You are on page 1of 4

Carta Palang 2 menunjukkan bilangan pekerja di pejabat P,Q,R,S dan T

daripada jumlah pekerja adalah pekerja lelaki. Berapakah jumlah pekerja perempuan di kelima-lima pejabat itu? A 1000 C 500 B 750 D 250