You are on page 1of 12

TEHNICI DE MANIPULARE

„Nu suntem plătiţi pentru a fi morali” La „întâlnirea consultativă” din 9 mai de la M. A. E. au participat şi câţiva studenţi ai Li ii. !rintre ei trei tineri din nordul "ucovinei# aflaţi la studii în "ucureşti. $%au aşe&at pe un rând de scaune în spate# la perete' masa ovală cu microfoane a sălii (afencu era ocupată de către repre&entanţii ). N. (.%urilor. $tudenţii *ucovineni primiseră te+tul ,ratatului cu o seară înainte şi apucaseră să%l parcur ă# formulându%şi unele o*iecţii. -aleriu .e rea accede la microfon /unii repre&entanţi ai ). N. (.%urilor părăseau sala# după ce luaseră cuvântul0 şi atacă ,ratatul în punctul lui considerat forte de către !utere „spri1inirea minorităţii române din 2craina în eforturile sale de a%şi păstra identitatea”3 ,ratatul nu are prevederi concrete prin care să se ofere un a1utor real# eficient românilor din teritoriile ocupate de 2craina. El preia o serie de prevederi enerale ale convenţiilor internaţionale şi ale 4onstituţiei 2crainei# cu privire la drepturile minorităţilor naţionale3 Articolul 56 5. 7n scopul protecţiei identităţii etnice# culturale# lin vistice şi reli ioase a minorităţii române din 2craina şi a minorităţii ucrainene din 8omânia# !ărţile 4ontractante vor aplica normele şi standardele internaţionale prin care sunt determinate drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. 9. !ărţile contractante reafirmă că persoanele aparţinând minorităţii române din 2craina şi cele aparţinând minorităţii ucrainene din 8omânia. au dreptul de a folosi lim*a lor maternă în raporturile cu autorităţile pu*lice# în conformitate cu le islaţia lor naţională şi cu an a1amentele internaţionale ale !ărţilor 4ontractante. :. !ărţile 4ontractante recunosc că# în e+ercitarea dreptului la asociere# persoanele aparţinând acestei minorităţi naţionale pot înfiinţa şi menţine# în conformitate cu le islaţia internă# propriile or ani&aţii# asociaţii# precum şi instituţii sau aşe&ăminte de învăţământ# culturale şi reli ioase.” Mai mult# alineatul 9 al articolului 56# livrea&ă românii din ,eritoriile )cupate autorităţilor ucrainene# în situaţii de încălcare a drepturilor lor3 „)rice persoană aparţinând unei minorităţi naţionale# care consideră că drepturile prote1ate prin acest articol i%au fost încălcate# are dreptul să

adrese&e o petiţie autorităţilor de stat competente# folosind procedurile le ale disponi*ile. L%am luat3 $e vor*eşte aici despre soarta românilor din 2craina.in nou# avertismentul lui -aleriu . $pre finalul întrunirii din 9 mai de la M. $e vor*eşte de 6 ore# iar noi# care trăim acolo# nu suntem consultaţi. 4um se poateB -ă ascultămC -or*iţiC .upă înc=eierea acestui tratat de care 2craina are acum mare nevoie pentru a se le itima ca stat procesul de de&naţionali&are va continua cu o intensitate sporită.epelin# pro*a*il pentru alunecările valsate ale acestui diri1a*il în ali&eele politicului0. e vinovat de carenţele . Acolo# te=nic vor*ind# M. . Eram din ce în ce mai indi nat. A se refu&ă cuvântul3 „Aţi mai vor*it o dată”. !reşedintele $enatului# !etre 8oman# a declarat ieri la $atu Mare că Ministerul Afacerilor E+terne a reşit din punct de vedere te=nic atunci când a înc=eiat .# când devenise limpede că ea are un caracter formal# că .iua titrea&ă3 !etre 8oman consideră că M.ratatul este *ătut în cuie# -aleriu .ar vă ru ăm să fiţi scurt. !este câteva &ile# în cadrul unei întâlniri cu . El a spus că tratatul *ilateral pre&intă carenţe privind modul în care sunt puse în aplicare prevederile le ate de drepturile minorităţii române din 2craina.upă această intervenţie care nu a primit nici un răspuns -aleriu . (ândisem îndelun o sin ură fra&ă3 DAn 59EF# noi# eneraţia nenăscută încă# am fost preţul pe .@” !etre 8oman îl ratulea&ă cu încă un şut în fund pe cel mai apropiat coec=ipier al său de odinioară /supranumit între prieteni . Aveţi un minut a intervenit Adrian $everin. La câteva minute# unul dintre funcţionarii Ministerului de E+terne a venit în dreptul lor şi le%a cerut să nu mai intervină3 „. E. Atunci# un al doilea student *ucovinean se aşea&ă la microfon. Nu i se dă. A.e rea revine la microfon. ?$e vede acum unde tratatul ar fi putut fi mai atent. 4e puteam să spun într%un minutB Eram emoţionat. E.e rea s%a retras pe scaunul din spate# alături de ceilalţi studenţi *ucovineni. Nu mai faceţi valuri.ratatului cu 2craina. 8idică de repetate ori mâna# cerând cuvântul.” . Nu mi se dădea cuvântul. nu a fost la înălţime.e rea a sunat în pustiu. 7ntrunirea se sfârşea. A. E.” $ă remarcăm e+presia' ea va reveni# într%o luare de po&iţie ulterioară# în pro*lema .” . Este capitolul le at de punerea în aplicare şi condiţiile care privesc minoritatea română din 2craina.umitru 4iauşu# care a avut loc în sala de 4onsiliu a <acultăţii de .umneavoastră aveţi statut de o*servatori.e rea şi%a reiterat po&iţia3 „!entru păstrarea identităţii românilor din teritoriile ocupate de către 2craina# ar fi suficient ca ucrainenii să%şi respecte propria 4onstituţie# care este foarte eneroasă în această privinţă. 7n noiem*rie 599> când efectele pe acest plan ale tratatului deveniseră de mult vi&i*ile .rept şi la care era pre&ent un repre&entant al Am*asadei 2crainei la "ucureşti# -aleriu . A.ratatului# a preşedintelui 4onstantinescu.ratatul cu 2craina.

E+trase din $teno rama şedinţei 4amerei .care 8omânia l%a plătit pentru nu mai mult decât un an de linişte a ei. .acă armata română va intra în 4emăuţi peste GF# 6F# 5FF de ani# e posi*il ca acolo să nu mai fie români# sau să fie întâmpinată de către români cu armele în mână# deoarece ei vor fi de1a de&naţionali&aţi. 2n sentiment naţional puternic3 „4ei care nu înţele sensul po&itiv al termenului ?naţionalist@ să consulte dicţionarele. Adoptarea proiectului de Le e privind ratificarea .omnul Adrian $everin3 4omunitatea română din 2craina ne cere să ratificăm acest tratat. Nu aveam în minte ce formă de a1utor să ni se dea.ratatului cu privire la relaţiile de *ună vecinătate dintre 8omânia şi 2craina3 . !este GF# 6F# 5FF de ani# e posi*il să nu mai fie acolo români. 4ând mi%am au&it cuvintele# m%am în ro&it' decupaseră te+tul3 Ii# ca o pro*ă pentru necesitatea semnării acestui tratat# iată ce ne%a spus un student din nordul "ucovinei# la întâlnirea de a&i# de la Ministerul Afacerilor E+terne3 ?Avem nevoie de a1utor acum.eşi spusesem de intrarea armatei române în 4emăuţi# nu mă ândeam la intrarea armatei române acum.urlea# Marcu . .” "unicul lui după mamă# fost soldat în armata română# a intrat în re&istenţa naţională la cedarea "ucovinei# în 59EF' după 59E9 a fost condamnat la 59 ani de la ăr' a fost eli*erat după moartea lui $talin. . Antervenţia mea fusese în sensul celor spuse înainte de către -aler3 .epputaţilor din G: iunie 599K.omnii !etre . !rin articolul 56. La înc=eierea .@ 4âteva dintre cuvintele mele# scoase din conte+t# erau folosite pentru 1ustificarea semnării tratatului' se au&ea clar unde tăiaseră fra&a. Am a1uns acasă după începerea emisiunii. Nici vor*ă să fi cerut semnarea tratatului româno H ucrainean în actuala lui formă.# ne dă pe mâna ucrainenilor# pune lupul pa&nic la oi.ratatul este ineficient.ratatului cu 2craina i%a spus de&nădă1duit3 „Mă vor în ropa ruşii”. J Am stat de vor*ă# de câteva ori# cu acest student.upă ce întrunirea a luat sfârşit# cel care înre istrase /era cu un ma netofon0 mi%a spus că după amia&ă# la 9# va fi la radio o emisiune pe această temă. 8omânia ne este datoare. Nu pe cele comuniste. Mai departe# pe cuvintele âtuite de emoţie pe care le%a rostit în acel minut acordat de către ministrul de e+terne al 8omâniei# Adrian $everin# au um*lat foarfecele monta1ului comandat de către fostul activist cultural al Asociaţiei $tudenţilor 4omunişti speciali&at în astfel de monta1e acelaşi Adrian $everin.9.@ Am repetat# de câteva ori# această idee. Adrian $everin vor*ea despre necesitatea şi utilitatea înc=eierii tratatului. .@ Am continuat# su* presiunea timpului limitat# fără să%mi pot ale e cuvintele3 ?Avem nevoie de a1utor acum. Acest student# -iorel Aanciuc# este sin urul interlocutor care# în discuţiile pe care le%am purtat pe mar inea tratatului# a adus# în privinţa drepturilor şi o*li aţiilor noastre în "asara*ia şi "ucovina# ar umentul sacralităţii.udor /din *ancă03 .

a*ără fusese3 „4are dintre repre&entanţii comunităţilor româneşti ne%au cerut ratificarea .)areBC . .%urile semnatare3 .ruc# -aleriu (raur.eclaraţiei de la !utna.omnul Adrian $everin3 8ăspund domnului -aleriu .ca momentul favora*il să vină peste 5F# GF# peste 5FF de ani# dar atunci nu vom mai e+ista în "ucovina şi noi suntem cei care suportăm direct sacrificiul pe care 8omânia l%a făcut# cândva# în 59EF. Acel student a vor*it în nume propriu# în condiţiile pe care le%am relatat. Nici mai mult# nici mai puţin decât toată comunitatea română din 2crainaC 7ntre*area lui -aleriu .# unul dintre tinerii care au participat# ne%a spus# în numele celorlalţi.a*ără s%ar fi mulţumit cu câteva nume de repre&entanţi autori&aţi ai acestor comunităţi# eventual cu unul.# deci# spunea acest tânăr# n%am te+tul şi încerc să reproduc cât mai e+act3 ?.ratatului în actuala lui formăB” -aleriu . (.# ne%a spus3 ?$i ur# dumneavoastră vă puneţi pro*lema# astă&i# aici.eclaraţia de la !utna fusese semnată de peste 9F de or ani&aţii ne uvernamentale şi partide politice. La data acestor discuţii# .upă ştiinţa noastră# niciunul3 *a din contră# se opun unei astfel de ratificări.@# spunea acel tânăr în continuare# ?.@” Această *âl*âială manipulatorie a lui Adrian $everin merită să fie anali&ată şi pentru a vedea lipsa de ri oare şi nivelul la care au loc# deseori# discuţiile în !arlamentul 8omâniei. Mult mai important# însă3 Adrian $everin afirmase# cu aplom*# de la tri*una 4amerei3 „4omunitatea română din 2craina ne cere să ratificăm acest tratat. Mă voi opri asupra .# o să vă dau numele# doar nu vă ima inaţi că mint# o să vă dau numele în mod e+act /rumoare în partea stân ă a sălii de şedinţă0# dar. N. !rintre ). ?$%ar putea.a*ără3 da# la întâlnirile pe care le%am avut la Ministerul de E+terne cu diverse or ani&aţii ne uvernamentale# au participat şi repre&entanţi ai unor or ani&aţii ne uvernamentale din "ucovina şi unul dintre tinerii de acolo. 8ăspunsul la între*area lui -aleriu .” !lusase# inutil şi iresponsa*il# aşa cum a plusat pe tot parcursul validării tratatului.@ /din partea stân ă a sălii3 4um se numeşteB0# pentru că se discuta şi atunci. 7n primul rând te=nica lisării conte+tului# *ine cunoscută în construcţiile manipulatorii sau sofistice3 cu a1utorul aparent inofensivei sinta me „în numele celorlalţi”# $everin insinuea&ă asumarea de către ceilalţi /ceilalţi „tineri care au participat”# ceilalţi „tineri de acolo” din "ucovina sau c=iar ceilalţi „repre&entanţi ai unor or ani&aţii ne uvernamentale din "ucovina”0 a spuselor /şi ele mistificate0 ale acestui tânăr.umneavoastră discutaţi aici despre amânarea semnării tratatuluiL@# pe atunci se punea pro*lema de semnare# în aşteptarea unui moment mai favora*il.a*ără3 .a*ără este3 niciunulC 4unoaşteţi de1a .omnul -aleriu .omnule ministru de stat# vă ro să ne spuneţi care dintre repre&entanţii comunităţilor româneşti ne%au cerut ratificarea tratatului în actuala formăB .eclaraţiile lui Lorin <ortuna# Mircea .

e rea# nici .ărâţeanu# redactorul%şef al &iarului Arcaşul din 4emăuţi3 -.ratatul propus spre ratificare repre&intă strict voinţa de ca*inet a E+ecutivului şi !reşedinţiei# incapacitatea lor de a apăra cu demnitate interesele fundamentale ale 8omâniei şi nu an a1ea&ă în nici un fel conştiinţa naţională şi drepturile noastre asupra teritoriilor deţinute ile al de către 2craina. 4um vă e+plicaţi acest lucruB -.a*ără# Adrian $everin# *âl*âindu%se# nu s%a putut referi la nici un repre&entant al comunităţilor româneşti din . J Ii iată ce spune doamna Ale+andrina 4ernov# profesor la catedra de Lim*a şi Literatura 8omână a 2niversităţii din 4emăuţi# mem*ru de onoare al Academiei 8omâne3 .ărâţeanu# nici Arcadie )paiţ# nici profesorul 4onstantinovici# nici Ale+andrina 4ernov# nici profesorul (ri ore "ostan# nici Alie .ratatului la 4ameră# punctul G9 al . Acesta este motivul pentru care# la între*area lui -aleriu .eritoriile )cupate.recând spre Oiev sau spre Moscova# puteau să facă o escală şi la noi să vadă cum trăiesc românii noştri# ce pro*leme avem şi apoi să semne&e un tratat pe care pretind că%l vor de /dra ul nostru.umitru 4ovalciuc# nici !etru (ro&avu# nici . . La data ratificării . Niciuna dintre societăţile culturale3 nu „Mi=ai Eminescu”# nu „Aron !umnul”# nu „.” Niciunul dintre repre&entanţii comunităţilor româneşti *asara*ene şi *ucovinene care trăiesc acum în . ) dată ce noi# românii# nu suntem constituiţi într%un partid puternic# cum este 2. La 4emăuţi# semnarea .eritoriile )cupate nu a cerut ratificarea tratatului în actuala lui formă.3 Atunci când s%a invocat semnarea tratatului dintre 8omânia şi 2n aria# fruntaşii 2niunii .ratatului de *a&ă este considerată ca a treia trădare /59EF# 59EK# 599K0.Asociaţia 4ulturală „(lasul "asara*iei”# Asociaţia 4ulturală „!ro "asara*ia şi "ucovina”# Asociaţia 8omână a -ictimelor 8epresiunilor $taliniste# 4onsiliul Naţional al 8eîntre irii# $ocietatea pentru 4ultura şi Literatura 8omână în "ucovina# $ocietatea 4ulturală „"ucureşti H 4=işinău”# $ocietatea 4ulturală „Minutul Nerţa”# 2niunea 8omânilor "ucovineni am selectat numai or ani&aţii ale românilor proveniţi din .3 Ii pe noi ne miră acest fapt# mai ales că 8omânia permite or ani&area partidelor pe criterii etnice# ceea ce în 2craina e imposi*il. Nici o formaţiune politică din .emocrate a Ma =iarilor din 8omânia au fost solicitaţi de "udapesta la mai multe consfătuiri' societăţile româneşti din nordul "ucovinei nu sunt între*ate de către (uvernul 8omâniei# când se discută destinul românilor de acolo.eritoriile )cupate au cerut ca tratatul să nu fie semnat în actuala lui formă.eritoriile )cupate. La 6 mai 599K# -iorel !atric=i pu*lică un interviu luat lui -asile .impotrivă# repre&entanţii românilor din . . !.eclaraţiei de la !utna avea următoarea formă3 Atra em atenţia că .M8 în 8omânia# e clar că oficialităţile de la "ucureşti s%au ândit că nu au cu cine discuta' dar puteau să ne consulte şi pe noi# românii din 4emăuţi# la nivelul societăţilor culturale.unărea şi Marea”# nu „(eor e 4oş*uc”. .udor .eritoriile )cupate.. Nimeni. Nici -asile .umitru Na1dău# nici (=eor =e $imionca.

# unul dintre tinerii care au participat ne%a spus3” 8ăspunsul lui $everin pare a%l fi mulţumit pe deputaţi. Nu e de mirare că Adrian $everin se pretea&ă la o asemenea mistificare' de mirare este că între ul !arlament se lasă manipulat.$%a semnat un document prin care# în ceea ce priveşte 8omânia# se reactuali&ea&ă !actul Molotov H 8i**entrop. Am fost foarte indi nată de afirmaţiile doamnei . $emnatarii acestui document nu au nici un drept moral# cu atât mai puţin unul istoric# să =otărască soarta noastră# să ne înc=idă pentru totdeauna porţile# să ne lase cum spune poetul Alie Motrescu Pfără nici o ?&dreanţă de speranţă@.eputaţilor# Adrian $everin povesteşte ce i%a spus „un tânăr” „în numele celorlalţi”# afirmă dânsul mistificând# în plus şi conţinutul spuselor acestui tânăr. Nimeni nu a remarcat rava discrepanţă între afirmaţia lui $everin3 „comunitatea română din 2craina ne cere să ratificăm acest tratat” şi 1ustificarea dată de el pentru această afirmaţie3 „unul dintre tinerii de acolo.omnul -aleriu .ratat acum este important# pentru că ei au nevoie acum şi nu peste 5F# GF# 6F de ani de spri1in în ceea ce priveşte păstrarea identităţii lor culturale# etnice# lin vistice# reli ioase etc.# vor*ind în numele celorlalţi”# de la 4ameră# devine# la $enat# „repre&entanţii studenţilor din "ucovina”# iar .omnul Adrian $everin3 4omunitatea română din 2craina ne cere să ratificăm acest tratat. $untem sacrificaţi în numele unei =imere.a*ără3 . 7ntre*area se dovedeşte a fi avut o funcţie pur retorică şi pro*lema rămâne# ca multe altele în !arlamentul 8omâniei# în coadă de peşte. La K iulie# în $enat# mistificarea este escaladată3 „.omnule ministru de stat# vă ro să ne spuneţi care dintre repre&entanţii comunităţilor româneşti ne%au cerut ratificarea tratatului în actuala lui formăB . „.upă ştiinţa noastră# niciunul3 *a din contră# se opun unei astfel de ratificări. $ă recapitulăm.” 4a răspuns la această între*are# de la tri*una 4amerei . J 2nul dintre tinerii care au participat.oe !etre din revista ?GG@ care susţine te&a că nordul "ucovinei tre*uie sacrificat în numele intereselor politice actuale ale 8omâniei' şi astfel de idei sunt lansate de un istoric românC 4red că în această pro*lemă ar fi tre*uit consultaţi toţi liderii mişcării noastre naţionale. Nu au fost consultaţi niciunul dintre cei doi mem*ri de onoare ai Academiei 8omâne# care au participat de la început la mişcarea de renaştere a conştiinţei naţionale româneşti de la 4emăuţi şi care sunt responsa*ili de ceea ce spun şi fac”.omnul Adrian $everin3 Nu mai departe de acum câteva &ile# însoţindu%l pe !reşedintele Emil 4onstantinescu# am avut oca&ia să facem o vi&ită în satul "a*ele din 2craina# din sudul "asara*iei# ca provincie istorică# unde am întâlnit repre&entanţi ai comunităţii române care trăiesc acolo şi mesa1ul acestor repre&entanţi a fost cel puţin la fel de clar ca mesa1ul pe care# cu câteva luni înainte# la o întâlnire pe care am or ani&at%o la Ministerul de E+terne# ni l%au dat repre&entanţii studenţilor din "ucovina# mai e+act din 4emăuţi şi care ne%au spus că pentru ei acest .” „.

Ii# su* presiunea maselor. 4=iar presa favora*ilă remarcă3 „preşedintele ar fi tre*uit să fie însoţit şi de un opo&ant al ideii semnării tratatului”.ratatului# la Oiev# de către miniştrii de e+terne ai 8omâniei şi 2crainei# începe ceea ce se dovedeşte a fi înţeles preşedintele 4onstantinescu printr%o „lar ă de&*atere pu*lică naţională”# anume apariţia sa pe postul naţional de televi&iune# într%o pledoarie unilaterală pro%.ratatul cu 2craina marea păcăleală# nu primeşte spaţiu la 8omânia li*eră' !atric=i reuşeşte să%l pu*lice în Lumea Ma a&in3 $emnarea acestui tratat este 1ustificată cu ?ar umente@ ca orice inepţie care nu poate fi reparată3 ?Nu putem ataca 2craina pentru recuperarea teritoriilor. Aceştia spuneau3 ?. Afirmaţia . 2n comentariu dur la adresa acestei emisiuni# semnat de către -iorel !atric=i# . 7ntr%una dintre „de&*ateri”# preşedintele apare însoţit de istoricul profesor dr.ratat.re*uie să renunţăm la istorie.@ /.” .re*uie su*liniat că a*solut nimeni în 8omânia# nici înainte de Q>9# nici după Q>9# nici după Q9:# nu a pus pro*lema recuperării prin forţă a teritoriilor noastre ocupate de 2niunea $ovietică# ulterior de 2craina.ratatul cu 2craina un succes e+asperant# în Lumea ma a&in ER59990 $unt de1a „cuvintele unui rup de tineri” nu pot să%mi reprim comparaţia3 ca la A$4# pe vremuri care au spus# fără nici un ec=ivoc3 „.oader.acă . 7n sfârşit# în primăvara lui Q99# considerând că peste manipularea pe care a orc=estrat%o la 9 mai 599K s%a aşternut complet praful uitării# Adrian $everin afirmă# si ur de sine3 7n acest sens toată lumea se pare că a uitat cuvintele unui rup de tineri studenţi *ucovineni rostite în &ilele premer ătoare semnării .# l%au semnatC 7n aceeaşi perioadă# imediat după semnarea .re*uie să ţinem cont de faptul că 2craina are :F de milioane de locuitori şi deţine focoase nucleare@# spune preşedintele. (iurescu# tatăl profesorului .inu (iurescu# vota în 4onsiliul de 4oroană pentru cedarea "asara*iei şi "ucovinei.ratatului.acă e de&*atere naţională# e natural ca televi&iunea naţională şi marile cotidiane naţionale să pre&inte opiniile celor care au convin erile preşedintelui naţiunii şi ale ministrului ei de e+terne” notea&ă -iorel !atric=i.ratat acum este important”.inu (iurescu# cel care lansase# la concurenţă cu de1a cele*ra sinta mă pre&idenţială# varianta3 „. . Nicolae Aor a ceruse imperativ re&istenţa armată. .am*i ua manipulare a cuvintelor acelui tânăr# făcută la 4amera . .” Evident# este o emisiune „la două voci” pro%.eputaţilor# capătă aplom* la $enat3 „ne%au spus că pentru ei acest . 4.ratatul semnaţi%l acum”. <las=*acS3 4u o 1umătate de secol în urmă# în 59EF# istoricul profesor 4.ratatul nu se înc=eie doar pentru a se evita impresia că 8omânia a renunţat la teritoriile sale# atunci semnaţi%l acum# întrucât altfel# peste câteva decenii# când poate le va putea relua# nu va mai trăi nici un român pe acele pământuri. 7ntr%o a doua emisiune de acest fel# min ea îi este servită la fileu preşedintelui de către Anca .ratat.

) alternativă su*tilă diplomatic ar fi fost înc=eierea cu prioritate a unui .umitreasa# $tatele 2nite nu aşteptau mai mult. ) . Aurel !reda care să conducă la o formă de te+t accepta*ilă pentru diplomaţia română.eclaraţie solemnă unilaterală a !arlamentului 8omâniei# prin care s% ar fi făcut cunoscut că 8omânia# în spiritul Actului <inal# respectă principiul inviola*ilităţii teritoriale în raport cu toţi vecinii săi# ar fi fost un semnal la fel de clar şi mult mai precaut din punct de vedere diplomatic# asupra faptului că 8omânia este un factor de sta*ilitate în &onă. Ii cred că orice diplomat serios desconsideră un adversar sau un partener care face altfel. . Adică o strate ie politică urmărită cu tenacitate. !rin primitivismul politic al acestei afirmaţii manipulatorii# care e+primă supo&iţia preşedintelui asupra unui primitivism politic al acelora cărora li se adresea&ă.” Alternative la validarea acestui tratat capitulard erau nenumărate3 de la semnarea unei declaraţii de *ună vecinătate# cu sau fără menţionarea e+istenţei contenciosului teritorial# până la continuarea ne ocierilor „cu o voinţă politică de cremene” cum va spune dr. 2n asemenea principiu nu e+istă în politică.upă cum reiese# printre altele# din sonda1ele făcute în mediile diplomatice americane de către părintele 4alciu%.)”.ratat de *a&ă cu <ederaţia 8usă# înaintea celui cu 2craina# în care să se fi încercat# printr%o persuadare diplomatică profesionalistă# introducerea formulei de condamnare a pactului Molotov 8i**entrop şi a consecinţelor sale. !reşedintele 4onstantinescu ne spune că face o politică e+ternă *a&ată pe principiul „strân erii loiale de mână”. !reşedintele 4onstantinescu a determinat E+ternele şi !arlamentul să pluse&e# o*sedat de =imera „paşaportului de intrare în NA. 7n diplomaţie# la vor*e se răspunde cu vor*e. Nu e+istă „paşaport pentru intrarea în NA. . ) asemenea linie politică ar fi însemnat introducerea preala*ilă a clau&ei de condamnare a !actului Molotov H 8i**entropşi a urmărilor sale în tratatul semnat de 8omânia cu (ermania /fapt reali&at în tratatele semnate cu Atalia şi cu Mările "altice0. . ) soluţie ele antă ar fi fost urmarea procedurii de ratificare până la $enat şi neratificarea în $enat /ceea ce s%ar fi întâmplat în mod natural în lipsa puternicei presiuni politice pentru ratificare0. !rin faptul că su erea&ă o asemenea a*ordare din partea adversarilor semnării tratatului capitulard.re*uie su*liniat# încă o dată# că teritoriile noastre nu se află în <ederaţia 8usă deci opo&iţia 8usiei la introducerea unei asemenea clau&e nu ar fi avut o*iect concret şi că 8omânia ar fi putut 1uca pe frontul diplomatic de est cartea rusă împotriva cărţii ucrainene. !reşedintele 4onstantinescu a ales cartea ucraineană# care ne%a costat renunţarea de 1urela teritoriile româneşti ocupate de 2craina şi a încercat să convin ă poporul român că este unica.preşedintelui a fost percepută# de către cei care erau în cunoştinţă de cau&ă# ca o 1i nire la adresa poporului român. Am comentat de1a acest tip de manipulare3 „Alternativa la validarea acestui tratat este atacarea 2crainei.)”.

3 !ăi nu se poate face nici un fapt istoric fără sacrificii.oader3 A nu semna un document umilitor nu presupune că vom sări mâine pe cai.a# dar nici 2craina nu e 8usia. ?. ?"ine# dar 8omânia nu e Taponia@# vine contraar umentul. . „:F de miliarde dolari investiţie străină în timpul mandatului meu” manipulare . . .” .4eea ce am avut în sc=im*# în toţi aceşti ani de după Q>9# se numeşte diletantism. .-85 H Emil 4onstantinescu. M. E.ar e su*ţire ândul său că îi vom accepta disculparea . 7n realitate# 2craina are E9 de milioane de locuitori şi# în 5999# a predat 8usiei toate o ivele nucleare.3 EuC” 7n cadrul acestei emisiuni# preşedintele reiterea&ă acelaşi stereotip manipulator# într%o variantă uşor modificată3 alternativa la semnarea .ar aceste sacrificii.eşi a*andonându%şi pentru prima dată *retelele la sacou şi cravată /ceea ce pentru el este ec=ivalentul ţinutei frac%papion0# Marius .ratatului cu 2craina ameninţare militară din partea 2crainei. E.-85# cu pre&enţa preşedintelui 4onstantinescu# susţinute de către Anca . .3 Aţi vor*it de sacrificii istorice# domnule preşedinte. 8omânia ar fi fost.3 Nai să spunem lucrurilor pe nume. 4. A nu semna# a menţine o situaţie din aceasta# de incertitudine# puteam să enerăm evoluţii foarte periculoase. . .ucă un interviu# transmis în direct de la la 4otroceni.e e+emplu3 imediat ce am fost la Lisa*ona# după ce am fost ales preşedinte# 2craina# de pildă# pre ătea demonstraţii militare# aşa%&ise# am fost informat# pe Ansula Ierpilor sau în altă parte.-85 H Aliescu H 8oman. „:F de milioane de locuitori”# populaţia statului pe care 8omânia ar tre*ui să%l atace# dacă nu ar semna tratatul manipulare .ucă nu%şi părăseşte stilul frust al între*ărilor3 M..3 4ine mă acu&ăB M.oSio şi Moscova se află încă în stare de *eli eranţă. 4. Taponia nu atacă 8usia# c=iar dacă nu semnea&ă tratatul de pace până la restituirea celor patru insule pustii.-85 H Emil 4onstantinescu# în campania electorală. A induce opiniei pu*lice spaima unui atac nuclear este cel puţin re reta*il.” 7n manipulările opiniei pu*lice de către conducerile succesive ale 8omâniei postdecem*riste# se pare că cifra :F are o funcţie ocultă3 „:F FFF de morţi la revoluţie” manipulare .avos0. .. Astfel# din punct de vedere 1uridic# . Aţi fost acu&at şi sunteţi acu&aţi# cei care vă aflaţi la putere# că prin semnarea acestui tratat cu 2craina am pierdut definitiv acele părţi din 8omânia# mă refer la "ucovina# la nordul şi sudul "asara*iei# definitiv. 8evin la comentariul lui -iorel !atric=i asupra emisiunii ..re*uie să ţinem seama# apoi# că 2craina are :F de milioane de locuitori şi posedă arme nucleare@# afirmă preşedintele 4onstantinescu pe postul naţional de televi&iune# la o oră de vârf. La începutul lui 599># preşedintele 4onstantinescu îi acordă lui Marius .esi ur preşedintele 4onstantinescu îşi cunoaşte vulnera*ilitatea în lansarea de unul sin ur a ideii „sacrificiului istoric” /poate c=iar la Lisa*ona# înainte de .

4.ratatul cu 2craina un succes e+asperant”. $taţi un moment# domnule .” Itim că punctul forte al preşedintelui nu este .ratatului.-85 şi !ro.ucă. -eteranii de ră&*oi şi ofiţerii activi *otoşăneni denunţă pactul Molotov 8i**entrop $everin. Amm tot aşteptat ca# de undeva# să se dea semnalul pentru începerea acelei ?lar i campanii pu*lice de de&*atere a .ratatului cu 2craina@. Articolul 9F3 „!reşedintele 8omâniei# după consultarea !arlamentului# poate cere poporului să%şi e+prime# prin referendum# voinţa cu privire la pro*leme de interes naţional.ucă ne%a pus în imposi*ilitatea de a afla sfârşitul acestei impeca*ile ar umentaţii pre&idenţiale.prin faptul că3 „după ce am fost ales preşedinte# 2craina# de pildă# pre ătea demonstraţii militare# aşa%&ise# am fost informat# pe Ansula Ierpilor sau în altă parte.ucă H $=oV0 Ii iată# în re&umat# ce s%a întâmplat între aceste două declaraţii3 E o ţară democratică.” /declaraţie de u& e+tern în faţa şefilor de state pre&enţi la Astan*ul0 Aanuarie 59993 „Au fost valuriB $untem o ţară democratică.reptul 4onstituţional /profesorul Aor ovan estima că nici 9FU din ceea ce face preşedintele nu este constituţional0' din acest motiv ni se pare scu&a*ilă această interpretare proprie /„ori inală”. Au fost valuriB E o ţară democratică.ar 1urnaliştii mediilor oficiale de informare /8adiotelevi&iunea# 8ompres0 *at .” Ne reamintim aprilie 599K3 „Antre parafare şi semnare doresc să propun o de&*atere pu*lică naţională.3 Nu# nu. Au fost manifestaţii de sute de mii de oameni împotriva acestui tratatB Au fostB Le%aţi vă&ut dumneavoastrăB 8eferendumul nu s%a făcut pentru că nu au e+istat condiţii# nu au e+istat acele mari mişcări populare care să se opună.ratatul cu 2craina nu se mai termină# Adrian $everin îi vine în a1utor cu o luare de po&iţie în presă3 „.” /declaraţie de u& intern# la Marius . .” !ăcat că fidel manierei sale de a nu lăsa interlocutorul să%şi ducă ândul până la capăt Marius .ucă3 E.-. $everin o ţine o*lu cu „succesul”# ca Avan cu fluiera. !este câteva &ile# marcat de e+asperarea preşedintelui că povestea cu . 8omânia ar fi fost. 7ncepe campania de manipulare a opiniei pu*lice prin mass%media# în primul rând prin marile posturi de televi&iune . Au fost manifestaţii de sute de mii de oameni împotriva acestui tratatB Atunci făceam referendum.0 a te+tului 4onstituţiei privitor la referendum. La urma urmei putem cădea de acord3 un succes pentru 2craina# e+asperant pentru 8omâniaC Ii# în sfârşit o modificare fundamentală de perspectivă din partea preşedintelui# între 599K şi 5999# devenită evidentă în cursul discuţiilor cu Marius .” La > mai 599K# mi1loacele de informare în masă se înc=id punctelor de vedere critice la adresa . Atunci făceam referendum.ratatului cu 2craina. !rintre materialele pe care mi le%a trimis# de curând# Lorin <ortuna +erocopia unui articol din (a&eta de "otoşani din : mai 599K3 (a&eta de "otoşani începe de&*aterea . Nu au e+istat.

Actuala conducere a . $unt cuvintele lui Tames Narff# directorul companiei „8uder X <in (lo*al !olitical Affairs”# companie care are printre preocupări into+icarea opiniei pu*lice mondiale şi care a or ani&at „demoni&area sâr*ilor”# lucrând după spusele d%lui Narff „timp de optspre&ece luni pentru 4roaţia# "osnia%Nerţe ovina# ca şi pentru opo&iţia din provincia Oosovo”. !ro*a*il "o dan ar putea ane+a la compendiul său# .străinătăţile pe *anii pu*lici ca să ne transmită ceea ce ştiam de mult de la alţii. .-8 o duce tot într%un interimat şi tot într%o ile alitate. . „ 4eea ce am descris aici este un infim crâmpei din ampla manipulare „democratică” a opiniei pu*lice româneşti# formal deose*ită de manipularea totalitară de dinainte de Q>9.oe !etre# pentru a spune că de acolo vin ?indicaţii preţioase@0. !entru început dăm cuvântul celor mai îndreptăţiţi să se pronunţe veteranii de ră&*oi.-8# sc=im*areaC .-8 pune starea de fapt din instituţie direct pe seama preşedintelui 4onstantinescu# cu a cărui pretinsă protecţie se laudă în ura mare /având ri1ă să dea# &ilnic# telefoane de curtoa&ie doamnei . 4eea ce a reuşit să facă noua conducere a . .particulare /cu unele mici e+cepţii0 arată şi ele ce interese se ascund în spatele lor şi de unde vin *anii. .epartamentul Emisiunilor Anformative este condus de către doamna Alina Mun iu%!ippidi /care a dovedit că are tan enţă cu televi&iunea cât Maica . $unt convins că nici măcar unul dintre idolii lor de presă# nici măcar 8o+ana Aordac=e nu le poate clinti încrederea neţărmurită în onestitatea celor pe care i%au ales.e o strin entă actualitate pentru manipularea mass%media în conflictul din "alcani şi de o deose*ită densitate capitolul 5F al cărţii sale# înc=eiat cu tranşanta formulare aforistică pe care am preluat%o ca su*titlu al acestui capitol3 „We are not paid to *e moral”.e=nici de manipulare# o du&ină de volume cu caracter ilustrativ# inspirate din viaţa aşa%&is politică a 8omâniei postdecem*riste şi postdecem*riste. !osturile radio şi . <ireşte# pentru cine şi%a făcut ilu&ii că persoanele în cau&ă ar putea face cu totul altceva decât predecesorii. Aşa că ne luăm noi inima%n dinţi şi începem de&*aterea pu*lică naţională. .e vreo trei ani# . Mi%am permis să pun titlul acestui capitol după titlul *ine cunoscutei cărţi a prietenului meu mai tânăr fost student al <acultăţii de <i&ică şi# încă de pe atunci# om de o mare suprafaţă culturală redactorul%şef al 8omâniei Li*ere# "o dan <iceac.iarele centrale cântă duios pe tema inte rării europene şi a „e+tinderii” alianţei nord%atlantice.ere&a cu sc=iul nautic0.-8 produce de&ilu&ie.. 7nc=ei# pentru prietenii mei adepţi fideli ai actualei !uteri şi adepţi necondiţionaţi ai tuturor acţiunilor ei# cu câteva e+trase dintr%o ta*letă# încă e&itantă# din 8omânia li*eră# a 8o+anei Aordac=e# asupra situaţiei televi&iunii naţionale în primăvara lui Q9K.

Ea tre*uie doar să informe&e. Menţione& că# din lipsă de spaţiu şi# mai ales# din 1enă faţă de cititori# n% am e+pus decât o mică parte din 1alnica promiscuitate care domneşte în numita instituţie. . $e impune o sc=im*are radicală la conducerea .-8.” $e impune o sc=im*are radicală de practici şi mentalităţi în 8omânia. !ână cândBC . 4ei care se opun stării de fapt sunt ameninţaţi *rutal cu demiterea.elevi&iunea pu*lică nu tre*uie nici să favori&e&e# nici să defavori&e&e pe cineva. $<Y8IA.!rofesionişti incomodea&ă. $unt cen&uraţi şi unele din emisiunile lor sunt anulate.