You are on page 1of 1

Aza Pertiwi bt Hussain, SMKA Wataniah 18500 Machang Kelantan

Melalui: Pengetua, SMKA Wataniah 18500 Machang Kelantan Kepada: Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Kelantan, Jalan Doktor 15000 Kota Bharu Kelantan (KP: Unit Kewangan dan Akaun) Tuan, Surat Tunjuk Sebab Kelewatan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri bagi bulan Oktober 2013 Merujuk perkara di atas, saya seperti nama di atas berbesar hati untuk membuat tuntutan perjalanan dalam negeri bagi bulan Oktober 2013 iaitu tuntutan perjalanan untuk kursus Jurulatih Utama KBAT. 2. Saya memohon maaf di atas kelewatan tuntutan ini disebabkan oleh perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Antara perkara yang menyebabkan kelewatan tuntutan ini dibuat adalah seperti berikut : a) Penglibatan dalam pengendalian kursus dalaman. c) Penglibatan penyelarasan kertas PMR 3. Sekali lagi saya memohon maaf di atas kelewatan permohonan tuntutan perjalanan ini. Saya amat berharap agar permohonan ini dapat diluluskan. Sekian terima kasih. Yang benar, ………………………………….. (AZA PERTIWI HUSSAIN ) Guru Akademik Biasa, SMKA Wataniah

13 November 2013