.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ιστορίας μέριμνα      ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ    Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Α1                        ΑΘΗΝΑ 2011 .

Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Χαράλαμπος Μπαμπούνης. Καθηγητής ΕΚΠΑ Αντώνιος Χουρδάκης. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Χαράλαμπος Μπαμπούνης.                                  © 2011. Αναπλ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ Δημοσθένης Δασκαλάκης. Καθηγητής ΕΚΠΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ελένη Πάστρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Δημήτριος Στεβής ΠΑΡΑΓΩΓΗ Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών ISBN 978-960-466-069-8  .

  an  eye‐witness  to  the  tragic  events  that  followed  the  fall  of  Constantinople  into  the  hands  of  the  Crusaders  of  the  Fourth  Crusade  in  April  1204. 2 For these issues. Queller (1977).    1  K.  553. 225‐259 (253‐259).] (1989).  p.  Papadopoulos‐Kerameus.  sacrilege  of  most‐holy  utensils.  distribution  of  lands  as  feuds  to  Crusaders.  see  roughly  K.  I  thank  Dr. Peter Panchy for his thoughtful observations.  De  Isaacio  Angelo.M.  However. 94/372. 454.  Bonn.  1. which resulted in an increasingly revolutionary  attitude  of  the  Byzantine  subjects.  in  Speculum. 28‐61. Velde (1969). Riley‐Smith (1979).  Sathas. Ziangos (1974).  Reprint:  New  York  1972.  administrative  and  religious  changes2.  in  the  words  of  Bishop  Kallistos  of  Diokleia. p. cited in N. Setton (1953). 624‐625. v.  1201‐1204.A. D.J. reviewed by E.  as  a  consequence  of  the  effected  political.  as  well  as  Mr. Zachariadou (1996). migrations…’1    When  Niketas  Choniates.  New  York. pp.  54/3. 412‐424 (418‐424).  the  events  of  April  12‐15.  the  disintegration  of  agrarian  and  urban  economic  structures from the eleventh century thereafter3.  especially  during  the  two  decades  of  the  rule  of  the  Angeli  (1185‐1204)4. see E. in The English Historical Review.  the  onerous  and  detestable  slave  trade  of  Orthodox  war  captives  by  western  traders7.  p.  v. 61‐62. 3  For  the  decline  of  economic  and  agrarian  forces  from  the  eleventh  century  thereafter. pp. and P. 2/2. p. 5 K. 3 (1889).  very  little  had  he  witnessed  of  the  sufferings  that  the  former  subjects  of  the  Byzantine  Empire  would  experience  thereafter. For a selection of primary sources. Charanis (1953).  Setton  (1953).G.  augmented  forced  labour  (angary).  Attica  in  25‐28  August  2005.  both. men’s wails. p. 169‐170.  Δελτίον Ἱστορικῆς καὶ  Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας.M.  Μεσαιωνική  Βιβλιοθήκη. Zachariadou (1996).  for  reviewing  my  article  and  her  valuable  comments  and  suggestions.  104.  again  and  again. 620‐622 and by J.  καί  οὐκ  ἒστιν  ὁσάκις  εἰπεῖν.  eventually  paved  the  way  to  the  Fourth  Crusaders. 198‐245.  pp.  III/2. pp. 65/1.  last  but  foremost. N.E. The History Teacher. 259.  Sauers  (2001).  Setton  (1953).  254  and note 51]. v.  wrote  this  statement  of  lamentation. women’s ululations.  Lecturer  of  Byzantine  Studies  at  the  Open  University.  pp.  v.Englewood Cliffs. 49‐50.  The  Story  of  the  Fourth  Crusade. lootings.  reviewed  by  J.  who  found  the  Byzantine  subjects  “almost  as  well  prepared  for  the  implantation  of  their  feudal  institutions  as  its  mountainous  terrain  proved  to  be  suited  to  the  construction  of  their  feudal  castles”5.  Bradford  (1967). pp.  Cf.  desertions  of  churches.  ἐπανέστησαν”  (there  were  those  who  revolted  in  one  place  or  another.  as  well  as  those  after  1204.  Bartlett (2000).  Yet. 4  In  Niketas  Choniates’  words  “Ἂλλοι  ἂλλοτε  καί  πάλιν. 28‐61. pp. where references to further relevant literature. . pp.  in  The  Journal of Military History.  including  heavier  taxation  for  the  peasantry.        THE PERCEPTION OF THE CRUSADER IN LATE BYZANTINE  AND EARLY POST‐BYZANTINE ECCLESIASTICAL PAINTING IN EPIROS    Konstantinos Giakoumis*    ‘What  Jeremiah  will  lament  our  woes.  p.  Philadelphia.  «  Περὶ  συνοικισμοῦ τῶν Ἰωαννίνων μετὰ τὴν Φραγκικὴν κατάκτησιν  τῆς Κωνσταντινουπόλεως». v.  or  what  is  the  time  that  will  draw  away  through  oblivion’s  current  all  what  we  were  destined  to  live  and  suffer?  Captures  of  cities. 49 and note 5 on pp.  Angeliki  Lymberopoulou.  and  it  is  not  possible  to  say  how  many  times  this  happened)  [Nicetas  Choniates.  12046.  reviewed  by  R.  strict  limitations  of  trade  favouring  Latin  states  and.  were  so  crucial  as  to  form.  cited  and  translated  in  K.  Folda  (1979).  v.M. and W.B. 7 E. The  Fourth  Crusade:  The  Conquest  of  Constantinople.  An  Ungodly  War:  The  Sack  of  Constantinople  and  the  Fourth  Crusade.  the  “deep  disgust”  and  “lasting  horror  with  which  *  A more concised form of this paper was presented in the Tenth International Congress of Greek‐Oriental and African  Studies  held  in  Kryoneri.  A. v. pp. see E. Hallam [ed. 6  On  the  history  of  the  Fourth  Crusade  I  am  hereby  citing  a  selection  of  comprehensive  secondary  sources  which  use  extensively  both  Byzantine  as  well  as  western  primary  sources  on  the  issue:  E.  UK.

10  E.  The  Orthodox  Church.  but  not  least.  after  abolishing  the  Patriarchate  of  Constantinople. p.  Psychologically. Metropolitans  and  bishops  were  not  accepted  in  those  regions  and  only  lower  members  of  the  clergy  could  remain.M.  69. 31].  The  Church  (1071‐1453  A.  he  set  forth  a  number  of  conditions. 69/4.  Ware  (1964).  Origo  (1955).E. Edge – J. 16 See note 3. v.  see  E. 1143‐1145 (1144).  the  scene  from  the  Bayeux  Tapestry  interpretation  of  the  Battle  of  Hastings  (1066).  in  1339.  and  lack  of  new  endowments    T. 101‐116.  the  issue  of  trading  slaves  captured  by  Catholic  Christians  and  sold  to  Catholic  Christians  must  have  been  felt  at  least  as  onerous  as  the  trade  of  slaves  captured  by  Turks  and  sold to Cretan Orthodox Greeks11. 13  See.C.  pp. Paddock (1988).  see  the  useful  case‐study  of  I.  Constantelos  (1992).  Crestwood‐New  York:  St  Vladimir’s  Seminary  Press.] (2001).  The  Documents  of  Angelo  de  Cartura  and  Donato  Fontanella. this phenomenon  was kindly brought to my attention by Dr.  a  considerable  part  of  the  church  properties  was  confiscated15.  Stahl  [ed.  ‘The  “Wild  Beast  from  the  West”:  Immediate  Literary  Reactions  in  Byzantium  to  the  Second Crusade’.  T.] (2001).J.M.  continued  to  displace  the  Orthodox  ecclesiastical  administration  from  the lands  they  conquered. Dumbarton Oaks Research Library and Collection.  Laiou  –  R.E.  Venetians  and  Genoese.  seized  increasingly  Orthodox  Christians  for  the  slave  market  to the extent that Emperor Andronikos II (1282‐1328) formally protested the Genoese practice of  capturing  Byzantine  subjects  for  sale  in  Italy  and  Spain9.  I  cite  two  basic  sources:  A.  The Orthodox Church. 31‐32.  “the  decrease  in  population.  ‘The  Domestic  Enemy:  The  Eastern  Slaves  in  Tuscany  in  the  Fourteenth  and  Fifteenth  Centuries’. in Speculum.  Beyond  dogmatic  and  liturgical  disagreements12. Mottahedeh [eds. 11  For  this  issue.  the  existence  of  Latin  priest‐soldiers  in  the  ranks  of  the  Crusader  armies13. 117‐143.  Speculum. William of Normandy raises his helmet by its nasal [D.  reviewed  by  T.D.  Baltimore.]  (2000).  ‘Byzantine  Perceptions  of  Latin  Religious  “Errors”:  Themes  and  Changes  from  850  to  1350’.  economic  indigence.  For  the  treatment  of  slaves  in  14th  and  15th  century  Europe. pp.  Mottahedeh [eds.  who  could  hold  lances  and  shields  and  also  prepare  the  Holy  Communion.  when  the  Byzantine  emperor  sent  monk  Varlaam  as  an  ambassador  to  the  papacy  in  order  to  negotiate  possibilities  of  common  action  against  the  Turkish  threat  and  of  a  possible  union  of  the  two  Churches. cf. after  1204.  was  another  principal  factor  determining  the  relations  between  the  Orthodox  and  the  Roman‐ Catholic  worlds.  wearing  what  may  be  a  hauberk  of  scale  armour  and  carrying  a  mace  of  cudgel  form.  Oxford:  Clarendon  Press.  see  A.  While  clerical  participation  in  military  campaigns  was  forbidden  by  the  Orthodox  Church. who retained authority and influence over the Byzantine people. passim.  there  further  were  deep  contradictions  related  to  the  daily  role  of  the  clergy. 15 E.  p. 14 E. A.  the  issue  of  slave  trade  poisoned  irremediably  the  relations  between  the  eastern  and  western  worlds.P. 28‐61. Zachariadou (1996).  On  the  extreme  left  is  Bishop  Odo.  Papadakis  (1994).  Kolbaba  (2001).  in  A.  Ware   (1964).  Miller (1994).  Byzantium’s  enemies. 9  The  issue  of  slaves  and  slave  trade  after  1204  was  treated  in  D. Laiou – R. 8 432 . Lymberopoulou. such as  priests  from  Venetian‐occupied  Crete.  Zachariadou  (1996).  shocked  the  Orthodox  Christians14. pp.  while  on  the  extreme right. 30/3.    KONSTANTINOS  GIAKOUMIS  Orthodox  regard  the  sack  of  Constantinople  by  the  Crusaders”. 12  For  these  differences  set  in  their  historical  context.. p.  In  the  eyes  of  the  Orthodox.  In  addition. pp.  103‐114.  including  Christians  like  Catalans. Zachariadou (1996).  Jeffreys  –  M.  while the economic decline of the Byzantine Empire from the 11th to the 13th century16 and.  28‐61.  for  example. pp.  Venetian  Notaries  in  Fourteenth Century Crete.  Eustratios  Argenti:  A  study  of  the  Greek  Church  under  Turkish  Rule.  pp. Washington D. in A.  their  ordination  was  impossible  within  the  occupied  territories  and  candidates  for  priesthood  had  to  travel  to  the  zones of an Orthodox prelate where they were ordained and sent back to their parishes.  and  T.  so  difficult  to  be  realized  by  “Christians in the west”8.  Furthermore.  Yet.  For  Byzantine  negative  literary  reactions  to  the  second  crusade.P.  After  1204.M. 321‐366.  one  of  which  was  the  liberation  of  all  of  the  Orthodox  slaves  kept  by  Latins  and  the  virtual  abolition  of  slave  trade10.  who  were  obliged  to  travel  as  far  as  Methoni  to  get  ordained.). pp.  Jeffreys  (2001).  The  Christian  East  and  the  Rise  of  the  Papacy. pp. ibid. 117. v.  Last.  since  1204  the  Latins.S.

 Mottahedeh [eds.  cultures’  [S.  in  the  scene  of  Christ’s  Betrayal  by  Judas  in  the  church  of  the  Nativity  of  the  Virgin  on  the  island  of  Maligrad  (W.  Albania.  Epiros20  were  among  the  remotest  provinces  of  the  Balkans.  in  Η  επαρχία  Κόνιτσας  στο  χώρο  και  το  χρόνο.  the  Epirotic  ports and  the  Otranto  straits  that  were  Epiros’  constant  bridgehead  towards  the  Apennine  peninsula.  This paper aims at penetrating into the nebulous relations of Epiros with the Latin West  after  1204.  Durrës  and  Vlorë.  in  ecclesiastical  paintings  of  two  late  Byzantine  churches  and  several  early  post‐Byzantine  churches  and  catholica.  the  inhabitants  of  several  non‐Venetian‐dominated  cities  and  villages  under  the  guidance  of  Orthodox  prelates  or  monks  gradually  adopted  an  intense  hostile  attitude  towards  the  Roman‐Catholic  world. In our times.  Pursuing  iconological  and  perceptive  methods  of  art  historical  inquiry  in  one  particular  case‐study. 19  Dr.  Sensibly. the regions of Epiros are situated in both Greece and Albania. 280)].  it  felt  the  urge  to  take  control  of  the  passages  and  the  opposite  coasts.  in  general.  Halstead  (1996). For.  the  provinces  of  Epiros  were  before  all  a  border  district  of  great  strategic  importance. Rethymnon.  and  perhaps  more. The term in  its  use  in  this  article  is  irrelevant  to  the  political  connotations  given  to  it  at  the  end  of  the  19th  century  and  most  parts  of  the 20th century. 1380‐1699.  ‘Μεσογειακή  ορεινή  οικονομία  στην  Πίνδο∙  μετακινήσεις  ανάμεσα  στο  παρόν  και  το  παρελθόν’.] (2001). 14 and V.  Istanbul.E.  See note 12.  we  are  still  unaware  of  the  popular  feelings  of  Orthodox  Christians  towards  western Christianity in Venetian‐dominated territories19. 21  For  the  most  recent  study  with  respect  to  the  via  Egnatia  in  Ottoman  times  see:  E.  Sarandë  (S.  1369).  M. p.  I  have  also  referred  to:  M.  as  well  as  in  scenes  related  to  Christ’s  Passion  and  to  several  martyrdoms of  saints  in  the  narthex  of  the  catholicon  of  Philanthropenon  Monastery  (1560).  in  particular.  which.J.  it  attempted  unceasingly  to  control  the  Epirotic  coasts  in  order  to  keep  an  eye  on  the  opposite  shore. I shall attempt to unveil the dark and base memories left over by Crusaders  and  other  Latin  armies  and  to  weave  the  historical  stage  that  shaped  collective  memory  in   D.  v. Constantelos (1992).  whenever  a  great  power  rose  in  the  Italian  peninsula.  Sharon  Gerstel  has  attributed  certain  distinctive  elements  of  Frankish  influence  in  the  monumental  decoration  of  medieval  Morea  to  an  ‘artistic  symbiosis’  which  ‘places  Morea  in  the  midst  of  a  number  of  Mediterranean  locations  where  indigenous  populations  were  confronted  by  Crusader  overlords  and  where  hybrid  art  forms  arose  from  the  interaction  of  two.  I  shall  take  into  consideration  representations  of  Latin  soldiers.P. Laiou  – R.  Ottoman  Architecture  in  Albania  1385  ‐  1912.E.  pp.  63‐64.  Thus.  aside  from  personal  observations.  Correspondingly.  Gerstel  (2001). 17 18 433 .]  (1996).  were  among  the  most  important  cities  of  Epiros.  swampy  plains  and  compact  mountain‐chains cut them off from most of the arterial roads of the Balkan Peninsula and made  them  a  province  of  secondary importance. pp.  Ηπειρωτικό  Ημερολόγιο. in A.  A. 20  With  respect  to  the  geography  and  climate  of  Epiros.  as  well  as  several  other  16th  and  17th  century  monuments  in  modern  day  Albania.  Access  to  the  Balkan  centres  was  chiefly  made  possible  by  the  Via  Egnatia21.  Their  limited  natural  resources. pp.  on  the  Isle  of  Ioannina.  It  was  only  the  Ionian  Islands.  pp.  P.  15‐16.  In  late  Byzantine  paintings.  The  Via  Egnatia under Ottoman Rule. ‘Art and Identity in the Medieval Morea’.  the  Marys  at  the  Tomb  in  the  church  of  St.  Zachariadou  [ed.  Kiel  (1990).  Yet.  Crusaders  are  identified  in  the  soldiers  from  the  scene  of  the  Marys  at  the  Tomb  in  the  frescoes  of  the  Church  of  St. pp.  Arapoglou  (1993‐4).  Lymberopoulou  informed  me  that  in  an  upcoming  article  of  hers  at  The  Warburg  Journal  she  takes  a  different  line  of  arguing  on  this  issue  using  cases  from  Crete.  Albania.  when  a  Balkan  state  assumed  power.  whose  population’s favour must have been a distinct policy of both eastern and western powers.  Κόνιτσα.  whose  major  ports  in  the  Adriatic. 263‐285 (264.  the  naos  of  the  Diliou  Monastery  (1542/3).  In  so  doing. 19‐21.  the  naos  of  Eleousa  Monastery  (third  quarter  of  16th  century)  .  George  at  Dhivër  and  correlating  seeming  similarities  of  late‐Byzantine  and  early  post‐Byzantine  examples  from  Epiros and beyond.  inaccessible  shores.  later.  and  Crusaders. Psimouli (1998).  paved  the  way  to  the  Ottoman  occupation  of  the  Balkans18. where additional literature.  Lying  between  East  and  West.    THE  PERCEPTION  OF  THE  CRUSADER  IN  ECCLESIASTICAL  PAINTING  IN  EPIROS contributed  to  the  decline  of  monasticism’s  social  functions”17  to  the  extent  that  organized  charitable activities became almost impossible.  George  at  Dhivër. Σούλι και Σουλιώτες. 88‐89. Athens.  ‘Ο  συμβολισμός  του  χώρου’.  last  quarter  of  the  13th  century).  44‐52.

 13‐14 on p. Nikolaos of Kasnitze (1160‐1180) in terms  of  the  Virgin’s  rightward  time  on  the  bier. 88‐ 89.  built  parts:  the  narthex  to the North.  “Άγιος  Γεώργιος  ο  Διασορίτης”.  IV.  or  St.  op.  II. the naos in the middle and a cramped shrine to the South. Vlasios [fig.  The  narthex’s  Dormition  of  the  Virgin  [mistaken  identification]  to  the  end  of  the  9th  century.  III.  cit.  The  upper  one  reads:  «…[Α]ΝΟΙΚΟΔΟ[ΜΗΣΕΝ]…»  [‘…rebuilt…’]..  Anargyroi  church.  Kastoria.  cit.  with  several  saints  of  the  church  of  St.  the  Dormition  of  the  Virgin in our chapel bears similarities with the same scene in the church of St. where an altar base of rock decorated with overlaid 13th century  marble entablature spolia.  63‐83].  the  most  inaccessible  among  them.  all  dating  to  the  first  pictorial  phase  of  the  church. Lagoudera.  Three inscriptions were located in the church.  71]  dating  in  the  middle  of  the  11th  century.  One of these caves. 220 and S.  in  which some extensive caverns have been formed partly naturally. has been fitted up as a chapel  built  on  a  protrusion  of  the  rock. The middle part bears a  carved altar in the eastern side. George  and  Demetrius)22.  Considering  that  in  some  of  these  caves  were  found  traces  of  fresco  paintings.  while  the  lower  one:  «…ΝΟΣ  …Ν ΑΓΙΑΝ  …»  [‘……saint……’].  The  last  inscription  refers  to  the  patron  of  the  frescoes. 63 and pp.  cit. twenty feet above the base of the cliff.  Pelekanidis  –  M.  the  scene’s  arrangement  and  the  bier’s  cover  decorated  with  rhombuses  [M. partly artificially.  Nikolaos  Diarosite  [M. Καστοριά.  dating  1368/9.  it  is  sensible  to  suggest  that  these  caves  once  constituted  a  wider monastic cell. cit. 50‐65].  230  and  S.cit. Two of them are displayed in the narthex  and  are  written  the  one  on  the  top  of  the  other  and  divided  by  a  red  line  on  the  lintel  of  the  entrance  to  the  naos. 23 For the dating of this third pictorial phase I am based on similarities between the portrait of the female of the donor in  our  church  with  that  of  Kalia  in  the  church  of  the  Nativity  of  the  Virgin  on  the  island  of  Maligrad.  Acheimastou‐Potamianou  (1989). The walls cover mostly the western part of the chapel and to a lesser extent its narrow  northern  and  southern  sides.  The  Marys  at  the  Tomb.  the  Ascension  and  David  to  the  17th  century.  placed  to  a  higher  plane.  fig.  op.  along  with  his  wife  and  children’]. St. Acheimastou‐Potamianou (1994).  the  third  inscription  is  placed  below the scene of Christ the Saviour: «ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΙΣΙΔΟΡΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΣΥμΒΙΟΥ  Κ(ΑΙ)  ΠΑΙΔΩΝ  ΑΥΤΟΥ»  [‘Prayer  of  your  servant.  pp.  Acheimastou‐Potamianou (1994). Chatzidakis (1989).  To  the  East  no  walls  were  built  and  the  altar  was  carved  in  the  rocky front of the cavern. 71 and p. op.  I  will  endeavour  to  trace  the  beginning  and  the gradual fading of “hostile” and anti‐western visual statements in Epiros.. 76]  and  Nikolaos  [fig. 16 on p. Pelekanidis  – M.  in  the  second  half  of  the  10th  century  [op.  Nikolaos  and  Demetrios  to  the  15th  c. 88  and pp. Athens. During the  Byzantine  period. 43 on p. 226‐227].    The  cave‐church  of  St..  6. Nikolaos.  The  most  remarkable  resemblance.  102‐103.  whose  linearity  is  reminiscent  of  the  hierarchs  of  the  apse  of  the  Sts.  Kosmas  and  Damian  in  the  Parabema).  Archaic  rendering  is  also  followed  in  the  representation  of  the  conch’s  hierarchs. 66‐79] and in particular with Sts.  on  p.  George. while the overall scene’s arrangement resembles with that  of  the  Virgin  at  Assinou  (1105‐1106)  [M. 20].  Acheimastou‐Potamianou  (1994).  a  certain  priest  named  Isidore.  The    Apart  from  arguments  to  be  developed  in  dealing  with  the  scene  of  the  Marys  at  the  Tomb. the Dodekaorton cycle.  on  which  a  slanting.  George  at  Dhivër  is  situated  on  the  foot  of  a  limestone  cliff.  Last  but  not  least.  Acheimastou‐Potamianou  (1994).. Athens.    KONSTANTINOS  GIAKOUMIS  peripheral  regions.  All  three  parts  of  the  monument  are  painted  with  frescoes  made  in  three  pictorial  phases  dated  to  the  11th  (Sts.  Popa (1965).  Isidore  priest.  like  Epiros. Νάξος.  The  naos’  Dormition  of  the  Virgin  and  Sts.  Chatzidakis  (1994). fig. fig. fig. 61 on p.  56‐57].  The  walls  of  the  hermitage  are  based  on  a  rocky  platform.  however.  and  the  last  quarter  of  the  14th  century  (narthex)  respectively23.  fig.  Theofan  Popa  mistakenly  dated  the  chapel  in  four  pictorial  phases:  I. Sts.  op.  were  transmuted  to  hermitages  of  anchorite  monks.  the  last  quarter  of  the  13th  century (remaining scenes from shrine/parabema.  approachable  only  by  a  narrow  path  carved  on  the  stone. pp. 22 434 .]. Cyprus dating 1192 [M.  27  on  pp.  Daniel  the  stylite.  Chatzedakis (1992). fig. Βυζαντινές Τοιχογραφίες. pp.  The  internal  space  of  the  chapel  is  articulated  in  three  distinct. who appears to have had the means to sponsor such an undertaking. in M.  Finally.  and  with  saints  placed  in  medallions  in  the  church of the Virgin Arakos.  75‐77  on  pp.  is  with  the  similar  scene  at  the  church  of  the  Virgin  Mavriotissa  in  Kastoria  dated  to  the  beginning  of  the  13th  century  [M.  The  Archangels  Michael. George and Christ in  the type of the “Eldest of Days” to later than the 17th century [Th.  supportive  wall  ascends.

  such  as  the  Annunciation.  The  body  armour  consists  firstly  and  foremost  of  a  scale  hauberk  with  an  integral  coif.  At  the  left  of  the  sarcophagus.  I  do  not  revere  any  of  the  saints  that  are  there  because  I  do  not  recognize  any  of  them. 23:53‐24:7.ʺ25  Hence.  clothing.  So  I  make  the  sign  of  the  cross  and  I  revere  this  sign  that  I  have  made  myself.  similar  examples  can  be  traced  in  the  first  half  of  the  12th  century. cf.  the  rendering of  such  details  relies  on  the  initiative  of  the  artist  or  its  patron. in the second zone of frescoes.  from  the historical cycle.).  one  of  which  is  of  great  interest  for  our  ends.  such  as  the  angel’s  physiognomy.  literally meaning ‘leading out’. 27:59‐28:15. Edge – J. p. George at Dhivër.  The  panoply  of  the  soldiers  presents  realistically  explicit  features  of  Latin  knights’  panoplies  that  also  provide  a  terminus  for  the  dating  of  our  frescoes.  Every  image  in  ecclesiastical  paintings  is  an  exegesis.  but  also  envisages  links  between  this  past  and  the  period’s  present.  the  Virgin  Hodeghetria)  and  feel.  can  be  identified  from  the  lower  parts  of  their  mantles.  to  using  a  Latin‐rite  church  for  Orthodox  services  during  the  Council  of  Ferrara  (1438)  as  follows: ʺWhen  I  enter  a  Latin  church.  The  subject  renders  visually  Mathew’s  description  of  the  meeting  of  the  two  Marys  with  the  angel  at  the  Sepulchre.  and  the  appearance  of  the  custody.  etc.  Any  given  image  not  only  constructs  or  reconstructs  visually  the  biblical  past.  two  standing  female  figures.  but  I  do  not  revere  Him  either.  and  the  Transfiguration. fig on p. The  Byzantines  in  their  writings  show  themselves  to  be  fully  aware  of  the  power  of  image  to  keep  memories  alive  and  interpret  the  past  in  a  way  that  texts  didn’t  (i.  Mango  (1986).  The  Art  of  the  Byzantine  Empire. the Crucifixion and the Descent to Limbo. an interpretation of a religious event. Similarly limited is the number of full‐length saints.  while  no  written  account  of  the  ‘Marys  at  the  Tomb’  records  minutiae  details.  raised  by  the  Byzantine  emperorʹs  confessor.  the  representation  of  the  soldiers  of  the  Sepulchre’s  custody  manipulates  visual  memory  of  the  distant  past  to  condemn  a  newly‐created  visual  memory  of  the  very  recent  present.  there  are  two  scenes.  from  Angoulême  Cathedral (with  an  integral  coif)26  and  in  a  metal  relief  of  a  knight. John 19:40‐20:18]. the use of image as exegesis changed over time.  As  will  be  shown. 254.  Studying  the  iconographic  programmes  of  ecclesiastical  monuments  provides  several  hints  to  understand  a  past. The picture’s left part is  entirely  damaged  and  only  its  right  is  preserved  in  relatively  decent  condition.  Gregory  Melissenos  could  have  no devotional experience without the identification of the depicted figure or its inscription. At  their  left. Even though images shape  visual memory of how the past looked like.  below  which  a  sarcophagus  with  an  open  top  contains  Jesus’  cerement. Mk. 15:44‐16.  On the northern wall of the naos of St. 45.  Gregory  Melissenos.  the  iconographic  programme  is  limited  to  only  a  few  Christological  scenes  very  basic  from  a  theological  viewpoint.  and  not  anything  that  I  see  there.    THE  PERCEPTION  OF  THE  CRUSADER  IN  ECCLESIASTICAL  PAINTING  IN  EPIROS iconographic  programme  follows  the  established  patterns  of  fresco  decoration  in  cave‐ churches24.e.  whose  creators  were  mostly  bearers  of  a  rich  oral  culture  who  however  left  only  few  written  records.  Sylvester  Syropoulos  records  an  objection. 25  C. Lk.  At  the  top  right  corner  appears  an  empty  cave. 26 D.  such  as  in  a  stone  relief  dated  ca.  visions  of  saints.  1128.  the  Baptism.  312‐1453:  Sources  and  Documents.e.  At  the  most.  in  the  ‘Marys  at  the  Tomb’.  since  I  do  not  know  in  what  terms  he  is  inscribed.  part  of  the  decoration  on  the    Due  to  the  spatial  limitations  of  cave‐churches.  I  may  recognize  Christ.  alternatively  known as ‘Rejoice’ [Mt.  It  concerns  the  representation of the Marys at the Tomb in the western part of the wall. 24 435 .  a  standing  angel  points  at  the  sarcophagus  with  his  right  index  finger. Paddock (1988).  At  the  bottom  right  corner  seven  custody  soldiers  in  full  panoply  appear  to  be petrified out of terror for the angel’s appearance and the removal of the Sepulchre’s stone.  Since  at  the  time  when  our  frescoes  were  made  (last  quarter  of  the  13th  century)  there  was  no  living  eye‐witness  memory  of  the  biblical  event.  turning  away  from  the  sarcophagus  out  of  fear.M.  Toronto:  University  of  Toronto  Press.  as  often  images  condition  the  way  we  hear  names  (i.

  it  becomes  evident  that  the  image  as  exegesis  is  not  necessarily  an  objective..  dating  late  10th  or  11th  century28  .  or  neutral  interpretation  (otherwise  the  soldiers  would  present  Roman  or  the  very  common  Byzantine  features). compare the lances represented in the initial from the Winchester Bible. ca. 1289 34.  All  of  the  aforementioned  elements.  probably  best  exemplified  in  a  relief  from  the  tomb  of  Gulielmo  Beradi. as after the middle of the 12th century the skull of the helm became rounded rather than  pointed29.  They  also  bear  long  sleeves  of  the  scaled  hauberk.cit. 33 Op.  as  in  the  helmets  of  the  knights  of  Macchabees’  Battle  in  the  Bible  of  Rhodes.  but  rather  to  various  parts  of  a  knight’s  panoply  dating  from  the  second  half  of  the  12th  century  to  1270s.  Op.  1140  (without  a  coif)27. ca. bottom right figure on p. 46.  This  form  pertains  to  late  12th  century  modifications  of  the  shield’s  size  and  form  from  large  with  a  rounded  profile  to  the  upper  edge. 1207. Moreover.cit. 29 Op.  The  shields  are  triangular.  until  the  1250s  the  shield  was  still  moderately  large”  and  it  was  only  “within  the  next  20  years  that  the  shield  became  smaller  and  its  sides  convex”..cit..  ca.  The  soldiers  of  the  custody  are  also  equipped  with  shields  and  lances. fig.  The  legs  of  our  soldiers  are  covered  by  chausses  made  of  full  mail  stocking  gartered  at  the  knee. as this would have impeded one’s grip of a  weapon.  Using  perceptive  and  iconographic  methods  of  art  historical enquiry. 31 Op. 48.  rather  short  and  decorated  with  straight  or  undulating.cit. 27 28 436 . 46.. 1170 in op.  modifications  that  took  place  in  the  second  half  of  the  12th  century33. in op. 55. Florence and dated  ca. 30 Op.  This  is  among  the  reasons  why  I  have  suggested  the  last  quarter  of  the  13th  century  as  the most likely dating of the frescoes of the second phase.  1200. 29. but it could be tailored to suit beliefs of the present.  at  the  beginning  of  the  13th  century  it  was  shortened  and  the  top  of  the  shield  lost  its  very  prominent  curve. p.  These  are  similar  to  late  12th  century  examples32.  The  lance  appears  to  be  the  sole  weapon  of  these  knights.  resembling  examples  from  the  late  12th  and  13th  century.  a  phenomenon  observed  in  armours  from  the  last  decades  of  the  12th century31. figure on p.  while  their  upper  edge  is  almost  straight. 62.    KONSTANTINOS  GIAKOUMIS  Gross‐Comburg  chandelier. while the combination  of  the  scene  with  the  one  to  its  right  (the  Descent  to  Limbo)  is  very  common. p.  while  its  top  is  delicately  domed. 28:11‐15] the soldiers  of  the  custody  are  portrayed  negatively:  having  eye‐witnessed  Christ’s  Resurrection   Op.cit.. figure on p..  A  cylindrical  helm  is  worn  by  five  soldiers  over  the  coif. p.cit. since their heads are comparatively smaller as their profile more  sharply pointed and consequently more penetrative35..  rather  than  conical. it is comprehensible that in the evangelical excerpt [Mt.cit. I did not manage to take into consideration the English ‘Psalter of St.  whose  sides  taper  slightly  towards  the  base. p.cit. ca. ca. 34 Op.  to  straighter  and  shorter..  However.  similar  to  some  church  effigies  and  sculptural  monuments  dating  from  the  early  part  of  the  13th  century30.  in  the  church  of Santa  Annunziata.cit.  while  in  our  case  a  nasal  bar  is  also  fitted.  vertical  or  horizontal  strips  coloured  alternatively  in  red  and  white. Louis’.  Having shown the realistic similarities of the soldiers of the custody with Latin knights. 45. on p. 32 See for example an initial from the Winchester Bible.  In  conjunction  with  this  the  profile  of  the  shield  became  less  convex  and  took  on  a  triangular  shape.cit. cit. 1170 in op.  in  my  view.  Their  form  resembles  13th  century  rather than 12th century lances.  However. 44.. For this. yet not covering the palms and wrists.  the  placement  of  two  of  the  soldiers  outside  the  scene’s  red  frame  and  closer  to  the  personified  Limbo  can  promote  multiple  layers  of  interpretation. 46 with those in a panel from the Silver Shrine of Charlemagne in Aachen Cathedral. 35 Op.  According  to  David Edge and John Miles Paddock.  figure  on p. “throughout the 12th century the knight had used the kite‐ shaped  shield  to  the  virtual  exclusion  of  all  other  types.  do  not  point  to  a  singular  prototype.

  Fourth  sticheron  anatolikon  of  the  Lauds.  Fourth  sticheron  anatolikon  of  the  Lauds.  v.  the  soldiers  of  the  custody  are  literally  called  “enemies  of  Christ”:  “Ἡ ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέκειτο.  36  I  followed  the  standard  Greek  version  of  the  Parakletike.  Fourth  sticheron  of  the  Lauds.  V  (1949).  the  soldiers  of the custody were certainly considered as deniers of the divine nature of Christ and.  This  assumption is reinforced by both hymnographical and hagiographical evidence.  In  one  occasion  the  soldiers  are  portrayed  as  if  they  had  not  eye‐witnessed  the  Resurrection38.  Σήμερον  προῆλθε  τοῦ  μνήματος. Thessaloniki. Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας.  Saturday  Vespers. Δ΄ Στιχηρὸν Ἀνατολικόν.  III  (1940).  Sunday  Matins.  Wellesz  (1971).  they  later  accepted  a  bribe  by  Jewish  prelates  and  elders. καὶ τὸ μέγα ἔλεος. ἀορασίᾳ πατάξας.  Second  kathisma  following  the  first  stichologia.  after  emphasizing  in  how  many  ways  the  soldiers  experienced  the  divine  nature  of  Christ40.  after  blinding  his  enemies. Ἔχουσι τὴν γνώσιν οἱ φύλακες.  in  the  Matins  of  Sunday.  Sunday  Matins.  J. σφραγίσαντες τὸν λίθον.W. ἀνέστη ὁ Κύριος”  [(While)  Life  laid  in  the  Tomb.  pp. p. 39  It  is  interesting  to  relate  that  in  modern  Greek  there  is  still  in  use  an  expression  relating  the  custody  soldiers  with  the  silenced knowledge of the Resurrection and.  Matthew  even  states  that  this  fiction  was  thenceforth  upheld  by  the  Jews  to  deny  Christ’s  Resurrection.  contrary  to  the  Jews37. μείζονος ἡμᾶς θαύματος ἤξιώσατε.  Sound  8.  Sound  1.B.  Sound  3.  L’Église  Byzantine  de  527  à  847. καὶ σφραγὶς ἐν  τῷ λίθῳ ἐπέκειτο∙ ὡς βασιλέα ὑπνοῦντα.  Sound  2. part I..  καὶ  τῷ  γένει τῶν ἀνθρώπων.  Εἰ  γὰρ  παρὰ  τῷ  μαθητῇ  τοσαύτην  ἐπεδείξαντο  τὴν  437 .M. in Έργα.  clearly  indicated  a  common  belief  that  they  were  deniers  of  the  Resurrection39.  Second  sticheron  of  the  Lauds.  The  liturgical  hymnographers36  treat  the  soldiers  of  the  Sepulchre’s  custody  in  dissimilar  ways.  how  much  more  would  it  be  for  them  (the  soldiers)?”41. μάλιστα δὲ καὶ γυμνόν. 392.  ἤλθον  οἱ  μαθηταί. Oxford 37  Sunday  Matins.  Ἀλλὰ  μὴ  θαυμάσῃς  εἰ  χρήματα  στρατιωτῶν  περιεγένετο.  Sound  5.  while  not  naming  the  custody  soldiers  as  Christ’s  enemies. Matins of the  Myrrh‐Bearers. Paranikas (1871).  Tillyard  H. but also more money‐thirsty than Judas: “Do  you  realize  that  all  of  them  were  corrupted?  (Pontius)  Pilate?  For  he  was  convinced.  A  History  of  Byzantine  Music and Hymnography.  Second  sticheron  of  the  Lauds. cf.J.  and  the  stone  was  sealed. Leipzig. verses 11‐17.  Ode  VII. compare also with the Fourth Sticheron Anatolikon of the Sound 5 Sunday Matins’ Lauds in Sound 2:  “Ὄρθρος Κυριακῆς.” 40  Chrysostome  maintains  that  the  earthquake  during  the  Crucifixion  took  place  only  for  the  sake  of  soldiers:  John  Chrysostome (1979). Ode VIII.  Sunday  Matins..  Sound  6. τὴν ἀτελεύτητον ζωὴν δωρούμενος.  XV‐XIV  and  v.  For  the  compilation  of  the  Parakletike.  Ὄντως παράνομοι. pp.  XI‐XX.  Neale  (1850). v.  Third  sticheron  anatolikon.  Having  denied  to  profess  Christ’s  Resurrection.  which  was  standardized  in  its  current  version  as  early  as  the  8th  century. Anthologia Graeca Carminorum Christianorum.  Yet. τὸν δῆμον τὸν Ἰουδαϊκόν .  Pargoire  (1905). Καὶ τίς κλέπτει νεκρόν. 41  “  “Ὁρᾷς πάντας διεφθαρμένους.  In  most  cases  the  soldiers  are  presented  as  eye‐witnesses  of  Christ’s  Resurrection. Matins of the Myrrh‐Bearers.  if  they  upheld  the  fiction  that  Jesus’  disciples  seemingly  stole  His  body  overnight.  and.  Matins  of  the  Myrrh‐Bearers. “έχουσι γνώσιν οι φύλακες”  (the guards know).    THE  PERCEPTION  OF  THE  CRUSADER  IN  ECCLESIASTICAL  PAINTING  IN  EPIROS notwithstanding. London.  There  is  no  literary  context  allowing  for  a  different  interpretation  as  to  who  are  Christ’s  enemies. Fourth troparion of the Myrrh‐Bearers in Sound 2.  John  Chrysostome. αὐτὸς γὰρ ἐπείσθη∙ τοὺς στρατιώτας . 12.  Second  sticheron  anatolikon  of  the  Lauds.M. 2.  who  also  promised  to  support  them  before  the  local  ruler.  Sound  5.  ὁ  τὸν  θάνατον  πατήσας.  Sunday  Matins. ‘Homily XC’. στρατιῶται ἐφύλαττον Χριστόν∙ καὶ τοὺς ἐχθροὺς  αὐτοῦ. τὸν Πιλᾶτον.  ὅτι  ἡμῶν  κοιμωμένων. First sticheron of the Lauds. any silenced knowledge.  πῶς  οὐ  διέῤῥηξε  τὰς  σφραγίδας.  M.  First  kathisma  following  the  first  stichologia.  ‘The  Hymns  of  the  Ochtoechos’. Sound 5.  καὶ  ἔλεγον∙  Εἴπατε.  in  the  first  kathisma  following  the  second  stichologia. pp.  and  E.  A  History  of  the  Holy  Eastern  Church.  in  collective  beliefs  must  have  been  condemned  to  Hell  alike  other  disclaimers  of  faith.  Sound  5.  the  Lord  rose]. Αὐτὸς ἀνέστη αὐτεξουσίως ὡς Θεός.  If  money  was  so  tempting  for  the  disciple  (=  Judas). Ode VII.  This  interpretation  is  in  line  with  patristic  evidence  which.  Fourth  troparion  of  the  Myrrh‐ Bearers in Sound 2.  General  Introduction.  portrays  them  not  only  to  be  more  corrupt than the Jewish people and Pontius Pilate.  Sunday  Matins.  Sunday  Matins.  the  Synaxarion  of  Easter  Sunday.  The  soldiers?  The  Jewish  people?  Do  not  wonder  how  money  corrupted  the  soldiers.  The  Apolytikion  of  Sound  6.  καὶ  ἔκλεψαν  αὐτόν.  LVII‐LXX.  Sound  1.  yet  in  a  non‐negative  way.  Sound  6. in wider context. καταλιπὼν καὶ ἐν τῷ  τάφῳ  τὰ  ἐντάφια  αὐτοῦ.  pp. C.  St. Ἦχος β΄.  Transcripta. 887 ff.  see  J. therefore. Fifth troparion of the Myrrh‐Bearers in Sound 2.  Sound  2.  Paris.  In  his  XC  homily.  Δεῦτε  ἴδετε  Ἰουδαῖοι. 38 Sunday Matins.  soldiers  guarded  Christ  as  a  sleeping  king.  Sunday  Matins.

  Έλληνες  Πατέρες  της  Εκκλησίας. Kounavi [ed. See K. 306 (section 149). ιδ. verses 11‐15].  οἱ  δὲ  νῦν  βασιλεῖς  δι’  εὐσέβειαν  ἀργυρένδυτον  καὶ  χρυσοκόλλητον  τὴν  ἁγίαν  Ἐκκλησίαν  ταύτην……  «Κἄν  ἀκουσθῇ  τοῦτο  ἐπὶ  τοῦ  ἡγεμόνος.  Μᾶλλον  δὲ  τὶς  εἶδε  νεκρὸν  πολεμούμενον. ὅτι οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτόν. 44  K. p. p. v.  Last.  Ἀμφιλόχιος  Ἰκονίου  ‐  Ἀστέριος  Ἀμασείας. Μὴ κάμῃς ἀνόνητα.  οὐ  ἐμποδίζεται  ταῖς  σφραγῖσιν.  μὴ  παρακοιμίσῃς  τὸν  ὄχλον  τῷ  μνήματι. 209.  οὕτω  καὶ  οἱ  τὸν  Ἰησοῦν  Χριστὸν  τηροῦντες  οὐ  κατεδικάσθησαν . Athens.  Cyril  of  Jerusalem42. 438 .  καὶ  οἱ  καταδεξάμενοι  ταύτην  ἀνεφάνησαν  δυνάμει  τοῦ  Σωτήρος …  [Meretakis  E.   Ἐσφράγισαν μὲν οὖν ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαῖοι διὰ Πιλάτου τὸν τάφον.  both  Latin  knights  and  the  soldiers  of  the  Sepulchre’s  custody. Απολινάριος Λαοδικείας.  πολλῷ  μᾶλλον  παρὰ  τούτοις. v. ………    Περίμεινον  [ὦ  Ἰουδαῖε]  τὴν  τρίτην  ἡμέραν  καὶ  ὄψῃ  τῆς  ἑαυτοῦ  μανίας  τὸν  ἔλεγχον .P.  (1992). 45 The link between Judas and the soldiers is also evident in the commentaries of Apolinarios of Laodikeia: “ Καὶ Ἰούδας  μὲν άργυρίων προδίδωσι τὸν Ἰησοῦν ἐπιλαθόμενος ὧν εἶδεν σημείων.  having  ‘announced  the  archpriests’  what  they  saw.]  (1994). 90.  Τὶς  εἶδε  νεκρὸν  φυλαττόμενον.] (1994).  in  Έργα. 92].  patron  and/or  the  viewers  of  the  Custody  at  the  Sepulchre  /  Rejoice  scene  in  question. 72. μὴ εἰς ἀσέβειαν ἀναλώσῃς τὰ  σά. 46  Μισήσωμεν  οὖν  τοὺς  ἐχθροὺς  αὐτοῦ.  Περί  την  Αρειανικήν  Έριν:  Αστέριος  σοφιστής. Οἱ τότε μὲν στρατιῶται ἀργυρίῳ  προδεδώκασιν  τὴν  ἀλήθειαν.  Papachristopoulos  – G.  οὐκ  εἴργεται  στρατιώταις. v.  ‘Ιωάννου  τοῦ  Δαμασκηνοῦ  Ὁμιλία  εἰς  τὸ  Ἅγιον  Σάββατον’.  first part.  Athens.  ἀντίχριστός  ἐστιν  [I. 43 Λόγος Ε΄ τῷ Ἁγίῳ Σαββάτῳ ὑπὸ Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου. ὁ κόσμος δὲ ὑπήκουσεν∙  οἱ  κρύψαντες  τὴν  ἀλήθειαν  κατεκρύφθησαν . Thessaloniki.  [ed.  Ευνόμιος  Βεροίης.  μὴ  κατὰ  Θεοῦ  φαντάζου  τὴν  νίκην.  I  suggest  that  in  the  visual  memory  and  religious  beliefs  of  the  artist. enjoins the faithful to “hate Christ’s enemies”.  Bonis  (1968). this suggestion is reinforced by the approaching of the soldiers  with  the  Limbo/Hades  represented  in  the  next  scene  by  their  depiction  outside  the  pictorial  ἰσχύν. as “whoever does  not confess Christ as Lord and Son of God is an anti‐Christ”46.  John  of  Damascus. p.  while  the  soldiers  ‘after  accepting  a  considerable  bribe’. p. 2. 398. v. v.  Βιβλιοθήκη  Ελλήνων  Πατέρων  και  Εκκλησιαστικών  Συγγραφέων. καὶ γυναῖκες αὐτοπτοῦσι. Καὶ  ἐλθόντων  τῶν  στρατιωτῶν  πρὸς  αὐτοὺς  εἰς  τὴν  πόλιν  καὶ  ἀπαγγειλάντων  πάντα  τὰ  γενόμενα  εἶπον  αὐτοῖς∙  «εἴπατε.  ‘Homily  XC’.  ………  παῦσαι  τὴν  πηγὴν  τῆς  ζωῆς  προσχῶσαι  φιλονεικῶν∙  παῦσαι  τοῖς  ἄρχουσι  ἐνοχλῶν  καὶ  περὶ  φρουρᾶς  διαλεγόμενος∙  παῦσαι τὸ ψεῦδος ὠνούμενος καὶ τοὺς πολίτας κινῶν.  St.  Λούκιος  Αλεξανδρείας. 12.G. 150 (section 37. 9.  Κυρίλλου  τοῦ  Ἱεροσολύμων  ἅπαντα  τὰ  ἔργα:  Κατηχήσεις  Φωτιζομένων  (ΙΓ΄‐ΙΗ΄)  Μυσταγωγικαί.  τὴν οἰκουμένην οὐ πείθετε∙ διατὶ γάρ.  to  whom  we  should  probably attribute the authorship of the first kathisma in Sound 5 following the second stichologia  of Sunday’s Matins in Sound 5. Thessaloniki. 71.  ἅ  μὲν  ἰδόντες  «προαπήγγειλαν  τοῖς  ἀρχιερεῦσι»  τεράστια  ἐσιώπησαν.  Ὅπλοις  ἀνάστασις  οὐ  κωλύεται. Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων.  οὐ  κλέπτεται  χρήμασιν.  Pursuing  iconological methods of inquiry.  in  Ιωάννου  του  Δαμασκηνού Άπαντα τα Έργα. 42 Κατήχησις Φωτιζομένων ΙΔ΄. ἡμῶν κοιμωμένων»∙ καλῶς ἄρα καὶ  τοῦτο ὡς  ἐξ  αὐτῶν προεῖπεν Ἠσαΐας∙  «ἀλλὰ λέγετε ἡμῖν καὶ ἀναγγέλλετε ἡμῖν ἑτέραν πλάνησιν». p. Thessaloniki.  μὴ  θαῤῥήσῃς  τοῖς  ὅπλοις.  shared  a  common  condemnation  to  Hell.  St.  Ἀλλ’  ἐκείνοις  μὲν  ἐπῆλθεν  ἡ  καταδίκη  παρὰ  Ἠρώδου∙ ἀπολογήσασθαι γὰρ οὐχ εὔρισκον ἐξ ἀγνοίας .  Τὶς  ἤκουσεν  τελευτὴν  ἀμφιβαλλομένην καὶ δέος ἐμποιοῦσαν τοῖς ἐργασαμένοις.  Αέτιος  Άντιοχείας. verses 1‐2)]. Ἐγήγερται ὁ ἀναστὰς. p. καὶ  διὰ δόσιν ἀργυρίου πείθουσι τοὺς στατιώτας.    KONSTANTINOS  GIAKOUMIS  To  various  degrees  the  custody  soldiers  were  also  negatively  treated  by  other  4th  century  Church  Fathers. ἀλλ’ οὐ πείθουσι τοὺς νῦν βασιλεῖς.  like  St. αἱ δὲ γυναῖκες ἐθεάσαντο τὸν ἀναστάντα∙  καὶ  γινώσκων  Ἠσαΐας  ἀρχιερέων  μὲν  τὸ  εὐτελὲς.  Ακάκιος  Καισαρείας. καὶ ταύτην κρύπτοντες διὰ  τὸ ἀργύριον.  Sakalis  (1991).  μὴ  δῷς  μισθὸν  στρατιώταις  ἕτερα  ἀνθ’  ἑτέρων  εἰπεῖν.  Ευδόξιος  Κ/πόλεως.  ἡμεῖς  πείσομεν  αὐτόν»∙  καὶ  εἰ  ἐκείνους  πείθετε.  Amphilochios  of  Ikonion43.  [Papachristopoulos  K.”  [John  Chrysostome  (1979). οὗτοι δὲ τὴν ἀλήθειαν ἰδόντες.  they  silenced  in  a  profound  way  and  spread  rumours of  what had not happened].  λέγει∙  «γυναῖκες  ἐρχόμεναι ἀπὸ θέας.  τῶν  δὲ  γυναικῶν  τὸ  στεῤῥὸν  τῆς  πίστεως.  Ευσέβιος  Εμέσης.  but  not  least. ὥσπερ τοῦ Πέτρου ἐξελθόντος ἐκ τῆς φυλακῆς οἱ φύλακες κατεδικάζοντο.  Νεμέσιος  Εμέσης. ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων διεσώζοντο∙ ἀλλ’ ὀλίγοι μὲν ἐπείσθησαν Ἰουδαίων τότε. δεῦτε∙ οὐ γὰρ λαός ἐστιν ἔχων σύνεσιν»∙ ἀρχιερεῖς ἀσυνετοῦσι. 91 (134‐136)].  εἰρήκασι  δὲ  τὰ  μὴ  γενόμενα”  [Judas  betrayed  Jesus  for  money  putting  aside  all  of  the  miracles  that  he  witnessed.  Πᾶς  ὅστις  οὐχ  ὁμολογεῖ  τὸν  Χριστὸν  Υἱὸν  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  Κύριον .  Ευνόμιος  Κυζίκου.    Οὐδὲν  τῆς  ἀγαθότητος  ἀπωνάμενοι  ἐγκλείουσι  τάφῳ  ὅν  οὐδὲν  τῶν  ὄντων  χωρεῖ  καὶ  σήμαντρα  ἐπιτιθέασι  ἡμῖν  τὴν  σωτηρίαν  φυλάττοντες  καὶ  δεδιότες  τὴν  ἀνάστασιν  στρατιώτας  φύλακας  ἐφιστῶσι  τῷ  μνήματι. οἱ δὲ στρατιῶται «ἀργύρια ἰκανὰ λαβόντες».  Eusebios  of  Emesa44  and  Apollinarios  of  Laodikeia45.

 Runciman (1999). Faral. Hallam [ed.  Vlorë  and  Jericho in 108155 and Corfu in 108456. p.  Anna  Comnena. edited by E.  pp.  since  the  different  panoply  pieces  of  our  soldiers  belong  to  different  periods  of  time.] (1989). On the Crusades.edu/halsall/source/comnena‐cde. v. 54 Anna Comnena.  as  during  the  Byzantine‐Norman  wars  (1081‐1185)50. 53  A. Paris].  Alexiad. 74.  in  A.  pp. 50  For  a  brief  account  of  the  Byzantine‐Norman  wars.  “The  “Crusades”  were  a  frequent  phenomenon  of  the  twelfth  and  thirteenth  centuries.  is  personified  in  the  form  of  an  unkempt.  We  are  accustomed  to  taking  into  account  of  the  major  crusades.P.C. the First Crusaders under Bohemund (1096) en  47  Since  the  coupling  of  Marys  at  the  Tomb  with  the  Descent  to  Limbo  is  quite  common  in  Byzantine  paitnings.  E.  The  Latin  knights/custody  soldiers  of  the  bordering  subject  not  only  are  represented  at  the  same  height  with  Death/Hell.] (2001). pp.  see  Anna  Comnena.  Krey  (1921).  two  major  bridgeheads  of  the  East  were  used  by  the  First  Crusade  armies  as  a  transit  station  to  proceed  to  the  Byzantine  capital  with  a  special  permission  granted  by  Emperor  Alexius  I  Comnenus. 55 W.  or  captivates  Limbo49.  death  put  to  death.uk/ephrem/mat‐ sun. [ed. 51  Durrës  and  Vlora.  Death.  but  also  transcend  the  red  line  dividing  the  two  scenes  further  approaching  Death/Hell. <http://www.  this  argument  is  raised  precisely  because  the  soldiers  transcend  the  pictorial  frame  of  their  scene  approaching  the  adjacent  scene.] (1989). 439 .  for  example. ‘Valona’.  64‐ 66.  Laiou  (2001).  33‐36.  in  the  adjacent  subject  of  the  Descent  to  Limbo.  the  curse  slain.72.  Ziangos  (1974).  Yet. 160.  accessible in English in  E.  for  through  Him  who  took  flesh  from  you  Hell  has  been  taken  captive. see Fulcher of  Chartres.  why  must  western  knights  have  locally  a  negative  reputation?  While  the  Normans  were  considered  by  the  Byzantine  elites  as  little  more  than  barbarians54.  ….  78‐79  [digitally  reproduced  in  Medieval  Sourcebook.fordham.  Second.  where  did  the  local  artist  or  the  patron  draw  his  models?  I  suggest  that  the  panoply  parts  of  the  scene’s  knights  (dating  in  different  periods)  could  be  seen  locally. Book 10:347 cited in Hallam E.  ‘Byzantine  Trade  with  Christians  and  Muslims  and  the  Crusades’.html>.  but  crusading  expeditions  …  took  place  often.  dark  and  chained  man.E.ukonline. Hallam [ed.  Limbo  or  Hades  (Devil).  This  been  shown.  10:7. The Journal of Hellenic Studies.  Adam  recalled.  two  more  questions  remain  unanswered. 2006]. 213.  From  western  primary sources.htm> accessed in 11 March.]  (1989).  Glory  to  you’  [Ephrem  Archimandrite.  Epiros  had  repeatedly  been  used  as  springboards  of  Latin  expeditions  against  the  East.  First.  see  N.  the  First  (Raymond  of  Toulouse  and  Hugh  of  Vermandois.  From  Byzantine  sources.  and  certainly  the  Christians  and  Muslims  of  the  area  were  aware  of  the  fact”53.  while  in  spite  of  his  provincial training.  by  death  trampling  down  Death  and  to  those  in  the tombs giving life’.co. 185.  Princeton.  Moreover.  52‐55  (where extracts from William of Apulia’s Gesta Roberti Wiscardi). Alexiad.  as  Angeliki  Laiou  relates.  ‘Matins  for  Sundays  and  Feasts’. 49  I  can  roughly  cite  a  Theotokion  following  Sunday’s  Lauds  ‘You  are  most  blessed.  old.  The  First  Crusade:  The  Accounts  of  Eyewitnesses  and  Participants.    THE  PERCEPTION  OF  THE  CRUSADER  IN  ECCLESIASTICAL  PAINTING  IN  EPIROS frame  of  their  scene47.  by  April  1203  most  of  the  Fourth  Crusade  army  had  embarked  at  Corfou. 56 S.  Historia  Hierosolymitana.  their  reputation  was  further  blackened  in  Epiros  after  they  seized  and  burnt  Kanina. his drawing abilities leave to me no doubt that the proximity of the soldiers  with  Hades  and  the  transcending  of  the  dividing  line  by  the  former  to  further  approach  the  latter are utterly intentional to intensify the link between the Latin knights and Hell. 52  As  Villehardouin  relates.  It  can  be  maintained  that  the  artist  or  the  patron  had  seen  knights  with  their  own  eyes. Therefore in praise we cry: Blessed are you.  popular  fashion.  Being  a  place  of  great  strategic  importance.  Christ  tramples  down  Death48. 48  Check.  Laiou  –R.  In  no  other  place  has  the  artist  repeated  this  transgression. 69.  Perhaps  the  painter  might  even  have  kept  sketches  of  them  or  some  knights  had  lost  their  lives  in  the  battles  of  the  region  and  their  panoplies  were  taken  as  booty  and used as models for the artist.  a  few  miles  opposite  the  region  of  Sarandë. see E. 1096‐1099)51  and  the  Fourth  Crusades (Boniface  of Montferrat. and we given life.  Virgin  Mother  of  God. p. Christ our God. p. 1202‐1204)52.  Indeed. 2006].  in  <http://web.  La  Conquête  de  Constantinople. p. accessed in 07 March.  the  Apolytikion  of  Easter:  ‘Christ  is  risen  from  the  dead.  Eve  set  free.  pp.  For  Villehardouin’s  account  [Geoffrey  of  Villehardouin  (1938).  Mottahedeh  [eds.]  (1989). 37.  in  A.  The  Alexiad. who have been thus well‐pleased. Miller (1917).  Hallam  [ed.  In  provincial. pp.

  Rothschild. 28‐33. 253‐254 (1285). J. cit.  Billings  (1987). ‘The Venetian Crusade of 1122‐1124’. 337‐350.  Theophylaktos  of  Ochrid58.  Having  said  that  the Crusader expeditions were far more often than we customarily take into account. Shek.  PG 126. Riley‐Smith (1986).  While  the  First  Crusaders  advanced  to  the  Middle  East. 136.  Laiou  –  R. Dhamo (1965).156). this  was only accessible to me in an Albanian translation. Dh. as in the case of the expedition of Charles I Anjou who took hold  of Corfu and the mainland fortresses in 1266 and kept them until his death in January 128564.  158‐160. their presence in the region must have been distasteful to the locals.  ‘Byzantine  Trade  with  Christians  and  Muslims  and  the  Crusades’. it is worth  mentioning that the 1120s were punctuated by crusading expeditions undertaken by Pisans and  Genoese by sea. cit. 27 and fig..  287‐288  (pp.] (1986). p. Piktorët mesjetarë shqiptarë.  pp.  301  (p.  Th.  the  immigrants  must  have  also  shaped  or  influenced  popular  dark  and  base  memories  about  the  Crusaders. Dhamo (1963).  Even  though  there  are  no  written  accounts  that  I  know  of  recording  the  impressions  left  by  the  Crusaders  to  the  local  populations. 59  A.  By  J.  The  Cross and the Crescent.  while  endeavouring  to  refrain  from  pillage  and  disorder57. ‘Piktura murale e  kishës së Shën‐Merisë në Maligrad’..  Tirana.  Last but not least. p. 562‐566.  155).  4. Runciman (1984). Miller  (1960). p.P.  The  church  was  re‐built  and  re‐decorated  under  the  patronage  of  Caesar  Novak  in  1368/965. 1. Tiranë. VII‐XV.  Inscriptions  Nr. in G. French synopsis in pp. Dh.  especially  those  of  the  Fourth  Crusade.  they  were  hideously  defamed. Ziangos (1974).  on  pp.  George  at  Dhivër.  Maalouf   (1984). Tiranë. 154‐198. 146 (1271). Akta të Konferencës së Parë të Studimeve Albanologjike. Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα . Dhamo (1974). p. Dhamo (1974). pp. Ziangos (1974).    KONSTANTINOS  GIAKOUMIS  route  from  the  Epirotic  coasts  to  the  east. pp.  Dhamo  (1984). pp. Athens.  it  pillaged  Byzantine  lands  on  the  way  to  and  from  Palestine  and  extracted  the  confirmation  and  expansion  of  Venetian  commercial  privileges  in  the  Byzantine  Empire”60. ‘Kisha e Shën Merisë në Maligrad’. 65  For  the  church  of  Maligrad.  Collana  Storica  di  Fonti  e  Studi  48.  even  though  their  alleged  acts  of  cannibalism  was  more  often  rumoured  than  practised59.  whose  impressions  were  described  in  the  beginning  of  the  paper. cf.  edited  by  Nestor  Nepravishta  ‐  Kostandin  Gjakumis.  caused  no  little  disturbance. 61 W.  V‐XV  (Valeurs  et  caractéristiques de la peinture en Albanie aux V‐XVe siècles)’. p.  149‐151). As  implied  by  the  representation  of  the  soldiers  of  the  Custody  in  the  church  of  St. Bozhori (1978). New York.  trans. K.  pp. 51. 69‐71. 160.  It  may  also  be  alleged  that.  London.  Similar  conclusions  can  be  drawn  in  the  case  of  the  subject  of  Judas’  Betrayal  in  the  church  of  the  Nativity  of  the  Virgin  on  Maligrad.  or  in  the  form  of occupation by force of arms. pp. extract Nr.  Popa  (1998).. 62 N. 74  and note 8.  24‐28  May  1984. 2. 141‐158. 324. Dokumente të Periudhës  Bizantine për Historinë e Shqipërisë.  M. Tiranë: «8 Nëntori» Ed. I  Comuni  Italiani  nel  Regno  Crociato  di  Gerusalemme.  it  is  highly  likely  that  the  local  inhabitants  of  Sarandë  region  felt  no  different  than  other  Orthodox  people.  two  soldiers  flank  Jesus. 60  A.  as  in  the  case  of  the  marriage  of  King  Manfred  of  Hohenstaufen  with  Helen  Angelina  (1259)63. Kedar [eds. 57 58 440 .  as  accounted  by  St.  either  in  the  form  of  a  dowry  given  by  the  Despot  of  Epiros.  Jerusalem. pp.E.  299  (p. 13a‐b and fig.  The  Crusades  Through  Arab  Eyes.  see  Th.  5‐6  and  fig. 63 S.  Mottahedeh  [eds. v. v.  both  of  whom  wear  kettle  helmets  with  basinets.  Popa  (1961).  Dh. La peinture murale du Moyen Age en Albanie.  In  the  scene  of  Judas’s  Betrayal.  since  Epiros  was  among  the  principal  target  territories  of  immigrants  from  Constantinople62. pp. 49‐50.  289  (p. Airaldi – B.  p. cf. Studime Historike.  28‐33 . pp. Dh.col. in pp.  William  Miller  states  that  Boniface  of  Montferrat  manned  his  army  with  the  rag‐tag  and  bobtail  of  Western  Europe.  39  ff. p. Dh. the region in question was for most parts of the second half of the 13th century  a  western  dominion.  As  for  the  Fourth  Crusade. 70.  in  A. 55. while “in 1122 a Venetian Crusader fleet on its way to Palestine attacked Corfu  in  retaliation  for  the  attempt  of  John  II  Komnenos  to  reduce  Venice’s  commercial  privileges.  ‘Vepra  dhe  tipare  të  pikturës  në  Shqipëri  në  shek.  Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës: seria e shkencave shoqerore. 155‐156. 17 in p.] (2001). 64 Op. 19.151  ).  Genoa.  Laiou   (2001)..  who  fought  for  him  to  receive  feuds  and  titles61.  Mbishkrime  të  kishave  në  Shqipëri.  alternatively  called  chapel  de  fer. cited in N. 1204‐1566.   Op. XV.

  95.  yet.  Geraki.  Papadaki‐Oekland  (1992).  Laiou  –  R. pp.  represented  in  different  scenes  of  martyrdoms.  ‘Art  and  Identity  in  the  Medieval  Morea’.E.  264‐ 265 and note 6 on p.  Oktober  1981).P.  whose  torturer’s  helmet  is  comparable  to  14th  century  examples  [e.  144].  Suffolk67.  Internationaler  Byzantinistenkongress  (Wien. 491‐516.  p. detail from a  14th century illuminated address from the town of Prato to Robert of Anjou.  the  441 .  or  the  martyrdom  of  saints  was considered by her as a ‘hostile’ and anti‐western comments71.]  (1993). 2.g.  5].  in  Byzantium  and  Europe:  First  International  Byzantine  Conference.  I  believe.  20‐24  July.  Birmingham.  Even  though  Gerstel  identifies a  Frankish  coat  of  arms  that  marks  the  shield  of  one  of  the  custody  soldiers  in  the  scene  of  the  Marys  at  the  Tomb  of  the  church  of  St.  Mottahedeh  [eds. scenes of the Betrayal.P.in  M.  the  ‘Latinization’  of  military  costumes  in  narrative  scenes  is  also  observed  in  other  former  ‘Latin’‐dominated  regions.  the  Betrayal. Athens.  4.  It  is  needless. Mottahedeh [eds. scene of Saint George before  of  the  Governor.  301‐311. 278‐279 and fig. pp.]  (1984).E.’.M. v. 2) Hagios Nikolaos at Maza Apokoronou.  can  be  viewed  in  the  early  post‐Byzantine  mural  paintings of the Lite of Philanthropenon Monastery’s catholicon on the Isle of Ioannina (painted  in  1560).  in A.  “Στενές Επαφές  – Εικονογραφικές και Τεχνοτροπικές  – με  Ευρύτερα Σύγχρονα Ρεύματα της  Ευρωπαϊκής  Γενικότερα  Ζωγραφικής. 1323.  from  the  occasional  embossing  of  haloes  to  unusual  representations  of  soldiers  at  the  Arrest  and  Crucifixion  of  Christ”69. 9‐24.  Acton.  ca. ‘Art and Identity in the Medieval Morea’.  Delphi.  John  Chrysostome.  ‘Δυτικότροπες  τοιχογραφίες του 14ου αιώνα στην Κρήτη. Ioannina.  32/5  [XVI.  pp. 72  M.  In  the  context  of  medieval  Morea. 264 and note 7.E.]  (2001).  however. Laiou – R. Edge – J.  Jahrbuch  der  Österreichischen  Byzantinistik.  The  most  impressive  cases. Vienna.  thereby  associating  Roman  soldiers  with  Latins70.  Πρακτικά  Συμποσίου «700 χρόνια 1292‐1992».  University  of  Bimirngham.  ‘Palaeologan  Mistra  and  the  West’. 65‐75.  see  A.] (1992).  p.  passim. cit. 264.  Garidis  –  A.  ca.  Gerstel  mentions  vaguely  that  “some  evidence  has  been  found  in  the  details  of  narrative  scenes.  which  follows  the  curve  of  the  body. Edge – J. Carrying of the Cross and Marys at the Tomb. 73  Among  the  several  examples  that  can  be  mentioned  here  I  choose  only:  1)  The  martyrdom  of  St. 84. p. pp.  Vassilakis‐Mavrakakis  (982)  ‘Western  Influences  on  the  Fourteenth  Century  Art  of  Crete’.  Paliouras  [eds.  1300.  Byzanz  und  der  Westen:  Studien  zur Kunst des europäischen Mittelaltres.]  (1999).  Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη. 15.  I  did  not  manage  to  consider  M.  For  these  scenes. Η άλλη όψη μιας αμφίδρoμης σχέσης.  Mouriki  (1987).  Grabar  (1984).  There. 70 Op. pp.  1985.‐9.  Hutter  [ed. scene of the Marys at the Tomb.  Tarachos  [M. p.  Garidis  (1999).  1560”.  While  both  soldiers  extend  threateningly  their  swords  towards  Jesus. cf.  in  I. 3) and Hagios Georgios at Anydroi Selinou. Ευφρόσυνον.  and  S. S.  Gerstel  (2001).  1325/26.  Μοναστήρια  Νήσου  Ιωαννίνων. 71  Such  ‘Latinized’  soldiers  appear  in  at  least  the  following  churches:  1)  Archangel  Michael  at  Kavalariana  Selinou. to argue why these soldiers would be very negatively perceived by the public.  Ottoman  and  Modern  Greek  Studies.  I  am  indebted  to  the  author  for  bringing  these  monuments  into  my  attention. 73 and figure on the same page depicting a knight wearing a kettle hat.  in  the  Church  of  All  Saints.  66 D.] (2001).  Garidis   –  A.  Athens.  ‘L’  asymétrie  des  relations  de  Byzance  et  l’Occident  dans  le  domaine  des  arts  au  moyen  âge’.  Paliouras[eds.  Μαρτυρίες  από  το  Διάκοσμο  του  Εσωτερικού  Νάρθηκα  (Λιτής)  της  Μονής  Φιλανθρωπηνών.J.  239.  a  great  number  of  torturers.  v. after which the phenomenon gradually fades out in mechanical repetition of earlier  post‐Byzantine models..  Lymberopoulou  (2002).  the  Carrying  of  the  Cross.  This  shield‐type  became  common  after  1270s.  she  didn’t  it  with  the  thesis  I  have  hereby  attempted  to  uphold.  anti‐western  visual  statements  consciously  persists  up  to  the  first  half  of  the  17th century.  Lymberopoulou  has  identified  a  number  of  similar  cases  in  14th  century  Crete. 69  S. 67 D.  bear  the  form  of  western  knights73. Paddock (1988). p. 83 and fig on p.  2.  the  representation  of  soldiers  in  western  armour  in  scenes  like  the  Marys  at  the  Tomb.  subject  already  discussed  by  the  late  Miltos  Garidis72.M. 68  D.J.  pp.  1327/28.  in  A.  fig. Paddock (1988).  the  one  at  the  right  covers  his  back  with  a  triangular  shield  curved  to  the  body  of  the  type  called  the  ‘heater’.  I  did  not  manage  to  consult  A.  While  in  late  Byzantine  paintings  at  Mistra  there  is  a  deliberate  absence  of  Latin  influences68. Gerstel (2001).  The  Church  of  the  Archangel  Michael  at  Kavalariana:  Art  and  Society  on  Fourteenth‐Century  Venetian‐Dominated  Crete.    THE  PERCEPTION  OF  THE  CRUSADER  IN  ECCLESIASTICAL  PAINTING  IN  EPIROS rather  usual  as  from  the  beginning  of  the  14th  century66.  1331.  doctoral  thesis  submitted  at  the  Centre  for  Byzantine. in Kypraiou [ed.E.  Several  post‐Byzantine  churches  and  catholica  in  Epiros  provide  substantial  evidence  that  such  ‘hostile’.  similar  in  form  to  the  one  shown  in  the  brass  of  Sir  Robert  de  Bures.

  whose  executioner’s  helmet  and  overcoat  is  comparable  to  14th  century  examples.] (1993). 74 M..]  (1993).  ca.  Demetrios  [A.  Count  Palatine  of  the  Rhine.M.  cf.  Garidis  –  A..  Very  similar  to  an  equestrian  harness  of  Otto  Heinrich. pp.  172].  159].  Vincent.  represented  on  the  southern  wall  of  the  Lite.  The  scene  of  the  Betrayal  of  Jesus  in  the  church  of  St.  D.  the  Ascent  to  the  Cross  and  the Marys at the Tomb contain soldiers depicted in a western 14th and 15th century fashion79.  pp. D. Paddock (1988).  232  and  238  respectively.  by  dragging  him  behind  his  galloping  horse76. 121. 145‐146. 96‐97. 143 (up). cit.  67. figs.].g. pp.]  (1993). 20.  Edge  –  J. 84 ff.  Athanasios  at  Goranxhi.. undoubtedly.  Dropull  (Gjirokastër  region)  dates  in  1524  and  imitates  panoplies  of  the  12th  and  13th  centuries78.M. In the martyrdom of St. 77  M. see D.  fig.  385.  fig.  3)  The  beheading  of  St. 82  See  the  scenes  of  the  Massacre  of  the  Innocent.  the  Monastery  of  St. 143 (up).  western  influences  in  the  armoury  of  several  military  saints  indicates  trends  that  may  shadow  the  strength  of  the  hereby  presented  thesis80.  1340.  figs.  Caiaphas  and  Pontius  Pilate.  Epicharis  [M.  56a. 80 Op. cf. 235 and 244.  Paliouras  [eds. or the Knights Tilting. and 175.    KONSTANTINOS  GIAKOUMIS  Exceptionally  interesting  is  the  martyrdom  of  St.  whose  torturer’s  overcoat  and  helmet  is  comparable  to  16th  century  western  harnesses  [e. 78‐79. fig.  Paddock  (1988). 84 ff.  the  saint’s  executioner  is  engaged  into  chivalric  dancing  figure  before  he  effects  the  final attack the fatal attack against the saint 74. 84 ff.  From  other  16th  century  monuments  in  the  regions  of  Epiros  we  can  cite  the  church  of  the  Transfiguration  at  Veltsista  (1568)82.  Paddock  (1988).].  Edge  –  J.  113. 26 and 28‐29  (details). cit. 116. Babylas and his disciples. figs.  cf.  Paddock  (1988). 391 and 408 on pp. 76 Op. 162 in comparison with D.  dating  1530s  and  other  German  armours  dating  from  the  first  quarter  of  the  16th  century  are  the  mounted  knight  who  tortures  St.  291].M.  the  open at the front and lowering at the sides Italian sallet ca.  fig. p.  John  Astley. 75Op.  p. 84 ff.  D.  114‐115. Edge – J. 142 (up).  pp.]. 14b.  Similar models have.  174. 81 B. Paddock (1988).  the  Derision  and  the  Carrying  of  the  Cross.  However.M. the scenes of  Christ’s  Derision.  cf.  54a.  Meteora  (1566)84.  cf. 442 . fig. figs.  see the executioner of St.  pp. D. the Confessor 77.  that  of  St.  the  Carrying  of  and  Ascent  to  the  Cross81. 1480. fig. op.  the  Eleousa  Monastery  (third  quarter  of  the  165th  century). Papadopoulou (1993).].  Pilate  and  His  Suite.  the  narthex  of  Barlaam  Monastery. 21a‐b.  Cases  indicating  the  ‘Latinization’  of  soldiers  can  also  be  found  in  the  third  16th  century  monastery  on  the  Isle  of  Ioannina.  p.  Christ’s  Judgement  by  Annas.  Paddock  (1988). For the comparison. 31a and 33b. pp. cit.  identified  by  Garidis  as  a  Spanish  merchant.  op.  Demetrios  at  Veltsista  (1558‐ representation  of  Sir  Geoffrey  Luttrell  from  the  Luttrell  Psalter.  Nikolaos  at  Krapsi  (1563)83.  Stavropoulou‐Makri  (1989).  157‐167.  p.  fig. pp.  Paliouras  [eds.  op. Stephen the  Younger. pp. In the catholicon of Ntiliou Monastery. Edge – J.M.  153.  170.  D.  84 ff.  yet  far  less  impressive  examples  can  also  be  found  in  other  16th  century  monuments  of  the  region. p.  Edge  –  J. and 175. 107.M.  Edge  –  J.  cit.  231. For similar figures.  the  equestrian  harness  of  Otto  Heinrich.  Stavropoulou‐Makri  (1989).M.  p.  pp. 142 (up).  Paliouras [eds.  pp..  176  in  comparison  with  D. 84  Martyrdoms  of  saints. 112.  pp. fig.  Amphilochios.  Edge  –  J.  175]. 78 The church in question in unpublished.  the  Carrying  of  the  Cross.  the  Ascent  to  the  Cross  and  the  Crucifixion.  2)  The  martyrdom  of  St.  Garidis  –  A. Edge – J.  Garidis  –  A.  the  persistence  of  such  examples  point  to  the  contrary. 161.  57. been utilized to represent the executioners of St. Stavropoulou‐Makri (1989). cit. yet. figure above.M. 455‐459 on pp. 160. Patronized by the renowned family of Philantropenoi. 83  Martyrdom  of  St.  the  Betrayal.  174.  Similar.  15th  century  English  illuminated  manuscript  by  St. Paddock (1988).  Joseph  of  Arimatheia  before Pilate and the Marys at the Tomb [see A. Marcianus. Paddock (1988).  ca.  Nikolaos  of  Philanthropenon  virtually  provides  the  most  palpable  examples  of  anti‐western  pictorial  statements.]  (1993).M. pp.  figs. cf.M. who migrated  from  Constantinople  due  to  its  growing  pro‐Latin  support.. Garidis – A.  Edge  –  J.  a  figure. 19b.  Paddock  (1988). 277‐279. Edge – J.  [A.  387  and  293  on  pp..  Bishop  of  Ikonion.  pp.  D.  the  church  of  St.  Liva‐Xanthaki  (1993).  the  Route  to  Golgotha. 22‐24.  Count  Palatine  of  the  Rhine.0s.  D.  John  the  Baptist  [M. 103.  in  the  representations  of  Christ’s  Derision.  Paliouras  [eds. on the Isle of Ioannina (1542/3). from  the  Ordinance  of  Chivalry.  p. pp. 79  T.  stands  before  the  ruler75.  137‐153.  Paddock  (1988). cit. 105. 84 ff.

 28‐33 and figs.  Morea. 88  G. and. 7‐16. cf.  Last  but  not  least.  Ioannina.  when  it  is  not  invention.    THE  PERCEPTION  OF  THE  CRUSADER  IN  ECCLESIASTICAL  PAINTING  IN  EPIROS 1568)85.  psychologists  and  neurologists  has  led  to  little  certainty.  pp.  Η Ιερά Μονή Ραβενίων Δρόπολης.  cf. we reshape them.  pp. cf. G.  Crete  and.  Edge  –  J.  Giakoumis  –  K. pp. Athens.  The  17th  century  also  offers  some  good  examples.  which  we  have  made  as  much  by  thought  as  by  need.  Ioannina.  Giakoumis  –  K. Yale French Studies.  Stavropoulou‐Makri  (1989). Dropull (1603)88.  We  construct  our  memories.            The  Judgement  by  Annas  and  Caiaphas  [A.  pp.  153‐157.  Theodore Stratelates in the church of the Dormition of the Virgin at zervat. Μνημεία Ορθοδοξίας στην Αλβανία.  84  ff.  287.  see  G. 59 (Rethinking  History: Time.  cf.  Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο. Edge – J.  taking  into  consideration  representations  of  Crusaders  in  ecclesiastical  paintings  of  late  Byzantine  and  early  post‐ Byzantine  churches  and  catholica. v.  the  paper  introduces an empirical methodology in which a historian can unveil collective memories of the  past at the absence of textual sources by looking at and interpreting artworks. v. 3‐27 (p.  pp. 4). over time.  Giakoumis  (1995).  D. Paddock (1988). 87  See  the  soldier  next  to  Longinus  in  the  scene  of  the  Crucifixion  [see  G.M.  144.  in  this  paper.  Duby  (1980). 86  Martyrdoms  of  Sts.M.  Paddock  (1988).  One  can  cite  the  Martyrdom  of  St.  We  each  have  our  own  histories. cf. reordering our pasts to meet the changing needs of the  present.  see  G. pp. Edge – J.  Giakoumis  (1994). the  Massacre  of  the  Innocents  in  the  catholicon  of  Ravenia  Monastery.  Giakoumis  (1994).  160‐162.  Further  research  in  other  contemporary  monuments  of  former  ‘Latin’‐occupied  territories  could  check  the  theory  that  such  anti‐western  attitudes  reflect  general  feelings.  Giakoumis  –  K. Wicke and D.  Dropull  (second  quarter  of  the  17th  century)89  and  the  Carrying  of  the  Cross  in  the  naos  of  the  catholicon  of  the  Transfiguration  Monastery  at  Mingul. Paddock (1988).  D. Myth and Writing).  114‐117. pp. fig.  John  Bedell91  states  that  “history.  Giakoumis  (1994).  pp.”  With  this  in  mind.  with  substantial  overpainting  from  the  17th  and  the  19th  century  [G.  figs.  Giakoumis  (1994). D. Nikolaos at Dhuvjan. D.]. Ioannina.]. 90  For  the  monastery.  is  memory  written  down.  In  his  authoritative  ‘Memory  and  Proof  of  Age  in  England  (1272‐1327)’. pp.  while  the  phenomenon  clearly  fades  out  in  unsophisticated  imitations  towards  the  18th  century. pp. Paddock (1988).  Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο.  Ορθόδοξα  Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο. 300.  Our  memories  are  shaped  by  our  interactions  with  others. by J.  cf.M.  D. p.  p.  Giakoumis (1994).  and  that  it  involves  many  parts  of  the  brain  and  aspects  of  the  self.  Gjirokastër  (1666)90. 84 ff. 162. ‘Memory and Proof of Age in England 1272‐1327’. 84 ff. ‘Memories with No Historian’.  Athens  where citations to the relevant literature.M. 29‐43].  especially  in  former  western‐dominated  Orthodox  provinces. Paddock (1988).  as  Epiros. 84 ff.  60  and  61a.  possibly.  I  attempted  to  interpret  expressions  of  collective  base  memories  of  the  Crusades  in  peripheral  regions. pp.  Demetrios  and  George. D.  fig.  Edge  –  J.  The  frescoes  of  the  this  monument  date  in  the  last  quarter  of  the  16th  century. cf.  Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο.  Giakoumis  –  K.M.  Ioannina.  Although  the  enormous  attention  paid  to  memory  by  philosophers. Bedell (1999).  For  the  monastery.  pp. 89  G.  which  seemingly  reproduce 17th century models. 150.  the  narthex  of  Dryano  Monastery’s  catholicon  (last  quarter  of  the  16th  century)86  and  the  church of St. 84 ff.  Edge  –  J.  especially  by  conversations  we  have  had  about  shared  experiences.  we  do  know  that  memory  is  a  complex  process.  Giakoumis  –  K. Edge – J.  western  wall  of  the  church  of  St.].M.  Fier  (1782).  Ορθόδοξα Μνημεία στη Βόρειο Ήπειρο. pp.   85 443 .  Ioannina.  George  at  Libofshë.  53‐55  and  56  and  fig.  choosing  consciously  or  unconsciously  to  emphasize  some  experiences  and  impressions  and  disregard  others.  not  a  recording  device.  rather  than  isolated  cases.  79‐81  and  figs.  105  on p. trans.  84  ff. 91J. Moschenberg. Past and Present.  Paddock  (1988).  G. Dropull (end of the 16th century)87.  From  distant  memories  of  the  phenomenon  in  the  18th  century  we  could  cite  the  martyrdoms  of  saints  in  the  third  zones  of  frescoes. 56.  Giakoumis  (1994).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful