•·',omo acer ..

:
.......

,

_'

._1 ..

... ·•· .... 'uegoscon
,

-..

•. ,s··:;e··::··.·,p:·i en h CO·.s·.·a. 1· q··,'ll'Je~.· -Ie:-'·- t 1- acerco ,. papel.cartony cartu Ina
',"-. ;. . _,".'

9(1
S·:··

Papel
•.• _ •••• _. ," •• " • ," •• ,'L

,'_',

~.,.-

./

,,_.

U.·_.

:.L

.·n··:· '", ,"'
I

,

_..-"

.••

EDICI0~ES

A

-J -

···'~·IOIIO,iC··.' ".Ll4•·U.: e·.go-.,: _. h- ," 'J" .': . C con Pal-: ·.e: 1
1 .. ',_:

.... :.·0'" ...._..

·m· '.

..

'.-

'.

.... "

~"""

··.'e· ..:;L

..... _._

.'

.. ._. '··S··:,

~.~

I

_"..

·.·plll.

•.

_"

,

.-

~~""'ifl

:1Itt1.1,!1."~ii.-.t4'"!IHH

'1~.ili1eq_.ln·.liII

I~

£'lCrilb l' Pl'C:l}"elZ1aQi;J; ~r,: AIiL1h1i1x:IL't: Curl~ J' J.udy J!]IiIi:!I~., 1Iu!iIta:d'.o'por C~in. King"

Diiwfi#ldo po'r.loh.n

JiIm~fi.

CO'I~'Mfilit~ril~ :~t:lf~pe: Fi~., ~ '~2 ;p;bm. de M~d3i, ford "1 ,AiiilDa, ---- -, 1tiIil:!3. . . :tfiEd~';,

'~p6si.:o le~,al:t MHl(OO~9'--:[9a,?' ],Sd~.N. ,S4-,;ii'3,74-OGS~,X

Sobre Este Libra
Se ttiuestr,alJl en este ']lbroJ, la:s difer'eJ),tes, clt!~a_s; ue se ~,'!.(IedeD q haeer y ~Qlls;1truir ,con, 'papel. cart.6m, y·cartd_na <d~e, el ~]mple papel de pcri\8dic:0 Q .todlJS los, di&ei,M: e.s:

,Papet

para f]o~ 'Y lipru.

;uj~:no,

.:I~.

",,-'I' a,'I~.:p~pii;:Je$ ~e(:]iiii
-<.

1

parte ,de 10s ,dlisei5as ':iQ[il

!S La,ma,Y9r'
~

'1-

;f.J!C!game.:o.'lIO,. TieJI, en C'IlIenla, QlU.e' es mny impci'ritamte: que el :pegametl:io ~ea de muy b~le~a,:caJi-dadL En
,iP:J;Ie~,

'Ujer,~s~ lJUla

regIa y

!;a:p~e;illa ,46 se te ~Ildi£a dl6nde

«mJ;pllica"do:s;~,. auriitue u~~; 'ocos :~' P'U.ede:n :~idizardiseiM

eseeeiales ~_. vas ,,.., neeesltar .t"'~ "" _._ nne' ~
-r-!! !!~-"rI!r."r~!h~~!I'-!'

enoontrar

]Q8,

:rni!l!lter,ia]~i

d\esde 'elm~ ........,momerut_o ...-.t1I,.,.,...'4!," 1ii~1l.."" elU~rJ".":"''Cll~ .. ~i.t ,iL'l.UlD., ,LUS
H

1''' ...

'res~!~arh mrus: 1ciL~,~de: 1 ,li~er' q1lJe l,n;:Uel, 'liDaL . ~
'Lo 6niO~"gue,ne~sIb$ :Pnta'~

qu.e~es,t4n 81 ~~l~~ZQ'te~

I

" h '-e ~ rues 'S'IC"'O"n_ Pap ..
.......lm·- ·-·0···· "'.w' ·,'.• - .' o~c····-rra --' O '", •••..•. .•.••.... .._ '
._
.

.. ' .'
""', ",

-[

.",

'I

..... '.
_,I

'.,

'

..

_ '.

,.

..

'

"~.'

r

.. ".

. : . :' .

", :.

'...• ", .

: "".'.

-

--

r' '

···e·····'l[··
·1
.. ' .' .',-;

_

..

:-

".'_'

Contenido
,4, Truces de P,~P.e:l.

6

.PoonUl~; 0 Trofitl:(IDS

12 C'asa. Enc~t'I!truia5

to SombJ'as Re:oortadas.

7' Alrnjas, y :M'ar'ip~s!lJjs, if"-l'· .;;t<;;!._tj;nnas~ . ,8 Ca;rt1l,lin,aS.;;_Sorpresas,.

·Remoliruis.

Leeos '!l

U, CO:~~ra]jte:s;@e :Mmi.b]~. 1'7 F,araHnQ~de: Encaje;, 13 SO~id:aditos; e Pa.I~J!., d 20 ',PetsotIJa]:Cii;.· de :P:apel ..

:14 C'o:rona;s y .PIa:fol~Uo5 ,de F:ie!i1a,.

.
'

Truces de Pap
. ..
,

-

'~IC9,¢'O,mn ~; y mtMlAl'u. Iija b, mmrooi: ,00.1i

:S~p6n ,nollii

~, hoJu ,de

:~a:

'1I)o!:;I'1: tmJ! en. (!I: b!itO.

:illll~l"I1:~ m:miO

lie ,!!'Ii.

in,de :plI~l, ,hill.:!: 'oon elliiii iiro'limo., 'Diblljjg umlt ;marll~ ~'a en tI,lPB(piIll., 'Gila ''I1"8'r'iIl.5, \,Il~ el. !.1edl!l'
d'~I"o'
a.C~'1 'e:5l ~I !nlc.rilM;"

""

B

d' tr.o:m cp.iIiI!' !lie imdie.il, l!I:,h-a1ii ,dd :r.-esw,
('..Q~

IIquj .1'

IlU ilhOO':lliun,(go R(t] dM C-fut.lo~n Rlniil~ 'palJlI hllili."er d'OI;IH~. ,Scr,pR~O? ,

"Ul\'lL'.~

, 1':, ,~U lpe-rdl~w;m gO ~Ql,m.!ni~ ~ do :n'mi ItluaJ1OO"~ 'DQl!'liIiS 'h~'
ptiii UdifiiJ.i1, ,
~'
'

!I

illeid'i:~llnl_edoi'j;
.. Ito!
~~
.

~ 101OIiimJDIM,e:m,olhfda,lbicl"j ~h!, fWt. ~lui~ Ii~(ij_"de, unp.Iim~~£mp'., l!!;I;tllel!tO : wII~ .
y:'tf1IIi b!~ .. ~

'e:m:p:lee,sj maYM'~r! la·:~~aler,~ ..

Olanta-IS, :ill.a'~.lfujas '~lep!p~
1 .• , _

..

l'iI

!P'lledelllle.p;r ill·~r'b:n,mtlSlOO'1'fiO a ,;"~ieraSi ;n-P-"m ~~o 't'C,. :!5iup:.otid]im __ii~. "1:1:' ~-r.~tI!!'~...-:.. .. . " ., .
g.. ~ e~;f'llC!iI:':ZO,. ~
,

...,'1 C!ibe;g'1T8t1_~n I~ IPm:WJe~l.il~.I:M:I.. ''q~
B='C~ aJ.«iI!l.'aif!e,.tijUdo
(J!;!I

rm~~.~oo (ilm.IIi,:IO~I~~i',,)

,(h~1 ~eqJO.(E5

~II:IJ

bu: Yn IP.)UC,I!k: iinH·mS m", d:t:l~
le;n ;el'olrnaIRmil'~

UO~, com~,~ ~dic.a tn I., ifipr.I1.
.

d.os hqi'as. ,de ;peIiiOdl!<eo.~o h'·-.3"~...~ 'p,,-,Ila 1~,:",,"iI__;'" ,.1:£ 'n'- .... 1: , 1..,_.., -..;'" Q!O' Fill"""""
~@

DibqJiiI, iUJi, ~iim mu,)' lin~m;I~OQ p.iII.pel [!werle '1l1'1rririil!'O. Doh.. 'UII plIJHillll~z '~n ~,_". la, pirie pGli:eriar ,dellP.i1an11.

......._~.:I~II!..I ~~:

. Decors o pinta, el tirhed lima vez. terminado,

I

d~· ot:l!I! e! 11!!!1.edin' ,. empqJlI oon m~W:a,h •.c••, J Ibad'a 'lIfa:era.
ICgIil!!l::iI 'IUi

auloo.

1m blll;n, bela 4t nMlItrll<. '~ .., ~nw ~101, I.~'M de 1a.lI!lpald .• J :pep el ,•.-.. . ~glf!lJd!l!Jtle Iii pa'liI ~tm de, I.a parle' ,opetw del iIdto.1~.
sC' f,C•. Dobla

~~

*. n:~.. !S:Cua:umi
'I_

:':!.~'_'l_

'a;lm~

.',
e•

'11
hIIMI!!!!!!!!

••

I:

huta. fm ui1remO$., 'V'm!l'fe a.b.[l~r (I.~!!I. w~ "~'e' h:!$ e'¥trem.~ hutt. e'l "'~~iC*...pau tin
cl ,'ir.t~·
~~i±T [hj¢l!Ilitie;il~ :li, ti.dICI· '.

Dobili.

~apDI.laiII)· ,haz

.oort4;'5, dC$d1!

:i::JQd~I. ~'.• :arjc:ti.,J CD:fIl., :a ID 1URi) de'a th:iblt:z; "'!I:T.1I~"'nll'!lt~. ~l!!: neilf !11m Cf.lianlrOm. Eslb ~iI." bi~, J i[J.~.: Ifo !II.U'!! !!iIQ:t'ed~.

em: rlllU, nflfi, IC de!ilU~ :Jg, tl.ia-M pGlrlin. ii'C;i:I., 'e4I!!!C!tlU Hbl"C d IPIpi'I .. N)[i'iili1!bu
p.~1r.1>~

1!iiI. HI'hi pinililincu
,000

fRena,d, [p&fHi1.

Itla_"m.•S~I:

. -' r rom. . I"'p"'o"'s'"L0····C· ..·O····S Y N"em'O"'Hn'-'O"'rs , ,
I
I . . " . .. '. .. . .'.-' '.'

..

-

.

,-~'~'.

: .:'~..

'.. "': :

':_'

'.

:

.

:'.::

.

....

,

.

•.

of!

'~ ..

'

OJ'

I'

I'",

,"'

.

;

'.'..

_'.:

."'.

.

'__:"

- .;_.:;'

...•. ' ..

':N'mesitariJi,

Qa;rtu,llua fJ ~~rl\6!~~ '[j!I1l~,rnza, p~.tradiln:~J;a:re'1 ci.rmlLo.; :P:in~1i.I1r.a :laplilCe.s rl\e,cO!iaru.' ~
-'P;ali~c , 'l'tOb51tdOs 0
C~Il.pi~ln,ta;

e'-~[ldi.~v ,ti'~'Ir.' .. "~... -l.

';1"""'''''''''''-

W~pioes

1

i:iibaje'? (:resp~es-t~;,fit'IJam
'11'"
-',

P:' ,lQ11i~-;~oo~ de am'ba~OOI'I'e~[jJde a Ia dle

.

I

.

de paililla)

lloa .... t'Ii"i''!i,s jt:=-·'¥lI..I,I~Y.5"~

III' ""-....!i,i[" ( ~ ~Q!!

",

~PodirJ:as;\re501~er la :p;~n~. que • 'b l':i ~.~ " . .mas ~i:lim:a~··'"i.as 'OO~~.ii a1I. :movet'se 'pr,OdUlef:1l ·cfcdM
L .Ii[~

e,nB'.a:l1.osris: ;psica, 19.·v]stB;~ Comprusba ·eSOS e.fect'O~;: Qbserva r
r,"!,i!'. .: '11"::"_"

m.o.

Dib. 'un ~.elllll!"~Q 'f']~mnj' rteii~Q :r'lb..~ 1!Ul,~rllo;tO,

Clli~:O

d iUl'mu ~m:&)]'(l, ctJli mi.tclJQ' 11).1, o't!a'e'!D$! lpu.nl1B,gm:lM,

.

~p~!

m'ha(l'd't!,1 pi[Jlh).·. ~ut;rd'.;

~klJ~~Jilr:~rJ
~lIida!!l'

pin

iclrm-.IOJ d~~,'q,u~.'
., 'pe;d'~mflIte~ ~nllrO .. ,

'1I"1It'
P'(Iir

IK liIl'!i

d,

']0, .~1.I,e !~Fucede..

'.

,. ::-fb~,ro .!.1!!e uD. \,•.U'CU-',,, ,
." ..v

'.c.e'F
J/

'Ii;;..,omo .11;;;,uCo.O'u·ar
..d .. --

;Il....

nt;_;;,'· .[.

1 e·;

:

dohb':

1
.1,

..•.. ,

.
.

cemro
II, '.' .

I

,,'

r .;,--]', ~, ....
~ '< '.

r

<:> '·········.~· .. II ···········'
.
cillCllIlo d:o cart __ !I;I!"~I1~". ~~. :!Ii !i",-ri:s:!!UI UQ~ ,de ~e:!'&!l y:b.dQ Ib.r.'!, ,wi'iiiiil K'i',e to li::l

k '.... ':

d"I~"

01bqj. '1: ~l:t!Ii.!ln ,~Ig"d~ i~'I. DOhta~ ,&u, ~ I~r:el med~., Co:~ §~~~'i!l~"M!I~ ,~l,~~ y ~,-.n ~~~ dl!'m!le li~ ~~, 10$

:lJaJI! d:D:$;!I~I'Q.$"~"

~

~n.l~

d'el

a_illiiU'lJ'",

Arafias y Mariposas Saltarinas
Araftas '}''Maripps;u

mas P~!i'1a:i: eDlDiJ
I

AnIni!' ~, Ma.lp'~

I;lI;!dll iPlpe! fliiitl:G Y' dobl. :te iiiIiiIb Mrlba.

hi 1I"1lIil!odr.iai

renrir;ee:k; po_r'la ndtad " nO.K
eral ,1Dt)"Uidl!qln •

_.

Ctl!lU.

pIIIpG1 flAo"

""
ii
iftota. el aret3tu y o:bsdrvaJas;
:rnQ~y
('$OQ.rita

.:1

81:etalo.

rev~~oltear.·~

R~d'uce1M p~ iCOi'tllmilClb:$ COMQ·
iIiID ~-lili'

de b. Cidi10
Yn.
-

~"de

D!'ih ... ~.

lI!iXiCato pag cubrb 1•.

'C'utilil:o fl'fltQ d~lentliiiidu.~!Q $I 'IJroduee ~~d estitlea.. hI' esl:a r.iit&n 5lIIItII:n hg, iClWipomi. '1 .Qda. La ~l'l'eldiid 'l!Slttlc.a: lhtrx: '~,III!, ~CI! 'iI!l p.elo aJllidD :b, i\iIiii-;-:It$,_Em rueflll m d_la. DfIlliJ" ~ .JJf.lo. En UniJ ,bibibl~J6a. OUIIN .llIcl_D[piRd~l~.1i m' t"~ • .InteatJio 1:1: 'P,Mima Rz J' wew Ir:Obit!<. M te !I'~.,el:

3

~:o. .-

.' " ·i- con, " C'artu I'mas ./, .'.", . 'S'.orpresas
'.' ,,' .' . .i .
I . "

'I

-

" '. '.' .• ' '. ; ,.,'

'N~tads' .' . ,._. .. ']"ijer.li'&'y 111:011 'f"e-"g;la. P~u;tur.,as;0 ,IApieeSl de
.
, .. _'I

..,'

,

(lO]OT,.es.

,'.' "

Lapiz y pegam:e;n,m.,

'fanta'sma que Apareoe: I·
i
.' do'b,l a:

.

Papel h~erte"+
(:0.11

nobia
veees

,el papet, para, :h.aice:r UIliB e~rtuUil;a q,ue: ~e levante·., Si
:ut.ili~as, !Ilill .papel fl!l,ert-e;~es: QOf:L'\''eni,e:n.t-e: m,aw.iU" 'ibi>ea $05
'U i5.11i '~I'I, iP:'(i!t:I,t:~ ,a;o!th1c:,IIe '1iliQ!,o !Q.i!I it.. ~'e.:jpeh~ :D6bbfo p;n' ibI:.l!Iiib:d~: minD I!Ml 'K: to !CliinMii~ Dcib'li
"tiliDun ~
" __ ••• ~ ·!'~~I

CIl~daooy~¢t~,di.\$

dobleees, Ree ,~ . "..,~ .- :Seua'I.aT "' .' "iUl;'!! oa: .... omo . ::.:- ' eerte, Pii..E;',. 5.

'1.l,R

OOfiiro' d~~'do~Jl:iI!iil oolld!!,f it'EpUe. i

pii'k s.u~i'"~:e
!B_!!!!~~I!!!!!!!-.....!!I.~

~

,.:at:lId',:............,:. ............. 1'iOIi_ ~~=

r,I'.. , ';'!:r:~
.... ~~

iii, til' :iIIii~~, ~mCi':~

Abn: IA-~~ttu •.~~ ~~i!'.$\1~.11 dobl:nla '!I'~ C!fI d dfbliJj:o.

3,

DObTs

~liilm ~ihi,LlIIi ml'.~dldel I '~flift,p'~ jf~:~,'fI'&ur,a, ,d~b~·~~ : ~! dllll:iqJl;l, :~,!II!1lMl ,I. ,AIDMr.ir.:1e ~~':~ ~felT,iii, ~.o.r~ :111 ;n,r.bl~!PBi:r
til~Ta

dil! iibuiim:l: hillll.iIgoO ~ ~rlli

aJ~

~!!I!e!Ii

l'iI Pilldlt ,[It

dl':lltrIJ'o,

la plni:4!' d~ leli :iIii.~U. Ti!::ni!$ iflUe dlbtlJar ,)' diro!:!ru Iii
'k!:\',ipn~

pi1,e

,qlie

!foe "oil! .. ,~,lIiniar.

, Linea Recta
pt'. '!TIlde "I
:t.ef'i;ali!!
'''')iI
'

,C6mo Trazar una

.

.

Par,1Iirorillir id fV.IPC'l ,iki3: ~lIifiiil1k!

ndiM'Uldm<.,mdd~ dli:s::~h: ,~11OO:~'j' h!!lil: di:li I§:4lniiits. ,II Ii. milliilli dlilii.tlCilt. ~I, rmnl. Unr;gj 'qloU:' IIIng, liII5 d'm Il!IIU'CIIi!li· ,)' OOr1Bi por ili".,


-,..
- pegamentc?
.<

,,"'!Z::l'I~r!ll' diE'

Di!b'-',j:J b. ~"':i!lBd3i. dl'!
I.llIIiIll URIII

iMipEildo

wn bs

tlinli ,d.e·1I:':Ia,'P~1p~&U(J;

UI'L'IIi brl!lJa'~ ii;!! ,""lIIr~UUIt9i. ~ll!' f!O!;iI.

illlli!im05

m~id3il- di!'.1 ,tllbbqJl!I.

.~~e,

.Af;!li~.i!i ~i!iRbcnio iPO-f i.oclo 'Il-~ :i~lI'cr.im~.d'el·ptil.1.U1C l' ·clc!n;.;:~ ¢II.'l\~ I ilii~. RDillolli. iIIsi !bS'li a 1fJ,I1I1t g M

oora'e

n-

Arafia que se l. anta .ev ~.
_.ot!

-- dlo:b~~

I

1'-'
_

I

2J~
:1io:b·j';B: 'po!' ~ ~ilQ.'ti_irili iL.H!IIIHi:J:Il~ Par!li.l!3!. :p.rle q,'i.i~ '~III; ill: i;:ollmilsil!llir.·, IIU;fJ. 6tr,ili. ~~IiIJ3·g~. I!;!!d mi1Jrno anciu] n pei!'(l! rn:i!l !~tu.J,.)I dib~~ m.ll5ia
ul'IlBI·~a,_,]b:-~··"·~1 .!II.:rgas;. .- -'- I;!l!;; IP-

,

.h>s:cis'

d8r:lf~m

J

[[)tibJj :~ ii;i'i'!ifife ifi.ue V,I II: !OOH'53Ur'. oomlli ~ i'H~~ :.11' vUl!!tn IQ!iI bOOide:5l ifu:iUiii, 'Mlw tli!Ii!D ,ku ~~iic(tm.o!ii !!If! bl.!§: plI:1:1S q;u-e -\'<!k5l a ~p:r). 'R~~iI

aa aralia.

'llii piillta5.d~ lill ~i!!! >tJ:iI.d 1n-~It,i-IJr de ,III c:illr.iuUn!;l!. '~e~l1i\dBi ,~c:. ,1m cspllldlli.,dobirad;fil ~ ~. iUiilnl~ ~
.f!;!) ~~I!:'

lilsa.m'i:IILrS'(!

dl!!$~1.i~

~~UlifJ:Di:1Iaya liIid.o. ·di)ld.I!~.

,ilr:: ,quilla

~O"•.I·m·.__.' .br a-'s- ,I\..'~'·,.'."···r· 'a'. das. .. iJ·; .·. I~__· I " .1-, ,'.. Rec - o·· t ' _',_ '." '_ '..-.'.•. ,'.
NReSitaw
Pape~ f1!;Cftc y drrt~,ad]t~si,va~ Tijeras y ]a:p~, -ii.~~' ,1,"f,1I! '• .Ai] aquina ~.e as Semt'bras -_

An~e.!i d'~ que' se in"cl1tli1<tii

mi'flllIinrll
'pt[$l!)n~

CeJ0 fa,[]J de

Una, vela

'CiQ~OI'es,

r:mkl'l::r,iJi~:J!.~rru,~~u I ~gLib:lt[jJ :iii los ::p-,U~tpp!alfa,
~''!le8

111

0

]arJlpa:r~,,,

:L1,:r:jjnki
b ' ~bra ___ __ .

qu~ I~ hfd(!ta.n S:U pimpi'u r.-dm.~"
:!SIl' scn.abi!!! il:i!)'~

~.·,el d.il.ngrb,

,It I :iln:i!!i~a dibqJ~lib:a.

de ~apel.,'0:1] -lfiim era pener reoort,e.s n,e~roiS, obre pape] s P]rltooo' .0 de '0010'1;, Es 11UUl bUiena rtl!a'[u~;ra decerar ,ca'rhdinas 0 ~.e il;:u;biernas d~'lihros" T~uj1j,bren
PiQIWIJ'm.S, [1a.OOf lmproVI.S~a:!!
..I ~

los ~:rt~St.a5 que: 'e:xlistieron e'J1 e:t ~,A, 'I'· -af:i: .' .. '. pasaeo, reanza b CQiDJIl'I!n.Wa....... • i"· , ~., Inc.:O'r!CQ~cQri,. 'tIJ,~,3Si :y reenrres
k~,

. __ " ,nil." !I!" ..... "' .........

1I!I."""',v

b.., .:LIlli.. iii UZm

,.-

1-·I ..

'IL.

'"

,

~"A'

eseenas d~ pa,p.elccn reeortes
dohlados,,, '

I

C- '['i r ..: N' ~t.., a ~e de J.~OCili1e' '

Pliega '00] '''',iilm' dol;il~ 1In. tLrr,31, ilk p~p0li :y PN(:UnIi q\U,~' 1~dm; h:ri ibo~ Cfl~tEll9ln .. REIlO:!1:ti d~v~ 'I;lDmo i5;c te :ilidic.i!I,~,rib~,

'Oesd,gbla !~IIP'BJII!d Y :r.t«iNi!!!'!:&i!i l'NIJt3lnU. Peg!!!, 'P~d, €II'! cr:IDfltlren

i;!ll :p.!I!r.ii!!!!' ,ill!!!, ,:a1Ira~ii:!Ilt. iIlLl tUflilo 'p:a:riil. q u~ i:!lllUf;[ :iII.dI~re:i';IiI,distln~5 ".ool.ollt!, :a:'~p,:Ili.5i1lr pot M,

((il!lS1n~

en tres dim .. !5i.Oii~ con ~~,g,"'I!lI.Os, m ~rtes" lJtiliZIl 'CcOmobilli!m e!: 'b!iJ.:m,te retm' -del tfik!lipd"

pm~

:51:e'l flBpCl ,m :itiUJ lfino!,d6bfa'lg;

piimiuo.en

lreOOi('~, qI!I~ ~ ..~

~q~ahn.m-i.G ~!!'~ :II~

sen~g(fu I:gn~tud_'l.,'No
IpaN

'uliii:d~I'1I8.:fP-iIt.,,_~

Sombras DiibuJ,adas
En
hi!!> li~ti:n, iIiIU~t'.!ii di~'UJlf ~ ~ill:l!l.:i::fli IIi? ai,CJ1illlo ,(f)[! t~ ,~~~U:fi.dM. ~Il::iI, 1~1I1tlllliZD de' !pfi~e'I,~ ~ '"fled
li;:'ei'~. -

r ~tlmlilll :Ii una de ,~H(iiS

i~.tI:Hm'timiij.'

05il-u1N:1OO 1:1, iElaIbUacUK~, '3 i(jfjl~'yrol ,lDmp:ilmjllni:o ,1Ii,!W cabHIi1"~ fg~ quI'! ,II'! rli.6k:f1ll !U w:rnbr,lIi. n~qJa'

:...oomdo.

,!:i;q pu~~

~=iOS mrOO~:OS. '!M[IJ 'iI!!ir.o.~
:~i" 'itlflliii

~!e~~" Dobliill, y rnoo:~ia Iii IP.~'! iIi(iffiU :J!lI ih.ns Ifu.ecli,o iiIIoim.,

nflt q,UrJ

1§:4!'

No ~: II, tr.ilita ,lItmdit!bl~ t'l!!ml!J:e.gr.rn::rrii~. ID.I]'i!ja, ~,I!liil!;l.
:fe: :hu:ll~a,1' la ,iii~'a ' ,lie ~mdrl, POr' :1Ii1 '~~m!3i.

J

@'IJM'

V 'Ci~J(!i

,[,:!gQ

; IliIitleL:icrdlli ,d~l!I:Ip'uj,~,e' Dl!lblBs cl, :pllipl!l ,~! 'Y,Jfrlru :pllt,~ :1 ~'o'il:liUW Cfim~, liB te, im!i:tca, ,arrib_a~

t:E.en~

,~!,:Ie,

Ctnl"~:d'o Pllriiill,'Q[l:4!

, ,Sid'lti~!OOliI, IIIn3, man[i; lASI~Uel~ :m.iiil'lmmi~dl!!liiII' iIi),I:IiBtIli. y :~ueve"e:JI

, '!IIiJ~u Pllipl!~," I'!lErlc,iIi: ~ 1Il~ l

'!~.M.

:!i2 ~I(~.

'~I

~!i!1i III Mrl, IIIUIDm.

Casa Encantada
.se,gU~ el·~!Ils:ui~on, e
;'.",............ ,.....,. i.:,..j...... !L;;~~~·~11 ~'iJllI.l..!ii.::!!
,Li:.Ii;;::i

qUiI1!' ;s:e

mi.r.,e:n

ftill."_,!1""",,
~

... ~!l.Jr"I;"i~1I

'-; ....,;'.''''' ..... .,.
~ ~t?'~,Ii!,oil·~

m:i£t,er:COSRmlll~iIl:t'e' ,gra!f]!des: y 'rc!iiJlcs",

Asi te 'p'i~Fec~irP, estas fipt:a;s; ,de
pi3ilJe~ s± las: m:~r.'!llJ::ij, ,tir,a-~s de :il
3!e,U.f~'l'O'. Un,e ,~P:Di3JS de estas f:i;gu:r~5;!ill, los;';bJilfiS~' otras ill 'los
'!IJIU,

a:p&D'dkes; " teru:ira.s, un dJi,v.eit~oo
ieatro di2:liItto

de la 1C'.aja.

N'OOe:!l~ta:ris

Un.a IIJ'a]aJ, de 1oaP'.!l'Ws:_ P,a:l)>ei (;e]OIFAn.
P,ap~l.FIJISi1e. Regia, y tijeras. • . 'H'] AglUj].Il·e- ,'. ~.IOl,

Pes~,me~iI1to :Pitrt,t~:r~:!ij., y

.'

'VI.f-I!h·oi!' ,pl\!i~ll'.ru 'I !ii, ~~!!iI, rmi!lm:;r;R! q.ll1il' '12'l :nP;cl~ 'ilIlilt.' !1~JU!, ~f' np;iJk: so'b:n:! !II!lll !i!P~tt;:~t,,~~, Pi_I'IIti~ lla i~)fIJ 'r..I)m~ PI!I:!,U~de W .!IJ!i:r,~
I~

!1I:~,uil,dm;:rrtl:il1r~~.t.dIl!ii itcli,n.1Ii In~.
e.\!iqlll~liIm'PO~ iii, p.J':k d'c!'::!Idimt~1li !!Ill: IlilJ hl'lj!1li '1 clii,)II\~IiI,~!II li':lp!t3' ~lidin. Il.[]iil:, IllCillllt1nlU ml:l'lrt:,i~l~ I Jf :III~lIIi1M.

Pl!!n ~ilm,(!nl!l)

a]rodHl'G1'

!IiI'@, 1M

ih1l5i;(11 !lkbl!l!jllil\~

ea' liiii:!illU'lIil!tdu

d'~I1li,.

n~ns1O:~.

'llmIhtbr&IIlHi:i, ~ CQgJ l~l~ ,,! h!ililc !Uri Diniln. ,l\j~r;i"i~.l'o$"g~H;1~'ei, if:i; .:~p;i!Iy ,liu; iII~'t.M5I ,Ii, ~!':iI,~, dt'~ ~pcl., pill ... ,,lntR'tt;[ilii'·rlili' m

1

,M

[

[i
I

I

I
f~'!lir'I!!t iiiilli

I

r~iilnlil,u't1i 'itl'i un IAiJm,dlt ~ ~! d~~~ ~Io"~"f~ Imlii (II;ii~J ~~M~Jn. 'ElIIfW~~fi!!!jilig '~!ido, Ii!!' i

!!i1!,ti,;!Il'!;!I rrn~

>en Ii.! n!cll, lim Y

,rn'l!Dwodt:l

ui!f!. 8'!J~~ '~~d ~!gf$i!i!l. pg"H~ ~ 'p1ii~I~:.'f ~l~~l'o.

e:~

ilQim. ~

I , ffi:Il[l'" lIi!!!1 a;!';lIJ~rho cn '1',1 l[lro, '1 ~ di'bqj[l, un [!tiD ~rN.cdDr d~ ct,

,

]
-

~

Figura en, Acd6,n= Bl 'Verdlllr.o Te~,r[Hoo

(

H~t :Fi~.Yr,A,!!; ,dtct:!·r,lIdf!5, q,Ui11 y ~e.Rg.!!!ili iP~h:!,i\hu; c:n u~c{) '&. i!i!Ui!l, IWI~'
'~il:;!ii, ~~
![I!, ~

~iiliiI[l5j

!l!!1'II!li~'~

1"8l~b~"

h~t ~hrliS 'R~,urll!i COlli

'p!lwd~ d~'hi, ~' •• ,

r:m .r.n ~1JA!lIi~:iIi, 'Gl,Uil'

jillllil:l'illn '!liil!lliilil" eft ~

d¢h~ml ~iJ!!r;d~r :ml:l"espoind.:I!tu

ce~~j\g,de IQ ,~. i'D_!ii di)lj.:r~~'

iP*"'" ;~'U~ Ii'~

f:igura en

f'ilii!'1J;
1l'~;I!I;

:E1!!i~f'~~
'UUi:

~UH
,~~,

all! p,a~i

:~If!;"U".,~h~I.: ~!3I ~
oomo:1e
'!E\[IJ

:it'l:dii:8.
~'rusi

pIlin PC:giIl1U'-JllOO

iiJ.iri.U';fI! oe lfui!~ ~tr'IiI,iJ'Jallli; 5.11, :illOO7\1j, C ,~'Ia pill ,~~;~ '~lil!., ~li!fII:m ll:ldka. Itill ,EI t.Sii!(JIIi!ik!!:u ~ J~~ff~ri: ~Ul!il't(lo
11TiOOS d~illllal(i\.!i'
iii U)[l

I

pe!!i Illiiii;O.S"

Ipilg,:!iI:iIi,:II!I,

;~!ilmiOidl:l' [

!Ia

A,~O'nli

hl!il.: 'Lln es;qud!Nl!J. ]" (lon

Ii£s.

~f,i

!!;~gmdO' 10"

~ ....

:H:ttt!!los roct~ >Ell IIJ, l!iiii~~~ ,Ii::&ii ~':R:Y mirilil!l UIIHi, tlr,:ij, ,iili!1i" de p.iIIP,d ~~e~ pr,gmtJ'o!l'!:m: iElrla fl!Ii ~n.,p:~iII un 'i(!pt;:: ~i1i G:illda C"Itl'!mli~[ ~ hi, ~itiill':1 mil.~i!'l.fiI ~ ...m J Q~rn tun,

,Nece5i~arh Pupel :hmrtc die, coIQre~,CeWof'an de' color. l'ijB!1'as, y regla, Cin;t;l ,ad'hesiv,s.:y pe:l1:imeIJ:lIO,.

pa,pel de en~'o~~'er-$te: :nl1i~mQ lUl color, q)lle'no ~a..mu'y 'flJ!.'ierte.
Ad6m~w eon le~.tej';'elas.(Ii t~~itDS ,de papel de p~at~"
'OOf~~S 'Y

Puedes.haeer Ias co~as

de

M:iiFiIi

];a pag'ilillll

reetas.

S PiI:[iI: haeer :~Q!ii ht 8, paea haeer las l~n.eiilS:

Farti~iIlo Cmndrlco

I ~~~

IIt:;

:;;::=-===~::-===;=~'==~=="':;:~i

I '~-et1iooi~'

11'fiiJirC,llS:

IH'-'_'-II-''I~

"~i-f-_"'~~~~""'-+'-I~-II~~-+=I"""'-"i"~

ID,L'hiql!ll, n~ Ilhi!i:'Mi :.' ~o ilaqiii' dt.1tM:j, Im'CiiQPdo ~ ~I ~n,'U! tn iIb •.!U~, ~ .mm~.ay&:5i

JI'~ d'm :q~roJ, II!n PI~ 111
:IU~l.':III

",~r,ti~tH"~1!~

,~:Or.em,M 1 ~l'lt1'o. cl:

iMdio1mmilMli!l' it~f1!

I-M

itU!iM'"

~
I

~e

rtiiii!nl~ ,dit I~llum!ti i!'!~'ord'if!'III'itlIi!fllli.l;~

m e'l

D(i'b'lp
R'II'e'.

tfOi1~ril

:r ctuta cl u~,

COfUliliu

p¢i'"

U~g:

I'~ ~nt:. mcdiill :.;m:i.W.". ~~r.iili'~lcs, oHo m

-r·

Un
'~~f,",'

r!f)~ii.ngtm~!£i!~,

ILU~i!i!,flJ,ijll_rilli ,mill

'CU!!!ldfIUI!il',rIj UOIIi d:!Ij!l'~~!(tIem~in~uJa '~t.

l!IId!ll5.,), !I;~II!'to

:!l!~~M.

Un

I

lil'~rK:'~M

m.t~ l.dQI, f~iid~.

~ F.ilmUUQ
'oE-=~-~=~

Chino

5Ci >em ~~...."...

...... ;=o=+=+.-,

_..--

_~iiala

... ' cOrtili

1-_--.

~rl:f!i 'm. ~ir.i!Idl' :~I·ron culliro ,~gr.adm: Hii pc3iI:liM5 j ![lim
iH..IU~~~"Mfe...
'im

~fti1Pot'

,dtb...Ja EfeuHi;

!I!' IntC!f:klr.

~'lIll],lmll~n

~g ""1I.dr.IlOO J!

!iiI~f!I~rg,..

I~·~~~ 'JitC hI!} :(rmnIllD PI",:e. dl!! !.d!. ~"elii!i! Y ~ ~I,~ mI'Gf~1'!i:!iQlulj!:~ 'iOiUa.d~I.,
I I

c~

8i c!o'b.iez
I

I

I

;,!M!~: lIhI, tir,g ,:U,d'i!i.iKlnlllm.cnl:t

I

paHi: :~I!!r
:1~iOf~,

~g

AII!:!.o:ra .'~~:~ ~~ ell' (ul'iiNI.' c~., j'"p:rgdll, por 'j!!'i :l!i~,~ ~ rpcItaU. '__ .~ I

'VUjfll,,,d.a

CD '!i>'![docuUJiI,!Uibfe ~g

Y ;PO!lll ~~IO

I'u d

:DaPiI[Cs iElatlH dm en Igs,IU(!i; o:pomllS de ~'a:~I!! :lIttipenor'y pM!!I, liio hllo:a ~r,lIiros,ill!! ~~'Oil.

~t. ~e. a,iZ~rli>J

.i.. h j-,. ~~~' iiiJ!'~!, ~~ j ~!!.I!rt' ','por ,~il~ 'fO:~ cElijir~l],. C~r.tiIi,iltra il'n ,00lP~iI!'i Y liBi ,d~'b~. Dlb~ :ri~rH ~I!i' SA! ~n~'~: ~rl'.a, G.!iis ~i! eI d'(lljl~.

IflKilm

,~~wZ;lii. .:iII,p~ En

;~rl ~iIlnnlli d~

lCiI:Iundll. :pm!iln~oIQ

UcRio1iJl:iII, Iii raira,y .p~rin 'I!!II, fi~,uriiM. iP.qatta m,l'a 'p'JlI'i!!I! h~~mM ~,I. rotmIIJI ... E'nIlOUIIi.r 'pep:b!
~~ i~I'.Alltl;;lbdr
iJLI,~UI"
I I

.~p~

Iitta

Iji;!u"jj:

Sop'la

sUpy,e"mE!;nte

[];iovhniento· es tall :s-;utll que Se desplazan lasJlg'ij.ras :polt ·'corr:ue,nl:es ,de' {lire qu~ tUi ,m sillJui.e:ra ~ otas. - C:ldla I:igui!:':Q,dell e $1:1 -;pu:n.tc. de 'e'qIlUibri0 jr se :mr'H~;ven··ta!l'Jlto 'e~n redeade como arriba 'i absjo. U:l1a vez Que
Qb:!u~ni~S 1'05disthirtos

muevan

los oolg:anies,. £1

para' que ~e'

rnO"l'imicri.lo.s", pi,:1cdes invenrar otros nnevos,

N~tuh
AI,ambrEl'
0

PiL~]tij~j'."

HHo' gt'Ue:sQ, 'p~p~l :(1Jed'e.:: Pegamente, t~el['as y ,all!ruj.a.

"M B] an em, " a;

"11...] OVltJ .e

",. iogual
ct' ,

fi

I

lltm gr.tu:d

• i~!J~1

:i{!l1I

'm, cada mi:sI

S:litoli ,11M bm'l_ dc:,uii biiilinC'in, 1'~u_JI':!ii. lPGllIil1-m1l!!li d miliiW ~
IWIDI SC!l

1!q',1,dllmlo. SI 'U1l!;!' ih:: 'Igi, b,r.:iiI~M,~
P~UdOi ll'it:mllm 'Ittj, :ptl(!, mEII~'Orpllr .. m:MIIh:llu ,di cqg[~l:bri~.

m:.millndr:.i,.t:m

CU!Md!l) g,n b.l:mcl'l!l '-::{J util'ib r.1I d 11 '11IlIlI1f'li'(!' ...
00 (gil_Ill jOli:~,

!'li:ifhil.inl'l'Iko .bBi~'a 1'8 piIi,r:I:e.' el1ddlli. ¥ HiI£~'Lo :mmno ootl, 1'0!Ii demib, I

el (ltt;IUY

:r:I,o$.i

I

d:~.n!!r(I;,~ ,Mrt!.... ioom.O IIC Tc..CoK ~'M ,~I!li .nli ii~, ill !l:dh) y

6n(~J., d'ul dtctllM dt. [PQCI~,:i1E

'C~,(!lIJ'.
p!ili'.fi

~'H'Ilmi

dd gl!llm.*.,

:P~~

q~

~me en ,rqll!Un,uii).
OOlillo!Clllf'

I!JlJo pur

,Iii,

p_1ft- Siw,p«!rh;.r

Ci!iliLl ,~~iP.liHnl:tioo':r
UQ~ IPlln~~iii:+

glmt.~i"~UIiIII

~~rch_,IP~ &ililli~.rg

Farolillos de Encaje
PIlJCS"U)

d.mciJ de eortar ,~aiido. e:;la. d,obj~do.,~debes li:sarl.o. de] :nl~s fino 'pD,s~bi:e,.Haz [\os ,cortes que 'p~das~ Had.a ~:If,arr6lillp. 'P~e.rlt :
'VoIUl~ef pero Ie ,co.li@l·a.do.

que €l'l p:Iilpeles mis.

'lF8l1)]i!lWo de: Jin.caj'e.....
-

,'

:mu,'.pJi"O&.lndos,"y·i:o

'uti, :pla,tilto irA, abriendlo poco a poco ltna vtz que e.ste

mas. eereanos mas, termina.,cio
J

N~U..as,

,P'aiPel nlto )' 'Iijt.ras.

-

C!On1~1,'1' p*m~to. P:opeil :fu"e;ril:epara la base Y'l.'echo.

. M' ''''b''11 P, eees ,'., ,OVl res

~--------~----,
'" I·

Co~ d~ dni:il. d'iIl~plpl!lUIQd!J 11m. (I'Jib) tlh!fl~.- Doblla Il:I,igJO,i ~r II'a mtTtMI euiilb"O 'ftn:li. -1'Js:~~ Ibm, tOOJ'ItM m~ PNI'u,iiiI'uI: d~':~ ~,-!I:!(!I:If!O -It, i' AIJFdo,~'''-~.e.
I~

I

I:

,.·e.

:D1:lJa, IH'pr m d H:lliro. ._ ~ dRUID. II~ red~1!k1 my pEqlld:o I~,~~P.~~:ru_~~ un ,.~~ H-~_ aM I d Hill:tm -dJ!i tI:aIfa ~nlP dc- ,!L!lI!Im. 'UM I ''''~ ~~~, ~~ !§!~r.tI,'r:Kiuims lCJ!:In 'ILUI C!!Jftkl. ,bEi~~tiI dti:j)IIC:I un
'm:

;em.

H'~Q'!;\QI.,

'V'utl:v.c d: o1iH) cifilfilll!l!' pan q:!.It ,d ndllj~ ~_udo qu_ m~h\l;.f
~.IN c~tnmiU d.e ~ Cal~-,eiKl.lDIIi od amillo
~II,

:1 ,PrefIOlUil, drn-,it,
:~~til'

Vn. ra

lbase ,)' -JI!lled..fiIo at'ba:mdo

,KCJdCit, ICpJlrw, til.
COli

!q.~
iJIUiPJI:!J'C~!ll1OE!'

el

clII1diUlo.

I

I ~'~

, d~dl!llll.l' ~ gg -iliiCi:j, h.t. , qiIX: pulilhs. coIOOQJu, todliii.

8de :Dtod'e:1o ,era. iI3Dp"RDi:o"f :Im qtl.e ~elJ.Ii~ TlIlDmi 'qllll!. il!:ISCH :pl'~ W litliru..

Soldaditos de Papel
N'eees'lmr_

:Pnpel fu:e~e:~,r.eg]a, tijeras. y

tAl~lz;phn.llU"as,.'! pegamento. :Eti~uctiJJS adhesivas.

1

S Jdadito d - 'po ',0_; . ', .. 0 ':e ,ape.:[

I:!a~ ""''''''''''''''·;1,

,~.
I

,II
,. -

'..... ~'.~ lOS. '. peiBia-r1es reeortes ee 1 QJ~'I b],go·te.. ~1t:,.Usa,'el, ,~tU:m!O ,de, nn 'Iilip,iz;, llI3l1.dO h:Ui dtdos :~ poll.8:an C
:pegajoom.
'PM ptjg:ilirnenia 'INI' ~oo e<~~~mlM- 'l': d 'lJH iitm5!]o' !pe~ i!3d., unl. 14rr:JJ:t.,~-

l}'ulve~i~~tJorp~r.a,ex:onlderw y

Reeuerda, que debes' utnir.ar pe~:tamBii.to fllle:ne, II;lQ:[I_lUj,

MllllllliBi

[pdl: !5~]lefiof' de::1a 'otra~ (Ql1tiililu:lo cUPI1!~"_.

Como

CU:nr,ar un Papel '

6
,

,

f'
iha\l dD!i,

Soden ~U!II~f;t.mo d'e'l 'pliipt! CiIn,lIiIII mlli~. ml~tru 'tlllto que iC'Oli: k. 'Illiu aprl'lr!lu:~ iPQd enlte: d~ :p.np tUeriiU \1e~;~, J:!iiapiXI.;. ,derip'~ W,i~I:t.fUi!en uii:lilIP.hi1lml:o ri.(lilit..o.

,,:m

m LI"U~J' ~ ,iI ~~, Con.\ai ~I aim,. I, 't06:o, ciKiitl,:i:i!-:IINi_!, ' 'dr:5?JU H,_'dQb'lil!ldlli:.rr:ro!lm~nle 'p.r .• , f.ol'iml'&1' II( e-od 0...
'rtili!il! d!t'-e'U.j)I 0(1; dd

iIb.:p; ,d!Xb:J~!Pifi:I

I

Hal: b:!i maM:5i :y :lIH, phs COD, ien.~il!tu "" ~ "S , g .... iL-"'~·' &'11 "" !JI"",o. ,_~, __ '_~, , __ iCurv.l, lu ,I'I:I:8l!IK ILI.n p!OOCl.

·Figur81 de- P'aipel

C'6mo' Pega:rl.4Una

tiil'm:5: PQ'8 lID p~.Q ~ em,i1iUm. d'.C!!iPil~, II:J~eJ (.'Ottes, ;jOOmQ :R' ~e)j piIl1i), ,tli~lIr 1• .5, 1fI11U,n:I1 'tIli; Itl ~ ... ,
dil!J;,

~z:

:~

1!iI, fi~

.'

:P,11Jr.1I d rilii:U;, m:!'!I!., .. n ~ltIo (!i!:in I b1iM iIJm~'u; hlliiZ'iI:!noob!li, ~~, Y ~CIlt C!Oft1m':~, ~ tUbiljo. ,l)o'bbt ,'1 ,t.m:roD'I:mrDO K f.Bllka.

J

I

,

i!i!lc. ~!!iIpe:l, ,~IRdtl!.'!!'(t:j" !J"'ll ...g~i',~ 'f~;l!ti~ Uti !COi;:i.:!l J' di~~ ~ ,e'J!U~'!ii,gliit... , CliJj:j'UJi~' ve. MJ~ f~rt!J!~.
CoI;t.!.IIuti
iJ~j~

C~lI;)'
II
I

(''lI;[tqjIUlll, (:0:1]1 illl ,'Ij5.

u'TI'lli'bi

llit

li~lI; iP:uni~lIIdll

llliclo 'pilii' hi, Pllld:t: Gill':lLitr.61 ptgllik: UIlI ,roHig~mdmull> ''

t pigllllJl' III~; UHiI,HIJ' C

«I!r:tto 100 1':Ai :D'O''fu11; IPOr In

P,a_I;::)J
ItlIJlnil

,~~r

CIIb!l!Uli

otr,1I Ur,!I!"Ii'ln[llRl.

,e.1 ~!lmim;!l"(i;,~p~ ,~~, tho liin, d'e ~ emC'!!'IIIG!lJ: \~t$.nO:RblliiJ:!teI~ ICndmlli
'I!!lii!i

-

,P.;~,gll~: CU~iI)~: crn:Io d'ol:dlloo'1 'pI!i1,8 'liIlmbtin, ~'u :milil1OS ~ 113&;
'b:I'JIIIOS.

C'llbifiD. AbJmdikg_ II!I.U, IlltalK!le,r ~rtIJ'~
I

,~illl.i.~~ d~

I d~j!'!f!1 etH~

sdiahllm.

gli t:'iKvlg, H'M' o:i!H:a: bQ"~ ~ dfW~'U

tl ~ClP~,!h!lii

Mi!!ite:1II Ribna, P9f'el IJucta.'1 pt!'&111 IQI~ n'n' 'iaI'i!d'Or.1lI!! :pu:tlll'
~i.ierigr'a, Apwia 0' eWIrOIl'lil!;iriilll'll~nlit ~ !i!llRt. PiI!l1iIibirk-

dblhlt;jQ; ror:ma :&1'. !5i!I m'bfcR!<.

Caras

I'
Ii,

I

iPt;~ IWIII, nanz ~I~i 0 cmt.'ona ilr1lli RIl,dlilida, !lilDbluido"OOIClO Hi 'lfCl"., Par,li, ~ ~~ :pe,p 'i~:ih(;U:1gsde, 'diqu~iU' ,!I!dbul~.

C!l!I1.,,!' '~JI, 'il'fii de P:ipt.~ 'COI'I 'O~ii'Oj,COfi'iiIJ ;;tIi. :l'Io'b:l.. li: rm.a pot II!! _iii" ., ~'~ !it 'un ~Q de:1i:

Ko.1iI

,~_g.

~p~

dll:! ~:Io: _ riD_diu. _

cIi'Dnilu"oon 'UIlIi dm~'(Ii,. SGb~ii:1a,rabili Itt pEE'.!!! IJIiIi:pl' ~Ir.h:u

IIIill, ilQi'HiI dt. N'lIi~;;IdIl.d~ aI~:~ Q 'b!~. Pflrill, Yn!:l' H CllUI, iIl1lr.ta Iii, P!l~ de :Rtmdllli:1m ~mm de fount de :p'I"IIDlIIIl' IIlI Pf»115 'lrml ~"~'-"
~II,

Par,.. hi!l!~

.mba.
I~

I~

Puedes io:n-narestes '!t!!ukoos;, ~acltll.do 't1Li!OO5 que se :orjlUitikfl
~us deoo~.,:E'~I;(!i~ ~Ia:m..an oiil.man,o:l1e!tas, ,de' ,d«Ios~" se

,;it,

Ciudad de Pa

Puedus '~ac.e.rrlmero 'una easa , :pequefia., par,a, qUi! :t,e sin!. de "T iii: :set',.Ii fadl; ~co:mleJlzas, ensilllYO. ,'f, )5':1. de~de e] borde (liei pBp~]'!I m.lcles
f.

'~::·m.'enea I~q
~-L_u. _-_~

-aJn;ll

-.seIi;e!a

'

pr,im.ero todas Ias liiu:!8S .ho!'.il)'m!tQ~s y a CQ]1tii:liUiiirc:ii6n u ~

·vef.tw·.~,.fP'am

recta., nu

,.

trazar r1l. P:u.5, 'IlI1~ Q I~
,il:.....

una

1l,I1C'8

c;oifta

~

.se.f18lJll

Dlb~:a 'e, redin,plo"1 ~lll ·didda en
Cl.aa'~m !l:Uiidit.IIU

19J1lllm: .,,·Iedi~ otro. :Ilnp_ KiIl.li 1M, peiild*,~,
:Ibloor.i;a
lOO't'DO K ~t.

e1I.dradll51 ,), ~ii!ria'l'os,~ ~ Rill. Iill" IIllflbllli1M, blil~,Ii05 'hlM:i. d'(!nafD.

M'U'Ca eI 'ri:rdm !l1I::1 tcd.do 'r:~lm

":' ,-'

- '-'
~

..

."

"

.

,~,

......·,Hiiii!l~ ,

i!XIf1:a

,]
'!t;ri3z"

'llt,8ZI;!

If-

f

,- .~.

aQ3jo-

hi "-, _:a~1

6~+-'7
-

---if~1
,
I

II~
I

.t

~Mro

ih~)Q'i:a1

a!D

,I..; ~

-I

I I I
i
I

I

,

I

I
-

I I
,

I'

'Pucda: ~M~h~' 'IID.III C21jj1l ~ ~·lu mctUdiU: q:lUe i,u, quie!'aJ., '~N'
'~iP'l;!p'I'IlI.enIO

d, t~ 1 ,w'llHJI, :aJ~~ J en, :fomJl. d,(l' ~'i, ,C\l:l~e.M.... ~di]; OOrl'lto:51 'ruifr.iJi ~!Ulu 19_J, Uiin,~uillo_!idoolld ...
G:

m.

hi~ Ide J!t ~'hlm.mCil,M~ ,~r.ta, y do-blll tM"nififlllH;; Ei,u-~ d'entto.
'n","-I~~:,.. 'II; rlhirMIIl'-IIi, ,", "'!I;!1I1!n! ""-__ -- _

-, ' ____;-II--..!'-~_ .. ~11:"" ~-"'-;H'M,II;I~IL' I'IIi<!U 1:"""'IIi"'"- '....... , ell·

In!'alAifilI. q'llr,: 'I. l'(I!d:m '1l1i: b:dm ddKn RT' ~a:les.,' ~. Un, I:St!'lk!i ,IlIUlntOl: d'IIlII, but d'e'be-D, 5;ef ~~,

I_a· lles,eapel C dP
..
.

.

'itO"

:d'e. ilDlJ.~ , :jjU:5Ulu.. .Om nq..~ ·p.~.di tro"i!O~l'pgo Ih.z mICro ~ ;ea k

no dol ftpl~'

con l~.fomtii'd'e: h. ~:~ Jl.1. anlm

pute de anihll .• 11.mllDi.ll dlsia"DCb. ~ 'M aim pftl! cn~'U' lla Qfpl. (I'e:! • ..:bal. :lI)Qpuet, IIaca nri:K ell h; IlI&w q,UI! :Mia,.hI·pftl~ paf.l pp.r eI. i.rbol·!t:D <i'1I.dUo.

tl:eoMi d{l;,pape.~

:~r.iI e1 wJa~o.

._, setia!!s

-

com

nHi.

M·HH. '1~ 1M'p~ _"II1:([!Y!.NYeliihinu ,lQIia de',~liJlItar'~ Dapua [pq&!i I •• !:a11!:$

:24

Ig.lesia ide Pap•.. . el
~:
.

.

Torre de ]a Iglesia

,......,
'II!!!!!!!!I!'

Ctn1!i;I:

:S4;In ;;!~~

.-

miism<1! ;:rnatJ~~1

illd ....ai, ~~.:!~ r ;1i31~ 'q~' 'V.D..'ii:tii ,1I\~iU la tor:re. 'lDtc,JQ d!~iII, h:~ :llIm1)1)5 'Y la's ~~ ,de ~ !CO.MQI iN! 1Il1, dib!diJ\" Pill'll .. de olillr la tar.re.,

, ,Mld'l! l~' p~

i;!I'l!! ,I~

'J

~:Aj

w.l'~~

,las; "'1mi:a:J:lJl~ Y rpum:ill. ,R~~1J{rit:iIl.I.a ,llgUlliII:)' pqa poil ,lIu;, ueme .. p

Trenes de Papel
El T ren de lao Cludad

'Lin~ i31 b:mdcjll dl!: iii!it't"'~

IEDdo:ros i:'OL'I !bU~. 'harl!l!::tld!i!' run nlLthJ! om ~A~ ,~~ne~o Ip8'~ !In; ":iI!Il.:ot'IC';!:- JJi.~~!l!: l~miq.uillHl.,!, IUI£c5 d!J15 'b\ll,TiUJ~iMt :pc!~j, I):tra. d~l\Il'!'Ik- .• p..11iI: I.i!i ·Il)t!illder~. b-l. UDili!i ooriGSi 1;0; cl .,....l!itj\~~g, de tJilfl. luli:J;l), ·dilblEdr» hl.!.:i·~ d-¢glro' I~, tpt,G3i'nHmio, Agu,t!JI,
yma ,~irtlA!nl!1l! ~.a&Gdilfl pP!f,~ I!!!I hlilllliCi')'. :D!IIbl3i J oori:n: ~B~ .,",~1N'~~,

~~ra(,':

~raS iIiI:(!·

, (',(lImo 'l1'U d dlb1\ilJ\o 'LP!!i' ~~~ dl!::' !l'JlirllJJl~lJlIi. :Rii:i")]'!i'1ml~~ !'Ii!:!!, f-ilIl'!I p:iIIli[fo Y 'pE~~IIII:S' ~n ~.i;'!til.

,Par!]!,:~aeer I~, "'lUU. de :Ia estadon

~ 25.

'Y su I:{j~do.m~T.,a,as, pRgin~, l

22

rQ lIIil I ,onQffuro!!l

'Mid!:
~I:,

lilli, Ifttl '~l1a

dcl

:lii:lld~,Ill"III'IIn, I

I'N' ,~iIth:tmm Il'mPD

" !o-~:lA;d'~. l!JI,i;lli~ h:mgiillld.

igUilii :a:ndtLl 1"11.

:D'Ublii,y PtDIII ,~:e.!lipl::!~, ~t(Jnt!'o UIl!) M 1~'.I"1iI,I;OOK' i~, '~(Itf!ei. ,ro.mo K! II!.

c~

'1 mir!r8!.o!il ~~n

H-

Indi("III.

Sej],ales;
·1

:P~r~ ~U';!jit ~11i pl;!.tg!e! 11!J!~ !l!il! U pa.f;1~'~!1Ii'1d ~ ~~1I!fiI qlJit,lu

~j:;!!I~m"'e.~. ~fh~1
(!~tH!~
:..

i!il~~,}'

dlt$,puh;

!:III!

i!!iB~ta !'M ~ilhll!fl'o:!i. p'~,ilIii1\u.

2:'.1. 'U'nl!~ br.u('j, d~ ,i.1l!!lt15~I: 'po.51~ ~iiinh~' ~Id WI II;!I!P.#I d tl r. ,di1.- 'pilipi!1.

u.1rt(f(Jo ate III pi~'na

Pi!,~da;mtilfnl'il;J!t ,

CliJI1'I,o

lsi de.

Campinas de Carton Piedra
E~ canon piedn 'tiS.ta 'hlZeno' de nojm; de dli,arlo empi3[,-arl:i!H5 en engrude, M:odte']alo rnit!:n~r:3:S es:l~' l:IIU,!lliedo~, orque al seearse se p endureee, CI).l;!l'rrlQ;!Illen.Qre~ :sea.1l
Haz el ,canon. piedr.a

se Il~ma 'pa;pel- m!dle,.

ins boj.a$~e' diario, m:b duro £:t.~~, el carlo:n "piedr.,a., tambb~1]j

Nec~~d~ Cari.6~;lf'llene para. I,I!base, Fuente 0; p~~,a.n.:gan:iL 'pitn la melCla . .Diarim,. 'liingru do, y aglUl ina. Pap~l'h~cde~ tijeras. };SPe.110 0 ,PiIlpe] de 'phn~,.
'Pi'rr[llIm

e:ttgtudlo Iela, ,l,eYa'nta ,ooUnill$: y eerros ;~bre hll, bass, Cla,j,i',:;i: l ~m6:n. e sebre '1j,l'na mesa 'V:iejili ;mif:ntr,~ se sees. T~u~,d:ar,a des a tres d:las de 'e:n,seearse. De:spuSs. ]0 pinta:.s, can, 'piDl:~,1i.Itt!I,';;]1tenH),le.
iCo:n

hqjas de dia:r,io en

una p:ililau:gan.a dis:uelro en ag1J8,

.mo.1:anoo

')

il t\~]),]~"

ile:l!:~IHIl!(:~llb).

, , Ihml:[!'.IIi!i! Ji IHiI:illnqtlil!'. No cu·b.~.p:!ila I II[tC:II, iIl1itftfm '001], Hmll'll p:loor:a. Es, dj_r.~I1:'1: dUrl!l dl! ,ooflU' cuan(fill
;UCOI.

MIlICili !flli SoK!l:f:oI'JH,

Ie. ~llliU.,

'i!'S~a

:~

'1

all'l!~I'!':"}I'1~'Io~ '~rQ(ii~os:de pap.e:I'

#II

<,

J

"cl dib uif;o.

rro'btllU 'liOO h~iI~ de [fKjriOlilrtci!JS- :nnlil~tI,J:IiIii y I'll't~s: 00 . OO~Ud~D, flIlITltmhJl1ibdl!;ll.u. romo liD

liM,

am

l(llIb .... I~!ilc,mlll'lill& ,oo:o1lnl5, [pe~1U t dl!: pUPlltl,~ piUa E!,..:~tlllr.'q~~ 11l8.twiOOS :gr,luH!1:~!il$(! s,eparN!l, Ili~ :J.!::lI:',iline.

ImQjliuJ~ en It::ngrn.il01p&I';Iii.lo1, !!Iuws, 54li,M }.:,rocll.5., :p~ e,l 4:!sto:n>qUIt 'wa, 'U:~l 'lC;SpcJ~ ,0' '11P! pel de plaia. P'!ro1;:g r~ri!oo qg:c 'g, IOOrd~ ~~I'!I !Cu'b:tAlf.1.m, pllll" In

um~Zil!p'~utii,os

IJro'lOS 1P~1 de

mmpm" y

f;1"i!I!H.,

..

Zoo16gico de Papel (1)
""I',m' ~",;ool"""';m"......t'jj; '~bil!:].~~ , ~~~ . ~"'p .. debes _ ,:~~u_~ olliuu; a]"" pe-gaT Y ~u,u " u J'iIlI'.a
,;)'_j~"]~ _~A
c~,

pr.evia:mt;n,te' hu dibujndb,:~a,10' la;r80' de ~n, pa,pcl ~b18:do

Pera haeer anhnales que se so.sten.g!;\I1!.. re 00 rta Silil ffgllra~,~que

-corta

alas para, 'que, reqaD las' ~ Cl!im.ensirm es, . ~. .... - - - - . .....

baeer el ooel[o~, fa oolj", OFeja~,y

N'~laI'i!,

Papel fuerte.
T~e:ras Y' ,peg;i'J[le:rtm" P,intur.M >0 La:piC'es de, celeres,

ReC'.... rd"',_~
___ ~ __ ~!o

eerte,

'f

pig 18. (Uf.'Yal' lUil pa;pil"

nJi10i,',
..... <~~p

,5,. :.~rIll~!AI~1 ...
.•

A ... ~"'i

.. ' _. _,

UJl

:3'0

~Hd:"
~Q.'q!'.

illpftl' hD, lu

~"et:

Certfito

C!IIi"'!iia

'i

"

(;or.a >lAU"~~'
:I!IHIJ"[petmM.

I

'r.llibo

~.:H

Ol1rfil!, ~ ,~~ d:e' i!II!'I~", N

qUt. '!ttm'l;iileH

y,e:1

a

:P,lnll

t.n

1':111 1Ilir.I'~lIl11!di?I, ~~";

UI1B

Hr.a ,d~ :pa:(H!I.,:llli ~i1ir!l'U y!l!a

hili:!

n~

, ~1iII1-

:Eli1'rctb:dO'r ,001 CUtilJD.

JkJbli, cI tvtIlo y.ltt¥lfilit W *lU p.llI, hi: npr.1i.1it !l;l!)deDp
'11';1'
riJ'r_r'1'

.IIi'

Pato 'Y ,PoU"

,1tl'illir,;.1II111 ,r,u~H.o i'I"W.:r

lup Y 1IiI:l!la II'JlnCIl 1iI- :P£mllia ham!' un dol!;i~~ :muy 'p.i1i!IJuHt1D.

DOOm 1iI)'~
d:d1bqJQ'o,

ron b,,! bwdtl, ~.do.!COm!)

~iil

iQp.r,_

ru ,!lJu~,

en

-,
I
'iiiiiiiii,

Cebra

etJrt,a '~E!IaL

Dmbllll, eil·cuUo
~ni!rm\l' ~,

'COmt!l

h

clr.n (1;. ~P:1.ti:s; ,h~, rliIi5; 'por' ,til 'm:!
[(JiIl!:.H

,bI~~,

~I

iDtil ,mlsmfl,

d'obl~<1.1a mliad: 1W11:W!llo:pI)r'

La ,rnl!l1,

qa-liII !tmp_l!;'IJ cudto!ba~ '10 liD b'!ll!Ii (l(r,., \I~ •.

cabam~."~ ~:J
!!QOOO

pog.es:1& co iii•.Pua :

. C"' . asrillo '."'""' ..,. ",.... c····· , y x.osas, .
'.:' _I[ •.. ". .

1.
_"

10· 'S'""·
.• :

.

".

•.

J
/" ~l , ~-~" ,m,~luO'"",1111

f4

yen el torreOn., :La: ue:rra .entre :!as 'm,u:rallas: ,'I} ,e] 'ror:reon se Uama
patllOl•

:E:n Ie:! d~bujo·tien,es ~11 ~alSm~O; S_oiJ!d~OO5 'eII, e:~,:p.1;.U;Ia.1'e' ,Ievadb:o !LaJs: '\lent~iIl:a:~
!S!l)'J1

'lDiu:y

'e".;li,'trocna:s:p,ara

pro1e:ctilte:s ~[JjelT.!;igos. En .las rP~~inas ,~~guje~'~e~, d.e~UJ_britls
come

evitar ta, entrada die" Oecna1)l, }'
!$e. hace

el t~oorn.y ]~S

de C~$tmD.
CIZI'$~£

,que

se '~o:m,polH!e un,

...

1

....

~i!II

OJ
l"1'I1:rh
[l:ir;i :f.!iH"t'i

[]J..
'I

'--~hi

-: OJ:
~
--

I

I

I

eIT'i~

~

iUn~ t::\t~~ I':r:mdit ,~~ ,::rtlltiln t'II![I!rr~"lI•• lw, ~~rnI~naj,
I~.

I.;i\' ~!,\IJi"i~~ !['~ ,~I:Ki!iii'iiI~ Is : iiI~: I~! ~,~=._i~'Ulil ~IW~~tti;3; hu l:-l~ -Ill III!iI~,.~1iJ(r.t~ !~.;,;
1'U!~·l. 'lil'llrliJlliilihi~," .

SI',iIIIIQIl,~' ~fiii!;fiI rIU~fi~'., 1PiI't~i!!
ilL1~' "'~~,~
I,

I

~i!'\t.i' ~ 'i'.i:.~ ,10 mi!limll p~f,;i!gdili! 'i!iti~,~I~ litrHt5' ~liIiI!'

t.' nGrntm

UIII, !1h;I!ZQ

d~ '~p!:I d'c' limnn

1~'n%~iiiI" ,i!!Ii!:~n.gj

~l1Itllnll!li .• ;

~U~ ~ lii!i,(jmp~G ,~ti~ dlmtro. n.tflIli!l11~.0 rr 1\ '!Ii eulll~ - --

ICor!:!lII~, ~'r.irtlin·Q.: sciliibnoo

I~~a~ ft~iNi1'U!lm '~:p.grhi!' ~u~~rOJ. U

~

~,Muram~~S

'~,ifitl~ ~'(!i.ri.lilliidg, , en lQ-SpU-fmm.
I

~!ii' ah!u:fl!iUf~illhu. :!ilo ~iargjil' del mi,os; proriundllmmle! :

b,l.I;~m'io·r,1'fi h~);'~ ~d!:!l, 'ool1!1:!:!!IWm)li ;':IIi 'hfl!fiOl ' '~ritili',.r r'1I£'~'alUi in!Lllrllll:iiJi "t'.j:!, eUII. 1 Iiilllt1.i; \~trnil:!adill' m~r,lnlQ.,

Cas-'tll]o:~ . y-'-' Cosas (L)"---- __ , -S
. .".
'.'

r

, IE] Camlno ']1
1 ~_ .. , __ .. _~! __ ~

de RODda
__

11
~I

J_ .-;, __

......

,

~t-ar\iR

-~~5i~!r~lpa~e
~nf.er~or
.pcp unll_,~riunl1!l1 d:;cbiU~ ,Dtiibta'la ifites,p~ cooim et, hl:eoo'. '!Ii;1i:P; ~OJ :ftltde~ 'iI!~ iI'a. 1P'M'iJ! ; I ~D.[p!l!riilll' ,ctl;!: Ie d"",'plnlU,), W !i!4I~ 1OOI"Ii~rde1'tJ, h.dmdl;li un ~udQ..

Gi ri III,iLlrilil 'piiicrilll iC:ii].

i1it;;in~ ,)"

.

L

CEiIUil un :Piilpd .,I:a :m'~il ,~nlnud (I-~ i.'~_II~' dd 'Lo:r;re6ti" Haor; ~ iftO'mD Ie' "'1:'., ,Lin dObIe-cu. a~D:r05: ml!i las: ped.au:.

:ruttrt~.

~rnGI' eo ,d dE'!±!'4J~. re,p hu,~I:Iii~ :l11'oD"~ifil d'~ ~ ~m ,1II!mmH.. Ene; C!j, el c.amll':lo dt'i'D'J'HI--.

:~:dibi '1'] ptIlpd'

~ :'0111~.' hP~ W, l!!nuraU..
,qt!(!,

p~m,~ ~l!m
,OOrliiiiWM

'm:

:!!il!i i d ili', !~i;!liiJ:1I pc! I' dii! __

a:5i9iho son fjmpqJ:illIIIl!I' nww-I'H,;, ~a

Ia

~-m!3!de I!:t~!~

~ !t:U-l~I~. 'Pr.lrnoenl!
;~~
K or.£'..

,CmOJIII u" 'lroJQ" iP~cl riiic-ri,o inD, :lIncllD lfilll! I~~~. Po,D 'III, ~-.I'III, O'lire 5 cl, pa:pt!l)' 'rnJ!f'C'..Q I~ IM!lm. kihllL~1Ii y
C'Oi'tIl, ~I!i'

'[)o'blRl I. pHiuu Y;~.

~;!!!, ~I

tie' r,f.,

a~iI'li-n Pill54!,"",:m h~~!!I' a :10 'qll~ I.ego ,dl' 'lili purd. II~ itos p~ q,ge
n~h.e!i.,

IJ'iI.milKf d~e1:Ii~II.

Dlhql_, un.i.

'P"'C:'a_.. -_, JL,,-~ Ruedes -J' -~ :' ~ '__'_._
tOll!!"

:-$--'
I "_. "

ksideros • y Sopo,nes

!CgH;i ~ WI, ~I~
!

I p-llifii!' I,'gpr!ri-or de'llI ~I)m.
. '_

,Cmr.i:a una put.l1a q_UI!:1I! :.hr..!I;!" iii.
,.brlr,i.,iL'e!'l'arh:p..oa, pa:!lllII!di!l-f !!i.e PlP'j .
III -

:P,II'!!I!!

:p,~1! ~hniq

,w

en: ~Ir.€1dm, d, ~ 'UrlO. l'j.pb: Rd~-iido iC'OD ,iimill
~,I'

,t:im:lli.I!Di:,d'iIi'

!CIII1:OD :f hP2,

Ulim':lilf

un,

iornl, )"II'iII1!I! lID, tuH'g~. R~.d:rlH!,I~,'nt~mot; 00'111 'papd' dll!pl.ta.
d~IEr;r.lll"dii:l1l

dHI"[n. ita 'pn~'

"

,

• _'OO'FUIi
j

-:!i.i;lnati

Cor1:1i iI;1:J'!1:

I'ado ~ un.!I!, ~Ua die

!liD. 11M agqjmJs m.IMiQ1~~ ~:es. 1,1$ li:iIi. ilea' dobl~ P,IQ.
unlli li;J.alI_d:li clisti!:tli i! h.t!.~; d~'I~; •• _. ~. . ,lFiiillf.B, fiQo. en_ :.e"'l.lcrDl .e] -__..1-. iIjl IDh:u·l.:rU~ il!In melli, il!id;r"IIlm!ll, .

'tt!;5i.

eIIIJ'IOO ,j1!U!ro ~ii,

.ItiIU~lIii-o, hlillli

d~Q.o.

.lilI R:i11'ttllid,"

:Sc!ilill:a:51' cmta un '~JI!.rto:acUo~~'U)i h,p, I'~ ,ladlt5l,haCiIil ,d~!liro 1 '!~b'W!D mlI,fIii[j:;'Ui.I. ,~ atr~D d~ IliIlIlI: pl!qW!ltll,lipll. -

!m:.uhi, "l'li IIii ,no br,liIm M , JantllplI.1.tIll, illn ill I, ~nim'd'Cl :la ~IUn.III.

, .D lit 'lit u tl:tillJ

li'Ii~,~ r i'l'iida da,Pliliii",d

!R! ;11 ,gam III,

5
.,
~.

Alililsti;j,

I.c.iiil .... :IIi '!l'Jl!b:ram &1, ~8,a1:apUU., ~ut trlll£& df!r.tmft., i'ili:lb'!..IIi 1:1, plnlt :ilill\'p;crlllr dil! 1:iII,C~':iII. __,' ~ l;iep!a; il'li! 1i.1:: i1I;I:iII: :adill it!ii",:Ii ..

Plegables
:N~fllr.iIs ,p:-r." '_ijer,~ Y ].i !H,PilZ" ~gamer..t'O ',con :pnlveriiadM" P.a:p81 rUie',fte para IO(5j ~damns~ ,
!i

P,ape] fine Q papel de. se~a", Agl:.l.ii~ e 'bUG.,

AI;!J.!nbre: y cl~ta, adllresl,¥'3,
-- - : xO[,'f:S. p-a:ra- 'I as f-II
.

INo deben caer lS;oiaJ!; de :pegamen!l\() dentro del 'papct 'E~, p'tll"eri~adoi' debes :ma.f&e'jarlQ con :muelto cuiditdo. Recuerda com.o hacer elreules, en. ]iI!l. p.igiIlla. 20.

C-mt:ill,din cir~!lI!I'O$,!iJe ~pe! de !.t!:lOO 8 ~I'III'dill diliii'l1rtro. I;lItii!R'l:M iron clliiGuo • .Y Ioo~, ptt;"C' 11ll1!D~ !Ce:r.ltr:d. DDb.la'lM dH:IiJiLiCi pt!t
I~

Rr.o.i maU'3fla 1';!!!.$;3. 'Pm'mlla ,1!lJbr~~U :!ilil.li5i;!fi.~'+

ilinll Glila~' lPe,ii:;!Iiml:'.rn~'di[]ndi1"~

Abr'~ cl, !lJrlimll!l' :~.~icl~hh"

-Ci1IM,;J
~~t

.1<'

Miill'l:"li~ d"i!', ~'Ioftj't! ,d:o:s; ptiiAS .. , d[(.,dil! Ij!I rclq]i mIU\~ I'u [litIS, 'Y y,IlUn.i.c'. Pm5~Mio ooDlr,. 11',1 1:rll\;,'~,~I'cmiH o U[~i'~;rCl.l!'tD5i ,~ .. hlti, .Ii:crrtlii;do ,unil (II :dl6 I~im md:!li, !I,;I.tI!j]1 hili •• ,pt'gllll!M ~'os..

Conejo

,M,arlquita,

~

:P,IIr._, ro~~~, 'U~118q,1Ie ~r' d IpCq!ii:cnli!'l ~1:I_do..

mill

, Adamos

d'It5,jj!Ut-s dlt uoh alO ~b"''a JIll 0, alEllnrl:!i~ iii! 'goo "ide dI'ciS-., ,!R/!£(Jrm 1I:ID1. hqI!Q, ' ~:{~Jil- ,i1la'eoliu' ;Idllnl'br-~. ;r,1,

iPcp ~'~;pTclpJbI'!ti5i, (1m:' :11Q, iiiJ~~,

Du'bb.i 'ltmli ~u'ttn.r.]" pr:g1l'DIII 1PI'1tjil!b'k. tti.'dll~'6:r:.!H .rmm.:iII, ~1lI!:

~inrid.~i1!l~~iiDi ,Coil ~idnt:jlm:~~

Flores de Papel A M
La d'Udilidad del papel crepe te ,pe:m11te bac-er' los 'pM'al~$,0 bordes 'l"j.z,ado5~, ,~lpaptl, de sede .. y '[os; Itervios, de ~ars b~~,a5~ arrog.lindoDo lo:ngibJdliDalme-nte en farma. adeelJada~ 'Papel clIepe Y",de' :~da .• a,rita adbeslrl"a '':/qe.TM. PE.,Ba!llltIUafuerte COil

N~liJris

'pu.lverj:!aoor. Palites; dele-ados
jilIanl el talfl,Q.

:f:torista ( 3Jl,a:mbres: ,e],ecmcmiil.

0, ~lambre

de:

, ,Ama:po~a,s hpel de

C

I

P,IIU. [~r

1111 'plUlj!

,"!Jr'., r.f'C:m'tIII :Jta.iHil·oom!O

n~1:iI;IiS en, una i!'t!ra ,de,

'Nai:ra1l d'e' 1,1.

lIm!'O el di~ Dcspun. iL'iM'uEbu eI, 1:11110 I!'IIII; 'I'll, :S;~'(!lindollll COlli 'IID ihUiIJ; 0 'lJ"l!il.Ddo [JI'1.'(ior:b:'1IIIlJ:l'w b bordm.,

imililm 'I~~' M ~._ 1 ,dd piilpd' '1~~n fi1 ~iUidQ ~ffk.~'+ :1Jal~!!I'~ii'1:rcwmii! !i!U$.h~·1ot; ,~I'I! iIlM ~_Q die~I.ud'~.

!iX'hQ iFciiili't1H ro:litimdo'im ,

Pep :ro.5pg,:alM lUnD, ;II; UII,!O aill'edOO!IH' de.i ·I,do. c.orta una I[n dill Pllpt1 ~'pi,lI:lIll. d!L'~~ iI'a i'hw IIlIll'.IlI il!onl.!Ti·,u cl, ~,liIn[j! ill m,1. ,~eo~ ,qlJlI!! ';:il$ pl'gIllOO'O .1115 h~ Jill s,
I~

II

Ir$it'i;J\I;;!

'fl!;Jobla

n:-e

I
I

:V'I!U'I~IiI:n!3' bcl.. .mbi!l!~,i&lim
,~~dlamtlll:ll

y !Io ~iti

KEtoor1l. 'liD,

,Ii iIa

rill;!:, pillio DW',:e.: ullD,
i'['ai~ ~

h-_ t""P---"""'1>""" • ",."",,,,,R;§, '1 u[]UIIIEI . ....-:- ..l Ii.,~ --, . ~ ..I... '1'_...~

,O~n:,e:l'.i.no iOOlDD mtH.,

de:a.,fror.

,~",

1'"

•'

.Ab~,e~~ &-1'01: ~be.Ji!eP, Iloi;' ~

lh.z

cg.dr.n!et!i UM:SWIm.:&
~i:i' ~

:1~dlf:JI,ell dlhW:O'.,

Gjif:Qj

.._~,,~.d
IUI!JII;UH: :rQC'!:rl:.Q'

d :I1nii!il *kmbR.i dd '"f',d unln~ 'd ta'l1Q ,de b fto:r:o,!Pcp ~n'!Ii,

'Ib df!' PiliJlM!'lI

'rerde: ~I!if;"

Marioneta -Cocodrilo (1)
Muelle de Papel
I

'-II

-

:titan'alil,em ·~e haee COO iLJtliiii: tifa. de ~3,pei,dobtad!~, en r'Qrm8, dle: muelle, ~,to haee 'lUte Ia
Es.t;a,

NeoodtQ~, PIj):pel .~A.i; celor ,reg'la y '~,ije'rn:s,. :P:eg,amento e ib1lo~lapireso roh:l!I,a,oor.-.e:s: de oolo.res. :2 p',alit-os -0 v-ariUa;s;.
j

I

'~r,Ro como :~~, :S~ilIJllii!':1'H IPet#lr .g(gUllo.B .iliHil, !e$~~.i!; 'q!ll~' ts:4:!_q~ ~~1n de !Rillll.d~'r'1;&:iileU~iili'. IDibL!lla ~'*i, ~j'e~u.r CD :i!il"'~ en Ig p.IIIr.,(!' C1!tH~
t>!lImlJl (!O ,~~,d~,yjo,.

tl~", ilpl"l: !:Ii!! ,,1 p

!Ci!fi.,

dt

.III_D~(Io

J :i!ilTii

al tiritir die l:Os h;:fos,. Ell~lto de Ia .r~iS:~j:rn, d\ependle -de ~ue: sigas euidadn s:arne ftj, tlii:, ~~$.i]lstT'J;lodonf's lPa:r~, h~~~-r'1M, 'diDblece~,t .
I
I

'iigu.r~

se

m:il]~v,a se~t:ee y

,

'. *
I~

M i:rn la pag. a. ,p~n~ haeer las Jineas reetas.

M~]"a.La phina 'siguien,te~ par-a, hace.r [a :cabeZIiJ del,C'QCQd:__rUo '1 11-.' os, ,~p:rle;nd,e['a 'mane;Jiar. il ',Ui],"1-' ;IIUS
.._ u

]
_,~

_

Ah(]m ,iik!lil!':5; ha~ (ii~ ~~I:JIe!ll~'diE' '001-or O(,;I~1l'iM ... m~~ ,f!l!'i1. :i~.~i1!~ a 1M i!!']t;trit.lltm$ '~fllP~~~'I,:S~ii:lli~III_ ~OOIi~, II~~; ,~~, ljjh)(m y (!illbl3i '~.lt5: " iI!'I Pa:Iii!!'1 ~r (!I!~~.

''liiUil'tlo'1!! cl P-R,pcll ~ll!m~ ~'M;~int&~ ~It1i!:!i. do'bic,['(!'!b nfd:.il~~ 'm'Pu~ ~l', 1 M'Rlid!J ;r.ilIl1l!r.~,IIlI.

~~~~.
_. '.~

~ 1PBlP'!1,
IiJ$

como $eo ~.el"i!lI~. 'd(l"I~, ap,utilndo hWjI,

denIm '000 I~ .ded~O!il, lad!Di5ide 1_ ttdil p1!tepe' de Pflpd",

IM····· .anoneta-Co '-C"_"_'.IQ,: . 110.'(··..2·-····'..)·· c·····..··· . dr "I' rv .'
'I'. --. . ..

I

"-

.

_...

.

••••

1

I

•.

"

-',I

.... '

J

_"co~
T.;I1ftIIiI11.III. ppl!l d'4i' 4!!iI 'i'm.·dti 1Ju:Ia, '1 1.0 ii:iI!' .. dLo; DilhI.:lClI pili' 1,.1I!dt.A. DH_PII .. diind_ I:a 1~1i. dli:1.i ,M:
~~ , III, moo;rilH~'

:~

~1 il'Brt'III.0 &:: lIlUI, I't~. ,141;1., fin ll!il,pill'k: t~.,.ll, iitind5bo1Bi
JQ~~


,

,

I

:baL.U. dJ!~roo p« Jg , ai.~ .11Uii~ .Aprii1.1 i1!1. &i'h:~ I p.. ar,a _fit, (\gi'l:iJ;ij :i:~,._dll 1·• .d"'lul~:W
Di;I~
. rn.i!Ii~!;iII"·I.g"

cI: i?1

Ita,~.
1

pq..a '!!'i mUII:!'!IoI:!'

d~ ~~'

A;lHr"'~
up ~'.

"~,j,e:1
t: ~'n(!,

~ lI1il111 ,lit

it"IHt.pO~,

:iil:l_udlloo

it:R:Ios

,it~mM.,

dlinljo. •

A-iJl~: !hOI]; d'it IJ. ~beiii: :~O'J 1M did l!1:'iliUI!pIl! .,o1ro Ima.s: IJa~IIi!. ~odo,PQIIIIIi' indtu !I!i
:IIi 'Wli

S~1t
'q!ill!

,e:!! 'bi!J~Q!~ 1'11;itiIm:li ~

;bace.r'

.MUIt!iiIl:!'

I~11I1itUlII,:Ii"~

tr.do, iii!! 'oliro.
ii!t'

iti '~(i~biilGl· K·ltlI'ud1!·;. Muitfit' llii nl:eroa ~tdiliDtDte p!:In; quit d ~rll-Q ,:.bn._)' c'iftn: Ii. bocill.

pan {f!!!C',e'I,rortJdriliJ ,'1 n!p:I! It.

rn~·... "',

ICo~C'.A 'hu brQ!}i, i:n Iii,~~:ililZli

ifYJittt !'ndlca el di~. ,

11 ••

iQ.in::

mll.C!~

~rnD hi; lOOI'a.
I~~

d~

M'~:cm_,~
J :1;.1,':

,M

Caja de Ias Sorpresas
,

'

~

:Pa,gllUI 23"

dle~ :nu~vo = . Recu'e:roa,: COmQhacer 1ana, ,ca;ia ;
.

80:tPres~, :Fi:f~e '~'U!Elnaal satb~';, exti4!lIldeJaJ, 't~tatmen.t-e y'p:liiill'alla,

Carndi:n;;ll, ina pan la erua.. P'ap.eJ de' eeler, Re~da )! L&!pi:t. Tijer~ y p~,gjimeltto,u C~,a;l1;dn 'abr~iS:1a eaja. m11lewela, ~ ,[a.smpr.e~a saJtan .. Sj,]8

N'eMiiuM,

,

~~

b

:IIR un !fH01l!e de IP~I !!lit ]0 em ..
de liIlK:ho';:rd~ ~ 'qliL(!q~rt!i., Lutgo~ ,~, un ~ ,de PilPl'l: de ~o CfilI. d'e dmliD~~'t h~ PftIII, 1liiIibe:m,,).':IIt lsi pep.

.'
;lIm; gO !ii, R\i.~,Iii!
~FO~'

,de ipi.:pel 'itOfIi ~tdQ ~,i'l!] ifntetili:iii de ,hi, e.!\ia! par;a; :!ij)!ili:enet:' ~ ~~~ 'mp :!!I'U~I!8 d~'f:!ia.

iR:!i(i;!ie:~. ~

I,

Cosas que,N ··',··'"e:ceslta,s
._ _'.' . .. .' ,c c . -_. ... .' - - .. - _. .-: -' - .. ' I

---··:""

,"...

~

~-

Te ofreeemos sugereneias, que, te ayudlar,a'ifi !a, e:n.oontrar
los meteriales adeenados 'para, tus trabaj~ .. .. ~
A.cda~o.~Es l]I[JI :plfistlir::o il'3ns,pa!l'ente q1;l.e 10 ,pl1!1.ed~~ en!CCJ!!Il.tr.,ar ell, ~a!ii C'J;I!biertas de ta~ ooJ·...s de 'to,,,, "1·"",I'''; 4e:'~'i";'i'ru t'iru,lI: ...],- ... , ·c __ ~~~J,U}". , !o~ "" t"I rf-~;iH .. i T- ,~.,,~v,Ie:IiI, ... - "..A.... ',ild.iri:i.." ~ - t'I-.r :t< ' -1OI!:n~fIoO~; . 'lJv~il! ,oo.mpr,~r:loen 'Wla tiend:li: por rollos, per,o te !r,e-sui:la:(',§' IDlJ,Y'i:'MO.
,o!'!_' ._ .... _!;!,~,_,,,,'I;!;!,
;j!'

'I.! _ _, _ -",;1,'1;51.;

oE-

a.nta, Dilb.e~iiul~-Us;a Soot,c-n. preJereDte:me:n:t:e,. "sli :rI!O~etre -

I

AJi!limlHJ\~ :flo1ida,:-PiJedes ,dei 00 m fHi' a !f;"1 00, en una, :~~ll'I'eter.ia..

qU.e sea bueno y nn 56 ,a:espegu,e.

I

,Papel de Mofm..-l...o, l'fU.ed'e~,
com:p.ror,'u·

en una pa,Jie'aeda,

Papd ,deador .. Puedles, comprarlc e!tl pi'ie,gos ,en,"Hila :pJ.3.pe'tl:eda. ~p]ica. SUi 1:.i:5iD,. para que te :[Q den !IlI.deeU:iidillm.emt,e.

en (liroguiI1!M:S

y !s,lJ.Ipe:r:m.e:tea,oos. Debell, 1avlairle '{i),ji-d;ad~m-e[]te La'S :m'anos, de~s de u!il8:do.

Engmilo\o-- -Le ,:P"L!le:~5 oom[Jrar

''el8menttG ..-Usa U.1l 'p~am~,1:o fuerte que sea bU¢;tio, Can un
'I

:H~~~ p;apcl-talli:tf~i!! I~e ¥i:iI~!OO ~~tl'l~r ~'I e:w ilirt, ID q,'Ut. ~ 'mi.lr:fan, p
(!!'!I ~1 i!ll~I;~.

j,

-

hIdi'''''' ice
:DcwDldlml(~-:~ddc4lid ~~~~ ~~'%6 ;bDnm)" 1)0 '1

:.llli~n·
'E'M'Ji'ljIl~l:I:, :1H

ei••nC';At

pt •• lIla, (ciNDo, i~d~'38 Polio.;. 33

Pon,,''- :;U

"H!mq_,4.

<Pua te.. 'Z1 'PUtlUe.~I~-dko~ M!, 36

:1\irttI11 .5

PKt' ....

:u

pg~i4~H

,mU!lt......

,P.amIiIJO dli.odnm, 14

qu' 8~

,faruUllIJ d'dDiJ .•1.5 :F:.tiililkJ de' l!7
~

'PmtUlM ~ :n~, ]J4 11.p'ra!! en aeelbn~ J3
:pap, JI4Ido,~14

cn.~,

8

b.n", l]~, ,].9 ~O-U R~IM"IS RDSU~ -ill.
,Rg~.~

--I ..
'D~..ji;;.;'::':"""'

;6

: ~,:'~'

FlJaI,32. F~:Iol4 FHlM1,'14 .

R:rJ'.H4 39. 4iJ..l

-.~-u;,~
Se~~3Z:

Se;1.4e;~

141' rt

Igkt __ ppd" '15 de'

,nr.r~»
l.'{iilde p~." ,1ti.D. rHIa (mmo huu) •. I I.!Dn~. ~3 : .

SoliIhr:.: clDJ~
·Somhr; ... ~

sO~6~lll~'

lQ:..U
lO·U,

SIJ~·. :IJ!UI, JO .!krmbtuO.., ~.~ :21
So,p:g;b~.;!IIJ!'~· .

5(ullbiDm~ 1"

,UUllli. ~1&-9

Sa~~

'Miq'iiiItjj, de 'Iii. $Omh~ 40 ~ .~

MIlam-I~ ftbfJo:Ma
MM~

(fee

Wo~21

a.,a, iN

:~O ..

T:.p;!II, (~D 'TqZ5~24 "Tilr.t,il; 'f.oIdo" 1:4
FI!)If~~i•

Tati.. ·.il-J·

cd!di:h 1'2

M~n!lbt,34·~ - M1tiIT~ c~ 3'S M~iaqol 1].

~:d~utbii 39, Madbln;. 16~' MlI,il:Ue ,lit p.pth ,42

Mu:1pMM~.'

'f.Hie

(~I!IO

Tom! .Il~

;jI:iu':h:o~lri 'ri~ ••
(i

,buen,
15

1S
"34

M!D'O:,:~

P.~

P.~"<I.J.:I~,~ ~,
,

T~iIa;,M-5 'I'm_ ,de: 'p'~ TfOlIIp!Ji' 1ocM,
I'I1ICDi

1.onn,"

26--,

'~~34, ,P,do;,3J

'~:iDidLi:

P~II).S

'q,o:e :II! lIGIitledas",
(~:blU!er),~

de: 'pI;peJ~, 4r5

10

»9

V~33 VIllI Ve:~

«~__ ~U
{i~mo

citl!dd~D

:P.:I~ ,oWJ~"
'~'m.oY'~, ,hpt(~

_
']2

,Zoo:lO:rI~-~.»'1;' ~1~

~),

1'7'

11 :!Uii·

~I(f~ H papelllKif.l~ ~1.Ocu;.6 . ~ dt:papcIl, 2(11 PI5oi!Ii i 36 .

Ptl~ l~

~~i3!~9

de COmoRacer

- , son los pnmeros '.. Estos

· ..inros I-b seis

-

M0-" : e-·'08·:·A,. 1. fiVlones
I, .

.'"~' - , .,onacer C"~.--:.L,......'.
til.:;.

~~lo

,......... [ omOl~t=r C ~ t, ..... Batenas e Iman.'.'e's . .
'

..... , .-

:.

...

.

,

-

,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful