You are on page 1of 141

Első teendők sürgős esetekben – elsősegélynyújtás

Első teendők sürgős esetekben – elsősegélynyújtás
Szerkesztette: Betlehem József

A kiadvány a következő program keretében jelent meg: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0061

© Dr. Betlehem József, 2012 Szerzők: Dr. Betlehem József Deutsch Krisztina Gál Nikolett Köcse Tamás Marton-Simora József Dr. Nagy Gábor Dr. Oláh András Lektor: Dr. Göndöcs Zsigmond

MEDICINA A kiadásért felel a Medicina Könyvkiadó Zrt. igazgatója

Medicina Könyvkiadó Zrt. ● Budapest, 2012
© Dr. Betlehem József, 2012 © Szerzők, 2012

Felelős szerkesztő: Benjámin Katalin Műszaki szerkesztő: Dóczi Imre Ábrák száma: 119 db Az ábrákat rajzolta: Bodor Zoltán Azonossági szám: 3587

„Mindenkit mindenütt mindennap érhet baleset!”
Dr. Bán S. István Előszó / 7

Tartalom

1. Az elsősegélynyújtás jelentősége a mai társadalomban / 9 (Deutsch Krisztina) 2. Helyzetfelismerés sürgős szükség esetén / 20 (Dr. Betlehem József, Deutsch Krisztina) 3. Betegvizsgálat és döntéshozatal / 30 (Dr. Nagy Gábor) 4. Segítségkérés, mentőhívás / 63 (Dr. Betlehem József, Marton-Simora József ) 5. Alapvető életműködések és azok élettani alapjai / 73 (Dr. Oláh András , Gál Nikolett) 6. Az életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS)/ 80 (Dr. Betlehem József, Marton-Simora József ) 7. Automata külső defibirillátor / 102 (Dr. Nagy Gábor) 8. Eszméletlen beteg elsődleges ellátása / 107 (Marton-Simora József ) 9. Légúti idegentestet okozta rosszullét ellátása / 119 (Marton-Simora József, Dr. Nagy Gábor) 10. Eszméletén lévő beteg további ellátása / 126 (Marton-Simora József ) 11. Baleseti történések / 136 (Dr. Betlehem József, Köcse Tamás, Marton-Simora József, Dr. Nagy Gábor) 12. Belgyógyászati jellegű rosszullétek / 181 (Dr. Betlehem József, Köcse Tamás, Marton-Simora József ) 13. Segítség szülésvezetésnél / 210 (Dr. Nagy Gábor) 14. Elsősegélyt igénylő gyakoribb gyermekgyógyászati történések / 221 (Dr. Betlehem József ) Ellenőrző kérdések / 227 A helyes válaszok az ellenőrző kérdésekre / 263 Tárgymutató / 266 — 5 —

szervezett keretek között végzett elsősegély és mentés is már több mint egy évszázada megindult. január Dr. melyet egy komplett képi és videó anyag illusztrál. Az információrobbanás az elsősegélyt sem hagyta érintetlenül. hogy abból haladó szinten gyakorlati ismereteket. Erről tanúskodnak az eltelt időben megjelent elsősegélynyújtással foglalkozó kiadványok. hanem a tetteikben is. Betlehem József — 7 — . hogy legalább a szakember el tudjon igazodni. Ez nem csak a szavak szintjén kell. Minden olyan olvasónak örömmel ajánljuk figyelmébe a kiadványt. Az utóbbi időben a tapasztalás alapján kialakított elsősegély-tudásbázis egyre komolyabb tudományos megalapozottságot szerzett azáltal. hogy maradjon. fogásokat el lehessen sajátítani. hogy bizonyított ismereteinek tárháza szélesebbre bővült. akik tudásukat kívánják felfrissíteni. Annak ellenére. megteremtve ezzel a hasznos. 2012. hogy képesek legyenek sürgős szükség esetén megfelelően cselekedni. ahol ez nem magától értetődő cselekedet. mégis ez a tevékenység egy alapvetően gyakorlati képességet és készségét igénylő cselekedet kell. hogy a medicinális megalapozottságú elméleti ismeretek az elsősegély művelésében és átadásában nagyobb szerepet játszanak. Haszonnal forgathatják a könyvet azok a végzett szakemberek is. akik az elsősegélyt komolyan gondolják és szükség esetén haladéktalanul művelik egy olyan korban. hogy legyen.Előszó Az elsősegélynyújtás hazai szabályozása ugyan több száz évre tehető. Az egészségügyi szakemberektől a múltban is és a jövőbben még inkább azt várja el a társadalom. hogy megmutatkozzon. hogy a kor szintjén rendelkezésre álló legújabb ismereteket egységbe foglalják és közérthető formában közreadják. Az egészségtudományi szakemberek számára azonban minden korban az elsősegélynyújtás kötelesség kell. szakszerű segítői magatartásukkal példát mutatni. melyek között fontos. az egyszerűbb útmutatóktól a mélyebb tartalmú könyvekig. Az elsősegély. A jelen tankönyvet annak szándékával állítottuk össze. A kiadvány jó vezérfonalként és háttéranyagként szolgál az egészségtudományi graduális képzésben a gyakorlati oktatásokhoz. mint tevékenység gyakorlásával párhuzamosan mindig megjelent annak a szándéka és igénye. Pécs. időszerű és bizonyos fokig a kétséges elsősegély ismeretek forrásait. hisz kötelességük az azonnali segítségre szorulók elsődleges ellátása. természetesen nem helyettesítve a tényleges saját élményen alapuló szimulációt és gyakorlást.

1. Az elsősegélynyújtás jelentősége a mai társadalomban DEUTSCH KRISZTINA A fejezet tartalma A segítségnyújtás társadalmi (jogi és erkölcsi) meghatározottsága / 10 Az egészségügyi rendszer és az elsősegélynyújtás kapcsolata / 13 A segítségnyújtást motiváló és gátló lélektani hatások / 14 Irodalom /18 — 8 — — 9 — .

A szakmai ismeretek bővülésével egyre több megalapozott. amelyet akár egészségügyi szakember. hanem a laikus emberek képzésében is jelentős szerepet kap.” — 11 — . hanem szándék. hogy sürgős szükség esetén a tőlük elvárható életmentő beavatkozásokat képesek legyenek megadni. másrészt a könnyebb elsajátíthatóság és kivitelezhetőség érdekében (1/1. John (Johannita Rend) Mentőszolgálata és a Brit Vöröskereszt által jegyzett elsősegélynyújtási alapkönyvben: „Az elsősegély a megsérült vagy hirtelen megbetegedett embernek nyújtott első segítséget vagy ellátást jelenti. Ezért különös hangsúlyt kap a gyors helyzetfelismerés és az első alapvető életmentő elsődleges tevékenységek elvégzése . amit folyamatosan illik szinten tartani. A technikai egyszerűsítés mellett másik nagyon fontos szempont volt. egyben a további egészségi állapotromlás és újabb vagy másodlagos károsodások elhárítására. „Elsősegélynyújtásnak nevezzük azt az egészségügyi beavatkozást. családtagok. egészségügyi szervező. ábra. A megfelelő szintű segítség nyújtásához elengedhetetlen az elsősegélynyújtás alapvető elveinek ismerete.ezek alapvetően meghatározzák a bajbajutott további sorsát. egyrészt az újabb tudományos eredmények alapján. Az egészségtudományi szakszemélyzet képzése során tehát különös figyelmet igényel az életet támogató alapvető beavatkozások gyakorlati szintű megismertetése.elsősegélynyújtás 1. Az elsősegélynyújtás jelentősége a mai társadalomban A segítségnyújtás társadalmi (jogi és erkölcsi) meghatározottsága Az elsősegély nyújtása. Az egészségtudományi képzési ágban (ápolás és betegellátás. továbbá más humán felsőfokú végzettséget eredményező alapszakon elvárható jogi és erkölcsi kötelezettség. Rájuk nehezedik az a felelősség. ismerősök. hogy az elsősegélyt szükségessé tevő leggyakoribb helyzetek. A leggyakoribb baleseti helyszínek tevékenységeket. másrészt a túlélést követő életminőség javításával. Az elmúlt évtizedek során az ilyen helyzetben alkalmazható beavatkozások technikáján sokat egyszerűsítettek. egyrészt az idő előtti halálozás csökkentésével. orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszakon) oklevelet szerző szakemberektől. akik a balesetek vagy a hirtelen egészségkárosodások első szemtanúi. akár laikus a végleges ellátás megkezdése előtt végez. így annak minősége is szerves része minden nemzet egészségkultúrájának. Az elsősegélynyújtás alapmozzanatainak megtanítása a fejlett nyugat-európai államokban már nem csak a szakemberek számára fontos. Szűkebb értelemben az első segítségnyújtást a rosszullétek és a balesetek alkalmával a beteg vagy sérült személyek elsődleges ellátására értjük. hogy későbbi szakmájuk milyen speciális területre irányítja őket.” GÁBOR AURÉL megfogalmazása szerint. és már kisgyermekkortól együtt jár a segítségnyújtó attitűd kialakításával. melyek a személyekre és a tárgyi környezetre leselkedő veszélyek elhárítását és a további károk kialakulásának megakadályozását célozzák. Ennek azért van különös jelentősége. egészségügyi gondozás és prevenció. barátok. A nemzetközi epidemiológiai adatok mutatják. Az elsősegélynyújtás definíciója.Első teendők sürgős esetekben . az elsősegélynyújtás során használható tudás keletkezik. Ebből a legfontosabb szempont az emberi élet mentése és az egészségkárosodás megállítása vagy késleltetése kell hogy legyen. baleset vagy hirtelen egészségkárosodás közvetlen következményeinek feltartóztatására. függetlenül attól. az elsősegélyre való felkészültség. érrendszeri és a daganatos megbetegedések után. Az elsősegélynyújtás komplex értelmezésben kifejezi a bajbajutott körüli mindazon elsődleges — 10 — háztartás iskola sportpálya ticlopidine munkahely közút 1/1. A St. melyek közül számos kap helyet a laikus képzésekben is. ábra). tudás és cselekvés egysége és összhangja is egyben. hogy tudásukhoz mérten próbáljanak segíteni a bajbajutotton. mert azok. hogy definiáljuk az elsősegélynyújtást. Ez utóbbira jó példa az automata külső defibrillátor (AED) használata. hogy a sürgős szükség esetén végzett beavatkozások mennyire megalapozottak tudományosan. kollégák. illetve csökkentése végett. A mentési lánc és a segítségnyújtást befolyásoló tényezők ismertetése előtt célszerű.” ALmÁSI RÓBERT olvasatában „az elsősegélynyújtás nem csak készség vagy képesség. azaz a balesetek a harmadik leggyakoribb halálozási okként szerepelnek a világon a szív-.

A laikus elsősegélynyújtó általában egészségügyi szakismeretekkel és komolyabb gyakorlattal nem rendelkezik. valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez”. Az elsősegélynyújtás jelentősége a mai társadalomban Az elsősegélynyújtás fogalmát szűkebben értelmezve két fogalmat vezettek be az elmúlt évtizedekben. A mentési lánc tagjai hazánkban — 13 — . miközben minden egyes ellátási szint egymásra épül. Az elvárható segélynyújtás elmaradására vonatkozó rendelkezés: „Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek. hisz az előbbi törvény értelmében „minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő. szállítás SZAKSEGÉLY egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakemberek LAIKUS SEGÍTSÉG munkatársak. ábra. illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne”. amelyben az azonnali intézkedés hiánya a beteg vagy más személy életét. Az egészségügyi dolgozó segít a bajbajutottnak — 12 — 1/4. láncszemekként kapcsolódva egymáshoz (1/4. A laikus segít a bajbajutottnak 1/3. és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. E megállapítás még jobban érthető. A mentési lánc a következő ellátási szinteket és tevékenységeket foglalja magába: • Laikus elsősegélynyújtás. Az egészségügyi dolgozóknak e tekintetben különösen kötelességük. illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. évi CLIV. Természetesen az elsősegélyt a helyzettől függően nyújthatja szakképzett elsősegélynyújtó (elsősegélynyújtási és szakmai specifikus ismeretekkel rendelkezik). ábra.Első teendők sürgős esetekben . sürgősségi centrum MENTŐELLÁTÁS földi. vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli. testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet eredményezne. így rá még nehéz feladat vár a baleset vagy hírtelen egészségkárosodás helyszínén. törvény is rendelkezik: „Mindenkinek kötelessége – a tőle elvárható módon – segítséget nyújtani. ábra). illetve végezhető a helyszínen eszközök és gyógyszerek nélküli orvosi elsősegély is. ábra). H INTÉZETI ELLÁTÁS sürgősségi fogadóhely. melyek azokat a helyzeteket jellemzik egészségügyi szempontból. Így minden egyes ellátási szint eredményessége maximálisan függ a korábbi ellátási szint hatékonyságától. és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni. barátok. sürgősségi betegellátó osztály. rokonok. vétséget követ el. • Kórházi ellátás. „Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó – időponttól és helytől függetlenül – az adott körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésére álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújt. ábra). • Szaksegítség. hogy segítséget nyújtsanak sürgős szükségben. Hazánkban a bajba jutott ember megsegítése még a laikus ember szintjén is törvény által előírt állampolgári kötelesség. amennyiben sürgős szükség.” Az egészségügyi rendszer és az elsősegélynyújtás kapcsolata Mentési lánc. kiterjesztett ellátás. ábra. illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz. Veszélyeztető állapot: „az az állapot. meghatározva ezzel a beteg további sorsát. • Mentőellátás. illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene”. egészségkárosodott személy a laikus elsősegélynyújtás első szintjétől a kórházi ellátás legmagasabb szintjéig. idegen személyek 1/2. A mentési lánc keretében kerül ellátásra a sérült.elsősegélynyújtás 1. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell” (1/3. aki elvárja a segítséget. akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. illetve arról tudomást szerez” (1/2. amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne. légi mentőegységek. ha mi is beleképzeljük magunkat egy bajbajutott helyzetébe. melyről az egészségügyről szóló 1997. amikor valóban szükség lehet azonnali segítségre: Sürgős szükség: „az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás.

1987). A csereelméleti modell szerint a segítséget adó személy az áldozatvállalásért cserébe szimbolikus javakhoz jut. valamint a gyomor-bél traktus fokozott működésével jár együtt. a nemi különbségek. Mindez a szívverés. mivel a balesetet.Első teendők sürgős esetekben . szükséghelyzetet észlelő személy. a légzésszám és a vérnyomás emelkedésével. Mivel ez a viselkedés a segítő és a megsegített egyén részére egyaránt előnyökkel jár. Feltételezik. hogy minél többen vannak jelen baleset. a településtípus. annál erőteljesebb a feszültségérzés és a tenni akarás is. de a negatív hangulat sem feltétlenül csökkentő tényező. amikor a segítségnyújtás kisebb veszteség. szakmaterülettől függetlenül) kompetensnek kell lenniük a következő tevékenységek elvégzésében: • Helyzetfelismerés sürgős szükség esetén. Az altruista modell szerint a segítségnyújtással fokozódik az önbecsülésünk. azaz olyan önzetlen viselkedést feltételez. segítséghívása döntő a segítségre szoruló további sorsát illetően. • Légúti idegentestet félrenyelt beteg ellátása. barátokkal. • Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások. annál kisebb az esélye annak a segítségnek. fejezet). Az egészségtudományi képzésben végzett hallgatóknak mint szakképzett elsősegélynyújtóknak (az European Resuscitation Council szakmai irányelveinek figyelembevételével. A proszociális viselkedés az a mások megsegítésére irányuló viselkedés. A további elsősegélynyújtás során elvégzik az azonnali tevékenységeket és stabilizálják a beteg állapotát a szaksegítség megérkezéséig. A mentő szakszemélyzete (mentő-gépkocsivezető. A rendkívüli környezet. A segítségnyújtás ezen kívül lehet belesodródás következménye is. cselekvése. fokozott érzelmi állapotot vált ki. A településtípus vonatkozásában több esettanulmány és kísérlet azt igazolja. annál jelentősebb a segítségnyújtásra való hajlandóság. Ebből az következik. sürgősségi betegellátó osztály) alkalmas egészségügyi intézmény. akinek feladata a munkával összefüggésben bekövetkező hirtelen egészségkárosodások felismerése és elsődleges ellátása a munkahelyen rendszeresített elsősegély-felszereléssel. mentőtiszt vagy oxiológus szakorvos) a kórházba szállítás közben monitorozza a beteg. hogy minél magasabb szintű az empátiás készség. Ebből következik. JOHN DARLEY és BIBB LATANÉ a következő eredményekről számol be: A pillanatnyi pozitív hangulat több úton-módon is növeli a segítségnyújtási hajlandóságot. Ezt nevezték el negatív állapotot csökkentő hipotézisnek (CIALDINI et al. melyből a megsegítettnek több haszna származik. mentőápoló. Ez leginkább a családban és a rokonságban megjelenő magatartás. • Gyors betegvizsgálat és gyors döntés. majd a mentők professzionális személyzete és felszereltsége teszi lehetővé a helyszíni magasabb szintű/szakorvosi ellátást. Az elsősegélynyújtás jelentősége a mai társadalomban Az észlelés utáni első teendő a szaksegítség kérése a mentők hívásával (4. Minden munkahelyen szükséges a munkáltatónak képzett elsősegélynyújtót alkalmazni. Szociálpszichológiai kutatásokból már régóta tudjuk. Minél inkább képes beleélni magát a másik helyzetébe. tehát a proszociális viselkedés önmagában is jutalmat jelent. mint idegenekkel vagy kevésbé szimpatikus egyénekkel. illetőleg sérült állapotát és elvégzi az állapotváltozásoknak megfelelő kezelést.elsősegélynyújtás 1.és fájdalomcsillapító hatású. annál kisebb az esélye a segítségadásnak.” Végeztek már kutatásokat egyéb területekre vonatkozóan is. mivel a segítségnyújtás képes javítani a negatív hangulaton és a szomorúságon. valamint a kapcsolati tényezők miként befolyásolják a segítségnyújtó attitűdöt. hogy az emberek egymásra várnak az elsősegélynyújtásban. elsősorban pszichológiai és szociológiai alapú magyarázat létezik arra. majd azok jelentéssé szerveződését – azaz az érzékelést és az észlelést – követően kerül sor csak a cselekvésre. vagy további speciális osztályos ellátásáról gondoskodnak. • Eszméletlen beteg elsődleges ellátása. az azonnali beavatkozást kívánó helyzet észlelése a segítségnyújtóban erőteljes feszültséget. MÁRAI SÁNDOR is megörökített egy ezzel kapcsolatos esetet: “Egyik New York-i — 15 — . ahol az újabb. • Automata külső defibrillátor használata. A fogadó intézmény valamilyen szintű sürgősségi ellátásra (sürgősségi fogadóhely. bajba jutott embertársunknak. A — 14 — stresszhelyzet megélése. mint a segítőnek. például hogy az emberek hangulata. majd a szervezet válaszaként megjelenő vészreakció élettani szempontból a sympathicus idegrendszer tevékenységének fokozódását váltja ki. ami minden esetben társas jutalommal jár. bűntudat és lelkiismeret-furdalás elkerülése. • Segítséghívás (mentők). hogy az empátia talaján feszültségérzést él meg a bajt. A megfigyelések azt mutatják. Számos. A segítségnyújtást motiváló és gátló lélektani hatások Az elsősegélynyújtás mint cselekvés számos lélektani és élettani elemből épül fel. hogy miért is segítünk vagy éppen miért nem segítünk sérült. Helyzetfelismerése. A pszichológia a veszélyhelyzetben való segítségnyújtás hátterében egyrészt altruizmust.: negative-state relieve hypothesis. • Eszméletén lévő beteg további ellátása. Ennek hátterében az empátiát mint beleérző készséget hangsúlyozza. beavatkozásokat (szállítás alatti kontroll). A környezet ingereinek felfogását. Összességében az elsősegélynyújtó kulcsszerepet játszik a sürgősségi ellátásban. hirtelen egészségkárosodást követő első percek kritikusak a további életesélyek szempontjából. • Eszköz nélküli újraélesztés. illetve szükséghelyzet esetén. hogy „A segítségnyújtás motívuma a norma megsértéséből adódó rossz érzés. mint annak elmulasztása és az azt követő negatív társadalmi megbélyegzés. ezért reciprok altruizmusnak nevezi a pszichológia. szélesebb diagnosztikai lehetőségeken nyugvó állapotfelmérést követően vagy a végleges ellátást kapja meg a beteg. hanem embertársáét. lelki támogatása pedig félelem. Ezt CSEPELI GYÖRgY úgy fogalmazza meg. hogy az altruista viselkedés gyakoribb ismerősökkel. amely nem az ember saját érdekét szolgálja. hogy minél idegenebb a segítségre szoruló.

Az áldozat sikoltozására a szomszédok az ablakhoz siettek. hogy majd a másik fogja értesíteni a rendőrséget. • Sajnálat. • Segélynyújtói mentalitás. Az elsősegélynyújtást ösztönző tényezők: • Segíteni akarás. hogy egyszerű rutinhelyzetekben a nők többször és többet segítenek. a szagok érzékelése. és ez a helyzet az egyént elidegeníti a csoporttól. illetve sikertelenség. Az elsősegélynyújtást gátló tényezők: • Félelem és bizonytalanság érzése. Pszichológusok lehetséges okként jelölték meg a balesettől való pszichés elhúzódást. • Családi és/vagy iskolai példa. A nemi különbségek és az elsősegélynyújtás összefüggésében arra derült fény.elsősegélynyújtás 1. Az elsősegélynyújtást ösztönző és gátló pszichés. illetve a kitartás hiánya. Minden kultúrában a személyek nagyobb valószínűséggel segítenek a saját csoportjuk. • A nehézségektől. ábra. Azokban az esetekben. • A rászoruló sajnálása. A segítségnyújtás biztosítása vagy elvetése olyan emberi döntések eredménye. kíváncsiság. • Az élet elfogadása. melyben a személyes értékrendszer és habitus. • Hozzátartozói viszony. a hajnali órákban halálra késeltek egy fiatal nőt.Első teendők sürgős esetekben . míg igazi vészhelyzetben és idegenek vonatkozásában a férfiakat jellemzi nagyobb segítségnyújtási hajlandóság. • A vér. sőt az aktuális helyzethez kapcsolódó lelkiállapot és társas elvárások is szorosan kapcsolódnak. illetve tudattalan szadista ösztönök kielégítésének lehetséges igényét is (1/5. illetve a fertőzésektől való félelem. • Az önbizalom/a sikerben való hit hiánya. miszerint a segítségnyújtást a sok jelenlévő paradox módon gátolja. • A haláltól való irtózás. ábra). mert féltek belekeveredni. de senki sem telefonált a rendőrségnek. • Passzivitás mint habitustényező. • Új dolgok keresése. Egy szociológiai magyarázat szerint nagyvárosban kevésbé jellemző az összetartozás. de nem telefonáltak. ha nőnemű a segítségre szoruló. erkölcsi szempontok. ha mások is jelen vannak a szükséghelyzetben. • Szakmai ismeretek és gyakorlat hiánya. • Hozzátartozói. illetve. Ez esetben a kapcsolat minősége is meghatározó. • Döntési képtelenség. Erre alkottak egy hipotézist. annál nagyobb a segítségnyújtás valószínűsége. • Az oktatás során végzett gyakorlatok. • A korábbi elsősegélynyújtói siker. még markánsabb a két nem közötti különbség. mely szerint minél közelebbi kapcsolatban vagyunk valakivel. • Szimpátia a beteg iránt. Az elsősegélynyújtás jelentősége a mai társadalomban kerületben. • A helyszínen lévők kérése és biztatása. a rendelkezésre álló ismeretek és készségek. 1/5. • A kezdeményezőképesség.” Elmondásuk szerint az történt. • Korábbi pozitív minta hiánya. • Bizonyítás önmagának és a jelenlévőknek. hogy mindegyik tanú azt hitte. • Pánikhangulat hatása. • Fejlett empátiás készség. akik megvallották. hogy – harmincheten! – ablakból nézték. • Kötelességérzés. • Érdeklődés a különös helyzetek iránt. kognitív és szociális tényezőket LENDVAI összegzi. A segítségnyújtók néha nagy tömeg előtt dolgoznak — 16 — — 17 — . a családi és intézményes nevelés. A kapcsolatok vonatkozásában az a már-már evidensnek tűnő gondolat nyert megerősítést. • Lelkiismereti kényszer. A rendőrök kihallgatták a környék lakosait. amint a gyilkos végzett a sikoltozó áldozattal. • Halálellenesség. mint idegen csoport tagjának. a hányadék látványa. ismeretségi viszony.

: Mikor segítenek az emberek egy válsághelyzetben. 2007. törvény az egészségügyről. In: Csepeli G.. old. K. VAN DE VELDE S. évi CLIV. Budapest. (szerk. KAFF.: A segítségnyújtás. LARSSON. B. §. et al.: First aid measures by bystanders at the place of accident. A. Révész G. 75-105. LEE. Ebben pedig a családnak.. Osiris Kiadó. DARLEY. § e) Jogszabály: A 1997. GÁBOR A. Ezzel szemben Németországban néhány évvel ezelőtt az ottani 60%.. Kaposvár. 3. KISS B.. CRAwFORD. és akkor még nem beszéltünk annak minőségéről. Magyar Mentésügy 6.. J.4:163-166. törvény az egészségügyről. G. epidemiologic study in the Vienna area. Budapest. FRIDRIC. HESZTERA A. In: Szilágyi V. mint az elsősegély elméleti és gyakorlati ismereteinek átadásában. Tennivaló tehát bőven akad hazánkban az elsősegélynyújtás terén: a segítségnyújtó attitűd kialakításában éppen úgy. § i) Jogszabály: A 1997.): Oxiológia. T. MARTENSSON.: Korszerű elsősegélynyújtás. P. In: Gőbl G. 1947. Jogszabály: A 1997. ALEXANDERSSON.elsősegélynyújtás 1. — 18 — — 19 — . Budapest. I. old.: „Egészséges Nemzetért” népegészségügyi program. (szerk. 2003. CSEPELI G. Resuscitation 72 2:240-251.. törvény az egészségügyről. Az elsősegélynyújtás jelentősége a mai társadalomban Magyarországon „a közúti balesetek alig 10%-ában történik bármiféle segítségnyújtás. (szerk.: A sürgősségi betegellátás rendszere és jogi háttere.. 2001.: Az elsősegély alapkönyve. Jogszabály: A 1997. évi CLIV.22. Budapest. 2003. ÁRkI I. 125.): Együttérzés. Medicina Könyvkiadó. LATANE. J.1-II. Budapest. GŐBL G. az oktatási intézményeknek. BÁN S.. 327-333. Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. LENDVAI R. In: Lendvai R.. In: Bernáth L.os aránnyal nagyon elégedetlenek voltak”. valamint az egészségtudományi képzőhelyeknek is kiemelt feladatuk van. 5-12. 1986. Tankönyvkiadó. 1998. önzetlenség. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 5. § j) Jogszabály: A 1997. Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 2002.. E. évi CLIV. E.. 2003.. 6. V. PUSkÁS T.): A pszichológia alapjai. J. A prospective. 20-36. MAURITZ. 194. L. L. G. old. 3. POjBICS E. A. Budapest. 1983..: First-aid training and bystander actions at traffic crashes . 11. Tertia Kiadó. LENDVAI R. old. N... a munkahelyeknek. NEwmAN. 1972.Első teendők sürgős esetekben . old. Prehospital and Disaster Medicine 17. R. Családorvosi Fórum 7:48-49. AN-IN-TER Bt.: Az elsősegélynyújtó „modell alak” pszichológiai vizsgálatok tükrében.a population study.: Első segély. M. a szakmai és a civil szervezeteknek. L. § Jogszabály: az 1978. 2007. Budapest. Irodalom ALmÁSI R.: Az elsősegélynyújtás lelki tényezői. Az életmentés alapjai. (szerk. 1995. évi CLIV. törvény az egészségügyről. Medicina Könyvkiadó. 1. NAgY L.): Elsősegélynyújtás. PATERSON. törvény a Büntető Törvénykönyvről 172. évi IV. W.: Az emberi motiváció.II. PELINkA. Beszélgetés Gőbl Gáborral. old. Budapest. Mérték Kiadó.: European First Aid Guideline.. SEgALL. 2002.. ARmSTRONg.§ 1. old. B. Wien Klinische Wochenschrift 115:698-704. az Országos Mentőszolgálat főigazgatójával. (szerk. BIROSZ B.3:134-141. felelősség: A proszociális magatartás vizsgálata.): Szociálpszichológia.

A hirtelen történések kimenetele sokszor. felszámolását minél felkészültebb laikusokra bízni. Az élet szinte minden színterén (otthon. szabadidős tevékenységek. • Education – oktatás. A baleset-megelőzés célja. másrészt a bennünket körülvevő technikai vívmányok teremtik meg egyre inkább annak a lehetőségét. A nem szándékos (akaratunktól független) balesetek megelőzhetők. hogy a sérülések kialakulását megelőzzék vagy a számukat csökkentsék. • Enforcement/enactment – végrehajtás/törvényi szabályozás (például sebességhatárok megszabása. képzés (például biztonsági öv használatának tanítása. hogy egészségünk nem csak hosszú távon kerülhet veszélybe. kresz tanítása). Egyrészt a helytelen. ami a populáció életminőségét képes javítani. Helyzetfelismerés sürgős szükség esetén DR. A balesetek jelentős része elkerülhető. A fejezet tartalma Mások segítségét szükségessé tevő helyzetek / 21 Az azonnali egészségkárosodások epidemiológiája / 22 A segítségre szoruló környezete mint veszélyforrás / 23 Irodalom /29 2/1. ezért megelőzésükre komoly hangsúlyt kell fektetni. A balesetmegelőzés keretében mentődolgozó oktat laikusokat — 20 — — 21 — . légzsák). hogy azonnali elhárításában mások segítségére szorulunk. célszerű az elhárítását. Ha már baleset következett be.2. ábra. közterület) előfordulhatnak az egyén vagy a csoportok egészségét károsító hatások. ami egy nemzet számára is komoly terhet jelent. Három „E”-vel jelölik az angolban a baleset-megelőzés stratégiai megközelítését: • Engineering – mérnöki tervezési változtatások (például gyermek biztonsági ülés. iskola. BETLEHEm JÓZSEF. egészségkárosító egyéni magatartási szokások terjedése. hanem hirtelen is károsodhat. kötelező gyermekülés). ha nem is mindig fatális. Helyzetfelismerés sürgős szükség esetén 2. DEUTSCH KRISZTINA Mások segítségét szükségessé tevő helyzetek Fejlett társadalmunkban a felfokozottan zajló élet sok veszélyt rejt magában. A biztonság egyik eleme a baleset-megelőzés. munkahely. de maradandó károsodásokkal jár. melyek közül sok olyan mértékűvé válik.

Mindezek a kedvezőtlen helyzetek lehetőséget teremtenek felsőfokú egészségügyi végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személyek hatékony beavatkozására.1% szenved valamilyen orvosi ellátást igénylő balesetet. a közlekedési balesetek. elektromos készülékek meghibásodása által létrejött áramütés. A típusos baleseti helyszíneket szemügyre véve érdemes a legfontosabb veszélyforrásokat kiemelni. az élet-halál megállapítását és a legszükségesebb első teendők megtételét. érrendszeri rosszullétek. hogy az otthoni (háztartási) balesetek vannak az első helyen. vagyis a baleseteket elemezzük. amelyből természetesen számos van és sokféle kombinációban is megjelenhetnek. A munkabalesetek (üzemi balesetek) során a legveszélyesebbek a különböző vegyi anyagok okozta sérülések. melyeknek össztársadalmi és gazdasági szinten is hatása van. akkor elmondható. majd ezt a munkabalesetek. A halálesetek hátterében leggyakrabban még mindig a gyorshajtás áll. Magyarországon a balesetek bekövetkezésének helyeit vizsgálva megállapítható. A hirtelen keringésleállás Európában évente 700 000 embert érint. az áramütés. ezt elsősorban az egészségügyi dolgozók tudják megvalósítani a megfelelő szakmai felkészültségük alapján. Ezek feltérképezéséhez . hogy a szív-. esélyt sem adnak maguknak a vezetők a túlélésre. az egyszerű betegvizsgálatot. A gyermek aktuális élettere . A háztartásban előforduló helyzetek közé sorolható: elesés. A segítségre szoruló környezete mint veszélyforrás A balesetek forrásai.5 Az elsősegélynyújtás keretén belül valamennyi szinten oktatják az alapvető helyzetfelismerést. Környezeti veszélyforrások. ami közel 750 000 ember volt 2003-ban. 2/1.különösen a gyermekek esetében . leggyakoribb halálozási okként szerepel. a beteg életesélyeit jelentősen képes jó irányban befolyásolni. 2000). A jelenlegi feladat a korszerű elsősegélynyújtás keringésleállás ellátását célzó elemeinek oktatását sokkal hatékonyabbá és korszerűbbé tenni. szén-monoxid-mérgezés. az életkorból és a fejlettségi szintből fakadó természeti és tárgyi környezetet célszerű kiindulópontnak tekinteni. de 14%-ában játszik közre valamilyen formában az alkohol is.az otthon. Hazai adatok egy lakossági felmérésből (OLEF) derültek ki. Ha erre rávetítjük a baleseti statisztikák és kutatások adatait.3 24. eszméletlen beteg ellátását. Az elsődleges prevenció mellett a másodlagos prevenció is fontos szerepet kell hogy kapjon. a sportbalesetek és egyéb – többségében szabadidős tevékenységből származó – balesetek követik. a beteg vagy sérült elsődleges vizsgálatát. akkor a kérdések már összefüggéseikben világosodnak meg.e szempontok mentén válik a gyermekbalesetek szempontjából potenciális rizikótényezővé. Ezen túl az 1997. forrázás. háztartási gép okozta sérülések. Az ismert baleseti helyek nemek szerint hazánkban 2003-ban (az OLEF nyomán) Baleseti hely Férfi (fő) Háztartási Munkavégzéshez kötődő Közlekedési Sport 132 650 123 414 65 456 63 319 Nem Nő (fő) 145 239 43 571 86 486 29 723 fő 277 889 166 985 151 942 93 042 Összes % 40. ami azt támasztja alá. Ebből kifolyólag meghatározóan különböző súlyosságú mechanikai sérülések lesznek jelen. még ha egészségügyi dolgozó végzi is. a tűz. földgáz vagy PB gáz okozta robbanás. a játszótér és az utca . ami 10 000 ember halálát okozza naponta (WHO. Hazánkban 2008-ban 1104-en veszítették életüket közlekedési balesetben a KSH adatai szerint. közülük 40%-ban első. az óvoda. az eszköz nélküli újraélesztést. táblázat). törvény az egészségügyről részletezi azokat a helyzeteket.2 22. A képzés során tehát elsősorban a helyzetfelismerést.3 13. A háztartási balesetek jelentősen meghaladják az összes baleseti számot (2/1. A közlekedési balesetek jellemzően a forgalom valamelyik résztvevőjeként érintik a sérültet. mely szerint a felnőtt lakosság körében 9. az iskola. és ezeknek a 60%-ában eredménnyel kecsegtető lehetőség automata külső defibrillátor használata. Az első „laikus” észlelés. rosszullét) esetén Európában már a laikusoktól is elvárják ezeket a képességeket. — 23 — Összes ismert sérülés 38 4839 305 019 689 858 100 — 22 — . a munkagépek okozta sérülések. Nem szabad azonban elfeledkezni a további sérülési lehetőségekről sem. hogy a belgyógyászati jellegű rosszullétek körében kimagasló arányban szerepelnek a szív-. hogy a halálos baleseteket elszenvedők 75%ának nincs is használatban a biztonsági öve. légúti idegentest eltávolítását és automata külső defibrillátor használatának megtanítását célozzuk meg felnőttek és gyerekek esetén egyaránt. érrendszeri és a daganatos megbetegedések után a harmadik leggyakoribb megbetegedési és halálozási ok a világon: közel 5 millió embert érint évente. Szomorú. hogy erre az egészségtudományi képzésekben is figyelmet kell fordítani. Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem. Az európai régióban 790 000 ember hal meg évente és az Európai Unióban is a 3. melyek esetén ugyancsak szükség van beavatkozásra.az életkorukból fakadó értelmi és mozgásfejlődés fázisait.Első teendők sürgős esetekben . A hirtelen bekövetkező egészségkárosodások (baleset.elsősegélynyújtás 2. laikus által észlelt megállásról van szó. Európa és hazánk viszonylag rossz epidemiológiai mutatóiból adódóan a belgyógyászati és a baleseti egészségkárosodások a legmeghatározóbbak. amikor az egészségügyi szakember elsősegélyt köteles nyújtani. évi CLIV. táblázat. Helyzetfelismerés sürgős szükség esetén Az azonnali egészségkárosodások epidemiológiája Ha az elsősegélyt szükségessé tevő leggyakoribb helyzeteket.

A védőnők tapasztalatai alapján az 5-6 éves korban előfordult 41 kerékpáros baleset a kerékpározni tanulásnak. A kutatás eredménye szerint az 1222 gyermekbaleset 363 esetben fiúkat. A balesetek korcsoportok szerinti aránya a következően alakult: a 0-1 év közötti gyermekek 15%-ban. tehát nem ez a domináns sérülési típus gyermekkorban. a konyhai edényekhez való hozzáférésével új veszélyhelyzetek adódnak a gyermekek életében. A kerékpározás során keletkezett súlyos fejsérülések aránya Magyarországon 64%. között. 2002. és hogy mintaadással és közvetlenül is mire neveljük őket. valamint egyéb növények részeinek elfogyasztásából származó vegyületek. Szintén a gyermekkori égésekkel kapcsolatban végeztek vizsgálatot a Bethesda Gyermekkórházban. Mérgezéssel 83 gyermeknél találkoztak a védőnők. 13%-ban forró felülettel való érintkezés. Az esések.és 2003-as évben különböző megyékben védőnői adatszolgáltatás alapján térképezték fel a gyermekkori balesetek alakulását. leesés. mert mozgékonyságuk és kíváncsiságuk komoly mozgatóerőt képvisel.6%-a. A fiúk — 25 — A 2002. Az elemzések szerint az esetek főként az első négy életévben keletkeztek nagy számban. A mérgezést okozó anyagok 50%-ban háztartásban használatos tisztítószerek és vegyszerek. A Bényi-féle vizsgálatban a gyerekeket 50 esetben érte kutyaharapás. A kerékpáron szállított 1. 4-5 éves korban a gyerekek kerékpározni kezdenek. 534 kezelt gyermeksérült vonatkozásában. A baleseteket 72%-ban forrázás. gyermekbalesetek alakulása projekt. felnőttágyon. valamint 1%-ban robbanás okozta. ami főként nagyágyról. hogy az osztrák bicikliző gyerekek 93%-a fontosnak tarja a sisak viselését. Kerékpáros baleset a gyermekeknél előfordult balesetek 8. A csecsemők életében az önálló oldalra.elsősegélynyújtás 2. elérte a 19%-ot. A környezet okozta balesetek megelőzése. amennyiben a szülő (felnőtt) felügyelete nélkül marad akár csak néhány másodpercre is pólyázószekrényen. teát. a 0-1 éves korcsoportban a 13%-ot. majd 9%-ban iskolában történt (2/2. Egy 2004-ben Pécsett és Grazban párhuzamosan zajló kutatás során a pécsi gyermekklinikán 767 gyermek vett részt a kutatásban. Kutyaharapás. és előfordulási arányuk az életkor előrehaladásával folyamatos csökkenést mutatott. míg a szomszédos Ausztriában 42%-a visel védősisakot kerékpározás alkalmával. hogy a bukósisak-viselés aránya az életkorral együtt csökkent: a 7-8 éves iskolások 17%-ban. A gyermekbalesetek helyszínei a védőnők tapasztalatai alapján a 2002/2003-as években. Ez az összes baleset 4%-át teszi ki. Kisebb gyermekeknél szinte minden életkorban számítani lehet a gyakori előfordulásra. Helyzetfelismerés sürgős szükség esetén 3% játszótér 16% közút 6% sportpálya 63% otthon 9% iskola 3% óvoda 2/2. Az ilyen típusú balesetek legnagyobb arányban. Mérgezés. míg a magyar gyerekek csupán 41%-a gondolja ezt szükségesnek. a kúszás és a mászás jelent veszélyhelyzetet. A gyermekek tapasztalatlansága és ezzel párhuzamosan a szülők figyelmetlensége is számos veszélyt hordoz a háztartásban. A gyerekek csupán 41%-a tartja fontosnak a rendszeres sisakviselést. és 2006. leesések kiemelkedően 1 éves kor alatt jelentkeztek. 34%-ban gyógyszerek és 16%ban gombák. 10%-ban nyílt láng használata. A mérgezéses esetek leggyakoribbak a 1. A lányoknál inkább a lábat ért küllős sérülések dominálnak. A vizsgálatban az összesen 139 esés. 278 esetben lányokat érintett. Magyar vonatkozásban kiderült. Az ezzel kapcsolatos attitűdöt mutatja. forrázás.5-3 éves korosztályban. ezt követő legnagyobb arányban (16%) közúton. Ebben az időszakban ugyanis a leesés a leggyakoribb baleseti mechanizmus. a 4-6 éves korosztályban ez az arány 11%-ra csökkent. — 24 — . ábra).Első teendők sürgős esetekben . azaz 12%-ban a 0 és 1 év közötti gyermekeket érintették. Mozgékonyságuk és kíváncsiságuk következtében könnyen magukra ránthatnak forró itallal teli edényt (vizet. a fiúknál az elesések és az ütközések fordulnak elő gyakrabban.5 és 4 éves kor közötti gyermekek lábának küllős sérülései 42 esetben fordultak elő. ebben az életkorban az ilyen típusú balesetek aránya a 27%-ot is elérte. Több tanulmány szerint hazánkban a rendszeresen kerékpározó gyerekek 8%-a. A balesetek az esetek közel 2/3-ában otthon. További fontos kérdés. leesés a balesetek 11%-át jelenti. ami a szülők figyelmetlenségére utalhat. és 581 gyermek neme ismeretlen maradt. a 7 és 14 év közöttiek 26%-ban és a 14 év felettiek 2%-ban voltak a balesetek részesei. lépcsőre és bútorokra való felmászással. a 7-14 éves korosztályban észlelt 23 ütközéses sérülés a bátrabb és gyorsabb kerékpározásnak tulajdonítható. a 4 és 6 évesek 21%-ban. hogy milyen figyelmet szentelünk a baleset-megelőzésnek magunk és gyermekeink életében. Forrás: Bényi Mária. A balesetek formái Esés. Kerékpáros balesetek. ábra. pólyázóról és etetőszékről való leesésnek köszönhető. A kutyaharapásos sérülések zöme a 2-4 éveseket érintette. ami az összes baleset 7%-át jelenti. Égés. ezzel pedig új veszélyeztető tényezőként a közút jelenik meg az életükben. levest). mivel az esetek 56%-ában a család kutyája okozta a sérülést. 2%-ban elektromos áram és szintén 2%-ban napsugárzás. később a forgás. de felvetődik a szülői gondatlanság. olajat. A járás megkezdésével. majd hasra fordulás. Az égési sérülések 99 gyermeknél fordultak elő. 767 gyermekből 166 részesült már orvosi ellátásban kerékpáros balesete miatt. A forrázások száma 2-3 éves kor között volt a legnagyobb. a 14 évesek már csak 3%-ban viselik a sisakot kerékpározás közben. a 2 és 3 év közöttiek 36%-ban. ez az összes baleset 8%-át teszi ki. Ausztriában ez az arány 32%.

a felső részbe a veszélyt jelző szám (az ún.2%) és egyéb sérülésekhez hívták a mentőket. Az utcai életben pedig az idősebb gyerekeket főként az alkohol és a drog sodorta veszélybe. ábra). lakás. A táblán a számok fekete színűek. illetve mi befolyásolja a biztonsági gyermekülések helyes és helytelen használatát. egyéb traumák (27%). A legnagyobb hiányosságokat a 7-12 hónapos. a riasztások elemzése segítséget nyújthat a mentésirányítók. Dél-Dakota államban (az Amerikai Egyesült Államok középnyugati részén) 1994-1996 között az 5-18 éves korú gyerekek körében a helyszín szempontjából elemezték a sürgősségi ellátást igénylő helyzeteket.2%-a helyesen használja gyermekénél az autóban használatos biztonsági rendszereket. hogy a szülők autóban milyen biztonsági eszközöket használnak gyermekük védelmében.gáz • 3 . United Nation-szám. más helyszíneken főként a kicsengetést követően. ábra).elsősegélynyújtás 2. A gyerekekhez az iskolákon kívüli területeken főként motorkerékpárral történt közúti balesetekhez (30. A statisztikai elemzés szerint azok a szülők. A közúti baleset megelőzéshez szervesen hozzátartozik az autóban használatos biztonsági eszközök alkalmazásának gyakorlata is. ábra. belgyógyászati jellegű betegségek (24. Megdöbbentő. Az adott időszakban 12 603 esetben kellett 5-18 év közötti gyerekekhez kivonulniuk a mentőknek. Ebből 11 848 alkalommal iskolán kívüli terület (utca. A 7-12 hónapos csecsemőket. Veszélyes anyagot szállító járművek általános jelölése 2/3.5%-a rendszeresen egyedül. A kanadai Windsor egyetem kutatócsoportja 2007-ben azt vizsgálta. Helyzetfelismerés sürgős szükség esetén kétszer annyian sérültek. Mivel az iskolákban tapasztalt sürgősségi események különböznek az iskolán kívüliektől.mérgező anyag • 7 .Első teendők sürgős esetekben . belgyógyászati betegségekhez (26.7%) helyesen gondolkodnak. A veszélyt jelző tábla színe narancssárga. nem egyszer fokozva a közlekedési balesetek súlyosságát.és áruszállítás veszélyei is egyre nagyobb figyelmet igényelnek a hétköznapokban. valamint az 5-8 éves gyermeket nevelő szülők körében találtak. felnőtt felügyelete nélkül biciklizik az utakon. és ily módon célzottabban ismerkedhetnek meg a megelőzéshez és az ellátáshoz szükséges eszközökkel és elméleti tudással. A veszélyes anyagokat szállító vasúti és közúti járműveket veszélyt jelző táblával kell ellátni. a kivonuló szolgálat és az iskolai dolgozók számára. Iskoláskorú gyermekek balesetei.5%). Az iskolákban főként a tanév elején. 755 alkalommal iskola volt a baleset helyszíne. ábra. szélén fekete szegéllyel.6%-ban. 1262 szülő 2199 gyermekről vallott válaszát értékelve.gyúlékony szilárd anyag vagy önhevülő folyadék • 5 . milyen előzetes információkkal rendelkeznek az autóban használatos biztonsági rendszerekről. hogy iskoláskorú gyerekeknél az iskola vagy más. többnyire (95. HOmmEL) kerül. A 9 éves vagy idősebb korú gyermeket nevelő szülők válaszai is korrektek 93. mint a lányok. 10 cm magasságúak és 15 mm a vonalvastagságuk (2/4. A személyközlekedés mellett a teher. hogy a szülők csecsemőkorban lévő gyermeküknél túl korán döntenek a menetiránnyal szembeni pozíció mellett.gyújtó (oxidáló) hatású anyag vagy szerves peroxid • 6 . a délutáni órákban fordultak elő a sürgősségi ellátást igénylő esetek. Ezek közül kiemelésre érdemes a különböző veszélyes anyagot szállító jármű. A szülők neme. Fontos kérdés a környezeti rizikótényezőket helyszín alapján vizsgálva. UN-. akik 6 hónapos vagy fiatalabb gyermeket nevelnek. hogy a sérült gyerekek 79.2%). az óvodásokat és a kisiskolásokat nevelő szülők pedig túl korán használják az ülésmagasítókat és önmagában a biztonsági övet gyermeküknél. iskolai végzettsége és az információszerzés nehézsége nagyban befolyásolja a biztonsági eszközök helyes használatát.maró hatás • 9 . 80 1789 Kemler-szám – veszélyt jelző szám UN szám – anyagszám 2/4. Az iskolákból érkező riasztások három leggyakoribb oka: esések (36. A számokkal ellátott tábla vízszintes vonallal két részre osztott. az iskolán kívüli területeken pedig inkább a nyári hónapokban volt nagyobb a riasztások száma.: Kemler-szám). mérete 30 × 40 cm.egyéb veszélyes anyag — 27 — . Összességében a szülők 79.gyúlékony folyadék vagy önhevülő folyadék • 4 . az alsó részbe az anyagszám (az ún.8%).) (2/3. A sulikban inkább a déli órákban tapasztalták a baleseteket (rosszulléteket). illetve 5-8 év közötti gyermekeket nevelő szülők rossz válaszait elemezve megállapították. iskolán kívüli helyszínek jelentenek-e nagyobb rizikót a sürgősségi ellátást igénylő esetek szempontjából. Veszélyes anyagok szállítása. kirándulóhely stb.radioaktivitás • 8 . Egy gyermekkerékpáros sérülést szenved — 26 — A főveszélyt jelentő első számjegyek jelentése: • 2 .

. www. táblázat. 2006. 2591 xenon (mélyhűtött) (2/5.oefi.6:81. Bővebb on-line információ kapható: Katasztrófa és Veszélyhelyzeti Információs Szolgálat (http://www.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól KISS KATALIN. 2010. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 49. D. ábra. 2448 kén (megolvasztott).pdf 2010. Gázolajat szállító járművek jelölése 2/2. hu/) ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 2/5. 2010.hu /archivum/környezet-egészég/gyermekkori balesetek 2003-2004. www. ábra). (szerk. (II. a mellékveszély elhanyagolható UN szám – anyagszám: gázolaj A veszélyes anyagok tulajdonságainak könnyebb felismerhetősége és megkülönböztethetősége érdekében nemzetközileg egyezményesen elfogadott piktogramokat is használnak. ANNE W. 1789 sósav. 2790 ecetsav.: Balesetek. HUSSEIN. S. Néhány példa az anyagszámokra: 1035 etán.edis. ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. számjegy fejezi ki. Accident Analysis and Prevention 40. A. BÉNYI M. KÉkI Z. táblázat mutatja be (2/6. cseppfolyósított gáz Gyúlékony gáz Gyúlékony folyékony anyag Gyúlékony szilárd anyag 2/6. 30 1202 Kemler-szám – veszélyt jelző szám: folyékony.Első teendők sürgős esetekben . 2003. 2008. Az anyagszámok négy számjegyből álló számok. NÉmETH R. 5.: Prehospital Emergency Care at School and Nonschool Location. 2003. sérülések a magyar Országos Lakossági Egészségfelmérés adatai alapján. 2312 fenol (megolvasztott). BÉNYI M. 2796 kénsav.07. vagy 3.15.4:1418-1423. ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ.. Helyzetfelismerés sürgős szükség esetén A járulékos veszélyt a 2. Pediatrics 130. PINTÉR ANDRÁS: Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban. 1999. Budapest.07.4:309-314. 19.: Children at risk: predictors of car safety misuse in Ontario. A. ábra. Veszélyes áruszállítást jelező főbb piktogramok (bárcák az ADR szerint) Robbanó anyagok Nyomás alatt álló sűrített. amelyek egy meghatározott anyagot vagy anyagcsoportot jelölnek. Öngyulladásra hajlamos anyag Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt Gyújtó hatású anyag Mérgező hatású anyag Fertőző anyag Radioaktív anyag Maró anyag Különféle veszélyes anyag Magas hőmérsékletű anyag — 28 — — 29 — .elsősegélynyújtás 2. A legfőbb jelöléseket a 2/2.16. gyúlékony anyag. D. KNIgHT. Veszélyes anyagot szállító jármű balesete Irodalom SNOwDON. 2055 sztirol. ábra). VERNON.): Baleseti helyzetkép. Budapest.hu/konf feb28/nemeth sandor..15..eum.02.19. Jogszabály: 1/1975.

Ilyen esetben a segítségnyújtó feladata az illetékes szervek (rendőrség. • Sérülésveszély (például agresszív beteg. az elsődleges ellátás. az ő esetleges egészségkárosodásuk megelőzése. nehéz speciális ismereteket nyújtani ennek a megítéléséhez. Betegvizsgálat és döntéshozatal DR. stb. akkor a veszély megszüntetéséig az azonnali állapotfelmérést és az ellátást nem kell megkezdenie. akkumulátoráról a sarukat eltávolíthatjuk. Mivel a veszélyforrások sokfélék lehetnek. Mindezeket részben figyelembe véve fontos. gondoljuk át a következőket: • A látottak alapján mi történhetett a sérülttel? (Főként. majd szaksegítség érkezése esetén a további ellátás biztonságban elvégezhető. tűzoltóság. fizikai ártalom veszélye (áram. lúgok). ám könnyen megközelíthető helyet kell keresni. NAgY GÁBOR Elsődleges állapotfelmérés A sérült állapotának felmérésekor számos tényezőt kell figyelembe venni. ha az egészségkárosodás nem előttünk történt.) • Milyen lehetséges veszélyforrásokra/nehézségekre számíthatunk? (Ez meghatározza a további illetékes szervek értesítését. katasztrófavédelem) munkatársainak értesítése. Ilyenek lehetnek: • Balesetveszély (például autópályán). valamint a helyszínen lévők. az további ténykedésünket alapvetően meghatározza. mérgező gázok. Olyan relatíve biztonságos. ha veszélyhelyzet állna elő? A fejezet tartalma Elsődleges állapotfelmérés / 31 Az eszmélet (éberség) megítélése / 32 A légzés megítélése / 35 Másodlagos állapotfelmérés / 37 Anamnézis / 37 Részletes betegvizsgálat / 44 Fej. ha előre nem látható veszély (például tűz. melynek sikere nagyban függ képzettségétől. pulzusvizsgálat / 54 Eszközös vizsgálatok / 59 Vérnyomásmérés / 59 Vércukormérés / 60 Folyamatos megfigyelés / 61 Betegátadás / 61 Irodalom / 62 — 30 — — 31 — . kémiai. A kialakult egészségkárosodások helyszínén a veszély felmérése a segítségnyújtó feladata. illetve el lehet halasztani. további baleset) alakulna ki. mely az ellátóra.) • Fennállhat-e a betegnél gerincsérülés esélye/veszélye? (Amennyiben igen. veszélyes állatok). hogy hová helyezzük át a beteget. Ha a segítségnyújtó úgy érzi. a segítőre és a sérültre/betegre káros hatással lehet. A helyszínen minden lehetséges veszélyforrást fel kell mérni. nyak régió / 44 Mellkas / 48 Has / 51 Végtagok.).3. illetve a helyszínre érkezők figyelmeztetése. • Fertőzésveszély (ezt általában minden sérültnél fel kell tételezni). hogy a potenciális/valós veszélyforrás számára egészségkárosodást okozhat. Betegvizsgálat és döntéshozatal 3. savak. hogy mielőtt a sérülthöz ténylegesen odalépünk. arra – ha a feltételek adottak – kísérletet kell tenni (például a személygépkocsi járó motorját állítsuk le.) • Hová lehet a beteget áthelyezni (a helyszínről elszállítani). Az első – és talán a legfontosabb – az elsősegélynyújtó saját és a beteg biztonságának a kérdése. korábbi tapasztalataitól. A veszélyforrások megítélése mellett fontos felmérni. • Sugár-. megoldásához. az éghető anyagokat távolítsuk el. ahol az állapotfelmérés. mielőtt a tényleges állapotfelmérés végbemenne. Amennyiben lehetőség van valamely további veszélyforrást megszüntetni a helyszínen.

vérzik stb. Jó jelnek (de nem elégségesnek) számít. az esetleg hallássérült ember is lehetőség szerint felfigyeljen rá. • A sérült életkora (időseket. ha köszönünk neki (és a visszaköszönést várjuk). Fontos és gyorsan megállapítható. Ennek felmérésére számos módszer áll rendelkezésünkre. Sajnos a felsorolt kérdések hiányos megválaszolása (főként a mit kell tennem. átgondolása. illetve azok ujjunkkal való megsimítása. ezeket a GCS motoros válasz részében tárgyaljuk. mint a szükséges ismeretek gyors „felszínre hozása”. A szólítás során célszerű. hogy az alvó. az akaratlan feszítések vagy a légzésre utaló mellkaskitérés. 2 pontot kap. Az eszmélet megítéléséhez a legjobb módszer. célirányos mozgás mindenképpen pozitív jel. mivel nem kérdések. táblázat). táblázat. Az első pontozott szempont a szemnyitás. kábítószer). Glasgow Coma Scale (TEASDALE és JANETT nyomán) A beteg reakciói Szemnyitás Verbális válasz Motoros válasz 1 nincs nincs 2 fájdalomingerre érthetetlen hangok extenzió fájdalomra (decerebratio) 3 felszólításra helytelen szavak abnormális flexió fájdalomra (decorticatio) 4 spontán zavart. Ha a beteg spontán vagy megszólításra biztosan ránk néz/szemével követ. a beszéd. A mozgás mellett a beteg spontán meglévő testhelyzete/végtagjainak helyzete is segíthet a diagnózis felállításában. hogy a 8 pontszám alatti betegeknél a köhögési reflex már olyan mértékben hiányozhat vagy csökkenhet. Vagyis a kérdés az. a megrázás ereje olyan legyen. megszólításra (esetleg fájdalomra) létrejött mozgása. akkor 3 pontot kap.? (Ez nem más. hogy egy elképzelt mélyen alvó embert ezzel a megrázással/erővel nagy valószínűséggel fel tudjunk ébreszteni. hogy kinyissa a szemét.Első teendők sürgős esetekben . dezorientált flexió/ fájdalomra elhúzás orientált fájdalom lokalizációja 5 utasítást követ 6 Az eszmélet (éberség) megítélése Mikor odaléptünk egy beteghez. ezért ezen állapotú betegeknél a stabil légút biztosítására lépéseket kell tenni (3/1.) • Milyen gyorsan elérhető „segítség” (segítő személyek. A „Mi történt magával?”. ha erre felszólítjuk. illetve 1 pontot akkor. érthető válasz mindig jobb. Ha a beteg láthatóan megsérült/vagy gerincsérültnek tekintjük. Betegvizsgálat és döntéshozatal • Mit is kell tenni. mivel egyrészt fel tudjuk vele mérni a beteg adekvát válaszkészségét (a konkrét. valamint összehasonlíthatósága miatt a beteg állapotváltozása is jól követhető. ha nincs légzése. mozgóőrség stb. Ha csak akkor nyitja ki a szemét. majd figyeljük az erre adott reakciókat. illetve valamilyen értelmes kérdést teszünk fel neki. akkor 4 pontot kap. kicsi gyermekeket finomabban rázzunk meg!). mindenképpen az eszmélet egyértelmű jelének vehetjük. a megrázás helyett az éberség megítélésére más módszert használjunk: • Fájdalmas inger alkalmazása a betegen (a bőr erősebb megcsípése). mint a morgás vagy az értelmetlen beszédfoszlány). nagyban hozzájárul ahhoz. 3/1. Amennyiben fájdalmat kell okoznunk ahhoz. • Tudatmódosító szer valószínű használata (alkohol. ha az illető szeme nyitva van. és nem tartoznak bele például a görcsök. A szemnyitás. Az első kontaktus felvétele. hogy fennáll az aspiráció veszélye. Fontos megemlíteni. maximum egy „igen” szóval válaszol. melyet a tudatzavar mélységének megítélésére használnak. Végezetül. A „Hahó!!”. Mozgás. „Fáj valamije?”. az első feladatunk a sérült eszméletének megítélése. a mozgást (motoros választ) és a verbális választ pontozzuk a következők szerint. hivatásos elsősegélynyújtó. „Uram/ Asszonyom!!” kifejezések sem rossz próbálkozások. A megrázás/fizikai kontaktus során használt erő nagyságát számos tényező befolyásolja: • A sérült esetleges látható sérülése. Ezzel objektíven állapítható meg a beteg idegrendszeri állapota. Ha komoly sérülést nem látunk/tételezünk fel a betegnél. de mindenképpen fontos a környezet gyors és alapos felmérése.) áll rendelkezésre a mentők megérkezéséig? Az e kérdésekre adott válaszok zöme rövid idő alatt összeáll a segítő fejében. ha egyáltalán nincs szemnyitás. gyógyszer. így az emberek többsége nem próbál rá választ adni. ha …). amit a betegen meg kell figyelni. de a beteg verbális válaszkészségét (orientált— 32 — nincs — 33 — . ságát) nem tudjuk vele felmérni. az a spontán vagy megrázásra. másrészt a kapott válaszok közelebb visznek a diagnózis felállításhoz. A spontán vagy megszólításra létrejövő spontán. Glasgow Coma Skála. hogy a beteg milyen ingerre nyitja ki a szemét. és a mozgás tevékenységek hármasát egységes formában a Glasgow Coma Scale (GCS) is tartalmazza. hogy e mozgások alatt a tudatos/ akaratlagos mozgásokat értjük. A megszólítás szintén legyen határozott és elég hangos ahhoz. Fontos megjegyezni a későbbi teendők kivitelezéséhez. hogy a beteg szeme nyitva van-e. • A beteg szempilláira való ráfújás. ha megszólítjuk és egy időben enyhén megrázzuk a beteget. 1. A szemnyitást. a gerincsérülés esélye. „Megsérült valahol?” már jobb kérdések. Ha spontán nyitja. hogy a segítségnyújtási hajlandóság hazánkban csekély.elsősegélynyújtás 3.

és 1-et akkor. — 34 — — 35 — . de nagyon gyorsan vissza is csukja. összefüggéstelenül beszél. Ha GCS összpontértéke 8 vagy az alatti. akkor súlyos. Értékelés. 3 pontot kap a beteg akkor. AVPU skála. tehát nem eszméletlen. de saját magával és/vagy az őt körülvevő környezettel nincs teljes mértékben tisztában. ha zavartan fogalmaz. Ha a beteg éber. és rövid ideig általában nyitva is tartja. Fontos hangsúlyozni. fejezetben a 4. hogy valamilyen fájdalomingert flexiós (hajlító) mozdulatokkal hárít a beteg. de hangra reagál. az aspiráció veszélye már a szomnolencia állapotában (és annál súlyosabb állapotokban még valószínűbben) is felléphet. enyhe. Az adekvát verbális választ adó beteg 5 pontot kap. Ha érthetetlen hangokat ad. és nem ad verbális választ. megfeszült állapotban van. A harmadik szempont a verbális válasz.Első teendők sürgős esetekben . videó: első kontaktus felvétele betegvizsgálat megkezdésekor – http://tamop. vagyis „U” lesz a jelölés. majd azt követi a szomnolencia és a többi stádium. 9–12 között közepes. Bizonyos értelemben tehát az AVPU skála és a szomnolencia. vagyis ha célirányos mozgásokat tesz a fájdalom irányába. közepesen erős ingerek hatására szemét kinyitja. amikor a felső végtagok flexióban vannak (folyamatosan behajlítva). A beteg kontaktusba nem vonható. Amennyiben csak fájdalomra reagál. Fájdalmat válthatunk ki például a mellkas szegycsont feletti megdörzsölésével. így számukra a légútbiztosítás fontos. A GCS pontrendszer hátránya. Flexiós tartásnak nevezzük azt. nem beszél. 3.etk. 13 és efeletti pontérték esetén enyhe agykárosodás valószínűsíthető. Ha a beteg/sérült kontaktusba vonási kísérletre nem mutat reakciót és egyedül vagyunk a beteggel. vagy elhúzza az ujját. majd ismét behunyja. A légzés megítélése előtt fontos teendőnk. amit mond. akkor 6 pontot kap. ábrát). Ennek a legegyszerűbb módja a fej hátraszegése (lásd a 6. A beteg mély kábultság állapotában van. akkor az angol alert (éber) szónak megfelelően „A” jelölést kap. Betegvizsgálat és döntéshozatal 2. A fej hátraszegésével az eszméletzavar következtében hátraesett nyelv elemelkedik a hátsó garatfaltól. segítségért kell kiáltanunk annak érdekében. szopor. A második szempont a mozgás és az izomtónus. Elhúzza például a karját tűszúrásra. hogy az a beteg. amikor minden végtag folyamatosan kinyújtott. ha fájdalmat lokalizál. közben kérdésekre alig/nehezen vagy nem válaszol. szívműködés és többé-kevésbé a légzés elégséges meglétét is. hogy általában csak gyakorlott személyek tudják gyorsan felmérni vele a beteg állapotát. Extenziós tartásnak nevezzük azt. A légúti elzáródás. javulhat.wmv A légzés megítélése Az elsődleges állapotfelmérés másik fontos eleme a beteg/páciens légzésének a megítélése. Az AVPU értékelő rendszer könnyebben használható eszméletzavar súlyossági fokozatainak megítélésében. Ezáltal a beteg meglévő légzése/légzési hangja változhat.hu/ elsosegelynyujtas/videok_hun/Elso_kontaktus_felvetele_hun. • Szopor. hogy a nem reagáló/eszméletlen beteg légzése megítélésének a további ellátást illetően kiemelt jelentősége van. A különböző értékelő skáláktól függetlenül az eszméletzavarnak 3 súlyossági (mélységi) fokozatát ismerjük: • Szomnolencia (aluszékonyság). és ha egyáltalán nem reagál. Flexiós visszahúzás esetén 4 pontot kap. kóma felosztás egymásnak megfeleltethető.elsősegélynyújtás 3. Ha nem éber. 5 pontot kap akkor. aki szemét nem nyitja ki erős ingerre. Gyakran ellenőrizzük állapotukat. akkor 2 pontot adunk. ha a körömágyat megnyomjuk. ha semmilyen izomtónust vagy mozgást nem észlelünk. Egyesek a legelső fokozatnak a kábultságot tekintik. szabaddá téve a felső légutakat. szemét semmilyen ingerre (fájdalomra sem) nem nyitja ki. az alsó végtagok pedig extenzióban (folyamatosan kinyújtva). akkor unresponsive (reakcióképtelen).pte. akkor 1 pontot adunk. vagyis nincs verbális válasz. Ez lehet például nyögés. 3. hogy szabad/átjárható légutakat biztosítsunk a betegnek. légzése és keringése ellenben megtartott. Ha nem ad hangot. erős (fájdalmas) ingerekre szemét kinyitja.1. 4 pontot adunk akkor. akkor a pain (fájdalom) szónak megfelelően „P” állapotúnak értékeljük. hogy az esetleges beavatkozások során legyen segítségünk. • Kóma. a motoros választól függetlenül maximum 8 pontot érhet el. Ilyenkor a beteg különböző ingerekre adott válaszát figyeljük. ha helytelenül használ szavakat. Az eszmélet megléte jelen esetben feltételezi a megfelelő agyi vérkeringés. Erre 2 pontot kap. mivel a légzés meglétéről/jellegéről csupán e feltétel meglétében lehet biztonsággal nyilatkozni. Annyit azonban könnyen megjegyezhetünk. akkor a voice (hang) szónak megfelelően „V” lesz az állapota jelölése. Ha a beteg végrehajtja az utasításainkat (például kérésre felemeli a karját). Ez esetben arról van szó. A beteg aluszékony. így e betegeket soha ne hagyjuk magukra. Azaz: • A(lert) – éber • V(erbal) – felszólításra reagál • P(ain) – fájdalomra reagál • U(nresponsive) – semmilyen ingerre sem reagál Az eszméletzavar fokozatai. és igyekezzünk stabil légutat biztosítani számukra a szövődmények elkerülése végett. és ezért inadekvát a kommunikáció tartalma. vagyis a motoros válasz. azaz érthető. Az eszméletzavar különböző súlyossági fokozatai beavatkozás nélkül a kórállapottól függően egyre súlyosabbak lehetnek. Ekkor 3 pontot kap a beteg.

4-4. orra felé nézzen. hallgatni a betegből távozó levegő áramlását. fontos a kórelőzmény felvétele. nyögő. A vérzés gyors ellátása után/mellett a beteg állapotfelmérését a leírtak szerint az elejétől el kell végezni. ábra).hu/elsosegelynyujtas/hangok/3_1_Normal_legzes_hang-normal_breathing_tone. A légzés megfigyelése (lásd 6/5. hogy milyen betegség állhat a panaszok mögött.etk. táblázatban ismertetettek szerint alakulnak. ábra. fölé hajlunk.pte.1. gyógyszer (A) • Milyen gyógyszereket szed.7 ml 30-90 ml 90-400 ml 400-600 ml Ha a beteg eszméletén van.Első teendők sürgős esetekben . hogy a vizsgáló füle a beteg szája. gyerek esetén kisebb játékok vannak. hogy a beteg szájában idegentest lehet. akkor a szájba be kell nézni. Amennyiben nincsen gyanú arra. • Fejét hátraszegjük. A segítségnyújtó beszél a bajbajutottal — 37 — — 36 — . pontosan hol fáj és melyek a tünetek? (S) • Történt-e már ilyen önnel korábban is? Milyen ismert betegségei vannak? (P) • Van-e valamilyen érzékenysége. videó: légzés megítélése gyors betegvizsgálat során – http://tamop. Autoanamnézis. Ritkán az egyéb életjelek vizsgálata nélkül észlelt látható spriccelő. • A vizsgálat (10 mp) időtartama alatt egy normális. annak eldöntésére. Mivel a légzés normális jellege az egyik legfontosabb tényező az újraélesztés megkezdése szempontjából.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Legzes_megitelese_hun. 3. lásd 8/2. A nem normális légzést eszméletlen felnőtt embernél a keringésmegállás jelének értékeljük. 3/2. Az anamnézisfelvétel során érdemes korán megkérdezni a következőket: • Mi történt? (E) • Van-e fájdalma. ábra) • A beteg fejét hátraszegve tartva az arca fölé kell hajolni úgy. akár a betegtől (autoanamnézis. és jelentős külvilágba történő vérzése nincs. Amint azt a kontaktusba vonásnál már említettük. Betegvizsgálat és döntéshozatal Eszméletlen. 3/1. és közben a beteg mellkasának emelkedését kell figyelnie. rutinszerűen a szájba betekinteni nem szükséges. érzem” érzékelés hármasát kell kivitelezni).pte. látható mellkaskitéréssel járó légvétel figyelhető meg. légzésével és annak megítélésével az állapotfelmérést ismertető fejezetrészben foglalkozunk.etk. pl. és a mentőhívás után az újraélesztést megkezdjük (lásd BLS folyamata).wav Ha a légvételek száma 10 mp alatt kevesebb mint 2. illetve a légzés hangos. Ha a nyaki gerinc sérülésének gyanúja áll fenn. artériás vérzés a keringés (nem feltétlenül a normális légzés) meglétének a jele. horkoló stb.. Gyermekek légzésszáma és légzési térfogata különböző életkorban Életkor 1 éves kor alatt 2-5 éves kor között 5-12 éves kor között 12 éves kor felett Légzésszám 30-40/min 24-30/min 20-24/min 12-20/min Légzési térfogat 3. élő felnőttön legalább 2 halk.elsősegélynyújtás 3. a probléma/panasz tisztázását minél előbb el kell kezdeni. akkor a beteg légzése nem normális. ábra). 6/6. fekvő beteg légzésének megítélését a következőképpen végezzük: • A sérült/beteg mellé térdelünk.wmv Másodlagos állapotfelmérés Anamnézis Ha a beteg életjelenségeket mutat. hallom. ivott utoljára? (L) Angolul akronimmal is kifjezhetők a legfontosabb kérdések: • S – Signs/symptoms • A – Allergies • M – Medication • P – Past history • L – Last oral intake • E – Events leading to injury/ illness 3/1. megismerése. azokat bevette-e? (M) • Mikor és mit evett. A különböző életkorokban meglévő normális. 3. hanem egyéb légút-biztosítási módszert kell választani (például Esmarch–Heiberg-féle műfogás.2. nyugalmi légzésszámok a 3/2.. hangfájl: normál légzés hang – http://tamop. valamint érezni (arcunkon) a beteg által kifújt levegő áramlását (röviden a „látom. • 10 mp-ig kell nézni a mellkaskitéréseket. akár a környezetben lévőktől szerzett (heteroanamnézis) információk alapján. a fej hátraszegését nem szabad megtenni. a légutak szabaddá tételét és a légzés megítélését körültekintéssel kell megtenni. Ha a beteg körül ételmaradékok. táblázat.

akkor pontosítsuk: – Hol érzi a fájdalmat? (szimmetrikus vagy egyoldali) – Milyen erős a fájdalom? (1–10 skálán. központi idegrendszeri eltérés VII. ellentétben a bordaközti idegek okozta fájdalommal. míg az ischaemiás jellegű nem. hányinger. hogy azonnali beavatkozást igényel. A fej sérülése. hiszen az állapota bármely pillanatban olyan súlyossá válhat. A fej és a nyak anamnesztikus figyelemfelhívó eltérései és azok okai Panasz Fejfájás Szédülés Látászavar Kettős látás Arc izomgyengesége Rágóizom csökkenése. szapora szívverés érzése). Ilyen fájdalom a mellkasi traumák egy részében található. X. idegrendszeri eltérés. • Ájulás/syncope – átmeneti agyi keringészavar. fejezet): • angina pectoris. anyagcsere-eltérés A mellkasi fájdalom kialakulása szempontjából megkülönböztethetünk ischaemiás fájdalmat. (angina pectoris). áll – ritkán gyomortáji panaszok mögött is állhat ez az állapot). a fül betegségei koponyatrauma. a légmell vagy a mellhártyagyulladás. illetve fejen lokalizált panaszok esetén a következő kérdéseket érdemes feltenni: • Érte-e fejét. nyak. így a beteget az állapot javulásáig. • Szívdobogásérzés. • tüdőembolia. ismert ok nélkül: primer fejfájásbetegség a belső fül betegsége. • Kísérik-e vegetatív tünetek? (izzadás. gyulladás) koponyatrauma. — 38 — 3/3. szorító stb. émelygés. szúró. melyen 1 a legenyhébb. fejtrauma utáni állapot. nyakát trauma/ütés? Ha igen. • A fájdalom kisugárzása (az akut myocardialis infarctus jellegzetes kisugárzási helye a bal kar kisujj felőli része. A mellkasi fájdalom keletkezhet a mellkasfal sérüléseiből. Fej. valamely szer (dohány. 10 a legerősebb) – Kisugárzik-e a fájdalom? – Milyen gyorsan kezdődött a fájdalom? • Vannak-e egyéb tünetek. A fájdalmak különböző típusainak az elkülönítése a tünetek alapján is lehetséges. ha gyulladás. szürkehályog. Mellkasi panasz esetén kérdezzünk rá a következőkre: • A fájdalom jellege (nyomó. akut myocardialis infarctus. agyideg működéskiesése. táblázat. és ez okozza a fájdalmat. szaksegítség megérkezéséig ne hagyjuk magára.). agyhártyák közötti vérzés). A mellkasi fájdalom oka lehet még a mellhártya érintettsége. anyagcsere-eltérés (pl. bal váll. Betegvizsgálat és döntéshozatal Az e kérdésekre kapott válaszok nagy segítséget nyújtanak a további anamnézisfelvételhez. melyeket érdemes tisztázni az anamnézisfelvétel kapcsán. gyógyszer) megvonása. nyaki gerinc meszesedés a szem betegsége: trauma. táblázat foglalja össze. hogy a mellkasi fájdalom számos életet veszélyeztető állapot jele.. — 39 — . központi idegrendszeri eltérés V. A szív megbetegedései gyakran a következő panaszok formájában jelentkezhetnek: • Rendszertelen szívverés. így a mellkasi fájdalom jellegének a kikérdezése segíthet a diagnózis felállításában. vércukoreltérés). kettős látása van-e? [hirtelen kialakuló (akár fájdalmatlan) féloldali vakság. vizes jellegű) van-e? • Eszméletvesztése. Az ischaemiás jellegű fájdalom általában nem lokalizálható pontosan. Ischaemiás jellegű fájdalmat okoznak a következő betegségek (lásd 12. pontosan hol? • Hol érez fájdalmat? • Van-e fejfájása? Ha igen. kávé. hányás. melynek során valamely mellkasi szerv (leggyakrabban a szív) vérellátása romlik. a mellkasban felgyülemlő kóros anyagok irritálják a mellhártya fali lemezét. az orr (és az orrüreg) betegségei (allergia. idegrendszeri eltérés a szemizmok betegsége. • A fájdalom erőssége (akár 1–10-ig terjedő Vizuális Analóg Skálán). Mellkas. agyideg működéskiesése. Ilyen típusú fájdalommal jár a tüdőgyulladás. magas vérnyomás. mellkasi fájdalom) • Van-e egyéb arc/orr/szem/száj/fül fájdalma? • Szédül-e? Milyen jellegű a szédülése? • Látászavara. a szem vérellátási zavara. ennek leggyakoribb oka a bordaközti idegek sérülése/nyomás alá kerülése.Első teendők sürgős esetekben . agyideg működészavara a fül betegségei. központi idegrendszeri eltérés IX. A továbbiakban testtájékonként ismertetjük azon főbb kérdéseket.elsősegélynyújtás 3. amnéziája volt-e? A fejet érintő panaszok hátterében lévő leggyakoribb okokat a 3/3. Fontos megjegyezni. folyadékhiány. zöldhályog. agyi vérellátási zavar. rágóerő-csökkenés van-e? • Nyelési zavara van-e? • Hirtelen kialakuló halláscsökkenése van-e? • Kórosnak vélt fülfolyás/orrfolyás (véres. bőrpír. tompa. Mellkasi fájdalmat számtalan betegség okozhat. stroke. gyengesége Nyelési zavar Hirtelen halláscsökkenés Fülfolyás Orrfolyás Eszméletvesztés Leggyakoribb okok agyi vérellátási zavar (pl. Az egyik legriasztóbb panasz a mellkasi fájdalom. központi idegrendszeri eltérés koponyatrauma. epilepszia. látótérkiesés esetén azonnali orvoshoz fordulás szükséges a tartós károsodás megakadályozása végett] • Az arcon izomgyengeség. A mellhártya eredetű fájdalom a légzéssel mutat összefüggést. szermellékhatás. melyek a fejfájással együtt jelentek meg? (például látászavar.

illetve a főbb hörgők szűkülete (korábbi gyulladás. nehezen légző beteg hosszú mondatokat csak darabokban.) • Volt-e már hasonló fájdalma? • Mi váltotta ki. A légzéssel összefüggő gyakori panasz még a köhögés és a köpetürítés. hogy a nehézlégzés jól szimulálható tünet. kilégzési nehezítettséggel jellemzi az asthma bronchialét. Riasztó tünet. • Gyakori éjszakai. hanem látszólag ok nélkül jött létre).wav 3. melynek meglétekor a következő jellemzőit érdemes megkérdezni: • Hol fáj pontosan? • Kisugárzik-e valahová? • Milyen erős a fájdalom? Milyen a fájdalom jellege (görcsös.etk. fulladás.etk. a gennyes (vagy vörösesbarnás) köpet pedig hörgőgyulladásra (tüdőgyulladásra) jellemző. mely traumára. vizenyős láb (anasarca). légúti idegentest stb. Kérdezzünk rá korábbi légzőszervi betegségekre. éles. idegentest miatt). melyek rohamokban való megjelenésüknél fogva akadályozhatják a belégzést. • Horkoló légzés utalhat hátraesett nyelvre.hu/elsosegelynyujtas/hangok/3_4_ Crepitalo_legzesi_hang-Crepitation_noise. a garat és a gége képleteinek megnagyobbodása. Az étvágy. hogy a hasat érte-e az utóbbi időszakban valamilyen trauma.pte. • Szörcsölő légzés utalhat hörgőgyulladásra. • Nyögő légzés. A köhögés mint védekező reflex számos banális betegség/állapot velejárója is. mint az asthma bronchiale. így bizonyos egyének gyakran alkalmazzák. Has. mellkasi feszülés) él meg.hu/elsosegelynyujtas/hangok/3_7_odema_ hangja-sound_of_oedema. daganatra. azok jellegére. égő stb.etk. míg a szimuláló beteg.pte. Segít a valódi és a szimulált nehézlégzést elkülöníteni.3. hangfájl: pleuralis dörzs zörej – http://tamop.vagy kilégzés. 3. figyelemfelkeltés céljából. tbc-re utalhat. A nehézlégzés okait két nagy csoportra bonthatjuk. szabad füllel is hallható légzési hangokat lehet megkülönböztetni: • Sípoló. hangfájl: terminális légzés – http://tamop. • A légzés mélysége. szapora légzés.pte. a nappalit meghaladó nagy mennyiségű vizelet ürítése (nocturia). A kevésbé súlyos köhögéses állapotokban a köpet jellege segíthet a diagnózis felállításában. kapkodó légzés.pte. Az első kérdések között meg kell kérdezni. illetve köpetet nem ürít. belégzési nehezítettséggel utalhat felső légúti szűkületre. de kórosnak leginkább akkor tartjuk. fáradtság.etk. ha a beteget hosszabban beszéltetjük. A jellegzetes köpetek közül kiemeljük a véres köpetet (haemoptoe).wav 3. ha a beteg szapora légvétele nem valamely fiziológiás cselekedet vagy állapot kísérője. A leggyakoribb panasz a hasi fájdalom. segíthet azonban a légzés paramétereinek felmérése: • Légzésszám (a szapora percenkénti légzés – tachypnoe – gyakran társul dyspnoéval is. A valójában fulladó. jellege és intenzitása sokrétű lehet. A légzés hangjának megítélése is kiemelkedően fontos. tüdőödémára. • Belégzési nehezítettség jellemzi a következő kórképeket: – Felső légúti szűkület (hangrésbeszűkülés.hu/elsosegelynyujtas/hangok/3_2_sipolo_legzes-whooping_sound. Fontos korán tisztázni.6.7.wav 3.hu/elsosegelynyujtas/hangok/3_6_terminalis_legzes-agonal_breathing_sounds. a COPD-s rohamot. kérdezzünk rá annak jellegére. • Szimmetrikusan dagadó.hu/elsosegelynyujtas/hangok/3_5_pleuralis_dorzs_zorej-pleural_friction_rub. A következő kóros. hogy a nehézlégzés/légzési nehezítettség a be.wav 3. Fokozott légzési munkára utal a bordaközti izmok erősebb behúzódása. övszerű.2. tompa. Hasi megbetegedések esetén a helyszíni diagnózisalkotás sokszor nehéz. nehézlégzés.wav 3.pte.wav Köhögés.hu/elsosegelynyujtas/hangok/3_3_Stridoros_legzes-stridorous_breathing. — 41 — . illetve mindkét fázis alatt fennáll-e. A nehézlégzés szubjektív tünet. Jellegzetes fehér. illetve asthmás betegségek meglétére is. hangos „húzó”. habos köpet tüdőödémában látható. Egyrészt okozhatják keringési eredetű zavarok.) – A trachea. melyet a beteg légzéssel összefüggő kellemetlen érzésként (légszomj. esetleges terhességre illik még rákérdezni. ha a panaszait beleéléssel sorolja. lágy szájpad okozta akadályra. krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) stb. köpetürítés. erőltetett légzés. Betegvizsgálat és döntéshozatal • Gyengeségérzés. gyakori megszakításokkal képes elmondani. • Légzési munka (a dyspnoe megítélésének talán egyik legobjektívebb jelzője). Fontos kiemelni. Hasi fájdalom nélkül is rá lehet kérdezni a fent említett kérdések közül a széklet. daganat. mi enyhíti a fájdalmat? Étkezés javítja-e? • Milyen a székelési habitusa mióta a fájdalom fennáll? • Mikor volt és milyen volt az utóbbi időben széklete. hangfájl: crepitáló légzési hang – http://tamop. hangfájl: sípoló légzés – http://tamop. vizelete? • Hányt-e? Mit hányt ki? • Hölgyek esetén a menstruációs ciklusra. hangfájl: ödéma hangja – http://tamop. illetve testtömeg változás felmérése már kevésbé informatív a helyszíni diagnózisalkotás szempontjából.pte. A nehézlégzést objektíven megítélni sokszor nehéz. hangfájl: stridoros légzés – http://tamop. másrészt a légzőrendszer megbetegedéseit kísérhetik. mivel számos hasi kórfolyamat hasonló tüneteket mutat. • Kilégzési nehezítettség inkább az alsóbb légutak szűkületeire utal. hogy fullad”.etk. Amennyiben a beteg előttünk nem köhög. allergiás.etk. Nehézlégzés (dyspnoe).Első teendők sürgős esetekben .elsősegélynyújtás 3. az orrszárnyi légzés és a többi légzési segédizom igénybevétele. közben „elfelejti.4.5.és vizeletürítési szokásokra. Az elsősegélynyújtás szempontjából azok az elhúzódó/hosszan tartó köhögéses rohamok okozhatnak inkább problémát.

illetve a további ellátás során a gyógyszerválasztást is. illetve szubjektíve panaszt okozna. • Gerincvelői. a lázat. főleg az alsó végtagok esetén. hogy a fájdalom. Természetesen számtalan betegség (például egy banális influenza is) társul gyengeséggel. Betegvizsgálat és döntéshozatal Végtagok. Önmagukban ezek a tünetek csak extrém esetben igényelnek azonnali mentőhívást. mi történt a beteggel. patológiás törések jöhetnek létre. tüneteket keresünk. vagy féloldali a folyamat (ilyenkor általában az adott végtagon. hosszú távon annak fájdalmához vezethet. ún. – Előfordulhat már ismert érszűkület talaján. az elsápadás. ezek lehetőségére mindig gondolni kell. családtagjai. • A beteg barátai. melynek a hátterében számos betegség állhat. hogy a kiváltó okot megtaláljuk. az enyhe végtagremegés. stroke). verejtékezés. mint a hőemelkedést. A gyengeség szintén számos szervrendszer betegségéhez társulhat. feszüléséhez. Ilyen esetekben a következő személyektől szerezhetünk információt (3/2. de ez többnyire már nem az elsősegélynyújtó feladata. illetve csecsemők. hogy a legtöbb hirtelen bekövetkező egészségkárosodás a sympathicus idegrendszer aktiválódásához vezet. A hirtelen. Ilyen például a cianózis. hogy pontosan mi történt. Fontos elkülöníteni. E jelek különösen fontosak. A végtagi fájdalmaknál ezek alapján mindig kérdezzünk rá traumás sérülésre. Fontos megjegyezni. kisgyermekek esetén kiemelt. ezért ezt a panaszt illik komolyan venni. illetve korábbi érrendszeri. ideggyógyászati betegségekre. A betegről másoktól szerzett információt heteroanamnézisnek nevezzük. A végtagok nem traumás fájdalma. Befolyásolhatja például a jódérzékenység az alkalmazni kívánt fertőtlenítés módját egy seb bekötözése előtt. Az elsők között ki kell zárni esetleges trauma lehetőségét. a hőemelkedés. melynek egyik — 42 — tünete a hirtelen kezdődő gyengeség. 3/2. Mivel az egyik leggyakoribb nem daganatos megbetegedés az agyi vérkeringési zavar (agyvérzés. korábbi panaszok nélkül is. erős fájdalmakat is hasonló panaszok kísérhetik. Az időskori osteoporosis miatt gyakran minimális (a beteg által nem durvának vélt) hatásra is törések. E tünetek meglétekor sokszor az összes testtájékra kiterjedő anamnézisfelvétel és betegvizsgálat szükséges.). remegés. a kiérkező mentőegységet tudjuk informálni ezzel kapcsolatban is. kopás okozta stb. sápadtság. Tájékozódhatunk korábbi egészségügyi dokumentációból (például zárójelentés.Első teendők sürgős esetekben .). ha nem alkalmazunk olyan beavatkozást. ilyenkor jellegzetesen a mozgás provokálja a fájdalmat. a betegnél talált iratok) is. • Mozgásszervi panaszok miatti fájdalom (izom eredetű. az okokat azonban mihamarább ki kell vizsgálni. ha a beteggel adekvát módon lehet kommunikálni. • A mélyvénás rendszer csökkent áramlása miatti feszülésérzés (mélyvénás thrombosis). amelyeket külső szemlélő előbb észrevesz. cukorbeteg idegbántalma stb. A végtagokon jelentkező tünetek sokfélék lehetnek. ha a beteg valamilyen érzékszervi. illetve ízületi gyulladás. eszméletzavar vagy egyéb riasztó tünetek kezdete óta. az ájulás. és/vagy nem látta. Ebbe a csoportba soroltuk a speciálisan egyetlen testtájékhoz se köthető tüneteket. fekélyek stb. mely az egyik leggyakoribb oka a fiatalkori végtagi panaszoknak. ezért előfordulásakor szintén a legtöbb testtájék megbetegedéseit fel kell mérni. melynek tünetei a következők: szapora szívverés. Ha az elsősegélynyújtó a rosszullét kialakulásakor még nem volt a helyszínen. A heteroanamnézist olyankor is érdemes felvenni. majd a legvalószínűbbet kiválasztani. a remegés. illetve mennyi idő telt el a rosszullét. valamint az utóbbihoz társuló izzadást szintén számos szerv betegsége okozhatja. a láz. mint ahogy az a betegnek „feltűnne”. Ilyen panasz a gyengeség.elsősegélynyújtás 3. A testhőmérséklet eltéréseit. Akkor is kérdezzünk rá erre. A heteroanamnézis felvétele során a panaszok kikérdezésének sorrendje. gyorsan informálódnia kell azon személyektől. Az alsó végtagok fájdalmával járhatnak a következő betegségek: • Különböző mértékű vérellátási zavar (érszűkület) talaján kifejlődő ischaemiás fájdalmak. de ha a beteg állapota romlik. de olyan jeleket. a feltett kérdések alapjában véve nem változnak. Egyéb. ám az elsősegélynyújtás szempontjából csak néhánynak van kiemelt jelentősége. hogy a betegnek van-e ismert gyógyszer-. amelyhez ez az ismeret szükséges lehet. ábra. – E fájdalom kialakulhat akutan. mely pihenésre szűnik. illetve panasz szimmetrikusan érinti-e mindkét végtagot (ilyenkor elsősorban szisztémás megbetegedésre kell gondolni). • Az alsó végtag vénás rendszerének pangása (cardialis ok miatt) az alsó végtag duzzadásához. mozgásszervi. végtagban kell keresni a probléma okát). • Bőrbetegség okozta fájdalom (orbánc. illetve egyéb szer iránt érzékenysége/allergiája. akik feltehetőleg látták a rosszullét kialakulását. gyakori panasz. A segítségnyújtó beszél a hozzátartozókkal — 43 — .). • Egészségügyi szakember. az izzadás. értelmi károsodásban szenved. Minden anamnézisfelvételkor fontos rákérdezni. Heteroanamnézis. idegi károsodásból adódó fájdalom (gerincsérv. ábra): • A rosszullét helyszínén lévők. A heteroanamnézis felvételének jelentősége az eszméletlen és a tudatzavart beteg (lásd később). Érdeklődjön afelől.

Előfordulhat. Szem megtekintése. Az elsősegélynyújtó célja általában a látott elváltozás megfigyelése. hogy irányításukkal minden irányba tekintsen. Számos. A kötőhártya erezettségét érdemes megfigyelni. néhány fontos alapelvet meg kell említenünk: • Ha beteg panaszai egy testtájékra lokalizáltak. a beteget felülről (fej) lefelé (lábakig) végig kell vizsgálni. tudatzavaros a beteg. Egy rosszul kivitelezett vizsgálat a betegnek fájdalmat és további állapotromlást okozhat.pte. gyógyszerek. ha a kiváltó ok ugyan nem trauma volt. Ha fokozott. Ugyancsak idegrendszeri káros hatások és gyógyszerhatások okozhatják. • Eszméletlen. – Tág pupilla utalhat fokozott sympathicus idegrendszeri hatásra. azok megtekintését (a beteg szeméremérzetének figyelembevételével. így a hátterében álló betegséget ritkán lehet a helyszínen megállapítani. Normális körülmények között a pupilla a rajta áthaladó fény erejének megfelelően szűkül (ha sok fény éri a szemet) és tágul (ha kevés fény éri). megerőltetésre. Erre. Mielőtt a testtájékokra lebontott vizsgálatsort részleteznénk.etk. az orrból.és arckoponya kontúrjának megváltozása sebek nélkül is feltételezi annak sérülését. A pupillareakciókat pupillalámpa segítségével váltjuk ki. kábítószerek használatára. együttes mozgása bonyolult idegrendszeri működés eredménye. nyak régió Megtekintés. Amit elsősorban végig kell gondolni. lehetőség szerint olyan helyre. Ilyen esetben a következőkre érdemes fokuszálni a szemek megfigyelésénél: • A két szem spontán/felszólításra együtt mozog-e? • Látható-e a szemen szemtekerezgés (nystagmus)? • A szem(ek) nem rögzültek-e valamely kóros irányba (például ferdén felfelé)? • Látható-e kancsalság? • A szemek minden irányban mozgathatóak-e? Ennek vizsgálatakor a beteget meg kell kérni. rá kell kérdezni. ritkábban szemészeti) betegség állhat a hátterében. ájulás miatt másodlagos sérüléseket szenvedhetett. A szemek megtekintése annak több részére vonatkozhat. az számos betegségre. • A pupillák nem reagálnak. Kóros szemállások. • Ha a beteg egy (vagy több) testtájékra panaszkodik. melynek során az ép pupillák a fény hatására szűkülnek. mivel a fej relatíve nagy a test arányaihoz mérten. • A beteg fizikális vizsgálata a gyakorlatban (és gyakorlott segítő esetén) már a beteghez való odalépéssel.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Altalanos_betegvizsgalat_hun. tényezőre utalhat (például kötőhártya-gyulladásra. — 44 — A fej traumás sérülésének a jelentősége főleg fiatalkorban. – A szűk pupilla ezzel ellentétben parasympathicus hatásra. főként idegrendszeri (sürgősségi szituációban. • A traumás sérülés jeleit akkor is illik keresni a betegen. de a beteg például rosszullét.wmv Fej. Összességében kórosnak tekintjük a pupillákat a következő esetekben: • A pupillák (adott fényviszonyok mellett) nem a várt tágasságúak. A koponyán belüli károsodást. A pupilla nagyságbeli aszimmetriáját anisocoriának nevezzük. • A pupillák nem szimmetrikusak. amely közelebb visz a diagnózishoz és lehetőség szerint nem fájdalmas. hogy melyik testtájék érintett. először az adott testtájékot megvizsgálni. Betegvizsgálat és döntéshozatal Részletes betegvizsgálat Az elsődleges állapotfelmérés és az anamnézis felvétele után a diagnózis felállítását elősegíti a beteg fizikális (eszköz nélküli) és eszközös vizsgálata. ha tudunk. Másodsorban. levetkőztetés után) el kell végezni. a kontaktusba vonással elkezdődik.Első teendők sürgős esetekben . akkor érdemes. egyéb életet veszélyeztető állapot kizárása/ellátása után. a vizsgálathoz (és ellátáshoz) a beteget különítsük el.elsősegélynyújtás 3. szemmozgások. illetve tudatzavaros betegnél a talált testhelyzet fontos jel lehet. Az agy. • Ha a környezet megengedi. azonban az elsősegély szempontjából ritkán nyújt biztos információt a laikusok számára. Pupillaeltérések. hogy csak azokat a vizsgálatokat végezzük el. vizsgálatok alapján feltételezett diagnózisunkat. kábítószerek/gyógyszerek hatására). Ilyenkor a megtekintésnek és a tapintásnak van kiemelt jelentősége. szájból történő vérzést keressük. amelyik a segítők (mentők) számára könnyen megtalálható és hozzáférhető. Traumás sérüléskor a fej sebeit. videó: Általános betegvizsgálat – http://tamop. fülből. • Fizikális és eszközös vizsgálat során. amelyekhez értünk (tudjuk kivitelezni és értékelni). • Talán a legfontosabb mindezek mellett. illetve ha látszólag ok nélkül eszmélet-. idegrendszeri betegségre. vérzést a fejen lévő külsérelmi nyom nélkül is fel kell tételezni. füstös környezetre.A szemek koordinált. illetve gyógyszerekre. — 45 — . így gyakrabban sérül. 3/3. ha a baleset mechanizmusa következtében a fej sérülhetett. valamint azt.(conjunctiva-) eltérések. idegrendszeri betegségekre mutathat. a kötőhártya vérbő. hogy a pupillák az adott fényviszonyoknak megfelelő tágasságúak-e. A szem korábbi traumája. ha a beteg fő panasza szemészeti jellegű. allergiára. betegsége befolyásolhatja a pupillák működését. hogy a másodlagos sérülés súlyosabb. használjunk védőfelszerelést (gumikesztyű). műtéte. Kötőhártya. mint maga a kiváltó ok. melyek megerősítik a panaszok. • Ha nem tudjuk. gyermekkorban kiemelendő. Mindezek mellett az eszméletén lévő betegnél is találunk olyan testhelyzeteket. A következőkben néhány eltérést részletezünk. hogy a két pupilla egyforma (szimmetrikus) nagyságú-e.

szederjesség). A lepedékesség utalhat a szervezet folyadékhiányos állapotára. Az arc állapotát már régóta ismert kórjelzőnek tartják súlyos állapotokban. nystagmus régóta (ismerten) fennáll-e]. eszméletzavarban szenvedő beteg reflexesen ráharaphat behelyezett ujjunkra. Légúti idegentest feltételezésekor természetesen az első dolog a szájba való gyors betekintés. A színbeli eltérés az ajkon még korábban és jobban észlelhető. a tüneteket feltehetőleg agyi vérellátási zavar (stroke) okozza. Szintén korán észrevehető a fokozott verejtékezés is. Az arc jó vérellátású terület. illetve a bőrpír. bőrbevérzéseinél fel kell tételezni a belső sérülést. hiszen nehezítheti a légzést. lehetőség szerint. azonban számos betegség. bénulása. melynek során az elsősegélynyújtónak komoly teendői vannak. Az arc izmainak állapota. meg kell vizsgálni. A garat és a mandulák megtekintése általában már nehezebb feladat. a félremutató állcsúcs. bevontságát szemrevételezzük először.B. A nyakon sok olyan képlet található. Fontos a beteg leheletének megítélése. Betegvizsgálat és döntéshozatal A betegtől érdeklődni kell a látott kóros eltérések felől [például. valamint a fogak állapotát is. és a további ellátóknak. Színeltérések. A gége. A száj megtekintése. gyógyszer/vegyszer szagú (öngyilkossági kísérlet esetén) lehelet sok esetben a megfigyeléskor. Az arcon lévő elváltozások közül a színbeli és az izomzatbeli elváltozások lényegesek számunkra. beesett arc. Az orr és a fül megtekintése. hogy ujjaink annak fogsorai közé lehetőleg ne kerüljenek. Az arc megtekintése. Ennek jelei: • Csüngő szemhéj. Az alkoholos (alkoholfogyasztás utáni). Megtekintjük a száj nyálkahártyáját. és idegrendszeri betegséget feltételez. illetve a beteg általános egészségi/szociális állapotára utalhatnak. • Kifejezéstelen (kisimult) arcfél. Ezek részben a folyadékháztartásra (száraz nyálkahártya). A szájüreg megtekintésekor szükség lehet a meglévő protézis eltávolítására a könnyebb átvizsgálás céljából. már kevesebb fontos információt nyújt. amelyek sérülése. hogy a kancsalság. és – annak lepedékessége mellett – mozgását. kóros állását (könnyen észrevehető a nyelvcsúcs oldalirányú „félremutatása”) is figyeljük meg! Ez utóbbi kóros. a homlokráncolás képességét az érintett oldalon. és nélkülözhetetlen lehet a diagnózisalkotáshoz. valamint a szájon át való táplálékbevitel is befolyásolja. E veszélyek miatt a nyak sérüléseinek ellátását az elsősegélynyújtás során minél hamarabb el kell kezdeni. gyulladása sürgősségi szempontból fontos lehet. acetonos (cukorbetegeknél). melyek további kivizsgálást igényelnek. liquorcsorgás. de ezek kevésbé magyarázhatják a hallásvesztést. Kérjük meg a beteget. gyakran a mellkasban uralkodó nyomásviszonyok gyors megváltozása következtében (például légmell) oldalirányban elmozdul (diszlokál). mint például cianózist. Az orr sérülései. Az arc itt jelzett eltérései súlyos idegrendszeri betegség tünetei is lehetnek. ezért a beteget sürgősen kórházba kell juttatni. • Kisimult nasolabialis redő. Hirtelen hallásvesztés esetén ritkán tudunk diagnózist felállítani. a megtekintés általában a külső részekre korlátozódik. bágyadt tekintet). szájba tekintéskor érezhető a legjobban. A szájba való betekintéshez a beteg száját néha a kezünk segítségével kell kinyitni. amely segít a nyelvet lenyomni. húgyszagú (vesebetegeknél). N. Jelen esetben a száj címszó alatt a szájüreget és képleteit valamint a funkcionális szempontból hozzá tartozó garatot tárgyaljuk. • A rágóizmok féloldali kiesését jelezheti a ferdén álló állkapocs. Ilyenkor nagy körültekintéssel járjunk el. Teljesen nem kooperáló betegnél tehát ügyeljünk arra. ha az arc különböző izmainak felszólításra való mozgatása során a homlokráncolásuk – a féloldali kiesés ellenére – az érintett arcfélen megtartott. ezek közül az egyik legismertebb a hippokratészi arc (sápadt.elsősegélynyújtás 3. A látható orrszárnyi légzés egyik jele lehet a nehezített légzésnek. A nyak elszíneződéseinél. A nyak megfigyelése. Az általunk kórosnak vélt eltéréseket fontos megjegyezni. megbetegedései esetén – főleg gyerekeknél – légzési problémákra számíthatunk. azonban a koponyaalapi törések különböző formáiban is várható az orrból. a fülből vérzés. hogy nyújtsa ki a nyelvét. Kimondott nyaki (gallér) cianózis cardialis/pulmonalis eredetet tételez fel. a lilaság (cianózis. E szervek sérüléseikor az orrból vagy a fülből váladék. ha nincs szó traumás sérülésről. a rágás erősségének megállapítása. A nyelv megtekintésekor annak lepedékességét. mint környezetéhez szorosan nem rögzített szerv. folyadékhiányt. E képletek megnagyobbodása. Ilyen esetben a mellkasi panaszokat — 47 — . A traumás nyaki sérülések közül elsődlegesen a nyaki erek illetve a gége/légcső (ritkán a nyelőcső) sérülései járnak – gyors beavatkozás nélkül – életet veszélyeztető következményekkel. • Csüngő szájszél (esetleg csorgó nyál az elégtelen szájzárásból adódóan). mert a látottak fontos információval bírnak ezen állapotokban is. egészségügyi személyzetnek elmondani. Ha a betegnél az arcfél gyengesége. Abban az esetben. A leggyakoribb komoly eltérés az arc izmait illetően azok féloldali gyengesége. mint a sápadtság. vér csoroghat. így korán észrevehetők rajta olyan szisztémás állapotok jelei.Első teendők sürgős esetekben . A nyak tompa sérüléseinél a befelé történő esetleges vérzés miatt az állapot mielőbbi felismerésétől és intézeti kezelésétől várható javulás. bénulása hirtelen alakult ki. illetve a légúti idegentest eltávolítása. A szemet érintő elváltozásokat az eszméletlen betegnél is meg lehet nézni – természetesen a szemhéjak széthúzásával –. A nyak megtekintése. ugyanis gyakran spatulát vagy egyéb olyan eszközt igényel. mivel a zavart tudatú. — 46 — Az ajkak – hasonlóan az archoz – jól tükröznek számos szisztémás állapotot. megbetegedése életet veszélyeztető állapotot idézhet elő. Az orr és a fül betegségei ritkán okoznak olyan sürgősségi kórképet. így komoly jelnek kell tartani őket.

Ez utóbbit szokták felületes légzésnek is nevezni. ilyen esetben a mellkas alig tér ki. Normális körülmények között a légzés szinte hangtalan. a maxilla felső fogsorhoz közeli részeit). de azok lehetnek fokozottak. felmért tényezőt kell figyelembe venni. folyadéktúlterhelés állhat. az orrnyerget. míg a rágóizmok (m. A nyaki vénák beesett állapota folyadékhiányra utalhat. lesz erőltetett. de ez már azonnali beavatkozást igénylő állapot. mert életet veszélyeztető állapot állhat a háttérben. a nyirokcsomók áttapinthatók ugyan. A normális légzés reguláris. A beteg légzésének megítéléséről már az elsődleges állapotfelmérést áttekintő részben írtunk.vagy mellkasi deformációval járó állapot megléte. Hallgatódzás. vagy subcutan emphysema. A légzés mélységének féloldali jellege szintén kóros lehet. ezért ezekre jó tekintettel lenni. ha a ki. Egészségügyi szakdolgozók bizonyos ritmuszavarok kezelésére carotismasszázst alkalmaznak. • Megnyílt mellüreg (további súlyos sérülést kell feltételezni). Betegvizsgálat és döntéshozatal fel kell mérni. temporalis és m. A másodlagos felmérés folyamán a légzés további jellemzőit figyeljük meg. Tapintsuk végig a koponyacsontokat. • A légzés számának. enyhe nyomást gyakorolva rájuk. ritmusossága szintén fontos. • A bordák lefutásának megváltozása (bordatörés okozta). mivel nincsen meghatározva. mivel a korábbiakban már leírt állapotokra utalhat.vagy a belégzés időtartama nyúlik meg. így panasz esetén vizsgálatát el kell végezni.különösen a jobb szívfélhez közel lévő nyaki vénákban . nyugalmi körülmények alatti) való eltérései megjelenhetnek fokozott (tachypnoe). de sürgősségi esetben vizsgálatuk kevésbé fontos. Ezt követően tapintsuk meg az arc izmainak tónusát. A mellkas alakja megváltozhat hosszan tartó légzőszervi betegségek következtében (főleg dohányosoknál). agyideg kiesett működését jelezheti. agyideg. A gyakorlatban azonban súlyos mellkasi és gerincdeformitásokkal ritkán lehet találkozni. A fej-nyak régió áttapintásának elsődlegesen külső behatásokból keletkező sérülések keresésekor van jelentősége. — 48 — . illetve csökkent (bradypnoe) formában. különösen a vénás rendszer (v. • Figyelni kell a légzés közben keletkező hangjelenségekre. A carotispulzus tapintását bizonyosan élő betegnél ritkán (arrest. bevérzései (a mell. Ezek a következők: • A mellkast ért trauma. • A mellkasfal kisebb sebei. • A gége diszlokált helyzete (feszülő légmellre utal).elsősegélynyújtás 3. azok sorvadása a VII.felső légúti szűkület. a mandibulát. — 49 — Mellkas Megtekintés. melynek elvégzése előtt a carotisokat meg kell hallgatni. • A légzés mélységi eltéréseit megítélni nehéz. minőségének megváltozása. bár annak elváltozása nélkül is gerincsérültnek kell a beteget tekinteni. Az arcizmok tónusának csökkenése. • A légzés szabályossága. A gerinc és a mellkas ortopédiai jellegű deformitásai befolyásolják a légzőmozgások kivitelezését. A légzés teljes megszűnését apnoénak nevezzük.vagy a gátorüregbe való „belső” vérzés veszélye minden esetben fennáll). masseter) sorvadása az V. Az esetlegesen sebeket nem okozó traumák tapintással kimutathatók mint kóros kontúr. A mellkas megtekintése sok fontos információt ad. az orbita széleit. hogy mennyi a légzés normális mélysége. A szemlélő szempontjából szabálytalannak hat a légzés akkor is. erőteljes mellkaskitéréssel. közelről hallgatva enyhe szuszogást észlelhetünk. így az ezzel kapcsolatos információkról a jegyzet egyéb részeiben olvashatunk. mozgathatóság. ilyenkor általában a felületesebben légző rész lehet a károsodott. A mellkas traumás sérülései után a következő jeleket figyeljük meg: • Nem mozgó mellkasfél/annak egy része (hátterében súlyos sérüléseket kell feltételezni). ha a baleseti mechanizmusból következően az sérülhetett. A nyakon lévő erek. A leggyorsabban kivitelezhető a mellkas alakjának megtekintése. • Korábbi légzőszervi betegségek megléte. így ott érdemes figyelmesen tovább vizsgálódni. A fejen. Ilyenkor jellegzetesen hordó alakot vesz fel. mint a pajzsmirigy. • Korábbi gerinc. A nyakon lévő egyéb szervek megbetegedései ritkán okoznak a sürgősségi ellátás szempontjából súlyos gégediszlokációt. A nyaki vénák kidülledésével jár a jobb szívfél (mellkas) nyomásának a növekedése. illetve a mellkast is meg kell vizsgálni. N. A vénás rendszerben . illetve gyengültek. Kóros hangokat a következő esetekben találhatunk: . A nyaki gerincszakasz áttapintása kiemelendő. A légzési kitérések értékelése tehát kissé szubjektív. melynek hátterében szívelégtelenség. majd az arckoponya csontos éleit (a járomívet. míg kóros esetben a regularitás megváltozik. jugularis) megítélése bírhat informatív értékkel. Ezeket is meg kell figyelni. hallgatódzásnak prehospitális esetben nincs jelentősége. A nyakon található egyéb szervek.lévő nyomás jól tükrözi a jobb szívfélben uralkodó nyomásviszonyokat. valamint a szervezet folyadékegyensúlyát. Tapintás. A forma értékeléséhez azonban számos korábban megkérdezett.B. periarrest állapotokban) végezzük.Első teendők sürgős esetekben . • A légzésszámnak a normálistól (korosztályos. • Paradox mellkasmozgás (sorozat-bordatöréskor a kitört részek a mellkas egészének mozgásával ellentétesen mozognak). mellyel kompenzálni próbálja az évek alatt csökkent légzőfelületet. nyakon végzett kopogtatásnak. kopogtatás.

és a kapott hangokat hasonlítjuk össze. egészen addig. instabilitást rajta. orrszárnyizom) működését. • Dobos kopogtatási hang (ha a mellüregben túl sok levegő halmozódik fel – pneumothorax ). A mellkason elöl való kopogtatáskor érdemes a medioclavicularis vonalban (a kulcscsont közepén. a kapott hang kóros-e. ám elsődlegesen a keringésmegállással történő fenyegetettség ilyenkor kisebb. így az eszközös vizsgálat során sem térünk ki e részre. hiszen e hangok értékelése is komplex és mélyebb tudást igényel. kopogtatás.) befolyásolja. így keresünk eltérést. . elvégzése elsősegélynyújtás keretén belül csak a képzett. Has Megtekintés. A hason szintén keressük a traumás eltérések jeleit. a háton a 10. melyek fokozott használata a légzés nehezítettségét jelezheti. Betegvizsgálat és döntéshozatal . majd a testben lévő különböző határfelületekről (a különböző sűrűségű szervek. ábra. a kopogtatás erőssége stb. fejbiccentő izom. Tapintás. a mellkas instabil részeinek a meghatározása. hanem a bordaközökben végezzük. A kopogtatás traumás sérülések esetén segít elkülöníteni a mellkasban. környezeti tényezők. bordaköz magasságában található (3/3. Hallgatódzás. A tüdők a mellkasban helyezkednek el. az intimitásra. mivel a mellhártya lemezei között felgyülemlett és növekvő nyomású levegő gyorsan életveszélyes szövődményeket okozhat. nyak izmai. értékeljük. mérgezések). fontos információt adnak.asthmás beteg. ezért annak érdekében. A légzés megítélése és a légzési hangok meghallgatása csupán azokra a hangokra korlátozódik. bordaköz.B. A mellkas traumás sérülésekor testhelyzettől függően a mellkason elöl vagy hátul kopogtathatunk. Kopogtatással a testfelszínen keltett rezgések a test mélyebb rétegei felé haladnak. Ezt azért érdemes tudni. sebek formájában. így ilyen panasz számos egyéb tényező vizsgálatát teszi szükségessé (szívbetegség. a gerinccel párhuzamosan húzott egyenes) felülről lefelé kopogtatni addig. — 51 — 3/3. Ezeket a visszavert rezgéseket különböző hangként érzékeljük. Ennek során a két tüdő/mellkasfél azonos pontjai felett kopogtatunk. A kettő közötti határ jelöli számunkra a tüdő alsó határát. fűrészizom. bordaköz). • Éles kopogtatási hang (a normális tüdő kopogtatási hangja).elsősegélynyújtás 3. A mellkas kopogtatása során három különböző hangot hallhatunk: • Tompa kopogtatási hang (ha a mellkasüregben folyadék.Első teendők sürgős esetekben . széles hátizom. különböző bőrbevérzések. Kopogtatás kivitelezése során egyik kezünk (általában nem a domináns) középső ujját enyhén a kopogtatni kívánt mellkasrészre (bordaközbe) helyezzük. vér halmozódik fel – haemothorax). csúcsi részük kissé a kulcscsontok fölé is felnyúlik. Hasi panasz esetén a has alapvető vizsgálatának kiemelt jelentősége van. amíg a tüdőre jellemző kopogtatási hang tompává nem válik. Természetesen a vérgyülem is okozhat komoly légzési problémákat. A háton való kopogtatáskor szintén felülről haladva . • Végezetül figyeljük meg a légzési segédizmok (mellizmok. N. a kopogtatást nem csontos felületen. amelyeket a megfigyelés részben már említettünk. hogy jól értékelhető információkat kapjunk. A mellkas megtapintásának a célja általában a traumás sérülések keresése. A kivitelezés során – főleg hölgyek esetén. . törésjeleket. A bőrön látható cianózis oka gyakran – de nem kizárólag – légzési eredetű. A tüdő hallgatódzása eszközigényes (fonendoszkóp) és laikusok számára nehezen értékelhető dolog. lehetőség szerint határozott.COPD-s beteg.haladunk lefelé. nyilvános helyen – legyünk tekintettel a beteg szeméremérzetére. terek határáról) visszaverődnek. Alsó határuk a mellkas elülső felén az 5-6. és biztosan el tudjuk dönteni.terminális állapotban lévő beteg stridoros légzése. Összehasonlító kopogtatást is végezhetünk azért. majd a másik kezünk középső ujjának végpercével ütéseket mérünk a betegen lévő kezünk középső ujjának középső ujjpercére. Ehhez a beteg mellkasát két oldalról. A tüdő elhelyezkedése a mellkasban — 50 — . A tüdő kopogtatását jelen körülmények között csak a traumás mellkassérült vizsgálatára korlátozzuk. A mellkasra helyezett kezünkkel az aszimmetrikusan mozgó mellkasfelek könnyebben fedezhetők fel. például lehűlés. ábra). pontosabban a mellhártya lemezei között lévő térben felgyülemlett idegen anyag természetét. bordaköz. Mivel a kopogtatás hangját számos tényező (a kopogtatott rész alatti terület légtartalma.a lapocka kihagyásával . gyors mozdulatokkal. hogy a tüdőről/tüdőt körülvevő részekről kapjunk információt. bordaközi izmok. Az emlők területén lévő mellkasrész megtapintására előzetes felvilágosítás után kerüljön sor. amíg a tüdő határát el nem érjük (5. ebben járatosak számára nyújthat fontos információt. oldalt a hónaljárok középső vonalában a 8. és súlyos betegről jól használható. illetve felülről megnyomjuk.

kopogtatás. megbetegedésekor jelentősége van. Egy dologra érdemes felhívni a figyelmet: ha háton fekvő betegnél a máj — 53 — . de ezt sürgős esetben ritkán tesszük. A hasat általában a beteg háton fekvő helyzetében tekintjük meg. mivel a tapintás során megmozgatott belek – hamisan – meglévő bélműködésre utalhatnak.) • Aszimmetrikus-e a has? (Nem specifikusan. másrészrt ritkábban különböző hasi teriméket. mivel gyakran a has azon része válik érzékennyé. hogy csecsemőkorban a hasüregi szervek. akkor a megtekintés után a hallgatódzással kell folytatni a vizsgálatot. mint a máj és a lép. Mivel e szervek sérülékenyek. alak (pontos nagyság). a karja pedig legyen a törzse mellett. Egészséges egyén hasa általában puha és betapintható.elsősegélynyújtás 3. ábra. másrészt valamilyen hasüregi térfoglaló folyamat lehet a háttérben. valamint az inguinalis tájék is könnyen megítélhető legyen. • nyomásérzékenység/fájdalmasság. A beteget megkérjük. megkérjük a hátán fekvő beteget. A hason a következőket érdemes megfigyelni: • A has túlzott mértékű kidomborodása (a teljes felületén vagy csak egyes részeire kiterjedően). de bizonyos területek érintettségét mutathatja a kidomborodó. különösen a máj és lép. hasizmait ellazítva feküdjön. Betegvizsgálat és döntéshozatal A has sérülésekor. A hasi szervek topográfiája Legtöbbször a has minden kvadránsát áttapintjuk. bízzuk a vizsgálatot szakemberre. Ha azonban a hasat meg szeretnénk hallgatni. hogy az észlelt eltérés a hasfalhoz mennyire van közel.) Tapintás. akkor azt a területet tapintsuk utoljára. Amennyiben a has tapintásakor kóros terimét találunk. • konzisztencia. ezért normális körülmények között is tapinthatók ezek a szervek. Ezzel elkerüljük a beteg további fájdalmas izomvédekezését. lábát húzza fel és hasizmait lazítsa el úgy. mely segíthet a diagnózis felállításában.Első teendők sürgős esetekben . mivel az appendixet ilyenkor mindig eltávolítják. általában a bal alsó régiótól kezdve. Az elsősegélynyújtó által elvégzendő hasi vizsgálatok közül talán a has tapintása nyújtja a legtöbb információt kritikus helyzetben. • nagyság. mivel itt várható a legkevésbé. amely nem vesz részt a hasi légzésben? (Körülírt hashártyagyulladás esetén látható a has bizonyos részeinek mozdulatlan helyzete a légzőmozgások ellenére. mint felnőttnél. vagy akaratlan izomvédekezésről van szó. nem mozgó hasfalrészlet. amely az érintett szerv felett van (3/4. • Fontos megjegyezni. és a mozgást kizáró egyéb tényező sem áll fenn. Ez egyrészt a hasvíz (ascites) felhalmozódására utalhat. Ha a beteg mozgatható. hogy a panaszok annak mely részére lokalizáltak. Ha a beteg hasi fájdalmat panaszolt a has valamely területén. A hasat felületesen és mélyebben is áttapinthatjuk annak érdekében. így csecsemőkorban a has tapintását finoman végezzük. Két kézzel végzett vizsgálatkor tarthatja a kezeit egymás mellett vagy egymáson. Tehát a panaszok okozójaként más betegségre kell gondolni. A hasi izomvédekezés során fontos elkülöníteni. arányaikat tekintve nagyobbak. Fontos a hely pontos meghatározása. Ebben a testhelyzetben a hasizmok eléggé elernyesztett állapotban vannak ahhoz. A has megtekintésekor ritkán látunk olyan elváltozást – a trauma okozta sérüléseken kívül –. ábra). mivel az utóbbi hasi patológiás folyamatok inkább kórjelző értékűek. • felszín. • A has bőrén látható elváltozások (itt a májzsugorodás okozta erősebben kirajzolódó érhálózat – caput medusae – vagy régebbi műtétek hegei utalhatnak korábbi betegségekre). Érdemes megjegyezni. hogy a hasát tegye szabaddá. hogy jobban meg tudjuk ítélni. — 52 — 3/4. ha tehetjük. • a környezettől való lehatárolódás. A vizsgáló a has tapintását végezheti egy vagy két kézzel is. • A köldök vagy egyéb hasfali rész kitüremkedése (sérv fennállására utalhat). hogy könnyen tudjuk tapintani. akaratlan izomvédekezést (défense musculaire). hogy a beteg a terület fájdalmasságára fog panaszkodni. • Van-e terület. hogy a beteg akaratlagos izom-összehúzódását tapasztaljuk. Kikopogtathatók ugyan a tömör hasi szervek. hogy vakbélgyulladás műtéti hegének megléte esetén a beteg aktuális panaszait nem okozhatja ismét appendicitis. A has kopogtatásának az elsősegélynyújtó szempontjából kis jelentősége van. Hallgatódzás. térfoglalásokat tapinthatunk. hogy a teljes has. A has tapintásakor egyrészt nyomásérzékenységet. hogy térdben felhúzott lábbal. a következő jellemzőit kell meghatározni: • lokalizáció (pontos hely).

Csecsemőknél. pulzusvizsgálat A végtagokon számos dolgot érdemes megfigyelni. mely jellegzetesen a végtagokon jelentkező. hanem hőmérséklet-csökkenéssel reagálnak az ilyen állapotra. csökkent keringő vérmennyiség. amelyet hirtelen izgalom. A végtagokat ért külső hatásokra különféle sebek. különösen igaz ez a végtagokra. és ez meghaladja a jelen jegyzet határait.tartalmának csökkenése) is ödéma képződéséhez vezethet. Ennek következtében a bőr sápadt. Tapintással állapítható meg biztosabban a vizenyő (ödéma) megléte. valamint a vér összetételének megváltozása (a vér fehérje. Ödéma megjelenése kíséri többek között a legtöbb gyulladást.albumin. de azok megítélése komplex ismereteket és jártasságot igényel. epebetegséget vagy vérképzőszervi betegséget lehet gyanítani. melyet megtehetünk a hasra fektetett fülünkkel. azt a megtekintés után közvetlenül kell elvégezni. A bőr ereinek összehúzódása általában sympathicus idegrendszeri hatás fokozódására következik be. Mivel a felsorolt tényezők jelentősen lassíthatják a bélműködést. Természetesen a bőr ilyen jellegű elváltozásai nem lokalizálódnak kizárólag a végtagokra. így további vizsgálata (a vérzések keresése kivételével) nem szükséges. mivel mi magunk is megfertőződhetünk. illetve fonendoszkóppal. a vegetatív idegrendszer állapotától és még számos egyéb tényezőtől. kétes helyzetben legalább egy percig hallgassuk a hasat. A legkönnyebben észrevehető a deformitással járó. így keringésromlás esetén korán elsápad. hűvösebb. enyhén verejtékes. Ilyen esetben fel kell vetni a szén-monoxid-mérgezés lehetőségét. hanem általános válasz számos állapotváltozásra. A szervezetben (vérben) felhalmozódó szén-dioxid lilás elszíneződést (cianózis) okoz a bőrön. alacsony vércukorszint stb. A bőr megtekintése. illetve idős embereknél az alacsonyabb testhőmérséklet hátterében kiterjedt gyulladásos folyamat (sepsis) is állhat. ugyanis ők sokszor nem lázzal. kissé hűvös tapintású lesz.pte. A bőr hidegsége verejtékesség nélkül természetesen lehűlt állapotra utal. így lényeges korán észlelni és ellátni azokat. hogy vizsgálatát minél körültekintőbben el tudjuk végezni. majd egészségesekben pillanatok alatt ismét visszanyeri eredeti színét. — 54 — A bőr ritkán sárgás színűvé válik a vérben felhalmozódó epefesték (bilirubin) miatt. — 55 — . verejtékességét.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/A_Kapillaris_ujratelodes_vizsgalata_hun.Első teendők sürgős esetekben . Ilyenkor máj-. mélyvénás thrombosis. A következőkben a végtagok vizsgálatát részenként tárgyaljuk. Traumás sérülések különösen fontossá teszik a csontok. mely . Bőrpír megjelenése az adott terület gyulladására. A végtagi ödéma kialakulását elősegíti. de ott jól megfigyelhetők. anyagcsere-eltérésekre (magas vércukorszinttel járó állapot) utalhat. Ilyen esetekben az adott törés biztosan bekövetkezett..etk. mielőtt a néma has diagnózisát felállítanánk. de a végtag keringésének megváltozása (szív eredetű keringési elégtelenség. A bőr függelékei közül a köröm vérellátása szintén nagyon jó. Ha a körömágyra rövid ideig nyomást gyakorolunk. A cianózis a körmökön és az ajkakon (ajkak körül) látszódik a legkorábban. Amennyiben az újratelődés elhúzódik (több mint 2 mp). Ennek számos oka ismert a légzési zavaroktól kezdve a végtagok keringésének romlásáig. és hasi panasszal rendelkező betegnél jelentkezve életveszélyes kórképnek tekintendő. hogy mérgezéses állapotokban. A bőr megtapintása többek között megerősíti és kiegészíti a megtekintéssel felállított állapotot. A hasat. a nyirokelvezetés zavara). Néha találkozhatunk meggypiros bőrszínű beteggel is. ha az adott végtagot hosszabb ideig lógatjuk.nem speciális. Végtagok. ujjbenyomatot tartó duzzanatot jelent. A megtekintéssel a végtagok bőrének színét. Néma hasat leggyakrabban valamilyen ileus (bélpasszázszavar) fennállásakor tapasztalunk. az szabad hasüregi levegő jelenlétére utalhat. Fontos megemlíteni. esetleg a nyílt törés. okozhat. A bélmozgások nagymértékben függnek a béltartalom minőségétől. elsődlegesen a bélmozgásokból származó hangjelenségeket lehet megítélni. nem mozgatjuk. fájdalom. A bőr egyéb elszíneződéseit mindezek mellett számtalan tényező okozhatja. Ezt nevezzük a kapilláris-újra­ telődési idő vizsgálatának (Capillary Refill Time = CRT). akkor az elfehéredik.. A bőr hőmérséklete bőrpír esetén magasabb. az a keringés zavarára utalhat (3/4. ha hallgatni szeretnénk. A has hallgatódzásakor. melyek többféleképpen sérülhetnek. A végtagok jelentősebb csontjai hosszabb-rövidebb csöves csontok.elsősegélynyújtás 3. videó: A kapilláris-újratelődés vizsgálata – http://tamop. A bőr vérkeringése alapvetően befolyásolja annak színét. hiszen a hosszú csöves csontok sérülései súlyos állapotot jelentenek. Jó vérellátása miatt azonban a szervezet egészére vonatkoztatva is nyújt információt. sápadt végtagnál pedig alacsonyabb. megszűnt bélműködés. vizenyők jelenlétét ítélhetjük meg egyszerűen. A normális vagy fokozott bélműködés mögött is lehet ugyan számos kórfolyamat. ízületek vizsgálatát. • Néma has. A bőr tapintása.wmv A csontok és ízületek megtekintése. Betegvizsgálat és döntéshozatal kopogtatása során (melynek normálisan tompa kopogtatási hangja van) felette dobos hangot hallunk. hámsérülések keletkezhetnek a betegen. Végtag sérülésekor a sérült vagy sérülésgyanús végtagokról a ruházatot lehetőség szerint el kell távolítani.mint láttuk . hőmérsékletének megemelkedésére. illetve bizonytalan eredetű rosszullét esetén a bőr elszíneződéseinek megtekintésekor ne érjünk a beteghez védőfelszerelés nélkül. ezért a vizsgálat során kapott eltéréseket ennek tükrében értékeljük. esetleg lila színezetet kap. A bélhangokat lényegesen leegyszerűsítve két csoportra oszthatjuk: • Normális vagy fokozott bélhangok.

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

3. Betegvizsgálat és döntéshozatal

Az ízületek, valamint a csontok ízülethez közeli végeinek vizsgálata komplex és nehezebben értékelhető. Az ízületek traumás sérülésük után hamar beduzzadnak, így sokszor csak e jel alapján sejthető a sérülésük. A csontok és ízületek tapintása. A sérült végtag áttapintásakor igyekezzünk a lehető legkíméletesebben eljárni, mivel előfordulhat, hogy a nem kellő szakértelemmel végzett vizsgálat másodlagos sérüléseket (ér-, idegsérülés) okoz. Általános elv szerint a sérült végtagot a talált helyzetben hagyjuk és rögzítjük. Ha mégis szükséges a sérült végtag mozgatása, például további veszély leselkedik a sérültre, minden csöves csontot tengelyirányban közepes erővel húzunk, elkerülve ezzel a mozgatásból eredő másodlagos sérüléseket. A húzást a rögzítés vagy a mozgatás idejére is célszerű lehet fenntartani. Mivel az ízületeket számtalan szalag stabilizálja, így azok vizsgálata a szalagok épségének megítéléséből tevődik össze. Az ízületeket stabilizáló szalagok lefutása ízületenként változik, így itt csak általánosságban nyilatkozhatunk vizsgálatukról. Az ízület vizsgálata során próbáljuk meg felmérni, hogy az abban létrejövő mozgás nagysága, iránya megfelel-e az általunk normálisnak vélt viszonyoknak. Abban az esetben, ha az ízület ettől eltérően viselkedik passzív megmozgatásakor (például nyújtott alsó végtag mellett a térd oldalirányban elhajlítható), komoly gyanú van rá, hogy megsérült. Pulzus tapintása. Az artérián tapintható lüktetés (pulzus) megítélése évszázadok óta használt vizsgálat a beteg állapotának felmérésében. Pulzus bármely olyan helyen tapintható, ahol felületesen futó artéria csontos alapnak nyomható. A leggyakrabban használt ilyen pontok: • A csukló hüvelykujji felén (a. radialis). • A felkar belső felszínén (a. brachialis). • A lágyékhajlatban (a. femoralis). • A térdhajlatban (a. poplitea). • A lábhát közepén (a. dorsalis pedis). • A belboka mögött (a. tibialis posterior). • A nyakon a pajzsporc mellett (a. carotis communis). • A halántékon (a. temporalis). Ezeket a pulzusokat két csoportra oszthatjuk, annak megfelelően, hogy a szívhez képest közel (centrális) vagy tőle távol (perifériás) helyezkednek el. Az eszméleténél lévő ember pulzusának megítélésére leggyakrabban az a. radialist használják. A pulzusszám egészséges, nyugalomban lévő felnőtt emberben átlagosan 60-80 ütés/perc. Amennyiben az 1 perc alatti pulzusszám meghaladja a 100/percet, szapora pulzusról (tachycardiáról), ha a pulzusszám 60/perc alatt van, lassú pulzusról (bradycardiáról) beszélünk. A nyugalmi pulzusszám értéke életkoronként különbözik. A különböző életkorokban lévő normális nyugalmi pulzusszámokat a 3/4. táblázaton foglaljuk össze. — 56 —

3/4. táblázat. Nyugalmi puzusszám a különböző életkorokban

Szapora pulzussal találkozunk láz, fájdalom, folyadékvesztés, szívbetegség, fizikai aktivitás, mérgezés esetén és minden olyan állapotban, ahol a sympathicus idegrendÉletkor Pulzusszám szeri aktivitás valamilyen ok miatt fokozódik. Újszülött 150-160/min Lassú pulzus a testhőmérséklet csökkenése (lehűlés), szívbetegség és szintén bizonyos mérgezések esetén for1 hónapos 130/min dulhat elő. 1 éves 120/min Mivel gyermekkorban gyorsan változik a nyugalmi 2-5 éves 100/min pulzus normális értéke, így nehezebb helyzetben vagyunk, hogy ehhez viszonyítottan a szapora és a lassú pul5-12 éves 80-90/min zus értékeit meghatározzuk. A 60/min alatti pulzusszám 12 év felett 60-80/min gyermekkorban azonban kiemelt figyelmet kíván. A pulzus számának meghatározása mellett, annak elnyomhatósága is fontos információval bír az elsősegélynyújtó számára. Amennyiben a pulzus elnyomható, az csökkent keringő vérmennyiségre utalhat (közvetve a vér- és folyadékvesztés mértékének a becslésére is alkalmas). Telt, feszes pulzus kevésbé valószínűsít nagymértékű folyadékvesztést. Természetesen az elnyomhatóságot a szív és az erek általános állapota is jelentősen befolyásolhatja. Érdemes megjegyezni, hogy felnőtt ember esetén a perifériás pulzus általában 60 Hgmm-es systolés vérnyomásérték alatt már bizonytalanul vagy nem érezhető, így a perifériás pulzus megtapintásából és annak jellegéből a vérnyomásra is lehet következtetni. A pulzus vizsgálata a beteg általános állapotfelmérésén túl informál minket az érintett szervek keringési állapotáról is. Ha egy végtagi artéria valahol elzáródik, tőle distalisan (a végrészek felé) pulzus nem tapintható, ellenben a többi helyen vizsgálva normális pulzust is érezhetünk. Ez azt is indokolja, hogy végtagsérülések vagy fájdalmas végtag esetén azon a végtagon a pulzust kötelező vizsgálni. Amennyiben végtagfájdalomhoz, végtagsérüléshez hiányzó pulzus társul, mindenképpen gyors orvosi ellátást igénylő állapotot kell feltételeznünk. A hirtelen kialakuló fájdalmas végtag oka leggyakrabban a következők valamelyike: • Artériás vérellátásának hirtelen megszűnése. • Mélyvénás thrombosis (főként alsó végtagon). • Végtagsérülés (csont, izom, ízületi eredetű). • Idegrendszeri bántalom (gerincsérv).

Az érintett végtagon a pulzust minden esetben meg kell ítélni. A centrális pulzus tapintását laikusok számára az utóbbi időszakban nem oktatják, hiszen rossz általános (de meglévő) keringés mellett is gyakran tévesen értékelik a meglétét. Gyakorlott személyek azonban eszméletlen betegnél a légzés megfigyelése mellett az arteria carotis communis pulzációját is vizsgálhatják, mely - a légzéssel ellentétben - közvetlen módon utal a szív működésére/a keringés meglétére (3/5 videó: centrális pulzus tapintása – http://tamop.etk.pte.hu/elsosegelynyujtas/ videok_hun/Centralis_pulzus_tapintasa_hun.wmv). — 57 —

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

3. Betegvizsgálat és döntéshozatal

Idegi működések, izomzat megítélése. Az idegi működések vizsgálatára azért fektetünk kiemelt hangsúlyt, mivel az agyi keringészavarok előfordulása hazánkban kiemelkedő, és az állapot felismerésének fontos szerepe van a gyors diagnózisalkotásban. Minden gyanús esetben a lehető legrövidebb időn belül kórházba kell juttatni a beteget, mivel így kerülhető el a maradandó idegrendszeri károsodás, mint bénulás, mozgáskorlátozottság, beszédzavar és egyéb súlyos következmények. Megtekintés a mozgás szempontjából. Ha a beteg korábban fennjáró, jól mozgó volt, mindig fontos tünet a mozgás megváltozása, az izomerő csökkenése. Az ilyen elváltozások egy része a járás megváltozásában, féloldali gyengeségben, látható izomerő-csökkenésben, izombénulásokban nyilvánul meg (hasonló, mint az arcnál említett bénulás). A hirtelen kialakuló beszédzavar (mely számos formában fordulhat elő) szintén fontos jele lehet az agyi vérellátási zavarnak. Ezeket a markáns, feltűnő jeleket soha nem szabad komolytalannak venni, mivel további gyors vizsgálatra és kórházi ellátásra lehet szükség. A végtagizomzat tapintása. Az izomzat áttapintásával próbáljuk meghatározni az izmok tónusát. A petyhüdt, nehezen mozgatható izomzat, a beteg izomzatában észlelt akaratlan megfeszülés komoly idegrendszeri károsodásra utalhat. A tapintás során érdemes felmérni, hogy a beteg minden végtagján érzi-e, ha hozzáérünk (megsimítjuk). Ezt lehetőleg úgy tegyük, hogy a beteg közben hunyja be a szemét. Így gyors információt kapunk az érzőrendszer működéséről. Egyéb vizsgálatok a végtagokon. Az izomerő csökkenésének felismerése kiemelten fontos feladat agyi vérkeringési zavar gyanúja esetén. Elsődlegesen a végtagok aktív izomerejét kell megítélnünk, lehetőleg úgy, hogy az ellenoldalival hasonlítjuk össze. A rejtett paresis (gyengeség) próbát olyan egyéneknél jó elvégezni, akik látszólag jól mozognak, viszont a gravitáció ellenében (például kitartott felső végtagokkal) való megtartáskor a rejtett paresis oldalán a végtagot nem tudja megtartani a levegőben, az érintett végtag „süllyedni” kezd. Felső végtagi latens paresis próba kivitelezésekor az ülő/álló beteg karját előre vízszintesen kinyújtja, tenyere felfelé néz, ujjai enyhén széttárva. Ebben a helyzetben kell megtartani mindkét karját. A paresis esetén az érintett oldalon a kinyújtott kar süllyedni kezd, és a tenyér lefelé fordul (pronál). Alsó végtagot vizsgálva a háton fekvő beteg mindkét alsó végtagját csípőben és térdben 90°os szögben behajlítja, majd ebben a helyzetben megtartja azokat. Ha paresis van jelen, a gyengült oldalon a lábszár jobban, a comb kissé süllyed. A beszédzavarok felismerésének egyszerű módja, ha a betegnek egy egyszerűbb mondatot mondunk, és megkérjük, hogy ismételje meg. Ha a beteg ront, többszöri próbálkozásra sem tudja helyesen elmondani, erős a gyanúja a beszédzavarnak. — 58 —

Eszközös vizsgálatok
Vérnyomásmérés
A vérnyomás meghatározása - a pulzus megítéléséhez hasonlóan - fontos információval szolgál a szív és az érrendszer aktuális állapotáról. Mivel már egyre több háztartásban található vérnyomásmérő, így jelentősége a beteg állapotfelmérésében is egyre hangsúlyosabb. A vérnyomás mérése azon az elven alapul, hogy az érfal rugalmas, tehát megfelelő külső erővel összeszorítható, így egy adott rövid érszakaszon a véráramlás megállítható, majd a külső szorítás fokozatos csökkentésével a pulzushullám át képes haladni a szűkületen, és a nyomást addig csökkentjük, amíg a normális (hangtalan) áramlás vissza nem tér. Ennek megfelelően a teljesen leszorított éren, ha elkezdjük csökkenteni a nyomást, elérünk egy olyan nyomásértéket, amikor a szív ereje már át képes nyomni a leszorított érszakaszon a vért [ezt az ér felett hallgatva apró koppanásként (Korotkov-hang) észleljük]. Az a nyomásérték, amikor az első hang megjelenik, a systolés vérnyomásérték. Ezt követően a nyomást tovább csökkentjük, addig a nyomásértékig, amíg a koppanások el nem tűnnek. Az utolsó hallott hanghoz tartozó vérnyomásérték a diastolés vérnyomásérték. Normálisan egészséges felnőtt ember systolés vérnyomása 100-140 Hgmm, diastolés vérnyomása 60-90 Hgmm között helyezkedik el. Ha a mért vérnyomásértékek ennél magasabbak, magas vérnyomásról (hipertenzió), ha ennél alacsonyabbak, alacsony vérnyomásról (hipotenzió) beszélünk. A vérnyomás értékét befolyásoló tényezőket illetően az élettani tanulmányokra utalunk. Számos vérnyomásmérő készülék létezik már, a hagyományos, kézi felfújásútól a teljesen automatizáltig. Minden vérnyomásmérő eszköz alapvető része a mandzsetta, amely rendszerint tépőzárral rögzíthető a felkaron. Ügyeljünk a helyes mandzsettaméretre és felhelyezésre (felkarra, a szívvel egy magasságban). A mandzsettába pumpált levegő nyomása fogja majd a mérés során a felkarcsonthoz szorítani az artériát (3/6. videó: Felkari vérnyomásmérés aneroid mérővel – http:// tamop.etk.pte.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Felkari_vernyomasmeres_hun.wmv). A készülék többi része már függ annak típusától. Lehet teljesen manuális, amikor a mandzsetta felfújása és leengedése kézi, szeleppel ellátott pumpa segítségével. Ilyenkor a Korotkov-hangok fonendoszkóppal való hallgatásával tudjuk meghatározni a vérnyomásértékeket. Fontos, hogy lehetőleg lassan eresszük le (2-3 Hgmm/mp) a mandzsettát.

3/5. ábra. Vérnyomásmérők: hagyományos és automata — 59 —

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

3. Betegvizsgálat és döntéshozatal

A félautomata (kézi felpumpálás, automatikus leengedés és mérés) és automata vérnyomásmérők (minden fázis automatikus) már elektronikusan mérnek, és a mérés végén a kijelzőn leolvashatjuk a vérnyomás értékét, valamint a pulzusszámot (3/5. ábra). A pontosabb vérnyomásértékek meghatározásához közvetlenül a mérés előtt (5 perc) nem szabad megerőltető fizikai munkát végezni, mozogni.

Folyamatos megfigyelés
A részletes, másodlagos állapotfelmérés elvégzése után a beteg életjelenségeit, légzését folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, és a beteget nem szabad hosszabb időre magára hagyni. Természetesen nehéz megítélni, hogy milyen esetben szükséges a beteg állapotának újraértékelése. A következőkben összefoglaljuk, mely tényezők fennállása teszi szükségessé az újraértékelést: • A beteg tudatállapota, eszmélete változik. • A beteg légzése változik. • A beteg bőrszíne változik (főként sápadtság, cianózis). • A betegnek új panasza, fájdalma jelentkezik. • Az alkalmazott terápia hatékonyságát szeretnénk ellenőrizni a betegen. • Olyan új körülmény vetődik fel (például mérgezés), mely további állapotváltozást okozhat. • Ha valamely vizsgálat elvégzése során kétes eredményre jutottunk (tompa hasi trauma, kissé keményebb has). • Elhúzódó elsősegélynyújtás, késlekedő segítők/mentők. Alapvetően fontos eszméletlen betegen az átjárható légutak és a légzés gyakori (egyéb változás nélkül néhány percenkénti) ellenőrzése. Eszméleténél lévő ember esetén már kicsit könnyebb a dolgunk, hiszen szóbeli kérdésekkel jól kontrollálhatók a beteg panaszai, tudatállapota. A felsorolt tényezők hiányában nem szükséges az újraértékelés, de alkalmazása természetesen nem hiba. Az újraértékelés során ugyanazon technikákat alkalmazhatjuk, amelyeket az elsődleges és a részletes állapotfelmérés részben már említettünk.

Vércukormérés
A cukorbetegség hazánkban szintén egyre több embert érint, így a vércukorszint otthoni önellenőrzését is egyre több ember végzi. A vércukor normálistól (3,5-5,5 mmol/l) való eltérései számos komoly tünetet idézhetnek elő, így az elsősegélynyújtótól elvárható, hogy ezeket a jeleket (lásd 12. fejezet) és a vércukormérés technikáját ismerje. A vércukormérő készülékek skálája is széles, azonban a mérés kivitelezése szempontjából kevés különbség mutatkozik. Mérés előtt fontos lehet, hogy ellenőrizzük, a vércukormérő készülék kijelzőjén lévő kód és a hozzávaló tesztcsík kódja megegyezik-e. Ez a mérés pontosságát befolyásolhatja (3/6. ábra). A készülék előkészítése után az ujjbegyet előzetes fertőtlenítés után tűvel vagy speciális ujjbegyszúróval megszúrjuk, és egy csepp vért juttatunk a tesztcsík megjelölt részére, majd rövid idő elteltével leolvassuk a mért értéket. Előfordulhat, hogy a készülék nem ír ki értéket, ebben az esetben meglehet, hogy kicsi volt a vércsepp mérete, vagy a mért értékek a készülék mérési határán kívül esnek (bár ezt sok esetben a készülék jelzi). 3/7. videó: A vércukormérés technikája – http:// tamop.etk.pte.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Vercukormeres_technikaja_hun.wmv * Az eszközös vizsgálatkor kapott értékeket mindig a beteg aktuális állapotához, tüneteihez kell viszonyítani. Ennek a fontosságát az adja, hogy soha nem a kapott értékeket próbáljuk meg befolyásolni/gyógyítani, hanem az egész beteget és paramétereit együtt értékeljük. Ha a beteg állapota kielégítő, felesleges (és néha veszélyes) komoly lépéseket tenni az elsősegélynyújtás folyamán a paraméterek normális szintre való visszaállításához.

Betegátadás
A beteg átadása az ellátás fontos mozzanata, mivel gyorsan és tömören elmondva kell az elsősegélynyújtónak átadni minden olyan információt a kiérkező szaksegítségnek, amely a beteg további ellátását befolyásolhatja. A következő séma alapján érdemes a megszerzett ismereteket megosztani a kiérkező mentőegységgel: • Köszönés, bemutatkozás (esetleg az elsősegélyben való jártasság, egészségügyi szakma kiemelése). • A beteg kora, korábbi alapbetegségei. • Jelen betegség/állapot kialakulásának körülményei. • A beteg első felmérésekor tapasztalt állapot, a vizsgálat során észlelt főbb eltérések kiemelése. — 61 —

3/6. ábra. Vércukormérők — 60 —

Medicina Könyvkiadó. old. osztályozás / 69 Gyógyintézeti ellátás / 71 Irodalom / 72 Irodalom PETRÁNYI GY. A betegátadás sürgősségi osztályon 4.elsősegélynyújtás 3/7. old. 64-68. ábra. 1988. BETLEHEm JÓZSEF. MARTON-SImORA JÓZSEF A fejezet tartalma A túlélési lánc / 64 • Az alkalmazott beavatkozások. Budapest. (szerk. Az átadást követően célszerű. Budapest.): Belgyógyászati diagnosztika. (szerk. — 62 — — 63 — . annak hatásossága. Segítségkérés. 41-60. ha feljegyzést készítünk a történtekről és az ellátásról. • Ha beavatkozást végeztünk. mentőhívás DR.Első teendők sürgős esetekben . terápia. 2001. Segítségkérés / 65 Kimentés / 67 Önmentés / 68 Tömeges baleset. • A beteg egyéb állapotváltozása (újraértékelés során észlelt eltérések) a mentő megérkezéséig. • Végül a mentőegység által feltett kérdésekre adott válasz (néha ezeket az ismertetés közben is megkérdezhetik). GŐBL G. Medicina Könyvkiadó.): Oxiológia.

Ezen kívül mérje fel a helyszín jeleit. reakciója és tudása tehát nagyban hozzájárul a bajbajutott megmentése sikeréhez. az ismerősök. számos beavatkozó szereplővel (mentők. korai újraélesztés. ha a beteggel egyáltalán nem is találkozik. hogy a túlélési lánc megszakításával jelentősen csökken a bajbajutott túlélésének esélye. mentőhívás A kommunikáció modern világunkban jelentősen megváltozott azáltal. Egyes esetekben nem egészségügyi ellátóra van szüksége a bajbajutottnak. A túlélési lánc elemei: korai felismerés. A mentők riasztását mindig csak akkor szabad megtenni. és sokszor az elsősegélynyújtó magára hagyva a bajban a segítségre szorulóval együtt. akiket be tud vonni az ellátásba. Ezt egyfelől a saját tájékozódása (környezet és a beteg/sérült állapotának gyors felmérése) után tudja megtenni. Mentőhívás. ahol a beteg túléléséért küzd minden szereplő. alul a tevékenység célja szerepel. Lehet. Hívószám: 104. Olyan esetekben. Segítségért kiáltás. tűzoltók. a barátok. Az elsősegélynyújtó hozzáállása. A mentőhívás folyamatának tartalmi elemei — 65 — .elsősegélynyújtás 4. vagy az adatokat lehetőleg közvetlenül a tájékozódást végző személytől nyeri. Mérlegelni kell a család. Ha úgy ítéli meg. Ennek leginkább abban van szerepe. aki nem tud elmenni mentőt hívni. amikor nincs egyedül. A 4/1. Nem minden esetben egészségügyi szaksegítségre van szükség. még akkor is. A betegút szemléletes bemutatására használják a túlélési lánc fogalmát. korai defibrilláció és korai eszközös újraélesztés. Sőt esetleg a segítségnyújtó maga kényszerül arra. Segítségkérés Egy adott helyzetben el kell eldönteni. hogy történt-e olyan egészségkárosodás.Első teendők sürgős esetekben . Segítségkérés. ábrán látható láncszemek felső részében a tevékenységet tüntetik fel. rendőrség. hogy ön ne egyedül legyen a helyszínen. A túlélési lánc A segélynyújtó indítja el bejelentésével azt a kaszkádot. ábra. hogy elmenjen segítségért. nem kell kiabálnia. A túlélési lánc elemei — 64 — 4/2. a beteg állapota és az általa elmondottak szerint. életkora MENTŐHÍVÁS A sérültek (betegek) állapota Várja meg kérdéseket. hisz a megfelelő módon való segítséghívás életet menthet. például mérgezés vagy baleset. korai segítséghívás (mentőhívás). A túlélési lánc bármelyik elemének elhagyása vagy késleltetése a beteg életébe kerülhet. hogy számos modern informatikai és híradástechnikai eszköz segíti mindennapi életünket. de a körülmények alapján olyan történések is feltételezhetők. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni. Tehát fontos tudni. tanácsokat és csak utána fejezze be a beszélgetést! 4/1. információit. melyben minden résztvevőnek felelőssége van. amely egy gépezetet hoz működésbe. Az eszközök alkalmazása jelentős mértékben megnöveli a betegek/ sérültek túlélésének lehetőségét. Viszont ekkor is nyerjen meg magának más jelenlévőket. hogy segítséget nem csak mobiltelefonon keresztül. hogy valóban szüksége van-e segítségre. Életmentő beavatkozás szükségessége esetén szem előtt kell tartani. katasztrófavédelem stb. hogy a bajbajutott életveszélyben van. legmegfelelőbb és lehetőleg végleges ellátáshoz juttatása komoly szervezési kérdés. amely indokolttá teheti a mentőhívást vagy az orvosi ügyelet riasztását. ha már az ehhez szükséges legalapvetőbb információk a hívó rendelkezésére állnak. a munkatársak vagy más személyek értesítését az előzmények. Ezek nélkül már nehezen tudjuk elképzelni életünket. A szaksegítség (mentő) időben és megfelelően való hívása tehát igen fontos. hogy a rendszer nem mindig működik tökéletesen. (112) A bejelentő neve és telefonszáma Mi történt? Hol történt? A sérültek (betegek) száma neme. amelyek mégis segítséghívást tesznek szükségessé. ahogy azt a betegvizsgálattal kapcsolatos fejezetben tanulta. hogy a beteg állapota nem indokolja a segítséghívást. legyen segítője.). A segítségre szoruló leggyorsabb. A helyszínen való alapos tájékozódás után lehet eldönteni. hanem minden lehetséges jeladással lehet hívni. kiszolgáltatottnak érezheti magát. ábra. haladéktalanul kiáltson segítségért. Kérdezze ki a beteget és vizsgálja meg úgy.

vérzik stb. Ha nem tudja pontosan meghatározni. • Rohamkocsi (oxiológus szakorvos. és mondja be annak a telefonnak a számát. például: újszülött-rohamkocsi. akkor is mondjon egy valószínűsített számot. A bejelentéskor a legalapvetőbb információkat várják a bejelentőtől. Hazánkban az egészségügyi célú mentési feladatok legjelentősebb részét az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) látja el. vagy további potenciális veszélyt jelent a sérültre és/ vagy az ellátókra. ami sok európai államtól eltérően biztosítja az azonos felszereltséget és a szakmailag elvárható beavatkozásokat. A legalapvetőbb. • Röviden mondja el.elsősegélynyújtás 4. ábra. így később is visszahallgathatók a felvételek (4/2. ha ön szerint további veszély van. jóllehet közreműködhetnek a mentésben más szervezetek is. a legtöbb és legpontosabb lényegi információt begyűjteni és átadni. mivel sok a sérült. Ne felejtse el: Ne tegye le a telefont. Ilyen helyzetben szükségessé válhat a sérült mobilizálása. fájdalma van. Néha ehhez elég a segélynyújtók ereje. ahol szakképzett mentőápoló vagy mentőtiszt teljesít szolgálatot. és félrevezetheti a mentésirányítót a helyzet megítélésében. mely a rendőrség ügyeletein cseng. amíg a másik oldalon le nem tették! A beérkezett információk alapján dönt a mentésirányítás az ellátási szint bevetéséről vagy társszervek értesítéséről. normális-e a légzése. Ez nem feltétlenül ugyanaz a szám.. milyenek a sérülések. A hívásokat digitálisan rögzítik. akik az OMSZ irányításával végezhetik a mentési tevékenységet. Segítségkérés. Ez a helyzet sok esetben lehetetlenné teszi az elsődleges ellátást is. robbanás történt stb. Például: két autó összeütközött. ábra). azonban az ő munkájukat is segíti egy kikérdezési séma. mentőápoló és gépkocsivezető). mentőápoló és gépkocsivezető). ha ön szerint műszaki mentés igénye vetődik fel. hogy eddig milyen beavatkozásokra került sor és ki végezte el azokat. • Esetkocsi (mentőtiszt. mentőhívás A közvetlen pontos információ alapvető a bejelentés megtételéhez. Séma: • Azonosítsa magát! Mutatkozzon be a saját nevén. történetileg is meghatározó mentőegységek a következők (4/4. még pánikhelyzetben is. amikor az állapotuk további rosszabbodását maga a veszélyes környezet gyorsan ronthatja.. hu/elsosegelynyujtas/hangok/4_1_mentohivas-ambulance_call. azt azonnal a mentőkhöz irányítja az ottani ügyeletes. • Ha valami fontosat nem mond el. hogy mi történt. Ne részletezze az eseményt. ábra.pte. feltalálási helyéről biztonságosabb helyre szállítása (4/5. 4/1. Ha egészségügyi ellátási igényről lesz szó. hogy a sérült(ek)/beteg(ek) milyen állapotban van(nak). • Mondja be a sérültek (betegek) számát.). nehogy valami alapvető információ elsikkadjon. mentőhelikopter. mivel az információ nagyon könnyen torzulhat több személyen keresztül jutva el. nemét és életkorát.Első teendők sürgős esetekben . ábra. Az OMSZ működése az ország egész területére kiterjed. amelyről telefonál. hangfájl: Mentőhívás – http://tamop. Az Országos Mentőszolgálat mentőegységei Kimentés A sérültek gyakran olyan helyzetben találhatók. Magyarországon az Országos Mentőszolgálat a 104-es számon érhető el. Ezért kell a lehetőségekhez képest. de bizonyos esetekben.etk. rendőrségi és tűzoltósági ügyeletek — 66 — 4/4. és hívja fel a figyelmet arra. például beszorult — 67 — . azt meg fogják kérdezni. valaki leesett a magasból. illetve amelyen később önt elérik. 4/3. A bejelentéseket az OMSZ legközelebbi mentésirányítással rendelkező állomása fogadja. Létezik egy általános segélyhívó szám is (112). 4/6. • Azt is mondja el. 4/3.| • Mondja el. • Kiemelt mentőgépkocsi (továbbképzésen részt vett mentőápoló és gépkocsivezető). ábra): • Mentőgépkocsi (mentőápoló és gépkocsivezető). mi jellemzi őket (például eszméletlen-e a beteg. mondja el. A mentésirányítás egy megyei mentőállomáson. csak nevezze meg.wav • Jelölje meg pontosan a helyszínt. Hazánkban a bevethető mentőegységeknek számos típusa ismert a mentőrobogótól egészen a speciális ellátási igényt biztosítani képes egységekig.

azok tehermentesítése sokat enyhíthet a panaszokon. Speciális mentés hegyről sérültnél. ha a színek és a fokozatok alapján felismeri a sérülteket. esetleg eszközök használata. takaró stb. autóreflektor stb. hanem egyszerre többnél. ha nem tartózkodik közelünkben senki. A kárhely ilyen minősítésének legmeghatározóbb elvi alapja. 0-200 sérült egy kárhelyen való feltalálása már tömegszerencsétlenségnek. A sérülttel való beszélgetés vagy csupán figyelmének fenntartása nyugtatólag hathat a bajbajutottra. Ez különösen nehéz akkor. amikor óhatatlanul mindenki menekülni próbál a stresszhelyzetből. A tömeges baleseti helyszínen az egészségügyi ellátás irányításáért egészségügyi kárhelyparancsnok felel. a sérültek számának. például egy teher alá szorult sérültnél a teher megemelése. Ehhez osztályozókártyát használnak (4/7. A legfontosabb teendő. táblázat). Az osztályozás során a szakemberek színkóddal és rövid írásos jellemzéssel (többnyire x-elés) látják el a sérülteket. ábra. ezért lehetőleg sohase hagyjuk magára. vitális fenyegetettség súlyosan sérült/beteg könnyű sérült/beteg túlélési esély nélküli Következményei azonnali ellátás halasztott ellátási sürgősség későbbi ambuláns ellátás életfenntartó kezelés 4/5. hogy kompromisszumok árán végezhető el az ellátás. hogy átmeneti számbeli aránytalanság áll fenn az ellátandó sérültek és az ellátó erők között. mint például lámpa. Hazánkban az Országos Mentőszolgálat definíciója alapján az öt vagy annál több sérülttel járó káreseményeket tömeges balesetnek (sic) minősítik. Segítségkérés. jellemzőik és következményeik tömeges kárhely esetén (Ahrweiler) Osztályozási fokozat I. A tört testrészek mozdulatlanságának és „kényelmének” a biztosítása. szükségessé válhat több segítő együttes tevékenysége vagy műszaki mentőerők beavatkozása. Ha nem lehetséges önerőből a sérültet kimenteni. (T1) II. zajkeltés. ha a bajbajutott nem veszíti el az eszméletét. Tömeges baleset. ellenkező esetben várjuk meg a szaksegítséget. melyek ugyanazon okból kifolyólag nem csak egy embernél okoznak hirtelen egészségkárosodást. A lelki nyugalom megőrzése komoly feladat a bajbajutott számára. Sokszor azonban a szorult helyzetből való kiszabadulás segítség nélkül nem — 68 — — 69 — . osztályozás Előfordulnak olyan káresemények.Első teendők sürgős esetekben . Kimentés magasból 4/6. (T4) Jellemzői akut. így a legfontosabb lépés a figyelemfelhívás. (T3) IV. táblázat. Egyetlen elsősegélynyújtó számára azonban már két súlyos sérült ellátása is komoly aggodalmat okozhat. de legalább is állapota rosszabbodásának késleltetéséért és a segítséghívásért. végig nem gondolt cselekvéseket kezdve. Az ellátás alapvető elve ilyenkor az. néha azonban mégis ezt legyőzve kell cselekedni. hogy a körülményekhez képest a helyzetét reálisan értékelje. maga is sokat tehet sorsa jobbrafordulásáért. hiszen ha az elsősegélynyújtónak együtt kell működnie a szakemberekkel. sérülésük súlyosságának megítélése. közel azonos időben és helyen. amelynek során a sérülteket állapotuk alapján osztályozni kell (4/1. amivel esetleg árthat is magának. az ennél nagyobb létszámú kárhely katasztrófának számít. (T2) III. a különleges kimentést veszélyeztető helyzet tisztázása és az összegyűjtött információ mielőbbi továbbítása. aki a tevőleges betegellátásban 4/1. ábra. mentőhívás képzelhető el. A tömeges baleseti kárhelyen célszerű a csoportosítási szempontokat ismerni. például ruha. Ehhez minden lehetséges módot érdemes megpróbálni: hangos kiáltás. hogy gyorsabban ellátáshoz juttathatók legyenek.elsősegélynyújtás 4. Az első ellátók feladata a kárhely felderítése. a kiváltó okok megszüntetését haladéktalanul próbálja meg a rendelkezésre álló eszközökkel. akinek esetleg kilátástalannak tűnő helyzetben kell cselekednie. akkor hasznos. Az osztályozási fokozatok. Ha teheti. Önmentés A hirtelen egészségkárosodások alkalmával. A fájdalom az egyik meghatározója a cselekvési szándéknak. A jelentős vérzések megszüntetése saját ruházattal vagy akár a saját sebbe való nyúlással is lehetséges és fontos lépés. a lehetséges eszközökkel próbáljuk testi épségét óvni és kényelmét biztosítani szükségeszközökkel. és ismerje fel az esetleges további veszélyforrásokat. ami kicsit másfajta gondolkodást igényel a helyszíni mentésben. mind a segítők egészségi állapotát. ábra). A szakszerűtlen kimentés veszélyezteti mind a sérült(ek). Kimentésre mindig feltételezhető további veszélyek esetén gondoljunk.

• Az osztályozás és az ellátás megszervezése. Ellátás tömeges kárhelyen 4/9. 4/8.Első teendők sürgős esetekben . így előfordul. Tömeges baleseti egység fektetősátra 4/10. hogy a beteget célirányosan a betegségnek megfelelő osztályra szállítják. azonban a kárhely egészségügyi felszámolását irányítja. • A kárhely kiürítésének irányítása. mentőhívás nem vesz részt. ábra. A dinamikus kárhelyen többé-kevésbé folyamatosan jelen van a káreseményt kiváltó ok . A kárhelyet kiváltó történések alapján beszélhetünk dinamikus kárhely és statikus kárhelyről. A kimentésben résztvevők összehangolt munkája Gyógyintézeti ellátás A mentők a sérült állapotának stabilizálását követően a beteget a számára legmegfelelőbb sürgősségi fogadóhelyre. intézetekkel és társszervekkel. 4/9. Ennek megha­ tározása általában a tűzoltók (tűzoltásvezető) feladata. A statikus kárhelyen egyszeri ártó történés következik be. melyet minden kimentésben résztvevőnek tiszteletben kell tartani a további személyek egészségkárosodásának elkerülése végett. • A folyamatos kapcsolattartás a mentésben részt vevőkkel. Osztályozókártya tömeges sérültek ellátásához (OMSZ) — 70 — . különösen veszélyes anyaggal történő feltételezhető szennyezés esetén. ábra. ábra. A legfontosabb feladatai közé a következők tartoznak (4/8.. amit a mentőknek is figyelembe kell venni.és ez folyamatosan „termeli” az újabb betegeket/sérülteket (például járvány). veszélyzóna kerülhet kijelölésre.elsősegélynyújtás 4. A kárhelyen. a sérülések túlnyomó többsége az első percekben létrejön (például közlekedési baleset). ábra. • A dokumentálás és adminisztráció megszervezése. — 71 — 4/7. • A halottgyűjtésre alkalmas hely kijelölése. sürgősségi betegellátó osztályra vagy sürgősségi centrumba szállítják. • A sérültek egy helyre való eljuttatásának megszervezése. ábra): • A sérültgyűjtő és osztályozóhely kijelölése. Segítségkérés. Sajnos az egész országban még nem egységesen alakították ki a sürgősségi ellátási szervezeti egységeket.

36-37.) ESzCsM rendelet . Bad Neuenahr-Ahrweiler. ahol a sürgősségi betegek fogadására alkalmas helyiség és az ellátásukhoz szükséges legalapvetőbb feltételek rendelkezésre állnak (4/11. A sürgősségi fogadóhely bejárata sén túl betegek fektetésére is lehetőség nyílik. W. A sürgősségi osztályok esetében már egy speciálisan szervezett osztályról van szó. (X. Resuscitation 81:1277-1292. ahol az ellátás szakmai és tárgyi feltételei szélesebb körben adottak. R. intenzív osztályos háttér biztosított. idegsebészet. GÁL NIkOLETT A fejezet tartalma Légzés / 74 Szívműködés / 74 Keringés / 75 Az emberi szervezet testhőmérséklete / 78 Irodalom / 79 Irodalom KOSTER. Resuscitation 72:240-251. 2010.az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről LENDVAI R. 20. J. Alapvető életműködések és azok élettani alapjai DR.Első teendők sürgős esetekben .: Sichtungskategorien bei Grossschadenereignissen und Katastrophen. W.: European first aid guidelines. (szerk.): Elsősegélynyújtás. et al. SEFRIN..: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2. old. például mellkassebészet. Jogszabály: 60/2003. hemodinamikai laboratórium. Balogh és Társa Nyomda. ábra. A bővebb diagnosztikai eljárások elvégzé4/11. sürgősségi szakorvosok tevékenykednek minden műszakban. WEIDRINgER. 2007.elsősegélynyújtás A legtöbb kisebb egészségügyi intézmény rendelkezik sürgősségi fogadóhellyel. 5. P. A sürgősségi osztályokon a beteg végleges ellátását vagy az életveszély elhárítása után a betegségének megfelelő osztályra való áthelyezését intézik. Szombathely. A sürgősségi centrumokban kiemelten foglalkoznak számos területen speciális ellátással. 2002. ábra). — 72 — — 73 — . WEISS. perinatális intenzív centrum. OLÁH ANDRÁS. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. 2001.. VAN DE VELDE et al.

Egészséges. melyek az aorta kezdeti szakaszából induló. A sinuscsomóból az atrioventricularis csomóba a pitvar falában található 3 köteg (tractus internodalis anterior. a mellkasfalhoz tapadó külső lemezből (parietalis pleura) és a tüdőfelszínhez tapadó belső lemezből (visceralis pleura) áll. felnőtt ember esetében kb. mely anyag hiányában az alveolusok összeeshetnek. Szívműködés A szívben négy üreg található.Első teendők sürgős esetekben . hogy a szervezet a belső és külső környezet változásaihoz képes legyen alkalmazkodni. A tüdő a mellkas mozgásait a mellhártya közvetítésével követi. melyet szívizomsejtek építenek fel. Verőtérfogatnak nevezzük azt a vérmennyiséget. Az utóbbi kettő szorzata adja a légzési perctérfogatot. A harmadrendű ingerületképző hely a His-köteg. annak érdekében. megtisztul és nedvesedik. A levegő légutakon át való áramlása során a belélegzett levegő felmelegedik. melyek közül kívül helyezkedik el a peri— 74 — Keringés A vér áramlása az erekben. A két pleuralemez között vékony folyadékréteg található. majd áramlik ki onnan. majd a hátsó falon a kamrák közti árokban folytatódik lefelé a szívcsúcshoz. Belégzéskor az izmok aktív működése következtében a mellüreg a tér mindhárom irányába tágul. közöttük pár csepp folyadékkal. Belső légzésnek a vér és a sejtek közötti gázcserét. még akkor is. ha a nála felsőbb rendű ingerületképző hely kiesik. ami a súrlódásmentes elmozdulást biztosítja. tractus internodalis medialis. Az alapvető életműködések szempontjából a légzés és a keringés élettani folyamata a legmeghatározóbb. Abszolút refrakter periódusban a szívizomsejt ingerelhetetlen. Nyugalomban egy perc alatt a légvételek száma 14-16. A perctérfogat a verőtérfogat és a pulzusszám szorzata. mely két lemezből. Egy átlagos felnőtt ember nyugalomban fiziológiásan 250 ml oxigént fogyaszt és 200 ml szén-dioxidot képez percenként. azaz az egyes szívciklusok közel azonos időközönként követik egymást. mely így nyugalomban átlagosan 7-8 l/min. Perctérfogat az a vérmennyiség. ha a hozzá futó idegeket átvágják.elsősegélynyújtás 5. valamint önálló működésre képes (automácia). Alapvető életműködések és azok élettani alapjai Az emberi szervezetben olyan élettani folyamatok zajlanak. nem edzett emberben mintegy 300 g. melyek a vérplazmában található oldott oxigén parciális nyomását érzékelik. A másod. A külső levegő és a tüdő alveolusai közötti levegőcserét.és harmadrendű ingerületképző hely fiziológiásan csak akkor képez ingerületet. A szív saját vérellátását a coronaria. A légzés szabályozásában a nyaki főütőérben található perifériás receptorok (glomus caroticum) is részt vesznek. mely 50/ min frekvenciával képez ingerületet. mely refrakter periódus hossza kb. míg a leszálló ág (ramus descendens anterior) a kamrák közti elülső árokban megy lefelé a szívcsúcshoz. A jobb oldali jobbra halad a sulcus coronariusban. 80 ml. mely inger esetén az egész szívizom összehúzódik (minden vagy semmi törvény). A gázcsere a gázok parciális nyomáskülönbségén alapuló diffúzióval megy végbe. a zsebes billentyűk magasságában jobbra és balra körbefutó erek. valamint a tüdő alveolusai és a vér közötti gázcserét külső légzésnek nevezzük. A szívnek saját ingerületképző rendszere van. majd a Tawara-szárakra és végül a Purkinje-rostokra. valamint a sejtlégzést tekintjük. két pitvar és két kamra. A nyúltvelőben elhelyezkedő légzőközpont legfőbb ingere a vér CO2-szintje. amelyet a kamrák egy-egy összehúzódás (systole) alkalmával kilöknek magukból. ennek értéke nem edzett. cardium. a külső és a belső savós hártya. Elsőrendű ingerületképző hely a jobb pitvar falában található sinuscsomó. mely 70 ± 10/min frekvenciával képez ingerületet. majd a szívizomsejtekre terjed. Megfelelő erősségű inger hatására a szívizomsejtek összehúzódnak és elernyednek. mely 30/min frekvenciával képez ingerületet. Az alveolusok falában surfactant termelődik. A küszöbinger az a legkisebb inger. A légzés szabályozása a levegőcsere (ventiláció) szabályozását jelenti. a bal oldali rövid 1 cm-es lefutás után kettéoszlik. a perifériás ellenállás és az átáramló vérmennyiség — 75 — . felnőtt ember esetében a perctérfogat 5-6 l/min. mely szívizomösszehúzódást vált ki. ezt a ritmust nevezzük nodalis ritmusnak. melynek két lemeze van. A légzési ciklust egy belégzési és egy kilégzési fázis alkotja. A vízből és szén-dioxidból keletkező szénsav bomlásakor képződő H+ fokozza a légzést. Az atrioventricularis csomóról az ingerület a His-kötegre. Az erekben történő véráramlást a perfúziós nyomás (az egy adott érszakasz két végén mért nyomás különbsége). amelyet egy kamra egy perc alatt kipumpál. A sinuscsomóban keletkezett ingerületet a szív specifikus ingerületvezető rendszere és a szívizomsejtek membránja vezeti. Légzés A légzés az oxigén (O2) felvételét és a szén-dioxid (CO2) leadását jelenti. a belső réteg pedig az endocardium. A középső réteg a myocardium. a gázok a vérplazmában oldott és haemoglobinhoz kötött formában szállítódhatnak. A szív falát három réteg alkotja. A szívműködésre ritmicitás jellemző. A másodrendű ingerületképző hely az atrioventricularis csomó. továbbá a szén-dioxid bikarbonát formájában is megtalálható a vérplazmában. ezt a ritmust nevezzük sinusritmusnak. 200 ms.(koszorús-) erek végzik. Egy légzési ciklus során nyugalomban 500 ml levegő áramlik be a tüdőbe. Kilégzéskor nyugalmi helyzetben az izmok elernyedése következtében a levegő kiáramlik a tüdőből. és mint ramus circumflexus balra halad. melyek össztömege felnőtt. így a benne mérhető nyomás az atmoszférás nyomás alá csökken. A szívizomsejtek a viszonylag hosszú abszolút refrakter periódusuk miatt nem tetanizálhatók. és a levegő a tüdőbe áramlik. tractus internodalis posterior) révén jut az ingerület. melyek a szervezet belső működési egyensúlyát (homeosztázis) tartják fenn. ezt a ritmust nevezzük idioventricularis ritmusnak.

ennek értéke fiziológiásan 120 ± 20 Hgmm. a fiziológiás szint fölé emelkedésekor hipertóniáról beszélünk. például életkor. Az egyes szervek működése folyamatosan változik. Mivel a vérnyomást részben a perifériás ellenállás. agy A vérnyomást befolyásoló tényezők. értéke fiziológiásan 80 ± 10 Hgmm. Születéstől a pubertásig a vérnyomás emelkedik. amit systolés vérnyomásnak nevezünk. A bal kamra összehúzódásakor éri el a vérnyomás a legmagasabb értéket. eltérő az érrendszer különböző szakaszain. nem. melynek meghatározó tényezője a harántcsíkolt izomzat. miszerint lassú hullámú alvás (SWS) alatt csökken. A kisvérkörben a kapilláris nyomás fiziológiásan kisebb.elsősegélynyújtás 5.Első teendők sürgős esetekben . A vérkeringés szabályozása. A keringés redisztribúciójának nevezzük ezt a térben és időben változó véreloszlást a szervezetben. ezért a tüdő alveolusainak irányába nincs filtráció. Az egyén érzelmi állapota jelentősen befolyásolhatja vérnyomását. a gyors szemmozgások fázisában megjelenő álomképek hatására emelkedhet. a zsigerek és a bőr vérátáramlása jelentős mértékben vesz részt a redisztribúcióban. A vérnyomásértékek fiziológiás szint alá süllyedésekor hipotóniáról. A klimax időszakának eléréséig a nők vérnyomása átlagosan 10 Hgmm-rel lehet alacsonyabb. Az interstitialis folyadék kialakulása ezen a helyen kóros folyamat eredménye. terhesség. A systolés és a diastolés vérnyomásérték különbsége a pulzusnyomás. A vér eloszlása a szervezetben az egyes szervek között ennek megfelelően változik. mint a férfiaké. A vérnyomást az átáramló vérmennyiség és a perifériás ellenállás határozza meg. Alapvető életműködések és azok élettani alapjai határozza meg. ez a diastolés vérnyomás. mint az agy és a szív vérátáramlásában egyáltalán nincs változás. ezzel párhuzamosan változnak anyagcsere-folyamataik is. testhelyzet. napszaki ingadozást mutat. tehát nincs interstitialis folyadék az alveolus és a kapilláris fala között. mint a plazmafehérjék kolloidozmotikus nyomása. humorális és helyi szabályozást különböztet— 77 — vesék az emberi test sejtjei 5/1. ábra. majd a kamra elernyedésekor éri el a legalacsonyabb értéket. például stresszhelyzetben a vérnyomás jelentős emelkedést mutat. és a gázcserét akadályozó tüdőödéma alakulhat ki. továbbá értékét számos tényező befolyásolhatja. Izommunka végzésekor a systolés vérnyomásérték elérheti a 200 Hgmm-es szintet. ami az átáramló vérmennyiség változását is eredményezi. Testhelyzet alapján fekvő testhelyzetből az álló testhelyzet felvételekor 10-15 Hgmm-rel emelkedik fiziológiásan a vérnyomás. A keringő vér által az erek rugalmas falára kifejtett nyomást vérnyomásnak nevezzük. reflexes és humorális szabályozása fontos tényezőként jelenik meg a vérnyomás szabályozásában. A kis és a nagy vérkör felépítése az emberi szervezetben — 76 — . Szerveink vérátáramlása eltérő mértékben vesz részt ebben a redisztribúciós folyamatban. A vérkeringés szabályozását érintően időtartam szerint rövid és hosszú idejű. és számos tényező befolyásolja. A terhesség során kismértékben emelkedhet a vérnyomás. Pulzus. míg a diastolés vérnyomásérték fiziológiásan még izommunkában sem emelkedhet 100 Hgmm fölé. az erek idegi. A kisvérköri keringésre alacsony perfúziós nyomás jellemző. majd beáll a fiziológiás 120/80 Hgmm-es értékre. A vérnyomás értéke változik a szívciklus során a systole (összehúzódás) és a diastole (elernyedés) alatt. Szervkeringés. tüdő kisvérkör tüdő aorta szív nagyvérkör vénák artériák máj belek Kisvérköri keringés. izommunka. Az alvás alatt történő vérnyomásváltozás összhangban van az alvás periódusaival. érzelmek. A perifériás ellenállás mértékét elsősorban az érfal tulajdonságai és a vér viszkozitása befolyásolja (5/1. melynek sebessége függ az érfal feszítettségétől és rugalmasságától. illetve mechanizmusa szerint idegi. Pulzushullámnak nevezzük az artériás szakaszon végigfutó lökéshullámot. egyes szervek. Vérnyomás. Az artériák adott pontján fellépő nyomás. részben az átáramló vérmennyiség befolyásolja.és térfogatváltozást pulzusnak nevezzük. fő élettani szerepe a gázcsere biztosítása. amikor is a kisvérköri nyomásfokozódás következtében filtráció indul meg az alveolusok irányába. ábra). alvás.

ami volumenváltozásban jelentkezik. a hosszú idejű szabályozásban hormonális tényezők játszanak szerepet.5 és 37. 1993.Első teendők sürgős esetekben . táblázat. mely hatás jellemzően a gyomor-bél traktus. ami vérnyomásemelkedést eredményez. meddig tart. mely elsősorban az ellenállás változtatásában nyilvánul meg. Irodalom ORmAI S. melyek szintén vazodilatátor hatásúak.): Élettan-kórélettan. majd 38 °C-tól lázról beszélünk. Alapvető életműködések és azok élettani alapjai hetünk meg. Ha a testhőmérséklet meghaladja a normális tartományt. Az emberi szervezet testhőmérséklete Az élettani működések érdekében az emberi szervezetben közel állandó hőmérséklet fenntartása szükséges. táblázat foglalja össze. maximuma este alakul ki (18 óra).2 Érték tolerábilis 25-40 10-15 100-150 40-60 120-250/80-110 60-80/55-60 38-40 32-36 intolerábilis > 40 < 10 > 150 < 40/min > 250/110 < 60/55 > 40 < 32 — 78 — — 79 — . A nyugalomban is meglévő sympathicus tónus fokozódásakor noradrenalin hatására az α1-receptorokon keresztül vazokonstrikció alakul ki. 5/1. akár növekszik. ahol vazodilatáció alakul ki –. A vazodilatátor parasympathicus rostokban kotranszmitterként nitrogén-monoxid és vazoaktív intesztinális peptid is felszabadulhat. Sympathicus efferensek hatására vazokonstrikció jön létre – kivéve a kisebb átmérőjű coronariaereket és a harántcsíkolt izom ereit. valamint a nemi szervek ereiben érvényesül. Az agyi erekben az NO hatására szintén vazodilatáció jön létre. A rövid idejű szabályozásban idegi mechanizmusok vesznek részt. milyen fokot ér el. A parasympathicus efferens rostok hatására vazodilatáció alakul ki. autoimmun betegségek. bőr). Az alapvető életműködésekre jellemző értékeket az 5/1. Budapest. (szerk.5-37. mely rostokat elsősorban a nyálmirigyek ereiben lehet találni. A legjelentősebb a prekapilláris rezisztenciaerek sympathicus beidegzése. végbél. A testhőmérséklet normális tartománytól való eltérése általában kórjelző. A testhőmérséklet mérését a szervezetben több helyen végezhetjük (hónalj. akkor eleinte hőemelkedésről. akár csökken. Az erek idegi szabályozásában sympathicus és parasympathicus efferens rostok vesznek részt.). A láz kialakulását számos tényező okozhatja (így például fertőzések. Az erek idegi szabályozása. rosszindulatú folyamatok stb. hogy mikor jelentkezik. A láz mint tünet megítélése szempontjából fontos lehet. A szervezet hőmérséklete 36. száj. Az alapvető életműködést jellemző paraméterek értékei (felnőttekre jellemző) Paraméter Egység normális Légzés Pulzus Vérnyomás Testhőmérséklet légzésszám/min pulzusszám/min Hgmm °C 14-16 70-80 120/80 36. A sympathicus tónus gátlása esetén alakulhat ki az erekben vérnyomácsökkenéssel járó vazodilatáció.2 °C között változik a nap folyamán. Semmelweis Kiadó. A legalacsonyabb értéket a reggeli órákban mutatja (6 óra). fül.elsősegélynyújtás 5.

és valamelyik alapvető életműködés azonnali megszűnéséhez vezethetnek. újraélesztés / 84 A BLS folyamata felnőtteknél / 85 Cardiopulmonalis (szív-tüdő) reanimáció (CPR) / 91 Az alapvető életműködések pótlása gyermekeknél (PBLS) / 92 A gyermek BLS sajátosságai / 92 A gyermek BLS folyamata / 94 Az újraélesztés abbahagyása / 99 Az újraélesztés kimenetelének megítélése / 99 Irodalom / 100 Oxigénhiány a szervezetben A szervezet az átmeneti relatív oxigénhiányt (hipoxiás állapot) képes néhány percig irreverzibilis sejtkárosodás nélkül elviselni. MARTON-SImORA JÓZSEF Hirtelen keringésmegállás. mind a külső környezetünkből (környezeti rizikófaktorok. táblázat foglalja össze. Az alkalmazkodás során a keringés és a légzés betölti azt a funkciót. sejtkárosodást indít el. akkor szükség lehet külső segítségre. melyek a keringés és a légzés bonyolult megvalósításában. mely regenerálódásra sem képes. A szív és a tüdő nem tudja biztosítani a sejtek folyamatos oxigénnel és tápanyaggal való ellátását. a halál folyamata Alapvető életműködések Az alapvető életműködések (keringés. valamint a felhalmozott anyagcseretermékek elszállítását. légzés) elválaszthatatlan részei az emberi szervezet létezésének és működésének. szövet-.6. — 80 — — 81 — . képes a keringés vagy a légzés működészavarához vagy végső soron elégtelenségéhez vezetni. tüdő. Vannak olyan hatások. Naponta a Földön mintegy 15 000 ember hal meg valamilyen ok következtében. biológia. Nem csak a születésünk életünk része. Ha valamely károsító hatás túlzott mértékben van jelen. Életünk során az alapvető életműködéseket számos hatás éri mind a belső környezetünkből (élettani hatások). A gáztartalmat a 6/1. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) 6. mely valamennyi szervezeti működésünknek ezt követően a meghatározó alapjává válik. Ha a születést követően ez az adaptáció nem történik meg problémamentesen. A fejezet tartalma Hirtelen keringésmegállás. kémiai hatások). ezért az agyszövet az. a halál folyamata / 81 Alapvető életműködések / 81 Oxigénhiány a szervezetben / 81 Agyhalál / 82 Klinikai halál / 83 Biológiai halál / 83 Kritikus állapotú beteg / 84 Az alapvető életműködések pótlásának helyszíni tevékenységei / 84 Az alapvető életműködések pótlása (BLS).). BETLEHEm JÓZSEF. A többi sejt ehhez képest relatíve hosszabb ideig képes kompenzálni. fizikai. így a károsodások is más-más ütemben jelentkeznek. Az emberi szervezet egyes szövetei és sejtjei eltérő oxigénhiány-tűrő képességgel rendelkeznek. hanem halálunk is. Az életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) DR. amely legrövidebb ideig (4-5 perc) bírja ki normális hőmérsékleten oxigén és tápanyag (glükóz) nélkül. kémiai. A születés alkalmával a szervezet rövid időn belül (1-2 perc) alkalmazkodik a külső környezethez. melyek hirtelen alakulnak ki. de ez is csak további korlátozott perceket (maximum 30 perc) jelenthet (szív. A keringés és/vagy a légzés megszűnése a szervezetben súlyos funkciózavart. A legérzékenyebb sejtünk. szerv-. vese. azonban ezt követően az oxigén tartós hiányában (anoxia) egyes szervekben visszafordíthatatlan károsodások következnek be. A külső és belső hatások sokszor képesek károsodásokat előidézni azokban a rendszerekben. máj stb. szabályozásában részt vesznek. az idegsejt.

Az élet-halál folyamata biomedikális megközelítés szempontjából — 82 — — 83 — . Ez nem mindig nyilvánvaló.elsősegélynyújtás 6.5 76. A szívizomban 30 percen belül. vagyis a haladéktalanul elkezdett újraélesztés kedvező kimenetellel kecsegtethet. amikor a beteget vizsgálva nem találunk keringést és légzést. akkor azt az időpontot. A mi­ előbbi újraélesztés megkezdése biztosíthatja csak. Ez azért fontos.3 5. hogy laikusokról vagy szakemberekről van szó. a keringés és az agyműködés teljes megszűnése miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul. ábra.1 Artériás vérben Vénás vérben Klinikai halál Mindezek alapján érthető. Ha az időben zajló élettani eseményeket tekintjük alapnak. hogy a lehető legrövidebb ideig képes oxigén hiányában működni. sem a szervezet egyéb élettani funkciói nem állíthatók helyre. ha nem történik meg időben az agy oxigenizációja. akik a beteg közelében vannak.Első teendők sürgős esetekben . a vázizmokban 2-4 órán belül kezdődik.2 5. mert tudjuk.5 76. A szervezet szempontjából fontos gázok megoszlása Gáz Légköri levegőben Tüdőalveolusban % Oxigén Nitrogén Szén-dioxid Vízgőz 21 78 0. ami az újraélesztés megalapozottságát ássa alá. A biológiai halál egyértelmű jelei: • A test sápadtsága (pallor mortis) 15-20 percen belül elkezd kialakulni a szervezeten a nehézségi erő hatására. táblázat. Ebben az esetben még megalapozott reményt fűzhetünk a beteg életfunkcióinak helyreállításához. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) 6/1. Ezt többnyire csak azok az emberek tudják megtenni. hogy maradandó egészségkárosodás ne alakuljon ki a tartós oxigénhiányos állapotból való sikeres újraélesztést követően sem. ábra). jogilag szabályozott feltételek mellett lehet megállapítani (6/1. Minél inkább késlekedik a keringés és a légzés pótlása. ha valakinek megtartott keringése és légzése van. és a leggyorsabban itt alakulnak ki irreverzibilis károsodások is. Az emberi szervezet azonban képes bizonyos helyzetekben hosszabb idő után is jelentős neurológiai károsodások nélkül regenerálódni. A magyar jog szerint halálnak tekintjük: amikor a légzés.2 6.7 13. Biológiai halálnak nevezzük azt az állapotot. és visszaállításukra biológiailag megalapozott remény nincs. majd 24-48 órán belül oldódik. hogy szükség volt egy olyan állapot megjelölésére. • Hullamerevség (rigor mortis) A szervezet valamennyi izomszövetében fokozatosan alakul ki. • Hullafoltok jelennek meg (livor mortis). Az agyhalál beállta azonban nem állapítható meg soha helyszíni körülmények között. de sok esetben egyértelmű jelei vannak. ami nem jelenti a halál vagy az agyhalál beálltát. vagy az agy működésének átmeneti megszűnését észleljük. Az agy – beleértve az agytörzset is – működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése az agyhalál. míg a süllyedéses hullafoltok élő betegen is kialakulhatnak. melynek következtében a bőr és a nyálkahártyák sápadtak lesznek. klinikai halálnak nevezzük. alapvető életműködések a keringés – a pulzus a légzés – a mellkasemelkedés és -süllyedés megléte a keringés – a pulzus a légzés – a mellkasemelkedés és -süllyedés megszűnése élet halál idő megszületés klinikai halál biológiai halál 6/1. A legjelentősebb szakmailag igazolt esetek alapján akár egy órán túl is várható sikeres újraélesztés -20 °C testhőmérsékletre történő lehűlés után.3 76.3 6. Agyhalál Az utóbbi időben egyre többet beszélnek az agy kitüntetett szerepéről. Ebben az esetben sem az alapvető életműködések.2 5. függetlenül attól. amelytől valakit halottnak tekintünk. de nem mutat semmiféle reakciót. annál inkább nő a visszafordíthatatlan sejtkárosodás mértéke. 5-8 óra alatt fejlődik ki teljesen. A halál esetében is folyamatról van szó. Biológiai halál Az egész szervezetre kiterjedő sejthalál esetén már biológiai halálról beszélünk. amikor az alapvető életjelenségek megszűntek. ahol a kitüntetett kezdő időpontot a keringés és a légzés észlelhető megszűnéséhez kapcsoljuk.3 12. A tartósan kómában lévő betegek agyi tevékenységének megszűntét csak intézeti körülmények között.04 0. A halotton megjelenő hullafoltok beívódásos jellegűek.

szabálytalanná. Ma a laikus elsősegélynyújtók számára az emberi szervezet működése szempontjából az elsődleges állapotmegítélés során legfontosabb feladatnak a keringés és/vagy a légzés fenyegető megállásának vagy már kialakult hiányuknak a felismerését tekintik. melyeket az eszméletlenség. habár nem kizárólag az újraélesztés teendőit takarja a fogalom. A megszólítással egy időben óvatosan. Ne emelje fel a bajbajutottat a földről. hogy a szaksegítség (mentő) megérkezésekor minél nagyobb esély legyen a beteg/sérült megmentésére. EKG-monitorral. Biztonság. A klinikai halál bekövetkezésének figyelemfelhívó jelei közé tartozhatnak a következők: • Összeesés. A BLS-t Magyarországon alapszintű (eszköz nélküli) újraélesztésnek nevezzük. azonnal hagyja el a helyszínt és kérjen segítséget. amit a szakellátók.Első teendők sürgős esetekben . Az emelt szintű újraélesztés (Advanced Life Support. • A rothadás (putrefactio). illetve helyreállítása mind az alapszintű. légút-biztosítási eszközökkel) valósulhat meg. • A bőr gyors elsápadása. Először a felnőtt algoritmust tekintjük át. ábra). legyen körültekintő! Ha felvetődik.elsősegélynyújtás 6. Magyarországon az Európai Újraélesztési Tanács (European Resuscitation Council. szólítsa a nevén.és újszülött-módszert tárgyaljuk. A BLS folyamata felnőtteknél A BLS minden életkorú bajba jutott személyen alkalmazható. illetve hirtelen bekövetkező halál esetén szükséges elvégezni ahhoz. A beteg kontaktusba vonása — 85 — Az alapvető életműködések pótlásának helyszíni tevékenységei Az alapvető életműködések pótlása (BLS). • Az élettel össze nem egyeztethető sérülések (például testtől elválasztott fej) gyakran súlyos baleset következményeként jönnek létre. Ha biztonságban vannak (ellátó és sérült). A hirtelen megszűnt életjelenségek mesterséges pótlása. defibrillátorral. • Hirtelen fellépő mellkasi fájdalom vagy fejfájás. gyérré válása. • Az egész testre kiterjedő görcsrohamok megjelenése. Kontaktusba vonás. ERC). hogy legyenek tisztában ezzel a módszerrel és készség szintjén legyenek képesek megvalósítani. például a mentők is végeznek. szederjessé válása. hogy rövid időn belül meghalhat. Ne lépjen be olyan helyszínre. • A légzés rosszabbodása. és rázza meg. Az alapszintű újraélesztést (BLS) többnyire eszközök nélkül végzik. • A mumifikálódás (mumificatio) a környezet rendkívüli szárazsága esetén kiszáradás (exsiccatio) útján jön létre. Szólítsa meg hangosan: Jó napot kívánok! Mi történt? Mi baj van? Hall engem? Ha ismeri. • A beteg halálfélelemről számol be. hogy saját maga nincs-e veszélyben. de határozottan fogja meg mindkét vállát. és győződjön meg arról. hirtelen hűvösödő bőr. mind az emelt szintű újraélesztés (ALS) részét képezi. hogy kontaktusba vonható-e (6/2. győződjön meg arról. hogy egy szakember „civilben” eszköz nélkül ugyancsak ezzel a módszerrel tudja az újraélesztést megkezdeni. amely nyilvánvalóan veszélyes! Ha nem biztos benne. lépjen oda a bajbajutotthoz. Tehát nagyon fontos a laikusok és az egészségügyi szakemberek számára. A helyszín veszélyeivel külön fejezet foglalkozik. hogy a nyakát és a fejét kímélje. ábra. hogy mégis veszélyben van. Kritikus állapotú beteg Kritikus állapotú betegnél bizonyos jelekből arra következtethetünk. illetve a Magyar Reanimációs Társaság (MRT) mindenkori ajánlásai szerint oktatják és végzik az újraélesztést. és úgy rázza meg a vállát. azonban el kell mondani. ALS) eszközökkel (gyógyszerekkel. hogy biztonságban van. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) • A test kihűlése a környezet hőmérsékletére (algor mortis) mindig az időjárási és a környezeti viszonyoktól függ. azután a gyermek. — 84 — . Mielőtt bármit is tenne. szürkülése. ezt elsősorban laikusoknak oktatják. jóllehet vannak életkori eltérések a folyamat egyes lépéseit illetően. az önemésztés (autolysis) a szervezetben és a környezetben található baktériumok hatására indul el. fokozott verejtékezés. újraélesztés A Basic Life Support (továbbiakban: BLS) olyan teendőket foglal magába. 6/2. • A pulzus gyengülése. a légzés típusának megváltozása.

Segítségért kiáltás A légutak felszabadítása. például egy szobában. ábra. illetve figyelje a beteg mellkasának mozgását is. Egyik keze a beteg állán van. hogy maradjon ön mellett. hogy légúti akadály áll fenn. ábra. Ha nem egyedül van. Ezzel együtt figyelje azt is. Ez egyszerű mozdulattal. A légzés vizsgálata. hogy honnan várhat segítséget. Ha ugyanis eddig a nyelv elzárta a levegő útját. A légzés vizsgálata 6/6. ha: • valami folyik a beteg szájából. 6/6. A fej hátraszegése a légutak felszabadításához Sok esetben ez az egyetlen mozdulat ment életet. rutinszerűen nem szükséges. hogy szükség lesz rájuk. a légutak szabaddá válnak. nézzen bele a beteg szájába. ábra. ábra. Eszméletlen beteg izmai elernyednek. Ezért óvatosan hajtsa hátra a bajbajutott fejét. Ha talál valami idegen anyagot. hátraszegés. ábra). hogy baj van. hallom. szükség esetén gondoskodjon további segítségről. hogy reagál az illető. Ha gyanú van arra.pte. A légzés vizsgálata közben a koponyát tartsa az imént vázolt reklinált (hátrahajtott) állapotban. Légúti akadály gyanúja vetődik föl. reklinálás)..1 videó: vitális paraméterek észlelése – http://tamop. Ez az oka annak. Ha nincs reakció. érzem (6/5. hogy egyedül nem tudja megmenteni a beteget! 6/4. Ne felejtse el. • evés közben lett rosszul. Ez a mozdulat két kézzel végzendő. nekifeszül a garatfalnak. • vízből mentették ki.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Vitalis_parameterek_eszlelese_hun. Ajánlott konkrét személyt kiválasztani a tömegből és kérni. látom hallom érzem 6/5. ha nem tudja pontosan.elsősegélynyújtás 6. hogy ne nyomja a nyakát (6/4. ahogy azt a betegvizsgálattal foglalkozó fejezetben olvasta. egy pincében vagy egy üres folyóson van. és figyelje. Azonban attól. Figyeljen rá. és folyamatosan figyelje állapotát. akkor is csak abban az esetben nyúljon szabad kézzel a szájba.etk. A légzés vizsgálatát az úgynevezett hármas észleléssel végzik. hogy a nyelv akadálytalanul hátracsúszik. Ha értelmes verbális választ kap. Segítségért kiáltás. A keringés és légzés vizsgálatát egyszerre csak gyakorlott szakemberek végezhetik — 87 — — 86 — . ha biztos benne. a koponya hátrahajtásával kiküszöbölhető (hátrahajtás. tónustalanok. ábra). • fuldoklás előzte meg az összeesést. kiáltson segítségért. akkor próbálja meg kikérdezni a beteget. ábra. hogy el tudja távolítani azt. még lehet életveszélyben. a másik a homlokán. de jelezze a jelenlévőknek. 10 másodpercen keresztül. Ha a beteg nem reagál a kontaktuskísérletre. és légúti akadályt képez. A leggyakoribb légúti akadály a bajbajutott saját nyelve. hogy érzi-e arcbőrén a kilélegzett levegőt.Első teendők sürgős esetekben . akkor a koponya hátrahajtásával ez az állapot megszűnik. hogy hall-e légzést. természetesen nem kell kiabálnia. Járjon el úgy. Felnőtt bajbajutott szájába belenézni – a felsorolt eseteket kivéve –. hogy felhívja a figyelmet arra. 6. Akkor is kiabáljon. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) Bizonyos értelemben reakciónak tekinthető bármilyen mozgás vagy hangadás. Kiabáljon! A kiabálás szerepe az.wmv) 6/3. akkor kiáltson segítségért (6/3. Így valósul meg a hármas észlelés: látom. Ezzel segítséget szerezhet maga mellé. Hajtsa a fejét a beteg arcához.

nem erőlködő. ami elengedhetetlen a sikeres defibrilláláshoz. hogy a beteg légzése normális. akkor önnek kell mentőt — 88 — hívnia. A beteg feküdjön kemény alapon! Ha ez nem így van. Így annak eldöntésében. Miután tudja. illetve nem lesz hatásos a kompresszió. Maradjon a beteg mellett. Lélegeztetés. ábra. Úgy helyezkedjen el a beteg mellett. ami a beteg további sorsát negatívan befolyásolhatja. Ha nem nyilvánvaló a biológiai halál beállta. ábra). Ezzel értékes másodpercek vesznek el. Ha feltételezi. Ezt megelőzően azonban mentőt kell hívni. Ha nincs mobiltelefonja. akkor járjon el annak megfelelően. A lenyomások (kompressziók) és felengedések (dekompressziók) időtartamának aránya 1:1 legyen. nem ad kóros hangot (például: sípolás). az lesz a legfontosabb feladata. hogy amennyire csak lehet. Ne kelljen helyet változtatnia! Tegye a két kezét egymásra a beteg mellkasa közepén. Mindenképpen kérje meg. azonban egyedül hosszú távon nem tudja megoldani vélhetően a problémát. Próbálja a felsőteste tömegével nyomni a mellkast. fejezet). A laikus szintű újraélesztés szerepe ugyanis az. nem késlekedhetünk annak megkezdésével és a defibrillációval sem. hogy az illető élő-e vagy halott. hogy van-e normális légzés. Így hatékonyabb tud lenni.elsősegélynyújtás 6. hogy kényelmesen hozzáférjen a mellkashoz és a beteg arcához is ugyanabból a pózból. annál nagyobb lesz az esélye annak.Első teendők sürgős esetekben . Ha nem kontraindikált. keringése sincs. Ez azt jelenti. a szegycsont alsó harmada fölé. Ez biztosítja azt. hiszen nem reagált a kontaktuskísérletre. félrenyelés esete). Több oka van annak. és ön egyedül van a helyszínen. Mentőhívás. és folyamatosan figyelje a légzését. hogy halott. akkor próbálja meg kemény alapra fektetni. hogy áthidaló megoldás legyen a mentő megérkezéséig. Az AED-ről külön fejezet szól részletesen (lásd 7. ha ez eddig még nem történt meg. hogy ne csak kilökődjön a vér a szívből. Ekkor az ő állapotát eszméletlenségnek nevezzük: van légzése (és ebből következően keringése is). aki az ön segítségére sietett. újra kell éleszteni. Az elsősegélynyújtó meg tudja kezdeni az újraélesztést. Ezzel ugyanis letörheti a szegycsont porcos részét. hogy keresse meg azt. Minél hamarabb elkezdjük. meg kell kezdenie magát az újraélesztést. ha van normális légzés: légútbiztosítás. hogy minden lenyomás ugyanilyen mély legyen. Az ön 6/7. hogy az illető újraélesztésre szorul. a légzés vizsgálatára kell hagyatkozni. Ennek számtalan betegség és állapot lehet az oka. Eszméletlen betegen tehát a legfontosabb feladat a légútbiztosítás. Ha nincs egyedül. autót stb. A betegnek nagy valószínűséggel szüksége van defibrillátorra. Mellkaskompressziók. hogy a 30 kompresszió ideje körülbelül 20-25 másodperc. Ha légzési eredetű a halál (például vízből mentett személy. egymás felett legyenek a kezei. de telítődni is tudjon a szív a nagy vénák felől. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) A kérdés az. 9. hogy megkezdett újraélesztéshez kérik a mentőt. ne hajlítsa a könyökét. a kardnyúlványt. házat. Miután elvégezte a 30 mellkaskompressziót. Vagyis ha valakinek nincs légzése. hogy minél hamarabb kezdődjön meg. de az elsősegélynyújtónak nem feladata ezt az okot keresni. de nem reagál a környezetből jövő ingerekre. ha a 10 másodperc alatt van legalább kettő olyan légvétel. levegőt kell befújni a felnőtt beteg szájába vagy orrába. Ügyeljen arra. Szakember a légzés vizsgálatával egy időben vizsgáljon centrális keringést is! A laikus segítségnyújtónak nem kell keringést vizsgálnia. amennyiben a levegő szabad áramlása nem biztosított a külvilág és a tüdő között. hogy ne tegye túl mélyre a kezeit a mellkason. A mellkast körülbelül 4-5 cm-es mélységben nyomja le. Másrészt a laikus (és ide tartozik a nem sürgősségi területen dolgozó egészségügyi szakemberek egy része is) nagyon bizonytalanul vizsgál keringést. Az eszméletlenségről és a légútbiztosításról külön fejezet szól (lásd 8. Ha egyedül van. akkor csak egy perc újraélesztés után hívja fel a mentőket. fejezet). Arra is vigyázzon. hogy a helyszínen (például bevásárlóközpontban vagy repülőtéren) van laikus által használható automata külső defibrillátor (AED). Veszélybe kerülhet a beteg légzése. A mellkaskompressziók frekvenciája 100/perc. akkor az a személy hívjon mentőt. ne felkarból dolgozzon. illetve megfelelően oxigenizáltak legyenek a legfontosabb szervek. de a sikeres defibrillálás (a szív elektromos újraindítása) egyik feltétele. A mellkaskompressziók végzése felnőttön — 89 — . Ha változás áll be az állapotában. mert nem terül el túl nagy felületen a kifejtett erő. akkor arra is kérje meg a segítőjét. amely mellkasi kitérésekkel jár. Fontos. Mindegyik lenyomás után teljesen engedje fel a mellkast. A szabad légutak biztosítása után hívjon mentőt. Ha a betegnek nincs normális légzése. hogy nem kell keringést vizsgálni: egyrészt felnőttkorban a légzésleállás az esetek döntő többségében a keringés leállásának következménye. Amennyiben a leírtak alapján normális légzést talált. akkor sincs minden rendben. hogy folyamatosan biztosítsa a beteg számára az átjárható légutat. egymás után 30-szor. Derékból kiindulva fel-le mozogjon a felsőteste (6/7. hogy a telefonba mondja azt. Normálisnak tekintjük a légzést.. Ha tehát tudjuk. Teendő. A karok a mellkas komprimálása közben nyújtva legyenek. Ha úgy ítéli meg. hogy megfelelő lehet a szervezet saját oxigénellátása. az azt jelenti. Ezért kell ezen a ponton mentőt hívni. akkor végezze el a stabil oldalfektetést. hogy nincs normális légzés és mentőt hívtak. és hozza oda. Ennek több módszere is ismert. akkor hagyja magára a beteget és keressen telefonálási lehetőséget: telefonfülkét.

akkor tartsa csukva a beteg száját. Fontos. amelyet megítélése szerint szabad kézzel el tud távolítani (például félrecsúszott műfogsor. ábra.pte. Ilyenkor folyamatosan komprimálja a mellkast 100/perces frekvenciával. vagyis a megfelelő módon a megfelelő helyre fújt-e be. és próbáljon megint befújni. ábra). Ez esetben is hajtsa hátra újra a beteg fejét. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) által kifújt levegő még elég oxigént tartalmaz ahhoz. nyomán 2010. A beteg orrát/száját teljesen légmentesen át kell fognia az ön szájával ahhoz. hogy lélegeztessen vele (kb. A befújás közben a koponya legyen hátrahajtva. ábra és a 6/2. Ha lát ott olyan tárgyat (idegentestet). fogja be az orrát.wmv) Cardiopulmonalis (szív-tüdő) reanimáció (CPR) Az újraélesztés legfontosabb lépéseit nevezik szív-tüdő újraélesztésnek is. nem tartja higiénikusnak. akkor a levegő a légcső helyett a nyelőcsőbe jut. ábra). 16% az oxigéntartalma). Ötszöri sikertelen próbálkozás után ne kísérletezzen tovább.etk. és látni fogja a mellkas süllyedését. Ez egy normális légvételnek megfelelő mennyiséget jelent. Így egyrészt nem lesz megfelelő gázcsere.2 videó: felnőtt alapszintű újraélesztés – http://tamop. vagy nem lát semmit a beteg szájában. hogy ha az orrába fúj.elsősegélynyújtás 6. hogy a befújás után hirtelen fordítsa a beteg mellkasa felé oldalra a fejét. (6. akkor ne is nyúljon bele. ábra. Felnőttnek egyszerre átlagosan 500-800 ml levegőt kell befújni (testtömeg-kilogrammonként 7-8 milliliter).Első teendők sürgős esetekben . másrészt fennáll az a veszély. az ön befújásai következtében pedig a légutakba (lásd 8/2. Arra figyeljen. 6/9. videó. Reagál-e a beteg? segítségért kiáltás légút-felszabadítás kielégítő-e a légzés? segélyhívás (104. Ezekből tudhatja. A felnőtt alapszintű újraélesztés folyamata az ERC alapján Csak akkor döntsön úgy. akkor nézzen bele a beteg szájába. Ön dönti el. vagyis felfújódik a gyomor. mint amikor légzést vizsgált. A CPR fő célja a szívmegállást követően a klinikai halál állapotában a vérkeringést és a légzést visszaállítani az élettanihoz közel megegye— 91 — 6/8. hogy a fej hátrahajtása nem volt megfelelő. Lehet. pontosan úgy. hogy a gyomortartalom a nyelőcsövön át visszajut a garatba. Így érezni fogja a kiáramló levegőt. ha pedig a szájába fúj. vagy más okból képtelen ezt megtenni. hogy hová fúj. Ha túl sok levegőt és/vagy túl gyorsan fúj be. Ha úgy gondolja. végezzen folyamatosan mellkaskompressziót (lásd 6/7. 112) 30 mellkasi kompresszió 2 befúvás 30 mellkasi kompresszió Nolan et al. Egy befújás körülbelül egy másodpercig tartson.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Felnott_alapszintu_ujraelesztes_hun. majd ha még mindig szükséges. A lélegeztetés BLS során felnőttön (szájba vagy orrba) — 90 — . és figyelje a kilégzést. A felnőtt alapszintű újraélesztés folyamatát mutatja a 6/9. Ha nem tud levegőt befújni. hiszen a légzés és keringés pótlását ennek a két szervnek a segítségével biztosítja. akkor próbálja meg azt kivenni. hogy egyáltalán nem lélegezteti a beteget. ételdarab). hogy hatásos legyen a befújás (6/8. hogy hatásos volt-e a befújás. az előbb leírt módon folytassa a lélegeztetést. hogy nem fogja tudni kivenni az idegen tárgyat. ábra). ha fél a fertőzésektől.

akkor használja a felnőtt-algoritmust. hogy kit tekintünk gyermeknek és kit felnőttnek. Ilyenek a testméretek. Ebből a fontos különbségből adódnak a gyermek-újraélesztés algoritmusának eltérései a felnőttéhez képest. légút-felszabadítás kielégítő-e a légzés? 5 kezdeti befújás mutat-e életjeleket? 30 mellkasi kompresszió A gyermek BLS sajátosságai Főbb különbségek a felnőtt BLS-algoritmushoz képest. az algoritmusnak a különbségei. Az egyik csoportba tartoznak azok az eltérések. Gyermekek esetében ez fordítva van: a légzési/légúti probléma az elsődleges. mint felnőttkorban. melyek az anatómiai különbségekből adódnak. hogy miként lehet az újraélesztés hatásfokát a szervezet élettani és kórélettani folyamatait is figyelembe véve növelni. Reagál-e a beteg? segítségért kiáltás Az alapvető életműködések pótlása gyermekeknél (PBLS) Maga a Basic Life Support (BLS) ugyanazt jelenti gyermekkorban. E vizsgálat legújabb és legfontosabb megállapítása. Az újraélesztés „ABC”-je. esetleg a halál 6/10. Természetesen olyan tökéletes módon ez soha sem sikerülhet. Szűkebb értelemben a gyermekek újraélesztését értjük rajta. ha ön nem biztos abban. vagy az.Első teendők sürgős esetekben .elsősegélynyújtás 6. és a keringésleállás lesz ennek — 92 — 2 befúvás 30 mellkasi kompresszió Nolan et al. de ahhoz elégséges maradhat. CCC) is az újraélesztés első perceiben. Ugyanakkor. A másik csoportba tartoznak a kivitelezés technikájának különbségei. Az utóbbi években folyamatos kísérletek folynak arra. aki az ön megítélése szerint még nem érte el a pubertáskort. hogy a mellkaskompresszió folyamatosságát minél inkább biztosítani kell. A gyermekkorban használatos BLS folyamata eltér a felnőttkoritól. mint ahogy azt a szervezet maga végzi. hogy megfelelően tudja alkalmazni a gyermekkorra vonatkozó BLS-protokollt. azonban jelen tudásunk szerint mégis ez a legjobb mód. nyomán 2010. és a szív saját vérellátása sem lesz tökéletes. ábra): • Airway . azonban ennek általános érvényűségét az ERC 2010-ben még nem vezette be. amelyek a BLS folyamatának. hogy a kialakuló sejtkárosodást a halál folyamatán belül késleltesse. A komplex újraélesztés az életben folyamatát megfordítsa (6/10. (Egyes elképzelések szerint elégséges lenne kizárólag folyamatos mellkaskompresszió (Continuous Chest Compression. a légzésleállás ennek következménye lesz.B: a légzés ellenőrzése és szükség esetén pótlása. ábra. alapvető életmentést. ábra. a testarányok. 6/11. A szabály igen egyszerű: tekintse gyermeknek azt. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) ző módon. A helyesen kivitelezett mellkaskompresszió során a vérnyomás alacsony marad. Alapvetően két csoportba lehet sorolni a különbségeket. illetve hogy a gége magasabban van. Gyermekkorban szorosan ragaszkodni kell az ABCDE szerinti ellátási sorrendhez BLS-szintű ellátásban is (6/11. vagyis eszköz nélküli. az esetek többségében egyértelmű. Az újraélesztés algoritmusa gyermekkorban — 93 — . hogy míg a felnőttek esetében a keringésleállások oka döntő többségben szív eredetű. következménye. • Breathing . ábra). Ezek oka az. Kit tekintünk gyermeknek? Az.A: a légút felszabadítása. de valójában ide tartozik az eszméletlen gyerek ellátása és a gyermekkori légúti idegentest eltávolítása is. hogy a gége legkeskenyebb része a gyűrűporc magasságában van.

Ezért tekintse kielégítő reakciónak az értelmes verbális választ. Ezt a felnőtthöz hasonlóan meg kell akadályozni: 3 éves kor alatti gyermek esetében óvatosan hajtsa hátra a gyermek fejét. Ne felejtse el. de természetesen további vizsgálatokra. ábra). Ügyeljen arra. el tudja szabad kézzel távolítani. és ne támaszkodjon lágyrészekre. 6/12. Ellenőrizni kell a gyermek légzését és keringését akkor. Kiabáljon! A kiabálás szerepe az. ha reagál a gyermek. fuldoklott. Természetesen (a felnőtthöz hasonlóan) vannak körülmények. hogy maradjon ön mellett. Mindentől függetlenül az ide vonatkozó ajánlások gyakori ellenőrzést javasolnak. A helyszín veszélyeivel külön fejezet foglalkozik (lásd 2. Ha talál a gyermek szájában valami idegen anyagot. hogy felhívja a figyelmet arra. Mielőtt bármit is tenne. mert nagy a légúti idegentest valószínűsége. meg is ijedhet (6/12. Kontaktusba vonás. ami jelentősen befolyásolhatja az állapotát (ilyen például az 5 kezdeti befújás).Első teendők sürgős esetekben . akkor értelemszerűen nem halott. Például egy szobában. vízből mentették ki. Segítségért kiáltás A légutak felszabadítása. amelyek még inkább arra utalnak. hogy biztonságban van. hogy mégis veszélyben van. köhögött stb. természetesen nem kell kiabálnia. tónustalanok. Ajánlott konkrét személyt kiválasztani a tömegből. hogy saját maga nincs-e veszélyben. kerülje a durva mozdulatokat. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) • Circulation . Ez azért fontos. Bizonyos értelemben reakciónak tekinthető bármilyen mozgás vagy hangadás. a nyelv akadálytalanul hátracsúszik. hogy honnan várhat segítséget. Ezzel egy időben óvatosan simogatva érintse meg a gyermeket. ellátásra van szükség. ha biztos benne. Ne várjon minden életkorban verbális választ! Lehet. Akkor is kiabáljon. Ne lépjen be olyan helyszínre. és segítséget szerezzen ezzel maga mellé (6/13. Ez számára veszélyes lehet. A gyermek BLS folyamata Biztonság. kikérdezésre. szólítsa a nevén. akkor próbálja meg. de csak neutrális helyzetig (a fül és a mellkas hossztengelye egybeesik). kiáltson segítségért. A gyermek kontaktusba vonása BLS során — 94 — 6/14. hogy szükség lesz rájuk. de ne túl hangosan: Szia! Mi történt? Mi baj van? Hallasz engem? Ha ismeri. hogy egyedül nem tudja megmenteni a gyermeket! 6/13. ábra. Ha úgy gondolja. Ha biztonságban van. Ha a gyermek reagál. gyermek BLS során minden esetben tekintsen a gyermek szájába. Segítségért kiáltás. Gyermekek esetében is gyakori légúti akadály a bajbajutott saját nyelve. fejezet). Szólítsa meg érthetően. a gyermek halálát okozva ezzel. hogy el tudja távolítani az akadályt. hogy a gyermek még nem tud beszélni. ábra). Három éves kor felett óvatosan reklinálhatja a koponyát (6/14. ha nem tudja pontosan. hogy légúti idegentestről van szó: evés vagy játék közben lett rosszul. és kérni. ha változás következik be az állapotában. • Disability . és ha nem eszméletlen. akkor is csak abban az esetben nyúljon a szájába szabad kézzel. győződjön meg arról. mert az idegen anyagot maga a segítségnyújtó nagyon könnyen lejjebb juttathatja a légutakban. Ha a gyermek nem reagál a kontaktuskísérletre. Ha nem egyedül van. A gyermek állapotát BLS szintű újraélesztés közben is rendszeresen újra kell ellenőrizni. azonnal hagyja el a helyszínt és kérjen segítséget.E: a körülményekről való gondolkodás. Reassess (újraellenőrzés). Előzménytől függetlenül.C: a keringés ellenőrzése és szükség esetén pótlása. lehet életveszélyben. lépjen oda a gyermekhez és győződjön meg arról. Azonban akkor is. A gyermek szájába szabad kézzel nyúlni azért veszélyes. hogy baj van. hogy ne csukja be a száját. Semmiképp se rázza meg a gyermeket. Ha a gyermek nem reagál. és az addig részleges elzáródást akár teljessé teheti. amely nyilvánvalóan veszélyes! Ha nem biztos benne. ábra. ha olyan beavatkozást hajtottunk végre. és légúti akadályt képez. és egy ujjal emelje az állát. hogy kontaktusba vonható-e. egy pincében vagy egy üres folyóson van. ábra. ábra). kiáltson segítségért! Gyermek esetében figyelembe kell venni az életkorát.elsősegélynyújtás 6. Ha a test izmai elernyednek. nekifeszül a garatfalnak. Javasoljuk a percenkénti újraellenőrzést. például a nyakra. de jelezze a jelenlévőknek. • Exposure . A gyermek szájába tekintés és állának kiemelése a légútbiztosításhoz — 95 — . legyen körültekintő! Ha felvetődik.D: a mentális status megítélése.

1 éves kor felett a. hogy érzi-e az 6/15. az úgynevezett hármas észleléssel látom történik. Ha a gyermeknek nincs normális légzése (szabálytalan. A gyermek lélegeztetése BLS során — 96 — 6/17. felületes. hogy az oldalára fekteti a karján. hogy van-e a gyermeknek keringése. akkor ezen a ponton sem késő beletekinteni a gyermek szájába. hogy szükséges-e a mellkaskompresszió (6/17. Testtömeg-kilogrammonként 7-8 ml levegőt kell befújni. Öt kezdeti befújás. A befújás hatásosságát ugyanúgy kell ellenőriznie. akkor újra vizsgálja meg a légzést. Az orrát fogja be. hangot ad. femoralis (comb) pulzus. érzem (6/15. A keringés ellenőrzése gyermeken BLS során (felkari ütőér. A légutakat továbbra is szabadon tartva (a koponyát pozicionálva) ötször egymás után fújjon be a gyermek szájába. az álla legyen megemelve. tegye stabil oldalfekvésbe. . Maradjon a gyermek mellett. akkor folytassa a keringés ellenőrzésével és szükség szerinti pótlásával. de a befújást maximum ötször próbálja meg egymás után. 10 másodpercen kereszhallom tül.elsősegélynyújtás 6. A légzés vizsgálata a felnőttekhez hasonlóan. Ennek alapján kell majd eldöntenie. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) A légzés vizsgálata. csuklik. hogy átjárhatóak-e a légutak. Ezzel együtt figyelje azt is. A légzés vizsgálata BLS során gyermeken arcbőrén a kilélegzett levegőt. Normálisnak tekintjük a légzést. nyaki főütőér) — 97 — . Keringés megítélésének módja: • A gyermek az 5 kezdeti befújás után mozog. másrészt azt. hogy elegendő lehet az a levegőmennyiség. hogy a gyermek légzése normális. köhög. A kérdés az. és még nem hívtak mentőt. érzem és figyelje. nincs). Hajtsa fejét a gyermek arcához. Így valósul meg a hármas észlelés: látom. ha kellő gyakoriságú (megfelel a gyermek életkorának).Csecsemőkorban a. illetve figyelje a gyermek mellkasának mozgását is. és figyelje. brachialis (felkar) vagy a. Ha biztos abban. Ha nem kontraindikált. hogy süllyed-e a mellkas és kiáramlik-e a levegő a légutakból. sípolást). nem erőlködő. ábra. és folyamatosan figyelje a légzését és a keringését. ahogy azt az előbb leírtuk. ha van normális légzés: légútbiztosítás. akkor csak a szabad légutak biztosítása után hívja fel a mentőket. hogy gyermek megkezdett újraélesztéséhez kér segítséget. ötszöri gyors befújással (ha van segítője. carotis communis (nyak) pulzus. Ha a légutak nem átjárhatók. . erőlködő. Ha nem hatásos. hogy oxigén adására reagál-e a gyermek. akkor azonnal kíséreljen meg oxigént biztosítani számára.Első teendők sürgős esetekben . mint felnőtt esetében: befújás után kapja oldalra a fejét. látható mellkasi kitérésekkel jár. • A pulzus ellenőrzése tapintással (maximum 10 másodperc). hogy hall-e légzést. ábra. A keringés ellenőrzése. akkor haladéktalanul kérje meg erre! Mondja a telefonba. Ha ön egyedül van a helyszínen. Ha úgy ítéli meg. lélegeztesse még egy percig. Ha változás áll be állapotában. és járjon el úgy. Ha korábban nem tette még meg. hogy van-e normális légzés. ábra. Teendő. Csecsemő esetében ez olyan kevés is lehet. A légzés vizsgálata közben a koponyát tartsa az előbb vázolt állapotban. akkor nézzen újra a gyermek szájába. Az 5 kezdeti befújás során több információt is megtudhatunk: egyrészt azt. ábra). hallom. Csecsemő stabil oldalfektetését helyettesítse azzal. ami a segítségnyújtó szájában elfér. és az kielégítő-e. Az 5 kezdeti befújás után ellenőrizze. Csecsemő esetében egyszerre fújjon az orrba és a szájba (6/16). akkor gondoskodjon a légutak folyamatos szabadon tartásáról és a mentők értesítéséről. akkor járjon el a gyermek állapotának megfelelően. Ha egyedül van a 6/16. Keressen légúti akadályt okozó idegentestet. hogy a gyermeknek van kielégítő keringése. tehát a következő ellenőrzésig. nem ad kóros hangot (pl. ábra). és ha szükséges. Ennek kivitelezése nem tér el a felnőttkori stabil oldalfektetéstől.

Az arány 15 mellkaskompresszió után 2 befújás. hogy nincs keringés. akkor is tekintse az állapotát keringésleállásnak. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) helyszínen. Kivétel: Ha valami arra utal. ábra. Ha ön egyedüli segítségnyújtó. vagyis megmozdul. Újraértékelés. • Amennyiben a gyermek nem mutat életjeleket. A mellkaskompressziók végzése gyermeken BLS során — 98 — . Vagyis csak annyit jelent. lélegzik-e. • Csecsemőnél 2 ujjal nyomja a mellkast. A mellkaskompresszió sajátosságai gyermekkorban: • Másik keze legyen a gyermek homlokán. és annak megfelelően lépjen tovább. akkor kezdjen mellkaskompressziót. Hatásos a lélegeztetés. videó a gyermek alapszintű újraélesztés menetét mutatja be. az fizikai értelemben működik. hogy amíg a felnőtt újraélesztéshez nagy valószínűséggel szüksége van defibrillátorra (ezért mihamarabb oda kell hozni egyet = mentőt kell hívni). • A mellkast egyharmad mélységben nyomja le.wmv) Az újraélesztés abbahagyása A mellkaskompressziókat és a befújásokat folyamatosan. házat. Ha nincs önnél mobiltelefon. akkor a felnőtt újraélesztéssel megegyező módon már a keringésleállás megállapítása után közvetlenül mentőt kell hívnia. Az újraélesztés kimenetelének megítélése Itt három fogalmat kell megismernie: hatás. de ön kimerült. hogy ad-e életjeleket. Ha úgy ítéli meg. amíg az újraélesztés abbahagyhatóságának valamelyik feltétele nem teljesül. az pedig az 5 kezdeti befújással. Mellkaskompresszió. ha a beteg életjeleket mutat.Első teendők sürgős esetekben . Mentőhívás a gyermek BLS során. A hatásosság a mellkaskompres�szió és a befújás fizikai (mechanikai) következménye. Gyermek BLS szintű újraélesztése során percenként értékelje újra az állapotát. hogy amit csinál. Ilyenkor egy percig csak lélegeztetni kell. (http://tamop. 1 perc újraélesztés után. eredmény és siker.etk. vagy hangot ad. nincs kinek átadni a feladatot. ha a mellkas emelkedik és süllyed a befújások — 99 — 6/18. hogy a gyermek keringésleállása mégis szív eredetű (hirtelen. Abba kell hagynia az újraélesztést. Csecsemő újraélesztését menet közben is végezheti. a kardnyúlvány felett 1 harántujjal van. könnyen elnyomható. előzmény nélkül következett be és/vagy ismert szívbeteg gyermekről van szó). újszülöttnél 3:1 arányban kell végezni egészen addig. • A rossz perfúzió jelei láthatók: a gyermek sápadt vagy cianotikus.hu/ elsosegelynyujtas/videok_hun/GyermekAlapszintuUjraelesztesMenete_hun. • A kompresszió-dekompresszió aránya 1:1 legyen. addig a gyermekeknek majdnem mindig oxigénre van elsősorban szükségük. A 6/3. Elképzelhető. illetve az egy percig tartó CPR-rel biztosítható. autót. Próbálja újra kontaktusba vonni. hogy a korábbival ellentétben már kielégítő a keringése. Ilyenkor a teljes ellátási folyamatot kezdje el elölről. A mellkaskompresszió helye a szegycsont alsó harmada.pte. Mérje fel. A következő perc teendőit az határozza meg. hogy mit észlelt. hogy van pulzusa. keressen telefonfülkét. • A kompressziók frekvenciája 100/min legyen. felnőttnél 30:2. és folytassa az újraélesztést. Tekintse úgy. nagyobb gyereknél egy kézzel. ha egyedül van. Ezt követően újra mérje fel a gyermek állapotát. akkor alkalmazhatja a felnőtteknél tanult 30:2-es arányt is (6/18. és végezze azt felváltva a lélegeztetéssel. Nem kell folytatnia akkor sem. Ha nincs segítője.elsősegélynyújtás 6. akkor egy perc újraélesztés után hívjon mentőt. akkor már az ellátás megkezdésekor hívjon mentőt. majd folytassa a BLS megfelelő lépéseivel. de a légzése még támogatásra szorul. és vizsgálja meg a pulzusát. de vigye magával a gyermeket is. Abbahagyható az újraélesztés. akkor önnek kell mentőt hívnia. Ha van segítője. hogy a gyermeknek nincs keringése a következő esetekben: • Nem észleli a keringés nyilvánvaló jeleit. A különbség oka az. Ez fontos különbség a felnőtt BLS-algoritmushoz képest. és ön nem biztos abban. gyermeknél 15:2. és a pulzus szabálytalan. ha megérkezett a szaksegítség (például mentőszolgálat) és átveszik öntől a munkát. • Ezzel egy időben a pulzusszám kevesebb mint 60/perc. Közben gyakran álljon meg. ábra).

SCHÜPBACH. H. L. GŐBL G. 2010.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 4. § a. Eredményt jelent.. and Human Experience.. oxidative metabolism and cell death in stroke. Jogszabály: Az 1997. REARDON.: A Magyar Resuscitatiós Társaság 2003. ami a javuló oxigénellátást jelzi. R. ha annak hatására (annak végzése közben) centrális (a. E.deathreference. Resuscitation 81:1305-1352. Circulation 74. N. D..: Effect of extended cross-clamp time during thoracoabdominal aortic aneurysm repair. 1996. CHANDRA. http://www. CAVUS et al. 2010. The Annals of Thoracic Surgery 66. DIÓSZEgHY CS.: Observations of hemodynamics during human cardiopulmonary resuscitation. c) KASTENBAUm.. 2006. KOSTER. J.. D. ALTHAUS. 2001. 2006. UDASSI et al. Ön csak akkor fogja ezt észlelni. Hatásos a mellkaskompresszió. S. N.: Cerebral resuscitation after cardiac arrest: a review. R. J. April 2005. J. hiszen nem áll módjában pulzust vizsgálni. J. SHAPIRO. hogy hatásos-e a mellkaskompresszió. A siker a spontán életműködések visszatérését jelenti. D. R.: Two-thumb technique is superior to two-finger technique during lone rescuer infant manikin CPR. Studies in Ethics. ESPADA. P. R.. évi CLIV.Első teendők sürgős esetekben . Boston. 14. Allyn & Bacon. SImS. Surg. 2007. R. Lege Artis Medicinae. et al. J. Irodalom AUBREY. Ha ön egyedül van. CRIPPEN. carotis communis vagy a.com/Da-Em/Definitions-of-Death. R. YOUNgNER. KASTENBAUm. P. WAALEwIjN et al. P. . és ez nem is feladata.htm. 1999. Adult advanced life support. N.1:118-124. BIARENT et al. A.: Resuscitation from clinical death: pathophysiologic limits and therapeutic potentials.: Impact of different compression–ventilation ratios during basic life support cardiopulmonary resuscitation. (216. ha a beteg életjelet ad. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. akkor nem volt hatásos a befújás.. C.. Critical Care Medicine 16. Resuscitation 79. MUYDERmAN. F. HORNYÁk I. TÓTH et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 6..: A Magyar Resuscitatiós Társaság 2006. 1993.. J. pupillái szűkülnek..: Guidelines for the basic management of the airway and ventilation during resuscitation.acssurgery. ha a beteg bőre veszít a cianózisból. a simple and effective method to open the airway in children.10:923–941.: Brain Failure and Brain Death: Introduction. C. CRAwFORD.. A nagyér-pulzáció már önmagában sikernek tekinthető spontán légzés nélkül is. 1998. 2010. törvény az egészségügyről..9:929-934. GUERCI. 2008. Resuscitation 39:171-174. TSITLIk. évi felnőtt alapszintű újraélesztési (BLS). Resuscitation 3:187-200. NOLAN et al. 1986 SAFAR. C. Biochim Biophys Acta 1802.. BALDwIN.8-9:616-619.: Definitions of Death..7:390–393. J.: Jaw lift. et al. 2002. M. évi felnőtt alapszintű újraélesztési ajánlása. WEISFELDT. WALPOTH. femoralis) pulzus tapintható. b. Baltimore (MD).5. W. HAZIm.. H. ARNOLD. Újraélesztés 1:5-11. SVENSSON. S. T. Encyclopedia of Death and Dying.4:1204–1208. BASkETT et al. and Technology 1. 7th Ed. H.: Prevention of deterioration of ventricular fibrillation by basic life support during out-of hospital cardiac arrest. Retrieved 9 January 2007.: Accidental deep hypothermia with cardiopulmonary arrest: extracorporeal blood rewarming in 11 patients. hiszen keringést nem kell vizsgálnia. Vasc. hogy kiáramlik a levegő. C. Az eredmény biológiai következmény. Society. Johns Hopkins University Press. Paediatric life support. R. HALPERIN.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2.1:80-91. Életműködéseket támogató azonnali beavatkozások eszköz nélkül és eszközzel (BLS) hatására. TÓTH Z.. R. Critical Care Medicine 18.com/abstracts/acs/acs0812. HAUSER B.. 1988.: Experience with 1509 patients undergoing thoracoabdominal aortic operations. Ön a mellkas süllyedését fogja látni. U. ACS Surgery Online. BENgT et al..: Mitochondria. ILIOPOULOS. L. 1990. MILLER. Resuscitation 81:1277-1292. B. DE GREY: Life Span Extension Research and Public Debate: Societal Considerations. Critical Care. WINNERkVIST. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 4. 17:357–368.. 2004. Retrieved 27 January 2007. 1990. Resuscitation 81:1364-1388.38–153. G. R.elsősegélynyújtás 6. LEUPI. (eds): The Definition of Death: Contemporary Controversies. M. SAFAR. MÜHLEmANN. Law. P. nem fogja tudni. P. D. HESS. Resuscitation 81:712-717..: Death. Ha nem süllyed a mellkas a befújás után és nem is áramlik kifelé a levegő.. A. 2010. K. — 100 — — 101 — .html. LOCHER. Resuscitation 54:31-36. 1998. és hallani fogja. http://www. E. valamint a külső automata defibrillátor (AED) alkalmazására vonatkozó irányelvei.. 2010.

A készülék 2 részből áll: 1. Az Automata Külső Defibrillátor (AED) részei különböző készülékeknél — 103 — . A legtöbb készülék automatikusan. mely a sokkhoz szükséges energiát adja. pályaudvarok. Ezt már évtizedekkel ezelőtt felismerték. helyes terápia (mellkaskompresszió. kezelőfelülete olyan egyszerű legyen. amelyek így megszüntethetők a mellkasra/szívre leadott energia segítségével. melyek képesek automatikusan felismerni az életveszélyes szívritmuszavarokat (kamrafibrillatio és kamrai tachycardia). hogy hirtelen keringésmegállás 1. a normál szinusz ritmus EKG jele esetén. ezek alapján úgy tűnik. részben összerendezetlenek (kamrafibrillatio) ahhoz. Fontos megjegyezni. A jelenleg használatban lévő készülékeket úgy alakították ki. bevásárlóközpont. hogy azok kezelhetősége. és mostanra már a korai defibrilláció (könnyen használható AED segítségével) mint a túlélési lánc fontos része beépült a laikus újraélesztés folyamatába. Automata külső defibrillátor (AED) 7. Elektródok (2 db). Természetesen számos költséghatékonysági tanulmány készült már számos nyugati országban. 2. Ez az állapot rövid távon az agy károsodásához. A legtöbb készüléken a telep töltöttségi állapotát mutató kijelző is található. Az elektródok általában felnőtt emberekre méretezettek (mivel 3 . minél előbb oda kell hoz(at)ni. Központi egység. melyen általában a bekapcsoló. Az AED használata szorosan 2. valamint azokat defibrilláció (külső elektromos energia leadása) útján megszüntetni. Természetesen a legtöbb újraélesztéssel foglalkozó (oktató) szakmai szervezet már a BLS kurzus részeként együttesen tanítja az újraélesztést és az AED használatát. Készüléktípustól függően az előlapon kijelző és hangszóró együttesen segíti a – látott és hallott utasítások közvetítésével – minél egyszerűbb használatot. majd a beteg biológiai halálához vezet. meghatározott rendszerességgel ellenőrzi az elektródok és a telep állapotát. ábra). Automata külső defibrillátor (AED) DR. ezért ígéretesnek látszik e készülékek közterületre való kihelyezése. repülőtér.7. töltöttségét. A hirtelen keringésmegállás hátterében/okaként az esetek zömében ezek a ritmuszavarok állnak. Az egység része még a telep. sokkot leadó gomb található. Ha az AED készülék. NAgY GÁBOR Az automata külső defibrillátorok olyan hordozható eszközök. hogy a szív hatékonyan ki tudja pumpálni a vért (7/1. vagy a használónak kell manuálisan csatlakoztatni őket. helyet adva a normális ingerületeknek a szívben. defibrilláció) nélkül minden perc késlekedés 10%-kal csökkenti a beteg túlélési esélyeit. A kamrafibrillatio és a kamrai tachycardia két olyan. hogy a nagy forgalmú területeken (kaszinó. hogy van-e a közelben elérhető AED. A készülék felépítése. a kamrai tachycardia EKG jele 7/1. hogy még a képzetlen laikus is kezelni tudja. sportcsarnokok) kihelyezett AED hosszabb távon pozitív következményekkel jár. Mivel a hirtelen keringésmegállásnak jelentős része közterületen történik. ezért minden megkezdett újra- élesztés (mellkaskompresszió) során gyorsan informálódni kell. a lehetséges áramütés veszélye miatt a készüléket ne használjuk. de az őt vezérlő kóros ingerületek részben túl gyorsak (tachycardia). valamint a kamrafibrilláció EKG képe — 102 — 7/2. illetve az elektród láthatóan sérült. A központi egység érzékeli és elemzi a betegről elvezetett ritmust és dönt a sokk leadásáról. Az alkalmazott defibrilláció így a veszélyes ritmuszavart megszüntetheti. és ha van. ábra. A normál szinuszritmus és a kamrai tachycardia. ún. a kamrafibrilláció EKG jele illeszkedik a BLS algoritmusába. ábra. amikor a szív elvileg működőképes. sokkolandó ritmuszavar. Az AED-k nagy hatékonysággal ismerik fel e ritmuszavarokat. A defibrillálásig eltelő idő csökkentésére számos programot (AED programot) dolgoztak ki hazánkban is. melyek vagy gyárilag rögzítettek a készülékhez.

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

7. Automata külső defibrillátor (AED)

ezeket legtöbbször felnőtteken használják). A mellkas meghatározott pontjaira helyezendők. Öntapadók, az elektromosságot jól vezető géllel vannak ellátva, így hatékonnyá, pontosabbá teszik a szívritmus érzékelését és sokk esetén könnyítik az energialeadást (7/2. ábra). A defibrillálás kivitelezése. Bizonyosodjunk meg arról, hogy mind a sérült, mind a segítségnyújtó biztonságban van. Ha a sérült kontaktusba vonásra nem reagál és nem lélegzik normálisan, küldjünk valakit sürgősen AED-ért (ha elérhető), és szóljunk neki, hogy hívja a mentőket. Kezdjük meg az újraélesztést (az előző fejezetben leírt módon) 30:2 mellkaskompresszió, majd lélegeztetés arányban. Mihelyt az AED megérkezik, kapcsoljuk be a készüléket, és helyezzük fel a betegre a mellkasi elektródokat (tapaszokat). Ha több segítő is van, egyikük e művelet közben folyamatosan végezze az újraélesztést. Az elektródok felhelyezése. Az öntapadó elektródot a védőfólia levétele után géles felével a beteg mellkasa felé nézve ragasztjuk fel. Győződjünk meg arról, hogy az elektródok jól a testhez tapadtak, mivel a rossz tapadás a leadott energia nagyságát csökkentheti. A két elektród közül az egyiket a szívcsúcs környékére, a mellkas bal oldalára helyezzük fel, a másikat általában a jobb oldali kulcscsont alá tesszük. Az elektródokon a gyorsabb felhelyezés érdekében általában ábra mutatja, hogy hová kell felhelyezni őket (polarizált elektródok) (7/3. ábra). Léteznek ún. nem polarizált elektródok, amelyek helyezhetők akár a szív felé, akár a jobb kulcscsont alá. Elhelyezésük az energialeadás irányát nem befolyásolja. Az elektródok elhelyezkedése olyan, hogy a szegycsont szabadon marad, így nem zavarja az újraélesztés kivitelezését. Az elektródokat a legtöbb esetleg átlagos felnőtt ember mellkasához méretezik, így általában 8 éves kor (vagy 25 kg testsúly) felett használhatók. Speciális esetekre kisebb méretű gyermek-elektródok is léteznek (7/4. ábra). Ha kisebb mellkasú, fiatal egyénre felnőtt méretű elektródot helyezünk fel, ügyeljünk arra, hogy azok ne érintkezzenek egymással. Speciális esetekben az elektródok a szokásostól eltérően máshogy is felhelyezhetőek, például a mellkasra a szív felett elöl és a háton.

Az elektródokat a mentők megérkezéséig ne távolítsuk el a betegről, még akkor sem, ha közben esetleg sikeres az újraélesztés. A beteget a mentők biztosan kórházba szállítják, de az állapota bármikor hirtelen változhat, és lehet, hogy közben újabb sokk leadására lesz szükség. Ha elfelejtettük, hogy mit is kell csinálnunk, hogyan kell tovább folytatni a defibrillálást, a legtöbb készülék hanggal/képpel utasításokat ad, azo- 7/4. ábra. Az AED elektródok felhelyezése gyermekre kat kell követni. A készülék az elektródok felhelyezése után készen áll a beteg szívritmusának elemzésére, ilyenkor az újraélesztést abba kell hagyni, és a készülék kezelőjének ellenőrizni kell, hogy az analízis (és az azt követő sokkleadás) alatt senki se érjen a beteghez. Sokkolandó ritmus. Ha a készülék sokkolandó ritmust észlel, hangosan jelzi, hogy sokk leadására van szükség, ezt a gép vagy automatikusan megteszi (ha teljesen automata defibrillátor), vagy felszólít, hogy a „shock” gombot nyomjuk meg (automata külső defibrillátor). A beteghez egyik esetben sem érhet senki továbbra sem (itt már főként az áramütés veszélye miatt). Nem sokkolandó ritmus. Ha a készülék nem sokkolandó ritmust érzékel, felszólítja a segítőket, hogy mihamarabb folytassák az újraélesztést 2 percig. Amennyiben a sokk leadása megtörtént, ismét 2 perc újraélesztés következik. A további lépéseket illetően a készülék továbbra is utasítja a segítőket, és számolja a 2 percet, majd ha letelt, újra analízis és szükség szerint sokkleadás következik. Mindaddig folytatódnak ezek a 2 perces ritmusellenőrzéssel egybekötött körök, amíg a következőkre sor nem kerül: • A mentők megérkeznek és átveszik az ellátást. • A páciens normálisan kezd lélegezni. • A segítők kifáradnak (7/5. ábra). Szerencsére egyre több közintézmény rendelkezik automata külső defibrillátor készülékkel. Azokat a helyeket, ahol ilyen készülék található, egyezményes jellel látják el, ahol az elsősegélynyújtás további eszközei is elérhetők (7/6. ábra). 7.1 videó: Az AED használata felnőtt BLS során – http://tamop.etk.pte.hu/elsosegelynyujtas/ videok_hun/AED_hasznalata_hun.wmv

7/3. ábra. Az AED elektródok felhelyezése felnőttre — 104 —

— 105 —

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

8. Eszméletlen beteg elsődleges ellátása
Reagál-e a beteg? segítségért kiáltás légút-felszabadítás kielégítő-e a légzés? segélyhívás (104, 112) AED: hozni vagy hozatni CPR 30:2 amíg a AED megérkezik

MARTON-SImORA JÓZSEF

A fejezet tartalma Eszmélet- és tudatzavarok / 108 Egyszerű ájulás / 108 Tartós eszméletvesztéssel járó kórképek / 109 Görcsrohammal járó eszméletvesztés / 110 Az eszméletlenség mélysége / 111 Az eszméletlenség okai / 111 Eszméletlen beteg ellátása / 112 Stabil oldalfekvő helyzet / 113 Egyéb eszköz nélküli légútbiztosító módszerek / 115 Eszközös légútbiztosító módszerek / 116 Irodalom / 118

AED ritmus értékelés a sokk indokolt 1 sokk (150 v. 360 J) CPR 30:2 2 percig
Nolan et al. nyomán 2010.

a sokk nem indokolt

CPR 30:2 2 percig

7/5. ábra. Az AED használatának algoritmusa a BLS során

Irodalom
KOSTER, R. et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators Resuscitation 81:1277-1292, 2010. 7/6. ábra. Az AED-vel felszerelt elsősegélyhely jelölése (ILCOR alapján) — 106 — — 107 —

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

8. Eszméletlen beteg elsődleges ellátása

Eszmélet- és tudatzavarok
Az eszmélet és a tudat fogalmának pontos, mégis egyszerűen érthető meghatározása régóta foglalkoztatja a szakembereket. A tudat LUkÁCS KORNÉL megfogalmazása szerint: „az agykéreg azon belső állapota, amelyben a külső és belső ingerületek értelmi-gondolati szinten való feldolgozásának és ezen keresztül mind az objektív valóság pszichés tükröződésének, mind az akarati síkon szervezett emberi magatartásnak a feltételei adottak.” Ha a normális ön- és környezettudat hiányzik, akkor tudatzavar áll fenn (tiszta tudat versus zavart tudat). Az eszméleten (éberség) értjük a tudatfunkció élettani-energetikai feltételét, amelyre az egyes kérgi működések megvalósításához és fenntartásához – az illető terület épsége mellett – szükség van (LUkÁCS KORNÉL). Az éberség szintje a megtartott éberségi szinttől a kómáig terjedhet. Ha tehát a beteg ébersége hiányzik, akkor ennek következtében tudatzavar áll fenn. Az eszméletzavarokat a sürgősségi ellátás szempontjából az időbeli lefolyás alapján szokták leginkább csoportosítani. A központi idegrendszer zavartalan működéséhez megfelelő oxigén-, tápanyag- (elsősorban glükóz-) ellátásra és az anatómiai struktúrák érintetlenségére van szükség. Ezek alapján a következő zavarokat különböztethetjük meg: • Rövid időtartamú eszméletzavarok. • Elhúzódó (tartós) eszméletzavarok. • Görcsrohammal járó eszméletzavarok. A rövid tartamú eszméletzavarok általában néhány perc alatt szűnnek, a tartós eszméletzavarok a kialakulásukat követően több órán, esetleg napon keresztül is fennállhatnak. A görcsrohammal járó eszméletzavarok hátterében a szervezetre kiterjedő valamilyen típusú görcsroham áll fenn, hosszabb-rövidebb ideig fenntartva ezt az állapotot.

Az ájulást megelőzően jelentkeznek bizonyos tünetek, melyek észlelésekor számítani lehet az összeesésre: sápadtság, koncentrációzavar, szédülés, látászavar, fülzúgás, fokozott verejtékezés. Kísérheti a tüneteket hányinger, esetleg hányás is. Az összeesést megelőző jelenségek között az érintettek elsötétülésről is be szoktak számolni. Ellátás. A tünetek jelentkezésekor célszerű az illetőt mielőbb lefektetni, nyáron hűvös, árnyékos, szellős helyre vinni. Ha ez nem tehető meg, és az illető már elájult, akkor az eszméletlenséggel járó állapotban alkalmazható módszerek szerint lehet eljárni. A környezet biztonságáról való meggyőződést követően meg kell szólítani és óvatosan megérinteni az illetőt. Ha a beteg reagál, akkor is hagyni kell még 10–15 percig feküdni, akár a talált helyzetben, a földön is. A segélynyújtó megkérheti a jelenlévők valamelyikét, hogy a beteg mindkét alsó végtagját emelje magasra. Ezzel javul az alsó végtagokból a vénás visszafolyás, vagyis a keringés a létfontosságú szervek felé, és ezzel az agy keringése is könnyebben rendeződik (8/1. ábra). Ha tömeg van a beteg körül, a segélynyújtó kérje meg őket, hogy álljanak hátrébb. Ha a beteg állapota javul, kérdezze ki esetleges betegségeiről, gyógyszerszedéséről. Érdeklődjön további panaszairól. Kérdezze meg, hogy mennyi folyadékot fogyasztott, és mikor evett utoljára. Ugyancsak felvetődhet, hogy érte-e valamilyen baleset. Mivel ön nem tudja megállapítani azt, hogy az ájulás hátterében nem áll-e súlyos betegség, javasolt minden esetben mentőt hívni. 8/1. ábra. Az autotranszfúziós helyzet kialakítása

Egyszerű ájulás
Az ájulás (collapsus) az agy átmeneti oxigénhiánya miatt bekövetkező, rövid ideig (5–10 perc) tartó eszméletvesztés. Az egyszerű ájulás valójában jóindulatú folyamat, mely perifériás keringési elégtelenség következtében jön létre. Oka általában összetett. Előfordul huzamosabb ideig tartó állás, várakozás közben. Ez általában kiegészül azzal, hogy az illető nem fogyasztott kellő mennyiségű folyadékot. Okozhatja szokatlan meleg, ugyancsak elégtelen folyadékbevitellel kiegészülve. Hirtelen jelentkező komoly érzelmi megrázkódtatás is ájulást válthat ki. A monoton munkavégzés, állás, kifáradás is vezethet ilyen helyzethez. A folyamat kórélettani oka az agy oxigénellátásának átmeneti zavara. A funkciózavar többnyire rendeződik azzal, hogy az illető az eszméletvesztés következtében összeesik, és vízszintes helyzetbe kerül. A vérkeringés ebben a helyzetben gyorsabban képes rendeződni, ami javíthatja az agyi keringést is. — 108 —

Tartós eszméletvesztéssel járó kórképek
A tartósan fennálló eszméletzavarok okai szerteágazók lehetnek, közös azonban bennük, hogy az adott kórfolyamatok akár órákig, napokig tartó valamilyen szintű eszméletzavarral járnak. A leggyakoribb okok mögött a központi idegrendszer érintő folyamatok szerepelnek, például az agyi vérkeringés zavarai, súlyos koponyasérülések, központi idegrendszeri fertőzések. Meghatározó jelentőségűek a tartós eszméletlenség kialakulásában a különböző anyagcsere-betegségek is, például a vércukorszint kóros változásai, a só-víz háztartás zavarai. Az eszméletlenség hátterében néha valamilyen mérgezés húzódhat meg. Ezen túl természetesen sok más kórkép is vezethet eszméletlenséghez, mint például áramütés, lehűlés, szívritmuszavarok, vízbe fulladás stb. (7/1. táblázat). — 109 —

hanem állapot.). hogy a bajbajutott mennyire eszméletlen. ha a beteg a normálisnál ritkábban vesz levegőt.). ne hagyja. fejezet). Görcsrohammal járó eszméletvesztés Egyes esetekben az eszméletvesztés görcsrohammal együtt jelentkezik. Semmi esetre se fogják le a beteget. Az arca ekkor már cianotikus az oxigénhiány miatt. vizeletét maga alá engedheti. eszméletvesztéssel járó görcsrohamot felismerhetjük a roham jellegzetes szakaszairól: a beteg hirtelen artikulálatlanul felkiált. táblázat. ájulás stb. légúti akadály. A görcsroham kezdetekor a segítségnyújtó legfontosabb feladata. Utána izomzata elernyed. Néhány percre alvásszerű állapotba kerül. keringési problémák (vérvesztés. hogy a test izmai akaratlanul megfeszülnek és/vagy rángatódznak. szája habzik. majd magához térve rövid ideig furcsa. GCS). fejezetben már részletesen tárgyaltuk. idegrendszeri betegségek (epilepsia. tisztítsa ki a beteg száját. vagy reklinálja a koponyát. agyi keringési zavarok stb. hogy mennyire hozható/vonható az illető kontaktusba. Maradjon mellette és várja meg a mentőket. fertőzések. az eszméletlenség mélységi fokozatát megítélő módszerekkel azt vizsgáljuk. magas láz. Ha nincs segítője. de ezt nem képes megakadályozni. akkor csak a roham lezajlása után lesz módja mentőt hívni (lásd 4.Első teendők sürgős esetekben . hogy a talajnak vagy a padlóburkolatnak csapódjon. de határozott megrázása. Az epilepsiabetegség által okozott. Ez körülbelül fél percig tart. cukorbetegség). hogy ugyancsak a — 110 — Az eszméletlenség okai Szinte bármilyen egészségkárosodás lehet olyan mértékű (járhat olyan következménnyel). A történtekre nem emlékszik. Több módszer létezik annak megállapítására. Ezek a betegek általában bevizelnek a görcsroham közben. anyagcserezavar (májelégtelenség. Eszméletlen beteg elsődleges ellátása 8/1. veseelégtelenség. anyagcserezavarok (cukorbetegség. illetve vizsgálja meg a légzését. A beteg eszméletlenül fekszik.elsősegélynyújtás 8. ködös állapotban lesz. gázok stb. Az eszméletzavar foka (vigilitás). de légzése lassan kezd visszatérni. légzési zavarok. Az AVPU skálát és GCS-t használják hazánkban is a leggyakrabban (lásd 3. Ezekkel az egyszerűen alkalmazható. Próbálja a beteg fejét a két tenyerébe fektetni. Az eszméletlenség fokozatait a 3. Ezt követően még fél percen keresztül rángatódzik a beteg teste. daganat. és sérüléseket szerezhet. Tegye stabil oldalfekvésbe. hogy biztosítson neki szabad légutakat. Minden módszer alapja az. veseelégtelenség stb. mérgezések (alkohol. mérgezések (gyógyszermérgezés. Tartós eszméletzavarok lehetséges okai Alapvető ok Központi idegrendszeri folyamat Anyagcserezavar Mérgezés Baleset Keringési és légzési elégtelenség Közvetlen ok súlyos koponyasérülés idegrendszeri fertőzés vérkeringési zavar a vércukorszint változása a só-víz háztartás zavara drog(LSD. tónustalan lesz. A magas láz következtében előállhat. mérje fel a beteg állapotát: szólítsa meg és rázza meg a vállát. Epilepsia. Görcsroham alatt azt értjük. hogy eszméletlenséghez vezessen. Az eszméletlenség mélysége Az eszméletlenséget önmagában tünetként értékeljük. magas láz és még számtalan betegség és kórállapot — 111 — . főleg gyermekkorban. A beteg eszméletét veszíti. Az eszméletlenség minden esetben életveszélyt jelez! Az eszmélet vizsgálata kontaktuskísérlettel lehetséges: hangos megszólítás és ezzel egy időben a váll óvatos. Kérje meg egyik segítőjét. ennek következtében székletét. de a görcsök ismétlődhetnek. A roham során elharaphatja a nyelvét. és még mindig tart az apnoe. hogy az általános elesett állapotú beteg görcsölni kezd (lásd 14. Az eszméletlenség mélységének megítélése (AVPU. Kiáltson segítségért! Segítőit kérje meg. A legfontosabb az. Ellátás. A görcsrohamnak számtalan oka lehet: keringési zavar. A központi idegrendszer betegségei (epilepsia. Az eszméletlenség mélységének megállapítására legelterjedtebben használt módszerek az értékelő skálák. fejezet).). hogy a beteg milyen ingerekre és hogyan reagál. tehát nem betegség. Ne ijedjen meg. terhességi toxaemia. ólom). Ne nyúljon a beteg szájába! Ha a görcsroham lezajlott. hogy védje a beteget a sérülésektől. A tapasztaltak alapján folytassa az ellátást. cián. fejezet).). összeesik. közben apnoe (légzésszünet) van. kokain) gyógyszer vízbe fulladás áramütés hőártalom szívritmuszavar tüdőembolia tenyerükbe fektetve védjék a végtagokat. Lázgörcs. sérülés). és teste megfeszül. és ne tegyenek semmit a szájába. nem uralja testét. hogy hívjon mentőt. vegyszerek. koponyasérülés.

akkor kimondható. vér. A gyanút a baleseti mechanizmusra kell alapozni. ábra). ha biztonságos a helyszín! • Hangosan szólítsa meg a beteget. a helyszínnek. hogy hívjon mentőt az eszméletlen beteghez. ha a baleseti mechanizmus (vagy feltételezett mechanizmus) nem utal erre. és határozottan. ábra). mielőtt mozgatja a sérültet. vizsgálható marad a légzés. • Hármas észleléssel vizsgálja meg. medencetörés. kiáltson segítségért. akkor annak megfelelően folytassa az ellátását. Amen�nyiben az illető nem reagált a kontaktuskísérletre. és a mozgatás következtében sérül a gerincvelő. Itt röviden újra leírjuk a folyamat lépéseit: • Csak akkor lépjen oda. melyek normális esetben akár „védelmi” funkciót is ellátnak. Eszméletlen betegnek tilos szájon át bármit is adni! Stabil oldalfekvő helyzet Az ERC ajánlása szerint alkalmazott testhelyzet a stabil oldalfekvő helyzet (recovery position). combcsonttörés. hanem eszköz. hogy fennáll valamelyik kontraindikáció. Eszméletlen beteg ellátása A folyamat úgy indul. Tapintással is keressen sérüléseket. akkor feltételezhető. hogy mi az eszméletlenség oka. Ha ez kontraindikált (valamilyen körülmény miatt nem szabad megtenni). Nézze át. nem tudhatjuk még. Eszméletlen beteg elsődleges ellátása vezethet eszméletlenséghez. Felvetődik a gerincsérülés gyanúja magasból esés. A kontraindikációk kizárásához. Ez akár a beteg halálát is okozhatja. A beteg ellátásában természetesen fontos lesz az oki kezelés. illetve ezek gyanúja. ahol a mozgatás következtében szervek kerülhetnek a külvilágba.elsősegélynyújtás 8. hogy szükség esetén ebből a pozícióból könnyen újra hanyatt fekvő helyzetbe hozható a bajbajutott. A sérülések keresését kezdje a koponyánál. hogy talál-e sérüléseket. Óvatosan tapintsa végig. A mentő megérkezéséig maradjon a beteg mellett. gázolás. melyek bizonyos manőverek elvégzésével megszüntethetők (8/2. és meg kell vizsgálnia. Ha normális légzést talál. de óvatosan rázza meg a vállát. Ebben a testhelyzetben a nyelv nem zárja el a légutakat. Hiszen akkor. hogy ha sérült gerincű egyént mozgatunk. Tekintse meg. hiszen a helyszínen teljes bizonyossággal nem állapítható meg a gerincsérülés. hogy milyen állapotban van. akár saját váladékában is. akkor elvégezheti a stabil oldalfektetést (8/3. Vannak további sérülések. Ezek hiányában az tüdő gyomor eszméletlen beteg félrenyelhet. Célja a légutak szabadon tartása. A legnagyobb veszélyt az jelenti. Jellemzője még. Sokszor a fulladásnak mechanikai okai vannak. tehát a korábban leírtak szerint újraélesztést kell kezdenie. Ha az állapotában változás áll be. vagy földön fekve találunk rá. amikor a sérülést kiváltó traumáról nem tudjuk kizárni azt. Ennek lépései a következők: — 113 — gyomortartalom nyelőcső következmény 18 < vízcm nyomás 18 > vízcm nyomás 8/2. A stabil oldalfekvő helyzet kontraindikált olyan helyzetekben.) Eszméletlen személy ellátásában legfontosabb teendő a szabad légutak biztosítása. a szőnyegen fekve. mivel az eszméletlenség fokától függően bizonyos reflexek kiesnek. vagy van-e ezekre utaló jel. hogy az illető halott. légcső megfulladhat. keresse a törés jeleit. ahogy azt a BLS fejezet elején már tárgyaltuk. Ennek legáltalánosabb módszere a stabil oldalfektetés. akkor más módszert kell választani. amikor annak kivitelezése veszélyt jelent a beteg számára. az esetleges váladékok (nyál. akkor a lehető legkorábban kérje meg. Ha van segítője. hogy nincs kontraindikáció. (Ha nem normális a légzés – 10 másodperc alatt kevesebb mint 2 légvétel –. akkor a légútbiztosítás (például a stabil oldalfekvő helyzet létesítése) után hívjon mentőt. Így az első számú kontraindikáció a gerincsérülés gyanúja. Ha például valakit egy szobában talál eszméletlenül. a ráutaló jeleknek. hogy lát-e sérüléseket a mellkason és a hason. Vagyis önmagában nem cél. hogy normális-e a légzés. Amennyiben ön egyedül van. gyomortartalom) ki tudnak folyni a beteg száján. mint például rekesz a garatreflex. hogy gyanúról van szó. és figyelje a légzését. hogy az illető eszméletlen. feltétlenül meg kell őt vizsgálnia. amikor a jelenlétünkben összeesik valaki.Első teendők sürgős esetekben . így a stabil oldalfekvés kivitelezését is: olyan súlyos nyílt mellkasi és/vagy hasi sérülés. Fontos hangsúlyozni. Ha úgy találja. Ebben az esetben nagy jelentősége van a körülményeknek. Akkor is előfordulhat. amik önmagukban is kontraindikálják a sérült mozgatását. Az eszméletlen személy fulladásának lehetséges mechanizmusai — 112 — . és semmi sem utal traumára. • Szabadítsa fel a légutakat a koponya hátrahajtásával. sekély vízbe ugrás esetén. akkor is feltételeznie kell azt. hogy sérthette a gerincet. de az elsősegélynyújtónak nem elsődleges feladata annak kiderítése. A végtagokat óvatosan tapintsa át. illetve minden olyan esetben. a beteg támasz nélkül fekszik. és nem mozdul el. ábra. Az átjárható légutak biztosítása azért rendkívül fontos.

ábra). vagyis kíméli a nyaki gerincet (8/5. A szájüreg kinyitása és kitisztítása 8/5. amikhez a beteg szájába kell nyúlnia. Ha ön szerint kontraindikált a stabil oldalfektetés. Ez nem más. mintha intene. A fej hátrahajlítása és az áll előemelése (head tilt and chin lift). majd a beteg vállát és térdét fogva fordítsa el maga felé. Törekedjen a derékszögszerű pozícióra.elsősegélynyújtás 8.pte. ábra. mint a koponya hátrahajtása (reklinálása). Ilyen esetben a következő módszerekkel lehet biztosítani a szabad légutakat: A száj. ábra). tehát gerincsérülés gyanújában nem alkalmazható. A fej hátraszegése és az áll előemelése — 115 — . Ha a másik kezét a beteg homlokára helyezi. akkor válasszon más légút-biztosítási módszert. • Nyissa ki a beteg száját. A beteg tenyere ekkor felfelé néz. A behajlított térd maradjon hajlított állapotban. Ha még nem hívtak mentőt. Ezzel a mozdulattal elérhető. a stabil oldalfekvő helyzet sem kivitelezhető. mely kezdetben öntől távolabb volt. Hátránya. hogy onnan maximum néhány mozdulattal el tudja távolítani az idegentestet (8/4. hogy a száját nyitva tartja. akkor ezen a ponton telefonáljon. Fogja meg két ujjal a beteg állcsúcsát úgy.wmv — 114 — 8/4.és garatüreg kitisztítása. Ezzel a nyak is mozdulatlan marad. hogy a nyaki gerincet nem kíméli. hogy maga a koponya ne mozduljon meg. Határozott mozdulattal hajtsa hátra a beteg fejét. Csak akkor nyúljon a szájába szabad kézzel. figyelje a légzését és az állapotváltozásokat. Ezt általában a chin lift manőverrel együtt használjuk. A stabil oldalt fektetés menete • Az önhöz közelebbi felső végtagot emelje a beteg feje mellé. kitörlése. • Az öntől távolabbi felső végtagot húzza át az önhöz közeli oldalra. ábra. A beteg mellé térdelve egyik kezét helyezze a homlokára. • Ez után az öntől távolabbi alsó végtagot térdben hajlítsa be és húzza fel.Első teendők sürgős esetekben . A chin lift manőver az áll felemelését. előrehúzását jelenti. • Győződjön meg arról. a nyelv előrehúzása. elérheti azt. ábra. hátracsúszott nyelvgyök ne tudja elzárni a légutakat. Eszméletlen beteg elsődleges ellátása Egyéb eszköz nélküli légútbiztosító módszerek Abban az esetben. Maradjon mellette. hogy a tónustalan.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/StabilOldalfekves_hun. Próbálja meg függőleges irányba húzni az állát. • A beteg arcát helyezze annak a kezének a kézhátára. másrészt megharaphatja a beteg.etk. Ezek mind olyan módszerek. a b c d 8/3. hogy pontosan emiatt fog elzáródni teljesen a légút. ha látja és biztos benne. 8. a másikkal pedig tartsa az állkapcsát. hogy a beteg stabilan fekszik. amikor a beteg mozgatása kontraindikált vagy akadályozott.1 videó: A stabil oldalfekvés létesítésének folyamata – http://tamop. Legyen óvatos! Valójában nem ajánlott az eszméletlen beteg szájába nyúlni. Egyrészt előfordulhat.

wmv Nasopharyngealis tubus. A legfontosabb cél az eszméletlen beteg ellátása során az átjárható légutak fenntartása.2 videó: A Guedel-tubus behelyezése – http:// tamop.elsősegélynyújtás 8. • Laryngealis maszk. Ha az elsősegélynyújtó számára az elsősegély-felszerelés részeként elérhetők bizonyos légút fenntartására használatos eszközök. és 4. mivel a félrenyelés ellen százszázalékos védelmet nem ad. amely a helyszínen rendelkezésre áll az eszméletlenség lehetséges okaival kapcsolatban. ha a beteg szájzuga és fülcimpája közötti távolságot vesszük alapul (8/7. és a nyelv lenyomásával 180°-ban el kell forgatni. ratig levezetni. A Guedel-tubus segítségével a szájüreg és garat között hozunk létre tartós átjárható légutat. és a 4. 8. ábra). hogy a beteg koponyája közben nem mozdul el (8/6. ujjával próbálja előreemelni a beteg állkapcsát úgy. 3. ábra). A megfelelő méret gyors kiválasztását segíti. Fontos. jaw thrust). ezért minél előbb szükséges a beteget szaksegítséghez juttatni vagy intézetbe szállítani. ujját. A Wendl-tubus egy gumicső. hiszen életveszélyben van. Ügyelni kell arra. azonban a túl nagy tubus sérüléshez vezethet. Eszközös légútbiztosító módszerek A kézzel mesterségesen kialakított átjárható légutak (például Eschmarch–Heiberg-műfogás) fenntartása egy segélynyújtót hosszabb időn keresztül képes lekötni. amikor a reklináció nem elég. magas időfaktorú állapot. A behelyezés során ügyelni kell arra. a beteg állapotának folyamatos megfigyelése és mielőbbi szaksegítséghez juttatása. miközben a hüvelykujjaival a járomcsontra támaszkodik (közel az orrnyereghez). Térdeljen a beteg feje mögé. 8/7. Ezeket a tubusokat a behelyezési úttól és az elhelyezkedésüktől függően különböztetik meg: • Pharyngealis (garat) tubusok: – oropharyngealis (szájgarat).pte. Az eszméletlenség életveszélyes. A Guedel-tubus méretének kiválasztása és behelyezése álló végével kerüljön a szájba bevezetésre. ábra. Ezzel a forgatással kerül a helyére a garatban. 4. hogy közben 90°-kal el kell forgatni. Eschmarch-Heibergműfogás Eschmarch–Heiberg-féle műfogás (az áll szubluxálása. A Wendl-tubus levezetése — 117 — Az eszméletlen beteget soha sem szabad magára hagyni. merev tubus felfelé — 116 — . ábra). hogy a hajlított. mely az orrot és garatot köti össze. oly módon. Ezt a módszert szakellátóknak javasoljuk. A bevezetés előtt a gumicsövet géllel célszerű bekenni. 2. A hazai gyakorlatban alkalmazása viszonylag kevéssé terjedt el (8/8. 0. hogy orrsérültön csak korlátozottan alkalmazható. – nasopharyngealis (orrgarat).hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Guedel_tubus_behelyezes_hun. 1. – speciális kombi tubusok (légcsőbe és nyelőcsőbe). mivel a légcsőbe vezetett tubusokhoz további eszközök és komolyabb szakértelem szükséges. Az elsősegélynyújtó mielőbbi feladata a legtöbb információ összegyűjtése. hogy a megfelelő méretű tubust válasszuk. A beteg állkapcsának száraira. ábra. A következőkben csak a pharyngealis tubusokat tárgyaljuk. 5. A tubust óvatosan a vágott hosszabb részével lefelé az egyik orrjáraton keresztül kell a ga2. Akkor alkalmazzuk. • Trachealis (légcső-) tubusok: – oralisan bevezetett. a fül alatti területre helyezze mindkét kezének 3. Eszméletlen beteg elsődleges ellátása 8/6. 1. Itt az állat tolják előre. míg a túl kicsi hatástalan lesz.etk. esetleg lehetetlen. majd a 3. 8/8. ábra. – nasalisan bevezetett. Különböző méretben kerül forgalomba a következő jelölésekkel: 00. akkor ezeket célszerű alkalmazni. Oropharyngealis tubus.Első teendők sürgős esetekben . kontraindikált (gerincsérülés gyanúja!). amíg megfelelő segítség nem érkezik a helyszínre.

R. Légúti idegentest okozta rosszullét ellátása MARTON-SImORA JÓZSEF. B. 1974. 2002. 2010... DR. A practical scale.: Unconsciousness. TEASDALE. Orvos Továbbképző Szemle 9. BUDAI E. KOSTER.: Az eszméletlen beteg vizsgálata. C. H. VAN DE VELDE et al. 9. 2007. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiolog.10: 48–60. G.: Assessment of coma and impaired consciousness. without having suffered a cardiac arrest. NAgY GÁBOR A fejezet tartalma A légúti idegentest fogalma / 120 Ráutaló jelek.: Az eszméletlen beteg ellátása a járóbeteg-szakellátásban – szakdolgozói feladatok. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 4. 2008. Resuscitation 72:240–251. W. HESS D. JENNETT. MALIk K. 20.1:11–22. et al.1:37–40.: Are patients who are found deeply unconscious. Adult basic life support and use of automated external defibrillators.Első teendők sürgős esetekben . 2005. always breathing normally? Resuscitation 78:116–118.: European first aid guidelines. Lancet 2:81–84. Resuscitation 81:1277– 1292. 2006.elsősegélynyújtás Irodalom BÅNg et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2. tünetek / 120 Teendők légúti idegentest esetén / 120 Légúti idegentest gyermeknél / 123 Irodalom / 125 — 118 — — 119 — . FLOHR.

a következményes tüdőgyulladás kivizsgálása során ismerik fel. A félrenyelésre atípusos tünetek megjelenésekor is gyakrabban kell gondolni különféle súlyosabb ideggyógyászati kórképek.elsősegélynyújtás 9.megítélésünk szerint . A Heimlich-műfogás álló és fekvő helyzetben — 121 — — 120 — . vagy az erőltetett köhögésre nem változik/súlyosbodik az állapota. és minden ütés után gyorsan ellenőrizze (kérdezze. 9/1. bíztassuk köhögésre. egyik kezét helyezze a beteg mellkasára. míg az akadály meg nem oldódik.pte. a lapockái közé. hogy félrenyelt valamit. riadt tekintet. Légúti akadályt nem csak külső idegentest képezhet. megszüntetve így az elzáródást. Ha a betegen már kezdetben súlyos szűkület tüneteit látjuk. végezzünk 5 háti ütést a következők szerint: Álljon a beteg mellé. Aspirációra hajlamosítanak ezen túl olyan betegségek. ahol a méretüknek megfelelően elzáródást okoznak. Ráutaló jelek. zavart vagy korlátozott nyelés. ábra) a következők szerint: 9. közben másik kezének tenyéri részével üssön határozottan a bajbajutott hátára. hajoljon előre. Alkalmazzon 5 háti ütést. Amennyiben a beteg képes rá. Emellett az oxigénhiány következtében fellépő cianózis. kezdeti izgatottság. Köhögés közben figyeljük. E mozdulatsor hatására a mellkasban/tüdőben lévő levegő kifelé préselődik. mely elzárja a garatot.wmv Helyezkedjen a beteg mögé.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Leguti_idegentest_eltavolitasa_hun. ábra. Vízből mentett egyéneknél mindig gondolni kell arra. Amennyibe a beteg köhögése . Ha az 5 háti ütés nem volt hatásos. köhögni.1 videó: légúti idegentest eltávolítása felnőttnél – http:// tamop. elzárva ezzel a levegő útját a tüdőbe. A betegnél észlelt tünetek segítenek elkülöníteni az idegentest okozta elzáródás enyhe vagy súlyos voltát. hogy a légutakba idegen anyag kerülhetett. ott ahol a bordaívek találkoznak. Ha beszédképes. illetve amíg a beteg el nem veszíti az eszméletét. a légcsőben hirtelen felfelé áramolva az idegentestet esetleg magával sodorja. Szintén ellenőrizze minden hasi lökésnél a beteg légzésének. akkor el is mondja. és a beteg eszmélete még megtartott. felgyülemlett váladék.Első teendők sürgős esetekben .etk. Légúti idegentest okozta rosszullét ellátása A légúti idegentest fogalma A légúti elzáródások egy része idegentestek félrenyelése (aspirációja) következtében jön létre. rágógumi. Kisebb légúti idegentestek kezdetben gyakran alig észrevehető módon juthatnak a hörgőrendszerbe. Összekulcsolt kezét ezután húzza 5-ször hirtelen hátrafelé és felfelé. Az idegentest általában ételdarab. a gyomorszáj záródási zavarában. ismételje az 5 háti ütést és 5 hasi lökést mindaddig. Teendők légúti idegentest esetén Ha a betegen enyhe légúti elzáródásra utaló jeleket látni. alkalmazzon 5 hasi lökést (más néven Heimlich-féle műfogást. hogy légúti idegentestről/légúti elzáródásról van szó. kissé a háta mögé. hogy megoldódott-e a légúti akadály. úgy hogy a beteg mellkasát összenyomja. Előrenyújtott kezeit fogja össze a beteg hasának felső részén („gyomorszájánál”). 9/1. melyeknek következménye nem tiszta tudat/eszmélet. légzési nehézség. légzési képtelenség. állapotának változását. Amennyiben az 5 hasi lökés hatására sem történik változás. esetleg eltávozik-e az idegentest. tünetek Elsőként az előzmények utalhatnak arra. eltávozott-e az idegentest. majd eszméletvesztés utalhat. kissé támas�sza meg. Súlyosabb szűkületre beszédképtelenség. Felnőtt ember felső légútjának legszűkebb része a hangrés. további beavatkozásra lesz szükség az eszmélet meglétének mérlegelése után. hogy eredményes-e (effektív-e) a köhögése. és nyúljon előre mindkét karjával a beteg két hónalja alatt. illetve nyelőcsőbetegségkor. de eszmélete megtartott. szapora szívverés is megfigyelhető. a légút keresztmetszetét szűkítő vizenyő (oedema). lélegezni. figyelje). Légúti akadály lehet az eszméletlen beteg hátraesett nyelve. Enyhe esetben a beteg általában képes beszélni. különösen a gégében. a rekeszizmát felfelé emelje. javul-e az állapota.nem effektív és a súlyos légúti szűkületre utaló tünetek is megjelennek. Az ilyen állapotot gyakran csak későbbi fázisban. valamint a légútban képződő. hogy a gravitáció is segítse az idegentest eltávozását. így a legtöbb nagyobb méretű idegentest gyakran itt akad meg. játék stb.

Ha a mellkaskompresszió közben a beteg légzése normálissá válik. étkezés közben. ha addig nem hívtak mentőt. Mivel a beteg légzése a felmérés során valószínűleg nem lesz normális. ha az idegentest látható. hogy felmérjék milyen belső sérüléseket szenvedett el a beteg a hasi lökés és a mellkaskompresszió következtében. gyermekek légúti elzáródásának esélye nagy. illetve az étkezéshez kötött rosszullétek. és végezze az alapszintű újraélesztést 30:2 arányban. Előzmények? Súlyos légúti elzáródás (hatástalan köhögés) Enyhe légúti elzáródás (hatásos köhögés) Eszmélet? nincs (–) van (+) 5 ütés a lapockák közé 5 hasi lökés Kezdj CPR-t! Bíztasd köhögésre! Folyamatosan figyelje az állapotát: Nem válik-e köhögése hatástalanná? Mérséklődik-e az elzáródás? Előfordulás. látható idegentest nélkül. hogy az addig aktívan játszó gyermek elhallgat. conicum) átvágva juthatunk a légutakba. ábra foglalja össze.elsősegélynyújtás 9. mivel a beteg megharaphatja a segítő ujját. A típusos helyzetek közé tartozik az apró tárgyakkal. majd az sikeresen eltávozott. ennek alapján a mellkaskompresszió megkezdése eszméletlen állapotban kiemelten fontos. bíztassa a gyermeket köhögésre. ábra. gyakran más jelen lévő előtt. a légzés és az eszmélet változását. Csecsemők. a légzés erőssége? 3. forduljon vele mihamarabb orvoshoz. Amennyiben a légúti idegentest eltávozott. Légúti idegentest okozta elzáródás megoldására egyéb lehetőségek is vannak. szívóval. Beszédképes? 2. Ha azt gyanítja. az eszmélet romlása. Ha a súlyos légúti elzáródás jeleit látja. hogy tekintsen a szájba. majd a gége porcai közötti szalagot (lig. Bőrszín? 4. és addig senki sem hívott mentőt. A jelen lévő felnőttnek feltűnhet. Eszmélet? 5. verbális válasz a feltett kérdésre. tudata feltisztul. Az ellátási algoritmus zömében megegyezik a felnőtt-protokollal. Ha a segítségnyújtó egyedül van a helyszínen. végezzen kezdetben 5 háti ütést. Amennyiben a légúti idegentest eltávolítására – főként – hasi lökést. „Vakon”. emellett nem tudják felmérni. Ezt a célt szolgálja a conicotomia. Az orvoshoz fordulás oka. Ilyen lehet a laryngoscopos feltárás utáni eltávolítás speciális fogóval (Magill-fogó). a betegnek mindenképpen orvoshoz kell fordulnia. hívjon segítséget. megtartott eszmélet. Légúti idegentest gyermeknél LÉGÚTI IDEGENTEST ELLÁTÁSA (FELNŐTT) Mérlegeld a súlyosságot 1. A köhögés. Az így kialakított nyílásba helyezett csövön keresztül segíthető a légzés. apró tárgyakkal való játék. melynek során a bőrt. a légzési zavar/nehezítettség hiánya. vagy már eszméletlenül találja. inkább az. de a gyermek jól van. de eszmélete megtartott.Első teendők sürgős esetekben . gyenge-erőtlen vagy hiányzó köhögés. illetve a gyermek köhögési kísérlete ellenére sem javult az állapota. hogy mit szabad és mit képesek lenyelni. az esetlegesen nem teljesen eltávozott idegentest maradványainak az eltávolítására is szükség lehet. járjon el az újraélesztés hatályos protokollja szerint. akkor 1 perc újraélesztés után hívja a mentőket. mint a hasi lökés alkalmazásakor. hogy egy határozott mozdulattal onnan eltávolítható. tünetek. Fontos. inaktívvá válik. Kísérleti adatok szerint a mellkas kompressziójakor nagyobb légúti nyomás jön létre. Légúti idegentest okozta rosszullét ellátása Ha a beteg elveszíti az eszméletét. A mentőhívás azért tolódhat ebben az esetben későbbre. Orvoshoz fordulás az elsősegély után. Ha enyhe légúti elzáródás okozta effektív köhögést észlel. kezdjen mellkaskompressziót. Légúti idegentestre utaló jelek a következők: hirtelen kezdett. illetve mellkaskompressziót végeztek. Az ellátást a 9/2. Ebben az esetben a mellkas komprimálásának nem feltétlenül a keringés pótlása a célja. A felnőtt légúti elzáródásának ellátási algoritmusa — 122 — . Ezen túl lehetőség van a légúti idegentest okozta elzáródás alatt a légutakba levegőt juttatni. hagyja abba az újraélesztést. és figyelje a köhögés. nyugtassa meg a gyermeket. fuldoklás. Enyhe légúti elzáródásra utal az effektív köhögés megléte mellett sírás. A szájból ujjal való idegentest-eltávolítás csak akkor végezhető. rutinszerűen a szájba ne nyúljunk. hogy a mellkas összenyomásakor a tüdőből kiáramló levegő esetleg magával sodorhatja a légúti idegentestet. hogy az idegentest nem távozott el teljes egészében. de e technikákat általában már hozzáértő szakszemélyzet (mentőszolgálat munkatársai) végzi. légzési zavar/nehezítettség. ellenőrizze a légzésének minőségét. mert valószínűleg nem lesz szükség defibrillátorra (ellentétben a szív eredetű keringésmegállásokkal). cianózis megléte és súlyosbodása. mivel sokmindent a szájukba vesznek. játékokkal játszó gyermek. — 123 — 9/2. Teendők légúti idegentest észlelésekor. Súlyosabb légúti elzáródásra utalhat szintén beszédképtelenség. Itt elsődlegesen a helyesen végzett mellkaskompressziótól várható kezdetben a legnagyobb esély. vizsgálja át a beteg száját. és esély van arra. köhögés.

Bőrszín? 4. majd 2 befúvást.. gyermekek kisebb testsúlyúak. A sérülés elkerülése végett egyéves kor alatt a hasi lökések helyett mellkasi lökéseket alkalmaznak a következők szerint: A csecsemőt fektesse az egyik alkarjára úgy.. mellkaskompressziót (újraélesztést) alkalmaztak. A. a légzés erőssége? 3. azaz nem jár látható mellkasemelkedéssel az elzáródás miatt. Resuscitation 81:1277– 1292. Egy perc után hívjon mentőt. az állát ujjaival megtámasztva. Beszédképes? 2. P. úgy hogy felsőteste lefelé lógjon. K. hogy a gravitáció is segíthesse az idegentest eltávozását. W. A hasi lökés kivitelezése megfelel a felnőtt-protokollban leírtaknak. alkalmazzon 5 hasi/mellkasi lökést. fontos utána orvoshoz fordulni. Előzmények? Súlyos légúti elzáródás (hatástalan köhögés) Enyhe légúti elzáródás (hatásos köhögés) Irodalom BIARENT. eszmélete hogyan változik. és másik keze két ujját a szegycsont alsó részére (a mellkas középére) helyezve (általában mutató.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 6. Szabadítsa fel a légutakat. hogy a mellkasa felfelé tekintsen. 2010. A fő cél itt is a társsérülések és az esetlegesen el nem távozott idegentest megítélése. ábra. Amennyiben onnan egy mozdulattal eltávolítható idegentestet lát.és középső ujj) végezzen 5 határozott lökést. hogy a lökés ereje minden esetben alkalmazkodjon a gyermek alkatához. D. Csecsemőt fektessen egyik alkarjára.: Airway pressure with chest compressions versus Heimlich manoeuvre in recently dead adults with complete airway obstruction.4:191-195. G. A csecsemő/gyermek légúti elzáródásának ellátási algoritmusa — 124 — — 125 — . Ha a gyermek az 5 hasi/mellkasi lökésre sem javult. Kérjen segítséget. 2009. Amennyiben az 5 kezdeti befúvás után a légzés nem kielégítő. Ha a gyermek a légúti elzáródás következtében eszméletét veszti. Current Anaesthesia & Critical Care 20:102–112. Minden ütés után ellenőrizze. Eszmélet? 5. Az ellátást a 9/3. KOSTER. LÉGÚTI IDEGENTEST ELLÁTÁSA (GYERMEK ) Mérlegeld a súlyosságot 1. mellkaskompresszióhoz hasonló mozdulatot. M. így könnyebben pozícionálhatók. Resuscitation 81:1364–1388. ha az alkalmazott beavatkozástól függetlenül bármilyen légzési zavar tapasztalható. A köhögés. de az eszmélete még megtartott. háttal felfelé.: Acute and chronic airway obstruction in children. Gyorsan hozza a gyermeket olyan helyzetbe. így elkerülve/csökkentve a társsérülések kialakulását. ábra foglalja össze. et al. míg az állapota nem javul.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2. Ellenőrizze a beavatkozás hatásosságát/hatékonyságát. SUNDE. Ha hasi/mellkasi lökést. ismét folytassa 5 háti ütéssel és 5 hasi/mellkasi lökéssel mindaddig. DOHERTY.: The clinical management of airway obstruction. L. akkor is. LANgHELLE. hogy a gyermek köhögése. illetve az eszméletét el nem veszti.Első teendők sürgős esetekben . Anaesthesia and Intensive Care Medicine 10. R. azt határozott mozdulattal távolítsa el. Resuscitation 44:105– 108. STEEN. 2010. közben másik keze tenyéri felével a gyermek méretét/alkatát figyelembe véve. Eszmélet? nincs (–) van (+) 5 ütés a lapockák közé 5 hasi lökés (csecsemőknek mellkasi kompresszió) A légútak felszabadítása 5 befúvás CPR kezdése Bíztasd köhögésre! Folyamatosan figyelje az állapotát: Nem válik-e köhögése hatástalanná? Mérséklődik-e az elzáródás? 9/3. illetve előzmények nélkül eszméletlen állapotban találja a gyermeket. et al. Ha a gyermek az 5 háti ütésre nem mutatott javulást. légzése. kezdjen 15 mellkaskompressziót. és így alkalmazza a háti ütéseket a lapockái közé. 2000. A. és alkalmazzon 5 kezdeti befúvást. tekintsen a gyermek szájába. ha addig senki nem tette meg. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. ügyelve arra. A fejét ujjaival rögzítse. WIk. 2009.elsősegélynyújtás 9. Paediatric life support. Légúti idegentest okozta rosszullét ellátása Mivel a csecsemők.. FLAVELL et al. Orvoshoz fordulás. Egyéves kor alatti gyereken hasi lökés nem végezhető. Ez gyakran nem hatásos. mivel ilyen korban a hasi szervek arányaikban nagyobbak és ezáltal könnyen sérülhetnek. de határozottan alkalmazzon 5 háti ütést a lapockái közé. kezdjen a hatályos protokollnak megfelelően újraélesztést. Nagyobb gyermeket térdére fektethet.

tehát nem eszméletlen. akkor a segélynyújtó ne erőltessen rá egy speciális fektetési módot. DR. csak azért. Alapvető szabály. Az úgynevezett fektetések olyan testhelyzetek. valamint felsőtestét enyhén (kb. ezért a megemelkedő nyomás miatt károsodhat. ami nehezítheti a vénás visszaáramlást (10/1. Eszméletén lévő beteg további ellátása 10. Eszméletén lévő beteg további ellátása MARTON-SImORA JÓZSEF. Az agy nem tud kitérni a térfoglaló folyamat elől.10. Sok esetben nem is tudunk mást tenni. hogy a súlyos állapotú beteg vagy sérült üljön vagy feküdjön le. mert ezt ismeri. ábra). Az eszméletlen beteg fektetésével a 8. A 30°-ban megemelt felsőtestű koponyából a vér visszaáramlását a nyaki vé.beteg nákon keresztül. a mentőt. és fejét. vagyis a fektetését. ábra. amely számára könnyebbséget jelent (például csillapítja fájdalmát. akkor a nyakán futó erek megtöretést szenvedhetnek. például vérzés következtében. amivel a koponyaűri nyomásfokozódás megelőzhető. A 45-60°-ban megemelt felsőtestű beteg (fél-Fowler-helyzet) — 126 — — 127 — . fulladásról számol be. hogy a beteg vagy sérült állapotromlását megakadályozzuk. Ilyenkor a beteg vagy sérült gyakran mellkasi fájdalomról és/vagy nehézlégzésről. hordágy) / 134 A beteg megfigyelése szállítás során / 134 Irodalom / 135 10/2. amelyeket azért hozunk létre. de nyugalomban is fontos. Ugyanakkor az is szabály. fejezetben foglalkozunk. hogy ha a beteg vagy sérült spontán felvesz egy testhelyzetet. enyhítsük fájdalmát. A károsodás kialakulásának időtartamát lassíthatja a megfelelő fektetés. 30°-ban) meg kell emelni. A koponyasérülések egyik súlyos következménye a koponyaűri nyomásfokozódás. A beteg/sérült testhelyzete nem csak mozgatás közben. mint hogy a megfelelően elhelyezett beteggel várjuk a segítséget. Koponyasérült fektetése. hogy az itt áttekintésre kerülő fektetési módok akkor alkalmazhatók. és megnyugtassuk. Fontos kiemelni. Ez azt jelenti. kísérése és szállítása / 130 Emelés és szállítás elsősegélynyújtóval / 130 Szállítás eszközökkel (hordszék. Ha azonban csak a sérült fejét emelil meg. E pozíció kialakításához igénybe lehet venni takarókat. BETLEHEm JÓZSEF Fektetési módok Bizonyos egészségkárosodások szükségessé teszik az elsősegélynyújtás részeként a bajbajutott megfelelő helyzetbe hozását. kabátokat. A légvétel megkönnyítésére legjobb test- A fejezet tartalma Fektetési módok / 127 Betegek mozgatása. ha a beteg/sérült kontaktusba vonható. A koponyaűri agynyomás-fokozódás lehetőségének esetén a sérültet háton kell fektetni. könnyíti légzését). Fektetés mellkasi panaszok esetén. Ez a testhelyzet segíti a 10/1. hogy az addig normális nyomás a koponyán belüli zárt csontos térben megemelkedik. ábra. az állapotától függően.

miáltal csökkentheti légszomját/nehézlégzését (10/2. az érintett végtag óvatos lógatása segíthet javítani a keringést. Ha a beteg hallhatóan szörcsögve.wmv — 129 — — 128 — . ábra). Ha a beteg alsó vagy felső végtagján vénás keringészavart (érelzáródást) tapasztalunk. E testhelyzet kialakításával javul a légzés a mellkasban megváltozott nyomásviszonyok miatt. Eszméletén lévő beteg további ellátása helyzet az úgynevezett félig ülő helyzet (fél-Fowler-helyzet). ábra). ábra. akkor feltehetőleg a keringési és légzési elégtelenség fenyegető jeleit látjuk. A hanyatt fekvő helyzet felhúzott lábakkal A betegek mentéstechnikai eszközök segítségével speciális fektetési pozíciókban is elhelyezhetők. Szükség esetén megoldást jelent. Az arcsérüléskor alkalmazott fektetés 15˚ 10/4. Ezzel csökkenteni lehet a hasfali izomvédekezést. ha végtagi artériás keringészavar/(elzáródás) van. A súlyos. hogy ily módon a vér az alsó végtagok felől a gravitáció kihasználásával a szervezet létfontosságú szervei felé áramlik (10/6. megelőzve az esetleges félrenyelést vagy a váladék lenyelését (10/7. ábra). gyulladások során többnyire a hasfali izomvédekezésből (défense musculaire) keletkezik a beteg fájdalma. 60˚ 10/6. ha az izmok feszülését el lehet érni. így enyhíteni a fájdalmat. Az ágy fejvégi részének megemelésével az anti-Trendelenburg-helyzet alakítható ki. Viszonylag ritkán alkalmazott fektetési mód. Az érpályából kiürülő vér veszélyezteti a keringést. fejezet). 30 cm-t jelent) (10/8. A vérzésekkel foglalkozó fejezet is ismerteti ezt a fektetési módot (lásd 11.etk. Erre a legalkalmasabb pozíció. amit takarókkal. Ezzel ellentétben. akkor az érintett végtagot mindig enyhén megemelten alá kell polcolni és nyugalomba helyezni. akár 80-90°-ban 10/3. és ezt célszerű a be30–45°-ban (alacsony Fowler-helyzet) teg lábainak az ágyról való lelógatásával kiegészíteni. Fektetés hasi panasz esetén. Hasi sérülés. A félig ülő helyzet lógatott lábakkal 80-90°-ban (magas Fowler-helyzet) 10/8.1 videó: fektetések különböző sürgősségi helyzetekben – http://tamop. Súlyosan kivérzett fektetése. Az egyik leggyakoribb shockban használt fektetési mód a Trendelenburg-helyzet. ábra). ábra). Az autotranszfúziós helyzet shockos betegnél 10/7. ábra. székkel és egyéb alkalmi eszközzel létre tudunk hozni. így a fájdalmat is (10/5. ábra. Hason fektetés. Speciális fektetések. Ebben a helyzetben a beteg alsó végtagjai alá összecsavart takarót. Ezeket egészségügyi intézményekben is alkalmazzák bizonyos beavatkozások elvégzéséhez. erőteljesen használja a légzési segédizmait. Ebben a helyzetben a vér és váladékok zavartalanul tudnak a külvilág felé távozni. a térdben felhúzott alsó végtagokkal való háton fekvés.Első teendők sürgős esetekben . nehezen veszi a levegőt és fulladásérzése van. A fájdalom enyhülését hozhatja. ami súlyos következményekkel jár. vérző sérült keringésének rendeződését segíti elő. ábra). ábra. A beteget hátára kell fektetni és mindkét alsó végtagját 60°-ban meg kell emelni. Trendelenburg-helyzet 10/5.hu/ elsosegelynyujtas/videok_hun/Fektetesek_kulonbozo_surg_helyzetekben_hun.pte. amit a beteg maga is önkéntelenül felvesz. ha valaki kezével megtartja a beteg felhúzott lábát. Emellett a beteg így légzési segédizmait hatékonyabban képes használni. Ebben az esetben a félig ülő helyzetet kevésbé döntve lehet kialakítani.elsősegélynyújtás 10. Az életveszélyes állapot kialakulásának késleltetésében segíthet a vérzés elállításán túl az autotranszfúziós helyzet. Ilyenkor a mellkas és a homlok kisfokú „alápolcolása” szükséges. ábra). A bordatörött sérült fektetése (magas Fowler-helyzet). mely előnyös lehet koponyaűri agynyomás-fokozódáskor. Erre alkalmas lehet egy karosszék is (10/4. (10. 10/3. kabátot lehet helyezni. melyet elsősorban erősen vérző arckoponya-sérüléskor lehet biztonsággal alkalmazni. Bordatörés után az érintett oldalra való fektetésekor elég lehet az alacsony Fowler-helyzet is (30-45°. ábra. Ez 45-60°-ban megdöntött háttámaszt jelent. melynek során a hanyatt laposan fekvő beteget az ágy vége felől 15-20°-ban megemelik (ez kb. hasi görcsök. ábra.

ábra. 10/10. A lábak szélesebb terpeszben helyezkedjenek el (10/9.elsősegélynyújtás 10. Meg kell továbbá győződni arról. Eszméletén lévő beteg további ellátása Betegek mozgatása. Egy elsősegélynyújtó is sokat tud segíteni a betegnek. ágyból. mivel ezzel magunkat is veszélyeztethetjük. a kéz. A beteghez közelebb első kézzel (dominánsan jobb kézzel) óvatosan nyúljunk át a beteg háta mögött. A kivitelezéskor helyezkedjünk el a beteg mellett „támadóállásban”. egyenes gerinccel. Elsősegélynyújtóra való támaszkodás — 130 — 10/13. gépkocsi üléséből. Betegmozgatás két elsősegélynyújtóval Két elsősegélynyújtó könnyebben tudja a beteget akár emeléssel. Ülő beteg emelése (Rautek-féle műfogás). akkor megkísérelhető a beteggel való együttműködésben a helyváltoztatás a beteg fizikai támogatásával (10/10. például beakadhat a láb. A mozgatáshoz/szállításhoz szükséges optimális feltételeket csak a beteg állapotának megfelelő mentéstechnikai eszközök biztosíthatják. a váll átkarolásával. A másik kezünkkel a be- 10/9. ábra). Ha a beteg járóképes és a járás egészségi állapotát nem veszélyezteti. A veszélyeket rejtő kárhely és a beteg állapota mindig meghatározza. azonban ilyenkor egyiküknek irányítania kell a folyamatokat. ábra). ha több ember tud közreműködni a szállításban. A kiemelés megkezdése előtt tájékoztassuk a beteget a várható mozdulatokról és az esetleges kellemetlenségekről. A kiemelés megkezdése előtt győződjünk meg arról. hogy a beteg egyik alkarját könyökízülete alatt meg tudjuk fogni. és a beteget feleslegesen tes�szük ki kellemetlenségnek. és kérjük együttműködését. Feltételezhető sérüléseket (elsősorban gerincsérülést) ellenőrizni kell. ábra). segíthet tehermentesíteni a járást a segélynyújtóra való támaszkodással. Kétkezes nyereg kialakítása 10/12. hogy nem ütközünk fizikai akadályba az emelés végrehajtása során.Első teendők sürgős esetekben . kísérése és szállítása Néha szükségessé válik az elsősegélyben részesített beteg vagy sérült elszállítása a baleseti helyszínről vagy esetleg kérésre részt kell venni a mentők által végzett betegszállításban. akkor azt előtte mindig magyarázzuk el a betegnek. hogy ez a kivitelezési mód a legcélravezetőbb és nem rontjuk vele a beteg állapotát. A beteg mozgatása során törekedjünk a helyes testtartásra és az emelés megfelelő technikájára. Az emelés során használjuk a legerősebb izmainkat. Emelési technikák Emelés és szállítás elsősegélynyújtóval Fizikai támogatás. Rautek-műfogás — 131 — . miközben a térdet behajlítjuk. kissé a beteg felé fordulva. ábra. hogy a beteget csak akkor mozgassuk. mivel így a járásképtelen beteget akár kétkezes nyereg kialakításával is lehet szállítani (10/11. mivel ezzel a fogással végzetes károsodást idézhetünk elő. ábra. Ha mégis mozgatásra kényszerülünk. A hát mindig maradjon egyenesen. ha két elsősegélynyújtó tudja ezt megtenni. ábra. ábra. Ideális. Alapvető elv azonban. A beteget gyakran kell kiemelni székből. helytelen emelési technika helyes emelési technika 10/11. ábra). szükség szerint térdben. Ideális az. akár egy szék segítségével hosszabb távolság megtételekor is mobilizálni (10/12. csípőben behajlított lábbal. hogy mikor szükséges a beteget feltétlenül elszállítani. A saját fizikai korlátainkat meghaladóan soha ne bocsátkozzunk a beteg mozgatásába. állapotromlásnak. ha ez feltétlenül szükséges és elkerülhetetlen (lásd kimentés). a hónalja alatt vezetve kezünket oly módon.

ábra. etk. A második személy a beteg mellkasánál. Eszméletén lévő beteg további ellátása teg ugyanazon alkarját a csuklóízület felett fogjuk át. akkor óvatosan alkalmazzuk két segélynyújtó közreműködésével a bukósisak-eltávolító fogásokat (10/15. A beteggel való mozgás kis léptekkel egy irányba valósulhat meg (10/14. Az emelés megkezdése előtt nyújtott alkarral egyszerre nyúlnak óvatosan a beteg alá a megadott pontokon. Ehhez több személy összehangolt munkája kell.pte. Ha a beteg kontaktusképtelen. Motoros. Bukósisak eltávolítása — 133 — . figyelve a gerinc mozdulatlanságának biztosítására. ábra). a beteg egyik azonos oldalán elhelyezkedve valamennyien. emelésekor különös eljárásra van szükség. Tálcafogás gerincsérült mozgatásakor — 132 — g 10/15. akik irányítását (számolással) a fejnél (nyaki gerinc) elhelyezkedő segítő végzi.Első teendők sürgős esetekben . akkor őt a lábak megfogására kérjük (10/13.wmv Tálcafogás. ábra). Az emeléskor legyünk határozottak.elsősegélynyújtás 10. esetleg kerékpáros balesetek során szükség lehet bukósisak eltávolítására. Ideális esetben négy személy végezheti el szakszerűen. kissé előrehelyezett combunkra próbáljuk meg húzni a beteg súlypontját. és a beteghez közelebb eső.2 videó: Rautek-féle műfogás – http://tamop. a mozgatásakor. azonos tempóban végzik. a harmadik személy a medencéjénél. Ha a sérült gerincsérülésének gyanúja áll fenn. a negyedik személy az alsó végtagoknál (térdízület) helyezkedik el. Az emelést számolásra. A mozgatás során apró hátráló mozdulatokkal igyekezzünk a beteget elhúzni. (10. ábra. és a légutak felszabadítása érdekében szabaddá kell tenni a beteg nyakát és fejét. ábra).hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Rautek_fele_mufogas_hun. Ha van segítőnk. a b c d e f 10/14.

S. JOHNSON. 22. A segélynyújtó mindig addig kísérje el a beteget vagy működjön közre a szállításban. Surgery 275–279. TERAI.1:48–49. OkADA. to facilitate drainage into the pelvis. KAwAkAmI.vagy mentéstechnikai eszközök is.: European first aid guidelines. namely. the elevated head and trunk posture. Resuscitation 72:240–251. amíg a beteg a megfelelő szaksegítséghez jut. with special reference to a new method of treatment.: Diffuse septic peritonitis. Eszméletén lévő beteg további ellátása Szállítás eszközökkel (hordszék. A beteg megfigyelése szállítás során A mozgatás vagy szállítás során nem feledkezhetünk meg a beteg állapotának változásáról. Y. G. például mentők átveszik. The Medical Record. Egyszerű eszköz lehet például egy szék vagy egy ajtólap is. 1029–1931. S-. New York. 1996.. HENDERSON. 57:617–623. 2009. vagy beszállítja sürgősségi ellátóhelyre vagy gyógyintézetbe.: Myth: the Trendelenburg position improves circulation in cases of shock. MATSUSHImA. M. 10/16. with a report of nine consecutive cases of recovery.. 2007.Első teendők sürgős esetekben .6:613–614. ANADA. ábra.: Initial assessment of the polytrauma patient.. tegyük meg az általunk elvégezhető legszükségesebb beavatkozásokat. Fekvőbeteg szállítását hordággyal végezhetjük a legkönnyebben.elsősegélynyújtás 10. Intensive Care Med. Ha rosszabbodást észlelünk. S. A szállítás megkezdése előtt és annak befejeztével mindig ellenőrizzük a beteg állapotát. melynek számos típusát fejlesztették mára ki ergonómiai szempontok figyelembevételével (10/16. H. így vele célszerű kontaktust tartani vagy figyelemmel kísérni alapvető tüneteit. R. 1900. HASSAN et al. CJEM 6.: Effects of Trendelenburg versus passive leg raising: autotransfusion in humans. C. VAN DE VELDE et al. A hordszék már kifejezetten a beteg szakszerű mozgatására kialakított eszköz. szállításához igénybe vehetők szükség. O. hordágy használat közben — 134 — — 135 — . hordágy) A beteg mozgatásához. Hordszék. Irodalom FOwLER.. ábra). 2004.

Baleseti történések 11. rándulás. ficam / 152 Törés. az elsősegélynyújtói ellátás jelentősége / 139 A sebzések típusai / 142 Sebellátás / 145 Vérzéscsillapítás / 145 Elsődleges sebellátás / 148 Törés. törés. ficam általános ellátása / 153 Sérülések (lágyrész. rándulás. idegrendszeri) testtájak szerint és elsődleges ellátásuk / 154 A fej sérülései / 154 A koponya sérülései / 154 Az arckoponya sérülései / 155 Az agykoponya sérülése / 156 A nyak sérülései / 157 A gerinc sérülései / 158 Medencetörés / 159 Mellkassérülés / 160 Hasi sérülés / 162 Végtagsérülés / 163 Felső végtag / 163 Alsó végtag / 166 Kompartment-szindróma / 169 — 136 — — 137 — . BETLEHEm JÓZSEF. KÖCSE TAmÁS.11. Baleseti történések DR. DR. NAgY GÁBOR Politraumatizáció / 169 Termikus sérülések / 171 Fagyási sérülés / 171 Égés / 172 Hiperterm ártalmak / 176 Hipoterm ártalmak / 177 Áramütés / 177 Vízi balesetek / 178 Irodalom / 179 A fejezet tartalma Baleseti mechanizmusok / 138 A sérülések csoportosítása / 138 Lágyrész-sérülések / 139 Sebzés (vulnus) / 139 A sebzések jellegzetességei. MARTON-SImORA JÓZSEF.

kötőszövet). szabadidős tevékenységhez kötődő balesetek vagy komoly. A sérült rész jellege szerint: • Lágyrész-sérülés (bőr. ajkak) keletkezett sebzések nagyobb fájdalommal járhatnak. — 138 — — 139 — .elsősegélynyújtás 11. az alacsony csökkenti a vérzés intenzitását. vagy potenciálisan az ember egészségét veszélyezteti. nagy sebességű járműben szenved balesetet. • Sugárzás. élettani. amikor egyes fizikai és kémiai tényezők megbontják a szervezet szöveti egységét. • A fájdalmat fokozhatja a sebfelszínre vagy annak mélyére került. általánosságban sérülésnek tekintjük azon károsodásokat. alvadásgátlók szedése. ha valaki magasból (több mint 5 méter) esik. artéria) sérülése. motorkerékpáros stb. • Seb szövődménymentes gyógyulása az esztétikai szempontok (hegesedés) miatt is fontos. ficam. A sérülés definícióját nehéz pontosan meghatározni. • A vérzést fokozza a seb közelében futó nagyobb ér (véna. hosszabb ideig (több mint 20 perc) betemetődik vagy beszorul. hisz sérülései bizonyos jellegzetességeket hordozhatnak és helyzete előrevetítheti a várható súlyosságot. gerincvelő. Ezen kívül léteznek még más felosztások is. Anatómiai. Ezt a személysérüléssel járó közlekedési balesetek követik (28. az elsősegély-nyújtói ellátás jelentősége A sebzés önmagában vagy egyéb sérülésekkel (törés. hogy a sérültek milyen súlyos állapotban lehetnek. • Hő. a fej. bizonyos történések alapján feltételezhető a komoly egészségkárosodás. zúzódást. például gépkocsivezető. A szövetek ellenálló képességét meghaladó külső hatás a mélyebben fekvő lágyrészekben fedett sérülést . A balesetek során kisebb vagy nagyobb sérülések keletkeznek.3%) sem. Közlekedési baleseteknél fontos tisztázni. robbanás közelében sérül meg. melyek akár a sérült életét is képesek kioltani. agy). 7500 ember veszíti el az életét. • A vérzést fokozza. testtájék vagy az egész szervezet működését megzavaró testi. a külső nemi szervek sérülései). a sérülést kiváltó okok és megjelenésük szerint csoportosíthatjuk. fennállását időben kitolja a véralvadás zavara. Baleseti történések Baleseti mechanizmusok A balesetek a mindennapokban előforduló.4%). seb keletkezik. nyálkahártya folytonosságának megszakadása nélkül. ellenben az érintettnek lehet belső sérülése. gyalogos. A balesetek következtében Magyarországon évente kb. Nem ritkák a munkával összefüggő balesetek (14. ha a sérült terület erezettsége bővebb (az arc.okozhat. például vegyianyag-szennyezés. Lágyrész-sérülések Sebzés (vulnus) Nyílt lágyrész-sérülés alkalmával külső hatásra a bőr (nyálkahártya) folytonossága megszakad. • A gyengébb vérellátású területeken keletkezett sebek hajlamosabbak a fertőződésre. lentebbi elhelyezkedése fokozza a vérzést és a fájdalmat. • Idegsérülés (perifériás ideg. • Vegyi anyag. rándulást . • A seb elsődleges gyógyulásának alapvető feltétele a sebszélek időben (4-8 órán belül) való egyesítése. ficam). ehhez gyakran a mélyebben lévő szövetek károsodása is társul. akár több sérültet eredményező. Erre utalhat. izom. A sérülést kiváltó ok szerint: • Mechanikai.6%). de pszichés következmén�- A sérülések csoportosítása A sérüléseket a sérült testrész jellege. A sebzések jellegzetességei. Statisztikai értelemben a sportbalesetek is gyakoriak (9. például maró vagy irritáló anyag.. háztartási balesetek (47. személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek. törés. kórélettani és klinikai szempontból lényeges szempontok: • A vérzés erősebb. A helyszín sokat árul el arról. húzódást. A sérülés megjelenése szerint: • Zárt (fedett) sérülés: a bőr. • Nyílt: a bőr. utas.7%). • Elektromosság. Hazánkban a balesetek gyakorisági típusait tekintve a felnőtt lakosság körében az ismert eredetű balesetek közül meghatározó szerepet töltenek be az otthoni. hogy a sérült milyen minőségben volt jelen. • Az érző idegvégződéssel jól ellátott területen (például ujjak. mozgó járműből kizuhan. melyek lehetnek egyszerű háztartási.rázkódást. • A vérző terület szív fölötti elhelyezkedése csökkenti. • Csont. idegentest és az egyéni tűrőképesség is. ízületi sérülés (rándulás. melyekről főleg akkor adnak hírt ha az több embert érint. elsősegélyt szükségessé tévő történések. nyálkahártya folytonossága megszakad. ha a személy egy kiálló tárgyra esik. szervsérülés) együtt számos egyéb szerv.Első teendők sürgős esetekben . Súlyos sérülést okozhat. • A magasabb szisztémás vérnyomás fokozza.

nyirkosságával. artériás vérzés vénás vérzés 11/1. A felsorolt vérzéstípusok természetesen kevert formában is előfordulnak. femoralis) akár percek alatt ájuláshoz. traumatológiai ellátóhelyeken végeznek el. A korai és adekvát elsősegélynyújtás csökkenteni képes a vérzést. Felnőttön az elvesztett vér mennyiségétől függően többféle következménnyel számolhatunk: • 500-600 ml (15%) vér elvesztése általában nem okoz számottevő keringési zavart. A „betegút”-szervezésben meghatározó. vagy a felszín közeli sebből a vérnyomástól függően spriccel. ami a megítélést nehezítheti. A fájdalom intenzitása az alig észrevehető diszkomfort szinttől a kifejezetten nagy fájdalomszintig terjedhet. akár a sérült testfelszínről. néha szövetnedvvel kevert vér látható. A sérült számára a leggyakoribb veszélyt a külvilágba elvesztett vagy a szövetek közé kiáramló vér mennyisége. Sebfájdalom A sebfájdalom mint kísérő tünet. az idegvégződések sérülésének. Ezt a nyomást részben a szívhez viszonyított magasság. ahol nehezen eltávolítható szennyeződés jut a sebbe akár a sérülést okozó szennyezett eszközről. vérzéses shock kiindulásához. a mellüregben a tüdőt összenyomó vérömleny. valamint a másodlagos hatásoknak (sebtátongás. végül eszméletvesztés és keringésmegállás következik be. a sérült általános állapotát alapvetően tekintetbe kell venni. irritáló anyagok sebbe kerülése) függvénye. • 600-1500 ml (30%) vér gyors elvesztése kivérzéses shockot indíthat. a fájdalmat. jelentős vérzés és fájdalom előfordulása általában a mentők (104) riasztását indokolja. néhány perc alatt magától szűnik. ábra mutatja be. a vérzés szivárgó jellegű. a folyamatosan szivárgó vérzés intenzitása a sérült véna nagyságától és a benne lévő nyomástól függ. Vérzéstípusok kapilláris vérzés Verőeres (artériás) vérzés.ha ez a kompenzáció nem elégséges . Jellemző. Az elvesztett vér mennyisége sokszor nehezen becsülhető meg. amely egy 70 kg-os embernél 6. Fokozott vérvesztés .3 liter. Sebek fertőződése. Álló beteg „megpattant” visszeréből a szűk nyíláson át vékony sugárban spriccelhet a vér. A vérvesztést a szervezet eleinte főként a sympathicus idegrendszer fokozott működésével próbálja kompenzálni. majd apátiás lesz. Az összes vérmennyiség a testtömeg 9%-át teszi ki. Az artéria teljes átvágásakor az ér mintegy visszahúzódik. a vér élénkpiros színű. kiszáradás. Visszeres (vénás) vérzés. majd . A különböző vérzéstípusokat a 11/1. teljes kivérzéshez vezethet. a. Vörös. a fertőződést – melyek a sebzések általános jellegzetességei – és valamennyi egyéb következmény mértékét. de 4-8 órán belül mindenképpen végleges sebellátásra kerüljön. Nagyobb sebek keletkezése. hiszen a folyamatosan lüktető áramlás mintegy kimossa a sérülést kitölteni készülő alvadékot (thrombust). Mindezek az ájulástól a kivérzés okozta shockon át a septicus állapotig vezethetnek. hogy a kis ágak vérzése sem alvad be. csak sürgősségi sebészeti. Vérzés A vérzés jelentősége és típusai. életveszélyt szinte soha nem okoz. Az optimális sebgyógyulást alapvetően befolyásolja a fenyegető fertőzés kivédése. általában pulzálva ürül. a. ha normális a véralvadás.a vérnyomás csökkenésével jár.elsősegélynyújtás 11. de „félelmet” is kelthet a helyszínen lévőkben. A vér sötétebb tónusú. a seb nagyságának.Első teendők sürgős esetekben . A sebfájdalom a hatás sebességének. jó vérellátású terület kevésbé fertőződik el. amelyet alapellátást végző rendelőkben általában nem. saját izomzata révén bizonyos mértékű összeszűkülése csillapíthatja a vérzést. részben az esetleg fennálló vénás keringési akadály (például stranguláció) befolyásolja. A sebek elfertőződését emellett a seb és környékének vérellátása is befolyásolja. ábra. A sérült eleinte nyugtalan.ennek megfelelően . Különösen hajlamosak fertőződésre azok a sérülések. Ez a vérzésfajta a sérült ér nagyságától függően (aorta. hogy a sérült mielőbb. Helyszíni körülmények kö— 141 — — 140 — . Baleseti történések nyel is járhat. Életveszélyt jelenthet például a légutakba csorgó vér vagy a koponyaüregben az agyállományt. Ösztönöz a beavatkozásra. a keletkezett vérömleny által nyomott szervek fájdalma és működészavara jelenti. carotis communis. Ha nem keveredik vénás vérzéssel.a légzés és a pulzus szaporává válásával. A vérzés a nyílt sebzések leginkább észlelhető következménye. • 3000-4000 ml (több mint 30%) elvesztése elvérzéses halálhoz vezethet. Hajszáleres (kapilláris) vérzés. a bőr sápadtságával. A fertőzés minden sebzésnél fennálló veszély.

a seb környezetében gyakori a vérömleny (haematoma). Általában hegyes tárgy okozza. Baleseti történések zött tehát törekedni kell a sebek mielőbbi steril fedésére. A vérzés általában kapilláris jellegű. ábra). ábra. szabálytalanok. Mivel a sebszélek épek. 11/4. az így szabaddá váló idegvégződések révén jelentős a fájdalom.elsősegélynyújtás 11. ér-. Metszett seb (vulnus scissum). Zárt sérülés.Első teendők sürgős esetekben . vagy a felszínesnek látszó hámhiány alatt súlyos zúzódás. ábra. ezeket külön fejezetrészben tárgyaljuk. a vérzés általában viszonylag csekély. Szúrt seb – vulnus punctum — 143 — . Horzsolás. előzőben párhuzamos. Metszett és vágott seb – vulnus scissum et caesum 11/2. ábra) beszélünk. 11/3. A gyógyulást gyakran a sérülést okozó felszínről a sebbe jutó mikroorganizmusok késleltetik. Áthatoló sérülésnél ki. Más módon létrejövő sérülések is léteznek (termikus és kémiai eredetűek). gyakran kisebb mértékű vérzés mellett súlyos lehet a fájdalom és kifejezett a fertőződési hajlam. olykor azonban a látszat megtévesztő lehet. kiterjedésétől függ. Tompa tárgy okozta ütéstől vagy csontos alap feletti testtájék (például fej. 11/5. illetve a vágott seb (vulnus caesum) éles eszköztől származik. Keletkezésekor a bőr felszínes rétegét azzal párhuzamosan elmozduló tárgy sodorja le. A gyógyulás a sérülés mélységétől. 11/2. súlyos zúzódási forma. A sebzések típusai A sebek a keletkezés oka szerint leggyakrabban mechanikai úton jönnek létre. Zúzott seb (vulnus contusum). akár életveszélyes lehet. Érdes felületen elcsúszás dörzspapírszerűen távolítja el a hámréteget. Nyílt seb. A mélyebb szövetek súlyos. ábra). például a vágásnak látszó sérülés mögött szúrt seb bújik meg. Zúzódás . Változó. egyéb szervsérülés alakult ki a mélyebb rétegekben. Roncsolás (conquassatio. általában elhalást eredményező károsodása. . amely a mélyebb szövetek károsodása miatt (szövetközi vérömleny/ödéma keletkezésével) fájdalommal. Gyakran szövődik csont-. A mechanikai eredetű. ábra). Felületes hámsérülés . funkciókieséssel jár. A sebszélek zegzugosak. ábra. karcolás (abrasio. az utóbbiban merőleges irányban vágja át a bőr egy vagy több rétegét. az alvadásnak kedvező körülmények miatt. ábra. Szúrt seb (11/6. zúzódásról (contusio. ábra). néha szövetnedvvel kevert. gyakran nagyobb ereket is (11/5. Roncsolás – conquassatio 11/6. végtag amputációjával. a fájdalom és a fertőzés veszélye kisebb. nyílt sebek típusai általában jól felismerhetők. A seb alakját a behatoló tárgy határozza meg. a seb tátongó lehet. Az elsődleges sebellátási tevékenység során az elsősegélynyújtónak figyelni kell arra. törés. A fájdalom jelentős lehet. Gyakori az ép bőrfelszín alatt kialakuló zúzódás (contusio). ábra. Ha a korábban leírt körülmények hatására a bőrfelszín ép maradt.és bementi nyílással is találkozhatunk. Ezek a sebek megfelelő ellátás mellett jól gyógyulnak.abrasio — 142 — 11/3. a vérzés súlyos. térd) kemény felszínhez ütődésekor keletkezik. idegsérüléssel. részben alávájtak.contusio 11/4. hogy a lehetőségekhez mérten maga is tiszta kézzel dolgozzon. esetleg a mélyebben fekvő lágyrészeket.

valamint azt is. A megfelelő elhelyezéssel megelőzhetjük a sérült állapotromlását. 11/9. veszettség). fejezet).hu/elsosegelynyujtas/ videok_hun/Harapott_sebzes_hun. anatómiai képlet sérülhet. ejtsd: turniké) az elsősegélynyújtásban általában tilos. további sérülés lehetőségének kizárását. ill. mély. jelentős a fájdalom és a fertőzésveszély.még ma is viszonylag gyakran alkalmazzák. kiemelt a fertőzésveszély (tetanus. megemelt alsó végtagokkal (autotranszfúziós helyzet). A módszer lényege: kb.vérzés. A vérzéscsillapítás általános teendői Biztonság teremtése. illetve a seb látványa miatti . milyen szövet. A vérzéscsillapítás lépései • Oldjunk fel minden leszorítást a vérzés helye felett. Kifejezett lehet a fájdalom. szabálytalan. A vérzés általában hamar szűnik. Kisebb bemeneti és a lövedék sebességétől. Kiterjedt. Semmiképpen ne hagyjuk fenn a leszorítást 90 percnél — 145 — 11/8.wmv Lőtt seb (vulnus sclopetarium. akár részleges. akár életveszélyes vérzés jellemezheti. A sérült pozicionálása.etk. Trendelenburg-helyzetet hozhatunk létre (lásd 10. Akkor jön létre. nagy a fertőzésveszély. A sok vért veszített sérült elhelyezésének módszere a lapos fektetés. akár mások által felhelyezett strangulációról van szó. majd a kötés alatt átdugott pálcával azt a vérzés megállásáig megcsavarjuk. mely megelőzi a tényleges sebellátást is. hogy összeesve újabb sérülést szenvedjen.ájuláshajlam kivédésére. a replantáció lehetősége.Első teendők sürgős esetekben . biztonságos helyszín választását. Ezek a sebek kiemelt figyelmet igényelnek! Jelentős.pte. Ha mégis az artéria elszorítására kényszerülünk. • Az Eschmarch-féle szorító körülkötés (tourniquet. ábra. ha a bőrön át behatoló eszköz oldalirányban elmozdulva magával húzza a lágyrészeket. akár életveszélyes vérzést okozva a külvilág felé vagy valamelyik testüregbe. lehetőleg szélesebb anyagot válasszunk. szerv sérült a mélyben. ábra).elsősegélynyújtás 11. amely nem okoz szövetroncsolást. Amennyiben lehetőség van rá. ábra. annak egy része vagy egyéb szerv (fül. Az életfontos szervek sérülése azonnal vagy percek alatt halálhoz vezethet. Erős. ábra). de legalább leültetésére mindenképpen szükség van a vérvesztés vagy a vér. a fogazat szorítása miatt környéki bevérzésekkel.1 videó: harapott sebzés ellátása – http://tamop. a fertőzés a sebtátongás és a keletkezett tasakok miatt viszonylag gyakori. (11. Sebellátás Vérzéscsillapítás Jelentős vérzés esetén a vérzés mielőbbi megszüntetése a legsürgetőbb feladat. akár teljes amputációnál sebészi döntést igényelhet a megtarthatóság.vagy fóliakesztyű (fóliazacskó) használatát jelenti. ábra. Harapott seb – vulnus morsum 11/9. 11/7.vegetatív zavar okozta . Baleseti történések A szúrt seb kiterjedése nem árulja el a szúrcsatorna mélységét. típusától függően kiterjedt kimeneti nyílás jellemezheti. A lőcsatornában bármilyen. A sebellátáshoz megfelelő.csak részben látható . 4 cm szélességűre hajtogatott háromszögletű kendővel átkötjük a végtagot. de mindenképpen ültessük le. a fekhely lábvégi megemelésével süllyesztett végű fekvést. Ennek során végtag. és azt sem. A szorító körülkötést . az ellátó számára gumi. 11/7. Állati vagy emberi fogazat okozta szakított sebzés. Traumás csonkolás (amputáció). Szakított seb – vulnus lacerum Harapott seb (vulnus morsum. legtöbbször vénás pangást előidézve és ezzel a vérzést fokozva. A sérült lehetőség szerinti mielőbbi lefektetésére. A sérültet mielőbb fektessük. Az ellátás biztonságának megteremtése minden elsősegély-nyújtói beavatkozás megkezdése előtt alapvető fontosságú. Szakított seb (vulnus lacerum. Lőtt seb – vulnus sclopetarium (bemeneti és kimeneti nyílás) — 144 — . 11/8. lebenyes lehet a seb. csak utolsóként választható eljárás (például amputált végtag esetében). b).hibásan . akár szoros ruhadarabról. ábra a. a lövedék (projectil) útjába került szerv. mely szövethiánnyal járhat. akár életet veszélyeztető lehet a . hímvessző) kapcsolata szakad meg nagy erőbehatásra részlegesen vagy teljesen a test egyéb területeivel.

elsősegélynyújtás 11. Felhelyezett nyomókötést csak képzett egészségügyi szakszemélyzet távolíthat el. ábra. A halántéki ütőér (a.as alakban vezetjük. hogy a vérző artéria egy szakaszát a sebtől testközeli ponton (proximalisan) egy vagy több ujjunkal vagy ököllel komprimáljuk. tegyünk fölé újabbat. atoniás méhvérzésnél) szükség lehet a hasi ütőér (aorta abdominalis) kompressziójára.wmv) A az arc vérzései (szem alatti vérzések) B a fejtető és a halánték vérzései C a felkar és váll vérzései D a nyak vérzései E a felkar alsó része és a könyök a vérzései F az alkar vérzései G a kéz vérzései H a comb vérzései I a comb vérzései J a lábszár vérzései K a lábfej vérzései 11/10. A vénás vérzések döntő része ezzel az eljárással átmenetileg meg is szüntethető. Ha nem elegendő a tamponáló pólya vagy — 146 — pelotta magassága. az artériás vérzéseknél szorosabb kötözéssel készítjük. Ütőeres nyomáspontok — 147 — . (11. testrészt a szív magassága fölé. A nyomókötés készítésénél a pólyameneteket a végtagon körben „8”. ábra). akkor van idő a sebellátásra (lásd később. vérnyomásmérő mandzsettájával. . subclavia) a kulcscsont mögötti árokban az első bordához nyomható. ilyenkor a kötés meglazítása is szóba jöhet.etk. Vérzéscsillapítás artériás nyomóponton való kompresszióval akkor indokolt. . . Az összenyomást csontos alap feletti szakaszon végrehajtva megszűnik az addig pulzáló vérzés (11/10. helyezünk.Első teendők sürgős esetekben . a kétfejű karizom belső szélénél a felkarcsonthoz nyomható. Ilyenkor a köldök magasságában öklünkkel a gerinc irányába erőteljesen benyomjuk a hasfalat. Ezt a megoldást egyéb lehetőség híján választjuk a vérrel való szennyeződés miatt. Ezzel mintegy összenyomjuk a vérző eret. Ügyelni kell a szoros kötés miatti vénás pangás elkerülésére. és azt is szorosan pólyázzuk oda. A combverőér (a. amely általában artériás eredetű. A legfontosabb. ös�szehajtogatott gézlapot). a pólyamenet seb feletti keresztezésével. Ha rendelkezésre áll. ha a sérülés feletti területen már nincs választható nyomási pont. Ilyenkor közvetlenül nyomjuk össze a vérző eret. amennyiben a benne lévő nyomást a systolés érték fölé pumpáljuk. A nyomókötést a vénás vérzéseknél kevésbé. . carotis communis) az ádámcsutka magasságában a fejbiccentő izom elülső szélénél. Módszere a következő: Ha a vérzés a végtag felemelésére vagy ujjal lenyomásra szűnt.2 videó: ütőeres vérzés ellátása – http:// tamop. Kivételes esetben (mindkét comb vérzésénél. esetleg a pólya seb feletti átfordításával. . brachialis) a felkar belső oldalán.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Utoeres_verzes_ellatasa_hun. Lehetőleg vegyünk fel előtte egyszer használatos kesztyűt. temporalis superficialis) a külső hallójáratot elölről határoló porckagyló előtt a halántékcsonthoz nyomható. A nyomókötéssel végzett vérzéscsillapítás felváltja az előzőkben részletezettet. mély sebet steril gézzel kitamponálunk). megfelelő módon készíthető artériás elszorítás. femoralis) a lágyékhajlat alatt. ha a vérző testrész felemelésére és a leszorítások feloldására nem szűnik meg a vérzés.pte. A művelet lényege. A karverőér (a. Baleseti történések • • • • tovább. A kulcscsont alatti verőér (a. Közös fejverőér (a. amennyiben az nem fokozza a vérzést. A nyomást fenntarthatjuk kézzel vagy kötéssel válthatjuk fel. facialis) az alsó állcsont szegélyén közvetlenül a rágóizom (m. a szeméremcsont kiemelkedésétől oldalt kb. masseter) elülső szélénél az állkapocshoz nyomható. Az arc ütőere (a. artériás vérzés esetén elérhető összenyomási pontok a következők: . majd a lap fölé keményebb nyomópárnát (gézhengert. két harántujjnyira a combcsonthoz nyomható.) A vérzés helyét steril lappal fedjük (szövethiánnyal járó. Leszorítás ujjal a vérzés helyén akkor szükséges. Emeljük a vérző végtagot.

Szájüregi vérzés. A fertőzés megelőzésében meghatározó.ellátásában a lokális hűtés csökkenti a bevérzést. Alkohol. esetleg alátűréssel. mert az kimozdíthatja a keletkező véralvadékot. esetleg steril lappal sodorjuk le a seb felszínéről. a tüsszentést. oly módon. A magyarországi gyakorlatban általában Betadine.zúzódás. Kiszáradását fóliába (háztartási fólia vagy zacskó) csomagolással akadályozzuk meg. olajos szennyeződés esetén sebbenzinnel. sérülés. alkohollal tehetünk meg. A beteg ne nyeljen. lehetőleg steril textiliába csomagolva szállítjuk a sérülttel együtt az intézménybe. Az orrnyílásokat steril lappal és parittyakötéssel fedjük. Módszere a nem közvetlenül bőrre helyezett. a fájdalmat. Ha a beteg vérnyomása magas. mert egyrészt a mélyben vérzést tamponálhat. Nyugtassuk meg a beteget. ínysérüléskor. esetleg a véralvadás zavara miatti komplikáció.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Elsodleges_sebellatas_hun. orrpiszkálás. Ellátásakor ültessük le a beteget.és a mutatóujjunkkal. kérjünk segítséget a mentőszolgálattól. Nagy felszínt érintő sebzéseknél rögzítés is indokolt. Ha fél óránál tovább tart a vérzés. magas vérnyomás. sem pangást okozóan szoros nem lehet.) Figyeljük meg. Leggyakrabban foghúzás után. Szükség lehet vérnyomáscsökkentő gyógyszer adására. 30 percen túli erős vérzésnél kérjük a mentőszolgálat segítségét.elsősegélynyújtás 11. A sebet teljesen befedő. Manapság sok helyen elérhető a csőháló kötszer mint a sebzéseket fedő kötés rögzítő anyaga. Elsődleges sebellátás A sebellátás részletes teendői a súlyos vérzés csillapítása után következnek.5-18%-os (1dl vízbe 1 tabletta = 1%) vizes oldata. A sérült tájék felpolcolása. ajak-.etk. Sebfertőtlenítés. csökkenteni kell. Ha nagyobb felületű sérülésről van szó. benzin nem kerülhet a sebbe. vongálódás. Okozhatja orrfúvás.pte. A befúródott idegentestet ne távolítsuk el. szemcséket tiszta vízzel. szőrzettel. Nyílt seb nélküli vagy seb környezetében lévő mélyebb sérülések . a sebszéleken 1-3 cm-nyivel túlérő steril fedést ragtapasszal vagy körkörös pólyázással rögzítjük. A seb fedését követően a pólya végét bal kézben tartva a seb feletti kötözőanyagra részben szorítva 3-4 körkörös pólyamenettel kezdjük a rögzítést. Szennyezett sebek tisztítására ajánlott a Hyperol (karbamid-peroxid) 4. Braunol nevű jódoldatot (betaisodona. Ha nem. A nyugalomba helyezés kedvez a vérzések bealvadásának. A kötözés sem túl laza. melyet csavarmenetekkel lehet megtenni. Ezeket a tárgyakat oldalról megtámasztó kötözéssel rögzítjük a sebben. Amputátum ellátása. wmv) Kötözések főbb típusai. amelyet tiszta vízzel. másrészt mivel a szúrást okozó tárgy görbülete. Baleseti történések Speciális területek vérzéscsillapítása Orrvérzés. hogy a kötésmenetek kisebb vagy nagyobb részben fedik egymást (enyhe. A beteg 12 órán át kerülje az öblögetést. szabad aktív jódot tartalmaz) használunk (jóddal szembeni allergiára rá kell kérdeznünk). A sérült fejének oldalra fordításával elősegíthetjük a vér kicsorgását a szájnyíláson át. Száját tartsa nyitva. eszméletlen betegnél légúti problémához vezethet. (11. A ragtapasz nedves. a sebtátongást. A hagyományos steril géz kötszerek mellett újabban fémmel (alumínium) borított felszínűek is léteznek. amelyet a sérült területre nyomunk. Csökkenti a vér pangását és a további bevérzést. Alapvető cél a seb fertőződésének és a fájdalomnak a csökkentése. és figyelemmel kell lenni a bőr esetleges érzékenységére is. étellel való lesodrását. a seb kiszáradása miatti fájdalmat. A seb felszínén lévő idegentesteket. a forró italokat. A sebet fedő steril lapot bővebben vérző sebeknél vastagabban kell felhelyezni. rándulás . hajjal fedett felületen nem tapad. A műveletet szükség esetén még kétszer megismételjük. hajoljon előre. semmiképpen nem fagyasztjuk! Lokális hűtés. majd olvadó jeges vizet tartalmazó zacskó mellett. majd ellenőrizzük a helyzetet. A sebkörnyék tisztítása. szükség lehet azonban ragasztó vagy csőháló kötszer híján pólyakötésre. A hideg borogatás a sérülést követő órákban-napokban időlegesen ismételhető. nem csorog-e a garatfalon le a vér. A fedéssel a további fertőzés lehetőségét. (A nyelés megelőzésére egyes szerzők például a fogak közé parafadugó helyezését ajánlják. megszűnt-e a vérzés. amelyek kevésbé ragadnak a sebbe és baktericid hatásúak. majd rögzítjük a pólya végét ragtapasszal vagy a pólya végének középen való bevágásából keletkező kötéssel. Enyhébb vérzés kellemetlenségeitől életveszélyes kivérzésig fokozódhat. Steril lapot nyomunk (haraptatunk) 10 percig a vérzés helyére. sarló alakú lehet az üvegszilánk). a köhögést. Az ellátott sebzésen és a fedőanyagon túlérve ismét 3-4 körkörös menettel fejezzük be a pólyázást. nyelvsérüléskor fordul elő. Seb steril fedése. törmeléket. Ilyenkor az orrsövény erei sérülnek meg. az orrpiszkálást. olvadó jeget tartalmazó zacskó. 10 perc után felengedve a nyomást ellenőrizzük. ezt azonban csak intézeti körülmények között használják (az utóbbi időben ritkábban). azon át lélegezzen. valamint a sérültre és környezetére ható érzelmi megrázkódtatást tudjuk csökkenteni. annak „vakon” kifelé húzásakor újabb sérülést okozhatunk.Első teendők sürgős esetekben . Ha a vérzés megszűnt. Az elsődleges sebellátás menetét a 11/3. mert lenyelése vérhányást idézhet elő. a beteg kerülje a lehajolást. vizes jódoldattal mossuk. a véralvadék fogkefével. illetve meredek csavarmenetek). ismételjük meg az összenyomást újabb 10 percre. alakja számunkra nem mindig ismert (például a kés pengéje beszúráskor elgörbülhet. és 10 percig szorítsuk előre az orrszárnyakat (a beteg maga is megteheti) hüvelyk. tegyünk hideg borogatást a tarkóra. A kötést mindig a végtag távo- — 148 — — 149 — . akkor szükségessé válhat a pólyamenetek továbbvezetése. videó mutatja be.3 videó: elsődleges sebellátás menete – http://tamop.

• Eszközök: olló. 15 cm × 5 m-es mullpólya (szegett vagy szegetlen kivitelben). 10 × 10 cm-es. egyszer használatos gumikesztyű. 10 cm × 5 m-es. • Rögzítésre: 6 cm × 5 m-es. Elsősegély-felszerelés leggyakoribb részei A sebellátás eszközei. fej kötése. vagy gúlás testrészek kötözésekor a szűkebb átmérőtől haladunk a vastagabb felé. 11/13. ábra). 3. 10 cm × 5 m-es steril gyorskötöző mullpólya. biztosítótű (11/13. ha otthonunkban is tartunk néhány sebellátáshoz szükséges eszközt és anyagot.elsősegélynyújtás 11. mind közintézményi. 11/12. • Sebfedésre szolgáló anyagok: 50 × 80 cm-es. 3. 1. 11/11. 2.. 8 cm × 5 m-es. Ennek szakszerű kivitelezéséhez elengedhetetlen. ábra. A leggyakrabban használt anyagok: • Sebfertőtlenítő szerek: Betadine vagy Braunol oldat. Ezek közé tartozik az ízületek kötéséhez használt 8-as kötés. Célszerű. Ezeket MSZ (Magyar Szabvány) szerint szokták osztályozni a potenciális ellátásra szorulók számától függően. A mindennapok során szükséges lehet elsősegélynyújtás keretében akár otthoni. 4. háromszögletű kendő. csőháló-kötszer (különböző méretben). hogy megfelelő eszközöket használjunk. kalászkötés. Intézményi keretek között szabványok írják elő. 3. • Rögzítésre: ragtapasz. vállízület.Első teendők sürgős esetekben . Pólyakötések (körkörös pólyamenetek. akár munkahelyi. 25 × 80 cm-es steril mull. — 151 — 1. Háromszögletű kendővel készített kötések — 150 — . alkalmasak mind közúti. alkar kötésekor (11/11. • Sebfedésre és rögzítésre szolgáló anyagok: 6 cm × 5 m-es. csavarmenetes kötözéstípuson túl néha speciális módszerekre is szükség lehet bizonyos testrészek kötésénél. 2. hogy milyen típusú elsősegély-felszereléssel kell rendelkezni. steril mull. • Különböző méretű és formájú sebtapaszok. 11/12. munkahelyi használatra. például comb. ábra. az ujjkötés. 6 × 6 cm-es steril mull-lapok. nyolcas kötés) 1. kéztisztító kendő. szálkacsipesz. ábra. 2. iskolai körülmények között azonnali sebellátásra. ábra). A körkörös. Baleseti történések labbi részétől kezdjük vezetni.

ábra): • Zárt törés: az adott területen a törés miatt a bőr folytonossága nem szakad meg. mint: • Durva alakváltozás/formaváltozás. hogy csak az érintett testtájék áttapintásakor. • Nyílt törés: a törés miatt a bőr folytonossága megszakad. A kóros mozgathatóság és a csontrecsegés lehet. rándulás. Ficam (luxatio). A beteg vizsgálata során próbáljuk meg ezeket a jeleket keresni. tok. hogy a sérült és mi magunk is biztonságban vagyunk. • Kóros mozgathatóság. Ezt általában úgy érezzük. • Teljes törés: a csont teljes keresztmetszetében törik. akár törést is okozhat. — 153 — . amikor erő hatására az ízületi fej elhagyja az ízületi vápát. rándulás. A csont folytonosságmegszakadásának mértéke szerint: • Részleges törés: a csont nem teljes keresztmetszetében törik. • Nyílt törés (látható csontvég). alaposan vizsgáljuk át. felkar 800 ml-ig alkar 400 ml-ig medence 5000 ml-ig combcsont 2000 ml-ig lábszár 1000 ml-ig 11/14. illetve gyakran kombinálódnak is. de oda az erőbehatás megszűnte után (spontán) nem tér vissza. A törések felosztása többféleképpen lehetséges: Megjelenés szerint (11/14. hogy az ízületi fej kimozdul a vápából. Törésnek nevezzük a csontszövet folytonosságának megszakadását. azok részei (szalag.elsősegélynyújtás 11. • Funkciócsökkenés. a rándulás és a ficam hasonló jeleket/tüneteket mutat. Egy adott erő ezek alapján egyik emberben — 152 — 11/15. ami nagyban függ az adott egyén adottságaitól (szöveteinek felépítésétől). rándulást. amikor a törés szokásos fizikai terhelésre következik be. míg a másikban ficamot. Ennek alkalmával a sérüléstől distalisan vizsgáljuk meg a beteg pulzusát. ábra. • Mérjük fel az esetleges gerincsérülés veszélyét. A törésnek mindemellett vannak biztos jelei is.Első teendők sürgős esetekben . funkciókiesés. ábra. Gerincsérült beteg vizsgálatát óvatosan. • Ha a betegnél nem áll fenn gerincsérülés veszélye. Baleseti történések Törés. Ilyenkor az ízület deformálódik. A törések mindig vérzéssel is járnak. és hogy a beteg érzi-e. mintha erős gumi tartaná abban a helyzetben. ha hozzáérünk (esetleg összehasonlítva az ép oldallal). ficam általános ellátása A háromféle sérülés biztonsággal nem különíthető el egymástól. Nyílt és zárt törések megjelenése Rándulás (distorsio). ízületi felszín) is sérülhetnek. ficam Törés (fractura). Rándulásnak nevezzük azon sérülést. Fontos kiemelni. szebben kifejezve az ízület (kóros helyzetben) rugalmasan rögzített. • Győződjünk meg arról. A törések során előforduló vérzés mértéke Törés. A törés. Végtagi sérülések esetén fontos lehet a pulzus és az érzés vizsgálata. Amennyiben az ízületeket éri külső hatás. Attól függően. • Hallható csontrecsegés. így néha csak gyanítani lehet. kóros ízületi helyzet jön létre. Ezek a gyanújelek a következők (néha 3 F-fel is rövidítik): • Fájdalom. hogy egyik vagy másik sérülésformáról van-e szó. Az erőbehatás általában olyan mértékű/irányú. ábra). • Formaváltozás. a beteg mozgatása nélkül elvégezhetjük. ezért a következő általános elveket kell követni az ellátáskor. melyet általában külső mechanikus erő hoz létre. hogy milyen testrész sérült. ha megmozgatjuk a kificamodott végtagot. de egyes betegségekben előfordul spontán (patológiás) törés. enyhe megmozgatásakor fedezhető fel. ám az erőhatás megszűnése után spontán visszatér normális anatómiai helyzetébe. a vérzés lehet jelentős is (11/15. hogy adott külső erő hatására többféle sérülés is létrejöhet.

Az eszméletlen beteget stabil oldalfekvő helyzetbe tesszük úgy. vagy amelynek a sérülése hamar szembetűnik. az orrlégzés nehezítettsége. mivel a koponyaüreg és külvilág közötti összeköttetés jön létre. Az orr sérülése gyakran orrvérzéssel társul. Az agykoponya törése számos módon létrejöhet. azt károsítva). valamint a korszerű végső ellátás érdekében a beteget kórházba kell vinni/a betegnek kórházba kell mennie. Természetesen a dobüregből csak akkor távozik liquor. Ilyenkor a vérzés vagy a garatfalat előredomborítja és a szájon át látható. Vonalas töréskor a haematomán kívül egyéb speciális jel nincs. Az elülső és a középső koponyaalapi törést nyílt törésnek tekintjük. így azok relatíve könnyen sérülnek. deformitása. valamint a koponyaüreg között összeköttetés keletkezik. Impressziós. segíti az elmozdult törtvégek helyreállását. és mi se mozgassuk feleslegesen. hogy a két szomszédos ízület is benne legyen a rögzítésben. ruházatot távolítsuk el a sérült végtagról ezzel is javítva a végtag keringését. — 155 — Sérülések (lágyrész. hogy a nyaki képletek ne „törjenek” meg. Formái a következők lehetnek: • Vonalas törés (elmozduló. de a tört rész nem szakad le. Baleseti történések • Fontos megjegyezni. Az arckoponya sérülései Orrcsonttörés. amely elfedheti a típusos (tapintási) tüneteket. • A sérült végtag rögzítése fontos (de nem kötelező) olyan esetben. benyomódó darabok nincsenek). vagy a tarkótájékon lévő duzzanatból következtethetünk rá. • A legelső speciális teendőnk a sérült testrész nyugalomba helyezése. a sérülést minél előbb el kell látni. • Impressziós törés (a koponyatető olyan körülírt törése. Ha a beteg eszméletén van. Az orrcsont törésére jellemző az orrgyök fájdalma. így a folyadék világospiros. hogy a vér/liquor szabadon távozni tudjon. felsőtestét 15-20°-os szögben megemeljük. hogy sérült testrészét ne mozgassa (de általában nem is erőltetik). törés. • Végtagsérüléskor az ékszereket. és mert az ebből keletkező szövődmények súlyosak lehetnek. ilyenkor a fülből távozhat vérrel kevert liquor. mint amire esetleg panaszkodik. Abban az esetben. • A középső koponyaalap (scala media) törésekor a koponyaüreg és a külső hallójárat. pápaszem-haematoma kialakulása. Az eszméletén lévő beteg fejét. ha a dobhártya is sérült. ha a beteg orrából. Eszméletlen beteg stabil oldalfektetése javasolt. A koponyasérülések mindegyik formáját kísérheti vérgyülem (haematoma) kialakulása a sérülés felett. A fejen lévő sebeket az általános ellátási protokoll szerint látjuk el. • A hátsó koponyaalap (scala posterior) törésekor a kóros összeköttetés a garatfal mögötti térséggel és a tarkótájékkal (tarkóizmok mögötti területtel) képződik. A fertőzésveszély miatt. Koponyaalapi törés. kérjük meg. Az orr és a fül tamponálása tilos. felsőtestét a már ismertetett módon 15-20°-os szögben emeljük meg. hiányzó — 154 — . • A pontos diagnózis felállítása. • része felett bemélyedés tapintható. Ellátás. ügyelve.kitörik a koponyaboltozatból. • Az elülső koponyaalap (scala anterior) törésére jellemző. A szemüreggel történő összeköttetés jellegzetes elváltozása az egyik vagy mindkét szem körüli bevérzés.Első teendők sürgős esetekben . • Hosszú csöves csontok törésekor a csont hossztengelyében alkalmazott húzás enyhíti a fájdalmat. Három formáját különböztetjük meg aszerint. idegrendszeri) testtájak szerint és elsődleges ellátásuk A fej sérülései A koponya sérülései A koponyatető törése. füléből vér/liqour szivárog. Eszméletén lévő beteg fejét. csak befelé nyomódik). rózsaszín színezetű. A beteghez hívjunk mentőt. ha a segítség gyorsan elérhető. • Depressziós törés (a koponyatető egy darabja kitörik és az agyállomány felé mozdul. amikor a koponya egy helyen betörik. E sérülésforma észlelése sokszor nehéz. A koponya kopogtatási hangja mindegyik esetben megváltozhat. amikor a csontdarab . a sérült orrára és fülére helyezett fedőkötés/parittyakötés felhelyezése szükséges. hogy az orrüreg és/vagy a szemüreg. depressziós és lyuktörés során a koponya benyomódott. a dobüreg között keletkezhet a törés miatt kóros összeköttetés. Az orrot vékony csontok alkotják. Ellátás. A beteghez hívjunk mentőt.körkörösen . ennek következtében egyrészt az orrból (a dura mater sérülése miatt) agyvíz (liquor) távozik általában kis vérrel keveredve. hogy melyik koponyagödörre (scala) lokalizálódik. • A sérült végtagot úgy rögzítsük.elsősegélynyújtás 11. • Lyuktörés (a depressziós törés egy fajtája. hogy a betegnek sokszor egyéb testtájéka is megsérülhetett. duzzanata.

A fejet egy segítő a gerincoszlop hossztengelyével megegyező irányba próbálja enyhén húzni és ezáltal stabilizálni a mentők megérkezéséig. Az állcsont ficamát az elsősegélynyújtás során nem helyezzük vissza. melyek egyre nagyobb nyomást gyakorolhatnak az agyállományra. Ha nincs vérzés. A beteg szájának mozgatása. A mandibula feje nagyobb erőhatásra. száját általában nem tudja becsukni. — 157 — . igyekezzünk minél előbb stabilizálni a fejet és ezáltal a nyaki gerincszakaszt is. emelkedett vérnyomás). hol helyezkedik el az idegentest. az ott lévő esetleges lépcsőképződést kell óvatosan megtekinteni. Az állapot tünetei kezdetben megegyezhetnek a commotio cerebri tüneteivel. jugularis és ágai) sérülései súlyos vérzéshez. esetleg homályos látás. harapása általában fájdalmas. Az agykoponya sérülése A koponyát és az arcot ért erőhatások következtében a külső/látható sérülésektől függetlenül az agyvelő is sérülhet.például oldalra fordítás. esetleg maró anyag szembe kerülése. hányás miatt vagy hátraszegés légzési nehezítettség miatt . de arra hajlamos egyéneknél akár ásításra is elhagyhatja a vápát. hogy az erőhatás az agy melyik területét károsíthatta. hogy próbálja kinyitni a szemét annak érdekében. valamint a beteg fogsorát/fogínyét meg kell vizsgálni. A sérülést követően agyduzzanat. • Érzékszervi és mozgásszervi károsodások. tapintani. rovar. A nyak sérülései A nyaki gerincsérülés gyanúja esetén a fej mozgatása tilos. A nyaki gerinc sérülése együtt járhat az ott futó gerincvelőszakasz károsodásával. Jele a szúró. szájból történő vérzéskor szükség esetén a beteget arccal lefelé (a homlokát az alkarjára támasztva) kell fektetni. A szemhéjat két ujjunkkal óvatosan kinyithatjuk és pohárból csurgatva a belső szemzugtól kifelé a beteg azonos oldali válla felé csurgatva megkísérelhetjük az átöblítést tiszta vízzel. Az egyéb társuló sérülésekre gondolni kell. Az agyat ért sérüléssúlyosságtól függően lehet agyrázódás vagy agyzúzódás. Ebben az esetben kimutatható idegi károsodás nincs. • Hányinger. fájdalom. Ezt követően fedjük steril kötéssel mindkét szemet. A leggyakoribb kiváltó ok valamilyen idegentest (por. • Pupillaeltérések. A további tünetek lehetnek: • Eszméletzavar. égő fájdalom. fokozott könnyezés. bágyadtság. A beteget kérjük meg. Agyzúzódás (contusio cerebri). Ellátás. ezáltal az alsó állcsont ficamát (luxatio mandibulae) hozva létre. ezért további orvosi ellátás szükséges. Az arckoponyán ugyan védett üregekben helyezkednek el a szemek. hányás. ha a sérülés a 4.a fej/nyak rendellenes állása. hogy megnézhessük. Ilyenkor már kimutatható idegi károsodás van. Ilyenkor a beteg erős fájdalmat jelez az ízületnek megfelelően. Az arc területéről. lassú légzésszám. Agyrázódás (commotio cerebri).). A szem sérülései. Felső és alsó állcsont törés. a nyaki gerinc mentén tapintáskor érezhető duzzanat. nyaki csigolya felett történik –. • Súlyos esetben a beékelődés vegetatív tünetei (bradycardia. v. • Fejfájás. Az érképletek (a. Ellátás. Orrvérzés parittyakötéssel látandó el. hogy a vérzés ne okozzon aspirációt. Baleseti történések Ellátás. melyek sérülései életveszélyes állapotot idézhetnek elő. az esetleg deformált orrot helyre kell rakni. lépcsőképződés stb. Sérülésük gyanúja esetén az érintett csontok széleit. A nyaki gerinc sérülésére utalhat . Tünetei: • Rövid eszméletvesztés. haematoma és nyomási érzékenység. — 156 — • Aluszékonyság. különböző mértékű vérzések is bekövetkezhetnek. A kialakuló vérzések az agyhártyák közé vagy az agyállományba törhetnek. • Szédülés. Előtte a beteg vállára tegyünk törülközőt. elszíneződés. Állkapocsficam. a légcső sérülése légzési elégtelenséghez vezethet. Társuló eszméletzavar a beteg légútjainak szabadon tartását teszi szükségessé.a gyanún túl . Előfordulhat a szemgolyóba hatoló idegentest előidézte sérülés is. Ellátás. mégis találkozhatunk sérülésükkel.elsősegélynyújtás 11. akár minden végtagra kiterjedő bénulást okozhat. A beteg tünetei változatosak lehetnek attól függően. Az alsó állkapocs törése esetén az állra parittyakötés felhelyezése szükséges és a beteghez mentőt kell hívni. légzési nehezítettséget. nehezített.Első teendők sürgős esetekben . az állcsúcsra helyezett parittyakötéssel stabilizálhatjuk a beteg állkapcsát. • Hányás – sugárhányás. amely alapvetően meghatározza a tüneteket. általában az idegsejtek funkciója károsodik átmenetileg. • Emlékezetkiesés. nem tud beszélni. A fej bármely irányú elmozdulása . A felső állcsont (maxilla) és az alsó állcsont (mandibula) töréséhez már nagyobb erő szükséges. • Epileptiform görcsök. carotis és ágai. tudatzavar.a gerincvelő sérülését okozhatja. Ellátás. mely légzésbénulást – különösen. fémszilánk stb. • Egyre súlyosbodó fejfájás. A nyakon számos fontos képlet található. Sérülésükre jellemző az erőhatásnak megfelelő helyen keletkező duzzanat.

A bukósisakot (többféle is lehet) csak akkor távolítsuk el. vagy a csípőlapátokra. a gáttájékot). a törések egy része a medencegyűrű folytonosságának megszakadásával is járhat. hogy a gerincsérültet nem szabad mozgatni. egyéb (2%). Mivel a medence és felépítő csontjai masszívak. hogy a tetraplegia leírt formákon túl egyéb elhelyezkedésű mozgás.az alsó végtagok mozgásának zavarát. így e szervek sérüléseinek jeleit keresni kell: vérzés a végbélből. A gerincsérülés gyanújának megléte mellett annak sérülésére utal fájdalom. A medence sérüléséhez gyakran komoly (belső) vérzések is társulnak. a gáttájék és az alsó végtagok érzéseit . A beteget stabil oldal— 159 — 11/16. és a háti 12-lumbalis 2.és vérnyomáscsökkenés is megfigyelhető. sportbaleset (14%). Baleseti történések A gerinc sérülései A gerincsérülés (beleértve a nyaki gerincszakasz sérülésének) gyanúját szintén a baleseti mechanizmus alapján kell felvetni. ilyenkor shock tüneteit.Első teendők sürgős esetekben . illetve a kilépő gerincvelői idegek is károsodnak. penetráló sérülés (15%). ahhoz több (minimum 3) ember segítsége szükséges. a talált helyzetben kell hagyni. súlyos autóbaleset) sérülnek. Ellátás. hogy durvának tűnő deformitás ellenére idegi károsodásra utaló jelek/ tünetek nem észlelhetők. akár teljes járásképtelenség is kialakulhat. ágyéki. ha nagy sebességű gépjármű balesete történt. szükség esetén légútbiztosítása. Mivel az instabilitással járó medencetörésben az idegsérülések gyakoriak. Az ilyen vegetatív zavarok tetraplegia vizelet.is érdemes vizsgálni. állapotromlást okozhat. magasból esés (21%). Ha a medencegyűrű ép marad. vegetatív zavarok) általában akkor alakulnak ki. ami szokatlan (például mindkét alsó végtagra paraplegia kiterjedő) bőrpírként megjelenve keltheti fel a gyanút a sérülésre. A medence számos helyen eltörhet. vákuummatrac) stabilan tartani. erőszakos sérülés történt a gerinc közelében (szúrás. gerinchordágy. Mindezeket súlyosbíthatja osteoporosis vagy idősebb életkor. ábra). véres vizelet ürítése. Medencesérülésre utaló tünetek: • Medenceinstabilitás (ha a medencét két oldalról összenyomjuk. Ez bekövetkezhet a gerincen tapintható/észlelhető elváltozás nélkül is. • A medence és környékének fájdalma. a szeméremcsontra nyomást gyakorolunk és közben elmozdulást érzünk). ezáltal a légzés megszűnhet. így általában nagy erejű erőhatásra (magasból esés. pulzusszám. ábra). A felső nyaki gerinc sérülésének hatására a rekeszizom (és a bordaközti izmok) beidegzése. A gerincvelő-sérülés bénulásos következményei — 158 — .elsősegélynyújtás 11. nehezített lesz. Ez utóbbiak nem közvetlenül a sérüléskor következnek be. ha azt helyettesíteni tudjuk más mentéstechnikai eszközzel. Kiemelendő azonban. Az első fontos tudnivaló. A leggyakoribb baleseti mechanizmusok: súlyos autóbaleset (48%). Keresni kell mindezeken túl a hasi szervek sérüléseit is. KED-mellény. a beteg járása fájdalmas. légzésének megítélése. ábra) alkalmazunk. fejezet. jeleit láthatjuk a betegen. A gerinc egyes részeit külön is lehet bizonyos eszközökkel (nyakrögzítő gallér. hanem időben később (11/16. a háti. illetve légzésének mesterséges pótlása befúvásos lélegeztetéssel válhat szükségessé..és széklettartási problémát okozhatnak. Hasonló lehet az érzészavarok/érzéskiesések elhelyezkedése is. további vérzést. Ellátás. Fordítva is előfordulhat. és ennek megfelelően kell eljárni. Az esetleges deformitás mellett a gerincsérüléshez társuló idegrendszeri tünetek (mozgás. a beteg panaszai enyhébbek lehetnek. ábra. illetve alsóbb gerincszakasz sérülésekor paraparesis (mindkét alsó végtagra kiterjedő bénulás) alakulhat ki. mivel a medencecsont törtvégeinek elmozdulása fájdalmat.és érzészavar. ha a gerincvelő. csigolya. ami a medencét instabillá teheti.és érzészavarok is előfordulhatnak gerincsérüléshez társulva. a hüvelyből. 10/15. vagy veszélyezteti a beteg állapotát (nehézlégzés. duzzanat. mely jelentkezhet a gerinc mellett. Napjainkban egyértelműen valószínűsíthető gerincsérülés. CPR szükségessége) (lásd 10. így ezek jeleit . A nyaki gerincet talált helyzetében is célszerű kézzel folyamatosan pozicionálni. lövés). A nyaki gerincszakasz alsóbb részének sérülésekor tetraparesis (mind a 4 végtagra lokalizált izombénulás). emellett az erek beidegzése is károsodhat. • A medence kitapintható csontjain érzett egyenetlenség. Ha további veszély nem fenyeget. a sérült személy testmagasságánál háromszor magasabbról esett le. Medencetörés Gyakran már a baleseti mechanizmus alapján felvetődik a gyanú a medence sérülésére. illetve valamely ideg mentén kisugározva. Súparaplegia lyosabb esetben termoregulációs zavar. A gyaníthatóan medencetöréses beteget ne mozgassuk. • Medencetáji (bőr)bevérzések (beleértve a nemi szerveket. A gerinc leginkább megsérülő szakaszai a nyaki 5-7. Az ilyen jellegű sérüléshez a kismedencei szervek sérülései társulhatnak. Ha a beteget mozgatni kell. nagy erővel elszenvedett sportbaleset. A gerincsérült légutainak. 1-2. fájdalmas mozgás. és tálcafogást (lásd 10/14.

vérmell. A levegő hatására a mellhártyák közti felületi feszültség megszűnik. Mellkassérülés A mellkas sérülései közül a bordák sérüléseivel gyakran kell számolni. jelei: • A beteg az érintett mellkasi területen fájdalmat panaszol. • Légzési elégtelenség – cianózis. • Sorozat-bordatörés (3 vagy több borda általában egy vonal mentén törik). Bordatörés. a lép a hasüregben. és felsőtestét megemeljük. hanem vér gyülemlik fel a mellhártya lemezei között. tachycardia. és a tüdő összeesik. ha a medencén tapadó izmok elernyednek. mely a légzőmozgásokra. Pneumothorax kialakulásának folyamata (normál és tenziós ptx) A légmellnek több formája ismert: • Zárt légmell (a mellhártya lemezei közé került levegő mennyisége nem növekszik. a tüdő a mellüregben és a máj. Abban az esetben. egy törülköző. A mellkast ért sérülések nem csak a bordák. épsége fontos. • Ablakos bordatöréskor a kitört rész általában a mellkas egészével ellentétesen mozog a légzés során (paradox mellkasmozgás). a beteget a sérült mellkasfelére fektetjük. röviden ptx-ről. Figyeljük a beteg vitális paramétereit. A fájdalmat csökkenheti még. mely szelepes forma esetén egyre súlyosabb. ha a mellkas sérülésének következtében nem levegő. tág nyaki vénák. Légmell. a shock tüneteit.Első teendők sürgős esetekben . majd keringésmegállás. ábra. Ellátás. A bordatörésnek több formája ismert: • Egyszeres bordatörés (egy borda egy helyen törik). lepedő medence köré tekerésével. ha a hanyatt fekvő beteg térdét enyhén megemeljük és ebben a helyzetben alátámasztjuk. 11/17. A levegő a mellhártya lemezei között gyülemlik fel. A légmellre jellemző tünetek: • Bordatörés jelei. — 160 — 11/17. • Nyílt légmell (a mellhártya lemezei között lévő levegő a külvilággal állandó kapcsolatban van). mint a szív. Abban az esetben. A mellkasban felgyülemlett és egyre növekvő nyomású levegő először az azonos oldali tüdőt. légmellről (pneumothoraxról. Baleseti történések fekvő helyzetbe hozni tilos. Mivel a medence sérüléseit nagy erejű erőhatás okozza. és azonnal hívjunk mentőt. — 161 — . • Szelepes esetben csökkenő vérnyomás. ábra) beszélünk. Ha szükséges. A sérült nyugalomba helyezése fontos. Mivel a csontos mellkas olyan életfontosságú szerveket véd. • Nehézlégzés. és ha túlzott mértékben felszaporodik. • Többszörös bordatörésnél a légzőmozgások csökkenése miatt a beteg cianotikus lehet. gyakran a combcsont vagy a gerinc is sérül. mivel itt a legnagyobb a görbületük. A légmelltípusok mindegyike megjelenhet szelepes légmellként is. • Az érintett területen duzzanat. Oka általában mellkasi trauma. ezt úgy érhetjük el. Amennyiben lehetőség van rá.elsősegélynyújtás 11. A bordák általában a hónaljvonalban törnek. a medencét körkörösen nyomjuk össze. • A beteg légzése felületes. tüdőbeteg vagy egészséges egyén léghólyagjainak a megrepedése. • Dobos kopogtatási hang. a levegő általában spontán felszívódik). vérmellről beszélünk. valamint részt vesz a légzőmozgások kivitelezésében. ezeket a testrészeket fokozott figyelemmel vizsgáljuk át. rányomásra fokozódhat. Oka lehet enyhe trauma. • Mellkasi fájdalom. így az elmozdulás és a vérzés kockázata csökken. Vérmell (haemothorax). hogy a mellüregbe a levegő csak beáramlani tud. • Feszülő ptx esetén a gége diszlokációja. hanem a mélyebben fekvő részek sérüléséhez is vezethetnek. így életveszélyes keringési zavart (keringésmegállást) okozhat. • Ablakos bordatörés (egy vagy több borda több helyen is eltörik). vérömleny látható. majd a szívet és a nagyereket is nyomja. ha a mellkas sérülésének következtében a mellüregbe levegő kerül. telt. felületes légzés. a légzést és a keringést is ronthatja. de kiáramlani nem (feszülő ptx). ha a mellhártya úgy sérül meg. • A sérült rész a mellkas mozgásaiban (légzőmozgás) korlátozottan vesz részt. A bordatörés tünetei. szapora. • Az érintett oldalon hiányzó mellkasi mozgások.

Ha shock tünetei jelentkeznek. zúzódásai a mellhártya között felgyülemlő levegő nélkül is bekövetkezhetnek. mint a keringésmegállásban használt ökölcsapásé. így csökkenhető a hasi fájdalom. ám a tok későbbi átszakadásával együtt az állapota rohamosan romlik. Ilyenkor az érintett oldalon a levegőt egy. zúzódása. és ezzel párhuzamosan a beteg állapota is rohamosan romlani kezd. egyszakaszos szakadásról beszélünk. lép). labda okozta hirtelen ütés) szívritmuszavarokban. Kulcscsonttörés felett duzzanat.és kisgyermekkorban gyakrabban fordulnak elő. detben sokszor nem szakad át. Az előesett hasüregi szerveket nem helyezzük vissza. melyek jobban rögzítettek (máj. Nyílt hasi sérülést mielőbb sterilen kell fedni. így nehéz a helyszínen a pontos diagnózis felállítása. de súlyosabb esetben a vérveszteség okozta shock is tüneteket okozhat. Hasi sérülés A hasat ért tompa erőhatások következtében számos hasüregi szerv sérülhet. A kialakult ritmuszavart sokszor csak külső defibrillációval (például AED) lehet megszüntetni. Hasi sérülés gyanújakor a beteg szájon át semmilyen folyadékot nem kaphat. A beteg a sérült oldalon a karját nehezen mozgatja. majd a növekvő nyomás hatására a tok átszakad (kétszakaszos szakadás). Így megakadályozzuk a levegő és egyéb szennyező anyagok további bejutását a mellüregbe. esetleg hasi szervek eshetnek elő. Enyhe esetben a beteget félülő helyzetbe kell hozni. mivel e szervek a felnőttkori arányokhoz képest nagyobbak. Baleseti történések A beteg panaszai hasonlóak a légmellnél leírtakhoz. esetleg lépcsőképződés (szöglettörés) tapintható. A tüdő károsodásának ellátása általában a félig ülő helyzet és nyugalom biztosításából áll. ezek közül is főleg azok. A beteg nyugalomba helyezése és a fájdalom csillapítása kiemelkedően fontos.Első teendők sürgős esetekben . A tüdő komolyabb zúzódása okozta tüneteket nehéz elkülöníteni a bordatörés vagy a légmell okozta panaszoktól. Nyílt légmell kialakulásakor a sérülés helyét zárni kell nem légáteresztő anyaggal (például a kötszeres csomag védőborítása). mind a lép kötőszövetes tokkal rendelkezik. és a tok nem csillapítja a vérzést. ha a máj/lép a tokkal együtt sérül. A mellkas egyes sérüléseit a sebellátásban ismertetett elvek szerint kell ellátni. A beteg lábát térdben és csípőben behajlítva húzza fel. minél korábbi folyadékpótlás szükséges. kulcscsonttörés. E szervek sérüléseinek tünetei kezdetben nem típusosak. Ezért a hasi sérültet nem szabad magára hagyni. szabad hasűri vér . ha steril. főként feszülő pneumothoraxnál a levegő feszítő jellegét kell megszüntetni (detenzionálás). Súlyosabb. majd lehetőség szerint az egészet légmentesen fedjük. nedves (vízzel vagy fiziológiás sóoldattal átitatott) gézlapot helyezünk rá. A szív rázódása (commotio cordis) (például labdajátékok során a mellkast/szegycsontot ért. hogy a sérülés után (ép tok mellett) a beteg relatíve stabil állapotú. mozgás közben erős fájdalmat érezhet. és kórházi kivizsgálás szükséges az esetleges belső sérülések pontos megállapításához. A mellkasi szervek rázódásai. A kétszakaszos szakadásra jellemző. ezt azonban leggyakrabban már a kiérkező mentőegység teszi meg. és normális körülmények között is meghaladják a bordaívek alsó széleit. Mind a máj. Májsérülés után a hasi traumát követően jellegzetesen jobb bordaív alatti érzékenységet/fájdalmat panaszolhat a beteg. hogy a mellkason helyezkednek el. így a kiérkező mentők feladata a megfelelő folyadékpótlás. — 163 — . esetleg hirtelen keringésmegállásban nyilvánulhat meg. A lapocka relatíve ritkán sérül. mint a belek. Abban az esetben. A máj és a lép sérülései csecsemő.kezdetben nincs (a tok csillapítja a vérzést). A kialakult ritmuszavar mechanizmusa hasonló.elsősegélynyújtás 11. mely a szerveket ért erőhatásra kez— 162 — Végtagsérülés Felső végtag Lapocka-. Amennyiben a sérülés következtében a hasüreg megnyílik. valamint a kismedencei szervek. • Ha a belső vérzés nagymértékű. • A has bőrének lilás elszíneződése. Mivel a lapocka és a kulcscsont a felső végtag mozgásaiban vesz részt. Ellátás. Lép sérülésekor hasonló panaszok jelentkezhetnek a bal bordaív alatt. A szív rázódásakor a hirtelen keringésmegállás a beteg újraélesztését teheti szükségessé. a hasnyálmirigy. shock tünetei. Ellátás. ilyenkor a beteg az érintett területen fájdalmat jelez. A tüdő és a szív rázódása. a kiszáradástól úgy tudjuk könnyen védeni. A tüdő rázódása rendszerint alig okoz jellegzetes panaszokat. a vese. A hasüreg egyéb szervei is károsodhatnak. a bordák közt beszúrt tű (pontosabban kis lumenű cső) segítségével lehet lebocsátani. Vérzés.ha a tok ép . mely a jobb lapockába/vállba sugározhat. Tompa hasüregi sérülésre utalnak a következő tünetek: • Hasi fájdalom • Akaratlan hasi izomvédekezés (défense). Ellátás. főként ha karját a vízszintes fölé és hátrafelé mozdítja. ezért ezek sérüléseit a felső végtagnál tárgyaljuk annak ellenére. Védeni kell a hasi vagy az előesett részeket a levegőtől (kiszáradástól). A légmell felismerése és súlyos esetben a feszülő jelleg megszüntetése fontos feladat lehet az elsősegélynyújtás során.

mint fájdalom. Habituális vállficam a többszöri ficam miatt a vállat körülvevő szalagok és a tok meglazulásával. A radius törését gyakran a csuklótájék szalagjainak sérülése is kíséri. melyek a sérült oldali felkart és alkart a törzshöz rögzítik. A felkarcsont törésekor a kar belső felén futó felkari artéria (a. duzzanata. — 165 — 11/18. A beteget kórházba kell irányítani. A sérült oldali végtag nyugalomba helyezése. hogy a humerus feje milyen irányba mozdul ki és rögzül az ízületi vápán kívül. A vállficam intézeti reponálásának módA másik módszer szerint a beteg szere szintén a hátán fekszik. hogy az érintett izmok el tudjanak lazulni (11/19. Az alkar a csukló. A vállat ért közvetlen erőhatásra a humerus feje elhagyja a lapockán lévő ízületi vápát. Ellátás. jó sikerességi rátával visszahelyezhető a humerus feje a vápába.elsősegélynyújtás 11. A beteget – főként ha a töréshez ideg.és idegsérülések. Vállficam. A Spaso-módszer alkalmazása intézetben vállficam esetén — 164 — . deformitás (érezhető üres vápa). Mivel a vállficam az esetleges szövődött töréseket nehezen felismerhetővé teszi. A humerus feje a húzás és a csavarás következtében érezhetően visszaugrik a vápába. Ilyen módszerek: A Spaso-módszer szerint beteg a hátán fekszik. miközben karját kifelé rotáljuk (csavarjuk).és mozgászavar (extensor izmok) jellemezheti. védekezési sérülések miatt. ábra. A húzást és a csavarást lassan végezzük. funkciókiesés. ábra. Felkarcsonttörés. a sérült oldali felső végtagot – törésként kezelve . illetve az alsó harmadban törik el. Az alkar törésére ritkán jellemzők kísérő ér. sebészi nyak. melyet a felkar hossztengelyének megfelelően enyhe lefelé húzással egészíthetünk ki. Habituális vállficamnál több módszer áll rendelkezésre. mozgását. Baleseti történések Ellátás. Ellátás. mivel a közelben elhelyezkedő nagyobb ér. valamint a sérült karra lokalizálódó érzés.és idegsérülések egy része kizárható. A felkarcsont törése veszélyesnek tekintendő. annak megfelelően.és a könyökízülettel együtt legegyszerűbben egy háromszögletű kendővel vagy alkalmi eszközökkel rögzíthető. nem kíséreljük meg a helyszínen.és idegképletek is sérülhetnek. valamint a felkarcsonton futó radialis ideg (n.Első teendők sürgős esetekben .és biztos jelei mellett a nagyfokú vérvesztés. A sérülésre jellemző az alkar különböző deformitása. Fontos a sérült kar nyugalomba helyezése háromszögletű kendő vagy Deasult kötés felhelyezésével. megnyúlásával jár. illetve fájdalma. A törés következtében mindkét alkarcsont együtt. rugalmas rögzítettség és duzzanat. 11/19. A kifelé rotáció során a fokozatosságra itt is figyelni kell. főleg ha fennáll ér. radialis) sérülhet. A sérülést a ficam klasszikus tünetegyüttese jellemzi. érintett karját csuklónál két kézzel erősen megfogjuk. Ellátás. így kis erőbehatásra is bekövetkezik a ficam.vagy érsérülés is társult – minél előbb kórházba kell juttatni. valamint az orsócsont (radius) és a singcsont (ulna) külön-külön is sérülhet. miközben a könyököt 90°-ban behajlítjuk. elsőként az érintett oldali felkart lassan a törzs mellé helyezzük. hogy az izmok fokozatosan el tudjanak lazulni.rögzíthetjük háromszögletű kendővel vagy Desault-kötéssel. rögzítése szükséges. Ezt követi az így beállított (fel)kar fokozatos kifelé rotációja. A módszerek egy részét sokszor a betegnek és családtagjainak is megtanítják. Fontos. hogy vállficam gyanúja esetén vizsgáljuk meg az érintett oldalon a beteg radialis pulzusát és a kar érzéseit. ábra). A felkarcsont (humerus) típusos törési helye a proximalis részén (fej alatt) található ún. A vállficam visszahelyezését. többnyire elesés. Alkartörés. A felkarcsont töréseit a törés gyanú. melyekkel nagy eséllyel. A sikeres visszahelyezés aránya 87% feletti (11/18. brachialis). A vállficamnak több formája ismert. Így a komolyabb ér. ábra). Az alkar leggyakrabban a középső.és idegsérülés lehetősége. Típusosan a radius distalis részének törésére jellemző a „bajonettállás”-ra emlékeztető alak. és függőlegesen felfelé húzzuk. A rögzítéshez háromszögletű kendőt vagy Desault-kötést lehet alkalmazni.

• Bevérzések a csípőtájékon. korábbi térdsérülések. Ellátás. Térdkalácstörés. ha a beteg enyhén ökölbe szorított tenyerébe mullpólyát helyezünk. A combcsonttörés tünetei. jelei: • Duzzanat. terhelési/járási instabilitás. ami alig látható elváltozásokat okozhat a combon. Ellátás.Első teendők sürgős esetekben . • Az alsó végtag mozgásának korlátozottsága. Térdsérülések Térdkalácsficam. és valamely irányba elmozdulva a vápán kívül rögzül. A kéz különböző részeinek sérüléseit a törések típusos tünetei jellemzik. és ez után rögzítjük a sérült részt. rugalmasan rögzített. A szalagrendszer sérülésének tünetei a térdre lokalizáltak: • Duzzanat. és ott rögzül. fájdalom a csípőtájékon. A térdízület szalagsérülései. A medence sérüléseihez hasonlóan combcsonttörés gyanújában is tilos a beteget mozgatni a további sérülések elkerülése végett. A törések tünetei is ennek megfelelő sokfélék lehetnek.elsősegélynyújtás 11. és tehermentesíteni kell az érintett oldali alsó végtagot a kórházi ellátásig. • A csípőficamot gyakran a környező csontok. Ezt legegyszerűbben úgy érthetjük el. A térdficaméhoz hasonló. focistáknál) is károsíthatja a szalagokat. A szalagrendszer típusosan olyan külső erőhatások során sérül. fájdalmas. és a mentők megérkezéséig ellenőrizzük a beteg vitális paramétereit. Rögzítés háromszögletű kendővel. • A végtag megrövidülése. mely az izmok elhúzó hatása miatt következik be). elesés (például motorosoknál) következtében a térd külső oldala felé elmozdul. A térdízület túlzott csavarodása (például síelőknél. pólyamenetekkel vagy alkalmi eszközökkel. A térdkalács (patella) gyakran direkt rúgás. kifelé rotációja (ún. Érsérülést jelezhet még az érintett végtag bőrének színbeli elváltozása.és idegsérülések tüneteit folyamatosan ellenőrizni kell. Ellátás. amit a térdízület fájdalma. Csípőficam. a következményes sérülésektől. Az érintett alsó végtagot oldalról támasszuk meg. Az erőbehatás nagysága miatt medencetáji sérülésekkel gyakran társulhat. A kimozdult térdkalácsot csak abban jártas személy helyezheti vissza. Tünetei: • Az alsó végtag általában megrövidült. • Fájdalom. • A térdízületben fájdalom. Ellátás. mely így a térd szalagjait vongálja. ha a beteg képes járni. de jellegzetesen behajlított térddel a kóros helyzetben rögzült térdkalács tapintható. ám idősebb korban. melynek a „szokásos” külső szalagokon kívül belső szalagjai (keresztszalagjai) is vannak. A combcsont számos helyen eltörhet. Jelentős erőhatásra a combfej elhagyja a vápát. hullatartás. a combfejnél. • Kóros mozgathatóság. valamint hőmérséklete. • Az ér. cianózisa. A kificamodott csípőízületet helyretenni tilos. kézközépcsontokat anatómiai középállásban. • A combfej helyének megfelelően üresség. — 166 — — 167 — . amikor a rögzített lábszárat vagy a combot éri az erő.és idegsérülések tünetei hasonlóak. deformitás tapintható. A térdet ért mechanikai erő hatására a térdkalács el is törhet. A sérült alsó végtagján a pulzust meg kell vizsgálni. enyhén behajlított ujjakkal rögzítsük. Ilyen sérülésre hajlamosít a térd laza szalagja. ellenben a beteg a shock tüneteit mutatja. melyek a térdízületet stabilizálják. a combon. mozgáskorlátozottság jelentkezik. sápadtsága. csontritkulásos egyéneknél kisebb traumára is bekövetkezhet törés. • Idegsérüléskor az alsó végtag mozgásai. A térdízület testünk egyik legbonyolultabb ízülete. mozgáskorlátozottsága és ízületi bevérzése jellemezhet. A látott elváltozások nagyban függnek a törés helyétől. Sokszor az eltört térdkalács darabjai a bőrön keresztül kitapinthatók. és mentőt hívunk. A combfej/combnyak sérülése együtt járhat a medence sérülésével. • Mozgáskorlátozottság. így ilyenkor a medence vizsgálatát is végezzük el. a combon. duzzanata. illetve az alsó végtag állapotát. Az érintett alsó végtagot a talált helyzetben rögzítjük. Alsó végtag Combcsonttörés. lágyrészek sérülései is kísérik. a combnyakon és a testen is. A combcsont sérülése gyakran kísérheti a medence sérülését. A sérülés következtében ér. az elmozdulás mértékétől. E sérülésforma is általában nagy erejű erőbehatásra keletkezik. kézközépcsontok és ujjak törései. Az ér. Baleseti történések Kéztő-. Tünetei: • Nyújtott.) • Társuló érsérüléskor gyorsan nagy mennyiségű vér juthat a szövetek közé. mint a combcsonttörésnél. • A végtag rotált helyzetben van. járásképtelenség. érzései károsodhatnak. A sérült térdet nyugalomba kell helyezni.és idegképletek is károsodhatnak. Az ujjakat. ezek jeleit is érdemes keresni. (A combtörés lehetőségét nem zárja ki az. Ellátás. Stabil oldalfekvő helyzetbe sem tehetjük. ütés.

felpolcolás segíthet. A sérült lábszár nyugalomba helyezése. A helyi hideg hatás (hűtőborogatás. és beavatkozás nélkül a végtag elvesztését eredményezi. Ilyenkor a fájdalom és a duzzanat mellett az ízület instabillá válik. A boka rándulása. Ellátás. ha azok közül bármelyik vagy több együttesen életveszélyes. Politraumatizáció Több testtájék vagy szervrendszer egyidejű sérülésekor. A tibia a felszínhez való közelsége miatt gyakran nyílt törés formájában sérül. A végtag bőre elsápad. Lábszártörés. melyhez egy idő után egyre erősebb fájdalom is társul. hűtés. rögzítése. kissé könnyebb a lábközépcsontok vizsgálata. valamint a koponya és agysérülések együttese fordul elő. Nem speciális. A pontos diagnózis és a korszerű ellátás érdekében a beteget orvoshoz kell vinni. Enyhe esetben csak a bokaszalagok túlfeszülése okozza a hirtelen jelentkező fájdalmat. Ellátás. ennek hatására az izmok még jobban károsodnak. A beteget kórházba kell juttatni.kevésbé befolyásolja. A lábszárat alkotó két csont a sípcsont (tibia) és a szárkapocscsont (fibula) együtt és külön-külön is sérülhet. és nem terhelhető. Ellátás. A fájdalom miatt az érintett oldali láb nem terhelhető. amely nehezíti a boka egyéb sérüléseitől való biztos elkülönítést. A mellkas. A boka az erőhatás nagyságától függően sokféleképpen sérülhet. A tibia a bőrfelszínhez való közelsége miatt gyakran sérül. a nyomásérzékenység és a duzzanat. A beteg általában az érintett végtag (leggyakrabban a lábszár vagy az alkar) duzzadását. Ellátás. így a beteget gyanú esetén orvoshoz kell vinni. valamint lokális hideg alkalmazása jelentősen csökkenti a panaszokat. A járást – a fájdalmon kívül . jegelés) a panaszokat csökkenti. A fibulasérülés okozta panaszokat nagymértékben meghatározza. A sípcsont törésekor tapasztalható tünetek is függnek attól.Első teendők sürgős esetekben . Az egyre növekvő nyomás következtében a végtag vérellátása annyira romlik. A sérült alsó végtag nyugalomba helyezése. Tehermentesítés (felpolcolás) és rögzítés. de egyéb csont. hogy a lábfej befelé fordul. hogy végül annak elhalásához vezet. aki a szalagokat külön-külön megvizsgálva állítja fel a diagnózist. Ezt a folyamatot nevezzük kompartment-szindrómának. fájdalmához. ficama. A középső és a bokához közel eső részének sérülése a bokavilla (felső ugróízület) stabilitását rontja. a törést a talált helyzetben rögzítjük. Az egyre növekvő nyomás először az izmok vérellátását csökkenti. Többnyire a külboka szalagjai sérülnek azáltal. így fájdalmat. a sérültet mielőbb kórházba kell vinni. és nehéz elkülöníteni a térd egyéb sérüléseitől. a has és a gerinc sérülése is gyakorta járul hozzá a politraumatizáció­ hoz. ami tovább növeli a duzzanatot. Helyszíni körülmények között a végtag nyugalomba helyezése. A politraumatizált beteg elszállítása — 169 — . A térdhez közelebb lévő felének törésekor a térdtájékra és a lábszár oldalsó részére lokalizálódik a fájdalom és a duzzanat. mely az izmok között a mélybe hatolva kisebb zárt rekeszeket (kompartment) hoz létre. Súlyosabb esetekben a bokatájékon bevérzés is látható. azonban törései relatíve könnyen felismerhetők. és akár teljes járásképtelenséget is eredményezhet. 11/20. — 168 — Kompartment-szindróma A végtagon lévő izmokat erős rostos tok veszi körül. mely ilyenkor mint „sín” funkcionál. Ha kompartment-szindróma gyanúja vetődik fel. feszülését érzi. az izom megduzzad. A lábtőcsontok sérüléseinek kimutatása nehéz. járási nehezítettséget okoz. érzés. hogy a csont mely része sérült. Felső részének sérülése a térd bevérzéséhez. hiszen könnyen kitapinthatók.és ínképletek is sérülhetnek. helytelenül feltett körkörös gipsz önmagában is akadályozza a végtag duzzadását.és mozgászavarok is kísérik a folyamatot. A fibula középső és alsó részének sérülése már a felső ugróízület instabilitásához vezethet. A beteget orvoshoz kell vinni. A leggyakoribb sérülések egyike. de az erős kötőszövetes tok nem engedi kifelé tágulni.és a lábközépcsontok törései. politraumatizációról beszélhetünk (11/20. ha szükséges az ép oldalihoz rögzíthetjük. Ilyenek például a különböző kombinált sérülések. A folyamat órákon belül romlik. Ha az izmok valamilyen hatásra károsodnak. mozgáskorlátozottságához vezet. megegyezik a lábtőcsontok törése részben leírtakkal. Súlyosabb esetben a boka szalagjai részlegesen vagy teljesen elszakadnak. Leggyakrabban az alsó végtag sérülés-medence törés együttese. hogy a csont melyik része sérült. mint két testüreg vagy pedig egy testüreg és két csöves csont együttes sérülése. A sérült alsó végtagot. a deformitás. Nyílt törés esetén a seb ellátása fontos a fertőzés megakadályozásában. mivel azok a lábháton jól tapinthatók. A lábtő. ábra.elsősegélynyújtás 11. ugrás közben a rossz szögben érkező láb kifordulása okoz. mely a boka terhelhetőségét csökkenti. mert a korán. A jelenség gipszkezelés alkalmával súlyosabb lehet. ábra). melyet például futás. vizsgálata során az ízület kóros mértékben nyitható. Baleseti történések A panaszok nem specifikusak. A törésre jellemző az erős fájdalom. melyet nem kísér a boka instabilitása.

fokú fagyás és szűkülését szabályzó funkció. A légzés jellemzőinek (légzésszám. Ezáltal lassul a keringés. fokú fagyás 11/21. A folyadék-. • Másodfokú fagyás véres-savós hólyagok megjelenésével jár a fagyás III. a medence és a végtagok korábban már ismertetett vizsgálata. beszűkülnek. Amennyiben súlyos külső vérzést találunk. Ennek során először a fej (nyak) és a mellkas sérüléseit vizsgáljuk. ha rendelkezésre áll vérnyomásmérő. vérzéscsillapítás. A keringés megváltozásának oka feltehetően a vérveszteség.Első teendők sürgős esetekben . centrális pulzust tapintunk. és ha jártasak vagyunk benne. eltérés esetén beavatkozás. a mellkas instabilitása) a légzés. légzésmélység) megvizsgálása után külső vérzéseket keresünk. — 170 — A súlyos vagy politraumatizált sérült ellátásakor tehát törekedjünk a következőkre: • Gyors elsődleges felmérés (tudat. • Betegátadás. Termikus sérülések Fagyási sérülés Fagyási sérülés okai és kialakulásának folyamata. amely fokozatosan érzéketlenségbe megy át. illetve túl nagy légzésszám. újraélesztés. másrészt. azzal.elsősegélynyújtás 11. Igyekezzünk a további baleseteket elkerülni. Súlyos állapotú beteg állapotának felmérésére számos pontrendszer létezik. tűszúrásszerű fájdalmat jelez. A helyszínre érkezéskor gyorsan tájékozódni kell a baleseti mechanizmusról. Rossz oxigenizációra utal cianózis megléte. • Mentőhívás (ha több segítő van. keringés/vérzés) és nyaki gerinc immobilizáció. illetve megnő az érfal átjárhatósága. a beteg testtájékonkénti részletes vizsgálatát végezzük el. allergiájáról. az utolsó étkezés időpontjáról. de ezeket itt nem részletezzük. A keringés ellenőrzésére az eszmélet és a perifériás pulzusok megítélését használhatjuk. Az első állapotfelmérést lehetőleg minél előbb végezzük el. Vénás pangás alakul ki. ami oedema (vizenyő) kialakulásához vezet. és hívjunk mentőt. akkor pontosabb értéket is kaphatunk. megtehető előbb is). Centrális pulzus hiányában újraélesztést kell indítani. Az eszmélet megítéléséhez használjunk valamely korábban ismertetett értékelő rendszert (AVPU. egyedül élő. A bőr eleinte sápadt. légzés. A gerinc végigtapintása kevés információval szolgál. A fagyás fokozatai (11/21. Leggyakrabban hajléktalanokat és/vagy ittas személyeket. az oxigenizáció romlásához vezetnek. A beteg állapotának első gyors. gerincsérülésre a baleseti mechanizmusból következtessünk. Ha a beteg tudata megtartott érdeklődjünk az esetleges alkohol. a beteg korábbi betegségeiről és a rendszeresen szedett gyógyszereiről. végső esetben szükség lehet a beteg lélegeztetésére. • Betegmegfigyelés. egyrészt a perifériás pulzusok tapintásával (60 alatti systolés vérnyomás esetén megszűnik a perifériás pulzus). A fagyási sérülés hideghatás következtében létrejövő szövetkárosodás. folyamatos ellenőrzés. a folyadékpótlás megkezdése a mentőegység feladata.és egyéb szer fogyasztásról. Ezeket az elsősegélynyújtó eszköztárával nehéz befolyásolni. légzését és keringését/vérzését vizsgáljuk meg. ellátás. A hideg következtében az érintett terület erei összehúzódnak. így a testrész oxigénellátása csökken. azt azonnal el kell látni. A beteg természetesen nem ehet. ha a sérült és ellátó személyek aránya ezt megengedi. • A légzés javítása. a felső légúti reflexek kiesése. ábra. a has. GCS). Baleseti történések Első állapotfelmérés. fokú fagyás II. Ezt követi a többi testtájék. betegvizsgálat (testtájanként) és ellátás. magukról gondoskodni nem tudó időseket és csecsemőket érinthet. majd szederjes és kissé duzzadt lesz. ábra): • Elsőfokú fagyásban a beteg az érintett területen égő. a túl kicsi. a sérültek számáról és állapotuk súlyosságáról. vérveszteséget oralisan adott folyadékkal pótolni tilos. Ha az elsődleges állapotfelmérés során nincs akut teendőnk. A fagyás fokozatai — 171 — . tájékozódó felmérése során a beteg légutait. A tapasztalt eltérések (a légzésszabályozás zavara. A szövet oxigénhiányos állapota értágulatot idéz elő. ritkábban – főleg mellkasi trauma után a szívet ért erőhatás miatt – különböző szívritmuszavarok. A beteg neurológiai statusának felmérése során az esetleges meglévő oldalkülönbségeket (mozgáskivitelezés és érzésvizsgálat során) érdemes vizsgálni. Amennyiben nem észlelünk perifériás pulzust. mivel ismeretük és alkalmazásuk – eszközhiány miatt sem – tartozik az elsősegélynyújtótól elvárt készségek közé. • Részletes anamnézis. majd megszűnik az erek tágulását I. ihat. ami elsősorban a végtagokat és az arcot veszélyezteti. A légutak átjárhatóságának biztosítása mellett a nyaki gerinc rögzítését szinte mindenkinél meg kell tenni a potenciális nyaki gerinc sérülés miatt. Ezekkel párhuzamosan próbáljuk meg a beteg vérnyomását is meghatározni.

Elsőfokú fagyás esetén puha ruhával dörzsölheti az érintett bőrt. a szervezet ellenálló képessége. Ez a módszer kisméretű égéseknél (15% alatt) vagy rendkívül kiterjedt égéseknél (85% felett) használható az ép bőrfelület megbecsülésére. különösen csecsemők testrészeinek felületi arányai anatómiailag eltérőek. Ha a beteg nem eszméletlen és tud nyelni. helyette inkább csak takarja be.5% jobb alsó végtag 18% bal alsó végtag 18% jobb alsó végtag 13.Első teendők sürgős esetekben . Az égési sérülés súlyosságát meghatározó tényezők. Ne melegítse fel hirtelen a fagyott testrészt. semlegesítsük az égést okozó anyagot. Bármi is okozta az égést. Baleseti történések károsodott testrészen. mivel ők érzékenyebbek az égés okozta folyadékvesztésre és a fertőzésekre is. ábra). 11/1. hogy az égést kiváltó anyag hatása mihamarabb megszűnjön. súlyossága nagyon sok tényezőtől függ. Emellett az égési sérülés után visszamaradó hegek hos�szabb távon lelkileg és társadalmilag is problémákat okozhatnak. ha hámhiányt. Az égési sérülés lokalizációja azért meghatározó a sérülés súlyossága és a sérült állapota szempontjából. táblázat. Az égett — 172 — felület méretének megállapítására legegyszerűbb módszer. Az Egyesült Királyságban egy felmérés szerint 55%-ban nyílt láng. Az égést befolyásolja továbbá a sérülést okozó anyag hőmérséklete. a segélynyújtó ilyenkor is gondoskodjon a saját biztonságáról. Törekedjünk ezek alapján arra. Szükség szerint kérjen segítséget. akkor itasson vele meleg teát vagy levest.8%). • Harmadfokú fagyásban a bőr minden rétege megfagy. majd érzéketlenség és a korábbinál nagyobb fokú duzzanat jellemző. mihamarabb kezdjük el hűteni az érintett területet. nyak Törzs elöl Törzs hátul Kar (jobb. Fájdalom.5% felnőtt gyermek 11/22. összefolynak. robbanás. forró gázok és gőzök. mert ez meghatározza azt. és ebből következtetjük ki az égett felületet nagyságát. sugárzás. Meghatározó a lokalizáció (a test melyik része sérült). Az égési sérülés lokalizációja és kiterjedése. vegyi anyag. Az égett felület nagyságának becslése — 173 — . olvadt fém. távolítsuk el. mekkora felületen és milyen mélyen égett meg. villámcsapás. Égés Az égés jelenség. Az égés súlyosságát nagyban meghatározza az. ha a sérült tenyerét (ujjakkal együtt) a teljes testfelülete 1%-ának tekintjük (valójában 0. hogy mennyire fontos szerveket érinthet az égés.5 1 100 Gyermek fej 9% (elülső és hátulsó rész) mell és has 18% jobb felső végtag 18% hát 18% bal felső végtag 18% mell és has 18% szeméremtest 1% jobb felső végtag 9% fej 18% (elülső és hátulsó rész) hát 18% bal felső végtag 9% szeméremtest 1% bal alsó végtag 13. táblázaton felsorolt testarányokat jelenti. Például az alsó végtag égése bizonyos szempontból kevésbé súlyos. a hatás időtartama. Kisgyermekek. A hólyagok megrepednek. ezért számukra a módosított 9-es szabályt lehet alkalmazni (11/22. Közepes kiterjedésű égett felület nagyságának megállapítására szolgáló másik módszer a Wallace-féle „9-es szabály”. természete. mivel nem érintett életfontos szerv. forró tárgyak. Ugyancsak gyakori a konyhai balesetekben bekövetkező forrázás is. Gyerekeken és időseken ugyanaz a hatás sokkal súlyosabb állapotot idézhet elő. A fej és az arc égési sérüléséhez gyakran társul a légutak és a tüdő érintettsége (égése) is. mert megbélyegzik a sérültet. bal) Jobb alsó végtag Bal alsó végtag Gáttájék Összesen 9 18 18 18 (9+9) 18 (9+9) 18 (9+9) 1 100 18 18 18 18 (9+9) 13. ábra. mivel további károsodást okozhat. vigyük például a beteget hűvös helyre. 40%-ban forrázás és 5%-ban kémiai anyag vagy elektromos égés okozza a sérülést.5 13. Felnőttön ez a 11/1. hogy mekkora felületen történt a sérülés. felszakadt hólyagokat lát. Égési sérülést nagyon sok minden okozhat: láng. fedje le sterilen a károsodott részt. Mint minden esetben. A leggyakoribb a nyári strandszezonban elszenvedett napégés. Nagyobb károsodásnál ezt ne tegye meg. A károsodott bőr barnásszürkés színű Fagyás ellátása. A Wallace-féle 9-es szabály felnőtt és gyermek esetén Testtáj Felnőtt % Fej.elsősegélynyújtás 11. Az érintett területtel bánjon óvatosan.

hogy a felületes erek kitágulnak. A heves. Az égési sérülés igen fájdalmas lehet. illetve csillapítja a fájdalmat. Enyhe duzzanat is lehetséges. Az égési sérülés súlyosságát nagyban befolyásolja az égés mélysége. Hűtés. feszes és vörös színű. kimentés. ábra): • Elsőfokú égés. akkor ne lépjen be oda. ne adjon neki tablettát. vasalt textília is alkalmas lehet. Az égés ellátásának folyamatát az égés súlyossága. A hűtést folyó vízzel. Elsőfokú az égés. mert az idegvégződések elhalnak. ha kizárólag a hámréteget érte károsodás. Ha beleégett a ruházat a sebbe. Javasolt addig hűteni a sérülést. a steril fedésnek. Égett sérült ellátása. Az égett felületet fedje be steril kötszerrel. a sérült biztonságba helyezése. Ha nincs ehhez megfelelő eszköze. akkor a hűtést és a steril fedést is azon keresztül végezze. Szükség szerint értesítse a tűzoltókat. Steril fedés. Negyedfokú az égés. port) tenni. majd fokozatosan kifehéredik. Ennek következtében hólyagok alakulnak ki. különösen nagy kiterjedésű égéseknél. kenőcsöt. A sérült felület szürkés színű. A harmadfokú égés fájdalmatlan. nem szűnő fájdalom maga is rontja a sérült általános állapotát. A bőr alatti szöveteket is érinti. Ezt az égés fokozataival fejezzük ki (11/23. Ez elvezeti a hőt. vörösesen márványozott. hogy a bőr melyik rétege égett meg. Az irhát és a bőralját is érinti a károsodás. majd zavarossá váló folyadék található. Másodfokú égésben az égett felület kifejezetten fájdalmas. illetve hagyja el azt. Használjon szivacsot. amellyel vizet juttathat a sérülésre. amelyek az égési sérülésbe nem ragadtak bele. vagy ha az állapota megkívánja. • Negyedfokú égés. Baleseti történések Az égés mélysége és fokozatai. Jellemzője. hogy ne nyomja ki a hólyagokat. poharat vagy bármit. Az égés fokozatai — 174 — . Mint minden olyan helyzetben. Ez hosszabb ideig tartó vagy erősebb behatás következménye. Az égési sérülést a lehető mihamarabb hűteni kell. A közönséges csapvíz alkalmas erre. Algopyrin stb. Ilyen lehet egy kisebb forrázás vagy egy napégés. Jellemzője. Ha nem biztonságos a helyszín. közben a segélynyújtó próbálja megnyugtatni. olajat. Biztonság. vérbőség alakul ki. Ha a sebbe ruházat ragadt. Ha a beteg eszméletlen vagy nyelési nehézsége van. Ha a sérülést kiváltó hatás megszűnt. ahol elsősegélynyújtóra van szükség. emiatt jelentős lehet a folyadékvesztés. melyekben kezdetben víztiszta. így megakadályozza a mélyebben lévő szövetekben a károsodás továbbterjedését. Az égett felületre a hűtésre szánt vízen kívül tilos bármilyen anyagot (krémet. A hólyagok mindenképpen felszakadnak. Ha nincs folyó víz. • Harmadfokú égés. A sérült fájdalmát a környező területek első. a sérülés oka. Ez azt jelenti.elsősegélynyújtás 11. feküdjön le. Az olyan ruházatot és ékszereket. • Másodfokú égés. Általában mérsékelt intenzitású és/vagy rövid ideig tartó hőhatás okozza. az égett sérültet helyezze nyugalomba.Első teendők sürgős esetekben . — 175 — 11/23. Fájdalomcsillapítás. akkor is próbálkozzon a hűtéssel. vagyis az. nyugalomba helyezés. amikor a bőr és az alatta elhelyezkedő szövetek elszenesednek.és másodfokú égése okozza. A hólyagok később összefolynak. azt ne tépje ki onnan erővel.). A bőr fájdalmas. 15-20 percig végezze. ábra. óvatosan próbálja meg eltávolítani. amíg a mentő meg nem érkezik. hogy savó (fehérjementes vérplazma) szűrődik ki az érfalon át. és meg is repedhetnek. akkor tiszta. a mentőket és a rendőrséget. a sérült általános állapota és a segítségnyújtók száma határozza meg. égés esetén is elsőként a saját biztonságára gondoljon. A fájdalomcsillapításban nagy szerepe van a hűtésnek. Vigyázzon. Fontos feladat a kiváltó ok megszüntetése (mely nem feltétlenül a segítségnyújtó feladata). Fájdalomcsillapítás végezhető a házi patikában meglévő szerekkel (Paracetamol. hogy a sérült lehetőleg üljön. ilyenkor nagy a valószínűsége az égett felület fertőződésének. a nyugalomba helyezésnek és a sérült pszichés megnyugtatásának.

Baleseti történések Folyadékpótlás. melynek során a szervezet hőregulációja felmondja a szolgálatot.és ínsérüléseken túl lehetetlenné teszik az áramforrás elengedését is. a feszültségtől. szédülés. száraz. hogy szükség van-e szaksegítségre. elsősorban fedetlen fejet ért tartós napsugárzás hatására a test hőmérséklete megemelkedik. Ellátás. panaszai és általános állapota határozza meg. az áramerősségtől. ha gyerekről van szó. képes gyorsan csökkenni. Mielőbb segítséget kell hívni. Megemelt felsőtesttel kell fektetni (fél-Fowler). melyek elektromos áramot keltenek és vezetnek . A test túlmelegszik. árnyékos helyre való mielőbbi szállítására. mivel a beteg állapota rohamosan életveszélyessé válik. ha eszméletén van. hogy a testhőmérsékletet gyorsan csökkenteni tudjuk. A légzés felületessé válik. közvetlen hatásként a belépési és a kilépési ponton különböző nagyságú (pontszerűtől a cm-es kráterig) égési sérülés keletkezik. 15-150 mA kamrafibrillatiót. Ellátás. A beteg aluszékony lesz. A kimerülés fázisa 34-27 °C-on tapasztalható. Az égés során jelentős folyadékveszteség lehet. elektrolitban gazdagok. Hőguta. vizet. itasson vele teát. Ez utóbbi 220 V váltóáramú feszültség mellett következhet be.a szív. azonban a keringés és a légzés nem érintett. Jelentősége van annak is. Az elveszített folyadékot pótolni kell. akkor a BLS szerint kell eljárni. pulzusa szapora. Fontos a hűvös helyen. a vázizomrendszer -. hőemelkedés. akár szoporózus is. izomremegés. elsősorban azokban a szövetekben. alapbetegséggel rendelkezik. Az izomremegés abbamarad. Ha ebben bizonytalan. ami szintén a teljes szervezetet érintő súlyos állapotot. A beteg bőre forró. esetleg hányinger a meghatározó. és a fejre állott vizes borogatást lehet helyezni. A nedves vékony bőr kifejezetten jó vezető az elektromos áram szempontjából.4-34 °C közötti hőmérséklete már élettani változásokkal jár. végtagfájdalmak lépnek fel. Hiperterm ártalmak Égésbetegség. Segítségkérés. izommerevség érezhető. Az égési sérülés következtében létrejövő. az idegrendszer. Minél hamarabb kezdjük meg a beteg hűtését. kábultság. Hipoterm ártalmak A test hőmérséklete a külső környezeti tényezők következtében. ödémát idéz elő. Meleg környezetbe kell vinni az illetőt. Nyugtalanság. A szervezetre gyakorolt hatás az elektromos áram fajtájától (egyen. szellős. A pulzus gyérül. melyek miatt mielőbbi kórházi ellátás szükséges. Tudatzavar. 3-10 mA a fájdalomküszöb. Szükség esetén a fejfájás és a láz csillapítására Algopyrin tabletta adható. Ha a sérült eszméletén van és tud nyelni.elsősegélynyújtás 11. reflexek megszűnésével kell számolni. a maghőmérséklet meghaladja a 41 °C-ot is. Nagy kiterjedésű. hogy az élettani működéseket megváltoztatja. A pulzus emelkedése tapasztalható. és szívritmuszavarok figyelhetők meg. Mindenképpen kérjen segítséget. Az égésbetegség egyik fő alkotóeleme a folyadékvesztés. akár hosszú távra kiható egészségkárosodások összessége. Ellátás. Áramütés Az elektromos áram a szervezetre hatást gyakorol azáltal. akkor mindenképpen hívjon mentőt. nyugalomba helyezés. A betegről az esetleges vizes ruházatot el kell távolítani. Másik fontos elem a fertőzés. az agyállományban steril gyulladást. Felnőtt sérült károsodásának mértéke. jéggel. eszméletvesztés. szervkárosodások lépnek fel. Emellett azok a szövetek. Fokozott görcskészség áll fenn. megemelt felsőtesttel való fektetés. hogy az áram a szervezeten hol halad keresztül. fokozva a szervezet hőleadását. Napszúrás. — 176 — — 177 — . súlyos ritmuszavarok. Ha nincs izolációs takaró. ha a beteg lázas. akár radikális módon is. áramjegyet hagyva maga után. A szervezet 36. Testmeleg folyadékkal lehet itatni. akkor természetesen több meleg takaró is megteszi. és izolációs takaróba kell burkolni. A keringés és a légzés összeomlása következhet be. Ha eszméletlen. és az egyén milyen fizikai állóképességgel. Megelőzésében óriási jelentősége van az elsősegélynyújtó ténykedésének. mely a koponyában. kifejezetten károsodhatnak. Ha a testhőmérséklete tovább csökken 27 °C alá. különösen télen. a bőr ellenállásától és a hatás idejétől függ. Törekedni kell a személy hűvös. emiatt akár hosszabb ideig is az áramkörben maradhat a bajbajutott.Első teendők sürgős esetekben . Ha a szervezet az elektromos árammal kapcsolatba kerül. akkor mély eszméletlenséggel. Intézeti ellátás válhat szükségessé. A szervezet só-víz háztartása felborul. A beteg állapotát figyelve szükség szerint a BLS szerint járjunk el. A lehűlést segíti elő a vizes ruházat vagy a jelentősebb szél is. súlyos égés következtében kell erre számítani. Fő tünetei: fejfájás. 1 mA áramerősség bizsergést vált ki. és ezzel maradandó károsodást okozhat. ha nem érzékeny a beteg erre a gyógyszerre. A szervezetet. A közvetlen kontaktus helyén szürkésfehér nekrotikus szövetelszíneződés jön létre. könnyen elnyomható. melyek jó vezetőként viselkednek. E két tényező bármelyike önmagában is vezethet a beteg halálához. szívmegállást képes kiváltani. Az elektromos impulzusok következtében létrejövő kontrakciók az izom. Súlyos fokú hőkimerülés. A lokális hatáson túl az egész szervezetre is hatást gyakorol az áram. és a kompenzáló mechanizmusok megszűnnek. sepsist (vérmérgezést) okozhat. ami shock kialakulásához vezet.vagy váltóáram).

BÉNYI M. pulzusa szapora. Ha szükséges. • A második fázisban több víz éri a gégebemenetet. R. Hányinger és hányás is kísérőjelensége lehet a folyamatnak. ittasság. Vízből mentés Vízi balesetek A vízi balesetek alkalmával figyelmetlenség vagy öngyilkossági szándék folytán az illető víz alá kerül.: Cold-induced injury: frostbite. Ilyen helyszínt csak araszoló lépésekkel lehet elhagyni. videó: Az ellátás menete áramütés esetén – http://tamop. KÉkI Z. D. THORPE. TOmPkINS. RYAN. Saunders Elsevier. ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. ami gégegörcsöt idéz elő a Kratschmer-reflexnek köszönhetően (trigeminocardialis és respiratoricus reflex). Ellátás. 530–535. hogy a távvezeték közelében a földhöz érő vezetékhez közel jelentős feszültség alakul ki. A legfontosabb teendő tisztázni. hogy a bajbajutott még az áramkörben van-e vagy már kiszabadították. valamint akusztikus hatások is kísérik..: Balesetek. erőteljes köhögési inger lesz úrrá a sérültön. A legelső teendő a biztonságos kimentés. aminek következtében a légutaiba víz (édes. Lépésfeszültség. 2010.pte. Irodalom DURTRANT et al. 11/4. • Az ötödik szakaszban keringés. Ha az áramtalanítás nem lehetséges. Med. 2001. (ed. 2007.és halláskárosodáshoz vezethet. légzése horkoló. Ez megakadályozza a víz tüdőbe való beáramlását akár 30 másodpercig is (néha akár a klinikai vagy biológiai halálig is megmarad. pp. NÉmETH R. (szerk. S. A. P. Gondoskodni kell mentők mielőbbi értesítéséről. N. E. • A harmadik szakaszban a gégegörcs oldódását követően a víz a tüdőbe áramlik. melyek között feszültség lép fel.. Az ellátást csak akkor szabad megkezdeni. Az áramütés egy speciális formájaként is leírható. 1998 HETTIARATCHY. a sebellátás szabályai szerint fedni kell. Az úszni tudás önmagában nem mindig elégséges a fuldokló mentéséhez. és végezze el a szükséges beavatkozásokat.és légzésleállás következik be egy-két gaspoló légvétellel. Wilderness and Environmental Medicine 21:127–129. A lehűlés ellen izolációs takaróval vagy száraz takaróval lehet védekezni. C. In: Herndon. ha az áramtalanítást a helyszínen elvégezték. 2004. Az áramjegyet minden esetben sterilen. Áramütött ellátása. A lehűlés fokozott veszélyt jelent. Ezek után a BLS szerint járjon el. 2008.. A parton gyors vizsgálatot követően légzés. ami látás. emiatt ezt „száraz” fulladásnak nevezik). akkor a két végtag eltávolodása miatt eltérő potenciálú pontok jönnek létre.: ABC of burns. ábra. SUBEDI et al. sérülések a magyar Országos Lakossági Egészségfelmérés adatai alapján. Baleseti történések Villámcsapás. mely távolabbra haladva csökken.hu/elsosegelynyujtas/videok_hun/Ellatas_menete_aramutes_hun. J. ellenkező esetben ez az ellátók életét veszélyezteti. R. BÉNYI M. majd szükség szerint a BLS szerint folytatni. MORRIS. akár vakságot vagy dobhártya-perforációt is előidézve. SHERIDAN. • A negyedik fázisban az agyi oxigénhiány miatt az egész szervezetre kiterjedő harántcsíkolt izom görcsök jelennek meg. L. Budapest. akkor használható 1000 V alatt nem vezető szükséges eszköz (például fabot vagy műanyag rúd) az áramkörből való kiszabadításra. 2003. epilepsiás görcsök.. Lényege.: Thermal injury – The first 24 h.. W. Ekkor a beteg bőre sápadt. A fuldoklás fázisai: • A fuldoklás első fázisában a bajbajutott pánikba kerül és az elmerülés következtében vizet nyel. BMJ 328:1366–1368.: Frostbite in a Sherpa. ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. 2003. livid és hűvös lesz.. Az áram szervezettel való találkozás nagyon jellegzetes lenyomatot hagy a bőrön szürkésfehér. — 179 — . SCHOENFELD. Leginkább nagyfeszültségű távvezetékek leszakadásakor észlelhető jelenség. melyet csak gyakorlott vízből mentő végezzen (11/24. A távvezeték környezetében azonban . Retrospective study of 70 cases of severe frostbite lesions: a proposed new classification scheme. Eng. A víz egészen az alveolusokig eljut. 338:362–366. CASSEm. Az eszméletlenséget kiválthatja szívritmuszavar. ábra).): Total Burn Care. S. Az oxigénhiány következtében elveszti az eszméletét.. faágszerű rajzolat formájában. E. CAUCHY et al. Ha víz kerül a légcsőbe és a hörgőkbe. és szárazra kell törölni. D. H. — 178 — A vízi balsetek során a búvárreflex jelensége is felléphet a homlokot és az arcot érő hirtelen hideghatásra. Current Anaesthesia & Critical Care 19:256–263.: Objective estimates of the probability of death from injuries.Első teendők sürgős esetekben . Az áramütést vibrációs és fényártalom. Wilderness and Environmental Medicine 12:248–255. így a vizes ruházattól mielőbb meg kell szabadítani a bajbajutottat. G. nyögő. folyóvíz) kerül. 2010. DZIEwULSkI. N.etk. akkor ehhez segítséget is kell hívni. sós) vagy más folyadék (szennyvíz.. ami a „nedves” fulladást okozza.a feszültséggradiensnek megfelelően -.elsősegélynyújtás 11. P. ha valaki lépést tesz.wmv 11/24. M. Budapest.és keringés-ellenőrzést kell végezni.) Baleseti helyzetkép.

. KÖCSE TAmÁS. G. MARTON-SImORA JÓZSEF A fejezet tartalma Agyi vérellátási zavarok / 182 Mellkasi fájdalom. VAN DE VELDE et al. szén-tetraklorid) / 203 Marószerek (savak. N. O.yudu.com/Library/Axv9z/ABCofBurns/resources/13.htm COLLIS. SmITH. 1999. A three year retrospective study.Első teendők sürgős esetekben . benzol.: European first aid guidelines.elsősegélynyújtás http://publishing. Belgyógyászati jellegű rosszullétek DR. BETLEHEm JÓZSEF. Resuscitation 72:240–251. Burns 25:345–351. FENTON. CUTTLE et al. 2007. 12.: Accuracy of burn size estimation and subsequent fluid priror to arrival at the Yorkshire Regional Burns Unit. HSIAO et al.(etanol-) mérgezés / 198 Metilalkohol-mérgezés / 198 Etilénglikol-mérgezés / 199 Pszichoaktív élvezeti szerek (drogok) / 199 Gázmérgezések / 200 Gyógyszermérgezések / 202 Oldószermérgezés (benzin.: What do kids know: A survey of 420 Grade 5 students in Cambodia on their knowledge of burn prevention and first-aid treatment.. Burns 35:768–775.: A review of first aid treatments for burn injuries. Burns 33:347–351. szívizomelhalás / 183 Cukorbetegség / 185 Túlérzékenységi reakciók / 186 Tüdőasthma (asthma bronchiale) / 187 A shock folyamata / 188 Mérgezés / 191 A toxikológia fogalma / 192 Mérgezések / 192 A mérgezettek ellátása / 195 Helyszíni első ellátás az „S-ABCDE” algoritmus szerint / 195 Mérgezettek specifikus ellátása / 195 Részletes toxikológia / 198 Etilalkohol. M. 2007. lúgok) okozta mérgezések / 204 Gombamérgezések / 204 Növényvédő szer mérgezések / 206 Irodalom / 209 — 180 — — 181 — . 2009.

A legfontosabb teendők között szerepel a beteg pozicionálását követően a légutak átjárhatóságának vizsgálata. Egy gyorsan kialakuló tünetegyüttesről van szó. ha az agyműködés globális vagy fokális zavarát észleljük. A betegek beszédzavarról.elsősegélynyújtás 12. Agyvérzések lehetséges előfordulási helyei — 182 — . A gyors felismerés érdekében egy skálát alkottak meg. A légzés megváltozásakor horkoló. vagy lesüllyed a másikhoz képest helyes szavak. pipáló légzést hallhatunk. melyek károsodásával számolnunk kell. melynek nincs más bizonyítható oka. ha kontaktust tudunk vele teremteni. A mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünet. Stroke-ról beszélünk. leggyakoribb halálhoz vezető ok. vagy egyik sem mozog egyik láb nem mozog vagy lesüllyed a másikhoz képest Beszéd Felszólítás a vizsgált személynek Csukja be a szemét és Mutassa fogait! vagy előrefelé nyújtsa ki a Vicsorítson! karját 10 mp-ig! Válasz Ép mindkét oldal egyformán mozog az arc egyik oldala elmarad a mozgásban mindkét kar ugyanúgy mozog. A fejlett országokban a stroke a 3. fejezet). 12/1. szívizomelhalás A mellkasi fájdalom jelentősége napjainkban felértékelődött. Ha elégtelenné válik a szív oxigénellátása. érrendszeri megbetegedések hazánkban is a leggyakrabban előforduló betegségek közé tartoznak. féloldali végtaggyengeségről. táblázat): • Arcbénulás (facialis paresis). vagy egyik sem mozog egyik kar nem mozog. mely négy fő tünetet ölel fel: ez a Cincinnati Prehospital Stroke Scale (a National Institute Stroke Scale egyszerűsített változata) (12/1. A hirtelen fellépő agyi vérellátási zavarok tünetei elsősorban a központi idegrendszer működésében hoznak létre változásokat. A beteget meg kell nyugtatni. mely nem kizárólag. mert a korai képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal a megfelelő kezelés elvégezhető. Kóros Ellátás. ami ismétlődhet vagy állandósulhat. vagy képtelen beszélni Ismételje: Az ég kék Budapest felett. mivel életveszélyes állapotról van szó. Folyamatos felügyelet mellett mielőbb mentőt kell hívni. biztosíthat csak maradványtünetek nélküli gyógyulást. ami ischaemiás stroke-ban vérrögoldást jelent. esetleg látászavarról panaszkodnak. • Alsó végtagi bénulás. agyállományi vérzés Az agyi vérellátás pontos okát a helyszínen csak koponyacsont a vezető tünetek együttes elemzésével lehet valószínűsíteni. A stroke fogalomköréhez számos kórfolyamat tartozik. különböző tünetek jelennek meg (12/2. Ezek megbetegedései (általában szűkületei vagy elzáródásai) vérellátási zavart okoznak a szívizomban. Természetesen léteznek más egyszerűen használdura mater ható tüneti skálák is. • Beszédzavar. ha a beteg szegycsont — 183 — 12/1. hogy ne okozzunk sérüléseket. A mihamarabbi intézeti ellátás azért is fontos. hiszen a fejlett társadalmakban a vezető halálokok között tartják nyilván a szív hirtelen keletkező megbetegedéseit. Gyakori a fejfájás és a szédülés is. mivel a bénulás ijesztően hathat rá és környezetére is. ábra). ábra). így az elsősegélyt szükségessé tevő helyzetekben előfordulásuk kockázata nagy. hirtelen kialakult és súlyosbodó zavartságról. hiszen a beteg a végtagját nem képes mozgatni és esetleg érezni sem. A korai kezelés. pélepiduralis vérömleny subduralis vérömleny dául a Melborne-féle. melyet koszorúsereknek neveznek (lásd 5. azonban legalapvetőbben két eredetet kell elkülöníteni: a vérzés nélküli (ischaemiás) és a vérzéssel járó (haemorrhagiás) keletkezést. Belgyógyászati jellegű rosszullétek Agyi vérellátási zavarok A szív-.és tápanyagellátással jár. A stroke tünetei. Az előbbi teszi ki az esetek közel 3/4-ét (12/1. mint az agy vérkeringésében kialakult kóros eltérés (WHO). mely csökkent oxigén. Mellkasi fájdalom. A módosított Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) CPSS Arcbénulás Felső végtag bénulás Alsó végtag bénulás Csukja be a szemét. A pozicionálás során. Jellegzetes fájdalomkép. A vérkeringés motorjaként a szív percenként 60-80 közötti összehúzódással keringeti a szervezetben lévő vért. rossz szavakat mond. Tünetek. táblázat. a többnyire megemelt felsőtesttel való fektetés során ügyelnünk kell a bénult végtagok elhelyezésére.Első teendők sürgős esetekben . nincs elkent beszéd a beszéd elkent. de többnyire a szív vérellátásának akut problémájára hívja fel a figyelmet. Az agy működéséhez a megfelelő vérellátást az agyi erek biztosítják. ábra. • Felső végtagi bénulás. és behajlítva emelje fel a lábát 5 mp-ig! mindkét láb ugyanúgy mozog. A szív saját izomzatának vérellátását külön érrendszer biztosítja. a tünetek megjelenésétől számított 3 órán belül.

Amikor a máj és az izomsejtek már telítődtek glikogénnel. ami a májban a glükózból való glikogénfelépítést serkenti. szőlőcukor) szükséges. A fájdalom 5 perctől fél óráig is tarthat. vagy vérrögoldó kezelést (trombolízis) alkalmaznak. melyek biztosítják a vércukorszint állandóságát. és kérjük meg. és a panaszok 30 percen túl is fennállnak. verejtékezés gyötri a beteget. ha ez megtehető. A beteg a megsemmisítő fájdalom mellett halálfélelemről is beszámolhat. A beteg szorító ruházatát oldjuk meg. Ha a szívizom vérellátása koszorúsér-elzáródás következtében súlyos mértékben lecsökken. Hozzuk a beteget félülő helyzetbe. például Nitromint tablettát vagy Nitrolingual sprayt. de ezt kö12/3. ha a beteg beveszi vércukorszint-csökkentő gyógyszerét vagy beadja az inzulint.elsősegélynyújtás 12. egészen a gyűrűs ujjig. melyet a táplálkozás során vesz fel szervezetünk. A szívizom elhalása életveszélyes állapot.5-7.40-4. oxigénhiányos állapot lép fel. Ez utóbbit mentők is szokták alkalmazni.5 mmol/l érték alá süllyed. markoló fájdalomról panaszkodik. A vércukor normális tartománya 4.7 mmol/l tartományban változhat. A vérben a glükóz szintje az étkezéstől függően folyamatosan változik. — 184 — . Ha a beteg eszméletlenné válik. szorító. a továbbiakban felvett cukor zsír formájában tárolódik. mely kisugározhat a bal vállba. A sejtek alapvető működéséhez az oxigén mellett leginkább egyszerű cukor (glükóz. Erre a speciális PCI. glukagon). ábra. és a kezelőorvosa írt fel neki nitráttartalmú készítményt. Leggyakrabban kezelt cukorbetegségben szokott kialakulni. ábra. A szervezetben a vércukorszint szabályozásában hormonok vesznek részt (inzulin. akkor az alacsony vércukorszint (hipoglikémia) tüneteivel találkozhatunk. 100 Hgmm feletti vérnyomás esetén adhatunk ebből a betegnek. Kísérő tünete lehet légszomj. Ha a vércukorérték 3. és emeli a vércukorszintet. esetleg nyissunk ablakot. Figyeljük légzését. mely a szívizom elhalásához (akut myocardialis infarctus) vezet.95 mmol/l érték között változik. A vércukorszint az étkezést követően megemelkedik. Cukorbetegség Az anyagcserezavarok egyik legjelentősebb formája a cukorbetegség (diabetes mellitus). Mielőbb hívjunk mentőt. A vércukorszint csökkenésekor a glukagon a májban a glikogenolízist (glikogénlebontást) serkentve glükózt juttat az érpályába. hogy ne erőlködjön. A szív koszorúsereinek elzáródási folyamata mögött hirtelen jelentkező szúró. böfögésszerű érzés. A fájdalom javarészt nagyfokú. és csak keveset beszéljen. Belgyógyászati jellegű rosszullétek Ellátás.Első teendők sürgős esetekben . az inzulinszekréció fokozódik.(Percutan Coronaria Interventio) centrumokban van lehetőség. ahol az elzáródott érszakaszt szívkatéter segítségével megnyitják. Tünetei. verejtékezés. pulzusát és mérjük meg vérnyomását. felkarba. melynek elfogadható tartománya 6. A vércukorszint emelkedése étkezés után normális jelenség. mivel a szívizomelhalás kiterjedtségének csökkentése csak akut intézeti beavatkozással érhető el. kiterjedésétől függően akár rövid időn belül a beteg halálához is vezethet. alkarba. azonban az étkezést követő 2 óra múlva a normális tartományba kell visszatérnie. a BLS szabályai szerint kell eljárni. Kifejezett légszomj. ha a várható szállítás időtartama relatíve hosszúnak ígérkezik. Az alacsony vércukorszint esetén használható megoldások — 185 — 12/2. azonban mindig egy meghatározott tartományban marad a vércukor-szabályozás mechanizmusának megfelelően. Ha a beteg tudottan szívbeteg.

A beteg üveges. hogy kezelőorvosa injekciós készítményt is rendelt neki. A beteg vérnyomása alacsony lehet. keksz) fogyasztása indokolt. akkor szájon keresztül szőlőcukor vagy gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmazó táplálék (gyümölcslé. akkor a szervezet folyadék. hogy közben próbáljon meg a beteg állapotára is figyelni. fejfájás.2-2. Bő vizeléssel. lehetőleg a felkar vagy a comb izomzatába. például rovarfullánk eltávolításával. Ez esetben haladéktalanul hívjunk mentőt. hogy az allergizáló anyag bejutását szüntessük meg. Helyi reakciók tekintetében a beteg viszketésről. hangos. hogy a beteg állapota erre javult. például fehérje. amely eszméletlenségig terjedhet. gyógyszerek.és elektrolit-háztartása (ozmolalitása) is jelentősen megváltozik. Oldjuk meg a beteg szorító ruházatát. Suprastin (chloropyramin) tabletta adása is. gyorsabb pulzus.7 mmol/l vércukorértéknél jelentkeznek. kórokozók. acetonos lehelet. Tünetek. hasi fájdalom. vagy magunk végezzük el ezt. A beteg vérnyomása eshet. a légutak átjárhatóságának megőrzése érdekében. és képes nyelni. Ezek az ún. Adhatunk a betegnek kalciumtartalmú készítményt (pezsgőtabletta. ábra). vagy eszméletlen. bőrpírról. vagy a beteg korábban is szedett gyógyszereket allergiájára. A betegtől kérdezzük meg. fejfájásról számolhat be. Ha keringés. légszomj. toxin.elsősegélynyújtás 12. érrendszeri tünetek jelennek meg. Súlyosabb esetben a légzés típusa is megváltozhat (Kussmaul-légzés). mivel allergiában a halálhoz vezető leggyakoribb ok a gégeödéma következtében létrejövő fulladás. allergizáló anyag sok minden lehet a környezetünkben. gyógyszerek bevétele. akkor ugyancsak a beteg légútjának szabadon tartása a legfontosabb tennivaló. éhezés. hányás. olthatatlan szomjúságérzet. elképzelhető. A legfontosabb teendőnk. A helyi reakciók megjelenését követően is kialakulhat az egész szervezetre kiterjedő súlyos folyamat. vagy fordult-e már elő vele ilyen reakció. Ehhez a stabil oldalt fekvő helyzet megfelelő módszer. kenyér. csalánkiütésről. Ellátás. hogy képtelen együttműködésre. sápadtság. segítsünk a betegnek annak mielőbbi beadásában. sűrű köpetet ürít. esetleg hányinger. halálfélelem. vérnyomását és tudatállapotát mindenképpen figyelni kell. virágpor. akkor nem csak helyi reakcióról van szó. kezdjünk újraélesztést. A kórképben nagyfokú légszomjról van szó. kötőhártya-gyulladásról. Belgyógyászati jellegű rosszullétek vetően nem táplálkozik. könnyezésről. Ha a bőrtüneteken túl további légzőszervi és szív-. allergiás reakciók. A bevezető tünetek között gyakran lép fel heves éhségérzet. jelentős mennyiségű vizelés. Tartós fennállásakor a fogyás is jellegzetes tünet lehet. Calcimusc injekció) is. Túlérzékenységi reakciók Szervezetünk védelmi rendszere folyamatosan ügyel arra. mély szapora légvételek figyelhetők meg. hogy a beteg lélegeztetése nehézkes lehet. latex. Az idegrendszeri tünetek már 2. Számítanunk kell arra.Első teendők sürgős esetekben . hogy tud-e valamilyen allergiájáról. A beteg legalább 1 órás megfigyelése szükséges. melyek a szervezet kompenzáló mechanizmusai közé tartoznak. Ha van kéznél adrenalintartalmú önbelövő injekciós készítmény. Ha úgy látja. A betegnek mielőbbi intézeti ellátásra van szüksége. amit a hörgőrendszer szűkülete és nyálkahártya-duzzanata okoz. émelygés. ha ez megtehető. mely többnyire nem haladja meg a 10 cm-es átmérőt. Ha a beteg olyan fokú tudatzavarban szenved. szívritmuszavar alakulhat ki. nyugtalanság (agitáltság). remegés. Ha enyhébb lefolyású reakcióról van szó. tágabb pupilla.és légzésleállást tapasztalunk. látászavarok. Ilyen — 186 — Tüdőasthma (asthma bronchiale) Az asthma a görög liheg szóból származik. Ha a vércukorérték tartósan magas tartományban marad (10 mmol/l). Általában Epipen®. és fektessük le őt megemelt alsó végtaggal. akkor 15-20 perc múlva ismét adhat hosszabban felszívódó szénhidrátot tartalmazó ételt (12/3. Tünetei: nagyfokú fáradtság. A mentők megérkezéséig a mellkaskompressziót önmagában is folytassuk. zsibbadás. akkor adjuk be. Ha csak bőrtünetet észlelünk. akkor a stabil oldalt fekvő helyzet kialakítása a gyors tennivaló. pulzusát. de a reakció a bőrtüneteknél is megállhat. hogy a szervezet számára „idegen” anyagok ne tegyenek benne kárt. Más kiváltó okai is lehetnek azonban. akkor megkísérelhető Fenystil (dimetinden). Ha az immunrendszer a szervezet számára „betolakodó” anyagot (allergén) azonosít. gégeödéma. tudatzavar társulhat hozzá. hormonzavarok. Ha így van. A beteg eszméletét is elveszítheti (ketoacidotikus kóma). például alkoholfogyasztás. akkor erre immunválaszt ad. magas vércukorszintről (hiperglikémia) beszélünk. Súlyosabb esetben hányinger. esetleg görcsrohamok. Ha feltehetően magas vércukorérték következtében kialakult eszméletlenséggel találkozunk. levertség. kiszáradással. vagy a megszokottnál nagyobb fizikai tevékenységet végez. orrfolyásról. zavartsággal társul. fáradtság. Adreject® vagy Anapen® önbelövő adrenalin injekciós készítményt rendelnek. ami jól kifejezi ennek a betegségnek a megjelenését. Ekkor a glukagoninjekciót be kell adni. Ha a beteg eszméletén van. hogy a beteg kezelőorvosa súlyos eszméletlenség esetére injekciós készítményt írt fel. elnyújtott kilégzéssel. nyúlós. melyek hiperakut zajlása során akár 2 percen belül (2-30 perc) is anafilaxiás shock alakulhat ki. Ellátás. szapora szívverés társul hozzá. élelmiszerek. nehezített. adaléknyagok stb. hasmenés. izzadás. hányás. Ritkább esetben előfordulhat. hanem az egész szervezetre kiterjedő folyamatról. rovarcsípés. helyileg hűtést és borogatást alkalmazhatunk. Ez alatt légzését. például ne idézzenek elő fertőzéseket. hörgőgörcs (bronchospasmus). Ha a vércukor szintje extrém nagy értéket ér el (20 mmol/l felett). Ez általában időskori cukorbetegség talaján alakul ki. Erőltetett. Ezt követően mentőhívásra kell sort keríteni úgy. — 187 — . Ez irányíthatja figyelmünket az esetleges allergén anyag irányába. Ilyenkor is szükséges a mentőhívást követően a beteg állapotának figyelemmel kísérése. Ha már ismert allergiás betegről van szó.

A légzése során sípoló. Az állapot progresszív (súlyosbodó). A shock által érintett szervek — 189 — — 188 — . vérhányás.elsősegélynyújtás 12. hideg verejtékes. Pulzusa szapora. Gyakran megfelelő orvosi kezelés ellenére is késői szövődményekkel kell számolni. amelynek alapját a szöveti vérellátás csökkenése képezi (12/2. vagyis a laikus felismerés és beavatkozás rendkívül fontos. A keringésnek a szövetek szintjén (a mikrocirkuláció területén) fellépő zavara az egész szervezetre kiterjedő súlyos hipoxiás állapotot képes előidézni. belek idegrendszer szív máj súlyosbodó shock endokrin rendszer 12/2. Az utolsó esetben a szív teljesítménye alapvetően nem változik meg. hogy milyen fokú a szövet oxigénhiány-tűrő képessége (12/4. Ha a betegnél van a szokásos gyógyszereiből (általában pumpás aeroszolkészítmények). endoteliális rendszer tüdők vesék Obstrukciós 12/4. esetleg nagy vénákban keletkezik érelzáródás. Ez idő alatt a szövetek szintjén hipoperfúzió (a szövetek vérellátásának csökkenése) következik be. tüdőembolia pancreas inflammatorikus. amely végül a szövetek szintjén okoz hipoxiát és indít el anaerob metabolikus folyamatokat. légzési segédizmait is erőteljesen használja. időben gyorsan előrehaladó folyamat. ábra). Ellátás. A beteg nyugtalan.Első teendők sürgős esetekben . hemosztatikus. táblázat). akkor lehet belőlük neki adni. A légzés során nehezen veszi/fújja ki a levegőt. A shock folyamata A szervezetet érő külső és belső károsító hatások eredményeként életveszélyes állapot alakulhat ki. súlyos ritmuszavarok septicus folyamatok. A shock szinte valamennyi szervben kifejti kedvezőtlen hatását. A bőre szürkés-sápadt. súlyos elektrolitvesztés szívizomelhalás. A shock felosztása (HINSHAw és COX nyomán) Shock típusa Hypovolaemiás Cardiogen Disztribúciós Jellemzője keringő folyadék vesztése az erekből a szív pumpafunkciója romlik a keringő folyadék eloszlása megváltozik az erekben (relatív folyadékvesztés) a szív vagy a nagy erek hirtelen elzáródása Példák kivérzéses állapot. A beteg megnyugtatásán túl félig ülő helyzetet kell számára továbbra is biztosítani. • Hypovolaemiás shockban az érrendszeren belüli (intravascularis) folyadékvesztés a meghatározó folyamat. mely a keringés és a légzés jelentős romlását eredményezi. ábra. mely a keringés és a légzés működési zavarát idézi elő. A ruházatát meg kell lazítani. Az első három esetben a szív teljesítményének csökkenését tapasztalhatjuk a szervezetben. sőt néha még nő is. néha azonban gyors romlásához. súlyos gerincvelő-sérülés szívtamponád. de a vér szövetekhez való eljutásának akadályai miatt mégis mikrocirkulációs zavar alakul ki. Belgyógyászati jellegű rosszullétek Tünetek. jól látszanak. Számos módon lehet csoportosítani a shock folyamatát. Bizonyos idő eltelte után ez a helyzet kiváltó októl függetlenül vezet a beteg állapotának fokozatos. búgó hang hallható. súlyos túlérzékenységi reakciók. • Az obstrukciós shock során a szívben vagy az artériákban. Ennek a felosztásnak az alapjait HINSHAw és COX munkásságához kötik (1972). attól függően. • A disztribúciós shock a vér szervezeten belüli elosztásának hirtelen megváltozásakor alakul ki. táblázat. • Cardiogen shock alkalmával a szív pumpafunkciója károsodik jelentős mértékben. Az egyik legrégebben és legelterjedtebben alkalmazott csoportosítás a WEIL és SHUBIN által bevezetett négyes felosztás. azaz magas időfaktorú oxiológiai folyamatról van szó. feszülő légmell. A shock legszembetűnőbb jelei a beteg általános állapotának időbeli romlásából adódnak. nyaki vénái teltek. félig ülő helyzetben van. nagy kiterjedésű égés.

azonban logikusan tükrözik a szervezetben zajló változásokat. A vérvesztés fokozódásakor. A beteg tudatállapota a csökkent agyi vérellátás és a hipoxia következtében tovább változhat. a teljes felnőtt vérvolumen elvesztésének 15%-ánál (750 ml) következik be nyugalmi állapotban. A gravitáció segítségével. nyugtalanságot tapasztalhatunk. kolloidok. azonban ezek is megfeleltethetők az ismertetett csoportoknak (endokrinológia folyamatok). A hideg tapintatú bőrön. A szájon keresztüli folyadékpótlás nem feltétlenül szerepel a legszükségesebb helyszíni beavatkozások között. A fej hátraszegésénél különös figyelmet kell fordítani az esetleges koponya. A testhőmérséklet is csökken a keringés romlása miatt. fejezet).elsősegélynyújtás 12. vagy komolyabb belszervi sérülések esetén ronthatja a beteg későbbi hatékony ellátásának esélyeit. felületes légzés alakul a simpathycus idegrendszer működésének fokozódása és az acidózis (a szervezet savasodása) következtében. vagyis soha ne hagyjuk magára a beteget! Ellátás. Szomjúság gyötörheti a beteget. Mérgezés A mérgezések az emberiség története folyamán sokszor játszottak döntő szerepet vitás ügyek megoldásában. A folyamatos észlelés során. amikor a beteggel/sérülttel találkozunk. A 40-50%-ot meghaladó vérvesztés már súlyos szervi károsodásokat idéz elő. a tachycardia mellett a pulzusnyomás is csökken. A négy shocktípus gyakran kombináltan is jelentkezhet. az égési. Ha a légzés és a keringés megszűnik. fejezetben. Felismerés. ezáltal autótranszfúziós vagy shockfektetést tudunk kialakítani (lásd 10. Ha a vérvesztés nagyobb. Ettől eltérő lehet. ha a beteg tudatállapota jelentősen romlik. 15-30% közötti (kb. Ha ennél hosszabb időt vesz igénybe. akkor a légzési hang megváltozása. Ez általában 2 másodperc alatt tekinthető normálisnak. Cardiogen shockban a nyaki (jugularis) vénák megduzzadnak. amit helyszínen is optimálisan lehet alkalmazni (krisztalloidok. Ennek első megoldása lehet a beteg saját vérének „felhasználása”. A légzés hangja is megváltozik. akár eszköz nélkül is. Veszélyes lehet egy gyorsan változó tudatállapotú betegnél. a pulzus 100/perc feletti lesz és a systolés vérnyomás 90 Hgmm alatti. ami a vérnyomás jelentős eséséhez és szapora. ilyenkor bőrük nedves és meleg tapintatú lesz. ami kb. Az előbbire példa lehet a vérzéses. ami egyre inkább elnyomhatóvá teszi a tapintás során a pulzust. „húzóvá” válása. A kapilláris-újratelődési idő (Capillary Refill Time. aluszékonyságba.Első teendők sürgős esetekben . A beavatkozás előtt a helyes helyzetfelmérést. életveszélyes állapotot előidéző helyzetről. Erről külön fejezetrész szól a 10. ha ezt a beteg sérülései nem zárják ki. Belgyógyászati jellegű rosszullétek A sürgősségi orvostanban gyakran egyszerűsítik a shock csoportosítását az érrendszer szűkülésével (vasoconstrictio) és az érrendszer hirtelen „tónusvesztésével” járó kitágulással (vasodilatatio) . Ezt úgy vizsgálhatjuk. A pulzusa szaporává. a légzését ellenőrizni és biztosítani kell. Mára már számos készítmény használható a sürgősségi ellátásban. akkor haladéktalanul újraélesztést kell kezdeni. a traumás. 40% volumenvesztésig (2000 ml) a kompenzációs mechanizmusok kezdenek kimerülni. A shock folyamatának felismerését követően a lehető leggyorsabban be kell avatkozni az egyre súlyosbodó folyamatba. röviden CRT) is megnyúlik. Ezt a látható vérzések esetén a vérzéscsillapítás módszerével tehetjük meg (lásd 11. és figyeljük a vérrel való ismételt visszatelődését. Bőre hűvös lesz a perifériás vérkeringés csökkenése és az erek összehúzódása következtében. kb. melyek lefolyásának jellege nagyon hasonlít a shockban tapasztal— 190 — hatókhoz. fejezet). HHO-k). esetleg fulladásig. A tudósok és az átlagemberek ezért sokat foglalkoztak a mérgek ellenszerének keresésével. tünetek. Gyors. Ennek ellenére a mérgezések még a fejlett társadalmakban is meghatározó haláloki és megbetegedési tényezők. fejezet) tárgyaltuk. mérhetetlen vérnyomással és legfeljebb csak centrális ütőéren (nyaki vagy ágyéki ütőér) tapintható renyhe pulzussal. Az elveszített folyadékot is pótolni kell. Mára a méregtan korszerű eszközökkel és módszerekkel igyekszik minél jobb színvonalon minél több méreg ellenszerét felfedezni. akkor kórosnak számít. Ezeket a jeleket ezért célszerű figyelni rögtön attól a ponttól. Az elsősegélynyújtás során kevéssé szoktak beszélni néhány ugyancsak súlyos. Ha felnőtt beteg legalább 750-1000 ml vért veszít. különösen a végtagokon márványozottság jelenik meg. Ha egyértelműek a vérvesztés jelei. A betegen ennek megfelelően eleinte izgatottságot. a cardiogen eredet. Ennek módszereit az újraélesztésnél (6. de okozták véletlen módon is emberek sokaságának halálát. az apró köhögésektől a légutak beszűkülése következtében a húzó hangos légzésig. Túlérzékenységi reakcióból kifejlődő shock esetén helyileg vagy az egész testre kiterjedően vizenyő (ödéma) figyelhető meg. hogy az ujjbegy köröm felőli részét megnyomjuk. A shock kezdeti fázisában elmondható. az utóbbira a túlérzékenységi. hiszen félrenyelhet. a beteg állapotának megítélését és a segítséghívást el kell végezni. az alsó végtagokat fel lehet emelni. esetleg a tüdő feletti szörtyölés hívhatja fel a figyelmet a légzés elégtelenségére. hogy a beteg/sérült szívverése felgyorsul. A kiváltó ok felismerése és lehető leggyorsabb megszüntetése a cél. 1500 ml-ig). könnyen elnyomható pulzushoz vezet. ha a beteg vérfertőzést szenved. majd eszméletlenségbe mehet át. könnyen elnyomhatóvá válik. a gerincvelői és a hipotermiás eredet. Gyakran a baleseti mechanizmusból lehet rá következtetni. akkor feltétlenül törekedni kell a további vérvesztés megakadályozására. és a vérnyomás esését lehet megfigyelni. így a tünetek folyamatos figyelemmel kísérése elengedhetetlen. — 191 — . Ha túlérzékenységi reakció következményeit látjuk. esetleg rendszertelen szívverés jelentkezik. Septicus shockban a betegek sokszor huzamosan lázasak is. Helyszíni körülmények között a szaksegítség által biztosított infúziók jelenthetnek igazi megoldást.és gerincsérülésekre. és a szája kiszáradhat. A shock jelei elég eltérőek tudnak lenni. ami egyben a beteg megfelelő elhelyezését is szolgálja sérülései függvényében.

A behatolási kapu szerinti felosztás (emésztőtraktus. a szervezettel való érintkezésének időtartama). légutak. védekezés a vadállatok ellen. • Az expozíciós idő (a méreg bejutásának. közepes. Az elsősegélynyújtás. ahol a méreghatás kifejlődik. vagy fizikokémiailag ható anyagok. izomba. A mérgezés forrása szerint a következő lehet: • Exogén eredetű. töménységüket.Első teendők sürgős esetekben . de a szervezet károsodása már elindul (például gombamérgezés). • A támadási pont (az(ok) a hely(ek). természetes és vegyi úton előállított mérgező anyagok). A mai civilizáció is elképzelhetetlen vegyszerek/mérgek nélkül! A méreg fogalmának magyarázatát többféleképpen meg tudjuk adni. • Szubakut. később a hatalom megszerzése. például: ólom. CO. Mérgezést okozó szerek Az előidéző ok jellege szerint: • Szándékos (gyilkosság. a méreg a szervezetbe kívülről jut be (állati. Egyszerűbben fogalmazva olyan anyagok. — 192 — . CO2. — 193 — Mérgezések Mérgezés. kötőhártya. bőr alá. milyenségüket tekintve a testtől vagy a szervektől idegenek.elsősegélynyújtás 12. gyomor-bél rendszer.). mezőgazdasági). A mérgek alkalmazásának célja a történelem során például az őskorban élelemszerzés. A mérgezési folyamat zajlási sebessége szerint a következő: • Akut. • A szervezet érzékenysége a mérgezéssel szemben. amikor a méreg hosszú időn keresztül (napoktól hónapokig) jut be a szervezetbe. A mérgek ismerete egyes történelmi korokban tudománnyá. • Véletlenszerű (gyógyszercsere. érpálya stb. érbe. túladagolás).a legkisebb halálos dózis értéke). akár kis mennyiségű mérgező hatású anyag által okozott egészségkárosodás az emberi szervezetben (12/5. növényi mérgek. Élettelen. • A méreg mennyisége. így nagy a biztonsági kockázat és nehezebb a gyógyítás is. órák) jelentkezne (például Cl. első ellátás mindenképpen a beteget leginkább fenyegető működészavarokat igyekszik elhárítani. zsírban. hosszú) (lásd később!). amelyek mennyiségüket. testüregekbe juttatott mérgek). ipari. hepatargiás kóma stb. Tudományosan a mérgek olyan kémiailag. ábra. ahol felhalmozódik és tüneteket okoz. és az élő szervezetben működésváltozást okoznak. jelentése: nyíl. A méreghatás kifejlődésében szerepet játszó jellemzők: • Toxicitás (a „dosis toxica minima” . ábra). 12/5. a vetélytárs megölése. Belgyógyászati jellegű rosszullétek A téma azért is fontos. bőr. • Balesetszerű (foglalkozási. A helyszíni ellátónak kulcsszerepe van a mérgezési helyszínen nyerhető információk továbbadásában és vele a beteg definitív gyógyításában. a szervezeten belül megtalálható anyagok kóros felhalmozódását jelenti (diabeteses ketoacidózis. • A méreg töménysége. az ellenség megölése. • Endogén eredetű. sőt művészetté fejlődött. thyreotoxicosis. • A mérgezettnek a mérgezést megelőző egészségi állapota. háztartási. • A behatolási kapu (bőr és nyálkahártyák. íj. mert esetenként nehezen felfedezhető a mérgezés oka. a bejutás és a hatás kialakulása tovább tart. halmazállapota. légutak. fizikailag. diszperzitása.). szövetnedvekben). amelyek kis (mg/ml-nyi) mennyiségben a szervezetbe jutva annak folyamatait károsítják. • A mérgezett fizikai aktivitása (a fokozott légzés és keringés. digoxin. • Krónikus kifejlődésű.a legkisebb mérgező dózis és a „dosis lethalis minima” . A toxikológia fogalma A toxikológia elnevezés a „toxon” görög szóból származik. anyagcsere révén). amikor a mérgezés tünetei rövid időn belül (percek. • Kumulatív készség (anyagi és biológiai kumuláció). de sokat tehetünk a kiváltó probléma megszüntetésében is. • A lappangási idő (rövid. öngyilkosság). szerv(ek). • Oldhatóság (vízben. cián okozta mérgezés).

hányás. teofillin. • hosszú latenciájú mérgezések (6–36 óra vagy több idő) phalloid típusú gombamérgezés. köhögés. atropin. metil-alkohol (metanol) mérgezés. muszkaridin típusú gombák. nyugtatók. toxikus tüdőödémát okozó gázok (foszgén. muszkarin típusú gombák. a légzés és a keringés stabilizálása és fenntartása. fenciklidin stb. CO. • Tájékozódás. benzin. marószerek (lokálisan!) stb. barbiturátok. gyanús tünetek közötti váratlan rosszulléte. detergensekkel való lemosása. illetőleg legalább egy részének eltávolítása (könnyezés. depresszió. paraszimpatikomimetikumok (pilokarpin. kinin. védőruha. alkilfoszfátok. pilokarpin stb. bő vízzel. • Jellegzetes elváltozás a betegen (szennyeződés. szemhéjgörcs). kokain. szkopolamin. bélmosás. barbiturátok. TCAD-ok stb. • A keringésből kivonva egyes mérgek a csontokban. • Tisztázatlan okú eszméletlenség. nedves textilia stb. opiátok. verejtékezés. melyet a 12/4. etilalkohol. szkopolamin. klór. INH. hirtelen. opiátok. 12/3. a bőr lemosása. antikolinerg szerek. neuroleptikumok. muszkaridin típusú gombák stb. mustárgáz. atropin. etilalkohol. methemoglobint képző mérgek (anilin. benzol. ruházatra jutott méreganyag eltávolítása. TCAD-ok. • Megelőzően beteg emberen hirtelen olyan tünetek jelentkeznek. amfetamin. előzők + atropin. pörkök stb. nitritek. a garat kiöblítése). táblázat): • Speciális előzmény (anamnézis) (például vegyszerrel végzett tevékenység). altatószerek. metil-bromid stb. a bőrre. kábítószerek. szalicilátok.). haloperidol. légzésdepressziót okozó szerek. nyugtatók. aktedron stb. CO. a bőrben raktározódnak (például ólom. • A bejutott anyag eltávolítása (dekontamináció): hánytatás.elsősegélynyújtás 12. kokain. • Suicid szándék hangoztatása vagy gyanúja. védőköpeny. Belgyógyászati jellegű rosszullétek A szervezet védekezése a méreggel szemben: • A méreg további bejutásának gátlása (hangrés-. táblázat. hasmenés. fenitoin(!). szulfonamidok). • A szükség és lehetőség meglétében kimentés. • A méreg megkötése: — 195 — Izomgyengeség Tág pupilla Szűk pupilla Nyálfolyás Szájszárazság Cianózis Bullák a bőrön Hipotermia Hipertermia — 194 — . prosztigmin). muszkarin típusú gombák. Az aspecifikus elsősegélynyújtó ellátás mérgezetteknél: az ABCDE vizsgálati és ellátási taktika. arzén). koffein. semlegesítése. alkilfoszfátok. triklór-etilén. kokain stb. metilalkohol stb. sztrichnin. • A bejutott méreg lebontása. alkilfoszfátok. A mérgezésre utaló legfontosabb tüneteket és a tüneteket leggyakrabban okozó anyagokat a 12/3. barbiturátok. felmaródás. nitrobenzol. védőszemüveg. • Egy helyen és egy időben hasonló körülmények között többen betegednek meg.a biztonság megteremtésének teendői: • A rendelkezésre álló védőeszközök (vagy alkalmi eszközök) használata (gumi-. TNT) és gyógyszerek (nitrátok. műszaki és vegyi mentesítő mentőegységek helyszínre hívása. CO (alsó végtagok!). nikotin. cián. muszkaridin típusú gombák. • közepes lappangási idejű (1–4-óra) például légyölő galóca gomba okozta mérgezés. gyomormosás. Mérgezésre utaló körülmények és jelek. benzin. benzin. maszk. benzol stb. a szem. TCAD-ok. amelyek nem illeszthetők be a kórképbe. fóliazacskó. kinin. nitrózus gázok) stb. klórpromazin. Mérgezésre utaló leggyakoribb tünetek Tünet Eszméletlenség Tudatzavar Epileptiform görcsök Mérgező anyagok altatószerek. TCAD-ok. metilalkohol. vegyszerszag. a méreg lehetőség szerinti azonosítása. botulismus. a veszély felmérése. Célja a légutak átjárhatóságának biztosítása. terpentin. CO stb. Mérgezettek specifikus ellátása Alkalmazásuk az ABC stabilitást szolgáló beavatkozás mellett vagy azt követően jön szóba: • A további méregbejutás megakadályozása (a szennyezett ruházat eltávolítása. táblázat tartalmazza. nikotin. ólom-tetraetil. altatószerek. a mérgezés gyanújának felvetése (12/3. aminofenazon. atropin. amfetamin. alkilfoszfátok.Első teendők sürgős esetekben . A heveny mérgezések latencia (lappangás) szerinti felosztása: • azonnal ható: például marószerek hatása • rövid lappangási idejű (¼–1 óra) például alkohol. fenotiazinok. fóliakesztyű. diurézis). • A bejutott méregnek. légúti elzáródás (komatózus beteg). lidokain. átalakítása (májműködés révén). táblázat foglal össze. cianidok okozta mérgezés. petróleum.). • „Egészséges ember(ek)” különös előzmény nélküli. CO. A mérgezettek ellátása Helyszíni első ellátás az S-ABCDE algoritmus szerint S (safety) .

hatástalanítás. szkopolamin. pupillaeltérések.ritmuszavar (TCAD.vérnyomásesés vagy vérnyomáskiugrás (vérnyomáscsökkentők. Gyermekeknek só nem adható. hangrésgörcs. Az ABCDE algoritmus alkalmazása mérgezett betegeknél A mérgezés hatására jelentkező probléma Tünet. Alsó erdősor 7. a vizeletürítés fokozása.fokozott légzési munka . gargarizálás .alacsony vagy magas vérnyomás C (keringés) . ha lehet. bénulás. • Antidotumok adása (például atropin. gyermekeknek 12 év alatt 1 g/testtömeg-kg). glükóz adása E (előzmények. A lenyelt mérgek megkötésére jelentős mennyiségű toxin elfogyasztásától számítva 1 órán belül ajánlott alkalmazni aktív szenet. cián stb. vér a szájban.sz.aspirációt kivédő. glucosum. • A kiürülés gyorsítása (például CO-mérgezésben friss levegőre vitel.direkt/indirekt központi idegrendszeri károsodás . vegetatív idegrendszert befolyásoló mérgek) .lélegeztetés (kontakt mérgezés esetén csak eszközzel!) . .zajos légzés (szörcsölés/ sípolás-búgás) . felismerés Lehetséges/szükséges teendő .).nincs légáramlás.nem tapintható carotispulzus . • Marószermérgezés. kokain stb. maró mérgek esetén). Belgyógyászati jellegű rosszullétek 12/4. CO2.a légúti nyálkahártya duzzanata .anyagmaradék. .újraélesztés . Gyomorba jutott méreg megkötése aktív szénnel.hideg vízzel öblögetés. CO.méregnyomok. nyugtatószerek. egész test.búcsúlevél . stridoros/ hiányzó légzési hang) .infúzióadás . (például benzint. megemelt alsó végtaggal) . higany és sói.e.küllem (ruházat. légzési hang . Tel: 06 80 201-199 Klinikai Toxikológiai Osztály (KTOX) 1074 Budapest.elsősorban oldalra fordítás/az áll kiemelése .sz. méregmaradék .a felső légutak közvetlen károsodása. oxigén adása A (légút) . opiátok miatt) .gyógyszeres ellátás D (tudat/ eszmélet) tudat/eszmélet zavar.e. oxigénnel lélegeztetés. görcsgátlás .tudat-. sz. haemodialysis. • Detergensek. Fuller-föld.) . szerves oldószerek stb. remegés. azt mielőbb tegyük. nyál.. etanol.szabálytalan szívritmus . garatban . béta-blokkolók. majd ingerelje a garatját. káliumsók. korai endotrachealis intubáció . orrüregben.keringésmegállás . környezet vizsgálata) . hányadék.Első teendők sürgős esetekben . Adását rosszul kötődő vegyületek okozta mérgezésben nem javasolják. Legfeljebb a jelentős mennyiségű toxin elfogyasztása utáni első órában érdemes végezni. mosószerek okozta mérgezés.a mélyebb légutak károsodása.nyugtató adása . görcsroham. drogok. gégeödéma miatt (maró mérgek) .pozicionálás (fektetés. Ilyenek: vas sói.szívfrekvencia lassú vagy gyors .túl lassú vagy túl gyors légzési frekvencia (légzőközpontot gátló vagy izgató anyagok miatt) – a légzőizmok bénulása (izomlazítók miatt) . testfelszín) . Dózisa egyszeri adagban felnőtteknek 50 g.a légutak fenyegetettsége/ elzáródása eszméletzavar esetén . A hánytatás ellenjavallatai: • Eszméletlenség. szerves oldószerek. bronchusgörcs (irritatív. elsősegély-nyújtói feladat szükség esetén a korai segélykérés. metanol.légúti szűkület/elzáródás tünetei (zajos. savak.szükséges teendők (lásd: specifikus terápia!) — 196 — . Módszer: A beteg igyon bőven (1-2 pohár sós) langyos vizet.e. Konakion stb.légzéshiány/elégtelen légzés (légzőközpont bénulása. Telefon: +36-1-3-215-215 — 197 — B (légzés) . inzulin.Sellick-műfogás (a pajzsporc lenyomása a regurgitáció kivédésére.pozicionálás (fektetés.enyhébb légzési zavar esetén friss levegőre vitel.ABC optimatizálás . izombénulás . fluoridok. lúgok. altató-. A hánytatásnál jobb hatásfokú méregeltávolítás. táblázat. Nagyvárad tér 2.Hígítás (hideg víz itatása. a hányás fokozott veszélye miatt eszméletlen mérgezettnél) . fokozott folyadékbevitel.elsősegélynyújtás 12.) . lítiumkészítmények. eszméletzavar. haemoperfusio).felmerülhet a mérgezés lehetősége/bizonyossága .Közömbösítés (tejjel). reflexek kiesése. A hánytatást csak jól együttműködő betegnél szabad végrehajtani! Értelme leginkább az első órában van. Gyomormosás.anamnézis . ólom és sói. maró gázok) . nyugtatók.megelőző tevékenység megelőző betegség stb. Nem érdemes alkalmazni antiemetikus hatású mérgezésekben. etilénglikol. lipoidoldékony mérgeket paraffinolajjal). ha hánytatunk. görcsroham (altatók. Méreginformáció szerezhető: Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat 1096 Budapest.oxigénhiány jelei (cianózis) . • Fájdalomcsillapítók adása (maró mérgek okozta sérülésben).porlasztott sóoldat inhaláltatása . Hánytatás. atropin. • Szerves oldószerek okozta mérgezés. esetleg ültetés) .

fehér arany. Tünetek: eufória. légzésdepresszió. A mérgezés tünetei. A kialakuló hatást meghatározza az elfogyasztott mennyiség. szájszárazság. keringésmegállás. máskor végleges (ez csak utólag derül ki). • Marihuána. Súlyos mérgezéskor a garatreflexek csökkenése. egyensúly-. lehűlés stb. édeskés folyadékot illegális italkészítéshez is használhatják. kóma jellemzi. végül a légző. a vesetájon. szorongás. Belgyógyászati jellegű rosszullétek Mérgezés gyanújában vagy bizonyossága esetén alapvető a biztonságra törekvés. Ellátás. görcsroham. Erre a korán hívott szaksegítség lehetőségei jobban adottak. Tünetek: az éberség csökkenése. Tünetei. akadozó. az ilyen betegeket nem szabad magára hagyni vagy elengedni. 24-48 óra lappangás után. cannabisszármazékok. szédülés. hasis. szédülés. Ha kiderül a mérgezés oka. esetleg dühöngés. • Kokain (hó. amely belégzés vagy lenyelés útján jut a szervezetbe. Arca. Ellátás. eszméletlen mérgezettet a légutak védelme érdekében oldalra kell fordítani. vérnyomás-emelkedés jelenik meg. benzodiazepinek). pszichózis). Az első 12 órában az alkoholmérgezés tünetei dominálnak. • Opiátok (heroin. metamfetamin. Ellátás. Felhangolt. A harmadik szakaszban a vesekárosodás jelei dominálnak. aluszékonyság. keringési zavar. A már elszenvedett sérüléseket el kell látni. ami gátolja a metilalkohol lebomlását és a káros anyagcseretermékek keletkezését. tudata zavart. itassunk tömény alkoholt a beteggel (az etilalkohol meglassítja az etilénglikol bontását és a mérgező anyagcseretermékek keletkezését). de mindenképpen itassunk etilalkoholt a beteggel. hiperaktivitás.). Tünetek: (hallucinációk. ködös látás. lassú szívverés. • Részegség. ingerlékenység. vércukorszint-csökkenés. A légzés és a keringés leállása újraélesztés megkezdését teszi szükségesse. majd görcsök. kodein. ezért az elsősegélynyújtás alapvető feladata a mielőbbi segítséghívás. 5-100 ml-nyi mennyiségben halálos. távolságtartás-zavar jellemzi.és az érszabályozó központ károsodása miatt áll be. A beteg pupillája tág. hányás. csökkent vizeletkiválasztás. hanem öngyilkossági kísérlet is. Alkoholszagú lehelet. GHB). Kérjünk segítséget. az egyéni tűrő. vérnyomásesés. — 199 — . A sérülések és egyéb súlyos szövődmények (fulladás. A beszéd elkent. esetleg nyugtalanság. végtagjai szederjesek. koksz stb. A színtelen. szűk pupilla. légzészavar. Metilalkohol-mérgezés A metilalkohol a vegyiparban széles körben használt anyag.elsősegélynyújtás 12. Az enyhébb stádiumokban leginkább a sérülések ellátása és a további problémák megelőzése lehet a feladat. tág pupillák. Részletes toxikológia Etilalkohol. meszkalin. keringésleállás. nyugtatószerek (barbiturátok. amely egyes esetekben visszafordítható. testhőmérséklet-csökkenés. vérbő nyálkahártyák. a hányadék belégzése fenyeget. esetleg előbb is fejfájás. remegés. • Hallucinogének (LSD. de nem csak véletlen mérgezés fordul elő. az előbbi a szem ideghártyájának (retina) súlyos károsodását okozza. a fogyasztás üteme. ketamin. A tüneteknek megfelelő. mint az amfetamin esetében. A következő 12 órában légzészavar. petidin). védőeszközök használata. A mérgezés súlyosabb szakaszában mély eszméletlenség.Első teendők sürgős esetekben . az imbolygó. eszméletzavarral számolhatunk. fulladásveszély. az ital töménysége. légzése szapora és mély. Etilénglikol-mérgezés Az etilénglikolt elterjedten elsősorban a személygépkocsik téli szélvédőmosó folyadékában alkalmazzák. hogy az elfogyasztott alkohol fokozatosan kialakuló hatására mélyülő tudat-. tántorgó járás eleséshez. beszédzavar.és lebontóképesség.(etanol-) mérgezés Etilalkohol-tartalmú ital önmagában vagy egyéb szerekkel kombináltan való fogyasztása következtében fellépő központi idegrendszeri ártalom. még ha egyes hatásai az etilalkoholéhoz hasonlóak is. Fájdalom az ágyéktájon. láz. Nyugtalanság. Pszichoaktív élvezeti szerek (drogok) Leggyakoribb fogyasztott drogok és fogyasztásuk tünetei: • Amfetamin (speed. továbbá mellkasi fájdalom (szívinfarctus alakulhat ki). Az alkoholmérgezés stádiumai: • Ittasság. fehér. agresszív/aluszékony magatartás jellemzi. morfin. gyakori a hányás. a légző. Eufória. ecstasy. Tekintettel arra. A beteg ABC funkcióinak stabilizálása után kerülhet sor a dekontaminációra és a felszívódott méreganyag semlegesítésére. légzésleállás. Az anyag mérgezőbb. néha — 198 — görcsök előzik meg.) veszélyében vagy fennállásakor mindenképpen segítséget kell hívni. Charly. Lebontásakor hangyasav és tejsav keletkezik. pánik. Nemritkán első tünet a súlyos látásvesztés. szagtalan. a beteget mielőbb kórházba kell juttatni. A mérgezés megelőzésére színezőanyagot is kevernek hozzá. életveszélyes szívritmuszavarok. • Altató-. Az ipar adalékanyagként és glicerin helyettesítésére használja. étvágycsökkenés. kipirult bőr. azonban nincs alkoholszagú lehelet. gondoskodni kell a lehűlés/túlmelegedés elleni védelemről. A halál a légző. homályos. • Alkoholmérgezés. szapora szívműködés. gyengeség. pszichózis stb.és érmozgató központ bénulása következik be. tág pupilla. kristály). gyengeség. Zavartság. ami halálhoz vezet. eufóriás tudat. Összetéveszthető az etilalkohollal. A mérgezés tünetei látszólag megegyeznek az etilalkohol-mérgezéséivel. sérüléshez vezethet.

később az egész testre kiterjedő tónusos-klónusos (megfeszülés-rángatódzás) görcsök jelennek meg. Gyakran szívritmuszavarok keletkeznek. szájzár (trismus). A felső végtagok hajlítóizmainak fokozott izomfeszülése. petróleum. nem irritáló. kábultság. Fulladást okozó nagy koncentrációban fanyar ízű. szénsav). gázolaj. a hiperbárikus oxigénterápiában részesülő betegek 40%-a gyerek! Tünetek a szén-monoxid-mérgezés egyes szakaszaiban: • Kábulási szak. esetleg ipari körülmények között alakul ki. a légzésszám kb. Intenzív szellőztetés mellett. — 200 — Ellátás. újszülött és kisgyerek gyakran mérgeződik. sápadtság stb. aspiráció (a hányás és a trismus együttesen a magára hagyott. nem mérgező gáz. a tízszerese) eszméletvesztés. csökkent ítélőképesség. fa). színtelen. Az alsó végtagokon kezdődő és később itt kifejezett izomgyengeség a jellemző (nem tud menekülni. kerozin). valamint rosszul szellőző tüzelőberendezések (kemencék. fejfájás. Az ilyen mérgezett kezelésének legfontosabb eleme a nagy koncentrációban (100%) adott oxigén. szédülés. szagtalan.(CO-) mérgezés. mellkasi fájdalom. lehetőleg azonnali kimentés a gáztérből (veszélyes a segélynyújtóra is). szívfrekvenciája nő. íztelen. majd halál észlelhető. az égést nem táplálja. tónustalan izomzat. emésztőgödör. földgáz. zavartság. majd kóma észlelhető. hányinger. A mérgezés általában erjedési folyamatok hatásaként. és az esetleg szükségessé váló eszköz nélküli lélegeztetést izoláló maszk nélkül lehetőleg ne végezzük. zavartság. közben közvetlenül gáz halmazállapotúvá válik (szublimáció). aluszékonyság. folyékony (benzin. A tüneteknek megfelelőek. részegséghez hasonló állapot. Megelőzésként ajánlatos CO-detektor telepítése és rendszeres ellenőrzése. íztelen. kazánok. mindenképpen hívjunk segítséget. a beteg oldalra fordítása a teendő. egyebekkel. 78 °C alá hűtve a gáz szilárd halmazállapotúvá alakul (szárazjég. cseresznyepiros bőrszín („klasszikus”-nak mondják. táblázat. gáznemű (metán. Később szapora. sebészi beavatkozások végezhetők! a légzőközpont bénulása miatt csökken a légzési perctérfogat tömény gáz belégzése azonnali halált okoz Tünetek a légzésszám is emelkedni kezd. A szén-dioxid természetes koncentrációban színtelen. silómedence stb. Hányás. 35/min.5 liter (a légzési perctérfogat a normálisnak kb. hogy valaki gázzal telt helyiségbe lép. nystagmus (a szemgolyók „rezgése”). hogy a szén-dioxiddal félig telt helyiségben. A beteg a székletét maga alá bocsátja. PB gáz) anyag égetésekor. erősen fokozott légzési tevékenység figyelhető meg.elsősegélynyújtás 12. hiszen nem csak a mérgezést kiváltó anyag közvetlen hatása. ne legyen eltakarva bútorokkal. Eközben melegszik. illetve későn megtalált beteg biztos halálát jelenti). hepatitis B stb. köhögés. félrevezető tüneteik is lehetnek. A CO a levegőnél könnyebb. de nem mindig észlelhető). izommerevség. Belgyógyászati jellegű rosszullétek Ellátás. terheléskor légzésszáma.6 méter. Ideális szerelési magassága 1. kályhák. ezért párolgáskor erősen lehűti környezetét. fülzúgás. esetleg izgatottság. mély légvételek. nem irritáló mérgező gáz. Tökéletlen égés termelheti minden széntartalmú szilárd (kőszén.Első teendők sürgős esetekben . hányás. szinte minden lehetséges tünetet produkálhatnak. hasmenés. optimális elhelyezése a hálószobák előtti helyiségbe. A helyiség aljára eresztett égő gyertya már a 10%-os töménységű gázba merülve kialszik (gyertyapróba !)). Vérnyomásesés. hanem úgy is (és ez a gyakoribb). ahol 12/5. etán. Ha az alapvető életfunkciók megvannak. szédülés. Szén-dioxid. hogy a légzés/lélegeztetés során így kiürüljenek a páciens szervezetéből. szúrós szagú (CO2 + H2O → H2CO3. például melaena (szurokszék). szapora szívdobogás érzés (palpitáció) jelentkezik. a légzési volumen kb. A szárazjeget hűtésre használják. gázbojlerek) füstjében gyakori. alján gyűlik fel). nyugtalanság. Különös figyelmet kell szentelni a realitástól elszakadt tudatú mérgezett felügyeletére. generalizált görcsök mély „narkózis”. remegés. öngyilkosság stb. GHB) szexuális abusus és akár csoportos erőszak testi-lelki következményei is megjelenhetnek a szerek áldozatainál. asphyxiás) szak. Magzat. Gázmérgezések Szén-monoxid. kimerült. légzésbénulás. nagy nyomáson (> 5 atm) cseppfolyósítható.). tág fénymerev pupilla. Zavartság. Belélegezve a hemoglobinhoz kötődik. a légzési perctérfogat megkétszereződik — 201 — . mint az oxigén. A szén-dioxid-koncentráció hatása a szervezetre) CO2-koncentráció % 3-4 5 7 10 15 > 20 érzékelhető légszomj jelentkezik kifejezett nehézlégzés észlelhető. ezért ilyenkor feltétlenül használjunk gumikesztyűt. mivel ahhoz kb. szagtalan. hanem járulékos veszélyek (sérülés. nehézlégzés. átjárható légutak biztosítása (a szájzár nehezítheti a légutak tisztítását). angina (mellkasi szorítás). amely kielégítő gázcsere esetén mintegy „leszorítja” a hemo­ globinhoz kötődő CO-molekulákat.) is fenyegethetik a beteget. • Bénulásos (fulladásos. A cseppfolyós CO2 párolgáshője nagy. a légzési perctérfogat a normális hétszerese tűrhetetlen légszomj. teljes reflexkiesés. 2.(CO2-) mérgezés. • Konvulziós (görcsös) szakasz. de elkülönítési szempontból is fontos!). majd görcse. amennyiben a spontán légzőmunka nem kielégítő. friss levegőre vitel. A betegeknek gyakran bizonytalan. látászavar. DIC (a véralvadásai rendszer súlyos zavara). A megfelelő gázcserét lélegeztetési eljárással szükséges pótolni. A gáz a helyiség alján gyűlik össze. a levegőnél nehezebb (borospince. szénsavhó). belégzése nem csak úgy következhet be. Az elsősegélynyújtónak különösen az intravénás drogot használók ellátásakor kell tekintettel lennie a fertőzésveszélyre (HIV. 250-szer erősebben kötődik. Az első tünet frontalisan vagy temporalisan jelentkező lüktető fejfájás. A beteg fáradt. Egyes szerek hatása alatt (ecstasy. a tünetek kiváltója az oxigénhiány.

a keringés. Fontos feladat a pszichés krízisben (kimerülés. A beteg számára mindenképpen segítséget kell hívni. sárgás­ zöld gáz. Leggyakoribb megjelenése a háztartásokban a tévedésből összeöntött sósav (HCl) és nátrium-hipoklorit (NaOCl) egymással kialakuló kémiai reakciójának következménye. tévedésből. és valaki beleiszik. Az átmenetileg megkönnyebbülő betegnél órák múlva a tüdőben kiváló folyadék (ödéma) okoz nehézlégzést. fáradtságot.e. nyálkahártya-izgalmat és toxikus tüdőödémát okoz. terminális légzés (gasping). amikor a földön fekvő mérgezetthez lehajolnak. Belégzését követően a nyálkahártyákon.). A vegyiparban. mert szívritmuszavart okozhat. A szem. vagy szándékosan (ragasztók szipózása. a vitális funkciók kontrollja. a nyálkahártyák károsodását. majd narkózist okoznak. altatók. A beteget a gáztérből el kell távolítani. lélegeztetés. táblázat). Egyes gyógyszerek (például digitáliszfélék) hatása alatt tilos a hánytatás. fulladásérzés. Tömény gáz belégzésekor a gége és a hörgők görcse révén a mérgezett perceken belül megfulladhat. neuroleptikumok) szedésekor abususról (túlzott szerfogyasztás) is szó lehet. benzol. támolygást (ataxia). A vegyiparban és a hűtőberendezések töltésére használják. remegést. Belgyógyászati jellegű rosszullétek esetleg már hosszabb ideje dolgozik. Többféle gyógyszer együttes bevétele — 202 — során érvényesülhet egymás hatásainak erősítése. A terápiás hatással ellentétes effektus alakul ki. Tünetek: 1-2% CO2 belégzésekor a légzőközpont ingerülete nyomán a légvételek mélysége nő.) is szükség lehet. Az elsősegélynyújtás kiemelt komponense a szóba jöhető gyógyszerek felderítése. és mint erős lúg marást okoz. a légzés. szükség esetén lélegeztetést. fuldoklás. légutakon) vízzel sósavat képez. A hánytatás nem javasolt. Ezek az anyagok a bőrrel tartósan érintkezve súlyos gyulladást okozhatnak. a tűz. A súlyos mérgezés halálhoz vezethet. Szükség lehet légzőkészülékkel rendelkező mentőalakulatra.és fertőtlenítőszerként is használják. az orr. A bizonyosan rövid ideje (egy órán belül) bevett gyógyszerek okozta mérgezésben megfelelő feltételek meglétében célravezető lehet a hánytatás. a szem kötőhártyáján fejti ki hatását. a garat tiszta vízzel való átöblítése csökkenti a fájdalmat. Nagy mennyiségben vagy ismételten a szervezetbe jutva egyéb specifikus szervkárosító hatásuk is van (például szívizom-. Enyhébb mérgezésben a gége görcse. Ha a ruházat az oldószerrel szennyeződött. nehézlégzés. sz. A mentők oxigént.Első teendők sürgős esetekben . amikor jelöletlen palackban tartanak hígítót vagy más ismeretlen oldószert. Tünetek. így hatékonyabb méregtelenítésre és egyéb beavatkozásokra (antidotum adása stb. valamint az illékony anyagok gőzének mérgező hatása miatt. — 203 — . súlyos esetekben inkább a szándékos bevétel okozza. akkor azt el kell távolítani. ami súlyos vérzéses tüdőgyulladáshoz vezethet. • A gyógyszer mellékhatásaként ismert tünetek fokozott mértékben jelentkeznek. oldalra fordítás. szén-tetraklorid) Mérgezés bekövetkezhet véletlenül (például gőzök belégzése foglalkozási mérgezés keretében). szédülést. nyál. az anyagcsere és a kiválasztás zavara stb. továbbá színtelenítő. Ellátás. Nagyon fontos a biztonsági szabályok betartása. emelkedni kezd a légzési perctérfogat (12/5. az ödéma életveszélyes lehet. Az egyszerre nagy mennyiségben a szervezetbe kerülő gyógyszerek mérgezést okozhatnak. nehézlégzés. lámpakapcsolás.. Ammóniamérgezés. Lásd a klórgázmérgezésnél! Gyógyszermérgezések Ezeket a mérgezéseket gyógyszerek enyhébb esetben általában véletlen túladagolása. a tüdőnyálkahártya károsodását csökkentő gyógyszereket adnak. Általánosságban véve a következő hatások kerülhetnek előtérbe: • A gyógyszer terápiában várt hatása fokozott lesz. a lehető legkisebb fizikai tevékenységet végezze. antidepresszánsok. hiszen a későbbi hatások kiszámíthatatlanok. átjárható légutak biztosítása. triklór-etilén. vagy fejfájást érezve leül/lefekszik.elsősegélynyújtás 12. az esetleg szemétbe dobott gyógyszerdobozok előkeresése. Az eszméletét veszített beteget oldalra fordítva kell elhelyezni. Ellátás. Eszméleténél lévő beteggel itassunk paraffinolajat a felszívódás gátlására. A nedves felszínen lévő vízzel ammónium-hidroxiddá (NaOH. de a központi idegrendszerre ható szerek (nyugtatók. valamiért lehajol.klór-köhögés". Súlyosságuk a belélegzett gáz koncentrációjától függ. szalmiákszesz) alakul. Szúrós szagú. . vesekárosító). Tünetek és teendők. gyakori az öngyilkossági (suicid) célú bevétel. Kimentés a gáztérből (veszélyes a segélynyújtóra is). Rövid idő alatt súlyos légzési tünetek jelenhetnek meg: köhögés. máj-.). ami a különböző szervek működészavarát jelenti (például a tudat és az eszmélet. mert fennáll a hányadék belégzésének veszélye. Az ipari oldószerek lipidoldékonyságuknál (zsíroldékonyságuknál) fogva elsősorban a központi idegrendszerre hatva előbb nyugtalanságot (excitációt). • Külsőleg használatos gyógyszerek lokális maró hatása érvényesül. Ellátás. Szúrós szagú gáz. Oldószermérgezés (benzin. ún. de antagonizálása is. dohányzás stb.és robbanásveszély. könnyezés és mellkasi fájdalom jelentkezik. cianózis. A beteget szigorúan nyugalmi helyzetben kell tartani a mentők megérkezéséig.és orrfolyás. Más toxikus agyag együttes jelenléte szintén nehezen kiszámítható következményeket vonhat maga után. Belélegezve a nyálkahártyákon (kötőhártyán. suicid szándék) lévő páciens támogatása is. majd görcsös köhögés. Klórgázmérgezés. Ellátás. Intenzív szellőztetésre van szükség. Ennek gyakran a beteg megsegítésére siető elsősegélynyújtók is áldozatul esnek.vagy toluol-„huffing”). a beteget az elhúzódó károsodások miatt mindenképpen gyógyintézetbe szállítják. A mérgezés életveszélyes is lehet! Tünetek. és így a mélyebb részen elhelyezkedő tömény gázt lélegzi be. kerüljük a szikra képződésével járó tevékenységet (például csengetés.

az antamanid relatív mennyiségétől függ. • A testfelszínre. Atropin. verejtékezés. ezért a letalitás ilyenkor általában nagyobb mértékű. lecsurgási nyomok. hányás. Egyes toxinjai felelősek a máj. A valódi gombamérgezés kimenetele a következő tényezőktől függ (12/6. kávéaljszerű). Rövid lappangási idejű gombamérgezések • Muscarin típusú mérgezés. barnás. • Gombamérgezéstől való félelem miatti képzelt rosszullét. Gastrointestinalis (gyomor-bél panaszokat okozó) típusú mérgezés.és orrfolyás. nyál. A párducgalóca és a légyölő galóca okozza. • Egészségi állapot. hányás (a hányadék lúgmérgezésnél nyúlós. a többi a gyomor-bél rendszeri tünetekért. sikamlós tapintatú. hasi görcsök. hányinger. garat) . Tünetek: • Heves nyelőcső. ábra): • Életkor (főleg a testtömeg miatt). szembe került maró anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni. vörösesbarna. vénabiztosítást. az általuk okozott elváltozás súlyossága elsősorban a töménységüktől függ. A gyilkos galóca amanitintartalma több — 205 — . delírium. nagy döggomba. hasmenés. folyadékpótlást. mivel a hatásuk elsősorban helyi.és vesekárosodásért. száj.elsősegélynyújtás 12. szkopolamin idézi elő a következő mérgezéses tüneteket: 1-2 órai lappangási idő után atropinmérgezéshez hasonló tünetek jelentkeznek: vörös színű. téglavörös susulyka (Inocybe patouillardii) • Az elfogyasztott mérgező gomba mennyisége. savmérgezés esetén érdes tapintatú. hígítani. hasmenés. • Egyéni érzékenység miatti rosszullét. sátán tinóru. Tünetek: l-2 órás lappangási idő után gyomor-bél rendszeri tünetek jelentkeznek: hányás. ábra. vérzés (főleg savaknál). gargalizálással kell kimosni. kábító fájdalomcsillapítóval). . Tünetek: 15-60 perces lappangási idő után szűk pupilla. fájdalomcsillapítást (sz. fejfájás. Ellátás. .Első teendők sürgős esetekben . • Gombás ételmérgezés. • Nyálkahártya-duzzanat (ajak. esetleg fokozott izomfeszülés tünetei jelennek meg. farkas tinóru. Leggyakrabban a következő gombák oko­ zák: világító tölcsérgomba. A mérgezés súlyossága az auratoxinok abszolút mennyiségétől. • További tünetek: • Nyálfolyás. a szívműködés lassulása következik be. Susulykaféle gombák fogyasztása okozza. • Muscaridin típusú mérgezés. hasi görcsök. garatba került maró anyagot öblögetéssel. • Hányinger. meleg. • Lenyelt mérget hígítani kell: azonnal hideg vizet (nem kelt hányingert) itatunk a mérgezettel (a marószer hígítására). lúgok) okozta mérgezések A marószerek toxikológiai szempontból ún. galambgombafélék. gyomormosás marószerek lenyelésekor tilos! Gombamérgezések Egyes gombamérgezés-gyanús esetek nem minősülnek mérgezésnek: • A mértéktelen gombafogyasztás által okozott rosszullét. Belgyógyászati jellegű rosszullétek Marószerek (savak. A gyilkos galóca és változatai okozzák. lokális hatású koncentrációs mérgek. hallucinációk. • Pörkképződés.és elektrolitvesztés miatt kiszáradás (exsiccosis). felső légúti szűkület esetén akár gégemetszést alkalmaznak. pszichomotoros nyugtalanság. A nagy folyadék.e. • A gombában lévő méreganyag mennyisége. • A perifériás vérkeringés elégtelensége (shock). szándékos (suicid) mérgezésnél viszont nagyobb mennyiséget (akár 1-5 dl) is elfogyaszthat. világító tölcsérgomba (Omphalotus olearius). — 204 — 12/6.és gyomorfájdalom. A leggyakoribb mérgező gombák – gyilkos galóca (Amanita phalloides). Hánytatás. tejelőgombafélék. száraz nyálkahártyák: szapora szívműködés. Véletlen mérgezés során a beteg legfeljebb egy kortyot iszik. a mérgező gomba eloszlása az elfogyasztott ételmennyiségben. • Phalloid típusú mérgezés. • A szájba. lábikragörcs.lúgmérgezésnél kifejezettebb. • A helyszínre hívott mentők nyálkahártya-érzéstelenítést. valamint ugyancsak a gombában képződő antitoxin.

A kolinészteráz aktivitása csak az enzim fiziológiás regenerációja révén növekszik ismét (50-100 nap!). a letalitás jelentősen csökken. .A szer megivása . A követelményeknek leginkább az alkilfoszfátok (szerves foszforsavészterek) felelnek meg. az ingerület a szervezet „kimerüléséig” állandósul („kolinerg krízis”). . • Legyen nagy mennyiségben is könnyen előállítható. • A halálosan mérgező fajok ismeretét el kell sajátítani. • • • • • • • • Dinitro-orto-krezol (DNOC). Sokféle vegyszer. Az első stádiumot túlélt betegnél sárgaság.Bőrön át (órák alatt hat). A főbb hatóanyagok: • Bárium (például Neopol). máj. A tünetekért a felszaporodott. mely az ingerületet közvetíti két idegvégződés között. Parakvát. amikor a gombának kicsi az amanitin. Az alkilfoszfátok (észterek!) az acetilkolin-észteráz (AChE) enzim működését irreverzibilisen bénítják.és nagy az antamanidtartalma. • Olcsó legyen. • Baleset (például permetezéskor): .elsősegélynyújtás 12. izomgörcsök. . szerek. Mivel az acetilkolin-észteráz az az enzim. izomgyengeség. Ditiokarbamát (például Cineb 80). amely a szinaptikus résben pillanatok alatt elbontja az acetilkolint. Piretrum. • Kötőhártyán át (igen gyorsan hat). ábra).Gyilkosság. • Szándékos mérgezés: . . • Belélegezve (igen gyorsan hat).Öngyilkosság (suicidium) .és veseelégtelenség következik be. így ezekkel a leggyakoribbak a mérgezések. amely beavatkozás nélkül a halálához vezet. A mérgezés jellege: • Véletlen mérgezés: . Szerencsés esetben. piretroid (például Coopex).Első teendők sürgős esetekben . vérnyomásesés. karbamátok) (például Unifosz 50 EC). Első stádium. minden ismeretlen fajt mérgezőnek kell tekinteni. utána bomoljon el atoxikus anyagokká. • A legkisebb gyanús jelre el kell dobni az adott gombát vagy ételt. Réz-szulfát (például rézgálic). hasmenés. Nikotin (például Gaucho 70 WS). amely az M és az N receptorok folyamatos izgalmát tartja fenn. Folyamatosan új és új készítmények kerülnek forgalomba (12/7. Ha azonban ez a jelenség egybeesik egy új gyógyszer (antidotum) kipróbálásával. • Mérgező hatása csak bizonyos ideig tartson. Az alkilfoszfát-mérgezés tünetei (10-30 perces lappangási idő után) • Kolinerg szindróma. A behatolási kapu többféle lehet: • Szájon át (per os) percek-órák alatt hat. Belgyógyászati jellegű rosszullétek tényezőtől függ és évről évre változik. Tünetek: 5-24 órás lappangási idő után a mérgezés két stádiumban zajlik: . • Dikumarol (például Redentin). • 2. ezek a legelterjedtebb. dinitro-orto-fenol (DNOP) (például Novenda). Növényvédő szer mérgezések A növényvédő szerekkel szemben támasztott követelmények: • Biztosan pusztítsa el a növényt károsító élőlényt. rövid idő alatt kialakuló exsiccosis.Belélegezve (igen gyorsan hat). Második stádium. rizslészerű széklet. Kolinészterázgátlók (alkilfoszfátok.Kötőhártyán át (igen gyorsan hat). ennek az enzimnek a gátlásakor az acetilkolin felhalmozódik a szinapszisban. Gombamérgezés elkerülésére a legfontosabb szabályok a következők: • Csak ismert gombát szabad gyűjteni. collapsus. Permetezőgépek — 206 — . • Minden esetben szakértőnek kell az étkezési célra gyűjtött gombák egészét megmutatni.Mosatlan permetezett gyümölcs fogyasztása. Hatásmechanizmus. Klórozott szénhidrogének (például Thionex 50 WP). Csillapíthatatlan hányás. ábra. Változik az antamanid mennyisége is. • Parasympathomimeticus szindróma.ritka. . • Bőrön át (órák alatt hat).gyakori. dikvát (például Reglone). Alkilfoszfát-mérgezés.4-D típusú herbicidek (például Dikamin D). még több gyári készítmény tartozik ide. Az acetilkolin (ACh) neurotranszmitter. súlyos tévedésekhez ve­ zethet. — 207 — 12/7. el nem bomló acetilkolin (ACh) felelős.

december 31. Crit. Medicina Könyvkiadó. 25. . (szerk.: Resuscitation of traumatic shock: a hemodynamic review. 2006. Budapest. W. alkalmazkodási görcs (közelre áll be. Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele: A hipoglikémia differenciáldiagnosztikája csecsemő. BMJ Magyar Kiadás 2:107–111.: Shock: an overview of pathophysiology and general treatment goals Crit.: Proposed reclassification of shock states with special reference to distributive defects. . Csecsemő. • A szem kimosása 2-4%-os bikarbonátoldattal.és gyermekkorban. . BENCZE B. AXLER. MÜLLER. JOSEPHSON.Tremor (remegés). Stand. WEIL. W. KELLEY. Exp.: Update on the management of cardiogenic shock. E. Semin. — 208 — — 209 — .. 2007. (szerk. Budapest. 2001. (szájból orrba/szájba lélegeztetés tilos!) A mentőellátásban a légutak biztosítása.4:373–378. 1971. távolra homályosan lát).Kóma. D. ELBERS. 15.: Az elsősegélynyújtás kézikönyve. P.: Shock. körmök alja is!) lemosása szappanos vagy ultrás vízzel (a lúgok hidrolizálják az észtereket. Medicina Könyvkiadó. görcsök esetén görcsgátló gyógyszert. .. RÁCZ L. P. Crit. 2007. 1985.Émelygés. P. 2004. Care. Medicina Könyvkiadó Zrt.. INCE. Respir. . Care Clin. 1945. Care 10.1:2–19. Ellátás.Vegyszerszagú lehelet. Curr. Med.. Annals of Emergency Medicine 33. H. L. HAND. 23:13–23. fokozott légúti váladékképződés (mint az asthmás roham).Légzésbénulás. . O.Hasmenés. Medicina Könyvkiadó.Tüdőoödéma.) Oxyologia. 2008. infúziót.Gyengeség.): Sürgősségi ellátás és elsősegély. infúziót (500-1000 ml krisztalloid) adnak. akár asystolia (szívmegállás). . 2001. hasi kólika. • A szennyezett ruha eltávolítása. K. D. 28. Budapest. az aspecifikus terápia mellett gyomormosást végeznek.4:160–170. 2000.. A haladás újabb lépései: Az önmérgezés kezelése.: Cardiogenic shock.Fejfájás.3:230–240. Allergológiai és Klinikai Immunológiai Szakmai Kollégium.: Shock overview. Crit. JR.3:317–326.Bradycardia (lassú szívműködés). P. 1979. M. Crit. Egészségügyi Minisztérium Szakmai Protokollja: Allergológiai krízis állapotok diagnosztikája és kezelése. H. 2006. fokozott izomtónus.: Evaluation and management of shock. A.Bronchusgörcs. SÖNkE: Memorix: Sürgős esetek ellátása. .: Mechanisms of critical illness – classifying microcirculatory flow abnormalities in distributive shock.: Hypovolemic shock: an overview. M. Dimens. . • Az egész test (haj. Az elsősegélynyújtó személyzet védje magát a mérgezéstől (gumikesztyű!) • A méreg további hatásának megakadályozása. szédülés. Budapest. ALISON L. C. Budapest. 1986. (Aesculap) Medicina Könyvkiadó. 2006. CHIN.elsősegélynyújtás 12. H.Miosis. GÁBOR A. 2008. NOLAN.5:431–436 . Biol. Respir. Crit. SHUBIN.: Korszerű elsősegélynyújtás..Klónusos vagy tónusos-klónusos görcsök. KOTHARI et al..: Az igazságügyi orvostan alapjai. . SOmOgYI E. 27. 2006.Izzadás. 31.: Cincinnati Prehospital Stroke Scale: Reproducibilityand Validity. OROVECZ B.): Oxiológia. zavartság. 1979. AACN Adv. Opin. E. .Nyálfolyás. 2008. Nurs. Care 12. Semmelweis Kiadó. FEHÉRVÁRI S. G.Ataxia. 1999. antidotumként atropint. dec. Irodalom JONES. Közúti és Mélyépítési Szemle 11–15. M.: A füstgázok keletkezése és kezelése alagúttüzek esetén. Budapest. Adv.Fibrilláris izomrángások.Szorongás. bevizelés.és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium. . (szerk. R.6:619–628. GŐBL G. Crit. SHARmA. Med. MELLO. Care 17. G. V. . könnyezés. MANN. DELLINgER. Budapest. Belgyógyászati jellegű rosszullétek Az M-receptorok izgalmának tünetei: . Care Nurs. . H. VOLANS. Q.Vérnyomásesés (negatív inotrop hatás + vazodilatáció).Első teendők sürgős esetekben . .3:547–561. Semin.: Összefoglaló közlemények. Medicina Könyvkiadó. vagyis az alkilfoszfátokat). • A vitális funkciók biztosítása közül a lélegeztetést csak eszközzel szabad végrehajtani a kontakt mérgezés lehetősége miatt. . Care Nurs. 2005. . JEVON P. Care Med. J. COTTINgHAm. Az N-receptorok izgalmának tünetei: . 27. 2008. 1. KINg.48:45–52.. Crit.4:221. C.

Egyszerűbben a magzat feje úgy helyezkedik el. megszületését szolgálja). A fájások időtartama nagyban függ attól. • Tolófájás (az újszülött megszületését. szabályos időre leválik. és a méhből kilökődik. NAgY GÁBOR A terhesség élettani alapjai A szülés élettani folyamat. A nyílvarrat normális körülmények között követi a legnagyobb medenceátmérőket annak érdekében. milyen az anya testalkata. hogy a koponya a lehető legkisebb fejátmérővel induljon a szülőcsatornában. • Lepényi fájás (a lepény leválását. és a vérzés megszűnik. és még 45°-os forgást végez. A normális szülés során a magzat a szülőerők hatására koponyatartásban. Ha ez megfelelően történik.és nagykutacsot összekötő varrat-egyenes) az anya medencebemenetében harántul helyezkedik el. Segítség szülésvezetésnél DR. A szülést követően a méh összehúzódik. Az első mozdulat a flexió. milyen idős a terhesség. Ennek célja. Ezt követően egy sajátos mozdulatsort végez. melyek segítik a várható szülés időpontjának meghatározását. 2. melynek során a magzat enyhén előrehajtja a fejét. A fiziológiás szülés során fájások jelentkeznek. hogy a lehető legkönnyebben keresztül tudjon haladni a szülőcsatornán. hogy az anya valamelyik oldali csípőlapátját „nézi”. vagy a körülmények nem teszik lehetővé az intézetbe szállítás megkezdését. • Előkészítő fájás (a méhszáj kinyílása. melyek jelzik a szülés közeledtét). A magzat világra jötte után a méhlepény hiánytalanul. melynek során a magzat mellékrészeivel együtt világra jön. A másik mozdulat a belső rotáció (belső forgás). akkor a magzat koponyája. Ilyenkor a nyílvarrat (a magzat koponyája) 45°-ot fordul a kismedence üregében. pontosabban a koponya nyílvarrata (ez a kis. eltűnése). Az intézeten kívüli szülésvezetést az elsősegélynyújtás szintjén akkor kell befejezni. A nyílvarrat a harántátmérőből a ferde átmérőbe kerül. hogy hányszor szült nőről van szó. Segítség szülésvezetésnél 13. hogy a szülés levezetése során segíteni tudjunk. kitolását szolgáló erős fájások). ismernünk kell ezeket a mozgásokat: 1. élve. Ahhoz. álla a mellkasához közeledik. A fájások a következők: • Jóslófájás (kezdődő. A 90°-os for- — 210 — — 211 — . A további összehúzódások után a fej lejjebb kerül. szövődmények nélkül születik meg. Az érett szülés a terhesség 39-42. A fejezet tartalma A terhesség élettani alapjai / 211 Magzatmozgás a szülés során / 211 A szülés szakaszai / 213 Szülés előtti teendők / 214 Előkészület helyszíni szüléshez / 216 Szülésvezetés / 216 Lepényi szak / 217 Az újszülött kezdeti ellátása / 218 Szövődményes szülés / 219 Irodalom / 220 Magzatmozgás a szülés során Az előkészítő fájások során a magzat normális körülmények között beilleszkedik a szülőcsatorna bemenetébe. hosszfekvésben. hete között következik be.13. ha a szülő nőt kitolási szakban találjuk. általában rendszertelen kontrakciók.

A koponyanyílvarrat a medencekimenet egyenes átmérőjébe kerül. többször szülőknél rövidebb lehet. és a szülés közeledtével egyre sűrűsödnek. A magzat megszületésétől a lepény megszületéséig tartó időszak. ha az anya már a kitolási szakban van. végtagjai már gyorsan követik a vállak megszületését. melyek már napokkal a szülés előtt előfordulhatnak. A méhszáj eltűnésétől a magzat megszületéséig tart. a koponya szinte teljesen megszületik. A szülő nő egyre fokozódó székelési ingert érezhet. A méhösszehúzódások közötti szünetben a fej és a vállak lassan veszik fel a megfelelő helyzetet. és a magzat fejét hátraszegi. a kifelé haladást. • Kitolási szak. mivel azok átmérője kisebb. melyek szabályos időszakonként jönnek. ábra. melynek során a tarkó megtámaszkodik az anya szeméremcsontján. A magzat arca ilyenkor az anya végbélnyílása felé néz (13/1. A rendszertelen kontrakciók általában a jósló fájások. hasa. belső rotáció. Ez konvencionálisan a rendszeres kontrakciók jelentkezésétől a méhszáj eltűnésig tart. deflexió a születés során — 212 — 13/2. mivel csak akkor folyamodunk a helyszíni szülésvezetéshez. így a méhösszehúzódások közti szünetben az anyának sem kell nyomnia. Intenzív és gyakori erős fájások/méhkontrakciók jellemzik. Ennek időtartama relatíve hosszú. hogy a hasonló forgást végző vállak is meg tudjanak születni. Természetesen minden egyes mozdulat kivitelezését a méhösszehúzódások (kontrakciók) segítik.Első teendők sürgős esetekben . ábra). a többi testrész gyorsan követi őket. • Tágulási szak. a magzat arca már az anya valamelyik combja felé néz. próbálnak „idomulni”. 4. A méhszáj vizsgálata természetesen nem az elsősegélynyújtó feladata. melyek célja a gyermek megszülése. a koponya hátrafelé billen. A harmadik mozdulat a deflexió. Az utolsó fázis a külső rotáció. a b c d 13/1. ábra. Mire a vállak is megszületnek. A segítő a szeméremrést (benne a koponya megjelenését) és a gáttájékot (annak előredomborodását) megtekintve tájékozódhat a szülés aktuális fázisáról (13/2. Flexió. A szülés szakaszai A szülés szakaszainak ismerete ugyancsak fontos. A tágulási szak végén jellemző a burokrepedés és a magzatvíz elfolyása. Segítség szülésvezetésnél gás végén általában a magzat tarkója az anya szeméremcsontjához ér. hasprés segíti a koponya forgását.elsősegélynyújtás 13. Tágulási és kitolási szak — 213 — . 3. hogy a szülni készülő anyát kórházba vigyük. először szülő nőknél általában 8-10 óra. vagy mentőt hívjunk a beszállításhoz. • Lepényi szak. Ilyenkor az erő gyűjtése. ábra). A fej hátraszegése közben az arc kigördül. Amennyiben a fej és a vállak már normálisan megszülettek. Ilyenkor a magzat feje a medencekimenet után még 90°-ot fordul annak érdekében. Az ezt megelőző tágulási szak általában elég hosszú idő ahhoz. mint a koponyáé. Az ilyenkor az anya részéről való nyomás. az átmeneti pihenés a cél. Időtartama komplikáció nélküli esetben általában 20-30 perc. A magzat mellkasa. Időtartama 10-40 perc közötti. A tágulási szakra jellemzők a rendszeres kontrakciók.

vagy egyéb más ok (korai stádium. Tenyerünket a méh két oldalára helyezzük. igyekezzünk minél előbb szaksegítséget. az farfekvésre utalhat. és a magzat hátát (normális esetben azt érezzük) keressük valamelyik oldalon. komplikációk) miatt minél előbb kórházba kell juttatni a szülő nőt. Ezt követően a magzat állapotáról. a b c d 13/3. a rendszeres fájástevékenységek időbeni jellemzőiről (milyen gyakoriak és mennyi ideig tartanak a fájások). helyzetéről célszerű információt gyűjteni. mint magas vérnyomás. szült-e. a következőket kell gyorsan felmérni annak érdekében. és mindkét tenyerünket a méhfenékre (fundus). Fontos azonban. Amennyiben koponyát érzünk itt. vizsgáljuk meg a pulzusát. Leopold-műfogás. mentőt hívni. Röviden ismertetjük ezeket. mivel értékelésükhöz . hogy mit érzünk a fundusban (koponya. végtagi ödémák jelenléte. • I. kérdezzünk rá az esetleges korábbi komplikációkra. az már előrehaladottabb állapotot jelenthet. Annak előredomborodása. Fontos megkérdezni. fehérjevizelés. Emellett kérdezzünk rá egyéb betegségekre/állapotokra. cukorbetegség. szövődményekre. A rendelkezésre álló információk alapján gyorsan el kell dönteni. meg volt-e már terhes. • III–IV. a szülés aktuális állapotáról.nagy tapasztalat szükséges. far.Első teendők sürgős esetekben . Ezután fel kell mérni a magzat méhen belüli helyzetét. a magzati koponya megjelenése fontos jel. Érdeklődjünk a magzatvíz elfolyásáról. Ilyenkor a mielőbbi mentőhívás jelenthet segítséget. a nehezített szülés. Segítség szülésvezetésnél Szülés előtti teendők Terhes anya ellátásakor. Amennyiben lehetőség van rá. hogy hüvelyi úton nem vizsgálunk. hogy esetleg a jelen szüléskor is probléma lehet. így akár segíthetik a segítségnyújtó munkáját. Leopold-műfogás. akkor a magzat farát érezhetjük. Kérdezzük. Amennyiben korábban probléma jelentkezett. A méh medencebemeneti részét. üres). Amennyiben üres. hogy nehézséggel számolhat. a méh felső részére helyezzük. ábra). hogy teljes képek kapjunk a terhes anya veszélyeztetettségéről. keressük a túlzott vizenyő jeleit. Ezt segítik a Leopold-műfogások (13/3.elsősegélynyújtás 13. mivel nagyobb a kockázat. mely a szülés szakaszától függően onnan esetleg kimozdítható. és a koponya nem mozdítható ki. hogy már előrehaladott állapotban van-e a szülés és valószínűleg a helyszínen kell befejezni.a könnyű kivitelezés ellenére . Leopold-műfogás. • II. A többször szült nők általában már ismerik a folyamatot. a fájások milyenségéről. a rendellenes fekvés. ábra. ott mondták-e. Ha a magzat már felvette születés előtti normális helyzetét. Leopold-műfogások Fontos megjegyezni. hogy a szeméremrést. illetve mérjük meg a vérnyomását (például automata vérnyomásmérővel). a tovább fontosabb helyszíni teendőkről. hogy járt-e rendszeresen terhesgondozáson. a téraránytalanság stb. a gáttájékot tekintsük meg. oda ujjal benyúlni tilos. fontos azonban kiemelni. azon belül az elöl fekvő rész helyzetét és jellegét vizsgáljuk. Normális körülmények között itt a magzat koponyáját érezzük. főleg szülés előtt. amennyiben koponyát érzünk ott. Amennyiben volt terhessége és szülése. A várandós jobb oldalára. — 214 — — 215 — . hogy elvégzésük nem feltétlenül tartozik a rutin elsősegély-nyújtási feladatok közé. az harántfekvésre utal. a császármetszés. vele szembe állunk. Próbáljuk kitapintani. nézzük meg az anya végtagjait. Ilyen lehet a koraszülés.

vagy húzzon steril gumikesztyűt. fertőtlenítőszerrel. és mi is odaférjünk. A szülést segítő mosson alaposan kezet. Próbáljunk a helyszínre hozatni fertőtlenítőszert. általában csak azáltal. és megnyílik a szeméremrés (benne a koponya). Először szülő. Ezt követően tiszta ruhával/gézzel a végbélnyílást takarjuk le. A lepény gyors tájékozódó jellegű vizsgálatát azért érdemes megtenni.elsősegélynyújtás 13. húzza talpra a lábait és térdeit kellően távolítsa el egymástól. Segítség szülésvezetésnél Előkészület helyszíni szüléshez Ha a szülés előrehaladott állapotban . a szeméremréshez férhessünk. Célszerű az anya felsőtestét enyhén megemelve fektetni. A lepény teljes leválása és távozása a hüvelyen át általában rövid idő alatt bekövetkezik. ezt a mozgást is segítsük. Másik kezünkkel segítve először enyhén lefelé nyomjuk a fejet. Igyekezzünk minél előbb tiszta. A koponya kigördüléséig tartsuk. figyeljük a szeméremrést és a gáttájékot. illetve kicsit nyomjuk a gátat. ábra). — 217 — 13/4. és a kiérkező segítőknek az anyával együtt majd a kórházba kell vinni további vizsgálatra. és súlyos vérzést okozhat. vegyen egy újabb nagy levegőt. hogy ha kifogyott a levegője a fájás alatt. dicsérjük meg az anyát. A szülő anyát hozzuk megfelelő testhelyzetbe. Szülésvezetés Ha lehet. vállát/mellkasát. hogy mikor kell erősen nyomnia. amíg az újszülöttnek a szeméremcsont felőli válla meg nem születik. mintha székelne.és középső ujja közé fogjuk. hogy segítsük az újszülött világra jöttét. Amikor a gát kezd domborodni. Az eltávozott lepényt meg kell vizsgálni. úgy hogy mindkét lábát térdbe hajlítsa be. ha lehetőség van rá. Ösztönözzük arra az anyukát. Általában a jobb kezünkbe beáztatott textíliát helyezünk. valamint a magzati felszínen keressünk esetleges érsérüléseket. ezen a téren tapasztalatlan szülő nőt fontos irányítani.Első teendők sürgős esetekben . Gátvédelem és a fej kigördülésének segítése — 216 — . védjük a gátat. széttárt lábába a térd alatt kapaszkodik. a többi ujjunkkal a koponyát tartjuk. emellett enyhén puhán tartsuk a magzat koponyáját. hogy a lepény megszületését is kísérjük figyelemmel. és erősen nyomjon. a szülő nő jobb oldalán helyezkedjünk el.általában a kitolási szakban vagy ahhoz nagyon közeli helyzetben van . hogy az kényelmes legyen az anyának. frissen vasalt textíliát beszerezni. és a koponya megszületése után ne siettessük. úgy hogy könnyen a gáttájékhoz. A lepény mindkét felszínét vizsgáljuk meg. Ha kigördült a fej. amíg a másik váll is megszületik. biztosítsunk megfelelő világítást is. hogy az újszülött fejét megfelelően megfogjuk/tartsuk. steril/tiszta gumikesztyűt. Lepényi szak A gyermek megszületése után fontos. és addig nyomjon. Mondjuk meg neki. gyakran széklet is távozik a szülő nő végbeléből (melyet a magzat koponyája présel ki). míg a fájás tart. ahol vagyunk. Emellett próbáljunk megfelelően meleg hőmérsékletet biztosítani abban a helyiségben. ne húzzuk a gyermek nyakát. Ezt követően az újszülött kissé még forog (külső rotáció). ilyenkor a fájástevékenység lassan szűnik. hogy tartjuk a gyermek fejét. A koponya kigördülése után segíteni kell a váll megszületésében.kotiledók sértetlenségét. Ha a fájások megszűnnek. ez járulékos lepényre utalhat. meleg vizet. tiszta. ha közben kezével térdben behajlított. a magzat nyakát általában a bal kezünk mutató. Fontos. A gyermek megszületése után az új ajánlások szerint körülbelül 1 percig várunk a köldökzsinór elvágásával. ennek a távoltartása az újszülöttől is nagyon fontos.és a magzat minden jel szerint megfelelően helyezkedik el a hüvelyi szüléshez. Ehhez arra van szükség. A többi testrész már könnyen megszületik. és mondjuk neki. mert sérülhet. mielőbb meg kell kezdeni a szükséges előkészületeket. steril kötszereket. Az anyának kön�nyebbség lehet. A lepény megszületését ugyanúgy nem szabad siettetni húzással vagy a has felőli nyomással. és ezzel tartjuk. hogy a gát védelmére végig figyeljünk. hogy a fájás kezdetekor vegyen mély levegőt. ábra. és segítsük az anyát. Bal kezünk ujjaival a nagyajkakat távolítsuk egymástól. hogy lazítson. a fájások már kevésbé fájdalmasak. és a gáttájék sérülésének veszélye miatt alkalmazzunk gátvédelmet (13/4. Ezt felülről lefelé (a szeméremcsonttól a végbél felé) tartó mozdulatokkal tegyük meg. Az első fontos feladat a gát lemosása tiszta vagy enyhe fertőtlenítőszeres meleg vízzel. majd felfelé emeljük az újszülöttet. a méh felőli felén ellenőrizzük a kis „pogácsák” .

hogy az arca szabadon maradjon. a téraránytalanság (kis medencéjű anya . hogy dokumentáljuk. hogy a gyermek levegőt vegyen. helyezzük az anyja mellkasára. így tisztítva meg az újszülött garatját és orrát. Összefoglalásképpen. melyek adekvát felismerése és kezelése szakorvosi feladat.a hőveszteség megakadályozására . Az anya könyökén és a térdein támaszkodik. de ilyenkor a segítő a szájával hoz létre vákuumot. és a gyermek jól van. Ez természetesen néha túl bonyolult. így az anyának intézeti körülmények között kell világra hozni újszülöttjét. jegyezzük fel a szülés időpontját. A két fogás között fertőtlenített ollóval elvágjuk a köldökzsinórt. már az elején leszögezhetjük.izolációs fóliába. A köldökzsinór pulzációjának megszűnése után (általában 1 perc múlva) szükséges a köldökzsinór elvágása. és ha szükséges.asthma bronchialéban alkalmazott . Természetesen minden meginduló szülésnél hívjunk segítséget. Részletesen lásd gyermek BLS tárgyalásánál. puha cső is. a legjobb esetben 2 pontot. valamint alkoholfogyasztással (1 dl tömény 30-40%-os alkoholtartalmú ital) lassíthatók/gátolhatók. A kezdeti teendők közé tartozik az újszülött légútjainak leszívása. ha apróbb részek jelennek meg a szeméremrésben. A magzat méhkontrakciók okozta előre. mentőt.gyógyszer inhalálásával). a 6. Térd-könyök helyzet — 219 — 13/1. hogy probléma jelentkezik a terhesség/szülés kapcsán. az intézetbe szállítást már a szakszemélyzet elvégzi. A fóliába betekert újszülöttet takarjuk be. tónustalan újszülött 1 100/perc szívfrekvencia alatt gyengén behajlított végtagokkal fekvő újszülött arcfintor megjelenése csak a végtagokon észlelhető az elkékülés 2 100/perc szívfrekvencia fölött aktívan mozgó újszülött köhögés. Ezt szolgálja a terhes megfelelő pozicionálása. mely jelen esetben a térd-könyök helyzetet jelenti. Az APGAR-séma szerinti vizsgálatot általában az újszülött 1 és 5. A szülő nő vizsgálata során a következő jelek megfigyelésekor valószínűleg nehéz vagy problémás lehet a szülés. Ilyenkor az elsősegélynyújtó célja a már meglévő fájások enyhítése. melyek életveszélyes állapotot jelentenek. A méhösszehúzódásokat emellett gyógyszerrel (főleg sympathicusizgató b2-hatóanyag-tartalmú . Fontos a légzés és a szívfrekvencia megítélése. bár az ingert jelenhet. Alkalmas erre akár kis átmérőjű. Reflexingerlékenység (az orrgarat puha szondával válasz hiánya való ingerlésekor) 5. a legrosszabb esetben 0 pontot kap egy tényező. Szívműködés 2. az újszülött nemét. Segítség szülésvezetésnél Az újszülött kezdeti ellátása A lepény megszületése előtt az újszülött gyors kezdeti ellátása és állapotfelmérése is feladata lehet a segítőnek.(lefelé) haladását ez a helyzet lassítja. Az adatokat adjuk át az anyát intézetbe szállító személyzetnek. téraránytalanság. mert főként ezek alapján végzendő az újszülött újraélesztése is.Első teendők sürgős esetekben . vagy egyszerűen konyhai fóliába csavarjuk a gyermek testét úgy. így őket gyakrabban ellenőrzik. táblázat). A fel nem ismert fekvési rendellenesség. A gyermeket gyorsan takarjuk be . helyét. A segítség/mentőszolgálat megérkezése után a feladatokat. melynek standardizált és egyszerű módja az APGAR-index (13/1. Bőrszín sápadt vagy elkékült (cianotikus) újszülött — 218 — . amennyiben meghatároztuk azokat. Összesen maximum 10 pont adható. amennyiben eszköz áll rendelkezésre. Szövődményes szülés A szövődményes szülés rizikója a legtöbb. nevét és az APGAR-index értékeit. így túllépi a jelen fejezet határait. Miután az újszülöttet elláttuk. korábbi probléma a szülésnél. Ettől függetlenül mégis előfordulhat. tüsszentés testszerte rózsaszín újszülött felületes. Ennek során 5 tényezőt vizsgálunk. táblázat. néha 10 perces korában végzik el. majd egy másik köldökcsatot teszünk fel az elsőtől néhány centiméter távolságba. és az értékelése kellő tapasztalatot igényel. Az APGAR-értékek Jellemző 1. hogy bármilyen rendellenesség előfordulásakor legfontosabb teendőnk a mentőszolgálat azonnali értesítése és a terhes nő mielőbbi kórházba szállítása. A szülés bonyolult folyamatában számos probléma léphet fel.elsősegélynyújtás 13. Az ellátás után a gyermek állapotfelmérését kell elvégezni. elhúzódó szülés a méh megrepedésével és életveszélyes vérzéssel járhat. Az újszülött törlése nem szükséges. szabálytalan légzés erőteljes sírás 4. a hasa lefelé lóg (13/5. elölfekvő lepény stb. Itt csak néhány fontos jelet/állapotot említünk. Fontos. fejezetben. terhesgondozásra rendszeresen járó nő esetén ismert. ábra). Izomtónus 0 hiányzó szívműködés hiányzó légzés petyhüdt. 13/5. Ilyen a harántfekvés.nagy gyermek). Részleteit a gyermekgyógyászat tanulmányokból ismerhetik meg. a magzat világjövetelének lassítása. E gyógyszeres és alkoholfogyasztásos módszerrel azonban csak vészhelyzetben élhet az elsősegélynyújtó. de a méhlepény felé. a farfekvés. Légzés 3. már a szülés várható időpontja előtt kórházi megfigyelés alá helyezik. ábra. Az újszülött köldökétől 10 centiméterre először lekötjük a köldökzsinórt.

mintha megpattant volna benne valami. Ha e technikák nem elégségesek. hogy a magzat megszületése után a lepényi szakban vagy utána a méhtest kontrakciói megszűnnek. 14. valamint alkohol fogyasztása. 393–408.Első teendők sürgős esetekben . Ha az állapot tovább. — 220 — — 221 — . • A hasfal. A hüvelyből összességében jelentős mennyiségű sötét. (szerk. melyet a szülő nő úgy érez. belőle jelentős vénás jellegű vérzés indul el. valamint a húgyhólyag kiürítése. a légzés. mint sápadt. görcsei. old. Resuscitation 81:1389–1399. RICHmOND. Ennek lényege. Az atóniás vérzésre jellemző a méhtest tapintható tónustalansága. másik kézzel a méhfenék területét megfogva az egész méhtestet a szeméremcsonthoz szorítjuk. S. majd romló tudat. a méhösszehúzódások szinte folyamatosak. Ezzel párhuzamosan a shock tüneteit is láthatjuk. • A vérnyomás magas. egyik tenyerünket a gátra helyezzük. speciális műfogásokat végezhetünk. ezeket figyelni kell: • A méhtest kőkemény.): Oxiológia. Atóniás vérzés.elsősegélynyújtás A fenyegető méhrepedés tünetei/jelei a következők. A folyamat tovább haladva a nő és a gyermek életét veszélyezteti. laryngotracheobronchitis) / 223 Gégefedő-gyulladás (epiglottitis acuta) / 223 Lázgörcs / 224 Hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttes / 225 Irodalom / 226 Irodalom GŐBL G. benne gézt tartva. 2001. a hasfal dörzsölése. • A szülő nő halálfélelemről panaszkodik. Fenyegető méhrepedés esetén a mielőbbi kórházba szállítás mellett javasolt a már leírt pozicionálás (térd-könyök helyzet). a méhtest tónustalanná válik. Szülés helyszíni levezetését követően gondoskodni kell a szülő nő intézeti ellátásáról. vénás jellegű vér ürül. Resuscitation of babies at birth. ezek közül az egyik a következő: A szülő nővel szemben állunk. A magzat testrészei közvetlenül tapinthatók a hasfalon át. a pulzus szapora. Másik potenciálisan életveszélyes állapot az atóniás vérzés.: European Resuscitation Council Guideline for Resuscitation 2010 Section 7. Budapest. bekövetkezik a méhrepedés. Ellátás. Fájdalma hirtelen lecsökken. WYLLIE. Medicina Könyvkiadó. J. szapora. akár kivérzéssel járó halált okozva. Segíthet a méh/has jegelése. A nőnek nincsenek fájdalmai.. Elsősegélyt igénylő gyakoribb gyermekgyógyászati történések DR. BETLEHEm JÓZSEF A fejezet tartalma Általános szempontok / 222 Pszeudokrupp (pseudocroup. a méh kifejezetten fájdalmas. Ellátás. 2010. verejtékes bőr. könnyen elnyomható pulzus.

laryngotracheobronchitis). A gyermeket lehetőleg hagyjuk az anya vagy az apa kezében. a fürdőben a zuhany megengedése vagy párásító használata is jó szolgálatot tehet. mégis szükség lehet intézeti ellátásra.hu/elsosegelynyujtas/ hangok/14_1_egeszseges_csecsemo_ siras-normal_sound_of_crying_infant.Első teendők sürgős esetekben . Ha a panaszok látványosan enyhültek is. Streptococcus pneumoniae. ami kifejezett légszomjjal járó betegségben nehezen érhető el. kevésbé ellenálló. Ezek közül a légzési zavarokkal járó esetek a legkiemelkedőbbek megjelenésüket tekintve is. és a hasi szerveket védő bőr és izomrendszer vékonyabb. Óvatos szájba tekintéskor vörös. hangfájl: Krupp szindróma hangja – http://tamop. laryngotracheobronchitis) A hirtelen légzészavarhoz vezető leggyakoribb gyermekkori probléma a fulladás szokott lenni. és idősebb életkor velejárója (2-7 év).pte. Tisztában kell lenni azzal. A különböző gyermekkori fertőzések következményeiként lehet találkozni az ún. görcsökhöz vezethet. mivel a gyermek oxigénszükségletét a sírás fokozza. A legelső teendő. vagyis kisebb mennyiségű vérveszteség is súlyos keringési következményekkel jár. amellyel minden baleseti történésnél fokozottan számolni kell. többségében (kb. azonban a keringés fenntartását szolgáló kompenzáló mechanizmusok a vérvesztés első fázisában rendkívül hatékonyak. elődomborodó epiglottis látható. A tünetek között láz és jellegzetes ugató köhögés szerepel. akkor oxigén adagolásával és szteroidtartalmú kúp adásával tovább segítik a panaszok enyhülését. • A felnőtt ember testméreteihez képest a gyermekek hasi szervei viszonylag nagyobbak. Gyermekkorban ez a kórkép különösen azért veszélyes. A 20-30%-os vérveszteséget szenvedő gyermekek azonban hirtelen mutatnak instabilitási jeleket. hisz a kis betegek nem mindig képesek verbálisan kifejezni magukat. ami mély eszméletlenséghez. 14/2. állapotuk rohamosan romlik. ami szorongást és félelmet vált ki benne. mely javarészt késő ősszel. A kisebb gyermekeket elsősorban otthoni balesetek érik leginkább. mint a pszeudokrupp. • Gyermekek összvérmennyisége 75-85 ml/kg. ami a megnyugtatást is segíti. (Ez utóbbi súlyos esetben kilégzésben is hallható. ami tovább rontja az oxigenizáltságát. gyulladt. bőre szürkés sápadt. mind a gyermek megnyugodjon. télen az esti és éjszakai órákban gyötri a gyermeket.hu/elsosegelynyujtas/hangok/14_1_Harmadik_bekezdes_utan_Krupp_szindroma_hangja-whooping_cough. A teljes gégefedő duzzadt. mivel a mellkas gyermekkorban viszonylag rugalmasabb. csecsemők és kisdedek gégefője nagyobb és feljebb áll. és ezáltal szűkebb a gégebemenet. A legfontosabb teendő. életév között fordul elő leginkább.wav 14/1. ezáltal nehezíti a légzést. Ha ez nem valósítható meg. Tünetek. A gyulladás 3-6 hónap és a 3. ezt azonban a pánikhangulat megelőzésére lehetőleg másik helyiségből tegyük meg. Mindenképpen indokolt a gyermekhez mentőt hívni. légzészavarhoz. ábra) meghatározó történései között a balesetek szerepelnek nagy számban.) A stridoros légzés a duzzadt nyálkahártya miatt kialakult gégeszűkület következtében áll elő. és jobban képes felvenni a nagyobb erőbehatásokat. Str. A betegséget rekedtség. hogy mind a szülők. Gyakran felriadva erre ébred a gyermek. Ha a mentők kiérkeznek a helyszínre. • A gyermekek nagy külső hőleadó felületük miatt még normális külső hőmérsékleti viszonyok között is hajlamosabbak lehűlésre. mivel az újszülöttek. A gyermek tekintete ijedt. A riasztó tünetekkel járó belgyógyászati jellegű megbetegedések sem elhanyagolhatók gyermekkorban.pte. A nyálkahártya-duzzanat fertőzés során a gégefedő alatt és a légcső kezdeti szűk szakaszán a légutat könnyen elzárhatja. 14/1. fejezet).elsősegélynyújtás 14. ábra. Elsősegélyt igénylő gyakoribb gyermekgyógyászati történések Általános szempontok A gyermekkor (14/1. azonban különböző. párás levegőre vigyük. krupp-szindrómával. Mégis fontos. a hang elhalkulása. Egészséges csecsemő — 222 — Pszeudokrupp (pseudocroup.wav Gégefedő-gyulladás (epiglottitis acuta) Szerencsére ritkábban fordul elő. Ellátás. melyet külön fejezetben tárgyalunk (lásd 9. hogy a gyermekek anatómiai adottságai és élettani paraméterei eltérnek a felnőtt-szervezettől. szapora légzés és a belégzésben tapasztalható stridor (éles. 75%) koponyasérüléseket okozva. idősebbeknél viszont a közlekedési balesetek vezetnek. amely nevét a diftériabaktérium okozta gégegyulladásról kapta (francia croup). sípoló hang) kísérheti. verejtékes.etk. • Mindezeken túl számolni kell azzal.etk. de a szellőztetés a szobában is enyhülést hozhat. A gyermek bizalmának megnyerése sokat segíthet. pyogenes) áll. Hátterében baktériumfertőzés (Haemophilus influenzae. hogy bizonyos indirekt jelekre is fokozottan hagyatkozni kell az állapot megítélésénél. aminek következtében bizonyos sürgősségi történések zajlásdinamikája is eltérő lehet: • Gyorsabban fejlődik ki még látszólag megtartott tudatállapot mellett is agynyomás-fokozódás egy koponyasérülés következtében. — 223 — . Szerencsére a védőoltások bevezetése következtében ezt a jelenséget manapság ritkábban lehet látni. a pulzus és a vérnyomás sokáig megtartott. ezért a hasűri szervek sérülései külsérelmi nyomok nélkül is valószínűsíthetők. azonban a mellüregi szervek komolyan sérülhetnek. elsősorban virális. • A súlyos mellkas sérülések sem mindig derülnek ki. hogy a gyermeket a száraz levegőjű szobából hűvös. húzó. néha bakteriális fertőzések képesek a gége alsó és a légcső felső részén komoly vizenyővel járó gyulladást előidézni (pszeudokrupp. akár egy kinti teraszra. hangfájl: Egészséges csecsemő sírás – http://tamop.

Elsősegélyt igénylő gyakoribb gyermekgyógyászati történések Tünetek. zuhannyal. ami ronthatja az általános állapotát. hideg párás levegő. Ha a gyermeknek nincs ismert gyógyszerallergiája. melynek fokozódása szembetűnő lehet. eszméletvesztéssel jár. ábra). hűtőfürdővel. cianotikus lehet. Pszeudo-krupp prodromális szak 1–7 nap Akut gégefedő-gyulladás rapid kezdet 4–12 óra 2–7 év nem jellemző baktériumok epiglottis gyulladásos ödémája nyelési nehézség. A gyermek tekintete egyik oldalra fixált. ugató köhögés.elsősegélynyújtás 14. A bakteriális fertőzés következtében magas láz. rossz szociális körülmények). a koraszülés is és ha a családban már fordult elő ilyen eset. A beteg bőre sápadt. Biztosítsuk az átjárható légutakat. Mielőbb gondoskodni kell intézeti ellátásáról. koponyasérülések. nyugalom. hűvössége. Paracetamol tabletta). A legmeghatározóbb tünet a láz. mozgatása vagy az azonnali fizikális lázcsillapítás hűtőborogatással. karján hagyni. Az azonnali teendők között alkalmazható hideg. Légzése szabálytalan. A sérülések megelőzéséhez használjunk takarókat. Néhány veszélyeztető faktort a SIDS kialakulására már leírtak. A kórkép pontos oka máig sem tisztázott.) A lázgörcs leggyakrabban 6 hónapos és 5 éves kor között fordul elő. adrenalin). magas láz mentőhívás. Biztosítani kell. anyagcserezavarok. oxigénhiány. a test tónustalansága. és tudata feltisztult. azonban számos áldozatot szed. amikor a testhőmérséklet rövid idő alatt hirtelen megnő (14/2. ami következtében cianózis alakulhat ki. táblázat. Nyelési nehezítettség. mivel gyorsan súlyosbodhat az amúgy is életveszélyes állapot. a bőrszín sápadttá. A roham során és azt követően a gyermek állapotát kísérjük figyelemmel. és semmi esetre sem szabad lefektetni. Ellátás. ábra. Helyszíni körülmények között kerülendő a gyermek indokolatlan vizsgálata. Java részében a fertőzés kifejlődésének a kezdetén alakul ki. és megfelelően pozícionáljuk. hűtőfürdővel. A típusos lázgörcs néhány percig (5-10 perc) tartó tónusos-klónusos görcsökkel. hónap között a leggyakoribb. táblázaton látható. kabátokat. — 225 — — 224 — . szürkéssé válása. dohányzás. mentőhívás (oxigén. Tünetek. de dezorientált. 14/1. hogy más jel is megerősít. A légzés nehezítettsége belégzésben fokozott. szapora pulzus jelentkezik. és valóban súlyosabb az állapota is. A csecsemőknél az első hat hónapban lehet rá számítani és az első 28 napig. nyálzás a jellegzetes kísérőtünetek. felületes. azonban genetikai rendellenességeket és élettani működési zavarokat is feltételeznek. A beteg gyermek ellátásakor jelen helyzetben is a megnyugtatás és a bizalom megnyerése a legfontosabb teendő. megszűnése. a légzése rendeződik. a szája nyitva van. Ellátás. torokfájás. (Természetesen más okok is előidézhetnek gyermekkorban görcsöket. inspiratiós és exspiratiós stridor. nyálzás. gyógyszer adásával is lehet próbálkozni (például Nurofen szuszpenzió. A testhőmérséklet megfigyelése fontos Lázgörcs A gyermekeknél többnyire fertőzések kísérő tüneteként kialakuló láz következtében jelentkezik görcsökkel járó állapot. A görcs észlelésekor a mentők értesítése is indokolt. Tünetek. Az epilepsiás beteg ellátásához hasonlóan a roham alatt a beteget lefogni nem szabad. párás levegő áramoltatása. szteroid. a nyakát hátrafeszítve tartja (tripod helyzet). megszűnése. A görcsök lezajlása után ugyan éber lesz. Gondoskodjunk a lázmérést követően lázcsillapításról. A szülők számára legszembetűnőbb jelek: a légzés kihagyása. hűtőborogatással. hideg párás levegő Hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttes A bölcsőhalálként is elnevezett (Sudden Infant Death Syndrome. A történés közvetlen oka a légzés súlyos fokú zavara. ők szükség esetén további gyógyszeres készítményekkel is be tudnak avatkozni. SIDS) kórkép újszülötteken és csecsemőkön fordul elő szinte minden előzmény nélkül. Ezen túl hajlamosító tényező lehet még az alacsony születési tömeg. amelyek elsősorban az anya terhessége alatti életvitelére vonatkoznak (drogok használata. láz nyugalom. valamint a 2-4. hogy sérülés a görcsök zajlása alatt ne érje. Célszerű a szülő ölében. például: epilepsia. E két leggyakoribb gyermekkori fertőző légúti megbetegedés összehasonlítása a 14/1. 14/2. rekedtség. A tünetek viszonylag rövid idő alatt kifejlődnek.Első teendők sürgős esetekben . A gyermek sokszor már elesettebb állapotban van. és ijesztő képet festenek elénk. melyet a fertőzés kezdeti fázisában nem biztos. A görcsök alatt a beteg elveszti eszméletét. stridorral és rekedtséggel jár. A leggyakoribb gyermekkori fertőző légúti megbetegedések összehasonlítása Jellemző sajátság Kezdet Tipikus életkor Szezonalitás Okok Kórtan Klinikai tünetek Ellátás 3 hónap–3 év késő ősz–kora tél többnyire vírus subglotticus ödéma nátha. Ez utóbbiak számára komoly stresszt jelenthetnek.

WILkINSON. vagy a legkevésbé hibás választ – ezeket a feladatokat gyakran úgy állítják össze. de választhatunk a lehetőségek között. Ha nem találunk reakciókat. M. E) Hetedik helyen.): Gyermekgyógyászat.. válasz igaz C: a 2. 1998. old. T.Első teendők sürgős esetekben . SULYOk E. HARRIS. Medicina Könyvkiadó. 2. MAZZA. 2010. epiglottis. és 4. Aust. S. 201-205. válasz igaz E: mind a négy válasz igaz Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás: az állításról el kell dönteni. Hányadik helyen szerepelnek leggyakoribb halálozási okként a balesetek a nemzetközi epidemiológiai adatok szerint? A) Első helyen. Fam. In: Rosen (ed. Fam. válasz igaz B: az 1. A megelőzés érdekében manapság különféle légzésfigyelő eszközöket lehet beszerezni. Így az alábbi kombinációk alapján oldhatjuk meg a feladatot. STARR. and bacterial tracheitis. D) Ötödik helyen. M. — 226 — — 227 — .. 1123. C) Harmadik helyen. Physician 37. válasz igaz D: csak a 4. 204.... Aust. TURNER. 229-244. E. amelyek a SIDS kialakulásának kockázatát csökkenthetik. A riasztó tünetek észlelésekor fontos.: Croup.5:280-282.elsősegélynyújtás Ellátás. hogy melyik állítás igaz vagy hamis. 24-43. B) Második helyen. C. SCHULER D. betűkkel jelölt négy vagy öt válasz közül kell kiválasztani az egyetlen jó. és óvatosan rázzuk meg.): Gyermekgyógyászat. EITZEN. Budapest. és 3. A: az 1. Útmutató Ellenőrző kérdések Irodalom BODA M..: Evidence based guideline for the management of croup. hogy szóljunk a csecsemőhöz.: Croup – assessment and management. 2008. (szerk. D. Többszörös feleletválasztás: a számokkal jelölt válaszok közül egy vagy több is megfelel a helyes megoldásnak. RAjAPAkSA. 2004.. Physician 39.): Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. p. old. és 3. a BLS szerint folytassuk az ellátást. (szerk. A: igaz B: hamis Egyszerű feleletválasztás 1.. Egyszerű feleletválasztás: a kérdéshez tartozó. hogy a helyes válasz nem teljesen pontos megoldása a feltett kérdésnek.6:14-20. 1992. Budapest. Medicina Könyvkiadó. F.

törvény D) 1997. szintje? A) háziorvosi ellátás B) laikus elsősegélynyújtás C) szaksegítség értesítése D) kórházi ellátás E) mentőellátás 6. évi CLIV. törvény C) 2005. illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne? A) sürgős szükség B) veszélyeztető állapot C) életveszélyes állapot D) következményes állapot E) elvárható segítség állapota 11.Első teendők sürgős esetekben . törvény E) 1993.” A) Almási Róbert B) Brit Vöröskereszt és a St. Hogy nevezzük azt a segítségnyújtáskor megjelenő önzetlen viselkedést. Hogy nevezzük azt a mások megsegítésére irányuló viselkedést. A balesetek ennyi embernek okozzák a halálát évente a világon: A) 100 000 B) 1. John (Johannita Rend) Mentőszolgálata C) Gőbl Gábor D) Gábor Aurél E) Lendvai Rezső 4.” A) Almási Róbert B) Brit Vöröskereszt C) St. Kinek a nevéhez kötődik az elsősegélynyújtás következő értelmezése: „az elsősegélynyújtás nem csak készség vagy képesség. évi LXXIX.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 2. évi LXXVI. amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne. törvény B) 1993. Hogy nevezzük azt az egészségi állapotban bekövetkezett változást. John (Johannita Rend) Mentőszolgálata D) Gábor Aurél E) Lendvai Rezső 3. Ki értelmezte a következőképpen az elsősegélynyújtást: „az elsősegély a megsérült vagy hirtelen megbetegedett embernek nyújtott első segítséget vagy ellátást jelenti. hanem az embertársáét? A) reciprok altruizmus B) csereelmélet C) altruizmus D) proszociális viselkedés E) empátia 8. Milyen gyakorisággal történik Magyarországon bármiféle elsősegélynyújtás közúti balesetek esetén? A) 40%-ban B) 10%-ban C) 25%-ban D) 50%-ban E) 60%-ban 10. évi CXXXIX. törvény 5. Mi a mentési lánc 3. amely nem az ember saját érdekét szolgálja. amely minden esetben társas jutalommal jár? A) reciprok altruizmus B) csereelmélet C) altruizmus D) proszociális viselkedés E) empátia 9. tudás és cselekvés egysége és összhangja is egyben. évi CI. Mi a mentési lánc 2. Mely törvény rendelkezik hazánkban a laikus állampolgárok elsősegélynyújtási kötelezettségéről? A) 2001. hanem szándék.5 millió C) 5 millió D) 790 000 E) 3 millió — 229 — . szintje? A) háziorvosi ellátás B) laikus elsősegélynyújtás C) szaksegítség értesítése D) kórházi ellátás E) mentőellátás — 228 — 7.

A halálos balesetek esetén ilyen gyakorisággal nincs bekapcsolva a biztonsági öv: A) 20% B) 40% C) 55% D) 75% E) 80% 14. Hazánkban a rendszeresen kerékpározó gyerekek védősisak-viselési aránya: A) 8% B) 18% C) 42% D) 74% E) 28% 21. A GCS értékelése során a verbális válaszra 3 pontot adunk ha: A) nem válaszol B) értelmetlen hangokat ad C) kissé zavart a beszéde D) helytelen szavakat használ E) nem emlékszik a pontos dátumra — 231 — . Magyarországon a legtöbb baleset ezen a helyszínen történik: A) otthon a háztartásban B) munkahelyen C) szabadidős tevékenység közben D) közutakon E) sportolási tevékenység színhelyén 13. A gyermekbalesetek leggyakoribb helyszíne Magyarországon a következő: A) játszótér B) óvoda C) közút D) otthon E) iskola 17. A hirtelen keringésleállás évente Európában ennyi embert érint: A) 100 000 B) 700 000 C) 82 000 D) 790 000 E) 3 millió 15. Hazánkban a gyermekbalesetek aránya melyik korosztályban a legnagyobb? A) 0–1 év B) 2–3 év C) 4–6 év D) 7–14 év E) 14 év felett 16.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 12. A GCS értékelése során a szemnyitásra 3 pontot adunk ha: A) spontán ránk néz B) fájdalomingerre nyög C) felszólításra nyitja a szemét D) a bőr megcsípésére nyitja a szemét E) a pillákra való ráfújáskor szemét összeszorítja 22.Első teendők sürgős esetekben . Csecsemőkorban ez a leggyakoribb baleseti mechanizmus: A) forrázás B) félrenyelés — 230 — C) bántalmazásból eredő mechanikus sérülés D) mérgezés E) leesés 18. A mérgezések leggyakoribb oka gyermekkorban (hazánkban) a következő: A) gombák fogyasztása B) egyéb növények részeinek elfogyasztása C) patkányméreg fogyasztása D) gyógyszerek fogyasztása E) háztartásban használatos tisztítószerek és vegyszerek okozzák 20. A gyermekkorban bekövetkező égési sérülések leggyakoribb oka 4 éves korig (hazai kutatási adatok szerint): A) napsugárzás B) forró felülettel való érintkezés C) forrázás D) elektromos áram E) nyílt láng használata 19.

A GCS értékelése során a motoros válaszra 2 pontot adunk ha: A) az utasításokat végrehajtja B) fájdalomra a végtagját elhúzza C) nincs válasz D) abnormális flexió fájdalomra E) abnormális extenzió fájdalomra 24. Az AVPU skála esetén a P jelenti: A) a beteg Pulzusa megfelelő B) a beteg fájdalmas (Pain) ingerre reagál C) a beteg Pupillája nem reagál D) a beteg érzékelése (Percepciója) megfelelő E) a beteg sápadt (Pallor) 31.Első teendők sürgős esetekben .(agy)sérülés feltételezhető a betegnél. ha a GCS összértéke: A) 0–6 B) 13–15 C) 10–12 D) 3–12 E) 8–12 27. A légúti elzáródás veszélye nagy.A GCS-összpontszám minimumértéke: A) 0 B) 3 C) 5 D) 15 E) 6 25. A GCS-összpontszám maximumértéke: A) 0 B) 3 C) 5 D) 15 E) 6 26. ha a GCS összértéke: A) 0–6 B) 13–15 C) 10–12 D) 3–8 E) 8–12 28. Enyhe a koponya. Súlyos a koponya. Cukorbetegek súlyos anyagcserezavarára utaló lehelet: A) vizeletszagú B) mézillatú C) acetonos szagú D) alkoholszagú E) vegyszerszagú 33. A gége oldalirányú elmozdulásának életet veszélyeztető oka: A) orrmandula-gyulladás B) légmell (ptx) C) tüdőembólia D) szívinfarctus E) asthma bronchiale — 233 — . Az arc izmainak hirtelen kialakuló féloldali gyengesége esetén mindig gondolni kell: A) agyi vérellátási zavarra B) pajzsmirigybetegségre C) alacsony vérnyomásra D) szembetegségre E) szívizominfarctusra 32.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 23.(agy)sérülés feltételezhető a betegnél. ha a GCS összértéke: A) 0–6 B) 13–15 — 232 — C) 10–12 D) 3–8 E) 8–12 29. Az AVPU skálával lehet egyszerűen felmérni: A) a beteg eszméletzavarának súlyosságát B) a beteg izomerejét C) a beteg térben és időben való orientáltságának mértékét D) a beteg reflexeit E) a betegnél tapasztalt vérzés nagyságát 30.

Szapora pulzussal járó állapot. A magzat mozgásának utolsó fázisa a szülőcsatornán való áthaladáskor: A) flexió B) belső rotáció C) deflexió D) külső rotáció E) retroflexió 44. A magzat mozgásának helyes sorrendje a szülőcsatornán való áthaladáskor: A) deflexió. a légzés A) számának csökkenését jelenti B) mélységének csökkenését jelenti C) számának fokozódását jelenti D) irregularitását jelenti E) hiányát jelenti 35. kivéve: A) a felragasztás előtt a védőfóliát távolítsuk el B) a jó tapadás segíti az energia hatékonyabb leadását C) az elektródokat a beteg mindkét kulcscsontja alá közvetlenül helyezzük fel D) a polarizált elektródokat a rajtuk lévő helyre kell felhelyezni E) felnőtt egyén mellkasára felhelyezett elektródok nem érintkeznek egymással 38. A szülés előtt megjelenő rendszertelen fájások a A) lepényi fájások B) terminális fájások C) jóslófájások D) fenyegető fájások E) tolófájások 41. Az elektródok felhelyezésére igaz. A ritmusanalízisek/sokkok között eltelt idő általában: A) 1 perc B) 2 perc — 234 — C) 3 perc D) 4 perc D) 10 perc 40. belső rotáció. A magzati koponya tájékozódó varrata a szülőcsatornán való áthaladáskor: A) nyílvarrat B) pikkelyvarrat C) temporalis varrat D) frontalis varrat E) nasalis varrat 42. külső rotáció E) rotáció. Ha AED elérhető. külső rotáció D) deflexió. rotáció B) flexió. flexió. A tachypnoe. A rendszeres kontrakciók jelentkezésétől a méhszáj eltűnéséig tartó időszak a A) lepényi szak B) gyermekágyi szak C) laktációs szak D) tágulási szak E) kitolási szak — 235 — .Első teendők sürgős esetekben . flexió. Az alábbi elektród esetén nem kell figyelni. kivéve A) láz B) fájdalom C) lehűlés D) folyadékveszteség E) fizikai aktivitás 36. hogy melyik kerül a szívcsúcs fölé és a jobb kulcscsont alá A) nem polarizált B) polarizált C) bipoláris D) unipoláris E) izopoláris 39.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 34. külső rotáció C) flexió. belső rotáció. flexió. deflexió. deflexió 43. a mellkaskompresszió lélegeztetés aránya: A) 15:2 B) 2:15 C) 30:2 D) 2:30 E) 1:5 37.

A maximum adható APGAR-érték A) 3 pont B) 1 pont C) 0 pont D) 5 pont E) 10 pont 50. A minimum adható APGAR-érték A) 3 pont B) 1 pont C) 0 pont D) 5 pont E) 10 pont 49. műfogás B) II. Az alábbiak közül mi minősül Magyarországon tömeges balesetnek? A) 5 vagy annál több sérülttel járó káresemény B) 20 sérült feletti káresemény C) legalább 2 sérülttel járó káresemény D) olyan káresemény. kivéve: A) a légutak leszívása B) a köldökzsinór 1 perc utáni elvágása C) izolációs fóliában tekerjük a gyermeket D) lemérjük a magzat súlyát. műfogás E) gátvédelem 52. Az anyának a helyszíni szüléskor addig kell nyomnia. kivéve A) szívműködés B) légzés C) izomtónus D) vérnyomás E) bőrszín 48. amihez műszaki mentést (tűzoltót) kell hívni E) legalább 50 sérülttel járó káresemény — 237 — . A megszületett magzat kezdeti ellátása helyszínen. Az APGAR-pontozás szerint 0 pontot ér az alábbi: A) 100/perc feletti szívfrekvencia B) tónustalan újszülött — 236 — C) arcfintor a légutak leszívásakor D) rózsaszín bőr testszerte E) felületes légzés 51. műfogás D) IV. kivéve: A) az addigi tartós fájdalom hirtelen csökken B) magzati részek tapinthatóak a hasfal alatt C) az anya vizeletet ürít D) az anya úgy érzi „megpattant benne valami” 54. mellkashoz húzott lábakkal C) hason fekvés D) térd-könyök helyzet E) shock-fektetés 53. Szövődményes szülés esetén az alábbi testhelyzetbe érdemes hozni az anyát. testméreteit E) felmérjük az APGAR-értékeit 47. míg A) a segítő nem tudja húzni a gyermek fejét B) a tágulási szak tart C) a tolófájások tartanak D) a magzat fel nem sír E) a köldökzsinórt el nem vágják 46.Első teendők sürgős esetekben . A méh fundusának tartalmát vizsgálja a Leopold A) I. hogy a megszületést lassítsuk: A) lapos háton fekvés nyújtott lábakkal B) oldalt fekvés. Bekövetkezett méhrepedésre utal. Az APGAR-index része.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 45. műfogás C) III. Az alábbiak közül Magyarországon melyik számon érhető el az Országos Mentőszolgálat? A) 105 B) 107 C) 104 D) 114 E) 117 55.

aki zavartan fogalmaz és agresszív E) Azt a személyt. Mi a szerepe a koponya hátraszegésének eszméletlen betegnél? A) A légút felszabadítása B) Fájdalominger kiváltása C) A nyaki gerinc stabilizálása D) A pupillák láthatóvá tétele E) Kontaktusba vonás 59. Az alábbiak közül melyik a mellkaskompresszió helyének legpontosabb meghatározása? A) A beteg mellkasának közepe. Mit jelent a „hatás” kifejezés a mellkaskompressziók-ra vonatkoztatva? A) Hatásos a mellkaskompresszió. relatív oxigénhiány C) Oxigénkezelés D) Fulladás okozta halál E) Keringésleállás 57. hogy nem normális a gyermek légzése. ha Ön egyedüli ellátóként van jelen és a beteg újraélesztésre szorul? A) 1 perc újraélesztés után B) Rögtön az után. Mit jelent a hipoxia kifejezés? A) Oxigénmérgezés B) Átmeneti. de légzése van B) Azt a személyt. amikor valaki más is érkezett a helyszínre. Az alábbiak közül mi az első teendő akkor. a szegycsont alsó harmada felett B) A beteg mellkasának közepe. a szegycsont felső harmada felett 63. de nem tud befújni? A) Újra fel kell hívni a mentőket B) Bele kell nézni a szájába. hogy észleltük a normális légzés hiányát C) Az első 30 mellkaskompresszió után D) Amikor az elsősegélynyújtó elfáradt E) Akkor. Gyermek újraélesztése esetén mi a helyes mellkaskompresszió:befújás arány? A) 5:2 B) 15:2 C) 30:5 D) 30:30 E) 2:12 66. miután észlelte. de légzése nincs 60. Az alábbiak közül kit tekintünk eszméletlennek? A) Azt a személyt. ha annak hatására (annak végzése közben) centrális pulzus tapintható — 239 — . Az alábbiak közül hol feltételezné leginkább automata külső defibrillátor (AED) jelenlétét? A) Panellakásban — 238 — B) Hétvégi házban C) Borospincében D) Repülőtéren E) Múzeumban 62. ha felnőtt újraélesztése során szeretné a beteget lélegeztetni. Felnőtt bajbajutott esetén mikor kell a mentőhívást lebonyolítani. ha annak végzése közben a segítségnyújtó nem fárad el B) Hatásos a mellkaskompresszió. Gyermek ellátása közben az alábbiak közül mi a következő teendő. a szegycsont alsó harmada alatt C) A beteg felsőtestének közepe D) A beteg mellkasának bal oldala E) A beteg mellkasának közepe. akinek van keringése.Első teendők sürgős esetekben . látható légúti akadály nincs és ön egyedüli ellátó? A) Azonnal el kell kezdeni a mellkaskompressziókat B) Stabil oldalfekvésbe kell tenni a gyermeket C) Azonnal mentőt kell hívni D) Ötszöri. de vele kontaktus nem teremthető D) Azt a személyt.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 56. és képes mentőt hívni 61. gyors befújást kell végezni E) Bele kell nyúlni a gyermek szájába és előre kell húzni a nyelvét 65. akinek van légzése és keringése. légúti idegentestet kell keresni C) Ugyanazzal a mozdulattal meg kell próbálni még 10-szer befújni D) Stabil oldalfekvésbe kell helyezni a beteget E) Bele kell nyúlni a beteg szájába és előrehúzni a nyelvét 64. Az alábbiak közül melyik részfeladat előzi meg az összes többit a felnőtt BLS algoritmusában? A) Lélegeztetés B) A légzés vizsgálata C) Mellkaskompressziók D) Kontaktusba vonás E) Mentőhívás 58. akinek nincs keringése. akinek nincs légzése és keringése C) Azt a személyt.

ha annak végzése közben a beteg hangokat ad 67. Rándulásnak nevezzük. Mi a stabil oldalfektetés alapvető célja? A) Szabad légutak biztosítása B) A légzés megfelelő frekvenciájának biztosítása C) A beteg kényelmének biztosítása D) Megfelelő keringés biztosítása E) A nyugalom biztosítása 69. Vénás jellegű vérzésre jellemző: A) előfordulhat.Első teendők sürgős esetekben . Az elsődleges sebellátás lépései közé soroljuk: A) fertőtlenítő használatát B) az alkoholos lemosást C) a benzines lemosást D) a sebbe ékelődött idegentest eltávolítását E) folyó vizes lemosást — 240 — 72. Mi célt szolgál az AVPU-skála? A) Az eszméletlenség okának jelzését B) Az eszméletlenség időtartamának jelzését C) Az eszméletlenség mélységi fokának jelzését D) A keringésleállás okának jelzését E) A légzésleállás okának jelzését 68. hogy a nyomókötés kivitelezése után vénás pangás alakul ki B) „spriccelő” vérzés — 241 — . Orrvérzés esetén: A) a beteg kifújhatja az orrát B) a beteg a garatba folyó vért nyelje le C) az ellátó tamponálja az orrüreget D) az ellátó hajtsa előre a beteg fejét E) az ellátó hajtsa hátra fejét 71. A sebellátás eszközei közé soroljuk: A) 10 x 80 cm-es steril mull-lapot B) 20 x 80 cm-es steril mull-lapot C) 50 x 80 cm-es steril mull-lapot D) 1 cm x 5 m-es steril gyorskötözőt E) 5 x 80 cm-es steril mull-lapot 73. ha annak következtében a légutak szabadon tarthatók D) Hatásos a mellkaskompresszió. A vérzéscsillapítás lépései közé sorolhatjuk: A) a vérző artéria elnyomását a sebtől distalisan B) a vérző artéria elnyomását a sebtől proximálisan C) a szorító körülkötést a nyak artériás vérzése esetén D) a vérző végtag lógatását E) a beteg megemelt felsőtesttel való fektetését 70. Ficamnak nevezzük. amikor: A) az ízületi szalagok elszakadnak B) az ízületi fej és az ízületi vápa eltávolodik és visszaáll az anatómiai helyzet C) az ízületi fej és az ízületi vápa törik D) az ízületi fej és az ízületi vápa eltávolodik és kóros helyzetben rögzül E) a sérülés ízületbe hatol és kinyílik 76. amikor: A) az ízületi fej kóros helyzetben rögzül B) az ízületi vápa kóros helyzetben rögzül C) az ízületi fej és az ízületi vápa eltávolodik és visszaáll az anatómiai helyzet D) az ízületi fej és az ízületi vápa eltávolodik és kóros helyzetben rögzül E) komoly vérzés történik a külvilágba 75.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések C) Hatásos a mellkaskompresszió. A rándulásra jellemző: A) a csontok folytonossága megszakad B) súlyos fokú vérzés C) fájdalom D) deformitás E) hideg gyöngyöző verejtékezés 74. ha annak következtében a beteg bőrszíne megváltozik E) Hatásos a mellkaskompresszió. Vénás jellegű vérzés csillapítására használható: A) nem steril 50 x 80 cm-es mull-lap B) stranguláló gumi C) csőháló kötszer D) steril gyorskötöző pólya E) ragtapasz 77.

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

Ellenőrző kérdések

C) élénkpiros vérzés D) gyakran kell a felhelyezett nyomókötést eltávolítani, majd újra felhelyezni E) szorító körülkötést kell felhelyezni 78. Seb fertőtlenítésére használható: A) Spitaderm B) Promanum C) Braunol D) víz E) bórvíz 79. Impressziós koponyatörésre jellemző: A) nem kísérheti haematoma B) soha nem tapintható bemélyedés a törés helye felett C) eszméletvesztéssel járhat D) a sérült fektetése során a fejet 45 fokos szögben alápárnázzuk E) a sérültet anti-Trendelenburg-helyzetbe hozzuk 80. A szemet ért sérülésekre jellemző: A) kötésekor csak a sérült szemet kell fedni B) a beékelődött idegen testet el kell távolítani a fedőkötés felhelyezése előtt C) mindkét szemet fertőtlenítővel ki kell mosni majd a sérült szemet sterilen fedjük D) egyik szem sérülésekor mindkét szemet fedni kell E) a beteg laposan hanyatt kell fektetni 81. A hasfalon – késszúrást követően – kitüremkedett bélszakaszt lát. Mit tesz? A) Trendelenburg-helyzetbe hozza a sérültet B) fóliával leragasztja a kitüremkedett bélszakaszt, hogy ne száradjon ki C) bőven itatja a sérültet. D) nedves steril gézlapot tesz a kitüremkedett bélszakaszra E) hasra fekteti a beteget 82. Az égésre jellemző: A) elsődleges az égési folyamat megállítása B) elsődleges az égett felület hűtése C) nem használható steril lepedő vagy steril mull-lap D) az égési sérülés lokalizációja lényegtelen E) kifejezett izzadás — 242 —

83. A Wallace-féle 9-es szabály értelmében: A) felnőtt esetében a törzs elöl 36% B) felnőtt esetében a gáttájék 2% C) felnőtt esetében a bal alsó végtag 18% D) gyermek esetében a bal alsó végtag 24% E) a fej 8% 84. A méreghatás kifejlődésében nem játszik szerepet: A) diszperzitás B) a támadási pont C) a kumulatív készség D) a kongruancia E) az életkor 85. Az etilalkohol-mérgezésre jellemző: A) eufória érzés B) dühöngő magatartás C) vércukorszint-emelkedés D) vércukorszint-csökkenés E) decorticatiót okoz 86. A metilalkohol-mérgezésre jellemző: A) mindig reverzibilis B) mindig irreverzibilis C) szűk pupillák D) tág pupillák E) szemtekerezgést okoz 87. Az etilé-glikol-mérgezésre jellemző: A) az alkoholmérgezés tüneteivel nem keverhető össze B) fokozódik a vizeletkiválasztás C) csökken a vizeletkiválasztás D) a mérgezett lehelete alkoholszagú E) a mérgezett lehelete ammóniaszagú 88. A CO-mérgezésre jellemző: A) a vérben a fehérvérsejtekhez kötődik B) a vérben a vörösvértestekhez kötődik, az oxigénnél 10-szer erősebben — 243 —

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

Ellenőrző kérdések

C) a mérgezett mellkasi szorításra panaszkodhat D) nem jellemző tünete a fejfájás E) ataxiás járás alakul ki 89. A CO2 hatása a szervezetre: A) 5%-os koncentrációban eszméletvesztést okoz B) 1-2%-os koncentrációban a légzést deprimálja C) izommerevséget, remegést okozhat D) 7%-os töménységben generalizált görcsök jelentkeznek E) alacsony vércukorszintet okoz 90. Klórgázra jellemző: A) sósav és nátrium-klorid összeöntésekor keletkezik B) töményen belélegezve sem okozhat halált C) mellkasi folyadékgyülem alakulhat ki D) nem károsíthatja a szem nyálkahártyáját E) fekete füst keletkezik 91. Az oldószerek okozta mérgezésre jellemző: A) központi idegrendszeri érintettség B) a köhögés késői tünetként jelentkezik C) nincsen köztük olyan, amelyik tűz- és robbanásveszélyes D) a mérgezettet hánytatni kell E) a beteg szomjúságról panaszkodik 92. A marószerek okozta mérgezésre jellemző: A) nem jár fájdalommal B) nem okozhat gyomorperforációt C) nem okozhat nyálkahártya-duzzanatot D) shockot okozhat E) mindig vérzéssel jár 93. A gombák okozta mérgezésekre jellemző: A) kimenetele nem függ az életkortól B) a muscarin típusú mérgezést a légyölő galóca okozza C) a muscaridin típusú mérgezést a susulykafélék okozzák D) a phalloid típusú mérgezést a gyilkos galóca okozza E) gyakran aflatoxin a méreg — 244 —

94. Az alkilfoszfát-mérgezésre jellemző: A) nem tartozik a mérgező szerek közé B) bőrön át felszívódva nem alakulhat ki C) kötőhártyán át felszívódva nem alakulhat ki D) kolinerg szindrómát okoz E) adrenerg szindrómát okoz 95. Az alkilfoszfát-mérgezésre jellemző: A) csak bőrön át juthat a szervezetbe B) bőrön át és belélegezve is felszívódhat C) belélegezve nem okoz tüdőödémát D) a nyálfolyás, a hasmenés és az izzadás nem tartozik a tünetek közé E) bűzös lehelet jellemző 96. Az ammóniamérgezésre jellemző: A) szúrós szag hívhatja fel rá a figyelmet B) a vegyiparban ritkán fordul elő, hogy a mérgezési lehetőséggel számolni kelljen C) nyálkahártyákon savas felmaródást okoz D) a száj nyálkahártyáján savas felmaródást okoz E) a bőr pörkösödik 97. Szűk pupillát okoznak: A) atropin B) opiátok C) kinin D) kokain E) amidazophen 98. Tág pupillát okoznak: A) barbiturátok B) alkilfoszfátok C) atropin D) pilokarpin E) adrenalin 99. Hogy fekteti a koponyasérültet? A) megemelt felsőtesttel B) oldalt fekvésben — 245 —

Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás

Ellenőrző kérdések

C) előrehajtott fejjel, ülő helyzetben D) félig ülő helyzetben E) hason fekve alápolcolt fejjel 100. Mire használjuk a háromszögletű kendőt? A) fedőkötésre B) alkar rögzítésére C) combcsonttörés rögzítésére D) medencetörés stabilizálására E) égési sérülés ellátására

5. Mely tényezők befolyásolják bizonyítottan az elsősegélynyújtási hajlandóságot? 1) A segítségnyújtó neme 2) A pillanatnyi hangulat 3) A jelenlévők száma 4) A kapcsolati tényezők 6. Mely tényezők hatnak ösztönzően az elsősegélynyújtásban? 1) lelkiismereti kényszer 2) pánikhangulat hatása 3) családi és/vagy iskolai példa 4) a haláltól való irtózás 7. Mely tényezők hatnak ösztönzően az elsősegélynyújtásban? 1) korábbi pozitív minta hiánya 2) fejlett empátiás készség 3) sajnálat 4) új dolgok keresése, kíváncsiság 8. Melyek a gátló tényezők az elsősegélynyújtásban? 1) passzivitás, mint habitustényező 2) döntési képtelenség 3) az önbizalom/ a sikerben való hit hiánya 4) lelkiismereti kényszer 9. Melyek a gátló tényezők az elsősegélynyújtásban? 1) a kezdeményezőképesség, illetve a kitartás hiánya 2) a korábbi elsősegélynyújtói siker, illetve sikertelenség 3) félelem és bizonytalanság érzése 4) kötelességérzés 10. A balesetek ennyi embernek okozzák a halálát évente a világon: 1) 100 000 2) 1,5 millió 3) 5 millió 4) 790 000 5) 3 millió

Többszörös feleletválasztás
1. A mentési lánc a következő ellátási szinteket és tevékenységeket foglalja magába: 1) laikus elsősegélynyújtás 2) szaksegítség értesítése 3) mentőellátás 4) kórházi ellátás 2. A mentőellátás a mentési láncban a következő tevékenységeket foglalja magába: 1) helyszíni magasabb szintű/szakorvosi ellátás 2) monitorozás 3) állapotváltozásoknak megfelelő beavatkozások 4) végleges ellátás 3. A csereelméleti modellre a következő állítások vonatkoznak: 1) A segítséget adó személy az áldozatvállalásért cserébe szimbolikus javakhoz jut 2) Az empátia miatt feszültségérzést él meg a szükséghelyzetet észlelő személy 3) Minél inkább képesek vagyunk beleélni magunkat a másik helyzetébe, annál erőteljesebb a feszültségérzés és a tenni akarás is 4) Csak a családban és a rokonságban előforduló segítségnyújtási helyzetekre jellemző 4. Mely tevékenységekben kell kompetensnek lenni a szakképzett elsősegélynyújtónak a European Resuscitation Council szakmai irányelvei szerint? 1) gyors betegvizsgálat és döntés 2) légúti idegentestet félrenyelt beteg ellátása 3) segítséghívás (mentők) 4) az azonnali életműködéseket támogató beavatkozások — 246 —

— 247 —

A munkabalesetek (üzemi balesetek) során a legveszélyesebbek a következő baleseti sérülések: 1) különböző vegyi anyagok okozta sérülések 2) áramütés 3) munkagépek okozta sérülések 4) tűz okozta sérülések 15. A balesetmegelőzés stratégiai megközelítései a következők: 1) mérnöki tervezési változtatások 2) oktatás. Ischaemiás mellkasi fájdalmat okoznak az alábbiak: 1) angina pectoris — 249 — . Az eszméletzavar súlyossági fokozata: 1) szomnolencia 2) sztupor 3) kóma 4) vigilizmus 19. Az elsősegély oktatásának minden szintjén oktatásra kerülnek a következő tevékenységek: 1) alapvető helyzetfelismerés 2) egyszerű betegvizsgálat 3) élet-halál megállapítása 4) a legszükségesebb első teendők megtétele 13. aki látta a rosszullétét 3) bárkitől. A beteg eszméletének megítélésekor a fizikai kontaktus (megrázás) nagysága elsősorban függ a 1) gerincsérülés gyanújától 2) a sérült életkorától 3) a látható sérülés nagyságától 4) a beteg mellkaskitérésétől — 248 — 17. amikor a rosszullét történt 4) gyermek esetén szülőktől 21.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 11. hogy a betegnek van-e fájdalma 4) a beteg etnikai hovatartozását 22.Első teendők sürgős esetekben . A légzés megítélése előtt a szájba be kell nézni: 1) ha a beteg körül ételmaradék van 2) ha a sérült kisgyermek körül kisebb játékok vannak 3) ha a beteg mellett friss hányadékot látunk 4) rutinszerűen. A szülők neme. minden esetben 20. A szédülés mögött álló betegség lehet: 1) a belső fül betegsége 2) idegrendszeri betegség 3) a nyaki gerinc meszesedése 4) erős hideghatás 23. Mely tényezők befolyásolják a szülők esetében biztonsági eszközök helyes használatát (kanadai kutatás szerint): 1) a szülők neme 2) a szülők iskolai végzettsége 3) az információszerzés nehézsége 4) a szülők életkora 16. A háztartásban előforduló leggyakoribb baleseti helyzetek a következők: 1) forrázás 2) elektromos készülékek meghibásodása által létrejött áramütés 3) szénmonoxid-mérgezés 4) a családtagok tettlegességéből származó mechanikai sérülések 14. GCS pontozási skála része: 1) szemnyitás 2) mellkaskitérés 3) verbális (szóbeli válasz) 4) vizuál analóg skála (VAS) 18. Anamnézisfelvétel során korán érdemes megkérdezni: 1) a beteg ismert betegségeit 2) a beteg szociális körülményeit 3) azt. képzés 3) végrehajtás/törvényi szabályozás 4) egyéni egészségnevelés 12. aki abban az utcában sétált. Heteroanamnézis nyerhető: 1) betegtől 2) a helyszínen lévő hozzátartozótól. iskolai végzettsége és az információszerzés nehézsége nagyban befolyásolja a biztonsági eszközök helyes használatát.

COPD) 4) mellhártyagyulladás 31. A hátraesett nyelv jelenlétére utalhat: 1) súlyos eszméletzavar fennállása 2) a beteg mellkasi fájdalma 3) a beteg légzése horkoló jellegű 4) a beteg fokozott nyálfolyása 26. A fülből csorgó vér esetén gondolni kell: 1) középső koponyaalapi törésre 2) külső hallójárat eldugulásra 3) külső fül sérülésre 4) hátsó koponyaalapi törésre 29. A beteg körül lévőknek nem szabad a beteghez érni az alábbiak során: 1) az elektródok felhelyezésekor 2) ritmusanalíziskor — 251 — .elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 2) tüdőgyulladás 3) tüdőembólia 4) bordatörés 24.Első teendők sürgős esetekben . A kötőhártya fokozott erezettsége. A mellkas kopogtatásakor a tompa hang jelezhet: 1) mellüregi levegőt 2) mellüregi vért 3) szívizominfarctust 4) mellüregi felhalmozódott folyadékot 33. zöld-barna) 27. A mellkas alakját jelentősen megváltoztathatja: 1) mellkast ért trauma 2) gerincdeformáció (súlyos gerincferdülés) 3) korábbi légzőszervi betegségek (pl. Az elsősegélynyújtás szempontjából kóros pupillának/pupillareakciónak tekintjük: 1) ha a pupillák aszimmetrikusak 2) a pupilla tágassága az adott fényviszonyoknak nem megfelelő 3) ha pupillák nem reagálnak 4) ha a pupillák színe eltérő (pl. Az AED elektródok jellemzője: 1) általában öntapadóak 2) beteg felőli része géllel van ellátva 3) ezen keresztül történik a szívritmus érzékelése és az energia leadása 4) csak egyfajta méret létezik belőle 36. vérbősége az alábbiakra utalhat: 1) allergia 2) kötőhártya-gyulladás 3) kábítószerhatás 4) füstös környezet 28. A nyaki vénák erőteljes kidülledése utalhat: 1) emelkedett jobb szívfél nyomásra 2) kiszáradásra 3) folyadéktúlterhelésre 4) tüdőgyulladásra — 250 — 30. Fokozott légzési munkára utal: 1) a bordaközti izmok behúzódása 2) az orrszárnyi légzés 3) egyéb mellkasi légzési segédizmok használata 4) a lassú légzésszám 25. Az AED készülék fő része: 1) központi egység 2) központi vezérlő 3) elektródok 4) pacemaker 35. A mellkas traumás sérülésére utaló jelek: 1) nem mozgó mellkasfél 2) a bordák lefutása megváltozott 3) a beteg nehézlégzést panaszol 4) a mellkason sebzés látható 32. Sokkolandó ritmus: 1) asystolia 2) kamrai tachycardia 3) pitvari remegés 4) kamrai remegés (kamrafibrilláció) 34.

A fenyegető méhrepedés jelei: 1) a méhtest kőkemény. a méh kifejezetten fájdalmas 3) a vérnyomás magas. ha volt már szülése 3) járt-e rendszeresen terhesgondozáson 4) van-e magas vérnyomása. az alábbi: 1) csak a végtagokon látható cianózis 2) reflexhiány 3) 100/perc alatti szívfrekvencia 4) hiányzó légzés 45. Mindenképpen mentőt kell hívni az terheshez és nem szabad/kell nekiállni a helyszíni szülésnek. Az alábbi teendőink vannak a helyszíni szülésvezetés előtt: 1) hozassunk tiszta. műfogáskor koponyát érzünk 3) téraránytalanság áll fenn 4) a magzat koponyája látszik a szeméremrésben 47. A lepényi szakra jellemző: 1) A köldökzsinórt a megszületés után azonnal el kell vágni 2) a lepény megszületése után a lepényt vizsgálat nélkül eldobjuk 3) a lepény megszületését húzással lehet siettetni 4) a lepény kotiledóit meg kell vizsgálni 44. a koponya már megjelent a szeméremrésben 42. meleg vizet 2) hozassunk tiszta. helye 2) újszülött neme 3) az APGAR-index értékei 4) testsúly 46. Problémás lehet a szülés lefolyása az alábbiak esetén: 1) harántfekvés 2) Leopold I. a méhösszehúzódások szinte folyamatosak 2) a hasfal. Az APGAR-pontozás szerint 1 pontot ér. A szülés várható ideje függ a következőktől: 1) a terhesség idejétől 2) hányszor szült a nő 3) milyen az anya testalkata 4) az anya mikor evett utoljára 40. Mindenképpen dokumentáljuk az alábbiakat a szülés után: 1) szülés ideje. Fiziológiás szülés során az alábbi fájások lehetnek: 1) előkészítő fájások 2) tágulási fájások 3) tolófájások 4) terminális fájások 39. ha fájások jelentkeznek: 1) de a terhesség még nem a terminus közelében jár 2) és korábban voltak már komplikációk 3) de a magzat feje még nincs a szülőcsatornában 4) és az anya kitolási szakban van. Az alábbiak közül melyek a túlélési lánc elemei? 1) Korai felismerés 2) Korai segítséghívás — 253 — . A normális szülésre jellemző: 1) a magzat koponyatartásban van 2) a magzat hosszfekvésben van 3) a magzat él 4) általában a terhesség 30–32. vasalt textíliákat 3) a szülő anyát hozzuk megfelelő testhelyzetbe 4) alaposan mossunk kezet. fehérjevizelése 41. hete között történik meg 38. esetleg húzzunk gumikesztyűt — 252 — 43. A szülés előtti kérdezzük ki a terhes anyát: 1) a korábbi szülésekről 2) a korábbi komplikációkról.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 3) mellkaskompressziók alatt 4) sokk leadása alatt 37. Atóniás vérzésre utalhat: 1) a lepényi szakban erős vérzés 2) szülés után a méhkontrakciók hiánya 3) a nő a shock tüneteit mutatja 4) túl sok magzatvíz burokrepedéskor 49. a légzés és a pulzus szapora 4) a nő halálfélelemről panaszkodik 48.Első teendők sürgős esetekben .

intézetekkel és társszervekkel 51. Az alábbiak közül melyek a törések gyanújelei? 1) Fájdalom 2) Formaváltozás 3) Funkciócsökkenés vagy -kiesés 4) Csontrecsegés 59.Első teendők sürgős esetekben . Az alábbiak közül melyek azok a feladatok. légúti idegentestet keresni 2) Gyermek újraélesztése közben szükséges a gyakori újraellenőrzés 3) Az újraélesztés abbahagyhatóságának feltételei megegyeznek a felnőtteknél alkalmazottakkal 4) Eszméletlen gyermeknél a felnőttekével azonos módon kivitelezhető a stabil oldalfekvő helyzet 54. Az alábbiak közül melyek alkalmasak az artériás vérzés csillapítására? 1) Nyomókötés felhelyezése 2) A vérző végtag lógatása (a szívnél alacsonyabbra helyezése) 3) Artériás nyomópont nyomása 4) Hideg vizes borogatás 58. Az alábbiak közül mely mozzanatok szerepelnek az eszméletlen beteg légzésének vizsgálatában? 1) A mellkas mozgásainak figyelése 2) A mellkas mozgásainak tapintása 3) A kiáramló levegő páratartalmának megfigyelése egy felületen 4) A kilégzés hangjának figyelése 52. Az alábbiak közül melyek lehetnek az ájulás megelőző jelei? 1) Koncentrációzavar 2) Szédülés 3) Látászavar 4) Bőrpír 55. amelyeket eszméletlen beteg ellátásakor feltétlenül el kell végezni? 1) Újraélesztés mellkaskompresszióval 2) Szabad légutak biztosítása 3) Befújással pótolni a légzést 4) Mentőhívás 53. Az alább felsoroltak közül melyek képezik a légúti idegentest eltávolításának algoritmusát felnőtt esetében? 1) Köhögésre bíztatás 2) Lapockák közé mért ütések 3) Heimlich-féle műfogás 4) Rautek-féle műfogás 57.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 3) Korai újraélesztés 4) Korai eszközös újraélesztés 50. Az alábbiak közül melyek kontraindikálják a stabil oldalfekvő helyzet létesítését? 1) Gerincsérülés gyanúja 2) Medencetörés vagy ennek gyanúja 3) Combnyaktörés 4) Súlyos. Felnőtt esetében: 1) 500–600 ml (15%) vér elvesztése általában nem okoz számottevő keringési zavart 2) 3000–3600 ml (15%) vér elvesztése általában nem okoz számottevő keringési zavart 3) 600–1500 ml (30%) vér gyors elvesztése kivérzéses shockot indíthat 4) 2500–3600 ml (15%) vér elvesztése általában nem okoz számottevő keringési zavart — 254 — — 255 — . Sérülést kiváltó ok lehet: 1) hő 2) vegyi anyag 3) elektromosság 4) sugárzás 60. Az alábbiak közül az alapvető életmentő eljárásokra (BLS-re) igaz: 1) Gyermeknek kötelező a szájába nézni. Az alábbiak közül melyek az egészségügyi kárhelyparancsnok feladatai? 1) Sebesültgyűjtőhely kijelölése 2) A sérültek begyűjtésének megszervezése 3) Osztályozás és az ellátás megszervezése 4) Folyamatos kapcsolattartás a mentésben résztvevőkkel. nyílt mellkasi sérülés 56.

A vérzéscsillapítás lépései közé tartozhat: 1) stranguláció oldása 2) a sérült lefektetése 3) fertőtlenítés 4) Hyperol 20%-os oldatának használata 66. A vérvesztést a szervezet eleinte: 1) főként a parasympathicus idegrendszer fokozott működésével próbálja kompenzálni 2) főként a sympathicus idegrendszer csökkent működésével próbálja kompenzálni 3) nem próbálja kompenzálni 4) főként a sympathicus idegrendszer fokozott működésével próbálja kompenzálni 62. A mérgezési folyamat zajlási sebessége szerint lehet: 1) akut. Hajszáleres vérzésre jellemző: 1) élénkpiros 2) életveszélyt szinte soha nem okoz 3) pulzálva ürül 4) szivárgó jellegű 63. Sebfedésre szolgáló anyagok lehetnek: 1) ragtapasz 2) 1/2m x 80 cm steril mull — 256 — 3) csőháló kötszer 4) 6 cm x 6 cm steril mull 68. Izomgyengeséget gyakran okozó anyagok: 1) CO 2) szkopolamin 3) nikotin 4) kokain — 257 — . A mérgezés forrása szerint lehet: 1) endogén: állati eredetű 2) exogén: állati eredetű 3) exogén: diabeteses ketoacidózis 4) endogén: diabeteses ketoacidózis 70. Sebfedésre és rögzítésre egyaránt alkalmas eszközök: 1) 6 cm x 5 m mullpólya 2) steril gyorskötöző mullpólya 6 cm x 5 m 3) 1/2 m x 80 cm steril mull 4) steril gyorskötöző mullpólya 8 cm x 5 m 69. Sebfertőtlenítésre használható: 1) Betadine 2) Hyperol 20%-os oldata 3) Braunol 4) Hyperol 25%-os oldata 67. Az artériás vérzésre jellemző: 1) általában élénkpiros 2) általában pulzálva ürül 3) percek alatt kivérzéshez vezethet 4) általában sötétvörös 65. Eszméletlenséget gyakran okozó anyagok: 1) atropin 2) kinin 3) muscaridin típusú gomba 4) altatószerek 73. pl. pl. gomba 71.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 61. CO2 2) szubakut 3) akut. CO 4) krónikus.Első teendők sürgős esetekben . pl. A méreghatás kifejlődésében szerepet játszik: 1) toxicitás 2) oldhatóság 3) expozíciós idő 4) kumulatív készség 72. Vénás vérzésre jellemző: 1) mindig lüktetve ürül 2) világos tónusú 3) mindig szivárogva ürül 4) sötétebb tónusú 64.

Az elsősegélynyújtást gátló tényező a segítségnyújtó bizonyítási vágya önmagának és a jelenlévőknek. Minden kultúrában a személyek nagyobb valószínűséggel segítenek idegennek. 7. A szakmai ismeretek és a gyakorlat hiánya nincs hatással az elsősegélynyújtási attitűdre. 15. 12. Az elvárható segélynyújtás elmulasztása két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő vétséget jelent. 21. Az elsősegélynyújtás komplex értelmezése magába foglalja a bajbajutott körüli mindazon elsődleges tevékenységeket. 23. 14. vagy 3. Hipertermiát gyakran okozó anyagok: 1) etilalkohol 2) nyugtató 3) altatószer 4) kokain 77. A veszélyes anyagokat szállító vasúti és közúti járműveket veszélyt jelző táblával kell ellátni. Az elsősegélynyújtást ösztönző tényező a hozzátartozói. szélén fekete szegéllyel. 17. 6. Etilalkohol jellemzői: 1) amennyiben mérgezést okoz. — 258 — 3. az gyúlékony folyadékot vagy önhevülő folyadékot jelent. A szakképzett elsősegélynyújtóknak a félautomata defibrillátor használata nem előírt kompetencia. A veszélyt jelző tábla színe piros. 10. 18. A veszélyes anyag szállítását jelző táblán a járulékos veszélyt a 2. a hányadék látványa. 20. A segítségnyújtó személy stresszhelyzetére a szervezet a parasympathicus idegrendszer tevékenységének fokozódásával reagál. Az egészségtudományi képzésben végzett hallgatóknak kompetensnek kell lenniük az eszköz nélküli újraélesztésben.Első teendők sürgős esetekben . gyakran eufóriával jár együtt Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás 1. 13. A halálellenesség az elsősegélynyújtást gátló tényező. Szájszárazságot gyakran okozó anyagok: 1) szkopolamin 2) opiátok 3) atropin 4) etilalkohol 76. Epileptiform görcsöket gyakran okozó anyagok: 1) CO 2) kinin 3) benzin 4) cián 75. 8. 11. 22. 4. 16.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 74. — 259 — . A csereelméleti modell szerint a segítséget adó személy az áldozatvállalásért cserébe szimbolikus javakhoz jut. annál kisebb az esélye a segítségadásnak. Az egészségtudományi képzésben végzett hallgatóknak kompetensnek kell lenniük az azonnali életműködéseket támogató beavatkozásokban. Ha a veszélyes anyag szállítását jelző tábla felső részében a Kemler-szám első számjegye 3. számjegy fejezi ki. mint a saját csoportjuk tagjának. Az elsősegélynyújtást gátló tényező a vér. Az elsősegélynyújtó személy észlelés utáni első teendője a szaksegítség kérése a mentők hívásával. A balesetmegelőzés célja. a szagok érzékelése. Ha a veszélyes anyag szállítását jelző tábla felső részében a Kemler-szám első számjegye 8. 5. fennáll a fulladásveszély lehetősége 3) amennyiben részegséget okoz. ismeretségi viszony. hogy a sérülések kialakulását megelőzzék vagy a számukat csökkentsék. Ha a segítségnyújtási szükséghelyzetben minél többen vannak jelen. A veszélyes anyagok tulajdonságainak könnyebb felismerése érdekében csak hazánkban használnak piktogramokat 24. A veszélyes anyag szállítását jelző tábla alsó részén kerülnek feltüntetésre az anyagszámok. az radioaktív anyagot jelent. 9. 2. 19. melyek a személyekre és tárgyi környezetre leselkedő veszélyek elhárítását és a további károk kialakulásának megakadályozását célozzák. az gyújtó (oxidáló) hatású anyagot vagy szerves peroxidot jelent. mérete 30 x 40 cm. Ha a veszélyes anyag szállítását jelző tábla felső részében a Kemler-szám első számjegye 5. 3 fő stádiuma van 2) amennyiben mérgezést okoz. gyakori a hányás 4) amennyiben ittasságot okoz. Cianózist gyakran okozó anyagok: 1) klór 2) amfetamin 3) foszgén 4) kokain 78.

A magzat koponyája a medencebemenetben normális esetben harántul helyezkedik el a szülés során. Néma has esetén az ileus gyanúja kifejezetten nagy.Első teendők sürgős esetekben . 64. A Wallace-féle „9-es szabály” alkalmas az égési sérülés kiterjedésének meghatározására. Földön fekvő gyermek kontaktusba vonása pontosan úgy történik. Felnőtt újraélesztése során a mellkaskompressziók frekvenciája körülbelül 100/perc legyen. 74. A korai defibrilláció a mentési lánc része. Heteroanamnézisről beszélünk akkor. 53. — 260 — — 261 — . műfogást hüvelyi úton végezzük. 33. Bradypnoe során az egyén légzése felületes. 67. amelyek egy meghatározott anyagot vagy anyagcsoportot jelölnek 26. Eszméletlen gyermek szájába minden esetben (előzménytől függetlenül) bele kell tekinteni. rövid ideig (5–10 perc) tartó eszméletvesztés. de pszichés károsodást is okozhat. az biztosan életben van. mintha felnőtt bajbajutottat látnánk el. A fájdalom erősségét a legnagyobb mértékben az egyén tűrőképessége határozza meg. 75. 69. Ha sikeres az újraélesztés az AED segítségével. 49. akkor az illető biztosan halott. Újraélesztés szempontjából gyermeknek tekintjük azt a személy. Ha a beteg radialis pulzusa nem tapintható. A belső rotáció végére a magzati koponya nyílvarrata a medence egyenes átmérőjébe kerül. A mellhártyai eredetű fájdalom a mellhártya zsigeri lemezéből származik. 63. 42. percben kell felmérni. Az arc féloldali bénulása esetén a homlokráncolás megtartottsága az érintett oldalon a stroke gyanúját vetheti fel. 61. ha megnyomjuk a készülék sokkgombját. Harmadfokú égés hűtése csapvízzel fertőzésveszélyes. A gerincsérülést akkor szabad csak feltételezni. mert a gép által leadott energia biztosan helyreállítja a szívműködést. 29. 70. A Rautek-féle műfogás a beteg mozgatását szolgálja. 41. aki az elsősegélynyújtó megítélése szerint még nem érte el a pubertáskort. 54. ha szülés előtt nem tudtuk lemosni a szeméremrést.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 25. A sebzés nem csak testi. 55. A gyermekkori keringésleállások többsége szív eredetű. 73. 30. A sebeket mindenképpen 3 órán belül kell véglegesen ellátni. míg a magzat meg nem születik. bármikor nyomjuk meg a sokkgombot. 28. A „spriccelő” vérzés mindig artériás eredetű. 51. akinek a szeme nyitva van. Belégzési nehezítettség jellemzi a felső légutak szűkületét 32. A felületes nyaki vénák beesett állapota folyadékhiányra utalhat. 77. 68. 50. Ha egy felnőtt bajbajutott nem reagál a kontaktuskísérletre. az elektródokat távolítsuk el a betegről és kísérjük haza. 44. Atoniás vérzés esetén a méhtestet a szeméremcsonthoz nyomjuk. 37. 59. Biológiai halál beállta után az alapvető életműködések még helyreállíthatók. Kilégzési nehezítettség jellemzi az asthma bronchialét. Az ájulás (collapsus) az agy átmeneti oxigénhiánya miatt bekövetkező. hogy mérsékeljük a vérzést.–IV. mert a gép által leadott energia biztosan helyreállítja a szívműködést. 60. A szúrt seb mindig életveszélyt jelent. 34. Gyermek újraélesztése közben a kezdeti gyors befújások után a következő teendő a keringés ellenőrzése. Belégzési nehezítettség jellemzi a krónikus hörgőgyulladást. 65. ha tapintható elváltozást érezni a vizsgálat során a beteg gerincén. 46. Az AED készüléket egy BLS során bármilyen rendszerességgel működésbe hozhatjuk. 58. 48. A kómában lévő beteg légzése és keringése megtartott. nem kell mellkaskompressziót végezni. A leggyakoribb légúti akadály az eszméletlen beteg saját nyelve.és pupillareakciókat csak az eszméleténél lévő betegen tudjuk megítélni. nem kell mentőt hívni. A szülés során gátvédelmet kell alkalmazni. 56. 66. vagyis kb 45–60 fokban megemelt felsőtesttel. Az anyagszámok három számjegyből álló számok. 78. Az a sérült. Kisebb mennyiségű vér elvesztése soha nem okoz életveszélyt. 76. 39. a sérülések túlnyomó többsége az első percekben létrejön. 27. Ha AED elérhető. és 5. 38. ha a betegtől nyerünk információkat a korábbi történéseiről. Ha a terhes nőnek jóslófájásai jelentkeznek. Nem sokkolandó ritmus esetén is leadható az energia. 71. A nem sokkalandó ritmus esetén ritmusanalíziskor a beteghez lehet érni. A méhszáj állapotát az elsősegélynyújtónak betapintással a szülés levezetése során többször kell ellenőrizni. a helyszínen kell maradni. Atoniás vérzés esetén a méh kemény tapintatú 57. Ha az AED elérhető. Eszméletén lévő súlyos koponyasérültet félig ülő helyzetben kell elhelyezni. A szem. Az APGAR-indexet a megszületés utáni 1. 62. hogy adjon le sokkot (energiát). A normális tüdő kopogtatási hangja dobos. 45. 52. 43. 35. így nincs szükség a mentőkre. Az AED mindig leadja az energiát. 47. a beteg biztosan halott. 40. A statikus kárhelyen egyszeri ártó történés következik be. 36. 31. A Leopold I. 72.

C 60.Első teendők sürgős esetekben . C 68. B 34. E 18. Orrvérzésnél a hátrahajtott fej a legjobb pozíció. A 21. A 13. C 55. E 7. D 58. 86. A 39. E 20. C 33. A 100. D 81. C 49. E 24. A 32. A sebbenzin csak a seb környékére kerülhet.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések 79. C 91. C 2. C 46 D 47. A 69. A 72. 81. B 67. A 63. Sebfertőtlenítésre elsősorban a Hyperol oldatot használjuk. B 15. A szorító körülkötés az elsősegélynyújtásban kivételes esetben szóba jöhet. D 9. B 16. C 12. B 27. Az atoniás vérzés a magzat életveszélyes állapota. D 94. D 53. A 11. A 92. A 52. D 77. A 59. B 96. D 87. C 54. C 43. D 23. A 30. 83. C 79. D 95. D 45. D 71. A szülés folyamata három szakaszból áll. D 86. C 73. A pszeudokrupp nagyon magas lázzal jár. B 98. A 42. E 50. A combverőér a comb külső oldalán nyomható össze. D 65. 80. D 28. C 80. A 83. 82. D 29. D 82. D 44. A harapott seb legnagyobb veszélye általában a vérzés. C 35. 84. B 51. B 61. C 19. B — 262 — — 263 — . B 25. B 64. A 56. D 93. 89. B 4. 88. C 74. 87. C 41. C 75. C 36. D 17. 91. D 26. C 88. B 31. C 84. D 48. A 3. 92. Az átmeneti rövid ideig tartó eszméletvesztés lehet a collapsus. C 38. B 57. C 22. Az amputátum enyhe fagyasztása nem káros a sebészi ellátás szempontjából. D 14. D 62. C 37. A vérző végtag felemelése – az artériás vérzéstől eltekintve – általában szünteti a vérzést. Az agyi vérellátási zavar lehet vérzéssel járó történés. A 97. B 40. C 8. B 70. C 99. 85. C 6. C 90. A helyes válaszok az ellenőrző kérdésekre Egyszerű feleletválasztás 1. B 10. D 85. C 89. B 66. D 76. A 78. D 5. 90. A nyomókötés szivárgó vérzés esetén is indokolt.

C 53. B 19. A 17. C 63. B 26. 63. A 82. B 84. A 65. E 72. B 78. A 33. B Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás 21. C 70. A 20. B 56. B 61. A 90. B 9. B 54. C 34. E 50. E 60. A 47. E 32. B 29. B 67. B 89. B 59. E 41. A 71. A 52. B 30. B 78. C 69. B 45. A 50. A 32. B 38. B 75. A 2. A 23. B 10. B 61. B 83. B 7. B 65. B 39. B 66. A 15. E 15. B 77. A 8. A 40. A 69. B 80. A 27. E 54. A 12. B 46. B 88. A 46. A 73. B 13. A 49. B 76. B 22. A 25. B 47. A 72. B 57. A 20. B 48. E 5. A 76. A 12. A 68. B 14. A 52. A 62. C 21. A 3. A 14. A 9. B 39. A 25. A 18. C 75. A 64. A 4. A 92. B 4. B 18. E 48. A 23. A 81. E 1. A 10. A 66. A 67.Első teendők sürgős esetekben . B 27. B 74. E 28. C 11. B 26. A 37. B 49. A 3. D 44. C 33. E 2. B 51. A 58. B 16. A 38. B 31. B 45. B 70. A 58. B 34. E 6. B 35. A 22. B 35. B 24. B 79. B 42.elsősegélynyújtás Ellenőrző kérdések Többszörös feleletválasztás 1. B 7. A 55. B 86. B 28. A 17. A 5. A — 264 — — 265 — . A 71. B 60. B 91. D 73. A 6. A 29. B 30. B 53. A 74. A 59. A 31. B 57. B 41. A 36. A 36. C 68. A 16. B 24. C 37. E 43. B 55. B 87. A 40. D 77. D 62. A 43. A 42. B 44. A 85. B 19. C 8. A 11. D 64. E 51. E 13. E 56.

elsődleges 31 .-.paraméterei 78 . 81 .gyermeknél 94 alert 34 algor mortis 84 alkartörés 165 alkilfoszfát mérgezés 207 állapot felmérés. előzetes megfontolások 31 ... A / jellel elválasztott kifejezések mindkét formában előfordulnak a szövegben. másodlagos 37 . felső 156 allergén 186 allergiás reakció 187 állkapocs ficam 156 ALS 85 alsó végtag fájdalma 42 . annyi vonal van leírva).újraértékelés gyermek BLS során 99 állcsont törés.gyermekre 105 . A vessző után írt.alkalmazása 104.Tárgymutató A tárgymutatóban a vízszintes vonalkák a felettük lévő szó változatlan megismétlését jelentik (ahány szó változatlanul ismételhető.helyei 182 agyvíz/liquor 155 agyzúzódás 157 ájulás 108 aktív szenes kezelés 197 alacsony Fowler-helyzet 128 .. A kötőjellel írt szavak egy szónak számítanak.. A abrasio 142 acetilkolin-észteráz (AChE) 207 Advanced Life Support (ALS) 85 AED 89. 102 . reciprok 15 aluszékonyság 35 alveolus 77 Amanita phalloides 205 amanitin 205 amfetamin 199 — 267 — ... 91 .elektród felhelyezése felnőttre 104 . alsó 156 --. A számmal kezdődő kifejezések a szám kiejtése szerinti helyen vannak.-.vércukorszint 185 alapszintű újraélesztés 84 alapvető életműködések/vitális paraméterek 73..sérülés 166 altatószer 199 altruizmus 15 -. hátravetett szavak általában jelzőként a kifejezés előtt olvasandók. 106 .pótlása (BLS) 84 — 266 — alapvető életműködések pótlása felnőttnél 85.felépítése 103 agyhalál 82 agyi vérellátási zavar 182 agykoponya sérülés 156 agyrázódás 156 agyvérzés 182 .

részletes 44 bilirubin 55 biológiai halál 83 .-.femoralis pulzus 56 ..radialis pulzus 56 . köhögés 41 . 190 caput medusae 52 cardiogen shock 189 cardiopulmonalis reanimáció (CPR) 91 ..formái 24 . 102 . szív 39 . 106 defibrillátor 102koponyatöés diabetes mellitus 185 diastole 76 diastolés vérnyomás 59. 93..megelőzés stratégiája 21 ..communis pulzus 56 . végtagok 41 anasarca 40 angina pectoris 38.fizikai támogatása 130 .-felépítése 103 autós biztonsági eszközök használata 26 autotranszfúziós helyzet 109.felnőttnél 85.-.-. 129 AVPU skála 34 B baleset 138 .elsősegélynyújtás Tárgymutató ammónia mérgezés 202 amputáció 145 amputátum ellátása 149 anafilaxiás shock 187 anamnézis állapotfelmérés során 37 .... has 41 . fej-nyak 38. 147 artériás nyomópont kompresszió 146 .poplitea pulzus 56 .. 94 bokaficam 167 bokarándulás 167 bölcsőhalál 225 bőr tapintása 55 bradycardia 56 bradypnoe 49 bukósisak eltávolítása 133 búvárreflex 179 centrális pulzus tapintása 57 Charly 199 cianózis 50.vizsgálat baleseti helyzetben 30 .-.-.-alkalmazása 104 .biztonságos elhelyezése 31 . hajlamosító állapotok 120 ..kritikus állapota 84 . nehézlégzés 40 .elzáródás 184 CPR 91 CPSS 183 CRT 55. mellkas 38 .forrásai 23 .mozgatása 130 .stratégiája.. CS cannabin 199 Capillary Refill Time (CRT) 55. 94 BLS 84 .-..veszély 35 asthma bronchiale 187 ataxia 203 atóniás vérzés 220 atrioventricularis csomó 75 auratoxin 205 autoanamnézis 37 autolysis 84 automácia 75 automata külső defibrillátor (AED) 89.cordis 162 conicotomia 123 conjunctiva 45 conquassatio 143 Continuous Chest Compession (CCC) 92 contusio cerebri 157 coronaria 75 .-..megfigyelése szállításkor 134 .pulzus 56 arteria carotis 48.helyszín veszélyforrásai 31 barbiturát 199 bárium 206 Basic Life Support (BLS) 84 belégzés 74 — 268 — belégzési nehezítettség 40 belgyógyászati rosszullét 22.mechanizmusai 138 .eszközzel 134 . 190 cukorbetegség 185 csereelméleti modell 15 csípőficam 166 csonttörés → törés D depressziós koponyatörés 154 défense musculaire 52 defibrillálás kivitelezése 104.. 110 áramjegy 177 áramütés 177 arc megtekintése 46 arcizmok rendellenességei 46 arckoponya sérülés 155 arcsérült fektetése 129 arcszín rendellenességei 46 arteria brachialis 165 . 54 Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) 183 CO mérgezés 200 collapsus 108 combcsonttörés 166 commotio cerebri 156 . 76 DIC 200 dikumarol 206 dikvát 207 dinitro-orto-fezol 207 dinitro-orto-krezol 207 distorsio 152 — 269 — C. 91 .dorsalis pedis pulzus 56 .jelei 83 biztonság 85.-.Első teendők sürgős esetekben .tünetei 120 . 157 .szállítása 130 . környezeti 25 balesetet szenvedett gyógyintézetbe szállítása 71 baleseti helyek 22 .vérzés 141 ascites 52 asphyxia/fulladás 200 aspiráció 120 -. 183 anisocoria 45 anoxia 81 antamanid 205 anti-Trendelenburg-helyzet 129 anyagszám 28 aorta 76 APGAR index 218 apnoe 49.gyermeknél 92. 39 . 181 benzin mérgezés 203 benzodiazepin 199 benzol mérgezés 203 beszédzavar 59 beteg átadása 61 .temporalis pulzus 56 arteria tibialis posterior pulzus 56 artériás nyomópont 146..

jelentősége 9 elsősegélynyújtó teendői. „pápaszem” 155 haemoglobin 74 haemorrhagiás stroke 182 haemothorax 161 hajszáleres vérzés 140 halál 81 -. tartós 109. csípő 166 .hallgatódzása 54 -..tapintása 48 .fulladása 112 eszméletlenség mélysége 111 . görcsrohammal járó 110 -. áll előemelése légútbiztosítás céljából 115 . 185 gomba mérgezés 204 Guedel-tubus 117 gyengeség 42 gyermekbaleset helyszínei 24 -. nedves 178 -. iskoláskorúak balesetei 26 gyermekgyógyászati elsősegély 222 gyilkos galóca mérgezés 205 gyógyszer mérgezés 202 gyomormosás 197 H haematoma 154 -. szülési 211 fájdalmas inger alkalmazása 32 G. parasympathicus 78 ...fokozatai 35 .okozta bénulás 158 gerincsérült mozgatása 132 GHB 199 Glasgow Coma Skála (GCS) 33 .-értékelése 34 glikogén 185 glukagon 186 glükóz 81.megítélése 32 .kigördülése szülés során 216 . néma 54 F facialis paresis 182 fagyás fokozatai 171 fagyási sérülés 171 fájás. váll 164 fonendoszkóp 50 forrázás 24 fuldoklás 178 fulladás eszméletlen állapotban 112 -.egészségügyi rendszerben 13 .állapotfelmérés során 32 ecstasy 199 education 21 égés 24.-.sebellátás 148 elsősegélynyújtás definíciója 10 . további 126 . klinikai 83 hallucinogén szer 199 hangyasav 198 hánytatás 197 harapott seb 144 has fájdalma 41 .állapotfelmérés során 32 . állkapocs 156 -.. 112 . É éberség 108 . térdkalács 167 -.-. 108.gyermekre 105 -.elsősegélynyújtás Tárgymutató disztribúciós shock 189 ditiokarbamát 207 dosis lethalis minima 193 toxica minima 193 drog 199 dyspnoe 40 E. száraz 178 fül megtekintése 47 gégegörcs fuldokláskor 178 gerincsérülés 158 .rendellenességei 38 . biológiai 83 -.Első teendők sürgős esetekben . 224 — 270 — — 271 — ..-.. szükséges kompetencia 14 emelés technikája 130 empátia 15 endocardium 75 enforcement 21 engineering 21 epidurális vérzés 182 epiglottitis acuta 223 epilepsia 110 ér idegi szabályozása 78 . 110 etanol mérgezés 198 etilalkohol mérgezés 198 etilénglikol mérgezés 199 Európai Újraélesztési Tanács (ERC) 85 European Resuscitation Council (ERC) 85 fej hátrahajlítása.vizsgálata 44 fektetés módjai 127 fél-Fowler-helyzet 127 félig ülő helyzet 127 felkarcsonttörés 165 félrenyelés 120 felső végtag sérülés 163 fenyegető méhrepedés jelei 220 fibrillatio 102 ficam 152 -.sérülése 154 ..fokozatai 174 égésbetegség 176 égési sérülés 172 egészségkárosodás epidemiológiája 22 égett felület becslése 173 elektród felhelyezés felnőttre 104 . gégeödéma okozta 187 -.megítélése 32 .okai 111 eszméletzavar 108 -.ellátása 175 . 172 .zavar fokozatai 35 eszméletlen beteg ellátása 107. sympathicus 78 ERC 85 Eschmarch-Heiberg-műfogás 116 Eschmarch-kötés 145 esés 24 esetkocsi 67 eszközös légútbiztosítás 116 .vizsgálat 59 eszmélet 108 . GY gasping 203 gátvédelem szülés során 216 gázmegoszlás szervezetben 82 gázmérgezés 200 GCS 33 gégefedő-gyulladás 223. polarizált 104 elektromos áram hatása 177 elsődleges állapotfelmérés 31 .ellátása 153 -. agy 82 -. boka 167 -.. rövid tartamú 108 -. nem polarizált 104 -.

224 leesés 24 légmell 160 -.gyermeken 97 keringésmegállás 81 ketamin 199 kétkezes nyereg 131 ketoacidotikus kóma 186 kézközépcsonttörés 166 kéztőtörés 166 kihűlés halál után 84 kilégzés 74 kilégzési nehezítettség 40 9-es szabály 173 kimentés 67 kisvérkör 76 kisvérköri keringés 77 kitolási szak szülés során 213 kivérzett beteg fektetése 128 klinikai halál 83 klórgáz mérgezés 202 „klór-köhögés” 202 klórozott szénhidrogén 207 kodein 199 kokain 199 koksz 199 „kolinerg krízis” 207 .parancsnok. 121.szindróma 207 kolinészteráz gátló 207 kóma 35 kompartment 169 . lokális 149 hypovolaemiás shock 189 I idegentest. 88 . dinamikus 71 .gyermeknél 123. -. nyílt 161 -. zárt 161 — 273 — . koponya 86 head tilt and chin lift 115 Heimlich-műfogás 121 helyzetfelismerés 20 heroin 199 heteroanamnézis 43 hiperglikémia 186 hiperterm ártalom 176 hipertónia 77 hipoglikémia 185 hipoterm ártalom 177 hipotónia 77 hipoxia 81 hippokratészi arc 46 hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttes 225 His-köteg 75 hó 199 hordágy 134 hordszék 134 horzsolás 142 hőemelkedés 79 hőguta 176 hullafolt 83 hullamerevség 83 humerus 165 hűtés égés kezelésében 175 -. egészségügyi 69 -. légúti 120 -. statikus 71 katasztrófa 68 Katasztrófa és Veszélyhelyzeti Információs Szolgálat elérhetősége 29 — 272 — kerékpáros baleset 25 .veszélyforrás 23 . szív 184 Inocybe patouillardii 205 interstitialis folyadék 77 inzulin 185 ischaemiás mellkasi fájdalom 39 . 123 -...tapintása 52 .elsősegélynyújtás Tárgymutató has rendellenességei 41 . . -.baleseti helyszínen 31 köröm 55 kötés háromszögletű kendővel 150 kötőhártya rendellenességei 45 kötözés 149 Kratschmer-reflex 178 kritikus állapot 84 kulcscsonttörés 163 Kussmaul-légzés 186 kutyaharapás 25 küszöbinger 75 L lábközépcsonttörés 167 lábszártörés 168 lábtőtörés 167 lágyrész sérülés 139 lapockatörés 163 laryngoscopos feltárás 123 laryngotracheobronchitis 223 láz 79 lázgörcs 111..Első teendők sürgős esetekben . szelepes 161 -. ellátása felnőttnél 120.védősisak használata 25 keringés 75 .stroke 182 iskoláskorú gyermekek balesetei 26 J jaw thrust 116 K kábultság 35 kalászkötés 150 kamrafibrillatio 102 kamrai tachycardia 102 kapilláris újratelődési idő (CRT) 55. 85 .csecsemőkorban 53 .vizsgálata 51 hasi izomvédekezés 52 .lökés idegentest eltávolítására 121 .vérzés 140.redisztribúciója 77 ..panaszokkal küzdő fektetése 128 .vizsgálata BLS során 87.elzáródás 184 kotiledó 217 köhögés 41 köpetürítés 41 környezet okozta baleset megelőzése 25 . szem 156 ileus 54 immunrendszer 186 impressziós koponyatörés 154 infarctus.szabályozása 77 .-. feszülő 161 -..szindróma 169 kontaktusba vonás/kontaktusfelvétel 32. gyermek BLS 94 kopogtatási hang 51 koponyaalapi törés 155 koponyasérülés 154 koponyasérült fektetése 127 koponyatetőtörés 154 Korotkov-hang 59 koszorúsér 75 . 141 karcolás 142 kárhely 69 -.sérülés 162 . szájban 122 -.szervek elhelyezkedése 53 hasis 199 hason fektetés 129 háti lökés idegentest eltávolítására 121 hátraszegés. 190 . 124 -.

gyermekhez 99 .stabil oldalt fektetéssel 114 .BLS során 88 .. 200 nyak megtekintése 47 .-. nem normális 36 .. folyamatos 61 megszólítás 32 méhrepedés. NY nagyvérkör 76 napszúrás 176 nasopharyngealis tubus 117 negatív állapotot csökkentő hipotézis 15 negative-state relieve hypothesis 15 nehézlégzés 40 . 87 . kiemelt 67 mentőhívás 65 .folyamata 66 méreg 192 méreghatás tényezői 193 méreginformáció forrásai 197 mérgezés 25. helyszíni első 195 . 87 ..megfigyelése 36. balesetszerű 193 .Esmarch-Heiberg-műfogással 116 .elleni védekezés 194 -.hangja 40 -..sérülése 157 . 191 -.-.-. szükségessége 92 Leopold-műfogás. exogén 192 -.vizsgálata 48 mellkasi fájdalom 38. IV. szubakut 192 .flexiója 211 .ellátása felnőttnél 120..deflexiója 212 ..-gyermeknél 123. specifikus 195 meszkalin 199 metamfetamin 199 metilalkohol mérgezés 198 metszett seb 143 morfin 199 motoros válasz pontozása 34 mozgás megfigyelése állapotfelmérés során 33 M receptor izgalom 208 MRT 85 mumificatio 84 mumifikálódás 84 muscaridin típusú mérgezés 205 muscarin típusú mérgezés 205 myocardialis infarctus. -. szándékos 193 -. oropharyngealis tubus 116 ..rendellenességei 38 .fej hátrahajlításával.-. -. 87 . akut 192 -.. gyermek 96 .külső rotációja 212 magzatmozgás szülés során 211 Magyar Reanimációs Társaság (MRT) 85 máj sérülés 162 mandibula törés 156 marihuána 199 marószer mérgezés 204 másodlagos állapotfelmérés 37 maxilla törés 156 medence sérülés 159 medioclavicularis vonal 51 megfigyelés.-..elsősegélynyújtás Tárgymutató légszomj 40 légút biztosítás 112 .perctérfogat 74 . 214.kopogtatása 51 .lökés idegentest eltávolítására csecsemőnél 124 .-. 121.megítélése állapotfelmérés során 35 -. Wendl-tubus 117 . 49.tapintása 48 .-.száj. -.segédizmok megtekintése 50 . 215 lepényi szak 213.vizsgálata BLS során 87 . véletlenszerű 193 mérgezett ellátása.BLS során 88 .paraméterei 40 .-orrba 90 . 215 Leopold-műfogás. 88 .térfogat 36 légzésszám 36 lehűlés 177 lélegeztetés BLS során 89 . 214.szimulálása 41 nem sokkolandó ritmus 106 néma has 54 nervus radialis 165 nikotin 207 nitrogén 82 nocturia 40 nodalis ritmus 75 N receptor izgalom 208 növényvédő szer mérgezés 206 nystagmus 45.. 124 légzés 74 .35.vércukorszint 186 Magill-fogó 123 magzat belső rotációja 211 .mandibulae 156 lyuktörés 145 M magas Fowler-helyzet 128 .tünetei 194 -. 214.. 214. garat kitisztításával 115 .Első teendők sürgős esetekben ..rendellenességei 38 . fenyegető 220 melaena 200 Melborne-skála 182 mellhártya 74 mellkas kompresszió BLS során 89 . III. gyermek 98 . eszközös 116 .vizsgálata 47 nyelv megtekintése 47 — 274 — — 275 — . I.gyermek BLS során 95 légúti idegentest 120 .-. 123 .sérülés 160 .. Guedel-tubus 117 ..-. keringés vizsgálata BLS során 87. 217 lépésfeszültség 178 lépsérülés 162 ligamentum conicum 123 liquor 155 livor mortis 83 lőtt seb 144 LSD 199 lúg mérgezés 204 luxatio 152 . II.-szájba 90 . akut 184 myocardium 75 N.-.. 215 -.. nasopharyngealis tubus 117 .trauma jelei 49 mentési lánc 13 mentőegységek 67 mentőgépkocsi 67 -. krónikus 192 . 183 ..lappangási ideje 194 -. 215 -.. gyermek 96 légzési ciklus 74 .fájdalommal küzdő fektetése 128 . áll előemelésével 115 . -.felszabadítás 86. endogén 192 -..

típusai 142 segélyhívó szám 66 segítségért kiáltás 65.. arckoponya 155 -. ösztönző 17 . nyílt 142 -. elsődleges 148 sebfájdalom 141 P pain 34 pallor mortis 83 pápaszem-haematoma 155 radius 165 rándulás 152 — 276 — R sebfedés.személyes kapcsolati különbségei 16 . centrális 56. 86 . gerinc 158 -.media törés 155 . 69 oxigén 82 . alsó 166 -. -. 150 projectil 144 pronálás 58 proszociális viselkedés 15 pseudocroup 223 pszeudokrupp 223. metszett 143 -. vágott 143 -. máj 162 -. cardiogen 189 — 277 — . végtag 163 -. 196 sápadtság halál után 83 sárgaság 55 savmérgezés 204 savó 174 scala anterior törés 155 . térdízület szalag 167 -.Első teendők sürgős esetekben . végtagi 55 önemésztés 84 önmentés 68 parakvát 207 paraparesis 158 parasympathicus érszabályozás 78 parasympathomimeticus szindróma 207 paresis.posterior törés 155 sclopetarium.nemi különbségei 16 .tapintása 56 . szakított 144 -. SZ S-ABCDE algoritmus 195. 224 pszichoaktív élvezeti szer 199 pulzus 77 -. agykoponya 156 -.. 57 pupilla rendellenességei 45 Purkinje-rost 75 putrefactio 84 rándulás. lép 162 -. termikus 171 -. perifériás 56 . lőtt 144 -. térd 167 -. centrális 57 pulzushullám 77ú pulzusszám 56.-. fagyási 171 -. gátló 17 .gyermek BLS során 95 segítségkérés 65 segítségnyújtás lélektani motivációi 14 .hiány 81 Ö ödéma 55 -.törvényi előírása 12 segítségnyújtást igénylő helyzet 21 Sellick-műfogás 196 sepsis 176 sérülés csoportok 138 -.visceralis 74 pneumothorax 160 politraumatizáció 169 pólyakötés 149. rejtett 58 patológiás törés 42 PCI 185 Percutan Coronaria Interventio (PCI) 185 pericardium 74 petidin 199 phalloid típusú mérgezés 205 piretrum 207 pleura parietalis 74 . szúrt 143 -. vulnus 144 seb fertőződése 141 -. medence 159 -.-. harapott 144 -. mellkas 160 -.-. felső 163 shock 188 -.társadalmi meghatározottsága 10 . hasi 162 -.törés 152 nyílvarrat 211 nyolcas kötés 150 nyomókötés 147 nyugtatószer 199 O obstrukciós shock 189 oldószer mérgezés 203 Omphalotus olearius 205 OMSZ 66 opiát 199 oropharyngealis tubus 116 orr megtekintése 47 orrcsont törés 155 orrvérzés 148 Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 66 osztályozás 68 osztályozási fokozatok tömeges balesetnél 68 osztályozókártya 68. zúzott 142 sebellátás 145 . szem 156 -.elsősegélynyújtás Tárgymutató nyílt seb 142 . égési 172 -. nyak 157 -. boka 167 .eszközei 151 -.elnyomhatósága 57 -.. steril 149 sebfertőtlenítés 149 sebtisztítás 148 sebzés 139 .ellátása 153 Rautek-műfogás 131 reasses 94 reciprok altruizmus 15 recovery position 113 refrakter periódus 75 reklinálás 86 respiratoricus reflex 178 réz-szulfát 207 rigor mortis 83 rohamkocsi 67 roncsolás 143 rothadás 84 S. 57 . -.

mérgezés 201 szén-monoxid mérgezés 200 szénsavhó 201 szén-tetraklorid mérgezés 203 szervkeringés 77 szív infarctus 184 .elsősegélynyújtás Tárgymutató shock. nyílt 152 -. állcsont 156 .koszorúsér 75 .megtekintése 45 . zárt 152 tractus internodalis anterior 75 . disztribúciós 189 ..osztály 72 sympathicus érszabályozás 78 . lapocka 163 -.előkészületei 216 .rázódás 162 tüdőasthma 187 tüdőödéma 77 U ujjtörés 166 újraélesztés 84 .rendellenességei 39 szívizomelhalás 183 szívműködés 74 szívritmuszavar 102 szív-tüdő újraélesztés 91 szomnolencia 35 szopor 35 szőlőcukor/glükóz 185 szövődményes szülés 219 szubdurális vérzés 182 szublimáció 201 szúrt seb 143 szülés 211 .felosztása 188 -. orrcsont 155 -.lassítása 220 .ingerületképző rendszere 75 ..oldalt fektetés 114 stridor 223 stroke 182 Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) 225 surfactant 74 sürgős szükség 12 sürgősségi fogadóhely 72 . koponyaalapi 155 -.emelkedése 42 -.. kamrai 102 tachypnoe 49 tágulási szak 213 tálcafogás 132 Tawara-szár 75 téglavörös susulyka 203 térdízületi szalag sérülése 167 térdkalácsficam 167 térdkalácstörés 167 térd-könyök helyzet 219 térdsérülés 167 terhesség 211 termikus sérülés 171 testhőmérséklet 78 . alacsony 55 tetraparesis 158 tourniquet 145 toxikológia 192 tömeges baleset 69 tömegszerencsétlenség 68 törés. 165 speed 199 stabil oldalfekvő helyzet 113 .tünetei 190 SIDS 225 sinuscsomó 75 sokkolandó ritmus 106 Spaso-módszer 164. koponyatető 154 -. lábközépcsont 167 -.. obstrukciós 189 .medialis 75 . 76 száj megtekintése 46 -.sérülése 156 szemállás rendellenességei 45 szemmozgás rendellenességei 45 szemnyitás pontozása 33 szén-dioxid 82 . ujj 166 -.Első teendők sürgős esetekben .elzáródás 184 . kéztő 166 -. kulcscsont 163 -.hatása szervezetre 201 .előtti teendők 214 .megítélése 99 újraellenőrzés 94 újszülött ellátása 218 ulna 165 unresponsive 34 Ü ülő beteg emelése 131 V vágott seb 143 vállficam 164 .szakaszai 213 szülésvezetés 216 T tachycardia 56 -.biztos jelei 153 -. kézközépcsont 166 -.kopogtatása 51 .posterior 75 traumás csonkolás 145 tremor 208 Trendelenburg-helyzet 129 trigeminocardialis reflex 178 tripod testhelyzet 224ő trismus 200 trombolízis 185 tudat 108 tudatzavar 108 túlélési lánc 64 túlérzékenységi reakció 186 tüdő 50 .abbahagyása 99 . garat kitisztítása légútbiztosítás céljából 115 szájüregi vérzés 148 szakított seb 144 szalmiákszesz 201 szárazjég 201 szélvédőmosó 199 szem idegentest 156 . felkarcsont 165 -.kontraindikációi 112 .rázódás 162 .. alkar 165 -.hallgatódzása 50 . combcsont 166 . lábtő 167 -.reponálásának módszerei 165 vasoconstrictio/vazokonstrikció 190 vasodilatatio/vazodilatáció 190 védősisak használata kerékpározáshoz 25 — 279 — — 278 — . térdkalács 167 -.idegrendszeri aktiválódás jelei 42 systole 76 systolés vérnyomás 59.ellátása 153 -. hypovolaemiás 189 -. lábszár 168 -.

sclopetarium 144 W Wallace 9-es szabálya 173 Wendl-tubus 117 Z zárt sérülés 142 . 81 vizenyő 55 vízgőz 82 vízi baleset 178 Vizuális Analóg Skála 38 voice 34 vulnus 139 . alsó 166 .elsősegélynyújtás végtag bőre 54 . ízület vizsgálata 55 . 76 vérnyomásmérő 59 -. jelölések 27 veszélyeztető állapot 12 veszélyzóna 71 világító tölcsérgomba 205 villámcsapás 178 visszeres vérzés 140 vitális paraméterek → alapvető életműködések 73.redisztribúciója 77 .contusum 142 .-.mozgása 58 . diastolés 59. nem traumás 42 .scissum 143 .-. felső 163 vena jugularis 48. magas 77 . alacsony 77 -. 157 vénás vérzés 140. orr 148 -. 141 ventiláció 74 véráramlás 75 verbális válasz pontozása 34 vércukor 185 vércukormérés 60 vérkeringés/keringés 75 . 76 -.rendellenességek 41 .törés során 153 vérzéscsillapítás 145 vérző ér leszorítása 146 veszélyes anyag szállítás.morsum 144 .lacerum 144 .fájdalom 41 . félautomata 60 verőeres vérzés 141 vérvesztés 140 vérzés 140 -. systolés 59.törés 152 zúzott seb 142 — 280 — .mérése 59 -.Első teendők sürgős esetekben . szájüregi 148 vérzés típusai 140 . atóniás 220 -.-.sérülés 163 .-. gyorsan kialakuló 57 .szabályozása 77 vérmell 161 vérnyomás 76 -.csont. automata 60 -.izomzat tapintása 58 .