You are on page 1of 3

1.

Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid dalam kelas yang sama menghidapi selesema pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Hari Isnin Selasa Rabu Bilangan murid yang menghidapi selesema 2 5 8

(a) Dalam penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah : i) ii) iii) dimanipulasikan : bergerak balas : malar/ditetapkan :

(b) Tujuan penyiasatan (c) Pemerhatian daripada jadual (d) Sebab (inferens) mengapa berdasarkan pemerhatian (e) Hubungan (hipotesis) antara hari dan bilangan murid yang menghidapi selesema. (f) Corak perubahan bilangan murid yang menghidapi selesema (g) Ramalkan bilangan murid yang menghidapi selesema pada hari Khamis (h) Kesimpulan penyiasatan.

2.

Jadual di bawah menunjukkan hasil dari suatu penyiasatan apabila biji guli dimasukkan ke dalam silinder penyukat yang berisi 150 ml air. Aras air dalam silinder penyukat diukur selepas biji guli ditambah. Bilangan guli 5 10 15 20 Aras air awal (ml) 150 150 150 150 Aras air akhir (ml) 160 170 180 190

(a) Dalam penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah : i) ii) iii) dimanipulasikan : bergerak balas : malar/ditetapkan :

(b) Tujuan penyiasatan (c) Pemerhatian daripada jadual (d) Sebab (inferens) mengapa berdasarkan pemerhatian (e) Hubungan (hipotesis) antara bilangan biji guli dengan aras air (f) Corak perubahan aras air dengan bilangan guli yang ditambah (g) Ramalkan aras air apabila 25 biji guli ditambah. (h) Kesimpulan penyiasatan

3.

Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengenalpasti hubungan diantara sumber makanan dan jumlah pengguna. Kajian ini melibatkan tikus dan burung helang di kawasan sawah padi. Kajian ini mengambil masa selama lima minggu. Pemerhatian tersebut telah direkodkan seperti jadual di bawah. Minggu Bilangan tikus Bilangan burung helang 1 30 8 2 24 10 3 18 12 4 14 9 5 10 6

(a) Dalam penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah : i) ii) iii) dimanipulasikan : bergerak balas : malar/ditetapkan :

(b) Tujuan penyiasatan (c) Pemerhatian bilangan tikus daripada jadual (d) Sebab (inferens) mengapa berdasarkan pemerhatian (e) Hubungan (hipotesis) antara bilangan tikus dengan bilangan burung helang (f) Corak perubahan bilangan burung helang dengan bilangan tikus (g) Ramalkan bilangan burung helang selepas minggu kelima (h) Kesimpulan penyiasatan 4. Jadual di bawah menunjukkan hasil dari suatu penyiasatan tentang ayunan bandul. Panjang tali (cm) Masa yang diambil untuk berayun 10 kali (saat) 10 4 15 8 20 12 25 16

(a) Dalam penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah : i) i) ii) dimanipulasikan : bergerak balas : malar/ditetapkan :

(b) Tujuan penyiasatan (c) Pemerhatian daripada jadual (d) Sebab (inferens) mengapa berdasarkan pemerhatian (e) Hubungan (hipotesis) antara bilangan tikus dengan bilangan burung helang (f) Corak perubahan bagi masa yang diambil oleh bandul untuk berayun 10 kali (g) Ramalkan masa diambil untuk bandul berayun 10 kali jika panjang tali adalah 30 cm. (h) Kesimpulan penyiasatan

5.

Tiga biji mangkuk yang sama saiz, K, L dan M diisi dengan isipadu air yang berbeza dan dibiarkan di bawah cahaya matahari selama empat jam. Jadual di bawah menunjukkan isipadu air sebelum dan selepas penyiasatan. Bikar K L M Isipadu air sebelum penyiasatan (ml) 30 60 90 Isipadu air selepas empat jam (ml) 5 40 50

(a) Dalam penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah : i) ii) iii) dimanipulasikan : bergerak balas : malar/ditetapkan :

(b) Tujuan penyiasatan (c) Pemerhatian daripada jadual (d) Sebab (inferens) mengapa berdasarkan pemerhatian (e) Hubungan (hipotesis) antara isipadu air sebelum penyiasatan dan isipadu air selepas 4 jam (f) Corak perubahan bagi isipadu air selepas empat jam (g) Ramalkan isipadu air selepas 4 jam jika isipadu air sebelum penyiasatan adalah 10 ml. (h) Kesimpulan penyiasatan 6. Salmi mengukur panjang sebuah bangku dengan menggunakan beberapa anggota badannya.

7. 8. 9.

Kk Lll