TELECOMANDA UNIVERSALĂ ADR460

Înlocuirea bateriilor:
Telecomada Dvs. Universalã reclamã utilizarea a 2 baterii alcaline AAA (vândute separat). Pentru a le pune la locul lor: 1. Rãsturnaţi telecomanda, apoi scoateţi capacul locaşului bateriilor. 2. Introduceţi bateriile, punându-le la polaritate (+) şi (-) dupã reperele care se gãsesc în interior. REMARCĂ : S-ar putea sã fie necesarã reprogramarea telecomenzii, dupã înlocuirea bateriilor.

Programarea cu ajutorul introducerii directe:
Urmaţi etapele de mai jos, pentru programarea telecomenzii, în aşa fel încât ea sã poatã comanda pânã la 4 aparate. 1. Deschideţi manual aparatul pe care doriţi sã-l utilizaţi cu telecomanda. 2. Consultaţi listele de coduri furnizate si gãsiţi CODUL de 3 cifre potrivit cu marca televizorului, a magnetoscopului, a playerului de DVD, a receptorului de semnal de satelit sau a decodorului. 3. Ţineţi apãsatã tasta CODE SEARCH (cãutãtorul de coduri), pânã când indicatorul luminos se aprinde. 4. Ridicaţi degetul de pe tasta CODE SEARCH. 5. Apãsaţi tasta TV (televizor), VCR·DVD (magnetoscop, player DVD) sau SAT·CBL (cablu de satelit), apoi ridicaţi degetul de pe tastã. Indicatorul luminos se aprinde şi rãmâne aprins. Pentru programarea cu cheia AUX: Apãsaţi şi ridicaţi degetul de pe tasta AUX. Apãsaţi pe tasta componentului (TV, VCR-DVD sau SAT·CBL) corespunzãtor aparatului pe care vreţi sã-l comandaţi cu tasta AUX. Indicatorul luminos clipeşte, apoi rãmâne aprins. Dacã se doreşte ca tasta AUX sã comande un magnetoscop numeric, apãsaţi tasta VCR·DVD. 6. Introduceţi codul de 3 cifre cu ajutorul tastelor numerice. Indicatorul luminos se va stinge dupã introducerea acestui cod. 7. Îndreptaţi telecomanda cãtre aparat, apoi apãsaţi tasta ON·OFF (punere în funcţiune / scoatere din funcţiune). Aparatul ar trebui sã intre în funcţiune. REMARCĂ : Dacã aparatul nu rãspunde, încercaţi sã introduceţi alte coduri asociate mãrcii Dvs. de aparat. Dacã aceste coduri nu funcţioneazã, sau dacã marca Dvs. de aparat nu figureazã în Lista de Coduri, încercaţi Metoda de cãutare a Codurilor care urmeazã:

Programarea cu ajutorul metodei de cãutare a codurilor
Dacã televizorul, sau magnetoscopul, sau playerul de DVD, sau receptorul de semnal de satelit sau decodorul Dvs. nu rãspund, dupã încercarea de introducere a codurilor asociate mãrcilor Dvs. de aparate, sau dacã marca aparatului Dvs. nu existã în Listã, încercaţi cãutarea Codului Dvs. cu ajutorul Metodei de cãutare a Codurilor. Urmaţi etapele de mai jos, pentru programarea telecomenzii prin intermediul Metodei de cãutare a Codurilor : 1. Deschideţi manual aparatul pe care doriţi sã-l comandaţi cu telecomanda universalã. 2. Apãsaţi tasta CODE SEARCH (cãutare de coduri) şi menţine-ţi-o apãsatã, pânã ce indicatorul luminos se aprinde. 3. Ridicaţi degetul de pe tasta CODE SEARCH.

4. Apãsaţi pe una din tastele: TV, VCR·DVD sau SAT·CBL, corespunzãtoare aparatului pe care doriţi sã-l comandaţi cu telecomanda, apoi ridicaţi degetul de pe tastã. Indicatorul luminos va clipi 1 datã, apoi va rãmâne aprins. REMARCĂ: Pentru programare, apãsaţi, apoi daţi drumul tastei AUX. Apãsaţi apoi tasta corespunzãtoare aparatului pe care doriţi sã-l comandaţi cu ajutorul tastei AUX. 5. Apãsaţi, apoi ridicaţi degetul de pe tasta ON·OFF, când aparatul ar trebui sã intre în funcţiune. IMPORTANT: Este posibil sã fie nevoie sã apãsaţi tasta ON·OFF pânã la .... de 200 de ori..... 6. Apãsaţi tasta OK când aparatul se stinge. Indicatorul luminos se stinge.

Recuperarea Codului
Dacã aţi utilizat Metoda de cãutare a codurilor pentru programarea telecomenzii Dvs., urmaţi etapele de mai jos, pentru a verifica dacã Codul este compatibil cu aparatul Dvs. Gãsirea şi notarea Codului utilizat în prezent vã va economisi timpul, dacã veţi decide sã reprogramaţi telecomanda (de exemplu, dacã programarea este pierdutã, prin operaţia de înlocuire a bateriilor). 1. Apãsaţi tasta CODE SEARCH (cãutare de coduri) şi menţine-ţi-o apãsatã, pânã când indicatorul luminos se aprinde. Ridicaţi apoi degetul de pe tasta CODE SEARCH. 2. Apãsaţi tasta TV, VCR·DVD, SAT·CBL sau AUX, corespunzãtoare codului aparatului pe care doriţi sã-l recuperaţi. Indicatorul luminos va clipi 1 datã, apoi va rãmâne aprins. Remarcã : Pentru AUX, apãsaţi AUX, apoi pe tasta corespunzãtoare aparatului introdus în memoire, cu ajutorul tastei AUX. 3. Apãsaţi tasta CODE SEARCH, apoi ridicaţi degetul de pe ea. Indicatorul luminos se va aprinde. 4. Începând cu cifra "0" de pe tastatura numericã, apãsaţi pe cifre, în ordine (de la "0" la "9") pânã ce indicatorul luminos clipeşte. 5. Cifra care a provocat clipirea indicatorului luminos corespunde primei cifre a Codului Dvs. 6. Repetaţi etapa 4, pânã ce cele 3 cifre ale Codului vor fi recuperate. 7. Notaţi-vã Codul, pentru o utilizare ulterioarã.

Funcţionarea meniului – TV, DVD, SAT
Funcţiile meniului telecomenzii Dvs. sunt utilizate pentru modificarea parametrilor selecţionaţi. Tasta MENU (meniu) funcţioneazã în modurile TV, DVD şi Receptor Satelit. Meniurile variazã de la o marcã la alta. Meniul TV este utilizat pentru modificarea parametrilor televizorului, precum: culoare, canale şi ceas. Meniul SAT permite navigarea pe ecranele ghidului receptorului de semnale de satelit, modificarea parametrilor de transmisie directã prin satelit, precum listele de canale et parolele pentru ele. Meniul DVD este utilizat pentru modificarea ecranelor de navigare, precum: limbile de afişaj si subtitrãrile. Când vã gãsiţi în Modul MENIU, tastele VOL UP/DOWN (nivel sonor +/-) et CHAN UP/DOWN (canale +/-) servesc drept taste de navigare: PROBLEMĂ : TELECOMANDA NU POATE PROGRAMA FUNCŢIONAREA APARATULUI Dvs.

• Vã gãsiţi prea departe de aparat, sau unghiul este neadecvat. Aceastã telecomandã comunicã cu aparatele prin intermediul tehnologiei IR (infraroşu). Telecomanda trimite un cod captatorului IR al aparatului, care îl recepţioneazã. Prin urmare, asiguraţi-vã cã niciun obiect nu se interpune în traseul fascicolului IR emis de telecomandã si captat de aparat. Apropiaţi-vã şi asiguraţi-vã de poziţionarea telecomenzii cãtre aparat (magnetoscop, programare cu ajutorul tastei VCR·DVD; televizor, programare cu tasta TV; decodor sau receptor de semnal de satelit, programare cu tasta SAT·CBL). • Dacã aţi încercat toate codurile inserate în lista de coduri şi aţi urmat toate indicaţiile, încecaţi Metoda Cãutãrii de Coduri. • Trebuie sã vã puneţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta TV, VCR·DVD, AUX sau SAT·CBL, corespunzãtoare aparatului dorit. • Încercaţi mai întãi codurile VCR sau DVD, asociate mãrcii Dvs., pentru ca telecomanda Dvs. universalã cu 4 componente sã fie în mãsurã sã facã sã funcţioneze o combinaţie de aparate (TV/VCR sau TV/DVD). Va fi necesarã programarea tastei TV (cu ajutorul codurilor TV) şi a tastei VCR·DVD (cu ajutorul codurilor VCR sau DVD) pentru o funcţionare integralã. • Programaţi tasta VCR, cu ajutorul codurilor VCR, apoi tasta AUX, cu ajutorul codurilor DVD, pentru programarea telecomenzii universale pentru 4 aparate, fiind în mãsurã sã facã sã funcţioneze o combinaţie de aparate (VCR/DVD). PROBLEMĂ : INDICATORUL LUMINOS NU SE APRINDE, CÂND APĂSAŢI PE O TASTĂ. • Va tgrebui sã reglaţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta TV, VCR·DVD, AUX sau SAT·CBL, corespunzãtoare aparatului dorit. • Puteţi apãsa pe o tastã nepotrivitã modului în care se gãseşte telecomanda (de exemplu, RCR foncţioneazã numai în modul VCR). • Asiguraţi-vã cã bateriile sunt corect puse la locul lor. • Înlocuiţi cele 2 baterii AAA. Va putea fi necesarã reprogramarea telecomenzii.

PROBLEMĂ : TELECOMANDA NU FACE SĂ FUNCŢIONEZE APARATUL Dvs. • Trebuie sã reglaţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta TV, VCR DVD, AUX sau SAT·CBL, corespunzãtoare aparatului dorit. • Deplasaţi orice obiect care-ar putea sã se gãseascã între telecomandã şi aparat. Asiguraţi-vã cã telecomanda este orientatã în direcţia captatorului IR al aparatului. • Asiguraţi-vã cã bateriile sunt corect puse la locul lor (consultaţi rubrica "Punerea bateriilor la locul lor"). • Înlocuiţi cele 2 baterii AAA. Va fi probabil necesarã reprogramarea telecomenzii. • Reporniţi telecomanda. Scoateţi bateriile, apoi apãsaţi tasta « 1 » de la telecomandã si menţineţi-o apãsatã timp de mai multe secunde, pentru reiniţializarea microprocesorului intern al telecomenzii. Luaţi degetul de pe tasta « 1 », repuneţi bateriile la locul lor, apoi reîncercaţi sã faceţi sã funcţioneze telecomanda. Va fi necesarã reprogramarea ei. PROBLEMĂ : TELECOMANDA NU EXECUTĂ CORECT COMENZILE • Trebuie sã reglaţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta corespunzãtoare aparatului dorit. • Asiguraţi-vã cã aparatul este « gata » (de exemplu, playerul DVD nu conţine disc în el !; magnetoscopul nu conţine videocasetã, ..... etc.) • S-ar putea sã fi apãsat pe o tastã nepotrivitã modului în care se gãseşte telecomanda (de exemplu, RCR funcţioneazã numai în modul VCR). • Dacã utilizaţi un magnetoscop, trebuie sã apãsaţi pe tasta REC de 2 ori. • Dacã doriţi sã schimbaţi canalul, încercaţi sã apãsaţi o datã pe tasta OK, dupã ce aţi introdus numãrul canalului, ţinând cont cã aceastã operaţie este obligatorie pentru numeroase modele şi numeroase mãrci. • Este posibil ca un cod de programare sa nu poatã controla decât anumite funcţii ale aparatului Dvs. (de exemplu, punerea sub tensiune şi scoaterea de sub tensiune a unui aparat).

Executaţi operaţiile descrise pentru programarea telecomenzii (consultaţi secţiunea "Programare"). Dacã este posibilã aprinderea şi stingerea aparatului, apãsaţi tasta CHAN UP/DOWN, pentru verificare dacã aparatul rãspunde bine la comenzi. Daca nu este cazul, încercaţi urmãtorul cod de pe Listã. PROBLEMĂ : MAGNETOSCOPUL NU ÎNREGISTREAZĂ . • Ca mãsurã de securitate, va trebui sã apãsaţi tasta REC de douã ori, pentru a începe sã înregistreze. • Asiguraţi-vã cã videocaseta este corect aliniatã, înainte de a fi introdusã în magnetoscop. • Asiguraţi-vã cã videocaseta nu este protejatã la scriere. Dacã plãcuţa de securitate este retrasã de la videocasetã, ea este protejatã la scriere şi nu poate servi de suport de înregistrare. PROBLEMĂ : TELECOMANDA NU PERMITE SCHIMBAREA CANALELOR. • Trebuie sã reglaţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta TV, VCR DVD, AUX sau SAT·CBL, corespunzãtoare aparatului dorit. • Apãsaţi tasta OK dupã introducerea unui numãr de canal. PROBLEMĂ : MENIUL APARATULUI NU APARE PE ECRANUL TELEVIZORULUI. • Asiguraţi-vã cã aparatul (aparatele) Dvs. este (sunt) aprins(e) şi cã televizorul Dvs. este legat la sursa video potrivitã, apoi utilizaţi tasta INPUT (INTRARE) pentru "a bascula" între sursele video branşate la televizorul Dvs. • Accesul la meniu nu este suportat pentru toate mãrcile. Dacã aici este acest caz, va trebui sã utilizaţi telecomanda originalã pentru a avea acces la funcţiile meniului acestor aparate.
VIZITAŢI SITE-ul WEB www.ADVENTACCESSORIES.com, PENTRU A ŞTI MAI MULTE. Pus de MINE:

http://rapidshare.com/files/245526948/TELECOMANDA_UNIVERSALA_ADR460_RO.doc.html
MD5: E9D5747CA76809B7FA824ED49A23E84B

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful