You are on page 1of 1

1

q = 90 f
Bon - se a ba

Bonse Aba

po - ke - le - la

Traditional Zambian Song


ka

mu

Ba - li - pe - le ma

a - ku - ba

ba - na


a ba

mu


ka

Bon - se a - ba mu po - ke - le - la
Bon - se po - ke - le - la

Ba - li - pe - le ma

a - ku - ba

ba - na


ka

Ba - li - pe - le ma

a - ku - ba

ba - na


ka

Bon - se

ba

mu

po - ke - le - la

Ba - li - pe - le ma

a - ku - ba

ba - na


ba


Ku - ba

To Coda

Ku - ba

Ku - ba

ba - na

ba - kwa


ba

le - sa

na

Ku - ba

ba - na

na


na


fff

ba - kwa

le - sa


Ku - ba


na


ba


ku - ba


ba -

D.C. al Coda
le - sa

Ku - ba

ba - na

ba - kwa


ku - ba


ba -

na

Ku - ba

ba - na

ba - kwa

le - sa


ba -


ku - ba


ba -

na

Coda

ku - ba

ba - na

ba - kwa

le - sa


na

ya

Mu - ya - ya - ya

mu - ya - ya

ba - kwa - le - sa

ya

Mu - ya - ya - ya

mu - ya - ya

ba - kwa - le - sa

ya


ff

ya

Mu - ya - ya

mu - ya - ya - ya

mu - ya - ya

ba - kwa - le - sa

rall.

sfp


eh!

Ku

Oh


eh! eh!

Oh