KOLOKIUM 1 -SENARAI KUMPULAN PELAJAR PRA U1 2009

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAMA TUANG WEI QI CHANG CHIN YEE EVA A/P EDWARD ROSZANA BINTI ROSMAN CHIN FOON LING TAN WAN SHING NG YEE XVAN ONG SEOW YIN SINUSHA A/P MURTHY LIM HUEY JIUAN NURUL FARHANAH BINTI MISLAN YASHENI A/P TANABALAN HNG LI HUA LIM SU CHING KONG YOKE LING FOO SZEE MEEN PATRICK SIA KENG BOON TEH WAN LING NG JIA MIN STANLEY ROY A/L FRANCIS CHANG YEE TING LOW LI ZHEN HEYSWARYA A/P VADIVEL LIM PEI RONG CHAN CHIN MING LOH KHAI LI DICK LIM YEW TECK TAN CHAI FEI NG TIAN KING HEW XIN LIN SONG YING SZE CHAN JENSEN LIM QIAN RU KHOO HAN YI HO FEI LU TE FUI QI KELAS P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B1 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 JANTINA P P P P P P P P P P P P P P P P L P P L P P P P P P L P L P P L P L P P PENSYARAH

PN YUHANIS

PN NORZAIDAH

PN LOH

PN WOON

PN SITI ZELIHA

PN NOOR ZALILI

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4

ONG PUI YUEN ELEEN BOO WEI YI LEE KE VIN JOSIE LIM KAI XIN YAP MAY YEE TAN WEI JIAN FELICIA TANG HUI YENG LEE JING LIN CHAI SIOW SHIH TAN KENG WEI CATHERINE WONG KHAI LING CHIEW ZEE YEE YOGASUNTHARI A/P RAJAN CHEW LI CHOO LIM LI CHEE PANG CIAU YING DHARSHINI A/P KUNASKRAN LAI SOO YEE NG SEOW CHIAN SHERILYN TAN GEK SUAN ONG PEI XIN NOEL JOAN SAMUEL LIM CHE KEE KAMINI A/P MANOHYARAN CHUA YEE LING DHARCHINI A/P SUNDRAN THAM KIAN HENG PONG WEI TENG TEE CHIA XIN CHEONG ZHAO YEE CHIN JIA XUANG SURESH A/L SIVAPRAKASAM LIM HUI MIN JAYA SAKTHI A/P YAGAMBRAM LEE JU LYN TAN WEE JET EE HUAY FOUNG WONG JIAN HAO

P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B2 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1B3 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1

P P L P P L P P P L P P L P P P P P P P P P L P P P L P P L L L P P P L P L

CIK MOK

PN ROSLEEN

PN MAZNAH

PN HJH HAMIDAH

PN INDRA

MR QUEK

CIK BAGAVATHI

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1

CHAN WEI SHI LIM XING YING DANIAL AHMAD BIN ARIFFIN LEE CLARENCE SIAH JUN DA JOEL YAP ENG JOO ONG KOK WEI TAN JUN TOO WEE JET WONG YEE SOON GAN JIA JIUN YONG HUI SUN WONG YAN HONG CHONG WUI KET EA GUO SHENG TAN KAR CHUN CHUA WEI CHONG TAN ENG KANG LEE YI MING CHAN YEW WAH LEE SHIH HSIN THAM LEE HONG WONG KWEE LIN LIM CHIN CHYUAN MOGANA A/P SUNDARI CHUAN FUI SIN LIM SIEW TENG MAK WEI YOONG LIEW MING JU TAN SING YING KOK WOON CHEE YONG PUI FUNG SAPNA SUDHAKARAN VINCENT CHE LIM SI SHENG TEO SIEK NEE CHOO BING XIANG OONG SEK YIANG CHEONG YEE HWEE

P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F1 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F2 P1F3

L P L L L L L L L L P P L L L L L P L P P L L P L P L P P P L P L L L L L P

MR LIM

CIK LILEEN

PN SALMIAH

CIK FOO

EN HAMDAN

PN PRESANNA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TAM SHIRLEY LIM CHEN HUI NURFIDIANA BINTI RAMLI GAN KOK KEE YEN ZHUO SHENG LEONG SHI YUN TEO XUE QI LEE WEI PENG GAN PUOH YOON HOE YOU QUAN TONG MING TEW SEE JIE YOW MEI XUAN FANG SIEW FEI ANG SE YEN THO WAN JUN CHIN YING CHAO DAWSON KUMAR A/L MAYA TRACEY TEY PIN PIN

P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3 P1F3

P L P L L P P P L L P L P L P P L L P

PN LEONG

MR CHUA

PN NORDIANA

CIK NEO