You are on page 1of 5

17.

A csigolyák és a gerinc
A gerinc felépítése: -csigolyák -porckorongok -ízületi szalagok Szakaszai: -Nyaki ( cervicális) szakasz ( 7db csigolya) C 1-7 -Háti (thoracális) szakasz ( 1 db csigolya) !h1-1 -"gy#ki (l$%bális)szakasz ( & db csigolya) '1-& -(eresztcsonti ( sacrális) szakasz ( & db keresztcsonti csigolya )sszecsontosodása) - *arki szakasz ( +-& db ,arokcsonti csigolya )sszecsontosodása)

Csigolya általános k#pletei - corp$s veretebrae- csigolya test - arc$s vertebrae -csigolya ív - ,ora%en vertebrale - csigolya ly$k - proc. artic$laris s$perior/ in,erior - ízületi ny0lványok

t#glatest alak0 copr$s vertebrae .)l# #pülnek.ovea dentisbe ízesül.$t az a. vertebralis . spinos$s.process$s transvers$son egy ly$k itt . Nyakcsigolya1 . . .process$s artic$larisok horizontális síkban vannak.nincsen teste/ k#t oldals4 vaskos r#sze van1 %assa lateralis à cip2talp alap0 íz.*ecske. .- proc.ovea artic$laris s$perior. canalis vertebralis1 .ora%en vertebral#k egy%ás .itt halad az arteria vertebralis. (el)l helyezkedik el) à .process$s transvers$%on van egy ly$k1 . .lekerített háro%sz)g alak0 csigolya ly$k . 3gyat ellát4 egyik art#ria (carotis interna a %ásik ellát4 art#ria) .harántny0lvány incis$ra vertebrae -csigolya bevágás .arc$s posterior/ anterior van ra5t$k t$berc$l$% anteri$s/ posteri$s . nyakcsigolya ki$grik1 pro%inens vertebrae (innen szá%ol5ák a csigolyákat) 6ls2 nyakcsigolya1 3tlas . transvers$s .ark alak0 proc.elszín .ovea dentis 7ásodik nyakcsigolya1 a8is.t)visny0lvány proc.van teste .ora%en transversari$% .7.ora%en intervertebrale1 itt l#pnek ki a gerincvel2i idegek. spinos$s .elüls2 ív#n van egy .ogny0lványban v#gz2dik1 dens a8is. .ovea1 .

spinos$sok zsindelyszer9en .ovea ccostalis s$perior #s in.rontáis síkban vannak. . trensvers$s .acr$% . .bárd alak0 poc. "gy#kcsigolya1 . artic$laris1 sagittalis síkban vannak .proc.poces$ss artic$laris .ovea cotalis proc..háro%sz)g alak0 .e5 ízesül#s#hez szolgál.erior a%i a borda.. costari$s van/ a%i bordakezde%#nynek .ora%en vertebrale a%i sz9kre van kerekítve . transversi .ora%en vertebrale .a csigolyaív #s a csigolyatest határán1 .ovea costalis transversalis1 ide ízesül a borda g$%4.bab alak0 corp$s vertebrae .elszín . spinos$s .proc.elel %eg.Hátcsigolya1 .poc.edik egy%ást . . :rocess$s transvers$son is van egy íz..ovea costalis s$perior .nincsen harántny0lványa/ proc.copr$s vertebae a%i kártyaszív alak0.

okot zár4 helyzetben vannak.ibros$s (koncentrik$s . ?isc$sokban a kollag#n rostok rendezett @A .syndes%osis1 liga%ent$% - synchondosis1 disc$s intervertebralis (csigolya k)z)tti porckorong)1 kollag#n rostos porc. ?isc$sok át%etszetben #k-alak0ak/ kiteszik a gerinc .ora%ina sacralia pelvina (%edencei . spinos$sok )sszecsontosodtak az lesz a crista sacralis %ediana.ora%ina sacralia dorsalia (háts4 . ca$da e=$ina .k)rk)r)sen rendez2d)tt kollag#n rost #s porc se5t van k)z)tte. .iaknál synostosissal kapcsol4dik 3 gerinc )sszek)ttet#sei1 .elszín) crista sacralis %ediana1 poc.ánt.#r.acies dorsalis . "s4 alak0 csont basis ossis sacri ape8 ossis sacri pro%ontori$% .basis elüls2 r#sze1 a kis #s nagy %edence elválaszt45a.aceis a$ric$laris. (szül#s %iatt) .elszínen)1 itt l#pnek ki a gerincvel2i idegek.aceis pelvina < pár ly$k1 . linea transversa1 ahol a csigolyatestek )sszecsontosodtak t$berositas sacralis1 ezen van egy ele. >s coccygis (kak$kk) n2n#l syncondrosissal kapcsol4dik a keresztcsonthoz. r#szei1 an$l$s . N$cle$s p$lpos$s.ül alak0 íz.- )t keresztcsonti csigolyáb4l csontosodott )ssze.elszín1 .

(#t csigolyatest k)z)tt van.el# üvegporccal borított (zár4le%ez) hyalinporc. .hosszának B-#t. (#t csigolya test egy%ás .