Užice – ekološka paradigma Srbije

Zagađenje u Užicu nije elementarna nepogoda Povodom zagađenja hidroakumulacije Vrutci, sa koje se Užice snabdeva vodom, Zeleni Srbije žele da skrenu pažnju javnosti na nekoliko činjenica Prvo, ova pojava se ne može smatrati prirodnim !enomenom, niti elementarnom nepogodom, kako se predstavlja ve" je posledica nebrige i neodgovornosti, kao i slabe ekolo#ke kontrole $edini uzrok cvetanja algi vrste Planktothri% rubescens u ovoj količini može biti neravnoteža ekosistema jezera, izazvana zagađenjem organskog porekla u ve"im količinama Zaključak je da ekolo#ka, vodoprivredna, komunalna i zdravstvena inspekcija nisu radile svoj posao &adležne službe hitno moraju istražiti #ta je izvor zagađenja 'nitrati, nitriti, !os!ati ( i dalje zagađivanje hitno zaustaviti Samo na taj način bi se ponovo uspostavila ekolo#ki prihvatljiva ravnoteža, a uče#"e algi u vodi vratilo na prihvatljiv nivo, i za vodosnabdevanje i za zdravlje na#ih građana )pelujemo na sve nivoe vlasti u Srbiji * i na republički i lokalni + da pod hitno odpočnu rad na uspostavljanju sistema ekolo#ke kontrole i prevencije, a ne da se incidenti skrivaju i javnost obmanjuje Ekološka istina je prvi korak do re#enja, a zagadjenje vode u Srbiji je jedan od najve"ih ekolo#kih problema U oblasti za#tite voda Srbija jo# uvek nije donela kvalitetnu i primenjivu zakonsku regulativu, #to samim tim elimini#e i neophodnu in!rastrukturu Za#tite životne sredine jeste najskuplja oblast, ali je i najvažnija za re#avanje, jer ima dalekosežne implikacije na zdravlje stanovni#tva )ko ne otpočnemo re#avanje tih problema, ne"emo ispuniti uslove iz pregovaračkog poglavlja ,-, koje se odnosi na za#titu životne sredine U ovom stanju, nismo odgovrni ni svojim građanima i građankama niti smo spremni za .vropsku Uniju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful