You are on page 1of 1

SOALAN BAB 2 (2.

3 PENDAPATAN BOLEH GUNA) 1) Terangkan jenis potongan wajib yang terdapat dalam pendapatan boleh guna [6 markah] 2) Hitung jenis pendapatan di bawah Encik Abdullah telah menyimpan wang sebanyak RM20 000 dalam deposit tetap sebuah bank pada 1 Mei 2011. Kadar faedah bank ialah 3% setahun. Berapakah jumlah faedah yang diperoleh En. Abdullah pada 31 Januari 2012? [1 markah] 3) Encik Hafiz bekerja sebagai guru. Gaji bulanannya ialah RM2 000 dan elaun khidmat Awam sebanyak RM170. Beliau mencarum kepada KWSP sebanyak 11% daripada pendapatannya. Beliau mempunyai seorang isteri yang tidak bekerja dan 4 orang anak yang masih dalam tanggungan. Beliau juga membeli polisi insurans nyawa sebanyak RM100 sebulan. Pelepasan cukai yang diberikan oleh kerajaan Diri sendiri RM5000 Isteri RM3000 Anak RM 800 Kadar cukai ialah RM2 500 pertama RM2 500 kedua RM5 000 berikut RM10 000 berikut

0% 2% 4% 6%

Berdasarkan kenyataan di atas, hitungkan i) pendapatan boleh cukai [7 markah] ii) cukai pendapatan perlu dibayar [4 markah] iii) pendapatan boleh guna [6 markah] 4)