You are on page 1of 3

UJIAN PENGESANAN PRESTASI MURID 4/2008 SJKC DAERAH MUAR BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN 1 MASA: 1 jam NAMA:____________

MARKAH :________% TARIKH :________ Soalan 1 hingga Soalan 10

5.

Manakah antara Penyataan berikut adalah benar ? A. Wendy dan Yanshiang telah melawat pameran Komputer. B. Pameran Komputer diadakan dalam cuti sekolah C. Yanshiang mengajak Weddy pergi ke pameran Komputer

A. Baca petikan di bawah, kemudian bulatkan jawapan yang betul.

: Tun Abdul Razak bin Hussien ( Perdana Menteri Malaysia yang kedua ) Gelaran : Bapa Perbangunan Malaysia Tempat lahir : Pulau Keladi, Pekan, Pahang. Tarikh lahir : 11 Mac 1922 Pendidikan : Di maktab melayu Kuala Kangsar. Kemudian beliau belajar di Raffles College, Singapura. Selepas itu, beliau menyambung pengajiannya dalam bidang undang-undang di London. Tarikh dilantik menjadi Perdana Menteri : 22 September 1970 6. Siapakah Tun Abdul Razak ? A. Perdana Menteri Malaysia yang kedua B. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga C. Perdana Menteri Malaysia yang keempat Di manakah Tun Abdul Razak dilahirkan ? A. Kuala Kangsar B. Pulau Keladi, Pekan C. London D. Singapura Apakah gelaran Tun Abdul Razak ? A. Bapa Pembangunan Malaysia B. Perdana Menteri Malaysia C. Hussien Di manakah beliau belajar undang-undang ? A. London B. Pahang C. Perak

Nama Tokoh

1.

Siapakah yang menerima e-mel ini ? A. Hotmail B. Wendy Di manakah pameran komputer diadakan ? A. Minggu hadapan B. Pusat Dagangan C. Pusat Dagangan Dunia Putra

C. Yanshiang

7.

2.

8.

3.

Berapa lamakah pameran komputer diadakan ? A. Sehari B. Seminggu C. Sebulan D. Setahun 9. Mengapakah e-mel tersebut duhantar ? A, Bertanya khabar B. Memberitahu cuti sekolah sudah bermula C. Memberitahu pameran komputer akan diadakan

4.

D. Singapura

10. Bilakah beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ? A. 11/03/1922 B. 11/03/1970 C. 22/09/1922 D. 22/09/1970

B. Padankan peralatan komputer dengan nama yang diberi


11. disket

D Padankan kata tanya di bawah untuk membentuk ayat tanya.


21. 22. 23. Bagaimanakah Bilakah Bolehkah Mengapakah Siapakah saya ikut kamu ? cara membuat kek ini ? perlawanan itu diadakan ? pemenang pertandingan itu ? kamu berjalan kaki ?

12. 13. 14. 15. Papan kekunci Pengimbas Mesin pencetak tetikus

24. 25.

E. Padankan arahan dangan tanda yang sesuai


26. Dilarang merokok

27.

Dlarang makan dan minum Senyap

28.

29.

Dilarang memetik bunga Dilarang memancing

C. Padankan peralatan komputer dengan nama yang diberi


16.

30.

Kanak-kanak melintas

17. 18. 19. 20. Dilarang membunyikan hon Belok ke kanan Dilarang basikal di sini Kenderaan dilarang masuk

F. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul


peralatan internet maklumat Komputer riba

31. Kita boleh mendapatkan ____________________ melalui komputer berinternet. 32. ____________________ mudah dibawa ke mana-mana. 33. Abang suka melayari ____________________ pada waktu lapang. 34. Ali membeli ____________________ Komputer di kedai Komputer.

G. Soalan 35-40 : Susunkan ayat-ayat mengikut urutan gambar


Rentap dilahirkan sekitar tahun 1800. Beliau _______________ di Hulu Skrang, Sarawak. Beliau seorang _______________ yang terkenal dan disegani kaumnya. Semasa penjajahan Inggeris, pihak _______________ cuba mencampuri urusan adapt _______________ suku kaum Iban. Kekuasaan Rentap tecabar dan beliau bersama-sama suku kaum Iban telah bangun mempertahankan hak dan _______________ Iban di Sarawak.

I. Buat ayat
46.

membersihkan 47.

Ramai orang berkumpul di Dataran Merdeka. Halim dan keluarganya pergi ke Dataran Merdeka. Rakyat Malaysia berasa bangga. Hari ini 31 Ogos. Halim bangun awal pagi. Banyak acara diadakan untuk menyambut ulang tahun kemerdekaraan Negara kita. 50. 49. 48.

menutup -

membaca -

Bunga Raya -

H. Soalan 41-45 : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.


masyarakat menetap pemimpin penjajah resam

memancing -