletituri şi bucle de păr. măcar aşa. lucrul important era selecţia. o femeie care tăia boboci de trandafir păliţi. se aruncă sau cade de la o fereastră a etajului şapte şi moare! Şi apoi? Câteva zile mai tîrziu. Un cadru auriu 94 . încât să facă un tablou clar şi coerent. Un cap blond. poate bucăţi dungate. ca acelea de tigru. le-ar selecta. una după alta. pregătită de George. Deci.. Durerea produsă picioarelor sale de pantofii de lac a început acolo. În jur de cincizeci de ani. a fost impresia generală). trăieşte acolo şi într-o zi cineva se sinucide (pentru că asta. Mrs Oliver. Dar părul lui Mary Restarick era aranjat mai ordonat decât fusese vreodată al lui Mrs. O mamă vitregă. aceasta trebuie să fie crima. – Atunci. La timpul cuvenit. amintind uşor de cel al lui Mrs. vine să-mi facă o vizită şimi spune că-i este teamă că s-ar putea să fi comis o crimă. este o legătură: această tânără Norma. O femeie care s-a întors. Oliver vru să spună „prostii”.

cum îl văzuse mai tîrziu în biroul lui Restarick. Expresia pe care şi-a însuşit-o de la Mrs. tabloul unei femei într-o rochie de culoare cenuşiu-albăstruie. înţelegeţi? – A spus cineva că aţi furat? întrebă Poirot.pentru că el nu era câtuşi de puţin sigur că se putea bizui pe Sir Roderick. nu. amândouă. – Ei. surprins. care n-avea nici un prieten sau rudă mai apropiată.. Mult prea static.. – A fost greu să plec. Bune portrete. El nu-l văzuse atât de bine în acea zi.. închizând cu discreţie uşa în spatele său: – O tânără doamnă este aici.. de curând locuită. intră în cameră. Andrew Restarick şi Claudia Reece-Holland. Tânăra doamnă care a venit mai deunăzi. Cuvintele ajunseră perfect la ceea ce Poirot gândea. . Restarick. Îşi reaminti că bătrânul Sir Roderick îi spusese că ea trebuie să poarte o perucă. Aici era vorba de un om care se întoarse în această ţară după ani de absenţă. cu buzele strânse. Era. Mintea lui stăruia asupra portretului soţului.A. care părea doar un pic prea mare. Arăta ca şi cum ar putea fi mai în vârstă decât soţul ei. O cameră obişnuită. Sunt foarte sinceră şi fac doar ceea ce mi se spune. Servitorul său. agresiv. – Acea tânără doamnă care a venit la vremea micului dejun? – O. destul de firesc ca el să se îndrepte spre recent angajata şi distinsa secretară competentă. pe care s-o roage să-i sugereze un loc unde să locuiască fiica lui în Londra. Tabloul lui era pe peretele opus. N-am furat nimic. Prima Mrs. Era. pentru un anume motiv. A treia fată. Era un serviciu din partea ei să-i ofere acea locuinţă. Analiză conversaţia pe care au avut-o. Oliver părea să-i vină în minte mereu . într-o casă oarecare. care era supărat şi dezorientat cu privire la caracterul şi comportarea fiicei sale. faţă în faţă cu al ei.. mademoiselle. cu pas grăbit şi.. Două tablouri pe perete. mai degrabă. Intră în cameră înaintea lui.ca şi cum aceasta ar avea o a doua semnificaţie. Părul era castaniu şi puţin cărunt.. Am venit doar să vă spun că este cu totul neadevărat. deoarece căuta o a Treia Fată. 95 . da! Adu-o! Sonia nu aşteptă ca George s-o anunţe. Lansberger fusese un bun portretist. Era ceva acolo? Era asocierea lor mai mult decât una strict de serviciu? Nu e nevoie să fie. pe care. chiar aşa. Am foarte puţin timp. întrun fel. domnule. în urma unei boli. Au spus ceva important? Se gândi că nu! Îşi reaminti camera în care intraseră. fără personalitate. Trist pentru o femeie atât de tânără. nu o putea înţelege. Poirot ridică sprâncenele: – Adu-o! Unde e? – Am condus-o în camera lui Miss Lemon.pentru faţa ei. dar am venit să vă spun că n-am luat eu acele hârtii. prea aranjat cu grijă. ceva neobişnuit de greu în jurul capului ei. când ajunsese să gândească asta. – Nu vreau să stau jos. Staţi jos. El se gândi la peruca lui Mary Restarick dacă era o perucă . probabil. George. domnule. Mă refer la tânăra care a venit cu Sir Roderick Horsefield. Examina posibilităţile perucii în caz că ar prezenta vreo importanţă. domnule. Şedea drept. Gură subţire.

96 . Şi. el a fost un om important.în locuri stranii. şi la Victoria şi Albert. document din casa lui Sir Roderick Horsefield? Aşa este. să citiţi o carte. sau doi. – Este îngrijorat. – Şi la National Gallery. nu? – Da. o străină şi e foarte posibil să aveţi prieteni legaţi de ambasada dumneavoastră de aici. răspunse Poirot.– Înţeleg punctul dumneavoastră de vedere. Deja l-am înţeles. să vedeţi tablourile. tufe. ziua dumneavoastră liberă. ei cred. – Nu mi-a povestit aşa ceva. Nu are nici un fel de documente sau hârtii secrete. astfel. Îi aruncă o privire furioasă. Cineva m-a acuzat! Vă spun că el nu este decât un bătrân prost.. A! Să nu pierdeţi Kew Gardens. – Încercaţi să mă speriaţi. O ştiu. El le-a pierdut. Toţi mă suspectează din cauză că sunt străină. ştiţi doar. – Chiar aşa. Din cauză că vin dintr-o ţară străină şi. Ei nu-i place de loc persoana mea. Restarick. Poate vreţi să vă vizitaţi prietenii de la una din ambasade. ca într-una din ridicolele dumneavoastră poveşti englezeşti de spionaj. – Foarte bine.. Este. Adăugă: Mai aveţi şi altceva ce-aţi dori să-mi spuneţi? – De ce-aş avea? – Nu se ştie niciodată. – Credeţi că veţi găsi acele hârtii? – Am făcut şi alte investigaţii. întrebătoare. Pot să mă duc la British Museum. Dar. – Da. El ştie că n-aş face astfel de lucruri. Un penny. nu vreau să vă reţin. – Cineva v-a spus unele lucruri. – Nu. Hârtiile lui Sir Roderick îi vor fi restituite. Şi. – Aha. Ea înţepeni. Mrs. scrisoare. dar nu prea vă gândiţi la ce spuneţi. Eu sunt intelectuală. unde crede el că sunt. cred. aşa cum spuneţi.. fără îndoială. Pot să vin la Londra. El mă crede.cum să spun? . atunci. da. – Ei. Cândva. Mă suspectaţi. nu. Lucrurile nu sunt puse deoparte. Restarick v-a spus unele lucruri despre mine. Vă voi spune dumneavoastră.. copaci. Declaraţia dumneavoastră este că n-aţi mişcat din loc nici un fel de hârtie. pentru atât.. păru surprins Poirot. Nu sunt ca una din astea. într-o zi frumoasă. Niciodată n-a avut. – Care sunt aceste alte cazuri de care îmi vorbiţi? – Ei. Îi zâmbi dezarmant şi era bucuros să observe că neliniştea ei crescuse. – A. Foarte îngrijorat. vă puteţi duce să vedeţi copaci tropicali sau să vă aşezaţi pe o bancă. – De ce spuneţi asta? – Fără vreun motiv deosebit.. nu vreau să vă reţin. probabil. – De ce spuneţi Kew Gardens? – Pentru că există acolo o frumuseţe de plante. – Mrs. Aceasta-i o declaraţie şi iau notă de ea. şi am venit să vă spun şi eu. Există ceva ce nu pot să-i spun. vă puteţi plimba în Kensington Gardens sau poate până la Kew Gardens. ei cred că eu fur hârtii secrete. informaţie. Timpul trece. Asta-i tot! Şi el nu ştie nimic important. Taxa de intrare este foarte mică. Sunteţi. Dânsul le pune . Am o zi pe săptămână când pot să fac ce-mi place. care deţinea secrete importante. Nu sunt chiar atât de melodramatic. Totdeauna e drăguţ să afli. care rătăceşte sau pierde lucrurile.

Dacă mă întrebaţi ce gândesc eu. Credeţi că se duce să întâlnească un anume om. desigur. Cred că vine la Londra sau în alte locuri să întâlnească diferiţi oameni. Ai făcut cercetările necesare pentru mine. zise Poirot.. Stă mai mult timp la Londra decât la ţară.. în mod sigur e îngrijorat în legătură cu fiica sa. clătinîndu-şi capul cu voioşie. Poirot aruncă o privire rapidă asupra conţinutului şi dădu. Au. Într-o zi. Restarick? – Şi la tatăl ei. el este prea îngrijorat în legătură cu fiica sa. El e foarte ocupat cu biroul şi nu se gândeşte de ce pleacă soţia sa la Londra. cred. Îl priveşte de parcă l-ar urî. Ei nu doresc să se întâmple asta. Să fac investigaţii.. Crede ceea ce-i spune soţia. dar ăsta e lucrul pe care-l face cineva care este îndrăgostit lulea.. contactele necesare? – Desigur. – Da. ori spune că se duce să facă tîrguieli. CAPITOLUL XVI A doua zi. din cap. – Doar un lucru să-mi mai spuneţi. în orice caz... n-aveţi idee cine-i omul pe care-l întâlneşte? – Cum să ştiu? Doar n-o urmăresc. Adăugă iar: Plec. – Astăzi am multe de făcut. mulţumit. nici mie nu-mi place de ea! E genul de femeie în care n-am încredere. Îi vorbeşti şi nu aude ce-i spui. zise Poirot. dimineaţă. Restarick poartă perucă? – Perucă? Cum să ştiu? Se gândi o clipă. Totul e aici. Mrs. e la modă! Uneori. Să întâlnească. Nu răspunde.. – Vă referiţi la Mrs. Are secrete! – Serios? – Da.– Ei.. cred eu.. Mrs. – Din cauză că amândoi încearcă s-o împiedice să se mărite cu un tânăr ales de ea? – Da. cred că are secrete faţă de soţul ei. vă spun că e nebună! – Credeţi că e nebună? De ce? – Uneori. zise Miss Lemon. Vede lucruri care nu există. Uneori. Pleacă foarte des la Londra şi nu cred că-i spune totdeauna soţului ei. admise ea. S-ar putea. Şi. Îi înmână o servietă mică. ridicându-se de la masa micului dejun şi se alătură lui Miss Lemon. Sper să nu facă ceva atât de prostesc. este foarte agitată. acum. adăugă Sonia. spune lucruri ciudate. întâlnirile.. port şi eu perucă. 97 . Cred că sunt oameni pe care ea ar dori să-i vadă morţi. – Vede lucruri care nu există? – Oameni care nu există. perfectă dreptate. – Desigur. Şi mai pretinde că îi place atât de mult grădinăritul! – Şi.. anunţă Hercule Poirot.. Cât de mult ştiţi despre această fiică? Cât de bine o cunoaşteţi? – N-o cunosc prea bine. ei bine. Restarick nu este un om suspicios. E folositoare în călătorie. Poate că el se gândeşte tot timpul la afaceri. dar asta o înfurie. Plec. da. acum! Şi plecă. Una verde! Sau am purtat. Şi. un anume om. – Da. asta-i foarte interesant. da. Ridică din umeri. alteori pare ca şi cum pluteşte într-un vis. mă gândesc că se va omorî. Să cumpere tot felul de lucruri.

stătea în faţa unei intrări. Nu ştiu nimic despre asta. zise Poirot. că-i mai bine să ştii unde îţi este capul când angajezi pe cineva şi accepţi o englezoaică! Hercule Poirot plecă. – Poate ştii tu despre doamna care a căzut de la şapte. Prima sa vizită era programată la Borodene Mansions. pentru că sunt aici doar de o săptămână. – Pfui. electricienilor. – Da. Georges. a fost o rudă de-a mea. adesea. Hârtii importante? – Aşa par. Firesc. spuse scurt: – Străină. domnule? – Mă întrebam. în uniformă. ce părere ai despre tânăra care a venit ieri? Miss Lemon. nu? – Nu chiar atât de mult. nu-i chiar atât de firesc. – Cum se numea? Poate. explică Poirot. înţelegeţi? Bună Joe. Monsieur Poirot. Din partea opusă a blocului venea un alt portar. ci de hârtii. El intră în hol. – A murit pe loc? – Da. n-a pierdut nimic. N-am dat. de furt! Nu de bani. instalatorilor şi ei au îndeplinit întotdeauna instrucţiunile mele? Foarte. zise Miss Lemon. ca să se poată apuca de munca ei. Atunci când Poirot ajunse în faţa lui. cu râvna cuvenită. Acum vreo lună. se prefăcu mirată Miss Lemon. 98 .– Totdeauna pot să mă bizui pe dumneata. Este bănuită. – Vai. în camera secretarei sale: – Apropo. – Evident. Adăugă. asta era. Luă un taxi. pricepi. mai mult nesigur: – Pare să fie frământată în legătură cu ceva. înţelegeţi. – Pardesiul. Mi-aţi dat instrucţiuni şi eu le-am îndeplinit. C'est fantastique. pe care i-o arunca întotdeauna şi care anunţa că doreşte să se descotoroseacă de el. El nu era omul care să aibă vreun scrupul în legătură cu îndepărtarea de la adevăr. Vârî pe neaşteptate capul înapoi. instrucţiuni oamenilor de la gaze. vai. Acesta era un om mai în vârstă. Ei. aruncându-i patronului ei o privire specială. Cred că se instalează răcoarea toamnei. probabil. aruncă o privire în jur. – Da. A fost o afacere neplăcută. de la patronul ei. La fel de probabil. de curând. totuşi. fluierând un fel de melodie tristă. Şi a murit! – Oh. – O da. foarte rar. – O doamnă care s-a aruncat sau a căzut de la etajul al şaptelea. răspunse Poirot. cu atenţia subjugată în timp ce se pregătea să dactilografieze. dacă puteţi să-mi spuneţi ceva despre o întâmplare foarte tristă care a avut loc. răspunse Joe. Coborând în curte. Un portar. străină – Altceva nu mai crezi despre ea? Miss Lemon se gândi: – N-am avut nici un mijloc de apreciere a capacităţii ei în vreun fel. el spuse: – Ce-aţi spus. aici. nu văd nimic fantastic în legătură cu asta. – Întâmplare tristă? Nu ştiu de nici una. cu vocea domoală. mereu zic. spuse el. – O-la-la. Miss Lemon. da.

cred. McFarlane. – Locuia singură? întrebă el. Scoase din servietă scrisoarea de deasupra. un an şi jumătate. care e administrator aici. în jur. dar nu atât cât să provoace o adevărată zarvă. cei mai mulţi n-au aflat. care treceau pe acolo şi care au văzut ce s-a întâmplat. de vreo patruzeci şi cinci de ani. N-am văzut-o niciodată în restaurant cu vreunul dintre ai noştri. din cauza. – Ăsta-i ultimul etaj? – Da. Ştiţi. ca de obicei. n-aş putea spune că s-a îmbrobodit aici cu cineva deosebit. Poirot îi înmână scrisoarea. Nu. pusă de Miss Lemon şi pe care era notat „McFarlane”. – Ei. s-a adunat aproape imediat o mulţime de oameni. Da. domnule. făcându-şi loc prin grilajul de colo. avea prieteni. desigur. Aţi face bine. Totul. a zgomotului circulaţiei rutiere. printre ceilalţi colocatari? Joe ridică din umeri şi-şi scutură capul: – Poate. devenind uşor nervos. poate. doar. dacă vreţi să ştiţi mai mult despre ea. Lasă scrisoarea pe birou şi-l privi pe Poirot. – Exact. – Presupun că oamenii au coborât din apartamente. multe cercetări? Pe la ce oră a fost? – Cinci sau şase dimineaţa. mulţumesc. Doar a căzut jos. domnule. Charpentier. Iar aici. Nu. McFarlane se dovedi a fi un bărbat cu înfăţişarea plăcută. cel puţin a unui lucru. În schimb. deoarece se putea presupune că ştie astfel de lucruri în legătură cu ruda sa. da. n-au venit prea mulţi. domnule. staţi să văd. într-o doară. Mrs. Cam un an. Louise Charpentier. Îmi pare rău să aflu asta. Acesta o dechise şi o citi. ager. presupun. N-am de unde şti. când au aflat ce s-a întâmplat. el întrebă: – A provocat multă emoţie. Mr. cum e la un accident! Poirot îl asigură că ştie cum e la un accident. să mergeţi să discutaţi cu Mr. – De cât timp locuia în acest apartament? – Păi. Nici un semn sau altceva. Numărul şaptezeci şi şase. zise el. Şi un doctor şi o ambulanţă. Şi apoi. – Proprietarii mi-au dat instrucţiuni să vă acord tot sprijinul în legătură cu moartea tristă a lui Mrs. Unii spuneau că a ţipat când a căzut. – Oh. Ştiţi ce de oameni erau?! – Şi poliţia. desigur! – O. În ciuda faptului că era atât de devreme. ce doriţi 99 . asta-i ce doream să fac. mai curând pe tonul dezgustat al unuia care avusese locatari care se aruncau pe fereastră de la etajul şapte o dată sau de două ori pe lună. zise portarul. în blocul acela de peste drum. Acum. Poirot plecă aşa cum fu îndrumat. poliţia a venit foarte repede. etajul şapte. şi-au întins gâtul peste grilaj şi ceilalţi curioşi s-au luat după ei. venea să cineze cu prieteni aici. Cred că trebuie să fie vreo doi ani. – Ah. Charpentier. – Biroul său este acolo. Era o Mrs. Uneori. Erau numai oameni de pe stradă. Are pe uşă plăcuţa cu numele. înţeleg.– Într-adevăr. spuse Joe. – Dar. Poirot nu mai insistă pentru a obţine alte informaţii descriptive. da.

Adăugă: Ştiţi. Patruzeci . – Nu-i nevoie să vă faceţi griji. nu era aşa de tânără.nu cred că ştie nimic despre acest deces. desigur. înţeleg că aşa trebuie să fac. domnule. Oh. Hercule Poirot făcu un gest semnificativ.. Avea prieteni printre colocatari? – După câte ştiu. Da. – De când era aici şi cum a venit să ia apartamentul? – Era aici . O doamnă foarte drăguţă . – Şi îi cam plăceau gentlemenii? – Păi. dar ele sunt foarte tulburate. înţeleg. în fiecare zi auzi lucruri ca acesta. dar a plecat în Canada. Făcea petreceri zgomotoase. Mă întrebam dacă s-au cunoscut?! 100 . chiar aşa. Wilder. Mereu pe la doctor şi necrezând în tot ceea ce vorbeau aceştia cu ea. Aceasta era o anume Mrs. şi sticla îi plăcea un pic cam mult . S-a întâmplat să pomenească despre hotărîrea de-a preda apartamentul. fiind o cunoştinţă de-a ei. Nervoasă pe ea însăşi. – E foarte trist. spunîndu-mi. – Aparanţele sunt foarte înşelătoare.veselă în distracţii? McFarlane încetă să mai fie atât de discret: – Au fost câteva plângeri. cu sănătatea nu prea o ducem bine. Ea a fost preocupată cu totul de asta şi într-o frumoasă zi. la lucru.aruncă din nou privirea pe scrisoare Monsieur Poirot? – Aceasta este. zise Hercule Poirot. Charpentier i-a plăcut acest apartament.să ştiţi exact. cu totul strict confidenţial. Dădu din cap. Doamnelor le bagă în cap în special la vârsta asta .că ar avea cancer.şi cu o mulţime veselă în jur. Era aproape sigură de asta. Ce vârsta spuneţi că avea? – E greu de spus.C. n-aş dori să merg atât de departe în legătură cu asta. i-a spus mai-nainte că urmează să o predea.. atunci. devenea foarte deprimată. o să vă povestesc tot ce ştiu. – Desigur. spuse Poirot. Lui Mrs. da. – Dar. aşa că am venit eu în Anglia şi aş dori câteva date personale în plus. – Nu. . Suferi mai mult când primeşti numai veşti oficiale. dar de cele mai multe ori. Da. nu e ceea ce numesc eu un loc prietenos. nu. Lucra la B. liberă şi-mi închipui că doamna care se muta. Monsieur. – Aşa. a locuit la Londra.. din timp în timp. dar ea nu-l credea.să-i zicem . Din când în când avea necazuri din cauza asta.patruzeci şi cinci. era prietenă cu Miss Claudia Reece-Holland. poate. înainte ca McFarlane să răspundă: – Da. nu e nici o îndoială în privinţa asta şi. Cei mai mulţi dintre ei sunt la afaceri.. – Da. – O apreciaţi ca pe o chiriaşă corespunzătoare? Urmă o foarte uşoară ezitare. Un timp.. nu. vedeţi. spuse Poirot. A fost o locuinţă cu chirie. adesea. de la oameni cam în vârstă..cam de vreo doi ani. ei? Puţin prea . a fost o chiriaşă acceptabilă. dacă mă înţelegeţi. Rudelor ei li s-a comunuicat de către poliţie şi un avocat. Doctorul o liniştea. – Mă gândeam că. Acesta. El a declarat la anchetă că nu era cu adevărat bolnavă. – Bea prea mult.nu pot socoti exact ..B. dar asta se poate înţelege.

Poirot intră în camera de zi. mulţumesc. Poirot făcu o pauză. Oamenilor le place acest efect de lemn natural. ca între vecini. contrastante şi alte modele. sugeră Poirot. Miss Norma Restarick. discutau când urcau cu liftul. Dar nu cred că aveau o legătură mai strânsă. nu credeţi? Şi o grădină englezească.– Miss Reece-Hooland?! Nu. Ei. Dar. Oh. nu cred. – Păi. cu păsări. Toate sunt desenate de artişti apreciaţi. Da. erau generaţii diferite. deşi avem câţiva zugravi care aranjează interioarele cum doreşti. McFarlane păru puţin agitat. în afară de cazul când vor aşa ceva. 101 . În timp ce McFarlane introducea cheia. Poirot se întrebă de ce!? El zise: – Una din celelalte fete care locuiesc în apartamentul lui Miss Holland o ştia pe Mrs. nu se deranjează. Vreau să zic. erau cunoştinţe. Este plecat toată ziua în City. Un Mr. probabil.. Abia dacă o ştiu din vedere. Aş zice că n-a terminat de mult şcoala. domnule. explică McFarlane. – Da? Nu ştiam.linii şi cuburi. veniţi cu mine. Chiriaşii n-au nevoie să aducă prea multe lucruri personale. – Nu. – Toate apartamentele sunt parţial mobilate. oamenii pot adăuga ce la place lor. una foarte remarcabilă. – Îmi pare rău. singurul semn personal fiind un televizor şi un număr de cărţi. Mă întreb dacă aş putea vedea apartamentul. instalaţii bune şi toate celelalte. împreună. cred. una cu efecte mai degrabă abstracte . două culori sau. La alegere. Adăugă: Cu ce aş mai putea să vă fiu de folos? – Nu. cu nimic. domnule. dar. care doresc confort solid. ea a venit aici numai de puţin timp. Avem unul japonez . Travers l-a închiriat acum. Pereţii erau tapetaţi cu o hârtie asemănătoare fibrelor de lemn. una cu copaci. Ştiţi. Doar. Îl ridică cu agilitate şi încercă să-l prindă.. Au urcat la etajul al şaptelea. O să am grijă. aşa cum se zice. Noi am pus.. ştiţi. nu e satifăcător. zise McFarlane. dacă doriţi. Aţi fost foarte amabil. vreau să vă spun că.foarte artistic. în contractul de închiriere.. Da. Avem un set de zece. Repuse cuiul cu care-l fixă pe uşă. o clauză referitoare la obligaţia chiriaşilor de a lăsa lucrurile aşa cum le-au găsit. Mai degrabă o tânără speriată. ori să plătească pentru ce au făcut. mai degrabă. Mobila noastră este la fel. una cu un arlechin. Noi căutăm să mulţumim pe cât mai mulţi oameni care vin şi pleacă. cu oarecare mândrie. nu sunt oameni de casă.. Un fundal bun pentru tablouri. din timp în timp se desprind. – Aceste numere sunt foarte prost puse. foarte grijuliu. În acea clipă îi reveni personalitatea. mai degrabă tipul de păsări călătoare sau oameni ocupaţi. nedetaliind ce dorea să fie în stare să zică. dar nu-i interesează în mod deosebit cum sunt decorate. un moment staţi să văd. în culori vii. unul din numere căzu de pe uşă şi Poirot abia evită să nu-l calce cu pantoful său din piele de lac.. spuse el.. Singurele lucruri oarecum diferite sunt pe peretele opus uşii. obişnuită. – Şi tapetul este la fel peste tot? – Nu peste tot.. din punctul nostru de vedere. Charpentier. desigur. Avea multă mobilă confortabilă. – Cei mai mulţi dintre ei. poftiţi înăuntru... Avem un set întreg de fresce din care oamenii pot alege. gospodari. ca să fiu în stare să zic.

iar fratele său. Afacere de familie . după ce a părăsit şcoala şi mama ei a murit. nu e nici un fel de şoarece în gaura asta specială.. Repetă numele de botez. dar nu cred să fie prea mult pentru tine. Dar Joshua Restarick Ltd. Un drum lung. Cam ţicnită. – Vă mulţumesc. Îndată ce tânărul care îl introdusese pe Poirot părăsi camera. privind foarte oficial şi protocolar. – De aici s-a întâmplat? murmură el. moartea a survenit pe loc. pur şi simplu. Simon Restarick era tipul. îndrăznesc să spun că există o mulţime de afaceri necurate în legătură cu exploatarea minereurilor. Îi cunoşti pe aceşti financiari.sau cum se obişnuieşte să fie . Mătuşa a murit. Cea din partea stângă. – În mod serios. Mulţumi lui McFarlane şi plecă. glumeţ. totdeauna îţi convine să sugerezi posibilitatea mai uşoară. McFarlane. acum n-o poţi numi aşa. – Aşa şi aşa. politicos şi-i făcu semn să ia loc pe un scaun. oarecum. are numai o fiică. în gând? Scutură din cap. răspunse în doi peri Poirot. cât ar fi dorit. conform căreia moartea Louisei Charpentier ar fi fost importantă. dus pe gânduri. – Şi ce-ai mai făcut până acum. putea să fie un accident. Îl salută pe Poirot. Asta-i fereastra. da. Desigur. Ei bine. al omului de afaceri preocupat şi avea o soţie sociabilă. Are balcon. nu zic că n-ai putea să dezgropi unele tranzacţii dubioase.făcea parte din câteva societăţi religioase oarecum deosebite. S-au căsătorit destul de tîrziu. Poirot se apropie de fereastră. – De ce o numeşti gaură? – Pentru că eşti exact aidoma unui bun prinzător de şoareci! O pisică. din gaura aia ciudată. acum vreo şase luni. pentru marea dumneavoastă bunăvoinţă. – Şapte etaje. cred .Părea că s-au îndepărtat de la subiectul morţii lui Mrs. şi-a dobândit o reputaţie bună. Imaginea pe care şi-o formase el. Exista o mătuşă bătrână din partea mamei. doar ştii deja. însă nu era tot atât de clară.. mă bucur să pot spune asta. încât nu fusese nimic care să sprijine teoria sa. De ce numele Louise nu-i dădea pace. – O. în jos. Ţine minte. – Da. îl urmărea. CAPITOLUL XVII Inspectorul şef Neele stătea în spatele biroului său. iarăşi. Nici o pierdere pentru ei. cu delicateţe. aşteptînd să iasă şoarecele. remarcă el. comportarea inspectorului şef Neele se schimbă. Andrew Restarick. Fiica lui Andrew Restarick locuia cu ea. drac bătrân ascuns? întrebă el. O să fiu în stare să prezint rudelor sale din Franţa o imagine foarte clară. Charpentier. Mr. eu am furat nişte fleacuri. spuse Poirot. Mă tem că nu era o femeie fericită. Louise. concesiunile şi petrolul şi tot felul de lucruri din astea. Până acolo. 102 . – Păi. Poirot scutură din cap. dintr-o lovitură. n-aş putea sugera asta. – Da. Trebuie să fi fost deliberat. Poirot privi afară.dar. Simon Restarick n-a avut copii. dacă mă întrebi. stînd deasupra unui găuri de şoareci.

dacă ar vrea s-o facă. aş zice că nu e nimeni mai evident ca soţia sa şi ca fiica sa. Aş zice că. – Asta depinde de cum şi cui o lasă Andrew Restarick. Şi toate celelalte. Nu ştiu ce l-a făcut să se întoarcă în Anglia. Renoir-ul era un cap mic de fată şi exista o oarecare îndoială în legătură cu acesta. Ei i-au vândut un Renoir şi un Gogh. răspunse inspectorul şef Neele. Andrew Restarick le-a investit în firmă. a hoinărit prin Africa de Sud. dar părea să aibă flerul familiei Restarick de-a face bani. – Şi cine o va moşteni? întrebă Poirot. Posibil. o nouă soţie . acolo? – Nu se ocupă cu falsuri. Depinde de el. îmi închipui că-i numai temporar. este că există o grămadă de bani. Un milionar din Texas. O femeie atrăgătoare. ori plasate pe piaţă. A fost. dar. Iar astea nu-s nimic neobişnuit la o femeie care trăieşte singură. Niciodată n-a stat undeva prea mult timp. Nu era vânător de elefanţi sau arheolog sau constructor de uzine. Nu-i plăceau nici Londra. mine exploatări de minereuri. tot ce poţi să-mi spui. Există din această familie. Concesiuni sud-africane. O parte din astea. asta-l acoperă foarte bine. reţinu. Nimic cunoscut împotriva lui. – Şi eu aş zice la fel. deja. în felul său. America de Sud. plătind sume incredibil de mari pentru ele. acestea au fost dezvoltate. – Deci. – Deci.s-a însurat din nou. Kenya şi prin foarte multe alte locuri. de exemplu. o afacere neplăcută. răspunse Poirot. Toate afacerile sale erau afaceri comerciale şi s-au dovedit întotdeauna bune. – Grămezi de bani. Noua sa soţie e atrăgătoare. mai degrabă. El căuta zăcăminte minerale şi alte de-astea. locuiesc cu bătrânul Sir Roderick Horsefield. care a venit aici şi a cumpărat tablouri. mai tânără decât el. Poirot se uită pe o listă scrisă îngrijit. – Deci. din partea unuia sau a altuia. Sigur. Toate acţiunile obişnuite din City. dar el n-a vrut deloc. – Ce e cu Wedderburg Gallery? – Mă întreb cum ai ajuns să cunoşti asta?! Te-a consultat vreun client în legătură cu vreun fals? – Se ocupă de falsuri. o enormă sumă de bani. între timp. destul de respectabile. cu reproş. tatăl său ar putea s-o dezmoştenească.– Şi Andrew? – Andrew pare să fi suferit de dorul de ducă. N-aş crede aşa ceva ca posibil. – Un tânăr ar putea să afle uşor toate astea? zise Poirot. Părea că există un motiv 103 . te asigur. confirmă inspectorul şef Neele. Dar. a cărui soră a fost măritată cu unchiul lui Andrew Restarick. vreun caz de demenţă? – N-aş crede. M-aş fi aşteptat să fie şi o mulţime de obligaţii de familie şi altele. aşa că acum ar fi o sumă enormă. pe care o ţinea în mână. după moartea fratelui său. pe gânduri. atunci. într-o zi. nici afacerile. zise Poirot. totul? – Cele mai multe le-am aflat deja. chiar dacă ea ar fi pusă sub tutelă la tribunal. nici o altă femeie care l-ar interesa pe Mister Andrew Restarick?! – Nu se cunoaşte nimic. Acum. – Nu există. afară de bătrâna mătuşă şi religiile ei închipuite. Fratele său a tot insistat să vină. Din tot ce ţiam povestit. îşi foloseşte vreo informaţie? Ori ştii. amândouă vor moşteni. – Te referi la căsătoria cu fiica sa? Nimic nu-l poate opri. cu adevărat. asemănătoare. este. convenţional? – Da.

– Ştii ceva despre Mr. întâmplător. el e unul din obişnuita adunătură. – Sunt foarte bucuros să obţin informaţiile adevărate de la surse oficiale. inspectorul şef întrebă: 104 . Nimic altceva decât femei bune şi bătrâne.Ce părere ai avea dacă cineva ţi-ar spune. Dar nu cred să mă ajute prea mult ceea ce mi-ai povestit. Când şi când a făcut destul de bune afaceri băneşti. În timp ce amândoi bărbaţii îşi luau rămas bun. – Ţi-am fost de vreun ajutor? întrebă inspectorul şef. Lepădături. David Baker? L-ai căutat pentru mine? – O. în orice caz. Fetele sunt înnebunite după ei. prima dată. aşa că noi trebuie să încercăm să înăbuşim vocea bătrânilor. Oftă şi spuse. nu? Da. dacă mă întrebi. Ce nas ai. iar tu nu vrei să jigneşti sensibilităţile cuiva sau să faci publicitate proastă. dar noi avem dovada că o anumită Putere ne dă târcoale. de atunci. E această nebunie a memoriilor. care şi-au exprimat opiniile. ei bine. – Ce-i cu Sir Roderick Horsefield? – Bătrân simpatic. membru al Parlamentului? – Face politică destul de bine. O scuteşte de o mulţime de necazuri. serviciile şi altele. răspunse inspectorul şef Neele şi adăugă cu o uşoară asprime: soţia mea poartă perucă. Nimeni nu ştie ce dezvăluiri indiscrete urmează să fie făcute data viitoare. ca fiind sigur originalul. Galeria s-a oferit să-l ia înapoi. când călătoreşte. milionarul nu şi-a schimbat gândul. la sfârşit. De fapt. Reece-Holland. Bun de gură. ştii tu! Guvernele îşi schimbă politica.să se creadă că Wedderburn Gallery nu-l cumpărase. Poirot îşi consultă din nou lista. n-ai decât să te duci la Direcţia Specială. A fost şi un proces în legătură cu pictura asta. Poirot privi din nou lista. nu contează mult. uneori. Oricum. dar uneori. că o femeie . Toţi bătrânii. în bande de hoţi şi sparg cluburi de noapte. Aşa că el l-a reţinut. au fost multe necazuri în Direcţia Specială.o tânără atractivă . Au venit foarte mulţi experţi. de fapt. zise Hercule Poirot. planează asupra galeriei o anume suspiciune. Câteva tranzacţii destul de neobişnuite în City. Poirot. Nu cred c-ar fi prea greu. nu cred că e mult din ce te interesează. apoi: . Poirot scoase un oftat adânc. cocaină. deoarece expertul cel mai la modă a jurat că este perfect original. – Şi ce-i cu Mr. aleargă întins să dea la iveală propriile versuri despre ceea ce îşi amintesc. Dar. – Te rog să mă scuzi. A unora dintre ei nu e prea uşor. Poirot ajunse la ultimul său punct. El e genul celor care se plâng pe deasupra.poartă perucă? – Nimic deosebit. Necazul e că ei nu distrug. hârtiile pe care ar trebui să le distrugă. dacă vrei să-ţi bagi nasul într-o astfel de afacere. Ei păstrează totul. l-ai băgat peste tot. se pare că toţi s-au contrazis unul pe altul. ca de obicei. Consumă droguri heroină. Oricum. dar s-a strecurat din ele destul de curat. spunînd că viaţa sa a fost atât de grea şi că el e un geniu miraculos. Pictura sa nu este apreciată. Aş zice că e un tip şiret. umblă de colo până colo. Cu toate astea. dar ramolit. prin mijloace mai curând suspecte. despre indiscreţiile altora! De obicei.

Nu-mi închipui că cineva. care la prima vedere. Aşa că nu poţi face nimic cu informaţia asta. ca să examineze cu luare aminte un tablou. Au fost văzuţi împreună. se duc acasă şi nu-l cred. întorcând brusc un cap speriat. Dau regatul meu pentru o schemă. Un bărbat între două vârste. ici şi colo. Charpentier a fost exact una din ele. Întrebai despre unul din parlamentarii noştri. zise cu voce tare. Dosar sărac. Ştii. Ştii. însă un anumit timp. pe care-l investigai în blocul unde s-a întâmplat? Eu ţi le-am trimis. Încep să consulte medicul.– Ai primit informaţiile secrete. Dacă mă întrebi. CAPITOLUL XVIII Poirot zăbovi la intrarea în Wedderburn Gallery. răspunse Poirot. dar nu-mi iese schema. Oh. unele cluburi dubioase şi altele. se întâmplă mereu. da. când vorbeai despre un anumit lucru. O femeie veselă. măcar. să mă gândesc o clipă. membru al Parlamentului şi Louise Charpentier. Ştiu câte puţin despre toţi şi despre toate lucrurile.. desigur. asemănătoare. ştiu prea mult. torcând liniştită. – A durat. ce făcea să-i 105 . nu? – Eu nu consider aşa.. Louise Charpentier a fost într-o vreme iubita lui. aşa-i de obicei. răspunse Poirot. fără griji deosebite. Da. cu trupurile alungite peste măsură. mai degrabă. Reece-Holannd. – Îţi mulţumesc. în timp ce cobora scările. vreo şase luni. spuse. Asta-i cauza care le deprimă. Oricum.. mai mult pentru el. noi supraveghem discret creaturi de genul ăsta. ca să-şi ducă viaţa. – A fost o legătură serioasă? – Ei. tot un drac. De ce ar reprezenta? Şi totuşi. Jumătate din fapte sunt lipsite de însemnătate. despre acel caz de sinucidere. o legătură între Emlyn Reece-Holland. ea a dobîndit ceea ce eu numesc miracolul sănătăţii. n-a apărut niciodată nimic în presă despre ei. doar ele sunt convinse că au cancer sau ceva asemănător. cât şi morile de vânt păreau să nu aibă nimic de a face unele cu altele sau cu foarte curioasa culoare purpurie. îmi amintesc. bea prea mult şi a decăzut. care înfăţişa trei vaci agresive. Frecventau. – Tot un drac. – Nimic. iar acesta le spune că sunt în ordine. decât obişnuită. dar nu cred că ea a fost singura femeie. De. Faptele oficiale. – Înţeleg. E o legătură. cu suficienţi bani. mânios. Dar. Ştiu prea mult. părea că schiţează un zâmbet. Probabil că nu reprezintă nimic. Mrs. sărmanele diavoliţe. O schemă. se opri. o legătură mititică. Se simt singure. Vreau o schemă. căreia-i plăceau bărbaţii. Atât vacile. – Exact acum mi-am adus aminte. El e. un tip destul de vesel. e o legătură! Asta explică încurcătura lui McFerlane. fiindcă ele constată că nu mai sunt tot atât de atractive pentru bărbaţi. Şi. Asta-i tot. Nimic de felul ăsta. presupun. şi cred că nici el pentru ea n-a fost singurul bărbat.. n-aş putea zice deosebită. – Interesant. nu? zise o voce. atunci. umbrite de desenul colosal de complicat al unor mori de vânt. – Ce-aţi spus. cu adevărat. în felul lui discret. Era o poveste mai curând tristă. domnule? zise liftierul. îşi zise Poirot..

Desigur. m-a convins să deschid o expoziţie a unui mic grup de tineri artişti. aţi pângărit valoarea tabloului! După mine. Mr. Cred că şi ea recunoaşte asta. ca acesta . – Câtă prospeţime. – Ingenioasă expoziţie. pe care le unduia ca şi cum desena cu ele arabescuri. Grăsuţul îl luă de braţ. Bărbi şi ginşi sau brocarturi şi păr lung. mai degrabă. se pare. ca: – E foarte interesant ce vreţi să spuneţi. încurajator. remarcă. cu doi ochi umani atârnînd de el prin ceva ce părea ca firul de păianjen. Miss Cary îl admiră foarte mult. ca din întâmplare. într-o manieră obişnuită. spuse Mr. Claude Raphael expune de alaltăieri. printr-o perdea de catifea de culoare cenuşie. da! Se interesează de Les Jeunesses. da. durdulii.că acela-i una din capodoperele lui Raphael. nu? – A. Stabilind relaţii plăcute şi timpul fiind evident infinit. nu-i cu adevărat creatoare. pricepeţi. înţelegeţi. dacă îţi place. Încurajează talentul. dacă ar fi remarcat ceva suspect. obişnuită. prin unele fraze. Doar o fază trecătoare. E mai bună pe planul afacerilor. Inteligentă fată! Şi foarte competentă şi cu gust artistic rafinat. simţi el. Boscombe răspundea. în galeria sa. albe. Ştiţi. Sigur. nu trebuie să vă luaţi după înfăţişarea lor. înclinat. ah!. la dumneavoastră lucrează o Miss Francis Cary. Asta dovedeşte. dacă-mi este permis să spun aşa. brusc: – Dacă nu mă înşel.. Aici era ceva. o mare perspicacitate. Francis. ştiţi că asta nu-i reacţia comună.expună un număr aproape excesiv de dinţi albi. 106 . foarte bine. daţi-mi voie să vă spun. – David şi mai cum? .deşi când ai intrat în galerie. Unii dintre aceşti tineri . e doar o modă.. astă primăvară. Era un om foarte experimentat în arta de a găsi cumpărători. cel de acolo”. Tocmai s-a întors din Portugalia.nota presa . se afla lângă cotul său.şi arătă spre un efect în dungi albastre şi verzi aranjat într-un colţ al pânzei . După ce primi unele instrucţiuni artistice folositoare şi formulă câteva aprecieri din bagajul său de amator. întrucâtva. ceva. în mod evident. Ea însăşi e o artistă destul de bună. de modă veche.dar acesta. dumneavoastră.întrebă Poirot. Avea mâini mari.. cu capetele aplecate într-o parte. aş zice că. păru mirat Poirot şi fu condus. într-o cameră lungă. toată ziua. Îndată simţeai că eşti binevenit. dintr-un mic punct de vedere. Poirot şi el priviră împreună. Pur şi simplu să priveşti aceste tablouri minunate . Merge bine. A avut mare succes. frumoşi. ea are protejaţii ei. – Ei.vraiment! mâinile lui Poirot se ridicară. Boscombe cu indulgenţă. unde a aranjat o expoziţie de artă pentru noi. la un diamant portocaliu. fără ca să faci vreo achiziţie. evident. A fost destul de reuşit . – Să înţeleg că e o bună protectoare a artelor? – O. dar. aş zice fireşte.. ceva de care nu trebuia să-i fie frică. A fost închisă săptămâna trecută. Poirot şi-ar fi luat câteva măsuri de prevedere. – Ei. Poirot.totul. cum ar fi: „Îmi place. – Eu sunt. asta-i numai opinia mea personală . Da. I-am uitat numele. dacă mă înţelegeţi bine. probabil că n-ai fi realizat cât este de încântătoare.. Cei mai mulţi oameni preferă ceva ..ei bine.

Sunt atractive când sunt tinere. ei bine. unde am fost lovită în cap? – Să fiu şi eu lovit în cap? – Pur şi simplu. – S-ar părea. – Păi. nu se ştie niciodată. -îl întrerupse Poirot. Neoriginal! Poirot plecă acasă. sunt pasionate. sunt nefericite şi beau prea mult. Oliver! Eu ţi-am dat un fir s-o găseşti pe fată la restaurant. Probabil că a fost răpită. de la tatăl său prin care mă roagă să mă duc să-l văd şi să-i povestesc ce progres am făcut. – Şi atunci. Poirot ridică receptorul. cât este ea. ce progres ai făcut? – Până acum. Monsieur Poirot. răspunse Poirot. n-are prea multă originalitate. Un pictor bun. Oliver. şi eu? – Îndemnându-mă. Simţea că-i va solicita ceva ce nu dorea să facă. Reţineţi. răspunse Poirot. – Ştiu. Întradevăr. – Şi tu! – Ce vrei să spui. te duci s-o pierzi! – Ce e cu acea femeie care s-a aruncat de la etaj? Ai aflat ceva? – Am făcut investigaţii. – Şi? – Nimic. După opinia mea.– Sigur. Dacă voi avea succes sau nu. Oliver. domnule. fără tragere de inimă. Mă gândesc. – David Baker . sună telefonul.ăsta-i numele pe care încercam să mi-l amintesc. Oliver. Femeia este ca multe altele. semnate cum se cuvine. – Desigur. e indiscutabil de reacţionar! Aproape. îi reproşă Mrs. – Este lucrul cel mai important. Poţi avea aceste reacţii. ştiu. uneori. Boscombe. Era unul din grupul de artişti pe care l-am menţionat. protejatul ei. în timp ce Poirot şedea în fotoliul său pătrat. spuse Mr. cum s-ar zice. ce mai faci? Ce-ai făcut? – Şed în fotoliu. dar n-a făcut nici o impresie deosebită. – Dar trebuie s-o găseşti pe fata aceea. nu ştiu. George îi servi o omelette cu fines herbes. – Monsieur Poirot? – C’est moi! – Ei. spuse Poirot. După prânz. într-adevăr. au afaceri. – Nu-i rău. pe cât. fără entuziasm. – Asta-i tot? întrebă dezamăgită Mrs. Miss Lemon îi prezentă scrisorile la semnat şi se îndepărtă cu ele. au tot mai multe afaceri. ca model. spuse George. alături de el. cu spătar înalt. în prezent. – De ce nu te duci în locul acela din Chelsea. Şi am aici o scrisoare sosită cu poşta de prânz. adăugă el. nu sunt tot atât de sigur în privinţa lui. aproape Burne-Jones. Ea-i pozează. nici unul. uneori! Totuşi. da. având cafeaua alături. devin mai puţin atractive. trebuie cu adevărat să te ţii bine. dar nu extraordinar. – Mrs. el nu este atât de mult avant-garde. bănuiesc că au cancer sau 107 . săltând telefonul şi punîndu-l pe măsuţă. Tu ai spus asta. nu vă referiţi la Peter Cardiff? El este. nu te înţeleg. Nu dorea să discute cu Mrs. că aşa este. zise Poirot. cu o discretă manieră simpatică.

până aici se menţinuse în limita legii. asta este foarte clar. se va întoarce la problema pe care o lăsase deoparte. Liniile amare ale gurii. îi făcu cu mâna lui George să ia ceaşca de cafea şi telefonul şi continuă să mediteze la ceea ce ştia şi ce nu. Mrs. să privească acel portret. pe care. Ar face o afacere necinstită. dar patronul galeriei nu s-ar fi dat înapoi de la escrocarea milionarilor ignoranţi. Ca să-şi clarifice gândurile. Cită trei întrebări filozofice: – Ce ştiu? Ce pot spera? Ce trebuie să fac? Nu era sigur dacă le-a pus în ordine corectă sau. Apoi.. cu mâinile sale albe.. să ajungă mai devreme sau mai tîrziu la un răspuns la o problemă. decât la bărbatul însuşi. deoarece acesta era înalt şi drept. care era înnebunit în legătură cu fiica sa şi care. de decizie. probabil ar putea să fie cumpărat. Ce trebuia să facă era să plece. deşi nu e nici o îndoială că se fereşte remarcabil de bine. conversase cu el şi şi-a făcut anumite păreri despre el. durdulii. Andrew Restarick. simţea el. care atârna deasupra lui. Dar. .. – Ce trebuie să fac? Păi. că nu o înţelege cu adevărat. îl va condamna pe Poirot pentru că nu i-a adus-o. neliniştit.. În afară de cazul când. astfel încât să-l vadă mai limpede. Poirot putea înţelege asta şi împărtăşea punctul de vedere. Poate s-ar duce din nou la Crosshedges. Ce ştiu? Reflectând.că asta înseamnă ceva. dantura sa completă. disperate. desigur. Îşi reaminti trăsăturile puternice. totdeauna poţi spera. Păunul! Ce ştia despre el? Îl cunoscuse. Restarick. – Ce pot spera? Ei bine. aerul de hotărâre. aproape sigur.. Andrew Restarick. se aruncă pe fereastră. Boscombe. – Trebuie să fi spus. Oliver închise. nu e nici o îndoială. dar cugetă asupra lor. vânzându-le tablouri dubioase. crede aşa şi probabil că avea dreptate. În singurătate. se gândi la Mrs. nu.Ce ştiu? Ştia că Wedderburn Gallery este suspectată . Apoi. pentru că ar putea avea legătură cu David Baker. şi decise că nu-i place. vorbi cu voce tare. mult mai buni decât ai oricui altcuiva. de orice fel. în cele din urmă. înainte de a face asta. nu din dragoste. s-ar căsători cu o moştenitoare bogată pentru banii ei. Ăsta era un fapt care ar putea să devină folositor. se gândi că ştia prea mult! Lăsă această întrebare. Norma. Ce altceva mai era? 108 . Era genul de om care este. decedata. până acum. în mod sigur. dacă erau exact întrebările corecte. ar putea probabil să fie şi cumpărat de cineva. pentru o clipă. dar nu putea să se prezinte în felul acesta nefavorabil. Singurul lucru pe care putea să-l facă era să telefoneze la un anumit telefon şi să întrebe ce progrese erau acolo. era David Baker însuşi. Da. – Poate că sunt prea bătrân. – Exact! şi fără să mai continue discuţia. gândindu-se mai mult la tabloul de pe perete. Stărui asupra lui Andrew Restarick. nu trebuie să se gândească încă la Norma. implicat în treburi murdare. deoarece s-ar putea să fie o cheie pentru Norma Restarick. să facă o vizită lui Mrs. la capătul disperării. zise Hercule Poirot. – Spuneai că moartea ei este importantă . Îşi aminti de Mr.. Poirot se rezemă de spătarul fotoliului. la o parte. cât putu mai bine.altă boală fatală şi astfel.. Ar putea spera ca acei excelenţi creieri ai săi. pentru bani. pe fiica sa în persoană. pieptul bombat.

larg. dar nu credea că Sonia avea dreptate.. Oftă.unul de-al casei. Un caz de otrăvire. Părea cu totul ajuns la marginea disperării de data asta. apartamente luxoase. Ei bine. tot felul de lucruri pe care putea să le cumpere cu bani în capitală.. o fată nu poate dispărea în aerul rarefiat. eh bien atunci logica se prăbuşeşte pe fereastră”. ce se aude cu fiica mea? Poirot îşi desfăcu braţele. Luă şi acest amănunt în considerare. ori poate că. Charpentier fusese opera Normei. fu nevoit Hercule Poirot să mărturisească. I se părea că toate amănuntele care-i treceau prin minte ajungeau la acestă foame de bani.o moarte care se întâmplase în clădirea în care locuia ea.o cheie. – Poate că ea şi-a pierdut memoria. – Ei. conchise Poirot. încât nimic nu justificase credinţa sa că moartea tragică a lui Mrs. era o grămadă de bani. ar fi fost o coincidenţă prea mare ca să nu fie legată în vreun fel. S-a otrăvit Mary Restarick însăşi... Banii jucau rolul lor. dar vă asigur că am făcut tot ce e posibil să dau de ea. i se părea că acolo era o legătură de netăgăduit. În schimb. – Tinerele au făcut asta şi altădată şi o vor face şi de acum încolo. De acea moarte? Se gândi din nou la boala misterioasă a lui Mary Restarick. Banii! Importanţa banilor! În cazul acesta. Trebuia să respecte întâlnirea cu Andrew Restarick. Nici un semn de dovadă. vreau să spun. banii contau. ca să fie clasic în liniile sale mari. poate că s-a îmbolnăvit. cu scopul de a căuta posibile proprietăţi pe care să le cumpere. Restarick îl aşteaptă şi-l introduse în biroul lui. CAPITOLUL XIX Claudia Reece-Holland nu era astăzi la birou. trebuie să fie ceva . bine? Restarick nici nu mai aşteptă până când Poirot intră pe uşă. a încercat soţul ei s-o otrăvească.trebuia să fie . case în Mayfair. E bolnavă! 109 . într-un mod care nu era evident. Până acolo. din cauză că venea atât de des la Londra. indiferent cât? Eu. – Dar ascultă. Ea spuse că Mr. Oricum. şi totuşi. „deoarece nu pot găsi nimic. nici un motiv. i-a administrat otravă tânăra Sonia? Ori a fost Norma acuzată? Totul indica foarte clar. Sigur. decoratori. Aceste lucruri. – Înţelegi că nu mă uit la bani. El credea că Mrs. Un caz atât de simplu de otrăvire. Bani.Era Mary Restarick despre care tânăra Sonia spusese că trebuie să aibă un amant. „Tout de même”. se ridică în picioare şi-i spuse lui George să-i aducă un taxi. vai. omule. Restarick dorea atât de mult să meargă la Londra. iar ochii săi înroşiţi vorbeau de nopţi nedormite. pe Poirot îl primi o femeie între două vârste. unde criminalul era .nimic. eu nu mai pot continua aşa. – Până acum . Fata spusese că ea „poate a comis o crimă”! O moarte avusese loc numai cu câteva zile înainte . Părea mai slab. dacă trebuie cheltuiţi. – Ştiu cât trebuie să fiţi de neliniştit...nu pot fi grăbite. pe Norma ca fiind Persoana responsabilă.

Ei bine. Mr. Am lăsat-o să crească copilul! Dar atunci. poate că are prieteni de care nu 110 . a fost? A fost. Dar. – Da.. ar putea rătăci. – Desigur. Se ridică. Dar. carne din carnea mea. – Sunteţi sigur că mi-aţi povestit tot . brusc înverşunat. decât vie. Banii nu pot da acelaşi rezultat cum poate să o facă o organizaţie de înaltă competenţă. sânge din sângele meu. Uneori. Asta-i mai puţin probabil.. nu crezi că-i moartă? – Ar fi mai uşor de găsit moartă. Grace era o femeie de un excelent caracter. nu pentru mine. indisciplinată. – Omule. anumite incidente în trecut? – De exemplu? La ce te referi. n-are rost să discutăm în felul ăsta liniştitor. cred că atunci când am văzut-o din nou. cu adevărat? Câteva scrisori pe care mi le-a scris Grace erau ca şi cum degajau mânie şi răzbunare. Am sperat ca ea şi Mary să se înţeleagă mai bine. Ţineţi minte. păşi încolo şi-ncoace prin cameră. n-au nici un rost scuzele acum. poate a suferit un accident. Monsieur Poirot? Unde-i? Crezi că ar fi putut să-şi piardă memoria? Se aud astfel de lucruri. apoi se aşeză din nou la birou.despre fiica dumneavoastră? – Ce-aş putea să-ţi mai spun? – Asta-i o întrebare pentru dumneavoastră. apreciez neliniştea dumneavoastră şi trebuie să vă spun încă o dată că rezultatele ar fi mult mai rapide dacă aţi cere sprijinul poliţiei. nu trebuia să-mi părăsesc soţia. omule? – O istorie precisă de instabilitate mentală. Dar. şi să nu fie forţată să stea cu Mary tot timpul. presupun că asta-i destul de firesc. Întoarse capul. – Cum să ştiu? Cum pot şti? – Şi cum să ştiu eu? întrebă Restarick. Presupun că am avut o reprobabilă conştiinţă. Se aşeză de partea cealaltă a biroului şi zise: – Credeţi-mă.. – Crezi că. asta-i o posibilitate. spuse Poirot. oare.Poirot se gândi că ştie ce însemna forma întreruptă a propoziţiei. – Nu crezi că este. aproape inconştientă de identitatea ei. Ce să ştiu despre ea? Toţi aceşti ani. întreaga atitudine a Normei era nevrotică. Vă asigur că nu e numai o chestiune de bani. Ştiu asta. – Da. Trebuia să mă întorc mai des şi să aflu cum creşte copilul. simt. În starea ei. Pot să vă asigur că am făcut toate investigaţiile în spitale. că. de exemplu. Grace a fost o femeie aspră. în timpul acela.. Restarick ar fi vrut să spună: „S-ar putea să fie moartă”. – Nu! Cuvântul sună exploziv. Au fost. Şi în alte locuri. O femeie care n-a iertat sau n-a uitat cu uşurinţă. mai multe piste de investigare. devotată Normei. dar trebuie să admit şi considerentul că fata nu era cu totul normală. cred că mi-am cerut scuze. Norma e fiica mea . Un paznic cu totul bun pentru ea. unde-i ea. Ori..singura mea fiică. – Ei au mai multe mijloace. Oh.. vă pot asigura! Vă rog să vă calmaţi. simt că ea a fost persoana vinovată de felul cum a crescut Norma..tot ce-i posibil . Restarick.. Am simţit că ar fi mai bine pentru ea să aibă o slujbă la Londra şi să vină acasă numai la sfârşitul săptămânii. am plecat toţi aceşti ani. după puţin timp.

Călătorie. Ia trenul de seară la întoarcere. – Aha! Şi ce vă zice soţia dumneavoastră în legătură cu asta? – Mary? E obişnuită cu o asemenea viaţă. – Nu este cu David Baker! Asta.. Îmi ia o mulţime de poveri de pe umeri. e o legătură foarte proastă. Vorbesc. Munca plicticoasă. nefericit încă de când m-am reîntors aici. Toate lucrurile astea iau timp să le decantezi. Claudia. N-aş fi părăsit-o niciodată... spuse Poirot. – Cum pot şti ce prieteni are ea? Oftă. Deja mi s-au propus diferite oferte. aşa cum spun.. în condiţiile pe care le stabileşte ea. Neobişnuit de competentă. – E o fată competentă. Ah. prieteni pe care i-a cunoscut pe vremea când locuia cu mama ei sau cu mătuşa ei sau prietene de şcoală. mă tem că. Da. Se uită la Poirot. – Da? O. inaccesibile. Ei sunt de acord?. Am luat toate măsurile posibile de precauţie pentru securitatea ei. ăsta-i adevărul. întradevăr. Da. monsieur. zise Poirot pe un ton sec. Ieşi prin biroul alăturat. – Unor les femmes cu mulţi bani. asta am de gând să fac. Monsieur Poirot. zise el. – Alo. Viaţa care mi-a plăcut era întotdeauna cu totul alta.. Vă asigur că voi face tot posibilul să vă redau fiica sănătoasă şi bine. Ei bine. Nu. – S-o scoateţi din ce? – Din ţara asta. Poate . fă-mi legătura. consultaţii continue cu avocaţi şi financiari.ştiţi nimic. În ordine. brusc revenind la realitate. colege de-ale ei.că este cu un prieten de un anumit fel. Mă simt nefericit. de la birou. destul de încrezător carte blanche să trateze această afacere din Manchester. Prieteni în oricare parte a Angliei. Dacă e Claudia Reece-Holland. Eu. I-am dat. Doar de acolo vine.. – David Baker? Dacă m-aş gândi că. privi spre cer. mai degrabă. de rutină. Nu te aud. Trebuie să fi trimis după Norma. iată de ce am nevoie. mi-am pierdut puterea. – A. Mai aveţi nevoie de bani pentru cheltuieli? – Nu. Eu voi încasa banii în numerar şi mă voi întoarce într-o ţară care înseamnă ceva. Asta-i viaţa pentru mine..trebuie să fiţi pregătit . păcat. să vină la mine şi. ei pot avea întreg calabalâcul în condiţii foarte avantajoase. da. O să discutăm mai mult mâine dimineaţă. Şi ea a rezolvat-o peste aşteptări de bine.. Dacă o găsesc. – Un răspuns precis la o întrebare. monsieur Poirot. din Manchester? Da. Aşteptă o clipă. Ridică receptorul. Corect. am stabilito înainte de toate. am simţit că n-aş putea să mă concentrez. Când ajunse în stradă. când o găsesc aş îndepărta-o de toate astea cât mai curând. cred că ai făcut foarte bine. când o găsesc. mersul în locuri sălbatice. Telefonul de pe biroul său sună.. În anumite privinţe este tot atât de bună ca şi un bărbat. 111 . Am de gând s-o scot din toate astea. – Miss Reece-Holland? – Da. Repuse receptorul în furcă. Totdeauna am urât viaţa din City. mutare dintr-un loc în altul... Londra poate să li se pară foarte atractivă. atunci.. zise.

Poirot băgă de seamă. Intraţi. Ea lăsă uşa larg deschisă. spuse Hercule Poirot. nu mi-aţi dat şi alte detalii.CAPITOLUL XX Hercule Poirot privea faţada casei în stil georgian. – Cunoscând care este profesia dumneavoastră. Adăugă: . Era clar că Miss Battersby nu era una care să piardă timp cu declaraţii convenţionale. – A. m-am pensionat acum un an. aş dori şi alte informaţii. de pildă. Îi făcu semn cu mâna spre un scaun şi se aşeză şi ea. Inelul de bronz de la uşă era lustruit strălucitor. I se deschise. Asta m-ar fi stânjenit să vă pun întrebările pe care aş dori să vi le adresez.. deoarece se prea poate ca răspunsurile dv. cu perspectivă spre o grădină înconjurată de un zid îngust. S-a întors de curând în Anglia. parte în acest moment. Peg's Café şi palatul noii bănci aveau. Într-o atitudine de aşteptare. Margery's Boutique. să-i fi produs durere şi nefericire. Andrew Restarick. Aveţi. iar noul magazin comercial universal Gifte Shoppe. fosta directoare a şcolii din Meadowfield? – Da. din ceea ce fusese până nu demult o stradă liniştită într-un târg de modă veche. nu. de exemplu. cred. – În momentul acesta eu sunt angajat de tatăl lui Miss Restarick.. cred. cu păr cărunt. îi aşeză pălăria pe cuierul din hol şi-l conduse într-o cameră plăcută la vedere. Deşi există o astfel de posibilitate. Înţeleg că aţi dorit să mă vedeţi în legătură cu Norma Restarick.Pot să spun că ştiu cine sunteţi. Miss Battersbv îl privi cu un aer întrebător. vreo recomandare pentru mine din partea vreunei cunoştinţe a Normei? – Iarăşi nu. de gând s-o angajaţi pe Norma Restarick? – N-am intenţia asta. Monsieur Poirot. de către o femeie înaltă. Mă voi explica mai târziu.. fără să năvălească pe strâmta High Street. Poirot intră. – Mulţumesc. – Dumneavoastră sunteţi. distinsă. aproape imediat. – Exact. toate. plină de demnitate. după mulţi ani de absenţă. – Miss Battersby? – Da. înţelegeţi de ce aş vrea mai multe detalii. – Monsieur Poirot? Sunteţi foarte punctual. Miss Battersby? 112 . Apăsă pe clopoţel. Înainte de a continua să vorbesc. – Da. coafat. aşa este. O fostă elevă. Nu e nici un motiv să i se cauzeze mai multă suferinţă decât are. răspunse Hercule Poirot. zise Miss Battersby. – El a insistat mult să vină cu mine. – Dar nu-mi aduceţi o scrisoare de recomandare de la el? – Nu l-am rugat. Aveţi. Vă amintiţi fata. într-o manieră energică. De aceea. deja. Apoi. – I s-a întâmplat ceva Normei? – Sper că nu. încuviinţând cu capul.. locuri alese în Croft Road. Progresul l-a surprins în mod rapid. – În scrisoarea dumneavoastră.

fără să zică părinţilor unde se duce. Meadowfield. Duc o viaţă în care munca este pentru mine mai mult decât potrivită. Monsieur Poirot. pur şi simplu. Nu mă refer la asta. – Să nu credeţi că duc o viaţă inactivă. munca ei era mulţumitoare. – Vă referiţi la mama ei bolnăvicioasă? – Da. vă rog. a tulburat-o pe fiica sa mai mult decât era nevoie s-o facă prin exprimarea resentimentului ei în mod deschis. – Ăsta nu-i exact genul de informaţii pe care le vreau. Nu înfăţişarea ei personală. a părăsit casa brusc. pe deplin capabilă să continuaţi să fiţi directoare încă mulţi ani buni de acum încolo. Nu-i ăsta un motiv? – Nu în cazul dumneavoastră. Năzuinţele pentru fiicele lor sunt mărginite şi. – Poate ar fi mai bine. – Serios? Când spuneţi „dispărută”. dacă e să spun. – Pot să vă asigur că n-am cunoştinţă unde este fata. să fiu foarte deschisă. Monsieur Poirot. decât s-ar fi putut aştepta. probabil. Nu mai mult. pentru o altă femeie. – De ce aţi demisionat. în orice caz. Ea. Oh. Aceasta. pe mama ei. având în vedere situaţia ei de acasă. – Nu. Fără să strălucească la carte. Vă voi satisface curiozitatea. dacă v-aş întreba ce părere aveţi despre răposata Mr. nu este o şcoală prea mare. Doresc să ştiu ce fel de fată era ea. Mr. nu. – Norma. – Am şaptezeci de ani. Miss Battersby continuă să privească aproape lipsită de interes. stupide. Apoi. o foarte binecunoscută matematiciană. – Vremurile se schimbă. Aşa că nu pot să vă ajut în nici un fel. Miss Battersby? – Efectiv. fireşte. Asta nu-i. Tatăl. nu pot să văd ce v-ar interesa. adică. ea venea dintr-o casă dezorganizată. după cum ştia Poirot. Am găsit că am din ce în ce mai puţină răbdare cu părinţii. fapt care a jignit. N-am auzit nimic din partea ei. a dispărut. – Nu era un tip nevrotic? Miss Battersby se gândi. presupun că vă referiţi că a plecat de acasă. era o fată perfect obişnuită. cred că mama ei este moartă. Nu totdeauna îţi place felul cum se schimbă. ceva neobişnuit în zilele noastre. Mă refer la personalitatea şi caracterul ei. din cercetarea calificării ei profesionale. Refuză în mod categoric. spuse încet: – Nu. întradevăr. pot să ştiu motivul interesului dumneavoastră pentru tânăra Norma Restarick? – Este un oarecare prilej de nelinişte. Instruiesc studenţi. Am o memorie excelentă. căruia cred că-i era foarte devotată. Monsieur Poirot. Sigur. cum aţi descris-o. n-aş spune asta. Două sute de fete. Miss Battersby era. Iar acum. Restarick? – Ce mă întrebaţi este părerea mea intimă? – Dacă n-aveţi nimic împotrivă?! 113 . Mie mi se pare că sunteţi plină de vigoare şi energie. Restarick na apelat la poliţie? – E de neclintit în legătură cu acest subiect. îmi exprim curiozitatea mea foarte firească. deci fără să-i spună tatălui ei unde pleacă. pentru ceea ce vreau să aflu. s-o spun deschis. n-am nici o ştire de la ea de când a părăsit Meadowfield. nu mai mult. la şcoală.– Îmi amintesc pe toate elevele mele. zise Miss Battersby.

asta spuneţi dumneavoastră. de asemenea. prin divorţ. Acum. uneori chiar periculoşi. cu întrebarea sa. rumoare” şi sursele de la care fuseseră obţinute. inspectorul şef Neele. n-avea nevoie să consulte aceste documente. erau diferite documente. – Ea este o emotivă. aş zice. Lângă cot era o măsuţă. Se gândea din ce unghi. dar avea sentimente. n-avea nici o încredere în ea însăşi. deoarece era convins că aceste lucruri trebuie să formeze o schemă. Rapoartele de la Mr. fără să-l vadă. totdeauna. exclamă Poirot recunoscător. ochii priveau spre şemineul din faţă. Restarick era o femeie. Prostii! – Deci. în special în adolescenţă şi la primele ei ciocniri cu lumea. de fapt. Ea-i încă necoaptă şi are nevoie de îndrumare la primele ei întâlniri cu bărbaţii. – Ea era. urmată de căsătorie şi copii. n-am deloc nici o ezitare să vă răspund la întrebare. Fetele sunt atrase în mod frecvent de tineri complet nepotriviţi. aş zice. Nu era o persoană intuitivă.– Nu. Condiţiile de acasă sunt foarte importante în viaţa unei fete şi eu le-am studiat. demnă de respect şi cinstită. Mâinile i se odihneau pe braţele fotoliului.în special pentru o fată care n-are nici ea o personalitate prea hotărâtă. Prostii! Şi nu. – Ei. care sfârşeşte. la care dorea să se refere încă o dată. drăguţă. care se internează mereu în sanatorii. Le citise. să se mărite şi nu-i nimic mai normal decât asta! CAPITOLUL XXI Poirot şedea în marele său fotoliu pătrat. Lucrul important nu erau sentimentele în sine. ci ceea ce 114 . cu toată atenţia şi le lăsase acolo în cazul când era nevoie de vreun detaliu. probabil. Se pare că nu există părinţi. cu tăria de caracter capabilă să le salveze de la asta.prostii! Probabil că a fugit cu vreun tânăr.nici un semn. nu peste mult timp. nevrotică? – Oricare tată sau aproape oricare fată. era extrem de stupidă. fac o căsătorie nepotrivită. Norma n-avea nici o ambiţie intelectuală însemnată. cu aceeaşi întrebare.iertaţi-mi întrebarea . aşa că. exact. bârfă. Ori sunt prea puţini. Goby. vreodată. Battersby. nu era o fată căreia să-i recomand o carieră. în ziua de azi. Tipul de femeie. trec printr-o perioadă de suferinţă isterică şi. – N-aţi observat . să o abordeze. prinse cu grijă împreună. informaţii obţinute de la prietenul său. asprime şi handicapată în viaţă. poate fi nevrotică. Acolo trebuie să fie o schemă. Mrs. Un tip care vrea să-şi exagereze durerile uşoare. iar pe ea. adesea. În acest moment. O atmosferă familială nefericită pentru o fată . Ceea ce aş fi sperat pentru ea era o slujbă obişnuită. – Dar Norma n-a manifestat nici un semn de instabilitate mentală? insistă Poirot. El nu era unul din cei care cred cu entuziasm într-o oarecare intuiţie. Instabilitate mentală! Aşa cum spuneam mai înainte . de instabilitate mentală? – Instabilitate mentală? răspunse Mrs. cât am putut de mult prin sărăcăcioasele informaţii ce le primesc. răspunse Miss Battersby. căuta să asambleze în minte tot ce ştia şi ce aflase. o serie de pagini separate sub titlul de „zvonuri. un malade imaginaire. dar normală. Prin siguranţă de sine.

Nu slab. a fi un tip singuratic. un om de afaceri înfloritor. cu Andrew Restarick. undeva. Probabil nu avea o puternică personalitate? Slab în multe privinţe? Poirot se încruntă. afemeiat notoriu. ochii serioşi. Ce simţea el în legătură cu acest caz . după câte se ştie. cu acel piept bombat. Se potrivea schemei. atunci. niciodată rămânând mult timp într-un loc sau perseverând într-un scop. Părea. al cunoştinţelor şi al judecăţii lucide. Trebuia de foarte multe ori să o rezolvi cu ajutorul logicii. nimic falsificat sau viclean. Împins la asta. ceva progresa. Ceva se întâmplă.Andrew Restarick. cu siguranţă de sine. felul cum mergea. era în primejdie. Pentru un motiv oarecare. Nimic din omul risipitor. Necazul era. el trebuie să răstoarne şi să privească dintr-un punct de vedere complet contrar. Care erau factorii proeminenţi ai acestui caz? Banii erau unul din ei. Se gândea.se însurase cu o femeie nepotrivită. Dar. atunci întreaga abordare a chestiunii ar putea să fie complet răsturnată. apoi. probabil. de asemenea. probabil. dar părea să n-aibă nici un prieten intim. în mod evident. Spera să fie suficienţi paşi. de asemenea. Dacă persoana. Tot ce indica o cale. Oare se potrivise asta cu vreun motiv în plus? Repulsia faţă de munca de birou. S-a aruncat 115 .la oameni. oricum. Cineva. ar fi fost greu să aibă prieteni intimi peste hotare. nici gras. Lăsă aceste raţionamente pentru un moment în cumpănă şi reveni la personalităţi . Necazul era că faptele indicau ambele căi. Ce schemă au realizat? Ce rol jucau? Întîi . de către familia sa? Şi. gustul. tot mai mult. Un tablou general al vieţii sale înainte şi după ce a plecat în străinătate. se părea. a întâlnit o femeie de care i-a plăcut atât de mult. dar care nu era încă terminat.. nesatisfăcut. deşi nu ştia cum. aerul de fermitate. când erau implicate femei! Făcuse o greşeală în căsătorie . de City. se gândea el. că nu există nici un motiv de ce! De ce să fie acea persoană în primejdie? Nu exista nici un motiv.putea să le provoace. Tuturor le plăcuse. Istoria afacerilor cu care s-a întors acasă era una a succesului.. apoi să continue cu particularul. undeva. cât şi în străinătate. Acest tablou nu se potrivea. atât aici. banii. fusese iubit. că aici nu ştia încă exact unde este! Făcuse paşi siguri în lupta împotriva diavolului. de micuţa sa fiică. pe care-l întâlnise. pentru că niciodată nu s-a oprit prea mult într-un loc. El a acumulat până acum o cantitate de informaţii considerabilă despre Andrew Restarick. Fireşte. Fusese. cunoscuse cealaltă femeie! Doar o singură femeie? Ori fuseseră câteva femei? Era greu să găsească un registru de felul ăsta după atât de mulţi ani. încât a hotărât să-şi părăsească casa şi ţara. cum ar putea să fie o personalitate slabă? Slabă. de rutina zilnică a Londrei? El se gândea că ar putea fi. era diavolul! Îl ştia pe diavol! Îl întâlnise mai înainte. Un om agitat.. Bineînţeles că nu fusese un soţ necredincios. Îi ştia mirosul. după câte putea să vadă.. cauza era deseori nu ceea ce gândeai că este. era cu adevărat în pericol. decât dacă i-a plăcut în general. Fusese o afacere de dragoste adevărată.ce fel de caz era? Să-l lăsăm să înceapă de la general.. de asemenea. Îşi sporise acţiunile. la care se gândea că este în pericol. Cauza era cea care interesa. nu a ratării. Bun în slujba sa în anii de început. stenic. Dacă persoana la care se gândea el că este în pericol nu era în pericol. făcuse tranzacţii reuşite în Africa de Sud şi în America de Sud. Şi atunci. că. Avusese o familie normală..

trebuiau să rămână împreună. care 116 . spuse din nou Hercule Poirot. probabil. fusese furioasă când îl găsise pe tânărul Păun rătăcind neinvitat prin casa sa.. Iar tânărul . era destul de firesc. Se întreba dacă Mary Restarick. alesese anumite obiecte personale ca să completeze mobila de la Crosshedges. Un bărbat care-şi asuma riscuri. Nu putea face o criză.. Un tablou? Cuvântul stârni în mintea sa amintirea tabloului care atârna în cabinetul lui Restarick. deşi era decedată? Un amănunt interesant. în general! Părul mai încărunţit.cum păruse? Amuzat. se gândi Poirot pentru sine. apoi a obosit şi a continuat undeva. Mary Restarick părea un gen de femeie sensibilă . noua soţie. ca să depoziteze obiectele nedorite de la Crosshedges. iar câteodată pe unele. într-un fel sau altul. El n-ar fi. că avea atât de puţine amintiri despre ea! O văzuse numai o singură dată. cu adevărat ciudat.. a încercat o lovitură. şi o anumită. ori emotivă. Poirot îşi întrerupse brusc gândurile. aceleaşi. asta n-a deranjat mult şi era mai uşor să atârne ambele portrete. totuşi. Dar ea fusese mânioasă.. se refugia el mental din faţa personalităţii ei. . foarte mânioasă că-l găsea acolo. pentru care Sir Roderick făcuse loc. Sir Roderick făcuse loc pentru câteva lucruri de familie. se putea să nu fi avut pod.artificialitate? („Dar trebuie. Aşa că. Mary Restarick. le-ai considera cel puţin potrivite! Gândurile sale trecură la Mary Restarick şi.o femeie care este pricepută şi care poartă perucă şi care este atrăgătoare şi care este inteligentă şi care ar putea să se înfurie! Da. nu e nici o îndoială.. gândi el. multe.. Tablourile au fost. scoase de la păstrare împreună cu diverse articole de mobilier ale familiei. Un bărbat cu o anumită asprime.. umerii mai îndesaţi. şi. alesul mamei pentru fiica sa. Era un portret al aceluiaşi bărbat de acum cincisprezece ani. cum ar putea-o numi?. Mda. prietene”.. în timp ce perechea care s-a întors din străinătate era în căutarea unei locuinţe potrivite în Londra. cugetă el.. nu mai mult. După câte s-ar putea presupune. între paranteze. „adusese Restarick acel tablou la Londra?” Ele fuseseră portretele pereche ale soţului şi soţiei! Vorbind strict din punctul de vedere artistic.într-un oarecare joc. Dar. dar trăsăturile caracteristice ale feţei erau. dorea să se despartă. în consecinţă. „trebuie să ai în vedere peruca ei!”). O anume pricepere. se întrebă el. să se separe de ea? Atunci. asta nu se potrivea cu propriul său tablou. dorise să atârne acea pereche deosebită de portrete. după câte s-ar putea presupune. fireşte. o luă în considerare. Se manifestase pe neaşteptate şi în mod evident. „De ce”. Era absurd. „Toute de même”. a reuşit-o. Nomad! Un pribeag. nu-i făcuse o impresie prea grozavă. Ce-l izbea. care avea de gând să obţină ce vrea. cu tabloul acestui bărbat. era faptul. de fosta lui soţie... „les femmes” sunt capabile toate de gelozie. Mary Restarick nu era mama Normei. Şi. scuturând capul supărat. O faţă hotărâtă. în altă parte. Mai natural. ca să ştii atât de puţin despre o femeie . Un bărbat care ştia ce vrea. nu o putea cuprinde suferinţa cumplită şi neliniştea din cauza unei fiice vitrege. Un psiholog ar fi zis că Restarick. Cât de mare diferenţă săpaseră acei cincisprezece ani în bărbatul care şedea acolo? Surprinzător de mică. pe peretele din spatele biroului acestuia. în mod subconştient. era dacă ea punea portretul primei soţii în pod.nu geloasă.. în nici un fel. încă o dată. Indiscutabil.

Dar era necesar să recunoască asta ca un fapt dat. în mod deliberat şi aparent încerca să o otrăvească? Atitudinea ei părea să fie una inteligentă. să fie ea însăşi în afara oricărui pericol. după asta? Ce gândise şi simţise pentru o fiică vitregă care. era o fată cu totul nesuferită .. cu un venit stabil şi suficient . fiică a unui avocat de ţară.poate că nu dorea să se întoarcă în patria sa?! Poate că planurile ei să fie pur matrimoniale . Posibil să fie îndrăgostită de el? Acesta era genul de tânăr. Ajunse. bine instruită. Claudia Reece-Holland. de părinţi. era în ordine . nu mai mult decât întâmplător.în ceea ce priveşte activităţile ei profesionale. în mod aparent. atrăgătoare. de nici un fel. Ce făcea ea în acea casă? De ce a venit acolo? Că-i dădea să mănânce lui Sir Roderick din mâna ei. Dorise ca Norma să plece din casă. chestiunea referitoare la persoana care administrase otrava lui Mary Restarick era foarte departe de a fi aranjată premeditat! Chiar Restarick credea că fiica sa era cea care. ca să păstreze aparenţele. se gândea Poirot. Cele mai multe tinere. în zilele noastre. vârâte între paginile unei cărţi?! Devenise suspectă pentru Mary Restarick . Afară de eventualitatea când. bogată. în ce-l privea pe Poirot. precum şi de Poliţie. decât o banală gastroenterită?! Pentru un moment. Îl cunoştea pe tânărul David Baker. Norma venea acasă pentru un sfârşit de săptămână. Aşa fusese aranjată problema şi-n acest caz.. nesuferit. Mintea sa se juca cu posibilităţile tinerei Sonia. şi continuă aprecierea celor trei tinere care împărţeau un apartament. Într-un sens monden. fusese la şcoala de teatru pentru scurt timp.bătrânii de vârsta lui Sir Roderick se căsătoreau. locuiesc separat de familiile lor. în general.sau ţelurile ei erau cu totul diferite?! Plecase spre Kew Gardens cu hârtiile care-i lipseau lui Sir Roderick. a apucat. din capul locului. capabilă. Câştiga un salariu bun şi avea legături boeme.. Sonia putea să facă şi ea acelaşi lucru. loialitatea ei.. în doze mici. Unde zăcea atracţia pentru fetele de familie bună. adesea. ocazional. Claudia Reece Holland. dar viaţa ei de acum înainte avea să se concentreze la Londra. aşa cum ajunsese Norma. în mod evident. la Londra.care s-a înhăitat cu un tânăr ce avea să fie. cu tinere drăguţe.face un mariaj nepotrivit şi nefericit. îi scoase din minte pe oamenii de la Crosshedges. Ce părere avea el despre David? 117 . să lucreze ocazional la Art Council. deşi. Poirot nu reuşea să vadă. fiică a unui renumit membru al Parlamentului. o sursă de griji şi neplăceri pentru Andrew Restarick. acum fiind angajată la o galerie de artă. Norma Restarick. oameni ai Bisericii. artistă. secretară de înaltă clasă. şi să conlucreze cu soţul ei la aplanarea sau curmarea oricărui scandal în legătură cu ce se întâmplase. Dar Poirot se întreba. administrase Sonia substanţele care. nu i s-ar propune Normei să locuiască împreună cu ei. Frances Cary. de asemenea. cumulate. Chiar şi atunci când soţii Restarick s-ar muta în casa pe care o căutau. ori care declară că are un copil nelegitim cu un tată nepotrivit! Ce simţea Mary Restarick pentru Norma? Probabil că. n-ar fi trezit nici o bănuială. Frances Cary. O poziţie socială sigură şi perspectiva unei văduvii apropiate. Dar. unde pleca în zilele ei libere şi cu cine se întâlnea?! Şi atunci. apoi la Slade.

Avusese. a grilei lui Poirot. ea va moşteni o mulţime de bani la moartea tatălui ei. distrugere de bunuri. dând. Era el ceva mai mult decât atât? se întreba Poirot. probabil. care se ridica. Şi cât de bine reconstituită era asta? se miră Poirot.o mişcare care să ridice preţul pe care-l cerea el. dacă lui nu i-ar plăcea bărbatul cu care s-ar fi măritat. Era o sumă care putea tenta pe oricare tânăr sărac şi fără caracter. Clătină din cap. un păun îndrăgostit de propria lui înfăţişare. pentru David Baker şi era pentru o foarte mare . cu buzele strânse tare. Şi totuşi. Era genul care nu lucra serios nimic. de două ori liberat condiţionat. Poirot scoase o exclamaţie de supărare. huliganism. ar putea fi o mişcare în acest joc .evident.. totuşi. Tatăl ei ar putea să-i lase foarte puţin sau deloc. un mic venit propriu. Toate aceste lucruri nu se legau. Era cam a cincea oară când îl clătinase.într-adevăr. Mrs. impresia de pricepere în ceea ce alege să facă. Oliver? Îi păsa tânărului de Norma. Dădu un bobârnac hârtiilor cu notiţe. gândi Poirot. Poirot şi-l reaminti pe Restarick şezând acolo. de asemenea. deşi nu categoric criminal. aşa cum a putut Mrs. Ea lăsase fiicei sale tot ce posedase. Restarick. pe care-l văzuse prima oară în capul scărilor la Crosshedges. Restarick. în grabă. Întinse o mână şi luă o altă foaie de hârtie. cu îndoială. că David o iubea. Îşi reaminti biroul lui Restarick şi cecul pe care-l scrisese . îndeplinind o însărcinare pentru Norma (sau o recunoaştere personală. Niciodată nu ştiai până unde putea să ajungă imaginaţia lui Mrs. Poirot clătină din cap. numai fiindcă acesta avea de gând să se însoare cu ea? Şi. cu greu. pentru a plăti o sumă atât de mare şi trebuie să-i fi fost teamă. Fusese un pictor care promitea. dar asta nu era acelaşi lucru cu a fi în posesia averii.Un tânăr atrăgător. ar fi reprezentat. fiind singurul său copil. Acesta. când l-a luat cu maşina sa. Era şansă. Nu. un motiv de căsătorie. Oliver să şi-o amintească. Mici fraude la unele garaje. pentru un vânător de avere. conversaţia ce-a avut loc între Norma şi David în restaurant. dar a renunţat. pe care era scrisă. evident. Ar decreta el. Trei fete într-un apartament. Probabil. ilogică-sumă. era clară o latură a sa. nu se potrivea! Cecul fusese completat. fusese bine întreţinută de soţul ei în cursul vieţii.. apartamentul Claudiei Reece-Holland. nu alcătuiau o schemă satisfăcătoare. fireşte. atunci. pură şansă că ea devenise secretara sa? Trebuia să fie o legătură între ei! Claudia! Se gândi la ea. Asta. Un palmares prost. la o mie de lire sterline pe an. să-l cumpere pe tânăr – şi tânărul. Poirot ridică una din hârtiile de pe o măsuţă de lângă el şi o studie. dorea să fie cumpărat! Astfel că. aparent. L-a văzut. Mr. mândru. necorespunzătoare. dar asta nu era deloc acelaşi lucru ispititor acum. din nou. din nou. că însăşi fiica sa era aproape hotărâtă să se mărite cu acel David. Un tânăr cu personalitate. Goby nu neglijase această nevoie evidentă. De la gândurile despre Restarick. Uitase să cerceteze condiţiile testamentului defunctei Mrs. într-adevăr dorea să se căsătorească cu ea? Nu era nici o îndoială în legătură cu sentimentele ei faţă de el. Ea 118 . în mod cert. Dobândise Norma banii ei proprii? Era doar fiica unui om bogat. Toate aceste lucruri erau la modă. Acesta îi sugerase căsătoria. cu aerul uşor amuzat şi neruşinat. Claudia şi Andrew Restarick. Şi totuşi. desigur. Trebuie că-şi iubea foarte mult fiica. desigur. Poirot se îndreptă spre Claudia. în mod evident. Nu intrau în categoria de diavol. Era înfumurat. cine ştie?). el îi sugerase căsătoria numai cu o zi înainte. în propoziţii grosolane.

o fată pe care deja o ştia. Claudia Reece-Holland? Nu ştia! Cu siguranţă. Unde îl condusese toată elaborarea aceasta de scheme. Unde trebuia să ajungă. dacă i-ar fi fost teamă de starea ei mentală. probabil că. care ar aduna toate piesele împreună? Ofelia. apoi altceva. cu disperare înspăimântat pentru ea. că încercase s-o otrăvească pe soţia sa cu care s-a căsătorit recent. nu i-ar fi scăpat nimic din ceea ce ea înţelegea să nu-i scape. Claudia fusese îngrijorată şi supărată în legătură cu asta.o slujbă în Londra. Probabil că n-a discutat prea mult cu Frances despre acest subiect. Da. era sigur că asta-i tot ce s-a întâmplat. uneori. unde ea mâncase de curând fasole gătită. despre tratamentul medical. Se întoarse la Norma. tratament la un specialist? Oare ce a gândit altcineva despre Norma Restarick? De pildă. El nu numai că o suspecta . doctorul. Nu accentuase prea evident latura mentală. şi apoi cu o altă fată. Poirot simţi că i-ar plăcea foarte mult să discute cu acel doctor. Era Hamlet nebun. Acesta fusese precaut. în sfârşit..fusese cea care închiriase.. Consultase un doctor în legătură cu ea. evident. sau probabil. nu. cea de-a treia fată. mai ales din puţinul ce-l ştia despre aceasta. în schemă! Avea cap. decât apărea. apartamentul şi-l împărţise. ar fi dat din colţ în colţ şi ar fi vorbit. . O tânără căreia i se alăturase la masă într-un restaurant. mai degrabă. poate. cu un tânăr pe care-l iubea.. Era Ofelia nebună sau sănătoasă? 119 .. A treia fată!. cu o prietenă. dar se îndoia că l-ar găsi undeva. Dar el mai ştia foarte mult despre fete isterice. în mod sigur. aşa cum sunt capabili doctorii să fie. Poirot îşi putea imagina îndeajuns de bine doctorul care vorbise. Care era locul ei în schemă? Locul care ar concentra. O tânără care venise să-l consulte în timp ce el şedea la micul dejun. A treia fată.. ori făcuse aluzie la ea. El nu putea fi nici psihiatru şi nici neurolog. se gândi Poirot. din cauza temperamentului. gândi Poirot.P.. ar zice el. Ei erau cei care descifrau ideile. ce credeau ceilalţi oameni despre ea? Restarick avea grijă de ea şi era cu disperare neliniştit în legătură cu ea. El putea fi un G. care nu şi-a asumat riscul de a pune diagnosticul în legătură cu ceea ce nu putea fi sigur. ori sănătos? Alegeţi.. nu ca rezultat al unor cauze mentale. O slujbă undeva. poate. ci unor astfel de persoane demne de toată încrederea cum sunt părinţii. în particular. mai întâi. şi pricepere. se manifestase aşa. Acesta este lucrul la care ajunsese. nu numai unor persoane oarecare. deoarece celeilalte fete i s-a părut atât de nevinovat faptul că Norma nu s-a întors la ele după weekend-ul petrecut acasă. fără să atragă atenţia.era chiar sigur... ci. Era Ofelia nebună sau simula nebunia? Actriţele îşi exprimaseră păreri diferite referitor la cum ar trebui jucat acest rol. Claudia era capabilă să ascundă orice secret. şi că. Acesta ar fi luat-o pe ocolite. (Observă că mereu i se pare că o vede la orele de masă!) Şi ce credea despre ea? În primul rând. geloziei şi isteriei. Încă o dată reveni la a treia fată. se gândi el? Dar acolo erau două păreri contrare despre ea exact cum existau şi despre Norma. De fapt. gândi Poirot. regizorii. mereu revenea la aceasta. Nu dăduse nici un semn că vrea s-o izgonească pe fată . Doctorii erau foarte zgîrciţi în furnizarea informaţiilor medicale. dar o sugerase în mod cert. Era probabil ca Claudia să fie implicată mai mult. dar sugerase anumite lucruri. mai târziu. iniţial.ceea ce ar fi putut să facă. Spre Norma Restarick. Dar.

. cât o declaraţie: „Cred că. Aici va găsi ce are nevoie . care n-avea să ofere nimic. Mrs. nici o urmă a unei alte crime care să se fi comis atunci. să prevină crime! Să fie un bun copoi. nici seducţie. Oliver l-a informat. O privise cu ochii unui bătrân. din cauză că nici măcar n-avea posibilitatea s-o aprecieze. propriile sale creaţii. lumina. Cel puţin asta. A căutat-o şi n-a găsit-o. despre femeia care se aruncase pe fereastră. pentru el era exact o fată fără voinţa evidentă de a plăcea. înfăţişarea modernă tip. am. Şi atunci. fără cochetărie . unde?! 120 . Presupusa sinucidere a unei femei de la Borodene Mansions. când. Erau „femeile obişnuite” buni judecători? Poirot se gândi că puteau fi. fiindcă asta era esenţa întregii probleme. Altă crimă comisă în acelaşi timp ar fi fost mai mult decât o coincidenţă! În plus. aşa cum gândea el. Aici era cheia. în mod sigur. Asta s-ar potrivi. în sfârşit. dar ce reprezenta asta până acum? Ce făcuse pentru ea din momentul când îl rugase? Şi. nici un mister. atârnându-i pe umeri. poate. Asta era profesiunea sa. Crimă declarată. pentru că n-o înţelegea.”. dacă ştii la ce mă refer. după ce a ascultat. cu o expresie de nepăsare. la o petrecere.de ce. care lăsa cu zgîrcenie să se vadă genunchii . când Mrs. în mintea sa. în afară de. îmbrăcămintea fără personalitate. dar putea fi ciudată într-un chip deosebit de cel care părea. încercând să vadă unde se potrivea a treia fată în schemă. Îşi aminti tabloul pe care-l afişase ea în cameră la el. într-o manieră nepăsătoare. Crimă undeva. le-a dat lumii. O tânără de azi. cu admiraţie exagerată. Era ceva ciudat în legătură cu Norma. Trebuie să fie crima de care ea vorbise. Şi aşa. „Îmi pare rău. pe care prietena lui. obţinuse ceea ce căutase. Astfel că e posibil ca ea să fi avut dreptate atunci când l-a condamnat bătrân de drept comun! Nu putea s-o ajute.o fată fără nici un simţ al propriei feminităţi . în legătură cu fiica sa. i s-a părut că. încercând să vadă o schemă a crimei. Făcuse tot ce i-a stat în putere pentru ea. dorea să fie ţinută în siguranţă?! Acea ilogică mărturisire! Întradevăr. Să se ocupe de crime. Dacă fireşte. Nici un alt deces care putea să o trimită în mare grabă să-l consulte. În cine şi de ce? Nu era aşa cum se cuvine să fie o formă de crimă care s-ar potrivi cu cuvintele pe care le spusese ea: „Poate că eu am săvârşit o crimă”! Se poticnise în întuneric. sexul pur biologic. nici măcar în gând. care urmăreşte până-n pînzele albe crima. fără admiraţie. Păr moale. Tulburare mentală era expresia pe care prefera toată lumea s-o folosească. O păstrase în siguranţă.Restarick n-ar fi folosit cuvântul „nebun”. acolo”! „Puţină deficienţă.. Celălalt cuvânt care fusese întrebuinţat pentru Norma era „ţăcănit”! „Ea-i puţin ţăcănită”? „Îi lipseşte ceva. nu era nici un semn. revenind mereu la aceeaşi nevoie urgentă de a şti cum arăta cu adevărat această fată. să lămurească crime.nici un farmec. răspunsul la încurcătura sa.totul pentru ochii lui demodaţi. sunteţi prea bătrân”! Poate că era adevărat. poate. exact cum arată multe fete tinere. Oliver. arătândui-o ca pe o tânără care pretinde să fie copil. Ariadne Oliver îi arătase. răspunsul veni prompt. săvârşit o crimă”! Nu te da bătut. Era locul unde-şi avea cea de-a treia fată locuinţa. nu atât de mult o mărturisire. Schema cu arsenicul în supă? O schemă cu tineri huligani care se înjunghiau unul pe altul cu cuţitele? Caraghioasa şi sinistra expresie pete de sânge în curte! Un foc tras dintr-un revolver.

. Miss Lemon ar putea face faţă acestui violent asalt sonor. să-i distrugi casa. Uşa se deschise şi intră Miss Lemon. Restarick era deja moartă! Telefonul sună. renumită a fi fost o femeie nestăpânită . imposibil şi.două divorţuri . în realitate. oricum. Obţinând acelaşi lucru. şi care ar fi dorit să se răzbune pe femeia care i-a distrus căminul. Citi din nou printre faptele seci.. Identificarea fusese solicitată de către un avocat. cu o poziţie socială bună. Să iubeşti cu violenţă un om. Locuind întrun apartament. O femeie de patruzeci şi trei de ani.. Avea sentimentul că este pe o pistă de un anumit anumit fel. cu voce tare. Aceeaşi schemă. la anchetă. putea fi prima Mrs. agitat: – Nu acum. ori credea că are cancer?! Dar.– Quelle deception. Dorea să se convingă de asta. Restarick. Telefonul se opri. prima Mrs. Ei s-au certat şi s-au despărţit după vreun an.Carpenter. atunci când s-a întors el în Anglia? Poirot se îndoia. cu dibăcie. Din cauză că avea cancer. cum probabil a obţinut totul în cursul vieţii acestei femei deosebite. Bun. Aha! Iată unde era! Doar o singură referinţă. când s-a trezit disperată. Femeia pentru care Restarick şi-a părăsit soţia avea o fiică cu numele de Louise Birell. părea puţin probabil. poate. se gândi Poirot. şi putea vedea de ce o astfel de femeie să fi dorit să se arunce pe fereastră de la înălţime.două căsnicii . cum s-a legat Louise cu tânăra Norma? Şi-au reunit soarta Restarick şi Louise Charpentier. Poirot putea înţelege şi simţi ce fel de femeie era şi fusese. absolut sigur. să trăieşti cu el şi apoi să te cerţi cu el şi să-l părăseşti. dacă nu imposibil! Fusese o scurtă şi. Întinse mâna şi alese rezumatul vieţii unei femei. în mod extravagant. Simţea sigur. În acest moment deosebit nu dorea să fie deranjat. printre paginile dactilografiate. pe care era în măsură s-o vadă şi care putea fi genul capabil să păstreze duşmănie după atâţia ani. singură. te implor! Acum nu pot să vorbesc cu ea! 121 .faptele neâmpodobite ale existenţei lui Mrs. nu acum. O femeie care era de acum recunoscută că umblă cu bărbaţi mult mai tineri decât ea. Iar ipoteza asta părea.o femeie căreia i-au plăcut bărbaţii. Soţia lui actuală ar fi prea puţin geloasă pe trecutul soţului ca să dorească să arunce pe fereastră pe fosta sa amantă. neimportantă. Vieţile lor s-au despărţit cu ani în urmă. Ce dorea el era o cât de mică legătură cu Norma Restarick. spuse Hercule Poirot. Poirot nu se mişcă. Oliver doreşte să vă vorbească. Pentru că mergea mai bine cu numele ei de botez? Louise? De ce era numele Louise un nume familiar? O oarecare menţiune întâmplătoare? O expresie? Degetele lui reveniră rapid. o dragoste nebună.. devreme. Cineva care s-a dovedit a avea o mică semnificaţie în viaţa de mai tîrziu a lui Restarick. dar trecătoare. O femeie care în ultimii ani a băut mai mult decât era în stare. deşi ea a folosit o formă franţuzească a numelui de familie . Chiar aşa. O femeie care iubea petrecerile. Poirot dădu din mână. în Borodene Mansions. Ridicol! Singura persoană. dintr-o întâmplare. Ca să-şi fi reunit vieţile. zise ea. – Mrs.. că această Louise Charpentier era aceeaşi Louise. Charpentier.. Louise Charpentier. Într-o dimineaţă. proba medicală dovedise foarte clar că nu era aşa. Nu reuşea s-o găsească. îngrijit dactilografiat .

da. Prea multă meditaţie. Zice că e urgent. ridică receptorul. Păunul . „Trebuie să te destinzi. un făuritor de sfeşnice. adăugă Miss Lemon. Da trebuie să te destinzi.. Poirot simţi valurile oboselii învăluindu-l. Intră Miss Lemon... un brutar.. Încercă să scoată o parodie feminină: Frământă un cozonac. trebuie să elimini încordarea . Trebuie să apară dinăuntru. o hârtie neterminată. Le repetă cu voce tare: Bat toba în butoi.. Miss Lemon se retrase.. Stillingfleet ai spus? O concedie..” Desigur! Îi veniră în minte câteva versuri pentru copii. Da.în destindere trebuie să apară şi schema”. Stillingfleet că poate. – Ce? 122 . Totul era acolo . Toate bucăţelele erau acolo. eu sunt! Poirot la telefon. Despre o hârtie. – Nu acum.. un tablou.. Stillingfleet insistă să vă vorbească imediat.. cu voce în care-şi permise să introducă o notă de dezaprobare. . caraghioase. bucăţi şi piese nelegate. toate însă potrivindu-se! O perucă. trei oameni. – Spune-i Dr. un măcelar. nu-şi amintea ultimul vers. Ghici cine ar putea să fie ele? O Asistentă Personală şi o tânără de la Slade. într-un mod exagerat. forţă el. dintr-un imaginar CARTOF»„ Miss Lemon îl privi. – O să-i spun că sunteţi ocupat. cinci dimineaţa. Era sigur de data asta. nu mai există nimic ce ar putea afla din afară.. S-a întâmplat ceva? – Ea a plecat de la mine. îmi amintesc acum „«Şi cu toţii au ieşit.exact când pleoapele i se odihneau în somn apăru.. Te rog. Pacea coborî încă o dată asupra încăperii. * * * Şi. „Ah. frământă. aproape brusc . Poirot dădu din mână ca un nebun. neliniştită. Mai degrabă o poveste incoerentă. „Poate că eu am comis o crimă. – Da. femei şi coafurile lor..– Spune că este ceva la care tocmai s-a gândit şi despre care a uitat să vă povestească. care se pare că a căzut dintr-un sertar de birou într-un camion de transportat mobilă. Ghici cine ar putea sa fie ei? Un măcelar. Ce prostie.aşteptându-l pe el! O să rezolve totul. nu acum. Şi a Treia Fată este o.Dr. Un brutar.toate conducând la expresia cu care începuse: A Treia Fată. trei fete într-un apartament... Dr. ştia acum.

– Nu. Plecat undeva. răzbunătorul nevinovăţiei. atunci. – Nu înţelegeţi ce poate fi complicat. dar ce? – Cineva pe care a văzut. iată ce susţin în locul meu de afaceri. ea a plecat.. cineva care i-a vorbit. Trebuie să caut. Hercule Poirot. presupun. A ieşit pe poarta principală. ce se pare că nu vedeţi este că ea-i o persoană liberă. – Atunci e clar cum le-a obţinut. nu înţeleg! Dar ştiu ce fac eu! Iar dacă n-o lăsam să plece. În timp ce răsfoia ziarele la Mica publicitate şi le citea cu grijă. n-am timp de pierdut discutând. Să plece oricând liberă. – Cineva a venit la ea. – S-a întâmplat ceva.– Aşa cum aţi auzit. – Sincer să fiu. cum. Noi n-am ieşit în oraş pentru acelaşi lucru. în acest stabiliment al dumneavoastră? – Fireşte.. – Miss Lemon. Şi atunci. aşa că eram sigur că n-o să plece după mine.. Dar. Trimite-l pe Georges să le cumpere pe toate celelalte.. un telefon? – Nu. Vă spun. – Dumneavoastră aţi lăsat-o să plece? – Ce altceva puteam să fac? – Puteaţi s-o opriţi... Trebuia să fie o persoană liberă.. Câte ziare cumpăraţi? – Cinci. Puse receptorul în furcă. „Să fie la timp! Trebuie să fie la timp. acum nu pot să spun mai mult. N-a 123 . normală. Aveţi ziare. A fost deja o crimă! O să urmeze încă una! Dar el. Trebuie să caut un anumit anunţ şi apoi să merg mai departe. El le numi pe cele cinci. toată munca mea cu ea s-ar fi irosit.. Cineva a descoperit unde era. eram plecat undeva.. mon ami.. o s-o prevină. nimic de felul ăsta. – Foarte bine. Dacă va fi la timp. Nu pot să văd de ce să fie reţinută. – Atunci.. cineva care a descoperit unde este.. El era Hercule Poirot. o telegramă. La zece şi jumătate. – Credeţi că ea a văzut vreun anunţ sau ceva de genul ăsta? – Ce altă explicaţie ar putea fi? La revedere. – Da. – Nu înţelegeţi. repede. A plecat. da. – Nu văd cum putea să se întâmple asta. Morning News şi Daily Cornet. Viaţa de fiecare zi. De asta sunt foarte sigur. adu-mi două ziare. – Exact. A venit vreo scrisoare. alteori altul. după ce-a citit ziarele. îşi arunca numai privirea pe ele. Uneori unul. – Ei bine.... Viaţă de fiecare zi. – S-o lăsaţi să plece a fost o nebunie. îşi urmărea firul gândurilor. – Când a plecat fata? – Azi-dimineaţă. Care ziar obişnuia să-l citească? – Nu cred că avea vreo preferinţă anume. câteodată pe toate. altădată. Treaba dumneavoastră şi treaba mea nu sunt una şi aceeaşi. sigur că da! Ziarele. nu pot să înţeleg. – Nu. normală. Am lucrat cu ea. – Asta a fost înţelegerea. – A. Pentru început e suficient de bine.

Wormwood Scrubs sau altceva asemănător. Al tău pentru totdeauna”... tocmai când George deschidea uşa principală şi se ciocnea cu Mrs. Apartamentul e. disperat. Casă drăguţă. – Vrei să spui că nu-şi plăteşte chiria? – Oh. Acesta era câmpul cel mai mare de cercetat. minunată. blocul ăsta.. Julia. Şi tot ea a aranjat o femeie cu ziua. Miss Lemon luă ziarele supusă. ba da. „O doamnă care dorea să scape de mantoul ei de blană. foarte drăguţ întreţinut. cobora pe Mandeville Road. Cred că-i în combinaţie cu un prieten.... Ciocolată de casă.. probabil. „Mobilă Louis XV. dar. să vezi dacă nu mi-a scăpat ceva. Frances. Poirot se uită la Miss Lemon.niciodată nu te deranjează.. dar se pare că ne-a părăsit. – Prostii. Sunt foarte fericită şi Claudia este o persoană splendidă. e ca şi cum ai locui într-o închisoare. – Vă referiţi la mica publicitate? – Da. dar cu oarecare dezgust. pentru moment. domnule. ducându-şi sacul de dormit. Toţi trei luptau să se descurce în holul îngust. Nu te voi uita niciodată. Acesta nu era felul ei de eficienţă. aşteptând să fie operativă.. cred că-i în ordine cu chiria. Era o simplă declaraţie. Vino la apartament. – Sunteţi numai voi două? Am uitat. El însuşi începu să citească Morning Chronicle. – Într-adevăr.Sunt toate din dimineaţa asta. ori pentru o întâlnire. sunt teribil de confortante aceste apartamente. n-avea să-i dea altceva de lucru. fără melodramă. un taxi. de vânzare. Auzi sunând clopoţelul de la uşă exact când striga: – Georges. Codul nostru Goliath”. „El nu aprobă crima!” George intră cu un vraf de ziare.spus el (iar oamenii au râs când a zis asta): . sporovăind cu prietena pe care tocmai a întâlnit-o la colţul ce da spre corpul de clădiri Borodene Mansions. poate... Trebuie să te văd. Copii înapoiaţi.. care stătea alături. Mă gândeam că ar putea fi numele David. .. pensiune. ora 4:30. Dar nu era un adevăr spus pe jumătate. Ei n-ar folosi Norma. de fapt. Îmbrăcă paltonul şi ieşi în hol.„Eu nu aprob crima”! Ei au considerat asta un adevăr spus pe jumătate. Trei coloane întregi de anunţuri. Nu aveţi a treia fată? – O. Pasageri poftiţi într-o călătorie cu autocarul peste hotare. Femeie între două vârste pentru ajutor administrare hotel. Numele unei fete. Asta era mai mult decât genul de lucruri pe care-l căuta. de epocă.. Oliver. cu care să împarţi locuinţa . O poreclă sau un nume de răsfăţ.. Eileen. Un apel pentru ajutor. CAPITOLUL XXII Frances Cary. – Caută prin astea pe care le-am verificat eu.. Îl luă în considerare dar trecu mai departe. 124 . cu adevărat. Îţi zic eu. nu neglija. Se aplecă peste foaia deschisă. În necaz.

Dar. acum! Îţi dau nişte coniac. Atunci se opri împietrită. Frances coti spre Borodene Mansions. Înţepeni cu totul . cred că da. îl dădu la o parte. Şi lovi o sticlă pe care o ţinea în mână. S-a deschis o expoziţie de pictură. Claudia mai avea o oră şi jumătate până când se întorcea de la birou. Se dezbrăcă de palton. Introduse cheia în uşa apartamentului.. Frances spuse „Bună seara” portarului şi urcă cu liftul la etajul şase.. Simţi nevoia să tragă adânc aerul în piept.Eilleen pierdu interesul pentru acest subiect. Ce ciudat. toate care sunt cu adevărat valoroase. apoi se închise. toate sunt asigurate. O tânără stătea în picioare rezemată de perete. cineva mort. Acolo-i sânge. Miss Jacobs o scutură. Oricum. Frances zise cu voce tare: – Lumina-i aprinsă.. iar cămaşa sa albă era pătată de sânge. a cărei uşă era întredeschisă... răspunse Frances. În hol. 125 . Gura i se deschise. iar prietena ei îşi continuă drumul mai departe. fireşte. fiind conştientă că mai are o persoană cu ea în încăpere. – Acolo-i cineva mort. David Baker. Mai degrabă nostim. trebuie să fi fost înjunghiat.. cred că-i cineva pe care-l ştiu. Tresări. Stai acolo şi bea. Succes grozav. îşi răsturnă capul pe spate şi ţipă. Merse de-a lungul coridorului.. – Ce Dumnezeu. Şi. Tânăra era îmbrăcată cu o rochie de lână. sânge peste tot.. Deschise o femeie mai în vârstă. Dar. – N-ar fi groaznic dacă ar fi furate unele tablouri? – Oh.. Pe podea zăcea un tânăr bine făcut. era aprinsă lumina. În mână ţinea un cuţit de bucătărie.. o linişti. a fost o cronică destul de bună a criticului de la The Artist şi asta contează mult. Se opri exact în cadrul uşii. care îi reflecta faţa izbită de groază.. Zace pe podea. pe şosea. lumina era aprinsă. ieşi alergând din apartament pe coridor şi bătu ca turbată la uşa apartamentului vecin.ochii-i priveau fix la figura care zăcea întinsă pe podea. Începu să plângă în hohote isterice. E deja fixat. cu gura făcută pungă. se ridicară încet spre oglinda de pe perete.. o împinse să stea pe o canapea şi spuse autoritar: – Linişteşte-te. Paralizia de moment dispăruse. aruncă sacul de dormit. cu mâinile larg desfăcute şi părul castaniu revărsat pe umeri. unde locuia într-o căsuţă transformată dintr-un grajd. în sufragerie. marele Arlechin părea să facă un salt peste cerul pictat. fredonând o mică melodie. – Cum s-a prezentat expoziţia lui Peter? – Mă tem că nu teribil de bine.. deschise larg uşa şi intră. albă. – De unde vii acum? – Din Manchester. Prietenii erau o chestiune prea importantă. iar părul ei castaniu îi atârna mlădios de o parte şi de alta a feţei. Împiedicându-se de sacul de pe hol şi lovindu-l. încă.. Miss Jacobs nu era genul de femeie care să ţipe în gura mare. Cred că-i înjunghiat. Purta o haină de catifea de un roşu stacojiu. – Chiar pleci la Viena luna viitoare? – Da. apoi.

ei înşişi...să vadă întrega problemă din nou. vorbi cu glas liniştit. cu Arlechinul de pe perete.. Mam dus la baie să mă spăl . nesigură. Apoi. unde trebuiau să aştepte. a sunat la Crosshedges şi la două firme de agenţi de stat.dar.fata 126 .. a presupus ea. Miss Jacobs formă 999. Presupun că eu trebuie să fi făcut. Oliver şedeau unul lângă altul.. Săracu' David.. Am dorit să scap de el. În felul ei liniştit fusese fără încetare de folos. într-adevăr. El era în mare încurcătură. * * * Acum.. deoarece nu ştii ce ai putea să faci. Oliver. vă daţi seama că nimeni nu se poate spăla de un fapt ca acesta? Şi. existau şase persoane în cameră.Miss Jacobs se uită fix la ea şi ea se uită fix la Miss Jacobs. Dar. cu părul cărunt şi manieră delicată.. Lăsă cuţitul din mână. Nu-l iubeam cu adevărat. Atunci. se gândea cât de ridicol sună! – Adevărat? De ce a trebuit să faci un lucru ca ăsta? – Nu ştiu. Şi fata .. Trecuse mult timp. când aproape toţi ceilalţi plecaseră. Cadavrul fusese dus. I-a dat lui France Cary un calmant şi a trimis-o să se culce. privind în jos... care l-a salutat pe Poirot cu o uşoară înclinare a capului şi a fost prezentat lui Andrew Restarick. cu grijă. m-am reântors aici să văd dacă e cu adevărat real.. ca după o adâncă chibzuială.presupun că. ca să încerce să intre în legătură cu Mary Restarick. Ştiu că nu este plăcut. să scoată câteva vorbe. să sosească omul de la Scotland Yard.. apoi. Sosiseră în acelaşi timp cu poliţia. în curte.şi am venit. Este. fotografii şi alţi ofiţeri de poliţie şi-au făcut munca lor. Ca Luise. stătea în picioare la fereastră.. Ultimul dintre cei care trebuiau să sosească. îi zise Mrs. dacă n-aveţi nimic împotrivă. pe canapea. El a trimis după mine . continuă liniştit: – N-ar fi mai bine să sunaţi la poliţie? Supusă. Hercule Poirot şi Mis. Oliver închise ochii .” Chemat telefonic sosise de la birou împreună cu Claudia Reece-Holland. fusese un om liniştit.. eu l-am ucis. E riscant.. Miss Jacobs se căzni. parcă răspundea cuiva care o întrebase: – Da. să fiu liberă. Un tânăr înalt. Cel puţin . într-adevăr! Mrs. pe masă şi se aşeză pe un scaun... cu părul roşcat.. după ce sau îngrămădit în dormitorul Claudiei. inspectorul şef Neele de la Scotland Yard.. v-aş ruga mai curând să rămâneţi. A convocat telefonic pe avocaţi. „Ce aşteptau cu toţii?” se întreba Mrs. sângele s-a scurs de pe cuţit pe mâinile mele. au revenit în sufragerie... – E riscant. – Dacă dumneavoastră vreţi să mă lăsaţi să plec... Păunul mort atât de pitoresc. Să urăşti pe cineva. – N-am impresia plăcerii. nu? zise ea. încât părea un personaj de teatru.. În timp ce le pronunţa. Poliţia venise şi plecase... am vrut să mă lase în pace. O dată sau de două ori rosti aceleaşi cuvinte: „Nu pot să cred. – Nu sunteţi Mrs. cu puţine şanse. aşa-i!. Oliver.. Ariadne Oliver? Nu.. Andrew Restarick şedea ca o stană de piatră.

Eu. pe cine ai sunat? – Întîi.nu acea Norma nesigură din Crosshedges . Aici nu putem face nimic până când poliţia nu-şi va termina investigaţiile preliminare.cum o numise Poirot . al lui Miss Jacobs. chère madame!. – Eşti sigur că poţi face ceva? – Da.. A fugit de aici. nu? Claudia şi-ar fi păstrat cumpătul. iar el se conformase. micul individ! – Străin. – Cine-i acesta? A. aşa cum poate ai auzit. unul lângă altul pe patul Claudiei Reece-Holland. a spus Mrs. înţeleg.Ofelia neatractivă . Poirot redeschise uşa şi-i făcuse semn cu mâna lui Mrs.. după ce a făcut o verificare preliminară. însă. Oliver totdeauna gata de acţiune. – Atunci. Unul trebuia să fie la Scotland Yard şi poliţistul i-a permis.. După ce telefonă şi celei de-a doua persoane. – Cui i-ai telefonat. care stătea siderată dar calmă.ci aproape o figură de tragică demnitate . John Stillingfleet. în bucătărie. Ca să spună că săraca Norma este nebună de legat şi nu poate fi oprită să ucidă oameni? – Competenţa lui îl îndreptăţeşte să furnizeze dovezi care ar avea efect. atunci când este vorba de crimă. ţipând. Sergentul continuase să privească bănuitor. sunt! Am telefonat oamenilor pe care era necesar să-i sun. Poliţia a notificat deja tatălui ei. în instanţă. – Ea-i artista. psihiatrul. – Unde-i Francis Cary? – Înţeleg că are istericale în apartamentul vecin. – De acord cu tine. De cum sosise la faţa locului. – O. nu? Ar putea fi de la Direcţia Specială? – Nu cred. lămuritoare la telefon.acceptându-şi soarta. – Răbdare. pe inspectorul şef Neele. Se pare c-a tulburat-o. după inspector? Tatălui ei? Nu poate să vină s-o ia pe cauţiune? – Liberarea pe cauţiune e puţin probabilă. mă întreb. Sergentul îl îndrumase pe Poirot să telefoneze de la aparatul din dormitorul Claudiei. murmurând subordonatului său: – Cei de la Scotland Yard zic că-i în regulă. Au obţinut numărul de la Miss Cary. – Ştie ceva în legătură cu ea? 127 . Se aşezaseră amândoi. Ea a fost cea care a descoperit cadavrul. de la Scotland Yard.. Ajutorul său şi-a ridicat sprâncenele şi şi-a stăpânit un fluierat de mirare. Poirot întrebase un poliţist-gradat dacă ar putea să dea două telefoane. O foarte echilibrată tânără. Pe cine altcineva ai sunat? – Pe Dr. să-l urmeze. spuse Poirot sec. – Tipul ăsta va veni şi se va amesteca în afacerea asta? – Nu vine să se amestece. Oliver. A dorit să vorbească cu inspectorul şef Neele. cinei?? Figură cam ciudată. dacă e necesar. închizând uşa în spatele său. El a fost ultimul care a făcut anumite investigaţii pentru mine şi care ar putea face lumină în această problemă. – Aş dori să putem face ceva...fusese diferită .

în Borodene Mansions . Stillingfleet? – Nu.. ori are ea crima în minte. aşa cum mi-a arătat. – Vrei să spui că. i-am arătat scrisoarea. pentru că am avut încredere în propriile mele talente – I-ai spus ce ai de gând să faci în legătură cu acest Dr. tu ai scris scrisoarea? – Da. – Referitoare la acest Dr. ca o fată suferind de instabilitate mintală. nu a fost o tentativă de omor serioasă. îndeosebi ceva care te înfurie. prin care mă ruga să procedez aşa cum am procedat. ori. madame. Ce am făcut... pentru anume motive..aşa cum un scamator scoate o carte. totdeauna. inventează? Este ea o potenţială victimă a unui complot monstruos şi poate nebunesc . scrisul nu era al lui. Pretinde că a avut lapsus de memorie. – Cine a trimis-o acolo? Poirot zâmbi: – Eu am regizat o mulţime de aranjamente la telefon. am făcut ca să fie cel mai bine..– Aş zice. când au făcut ceva. Era periculos. Monsieur Poirot! Nici un cuvânt! Cum de ai putut să fii aşa. – Şi te-a crezut? – Fireşte. Era dactilografiată pe hârtie cu antetul firmei lui şi semnată cu numele său . Apoi.dar nu-şi aminteşte să-l fi pus acolo. Pare să fie genul de om care ar fi foarte bănuitor cu străinii.ori este ea însăşi aceea care este spiritul mişcător? Zugrăveşte ea însăşi un tablou al ei. iar tu ai făcut aranjamente?! Şi nu mi-ai spus niciodată! Serios. N-am spus nimănui. a existat o relatare neclară a unui foc de revolver tras aici. Tot timpul când se întâmplau aceste lucruri. cu o apărare a responsabilităţii micşorate? 128 . Da! – Cum Dumnezeu ai reuşit asta? Nu m-aş fi gândit nici un moment că ai fi genul de om pe care tatăl ei l-ar alege să prepare toate aceste aranjamente. Tentativa de otrăvire a lui Mrs. – Oamenii. astfel încât să pot face demersurile necesare pentru siguranţa ei. Aşa că trebuie să te întrebi este ceea ce spune ea adevărat. Am realizat atât de mult. Norma nu ştia nimic despre ele. înţelegi? – Periculos pentru Norma? – Pentru Norma sau Norma era periculoasă pentru altcineva! De la începutul începuturilor au existat întotdeauna două posibilităţi.şi o altă poveste a cuţitelor de buzunar cu resort şi a petelor de sânge. Restarick nu convingea . susţinând că am primit o scrisoare de la el. te rog. o mulţime! Era în grija lui din ziua când ai găsit-o în restaurantul Shamrock. că a pierdut perioade lungi de timp când nu-şi mai aminteşte nimic din ce făcea.. aşa de egoist? – Nu te înfuria. Ea găseşte arsenic într-un sertar . – L-am făcut să accepte silit . Iam solicitat o scurtă vizită. zic aşa.deşi. Faptele ar putea fi interpretate în ambele feluri. înainte de a veni să mă întâlnesc cu tine la restaurant.s-a amânat prea mult. Am judecat în mod corect că asta i-ar trezi curiozitatea şi că el ar dori să mă vadă. Stillingwater? – Stillingfleet. nu putea să-şi amintească et cetera. de fapt. – Ce? Tot timpul am fost atât de dezamăgită de tine şi am ţinut să te îndemn să faci ceva. Ce altceva ai mai pus la cale? – Am aranjat ca serviciile mele să fie acceptate de tatăl ei.

Şi. după el. bănuitoare. spuse Poirot cu răceală. – Cât de enervant trebuie să fie pentru tine. pe neaşteptate. vorbind la telefon! O privire fugară a unui stenograf poliţist. să te duci? – Camera Normei este ocupată de poliţie. dacă-mi permiţi. cu treburi ordonate şi o plecare finală a doi bărbaţi cu aparatele de fotografiat. Săracul Păun. Ai reuşit să intri în camera Normei sau unde ai dorit. Oliver. adăugă cu bruscă părere de rău. 129 . remarcă încet Mrs. – Recunoaşte? – S-ar părea că da. răspunse cu o întrebare. – Unde pleci? . Forfota şi zgomotul din jur erau infernale.. Oliver. Apoi. – Era un ins prea puţin plăcut. în acelaşi timp uitându-se cu un ochi în crăpătura uşii... Deloc. calm în cameră.Ifigenia. El se referea la zgomotele sporite ale activităţii ce se desfăşura. la rândul lui. să nu fii dură cu el. – Şi asta nu-calea spre loo. deloc pierdută.. Un zgomot de agitaţie din apartament abătu atenţia amândurora.– Astăzi a fost altfel. Cuvintele lui Poirot o izbiră pe Mrs. spuse el. Ce cari în. delicată. Acolo era trasă o ambulanţă. într-adevăr. remarcă ea. – Ce-i ăsta? – Ceva ce speram să descopăr . Oliver. ca fiind mult mai mult descriptive. spuse Poirot cu reproş. când Poirot s-a strecurat. – Ce ai băgat în sacoşa aia cu cai persani pe ea? – Sacoşa mea de piaţă? Numai câteva pere. să nu facă zgomot prea mare.. Restarick tocmai a sosit cu un taxi.Am înţeles că asta nu-i o chestiune. Şi aşa de tânăr. – Era foarte decorativ. – Atunci. pe nume Miss Jacobs. apoi. Poirot încuviinţă din cap. Poirot alergă la fereastră şi se uită în jos. Oliver. – Asta-i foarte suficient pentru les fammes. cu vocea lui puternică şi mânioasă! Claudia. Poirot deschise uşa dormitorului cu grijă. lucrurile încep să se rezolve de la sine. rosti ea sottovoce. înapoi. considerată în ţara asta. genul ăsta de dosar negru pe care l-ai adus în mână? Poirot. zise Mrs. ori să-l şifonezi. – Scuză-mă dacă te părăsesc o clipă. N-ai observat? Cu totul altfel. Oliver. din întâmplare. decât ar fi fost cuvintele englezeşti. în timp ce se uita atent afară. – Crezi… Mrs Oliver se opri. Ei. – Mr. Restarick.dori să afle Mrs. Venirea şi plecarea. – Au de gând să-l ducă de aici? întrebă Mrs. cum să-i spun. în curte. care s-a dus la uşa apartamentului vecin să ia declaraţii de la Frances Cary şi de la o persoană legendară. . Te rog..şi pe care l-am găsit. – Nu Ofelia . Se întoarse la fereastră. îi vorbi lui Poirot: – Ce-a făcut? Crimă? Cine este? Prietenul? – Da. să observe ce se întâmplă jos. Oliver cu o voce tremurată. îţi voi încredinţa acest dosar. după câteva minute şi Claudia a venit cu el. incursiunea bruscă în camera Claudiei a unui tânăr înalt. Fără să-i dea vreo atenţie lui Mrs. deşirat şi cu păr roşcat.

se prezentă el. pentru Mrs. o licărire de compasiune pentru Andrew Restarick. Un poliţist băgă capul pe uşă. ştiţi. mai puţin exact. N-am avut deloc norocul so întreb ceva. – Deci. ce-i asta?). după părerea mea. constată Mrs. Fetele învaţă prea mult. înregistrând. o să fac tot ce-mi stă în putinţă. cu priviri atât de critice.. poate. Îmi pare rău că vă deranjez pentru a doua oară. o sinceră uimire (Dumnezeule. Medicul legist ar dori o vorbă cu dumneavoastră. Ochii ei. Ar fi mai bine să le lăsăm nerostite. Stillingfleet. Dar aş dori să-i pun câteva întrebări. Se gândi câteva clipe: E chiar el. în sfârşit. ăsta-i Dr. pentru Poirot. uneori. Adăugă: Se pare că aţi ridicat lucrurile. în cuvinte categorice? – N-am auzit-o să se manifeste cum spui. Vocea lui era însufleţită şi oficială.. Oliver. n-a atras după sine nici o emoţie. o recunoaştere prietenoasă pentru Claudia căreia se învrednici să-i acorde un uşor salut. în mod exact. Privi spre poliţistul care stătea lângă uşă. – Dr Stillingfleet? întrebă acesta. – Nădăjduiesc că mă voi abate de la ceea ce am spus mai înainte. acceptând scaunul ce îl oferi el. aşa mi se pare mie. Oliver o curiozitate amestecată: o ciudată apreciere pentru ceafa roşcată a Dr. cu o înclinare a capului. este neoficial. în mod inconştient. Miss Jacobs fu condusă în încăpere câteva clipe mai tîrziu. strângându-i mâna. Vreau doar să-mi fac o imagine mai clară despre ceea ce aţi văzut şi auzit. Miss Jacobs. de data asta. i se adresă ea lui Restarick. mă gândesc că. Neele se ridică. – Dumneavoastră trebuie să fiţi tatăl fetei. Apoi. destul de curtenitor. nu? CAPITOLUL XXIII Inspectorul şef Neele trase spre el o foaie de hârtie. Încerci să faci o descriere cât se poate de exactă şi atunci foloseşti mai multe cuvinte. El presupuse că se referea la ridicarea cadavrului. să o salute. – Ce-aţi spus? – Aş dori. le-ai văzut sau trebuie să le fi văzut sau să le fi auzit. 130 . Sergent Conolly. poţi adăuga lucruri pe care. spuse Miss Jacobs. în mod neaşteptat. îşi întoarse faţa calmă spre Neele. Dar. – Miss Jacobs? întrebă el. cât şi pline de atenţie. Stillingfleet.. Dar. trecură uşor peste oamenii care erau adunaţi. Nu prea e momentul să primiţi condoleanţe de la străini ca mine. – Sunt inspectorul şef Neele. îl întrerupse Miss Jacobs. Dar. făcu câteva însemnări pe ea. Nu cred că cineva nu este. A fost un şoc.. să-mi spuneţi cu cuvintele dumneavoastră exact ce aţi văzut şi aţi auzit. i s-a luat declaraţia. Stillingfleet încuviinţă din cap şi-l urmă afară din încăpere. Mă tem că poate fi dureros.. – Dr. crezi că. ştiu. Lumea în care trăiam în zilele noastre e de condamnat. privi în jur la ceilalţi oameni din cameră. nu. – Dureros. desigur.A zis ea aşa. Lucrurile se interpretează.

am şezut acolo până ce au sosit ei. Şi că dorea să fie liberă faţă de el.Totul a început cu ţipete. – Şi apoi? – Apoi.. Că era riscant.de asemenea şi ceva despre Louise. săracul copil? 131 . Ceea ce am şi făcut. – A zis ceva despre „săracul David”? Nu? Ori aşa aţi spus dumneavoastră sergentului Conolly.. – Ce altceva a mai spus? întrebă inspectorul şef Neele. – Nimic. a spus ea. când cineva a început să bată în ea şi să strige-ntr-una. Stillingfleet se agită! Întoarse capul şi privi cu putere la Miss Jacobs. doar atât. că nu-l iubea. – Nu pot spune că ea mi-a reamintit de Lady Macbeth.şi apoi a zis: „Dar. Miss Jacobs îl privi cu îndoială. iar eu.cum să mă exprim . Am adus-o înăuntru. Asta era ceea ce zisese referitor la faptul că era riscant să urăşti oamenii. Zăcea pe podea şi era. Părea destul de calmă şi stăpână pe sine . Am considerat că e de datoria mea să n-o părăsesc. Apoi. sincer vorbind. nu?” – Ieşi. – Frances Cary. nu poţi să speli lucruri ca ăsta. ei bine. i-am dat nişte coniac şi m-am dus să văd cu ochii mei. că aş face bine dacă aş suna la poliţie.. pată blestemată. doar a menţionat acest nume.. ..una din cele trei tinere care locuiesc la numărul şaizeci şi şapte. Aşa că. Da. – Am uitat asta.. deja mă îndreptasem către uşă. – Ce a zis despre Louise? Cel care întrebă fusese Poirot. Toţi simţeau că întreaga viaţă. A lăsat cuţitul jos. „Ca Louise”. N-am discutat nimic. destul de calm. M-am înfiorat.nu i-am reţinut ultimul nume. că el a determinat-o să vină aici . s-a oprit. aplecându-se brusc în faţă. deşi o cunosc din vedere. – V-aţi putut da seama sau nu. Ea plângea cu hohote şi tremura toată. am devenit conştientă că în încăpere era o fată. Ţinea în mână un cuţit de bucătărie...îmbrăcăminte bătătoare la ochi şi păr lung. de fapt. aruncându-şi ochii pe o notă mâzgălită din faţa lui.. Stillingfleet interveni: – A spus ceva? – A spus că fusese în baie să spele sângele de pe mâini . – Dumneavoastră ştiţi ce am găsit... dar pe scurt. mi-a spus. unul din aceşti tineri moderni . Miss Jacobs numai asta ar fi făcut. – Ceva despre ură. pe masă şi s-a aşezat pe un scaun.. nu puteam să mă gândesc la anume ceva de discutat. Mai e nevoie să descriu? – Poate. Era . Mă tem că nu-i ştiu numele. a spus ceva în legătură cu asta.. de fapt. – Apoi. Noi. – Era foarte incoerentă şi bâlbâia ceva despre cineva care este mort cineva cunoscut. M-am gândit că cineva trebuie să fi fost rănit. Ea părea absorbită de gânduri.perfect potolită. V-aţi putut da seama că nu ştie ce a făcut sau de ce. să urăşti pe cineva.. – Un tânăr.. mort! Cămaşa avea o pată întărită de sânge. Am deschis-o imediat şi am văzut că era una din vecinele mele de apartament .. David Cutare . în mod evident.cu adevărat şi cu totul deosebit de straniu. faţă de situaţie. că este instabilă mental? întrebă Andrew Restarick.

plin de speranţă. Louise Charpentier!? O cunoşteaţi pe Mrs. – N-o să-mi facă plăcere. Poirot atacă. l-am ucis!” apoi a continuat despre spălatul mâinilor ei pline de sânge. a admis fata în vreun moment că ea l-a ucis? – Oh. – Am crezut că ştiţi totul despre cuţit. Restarick gemu şi-şi îngropă faţa în mâini. – Miss Jacobs. din acest bloc? – Ştiam. – Ei?! Poirot se rezemă cu spatele de scaun. – O. Stilingfleet interveni din nou. se adresă Miss Jacobs lui Neele acuzator. – În legătură cu această menţiune privind pe cineva. Miss Jacobs vorbea cu vocea unuia care. Dar. – La ce vă referiţi cu adevărat. ăă. Masa era chiar lângă dumneavoastră? Aţi văzut în mod clar? Şi dumneavoastră vi s-a părut că cuţitul fusese spălat? Miss Jacobs se uită şovăielnic la inspectorul şef Neele. dacă nu l-au examinat. Ofiţerul zâmbea uşor. este că doriţi să aflaţi cât de exact este spiritul de observaţie al martorilor dumneavoastră. N-am ştiut că numele ei de botez este Louise şi nu ne cunoşteam personal. – Cred că nu-i nevoie să ne îndoim în privinţa dumneavoastră. – Ce vreţi să spuneţi? întrebă ea. nu cred să fi fost spălat cuţitul sau şters în vreun fel. o asigură Neele. – Ştiaţi că ea s-a aruncat recent pe fereastră. nu era de acord.. Era pătat de o substanţă groasă.. Aţi ştiut la cine s-a referit fata? – De unde să fi ştiut? – Nu e posibil ca ea să se fi referit la Mrs. Miss Jacobs. cuţitul pe care-l ţinea în mână. A fost exact primul lucru pe care l-a spus.. Deşi îmi răspundea la nişte întrebări pe care i le-am pus ea a zis: „Da. Privi în jur. – Poate că o să fiţi amabilă să răspundeţi? întrebă Neele. Nu mai are nimeni vreo întrebare în plus? Poirot făcu semn că are. – Dacă e sau nu e un semn de instabilitate mentală să apari perfect calm şi stăpânit după comiterea unei crime. Era clar ce simţea: că Poirot a atins o notă străină şi neoficială în această cercetare presupus oficială.. Claudia îşi puse o mână pe braţul lui consolator. – Nu. 132 . nemulţumită. nu? – Nu. – Mă tem că da. ori cred ei că au văzut. presupun. Miss Jacobs se opri lângă uşă.Vorbea rugător . Charpentier.. în timp ce-o linişti. numită Louise. ziceţi că fata a pus cuţitul pe masă. Nu l-aţi dat poliţiei să-l examineze? Mi se pare foarte neclar. destul de hotărât. Veţi depune o excelentă mărturie. l-a examinat poliţia. vîscoasă. presupun că e genul de situaţii prin care trebuie să treci. la rândul lui: – Miss Jacobs. Cât de mult pun de la ei sau cât de mult văd în realitate. dorim totdeauna să le coroborăm. Ea-i aruncă o privire răutăcioasă. atunci voi fi de acord cu dumneavoastră. ba da. Dar noi. Miss Jacobs. fireşte.. da! Trebuia să menţionez mai înainte. Vă mulţumesc.

încet. Restarick? Vreau să zic. Aşa cum v-am povestit... Dar. cât de mult ar fi putut să se schimbe Louise. La anchetă s-a pus în discuţie faptul că era deprimată în legătură cu starea sănătăţii ei. – Dar. cu pahare sparte.. Ea era una din cele mai nedorite chiriaşe. o să admit că este foarte adevărat. chiar după o perioadă de ani de zile? – Nu ştiu. n-am mai văzut-o de atunci. – Deci. de fapt.Ba da. întrebă: Cum aţi aflat asta. O desfăcu şi i-o înmână lui Restarick. Şi nici n-am ştiut ce s-a întâmplat cu ea. De atunci. ăă. Îndrăgostit de ea? – Da. Pur şi simplu. am cunoscut-o foarte bine.. respingând orice compătimire pentru răposata Mrs. În întregime.. caustic. Când am cunoscut-o. – De ce. în mod deosebit. sugeră Poirot. – Eraţi. – N-am spus aşa.. Charpentier. O ştia pe Louise. . propria ei imaginaţie! Părea să nu aibă nici o importanţă pentru ea. o mulţime de.. – Era probabil.. administraţiei de aici. sub numele de Charpentier. este posibil ca fata să-şi fi amintit de ea. Şi. – Chiar nu a cunoscut-o? insistă Poirot. – Da! am auzit de ea. în mod frecvent. deoarece femeia este decedată. femeia bea! Apartamentul ei se afla. aţi auzit de ea când v-aţi reîntors în Anglia? Din nou făcu o pauză şi scoase un suspin adânc.. Ca să zic aşa. deschis. Poirot întrebă cu blândeţe: – Dar. Apoi. Mr. eram îndrăgostit de ea. du-te-vino. Miss Jacobs plecă. Şi apoi. la etajul de deasupra şi acolo erau continuu petreceri... Nu. mărturisi Restarick. nu şi-a reamintit. 133 . împăturită cu grijă. Restarick. – Da! Cândva. ăă. cântece şi strigăte.– Probabil că nici n-aţi dorit. Monsieur Poirot? Poirot scoase din buzunar o foaie de hârtie. recunoscu Restarick.. Acesta se uită la ea cu o încruntare vag perplexă. iar eu şi alţi locatari ne-am plâns. Louise a venit în casa noastră. Îndrăgostit până este urechi! Mi-am părăsit soţia din cauza ei. cu dezordine. nu ştiu. aţi auzit de ea. mobilă trântită de podea. Charpentier? Restarick nu răspunse câteva clipe. desigur.. n-am mai auzit nimic de ea.. replică Miss Jacobs. Îl întrebă cu delicateţe: – Gândesc corect. de om nefericit. pot să spun. se numea Louise Birell. în mod exact? – Să vorbesc în mod exact. Poirot îşi îndreptă privirile atente spre Andrew Restarick. în legătură cu fiica dumneavoastră? A cunoscut-o şi ea pe Louise Birell? – Categoric. nu. o femeie singură. – Asta nu era câtuşi de puţin impresia pe care o oferea.. că odată o cunoşteaţi bine pe Mrs. Un copil de cinci ani. suspină profund şi-şi mută privirea pierdută spre Poirot. Nu ştiu cum arăta. întreaga afacere a sărit în aer. cu o bruscă curiozitate.. Obişnuia să se joace cu fetiţa.. Mr.. După numai un an. Am plecat împreună în Africa de Sud. Ea s-a reântors în Anglia. cu mulţi ani în urmă.

până în această după-amiază. Tu să mă fi uitat cu adevărat? * * * – Cum aţi obţinut-o? îl întrebă Restarick pe Poirot.Ghici de la cine-i asta? Louise.. Trebuie să ne întâlnim şi să facem schimb de impresii cu privire la ce am făcut amândoi în toţi aceşti ani. Pentru mine. – N-aţi vrut s-o revedeţi? – Era cea din urmă persoană pe care aş fi dorit s-o revăd! Era o persoană deosebit de dificilă . n-a fost vina mea..şi începu din nou.. scrisoarea pe care a scris-o? întrebă Poirot. bătînd-o uşor cu palma. spre exemplu. iar vântul a zburat hârtia asta mai departe. Să nu îndrăzneşti să spui că mai uitat! * * * Dragă Andy.* * * Dragă Andy. locuiesc în acelaşi bloc cu secretara ta. Ştiu din ziare că eşti din nou acasă. – V-a dat.. Oliver să intervină în discuţie interpretînd corect privirea lui. într-adevăr. una din versiunile cele mai protocolare! Eu nu iam răspuns. Am considerat că ar fi mai înţelept să nu-i răspund. trebuie să te văd din nou. se simţi obligată Mrs.. răspunse Poirot. 134 . După cum o să vezi de pe antetul plicului. – Da. Aici era întrerupt ... Se opri. în cele din urmă. mi-a trimis-o. aşa că am ridicat-o şi am încercat s-o restitui. nimeni n-a contat niciodată în afară de tine. Restarick se uită la ea. – N-am putut să mă abţin. că devenise alcoolică.. alte lucruri. – De la o prietenă de-a mea. dar încărcătorii de mobilă erau supăraţi şi n-au vrut s-o ia. fără să mă gândesc.. când am deşertat buzunarele înainte de a trimite paltonul la curăţat. Şi. Presupun că mobila ei era mutată: hamalii încărcau un birou când un sertar a căzut. vădit curios. Şi aflasem despre ea nişte lucruri. uitîndu-se în treacăt. împrăştiinduse o mulţime de mărunţişuri. în curte... cu răsuflarea aproape tăiată. Oliver. Am uitat-o acolo. iubitule. Aşa că. Ce mică e lumea! Trebuie să ne întâlnim. la Mrs.. Ai putea să vii să bem un pahar lunea sau marţea viitoare? Andy.. Eu n-am avut ce face şi-am pus-o în buzunarul paltonului. mda.. fără bunăvoinţă.întotdeauna a fost aşa. via un camion de transportat mobilă!. * * * Andy .

În general. 135 . dacă ştiţi la ce mă refer. folosesc termeni diferiţi pentru aşa ceva. A spus ceva în legătură cu ea. cei mai mulţi oameni sunt de acord cu ce cred ei. Iar ea m-a contrazis: „N-am uitat-o niciodată. M-a luat prin surprindere. mademoiselle. El strânge fapte: nebună. Îmi amintesc că am sosit aici a doua zi. Poirot îi întrerupse: – Dar Norma a dormit aici în acea noapte? – Da. conchise Dr.devreme. mai corect. să fie semnificativ. adăugă el.” – Da. iată. Îi lipseşte o doagă! Sărit de pe linie! Ţicnit! Halucinaţii! Crede cineva că fata este sănătoasă? – Miss Battersby. cum să zic. în acea dimineaţă . i se adresă Poirot. asta ar putea. Eram plecată la Liverpool. – Ah. asta-i tot. nu? întrebă Dr. cu exactitate? – A spus foarte brusc: „Am văzut-o pe Louise zilele trecute. în acea noapte . asta a fost după sinucidere. mai degrabă într-un mod copilăresc. dumneavoastră ce spuneţi.. Eu am fost puţin încurcat. inspectorul şef. voi doctorii! Da.. în bloc.ori. – Şi dumneavoastră. răspunse Poirot. Da. desigur. ori ucigaşă. tată”. ca fiind o femeie rea. Şi aşa crede şi tânăra cu părul negru. Mama nu m-ar fi lăsat s-o uit. – Ce-a zis. cu voce de conversaţie. în acea noapte! Eram plecată de acasă. aici! Ceva pe care-l ascunzi! – Nimic. – Vă rezervaţi judecata? Nu vă învinovăţesc. Dar. Stillingfleet insistă: – Ar fi semnificativ dacă v-a vorbit. în bloc. Dar. Charpentier? – N-am fost aici. ce să ştiu despre ea? . chiar dacă aş fi dorit. – Eraţi aici. întorcându-se brusc spre Restarick. Şi tot aşa credeţi şi dumneavoastră. nu ştiu. Dar a povestit. Are sticleţi la cap! Plecat cu sorcova. eu? sări Mrs. – Cine dracu e Miss Battersby? – O directoare de şcoală. Claudia păru oarecum stînjenită. spre Restarick: – Vă amintiţi? Era în douăzeci şi trei. Cu toţii ne comportăm drăguţ şi evităm acelaşi subiect şi credem acelaşi lucru! În afară de. E greu. cu siguranţă. Dr.Credeţi că şi-a pierdut minţile. doamnă? – Cine. pe jumătate. Charpentier? – Da.– Aţi păstrat scrisoarea ei? – Nu. – Da. Stillingfleet. dar i-am replicat: „Niciodată n-am visat că o să-ţi aminteşti de ea”. Se întoarse. Oliver. Stillingfleet. Ce înseamnă asta? Că ştii ceva despre Norma? E ceva. – Claudia! Restarick îşi lăsă mâna pe braţul ei. Eu. am rupt-o bucăţele! Stillingfleet puse o întrebare neaşteptată: – V-a vorbit fiica dumneavoastră despre ea? Restarick păru lipsit de cheful de a răspunde. să ştiţi. Am răspuns: „Unde ai văzut-o?” Şi ea a zis: „În restaurantul blocului nostru”. Ai fost să mă reprezinţi la întrunirea de la Hever Trust. când am auzit ce s-a întâmplat. întorcându-se brusc spre Claudia: – V-a vorbit vreodată Norma despre Mrs. a pomenit-o odată. când s-a întâmplat sinuciderea lui Mrs. Dumnealui nu crede nimic.

. Poirot vorbi calm: – Am avut instrucţiunile dumneavoastră. – Dumneata. atât era de furios. o să vă spun. Doar era în pericol. Dumneavoastră nu ştiţi. Desigur. fata asta era plină de droguri!! 136 . doctore. dar. Fata asta e sănătoasă şi responsabilă pentru acţiunile ei. Stillingfleet.. Şi eu am fost în stare să-i trezesc curiozitatea Dr.– Dacă o să am vreodată o fiică. Este nevinovată . – Şi cum a ajuns în ghearele tale fără să obţină consimţământul meu? – Întrebaţi Mustăţile. când va fi găsită. Ea-i singura care n-a avut ocazia să vorbească despre ea însăşi. care sunteţi în această încăpere! CAPITOLUL XXIV Toţi se uitau ţintă la el. Fata asta este sănătoasă . Eu ştiu totul despre fata asta. El continuă: – Dr. răspunse glumeţ Dr. Eu am găsit-o.complet nevinovată. Stillingfleet. este un psihiatru reputat. Stillingfleet. Restarick.. nu este încă acuzată. – Nu vă aşteptaţi la asta. răspunse Stillingfleet. eu sunt dintr-o categorie diferită. vreţi să ştiţi acum ceva destul de simplu. – Lăsaţi-mă să vorbesc.. Dv. o s-o trimit la şcoala asta. . de înaltă calificare. da. am să vă spun ceva ce-i mai bine să aflaţi acum. – În nici un caz nu putea fi într-un mai mare pericol decât acum! Arestată sub acuzaţia de crimă! – Tehnic vorbind. Foarte bine. Doreaţi grijă şi protecţie pentru fiica dumneavoastră. – Dr. Când a venit la mine. lămuri inspectorul şef Neele. Nu poate fi făcută responsabilă pentru ce nu ştie că a făcut. Stillingfleet pentru cazul ei. murmură Neele. un foarte grav pericol. Dar. Tatăl Normei se uită fix la el. Ştiu despre ce vorbesc. O. dacă fata este nebună sau sănătoasă.. La ce se referă când zice că ştie totul despre fiica mea? – Eu ştiu despre ea. nu? Restarick zise mânios: – Greşeşti.Eu ştiu.. Stillingfleet. arătînd cu capul spre Poirot. Fata asta chiar nu ştie ce a făcut. pentru că ea a fost sub îngrijirea mea profesională în ultimele 10 zile. s-o lăsăm să vorbească ea însăşi. să înţeleg că dumneavoastră sunteţi dispus să vă spuneţi părerea strict profesională despre starea mentală a lui Miss Restarick şi despre cât de mult îşi dă seama de natura şi înţelesul actelor sale? – La tribunal putem găsi salvarea în legea M'-Nauaghten. – Cine-i omul ăsta? îi ceru el cu insistenţă lui Neele. o ţin încuiată cu o poliţistă în dormitorul ei. dumneata. înainte de a-i pune câteva întrebări.tot atât de sănătoasă cât este oricare dintre dumneavoastră. încă n-au luat-o de aici. Mr. Peste câteva clipe va fi aici. interveni Dr. Restarick cu greu mai putea să vorbească.

– Încă n-aţi ajuns la punctul principal! Nimeni n-ar fi putut determina fata să facă ceea ce n-ar fi vrut. supusă. el i le-a dat! strigă Restarick. Am crezut că aveţi de gând s-o aruncaţi în groapa cu lei. Docilitatea ei se datora faptului că era îngrozită. Stillingfleet reveni. Ea n-a prizat cocaină. de fapt. Marijuana i-a deformat factorul timp. mai degrabă. Cineva. Tânărul acela degenerat şi mizerabil. pe care n-am nicidecum intenţia să le pomenesc acum. în loc de câteva minute! Şi multe alte asemenea substanţe perfide. Frances căsca cu putere. nu e nici o îndoială. pe care-l putem obţine. pe care aţi luat-o de la Jacobs şi căreia i-aţi dat şi un calmant? În camera ei. Cineva.. confirmă doctorul. – Ai nevoie de un stimulent? . în timp ce căsca mereu. probabil tânărul. care încuviinţă cu capul. un „interesant” amestec de droguri . care dă secvenţe de vis plin de viaţă . pe patul ei? Mai bine aţi scutura-o puţin şi aţi trage-o după dumneavoastră. Şi Claudia ieşi din camera de zi. – El a iniţiat-o. cu Frances Cary.Unde aţi ascuns-o pe fata cealaltă. Drogurile care au determinat-o să facă lucruri pe care nu le-ar fi făcut niciodată din proprie voinţă şi-au lăsat-o fără cunoştinţa celor făcute. – Tot ce te rog să faci este să spui adevărul. s-a jucat al dracului de bine cu fata asta. Drogurile au fost cele care au condus-o aici. sedative. Ci. V-am judecat greşit. ca o persoană complet diferită.– Oh. îi administra droguri fără ştirea ei. Stillingfleet vorbi peste umăr cu Claudia. Stimulente. ascunzându-i jumătate de gură. Stillingfleet ridică vocea: – Dacă m-aţi lăsa să vorbesc. astfel încât ea putea să creadă că o experienţă a durat o oră. nimeni n-are de gând să te bată. . împingând înainte pe Norma şi rostind încurajări simple.i se adresă Stillingfleet. Nu doar unul sau două. Norma n-a fost responsabilă! Cineva o hipnotiza să facă aceste lucruri.LDS -. Nu există nici un semn de injecţii. Tot ce au putut să facă. – Pentru ce-i mulţumiţi lui Dumnezeu? – V-am înţeles greşit.. cumva. Mai întîi de toate. Poliţista rămase lângă uşă. Doamne pentru asta. în loc să discutaţi dumneavoastră atât de mult şi să fiţi atât de sigur că ştiţi totul despre orice. Mulţumesc.. Părul ei negru atârna ca o perdea. a fost s-o determine să creadă. Doctorul îl privi. în stil modern. pe cât crezi tu. în timp ce părăsea sufrageria.coşmaruri sau segmente plăcute. Şezi acolo. Nu este nici pe de parte atât de greu. privind indignată. 137 . O să avem nevoie de tot ajutorul. am putea să ne înţelegem puţin. probabil altcineva. toate îşi joacă rolul în dirijarea comportamentului ei şi în prezentarea ei sieşi. – Mulţumesc. Ea se aşeză. pe inspectorul şef Neele. Doamne. aici. ea nu-i o vicioasă. zise Restarick. care a fost abilitat în folosirea drogurilor. cu un aer întrebător. că ea a făcut un anumit lucru! Acum o s-o aducem aici şi o să-i demonstrăm ce i se întâmpla.. Restarick îl întrerupse: – Asta zic şi eu. Claudia intră din nou. când reveneaţi mereu asupra faptului că ea este sănătoasă. – Iată o fată de treabă.

o femeie stricată.. – L-ai înjunghiat? – Da.vîscos! Începu să tremure . într-adevăr. la Louise mă refer. Victimă... – Plictisitor.. ştiţi. – Cum se simţea . nu? O ucidere. Şi pe cămaşa lui era o pată de sânge. Da. Louise? – Da.. s-o ucizi? Norma păru să se gândească..sângele de pe cuţit? Sângele care era pe mâna ta şi a trebuit să-l speli . până când n-am terminat cu omorul tânărului. contrariată. de fapt. – Avea sânge pe el? – Da. Ea spunea că Louise era.Da. – Vă referiţi la. cum ai făcut? – Nu. N-am vrut s-o mai ascult vorbind despre Louise. cu mulţi ani mai înainte. Oh. – Nu ştiu ce vreţi să spuneţi?! El zăcea acolo pe podea .mort. – Până când ai revăzut-o şi ai recunoscut-o? – Da.umed? Ori închegat. foarte drăguţ. de ce. Este adevărat? Vocea ei supusă răspunse: . asta leagă totul. nu? – Nu mă întreba pe mine! Eu n-am fost acolo. presupun..– Aş dori să mă lăsaţi să mă culc. ca dulceaţa de căpşuni? – Era ca dulceaţa de căpşuni . Ura nu-i creatoare. Dar. că tu l-ai ucis pe David Baker.totul întregit cu arma crimei. cu adevărat. nedesluşit. – N-am vrut. – De ce nu erai sigură că ai ucis-o? 138 .. mai devreme. – Foarte logic. O vagă expresie de interes viu apăru pe faţa ei. Când ai văzut-o din nou. ai vrut. Ei.. a mai fost o altă crimă înaintea acesteia. Totul părea atât de demult. pe tatăl meu.... Nu-mi puteam imagina ca eu. – De unde ştiţi. – A trebuit să aştepţi mult timp. – Nimeni n-o să aibă norocul să doarmă. – Când erai copil? – Da. Norma. Femeia aceea de pe coridor afirmă că ai recunoscut. Tu eşti cea care spune asta. răspunde-mi la întrebări. – Când erai copil ai urât-o.. – Ţi-a vorbit mult despre ea. el. vîscos. Eu l-am ucis pe David.. nu? – Uitasem totul. Dar. – Unde era cuţitul? – Eu l-am ridicat de jos. De ce? – Pentru că l-a luat pe tata. într-adevăr.. faţă de ea. – Da! Aş fi dorit ca ea să nu.. că tu ai făcut-o? Fata privi vag. murmură Frances. ştiu. ucigaş tu! . Îţi aminteşti.A trebuit să merg să mă spăl pe mâini. Când te-ai gândit prima dată la uciderea ei? – Cu ani în urmă... – Şi a făcut-o pe mama ta nefericită? – Mama a urât-o pe Louise. asta nu-mi amintesc. eu trebuie s-o fi făcut.

„adevărul” este că s-a aruncat pe fereastră. din ce în ce mai mult.. nu sunt cu adevărat o ucigaşă . Dar. aproape goale. Apoi. Am avut şi un revolver. zise Frances. dacă faci anumite lucruri când eşti nebun. nu sânge .– Da! Aveam ideea destul de nebunească că n-am ucis-o eu. deci.. de ce nu? – Deoarece ştiam că eu am făcut-o!. era materialul în mâna mea. am găsit lucruri.. Dacă am putut veni aici şi chiar dacă am fost în stare să-l ucid pe David. eu nu ştiu..nebună! Mi-am dat seama de asta în cele din urmă. ridică mâna şi arătă. Am ucis oameni... uşa de la apartamentul şaptezeci şi şase. nu. – Eu. existau perioade destul de lungi de timp în care erau ore goale.. – Eu nu trebuie. Când i-am dat brânci pe fereastră. lucruri pe care trebuie că. Claudia.. A fost cineva care a încercat să fie amabil. Sincer vorbind. foarte mult? – Eu. le-am ascuns! Mary a fost otrăvită de mine.material de perdea ruptă.. asta demonstrează că sunt nebună... – Asta-i. au băgat groaza în mine. despre faptul acela atât de îngrozitor. ore pe care nu puteam să le justific. făcându-i vânt pe fereastră? Cui i-ai povestit? Norma întoarse capul... – Ei bine. – Ea mi-a spus că ţi-a povestit ţie totul.sunt doar . – Dacă-i aşa. neadevărat! Claudia o privi dispreţuitor.. tocmai ieşeam din el. în mod curent. am spus că eu am făcut-o! – Ai spus că tu ai făcut-o? Cine ţi-a spus aşa ceva? Norma clătină din cap. cred că da. Dar. categoric. – I-am spus Claudiei. Ba da. probabil. Iată de ce m-am dus la . – Materialul? Ce material? Vrei să spui. pe care nici nu ştiu că l-am cumpărat. nu mi-am amintit lucrurile pe care le-am făcut. nehotărâtă. În apartamentul de aici a existat un cuţit de buzunar. sânge? – Nu. Sunt nebună.. n-am ce-i face. – Când? Unde? – Eu.. Niciodată nu mi-ai spus ceva de genul ăsta! – Ba da. dar nu-mi amintesc să-i fi omorât. Asta fusese tot un vis! Că. ei au descoperit la spital că ea a fost otrăvită... Apoi.. da. 139 . Jos în curte. Credeam că merg în somn. vorbele venind repede şi tulburătoare: Eram în faţa uşii Louisei. se întoarse spre Stillingfleet. Iar eu am descoperit ierburile ucigaşe pe care le-am ascuns în sertar. Fata continuă. ea a spus că fusese un accident.. Dar. Asta-i ceea ce-mi stăruie. Şi eu nu puteam să-mi amintesc ce-am făcut. – Îţi aminteşti că i-ai făcut vânt pe fereastră.. Oamenii nu pot să te acuze. cu resort... Ei.la dânsul. tulbure. automat.. nedesluşit. nu? – Ţi-ar plăcea să fii nebună. niciodată. ori sămi amintesc unde am fost şi ce am făcut. Deoarece.ea întoarse capul spre Poirot . de ce ai mărturisit cuiva că ai ucis o femeie. nici unul dintre ele. nimic! Iată de ce am sperat. fabulează.. am crezut că este isterică şi-şi închipuie întreaga afacere. să mă ajute! Ea a spus că are de gând să se prefacă că n-a ştiut nimic despre asta. ca o somnambulă. Nu mi-am amintit clar. da? – Nu... Ea ţinea să-mi spună că nu mai e nimic de făcut cu mine! Nimeni nu va şti vreodată..

stridentă: – Gura prostule. doamna este. Se dusese lângă Norma şi-i luase mâna în mâna sa. Am sunat-o.. – Poate ideea noastră este greşită. Cu o singură mişcare îndemânatică. dar peruca. Ne lipseşte o persoană. – N-ar putea să-şi închipuie totul.doar să fie „liberă faţă de el”?! Nu e un motiv pentru ca fetele să ucidă! Noi vrem motive mai pertinente decât acestea. Pentru soluţia asta există doar o cauză. – Oh. nu vrem nici o violenţă din partea dumneavoastră. cu droguri administrate cu viclenie. Soţia dumneavoastră trebuia.. ea se uita cu ochii holbaţi la cei din jur. Restarick sări de pe locul său.Stillingfleet se uită direct la Poirot. la celălalt uneltitor: 140 . să vedem cum i se potriveşte. ori să crezi în propria ta vinovăţie şi nebunie. Până acum trebuia. Restarick. Victima diabolic pregătită nu va fi sacrificată! Tu nu eşti nici nebună şi nici n-ai ucis pe nimeni. ţintuită de groază. O ură de copil? Propusă cu ani în urmă şi uitată? Prostii! În ceea ce-l priveşte pe David . de undeva. Mrs. da! Interesant! – De unde dracu ai făcut rost de asta.. să ni se alăture aici. din care n-a avut. peruca. Încoronată cu o aureolă aurie. Jocul s-a terminat. făcând tot ce le-a stat în putinţă să te conducă. ori. Sunt două creaturi crude şi fără inimă. cel puţin. să fabuleze. spuse el. mânios? – Pot să deranjez. – Mrs. Îi înmână pachetul negru. ştiţi. care au complotat împotriva ta. ei... – Din sacul de dormit al lui Miss Frances Cary. nepărtinitor. Vocea lui Frances se ridică. Oliver băgă mâna în sacoşa ei de piaţă. O uriaşă sumă de bani – să zicem! .. să ne fi sunat.. pentru ca ea să dorească moartea acelor doi oameni . Mrs Oliver exclamă: – Doamne Sfinte . Restarick nu-i aici.de acord! Privi în jurul său şi vocea i se schimbă pe un ton convenţional: – Vrem un ajutor puţin mai mare. vrând să vină spre ea . Robert Orwell. să vă zic. Poirot? întrebă Neele. dar nu întoarse capul. Poirot abandonase trofeul său. Auzi o respiraţie ascuţită lângă el. – Pachetul pe care ţi l-am încredinţat. ori la sinucidere.asta-i Mary Restarick! Frances se răsucea ca un şarpe furios. Mr.. Oliver făcu ochii mari. – Nu. dădu în lături părul negru care masca faţa lui Frances atât de bine. Oliver.într-un fel vorbind. de mult. Despacheta ambalajul cu delicateţe şi ţinu în sus o perucă de păr auriu. cel puţin în parte. cu minciuni.dar strânsoarea puternică a lui Neele îl reţinu. Mrs. copila mea. ar trebui să găsim motivul. spuse Hercule Poirot. Probabil. Norma privea. – Ce Dumnezeu vreţi să spuneţi? strigă Restarick.. Dar. prilejul s-o înlăture. deja aici . deocamdată. înainte de a se putea apăra..Louise Charpentier şi David Baker. Un şuvoi de blasfemii ieşi din gura bărbatului. strigă ea. nu. Claudia a lăsat mesaje în toate locurile de care ne amintim. dacă aşa stau lucrurile. un motiv puternic. Mr. buclat.. Restarick? – Nu-mi închipui unde poate fi Mary.. chère madame? Poirot se înclină spre Mrs. cu delicateţe: – Supliciul tău s-a sfârşit.

dacă mă înţelegi. cu picioarele sale lungi întinse astfel. care-i încadra faţa şi. care mi-ai atras atenţia la cât de uşor se schimbă înfăţişarea unei femei prin felul în care îşi aranjează părul. – N-ai fost tu cea care mi-ai făcut cunoştinţă cu expresia „A treia fată”? De la asta am început şi tot la asta am sfârşit . presupus. interveni Mrs. Hercule Poirot. A fost mereu. încât păreau să ajungă la jumătatea camerei. Vocea ei era acuzatoare. prima dată am văzut-o pe Frances Cary. Ea era un nume pentru mine .. Oliver şedeau pe canapea. Toate. mon enfant . cu o voce răguşită.iar când am privit lucrurile în mod corect. nu pierde din vedere că ceea ce îţi datorez. dar toate ideile mele bune mi-au fost sugerate de tine. Dr.– Tatăl meu! Tatăl meu? A putut să gândească să-mi facă mie una ca asta? Fiica lui! Tatăl meu care mă iubea. într-un brocart verde deschis. Mrs. toate au nimerit în locul potrivit. La nevoie. care o dezavantaja. piesa pierdută a enigmei. mai degrabă.nimic mai mult. Ce fel de femeie era ea? Nu ştiu. Stillingfleet era tolănit pe un scaun. cu peruca ei de păr auriu. cu accentul uşor colonial şi cu felul ei aspru de a vorbi. tărăgănată. – Şi acum. negru. cu greu pot să exprim. – Dar.femeia care a fost amanta lui Andrew Restarick. îţi aminteşti. să recunoască faptul că acest om nu este Andrew Restarick . Norma a fost mereu. tot timpul a fost aceeaşi . sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le ştiu. bea un pahar de sirop de cassis. am vorbit cu ea. tronând în fotoliul său pătrat. acum cincisprezece ani!! CAPITOLUL XXV Patru oameni şedeau în camera lui Poirot. N-am fost isteţ în legătură cu ea. Asta nu i-ar fi plăcut nimănui. madame. bănuitoare.a treia fată din trei. acoperită de una din coafurile ei mai îngrijite. purta păr negru atârnînd pe toată faţa. Desigur.. n-am făcut legătura între ea şi Mary Restarick. tehnic vorbind. simţeai de la început că nu este adevărată. În postura de Miss Frances.ori. Oliver. zise Mrs. Frances Cary. sprâncene înnegrite cu creionul şi gene false. persoana care n-a fost acolo. de un alb mal. chère madame. care trăiesc într-un apartament. aranjat ceremonios cu bucle ondulate.a treia fată. 141 . Mary Restarick. maquillage puternic. ca să se dea drept el şi să pună mâna pe o avere enormă. avusese pregătire în arta dramatică. Norma şi Mrs. Nu. Mrs Oliver îl privi. – Din nou ai fost tu. putea să-şi modifice şi timbrul vocii. Oliver arăta deosebit de festivă. prezenta un contrast complet! Totuşi. Oliver. cu îmbrăcămintea convenţională. Poirot. Am văzut-o pe Mary Restarick la Crosshedges. eu. Numai o persoană era indicată să-l recunoască . Răspunsul care lipsea. – Nu tatăl tău. – Mă mir că. pe jumătate. i-o şi ascundea.ci un om care a venit aici după moartea tatălui tău. ea avea păr lung. Ea ştia totul despre arta machierii rapide. n-am fost isteţ deloc. niciodată. a Treia Fată . Poirot se grăbi s-o calmeze.

Pare o confuzie de prisos. Restarick l-a atârnat deasupra biroului său. erau o fărâmă de operă convingătoare. Când l-am cunoscut. am crezut că este uimitor. A adus cu el o soţie tânără. Poirot. ori expediate la expoziţii.falsuri iscusite de maeştri obscuri. Îi oferea. – Nu. cam bătrâior. David Baker. Minunile nu încetează niciodată! – Nu înţeleg.şi-a asumat un mare risc. Nimeni n-ar fi visat că portretul ar fi fals. A servit ca un fel de certificat de identitate. cu ramele lor căptuşite cu pachete de heroină. El avea darul de a fi un minunat copist. încât n-a observat decalajul mare în programele lor. – Tabloul acela. Norma murmură: – Săracul David.– Ascultă-mă.niciodată pricepi?. pentru a petrece timpul în felul ăsta. să plece cu un teanc de comenzi la vedere. dar extrem de distins. făcându-l în aparenţă cu douăzeci de ani mai tânăr. de curând cucerită peste hotare. cu adevărat. care îl ştia pe Restarick. E prima dată când te-am auzit spunând aşa ceva. Stillingfleet. pe jumătate orb. că uitase cu adevărat cum arăta acel bărbat înainte! – Restarick . care n-ar fi intrat în zona legalităţii. De ce Restarick l-a adus în biroul său? Ce semnificaţie specială a avut pentru el? Enfin.. după cum se presupune. încălcând legea. s-ar gândi cu reproş la el însuşi. O pereche de portrete. Să cred că era acolo. Oliver. pe care-i aranjează în diferite calităţi. care s-a întors acasă după ce a petrecut câţiva ani în străinătate. nu mă admir pentru că sunt atât de greu de cap! – Nu înţeleg ce e cu tabloul? – A fost o idee foarte inteligentă. să viziteze agenţii imobiliare. David Baker a fost unul din artiştii pe care i-a angajat. soţ şi soţie. în sensul Tichborne. reflectă Mrs. zboară chiar în străinătate. – Mai puţin decât ţi-ai putea închipui. Niciodată n-a fost un pretendent. Ea a aranjat şi organizat toate aceste lucruri. Oliver. iar eu să n-o văd! Era peruca. înaintea ochilor mei. au avut „expoziţii” acolo! Tablourile lor s-au vândut destul de bine. astfel aranjate. tot timpul. Rame speciale de tablouri erau destinate pentru Wedderburn Gallery. zise Poirot. Mary pleacă la Londra des.sau mai curând Orwell . Roderick. tuşele de pensulă. abia dacă te-aş fi cunoscut!” Ori: „Te-ai schimbat destul de mult”! Oricine ar privi la portret. interveni Dr. se duce des în Chelsea cu gaşca ei specială de tineri artişti. când ele erau nejustificate. pînza. Escrocherii de artă . mereu am revenit la el în mintea mea. dar fără să văd de ce eram îngrijorat. dusă pe gânduri. Două femei . văzute împreună! Vieţile lor. visător. a înlocuit portretul lui Restarick cu unul al lui Orwell. de care eram îngrijorat în mod inconştient. au fost transportate peste hotare. când au fost scoase din magazie. cu ani în urmă. ascultă-mă. de un pictor portretist celebru şi la modă în zilele sale. El era numai membru al unei renumite firme din City. Mereu. Oricine.. trăind în pace cu unchiul său. la Manchester. de ce a vrut ea să aibă două personalităţi? spuse Mrs. putea zice: „Eu. înţelegi. stilul. înţelegi. un alibi fără sfârşit. oricând vroia. Frances pleacă la Birmingham. secrete. deci. Numai acei tineri artişti care promiteau cariere strălucite. care niciodată nu l-a cunoscut bine după ce a terminat şcoala şi care l-a 142 . a ocupat reşedinţa familiei. să facă tîrguieli. Pentru ea era foarte preţios.

Era implicată o sumă enormă de bani. zise Poirot. mai tîrziu. madame.Restarick şi Orwell au plecat împreună să prospecteze depozitele de minereuri în ţări întrucâtva necivilizate.acceptat fără întrebări. – Mon enfant. dacă ar fi dat ochii cu el. – Poate că te-au adăugat pe lista lor. Frances l-a cunoscut. în afară de fiica pe care n-a văzut-o de când era un copil de cinci ani. Personalul tânăr niciodată nu rămâne mai mult timp într-un loc. a primit o scrisoare de la o femeie (Louise). Să ştii. – Vrei să zici că cei doi au plănuit cu sânge rece şi calm diabolic să ucidă doi oameni. spuse Stillingfleet. el ar fi vrut să se căsătorească. ea iese pe furiş şi-ţi dă o mică şi drăguţă lovitură în cap. ar fi descoperit imediat că nu-i Andrew Restarick.. ai trecut printr-un chin groaznic. Poate că acum o urmăreşti pe Frances la Chelsea. Prin urmare. iniţial. în Kenya. – Asta era de aşteptat. bănuiesc? întrebă Stillingfleet. pretinzând că asta era din cauza fiicei sale . era un lucru periculos de făcut. care. David nu mai şantajase niciodată înainte. ca să-ţi răsplătească curiozitatea pentru câtva timp. să şantajeze doi oameni ca Orwell şi Frances Cary. Cred că averea enormă a acestui om a fost cea care i-a sucit capul. în Africa de Sud. după ce s-au hotărât asupra loviturii lor. îmi închipui? Nu săracul Păun? – Nu cred că a fost Păunul. neadevărat). de ce. A vrut mai mult. în zilele noastre. care. Aşa i-a scris Restarick cecuri cu sume mari. El nu avea alte rude mai apropiate. ca prospector . Andrew Restarick era el însuşi un om foarte bogat şi moştenitorul fratelui său. El se ridică de pe scaun şi se duse spre Norma. personalul firmei a avut doi funcţionari foarte bătrâni. Oliver. Dar. S-a întâmplat a doua bucată de nenoroc. N-ai ascultat când te-am prevenit că este periculos.O groază de bani în joc. Ei au făcut-o să creadă că a ucis doi oameni. mai curând. Un joc oribil . de asemenea. se pare. Ţine minte că acum poţi avea încredere în tine mereu. El a intrat în diverse afaceri proaste. – Îmi vine greu să cred că-i din partea ei! Lungită într-o atitudine de eroină a lui Burne-Jones.. în studioul ăla murdar. decedată. Dar.. Din senin. bolnavă.s-o prevină şi s-o oprească de la încheierea unei căsătorii nedorite. nu ştiu. David Baker a început să-l şantajeze. pentru a te lămuri pe tine însăţi. acum decedaţi. bănuiesc. .apoi la Poirot. ar fi făcut-o poate. – Ei nu s-au aşteptat. cum s-a întâmplat? întrebă Mrs. Şi apoi lucrurile au mers prost. Suma cu care fusese plătit pentru a falsifica portretul era grosolan de nepotrivită. tu ai fost deja la Borodene Mansions. răspunse Poirot. a fost contrazis. . Poţi fi sigur că întreaga situaţie a fost studiată foarte atent şi imediat de către Frances.. într-adevăr. Ea arăta. Dar. E un lucru care nu trebuie să ţi se mai întâmple niciodată. A reuşit.pentru o miză oribilă. în contact imediat cu mijloacele absolut 143 . spuse Poirot.. Dacă. Nimeni nu l-a întrebat de identitate. Se uită la Norma . Amândoi erau escroci. cu o poveste mai curând dubioasă. Familia avocatului este. cam acum doi ani. deşi cu interese diferite. sau aşa bănuieşte ea. A fost un zvon despre moartea lui Restarick (probabil. Când a plecat. în ziua aceea. – Pe mine? Vrei să spui cel care m-a lovit în cap era unul din ei? Frances. De ce? – Doreau o victimă.

. oferit de Frances. pe propria ta uşă. Norma îl privi dusă pe gânduri. Ea a inversat pe şase cu şapte.. Doar a fost la Manchester. de ce n-a reuşit nimeni să creadă că nu l-am ucis pe David. Felul cum strigaţi la ei. Între timp. s-a bucurat să facă asta. de mulţi ani. – Presupun că aveţi dreptate. 144 . Oliver începu să evalueze lucrurile. Nu mi se părea o procedură potrivită poliţiei. Au aranjat să fii suspectată că l-ai ucis cu aproximativ cinci-zece minute înainte de numărul cu ţipătul. Surâse brusc lui Poirot. – Aspru? – Lucrurile pe care le spuneţi tuturor. Tremura. îi reproşă ea lui Stillingfleet. aşa cum i-a spus să facă. încât. Uită-te la felul în care i-a dat mână liberă lui Poirot. aţi crezut că aş fi făcut cu adevărat asta.. când mi-ai descris cum o persoană pare să se preschimbe în alta. s-a întâlnit cu o prietenă la capătul drumului şi a mers cu ea. presupun. să fii blindată împotriva tuturor malversaţiunilor. Oamenii sunt atât de enervanţi..nefaste pe care ţi le rezervă viaţa şi oamenii răi. poate am fost. a ajuns acolo ea nu s-a gândit că cineva ar bănui rămânerea în urmă a timpului. S-a strecurat într-un closet public. îi răspunse Norma.. Stillingfleet. întreaga situaţie a fost un coşmar. – Dumneavoastră eraţi foarte aspru cu oamenii. Mrs. Pata de pe cămaşă era întipărită aşa cum a declarat Miss Jacobs. nu umedă. e cum am scăpat. nici chiar când eu am crezut că l-am ucis? – Sângele a fost în neregulă. – O. şi-a schimbat înfăţişarea. ţii minte. Dar. Mai mult. A venit acasă cu un tren. explică Dr. – Inspectorul şef Neele şi eu ne cunoaştem. S-a dus la Borodene Mansions şi s-a urcat în lift ca o blondă necunoscută. Deodată am descoperit adevărul. Singura altă persoană care putea so omoare pe Louise era adevărata „a treia fată”. unul pe altul. tu n-ai fost deloc în faţa uşii lui Louise. Frances Cary. zise Stillingfleet. – Ai recunoscut-o.. a urcat şi i-a dat informaţia crimei ba mai mult. Trebuie să zic. atunci? – Eu? Drept cine mă iei? Eu ştiu ce vor face şi ce nu vor face pacienţii mei. Numerele au fost dezlipite şi prinse în cuie.cu adevărat să crezi asta. şi-a luat rămas bun de la ea la Borodene Mansions. Apoi. A intrat în apartamentul unde o aştepta David. Insistînd că tu i-ai omorât pe fiecare şi felul cum ai făcut-o! – Am vrut să mărturisesc şi să isprăvesc totul. Frances te-a drogat. şi-a pus peruca lui Mary Restarick şi s-a machiat în tren. un lucru înfiorător. Acesta se arătă uşor luat prin surprindere. El nu bănuia nimic şi ea l-a înjunghiat.. Aţi. m-am gândit că o să faci lucruri al naibii de grele. că tu ne-ai perpelit în ziua aceea. pentru tine.. Norma. Claudia era plecată în noaptea aceea. da.. Frances a schimbat numerele. mai devreme ca de obicei.. Începuse să se coaguleze... a ieşit şi a urmărit până când a văzut-o pe Norma venind. – Cum a făcut ea. De fapt. M-am obişnuit aşa. Nu înţeleg.. să crezi că eşti nebună . păi. nici acum. el făcea deja investigaţii în legătură cu anumite chestiuni. pe un ton realist. N-am ştiut cât de mult era implicat Neele în afacerea asta. Poirot zâmbi.. poliţia a fost chemată.

totuşi. continuă ea. dar asta n-ar fi prea vesel pentru o fată . ci tu să fii cea care aleargă după mine. şi altele. – Şi eu am fost nepoliticoasă. filozofă Stillingfleet. – Foarte bine. apoi. când te gândeşti la tot necazul în care eşti . Stillingfleet. Pe mine mă interesează numai oamenii. Se uită la cei doi bărbaţi şi.. Poirot nu zise nimic.şi cu totul egoist. În primul rând. Trebuie să facem planuri. Amândoi se arătă miraţi.însă n-am de gând să fiu eu cel care aleargă după tine. îi lămuri Norma şi adăugă: Unchiul Roddy şi Sonia urmează să se căsătorească săptămâna viitoare.ca al unei tinere doici fericite. E ciudat. această mică făptură. ca să fim practici. Norma stătea foarte liniştită. pe care tatăl tău . i se adresă doctorului.să văd dacă ce-a fost fixat pentru mine se potriveşte. Oliver se ridică în picioare. Deci. – Şi cu asta. Şi mai apoi. zâmbi. ca şi cum se gândea la ceva ce ştia. Apropo. Ei bine. tânăra lady preferă viaţa din Anglia pentru a fi implicată în la politique. Ea-i. şi toate celelalte. – Ai face mai bine să chemi un taxi. Apoi. Traversă camera spre Hercule Poirot. Şi asta va cauza complicaţii şi scrisori de pomană. să continuăm despre Norma.deja.neajutorată. – Eu ştiu că din clipa asta o să stea cu mine. Mai mult. O groază de bani. că tu vei fi în stare să te porţi cu mine foarte bine. A fost un lucru nepoliticos să vă spun aşa. probabil cu scaun la cap. să-i spun? murmură întrebător Dr. îţi voi telegrafia şi tu poţi să mă urmezi. Zâmbi. de marţi într-o săptămână. vreau să privesc în jur . Îl îmbrăţişă şi-l sărută. vreau să zic... Eu nu-s unul din acei doctori care ar vrea să fondeze uriaşe instituţii de cercetare şi aşa mai departe. ce-i cu documentele lui care lipsesc şi cu fata şi cu Kew Gardens? – Au apărut acolo unde credea el că le căutase. Şi apoi. Consider. Ea-i privi cu severitate. Îl privea pe John Stillingfleet foarte atentă. ca musca în miere . – Oh.. ţi i-a lăsat ţie pe toţi. Oliver. ne vom căsători! Vreau să ai cuvântul meu de onoare că nu e vorba de banii tăi. Ce-o să facem cu ea? întrebă ea. Fata nu poate şti ce vrea să facă. Norma. 145 . i se adresă Norma lui Stillingfleet. Ea aşteaptă ca cineva să-i spună. Mi-a spus că ar fi foarte fericită. n-a fost adevărat. Voi zbura în Australia. Dar.tatăl cel adevărat. nu? Mrs. precum şi orb . de asemenea. Dar. zise ea. vreau să zic că este. – Nebunul bătrân e mai rău decât toţi nebunii. eu o să-ţi răspund. la Norma. Cât priveşte faptul că sunt aspru cu oamenii eu însumi n-am observat aşa ceva.– Ea-i într-adevăr o fată.. basta! trase concluzia finală Mrs. cu toate ce-i aparţin. Sonia le-a găsit. o problemă. În ziua aceea când am venit aici la dumneavoastră serveaţi micul dejun. el este aproape surd. dintr-un punct de vedere cu totul diferit. – Aha! exclamă Poirot.. cu adevărat. – Trebuie să plec acasă. v-amintiţi? Vam spus că sunteţi prea bătrân ca să mă ajutaţi. Era un zâmbet foarte drăguţ . cu un oftat. Ea ar putea să plece să locuiască cu bătrânul Sir Roderick.

Oliver exclamă cu ciudă: – Asta-i exact ca tot ceea ce se face în ziua de azi. – Madame. Mrs. – Nu-i vorba de pregătirea lui. Poirot culese de pe colţul canapelei o frumoasă buclă de păr cărunt.. un petit moment. – Aşa m-am gândit şi eu. iar Norma se îmbrăcă cu paltonul şi o urmă spre uşă. Tu te gândeşti la toate nu?! 146 . Oliver îşi luă poşeta şi gulerul de blană.. da. Pregătirea lui. Se desfac pe furiş şi totul se desprinde! Ieşi.. El şi ea. încruntîndu-se. nimic bun. aprobator şi părăsi încăperea.dinadins ai expediat fata la acest doctor specialist? – Desigur.. totul de mântuială! Mă refer la agrafele de păr. – Spune-mi doar atât . Stillingfleet dădu din cap. exprimându-şi nemulţumirea. După câteva clipe.fii fără grijă.Dr.. zise Mrs. Oliver. am trimis-o jos . Vorbi în şoaptă. Mrs.. pe un ton conspirativ. Tu ai aranjat? – Dacă vrei să ştii. îşi vârî din nou capul pe uşă. Oliver se întoarse. Mrs... Ştii ce vreau să spun.

............... 7 CAPITOLUL II............................................................................................................................................. 40 CAPITOLUL VII ................................................................................................................................................................................. 112 CAPITOLUL XXI .................................................................................................................................................................... 34 CAPITOLUL VII ........ 20 CAPITOLUL V ................................................................................ 109 CAPITOLUL XX .................................................................................. 49 CAPITOLUL IX........................... 94 CAPITOLUL XVI ............................................................................ 136 CAPITOLUL XXV .............................................................................................................. 102 CAPITOLUL XVIII ................................ 60 CAPITOLUL XI........................................ 130 CAPITOLUL XXIV .................................................................................... 76 CAPITOLUL XIII ................. 87 CAPITOLUL XX ............................................................................................................................................................................................................. 105 CAPITOLUL XIX ...................................................... 68 CAPITOLUL XII ............................... 29 CAPITOLUL VI............................................................................................................................................................................................ 114 CAPITOLUL XXII ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 CAPITOLUL III .......................................... 97 CAPITOLUL XVII ......................................................................... 56 CAPITOLUL X ......................................................................................................................................................................................................................CUPRINS CAPITOLUL I .................................................. 124 CAPITOLUL XXIII .............................................................................................................................................................................................................................................. 141 147 ........................................................................................................... 78 CAPITOLUL XIV ............................................................................ 18 CAPITOLUL IV........................................................................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful