You are on page 1of 15

MEMPERKASAKAN PENGURUSAN PANITIA (SEKOLAH

)

PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN SK SUNGAI POYAN LIMBANG YBA5113 .

Bagaimana Menguruskan Panitia yang Berkualiti • • • • • Berdasarkan Pekeliling Ikhtisas 4/1986 Perancangan yang teratur Pengetahuan Pengalaman Perkongsian idea dan tenaga .

Post Mortem Ujian / Peperiksaan 8. Pencerapan 6. Pembangunan Staf 7. Program Sokongan Panitia 5. Pengajaran & Pembelajaran 4. Perancangan Tahunan Panitia 2.Bidang Pengurusan Panitia 1. Mesyuarat Panitia 3. Pengurusan Fail Panitia 10. Stok dan Kewangan . Koordinasi Persatuan 9.

1 Perancangan Panitia • “Perancangan Panitia 2014” yang terancang • Perancangan mengandungi : a) b) c) d) Pengurusan dan Pentadbiran Panitia Perancangan Akademik Panitia Perancangan Persatuan / Kelab Dokumen sokongan .

Perancangan Panitia (Bahagian 1 : Pengurusan Pentadbiran) • • • • • • • • • Visi. misi. matlamat sekolah Carta organisasi sekolah Carta organisasi Jawatankuasa Kurikulum Carta organisasi Panitia Senarai guru dan biodata Senarai penyedia soalan ujian / peperiksaan Data pelajar tahun semasa Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt) Anggaran pendapatan dan perbelanjaan .

Perancangan Panitia (Bahagian 2 : Perancangan Akademik) • Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua kelas dan peperiksaan awam • Data / rekod peperiksaan mata pelajaran hingga tahun terkini • Perancangan strategik semua tahun : – Keputusan peperiksaan terakhir – Sasaran tahun semasa – Strategi / aktiviti peningkatan prestasi .

Perancangan Panitia (Bahagian 3 : Perancangan Persatuan/Kelab) • • • • • • Jawatankuasa Persatuan / Kelab Objektif Persatuan / Kelab Sasaran pencapaian Persatuan semasa Carta Gantt aktiviti tahun semasa Anggaran pendapatan dan perbelanjaan Projek Khas Persatuan .

Perancangan Panitia (Bahagian 4 : Dokumen Sokongan) • • • • • • • Penetapan LDP/latihan setiap tahun Penetapan kadar penggunaan peralatan Panduan penentuan gred ujian atau peperiksaan Jadual pemeriksaan buku latihan pelajar Jadual dan laporan pemantauan Sistem Fail Panitia Senarai buku rujukan / CD / BBM untuk guru .

PENGURUSAN FAIL PANITIA • • • • • • • • • KOD DAN KANDUNGAN FAIL PANITIA CONTOH:1 SKSP 700 2/1 (1) CONTOH:2 SKSP – NAMA SEKOLAH 700 – KOD BAGI KURIKULUM 2/ – KOD BAGI PANITIA /1 – KOD MATA PELAJARAN (1) – NOMBOR FAIL .

Pengurusan Fail Panitia Bil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nama Fail Fail Induk Panitia Fail Sukatan/Huraian Sukatan Panitia Fail Mesyuarat Panitia Fail Program Kecemerlangan Fail Keputusan Ujian & Peperiksaan/ Headcount Fail Penyeliaan/ Pencerapan Fail Pemeriksaan Buku Latihan Koakademik Fail Bank Soalan Fail Kewangan Panitia/ PCG .

PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN PANDUAN PENSKORAN AKSES KENDIRI SK SUNGAI POYAN LIMBANG YBA5113 .

2 Surat Panggilan Mesyuarat Panitia 3. sehingga 50% lengkap Ada.1 3 kali mesyuarat Mesyuarat 3. SPI 3/1999. sehingga 25% lengkap Ada. sehingga 25% lengkap Ada.2 Carta Oragnisasi Panitia 0 Tiada Tiada 1 2 3 4 Lengkap Lengkap CATATAN Pengerusi : Pengetua / GB Pengerusi : Ketua Panitia Maklumat diri EMIS / Mengikut format yang sesuai Jadual waktu peribadi terkini 1. sehingga 50% lengkap Ada. sehingga 75% lengkap Lengkap Lengkap Ada Lengkap Wajib ada SPI 4/1986. Ada minit. sehingga 25% lengkap Ada. sehingga 50% lengkap Ada. Lihat kesesuaian Mesyuarat sekurangperancangan bilangan mesyuarat semasa kurangnya 3x sepenuhnya semasa pemantauan setahun pemantauan Ada mesyuarat.Mengikut bilangan Tercatat agenda Lengkap mesyuarat semasa pemantauan mesyuarat Ada minit.4 Jadual Waktu Persendirian 1. sehingga 25% lengkap Ada. kurang lengkap. sehingga 25% lengkap Ada. sehingga 75% lengkap Ada.6 berkaitan Sukatan Sukatan Pelajaran dan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran / 2. sehingga 50% lengkap Ada.1 Carta Organisasi Kurikulum 1. sehingga 75% lengkap Ada. lengkap. lengkap. sehingga 75% lengkap Ada.PENSKORAN Pengurusan Fail Panitia 1.5 Senarai Buku Rujukan Guru Pekeliling Ikhtisas yang 1. Ada minit. sehingga 50% lengkap Ada.3 Minit Mesyuarat Tiada 3 Tiada minit Mesyuarat mematuhi Ada mesyuarat.3 Maklumat Butir Diri Guru 1 Fail Induk Panitia 1. Ada minit. teperinci teperinci dan kurang kurang tidak diedarkan teperinci teperinci diedarkan .1 dan Dokumen Standard Huraian Kurikulum terkini Sukatan 2 Pelajaran / Rancangan Pelajaran Dokumen 2. lengkap. SPI 3/1987 dan pekeliling yang berkaitan Tiada Lengkap Tiada Ada.2 Tahunan mengikut takwim Standard persekolahan semasa Kurikulum (DSK) Tiada Tiada Tiada Tiada Ada. sehingga 75% lengkap Lengkap Mengikut takwim persekolahan semasa Mesyuarat diadakan minima Tiada 3.

4 (semua tahun 5.5 Headcount UPSR Tiada Lengkap Tiada Lengkap Tiada Lengkap Tiada Tiada Lengkap Lengkap Rujuk data HC3 Rujuk data HC3 5.PENSKORAN Pengurusan Fail Panitia 4. sehingga 50% lengkap Ada. sehingga 75% lengkap 1 2 3 4 Lengkap CATATAN Perancangan untuk semua tahun / tingkatan mengikut potensi murid Mengandungi Tajuk / Tarikh / Tempat / Masa / Objektif / Aktiviti / Kehadiran / Jemputan Program Peningkatan 4 Pencapaian Akademik Dokumen Pelaksanaan 4. kelas Ada untuk Ada untuk semua n UPSR Rujuk Minit Mesyuarat peperiksaa semua tahun dan sahaja dan / Minit Curai n UPSR tahun didokumentasi-kan didokumen tasikan . kelas peperiksaa Ada. sehingga 25% lengkap Ada.1 Perancangan Tahunan Panitia 0 Tiada Ada.2 Program / Aktiviti Tiada Lengkap Penilaian dan Analisis Keputusan 5 5.7 Post Mortem dilaksanakan untuk semua tahun Tiada Ada.2 Pelajaran dalam peperiksaan awam Analisis Pencapaian Mata 5.3 Pelajaran dalam peperiksaan dalaman semua tahun Headcount Mata Pelajaran 5. kelas Ada untuk Ada untuk semua n UPSR peperiksaa semua tahun didokumentasisahaja dan n UPSR tahun kan didokumen tasikan Ada. kelas peperiksaa Ada.6 Analisis Item soalan ujian / peperiksaan Tiada 5.1 Pentaksiran Peperiksaan UPSR / Headcount Analisis Pencapaian Mata 5.

PENSKORAN Pengurusan Fail Panitia Program Pemulihan dan 5. sehingga 25% lengkap Ada.3 Tiada Tiada Tiada Ada Ada Lengkap 9.1 Tiada Ada. sehingga 50% lengkap Ada. sehingga 50% lengkap Ada.1 Surat menyurat koakademik / persatuan Tiada Lengkap Koakademik Tiada Ada. sehingga 25% lengkap Ada. kelas peperiksaa Ada.2 Laporan pelaksanaan aktiviti Persatuan Tiada Lengkap 9. semua tahun peperiksaa n UPSR Ada.2 / Buku Latihan 8.1 Soalan Peperiksaan Awam Soalan Ujian / Peperiksaan peringkat Sekolah Koleksi soalan dari sekolah lain / negeri lain / internet Tiada Ada 9 Bank Soalan 9. sehingga 25% lengkap Ada. sehingga 75% lengkap Ada Semakan 7 Buku Nota / Laporan Semakan Buku Nota Latihan 7. sehingga 75% lengkap 1 CATATAN Tiada 6 Penyeliaan / Pencerapan 6.2 Laporan Pencerapan oleh Pentadbir Jadual Semakan Buku Nota / Buku Latihan Tiada Lengkap Rujuk data e-Cakna 7.1 Tiada P&P 6. sehingga 50% lengkap Ada.4 Rekod Pergerakan Soalan Belanjawan Panitia 10 . sehingga 75% lengkap Ada Mengandungi Tajuk / Tarikh / Tempat / Masa / Objektif / Aktiviti / Kehadiran / Jemputan Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy Soalan boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy 8 / Koordinasi 8.2 Tiada Ada 9.semua dilaksanakan setiap n UPSR sahaja dan tahun kali selepas Post sahaja dilaksanaka Mortem n Ada Ada.8 Pengayaan dirancang berdasarkan Post Mortem Jadual Pencerapan P&P guru disediakan 0 2 3 4 Ada. kelas Ada.