Lombardni krediti na osnovi depozita

Otplatni plan reprezentativnog primjera lombardnog kredita temeljem depozita uz valutnu klauzulu u EU

Raz.

Datum

Isplata

Druge

Otplatna

Otplatna

Uplata

Druge

Stanje

dospijeća

kredita

isplate

rata

kvota

kamata

uplate

kredita

Opis

Tokovi
sigurnosnog
pologa

0

1.7.2013.

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.00

15.000,00

isplata kredita,

15.789,00

naknada za
obradu kredita,
uplata garantnog
depozita
1

1.8.2013.

0,00

0,00

0,00

0,00

56,13

0.00

15.000,00

interkalarna

0,00

kamata
1.9.2013.

0,00

0,00

341,99

285,86

56,13

0.00

14.714,14

1.anuitet

0,00

3

1.10.2013.

0,00

0,00

341,99

286,93

55,06

0.00

14.427,21

2.anuitet

0,00

4

1.11.2013.

0,00

0,00

341,99

288,01

53,98

0.00

14.139,20

3.anuitet

0,00

5

1.12.2013.

0,00

0,00

341,99

289,09

52,90

0.00

13.850,11

4.anuitet

0,00

6

1.1.2014.

0,00

0,00

341,99

290,17

51,82

0.00

13.559,94

5.anuitet

0,00

7

1.2.2014.

0,00

0,00

341,99

291,25

50,74

0.00

13.268,69

6.anuitet

0,00

8

1.3.2014.

0,00

0,00

341,99

292,34

49,65

0.00

12.976,35

7.anuitet

0,00

9

1.4.2014.

0,00

0,00

341,99

293,44

48,55

0.00

12.682,91

8.anuitet

0,00

10

1.5.2014.

0,00

0,00

341,99

294,53

47,46

0.00

12.388,38

9.anuitet

0,00

11

1.6.2014.

0,00

0,00

341,99

295,64

46,35

0.00

12.092,74

10.anuitet

0,00

12

1.7.2014.

0,00

0,00

341,99

296,74

45,25

0.00

11.796,00

11.anuitet

0,00

13

1.8.2014.

0,00

0,00

341,99

297,85

44,14

0.00

11.498,15

12.anuitet

0,00

14

1.9.2014.

0,00

0,00

341,99

298,97

43,02

0.00

11.199,18

13.anuitet

0,00

15

1.10.2014.

0,00

0,00

341,99

300,09

41,90

0.00

10.899,09

14.anuitet

0,00

16

1.11.2014.

0,00

0,00

341,99

301,21

40,78

0.00

10.597,88

15.anuitet

0,00

17

1.12.2014.

0,00

0,00

341,99

302,34

39,65

0.00

10.295,54

16.anuitet

0,00

2

18

1.1.2015.

0,00

0,00

341,99

303,47

38,52

0.00

9.992,07

17.anuitet

0,00

19

1.2.2015.

0,00

0,00

341,99

304,60

37,39

0.00

9.687,47

18.anuitet

0,00

20

1.3.2015.

0,00

0,00

341,99

305,74

36,25

0.00

9.381,73

19.anuitet

0,00

21

1.4.2015.

0,00

0,00

341,99

306,89

35,10

0.00

9.074,84

20.anuitet

0,00

22

1.5.2015.

0,00

0,00

341,99

308,03

33,96

0.00

8.766,81

21.anuitet

0,00

23

1.6.2015.

0,00

0,00

341,99

309,19

32,80

0.00

8.457,62

22.anuitet

0,00

24

1.7.2015.

0,00

0,00

341,99

310,34

31,65

0.00

8.147,28

23.anuitet

0,00

25

1.8.2015.

0,00

0,00

341,99

311,51

30,48

0.00

7.835,77

24.anuitet

0,00

26

1.9.2015.

0,00

0,00

341,99

312,67

29,32

0.00

7.523,10

25.anuitet

0,00

27

1.10.2015.

0,00

0,00

341,99

313,84

28,15

0.00

7.209,26

26.anuitet

0,00

28

1.11.2015.

0,00

0,00

341,99

315,02

26,97

0.00

6.894,24

27.anuitet

0,00

29

1.12.2015.

0,00

0,00

341,99

316,19

25,80

0.00

6.578,05

28.anuitet

0,00

30

1.1.2016.

0,00

0,00

341,99

317,38

24,61

0.00

6.260,67

29.anuitet

0,00

31

1.2.2016.

0,00

0,00

341,99

318,56

23,43

0.00

5.942,11

30.anuitet

0,00

32

1.3.2016.

0,00

0,00

341,99

319,76

22,23

0.00

5.622,35

31.anuitet

0,00

33

1.4.2016.

0,00

0,00

341,99

320,95

21,04

0.00

5.301,40

32.anuitet

0,00

34

1.5.2016.

0,00

0,00

341,99

322,15

19,84

0.00

4.979,25

33.anuitet

0,00

35

1.6.2016.

0,00

0,00

341,99

323,36

18,63

0.00

4.655,89

34.anuitet

0,00

08 42.00 3. Ukupno: Detaljne informacije o ponudi lombardnih kredita možete saznati u svim poslovnicama Zagrebačke banke.018.anuitet 0.67 43.7.000.78 16.415. -17.00 40 1.318.anuitet 0.54 36.39 150.00 341.5. 0.anuitet 0.00 46 1. 0.00 45 1.00 -1.00 0.99 331.30 0.2.00 341.00 0.00 341.86 39.2016. 0.57 17.99 325.66 6.00 0. 0.99 329.07 0.00 341.1.82 0.42 0. 0.anuitet 0.00 2.358.7.00 0.00 0.99 339.00 679.anuitet.00 341.08 srpanj 2013. 0.00 1.99 327.12.anuitet 0.anuitet 0.020.00 341.2016.46 1.00 49 1.99 335.73 340.00 2.91 46.00 48. 0.2016.99 334.92 10.zaba.4.00 16.00 0.005.00 0.anuitet 0.00 341.54 37.92 5.46 47.anuitet 0.07 0.8.00 41 1. 0.00 341.2016.331.8.25 41.00 340.45 2.00 14.00 39 1.00 1.2017.45 12.99 333.2017.00 0.32 35.00 38 1.Lombardni krediti na osnovi depozita 36 1.2017. 0.00 44 1.00 2.anuitet 0.33 0.00 341. 0.00 1.99 0.01 44.107.99 328.81 0.00 0.58 0. 0.2016.2017.99 336.00 0.00 4. 0.00 341.00 47 1.355.69 11.00 341.00 42 1.025.00 48 1.000.678.2017.2017.6.00 341. na info telefonu 0800 00 24 te na www.471.00 341.17 40.99 324.54 0.anuitet 0.18 3.26 15.00 0.10.00 0.anuitet 0.hr .27 0.anuitet 0.anuitet 0.2017.350.00 0.690.41 7.00 37 1.08 isplata garantnog depozita 15.54 0.3.00 3.09 45. 0.99 338.00 1.00 341.00 0.00 3.99 330.2016.76 0.11.690.23 13.2017.9.00 0.31 38.00 43 1.17 8.00 0.21 0.00 4.00 0. 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful